Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB"

Transkript

1 SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i Det svarer til, at SAB opkræver 4,5 millioner mindre end forudsat i budgetterne for Det sker som et resultat af den højesteretsdom om tilbagebetaling af den lønsumsafgift, som Skat ulovligt opkrævede alle landets almene boligorganisationer i perioden fra 1996 til Højesteretsdommen præciserer, at det tilbagebetalte beløb skal indgå i balancelejen, og da Skat først for nyligt har returneret pengene til os, så har vi først haft mulighed for at tage det med i budgetåret siger direktør Jørgen Berg Jensen til SAB- Nyt. Rabatten på huslejen deles ud på alle tolv måneder i 2010, og for den enkelte vil det præcise beløb i kroner og øre fremgå af de udsendte opkrævninger. Rabatten er udregnet efter størrelsen af lejemålet, og jo mere afdelingen i sin tid har indbetalt i administrationsbidrag, jo mere tilbagebetales der til lejerne i den pågældende afdeling. De mindste lejemål får således 50,- i rabat og de største op imod 400,- i rabat om måneden i Alle vores beregninger og fordelingen af tilbagebetalingen er gennemgået og godkendt af vores revisor, og det skal ikke være nogen hemmelighed at vi har brugt meget tid på at gøre det både korrekt og retfærdigt, siger Jørgen Berg Jensen til SAB-Nyt, og fortsætter: I 2011 er der ikke længere nogen rabat, så på det tidspunkt vil lejen normaliseres igen. Tilbage står nu kun her fra redaktionen at ønske lejerne i SAB tillykke og en rigtig glædelig jul. 1 Indhold i dette nummer Formandens klumme 2 Fremtidens arkitektur 3 Nyt fra afdelingerne 4-6 Affald - hvad koster det? 7 Projekt SMUK 8 Kort nyt 8 Seniorboliger på Linkenkærsvej 9 Fælleshuset Skovly 10 Konference i Bl s 3. kreds 11 Nyttige telefonnumre 12 Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 1. marts

2 SAB strammer op Af John Andersen Formand Grove overtrædelser af husorden, lejeeller straffeloven vil fremover betyde at SAB ophæver eller opsiger lejeaftalen. Igennem sensommer og efterår har vi i organisationsbestyrelsen nøje fulgt debatten om, og undersøgt, hvad de almene boligorganisationer kan stille op med voldelige og/eller kriminelle lejere, der laver grove overtrædelser af husorden, leje eller straffeloven. Organisationsbestyrelsen har på flere møder diskuteret, hvordan SAB skal forholde sig når og hvis vi får den slags problemer i boligområderne. På det sidste møde i organisationsbestyrelsen den 11. november 2009, vedtog vi følgende. Svendborg Andels-Boligforening kan fremadrettet ophæve/opsige lejemålet i tilfælde af sager som har foregået i for eksempel områder som Gjellerup, Ålborg og Tingbjerg. Det skal forstås således, at SAB kun kan regerer når ugerningen er udført på SAB s matrikelnummer og ikke hvis folk laver noget ude i byen. Alle sager vil blive gjort til genstand for en konkret vurdering, og vi vil selvfølgelig altid tage hensyn til beboernes retssikkerhed. Årsagen til at vi har vedtaget forslaget er, at vi vil skabe trygge rammer for vores lejere. Kontaktinformation Alle med noget på hjertet er velkommen til at kontakte mig. Ring til administrationen på og bed dem lægge en telefonbesked til mig. Du kan også sende et brev til John Andersen Svendborg Andels- Boligforening- Bregnegårdshaven Svendborg. Eller sende en mail til: Kolofon Udgiver: Svendborg Andels-Boligforening Bregnegårdshaven Svendborg Tlf: Fax: Internet: Redaktion Thomas Jeppesen Ansvarshavende redaktør Oplag 2500 eksemplarer Tryk Isager Bogtryk SAB beboerblad udsendes fire gange årligt til alle lejere. Gengivelse af artikler er tilladt, men kilde skal angives. Forslag til artikler, læserbreve etc. til næste nummer, skal fremsendes til redaktionen senest mandag den 1. marts 2010 gerne pr. mail til: - eller pr. post til: Svendborg Andels-Boligforening Bregnegårdshaven Svendborg Mrk.: Beboerblad Torsdag den 26. november var der formandsmøde. SAB-Nyts fotograf fik lov at til at tage et billede. Fra venstre er det Poul Erik Pedersen (afd. 8), Rikke Britt Møller (afd. 7), Henry Madsen (afd. 22), Jan Ranild (afd. 19), Torben Olsen (afd. 1 & 3), John Andersen (afd. 5 & 6), Steen Mørk (afd. 10 & 17), John Hem (afd. 12), Ena Bøgvad (afd. 20), John Mortensen (afd. 14), John Lauridsen (afd. 11) og yderst til højre Jonna Hansen (afd. 21). 2

3 Fremtidens arkitektur er grøn! - en udflugt til Louisiana Af Jørgen Jørgensen En dag i sensommeren tog bestyrelsen, eller ihvertfald en del af den, på udflugt til Louisiana for at se på fremtidsvisioner i byggeriet. Louisiana på Sjælland, ikke i USA, hvis nogen var ved at få morgenkrydderen i den gale hals. SAB betalte vores rejse frem og tilbage på anden klasse og frokosten. Så er det på plads. Udstillingen var nok en del længere ude i fremtiden end vi havde forestillet os, men turen rundt imellem de mere eller mindre 'mærkelige' forslag til fremtidens grønne arkitektur var grobund for diskussioner om fremtidige renoveringsprojekter i vores lokale boligforening, omend på et mere jordnært plan end mange af de projekter vi så. Et af de projekter, vi hæftede os ved i særlig grad var renoveringen af et traditionelt højhus, som blev 'glassificeret' med forbedret varmeindstråling til følge. Kunne det være en model til efterfølgning - mere plads, altaner osv. som følge af en renovering. Dyrt er det med garanti, hvis vi blot gør det for vores blå øjnes og udsigtens skyld. Men hvis der iblandes andre dagsordener som fx. energibesparelser kunne det da være, at man kunne finde nogen midler, der var afsat til netop sådanne formål. Jeg vil lige nævne nogen af de mere skøre projekter, vi så: I kan se billeder fra og omtale af udstillingen her: Fremtidens+arkitektur+er+grøn!/Fremtidens +arkitektur+er+grøn! Plasticemballage, som efter endt brug kunne anvendes til byggematerialer - jeg tog et billede af et hus, der var bygget af dem, men ville nok betakke mig for at bo i et. Vandopløselige huse, som river sig selv ned efter en årrække - jeg blev aldrig helt klar over ideen i det - i SAB plejer vi at tilstræbe det modsatte. Huse med marker på tagene - en kinesisk ide, som nok først slår an herhjemme, når vi er 60 millioner istedet for 6. Den vertikale skov - huse med plantevækst på ydersiden - så kan skoven spise den CO2 vi udånder - men den tager vel også lyset? Andre ting... Jo, da! Der var en del tale om kollektiv transport som erstatning for privatbilisme. Fremtidens storbyer vil i langt højere grad end i dag være billøse, så hvis Svendborg vokser sig stor i løbet af de næste 20 år, ser jeg frem til at kunne nyde noget af min pensionisttilværelse i en liggestol midt på Dronningemaen, mens mine børnebørn leger på naturlegepladsen, som til den tid sikkert er i tre plan og bygget i kulfiber. Til højre: Renovering med 'glassificering' - interessant for os måske? Nederst til venstre: Et hus af flasker - hvem melder sig frivilligt til at bo i sådan et? - Ideen var at flasker med for eksempel tørmælk kunne genanvendes til huse i flygtningelejre. Nederst til højre: Planter med drop. Udstillingen fortalte forskellige fakta om byudviklingen. I forgrunden ses planter med drop - de så nu heller ikke for sunde ud... 3

4 Nyt fra afdeling 14 - Byparken Referat fra det Ekstraordinære Afdelingsmøde i afd. 14 afholdt i Skovbyhus, Byparken 44 Svendborg tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 19:00 Tilstede fra afdelingsbestyrelsen var: John Mortensen, Jonas Munk-Madsen, Jette Duchen, Erik Bang Boesen, samt John Tofting fra SAB. Afbud: Suppleant Jane Christensen ankom til mødet og måtte meddele at hun ikke kunne deltage da hun havde et forpligtende møde andetsteds. Og desværre var der heller ikke mødt ret mange beboere op til mødet. Den fungerende formand John Mortensen bød forsamlingen velkommen kl.19:15 og gav derefter ordet til John Tofting fra SAB, der på en forespørgsel fra afdelingsbestyrelsen forud for mødet havde anmodet ham om at være dirigent, hvilket han venligst sagde ja til. John Tofting kunne på baggrund fra det ordinære afdelingsmøde af torsdag den 27 august 2009 samt vedtægternes 17 konstatere at indkaldelsen var sket i overensstemelse med vedtægterne. Der var kun et punkt på dagsordenen: 1. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for afd. 14. Den fungerende næstformand i afdeling 14 s bestyrelse John Mortensen blev fra forsamlingen nomineret til formandsposten, og da der ikke fremkom andre nominerede modkandidater, blev John Mortensen efterfølgende valgt som ny formand for afdeling 14. Under mødet opstod der lidt uoverensstemelser med beboer Mads Møller: Mads Møller mente ikke, at der var var fremmødt beboere nok til at mødet kunne være gyldigt og eller beslutningsdygtig. Mads Møller fremkom derefter med en forspørgsel om indkaldelsen til afdelingsmødet var lavet i flere sprog. NB: Det blev for begge punkters vedkommende forklaret til Mads Møller af både bestyrelsen og John Tofting, at alt var foregået præcis efter reglerne, hvorefter Hr. Møller gik i protest. Venlig hilsen Erik Bang Boesen Sekretær afd. 14 (Red.: Mads Møller har efterfølgende indgivet en klage til det kommunale beboerklagenævn, der ventes at træffe afgørelse i løbet af foråret 2010.) Konstituering af bestyrelsen for afd.14 Efter det ekstraordinære afdelingsmøde i Skovbyhus tirsdag den 20. oktober 2009 hvor John Mortensen blev valgt til formand, samledes bestyrelsen for Afd. 14 i Skovbyhus, tirsdag den 1. december 2009 til et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig som følger: Eventuelle forslag m.m. der har noget med afd. 14 at gøre, skal stilles skriftligt med oplysning om navn, adresse og telefon og afleveres i Skovbyhus med henvisning til formanden afd.14. og eller afleveres personligt til formanden John Mortensen og/eller afleveres personligt til bestyrelsen på følgende træffetider i Skovbyhus: Afdeling 14 s bestyrelses træffetider i 2010: Formand Næstformand Sekretær Medlem Medlem John Mortensen Jane Christensen Erik Bang Boesen Jette Duchen Jonas Munk-Madsen Tirsdag den 2 februar kl. 19:00 Tirsdag den 6 april kl. 19:00 Tirsdag den 1 juni kl. 19:00 Tirsdag den 5 oktober kl. 19:00 Tirsdag den 7 december kl. 19:00 Da Jane Christensen var eneste suppleant, rykkede hun automatisk ind i bestyrelsen og blev efterfølgende valgt til næstformand. Venlig hilsen Erik Bang Boesen Sekretær afd.14 I afdeling 14 & 16 afhentes der storskrald den 2. torsdag i hver måned. Næste gang er den 14. januar, den 11. februar og igen den 11. marts. 4

5 Nyt fra afdeling 21 - Solsikkevej Hundepølser Vores nye græsplæne med flagstang har været udsat for "hundepølser". Bestyrelsen regner med at det er nogle udefra, som går med deres hund, for vi har jo et pænt område, og nu er der sat små skilte op. Vi håber at det hjælper. Afsked og velkomst Vi har desværre måtte tage afsked med 3 beboere og dette er altid trist. Samtidig byder vi velkommen til de nye beboere. Vitrinen Husk at kikke i vitrinen overfor nr Der står vores træffetid og andre oplysninger. Mangler der noget så spørg bestyrelsen. Problemer med terrassedøre GK Kaysen har været og udskiftet bremse på terrassedør. Er der problemer, så kontakt bestyrelsen. Alfred sætter løbende "stormkroge" på vinduer fra Primo. Alle beboere ønskes en rigtig glædelig jul og godt nytår. Julebuffet 1. december havde vi julebuffet kl. 13 i Skovbyhus. 16 beboere havde tilmeldt sig, og vi havde nogle hyggelige timer sammen, med god mad og snak. Julehilsen fra bestyrelsen Birgit, Hanne og Jonna. Afdeling 23 - Jernbryllup på Trollehøj Viggo og Edith Hansen - Kvistvænget 1 kunne fejre Jernbryllup (70 år) den 12. november Der var lavet festlig æresport på Trollehøj, og efter morgenbrød i fællesstuen blev der holdt fest på Skipper Kroen på Thurø. En stor dag der er rar at mindes. Med venlig hilsen Charlotte Reuter Sektionsleder Trollehøj Plejecenter Øst Du kan også læse dette nummer af SAB-Nyt på 5

6 Afdeling 18 - Bregneklubben meddeler: Bregneklubben 25 års jubilæum En institution i Bregnegården fejrer 25 års jubilæum i For snart 25 år siden startede 7 beboere med lidt tilskud fra Svendborg kommune Bregneklubben. Man startede med små bingospil men siden har klubben vokset sig stor og stærk og medlemstallet er p.t. 40. Der har gennem årene været afholdt mange forskellige arrangementer i klubbens regi og mange er begyndt som unge medlemmer og er stadig med. I dag er der kun 2 tilbage af de oprindelige stiftere - nemlig Inge Ellegaard og Ellen Pedersen. Man kan sige, at klubben har været samlende for områdets beboere samt andre medlemmer fra Svendborg kommune. Skiftende bestyrelser har lagt et stort stykke arbejde i at få de mange arrangementer til at løbe af stablen med stor succes - og succeser har der været mange af gennem årene. Der har været afholdt de traditionelle bingospil, som stadig samler rigtig mange hver anden onsdag i Bregnegårdens fælleshus. Der er fællesspisninger af den ene eller anden art, såsom julefrokoster, stiftelsesfester, høstfester og meget andet. Klubben har også, sammen med de skiftende afdelingsbestyrelser, været med til at arrangere blandt andet julearrangementer, fastelavnsfester og gadefester. Gennem årene har klubben ligeledes arrangeret udflugter i juni måned - og mon ikke snart hele Fyn har været besøgt af en stor del af Bregneklubbens medlemmer, som hver gang har en dejlig dag med hinanden. Selvom Svendborg kommunes tilskud er ophørt lever klubben stadig i bedste velgående og endda med stadig tilgang af medlemmer, og man er især stolte af, at også den yngre generation finder vej til arrangementerne. Aktiviteter i Bregneklubben Bregneklubben afholder Bingo hver anden onsdag. Der er Stiftelsesfest i maj måned, hvor vi hygger os med god mad, sang og musik. I juni måned har vi udflugt. Sidste år var vi på Langeland og Tåsinge. I efterårssæsonen holdes der ligeledes Bingo - Pakkefest - Andespil og julefrokost. Program for Bregneklubben foråret 2010 Onsdag den 13. jan. Kl Bingo Onsdag den 27. jan. Kl Bingo Onsdag den 10. feb. Kl Bingo Onsdag den 24. feb. Kl Generalforsamling Onsdag den 3. marts Kl Bingo Onsdag den 17. marts Kl Bingo Onsdag den 31. marts Kl Bingo Onsdag den 14. april Kl Bingo Onsdag den 28. april Kl Bingo Onsdag den 5. maj Kl Bingo Onsdag den 9. maj Kl Bingo Onsdag den 26. maj Kl Stiftelsesfest Onsdag den 2. juni Kl Bingo Onsdag den 16. juni Kl Udflugt Ferie Onsdag den 11. aug. Kl Bingo Bregneklubbens bestyrelse: Formand: Karen Hansen Bregnegårdsparken 24 Tlf.: Kasserer: Inge Ellegaard Bregnegårdshaven 35 Tlf.: Best.medl.: Solveig Nielsen Bregnegårdsparken 44 Best.medl.: Lis Hansen Nylandsvej 37 Tlf.: Best.medl: Ulla Jensen Bregnegårdsparken 62 Tlf.: Hvem er hvem i SAB s administration? Direktør Jørgen Berg Jensen Udlejning Jane Jensen Kate Magaard Bøgh Husleje Anne Marie Tofting Kristensen Bogholderi Jytte Knudsen Lene Jakobsen Inspektører Karsten Brandt John Tofting Information og Beboerservice Thomas Jeppesen Bente Kjær 6

7 Affald - hvad koster det egentlig? Af Steen Hyldgaard afdeling 18 Vil du være med til, at spare penge, så din husleje kan holdes mere i ro? Hver gang skraldebilen kører 1 tons affald på forbrændingen koster det 780,- kr. eller lige knapt 80 øre pr. kg. I gennemsnit betaler hvert eneste lejemål i SAB cirka 400,- kr, om året i tons-afgift for i gennemsnit at komme af med et halvt tons affald. Det er rigtig mange penge og det er rigtigt meget affald, som vi med en målrettet indsats sagtens kunne bringe væsentligt ned. Affaldscontainere De, af Boligforeningen, opstillede affaldscontainere er KUN til husholdningsaffald. Det vil sige, at for eksempel pap, papir, flasker, glas, metalbøtter, møbler, møbelrester, gardiner, persienner og lignende typer affald IKKE skal i affaldscontaineren! Genbrugscontainere Kommunen har opstillet genbrugscontainere i de enkelte afdelinger, med det formål at indsamle flasker/glas og papir. Disse genbrugscontainere betales over skatten. Så aviser/reklamer og flasker/glas skal i genbrugscontainerne og IKKE i vores egne affaldscontainere! Storskrald Før i tiden kom kommunens Storskraldsbil en gang om måneden, så det var overskueligt at opbevare sit storskrald til den kom næste gang. Sådan er det DESVÆRRE IKKE mere. Så har du noget storskrald, men der er lang tid til Storskraldsbilen kommer, så tal med naboen/genboen/ Sådan ser de ud - genbrugscontanierne til papir og glas, som kommunen har opstillet i næsten alle afdelinger. familien. Det kunne jo være, at vedkommende også havde noget og så kunne I jo fælles køre en tur på Genbrugspladsen med det. Der skal nok være nogen rundt omkring, der nu sidder og tænker: Det er jeg da ligeglad med, Jamen! Jeg er dårligt gående, så det kan jeg ikke eller andre undskyldninger". Fair nok! MEN næste gang, der er Afdelingsmøde og I kan se, at udgifterne til renovation IGEN er steget og at I dermed IGEN skal stige i husleje, så har I IKKE retten til at brokke jer! For Man skal HUSKE at feje for EGEN dør, INDEN man brokker sig over naboen Jo mindre vi smider i vores affaldscontainere, jo mindre bliver regningen, og dermed bliver der LÆNGERE mellem huslejestigningerne grundet renovationsudgifterne. Derfor opfordres du til, at tænke over hvad du egentlig smider i affaldscontainerne. HOT-TIP Multihuset, Gl. Skårupvej 3, råder over mødelokaler, der kan lånes af foreninger, der er hjemhørende i Svendborg Kommune. Mødelokalerne kan benyttes i tidsrummet Ansøgning om lokaler for en hel sæson (august - juni) skal indsendes inden 1. maj. Svar gives senest medio juni. Sæsonansøgninger og enkeltdagsansøgninger behandles løbende, og indsendes senest 1 måned før lokalet skal benyttes. Ansøgningsskema kan hentes via Svendborg kommunes hjemmeside på adressen svendborg.dk eller rekvireres ved henvendelse til kultur og fritidsafdelingen, Rådhuset, 5700 Svendborg 7

8 Projekt SMUK -Sunde Mennesker Uanset Kultur Fra d. 1. februar 2010 har du mulighed for at deltage i Projekt SMUK, som er et samarbejde mellem Svendborg Kommune og Anemonen - Byparken 42, 1. mf. Formålet er at hjælpe svært overvægtige kvinder i hele Svendborg Kommune. Projektet er for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der ønsker en sundere hverdag. Et forløb varer 12 uger Du bliver en del af et hold, hvor vi i fællesskab arbejder med at tage små skridt mod en sundere hverdag. Vi ser på hvordan små ændringer indenfor mad og motion kan hjælpe dig til et sundere liv. Du deltager i: Undervisning, samtaler, madlavning og motion Mad og motion I den fælles madlavning bruger vi jeres egne opskrifter, og ser på, hvordan de forskellige retter eventuelt kan gøres lidt sundere. Når vi laver motion, afprøver vi en række forskellige aktiviteter, hvor alle kan være med. Samtidig lærer vi lidt om, hvordan kroppen fungerer. Hvad skal du gøre? Det eneste du skal gøre for at deltage i projektet er at tilmelde dig hos os. Det er gratis for dig at deltage. Er du i tvivl, om det er noget for dig, så kom forbi og snak med os. Byparken 42, 1. mf Vejer du for meget, og vil du gerne have en sundere hverdag? Er du af anden etnisk herkomst end dansk, og er du kvinde? Er du frisk på at være aktiv sammen med andre kvinder? Frem til 1. februar er vi som oftest på kontoret mandag, onsdag og torsdag mellem kl. 10 og kl. 14. Du er også meget velkommen til at ringe til os. Vi træffes bedst mandag kl Er vi ikke på kontoret, kan du kontakte projektleder Kathrine Rayce ( ) eller en af medarbejderne i Anemonen. Vi glæder os til at møde dig. Medarbejdere Mette, vægtstoprådgiver, uddannet indenfor idræt Telefon: Birthe, vægtstoprådgiver, uddannet indenfor ernæring Telefon: Kort nyt fra administrationen Af Thomas Jeppesen Renoveringen i afdeling 14 og 16 Boligforeningen er blevet indkaldt til møde i Landsbyggefonden midt i januar, hvor det forventes at SAB får endeligt tilsagn om støtte til en omfattende renoveringsplan i de to afdelinger. Administrationen er frisket op Igennem den sidste måneds tid er hele administrationens stueetage blevet frisket op. Vægge og lofter har fået nye farver og der er indkøbt nye skabe og skuffer. Derudover har personalet gennemført en stor oprydning og sortering, således at medlemmer og lejere fremover bliver mødt af mere lys og knapt så meget rod. Mere information på svanbo.dk Boligforeningen har gennem længere tid arbejdet på at få fremstillet foto og video dokumentation af alle SAB s lejemålstyper. Nu er vi klar, og indenfor ganske få dage vil det fra hjemmesiden være muligt at se foto og video fra hovedparten af alle lejemålstyper, siger direktør Jørgen Berg Jensen og fortsætter, Det er nok især de aktive ansøgere, der får en lejlighed tilbudt, som vil benytte sig af denne service. danmarksalmeneboliger.dk Boligselskabernes Landsforening, som SAB også er medlem af, har i dette efterår kørt en reklamekampagne under sloganet Lidt mere af det hele, hvor fotografen Jan Grarup har været på en rejse gennem Danmarks Almene Boliger. I tilknytning til kampagnen er der udviklet et website, der kan opleves på adressen: danmarksalmeneboliger.dk. 8

9 Interview: John Andersen om Seniorboliger på Linkenkærsvej Af Aina Jørgensen og Frank Nordby På en syg Frank Nordbys opfordring har Aina Jørgensen snakket med formanden for SAB John Andersen om det nye initiativ, der er taget til at bygge en afdeling på Linkenkærsvej. På spørgsmålet om hvad hele projektet er, og hvordan det startede svarer John: En gruppe borgere i Svendborg henvendte sig til SAB, og spurgte om vi ville have interesse i at stå bag et projekt, der var på ideplan. Nemlig at bygge en række ældrevenlige huse som kunne lejes af borgere, der havde fået ideen! Projektet lød spændende, siger John, og vi begyndte at undersøge mulighederne for at imødekomme borgernes ønsker. Der er lang vej fra tanke til handling. Men jeg mener vi er nået et godt stykke på vej nu. Grunden på Linkenkærsvej, som ejes af kommunen, bliver sat i udbud, hvilket betyder, at de som byder højest løber med sejren. Nu må vi se, hvad politikerne vil. Jeg håber de vil holde deres valgløfter og støtte op om et så fint projekt skabt af deres vælgere, nemlig borgere i byen. Vi både håber og forventer vi kan købe grunden til en rimelig pris, og gøre byen lidt bedre med gode boliger i socialt regi. Det er en boligforenings opgave at lytte til borgernes ønske, og det gælder jo også for politikerne, så mon ikke det lykkedes at få sat det i gang! Hvorfor skulle det være et hemmeligt projekt så længe? Der har været så mange rygter i gang om Linkenkærsvej - om ventelister uden for SAB s regelsæt. Har det noget på sig? Hvis nogen har udtalt sig om dette projekt, kan det kun være som privatperson. Ingen fra kontoret eller bestyrelsen har tilladelse til at udtale sig om noget projekt før vi har givet grønt lys, og så kommer udtalelserne fra mig eller direktør Jørgen Berg Jensen. Så enkelt er det. På spørgsmålet om det ikke kan være svært for beboere at vide om en medarbejder taler som privatperson når det sker i arbejdstiden siger John: Jo det kan det måske nok, men ikke desto mindre er det sådan. Hvis det har givet anledning til misforståelser er det da kedeligt, men hvis man har fulgt med i aviserne angående sagen, kan man se at de medarbejdere, der har udtalt sig, også har underskrevet sig som privatpersoner og ikke som ansat i SAB. Vi kan jo ikke gå ud og fortælle om hvilke grunde vi ønsker at købe, så stiger priserne bare på forhånd og vi skal jo forsøge at få jorden så billig som mulig. Det er en af årsagerne til, at vi har holdt kortene tæt ind til kroppen. Hvad de mennesker der er med i det fra starten siger, har jeg ikke indflydelse på. Om udlejningsregler siger John: Ja og nej. De borgere der kom og fremlagde ideen for os havde lavet en plan om man så må sige. De havde lavet en foreløbig venteliste som vi retter os efter indtil der er vedtaget nye regler, som ingen endnu kender indholdet af. De skal drøftes med de beboere der flytter ind. Vi har jo faktisk i SAB en afdeling, der har en særlig venteliste, Sofienlund. Der bestemmer bestyrelsen, hvem der skal bo der. Altså på den måde at de har deres egne ventelister ud over dem vi ellers har i SAB. Om det bliver lignende regler i det her nye projekt kan jeg ikke svare på endnu for ingen ved det. Vi har sagt ja til at arbejde med dette fordi vi som boligforening er forpligtede til at skaffe boliger til alle typer af lejere. Det er en fornem pligt som vi har og det agter jeg at gøre alt hvad jeg kan for at leve op til. Jo flere lejligheder vi har, jo større vi er, jo flere chancer er der for at vi får lov at blive ved med at bestemme over os selv. Det betyder at vi skal værre fleksible i udlejningsmetoder og tankegang generelt. Jeg håber virkelig det bliver ved med at lykkedes for os. Vi gør i hvert fald hvad vi kan for at bevare SAB som den forening det er: en forening i udvikling, og set med vores øjne i den rigtige retning. Frost og høj himmel over Svendborg - november

10 Fælleshuset Skovly i Wiggers Park Af Aina Jørgensen og Frank Nordby Frank Nordby og Aina Jørgensen var på besøg i Wiggers Park hvor vi fik en god snak med formand Ena Bøgwad om fælleshuset Skovly og alle de spændende ting der sker i huset. Ena og James Bøgwad byder os velkommen i deres hjem som er pyntet op til jul, med nisser i alle afskygninger og en masse andet julepynt. Det virker så varmt og hyggeligt som altid at besøge de to dybt engagerede mennesker, som straks efter at kaffen er fyldt i kopperne fortæller, at der selvfølgelig også er pyntet lidt i fælleshuset. Der er 2 juletræer som pynter i gangen ved indgangen til huset. Det har vi hvert år fordi hyggen betyder så meget i et hus der bruges af så mange til så forskellige formål, siger Ena. Det er fint I kommer på en fredag for der er vi altid i huset fra 16 til 17, nå ja måske lidt længere, Ena smiler og siger at ting tager tid og boligforeningsarbejde altid tager lidt længere tid end der er beregnet. Efter et par timers snak om boligforeningspolitik går vi i fælleshuset hvor det første vi ser, er de nævnte juletræer. De står med pynt og lys og byder os velkommen. Ena viser os ind på det store kontor, der benyttes af bestyrelsen. På vej ind ser vi en stor reol med bøger, videobånd og puslespil. Det er vores bibliotek som vi frit kan benytte. Det fungere fint siger Ena. Forsvinder der aldrig noget spørger vi lidt forundret over der ingen kontrol er, nej tværtimod, der kommer ofte nye ting med retur når folk rydder op. Forleden fik vi et elorgel griner Ena. Det er nu oftest bøger vi får, men her var en beboer der havde et orgel i overskud og nu står det i salen. Her i kontoret holder vi træffetid en gang om måneden. Der kommer en del beboere med små og store opgaver til os, som vi i fællesskab løser. Det betyder dog ikke, at vi aldrig har besøg at beboere hjemme, det har vi!! Der kommer en beboer ind og James tilbyder at vise os rundt i huset. Salen er stor og lys, og han fortæller, at det bliver lejet ud næsten hver weekend. Alle kan leje huset. Vi gir selv 700 kr., men folk udefra må af med 1900 kr. vi betaler jo til driften over huslejen, derfor den forskel. Der er køkken i huset, men som James siger, har det set bedre tider og er derfor sidste mulighed for at se det. Vi starter nedrivningen af det på mandag. Vi har bestilt et nyt som løber op i kr. som vi har på kontoen, så ingen huslejestigning på grund af det! Kælderen er velindrettet med borde og stole, en bar, dartskiver og billardbord. Her er desværre ingen fungerende klubber, der spiller for tiden. Måske det kommer igen. Al klubaktivitet bydes velkommen af bestyrelsen, og her er jo plads nok, siger James. Han viser os gæsteværelset på vej tilbage til kontoret. Det er et godt rum med 5 sovepladser, tv, radio, kogeplader og en kaffemaskine. Det er godt at ha så vi kan leje det når vi har mange gæster og lidt plads hjemme. Det koster 50 kr. pr. person, og det er også pænt udlejet. Da vi igen er tilbage på kontoret spørger vi hvad der sker i huset i hverdagene og så går snakken igen lystigt. Mandag er vi nogle damer der strikker til en hjælpeorganisation, som sender tæpper og tøj til polen. Vi kan komme med for 4000 kr. en gang om året, og se hvor og til hvem vores ting bliver givet. Det er trygt at vide der er kontrol med det, Ena smiler, her er kontrol ok!! Vi hygger fra kl. 14 til ca Der er kaffe på bordet og det sociale samvær har betydning i mange retninger. Vi hjælper andre i vores arbejde og vi nyder samværet her i gruppen! Hver anden mandag og hver torsdag er der bingo. Det er foreningen for børn og unge der afholder det. Men vi har da også vores egen bingo klub som tirsdage i lige uger er her. Der er ca. 100 medlemmer og alle er velkommen, også folk udefra. Klubben holder forårs og sommerfest, juleafslutning og 1 til 2 udflugter om året. Vi har været mange steder, men de sidste år har vi især været rundt på Fyn. Annisette Nikander kommer ind, og straks er vi i gang med at snakke om den klub der er onsdag aften. Vi mødes i kælderen og har en hyggelig aften med strikketøjet, kaffe, øl og vand. Alle er velkommer her også. Der er mulighed for at spille dart, billard, kort og man kan bare komme og snakke, hvis man vil det. Børn er også meget velkomne! Måske sidder der en enlig forælder og tror man ikke kan deltage når man har et barn med. Sådan er det ikke. Vi ser meget gerne der kommer flere børn, vi kan hjælpes ad med at finde aktiviteter til dem. Kom endelig forældre og børn siger Annisette. Vi hjælper hinanden alle sammen med at få klubben til at fungere, at det er mig der fortæller om det er tilfældigt, siger hun. Står bestyrelsen for nogle arengementer ud over møder? Ja da siger Ena og James smiler. Vi har lige holdt julestue hvor der var en masse mennesker. Det er så hyggeligt. Her foregår alt det der hører julen til. Slik, kager, juleting, gløgg og vafler. Hele dagen er sat af til det og dagen efter til at rydde op. Jo vi hygger en del herude i Wiggers Park. Vi vil også gerne starte en spise sammen klub inden længe, og hvis der er tilslutning til ideen, så gør vi det, slutter Ena og James. 10

11 Øverts tv.: Ena Bøgwad koncentreret om det administrative arbejde. Øverst th.: James Bøgwad viser det gamle køkken frem. Nederst tv.: Annisette Nikander fra onsdags klubben. Nederst th. : Det flotte gæsteværelse som kan lejes for 50 eller 100,- kr pr. person Konference i BL s 3. kreds. Af Erik Bang Boesen - Medlem af repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen Traditionen tro, blev Boligselskabernes Landsforenings konference i 3. kreds igen i år afholdt i Svendborg. Det blev den i weekenden den 30. & 31. oktober 2009 på Hotel Svendborg. Der var ca. 100 representanter fra så at sige næsten alle boligselskaber på hele Fyn. Konferencen startede fredag eftermiddag med en for alle deltagere yderst interessant rundvisning på det danske forsorgsmuseum (fattiggården) i Svendborg. Interessant, fordi det næsten kunne bruges som et slags oplæg til årets tema, der drejede sig om hvem og hvorfor visse mennesker i samfundet i større og større omfang bliver sat ud af deres almene lejeboliger. Hvilke regler, love og procedure i boligorganisationerne og i kommunen der er til rådighed, ved behandling af disse sager. Her var nogle rigtig gode og interessante oplæg fra blandt andet Torben Heien Nielsen, forsker ved Social Forsknings Institut. Susanne Kvolsgaard, Socialcentret i Odense Kommune og Bent Bøllingtoft Direktør for Fyns Almennyttige Boligselskab. Et af de mere underholdende højdepunkter var lørdagens morgenvækningsoplæg Hvorfor skal alting hele tiden laves om leveret på en hylendene morsom og i bedste grinagtigtige stand-up-stil af lederen ved Instituttet for Organisation og Ledelse på Aarhus Universitet, Professor Niels Willemoes. Det var en rigtig god weekend med super god forplejning, der blandt andet bestod af en gallamiddag med musik fredag aften. Det eneste jeg måske kunne kritisere, var den manglende opbakning, interesse og deltagelse fra alle de andre afdelingsformænd i SAB og andre ifølge SAB deltagerberettigede personer. Der var kun Anne Jørgensen, Steen Jørgensen og undertegnede til stede fra SAB, og det syntes jeg var lidt for dårligt. 11

12 Af hensyn til falck og brandvæsen må der ikke stå fodtøj eller andet i opgangene. Deadlines for SAB-Nyt i 2010 Nr. 1 - Mandag den 1. marts Nr. 2 - Tirsdag den 25. maj Nr. 3 - Mandag den 13. september Nr. 4 - Mandag den 6. december Der afholdes bankospil i Skovbyhus i salen klokken 18:45 på disse datoer 20. januar 3. februar 17. februar 3. marts 17. marts 14. april samt 28. april Venlig hilsen for bestyrelsen Birthe Frederiksen Alle er Velkommen Administrationen holder lukket mellem jul og nytår Nyttige telefonnumre Svendborg Andels-Boligforening Åbningstider: Mandag - onsdag 9:30-13:00 Torsdag 9:30-13:00 & 15:30-16:45 Fredag 9:30-12:00 Varmemester - ring (aflyt beskeden - tryk 3 for varmemester) Alle varmemestre i SAB har telefonisk træffetid alle hverdage kl. 9:00-9:30 På alle øvrige tidspunkter kan du lægge en besked på varmemesterens telefonsvarer Øvrige Beboerrådgiver Bente Kjær Lægevagten Falcks nøgleservice Skovbyhus (Steen Jørgensen) / Beboerhuset Skovly (afd 20) Bestilling fredag mellem kl Selskabslokale i Bregnegårdsparken / Bestilling torsdag mellem kl YoySee (TV og radio) TDC (Kundeservice) TDC (Regninger) Sydfyns Intranet Alkolinien (anonym og gratis) Børnetelefonen (Anonym og gratis)

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. september 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede:

Læs mere

SAB-Nyt. Skifter udseende NYT DESIGN NY MAND I SKOVBYHUS SAB NYT ÅRGANG 5 NR 2 JUNI 2011

SAB-Nyt. Skifter udseende NYT DESIGN NY MAND I SKOVBYHUS SAB NYT ÅRGANG 5 NR 2 JUNI 2011 SAB-Nyt Skifter udseende NYT DESIGN Boligforeningen lancerer om få uger et nyt design, hvor logo, hjemmeside, brevpapir og SAB-Nyt bliver moderniseret og opdateret 5 3 23 8 FOTOGRAF PÅ ARBEJDE HØMARKEN

Læs mere

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Vi vil gerne byde dig velkommen som beboer i Møntbo og ønsker samtidig for dig og Jer, at I vil falde godt til i afdelingen og blive glade for at bo her. På de følgende

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49

Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49 Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49 Vedrørende: Stiftende afdelingsmøde i afdeling 49 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2, 7100 Vejle Dato: Den 6. maj 2014 Deltagere: 120 beboere Karin Mortensen,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Selskabsbestyrelsen: Else Christensen (formand) Lene Hansen (bestyrelsesm.) Administrationen

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

d. Tysklandstur. Bussen blev dyrere end først antaget. En anden gang skal vi huske at få et skriftligt tilbud!

d. Tysklandstur. Bussen blev dyrere end først antaget. En anden gang skal vi huske at få et skriftligt tilbud! REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 3/12 2012. Tilstede: Susanne Jacobsen (nr. 115), Jonas Espensen (nr. 271), Lene Bech (nr. 181), Thora B. Pedersen (nr. 175) og suppleanterne: Ernst Kaanbjerg (nr. 259)

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO.

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. 1 Referat af Afd.bst.møde den 2. november 2010. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Siden sidst. 3. Haverundgang fremover.

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30 Mødt: 21 husstande var repræsenteret. Fra afdelingsbestyrelsen: Anna Birkemose, Susanne Vesterbirk, Liselotte Wienberg

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFFII (Social Netværks og Aktivitets Forening For IT Interesserede) torsdag d. 11/

Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFFII (Social Netværks og Aktivitets Forening For IT Interesserede) torsdag d. 11/ Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFF (Social Netværks og Aktivitets Forening For T nteresserede) torsdag d. 11/6-2009. Omtrent 30 personer var mødt op til at give deres mening og støtte til kende,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsesmøde

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Kildeskolenyt! Foråret er på vej! Vi har fået et nyt elevråd, og medlemmerne vil koncentrere sig om at skabe et endnu bedre forhold mellem klasser og elever: Venskabsvenner, som er store elever der tager

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 6. maj 2015 M: E:

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 6. maj 2015 M: E: Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 6. maj 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsesmøde

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 4 af 19/2-2013 = Administrationen Klokken 18:15 21:45 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere