SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o"

Transkript

1 SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør Svendborg Andels- Status på renoveringen Boligforening 75 år På side 8 og 9 kan der læses om boligforeningens start, stiftelse og første bestyrelse. Læs sidste nyt om status på den store renovering i Hømarken SAB NYT ÅRGANG 7 NR 1 Marts 2013

2 FORMANDENS KLUMME Af John Andersen Formand Først vil jeg starte min klumme denne gang med at oplyse om, at der her i marts måned vil blive afholdt et formandsmøde. Så hvis der er beboere, som har emner de ønsker skal drøftes på mødet, bedes de give dem til deres formand. Der sker jo tit det, at der er ting som det er rart at få undersøgt. Jeg kan også oplyse, at vi i hovedorganisationen i øjeblikket er ved at lave en gennemgang af boligforeningens forretningsgange, for at se om der skal ændringer til, hvis der er noget, som ikke lever op til vores forventninger eller ikke er tidssvarende. Der ud over arbejder vi på, at der skal være et styringsdialogmøde med Svendborg Kommune. Vi skulle jo mene, at alle både kommunen og SAB kan drage nytte af et tæt samarbejde, så nu må vi se hvad tiden bringer. Jeg plejer jo også at omtale renoveringen i min spalte. Det vil jeg også gøre denne gang. Det er desværre ikke med et smil så stort som det normalt ville være. Selve renoveringen kører fint, men det er trist, at vi efter så lang tid skal til at rammes af en del indbrud i afdelingen. Der er ikke nogen tvivl om, at det er til stor gene for beboere og håndværkere. Jeg håber derfor, at der snart kan ske en pågribelse af de skyldige, så vi derved igen kan få ro i området. KOLOFON UDGIVER: Svendborg Andels-Boligforening Bregnegårdshaven Svendborg Tlf: Fax: Internet: REDAKTION: Thomas Jeppesen Ansvarshavende redaktør Kurt Hardi Gadeberg OPLAG: 2500 eksemplarer DESIGN/TRYK: Stargate Studio / Mark & Storm Grafisk SAB-Nyt udsendes fire gange årligt til alle lejere. Gengivelse af artikler er tilladt, men kilde skal angives. KONTAKT: Forslag til artikler, læserbreve etc. til næste nummer, skal fremsendes til redaktionen senest mandag den 10. juni 2013 gerne pr. mail til: - eller pr. post til: Svendborg Andels-Boligforening Bregnegårdshaven Svendborg Mrk.: SAB-Nyt Boligforeningens 75 års jubilæum Den 13. maj 2013 har SAB 75 års jubilæum. I den anledning har organisationsbestyrelsen besluttet at støtte udgivelsen af et jubilæumsskrift i lighed med det skrift der blev udgivet da SAB fyldte 50 år. Medlem af organisationsbestyrelsen, Erik Bang Boesen er sammen med journalist og fotograf Kurt Hardi og SAB-Nyts ansvarshavende redaktør Thomas Jeppesen gået i gang med at forberede jubilæumsskriftet. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 10. juni 2

3 I Skovparken arbejdes både med indvendig bygningsarbejde og udendørs med belægning og terræn Status på renoveringen af Hømarken Af Kim Fink Bygningskonstruktør m.a.k./tilsyn C & W Arkitekter Renoveringen i Hømarken er tæt på fuld fremdrift efter pausen ved årsskiftet, og nu, hvor vinteren forhåbentlig slipper sit greb, vil kloak- og belægningsarbejdet i terrænet også blive genoptaget. I Byparken har man afsluttet renoveringen af 9 opgange og arbejder med renoveringen af de næste fire opgange. I gennemsnit afleveres og påbegyndes der en opgang ca. hver 3. uge, hvilket er det højeste interval, som kan gennemføres set i forhold til genhusningen, og tidsplanen følges. Ved Klyngehusene er fremdriften for alvor intensiveret, og man arbejder pt. på fem Klynger, som bliver til 15 nye tilgængelighedsboliger. Den første Klynge, med 3 boliger, afsluttes til påske, og det er planlagt, at de skal fremvises for de øvrige beboere i området. Tidsplanen for gennemførelsen er endnu ikke helt på plads, men forventes fastlagt når det første Klyngehus er færdiggjort. I Skovparken følges planen, og man er tæt på fuld fremdrift, hvilket pt. omfatter renovering af 8 opgange, som efter påske vil komme op på et snit på 9 opgange. Opgangene afleveres og påbegyndes i gennemsnit pr. 1,5 uge, og foran selve det indvendige bygningsarbejde klargøres terræn og fundamenterne ved de enkelte blokke. Man er nu gået i gang med de indledende aktiviteter i den sidste enhed, hvormed alle områderne i afdelingen er berørt at renoveringen. I den første enhed vil man indenfor de næste uger begynde renoveringen af garagerne, og kort herefter vil græsarealerne blive sået til. 3

4 Orientering fra Anemonen Åbningstider i Anemonen Der er åbent fra mandag til torsdag fra kl og torsdag fra kl Genhusning Har man spørgsmål i forbindelse med genhusningen, kan man træffe Bente Kjær i Anemonen på mandage fra kl og torsdage fra kl Syning om fredagen Skal der sys nyt eller repareres, så kan man deltage i syning om fredagen fra kl , hvor man kan låne en symaskine. Det gælder, at man selv skal være aktiv - man kan dog få hjælp, hvis der er noget man ikke lige kan finde ud af. Ved syningen er der altid en person til stede fra Kontakt Mellem Mennesker. Har du stofrester liggende, som du ikke selv bruger, så kan det bruges i Anemonen, som gerne modtager det. Børnetøj modtages gerne Anemonen modtager meget gerne børnetøj i størrelsen fra 0-10 år. Så har du noget liggende, der ikke kan bruges mere, så kan det afleveres i Anemonen i åbningstiden. På grund af begrænset plads, så modtages der ikke fodtøj og legetøj. Er der nogen, der mangler noget børnetøj i for de 0-10 årige, så kan man hente i Anemonen hver onsdag fra kl Åben Rådgivning Hver torsdag fra kl Her kan du stille spørgsmål til medarbejdere fra Borgerservice og Jobcentret. Du kan få udleveret relevante blanketter og du kan få oplyst om du får den boligstøtte du er berettiget til. Du kan også få råd og vejledning af en sagsbehandler fra familieafdelingen. I den åbne rådgivning er der også personale, som kan svare på spørgsmål og andet i forbindelse med genhusningen. Lektiehjælp Nu kan du få hjælp til dine lektier. Der er nemlig hjælp til lektierne at hente i Anemonen, og det gælder for elever fra 1. til 9. klasse. Lektiehjælpen startede op igen mandag den 7. januar, - og så foregår det fra mandag - onsdag fra kl Sidder man med et problem i forbindelse med et emne, det kan være i grammatik eller andet, så er der også hjælp at hente til dette. Det er gymnasieelever, der er med i Ungdommens Røde Kors, der står for undervisningen. Madklub i Anemonen Der er godt gang i snakken i køkkenet i Anemonen, og snakken går på tværs af sprog - fra de der er samlet og fra de, der går fra og til. I dag er en flok kvinder fra Danmark, Kosovo, Afghanistan, Sri Lanka og Iran samlet - og de hygger sig snak og godmodige drillerier, der får hyggen til at blive endnu varmere. Der er også gang i madlavningen, for det er Maddag i Anemonen, og det er der hver onsdag fra kl til 14. Her mødes interesserede, der ønsker at være med i det fællesskab, der sammen laver mad og spiser sammen. Hver gang, der er Madklub, så er der en person, der laver en ret fra deres eget land, hvor de øvrige så hjælper til. Det kan også være flere personer, der sammensætter noget, der kan bruges sammen, - som for eksempel iranske frikadeller med råkostsalat og afghansk brød. 4

5 Trivselskonsulent ser tilbage på det første år Det første år med trivselskonsulent Tekst & fotos: Kurt Hardi Svendborg Andels-Boligforening besluttede for et år siden at ansætte en trivselskonsulent til boligforeningen, - og nu kan Kaj Kruse, der blev ansat i stillingen med tilfredshed se tilbage på et år, der er gået hurtigt. Trivselskonsulentens arbejde giver flere fordele: Det betyder for eksempel en aflastning for administrationen, der har mange andre opgaver at tage sig af. - Og i mange tilfælde kan problemerne tages i opløbet - inden der opstår alt for mange misforståelser og før konflikten har udviklet sig til et egentligt fjendskab. - Det virker meget bedre, når beboerne møder en person, der er klar til at lytte, og tage sig af eventuelle problemer, siger Kaj Kruse og fortsætter - Min opgave er jo at få tingene til at fungere - så alle trives. Tidligere blev beboerklager behandlet rent administrativt. Det betød blandt andet, at sagerne ofte endte i beboerklagenævnet. - Det har været et interessant år, og det har været meget forskellige problemer, der har skullet arbejdes med, fortæller Kaj Kruse, der i øvrigt selv er tidligere beboer i SAB. Jeg benytter mig selvfølgelig også af erfaringsudveksling med andre kolleger, der er ansat i lignende stillinger andre steder i landet, og det styrker, når man kan udveksle erfaringer. - I det sidste år har SAB ikke indbragt nogen husordenssager til afgørelse i Beboerklagenævnet, siger Kaj Kruse. Det er lykkedes at beholde alle klager i eget hus og løst dem her. Det synes jeg er godt - og en faktor, der er målbar, slutter boligforeningens Trivselskonsulent Kaj Kruse. Bestyrelsens dagsordener og referater I henhold til lovgivningen, skal alle dagsordener og referater fra alle møder i Organisationsbestyrelen offentliggøres. De vil blive lagt på internettet på sab.dk, - og du kan læse dagsorden og referaterne som pdf-filer her: 5

6 De almene Boligselskaber i Svendborg har ansat en økonomikonsulent til at hjælpe lejerne Sund lejerøkonomi i Svendborg Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser, når boligselskaberne må bede fogeden om at sætte lejere på gaden. Nu kan de truede familier få hjælp, før det er for sent Svendborg Andels-Boligforening, Boligselskabet BSB-Svendborg og Cama-kollegierne med i alt ca lejemål i Svendborg er nemlig gået sammen om at ansætte en økonomikonsulent, til at hjælpe lejerne i de tre boligselskaber. Af Anna Vinding Journalist De fleste af os har vist prøvet det. Stået i en vanskelig situation, som vi ikke lige kan se os ud af. Så er det nemmere at tænke på noget andet - end at få gjort noget ved tingene. Økonomikonsulenten kan hjælpe Økonomikonsulenten tilbyder derfor uafhængig og gratis rådgivning til lejerne. Lejere i de tre almene boligselskaber er velkomne til at kontakte økonomikonsulenten, men han vil også selv være opsøgende. - Det er naturligvis frivilligt, om man ønsker at jeg skal komme. Men jeg har allerede i den korte tid, jeg har arbejdet haft flere positive oplevelser. Lejerne er glade for en person, som ikke er direkte involveret, og som kan se på deres privatøkonomi med nye øjne, siger økonomikonsulent Peter Halfdan Pommerencke, der startede i jobbet 1. januar. - Det første jeg fortæller er, at jeg ikke har penge med i lommen - men jeg kan måske hjælpe med at finde dem andre steder. Økonomikonsulenten kan blandt andet hjælpe med at lægge budget, tilmelde de faste udgifter til automatisk betaling, se på om der er tilskud at hente til f.eks. husleje, børnepasning eller anden offentligt hjælp, mødes med banken eller aftale afdragsordninger med andre kreditorer. Men når det kommer til økonomi, kan hele familien komme til at betale en meget høj pris, hvis man smider rudekuverterne ned i nederste skuffe, lader sig friste af dyre lån og ikke svarer på rykkerskrivelser og opkald fra kommune og boligselskab. For når huslejen ikke bliver betalt, er der til sidst kun fogeden tilbage - og man står på gaden uden bolig. En situation ingen ønsker - heller ikke boligselskab og kommune. - Det er traumatisk at blive sat ud af sin bolig. Med dette initiativ forventer vi at nedbringe antallet af fogedudsættelser betragteligt, siger Thomas Jeppesen, administrationschef i Svendborg Andels- Boligforening, og fortsætter: Antallet af lejere, som må sættes på gaden med fogedens hjælp har været stigende de senere år. Dertil kommer at det tit ender med, at der kun er de øvrige lejere til at betale regningen når en lejer sættes ud. Svendborg Kommune hilser boligforeningernes initiativ velkommen. Kommunen lægger vægt på, at fokus i Sund lejerøkonomi i Svendborg er på økonomien og ikke socialområdet. 6

7 Du kan også læse SAB-Nyt på - Det vigtigste er fokus på økonomien. Med økonomikonsulentens medvirken får borgerne værktøjer til at undgå at situationen gentager sig. Herudover kan konsulenten hjælpe med f.eks. at lægge budget, fortæller centerleder Laila Hansen fra Svendborg Kommunes socialcenter. Økonomikonsulent Peter Halfdan Pommerencke uddyber: - Det er jo meget forståeligt, at der ikke altid er overskud til at læse og forstå breve. Her kan jeg hjælpe som en slags tolk og tale lejerens sag overfor bank, myndigheder, kreditorer og andre. Men det hele tager udgangspunkt i de beslutninger, lejeren selv når frem til. Jeg tager ikke ansvaret fra folk, men jeg hjælper dem med at se andre veje. FAKTA: Projektet har navnet Sund Lejerøkonomi i Svendborg Økonomikonsulenten er ansat i en 4-årig projektperiode. De 2 mio. kr. projektet koster er støttet via statens satspulje. Bliver ordningen en succes, overvejes det at gøre stillingen permanent. Økonomikonsulent Peter Halfdan Pommerencke træffes på Telefon eller via mail på adressen Fik styr på økonomien Tekst & foto: Kurt Hardi Han er blevet en glad mand igen - Jan Dam Andreasen fra Marslevvej. Han har nemlig fået en bedre økonomi og fået styr på den efter at have fået hjælp fra Peter Halfdan Pommerencke, boligselskabernes nye økonomikonsulent. - Det er ikke den bedste økonomiske situation for tiden for mange mennesker, og heller ikke for mig, siger Jan Dam Andreasen. Så på det økonomiske har det været lidt tilfældigt, hvad der er blevet ordnet og tænkt over. Jeg har blandt andet gennem fire år betalt nogle gebyrer, som samlet beløber sig til kr, - og dem kunne jeg da godt have brugt til noget andet. Situationen omkring økonomien satte også sit præg på Jan Dam Andreasen psykisk, så han ikke længere var den sædvanligt glade mand. Det blev ændret efter, at han tog en opfordring fra beboerrådgiver Bente Kjær op, og tog kontakt til økonomikonsulenten, der giver uvildig rådgivning. - Vi gennemgik det hele, og så viste det sig, at jeg havde flere penge end jeg regnede med, siger Jan Dam Andreasen. Det har været rigtig godt at få styr på de forskellige poster, hvor meget er kommet i system, så det nu er endt med, at jeg har fået flere besparelser og styr på økonomien. - Det har været en rigtig positiv oplevelse, fortsætter Jan Dam Andreasen. Alle boligforeninger burde havde en økonomikonsulent ansat, og jeg kan kun anbefale andre at benytte sig af tilbuddet om rådgivning. - Jeg er blevet glad igen, og når jeg går udenfor, så smiler jeg igen, - og jeg kan se lys forude. 7

8 Svendborg Andels Boligforening fylder 75 år Så vidt det vides, så var verdens første, eller i hvert fald Danmarks første sociale boligbyggeri den af Christian den 4`s 200 boliger til flådens folk i Krokodillegade på Nyboder i København, som blev bygget i Så gammel er SAB dog ikke. Med dette, det første beboerblad i året 2013 kan vi proklamere et par mærkedage. Det er året hvor bl.a. De Danske Bloddonorer fylder 75 år; Fyns Amts Avis bliver 150 år og Svendborg Andels-Boligforening bliver 75 år. Og i den sidste anledning, har jeg fået den noget tvivlsomme men spændende opgave at skrive om SAB`s historie. Ideen tog sin begyndelse, da vores Direktør Jørgen Berg Jensen en dag fandt en gammel bog fra 1938 i kontorenes gemmer på Bregnegårdshaven. Med sine mål på 23x19 cm. (næsten A4), er bogen en lille typisk brun sag fra den tid og er på ca. 300 håndskrevne sider. En ganske almindelig bog skulle man tro. Men der var nu alligevel noget særligt ved den, for ved nærmere eftersyn viste det sig nemlig at være en forhandlingsprotokol fra Svendborg Andels Boligforenings fødsel og de første år i tiden fra 1938 og indtil En dag jeg så var til et bestyrelsesmøde i SAB blev jeg vinket ind på Jørgen Berg Jensens kontor hvor han viste mig bogen og sagde, idet han var bekendt med min baggrund med historisk interesse og mit arbejde på By Arkivet på Svendborg Museum; Det her må være noget for dig Erik, og jeg må da indrømme, at jeg gloede en ekstra gang og jeg fik derpå lov til at tage bogen med hjem og læse, men dog på betingelse af, at jeg her i jubilæumsåret ville skrive en historie om SABs begyndelse i SAB-Nyt. Og det ville jeg naturligvis gerne, hvis mine beskedne evner ellers rækker så langt, thi i bogen er der ikke bare en men flere forskellige håndskrevne skrift typer at stave sig igennem. Men gudskelov er jeg fra den årgang, hvor man ikke er vokset op med en PC, men faktisk skrev breve til hinanden, og den mangeartede skrifttydning og læseviden hjælper mig her. Men ud over det, er der virkelig en masse interessante pudsigheder, anekdoter og materiale i bogen. Ja der er faktisk så meget, at jeg har besluttet mig for at skrive et kapitel i hvert af de fire beboerblade, der udkommer i jubilæumsåret Det skal dog lige siges, at jeg i denne omgang ikke fortæller hele SAB`s historie frem til i dag, men foreløbig kun den, der udspiller sig i bogens periode Hvem ved, måske følger jeg så historien op på et senere tidspunkt. Venlig hilsen Erik Bang Boesen Svendborg Andels Boligforenings historie Af Erik Bang Boesen Kapitel 1 Begyndelsen til socialt boligbyggeri i Svendborg: Foranlediget af et møde i diskussionsklubben den 22. februar 1938 om boligbyggeri, vedtog de fremkomne personer og talsmænd at undersøge om det var muligt at danne en Boligforening. Med disse ord begynder den forhandlingsprotokol fra 1938 der skulle blive til begyndelsen for Svendborg Andels-Boligforening. Og ud af de fremkomne interesserede personer, borgere og bestyrelsens talsmand til dette formål, blev der nedsat et udvalg, der skulle tage sig af sagens videre forløb. Dette udvalg havde sit første møde i socialdemokratiets kontor i Svendborg den 1. april 1938 og på dagsordenen var 1. Udvalget konstituerer sig 2. Henvendelse til byrådet 3. Køb af jord. I denne foreløbige bestyrelse, der skulle tage sig af sagen, blev valgt Lerbæk Petersen som formand, A. K. Nielsen som sekretær og Rudolf Madsen til kasserer. Angående punkt 2 oplæste formanden en skrivelse, som han ville sende til Svendborg byråd om muligheden for økonomisk støtte til en boligforening. Med hensyn til punkt 3 køb af jord, blev der nedsat et udvalg hvis første opgave skulle være, at skaffe sig oplysninger om egnet jord i Svendborg til byggeri og priserne. Byggeudvalget går i gang På et møde i Socialdemokratiets lokaler den 19. april 1938 kunne udvalget berette, at priserne på jord var meget forskellige. Udvalget havde været 8

9 rundt forskellige steder i byen og kigge, og havde til sidst besluttet sig for to egnede steder. Enten grunden på Belvedere som ville koste ca. 45 øre pr. kvadrat alen uden vej, eller på Gyldenbjergvej hvor jorden ville koste ca. 1 kr. pr. kvadrat alen uden vej, men ellers ville man lade medlemmerne om at afgøre sagen. For en ordens skyld, kan det lige nævnes at 1 kvadratalen er 0,4 m2. Flere undersøgelser og beregninger Byggeudvalget havde på opfordring op til et større fællesmøde den 28. april 1938 været ude og foretage sig flere undersøgelser og gjort sig nogle løselige beregninger på hvad en lejlighed ville koste med grund og færdigbygget. Og på grunden på Belvedere ville byggeomkostningerne nu koste ca. 80 kr. pr. kvadratalen. Og til forskel, ville det koste ca. 105 kr. pr. kvadrat alen at bygge på Gyldenbjergsvej. Man havde også foretaget nogle beregninger på huslejen. Et dobbelthus lejlighed på Belvedere (i to etager) ville koste en familie med børn ca. 730 kr. pr. år i husleje og en lejlighed på 2 værelser og et loftværelse, til ikke børnerige familier, ville koste ca. 450 kr. pr. år. Det blev efter nogen diskussion endelig enstemmigt vedtaget, at man skulle købe Slagter Franke og Julius Lassens jord på Belvedere, som jo i dag er bedre kendt som SAB`s afdeling 1 på Nylandsvej. Vedtægter I den efterfølgende tid frem til foreningens første generalforsamling, som var fastsat til den 13. maj 1938, havde bestyrelsen bl.a. travlt med at udforme vedtægter, der var i overensstemmelse med den nye Boliglovs bestemmelser. Man blev hurtigt enige om, at foreningens primære formål skulle være at skaffe medlemmerne billige, gode og sunde boliger. Endvidere skulle foreningen forsøge at fremme bestræbelserne for at skabe gode og sunde boligforhold for arbejderklassen og økonomisk ligestillede, til den billigst mulige pris, altså husleje. Alt sammen i nøje overensstemmelse med den nye lov om boligbyggeri med tilskud til børnerige familier. Der skulle også åbnes op for tilgang af nye medlemmer, med fortsat byggeri for øje. Godkendelser På et møde i forsamlingsbygningen i Svendborg den 8. maj 1938 kunne bestyrelsen med glæde berette forsamlingen om, at der var indkommet et positivt ja tilkendelse fra Byrådet i Svendborg og, at der også var kommet et ja tilsagn fra Ministeret. Rækkefølgen på billedet er følgende. Stående fra venstre, Karl Andersen, Rudolf Madsen, Poul Hansen og Simon Simonsen. Siddende fra venstre Borgmester Fedinan Jensen SAB formand Albert Jensen og Landretssagfører A. L. H. Elmquist. Den første generalforsamling og bestyrelse På generalforsamlingen den 13. maj 1938, der blev afholdt i Svendborg forsamlingsbygning, med vandværksassistent Oskar Hvid Nielsen som dirigent, blev der valgt en ny bestyrelse, der kom til at bestå af Trykkeriarbejder Albert Jensen, Brydegårdsvej 6 som ny formand, Kontorist Paul Hansen Brydegårdsvej 6 som Kasserer; Blikkenslager Rudolf Madsen, Brogade 28 som næstformand, Bødker Carl Andersen som sekretær og snedker Simon Simonsen som medlem. Til suppleanter valgtes Carl Jensen, Villemosvej, Inkassator Olsen, Brogade og Børge Lerbæk Petersen, Nyborgvej. Til Revisorer valgtes Johannes Petersen, Tvedvej, Frederik Dreijer, Vestergade og som Revisorsuppleant Edward Petersen, Egerts vej. Desuden skal foreningen også have udpeget en statsautoriseret Revisor. Byggeudvalget Bestyrelsen skulle derefter supplere sig med et byggeri udvalg bestående af Redaktionssekretær Lerbæk Pedersen, Murer Hans Petersen og Skrædder A. K. Nielsen. Foreningens byggekonsulent blev byggekyndig Tømrer, byggemester og Arkitekt Niels Mikkelsen. Foreningens navn Forsamlingen vedtog herefter at foreningens navn i fremtiden skal være Svendborg Andels-Boligforening. Medlemmernes indskud i foreningen blev fastsat til 10 kr. som skulle indbetales inden den 1. juli Med andre ord, kan jeg ud fra overstående drage den konklusion, at ifølge bestemmelserne om dannelse af foreninger, så er SAB`s officielle fødselsdags dato altså den ifølge den første Generalforsamling 13. maj Fortsættes i næste nummer af SAB-Nyt i juni. 9

10 Sådan skal du gøre for at vende vinduet 180 grader så det kan pudses på begge sider indefra I vinduesrammen er der en lille pal, der skal aktiveres ved at trykke på den, og så løsnes en lås, så vinduet kan drejes. Når vinduet drejes på plads bagefter låses vinduet automatisk igen. 10

11 Flere tanker om min flytning Af Aina Jørgensen Fotos: Kurt Hardi Her sidder jeg nu i mit nye hjem på Nylandsvej, og tænker tanker om den beslutning jeg tog, da jeg sagde ja til at bo her. Da jeg for næsten 2 år siden besluttede mig for at flytte fra Bregnegården var spørgsmålet, hvor jeg dog skulle flytte hen. Mange muligheder har været i spil. Jeg kunne ha fået en herregård, en stor park, en masse dejlige hunde løbende rundt mellem de gamle træer osv osv.. Jeg valgte at bo her i SAB fordi, det er her, jeg hører hjemme. Beslutninger må man ta her i livet og min erfaring er, at det er klogt, at stikke en finger i jorden og mærke rigtigt efter inden man gør noget overilet. Min beslutning var den rigtige for mig. Det var ikke svært at sige farvel til huset i Bregnegården. Underligt nok var det godt at sige farvel til de 23 år jeg har boet der. Selve flytningen gik, smiler ved tanken, og glæder mig over det er overstået. Alt der kunne gå galt gik galt. Næsten alt der kostede penge blev meget dyrere end beregnet, alt tog meget længere tid end forventet, og malingen i kælderen løb af væggene pga. fugt. Mit hoved holdt ganske enkelt op med at fungere nogen dage på grund af alle de uforudsete ting der skete, men når jeg nu sidder her og ser ud i min lukkede baghave og min lille træ-terrasse bliver jeg glad. Her har jeg alt hvad jeg kan ønske mig. Dejlig lille forhave. Egen indkørsel. Fire værelser, så der er plads til mange gæster uden at rede op i stuen. Her er ellers plads nok i stuen, jeg dækker nemt op til gæstebud med kuverter uden at møblere om. Går bare rundt om mit nye spisebord og pynter. Der er plads hele vejen rundt her i stuen. Køkkenet er fint og stort nok til mig og mine gøremål der. Egen vaskekælder, og et værelse jeg kan bruge til mine interesser, hobbyrun osv. Dejligt stort soveværelse, påklædningsværelse, gæsteværelse, repos som kontor. Selvom jeg måtte købe komfur og køl / fryseskab for egen regning, og få sat flere radiatorer op, få revet en væg mellem 2 stuer ned så jeg fik en dejlig lang stor lys stue ud af det, har det været det hele værd. Naboerne virker også søde og smilende. Man hilser venligt på hinanden her. Det gør mig glad. Jeg kan stadig ringe til Max og Brian hvis der drypper en vandhane, og de rydder sne på mit fortov når behovet for det er der. Det skal siges at uden alle mine dejlige venners store hjælp på alle planer havde jeg aldrig klaret det. Jeg havde aldrig fået alt det her på plads uden deres hjælp. Det er blevet sådan, at når jeg går ud af min dør, går der ikke længe før jeg savner mit hus, mit hjem så de lange ture til Langeland, har der ikke været mange af siden jeg flyttede. Kan ikke nænne at køre af sted fra mit slot. Herregården nord på og den dejlige by Bagenkop sydpå er skønne steder, men her på Nylandsvej er det bedst for mig at være. Nu glæder jeg mig til det bliver rigtigt forår, og jeg kan komme ud i haven og se hvad der kommer op af jorden. Måske laver jeg en gårdhave, måske fælder jeg nogle træer, måske lægger jeg fliser i indkørslen, måske laver jeg en lille terrasse ude foran stuevinduerne i forhaven. Et er sikkert, jeg er lykkelig i mit nye hjem. Jeg fortryder intet, her hører jeg til, her er jeg hjemme, her fra min verden går. 11

12 Kort & godt Carporte på Solsikkevej Svendborg kommune har godkendt vores ansøgning om placering af carporte. Carportene vil blive opført medio april Har du et ønske om en flagdag, som ikke allerede er opgivet til Birgit og Svend Foli i nr. 41, så læg en seddel i deres postkasse med navn og dato. Bestyrelsen ønsker alle et godt forår. Med venlig hilsen Bestyrelsen i afdeling 21 Derfor: Når man har affald, som ikke umiddelbart passer til containerne til det almindelige affald, så findes der i alle afdelinger storskraldsordninger, og genbrugspladsen på Miljøvej 10 har åbent alle hverdage fra kl. 10 til 18 og alle lørdage, søndage og helligdage fra kl. 9 til 18 Formand flytter Formanden i afdeling 20 Wiggers Park, Ena Bøgwad flytter i maj måned til Nordjylland. Dermed stopper hun også som formand i afdelingen. I henhold til vedtægterne skal der på det førstkommende ordinære møde vælges en ny formand i afdelingen. Nye regler om el-leverancer til lejere Affaldsproblemer Det sker af og til at lejere i boligforeningen skiller sig af med deres affald ved blot at stille det ned i kælderen, ud på fortovet, eller på et andet fællesareal. Det er selvsagt ikke i orden at gårdmændene rundt omkring i afdelingerne bruger tid på at rydde op efter lejere, der på den måde skiller sig af med affald. Det er mangel på respekt for vores arbejde siger varmemester Carsten Dreyer til SAB-Nyt og fortsætter Man skal huske på, at den tid vi bruger på at rydde op efter den slags jo kunne være brugt meget bedre. Den 1. marts 2013 trådte nye regler på el-markedet i kraft. De nye regler betyder at boligforeningen ikke længere kan tilbyde at til- og framelde lejere til en el-leverandør. Når en ny lejer flytter ind i et lejemål, skal lejeren selv lave en aftale med en el-leverandør, og tilsvarende skal lejeren ved fraflytning selv melde flytning til sin el-leverandør. Den nye lovgivning giver mulighed for at udlejerne for eksempel SAB kan til- og afmelde el-leverancen ved fuldmagt. Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt SAB skal tilbyde en sådan service, og i givet fald hvordan proceduren skal tilrettelægges. FAKTA: Lejere, der fremover selv skal melde flytning til el-leverandøren, skal huske først at melde flytning den dag de frigøres ikke den dag de flytter. Alle lejere i SAB er nemlig kontraktligt bundet til at fraflytte lejemålet 14 dage før frigørelsesdatoen den såkaldte istandsættelsesperiode. I den periode skal lejeren tillige betale for den strøm der bliver brugt mens håndværkerne arbejder. Hvis en fraflytter vælger at afmelde el-leverancen før frigørelsesdatoen, vil forbruget af strøm i istandsættelsesperioden blive lagt oveni flytteopgørelsen tillagt et gebyr fra el-leverandøren for at lave en flytteopgørelse pt. kr. 81,25. 12

13 Forsikring og Pension har i samarbejde med forbrugerrådet udviklet en service, der hurtigt og nemt giver forbrugerne mulighed for at sammenligne forsikringsvilkår og priser på de mest almindelige forsikringsprodukter. Priserne fra de forskellige forsikringsselskaber beregnes ud fra en række oplysninger, som du selv skal give systemet for eksempel din alder, bopæl, selvrisiko, forsikringssum og så videre. De oplysninger, du indtaster, bliver udelukkende brugt til at beregne dine resultater. Oplysningerne bliver slettet, når du lukker internetvinduet med Forsikringsguiden. Ekstraordinære afdelingsmøder i afdeling 7, 8, 9 og 11 Lejerne i de fire afdelinger skal inden udgangen af marts måned stemme om at skifte antenneleverandør til Waoo TV. Hvis lejerne stemmer ja til tilbuddet, vil Sydfyns Elforsyning etablere fibernet til alle lejemål i de fire afdelinger i alt 455 lejemål. Det er afdelingsbestyrelserne i de tre afdelinger, der har besluttet at sætte et tilbud fra Sydfyns Elforsyning til afstemning blandt beboerne. - Tilbuddet fra Sydfyns Elforsyning matcher behovet hos vores beboere, og på internetdelen er kvaliteten i det leverede langt højere end det vi kan få via kobberkablerne fra de andre udbydere, siger John Lauritsen, der er formand i afdeling 11 Munkevænget til SAB-Nyt. Pt. er det YouSee der leverer antennesignalet i de fire afdelinger. Hvis lejerne stemmer ja, vil det nye anlæg være klar til drift fra årsskiftet 2013/14. FAKTA: Afdeling 9 - Bispeløkken og 11 Munkevænget holder ekstraordinært møde torsdag den 21. marts. Afdeling 7 St. Byhavevej og 8 - Strynøvej holder de ekstraordinære afdelingsmøder tirsdag den 26. marts. Forsikring: Betaler du for meget? På kan du sammenligne priser og dækning for 14 forskellige forsikringsselskaber i Danmark. Betaler du mon for meget? Forsikringsguiden kan blandt andet hjælpe dig med at vælge bilforsikring, indbo- og ulykkesforsikring. Nye regler om ajourføringsgebyret I starten af 2013 udsendte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter et nyt tillæg til udlejningsbekendtgørelsen, hvori man pålægger alle almene boligselskaber at sende en betalingspåmindelse til alle de medlemmer, der ikke rettidigt får betalt det årlige ajourføringsgebyr. Samtidig bliver det op til den enkelte boligorganisation at tilrettelægge en forsvarlig procedure for udsendelse af påmindelse og efterfølgende sletning fra medlemslisten i de tilfælde hvor medlemmet ikke betaler det årlige ajourføringsgebyr. I SAB har man således besluttet at sende en betalingspåmindelsen 14 dage efter rettidig betaling. Hvis medlemmet efter yderligere 14 dage stadigvæk ikke har betalt ajourføringsgebyret på 160,- kr. slettes det pågældende medlem fra medlemslisten. Det giver altså i alt fire uger til at få bragt betalingen i orden. FAKTA: Ajourføringsgebyret for medlemskab af SAB er på 160,- kr. i Ajourføringsgebyret kan sammenlignes med det kontingent man normalt betaler for at være medlem af en forening. Af Udlejningsbekendtgørelsen fremgår det endvidere, at ajourføringsgebyret skal være Kostægte det betyder, at indtægterne som boligforeningen får ved at opkræve gebyret, skal modsvare de udgifter boligforeningen har ved at administrere medlemslisterne, udsende opkrævninger, betalingspåmindelser registrere indbetalinger og så videre. 13

14 Sund i Hømarken informerer Madklub i Hømarken Der startes nu en madklub op for Byparkens og Skovparkens beboere. Der har i flere omgange været udbudt Madværksted, hvor en diætist har givet gode råd til prisbillig og sund mad. Nu har flere af områdets mænd taget sagen i egen hånd og vil starte Madklub i Hømarken op. Skulle du have lyst til at deltage i madklubben, så kontakt Benny på tlf Det koster 25 kr. at deltage hver gang og alle er velkomne. Zumba instruktører søges Der har tidligere været stor succes med zumba i Nymarkskolens hal. Nu indkalder vi beboere, der har lyst til at blive instruktører. Skulle du have lyst til at blive instruktør, så kontakt projektmedarbejder Mathilde på tlf Vi betaler for din uddannelse, så længe du har mod på at undervise andre beboere fra Hømarken. Sund café startes op Sund café er en ny aktivitet, som startes op i Hømarken. I Sund café er der tid til at hygge sig over en kop varmt og få en snak med andre beboere. Og så er det her, hvor man kan få mere at vide om f.eks. diabetes, børneopdragelse, mental sundhed, få foretaget et sundhedstjek og meget mere. Vi starter Sund café for kvinder op den 8. april kl og Småbørnscafé den 7. marts kl Alle slags Sund café foregår i Anemonen. Kun for mænd Husk at vi stadig kører Kun for mænd hver tirsdag kl i Skovbyhus, hvor man kan møde andre og få et spil eller læse dagens avis. Åbent Hus Husk vores næste Åbent hus-arrangement torsdag den 21. marts kl og igen fra Vi hænger plakater op i opgangene og kommer forbi din dør med en ny aktivitetskalender for foråret Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 10. juni Sund i Hømarken er et projekt, der tilbyder sunde aktiviteter for beboerne i Byparken og Skovparken tilsammen Hømarken. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen og løber frem til oktober

15 Udbetaling Danmark udbetaler nu Boligstøtte Fra den 1. marts 2013 har Udbetaling Danmark overtaget myndighedsansvaret vedrørende udbetaling af boligstøtte, boligsikring og boligydelse. For lejerne i SAB har det kun betydning, hvis der sker ændringer i beregningsgrundlaget. I SAB får stort set alle lejere, der modtager en eller anden form for boligsikring, udbetalt støtten via et beløb der fratrækkes den månedlige huslejeopkrævning og sådan vil det også være fremover. Alligevel kan ændringen få betydning nemlig hvis der sker ændringer i personlige forhold, der har betydning for beregningen af hvor meget den enkelte får i boligsikring. Det kan for eksempel være skilsmisse, ændringer til indkomst, du flytter eller lignende. Oplysningerne skal fremover meddeles Udbetaling Danmark elektronisk via Spørgsmål om boligsikring kan rettes til: Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Telefon: FAKTA: - Der er ikke sket ændringer i reglerne for beregning eller udbetaling af boligsikring - Enhver borger, der ikke selv kan (eller har mulighed for) at betjene sig selv via borger.dk, kan bede bopælskommunen om hjælp. - Hvis du modtager Boligsikring, har du pligt til at oplyse Udbetaling Danmark, hvis der sker ændringer i forhold, der har betydning for støtten. - For meget udbetalt boligstøtte skal altid tilbagebetales. - Ved lejeændringer oplyser SAB automatisk om ændringerne til Udbetaling Danmark Fakta om Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark er oprettet, fordi den tidligere regering og KL i 2010 aftalte at samle en række af kommunernes opgaver i en central myndighed. Samlingen af opgaverne skal frigøre 300 mio. kr. om året, som sendes tilbage til kommunerne. Udbetaling Danmark skal udbetale 180 mia. kr. om året til 2 mio. borgere. I 2012 overgik ansvaret for familieydelser og barselsdagpenge fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Pr. 1. marts 2013 har Udbetaling Danmark samlet set myndighedsansvar for: Familieydelser børne- og ungeydelse, børnetilskud, forskudsvis udbetaling og opkrævning af børnebidrag og andre bidrag mellem par, som er gået fra hinanden Barselsdagpenge Boligstøtte Folkepension herunder ældrecheck og varmetillæg Førtidspension udbetaling og indtægtsregulering. Tilkendelse er stadig kommunens ansvar Hjertestartere i SAB Gennem de senere år er der i Danmark opsat mere end hjertestartere på steder, hvor alle i princippet har adgang. I SAB er der opsat seks hjertestartere, der nu også er registreret på hjertestarter.dk/kort. Hjertestarterne finder du her: Afdeling 4 Brydevej: På bagsiden af boligblokken Brydevej 21 23, midt på blokken. Afdeling 5 Glentevej: Ved vaskeri Glentevej 15 på havesiden af blok mod lejeplads. Afdeling 18 Bregnegården: Ved indgang til vaskeriet, Bregnegårdsparken 16 Afdeling 20 Wiggers Park: Ved indgang til fælleshuset Skovly, Wiggers Park 191 Skovbyhus: Ved indgangen til fælleshuset Skovbyhus, Byparken 44 i stueetage mod p-plads. Derudover findes der pt registrerede hjertestartere i Danmark hver og én kan findes på hjertestarter.dk/kort I afdeling 14 & 16 afhentes der storskrald den 2. torsdag i hver måned. Næste gang 14. marts, 11. april og 9. maj Fra trivselskonsulenten Påfør venligst jeres telefonnummer og eventuel mailadresse, når I indsender en klage. 15

16 Svendborg Andels-Boligforening Åbningstider: Mandag - onsdag 9:30-13:00 / Torsdag 9:30-13:00 & 15:30-16:45 / Fredag 9:30-12:00 NOTITSER DEADLINES Deadline for næste nummer af SAB- Nyt er mandag den10. juni Deadlines for SAB-Nyt i 2013 Nr. 2 - Mandag den 10. juni Nr. 3 - Mandag den 16. september Nr. 4 - Mandag den 2. december BANKOSPIL Der afholdes bankospil i Skovbyhus i salen kl. 18:30 på følgende datoer: Den 13. og 27. marts Den 10. og 24. april Den 8. og 22. maj Den 5. og 19. juni Dørene åbnes en time før spillet starter. Venlig hilsen Birthe Frederiksen - Formand DIVERSE VAGT-TELEFONEN Boligforeningens vagttelefon kan benyttes udenfor normal arbejdstid Ring og tryk 1 for akut hjælp. Du bliver nu omstillet til vagttelefonen pt. SSG. RYDDELIG OPGANG Af hensyn til Falck og brandvæsen må der ikke stå fodtøj, poser eller andet i opgangene. HJERTESTARTERE Der er opsat hjertestartere følgende steder: - Fælleshuset i Wiggers Park - Fælleshuset i Sofielund - Fælleshuset i Bregnegården - i Skovbyhus - på Brydevej og på Glentevej TELEFONNUMRE NYTTIGE TELEFONNUMRE Varmemester - Ring (aflyt beskeden - tryk 3 for varmemester) Alle varmemestre i SAB har telefonisk træffetid alle hverdage kl. 9:00-9:30 På alle øvrige tidspunkter kan du lægge en besked på varmemesterens telefonsvarer ØVRIGE Lægevagten Beboerrådgiver Bente Kjær Trivselskonsulent Kaj Kruse Økonomikonsulent Peter Halfdan Pommerencke Falcks nøgleservice Skovbyhus (Martin Olsen) Lær at lave blomster af sæbe Selvom det ligner en flot dekoration med roser, så er det ikke blomster, som Cha- weewan Hiagchantha fra Thailand står med i hænderne. Det er sæbe, som er skåret og udformet som roser. Det kan interesserede nu også lære, for Chaweewan Hiagchantha vil være i Anemonen på torsdage fra kl. 12, hvor hun vil fortælle, vise, lære og hjælpe de fremmødte til hvordan man laver roser af sæbe. 16 Beboerhuset Skovly (afd 20) Bestilling 1. torsdag i måneden fra kl : Selskabslokale i Bregnegårdsparken Bestilling torsdag mellem kl / YouSee (TV og radio) TDC (Kundeservice) TDC (Regninger) Sydfyns Intranet STOFA A/S (mellem og 19.00) Vagttelefon (mellem og 22.00) - Benyt kontaktformularen på hjemmesiden:www.stofanet.dk Alkolinien (Anonym og gratis) Børnetelefonen (Anonym og gratis)

SAB-Nyt. lejerøkonomi i Svendborg. læs mere på side 5. Beboere tilbage i. Status på renoveringen Klyngehusene. Naturlegeplads indviet SAB NYT ÅRGANG 7

SAB-Nyt. lejerøkonomi i Svendborg. læs mere på side 5. Beboere tilbage i. Status på renoveringen Klyngehusene. Naturlegeplads indviet SAB NYT ÅRGANG 7 SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 5 Naturlegeplads indviet Afdeling 7 har indviet naturlegeplads. Læs mere på side 10 og 11 10 7 23 3 Beboere tilbage i Status på renoveringen Klyngehusene

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

SAB-Nyt. Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder. Boligselskaber omkring Mølmarksvej. Landsbyggefonden på besøg i Skovparken

SAB-Nyt. Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder. Boligselskaber omkring Mølmarksvej. Landsbyggefonden på besøg i Skovparken SAB-Nyt Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder Læs mere på side 6 Aktiviteter i Hømarken Sommeraktiviteter for børn i Hømarken Læs mere på side 14 14 8 23 3 Boligselskaber omkring

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

SAB-Nyt. SAB har trykt en kogebog til lejerne i Hømarken. Læs mere på side 5 inde i bladet. Status på renovering. Elektronisk flyttesyn

SAB-Nyt. SAB har trykt en kogebog til lejerne i Hømarken. Læs mere på side 5 inde i bladet. Status på renovering. Elektronisk flyttesyn SAB-Nyt SAB har trykt en kogebog til lejerne i Hømarken. Læs mere på side 6 inde i bladet. 4 3 23 5 Elektronisk flyttesyn Status på renovering 25 år i boligforenigen Boligforeningen har anskaffet et nyt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Svendborg Andels-Boligforening

Svendborg Andels-Boligforening Svendborg Andels-Boligforening Afdeling 14 326 lejemål l 1-61 v Byggeår 1972 Byparken 6 vær. lejl 1972 Afdeling 16 Skovparken 486 lejemål l 1-31 3 vær. v lejl. Byggeår 1980 Beboersammensætning Beboere

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

SAB-Nyt. En ny Boligsocial Helhedsplan i Svendborg Kommune. Bevaringsværdigt. Status på renoveringen miljø. Aktiviteter i Hømarken SAB NYT ÅRGANG 8

SAB-Nyt. En ny Boligsocial Helhedsplan i Svendborg Kommune. Bevaringsværdigt. Status på renoveringen miljø. Aktiviteter i Hømarken SAB NYT ÅRGANG 8 SAB-Nyt En ny Boligsocial Helhedsplan i Svendborg Kommune Læs mere på side 3 Aktiviteter i Hømarken Sund i Hørmarken er klar med flere fælles aktiviteter. Læs mere på side 14 14 8 23 6 Bevaringsværdigt

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Svendborg Andels-boligforening Afdeling 1 & 3 Ordinært afdelingsmøde Den 24. august 2015 Side nummer: 1 Til stede fra afdelingsbestyrelsen Torben Olsen Svend Muhlig Lars Kalmar Hansen Erik Rasmussen Sekretær

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

SAB-Nyt. Julenummer. Juledigt til vores læsere på side 5. Ventilation og Indboforsikring. Madklub i Anemonen. Orientering om status på renoveringen

SAB-Nyt. Julenummer. Juledigt til vores læsere på side 5. Ventilation og Indboforsikring. Madklub i Anemonen. Orientering om status på renoveringen SAB-Nyt Julenummer Juledigt til vores læsere på side 5 Madklub i Anemonen Anemonen fortsætter med madklub hver onsdag, hvor flere beboere hygger sig over fællesskabet 17 12 23 3 Ventilation og Indboforsikring

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Indvielse af to nye legepladser i SAB

Indvielse af to nye legepladser i SAB SAB-nyt Fra indvielsen af legepladsen på St. Byhavevej. Fra venstre er det formand for afdeling 8 Dennis Andersen, i midten er det Becky, der glæder sig til at komme i gang med at lege, og til højre er

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50 Ravnkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.14. Referat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.03.14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: KLAUS JUELKERT AD. 1 Fremmødte / Fraværende.

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere