Om ESS. Fridberg, Europæiske. holdninger. Kommission. rådighed på. Stikprøven. adressekort. nedenunder. dit navn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om ESS. Fridberg, Europæiske. holdninger. Kommission. rådighed på. Stikprøven. adressekort. nedenunder. dit navn."

Transkript

1 Instruktion us4252 ESS R Om ESS ESS European Social Survey, eller den Europæiske Samfundsundersøgelse, som den hedder på dansk, er en europæisk undersøgelse, der i år bliver gennemført i 26 lande i Europa. Undersøgelsen finansieres herhjemmee af Det Frie Forskningsråd Samfund og Erhvervv og koordineres i Danmark af Torben Fridberg, seniorforsker ved SFI. Det centrale koordineringsarbejde imellem landene finansieres af bl.a. den Europæiske Kommission. Undersøgelsen har til formål at belyse befolkningens holdninger til, og tanker om, en række hverdagsforhold, som eksempelvis tillid til vores politiske system, politii og domstole samt den enkeltes velvære i forhold til familie og arbejde. Ud over at kunne sammenligne holdningsforskelle mellem forskellige befolkningsgrupper i Danmark, muliggør undersøgelsen at sammenligne de europæiske lande med hinanden og sammenligne holdninger over tid. Undersøgelsenn blev gennemført første gang i 2002, og det er hensigten, at den løbende skal gentages med to års mellemrum. Der udtrækkes en ny stikprøve til hver runde, og det er således ikke de samme personer, der medvirker hver gang. Vi skal nu i gangg med femtee runde. De data vi samler ind bruges i vid udstrækning af vores egen regering, politikere, den Europæiske Kommission, forskere og mange flere til at undersøge, om der er forhold, der kan forbedres for visse grupper af mennesker. Pr. maj var der registrerede brugeree af data, der stilles gratis til rådighed på ESS s hjemmeside ( Stikprøven Der er udtrukket ca personer tilfældigt i befolkningen. Alle er 15(+ +) år. Interviewperioden Alle IP er skal være forsøgt interviewet i år. Vi har dog frem til 30. januar til at samle op på de sidste IP er som vi ikke har kunnet træffe. Det er vigtigt at vi er helt færdige d. 30. januar, da der efterfølgende er nogle som skal sidde og kode de åbne spørgsmål i februar. Bagefter skal data afleveres til ESS, og det vil koste os bod, hvis ikke det bliver afleveret til tiden. Sig derfor til i god tid, hvis du føler, at du har fået flere adressekort end du kan nå til d. 30. januar. IP brevet og ESS folderen Hvert brev du sender vedlægges en folder. Du sender selv IP brevene ud, efterhånden som du er klar til at interviewe IP. Dog skal alle breve sendes før årsskiftet og alle IP er skal ligeledes være forsøgt kontaktet første gangg i Brevet skal sendes 3 10 dage før du aflægger det første besøg. Husk at påføre brevet dit navn nederst til højre. Hvis du synes, kan du evt. skrive dit eget telefonnummer nedenunder dit navn. Ellers står der SFI Surveys telefonnummer. Husk også at påføre brevet IPnummer og hvilken dato du har sendt brevet. Disse oplysninger er vigtige for, at vi kan give IP en personlig og professionel service, hvis de ringer ind til os. Vi vil gerne teste, om det har en positiv effekt på opnåelsenn hvis der står eksempler på spørgsmål i IP brevet, derfor er der to forskellige breve knyttet til undersøgelsen. Det står på ADkortet hvilket brev respondenten skal have (A eller B). 1

2 Instruktion us4252 ESS R Interviewform og kontaktforsøg Der skal interviewes ved besøgsinterviews Som udgangspunkt skal den første kontakt med IP være et besøg Det er vigtigt at du spreder besøgene ud over en længere periode, da dette øger chancernee for at træffe IP Der skal foretages mindst 4 besøg på forskellige tidspunkter af dagen, herunder minimum et om aftenen og et i weekenden Hvis IP har et telefonnummer skal der efter 4 besøg også forsøges med telefonopkald inden en respondent opgives Alle kontaktforsøg indtastes i web kontaktdataarket Karakteristika ved IP s nabolag skal udfyldes for hver IP. Hvis IP nægter at deltage før første besøg, skal du så alligevel aflægge adressen minimum et besøg Gode grunde til at deltage I og med at undersøgelsen bruges aktivt i den politiske og offentlige debat, er det uhyre vigtigt, at alle udtrukne IP er deltager i undersøgelsen. Undersøgelsen skulle jo gerne give et generelt billede af danskerness (og den øvrige europæiske befolknings) meninger og holdninger. Ung som gammel, rig som fattig: alle er lige vigtige! Siger den ældre, at han/hun ikke har en mening, kan man f.eks. spørge om personen føler sig tryg ved at gå alene på gaden om aftenen selvfølgelig gør jeg da (ikke) det! svarer han/hun måske, og se: så har han/hun allerede svaret på et af spørgsmålene sværere er spørgsmålene ikke. Siger den unge på Nørrebro, at hun eller han ikke har tid til at være med, eller at det er spild af tid, så spørg om personen er tilfreds med politiets indsats? Det har personenn sikkert en mening om; er det så ikke vigtigt at bruge lidt tid på at dele den mening med resten af Danmark: politikere og presse så vel som studerende? IKKE TRUFFET SFI Survey har opstillet visse mål, som vi er forpligtigede til at leve op til. Et af disse mål er at vi skal kender til 95 % af alle IP er. Før en IP afsluttes med koden ikke truffet, skal man derfor sikre sig, at man har gjort alt i sin magt for at komme i kontakt med pågældende. For eksempel: Besøg IP om aftenen Besøg IP i weekenden Fordel besøgene over en længere periode (dem der ikke træffes ved de første besøg, skal forsøges igen senere og helst en ekstra tur lige inden dead line) Husk at lægge et besøgskort/aftalekort hvis du ikke træffer IP hjemme Kontakt SFI Survey for at finde ud af om IP eventuelt er flyttet Ring til IP (undersøg om der evt. er opført andre telefonnumre til husstanden) Kontakt SFI Survey for at høre om det er muligt at finde andre telefonnumre Tag evt. kontakt til naboer ved besøg på adressen 2

3 Instruktion us4252 ESS R Kontaktdataarket Vi har sat kontaktdataarket op som et webskema, hvor du indtaster oplysninger vedrørende hvert enkelt kontaktforsøg du har på IP. Du kan bruge ADkortet til at notere stikord på. På bagsiden af ADkortet er der opsat nogle punkter, der er beregnet som en hjælp til udfyldelse af webskemaet når du kommer hjem. Du skal registrere alle kontakter til IP i webskemaet (også hvis du ringer op til IP, eller IP ringer til dig). Du kan ikke finde dine udfyldte webskemaer frem igen eller rette i dem når de er afsluttede, så det gælder om at udfylde dem rigtigt første gang. Du får desværre heller ikke en kvittering for indtastningen, så det er måske en god ide, at krydse af på ADkortet, når du har tastet kontaktforsøget ind i webskemaet. Herunder kan du se hvad de forskellige punkter i kontaktdataarket indeholder: Punkt 1 4 Dato, tidspunkt og kontaktform kender du allerede fra dit adressekort. Punkt 4 (kontaktform) er dog udvidet med information om dørtelefon, og om der er kommet en besked om IP fra SFI Survey. Husk at skrive stikord på AD kortet, så du kan taste det ind, når du kommer hjem og får åbnet din computer. Punkt 5 Her skal du indtaste resultatet af hver enkelt kontaktforsøg, husk igen at skrive et par stikord på ADkortet. Punkt 6 Her indtaster du resultatet af kontakten du har fået med IP (eller en anden person), det ligner lidt de almindelige resultatkoder med undtagelse af, at man skal registrere, hvis en anden nægter for IP, eller man faktisk ikke ved om det var IP selv. Punkt6b Hvis det ikke er muligt at gennemføre interviewet på grund af sproglige barrierer, er vi interesserede i hvilket sprog IP så taler; det noteres her. Punkt 7 Hvis IP nægter, vil vi gerne vide ved hvilken kontakt (altså hvor mange kontaktforsøg skulle der til) han/hun nægter at deltage. Punkt 8 Her skal du indtaste hvorfor IP nægter, GRUNDE TIL AT IP NÆGTER (gerne flere svar). Dette er nok (for os at se) det allervigtigste punkt, da viden om nægtergrunde kan hjælpe os i arbejdet med at opnå flere interviews. I 2008 var de to vigtigste grunde til, at IP nægtede, at det var et dårligt tidspunkt og at han/hun aldrig deltager i sådanne undersøgelser. Denne viden kan hjælpe os i det videre arbejde. Du kan for eksempel sige eller gøre følgende, hvis du oplever, at de siger, at det er et dårligt tidspunkt, eller at de aldrig deltager i sådanne undersøgelser: Beklage forstyrrelsen og forslå at man kommer igen når IP har bedre tid, f.eks. efter et par uger 3

4 Instruktion us4252 ESS R Hvis du kan mærke at IP er lige ved at nægte at deltage, kan det være en god ide at komme dem i forkøbet; træk dig lidt tilbage og foreslå at du kommer igen når det er mere belejligt for IP Hvis du kan få et ord indført og ikke allerede har sagt det, kan du fortælle, at dette ikke er en undersøgelse som alle andre (henvis til at det er en ikke helt gratis) Prøv lidt forsigtigt at finde ud af hvad IP forstår ved sådanne undersøgelser, det kunne jo være at han/hun har misforstået formålet med undersøgelsen kommerciel undersøgelse hvor data bruges af både politikere og studerende Punkt 9 Her skal du bedømme hvorvidt IP kunne være interesseret i at deltage en anden gang. Det er din subjektive bedømmelse udfra hvordan IP reagerede og udtrykte sig, da han/hun nægtede. Punkt 10 og 11 Hvis IP nægter, eller en anden nægter for IP, skal du her placere IP s alder og køn eller prøve at estimere alderen og kønnet på den person der nægter for IP. Punkt Dette punkt skal kun udfyldes hvis der er adresseproblemer; hvis adressen ikke findes/ikke er beboelse eller IP er flyttet. Under alle omstændigheder er det en god ide at tale med din distriktsleder før du udfylder dette punkt. Længde af interviewett Interviewett med IP indeholder gennemsnitligt 300 spørgsmål og vil tage omkring xxx minutter at gennemføre. Sektion A til G = Hovedskemaet (gennemsnitligt 270 spørgsmål) + Sektion H og I (a, b eller c) = De supplerende skemaer (gennemsnitligtt 30 spørgsmål) + Skema til intervieweren = Spørgsmål til dig som interviewer efter interviewet (12 spørgsmål) + Sektion N = Vurdering af karakteristika ved IP s nabolag (5 spørgsmål) 4

5 Instruktion us4252 ESS R Skemaets opbygning Skemaet er opbygget af flere sektioner; 1) hovedskemaet, som består at 6 moduler, 2) to supplerende skemaer (H og I) samt sektion J der er spørgsmål om interviewet til besvarelse af intervieweren. Hovedskemaet Hovedskemaet består af 6 moduler, hvor spørgsmålene i kernemodulerne er de samme som i sidste runde. Spørgsmålene i de roterende moduler ændrer sig fra gang til gang, og handler i denne runde om tillid til retsvæsenet og arbejde, familie og velvære. Kernemodul Kernemodul Kernemodul Roterende modul Kernemodul Roterende modul Spørgsmål nr. A1 A10 B1 B40 C1 C36 D1 D45 F1 F70 G1 G88 Emne Medier, social tillid Politik, herunder politisk interesse, det politiske systems virkeevne, tillid, valgdeltagelse og andre former for deltagelse, partitilknytning, sociopolitiske holdninger Subjektivt velvære, social udstødelse, religion, oplevet diskrimination, national og etnisk identitet Tillid til retsvæsenet, herunder tillid til politi og domstole, samarbejdee med politi og domstole, kontakt med politiet og holdninger til straf. Sociodemografisk profil, herunder husstandens sammensætning, køn, alder, områdetype, respondentens uddannelse & beskæftigelse, partner, forældre, fagforeningsmedlemskab, indtægt, civilstand Arbejde, familie og velvære, herunderr konsekvenserne af den økonomiske afmatning i husholdninger og arbejdspladsen, jobsikkerhed, husligt arbejde, velvære, erfaringer med arbejdsløshed og balancen mellem arbejde og privatliv. De supplerende skemaer Der er tre versioner af det supplerende skema. Interviewprogrammet vælger selv, hvilket skema der skal bruges ud fra IPnummeret. Alle tre skemaer indeholder sektionerne H og J. Du vil opleve at der er forskellige spørgsmål i sektion H, afhængigt af om IP er en mand eller en kvinde. I sektionen indeholder spørgsmål, som er formuleret en lille smule forskelligt i hvv. A, B og C versionen. IP skal kun svare på én af disse versioner altså enten A, B eller C. Interviewprogrammet vælger selv hvilket skema IP skal have. Herudover er der sektion J, der er et skema intervieweren selv udfylder efter interviewet. På disse spørgsmål vil følge umiddelbart efter det supplerende spørgeskema. Supplerendee spørgeskema Supplerendee spørgeskema Spørgeskema til intervieweren Sektion H A U (mand/kvinde) Sektion I a (1 12) b (13 25) c (26 39) Sektion J J1 J14 Skala for menneskelige værdier Interviewprogrammet vælger selv skema Testspørgsmål Interviewprogrammet vælger selv skema Spørgsmål til besvarelse af intervieweren 5

6 Instruktion us4252 ESS R ADkortet på CAPI en Når du udfylder resultatet af adressekortet på CAPI en, vil der, ud over de spørgsmål du kender, komme fem spørgsmål om hvordan der ser ud i IP s nabolag (sektion N) hvilken slags hus, var der skrald, graffiti o. lign. Disse spørgsmål er det vigtigt du svarer på hvad enten du har indtastet et gennemført interview, en nægter, en manglende kontakt osv. Da det kan hænde, at IP ringer til dig eller os før du når at besøge vedkommende, så husk at lægge mærke til disse ting når du alligevel er i området. Skriv eventuelt et par stikord ned på ADkortet til senere brug når du afslutter IP. Og bare for en sikkerhedsskyld Husk nu at uploade resultaternee så snart du har dem i hus (og mindst en gang om ugen) at indtaste oplysninger om kontaktforsøgett så snart du kommer hjem afslutte alle IP erne i tide (allersenest d. 30/ ) 6

7 Instruktion om specifikke spørgsmål A1 A4 A1 A5 Hvis radioen/tv et kører hele dagen kodes der som over 3 timer (Dog skal IP aktivt se eller lytte, det skal ikke bare køre i baggrunden ) Herunder indgår netaviser, netradio og nettv. B3 En person, der slet ikke følger med i politik og ikke kan svare skal have en kode 8 B4 B10 B11 B15 B23 B28 B29 B35 B36 B37 C22 Spørgsmålene skal stilles som de er formuleret i skemaet. I skal ikke forsøge at konkretisere spørgsmålene. IP må prøve at tage stilling til dem, akkurat som de er stillet Hvis IP har stemt blankt, skal dette registreres som nej Arbejde (lønnet eller ulønnet) i organisation eller forening, hvor man selv synes man prøver at forbedre forholdene i Danmark eller forebygge samfundsmæssige problemer. Kan godt være eksempelvis frivilligt arbejde i sportsforeninger, men IKKE bare almindeligt medlemskab af sportsklub etc. I skal ikke placere partierne på denne skala, IP skal selv vurdere om de ligger til højre eller venstre for midten. Men vær opmærksom på at venstre dækker over betydningen venstrefløj (traditionelt set Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet) IKKE partiet Venstre. At placere sig til venstre eller til højre i den politiske debat har altså intet med partiet Venstre at gøre. (Partiet Venstre, vil man normalt opfatte som at ligge til højre). Vær opmærksom på, at IP ikke misforstår spørgsmålet især yngre IP ere er ikke så bekendt med tankegangen bag formuleringen Der skal ikke tænkes på de økonomiske muligheder for at gennemføre uddannelsen Sundhedssektoren omfatter hospitaler, sygehuse, hospice, praktiserende læger, speciallæger, hjemmesygepleje (men IKKE hjemmehjælp), sundhedsplejersker. Det er IP s egen definition eller forståelse af samme race/etniske gruppe Det er IP s egen definition eller forståelse af anden race/etnisk gruppe Det er IP s egen definition eller forståelse af de fattigere lande uden for Europa Hvis IP kun går i kirke juleaften eller ved juletid er det svarkode 5. Hvis IP ser gudstjenester på tv tælles dette desværre ikke med. SFI SURVEY INDSAMLER DATA TIL FORSKNINGS- OG ANALYSEFORMÅL FOR FORSKERE, OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, PRIVATE ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDER. SFI SURVEY ER ET DATTERSELSKAB I SFI.

8 C25 D11 D15 D17 D25+D31 D38+D39 Hvis IP kun giver et svar så husk at spørge ind til, om der er flere grunde Der er meget tekst på svarkortet, giv IP god tid til at læse det Der er ingen svarkort er til disse spørgsmål, husk at læse alle svarkategorierne op før du accepterer et svar Disse spørgsmål kan være følsomme. Hvis IP er tilbageholdende overfor at svare, husk da IP på, at svarene bliver anonymiserede og at intervieweren har tavshedspligt Hvis nødvendigt, husk IP på at der ikke er nogen rigtige og forkerte svar. Hvis IP vælger mere end én kategori, vælg da den med det laveste nummer (eks. : kat. 1 = 1 3 måneder) D40+ Disse spørgsmål kan være følsomme. Hvis IP er tilbageholdende overfor at svare, D42 D45 husk da IP på, at svarene bliver anonymiserede og at intervieweren har tavshedspligt F1 F4 F6+F11 Husk at IP noteres først lige meget hvor ung eller gammel IP er i forhold til resten af personerne i husstanden. Derefter noteres de andre personer i husstanden en af gangen efter alder, de ældste først. Vi er interesserede i den juridiske betegnelse. Husk at registreret partnerskab ikke kan indgås af kvinde og mand. Hvis man er i registreret partnerskab er man gift med en af samme køn som en selv F15, F45 Pas på ikke bare at godtage det IP slynger ud, det kan være at de fokuserer på de F58, F64 angivne år og på den måde får svaret noget forkert. F16 F18a/c Lærlingetid og elevtid tæller ikke med. Vær opmærksom på at det er den normerede uddannelsestid der tæller, ikke den faktiske. Sort arbejde tælles ikke med Hvis man er på ferie fra et lønnet job, kodes man stadig som i lønnet job. Hvis man er på ferie fra arbejdsløshed kodes man på samme måde stadig som arbejdsløs. Flexjobbere placeres som lønnet job. Folk i praktik eller jobtræning med hhv. SU eller dagpenge, kategoriseres som værende hhv. studerende og arbejdsløse. 2/4

9 Uddannelsessøgende placeres under kode 2, uanset hvor meget erhvervsarbejde de har i 8a. Hvis man er studerende og arbejder fordi der er ferie er man stadig studerende. Hvis man er varigt på sygedagpenge kategoriseres man som værende kronisk syg eller handicappet. Hvis man er midlertidigt på sygedagpenge, men stadig har sit job, så er man i lønnet job. Midlertidigt syge placeres som i arbejde, hvis de er sygemeldt fra arbejde. Hvis de er sygemeldt fra arbejdsløshed kodes de som arbejdsløse Ikke jobsøgende ledige kodes 4 Førtidspensionister er på pension Personer i aktivering og jobtræning mv kodes som arbejdsløse (03 eller 04) F21 F34a Det primære job: hvis IP har mere end et job, er det jobbet med det højeste antal timer. Hvis lige antal timer da jobbet der er højest betalt. Brug er eller var alt efter om IP lige nu er i arbejde eller ej. F31, F33 Husk at få så præcise og detaljerede beskrivelser som muligt. F34, F34a F39 F40 F41 F43 A kasse er ikke nok til et ja. Det skal være fagforening SU, orlov, sygedagpenge, uddannelsesgodtgørelse ol. kodes 6. Læg mærke til forskellen på kode 4 og kode 6 Alle de indkomster man har fra alle mulige kilder, fx også alle sociale ydelser i form af penge Lån alle mulige steder fra, fx familie, venner, banker, kreditforeninger 3/4

10 F63+F69 F65 F70 G13 G56 Dette er en ny opdeling vi ikke har brugt før. Den relaterer sig til de internationale DISKO koder for erhvervsarbejde, og skal anvendes i denne fælleseuropæiske undersøgelse. IP skal selv vælge hvor de passer bedst ind fortæl dem at der ikke er noget rigtigt eller forkert svar, de skal bare svare så godt de nu kan. Måske hjælper det dem at lade være med at læse eksemplerne men holde sig til overskrifterne. Eksemplerne er givet internationalt, og vi må ikke lave dem om, tilføje eller fjerne. En medhjælpende ægtefælle uden fast løn kodes som selvstændig Folk på pension, efterløn ol kan umiddelbart kodes 5 de har jo ikke været på kursus af hensyn til arbejdet Det primære job: hvis IP har mere end et job, er det jobbet med det højeste antal timer. Hvis lige antal timer da jobbet der er højest betalt. Accepter et skøn, hvis IP ikke er sikker 4/4

11 HERLUF TROLLES GADE 11 DK-1052 KØBENHAVN K TEL DIR FAX SEPTEMBER 2010 Håndtering af nægtergrunde Generelt er det en god ide at stille HV spørgsmål til IP, på den måde får man gang i en dialog, og man låser sig ikke fast. Vi er alle forskellige, og nedenstående er udelukkende eksempler på hvad der kan virke. Det betyder dog ikke, at det virker for alle og overfor alle typer IP er. Mærk efter hvad der virker for dig og hvad der ikke virker. Som hovedregel er de fleste mennesker venligt stemt hvis de mødes af en positiv, smilende og professionel interviewer og det er I alle jo! Nedenfor har jeg forsøgt at sammenkoge jeres bemærkninger. Det er lidt svært at få den rigtige klang nedfældet på papir, men jeg synes at gruppearbejdet og fremlæggelserne på møderne var meget givende. SFI SURVEY INDSAMLER DATA TIL FORSKNINGS- OG ANALYSEFORMÅL FOR FORSKERE, OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, PRIVATE ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDER. SFI SURVEY ER ET DATTERSELSKAB I SFI.

12 Grund til at IP nægter Procentandel 1 Dårligt tidspunkt (fx syg, passer børn, har besøg ) 21,82 2 Ikke interesseret 3 Ved ikke nok om emnet synes det er for svært 3,04 4 Spild af tid 9,12 5 Spild af penge 0,72 6 Er for personligt 1,07 7 Deltager aldrig i sådanne undersøgelser 17,17 8 Har deltaget for ofte i sådan noget 5,01 9 Stoler ikke på sådanne undersøgelser 1,79 10 Har tidligere haft dårlige erfaringer 0,54 11 Bryder sig ikke om emnet 1,43 e12 IP nægter fordi partner eller anden familie ikke tillader at IP deltager 0,72 13 Vil ikke lukke fremmede ind i hjemmet 2, Andet 34,88* 1 Dårligt tidspunkt (fx syg, passer børn, har besøg ) Foregribe ved at vælge gode tidspunkter for aldersgruppen, og f.eks. fravælge sen eftermiddag/sen aften for småbørnsfamilier (hvis man ved/gætter at det er en IP med små børn). Reagere på stressniveauet hos IP og fornemmelsen af situationen i øvrigt og tilpasse henvendelsen derefter lige fra jeg kom kun for at aftale et tidspunkt/jeg kommer igen en anden dag/aflevere kort med tlf.nr/må jeg ringe en anden dag og til en aftale om interview, jeg kan næsten altid, du bestemmer.. Første kontakt med IP kan bare være for at træffe aftale om tidspunkt for interviewet. Brug aftalekort, husk det er IP der bestemmer tidspunktet. Giv ikke IP for mange valg ; så kommer jeg en anden dag, hvornår skal jeg komme? Det haster jo ikke, vi har god tid. Jeg kan komme igen senere/jeg kigger ind en anden gang jeg kører alligevel rundt i området Finde et andet tidspunkt (ikke nødvendigvis for at foretage interviewet). Et hvilket som helst andet tidspunkt; hvordan man kommer frem til dette er ret ligegyldigt! Træf en ny aftale, lad IP komme med forslag, vær fleksibel. Tilbyd weekend og aftener. Husk at der er en lang interviewperiode 2/4

13 7 Deltager aldrig i sådanne undersøgelser Hvad mener du med sådanne undersøgelse? En gang skal jo være den første Så har du alle tiders chance nu Det kunne måske være noget spændende alligevel Fortæl om hvad undersøgelsen handler om, giv info (forskningsprojekt, politik, osv. resultaterne benyttes, ej kommerciel/forbrugerundersøgelse). Fortæl IP at det er en måde at have direkte indflydelse på demokratiet på. Det er en borgerpligt(?), at deltage, for hvordan vil du ellers efterfølgende kunne kritisere samfundsforhold? Folk blander undersøgelsestyper sammen; SFI er et seriøst foretagende, som respondent får du indflydelse på samfundet, giv din mening til kende, forbedre samfundet. Kom i kontakt med personen ved at tyde kropsholdningen, (måske spild af tid?) fornemme om der er mulighed for dialog. Argumentér prøv denne ene gang. Snak om det pæne hus, tal om noget andet og kom tættere på IP. Brug målrettede argumenter på de forskellige befolkningsgrupper (unde/gamle). Det er vigtigt at få unge med. Få indflydelse på politik Du svare på det du selv vil / Du gør det så godt du kan" (hvis IP er bange for om han/hun kan svare) men er forhåndsafvisningen markant så er det bedst at acceptere, det er frivilligt at deltage, undskyld forstyrrelsen...(frem for at skabe irritation ved at "sætte foden i døren") 4 Spild af tid Henvise til materialet, personliggøre argumenterne (der er noget du har en mening om) eller mere generelt; dit syn på demokratiet i Danmark, vi kommer vidt omkring; spørgsmål om dagligdags ting. Henvis til at det er konkrete resultater, IP kan slå op på nettet, den bliver brugt af studerende, beslutningstagere udvikle samfundet. Politikere: den eneste måde de kan finde ud af befolkningens mening på, er ved at spørge dem. Mulighed for at spørge borgere, hvis man virkelig vil vide noget om folks holdninger og meninger Du kan hjælpe til et bedre samfund. Generelt, påvirke det politiske system. det tager dog kun en time 3/4

14 Kropsholdningen er vigtig, komme i dialog, har du modtaget brevet? igen argumentere for vigtigheden og at det er SFI det er vigtigt hvor vi kommer fra, det er ikke en markedsundersøgelse. Den enkeltes mening tæller! SFI er ikke som de andre vi har samfundsforhold som vores anliggende, vigtigt at sige sin mening og det er ikke svært. 8 Har deltaget for ofte i sådan noget Er det gennem SFI? Dejligt at du har mulighed for at give mening til kende igen, været med til at ændre nogle ting. Jeg kommer altså fra SFI Undersøgelsen er en investering fra statens side, de må have en oprigtig interesse i at kende danskernes holdninger. 3 Ved ikke nok om emnet synes det er for svært Det er ikke eksperter vi har brug for; det er gennemsnitsdanskeren som du og jeg. Undersøgelsen omhandler ikke noget særligt emne, den er bred. 4/4

15 ESS EUROPEAN SOCIAL SURVEY DEN EUROPÆISKE SAMFUNDSUNDERSØGELSE

16 HVEM ER VI? Det danske ESS hold National koordinator, Torben Fridberg, Seniorforsker ved SFI Dataindsamling: SFI Survey Konsulent, Monika Klingsbjerg-Besrechel Din daglige distriktsleder ESS

17 PROGRAM Hvem er det danske ESS-hold? Formål og baggrund for ESS Praktisk interviewperiode, Stikprøven, brev og folder, interview- og kontaktmetode, spørgeskemaet opbygning PAUSE Adressekort og kontaktdataark på web Gruppearbejde PAUSE Skemagennemgang/prøveinterview Afslutning Lidt mad at køre hjem på ESS

18 ESS: FORMÅL OG BAGGRUND TORBEN FRIDBERG ESS

19 INTERVIEWPERIODE INTERVIEWPERIODEN DELES OP I TO Alle IP er skal være forsøgt interviewet i år (før d ) Januar kan bruges til at følge op på de sidste som man ikke har kunne træffe (til d ) Sidste IP skal være afsluttet og indsendt d ESS

20 STIKPRØVEN Der er udtrukket ca personer tilfældigt i befolkningen Alle er 15 år og derover ESS

21 BREV OG FOLDER To forskellige breve (test) Brevet udfyldes med informationer Folder (ny ) Sendes løbende ESS

22 INTERVIEWMETODE Besøgsinterview og intet andet Nabolagskarakteristika ESS

23 KONTAKTMETODE Alle IP er skal kontaktes første gang ved besøg Min. 4 besøg Sprede forsøg ud over tid Hvis ingen succes ved besøg må man ringe For hver kontakt skal kontaktdataarket udfyldes på web ESS

24 SPØRGESKEMAETS OPBYGNING HOVEDSKEMA Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul B1 B40 Politik, herunder politisk interesse, det politiske systems virkeevne, tillid, valgdeltagelse og andre former for deltagelse, partitilknytning, sociopolitiske holdninger Kernemodul C1 C36 Subjektivt velvære, social udstødelse, religion, oplevet diskrimination, national og etnisk identitet Roterende modul D1 D45 Tillid til retsvæsenet, herunder tillid til politi og domstole, samarbejde med politi og domstole, kontakt med politiet og holdninger til straf. Kernemodul F1 F70 Sociodemografisk profil, herunder husstandens sammensætning, køn, alder, områdetype, respondentens uddannelse & beskæftigelse, partner, forældre, fagforeningsmedlemskab, indtægt, civilstand Roterende modul G1 G88 Arbejde, familie og velvære, herunder konsekvenserne af den økonomiske afmatning i husholdninger og arbejdspladsen, jobsikkerhed, husligt arbejde, velvære, erfaringer med arbejdsløshed og balancen mellem arbejde og privatliv. ESS

25 SUPPLERENDE SKEMAER Supplerende spørgeskema Supplerende spørgeskema Sektion H A U (mand/kvinde) Sektion I a (1 12) b (13 25) c (26 39) Skala for menneskelige værdier Interviewprogrammet vælger selv skema Testspørgsmål Interviewprogrammet vælger selv skema INTERVIEWERSPØRGSMÅL OG NABOLAGSSPØRGSMÅL Interviewer Spørgsmål Sektion J J1 J14 Spørgsmål til besvarelse af intervieweren Nabolagsspørgsmål Sektion N 5 spørgsmål vedrørende boligtype, graffiti, affald osv. ESS

26 N1-N5 SEKTION N - NABOLAGSKARAKTERISTIKA EKSEMPLER N1 Bolig i hus som har et andet formål fx. I erhvervsejendom ESS

27 N1-N5 SEKTION N - NABOLAGSKARAKTERISTIKA EKSEMPLER N4 Store mængder affald ESS

28 N1-N5 SEKTION N - NABOLAGSKARAKTERISTIKA EKSEMPLER N5 Små mængder hærværk og graffiti ESS

29 N1-N5 SEKTION N - NABOLAGSKARAKTERISTIKA EKSEMPLER N5 Store mængder hærværk og graffiti ESS

30 PAUSE Hvem er det danske ESS-hold? Formål og baggrund for ESS Praktisk interviewperiode, Stikprøven, brev og folder, interview- og kontaktmetode, spørgeskemaet opbygning PAUSE Adressekort og kontaktdataark på web Gruppearbejde PAUSE Skemagennemgang/prøveinterview Afslutning Lidt mad at køre hjem på ESS

31 ADRESSEKORTET OG WEB-KONTAKTARK ADkortets bagside bruges som hjælp til at notere stikord Kontaktdataark (webskema) ESS

32 ESS

33 ESS

34 ESS

35 ESS

36 ESS

37 GRUPPEARBEJDE Opdeles i 4 grupper Alle A er i en gruppe. Aller B er i en gruppe, alle C er i en gruppe og alle D er i en gruppe Nr. 5 i hver gruppe er ordstyrer Nr. 3 er referant Nr. 1 fremlægger resultater ESS

38 ANVENDELSE AF JERES DATA DATA FRA SIDSTE RUNDES KONTAKTDATAARK Grund til at IP nægter Procentandel 1 Dårligt tidspunkt (fx syg, passer børn, har besøg ) 21,82 2 Ikke interesseret 3 Ved ikke nok om emnet synes det er for svært 3,04 4 Spild af tid 9,12 5 Spild af penge 0,72 6 Er for personligt 1,07 7 Deltager aldrig i sådanne undersøgelser 17,17 8 Har deltaget for ofte i sådan noget 5,01 9 Stoler ikke på sådanne undersøgelser 1,79 10 Har tidligere haft dårlige erfaringer 0,54 11 Bryder sig ikke om emnet 1,43 12 IP nægter fordi partner eller anden familie ikke tillader at IP deltager 0,72 13 Vil ikke lukke fremmede ind i hjemmet 2, Andet 34,88* Vurder nægtergrundene og giv jeres bud på hvorledes man kan argumentere mod eller foregribe ovenstående nægtergrunde. Start med den højeste procentandel dernæst den næsthøjeste osv. ESS 2010 *Spring denne grund over 24

39 GRUPPEFREMLÆGGELSE ESS

40 VIGTIGHEDEN AF KONTAKTDATA Nægtergrunde Kontakttidspunkt for forskellige befolkningsgrupper osv. ESS

41 PAUSE Hvem er det danske ESS-hold? Formål og baggrund for ESS Praktisk interviewperiode, Stikprøven, brev og folder, interview- og kontaktmetode, spørgeskemaet opbygning PAUSE Adressekort og kontaktdataark på web Gruppearbejde PAUSE Skemagennemgang/prøveinterview Afslutning Lidt mad at køre hjem på ESS

42 SKEMAGENNEMGANG ESS

43 STILLING OG VIRKSOMHED ESS

44 AFSLUTNING Distriktslederen knytter en afsluttende bemærkning ESS

45 European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator ESS 5R

46 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger, værdier og adfærdsmønstre og belyse sammenhænge mellem disse og andre udviklingstræk i Europa. 2. Data af høj kvalitet til internationale samfundsforskning. Sætte standarder for høj kvalitet - og forbedre kvaliteten af tvær-nationale surveyundersøgelser i Europa. 3. Stille data til rådighed, så det er nemt at gå til for alle ESS 5R

47 Tidsserier og varierende temaer ESS gennemføres hvert andet år, med et fast grundmodul af basale spørgsmål og 2 eller 3 moduler med skiftende temaer. 1. runde er gennemført i runde i slutningen af 2004 osv. nu 5. runde Centrale koordination er bevilget af EC og ESF. Deltagende lande må selv finde pengene. I DK er det FSE ESS 5R

48 ESS Participation all rounds to date 2008: ca gennemførte interviews Country R1 R2 R3 R4 Participant participant participant participant Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Israel Italy Latvia Lithuania Luxembourg Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey UK Ukraine Total ESS 5R

49 Grundskemaet i alle runder: Kernemodul A Kernemodul B Kernemodul C Kernemodul F Medier, social tillid Politik, politisk interesse, tillid, valgdeltagelse og anden deltagelse Subjektivt velvære, social udstødelse, religion, oplevet diskrimination, national og etnisk identitet Sociodemografi: husstand, køn, alder, uddannelse & beskæftigelse, partner, forældre, fagforening, indtægt, civilstand Supplerende G Supplerende H Skala for menneskelige værdier Testspørgsmål ESS 5R

50 Roterende moduler: 2010 Roterende D Tillid til retsvæsenet 2010 Roterende G Arbejde familie og velvære (2004) 2008 Holdninger til sociale ydelser og velfærdsstaten Aldersdiskrimination 2006 Ideel alder for livsbegivenheder Tilfredshed med liv og arbejde 2004 Arbejde familie og velvære Tillid til læger alternativ medicin Arbejdsdeling mænd kvinder 2002 Holdninger til indvandring Deltagelse i civilsamfund mv. ESS 5R

51 Høj kvalitet kræver at alle deltagende lande lever op til de samme centralt fastlagte høje krav om bl.a.: Stikprøve Tilfældig stikprøve af bosiddende 15+ Spørgeskema Eksperter og afprøvede spørgsmål Internatiomale klassifikationer Oversættelse 2 uafhængige oversættelser + minoriteter Interviewing Besøg, instruktion Svarprocent Brev, mange forsøg (ingen substitut.) Kontrol af proces og data Krav fastlagt af førende eksperter i Europa. ESS 5R

52 Rigtigt mange interessante resultater. Her fra 2002 Member of some voluntary organisation Member in number of categories. Mean Voluntary work in some voluntary organisation Donated money to some voluntary organisation Country Country Country Country Denmark 92 Sweden 2,5 Norway 37 Netherlands 44 Sweden 90 Denmark 2,5 Sweden 35 Sweden 44 Netherlands 84 Norway 2,4 Netherlands 29 Norway 41 Norway 84 Netherlands 2,2 Denmark 28 United Kingdom 40 Luxembourg 78 Austria 2,1 Germany 26 Austria 38 Finland 76 Luxembourg 1,9 Belgium 23 Germany 34 Austria 75 Ireland 1,6 United Kingdom 23 Denmark 34 Belgium 71 Belgium 1,6 France 19 Ireland 32 Germany 71 Germany 1,6 Slovenia 19 Slovenia 32 United Kingdom 70 United Kingdom 1,6 Ireland 16 Belgium 26 Ireland 68 Finland 1,6 Luxembourg 15 France 23 Israel 55 Israel 1,2 Austria 14 Finland 19 Slovenia 52 France 1,0 Finland 12 Luxembourg 19 France 50 Slovenia 0,9 Hungary 9 Portugal 16 Spain 36 Spain 0,7 Israel 8 Spain 15 Italy 35 Italy 0,6 Spain 7 Israel 13 Portugal 29 Portugal 0,5 Greece 6 Italy 12 Hungary 27 Hungary 0,4 Portugal 6 Poland 12 Greece 25 Greece 0,4 Italy 5 Greece 9 Poland 21 Poland 0,3 Poland 5 Hungary 6 ESS 5R

53 Social trust. Mean scores. Population aged 15+. ESS Most people can be trusted People mostly try to be helpful Generalised trust (average) Most people Country Country try to be fair Country Country Denmark 6,99 Denmark 7,33 Denmark 6,12 Denmark 6,81 Norway 6,60 Norway 6,98 Sweden 6,01 Norway 6,53 Finland 6,46 Finland 6,88 Norway 6,01 Finland 6,34 Sweden 6,09 Sweden 6,66 Ireland 5,95 Sweden 6,25 Netherlands 5,71 Switzerland 6,20 Finland 5,68 Ireland 5,80 Switzerland 5,64 Netherlands 6,19 United Kingdom 5,41 Switzerland 5,72 Ireland 5,47 Ireland 6,00 Switzerland 5,32 Netherlands 5,72 Luxembourg 5,18 Germany 5,77 Netherlands 5,26 United Kingdom 5,34 Austria 5,13 Austria 5,62 Austria 5,19 Austria 5,31 United Kingdom 5,05 Belgium 5,61 Germany 4,85 Germany 5,10 Spain 4,89 France 5,61 Luxembourg 4,54 Luxembourg 5,06 Israel 4,89 United Kingdom 5,56 Israel 4,51 Belgium 4,96 Belgium 4,81 Luxembourg 5,50 Belgium 4,44 Israel 4,92 Germany 4,67 Israel 5,36 Spain 4,40 Spain 4,84 Italy 4,52 Portugal 5,27 France 4,37 France 4,81 France 4,48 Spain 5,23 Slovenia 4,24 Czech Republic 4,48 Czech Republic 4,29 Czech Republic 5,11 Hungary 4,16 Portugal 4,43 Portugal 4,16 Slovenia 4,68 Italy 4,07 Italy 4,40 Hungary 4,08 Hungary 4,64 Czech Republic 3,95 Slovenia 4,31 Slovenia 3,98 Italy 4,59 Portugal 3,91 Hungary 4,30 Poland 3,69 Poland 4,53 Poland 3,16 Poland 3,81 Greece 3,63 Greece 3,69 Greece 3,01 Greece 3,45 ESS 5R

54 Percent doing voluntary work for voluntary organisations Some correlation at country level (Finland is an outlayer) 40 Figure 1 Percent doing voluntary work and Social trust - mean score. SE NO 30 DE NL DK BE UK 20 SI F LU AT IE FI 10 PT HU IL GR ES PL IT R 2 = 0, ,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 Generalised social trust ESS 2002/3 ESS 5R

55 Figure Trust in politicians (Average mean score 0-10). Population aged 15+. N=120,441. Store forskelle Denmark 5,56 Israel 4,97 Luxembourg 4,97 Switzerland 4,88 Finland 4,87 Netherlands 4,87 Sweden 4,46 Norway 4,42 Cyprus 4,36 Belgium 4,29 Ireland 3,83 United Kingdom 3,59 Greece 3,53 Spain 3,52 France 3,48 Estonia 3,41 Italy 3,38 Austria 3,34 Germany 3,33 Iceland 3,25 Slovenia 3,13 Slovakia 3,06 Hungary 3,02 Turkey 2,99 Czech Republic 2,97 Russia 2,92 Ukraine 2,88 Portugal 2,45 Poland 2,24 Source: ESS - European Social Survey: 2002/3, 2004/5 and 2006/7 cumulated ESS 5R

56 Store forskelle Graph D6 When jobs are scarce, men should have more right to a job than women. (Mean score 1-5 Agree strongly - Disagree strongly). Population aged 15+. Denmark Sweden Norway Finland France Netherlands Spain United Kingdom Belgium Slovenia Germany Switzerland Portugal Estonia Croatia Latvia Czech Republik Israel Poland Bulgaria Slovakia Russia Ukraine Romania Cyprus Hungary Greece Turkey 2,12 3,19 3,16 3,14 3,11 3,10 3,06 2,95 2,81 4,52 4,43 4,36 4,24 4,15 3,96 3,90 3,88 3,80 3,79 3,75 3,71 3,62 3,59 3,57 3,50 3,41 3,39 3,35 Source: ESS 2008 ESS 5R

57 Stille data til rådighed ESS 5R

58 Stille data til rådighed ESS 5R

59 Stille data til rådighed ESS 5R

European Social Survey. Introduktion til ESS

European Social Survey. Introduktion til ESS European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator tf@sfi.dk 1 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger,

Læs mere

ESS EUROPEAN SOCIAL SURVEY DEN EUROPÆISKE SAMFUNDSUNDERSØGELSE

ESS EUROPEAN SOCIAL SURVEY DEN EUROPÆISKE SAMFUNDSUNDERSØGELSE ESS EUROPEAN SOCIAL SURVEY DEN EUROPÆISKE SAMFUNDSUNDERSØGELSE HVEM ER VI? Det danske ESS hold National koordinator, Torben Fridberg, Seniorforsker ved SFI Dataindsamling: SFI Survey Din daglige distriktsleder

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

FRIVILLIGHED I DANMARK

FRIVILLIGHED I DANMARK FRIVILLIGHED I DANMARK Hvem er de frivillige og hvorfor er de det? Torben Fridberg Frivilligrådets formiddagsseminar Fredag den 8. marts 2013. 01/10/13 1 Frivillighedsundersøgelsen 2004 Befolkningsundersøgelse,

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

ESS European Social Survey

ESS European Social Survey Instruktion ESS 2008, us 4106 ESS European Social Survey Om ESS Undersøgelsen blev gennemført første gang i 2002, og det er hensigten, at den løbende skal gentages med 2 års mellemrum. Vi skal nu i gang

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Komparativ metode Hvad er det? Sammenligninger på systemniveau (lande,organisationer,lokalsamfund etc. ) Hvorfor skal man

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient

Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient Rigshospitalet Et paradoks Forkølede mænd kaldes ynkelige Når manden bliver alvorligt syg, trækker han sig ofte fra andre, taler ikke om

Læs mere

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK US 06 - KONTAKTDATA-ARK IPnr: Interviewernr... OVERBLIK OVER KONTAKTER- noter hver gang der har været kontakt til respondenten Besøg nr. Dato dd/mm.. Ugedag Tidspunkt på dagen -timer / : / : / : / : /

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Dagens program. Svend Aage Madsen

Dagens program. Svend Aage Madsen Dagens program Velkommen Intro oplæg Præsentationsrunde Forebyggelsespakker og mænds sundhed MHW erfaringer og fremover Gruppedrøftelser og ideudvikling Afslutning Tlf: 35454767 - E-mail: svendaage@madsen.mail.dk

Læs mere

STÅR LEDIGE I DIN KOMMUNE TIL RÅDIGHED?

STÅR LEDIGE I DIN KOMMUNE TIL RÅDIGHED? SESSION 1 jobcamp 17 STÅR LEDIGE I DIN KOMMUNE TIL RÅDIGHED? Professor Torben M. Andersen, Århus Universitet Arbejdsmarkedschef Dorthe Hamrum, Skive Kommune Jobcenterchef Jakob Gudbrand, Kolding Kommune

Læs mere

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association EUs mål for vedvarende energi Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association Danmarks Vindmølleforening Vindtræf 2010 November 2010 EUs mål for vedvarende energi Hvilken rolle er planlagt

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Om denne undersøgelse

Om denne undersøgelse Om denne undersøgelse I hele EU er der organisationer, der giver borgere adgang til og undervisning i informationsteknologi og evt. yder andre services til støtte for udsatte grupper. Disse organisationer

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586)

Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586) oktober 2002 Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586) Kære Interviewere på denne undersøgelse Denne undersøgelse kan ses som en fortsættelse af den europæiske husholdningsundersøgelse (ECHP),

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Mænd og lungekræft. Svend Aage Madsen Rigshospitalet. Svend Aage Madsen. Forekomst og dødelighed. Dødelighed: Svend Aage Madsen

Mænd og lungekræft. Svend Aage Madsen Rigshospitalet. Svend Aage Madsen. Forekomst og dødelighed. Dødelighed: Svend Aage Madsen Rigshospitalet Forekomst og dødelighed Forekomst: M/K 1,18 Dødelighed: M/K 1,26 Tlf: +45 35454767 - E-mail: svaam@rh.dk & svendaage@madsen.mail.dk 1 Lungekræft-uligheden Mænd i DK har 18 procent større

Læs mere

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK Besøg nr US 4106 - KONTAKTDATA-ARK IPnr: Interviewernr. 1. 5. OVERBLIK OVER KONTAKTER- noter hver gang der har været kontakt til respondenten 1. 2. 3. 4. 5. Dato dd/mm Ugedag Tidspunkt på dagen 24-timer

Læs mere

De unges alkoholforbrug er faldende mest markant for unge mænd.

De unges alkoholforbrug er faldende mest markant for unge mænd. 1 UNGE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser unges alkoholvaner i forhold til alkoholforbrug, debutalder, alkoholrelateret sygehuskontakt, alkoholrelateret død og de unges angivelse af negative oplevelser med

Læs mere

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Dansk standard Tillæg DS/EN 60061-1/A41 (elektronisk) 1. udgave 2010-06-24 Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Lamp caps and holders together

Læs mere

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik?

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Lone Saaby Direktør, Landbrug & Fødevarer Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Fødevareøkonomisk Institut Konference, onsdag den

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 1 Agenda: Digital vækst hvad skal der til? 1. Danmark er i den digitale superliga 2. En branche under pres 3. Tid

Læs mere

DS-information DS/CEN/TS 14159

DS-information DS/CEN/TS 14159 DS-information DS/CEN/TS 14159 2. udgave 2007-06-18 Textilgulvbelægninger Krav til tolerancer for (lineære) dimensioner for tæpper, løbere, tæppefliser, væg til væg-tæpper og til tolerancer for mønsterrapporter

Læs mere

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering?

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? DI Confederation of Danish Industry DI is a private employer and business organisation, representing 10,000 companies. DI works to create the best possible

Læs mere

Mænd som syge, mænd som patienter

Mænd som syge, mænd som patienter Mænd som syge, mænd som patienter Rigshospitalet Patienttilfredshed Spørgeskemaundersøgelse med 6.807 patienter indlagt 2004 i H:S Gennemgående stor tilfredshed Men især er behov for forbedringer på områder

Læs mere

ENDELIGT SPØRGESKEMA. ESS 3. runde, 2006/7 US NR.: 5819

ENDELIGT SPØRGESKEMA. ESS 3. runde, 2006/7 US NR.: 5819 ESS DOKUMENTDATO: 15.09.06 ENDELIGT SPØRGESKEMA ESS 3. runde, 2006/7 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS DOKUMENTDATO: 25/08/08 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4106 Periode: Efterår 2008 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B 4. RUNDE 2008 INTERVIEWNUMMER: VERSIONSNUMMER: F-2-F B TIL INTERVIEWEREN:

Læs mere

Akademikernes arbejdsmarked

Akademikernes arbejdsmarked Akademikernes arbejdsmarked 2 3 Indhold Forord 1. Forord 3 2. Krisen kradser 4 3. Arbejdsmarkedets forandring 5 3.1 Stor stigning i udbuddet af akademikere på arbejdsmarkedet 6 4. I lavkonjunkturens skygge

Læs mere

Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Er kvaliteten lavere i data indsamlet blandt etniske minoriteter

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Dansk standard DS/EN ISO 13076 1. udgave 2012-08-10 Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Paints and varnishes Lighting and procedure for visual assessments of coatings

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK DET ER AFGØRENDE FOR DANMARK, AT VI HAR EN SERIØS DEBAT OM, HVORDAN VI FÅR MERE VÆRDI UD AF UDDANNELSE, FORSKNING OG INNOVATION. BEVÆGELSEN STARTER HOS DEA, HVOR UAFHÆNGIGHED

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013. Rapport November, 2013

Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013. Rapport November, 2013 Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013 Rapport November, 2013 Metode Undersøgelsesperiode : 20 August 20 Oktober 2013 Online interviewene 2,793 respondenter Dækningsområde : 10 Europæiske lande og USA Respondenten

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem

Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem Vindtræf 2011 Christian Kjaer Adm. direktør European Wind Energy Association Vestas technology R&D, Århus 5. November 2011 Outline Vindkraft ift. anden

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Dansk standard Tillæg DS/EN 1997-1/A1 1. udgave 2014-02-03 Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Eurocode 7: Geotechnical design Part 1: General rules DS/EN 1997-1/A1 København DS projekt: M267839

Læs mere

Hvordan står det til med forebyggelsen i Danmark - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer

Hvordan står det til med forebyggelsen i Danmark - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer 14. MAJ 213 Hvordan står det til med forebyggelsen i - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Barometeret Forsikring & Pensions forebyggelsesbarometer rangerer i forhold

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber Dansk standard Tillæg DS/EN 61340-4-1:2004/A1:2015 1. udgave 2015-06-23 Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder for specifikke anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Læs mere

Vedvarende energi - rollefordelinger

Vedvarende energi - rollefordelinger Vedvarende energi - rollefordelinger Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller 18. april 2012 Dansk Energi Dansk Energi Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13429 3. udgave 2006-10-12 Emballage Genbrug Packaging Reuse DS/EN 13429 København DS projekt: M215981 ICS: 13.030.50; 55.020 Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN,

Læs mere

D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø. tka@sbi.aau.dk

D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø. tka@sbi.aau.dk URBANISERING OG YDEROMRÅDER I DANMARK D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø tka@sbi.aau.dk Menu Urbanisering Mobilitet Boligmarkedet Udfordringer og løsninger 2 Urbanisering byerne vokser Aktiviteter

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger (Opdateret, december 2009) 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende

Læs mere

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner Dansk standard DS/EN 33 3. udgave 2011-10-03 Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner WC pans and WC suites Connecting dimensions DS/EN 33 København DS projekt: M235262 ICS: 91.140.70 Første del

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt Internt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 11. december 2014 Oversigt over udviklingen

Læs mere

DANMARK I TAL. september 2014

DANMARK I TAL. september 2014 DANMARK I TAL september 2014 DANMARK I TAL 1. Demografi Europa og Danmark 2. Det politiske system 3. Det politiske perspektiv 4. Økonomiske nøgletal 5. Pris og mængdeindeks 6. Europa fødevareandel 7. Europa

Læs mere

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Katrina Sonne Einhorn, Ph.D. Koordinator for drikkevandsgodkendelser Grundfos Management A/S 22. maj 2007 Rådets direktiv 98/83/EF

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Dansk standard DS/EN 15221-2 2. udgave 2008-06-30 Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Facility Management Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management

Læs mere

Arbejdsmarkedet og de udsatte unge

Arbejdsmarkedet og de udsatte unge Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Arbejdsmarkedet og de udsatte unge Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet EGU Årsmøde 2016 12.-13. januar

Læs mere

Surveys. processer, muligheder og faldgruber

Surveys. processer, muligheder og faldgruber Surveys processer, muligheder og faldgruber >> >> Indhold 1. Undersøgelsestyper og metoder for dataindsamling 2. Kontakten med respondenten 3. Konsekvenser af valg af dataindsamlingstype og kontaktstrategi

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European

Læs mere

Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU

Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU Energipolitiks Fjernvarmedag Landstingssalen, Christiansborg den 30. marts 2017 Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU Henrik Lund Professor i Energiplanlægning Aalborg Universitet Heat Roadmap Europe

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

Kort og godt om de vigtige ressourcer Kvælstof, Fosfor og organisk stof

Kort og godt om de vigtige ressourcer Kvælstof, Fosfor og organisk stof Institut for Plante- og Miljøvidenskab Kort og godt om de vigtige ressourcer Kvælstof, Fosfor og organisk stof Konference 4.-5. marts 2013 Lars Stoumann Jensen Professor lsj@life.ku.dk Vi er alle afhængige

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Sektion H/i. Version C

Sektion H/i. Version C Sektion H/i Version C Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

Malinger og lakker Bestemmelse af bestandighed mod cykliske korrosionsbetingelser Del 1: Vådt (salttåge)/tørt/fugtigt

Malinger og lakker Bestemmelse af bestandighed mod cykliske korrosionsbetingelser Del 1: Vådt (salttåge)/tørt/fugtigt Dansk standard DS/EN ISO 11997-1 1. udgave 2006-03-06 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 11997-1:2006 Malinger og lakker Bestemmelse af bestandighed mod cykliske

Læs mere

Det danske pensionssystem i fugleperspektiv

Det danske pensionssystem i fugleperspektiv Det danske pensionssystem i fugleperspektiv Torben M. Andersen Institut for Økonomi Aarhus Universitet Pensionssystemer To primære opgaver: Indkomstsikring for alle ældre (minimumskrav) Forbrugsudglatning:

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version)

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Copenhagen, Februar 2006 Statistics Denmark, Labour Force Survey TMN Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Regarding

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Leif Jensen Forskningsservice

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Leif Jensen Forskningsservice Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger Leif Jensen Forskningsservice >> Disposition Surveys- vs registerdata Hvorfor kombinere surveys og registerdata Nye forskningsmuligheder

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Sektion H/i. Version B

Sektion H/i. Version B Sektion H/i Version B 1 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg

Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg Orientering om den aktuelle ungdomsboligsituation januar 2015. Aktuelle tal: (Ajourført d. 28. januar 2015). Kollegie-/ungdomsboliger: Antal boliger: 6.111 pt. Ledige ungdomsboliger 0 stk. Ledige kollegieværelser

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU UHVXOWDWHUQH LQGHQ IRU OLYVODQJO ULQJL(XURSD

NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU UHVXOWDWHUQH LQGHQ IRU OLYVODQJO ULQJL(XURSD ,3 Bruxelles, den 2. juli 2002 NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU UHVXOWDWHUQH LQGHQ IRU OLYVODQJO ULQJL(XURSD 'HQ I UVWH HXURS LVNH UDSSRUW RP NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU OLYVODQJ O ULQJ IRUHOLJJHUQX+HULXQGHUV JHVNYDOLWHWHQDIOLYVODQJO

Læs mere

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi Dansk standard DS/EN ISO 9999 6. udgave 2007-12-19 Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi Assistive products for persons with disability Classification and

Læs mere

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste Dansk standard DS/EN 13427 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til anvendelsen af europæiske standarder for emballage og emballageaffald Packaging Requirements for the use of European Standards in the

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen CLM Temadag d. 10/03 2015 Velkommen Program 1. Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere 2. Hvilken vej går udviklingen for varmeenergimålere? 3. Hvilken vej går udviklingen

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere