Om ESS. Fridberg, Europæiske. holdninger. Kommission. rådighed på. Stikprøven. adressekort. nedenunder. dit navn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om ESS. Fridberg, Europæiske. holdninger. Kommission. rådighed på. Stikprøven. adressekort. nedenunder. dit navn."

Transkript

1 Instruktion us4252 ESS R Om ESS ESS European Social Survey, eller den Europæiske Samfundsundersøgelse, som den hedder på dansk, er en europæisk undersøgelse, der i år bliver gennemført i 26 lande i Europa. Undersøgelsen finansieres herhjemmee af Det Frie Forskningsråd Samfund og Erhvervv og koordineres i Danmark af Torben Fridberg, seniorforsker ved SFI. Det centrale koordineringsarbejde imellem landene finansieres af bl.a. den Europæiske Kommission. Undersøgelsen har til formål at belyse befolkningens holdninger til, og tanker om, en række hverdagsforhold, som eksempelvis tillid til vores politiske system, politii og domstole samt den enkeltes velvære i forhold til familie og arbejde. Ud over at kunne sammenligne holdningsforskelle mellem forskellige befolkningsgrupper i Danmark, muliggør undersøgelsen at sammenligne de europæiske lande med hinanden og sammenligne holdninger over tid. Undersøgelsenn blev gennemført første gang i 2002, og det er hensigten, at den løbende skal gentages med to års mellemrum. Der udtrækkes en ny stikprøve til hver runde, og det er således ikke de samme personer, der medvirker hver gang. Vi skal nu i gangg med femtee runde. De data vi samler ind bruges i vid udstrækning af vores egen regering, politikere, den Europæiske Kommission, forskere og mange flere til at undersøge, om der er forhold, der kan forbedres for visse grupper af mennesker. Pr. maj var der registrerede brugeree af data, der stilles gratis til rådighed på ESS s hjemmeside (www.europeansocialsurvey.org). Stikprøven Der er udtrukket ca personer tilfældigt i befolkningen. Alle er 15(+ +) år. Interviewperioden Alle IP er skal være forsøgt interviewet i år. Vi har dog frem til 30. januar til at samle op på de sidste IP er som vi ikke har kunnet træffe. Det er vigtigt at vi er helt færdige d. 30. januar, da der efterfølgende er nogle som skal sidde og kode de åbne spørgsmål i februar. Bagefter skal data afleveres til ESS, og det vil koste os bod, hvis ikke det bliver afleveret til tiden. Sig derfor til i god tid, hvis du føler, at du har fået flere adressekort end du kan nå til d. 30. januar. IP brevet og ESS folderen Hvert brev du sender vedlægges en folder. Du sender selv IP brevene ud, efterhånden som du er klar til at interviewe IP. Dog skal alle breve sendes før årsskiftet og alle IP er skal ligeledes være forsøgt kontaktet første gangg i Brevet skal sendes 3 10 dage før du aflægger det første besøg. Husk at påføre brevet dit navn nederst til højre. Hvis du synes, kan du evt. skrive dit eget telefonnummer nedenunder dit navn. Ellers står der SFI Surveys telefonnummer. Husk også at påføre brevet IPnummer og hvilken dato du har sendt brevet. Disse oplysninger er vigtige for, at vi kan give IP en personlig og professionel service, hvis de ringer ind til os. Vi vil gerne teste, om det har en positiv effekt på opnåelsenn hvis der står eksempler på spørgsmål i IP brevet, derfor er der to forskellige breve knyttet til undersøgelsen. Det står på ADkortet hvilket brev respondenten skal have (A eller B). 1

2 Instruktion us4252 ESS R Interviewform og kontaktforsøg Der skal interviewes ved besøgsinterviews Som udgangspunkt skal den første kontakt med IP være et besøg Det er vigtigt at du spreder besøgene ud over en længere periode, da dette øger chancernee for at træffe IP Der skal foretages mindst 4 besøg på forskellige tidspunkter af dagen, herunder minimum et om aftenen og et i weekenden Hvis IP har et telefonnummer skal der efter 4 besøg også forsøges med telefonopkald inden en respondent opgives Alle kontaktforsøg indtastes i web kontaktdataarket Karakteristika ved IP s nabolag skal udfyldes for hver IP. Hvis IP nægter at deltage før første besøg, skal du så alligevel aflægge adressen minimum et besøg Gode grunde til at deltage I og med at undersøgelsen bruges aktivt i den politiske og offentlige debat, er det uhyre vigtigt, at alle udtrukne IP er deltager i undersøgelsen. Undersøgelsen skulle jo gerne give et generelt billede af danskerness (og den øvrige europæiske befolknings) meninger og holdninger. Ung som gammel, rig som fattig: alle er lige vigtige! Siger den ældre, at han/hun ikke har en mening, kan man f.eks. spørge om personen føler sig tryg ved at gå alene på gaden om aftenen selvfølgelig gør jeg da (ikke) det! svarer han/hun måske, og se: så har han/hun allerede svaret på et af spørgsmålene sværere er spørgsmålene ikke. Siger den unge på Nørrebro, at hun eller han ikke har tid til at være med, eller at det er spild af tid, så spørg om personen er tilfreds med politiets indsats? Det har personenn sikkert en mening om; er det så ikke vigtigt at bruge lidt tid på at dele den mening med resten af Danmark: politikere og presse så vel som studerende? IKKE TRUFFET SFI Survey har opstillet visse mål, som vi er forpligtigede til at leve op til. Et af disse mål er at vi skal kender til 95 % af alle IP er. Før en IP afsluttes med koden ikke truffet, skal man derfor sikre sig, at man har gjort alt i sin magt for at komme i kontakt med pågældende. For eksempel: Besøg IP om aftenen Besøg IP i weekenden Fordel besøgene over en længere periode (dem der ikke træffes ved de første besøg, skal forsøges igen senere og helst en ekstra tur lige inden dead line) Husk at lægge et besøgskort/aftalekort hvis du ikke træffer IP hjemme Kontakt SFI Survey for at finde ud af om IP eventuelt er flyttet Ring til IP (undersøg om der evt. er opført andre telefonnumre til husstanden) Kontakt SFI Survey for at høre om det er muligt at finde andre telefonnumre Tag evt. kontakt til naboer ved besøg på adressen 2

3 Instruktion us4252 ESS R Kontaktdataarket Vi har sat kontaktdataarket op som et webskema, hvor du indtaster oplysninger vedrørende hvert enkelt kontaktforsøg du har på IP. Du kan bruge ADkortet til at notere stikord på. På bagsiden af ADkortet er der opsat nogle punkter, der er beregnet som en hjælp til udfyldelse af webskemaet når du kommer hjem. Du skal registrere alle kontakter til IP i webskemaet (også hvis du ringer op til IP, eller IP ringer til dig). Du kan ikke finde dine udfyldte webskemaer frem igen eller rette i dem når de er afsluttede, så det gælder om at udfylde dem rigtigt første gang. Du får desværre heller ikke en kvittering for indtastningen, så det er måske en god ide, at krydse af på ADkortet, når du har tastet kontaktforsøget ind i webskemaet. Herunder kan du se hvad de forskellige punkter i kontaktdataarket indeholder: Punkt 1 4 Dato, tidspunkt og kontaktform kender du allerede fra dit adressekort. Punkt 4 (kontaktform) er dog udvidet med information om dørtelefon, og om der er kommet en besked om IP fra SFI Survey. Husk at skrive stikord på AD kortet, så du kan taste det ind, når du kommer hjem og får åbnet din computer. Punkt 5 Her skal du indtaste resultatet af hver enkelt kontaktforsøg, husk igen at skrive et par stikord på ADkortet. Punkt 6 Her indtaster du resultatet af kontakten du har fået med IP (eller en anden person), det ligner lidt de almindelige resultatkoder med undtagelse af, at man skal registrere, hvis en anden nægter for IP, eller man faktisk ikke ved om det var IP selv. Punkt6b Hvis det ikke er muligt at gennemføre interviewet på grund af sproglige barrierer, er vi interesserede i hvilket sprog IP så taler; det noteres her. Punkt 7 Hvis IP nægter, vil vi gerne vide ved hvilken kontakt (altså hvor mange kontaktforsøg skulle der til) han/hun nægter at deltage. Punkt 8 Her skal du indtaste hvorfor IP nægter, GRUNDE TIL AT IP NÆGTER (gerne flere svar). Dette er nok (for os at se) det allervigtigste punkt, da viden om nægtergrunde kan hjælpe os i arbejdet med at opnå flere interviews. I 2008 var de to vigtigste grunde til, at IP nægtede, at det var et dårligt tidspunkt og at han/hun aldrig deltager i sådanne undersøgelser. Denne viden kan hjælpe os i det videre arbejde. Du kan for eksempel sige eller gøre følgende, hvis du oplever, at de siger, at det er et dårligt tidspunkt, eller at de aldrig deltager i sådanne undersøgelser: Beklage forstyrrelsen og forslå at man kommer igen når IP har bedre tid, f.eks. efter et par uger 3

4 Instruktion us4252 ESS R Hvis du kan mærke at IP er lige ved at nægte at deltage, kan det være en god ide at komme dem i forkøbet; træk dig lidt tilbage og foreslå at du kommer igen når det er mere belejligt for IP Hvis du kan få et ord indført og ikke allerede har sagt det, kan du fortælle, at dette ikke er en undersøgelse som alle andre (henvis til at det er en ikke helt gratis) Prøv lidt forsigtigt at finde ud af hvad IP forstår ved sådanne undersøgelser, det kunne jo være at han/hun har misforstået formålet med undersøgelsen kommerciel undersøgelse hvor data bruges af både politikere og studerende Punkt 9 Her skal du bedømme hvorvidt IP kunne være interesseret i at deltage en anden gang. Det er din subjektive bedømmelse udfra hvordan IP reagerede og udtrykte sig, da han/hun nægtede. Punkt 10 og 11 Hvis IP nægter, eller en anden nægter for IP, skal du her placere IP s alder og køn eller prøve at estimere alderen og kønnet på den person der nægter for IP. Punkt Dette punkt skal kun udfyldes hvis der er adresseproblemer; hvis adressen ikke findes/ikke er beboelse eller IP er flyttet. Under alle omstændigheder er det en god ide at tale med din distriktsleder før du udfylder dette punkt. Længde af interviewett Interviewett med IP indeholder gennemsnitligt 300 spørgsmål og vil tage omkring xxx minutter at gennemføre. Sektion A til G = Hovedskemaet (gennemsnitligt 270 spørgsmål) + Sektion H og I (a, b eller c) = De supplerende skemaer (gennemsnitligtt 30 spørgsmål) + Skema til intervieweren = Spørgsmål til dig som interviewer efter interviewet (12 spørgsmål) + Sektion N = Vurdering af karakteristika ved IP s nabolag (5 spørgsmål) 4

5 Instruktion us4252 ESS R Skemaets opbygning Skemaet er opbygget af flere sektioner; 1) hovedskemaet, som består at 6 moduler, 2) to supplerende skemaer (H og I) samt sektion J der er spørgsmål om interviewet til besvarelse af intervieweren. Hovedskemaet Hovedskemaet består af 6 moduler, hvor spørgsmålene i kernemodulerne er de samme som i sidste runde. Spørgsmålene i de roterende moduler ændrer sig fra gang til gang, og handler i denne runde om tillid til retsvæsenet og arbejde, familie og velvære. Kernemodul Kernemodul Kernemodul Roterende modul Kernemodul Roterende modul Spørgsmål nr. A1 A10 B1 B40 C1 C36 D1 D45 F1 F70 G1 G88 Emne Medier, social tillid Politik, herunder politisk interesse, det politiske systems virkeevne, tillid, valgdeltagelse og andre former for deltagelse, partitilknytning, sociopolitiske holdninger Subjektivt velvære, social udstødelse, religion, oplevet diskrimination, national og etnisk identitet Tillid til retsvæsenet, herunder tillid til politi og domstole, samarbejdee med politi og domstole, kontakt med politiet og holdninger til straf. Sociodemografisk profil, herunder husstandens sammensætning, køn, alder, områdetype, respondentens uddannelse & beskæftigelse, partner, forældre, fagforeningsmedlemskab, indtægt, civilstand Arbejde, familie og velvære, herunderr konsekvenserne af den økonomiske afmatning i husholdninger og arbejdspladsen, jobsikkerhed, husligt arbejde, velvære, erfaringer med arbejdsløshed og balancen mellem arbejde og privatliv. De supplerende skemaer Der er tre versioner af det supplerende skema. Interviewprogrammet vælger selv, hvilket skema der skal bruges ud fra IPnummeret. Alle tre skemaer indeholder sektionerne H og J. Du vil opleve at der er forskellige spørgsmål i sektion H, afhængigt af om IP er en mand eller en kvinde. I sektionen indeholder spørgsmål, som er formuleret en lille smule forskelligt i hvv. A, B og C versionen. IP skal kun svare på én af disse versioner altså enten A, B eller C. Interviewprogrammet vælger selv hvilket skema IP skal have. Herudover er der sektion J, der er et skema intervieweren selv udfylder efter interviewet. På disse spørgsmål vil følge umiddelbart efter det supplerende spørgeskema. Supplerendee spørgeskema Supplerendee spørgeskema Spørgeskema til intervieweren Sektion H A U (mand/kvinde) Sektion I a (1 12) b (13 25) c (26 39) Sektion J J1 J14 Skala for menneskelige værdier Interviewprogrammet vælger selv skema Testspørgsmål Interviewprogrammet vælger selv skema Spørgsmål til besvarelse af intervieweren 5

6 Instruktion us4252 ESS R ADkortet på CAPI en Når du udfylder resultatet af adressekortet på CAPI en, vil der, ud over de spørgsmål du kender, komme fem spørgsmål om hvordan der ser ud i IP s nabolag (sektion N) hvilken slags hus, var der skrald, graffiti o. lign. Disse spørgsmål er det vigtigt du svarer på hvad enten du har indtastet et gennemført interview, en nægter, en manglende kontakt osv. Da det kan hænde, at IP ringer til dig eller os før du når at besøge vedkommende, så husk at lægge mærke til disse ting når du alligevel er i området. Skriv eventuelt et par stikord ned på ADkortet til senere brug når du afslutter IP. Og bare for en sikkerhedsskyld Husk nu at uploade resultaternee så snart du har dem i hus (og mindst en gang om ugen) at indtaste oplysninger om kontaktforsøgett så snart du kommer hjem afslutte alle IP erne i tide (allersenest d. 30/ ) 6

7 Instruktion om specifikke spørgsmål A1 A4 A1 A5 Hvis radioen/tv et kører hele dagen kodes der som over 3 timer (Dog skal IP aktivt se eller lytte, det skal ikke bare køre i baggrunden ) Herunder indgår netaviser, netradio og nettv. B3 En person, der slet ikke følger med i politik og ikke kan svare skal have en kode 8 B4 B10 B11 B15 B23 B28 B29 B35 B36 B37 C22 Spørgsmålene skal stilles som de er formuleret i skemaet. I skal ikke forsøge at konkretisere spørgsmålene. IP må prøve at tage stilling til dem, akkurat som de er stillet Hvis IP har stemt blankt, skal dette registreres som nej Arbejde (lønnet eller ulønnet) i organisation eller forening, hvor man selv synes man prøver at forbedre forholdene i Danmark eller forebygge samfundsmæssige problemer. Kan godt være eksempelvis frivilligt arbejde i sportsforeninger, men IKKE bare almindeligt medlemskab af sportsklub etc. I skal ikke placere partierne på denne skala, IP skal selv vurdere om de ligger til højre eller venstre for midten. Men vær opmærksom på at venstre dækker over betydningen venstrefløj (traditionelt set Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet) IKKE partiet Venstre. At placere sig til venstre eller til højre i den politiske debat har altså intet med partiet Venstre at gøre. (Partiet Venstre, vil man normalt opfatte som at ligge til højre). Vær opmærksom på, at IP ikke misforstår spørgsmålet især yngre IP ere er ikke så bekendt med tankegangen bag formuleringen Der skal ikke tænkes på de økonomiske muligheder for at gennemføre uddannelsen Sundhedssektoren omfatter hospitaler, sygehuse, hospice, praktiserende læger, speciallæger, hjemmesygepleje (men IKKE hjemmehjælp), sundhedsplejersker. Det er IP s egen definition eller forståelse af samme race/etniske gruppe Det er IP s egen definition eller forståelse af anden race/etnisk gruppe Det er IP s egen definition eller forståelse af de fattigere lande uden for Europa Hvis IP kun går i kirke juleaften eller ved juletid er det svarkode 5. Hvis IP ser gudstjenester på tv tælles dette desværre ikke med. SFI SURVEY INDSAMLER DATA TIL FORSKNINGS- OG ANALYSEFORMÅL FOR FORSKERE, OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, PRIVATE ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDER. SFI SURVEY ER ET DATTERSELSKAB I SFI.

8 C25 D11 D15 D17 D25+D31 D38+D39 Hvis IP kun giver et svar så husk at spørge ind til, om der er flere grunde Der er meget tekst på svarkortet, giv IP god tid til at læse det Der er ingen svarkort er til disse spørgsmål, husk at læse alle svarkategorierne op før du accepterer et svar Disse spørgsmål kan være følsomme. Hvis IP er tilbageholdende overfor at svare, husk da IP på, at svarene bliver anonymiserede og at intervieweren har tavshedspligt Hvis nødvendigt, husk IP på at der ikke er nogen rigtige og forkerte svar. Hvis IP vælger mere end én kategori, vælg da den med det laveste nummer (eks. : kat. 1 = 1 3 måneder) D40+ Disse spørgsmål kan være følsomme. Hvis IP er tilbageholdende overfor at svare, D42 D45 husk da IP på, at svarene bliver anonymiserede og at intervieweren har tavshedspligt F1 F4 F6+F11 Husk at IP noteres først lige meget hvor ung eller gammel IP er i forhold til resten af personerne i husstanden. Derefter noteres de andre personer i husstanden en af gangen efter alder, de ældste først. Vi er interesserede i den juridiske betegnelse. Husk at registreret partnerskab ikke kan indgås af kvinde og mand. Hvis man er i registreret partnerskab er man gift med en af samme køn som en selv F15, F45 Pas på ikke bare at godtage det IP slynger ud, det kan være at de fokuserer på de F58, F64 angivne år og på den måde får svaret noget forkert. F16 F18a/c Lærlingetid og elevtid tæller ikke med. Vær opmærksom på at det er den normerede uddannelsestid der tæller, ikke den faktiske. Sort arbejde tælles ikke med Hvis man er på ferie fra et lønnet job, kodes man stadig som i lønnet job. Hvis man er på ferie fra arbejdsløshed kodes man på samme måde stadig som arbejdsløs. Flexjobbere placeres som lønnet job. Folk i praktik eller jobtræning med hhv. SU eller dagpenge, kategoriseres som værende hhv. studerende og arbejdsløse. 2/4

9 Uddannelsessøgende placeres under kode 2, uanset hvor meget erhvervsarbejde de har i 8a. Hvis man er studerende og arbejder fordi der er ferie er man stadig studerende. Hvis man er varigt på sygedagpenge kategoriseres man som værende kronisk syg eller handicappet. Hvis man er midlertidigt på sygedagpenge, men stadig har sit job, så er man i lønnet job. Midlertidigt syge placeres som i arbejde, hvis de er sygemeldt fra arbejde. Hvis de er sygemeldt fra arbejdsløshed kodes de som arbejdsløse Ikke jobsøgende ledige kodes 4 Førtidspensionister er på pension Personer i aktivering og jobtræning mv kodes som arbejdsløse (03 eller 04) F21 F34a Det primære job: hvis IP har mere end et job, er det jobbet med det højeste antal timer. Hvis lige antal timer da jobbet der er højest betalt. Brug er eller var alt efter om IP lige nu er i arbejde eller ej. F31, F33 Husk at få så præcise og detaljerede beskrivelser som muligt. F34, F34a F39 F40 F41 F43 A kasse er ikke nok til et ja. Det skal være fagforening SU, orlov, sygedagpenge, uddannelsesgodtgørelse ol. kodes 6. Læg mærke til forskellen på kode 4 og kode 6 Alle de indkomster man har fra alle mulige kilder, fx også alle sociale ydelser i form af penge Lån alle mulige steder fra, fx familie, venner, banker, kreditforeninger 3/4

10 F63+F69 F65 F70 G13 G56 Dette er en ny opdeling vi ikke har brugt før. Den relaterer sig til de internationale DISKO koder for erhvervsarbejde, og skal anvendes i denne fælleseuropæiske undersøgelse. IP skal selv vælge hvor de passer bedst ind fortæl dem at der ikke er noget rigtigt eller forkert svar, de skal bare svare så godt de nu kan. Måske hjælper det dem at lade være med at læse eksemplerne men holde sig til overskrifterne. Eksemplerne er givet internationalt, og vi må ikke lave dem om, tilføje eller fjerne. En medhjælpende ægtefælle uden fast løn kodes som selvstændig Folk på pension, efterløn ol kan umiddelbart kodes 5 de har jo ikke været på kursus af hensyn til arbejdet Det primære job: hvis IP har mere end et job, er det jobbet med det højeste antal timer. Hvis lige antal timer da jobbet der er højest betalt. Accepter et skøn, hvis IP ikke er sikker 4/4

11 HERLUF TROLLES GADE 11 DK-1052 KØBENHAVN K TEL DIR FAX SEPTEMBER 2010 Håndtering af nægtergrunde Generelt er det en god ide at stille HV spørgsmål til IP, på den måde får man gang i en dialog, og man låser sig ikke fast. Vi er alle forskellige, og nedenstående er udelukkende eksempler på hvad der kan virke. Det betyder dog ikke, at det virker for alle og overfor alle typer IP er. Mærk efter hvad der virker for dig og hvad der ikke virker. Som hovedregel er de fleste mennesker venligt stemt hvis de mødes af en positiv, smilende og professionel interviewer og det er I alle jo! Nedenfor har jeg forsøgt at sammenkoge jeres bemærkninger. Det er lidt svært at få den rigtige klang nedfældet på papir, men jeg synes at gruppearbejdet og fremlæggelserne på møderne var meget givende. SFI SURVEY INDSAMLER DATA TIL FORSKNINGS- OG ANALYSEFORMÅL FOR FORSKERE, OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, PRIVATE ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDER. SFI SURVEY ER ET DATTERSELSKAB I SFI.

12 Grund til at IP nægter Procentandel 1 Dårligt tidspunkt (fx syg, passer børn, har besøg ) 21,82 2 Ikke interesseret 3 Ved ikke nok om emnet synes det er for svært 3,04 4 Spild af tid 9,12 5 Spild af penge 0,72 6 Er for personligt 1,07 7 Deltager aldrig i sådanne undersøgelser 17,17 8 Har deltaget for ofte i sådan noget 5,01 9 Stoler ikke på sådanne undersøgelser 1,79 10 Har tidligere haft dårlige erfaringer 0,54 11 Bryder sig ikke om emnet 1,43 e12 IP nægter fordi partner eller anden familie ikke tillader at IP deltager 0,72 13 Vil ikke lukke fremmede ind i hjemmet 2, Andet 34,88* 1 Dårligt tidspunkt (fx syg, passer børn, har besøg ) Foregribe ved at vælge gode tidspunkter for aldersgruppen, og f.eks. fravælge sen eftermiddag/sen aften for småbørnsfamilier (hvis man ved/gætter at det er en IP med små børn). Reagere på stressniveauet hos IP og fornemmelsen af situationen i øvrigt og tilpasse henvendelsen derefter lige fra jeg kom kun for at aftale et tidspunkt/jeg kommer igen en anden dag/aflevere kort med tlf.nr/må jeg ringe en anden dag og til en aftale om interview, jeg kan næsten altid, du bestemmer.. Første kontakt med IP kan bare være for at træffe aftale om tidspunkt for interviewet. Brug aftalekort, husk det er IP der bestemmer tidspunktet. Giv ikke IP for mange valg ; så kommer jeg en anden dag, hvornår skal jeg komme? Det haster jo ikke, vi har god tid. Jeg kan komme igen senere/jeg kigger ind en anden gang jeg kører alligevel rundt i området Finde et andet tidspunkt (ikke nødvendigvis for at foretage interviewet). Et hvilket som helst andet tidspunkt; hvordan man kommer frem til dette er ret ligegyldigt! Træf en ny aftale, lad IP komme med forslag, vær fleksibel. Tilbyd weekend og aftener. Husk at der er en lang interviewperiode 2/4

13 7 Deltager aldrig i sådanne undersøgelser Hvad mener du med sådanne undersøgelse? En gang skal jo være den første Så har du alle tiders chance nu Det kunne måske være noget spændende alligevel Fortæl om hvad undersøgelsen handler om, giv info (forskningsprojekt, politik, osv. resultaterne benyttes, ej kommerciel/forbrugerundersøgelse). Fortæl IP at det er en måde at have direkte indflydelse på demokratiet på. Det er en borgerpligt(?), at deltage, for hvordan vil du ellers efterfølgende kunne kritisere samfundsforhold? Folk blander undersøgelsestyper sammen; SFI er et seriøst foretagende, som respondent får du indflydelse på samfundet, giv din mening til kende, forbedre samfundet. Kom i kontakt med personen ved at tyde kropsholdningen, (måske spild af tid?) fornemme om der er mulighed for dialog. Argumentér prøv denne ene gang. Snak om det pæne hus, tal om noget andet og kom tættere på IP. Brug målrettede argumenter på de forskellige befolkningsgrupper (unde/gamle). Det er vigtigt at få unge med. Få indflydelse på politik Du svare på det du selv vil / Du gør det så godt du kan" (hvis IP er bange for om han/hun kan svare) men er forhåndsafvisningen markant så er det bedst at acceptere, det er frivilligt at deltage, undskyld forstyrrelsen...(frem for at skabe irritation ved at "sætte foden i døren") 4 Spild af tid Henvise til materialet, personliggøre argumenterne (der er noget du har en mening om) eller mere generelt; dit syn på demokratiet i Danmark, vi kommer vidt omkring; spørgsmål om dagligdags ting. Henvis til at det er konkrete resultater, IP kan slå op på nettet, den bliver brugt af studerende, beslutningstagere udvikle samfundet. Politikere: den eneste måde de kan finde ud af befolkningens mening på, er ved at spørge dem. Mulighed for at spørge borgere, hvis man virkelig vil vide noget om folks holdninger og meninger Du kan hjælpe til et bedre samfund. Generelt, påvirke det politiske system. det tager dog kun en time 3/4

14 Kropsholdningen er vigtig, komme i dialog, har du modtaget brevet? igen argumentere for vigtigheden og at det er SFI det er vigtigt hvor vi kommer fra, det er ikke en markedsundersøgelse. Den enkeltes mening tæller! SFI er ikke som de andre vi har samfundsforhold som vores anliggende, vigtigt at sige sin mening og det er ikke svært. 8 Har deltaget for ofte i sådan noget Er det gennem SFI? Dejligt at du har mulighed for at give mening til kende igen, været med til at ændre nogle ting. Jeg kommer altså fra SFI Undersøgelsen er en investering fra statens side, de må have en oprigtig interesse i at kende danskernes holdninger. 3 Ved ikke nok om emnet synes det er for svært Det er ikke eksperter vi har brug for; det er gennemsnitsdanskeren som du og jeg. Undersøgelsen omhandler ikke noget særligt emne, den er bred. 4/4

15 ESS EUROPEAN SOCIAL SURVEY DEN EUROPÆISKE SAMFUNDSUNDERSØGELSE

16 HVEM ER VI? Det danske ESS hold National koordinator, Torben Fridberg, Seniorforsker ved SFI Dataindsamling: SFI Survey Konsulent, Monika Klingsbjerg-Besrechel Din daglige distriktsleder ESS

17 PROGRAM Hvem er det danske ESS-hold? Formål og baggrund for ESS Praktisk interviewperiode, Stikprøven, brev og folder, interview- og kontaktmetode, spørgeskemaet opbygning PAUSE Adressekort og kontaktdataark på web Gruppearbejde PAUSE Skemagennemgang/prøveinterview Afslutning Lidt mad at køre hjem på ESS

18 ESS: FORMÅL OG BAGGRUND TORBEN FRIDBERG ESS

19 INTERVIEWPERIODE INTERVIEWPERIODEN DELES OP I TO Alle IP er skal være forsøgt interviewet i år (før d ) Januar kan bruges til at følge op på de sidste som man ikke har kunne træffe (til d ) Sidste IP skal være afsluttet og indsendt d ESS

20 STIKPRØVEN Der er udtrukket ca personer tilfældigt i befolkningen Alle er 15 år og derover ESS

21 BREV OG FOLDER To forskellige breve (test) Brevet udfyldes med informationer Folder (ny ) Sendes løbende ESS

22 INTERVIEWMETODE Besøgsinterview og intet andet Nabolagskarakteristika ESS

23 KONTAKTMETODE Alle IP er skal kontaktes første gang ved besøg Min. 4 besøg Sprede forsøg ud over tid Hvis ingen succes ved besøg må man ringe For hver kontakt skal kontaktdataarket udfyldes på web ESS

24 SPØRGESKEMAETS OPBYGNING HOVEDSKEMA Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul B1 B40 Politik, herunder politisk interesse, det politiske systems virkeevne, tillid, valgdeltagelse og andre former for deltagelse, partitilknytning, sociopolitiske holdninger Kernemodul C1 C36 Subjektivt velvære, social udstødelse, religion, oplevet diskrimination, national og etnisk identitet Roterende modul D1 D45 Tillid til retsvæsenet, herunder tillid til politi og domstole, samarbejde med politi og domstole, kontakt med politiet og holdninger til straf. Kernemodul F1 F70 Sociodemografisk profil, herunder husstandens sammensætning, køn, alder, områdetype, respondentens uddannelse & beskæftigelse, partner, forældre, fagforeningsmedlemskab, indtægt, civilstand Roterende modul G1 G88 Arbejde, familie og velvære, herunder konsekvenserne af den økonomiske afmatning i husholdninger og arbejdspladsen, jobsikkerhed, husligt arbejde, velvære, erfaringer med arbejdsløshed og balancen mellem arbejde og privatliv. ESS

25 SUPPLERENDE SKEMAER Supplerende spørgeskema Supplerende spørgeskema Sektion H A U (mand/kvinde) Sektion I a (1 12) b (13 25) c (26 39) Skala for menneskelige værdier Interviewprogrammet vælger selv skema Testspørgsmål Interviewprogrammet vælger selv skema INTERVIEWERSPØRGSMÅL OG NABOLAGSSPØRGSMÅL Interviewer Spørgsmål Sektion J J1 J14 Spørgsmål til besvarelse af intervieweren Nabolagsspørgsmål Sektion N 5 spørgsmål vedrørende boligtype, graffiti, affald osv. ESS

26 N1-N5 SEKTION N - NABOLAGSKARAKTERISTIKA EKSEMPLER N1 Bolig i hus som har et andet formål fx. I erhvervsejendom ESS

27 N1-N5 SEKTION N - NABOLAGSKARAKTERISTIKA EKSEMPLER N4 Store mængder affald ESS

28 N1-N5 SEKTION N - NABOLAGSKARAKTERISTIKA EKSEMPLER N5 Små mængder hærværk og graffiti ESS

29 N1-N5 SEKTION N - NABOLAGSKARAKTERISTIKA EKSEMPLER N5 Store mængder hærværk og graffiti ESS

30 PAUSE Hvem er det danske ESS-hold? Formål og baggrund for ESS Praktisk interviewperiode, Stikprøven, brev og folder, interview- og kontaktmetode, spørgeskemaet opbygning PAUSE Adressekort og kontaktdataark på web Gruppearbejde PAUSE Skemagennemgang/prøveinterview Afslutning Lidt mad at køre hjem på ESS

31 ADRESSEKORTET OG WEB-KONTAKTARK ADkortets bagside bruges som hjælp til at notere stikord Kontaktdataark (webskema) ESS

32 ESS

33 ESS

34 ESS

35 ESS

36 https://websurvey.sfi.dk/usxxxxx/ ESS

37 GRUPPEARBEJDE Opdeles i 4 grupper Alle A er i en gruppe. Aller B er i en gruppe, alle C er i en gruppe og alle D er i en gruppe Nr. 5 i hver gruppe er ordstyrer Nr. 3 er referant Nr. 1 fremlægger resultater ESS

38 ANVENDELSE AF JERES DATA DATA FRA SIDSTE RUNDES KONTAKTDATAARK Grund til at IP nægter Procentandel 1 Dårligt tidspunkt (fx syg, passer børn, har besøg ) 21,82 2 Ikke interesseret 3 Ved ikke nok om emnet synes det er for svært 3,04 4 Spild af tid 9,12 5 Spild af penge 0,72 6 Er for personligt 1,07 7 Deltager aldrig i sådanne undersøgelser 17,17 8 Har deltaget for ofte i sådan noget 5,01 9 Stoler ikke på sådanne undersøgelser 1,79 10 Har tidligere haft dårlige erfaringer 0,54 11 Bryder sig ikke om emnet 1,43 12 IP nægter fordi partner eller anden familie ikke tillader at IP deltager 0,72 13 Vil ikke lukke fremmede ind i hjemmet 2, Andet 34,88* Vurder nægtergrundene og giv jeres bud på hvorledes man kan argumentere mod eller foregribe ovenstående nægtergrunde. Start med den højeste procentandel dernæst den næsthøjeste osv. ESS 2010 *Spring denne grund over 24

39 GRUPPEFREMLÆGGELSE ESS

40 VIGTIGHEDEN AF KONTAKTDATA Nægtergrunde Kontakttidspunkt for forskellige befolkningsgrupper osv. ESS

41 PAUSE Hvem er det danske ESS-hold? Formål og baggrund for ESS Praktisk interviewperiode, Stikprøven, brev og folder, interview- og kontaktmetode, spørgeskemaet opbygning PAUSE Adressekort og kontaktdataark på web Gruppearbejde PAUSE Skemagennemgang/prøveinterview Afslutning Lidt mad at køre hjem på ESS

42 SKEMAGENNEMGANG ESS

43 STILLING OG VIRKSOMHED ESS

44 AFSLUTNING Distriktslederen knytter en afsluttende bemærkning ESS

45 European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator ESS 5R

46 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger, værdier og adfærdsmønstre og belyse sammenhænge mellem disse og andre udviklingstræk i Europa. 2. Data af høj kvalitet til internationale samfundsforskning. Sætte standarder for høj kvalitet - og forbedre kvaliteten af tvær-nationale surveyundersøgelser i Europa. 3. Stille data til rådighed, så det er nemt at gå til for alle ESS 5R

47 Tidsserier og varierende temaer ESS gennemføres hvert andet år, med et fast grundmodul af basale spørgsmål og 2 eller 3 moduler med skiftende temaer. 1. runde er gennemført i runde i slutningen af 2004 osv. nu 5. runde Centrale koordination er bevilget af EC og ESF. Deltagende lande må selv finde pengene. I DK er det FSE ESS 5R

48 ESS Participation all rounds to date 2008: ca gennemførte interviews Country R1 R2 R3 R4 Participant participant participant participant Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Israel Italy Latvia Lithuania Luxembourg Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey UK Ukraine Total ESS 5R

49 Grundskemaet i alle runder: Kernemodul A Kernemodul B Kernemodul C Kernemodul F Medier, social tillid Politik, politisk interesse, tillid, valgdeltagelse og anden deltagelse Subjektivt velvære, social udstødelse, religion, oplevet diskrimination, national og etnisk identitet Sociodemografi: husstand, køn, alder, uddannelse & beskæftigelse, partner, forældre, fagforening, indtægt, civilstand Supplerende G Supplerende H Skala for menneskelige værdier Testspørgsmål ESS 5R

50 Roterende moduler: 2010 Roterende D Tillid til retsvæsenet 2010 Roterende G Arbejde familie og velvære (2004) 2008 Holdninger til sociale ydelser og velfærdsstaten Aldersdiskrimination 2006 Ideel alder for livsbegivenheder Tilfredshed med liv og arbejde 2004 Arbejde familie og velvære Tillid til læger alternativ medicin Arbejdsdeling mænd kvinder 2002 Holdninger til indvandring Deltagelse i civilsamfund mv. ESS 5R

51 Høj kvalitet kræver at alle deltagende lande lever op til de samme centralt fastlagte høje krav om bl.a.: Stikprøve Tilfældig stikprøve af bosiddende 15+ Spørgeskema Eksperter og afprøvede spørgsmål Internatiomale klassifikationer Oversættelse 2 uafhængige oversættelser + minoriteter Interviewing Besøg, instruktion Svarprocent Brev, mange forsøg (ingen substitut.) Kontrol af proces og data Krav fastlagt af førende eksperter i Europa. ESS 5R

52 Rigtigt mange interessante resultater. Her fra 2002 Member of some voluntary organisation Member in number of categories. Mean Voluntary work in some voluntary organisation Donated money to some voluntary organisation Country Country Country Country Denmark 92 Sweden 2,5 Norway 37 Netherlands 44 Sweden 90 Denmark 2,5 Sweden 35 Sweden 44 Netherlands 84 Norway 2,4 Netherlands 29 Norway 41 Norway 84 Netherlands 2,2 Denmark 28 United Kingdom 40 Luxembourg 78 Austria 2,1 Germany 26 Austria 38 Finland 76 Luxembourg 1,9 Belgium 23 Germany 34 Austria 75 Ireland 1,6 United Kingdom 23 Denmark 34 Belgium 71 Belgium 1,6 France 19 Ireland 32 Germany 71 Germany 1,6 Slovenia 19 Slovenia 32 United Kingdom 70 United Kingdom 1,6 Ireland 16 Belgium 26 Ireland 68 Finland 1,6 Luxembourg 15 France 23 Israel 55 Israel 1,2 Austria 14 Finland 19 Slovenia 52 France 1,0 Finland 12 Luxembourg 19 France 50 Slovenia 0,9 Hungary 9 Portugal 16 Spain 36 Spain 0,7 Israel 8 Spain 15 Italy 35 Italy 0,6 Spain 7 Israel 13 Portugal 29 Portugal 0,5 Greece 6 Italy 12 Hungary 27 Hungary 0,4 Portugal 6 Poland 12 Greece 25 Greece 0,4 Italy 5 Greece 9 Poland 21 Poland 0,3 Poland 5 Hungary 6 ESS 5R

53 Social trust. Mean scores. Population aged 15+. ESS Most people can be trusted People mostly try to be helpful Generalised trust (average) Most people Country Country try to be fair Country Country Denmark 6,99 Denmark 7,33 Denmark 6,12 Denmark 6,81 Norway 6,60 Norway 6,98 Sweden 6,01 Norway 6,53 Finland 6,46 Finland 6,88 Norway 6,01 Finland 6,34 Sweden 6,09 Sweden 6,66 Ireland 5,95 Sweden 6,25 Netherlands 5,71 Switzerland 6,20 Finland 5,68 Ireland 5,80 Switzerland 5,64 Netherlands 6,19 United Kingdom 5,41 Switzerland 5,72 Ireland 5,47 Ireland 6,00 Switzerland 5,32 Netherlands 5,72 Luxembourg 5,18 Germany 5,77 Netherlands 5,26 United Kingdom 5,34 Austria 5,13 Austria 5,62 Austria 5,19 Austria 5,31 United Kingdom 5,05 Belgium 5,61 Germany 4,85 Germany 5,10 Spain 4,89 France 5,61 Luxembourg 4,54 Luxembourg 5,06 Israel 4,89 United Kingdom 5,56 Israel 4,51 Belgium 4,96 Belgium 4,81 Luxembourg 5,50 Belgium 4,44 Israel 4,92 Germany 4,67 Israel 5,36 Spain 4,40 Spain 4,84 Italy 4,52 Portugal 5,27 France 4,37 France 4,81 France 4,48 Spain 5,23 Slovenia 4,24 Czech Republic 4,48 Czech Republic 4,29 Czech Republic 5,11 Hungary 4,16 Portugal 4,43 Portugal 4,16 Slovenia 4,68 Italy 4,07 Italy 4,40 Hungary 4,08 Hungary 4,64 Czech Republic 3,95 Slovenia 4,31 Slovenia 3,98 Italy 4,59 Portugal 3,91 Hungary 4,30 Poland 3,69 Poland 4,53 Poland 3,16 Poland 3,81 Greece 3,63 Greece 3,69 Greece 3,01 Greece 3,45 ESS 5R

54 Percent doing voluntary work for voluntary organisations Some correlation at country level (Finland is an outlayer) 40 Figure 1 Percent doing voluntary work and Social trust - mean score. SE NO 30 DE NL DK BE UK 20 SI F LU AT IE FI 10 PT HU IL GR ES PL IT R 2 = 0, ,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 Generalised social trust ESS 2002/3 ESS 5R

55 Figure Trust in politicians (Average mean score 0-10). Population aged 15+. N=120,441. Store forskelle Denmark 5,56 Israel 4,97 Luxembourg 4,97 Switzerland 4,88 Finland 4,87 Netherlands 4,87 Sweden 4,46 Norway 4,42 Cyprus 4,36 Belgium 4,29 Ireland 3,83 United Kingdom 3,59 Greece 3,53 Spain 3,52 France 3,48 Estonia 3,41 Italy 3,38 Austria 3,34 Germany 3,33 Iceland 3,25 Slovenia 3,13 Slovakia 3,06 Hungary 3,02 Turkey 2,99 Czech Republic 2,97 Russia 2,92 Ukraine 2,88 Portugal 2,45 Poland 2,24 Source: ESS - European Social Survey: 2002/3, 2004/5 and 2006/7 cumulated ESS 5R

56 Store forskelle Graph D6 When jobs are scarce, men should have more right to a job than women. (Mean score 1-5 Agree strongly - Disagree strongly). Population aged 15+. Denmark Sweden Norway Finland France Netherlands Spain United Kingdom Belgium Slovenia Germany Switzerland Portugal Estonia Croatia Latvia Czech Republik Israel Poland Bulgaria Slovakia Russia Ukraine Romania Cyprus Hungary Greece Turkey 2,12 3,19 3,16 3,14 3,11 3,10 3,06 2,95 2,81 4,52 4,43 4,36 4,24 4,15 3,96 3,90 3,88 3,80 3,79 3,75 3,71 3,62 3,59 3,57 3,50 3,41 3,39 3,35 Source: ESS 2008 ESS 5R

57 Stille data til rådighed ESS 5R

58 Stille data til rådighed ESS 5R

59 Stille data til rådighed ESS 5R

FRIVILLIGHED I DANMARK

FRIVILLIGHED I DANMARK FRIVILLIGHED I DANMARK Hvem er de frivillige og hvorfor er de det? Torben Fridberg Frivilligrådets formiddagsseminar Fredag den 8. marts 2013. 01/10/13 1 Frivillighedsundersøgelsen 2004 Befolkningsundersøgelse,

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

ESS European Social Survey

ESS European Social Survey Instruktion ESS 2008, us 4106 ESS European Social Survey Om ESS Undersøgelsen blev gennemført første gang i 2002, og det er hensigten, at den løbende skal gentages med 2 års mellemrum. Vi skal nu i gang

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK US 06 - KONTAKTDATA-ARK IPnr: Interviewernr... OVERBLIK OVER KONTAKTER- noter hver gang der har været kontakt til respondenten Besøg nr. Dato dd/mm.. Ugedag Tidspunkt på dagen -timer / : / : / : / : /

Læs mere

Om denne undersøgelse

Om denne undersøgelse Om denne undersøgelse I hele EU er der organisationer, der giver borgere adgang til og undervisning i informationsteknologi og evt. yder andre services til støtte for udsatte grupper. Disse organisationer

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586)

Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586) oktober 2002 Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586) Kære Interviewere på denne undersøgelse Denne undersøgelse kan ses som en fortsættelse af den europæiske husholdningsundersøgelse (ECHP),

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen CLM Temadag d. 10/03 2015 Velkommen Program 1. Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere 2. Hvilken vej går udviklingen for varmeenergimålere? 3. Hvilken vej går udviklingen

Læs mere

Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013. Rapport November, 2013

Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013. Rapport November, 2013 Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013 Rapport November, 2013 Metode Undersøgelsesperiode : 20 August 20 Oktober 2013 Online interviewene 2,793 respondenter Dækningsområde : 10 Europæiske lande og USA Respondenten

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Den nordiske arbejdslivsmodel. - og dens relevans for Europa

Den nordiske arbejdslivsmodel. - og dens relevans for Europa Den nordiske arbejdslivsmodel - og dens relevans for Europa Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet henningj@epa.aau.dk, SAMAK, Stockholm 24.11.2008 Ny italesættelse i Europa siden 1990 Fra Socialisering

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20.

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20. EM-stormøde 27/4-15 Dagsorden 1. Velkomst og introduktion 2. 15-20 minutter pow wow 3. Tilmeldte landshold 4. Finance v. Laurits og Børre 5. Venue 6. Accommodation 7. Food 8. Social Events 9. Staff/Volunteers

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Dansk standard DS/EN 15254-6 1. udgave 2014-02-21 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Extended application of results from fire

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping DS-information DS/CWA 16356-3 1. udgave 2011-11-09 Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping Guide

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

DS-information DS/CEN/TR 81-12

DS-information DS/CEN/TR 81-12 DS-information DS/CEN/TR 81-12 1. udgave 2014-11-13 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer Grundlag og fortolkning Del 12: Anvendelse af EN 81-20 og EN 81-50 på specifikke markeder

Læs mere

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol SOCIAL KONTROL Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol Den brede: samfundets sammenhængskraft sammenligning og diskussion af samfundstyper (f.eks. Durkheim) Mellem: magt og magtudøvelse

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Det danske marked i et internationalt perspektiv

Det danske marked i et internationalt perspektiv Det danske marked i et internationalt perspektiv v/ Peter Gill, director, 30 January 2014 1 CV og referencer Peter Gill Director T: +45 3945 3417 M: +45 2043 5563 E: pgl@pwc.dk Uddannelse Photo Arbejdsområder

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water Dansk standard DS/EN 13577 1. udgave 2007-05-15 Kemisk angreb på beton Bestemmelse af indhold af aggresiv carbondioxid i vand Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content

Læs mere

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013 Kraghinvest.dk Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD December 2013 Resumé Vi har i denne analyse set nærmere på Danmark i et internationalt perspektiv. Vi har bl.a set på timeproduktiviteten i OECD,

Læs mere

Danmarks økonomi. Martin Paldam Professor (Emeritus) Økonomisk Institut, Århus

Danmarks økonomi. Martin Paldam Professor (Emeritus) Økonomisk Institut, Århus Danmarks økonomi Martin Paldam Professor (Emeritus) Økonomisk Institut, Århus 1 1. Befolkning stagnerende, levealder op (obs.!) 2. Nationalproduktet: Erhvervsfordeling: store ændringer: Landbrug ned, industri

Læs mere

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 1176-11 3. udgave 2014-08-26 Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Playground equipment and surfacing

Læs mere

Mobile toiletkabiner uden tilslutning til kloak Krav til ydelser og produkter i relation til opstilling af kabiner og sanitet

Mobile toiletkabiner uden tilslutning til kloak Krav til ydelser og produkter i relation til opstilling af kabiner og sanitet Dansk standard DS/EN 16194 1. udgave 2012-03-30 Mobile toiletkabiner uden tilslutning til kloak Krav til ydelser og produkter i relation til opstilling af kabiner og sanitet Mobile non-sewer-connected

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 9300-014:2013

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 9300-014:2013 Dansk standard DS/EN 9300-014 1. udgave 2013-02-07 Flymateriel Aerospace series LOTAR LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data Part 014:

Læs mere

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer Dansk standard DS/EN 60384-25-1 1. udgave 2006-09-12 Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation Overflademonterede faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Læder Læder til biler Prøvningsmetoder og -parametre

Læder Læder til biler Prøvningsmetoder og -parametre Dansk standard DS/EN 14906 1. udgave 2012-07-05 Læder Læder til biler Prøvningsmetoder og -parametre Leather Leather for automotive Test methods and testing parameters DS/EN 14906 København DS projekt:

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer

Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer DS-information DS/CEN/TS 16555-1 1. udgave 2013-08-06 Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer Innovation Management Part 1: Innovation Management System DS/CEN/TS 16555-1 København DS projekt:

Læs mere

Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund

Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund Emner : Status & Trends Nye markeder - Kina Leverings flaskehalse Vinger til vindmøller Prognose til 2012 Perspektiver og Udfordringer for danske aktører

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

2 3-4 5-21 22-31 32-60 61-71 72-77 78-93 94-96. Udgivet af: VisitDenmark Juni 2012 ISBN: 978-87-87393-87-4

2 3-4 5-21 22-31 32-60 61-71 72-77 78-93 94-96. Udgivet af: VisitDenmark Juni 2012 ISBN: 978-87-87393-87-4 Introduktion Hovedkonklusioner Ferieadfærd i 2011 Danmarks potentiale 2012 Potentialet for målgrupperne 2012 Kendskab til Danmark og andre destinationer Kendskab til byer, områder og attraktioner i DK

Læs mere

Rumfart Vurdering af modal undersøgelse

Rumfart Vurdering af modal undersøgelse Dansk standard DS/EN 16603-32-11 1. udgave 2014-09-12 Rumfart Vurdering af modal undersøgelse Space engineering Modal survey assessment DS/EN 16603-32-11 København DS projekt: M274883 ICS: 49.140 Første

Læs mere

Fremtidens bankrådgivning

Fremtidens bankrådgivning Fremtidens bankrådgivning Tonny Thierry Andersen, Bankdirektør og chef for Personal Banking Finansforbundets rådgivningskonference, d. 13. maj 2013 Executive summary Kunderne ændrer adfærd. Det stiller

Læs mere

Velkommen til erhvervstræf

Velkommen til erhvervstræf DI Lolland Falster Erhvervstræf 2013 24 04 13 Velkommen til erhvervstræf Erhvervstræf 2013 DI Lolland Falster Erhvervstræf 2013 24 04 13 Erhvervstræf 2013 Lolland Falster erhvervslivets nye Mekka! DI Lolland

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Kan den danske flexicurity-model overleve? Og bør den være forbillede for en EU model?

Kan den danske flexicurity-model overleve? Og bør den være forbillede for en EU model? Dansk velfærdspolitik som model for EU? Kan den danske flexicurity-model overleve? Og bør den være forbillede for en EU model? Søren Kaj Andersen March 21, 2006 Flexicurity For the Danish, A Job Loss Can

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 2: Europæisk CORE-fakturadatamodel

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 2: Europæisk CORE-fakturadatamodel DS-information Standard$ $ DS/CWA 16356-2 1. udgave 2011-11-09 Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering Del 2: Europæisk CORE-fakturadatamodel

Læs mere

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune TILBUD PÅ Konsulent John Reynolds Hellerup, den 26. juni 2014 Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Flexible sheets for waterproofing Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics

Flexible sheets for waterproofing Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics Dansk standard DS/EN 13969 1. udgave 2006-01-18 Fleksible membraner til fugtisolering Fugtisolerende bitumenmembraner, inklusive bitumenmembraner til kældertanke Definitioner og karakteristika Flexible

Læs mere

Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling Del 3: Prøvningsmetoder

Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling Del 3: Prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 14511-3 4. udgave 2013-10-25 Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling Del 3: Prøvningsmetoder Air conditioners, liquid

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012 Dansk standard DS/EN 14707 2. udgave 2012-12-11 Termisk isolering Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer Bestemmelse af maksimal brugstemperatur for præfabrikeret rørisolering

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13496

Dansk standard DS/EN 13496 Dansk standard DS/EN 13496 2. udgave 2013-10-28 Termisk isolering i byggeriet Produkter Bestemmelse af de mekaniske egenskaber for glasfibernet som armering til kompositsystemer til facadeisolering med

Læs mere

Termisk isolering i byggeriet Produkter In situ-formet ekspanderet perlit (EP) Del 2: Specifikation for det indbyggede materiale

Termisk isolering i byggeriet Produkter In situ-formet ekspanderet perlit (EP) Del 2: Specifikation for det indbyggede materiale Dansk standard DS/EN 14316-2 1. udgave 2007-04-02 Termisk isolering i byggeriet Produkter In situ-formet ekspanderet perlit (EP) Del 2: Specifikation for det indbyggede materiale Thermal insulating products

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

TAST. på mit 3F DAGPENGE

TAST. på mit 3F DAGPENGE TAST på mit 3F DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om koder på hjemmesiden. Gå ind

Læs mere

Rumfart. Dansk standard DS/EN 14736. Space product assurance Quality assurance for test centres. 1. udgave 2004-04-28

Rumfart. Dansk standard DS/EN 14736. Space product assurance Quality assurance for test centres. 1. udgave 2004-04-28 Dansk standard DS/EN 14736 1. udgave 2004-04-28 Rumfart Space product assurance Quality assurance for test centres DS/EN 14736 København DS projekt: 53691 ICS: 49.140 Deskriptorer: inspektion,definition,kvalitetssikring,pålidelighed,rumfartssikkerhed

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Diesel- og fyringsolie Bestemmelse af koldfilterpunkt Metode med lineært kølebad

Diesel- og fyringsolie Bestemmelse af koldfilterpunkt Metode med lineært kølebad Dansk standard DS/EN 16329 1. udgave 2013-06-10 Diesel- og fyringsolie Bestemmelse af koldfilterpunkt Metode med lineært kølebad Diesel and domestic heating fuels Determination of cold filter plugging

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Unge i surveyundersøgelser

Unge i surveyundersøgelser Unge i surveyundersøgelser Om svarprocenter og svar Af Esther Nørregård-Nielsen Indhold RSO s erfaringer med dataindsamling Hvad kan motivere Nummerberigelse eller hvordan får man fat i respondenten Er

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2007

Levevilkårsundersøgelse 2007 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2007 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå til

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere