Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012"

Transkript

1 1

2 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt besigtigelsen 15. februar 2012 og de tilgængelige tegninger (arkitektplaner fra 1954). Der er ikke foretaget prøveåbninger af rørnicher, hverken til afløb eller til brugsvand/bygas eller til varme. Dette medfører, at flere føringer er skønnet, da de ikke fremgår af de foreliggende tegninger. For at opnå budgetpriser skal der påregnes åbning af nicher i 4-6 lejligheder, så man kan overblik over kompleksiteten samt tilslutninger og faldstammernes tilstand. Afløb: Der er foretaget prisvurdering af 3 forskellige udførelsesmetoder: Udskiftning med rustfri rør med samme placering (nicher i vægge) Strømpeforing Relining Der er medregnet alle afløbsrør og faldstammer inde i bygningerne. Kloakrør er ikke medregnet. Brugsvand: Der er foretaget prisvurdering ud fra udskiftning af rør - samme rørplacering nu tilgængelige - etablering af individuel måling af vandforbrug - udskiftning af brugsvandsrør med rustfri rør Der er ikke foretaget kalkulation på udskiftning med rør-i-rør (pex-rør). Udføres udskiftningen med rør-i-rør forventes en større besparelse. For at afgøre om metoden kan anvendes, skal der foretages nogle konkrete vurderinger med leverandører og entreprenører, hvilket ligger ud over denne fase. 2

3 Varmerør: Der er foretaget prisvurdering ud fra udskiftning af rør - samme rørplacering nu tilgængelige - etablering af individuel måling af vandforbrug - udskiftning af brugsvandsrør med rustfri rør Der er ikke foretaget kalkulation på udskiftning med rør-i-rør (pex-rør). Udføres udskiftningen med rør-i-rør forventes en større besparelse. For at afgøre om metoden kan anvendes, skal der foretages nogle konkrete vurderinger med leverandører og entreprenører, hvilket ligger ud over denne fase. Gasrør: Der er ikke foretaget vurdering af nedtagning af gasrør, da der stadig er aktive kunder til naturgas, således oplyst af DONG Boilerrum: Der er ikke foretaget prisvurdering af boilerrum, da der ikke er fastlagt ønske eller omfang heraf. Renovering af hovedkomponenter samt ledninger imellem boilerrum foretages løbende. Ventilation: Der er ikke foretaget prisvurdering for rensning af luftkanaler. Kalkulerede prisindikationer: Emne Pris-indikation (ekskl. Moms) Faldstammer Udskiftning mio. kr. Strømpeforing mio. kr. Relining 4 6 mio. kr. Brugsvand Rustfrie rør mio. kr. Varme Rustfrie rør mio. kr. Der er foretaget økonomiske vurderinger ud fra den forudsætning, at man kan etape-opdele rørrenoveringerne fag for fag, der vil således være overlap på visse punkter, såsom 3

4 mandskabsvogne, toiletvogne, arbejder med køkkenskabe i et vist omfang og murerarbejde i forbindelse med etablering og lukning af huller. Se endvidere nedenstående. Afløb Der opstilles prisindikationer for 3 scenarier: A. Udskiftning af faldstammer med rustfri stål faldstammer B. Strømpeforing af faldstammer C. Relining af faldstammer Da der ikke forefindes afløbsdiagrammer forudsættes følgende generelt for alle 3 scenarier: faldstammerne er nogenlunde ens opbygget faldstammerne prissættes efter principperne vist på vedheftede håndskitser, som er skitseret på baggrund af de eksisterende arkitektplaner A. Udskiftning af faldstammer Forudsætninger Det forudsættes, at følgende arbejder skal udføres Snedker: Murer: Maler: Køkkenbordplade nedtages og genmonteres 4 overskabe og 4 underskabe demontering og remontering Fugning om bordplade Niche i væg for faldstamme opskæres Ophugning omkring gennemføringer i dæk og vægge Porebeton for lukning af niche efter udskiftning af faldstamme opsættes Lukning af niche pudses op Opsætning af klinker (hvor det kræves forudsætning 100%) Tætning af væg- og dæk-gennemføringer efter udskiftning 4

5 VVS: Reparation på lofter og vægge (bad/toilet) De- og remontering af køkkenvask og håndvask, inkl. blandingsbatterier samt wc og gulvafløb De- og remontering af håndvask, inkl. blandingsbatterier samt wc og gulvafløb Demontering og bortskaffelse af støbejernsfaldstammer (køkken+bad/toilet) Demontering og bortskaffelse af støbejernsfaldstammer (bad/toilet) Montering og tilslutning af nye faldstammer fra udluftning over tag til og med tilslutning til kloak i/ved væg i kælder (køkken+bad/toilet) Montering og tilslutning af nye faldstammer fra udluftning over tag til og med tilslutning til kloak i/ved væg i kælder (bad/toilet) toiletvogne, mandskabsvogne og liftleje skøn + 30% Det forudsættes endvidere, at afløb fra installationer (bad/toilet) stueetage, der nedføres i ikke udgravet del af bygningen, ikke udskiftes. Såfremt disse installationer viser sig at skulle udskiftes, skal der endvidere påregnes åbning/ophugning af gulv i bad/toilet og ud til kældergang. Prisindikation mio. kr. Faldstammer har typisk en levetid på år. B. Strømpeforing af faldstammer Forudsætninger Det forudsættes, at følgende arbejder skal udføres Snedker: Murer: Køkkenbordplade nedtages og genmonteres 2 underskabe demontering og remontering Fugning om bordplade Niche i væg for faldstamme opskæres Ophugning omkring gennemføringer i dæk og vægge Porebeton for lukning af niche efter udskiftning af faldstamme opsættes Lukning af niche pudses op 5

6 Maler: VVS: Opsætning af klinker (hvor det kræves forudsætning 100%) Tætning af væg- og dæk-gennemføringer efter udskiftning Reparation på lofter og vægge (bad/toilet) De- og remontering af køkkenvask og håndvask, inkl. blandingsbatterier samt wc og gulvafløb De- og remontering af håndvask, inkl. blandingsbatterier samt wc og gulvafløb Demontering og bortskaffelse af støbejernsfaldstammer (køkken+bad/toilet) Demontering og bortskaffelse af støbejernsfaldstammer (bad/toilet) Montering og tilslutning af nye faldstammer fra udluftning over tag til og med tilslutning til kloak i/ved væg i kælder (køkken+bad/toilet) Montering og tilslutning af nye faldstammer fra udluftning over tag til og med tilslutning til kloak i/ved væg i kælder (bad/toilet) inkl. lift og mandskabsfaciliteter Det forudsættes endvidere, at afløb fra installationer (bad/toilet) stueetage, der nedføres i ikke udgravet del af bygningen, kan strømpefores og ikke skal udskiftes. Prisindikation: mio. kr. Strømpeforing er kendt teknik og er kendt i over 30 år. Metoden er bedømt af Danmarks Teknologiske Institut, til at have en levetid på ca. 100 år. C. Relining af faldstammer Forudsætninger Det forudsættes, at følgende arbejder skal udføres Snedker: Køkkenbordplade nedtages og genmonteres 2 underskabe demontering og remontering 6

7 Murer: Maler: VVS: Fugning om bordplade Niche i væg for faldstamme opskæres Ophugning omkring gennemføringer i dæk og vægge Porebeton for lukning af niche efter udskiftning af faldstamme opsættes Lukning af niche pudses op Opsætning af klinker (hvor det kræves forudsætning 100%) Tætning af væg- og dæk-gennemføringer efter udskiftning Reparation på lofter og vægge (bad/toilet) De- og remontering af køkkenvask og håndvask, inkl. blandingsbatterier samt wc og gulvafløb De- og remontering af håndvask, inkl. blandingsbatterier samt wc og gulvafløb Demontering og bortskaffelse af støbejernsfaldstammer (køkken+bad/toilet) Demontering og bortskaffelse af støbejernsfaldstammer (bad/toilet) Montering og tilslutning af nye faldstammer fra udluftning over tag til og med tilslutning til kloak i/ved væg i kælder (køkken+bad/toilet) Montering og tilslutning af nye faldstammer fra udluftning over tag til og med tilslutning til kloak i/ved væg i kælder (bad/toilet) inkl. lift og mandskabsfaciliteter Det forudsættes endvidere, at afløb fra installationer (bad/toilet) stueetage, der nedføres i ikke udgravet del af bygningen, kan relines og ikke skal udskiftes. Prisindikation: 4 6 mio. kr. Relining er en svensk teknik og er kendt i over 20 år. Metoden er bedømt af det svenske Teknologiske Institut, til at have en levetid på ca. 50 år. 7

8 Vandrør Der opstilles prisindikationer for: Udskiftning af brugsvandrør med rustfri stål stålrør Forudsætninger Der forudsættes følgende: De nye stigstrenge føres via de nuværende rørnicher o der er ikke kalkuleret en prisindikation for følgende: at etablere nye stigstrenge udenfor de eksisterende rørnicher; det vil betyde en ny placering og en stigstreng for hver lejligheds- stamme (= overliggende stue+1.sal+tagetage) Fordelene vil være: man kan etablere de nye stigstrenge, medens man stadig kan benytte sig af de gamle stigstrenge man kan etablere individuel vandmåling Der etableres afgrening for hver lejlighed samlet, så der kan etableres individuel vandmåling af koldt og varmt brugsvand til hver lejlighed Prisindikationen er baseret på eksisterende arkitektplaner samt besigtigelse af 15. februar 2012, endvidere indgår antal stigstrenge efter bedste skøn ud fra arkitektplaner og formodede føringsveje Der er ikke foretaget kalkulation på udskiftning med rør-i-rør (pex-rør). Udføres udskiftningen med rør-i-rør forventes en større besparelse. For at afgøre om metoden kan anvendes, skal der foretages nogle konkrete vurderinger med leverandører og entreprenører, hvilket ligger ud over denne fase. 8

9 Det forudsættes, at følgende arbejder skal udføres Snedker: Murer: Maler: VVS: nedtagning og genopsætning af 1 højskab nedtagning af rørniche ny rørniche med adgang hugge huller for gennemføringer i vægge lukke gennemføringer til nabolejlighed samt i dæk reparation af væg i bad/toilet reparation ved højskab Reparation på lofter og vægge (bad/toilet) nedtagning af vandrør pr stigstreng nye stigstrenge og rørføringer i lejligheder koblingsdåser i lejlighed afspærringsventiler omkring vandmålere etablering af individuelle vandmålere for BK og BV isolering af vandrør VVS (kælder): nedtagning af vandrør i kælder, inkl. asbestsanering af bøjninger nye rør i kælder inkl. rørmærkning nye afspærringsventiler, Ballomax, der forventes udskiftet 75% af eksisterende pr. stigstreng isolering af vandrør Øvrigt mandskabsvogne, toiletvogne m.v. Prisindikation: mio. kr. Nye rustfri rør forventes at have en levetid på år. 9

10 10

11 Varmerør Der opstilles prisindikationer for: Udskiftning af varmerør med rustfri stål stålrør Forudsætninger Der forudsættes følgende: De nye stigstrenge føres via de nuværende rørnicher o der er ikke kalkuleret en prisindikation for følgende: Der er ikke foretaget kalkulation på udskiftning med rør-i-rør (pex-rør). Udføres udskiftningen med rør-i-rør forventes en større besparelse. For at afgøre om metoden kan anvendes, skal der foretages nogle konkrete vurderinger med leverandører og entreprenører, hvilket ligger ud over denne fase. Prisindikationen er baseret på eksisterende arkitektplaner samt besigtigelse af 15. februar 2012, endvidere indgår antal stigstrenge efter bedste skøn ud fra arkitektplaner og formodede føringsveje. Det forudsættes, at følgende arbejder skal udføres Snedker: Murer: nedtagning og genopsætning af 1 vinduesplade (skønnet samlet antal = kun i stuer) nedtagning af rørniche ny oplukkelig rørniche hugge huller for gennemføringer i vægge til nabolejlighed lukke gennemføringer til nabolejlighed reparation af væggennemføringer 11

12 Maler: male niche indvendigt (=kun i stuer) Reparation på lofter og vægge (bad/toilet) VVS: demontering radiatorventil nedtagning stik til radiator nedtagning af varmerør pr stigstreng nye stigstrenge og rørføringer i lejligheder koblingsdåser i lejlighed etablering af nye radiatorstik nye radiatorventiler isolering af varmerør VVS (kælder): nedtagning af varmerør i kælder, inkl. asbestsanering af bøjninger nye rør i kælder inkl. rørmærkning nye afspærringsventiler, Ballomax, der forventes udskiftet 75% af eksisterende pr. stigstreng nye strengreguleringsventiler, Ballorex, der forventes udskiftet 75% af eksisterende pr. stigstreng isolering af varmerør Øvrigt mandskabsvogne, toiletvogne m.v. Prisindikation: mio. kr. Nye rustfri rør forventes at have en levetid på år. 12

13 Tids-indikation Afløb Udskiftning En udskiftning af faldstammer kræver, at man må undvære sine afløb i køkken og i bad/toilet i 3-5 uger. Det betyder at der skal opstilles bad- og toiletvogne for enden af hver blok, der renoveres for faldstammer. Der forudsættes indsat 2-3 sjak, der arbejder fortløbende. Beboerne skal endvidere sørge at tømme køkkenskabe og toiletskabe, der skal demonteres. Udskiftning Blok enheder Varighed 1 til uger 6 til uger 10 til uger 15 til uger Strømpeforing Metoden med strømpeforing vil tage 7-10 arbejdsdage, hvor man skal undvære sine afløb. Bad- og toiletvogne skal opstilles for enden af hver blok. Der forudsættes indsat 2 sjak, som arbejder fortløbende. Strømpeforing Blok enheder Varighed 1 til uger 6 til uger 10 til uger 15 til uger 13

14 Relining Metoden vil tage 1 arbejdsdag, hvor spuling, rensning og relining foregår. Der forventes ikke opsat større bad- og toiletvogne, men mindre toilevogn. Der forudsættes indsat 1 sjak. Relining Blok enheder Varighed 1 til uger 6 til uger 10 til uger 15 til uger Brugsvand Udskiftning Hver stigstreng med alle følgearbejder forventes at tage 4-5 arbejdsuger, Der forventes indsat 2-3 sjak. Udskiftning til rustfrie rør Blok enheder Varighed 1 til uger 6 til uger 10 til uger 15 til uger 14

15 Varme Udskiftning Hver stigstreng med alle følgearbejder forventes at tage 4-5 arbejdsuger, Der forventes indsat 2-3 sjak. Udskiftning til rustfrie rør Blok enheder Varighed 1 til uger 6 til uger 10 til uger 15 til uger 15

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Ibstrupparken III, Smakkegårdsvej 155-209 Tilstandsregistrering Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Rev. nr. Rev. dato Emne 1 30.11.2009 Vedrørende økonomi for hhv. Afløb side 10 og

Læs mere

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Den 30.10.3013 A/B Torvebo Udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg Dato: Afholdt beboerinformationsmøde

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN 09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 1.1 Bygningsbeskrivelse... 3 2 KORTLÆGNING AF FORBRUG... 4 2.1 Fordeling af energiforbrug...

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmelyparken 6A 2680 Solrød Strand ernes energimærke: Gyldig fra 6. juli 2015 Til den 6. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lyshøjgårdsvej 59 2500 Valby Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. november 2014 Til den 7. november 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 1+2 Kingosvej 11 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport E/F Cedervænget Cedervænget 35 2830 Virum Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. januar 2014 Til den 15. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gyvelvej 48 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. juni 2015 Til den 23. juni 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 11 6000 Kolding Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. december 2013 Til den 15. december 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport E13008.1 Vinkelvej 36A 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. november 2013 Til den 20. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd 21 Bakkebo 8 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. oktober 2012 Til den 8. oktober

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lyngby Mølle Feriecenter Lyngbyvej 239A 9480 Løkken Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. juni 2014 Til den 10. juni 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærke Strandvej 14 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2013 Til den 3. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have Side 1 af 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have A. Valg af dirigent. Formanden, Marie-Louise Kauman (MLK), bød velkommen, og gik til dagsordenens første punkt, og foreslog

Læs mere