SAB-Nyt. SAB har trykt en kogebog til lejerne i Hømarken. Læs mere på side 5 inde i bladet. Status på renovering. Elektronisk flyttesyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-Nyt. SAB har trykt en kogebog til lejerne i Hømarken. Læs mere på side 5 inde i bladet. Status på renovering. Elektronisk flyttesyn"

Transkript

1 SAB-Nyt SAB har trykt en kogebog til lejerne i Hømarken. Læs mere på side 6 inde i bladet Elektronisk flyttesyn Status på renovering 25 år i boligforenigen Boligforeningen har anskaffet et nyt elektronisk system til flyttesyn - isyn, der tages i brug i juni. Læs artiklen på side 4 inde i bladet. Hømarkens renovering skrider frem, både med påbegyndt arbejde nye steder og færdiggørelse andre. Læs mere på side 3 inde i bladet. Harry Jørgensen kunne fejres som 25 års jubilar i boligforeningen. Læs mere på side 5 inde i bladet. SAB NYT ÅRGANG 6 NR 2 Juni 2012

2 FORMANDENS KLUMME Af John Andersen Formand Jeg har de sidste par gange i min klumme omtalt renoveringen i Hømark-området. Det vil jeg også indledningsvis tillade mig at gøre denne gang. Nu er vi kommet godt i gang med både afdeling 16 - Skovparken og 14 - Byparken, og den tilbagemelding jeg har fået, har været meget positiv vedrørende den oplevelse folk har, når de flytter tilbage i deres lejemål. Det er til stor glæde for boligforeningen med sådanne meddelelser, da det viser, at vi lever op til det mål, vi havde sat os vedrørende renoveringen. Men det kan jo ikke undgås, at der altid vil være en del problemstillinger, man skal forholde sig til løbene igennem sådan et stort projekt, og derfor er jeg glad for, at vi i boligforeningen har dygtige ansatte, som gør alt hvad de kan for, at løse de problemer, som måtte komme for vores beboere, på den bedste måde. Jeg kan også oplyse, at vi har deltidsansat, en trivselskonsulent, hvis primære opgave det er at måle og følge temperaturen i boligforeningen. Kort sagt at forsøge at samle mulige kommende problemer op inden det eskalerer. Trivselskonsulenten som jeg hermed byder velkommen i SAB er Kaj Kruse, som jeg er overbevist om, at mange af vores lejere kender i forvejen, fra han var ansat i politiet. Ellers vil jeg oplyse jer om, at der afholdes repræsentantskabsmøde den 13. juni, og at der vil blive afholdt et formandsmøde lige efter sommerferien. KOLOFON UDGIVER: Svendborg Andels-Boligforening Bregnegårdshaven Svendborg Tlf: Fax: Internet: REDAKTION: Thomas Jeppesen Ansvarshavende redaktør Kurt Hardi Gadeberg OPLAG: 2400 eksemplarer TRYK: Isager Bogtryk SAB-Nyt udsendes fire gange årligt til alle lejere. Gengivelse af artikler er tilladt, men kilde skal angives. KONTAKT: Forslag til artikler, læserbreve etc. til næste nummer, skal fremsendes til redaktionen senest mandag den 10. september 2012 gerne pr. mail til: - eller pr. post til: Svendborg Andels-Boligforening Bregnegårdshaven Svendborg Mrk.: SAB-Nyt Jeg vil her til sidst, gerne ønske jer alle en god sommer Med venlig hilsen John Andersen 2

3 Der skal skiftes fjernvarmerør i Hømarken i afdelingerne og 21 Der kan i forbindelse med arbejdet forekomme driftsforstyrrelser Status på renoveringen af Hømarken Af Kim Fink C & W arkitekter Renoveringen af Boligerne i Byparken afd. 14 er kommet i gang med noget besvær, og desværre med nogle generende mangler ved tilbageflytningen i den første opgang. P.t. gennemføres renoveringen af den næste opgang, hvor man får indarbejdet de erfaringer, man har fået i den første, således der kan opnås en tilfredsstillende afslutning, og indenfor de næste par måneder vil der løbende komme flere opgange til, således man løbende er i gang med tre opgange og samlet 36 boliger. P.t. er renoveringen i gang i opgangene orienteret mod Marslevvej, hvor opgang 39 lige er blevet færdig til indflytning, mens opgang 5 lige er blevet tømt for renoveringen, hvormed man er i gang med renovering af 9 opgange og samlet 54 boliger, mens de gennemgående indledende arbejder med fundamenter for de nye ydervægge inddrager yderligere 4 opgange, hvor alle beboerne kan opleve håndværkere foran vinduerne. Som afslutning på hele renoveringen er startskuddet for anlægsentreprisen til over 45 mill. i hele Hømarken netop lydt, og i hovedtræk skal arbejdet udføres af Hansson & Knudsen A/S med hjælp af AT Møller på fjernvarmedelen og Per Arsleff på strømpeforing af kloakledningerne. Arbejdet vil i afd. 16 begynde med kloak- og belægningsarbejdet i den første enhed, hvori bygningsarbejderne nu er færdige, og man er allerede kommet i gang med flisebelægningen på havesiden og man forventer afslutning i september. Den gennemgående udskiftning af fjernvarmeforsyningen i hele Hømarken vil ligeledes blive gennemført hen over sommeren, således driftsforstyrelserne minimeres mest mulig for den enkelte lejer, da man løbende skal lave omkoblinger mellem det gamle og nye ledningsnet i området. Renoveringen af Boligerne i Skovparken afd. 16 følger tidsplanen og man er netop blevet færdige med alle 9 opgange i den første enhed, hvorefter renoveringen af kloak- og belægningsarbejderne kan begynde. For begge afdelinger vil der være opgange, som er under renovering sommeren igennem, dog vil aktivitetsniveauet være meget beskeden i hele juli måned, da de 150 håndværkere i området skal have afholdt deres ferie, og vi håber forsat alle vil udvise den store forståelse for de gener som renoveringen afstedkommer og ønsker alle en god sommer. 3

4 Nyt elektronisk system til fraflytningssyn i boligforeningen skal være med til at sikre en hurtigere behandling og istandsættelsesarbejder til den bedst mulige pris isyn elektronisk flyttesyn Af Thomas Jeppesen Midt i juni træder SAB endnu et stort skrift ind i den digitale tidsalder. Det sker når boligforeningens tre inspektører starter med at lave fraflytningssyn elektronisk. rekvisitioner til de relevante håndværkere og leverandører. Rekvisitionerne dannes i administrationssystemet, hvilket gør den efterfølgende håndtering af fakturaer nem, og sikrer at alt kommer med på flytteopgørelsen. Løsningen som SAB har investeret i hedder isyn og er udviklet til at afvikles trådløst via mobilt bredbånd på en såkaldt tablet PC med trykfølsom skærm for eksempel en ipad. Systemet udveksler data med boligforeningens administrationssystem, i form af stamdata på de lejemål, der skal synes. Synet gennemføres elektronisk, og danner herefter en synsrapport, der dels kan præsenteres for fraflytteren på skærmen, dels kan fremsendes som en til fraflytter her og nu. Løsningen dokumenterer synstidspunkt herunder modtagelsen af underskrifter, afsendelse af overslagspris, indhentning af tilbud på istandsættelse og så videre. Systemet kigger i arkiverede notater (tilladelser, nøglekvittering etc.) på den fraflyttede lejer, og alt kan hentes frem og præsenteres på skærmen under synet. Når synet er færdigt, og den synende inspektør (og den ansvarlige varmemester) skal have sat istandsættelsesarbejderne i gang, kan systemet både håndtere store og små udbud på arbejderne og slå op i prisdatabaser på hyppigt anvendte typer af arbejder. Denne fleksibilitet sikre dels, at istandsættelsesarbejderne udføres billigst muligt (efter udbud), og sikrer samtidig fraflytter et hurtigt overslag over prisen for istandsættelsen. Løsningen danner endvidere det fornødne antal Fordele ved isyn: 1. Muligheden for at sætte selv små istandsættelsesarbejder i udbud, hvilket sikrer en god pris. 2. Alarmer i systemet hjælper med til at tidsfrister bliver overholdt for eksempel i forbindelse med fremsendelse af overslagspris til fraflytter. 3. Udlejningen bruger i dag en del tid på at pakke og forberede sagerne til den synende inspektør. Denne tid vil blive kraftigt reduceret og næsten helt forsvinde. Allerede i dag bliver stort set alle dokumenter vedrørende lejerne nemlig i forvejen scannet og arkiveret. 4. Varmemestrenes tidsforbrug i forbindelse med rekvirering af arbejder udover malerarbejdet reduceres. 5. Arbejdsprocesserne omkring fakturahåndtering og flytteopgørelse effektiviseres. 4

5 Sommerferieafløser endte som fastansat og nu kan Harry Jørgensen fejre sit 25 års jubilæum 25 år med boligforeningen - og så blev jeg hængende og har nu været her i 25 år. - Da vi kom dengang som gårdmænd, var det meget de grønne områder vi arbejdede i. I dag er det mere det håndværksmæssige, og man skal være lidt af en altmuligmand, og have øje for det mest almindelige håndværksmæssige det vil være en stor fordel. Af Kurt Hardi Harry Jørgensen, der arbejder som gårdmand og varmemesterafløser i afdeling 16, Skovparken, kunne fredag den 1. juni fejre 25 års jubilæum i Svendborg Andels-Boligforening. Men det var nu ikke sådan Harry Jørgensen havde forestillet sig, at det skulle gå, da det hele startede i Her blev han nemlig ansat som sommerferieafløser, der normalt ville betyde en 4-5 ugers sommerferiejob. Men tingene gik anderledes, og en tilfreds Harry Jørgensen kan nu som jubilar se tilbage på 25 års ansættelse, som har bragt mange gode oplevelser. - Jeg blev ansat som sommerferieafløser til at starte med, fortæller Harry Jørgensen. Den gang var det mange unge studerende, der kom ind bare lige for et sommerferiejob. Sådan var det også for mig, - I min tid har jeg været med til flere spadestik i byggeriet i boligforeningen. Da jeg startede, var afd. 16 næsten lige bygget, og man var nået til afd. 19, hvor jeg i den første periode var afløser, og efter 1½ år, så fik jeg afd. 21 som gårdmand, og tog i den periode også uddannelse som ejendomsservicetekniker. Så da varmemesterordningen trådte i kraft for omkring 8 år siden, blev jeg varmemester i afd. 16, og det har jeg så været indtil nu. Men nu fortsætter jeg som varmemesterafløser, og ellers tager jeg mig meget af det håndværksmæssige i afdelingen, og det passer mig fint. - Her i renoveringen trækker de meget på mine erfaringer, for jeg kender meget til tingene her, og kan huske mange ting. Der er jo store udfordringer ved renoveringen. Det er og giver en helt anden arbejdsgang, end vi er vant til. Men det er også det, der gør det spændende. - Der er sket meget forandring i boligforeningen gennem tiden men kun til den gode side. Her arbejder man under ansvar, og det er kun et kæmpe plus. Så jeg befinder mig godt her, og planen er, at jeg fortsætter til jeg engang skal pensioneres. Det er da min tanke. 5

6 SAB trykker kogebog til lejerne i Hømarken Af Thomas Jeppesen Svendborg Andels-Boligforening trykker eksemplarer af en kogebog som projektet Sunde Mennesker Uanset Kultur (SMUK) har lavet. Kogebogen skal bruges som en gave til lejerne i Hømarken i forbindelse med, at de kommer tilbage til en nyrenoveret lejlighed blandt andet med et nyt køkken. - Vi er stolte over at det er lykkes os både at få et samarbejde med lejerne, der har deltaget i projekt SMUK, Svendborg Kommunens forebyggelsessekretariat samt rådgivere og entreprenører omkring denne udgivelse, siger direktør Jørgen Berg Jensen til SAB-Nyt og fortsætter med et smil. Der har i sandhed været mange kokke indover. Kogebogen, der er på 64 sider er flot illustreret og indeholder opskrifter på såvel dansk som etnisk mad ligesom såvel forretter, hovedretter, desserter og brød har fundet vej til spalterne. Birthe Sørensen fra Svendborg Kommunes forebyggelses-sekretariat skriver i forordet blandt andet: - En del af gangene har kvinderne med etnisk minoritetsbaggrund selv stået for madlavningen. De har således bestemt menuen og stået for den praktiske udførelse. I disse tilfælde har jeg skrevet ned, taget billeder og evt. kommet med ændringsforslag. På den måde har vi fået deres opskrifter på tryk. Disse opskrifter har jeg samlet i afsnittet mad fra andre lande. Andre gange er det mig, der har fundet opskrifter frem. Her har jeg især haft fokus på sund, nem og forholdsvis billig hverdagsmad, tilberedt af gode råvarer. Opskrifterne har jeg fundet rundt omkring i diverse kogebøger, på nettet eller jeg har selv lavet dem. Trykningen af kogebogen er sponsoreret af: Kuben Management A/S som har forestået bygherrerådgivningen og genhusningen ved renoveringen. Rambøll som har forestået totalrådgivningen og ingeniørarbejdet ved renoveringen. C&W arkitekter A/S som har forestået arkitektarbejdet ved renoveringen. Hansson & Knudsen A/S som har været hovedentreprenør for renoveringen af Skovparken Og Svendborg Andels-Boligforening der er Bygherre. Fra kogebogen bringer vi opskriften på en fynsk klassiker Rygeostsalat serveret med hjemmelavet groft knækbrød. Rygeostsalat 1 rygeost 1-2 spiseske græsk yoghurt 1-2 spiseske hytteost 1-2 fed hvidløg Salt, peber Purløg 1 bundt radiser 1. Rygeosten røres med yoghurt og hytteost efter smag. 2. Blandingen smages til med hvidløg, salt og peber. 3. Tilsæt skyllede og hakkede radiser. 4. Pynt med masser af klippet purløg. Groft knækbrød 2 dl. finvalsede havregryn 1½ dl. rugmel 2 dl. hvedemel 1 dl. sesamfrø 1 dl. hørfrø 1 dl. solsikke- eller græskarkerner 1 teskefuld bagepulver 1½ teskefuld salt 2 dl. vand ½ dl olie 1. Alle de tørre ingredienser blandes i en skål. 2. Vand og olie tilsættes og dejen røres/æltes sammen. 3. Dejen deles i 2 lige store dele. 4. Rul hver del ud mellem 2 stk. bagepapir til ca. 30x25 cm 5. Det øverste stykke bagepapir tages af, og dejen deles i ca. 20 stykker. 6. Bages ved 200 grader i minutter 6

7 Arbejdet med udearealer herunder flisearbejdet er påbegyndt flere steder Genhusningen Har du spørgsmål i forbindelse med genhusningen kan du henvende dig i Anemonen, Byparken40 st.th, der i sommerferien har åbent vedrørende genhusning hver mandag fra kl Du kan også ringe på hverdage hele sommeren til Arne Simonsen tlf eller Bente Kjær tlf Anemonen holder sommerferie Der er lukket i Anemonen, Byparken 40 st.th fra mandag den 16. juli til mandag den 6. august. Lektiecafeen holder sommerferie i skolernes sommerferie. Vi vil ønske alle en rigtig god sommer Den åbne rådgivning om torsdagen fra kl er lukket i samme periode. Ny pjece om Boligydelse og boligsikring 2012 Den årlige folder om boligydelse og boligsikring er nu trykt og kan downloades fra boligforeningens hjemmeside. Klik på knappen Værd at vide og videre til Boligstøtte. Du kan også læse SAB-Nyt på Folderen giver beboere og boligsøgende de grundlæggende informationer om boligstøtte. Mere detaljerede oplysninger om boligydelse og boligsikring samt lån til indskud kan du få ved at henvende dig til Borgerservice i Svendborg Kommune. 7

8 Fra vore leverandør af vaskepulver - Ecolab - har vi modtaget denne artikel om nye miljømærkede doseringsanlæg i fællesvaskerierne i SAB Svanemærkede vaskerier Svendborg Andels - Boligforening har i samarbejde med Ecolab Svanemærket alle vaskerier på sæbe-siden. Således er du sikret det bedste vaskeresultat med det mest miljørigtige vaskesystem. - Det er med stor glæde, at Ecolab nu kan tilbyde Svendborg Andels-Boligforening vores svanemærkede vaskesystem. Det er altid rigtigt, at kunne tilgodese både mennesker og ikke mindst vores natur, med de mest miljørigtige systemer, udtaler Salgschef Steen Olesen fra Ecolab. - Det kan vi kun hilse velkomment, at vi som boligselskab begrænser udslippet af sæberester i naturen og, at vi vasker så energivenligt som muligt, siger John Tofting, inspektør i SAB. Dette har vi valgt for, at beboerne frit kan bruge vaskemidlerne uden at skulle bekymre sig om allergigener fra vaskemidler. Svanemærket Flerkomponent system De anlæg vi har i vaskerierne, er komplette Svanemærkede flerkomponent systemer til professionelle vaskerier. Hvilket betyder, at alle der anvender vaskerierne i afdelingen, kan vaske tøj med nogle af de mindst miljøbelastende produkter indenfor tøjvask. Dertil kommer, at man opnår en yderst præcis dosering. Så overforbrug, som især sker ved manuel dosering undgås. Krav til svanemærket tøjvask -Vaskemidlerne har alle et meget begrænset indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. -Stofferne der findes i vaskemidlerne er alle let nedbrydelige i naturen. -Produkterne skal være mindst lige så effektive som lignende produkter på markedet. - Besøg fra Ecolab skal ske jævnligt. Ved besøgene bliver anlægget kalibreret, for at sikre at doserin- gen altid er præcis. - Emballagen på produkterne skal ligeledes være miljøtilpasset. I sidste instans havner vaskevandet i naturen. Derfor er det vigtigt, at alle indholdsstoffer er let nedbrydelige. Svanemærket stiller endvidere krav som udelukker parfume og begrænser konserveringsmiddel. Det skyldes: - At flere parfumestoffer er allergifremkaldende og miljøskadelige. - Visse konserveringsmidler ophobes i miljøet. Allergi Ved brug af moderne vaskemaskiner og et automatisk doseringsanlæg undgås overdosering. Ved anvendelse sammen med vaskemidlet Ecobrite Emulsion M forekommer der ingen sæberester efter vask og skyl, og faren for at udvikle allergi reduceres derved. Emulsion M unikke sammensætning gør det nemt, at skylle sæben ud af tøjet. Hvis du i forvejen ved, at du har nemt ved at udvikle allergier, bør du generelt vælge skyllemiddel fra, eller som SAB har gjort, vælge et uden farve og parfume. Ecolab er netop nu ved at teste et vaskemiddel, der ved vask på 40 C fjerner husstøvmider. Et tiltag der også vil afhjælpe allergi. Performance Smart Afslutningsvis kan det siges at Ecolab også arbejder med et nyt system kaldet Performance Smart Systemet går ud på, at man kan spare et skyl væk, hvilket giver en økonomisk gevinst, men i lige så høj grad en miljømæssig gevinst. 8

9 Sund i Hømarken er et projekt, der tilbyder sunde aktiviteter for beboerne i Byparken og Skovparken - tilsammen Hømarken. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen og løber frem til oktober Er du til sport på storskærm, sjove familieaktiviteter eller kulinariske oplevelser? Så kom og vær med til Sund i Hømarkens sommeraktiviteter! Nu tager vi hul på vores anden sommer i Hømarken og det bliver fejret med en række aktiviteter. Så kom og vær med til Sportsarrangementer i Skovbyhus hvor man kan se EM i fodbold og Tour de France på storskærm og deltage i sjove aktiviteter. Arrangementerne finder sted den 11., 14. og 15. juni samt den 16., 18. og 19. juli. Kulinarisk Sydfyn hvor man sammen med andre beboere kan repræsentere Hømarken med servering af kulinariske retter fra Tyrkiet, Afghanistan og Iran i forbindelse med det årlige fødevaremarked den 23. og 24. juni. Sommersjov hvor børn mellem 9 og 18 år kan spille basket, lave mad, danse og rappe fra den 2. juli til og med den 6. juli i Værestedet ved Nymarkskolen. Familiesjov aktive og sjove oplevelser for børnefamilier fra Hømarken fra den 10. til og med den 12. juli. Sidste dag tilbringes på Egeskov Slot Vi hænger altid opslag op i opgangene, så du kan følge med i, hvor og hvornår tingene sker. Du kan også besøge vores hjemmeside på www. sund-i-hømarken.dk for at få mere information om os, og det vi laver. Skovbyhus danner blandt andet ramme om forskellige sportsaktiviteter, og hvor man på storskrærm kan følge med i EM i fodbold og Tour de France. Ligesom sidste år, vil vi til efteråret afholde Sund Café i Hømarken i Skovbyhus, hvor du kan komme med ideer til nye aktiviteter og høre mere om vores arrangementer, snuse til zumba, møde sjove aktiviteter for børn m.m. Vi håber at se lige så mange af jer som sidste år! Sommerhilsner fra projektholdet bag Sund i Hømarken Sund i Hømarken med nye sunde aktiviteter Find flere oplysninger på 9

10 Kort og godt i boligforeningen Stort som småt - så modtager redaktionen gerne meddelelser og indlæg fra beboerne Varm hilsen til beboerne Afdeling 21 ønsker alle en rigtig god og solrig sommer, samt en varm velkomst til alle nye beboere. Hvis nogle beboere har ønske om en flagdag, så giv venligst besked til Birgit Foly i nr. 41. Med venlig hilsen bestyrelsen Hanne Fay, Birgit Foly og Jonna Hansen Beboer synsvinkel - Renovering af afd pyyyyyha Af Grethe Jørgensen, afd. 14 Der er nogen, der siger rod, støv, larm er kaos. Men det kan også være tegn på liv, arbejde og vækst. Og arbejde er det da - for der skal gøres rent oftere. Jeg har efterhånden lært at ta det lidt med et smil og et gran af humor, - det er knap så anstrengende, som ophobninger af galde eller surhed. SAB får råderet over sab.dk Det er netop lykkes Svendborg Andels-Boligforening at købe domænenavnet sab.dk af den hidtidige ejer Danish Agro. - Det har stor betydning for boligforeningen at vi nu råder over sab.dk, siger direktør Jørgen Berg Jensen til SAB-Nyt og fortsætter. Det er den forkortelse alle kender os under, og at vi nu også kan præsentere os på nettet under dette navn, vil få stor betydning i den fremtidige markedsføring. I den kommende tid vil boligforeningens trykte materiale blive opdateret ligesom mail og internetadresser vil blive ændret til sab.dk Økonomikonsulent fratrådt Skovparken på YouTube Video Det er nu muligt at få et indblik i renoveringsarbejdet i Skovparken. Det er 33 Falken, der er et alias for Jan Dam, der er lejer i Skovparken, og som følger og dokumenterer renoveringsarbejdet i Skovparken. Han har lavet en YouTube Video, og den kan nu ses på I sidste nummer skrev SAB-Nyt, at boligforeningen tilbød gratis og uafhængig økonomisk rådgivning til lejerne i boligforeningen ved økonomikonsulent Lis Rasmussen. Lis Rasmussen har fået og er tiltrådt en fast stilling, og er derfor fratrådt rådgivningen. Boligforeningen har et ønske om, at få ordningen til at fortsætte med økonomisk og uafhængig rådgivning til lejerne, og arbejder på at finde en afløser, der kan fortsætte denne service. 10

11 Renovationsafdelingen henstiller til, at man husker at pakke sit affald ind, og det gælder også askebakkerne, når der har været brugt grill AFDELINGSMØDER 2012 Afdelingsnr. Afdelingsnavn Dato 1 & 3 Nylandsvej/Rødeledsvej torsdag 23/8 4 Brydevej onsdag 29/8 5 & 6 Glentevej mandag 20/8 7 St. Byhavevej onsdag 5/9 8 Strynøvej onsdag 22/8 9 Bispeløkken mandag 10/9 Gårdmandsafløser ansat Anne Hansen er blevet ansat som fast gårdmandsafløser i afdeling 16, indtil videre frem til oktober. - Jeg er superglad for at være her, siger Anne. Jeg er rigtig glad for området, og det er nogle dejlige beboere og gode kolleger, der er her. Det har været rigtig positivt at komme her. Det er også et kendt ansigt af mange, der nu er i gang i afdeling 16, for Anne Hansen har tidligere været beskæftiget i afdelingen i en kortere periode, - og er nu tilbage. - Hun har tidligere været beskæftiget hos os her i afdeling 16, og hun falder godt ind, siger varmemester Henrik Mathiesen. Så da der skulle bruges én, så bad jeg om, at få Anne Hansen tilknyttet. 10 & 17 Struebjerg/Svendborg Bo torsdag 23/8 11 Munkevænget mandag 10/9 12 Elmevænget onsdag 5/9 13 Sandalsparken mandag 10/9 14 Byparken torsdag 16/8 15 Hjortøvænge mandag 27/8 16 Skovparken tirsdag 14/8 18 Bregnegården tirsdag 28/8 19 Søsterhaven tirsdag 11/9 20 Wiggers Park torsdag 13/9 21 Solsikkevej onsdag 15/8 22 Sofielund tirsdag19/6 23 Trollemosen torsdag 21/6 24 Frøavlen torsdag 21/6 I afdeling 14 & 16 afhentes der storskrald den 2. torsdag i hver måned. Næste gang 14. juni, 12. juli, 9. august og 13. september Renovationen siger: HUSK DET NU - Pak dit affald ind. 11

12 Deadline for næste nummer af Svendborg Andels-Boligforening Åbningstider: Mandag - onsdag 9:30-13:00 Torsdag 9:30-13:00 & 15:30-16:45 Fredag 9:30-12:00 SAB-Nyt er mandag den 10. september NOTITSER DEADLINES Deadline for næste nummer af SAB- Nyt er mandag den 10. september Deadlines for SAB-Nyt i 2012 Nr. 3 - Mandag den 10. september Nr. 4 - Mandag den 3. december BANKOSPIL Der afholdes bankospil i Skovbyhus i salen kl. 18:30 på følgende datoer: 20. juni 15. og 29. august 12. og 26. september 10. og 24. oktober 7. og 21. november 5. og 19. december Gevinster: 75, - kr. Fra den 15. august 2012 stiger kortene til 8 kr. / stk. Der ud over er der 2 nye spil til 10 kr. / stk. HUSK! Der er ikke kødvarer mere efter den 15. august Venlig hilsen Birthe Frederiksen - Formand DIVERSE VAGT-TELEFONEN Boligforeningens vagttelefon kan benyttes udenfor normal arbejdstid Ring og tryk 1 for akut hjælp. Du bliver nu omstillet til vagttelefonen pt. Midtfyns Totalservice. RYDDELIG OPGANG Af hensyn til Falck og brandvæsen må der ikke stå fodtøj, poser eller andet i opgangene. HJERTESTARTERE Der er opsat hjertestartere følgende steder: - Fælleshuset i Wiggers Park - Fælleshuset i Sofielund - Fælleshuset i Bregnegården - i Skovbyhus - og på Glentevej TELEFONNUMRE NYTTIGE TELEFONNUMRE Varmemester - Ring (aflyt beskeden - tryk 3 for varmemester) Alle varmemestre i SAB har telefonisk træffetid alle hverdage kl. 9:00-9:30 På alle øvrige tidspunkter kan du lægge en besked på varmemesterens telefonsvarer ØVRIGE Lægevagten Beboerrådgiver Bente Kjær Trivselskonsulent Kaj Kruse Falcks nøgleservice Skovbyhus (Martin Olsen) / Beboerhuset Skovly (afd 20) Bestilling fredag mellem kl Selskabslokale i Bregnegårdsparken Bestilling torsdag mellem kl / YouSee (TV og radio) TDC (Kundeservice) TDC (Regninger) Sydfyns Intranet STOFA A/S (mellem og 19.00) Vagttelefon (mellem og 22.00) Benyt kontaktformularen på hjemmesiden: Alkolinien (Anonym og gratis) Børnetelefonen (Anonym og gratis)

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

SAB-Nyt. Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder. Boligselskaber omkring Mølmarksvej. Landsbyggefonden på besøg i Skovparken

SAB-Nyt. Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder. Boligselskaber omkring Mølmarksvej. Landsbyggefonden på besøg i Skovparken SAB-Nyt Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder Læs mere på side 6 Aktiviteter i Hømarken Sommeraktiviteter for børn i Hømarken Læs mere på side 14 14 8 23 3 Boligselskaber omkring

Læs mere

Indvielse af to nye legepladser i SAB

Indvielse af to nye legepladser i SAB SAB-nyt Fra indvielsen af legepladsen på St. Byhavevej. Fra venstre er det formand for afdeling 8 Dennis Andersen, i midten er det Becky, der glæder sig til at komme i gang med at lege, og til højre er

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

SAB-Nyt. lejerøkonomi i Svendborg. læs mere på side 5. Beboere tilbage i. Status på renoveringen Klyngehusene. Naturlegeplads indviet SAB NYT ÅRGANG 7

SAB-Nyt. lejerøkonomi i Svendborg. læs mere på side 5. Beboere tilbage i. Status på renoveringen Klyngehusene. Naturlegeplads indviet SAB NYT ÅRGANG 7 SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 5 Naturlegeplads indviet Afdeling 7 har indviet naturlegeplads. Læs mere på side 10 og 11 10 7 23 3 Beboere tilbage i Status på renoveringen Klyngehusene

Læs mere

SAB-Nyt. En ny Boligsocial Helhedsplan i Svendborg Kommune. Bevaringsværdigt. Status på renoveringen miljø. Aktiviteter i Hømarken SAB NYT ÅRGANG 8

SAB-Nyt. En ny Boligsocial Helhedsplan i Svendborg Kommune. Bevaringsværdigt. Status på renoveringen miljø. Aktiviteter i Hømarken SAB NYT ÅRGANG 8 SAB-Nyt En ny Boligsocial Helhedsplan i Svendborg Kommune Læs mere på side 3 Aktiviteter i Hømarken Sund i Hørmarken er klar med flere fælles aktiviteter. Læs mere på side 14 14 8 23 6 Bevaringsværdigt

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant.

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant. SAB-Nyt 318.000.000,- Kontrakten er underskrevet. Entreprenørfirmaet Hanson og Knudsen skal stå for de fysiske arbejder i Skovparken. Læs mere side 7 Beslutningsprotokol Alle beslutningsprotokoller fra

Læs mere

SAB-Nyt. Julenummer. Juledigt til vores læsere på side 5. Ventilation og Indboforsikring. Madklub i Anemonen. Orientering om status på renoveringen

SAB-Nyt. Julenummer. Juledigt til vores læsere på side 5. Ventilation og Indboforsikring. Madklub i Anemonen. Orientering om status på renoveringen SAB-Nyt Julenummer Juledigt til vores læsere på side 5 Madklub i Anemonen Anemonen fortsætter med madklub hver onsdag, hvor flere beboere hygger sig over fællesskabet 17 12 23 3 Ventilation og Indboforsikring

Læs mere

Svendborg Andels-Boligforening

Svendborg Andels-Boligforening Svendborg Andels-Boligforening Afdeling 14 326 lejemål l 1-61 v Byggeår 1972 Byparken 6 vær. lejl 1972 Afdeling 16 Skovparken 486 lejemål l 1-31 3 vær. v lejl. Byggeår 1980 Beboersammensætning Beboere

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

SAB-Nyt Sahara Bazar Fødselsdagsfest for Orientering om status G 6 012 Skovbyhus på renoveringen G er 2 R b tem T Å ep B N R 3 S SA N

SAB-Nyt Sahara Bazar Fødselsdagsfest for Orientering om status G 6 012 Skovbyhus på renoveringen G er 2 R b tem T Å ep B N R 3 S SA N SAB-Nyt Årets afdelingsmøder er nu afholdt. Hvad blev der besluttet? - læs afskrift af samtlige protokoller på side 10-23 i dette nr. af SAB-Nyt Sahara Bazar Ny købmand i Byparken - læs mere om manden,

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Politiet er igen synligt

Politiet er igen synligt Kaj Kruse på patrulje i Skovparken SAB-nyt ÅRGANG 2 - NR 4 - DECEMBER 2008 Politiet er igen synligt Af Thomas Jeppesen Kaj Kruse er igen en del af gadebilledet i SAB s boligområder. På et møde mellem SAB

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50 Ravnkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat af beboermøde 4. februar 2013

Referat af beboermøde 4. februar 2013 Referat af beboermøde 4. februar 2013 Tilstede: Jens Svane, Johan Glintborg, Margit og Eva (fra Udlejningen), Mie Ladefoged (organisationsbestyrelsen), 47 beboere (42 lejemål). 1) Dirigent: Mie Ladefoged

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

VELKOMMEN TIL Den Selvejende Institution FREDERIKSGÅRDEN

VELKOMMEN TIL Den Selvejende Institution FREDERIKSGÅRDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIKSGÅRDEN Administrator Advokat (H) Pernille Høxbro Rådmand Steins Alle 16 C - 009 2000 Frederiksberg C Telefon 38 71 26 56 Girokonto 411-2857 December 2012 VELKOMMEN TIL

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 26. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal radiatorene skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Tidsplan...2-3 Hvordan kommer håndværkerne

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

SAB-Nyt. Årets. afdelingsmøder er nu afholdt. Hvad blev der besluttet? - læs beslutningsprotokollerne. på side 8-21

SAB-Nyt. Årets. afdelingsmøder er nu afholdt. Hvad blev der besluttet? - læs beslutningsprotokollerne. på side 8-21 SAB-Nyt Årets afdelingsmøder er nu afholdt. Hvad blev der besluttet? - læs beslutningsprotokollerne på side 8-21 St. Byhavevej klar med nye visioner Bestyrelsen vil sammen med beboerne skabe et tættere

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER Mere Vegetar Light Mere Vegetar Light Uanset om du er kaloriebevidst vegetar, kødspiser på nedtrapning eller bare nysgerrig på afveje, kan du få glæde af denne kogebog. Efter at have bladret lidt i den

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for afdeling 16 Stoldal 10-56. Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen, inspektør Steen Nørgaard, inspektør Thomas Petersen, Karina

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

SAB-Nyt. Der er etableret fartdæmpere flere steder i kommunen. Skovbyhus huser to madklubber. Juletræsfest i Skovbyhus

SAB-Nyt. Der er etableret fartdæmpere flere steder i kommunen. Skovbyhus huser to madklubber. Juletræsfest i Skovbyhus SAB-Nyt Der er etableret fartdæmpere flere steder i kommunen Læs mere på side 15 Skovbyhus huser to madklubber Stor tilslutning til madklubberne i Skovbyhus. Læs mere på side 4 4 15 23 11 SAB skifter målerfirma

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TIL BEBOERNE/ERHVERVSLEJERNE I AB ÅLHOLMHUS Den 26. juni 2009 FORVENTET TIDSPLAN VARSLING. Vedr.: Udskiftning af faldstammer og vandrør.

TIL BEBOERNE/ERHVERVSLEJERNE I AB ÅLHOLMHUS Den 26. juni 2009 FORVENTET TIDSPLAN VARSLING. Vedr.: Udskiftning af faldstammer og vandrør. TIL BEBOERNE/ERHVERVSLEJERNE I AB ÅLHOLMHUS Den 26. juni 2009 Vedr.: Udskiftning af faldstammer og vandrør. Arbejderne med udskiftning af faldstammer og vandrør etc. begynder om kort tid. Vi beder dig

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 14. februar 2013 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

HUSORDEN FOR "BREGNEGÅRDEN", AFD. 18, SVENDBORG ANDELS-BOLIGFORENING

HUSORDEN FOR BREGNEGÅRDEN, AFD. 18, SVENDBORG ANDELS-BOLIGFORENING HUSORDEN FOR "BREGNEGÅRDEN", AFD. 18, SVENDBORG ANDELS-BOLIGFORENING Bregnegårdshaven 13-39 & 10-38 Bregnegårdsparken 9 23 & 8-80 Bregnegårdsvænget 3 71 & 4-28 Revideret August 2015 INDLEDNING: Denne husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 17. december 2013 Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol Internet TV Evt. Spørgsmål og svar undervejs efter hvert punkt Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

SAB 75 ÅR 1938 2013 7 R 5 ammen om gode liv

SAB 75 ÅR 1938 2013 7 R 5 ammen om gode liv SAB 75 ÅR 75 Rammen om gode liv 1938 2013 2 SAB 75 ÅR INDHOLD SAB 75 år 3 4 6 7 8 11 12 14 16 18 20 22 24 25 26 FORORD Fremgang i 75 år HISTORIENS VINGESUS Fem mænd og en plan Tilbageblik Det almene boligbyggeri

Læs mere