Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab"

Transkript

1 Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen til de fremmødte. Ad. 1 Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg. Afdelingsbestyrelsen foreslog Asger Røngren som dirigent. Han modtog valget og konstaterede, som det første, at mødet var rettidigt indkaldt og afholdt inden for tidsfristen. Birgit Borre blev valgt som referent. Ejendomsfunktionærerne blev valgt til stemmeudvalg. Ad. 2 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste ordinære afdelingsmøde. Formand Preben Mac fremlagde beretning for afdelingsbestyrelsens arbejde siden sidste ordinære afdelingsmøde den 11. marts Han oplyste bl.a. følgende: Helhedsplanen: Afdelingsbestyrelsen har siden sidst, - naturligt haft fokus på Helhedsplanen. Vi har afholdt 4 styregruppemøder sammen med LAB, DAB, kommunen samt rådgiverne, samt et workshop den 3. juli 2014, hvor alle interessenter deltog. Derudover har der været afholdt et informationsmøde i selskabslokalerne den 5. maj 2014 for beboerne om genhusning, hvor der deltog ca På styregruppemøderne har vi bl.a. arbejdet med Information, - der er nedsat en informationsgruppe, der arbejder videre med hvordan vi bedst muligt får beboerne informeret under byggeriet. Køkkener og bad: Valgmuligheder, farver, fliser samt placering af vaskemaskiner. Bestyrelsen ønsker, at der skal være så mange muligheder og så få begrænsninger som muligt for beboernes indretning af badeværelser, gæstetoiletter og køkkener.

2 2 Udskiftning af belysning i glasgangene. Reposerne, lofter, vægge. Udbud: NCC har vundet licitationen. Økonomi. Arbejdet med blok A går i gang i disse dage og de første beboere skal genhuses i januar/februar måned Genhusning, - DAB har foretaget genhusningssamtaler med beboerne fra blok A, - og efter hvad bestyrelsen har erfaret, er disse samtaler forløbet godt. Efter de tilbagemeldinger vi har fået synes beboerne, at DABs ansatte har udført en god arbejdsindsats. Med hensyn til at finde de nødvendige boliger til genhusningen, har dette voldt problemer. Specielt de store lejligheder. Derfor har det været nødvendigt, at leje bolig-pavilloner. Det er en dyr løsning, men den er uundgåelig. Det har desuden medført, at det har været nødvendigt at inddrage nyttehaverne midlertidigt, - til der ikke længere er behov for at bruge området. Seniorklub. Birthe Rasmussen fortalte om de hyggelige stunder vi tilbringer sammen hver anden tirsdag i vores Tirsdagstræf for seniorer. Tilslutningen er stor og derfor er det besluttet, at fortsætte arrangementet til næste år. Vi afslutter denne sæson med en julefrokost. Senior-gymnastik. Om torsdagen er der skåne/stolegymnastik. Også her er man meget velkommen. Vi har erfaret, at beboerne sætter pris på arrangementet, og det er lykkedes at finde midler til at fortsætte. Ungdomsklub. Ungdomsklubben har midlertidigt været lukket. Efterfølgende har de unge fået ansvar for klubben og de har vist, at de fuldt ud lever op til dette ansvar. Individuelt kanalvalg. På baggrund af beslutningen på beboermødet i marts måned, har YouSee ombygget vores anlæg. Derfor er det nu muligt, at foretage individuelle tv-kanalvalg.

3 3 Samdrift. Samdrift med Sorgenfrivang I blev opstartet den 1. maj Prøveperioden er på 2 år. Det har medført nye åbningstider på ejendomskontoret. Mandag fredag kl for personlig henvendelse. Mandag fredag kl for telefonisk henvendelse, tlf Beboerne i Sorgenfrivang I har oplevet et stort serviceløft, uden at det er gået ud over servicen i Sorgenfrivang II. Desuden er personalet i de to afdelinger, - blevet rystet godt sammen. Sorgenfri Torv. Den 23. april afholdt kommunen et møde om Sorgenfri Torv i Lyngby Kulturhus. Flere bestyrelsesmedlemmer deltog. Der var igen mange indvendinger mod den massive bebyggelse i forslaget. Bestyrelsen har efterfølgende, igen fremsendt indsigelse til dette forslag. Nyt højhus. LAB har foreslået, at der bygges et højhus på arealet ved nyttehaverne. På et orienteringsmøde for beboerne den 23. september 2014, samt endnu et møde den 21. oktober 2014, blev projektet forelagt. Den afsluttende afstemning viste et markant flertal imod dette byggeri. Hjemmeside. Preben Mac fortalte, at der er lavet en ny hjemmeside. Han opfordrede beboerne til at gå in på siden og se de mange informationer, der er tilgængelige her. Adressen er: Affaldshuse. Der er til stadighed meget svineri i affaldshusene. Det skyldes til dels, at nogen klunser og gennemsøger sækkene. På den baggrund er der nu sat video-overvågning op, og derfor er det nu muligt, at fremsende regning for oprydningen til rette vedkommende. Vores ejendomsservice teknikker elev har taget initiativ til en ny folder om affaldssortering. Bestyrelsen synes, at det er en meget flot og brugbar folder, og vi ønsker at takke Nicolai for dette arbejde. Betonskader. I sommerens løb, har der været nedfald af pudslagene på de udvendige søjler og bjælker. Alle søjler og bjælker er blevet gennemgået for løstsiddende materiale og vil desuden blive repareret. Der er ikke længere fare for, at materiale falder ned.

4 4 SMS-service. LAB har besluttet, at der skal indføres SMS-service i afdelingerne. Det betyder, at ejendomskontoret kan sende SMS beskeder ud til beboerne om f.eks. lukning af vand eller varme, - at en håndværker er på vej eller lignende. Afdelingsbestyrelsen vil også kunne sende SMS beskeder ud om f.eks. beboermøder, beboeraktiviteter m.v. Indtil videre dækkes udgifterne af LAB. De ansatte. Vi ønsker tillykke til Kim Andersen med de 25 års jubilæun. Desuden en tak til samtlige ejendomsfunktionærer og personale for det fine arbejde de udfører. Dernæst var der spørgsmål fra salen: Spørgsmål: Hvornår får vi denne Mock-up at se? Svar: Beboerne bliver indkaldt af NCC, umiddelbart før man skal genhuses. Her vil man få mulighed for at vælge farver og fliser. På et spørgsmål om glasgangene skal laves, er svaret ja. Udskiftning af vinduespartier samt loftsbelysning. Spørgsmål om aftenåbning på ejendomskontoret. Der var ikke et behov, (kun én enkelt beboer henvendte sig). Hvis behovet senere skulle opstå, kan det tages op til overvejelse. Ad. 3 Godkendelse af afdelingens regnskab for perioden 1. juli 2013 til 30. juni Torben Andersen fra Afdelingsbestyrelsen gennemgik budgettet punkt for punkt. Da der efterfølgende ikke var spørgsmål fra salen, gik vi derfor direkte til afstemning. Budgettet blev enstemmigt godkendt. Ad. 4 Indkomne forslag. Ingen forslag er modtaget. Ad. 5 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg: Preben Mac, Birthe Rasmussen og Torben Andersen. Alle var villige til genvalg, og da ingen andre stillede op, blev de genvalgt. Ad. 6 Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. På valg: Henrik B. Hansen og Helle Gottlieb Jensen. Begge var villige til genvalg, og da ingen andre stillede op, blev de genvalgt.

5 5 Ad. 7 Eventuelt. Spørgsmål fra salen: Blok A, kan de komme til afstemning når de er genhuset eller skal beboere fra blok B og C bestemme det hele. Svar: I den tid man er væk fra sin bolig, er man blot udstationeret. Desuden har man ikke stemmeret i den midlertidige bolig. I det tidspunkt man bor i en anden afdeling, vil man stadig blive indkaldt til vores møder her i bebyggelsen. En kommentar fra salen: En stor tak til Allan Olsson og de ansatte for det store arbejde de udfører her i bebyggelsen. Det er ikke mindst p.g.a. dem, at vi har det så godt her. Spørgsmål vedr. parkering: En beboer gjorde opmærksom på, at der parkeres foran opgangene, både foran og bag blokkene. Bekymring omkring hvordan evt. ambulancer kommer frem. Beboeren vil gerne vide, om man vil gøre noget ved det. Svar: Vi er i dialog med politiet. Der tjekkes til stadighed op på de biler, der holder mærkeligt parkeret. Spørgsmål: Er man bekendt med, at der holder fremmede biler på vores område? En beboer fortæller, at det bl.a. er biler fra Sorgenfrivang I, der parkerer på vores område. Forslag om Europark / P-vagter. Ejendomsleder Allan Olsson fortæller, at erfaringer fra andre afdelinger viser, at det kun er en meget stor pengemaskine. Det kan man ikke anbefale. Aviscontainer: En beboer ville af med aviserne, - men fandt, at uindpakkede brugte bleer og pizza-bakker blokerede. I affaldshusene er problemerne stadig til at få øje på. Trods det, at der er blevet opsat videoovervågning. Da der ikke var flere spørgsmål/kommentarer fra salen, takkede Asger Røngren for god ro og orden på mødet. Preben Mac takkede Asger Røngren og forsamlingen for et godt møde og sluttede med at fortælle, at der var mad i de tilstødende lokaler. Birgit Borre Referent Asger Røngren Dirigent

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen

Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen Afdeling 1-3047 Hedelyngen Mødedato/kl.: 25.09.2013 - kl. 19.00 Sted: Fælleslokalerne i afdelingen Deltagere: Per Bro, pkt. 2, Finn Karstrup og Poul Erik Ottosen

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere