Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Komponentliste Bips nr Revision:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Komponentliste Bips nr. 50-58. Revision: 2015-01-31"

Transkript

1 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Komponentliste Bips nr Revision:

2 Bips nr Komponentliste Indholdsfortegnelse Materialer og produkter... 3 Generelle forskrifter, normer m.v VVS - Generelt Kloak Afløb Brugsvand Sanitet Behandlet vand Medicinske luftarter Køleanlæg Varmeanlæg Ventilationsanlæg Brandslukning Bilag 4 Komponentliste Installationer.doc Side 2 af 16

3 Materialer og produkter Dette dokument er til brug for entreprenører og håndværker til opslag af foretrukne produkter i forbindelse med ny- og ombygninger. Ved tilbudsafgivelse skal entreprenørerne vedlægge lister med angivelse af de tilbudte komponenter. Hvis ikke der er angivet noget, skal der leveres det beskrevne. Ved opstart af opgave, skal entreprenøren kontrollere om alle beskrevne produkter kan skaffes. Hvis ikke, skal entreprenøren finde et tilsvarende produkt og kontakte TA for godkendelse. Generelle forskrifter, normer m.v. Installationer skal opfylde krav til flg. normer og forskrifter i nyeste udg. 50 VVS-anlæg i terræn DS 430 Lægning af fleksible ledninger af plast i jord. 2. udgave april 1986 (rettet 2012 udgave) DS 436 Dræning af bygværker 2. udgave december 1993 DS 455 Tæthed af afløbssystemer i jord. 1. udgave januar 1985 DS 475 Etablering af ledningsanlæg i jord 2. udgave Afløb og sanitet DS 432 Afløbsinstallationer 4. udgave DS 1102 Installationer i byggeriet. Rørledninger. Beregning af pladsbehov for montage. 2. udgave september Vand DS 439 Vandinstallationer 4. udgave Brochure Råd og anvisninger om Legionella. Udgivet af Statens Seruminstitut. 54 Luftarter DS/EN ISO 9170 Del 1: Paneltilslutninger til medicinske gasser under tryk og vakuum. - DS/EN ISO 9170 Del 2: Paneltilslutninger til anæstesigasudsugningssystemer DS/EN ISO 7396 Del 1: Rørsystemer til komprimerede medicinske 1. Udgave gasser og vakuum. DS/EN ISO 7396 Del 2: Udsugningssystemer til anæstesigas. 1. Udgave DS/EN Kobber og kobberlegeringer - Sømløse, runde 3. udgave kobberrør til medicinske gasser eller vakuum. DS/INF 111 Centralanlæg for gasser - DS-information Bilag 4 Komponentliste Installationer.doc Side 3 af 16

4 udgave godkendt DS DS/EN ISO 5359/A1 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 9: krav til indkøb og vedligehold af tek- 1. udgave nisk og medicinsk-teknisk udstyr Koblinger til brug i lavtryksforsyningssystemer 3. udgave til medicinske gasser FSD Rekommandation: Medicinske Gasser Version 2, Køling DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger 2. udgave Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 539 om indretning og brug af køleanlæg 56 Varme DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger 2. udgave Ventilation DS 447 Mekaniske ventilationsanlæg. 2. udgave FSD/FSTA Ventilation i rum med invasive indgreb, herunder OP-stuer VVS-anlæg, øvrige DS 428 Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. 4. udgave Forskrift 251 Automatiske sprinkleranlæg April VVS - Generelt Rørmærkning Rørbæringer Rørgennemføring: Udføres som Flo-code. Rørmærkninger skal påføres en undertekst, som bestemmes i samråd med Teknisk Afdeling. På underside af nedhængte lofter skal der under hver afspærringsmulighed monteres skilt med tekst udformet af Teknisk Afdeling. Der skal mærkes ved alle ventiler og mindst for hver 12 m. Der skal dog altid være et mærke på hver side af en væg der gennembrydes. Generelt som fab. Müpro/ Wopf med gummiindlæg Som fabrikat Karfa type FlexEco bøsning. Der 00 Bilag 4 Komponentliste Installationer.doc Side 4 af 16

5 monteres rosetter (ikke oplukkelige) ved synlige gennemføringer. Brandtætninger Udføres iht. Brandteknisk Vejledning nr. 31 Brandtætninger. Brandtætninger udføres med brandplader og brandmastik som fabrikat Nullifire Kloak Kloakrør PP / PE med ringstivhedsklasse SN4 eller SN8 afhængig af belastning. Drænrør PVC med evt. bevikling jf. jordbundsforhold skal altid ligge i en filterkasse. Spulebrønde 315 eller 425 mm PP / PE-brønd med støbejernsdæksel. Tagnedløbsbrønde PP / PE-brønd med 70 l. sandfang, vandlås og støbejernsdæksel. Rendestensbrønde PP / PE-brønd med 70 l. sandfang. Rist skal være med sikring. Minimum fald på belægning til rendestensbrønde 20 0/00. Pumpebrønde Udføres med 2 pumper. Ved pumpefejl skal gives alarm via CTS-anlæg. Styretavle som Grundfos type LCD der placeres efter aftale med tekn. afd Afløb Rørmatr. (krav til lyddæmpning) Rørmatr. (intet krav til lyddæmpning) Mindste rørdiameter Største bøjningsradius Gulvafløb Støbejern fabr. MA eller SML (Støjisolerede) Rustfri, syrefast stålrør i AISI 316 L. Kan kun anvendes i patientrelaterede områder ved aggressivt afløb og ved særlig indkapsling mod lyd. 75 mm 45 gr. Rustfri med P-vandlås Brugsvand Rørmatr. (tilgængelige rør) Rørmatr. (skjulte stik) Rustfrit, syrefast stålrør og fittings som fabr. Viega Inox (skal ved større projekter leveres med 10 års systemgaranti). Bløde kobberrør med plastkappe afsluttet i wallfix / PEX-rør i tomrør. Der må under ingen om- 00 Bilag 4 Komponentliste Installationer.doc Side 5 af 16

6 stændigheder anvendes skjulte samlinger. Tilslutning til eksist. galv. install Afspærringsventiler Rustfri stålrør tilsluttes via Viega isoleringsforskruning i rustfrit stål. Kobberrør tilsluttes via ionfælde i pex. Membran ventiler (saunders ventil) Luftpotte Indreguleringsventil Pumper Varmtvandsveksler Isolering Målere Termometre Udføres med 15 mm afspærringsventil Frese TemCon+ med motorstyret by-pass (for mulig styring via CTS) for Legionella drift, inkl. saunders ventil før og efter. Mellem ventiler monteres snavssamler og termometer. Sparepumpe jf. energistyrelsens liste. Fabr. Grundfos med pumpehus og hjul i rustfrit stål for brugsvand. Pumper leveres med CTS-modul. Der leveres en type, hvor pumpen kan startes ved at lægge en elektrisk forbindelse mellem 2 klemmer og hvor man på klemmer med potentialfri udtag kan få en fejlmelding. Rustfri pladeveksler der kan adskilles for afsyring. Loddede vekslere må ikke anvendes. Vekslere som Alfa Laval type M. Isoleres med rørskål i mineraluld med alufolie. På koldtvandsrør skal samlinger på alufolie tapes. Fastholdes med besnøring. Synlig isolering afsluttes med lysegrå PE-folie. Varme- og vandmålere skal være målere af typen Kamstrup med Mod- eller LON-bus afhængigt af om det er ombygning er nybyggeri. Termometre for påspænding med 100 mm. skive i rustfrit stål som fab. Rüeger type TCT 100A-Clip BV og BC 0 o -120 o C; BK -20 o o C Sanitet Generelt: Opsætning af dispenserer mm omkring håndvaske, skal ske iht. tegning H2_N01, H2_N02 og H2_N Bilag 4 Komponentliste Installationer.doc Side 6 af 16

7 Håndvask Hospitalsvask uden overløb og bundventil men med hanehul. Størrelse: 595 x 445 mm. Ifø Cera VVS nr Håndvask, handicap Håndvask (trænge forhold) Ergonomisk håndvask med inadgående buet forkant. Størrelse 600 x 490 mm. VVS nr Gustavsberg uden overløb og bundventil men med hanehul. Størrelse: 500 x 360 mm. VVS nr Blandingsbatteri Berøringsfrit: Oras Electra 6V. VVS nr Hæve/sænke til handicaphåndvask WC Ved samtlige handicaphåndvaske monteres elektrisk højdejusterbart vaskeophæng som Pressalit RA Klosetter skal være 2-skyls gulvstående. Vandkloset, høj Ifø Sign. VVS nr Klosetsæde Pressalit. Uden låg. VVS nr Klosetstøtter Justerbar. Pressalit Care. R VVS nr Toiletpapirholder Pressalit Care. R VVS nr Toiletpapirholder Damixa. VVS nr Bilag 4 Komponentliste Installationer.doc Side 7 af 16

8 Hospitalsenheden Horsens Reserve toiletpapirholder Trend. Damixa. VVS nr Fleksibelt til - og afløbs- Pressalit Care. R2065 VVS nr system OBS! Det vandrette rør må være max 100 mm Den fleksible slange er vandlås Afløb Bundventil. VVS nr pungvandlås. VVS nr Spejl Type dobbelt, BxH = 600 x 775 mm. Type dobbelt, BxH = 600 x 400 mm. Spejl holdere Børma. VVS nr Holdere for håndklæde- Bygherreleverance. papir Papirkurv Bygherreleverance. Leverandørens anbefaling af højdeplacering skal følges. Pressalit Care. R4360 Dispensere for sprit og Bygherreleverance. sæbe 00 Bilag 4 Komponentliste Installationer.doc Side 8 af 16

9 Universalkrog / IVophæng VVS nr Madam poser Sækko. VVS nr Handskeholder Bygherreleverance. Der skal altid sættes min. 3 styk op. Køkkenvask Blandingsbatteri Damixa Venus. Fremspring 200 mm. VVS nr Køkkenafløb Vandlås 50 mm. VVS nr Rengøring Rengøringsvask Rengøringsvask, rustfri uden overløb, med spanderist med 245 mm høj bagplade. Ifö. VVS nr Blandingsbatteri Børma Thermo VVS nr Badeværelse Blandingsbatteri Børma 1510 Handy (Term) med handipind (65mm). VVS nr Bilag 4 Komponentliste Installationer.doc Side 9 af 16

10 Brusehoved Hans Grohe Crometta 85. VVS nr Slange Hans Grohe Metaflex'C bruserslange 1,60 m. VVS nr Brusestang Hans Grohe. Unica D glidestang. VVS nr Handicap holder til brusehoved Pressalit Care. RT 600 Handicap støttegreb Pressalit Care. RT VVS nr. Trådkurve Til shampoo v/bruser. Fabr. IPA. Nr Søjle Hylde Pressalit Care RT481 Pressalit Care RT Behandlet vand Blødt vand / enkeltionbyttet Rørmatr. RO-vand (laboratorier) Koblingsledning Syrefast rustfri stålrør og fittings som fabr. Viega eller PEM plastrør og fittings. Messingkomponenter må ikke anvendes. (De tærer). I forbindelse med tilslutning af autoklaver, vaskemaskiner o.l. skal der monteres lettilgængelige vandprøvehaner. 1 pr. tilslutning. PVC, PP/PE som fabr. GF. Koblingsledning i 18x2,5 mm. 00 Bilag 4 Komponentliste Installationer.doc Side 10 af 16

11 Afspærringsventiler Isolering Forbrugsanlæg PEX med koblingsdåse som Wavin 18x½ PEX Tigris med alle vandberørende dele i plast. Blødt vand / enkelt ionbyttet Syrefast rustfrit stål RO-vand - PVC, PP/PE som fabr. GF. Isoleres med rørskål i mineraluld som fastholdes med kobbertråd med alufolie. Samlinger på alufolie tapes. Fastholdes med besnøring. Synlig isolering afsluttes med lysegrå PE-folie. Fritstående vandpost som fabrikat Frostline. 54 Medicinske luftarter Rørmatr. Samlinger Afspærringsventiler Koblinger Se Teknisk standarder, Bips 54 - Luftarter, Se Teknisk standarder, Bips 54 - Luftarter, Se Teknisk standarder, Bips 54 - Luftarter, Der afsættes en afspærringsventil, så der kan lukkes af uafhængigt for hver behandlingsstue. Fabr. AGA MINI, kodet for aktuel gasart Nødafspærringsboks Hospitalet anvender nødforsyningsenheder af mærket Greggersen, Area shut-off valve box, type ECO. Med overførsel af alarmer til CTS anlæg Lynkoblingsudtag Farvekoder mv. iht. DS/EN ISO 5359/A1 Sengestuepanel Sengestuepanel leveres i aluminium, oxyderet. Kulissestang skal være integreret i panel og leveres løs i længde som sengestuepanel. Sengestuepanel SKAL indeholde gasudtag for Medicinsk trykluft, Medicinsk vakuum og ilt. Bestykning, se H2_N Køleanlæg Rørmatr. Dim. til og med 35 mm rustfri rør og fittings som fabr. Viega. Dim. Over 35 mm i plastrør PEM i tryktrin 10. Der må ikke anbores og anvendes mekaniske 00 Bilag 4 Komponentliste Installationer.doc Side 11 af 16

12 koblinger på plastrør. Afspærringsventiler Til og med 35 mm TA 900 Over 35 mm fabr. Georg Fischer. Termometre Termometre med dykrørsføler med 75x75 mm. hus i kunststof som fab. Rüeger type TCT 0750A med skala C. Isolering Kølevandsrør isoleres med celleskum eller rørskåle type Hygro-Wick under forudsætning af at temp. og fugt i omgivelser tillader det. Synlig isolering afsluttes med PE-folie med perforering (perforering vender nedad) CTS Tilkobles eksisterende CTS anlæg. 56 Varmeanlæg Rørmatr. Til og med 50 mm: Gevindrør vvs nr Over 50 mm: Glatte stålrør med svejste samlinger. Afspærringsventiler Ballomax ventiler. DN 50 mm. svejste samlinger DN > 50 mm. flangesamlinger. Ventiler over DN 100 skal være med gearkasse. Anboringsventiler Ballomax skal være type til påsvejsning. Strengreguleringsventileler Frese ALPHA dynamiske strengreguleringsventi- Dynamiske strengreguleringsventiler Som Freese eller Danfoss. Luftpotte Pneumatex inkl. 15 mm afspærringsventil. VVS nr Termometer Som Rüeger med 80 mm. skive og skala 0 o 120 o C VVS nr eller VVS nr Radiatorer Som fabr. Rio. Radiatortermostat Aftap Danfoss RA-UR VVS nr (lige) VVS nr (vinkel) Følerhoved med indbygget føler, RA 2990 VVS nr Ballofix 00 Bilag 4 Komponentliste Installationer.doc Side 12 af 16

13 Radiatorforskruning Danfoss type RLV VVS nr (lige) VVS nr (vinkel). Luftskrue VVS nr Pumper Målere Isolering Reguleringsventiler Sparepumpe i h.t. energistyrelsens liste. Grundfos (Alpha +, Alpha 2 og Magna). Pumper leveres med CTS-modul. Over 1 kw som TPE tørløber med EFF1-motor. Kamstrup energimålere med LON-bus. Skal forsynes med 24 Vac fra CTS-tavle, ikke 230 V eller batteri. CTS leverance. Isoleres med rørskål i mineraluld med alufolie. Fastholdes med besnøring. Synlig isolering afsluttes med grå PE-folie. Komponenter skal isoleres med præfabrikerede isoleringskapper som TOPO Cap. Leveres af CTS leverandør. 57 Ventilationsanlæg Frekvensomformer Varmeflader, El Armaturer Brandspjæld Isolering Farvevalg Frekvensomformere leveres af CTS, Type Schneider Må ikke anvendes. Ventilationsprincip og armaturtyper vælges under hensyn til ønsket funktion m.v. på den enkelte sag. Armaturer til opblandingsventilation er ofte hvirveldiffusorer. Indblæsningsarmaturer skal være med trykfordelingsboks med mulighed for indregulering. Skal være med switch og alarm til CTS-anlæg. Isoleres med lamelmåtte i mineraluld afsluttet med alufolie. Fastholdes med strittere eller besnøring. Synlig isolering afsluttes med pap og lærred. Malet med hvid glans 7. Loftarmaturer, fortrængningsarmaturer, riste, poser og kontrolventiler aftales ved hver sag. Vejledende luftskifter og lydtrykniveauer Rumbetegnelse/ afsnit Luftskifte Bemærkninger Sengeafsnit h Bilag 4 Komponentliste Installationer.doc Side 13 af 16

14 Korridorer 1 Sengestuer 3-4 Toilet 100 m 3 /h Bad 150 m 3 /h Patientophold 4 Undersøgelsesrum 6 Skyllerum 8-10 Der skal være undertryk. Konferencerum/ personalerum 6 Dimensioneres efter personbelastning m.m. Urene senge 6 Rene senge 3 Medicinrum 3-4 Overtryk Sugekasser i medicinrum 10 Afdelings køkken 6 Der skal være undertryk. Rengøringsrum 3-4 Depoter 2 Affaldsrum 4 Der skal være undertryk. Behandlingsafsnit h -1 Laboratorier 10 Centralsterilisation 10 Fødestuer 10 OP-stuer Overtryk. Patientforberedelse 8-10 Opvågningsstuer 10 Dog mindst 300 m³/h pr. patient. Røntgenrum 10 Beskriverrum 10 Træningssal 6 Massagekabiner 6 Sengeredningscentral/ rum 6 Kantine 6 Mødelokale 5-8 Dimensioneres efter personbelastning m.m. Omklædning 5 00 Bilag 4 Komponentliste Installationer.doc Side 14 af 16

15 Sektionsstue 15 Fremvisningsrum 4 Sterildepoter 8 Overtryk. Administration m.m. h -1 Kantine 6 Mødelokale 5-8 Dimensioneres efter personbelastning m.m. Omklædning 5 Kontorer 3-4 Dimensioneres efter personbelastning m.m. Print kopi 3-4 Der skal være undertryk. Serverrum 6-8 Dimensioneres efter belastning m.m. Det maksimalt tilladelige lydtrykniveau hidrørende fra drift af ventilationsanlæg er anført i efterfølgende tabel fastlagt ved de anførte beregnede efterklangstider. NR-værdi Lp (A) Efterklangstid i s ved 500 Hz db Behandlingsrum ,0 Undersøgelsesrum ,0 Sengestuer ,0 Operationsstuer ,2 Operationsstuer LAF ,2 Skadestuer ,0 Modtagestuer ,5 Kontorer ,5 Personalerum ,5 Venterum og gange ,0 Træningssale ,6 Skyllerum, depoter, ,0 køkkener m.v. Undervisningslokaler ,8 Toiletter og rengøringsrum ,0 Ventilationsrum ,5 00 Bilag 4 Komponentliste Installationer.doc Side 15 af 16

16 Målinger Lydtrykniveauerne er angivet ved det A- vægtede lydtrykniveau i db/2 x 10-5 Pa. Efterklangstiderne er angivet for 1/1- oktavbåndet omkring 500 Hz. De angivne maksimalt tilladelige niveauer er gældende under alle forekommende driftsbetingelser, herunder også gældende for omgivende rum. Der foretages kun eftervisning af om de A- vægtede lydtrykniveauer kan overholdes. Hvor støjniveauet er givet af støjbidrag fra et smalt frekvensområde skal det også eftervises, at de angivne NR-værdier overholdes. Der må ikke forekomme tydeligt hørbare tonekomponenter i støjen. Målinger af støjniveau skal foretages af ventilationsentreprenøren, når denne har erklæret anlægget for færdigt. Målingerne udføres 1,2-1,5 m over gulv i vilkårligt valgte punkter med en vandret afstand til de begrænsende vægge på mindst 1 m. Målingerne udføres med en lydtrykmåler, der opfylder kravene i IEC-publikation nr Måleresultaterne skal indgå i afprøvningsrapporten. 58 Brandslukning Slangevindere Skabe af fabr. NOHA 00 Bilag 4 Komponentliste Installationer.doc Side 16 af 16

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

52. Afløb og sanitet

52. Afløb og sanitet 52. Afløb og sanitet Emne: 52.10 Afløb under bygninger Side 1 af 1 PVC-rør skal være godkendt fabrikat med tilhørende faconstykker og fittings og være VA-godkendt. Gulvafløb i gulv på jord, inkl. ramme

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.18 VVS-installationer 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh.

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter bygningskonstruktører energirådgivere Arbejdsbeskrivelse Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. på A/B Hannover Hannovergade

Læs mere

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste.

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. SIDE 19.1 19 R 19.1 GENERELT 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. 19.1.2 Bygningsoplysninger VVS-arbejder udføres i ny skole bygning beliggende vedsiden af eksisterende skolebygning

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Generelt. Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale:

Generelt. Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale: Generelt Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: I alle byggeprojekter, som medfører en ændring i forbruget af varme, el eller vand, skal der samtidig

Læs mere

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade Inkl. rettelsesblade November 2011 Inkl. rettelsesblade: September 2012. Side : Side 2 af 32 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELLE KRAVSPECIFIKATIONER... 4 1.1 Ordforklaring... 4 1.2 Rammeudbudets ydelser

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.0 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skagen Varmeværk A.m.b.a. Ellehammervej 21, 9990 Skagen, i

Læs mere

Spørgsmål: Skal der monteres afspærring på fremløb og retur ved radiatorer? Svar: Se svaret fra forrige spørgsmål.

Spørgsmål: Skal der monteres afspærring på fremløb og retur ved radiatorer? Svar: Se svaret fra forrige spørgsmål. Ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen A/S HAB HADERSLEV ANDELSBOLIGFORENING VARBERGPARKEN BLOK 4-7 AFD. 27 Totalrenovering og ombygning TILLÆGSBLAD NR. 02 FOR INGENIØR Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013)

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Retlige

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 727 KUA. Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 727 KUA. Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 727 KUA Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Njalsgade 74-108 Matr. nr.: 144 Eksercerpladsen Opførelsesår:

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A.

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende fra den 1. juli 2015. Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.4 Byggeplads...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

SA-Tillæg nr. 02 Sag nr.: 200.815.02

SA-Tillæg nr. 02 Sag nr.: 200.815.02 Bygherre: Kommune Kujalleq Sag: Alderdomshjem i Qaqortoq, etape 4 SA-Tillæg nr. 02 Sag nr.: 200.815.02 Tillæg nr. 02 af 30.11.2012 til SA Tillægget er udarbejdet som følge af kvalitetssikring og sammenstemning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012 1 Den samlede rapport består af 3 dele : Delrapport: 1.Registreringer og anbefalinger -denne- Delrapport: 2. Pris- og Tidsindikation Delrapport: 3. Foto-registrering REGISTRERING INDHOLD Indledning Baggrund

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk (Udkast pr. 23. maj 2013 ) Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 BRUGEREN...

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche

Læs mere