Besøg for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning."

Transkript

1 DANSK BRUGERVEJLEDNING Version 1.0 Besøg for at downloade den seneste version af denne vejledning. Kære kunde, Tak for, at du har valgt dette ARCHOS-produkt. Vi håber, at du får fornøjelse af at bruge det, og at det vil give dig fuld tilfredshed i mange år endnu. Registrer dit produkt på vores website (www.archos.com/register) for at sikre, at du får adgang til vores helpline og for at få oplysninger om gratis softwareopdateringer til produktet. Vi ønsker for dig, at du får den allerbedste multimedieoplevelse. Archos Teamet Alle oplysninger i denne vejledning var rigtige på tidspunktet for offentliggørelsen. Da vore teknikere altid opdaterer og forbedrer produkterne, kan din enheds software dog være lidt anderledes og se lidt anderledes ud, eller funktionaliteten kan være ændret, end det som står i denne vejledning. Klik her for at få adgang til INDholdsfortegnelsen

2 VEJLEDNINGV1.0 Indholdsfortegnelse > s. INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 4 Beskrivelse af ARCHOS-enheden Brug af berøringsskærm INTERFACESPROG BATTERI PRODUKTVEDLIGEHOLDELSE Afspilning af video GENNEMGANG AF DINE VIDEOER Videoafspilning VIDEOINDSTILLINGER Sådan lægger du videoer ind i ARCHOS-enheden Optagelse af video Afspilning af musik Gennemgang af dine musikfiler Musikafspilning MUSIKINDSTILLINGER Lydindstillinger Afspilningslister Sådan lægger du musik ind i ARCHOS-enheden Optagelse af LYD Visning af foto Gennemgang af dine foto VISNING AF FOTO FOTOINDSTILLINGER Afspilning af et diasshow VISNING AF FOTO UNDER LYTNING TIL MUSIK Overførsel af foto til ARCHOS-ENHEDEN Brug af browseren Navigering Brug af det virtuelle tastatur Gennemgang af ANDRE COMPUTERE PÅ netværket Brug af PDF Reader Tilslutning til et WiFi-netværk Afspilning af mediefiler fra et netværk WiFi-tilslutningsprocedure Konfiguration af WiFi-netværk Browsing af nettet Start af webbrowseren Brug af webbrowseren INDHOLDSFORTEGNELSE fortsættes på næste side...

3 VEJLEDNINGV1.0 Indholdsfortegnelse > s USB-forbindelser Computerforbindelse USB-værtsforbindelse Opsætningsskærm Sprogindstillinger Visningsindstillinger Indstillinger for udseende Urindstillinger Strømindstillinger TV-funktionsindstillinger Systemindstillinger Trådløse filserverindstillinger Opdatering af firmwaren Valgfrie funktionaliteter DVR Station og DVR Travel Adapterpræsentation Optagelse af video Redigering af videofiler Indstilling af planlæggeren DEN infrarøde emitter Optagelse af lyd (ekstern kilde) Tekniske specifikationer Oplysninger om teknisk support... 60

4 Introduktion VEJLEDNINGV1.0 Introduktion > s. 4 Beskrivelse af ARCHOS-enheden Knapper I venstre side af enheden: Tryk på og hold nede for at tænde/slukke. Tryk en gang for at skifte visningen af billedet mellem TV og indbygget LCD-skærm. Tryk på og hold nede for at låse knapperne på din ARCHOS-enhed. Stik Under enheden findes flere stik: DVR Optag ekstern video og/eller lyd via den valgfri DVR Station eller DVR Travel Adapter, som kan fås på STATION (se Valgfrie funktionaliteter). B Tilslut din ARCHOS-enhed til computeren (se Computerforbindelse). A Tilslut en kompatibel ekstern enhed til din ARCHOS (se USB-værtsforbindelse). I venstre side af enheden: Strøm: Oplad batteriet på din ARCHOS-enhed (se Batteriopladning). Jack til AV-ud: Lyd: Indsæt de medfølgende hovedtelefoner. Video: isæt et Archos AV-kabel for at tilslutte enheden til dit TV, hi-fi etc. A/V Lysdioder TÆND/SLUK-indikator Indikator for harddiskaktivitet: Indikatoren blinker, når harddisken er aktiv (afspiller/overfører filer). Indikator for batterioplader: tændt: Batteriet oplader. blinker: Batteriet er fuldt opladt. Indikator for videovisning: Indikatoren er tændt, når billedet vises på et eksternt display.

5 VEJLEDNINGV1.0 Introduktion > s. 5 Indbyggede højttalere De indbyggede stereohøjttalere findes under skærmen foran på enheden i begge sider. ben fjernbetjening The ARCHOS 704 WIFI har en infrarød modtager foran på enheden i nederste venstre hjørne. Peg den medfølgende fjernbetjening mod den infrarøde modtager for at kontrollere din ARCHOS-enhed. Med den valgfrie DVR Station, kan du også bruge fjernbetjeningen til at ændre TV-kanal eller tænde/slukke for en tuner (VCR, kabel- eller satellitboks). Se: Valgfrie funktionaliteter. 1 standby/væk. 2 numerisk angivelse: For at få adgang til en TV-kanal direkte (med valgfri DVR Station). 3 start en video- eller lydoptagelse med den valgfrie DVR Station eller DVR Travel Adapter (menupunktet Start recording [Start optagelse] på skærmen). 4 skift mellem den indbyggede skærm og en ekstern skærm (knappen ). 5 Genvejstaster: hurtigt fremad, tilbage eller rulle gennem liste. 6 Navigeringstaster: flytte fra et punkt til et andet (knapperne / og / på skærmen). 7 Enter/Accept (Enter/Accepter) og Pay/Pause (Betal/Pause) (knap). 8 Escape/Back /Stop (Esc/Tilbage/Stop) (knap) (knappen på skærmen). 9 Slå lyd fra. 10 Tabuler mellem tilgængelige skærme (knappen på skærmen). 11 Menu (knap): Viser en tekstbeskrivelse af tilgængelige menuikoner (knappen Menu på skærmen). 12 Forøg/sænk lydstyrke. 13 Skifter mellem TV-kanaler (med valgfri DVR Station).

6 Brug af berøringsskærm VEJLEDNINGV1.0 Introduktion > s. 6 ARCHOS 704 WIFI-enheden er udstyret med en berøringsskærm. De fleste skærmområder vil reagere, når du trykker på dem med den medfølgende pen eller med fingeren. Neden for findes en beskrivelse af de mest følsomme områder på skærmen og et par tip om, hvordan du bruger berøringsskærmen. Interfacebeskrivelse og følsomme skærmområder Statuslinje I øverste højre hjørne af skærmen angiver statuslinjen lydstyrken, batteriniveauet, det aktuelle tidspunkt, afspilningsstatus for enheden osv. Dette område er ikke følsomt, bortset fra krydset, der måske vises i højre ende af statuslinjen, så du kan afslutte den aktuelle skærm. Faner Øverst til venstre på skærmen viser Tabs-området andre tilgængelige applikationer og skærme (Opsætning, Hjem osv.) De varierer i forhold til, hvor du står i interfacet. Du kan trykke på faneikonet for at skifte mellem de tilgængelige skærme. Du kan også trykke direkte på en af fanernefor at få adgang til den tilsvarende skærm. Kontekstafhængig menu I nederste højre hjørne af skærmen ses menuikonerne i det kontekstafhængige menuområde. De tilgængelige muligheder varierer i forhold til, hvor du står i interfacet. Bank på et menuikon for at funktionen udføres. For at vise en tekstbeskrivelse af ikonet, skal du banke på ordet MENU. Hjem-skærmen Dette er hovedskærmen på ARCHOS-enheden, der viser hovedfunktionerne. På Home (Hjem)-skærmen eller Setup (Opsætning)-skærmen kan du trykke direkte på et ikon for at vælge det. Tryk en gang til for at starte programmet. I browser-vinduet, i ARCLibrary, eller på Photo Wall kan du trykke to gange på en fil, sang eller video for at starte den. Andre handlinger på berøringsskærmen Når du ser en video eller lytter til musik, kan du trykke på statuslinjen for at flytte direkte til en anden position i videoen eller sangen. Du kan også trække markøren på statuslinje til en anden position i videoen eller sangen. På de skærme, der vises, kan lydstyrken trækkes på samme måde. I Archos-filbrowseren kan du trække rullelinjen op og ned. I PDF-viewer'en i webbrowseren kan du rulle op og ned ved at banke på siden og trække den op og ned (pas på ikke at banke på et link!). Bemærk: I denne vejledning vil reagerende områder bliver omgivet af røde prikker på skærmbilleder, der viser berøringsfunktioner.

7 VEJLEDNINGV1.0 Introduktion > s. 7 Ikonet Fortsæt Nogle gange er ikonet Resume [Fortsæt] fremhævet under Home (Hjem), når du tænder for ARCHOS. Det betyder, at du kan fortsætte den sidst afspillede musik- eller videofil, hvis den blev afbrudt før færdigafspilning. Hvis ikonet Resume [Fortsæt] er gråmarkeret, betyder det, at der ikke er nogen musik- eller videofiler, der kan genoptages. INTERFACESPROG Ændring af sproget Interfacet på din ARCHOS-enhed findes på flere sprog. Hvis dit sprog ikke er tilgængeligt, skal du gå til ARCHOS' websted (www.archos.com/firmware) og downloade og installere den seneste version. Nye sprog inkluderes i firmwaren i takt med, at de bliver tilgængelige. Se Opdatering af firmwaren. Sådan ændrer du systemets sprog: 1. Fra Home (Hjem) trykker du på for at få adgang til opsætningsskærmen. 2. Bank på ikonet Language [Sprog] for at få vist skærmbilledet med Language [Sprog]-indstillinger. 3. Vælg et andet sprog ved hjælp af knapperne / (dine indstillinger gemmes øjeblikkeligt). 4. Bank på for at afslutte. Bank på for at vende tilbage til Home (Hjem). BATTERI Batteriopladning Før du bruger ARCHOS-enheden for første gang, skal du oplade batteriet, indtil lyset begynder at blinke. Sæt ARCHOS-opladeren/adapteren ind i stikdåsen. ARCHOS-enheden tænder og begynder at oplade, og et lysende lynsymbol blinker på batteriikonet på statuslinjen:. Udskiftning af batteriet ARCHOS har et udskifteligt batteri. Du kan købe ekstra batterier på Advarsel: Hvis batteriet bliver forkert udskiftet eller kortsluttes, kan dette medføre skader på produktet og/eller alvorlige personskader. Udskift kun med et originalt Archos-batteri.

8 VEJLEDNINGV1.0 Introduktion > s. 8 Sådan udskifter du batteriet: PRODUKTVEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse af ARCHOS-enheden ARCHOS-enheden er et elektronisk produkt, der skal behandles varsomt: Udsæt den ikke for unødvendige stød eller vibrationer. Udsæt den ikke for varme. Den skal opbevares et ventileret sted (især, når den er tilsluttet computeren). Hold den væk fra vand og stærkt fugtige områder. Hold den væk fra stærkt elektromagnetiske felter. Hold eventuelle tilsluttede kabler pænt samlede: Enheden kan falde, hvis et kabel uforvarent trækkes i af et barn. Luk den ikke op. Der er ingen brugerservicerbare dele inden i. Åbning vil gøre garantien ugyldig. Du bør kun bruge den medfølgende pen eller din finger for at undgå at ødelægge skærmens overflade og for at bevare skærmen i god stand. nulstilling af archos-enheden I det tilfælde, at ARCHOS-enheden fastfryser operationen (f.eks. p.gr. af elektrostatiske fænomener), kan du nulstille den ved at trykke på knappen i 15 sekunder. Hvis dette ikke fungerer, kan du også bruge hovednulstillingsfunktionen ved at fjerne batteriet (Se: Udskiftning af batteriet) og trykke på hovednulstillingsknappen som vist nedenfor: Bemærk: Nulstilling af Archos vil ikke slette nogen data fra enheden.

9 VEJLEDNINGV1.0 Introduktion > s. 9 systemgendannelse Hvis ARCHOS-enheden ikke reagerer korrekt, eller den ikke viser bestemte sange eller videoer, som du har kopieret til den, skal du forsøge at anvende reparations- og formateringsværktøjerne (se: Systemindstillinger). Hvis først ARCHOS er tændt, og den ikke viser Home (Hjem)-skærmen, kan du forsøge en systemgendannelse. Det giver dig mulighed for at reparere harddisken, formatere den eller tvinge berøringsskærmskalibrering, når du ikke kan få adgang til indstillingerne for berøringsskærmen (se: Visningsindstillinger) Tryk på knappen for at tænde for enheden. Tryk med det samme på, og hold nede, indtil skærmbilledet Recovery mode (Gendannelsestilstand) vises. Eftersom systemets gendannelsestilstand er aktiveret, er berøringsskærmen deaktiveret. Du flytter fra en mulighed til en anden ved at trykke på knappen. Hvis du vil validere en mulighed, skal du trykke på den og holde knappen nede, indtil den blinker og fjerne den igen. Systemgendannelsestilstanden giver dig fire muligheder: No [Nej] -Annullerer systemgendannelsen. Repair Disk [Reparationsdisk] -Forsøger at reparere filstrukturen på harddisken. -Sletter ingen data. Format Disk [Formater disk] -Formaterer harddisken. -Alle data (musik, foto, videoer osv.), licenser og indstillinger slettes. Force Touchscreen Calibration [Gennemtving berøringsskærmskalibrering] -Brug denne mulighed, hvis berøringsskærmen ikke reagerer korrekt, og hvis du ikke kan få adgang til indstillingerne for berøringsskærmen (se: Visningsindstillinger). -Følg vejledningen på skærmen.

10 VEJLEDNINGV1.0 AFSPILNING AF VIDEO > s Afspilning af video På Home (Hjem)-skærmen banker du på ikonet Video for at fremhæve det, hvorefter du banker på det igen for at gå i Video-tilstand. 1.1 GENNEMGANG AF DINE VIDEOER Der findes to typer visning, som du kan bruge til at gennemgå dine videoer: Videolisten og Video-browseren. Du skal skifte mellem de to visningsmåder ved at trykke på på et hvilket som helst tidspunkt under gennemgangen i videotilstand. Ved gennemgang i videotilstand vises kun videofiler. Videolisten Videolisten (standardvisning) viser kun videofiler i mappen Video på ARCHOS s harddisk (viser ikke videoer i undermapper). Hvis du vil se videoer fra en anden mappe, skal du banke på for at skifte til visningen Videobrowser og navigere til en anden mappe. Video-browseren Video-browseren giver mulighed for at navigere til andre mapper i Video-mappen. Den er baseret på Archos filbrowser. Se: Brug af browseren. Begge visninger viser en levende miniature af den fremhævede video samt diverse oplysninger om videofilen.

11 VEJLEDNINGV1.0 AFSPILNING AF VIDEO > s. 11 Info Menupunkter i Videoliste og -browser -viser en meddelelsesboks med alle tilgængelige oplysninger om den fremhævede videofil. -Bank på for at lukke Oplysningsskærmen. Delete [Slet] -giver mulighed for at slette den fremhævede videofil. Der vises en bekræftelsesskærm. Rename [Omdøb] -giver mulighed for at ændre navn på den fremhævede videofil ved hjælp af det virtuelle tastatur. -Se: Brug af det virtuelle tastatur. Resume video [Fortsæt video] -vil genoptage afspilningen af den fremhævede video fra bogmærket. Clear bookmark [Ryd bogmærke] -vil fjerne bogmærket fra den fremhævede videofil. Resume video [Fortsæt video] og Clear bookmark [Ryd bogmærke] vises kun i menuen, når en bogmærket videofil er fremhævet. Reset thumbnails [Nulstil miniaturer] -Vil slette alle brugerdefinerede miniaturer og genoprette standardminiaturerne. Sound [Lyd] -Vil vise skærmen for Sound [Lyd]-indstillinger (se: Lydindstillinger). -Bank på for at vende tilbage til videotilstanden. 1.2 Videoafspilning Brug rullepanelet til at gennemse listen med videoer. Bank på en videofil for at fremhæve den, og bank dernæst på den valgte fil igen for at afspille den. Menuoverlægget forsvinder automatisk efter et par sekunder. For at vise det igen skal du banke én gang et vilkårligt sted på skærmen. For at få den væk igen skal du banke på. Videoafspilningsskærm og berøringsfunktioner 1 Stop video/afslut 2 Ikon for afspilningsstatus 3 Ikon for aktuel afspilningstilstand 4 Navn på videofil 5 Aktuelt visningsformat 6 Lydstyrkeniveau 7 videostatuslinje 8 Knap for Afspil/Pause

12 VEJLEDNINGV1.0 AFSPILNING AF VIDEO > s. 12 Menuelementer til videoafspilning Info -viser en meddelelsesboks med alle tilgængelige oplysninger om den aktuelle videofil. -Bank på for at lukke Oplysningsskærmen. Format -giver mulighed for at ændre den måde billedet vises på. - Auto: Justerer videostørrelsen, så den bedst passer til den indbyggede skærm eller TV'et. - Full Screen [Fuld skærm]: Forstørrer billedet, så det fylder skærmen og klipper lidt af billedet. - Maximized [Maksimeret]: Forstørrer billedet, så det fylder skærmen og tænker over, at billedet er kodet i 2.35-format med sorte kanter øverst og nederst. - Original: Viser hele billedet i det oprindelige format. Speed [Hastighed] -afspiller den aktuelle video i slow motion eller hurtigt -Mens den er midlertidigt afbrudt, kan du gå frem ramme for ramme ved hjælp af /. Save frame as... [Gem ramme som...] - Thumbnail [Miniature]: Gemmer det aktuelle billede som en ny miniature for filen (overskriver den tidligere satte miniature, hvis der er en). - Wallpaper [Tapet]: Det aktuelle billede defineres som din enheds baggrundsbillede. Set bookmark [Sæt bogmærke] -sætter et bogmærke på det aktuelle sted i videoen. -Der tillades kun et bogmærke pr. fil. -Du kan bogmærke op til 32 filer. -Videofiler med et bogmærke vises med ikonet i browseren. Settings [Indstillinger] -Viser Video indstillingsskærmen (se næste kapitel). -Bank på for at afslutte. Sound [Lyd] -Vil vise skærmen for Sound [Lyd]-indstillinger (se: Lydindstillinger). -Bank på for at afslutte. 1.3 VIDEOINDSTILLINGER Du får adgang til Videoindstillingsskærmen via menupunktet Settings [Indstillinger], mens du afspiller en videofil. Bank på knapperne / for at vælge en anden indstilling for en parameter.

13 VEJLEDNINGV1.0 AFSPILNING AF VIDEO > s. 13 PlayMode (et statuslinjeikon viser den aktuelle tilstand) - Single [Enkelt]: Afspiller kun en videofil og standser. - Folder [Mappe]: Afspiller alle videofiler i den aktuelle mappe. Repeat & Shuffle [Gentag og Bland] (et statuslinjeikon viser den aktuelle tilstand) - - Normal: Afspiller den valgte video en gang og standser. - Repeat [Gentag]: Afspiller den valgte video gentagne gange - Shuffle [Bland]: Afspiller videoer i tilfældig rækkefølge LCD Brightness [LCD-lysstyrke] -justerer lysstyrkeniveauet for den indbyggede skærm 1.4 Sådan lægger du videoer ind i ARCHOS-enheden Der er hovedsageligt to måder, man kan overføre egne videoer til ARCHOS: Synkroniser dine videoer med Windows Media Player 10 eller 11. Denne metode kræver, at ARCHOS USB-forbindelse kan fungere i tilstanden Windows Mediaenhed (se: Systemindstillinger). Windows Media Player 10 eller 11 vil kopiere de videoer, du har valgt, direkte til mappen Video på ARCHOS. Kopier og indsæt din videofiler fra computeren i mappen Video på din ARCHOS (se: Computerforbindelse for detaljer om, hvordan du tilslutter ARCHOS-enheden til din computer). Oprettelse af kompatible videofiler på din computer Hvis nogle af dine videoer ikke kan afspilles på ARCHOS-enheden, skal du måske kodeomsætte dem til et kompatibelt format. Den nemmeste måde at gøre det på er ved at anvende Windows Media Player 10 eller 11 til at overføre videoer til ARCHOS i tilstanden Windows Media-enhed. Windows Media Player 10 eller 11 konverterer automatisk de fleste formater til WMV-formatet, som din enhed kan afspille. Hvis du ikke vil bruge Windows Media Player 10 eller 11, kan en søgning på Internettet gøre det muligt for dig at finde en passende værktøj, som kan gøre det. Hvis du blot vil kopiere og indsætte dvd-videofiler i ARCHOS uden at konvertere dem til WMV-format, kan du købe tilføjelsesprogrammet 'cinema fra ARCHOS' websted (www.archos.com). Det samme gælder for video-podcasts i H-264-formatet. I dette tilfælde skal du købe tilføjelsesprogrammet podcast. 1.5 Optagelse af video ARCHOS-enheden kan optage video via funktionen VideoCorder. Du skal bruge den valgfrie DVR Station eller DVR Travel Adapter for at optage video. Se: Valgfrie funktionaliteter for at få mere at vide om denne funktion. DVR Travel Adapter DVR Station

14 VEJLEDNINGV1.0 AFSPILNING AF musik > s Afspilning af musik På Home (Hjem)-skærmen banker du på ikonet Music [Musik] for at fremhæve det, hvorefter du banker på det igen for at gå i Musik-tilstand. 2.1 Gennemgang af dine musikfiler Der findes to typer visning, som du kan bruge til at gennemgå dine sange: ARCLibrary og Musik-browser. Ved gennemgang af musikken vises kun musikfiler. ArcLibrary ARCLibrary (standardvisning) viser musikken sorteret i kategorier (Kunstner, Album, Titel, Genre osv.), hvis musikfilerne indeholder disse mærker. Når der tilføjes ny musik til mappen Music i ARCHOS, bliver ARCLibrary automatisk opdateret. Hvis nogle af musikfilerne ikke indeholder mærker, klassificeres de som (Ukendt) i ARCLibrary. Musik-browseren Musik-browser giver mulighed for at nagivere i Music-mappen på enhedens harddisk. Den er baseret på Archos filbrowser. For at bruge den skal du vælge Browse Hard Drive [Gennemgå harddisk] i den første ArcLibrary-visning. Se: Brug af browseren. Menupunkter i ARCLibrary* og Musik-browser Info -viser en meddelelsesboks med alle tilgængelige oplysninger om den fremhævede musikfil. -Bank på for at lukke Oplysningsskærmen.

15 Delete [Slet] VEJLEDNINGV1.0 AFSPILNING AF musik > s. 15 -giver mulighed for at slette den fremhævede musikfil. Der vises en bekræftelsesskærm. Rename [Omdøb] -giver mulighed for at ændre navn på den fremhævede musikfil ved hjælp af det virtuelle tastatur. -Se: Brug af det virtuelle tastatur. Resume song [Fortsæt sang] -vil genoptage afspilningen af den fremhævede musikfil fra bogmærket. Clear bookmark [Ryd bogmærke] -vil fjerne bogmærket fra den fremhævede musikfil. Resume song [Fortsæt sang] og Clear bookmark [Ryd bogmærke] vises kun i menuen, når et spor med et bogmærke er fremhævet. Show playlist [Vis afspilningsliste] -åbner et redigeringsvindue for afspilningslisten til højre (se: Afspilningslister). Sound [Lyd] -Vil vise skærmen for Sound [Lyd]-indstillinger (se: Lydindstillinger). -Bank på for at vende tilbage til musiktilstanden. * i ArcLibrary er alene menupunkterne Show playlist [Vis afspilningsliste] og Sound [Lyd] tilgængelige. 2.2 Musikafspilning Brug rullepanelet til at gennemse listen med lydspor. Bank på et nummer for at fremhæve det, og bank dernæst på nummeret igen for at afspille det. Musikafspilningsskærm og berøringsfunktioner 1 Stands sang og afslut 2 Ikon for afspilningsstatus 3 Ikon for aktuel afspilningstilstand 4 forrige nummer 5 sangtitel, kunstnernavn, albumtitel og sangnummer 6 næste nummer 7 Knap for Afspil/Pause 8 statuslinje (med resterende tid og medgået tid) 9 Lydstyrkeniveau Bank bare på for at gennemgå dine sange, mens du lytter. Det fører dig gennem ARCLibrary eller browser-skærmen, som du startede det aktuelle nummer fra.

16 VEJLEDNINGV1.0 AFSPILNING AF musik > s. 16 Ikoner for afspilningsstatus Statuslinjeikoner fortæller dig, om ARCHOS: spiller pauser standset Info Menuelementer for musikafspilning -viser en meddelelsesboks med alle tilgængelige oplysninger om den aktuelle musikfil. -Bank på for at lukke Oplysningsskærmen. Home [Hjem] -Giver dig mulighed for at flytte Hjem under afspilning af musik, for at du kan gennemgå din harddisk, afspille et diasshow, læse en pdf-fil osv. Playlist [Afspilningsliste] -Åbner editoren for afspilningslisten (se: Afspilningslister). Set bookmark [Sæt bogmærke] -sætter et bogmærke på det aktuelle sted i lydfilen. -Der tillades kun et bogmærke pr. fil. -Du kan bogmærke op til 32 filer. -Musikfiler med et bogmærke vises med ikonet. Set rating [Sæt klassifikation] -Giver mulighed for at give en klassifikation af den aktuelle sang (1-5) eller fjerne klassifikationen (ingen). Settings [Indstillinger] -Viser Music [Musik]-indstillingsskærmen (se næste kapitel). Sound [Lyd] -Vil vise skærmen for Sound [Lyd]-indstillinger (se: Lydindstillinger). -Bank på for at afslutte. 2.3 MUSIKINDSTILLINGER Du får adgang til Music [Musik]-indstillingsskærmen via menupunktet Settings [Indstillinger], mens du afspiller en sang. Bank på knapperne / for at vælge en anden indstilling for en parameter.

17 VEJLEDNINGV1.0 AFSPILNING AF musik > s. 17 PlayMode (et statuslinjeikon viser den aktuelle tilstand) - Single [Enkelt]: Afspiller kun en musikfil og standser. - Folder [Mappe]: Afspiller alle musikfiler i den aktuelle mappe eller det aktuelle album. - All [Alle]: Afspiller alle musikfiler på ARCHOS-enheden. - Queue [Kø]: Giver mulighed for at vælge et nummer, der skal afspilles efter det aktuelle er færdigt. -Mens et nummer afspilles, skal du banke på for at skifte til browser-vinduet og banke på et nummer for at vælge det: Dette er nummeret i køen, og statuslinjeikonet skifter. -Du kan kun sætte et nummer i kø ad gangen. -Hvis du ikke vælger en sang, der skal i kø, før afslutningen af det aktuelle nummer, vil ARCHOS afspille næste nummer i mappen eller på albummet. - Scan: Afspiller de første par sekunder af hvert nummer. -Du kan definere længden af afspilningstiden under Intro duration [Intro-varighed]. -Hvis du vil afspille hele sangen, skal du banke på den, mens introen spiller. Musikafspilleren vender derefter tilbage til Folder [Mappe]-afspilningstilstand. Gentag og bland (et statuslinjeikon viser den aktuelle tilstand) - - Normal: Afspiller det valgte nummer en gang og standser. - Repeat [Gentag]: Afspiller det valgte nummer gentagne gange - Shuffle [Bland]: Afspiller vilkårlige numre fra valget. Intro duration [Intro-varighed] -Definerer hvor længe hvert nummer afspilles i Scan-afspilningstilstanden. 2.4 Lydindstillinger Du får adgang til skærmbilledet Sound [Lyd]-indstillinger via menupunktet Sound [Lyd]. Dette skærmbillede giver mulighed for at justere lydindstillingerne på ARCHOS-enheden efter din personlige smag. Bank på knapperne / for at vælge en anden indstilling for en parameter. Volume [Lydstyrke] -justerer output-lydstyrken. Built-in speaker [Indbygget højttaler] - ON/OFF [TIL/FRA]: Den indbyggede højttaler forbliver tændt/slukket, uanset om hovedtelefoner er tilsluttet. - Automatic [Automatisk]: den indbyggede højttaler slukker automatisk, når du indsætter hovedtelefoner eller et AV-kabel. Audio Output [Lyd-output] -Definerer, om lydsignalet sendes ud via den Analog Line-Out [Analoge line-out] eller SPDIF-interfacet, når det er tilsluttet til en DVR Station. Bass Boost Level [Bass Boost-niveau] -justerer niveauet for bass boosting.

18 VEJLEDNINGV1.0 AFSPILNING AF musik > s. 18 Preset [Forudindstillet] -giver dig mulighed for hurtigt at vælge en lydprofil. Set equalizer [Sæt equalizer] -Giver dig mulighed for at bruge en tilpasset lydprofil. Bank på denne knap for at gå til equalizer-skærmbilledet (se næste afsnit). Balance -giver mulighed for at balancere lyden mellem venstre og højre højttaler. Reset [Nulstil] -Fremhæv og bank på den for at nulstille lydparametrene til standardværdierne. Equalizer-skærmbillede ARCHOS-enheden indeholder en 5-bånds equalizer. Bank direkte på et bånd (Bass, Mid. bass, Mid. range, Mid. treble eller Treble) for at fremhæve den, og bank derefter på knapperne / for at ændre forstærkningen for disse frekvensområder. Det anbefales, at du ændrer disse indstillinger, medens du lytter til musikken for at kunne påskønne lydændringerne. 2.5 Afspilningslister En afspilningsliste er en liste over lydnumre, som musikafspilleren automatisk vil afspille en efter en. På ARCHOS-enheden kan du afspille, oprette og redigere lige så mange afspilningslister, som du vil. I Archos Browser er afspilningslister filerne med ikonet. Når du afspiller en afspilningsliste, vises ikonet i statuslinjen. Bemærk: Når du sletter en afspilningsliste, sletter du kun listen og ikke musikken. Afspilning af en afspilningsliste I ARCLibrary banker du på linjen Playlist [Afspilningsliste] for at fremhæve den, og derefter banker du på den igen for at åbne den. Bank på en afspilningsliste for at fremhæve den, og bank på den igen. Et panel med indholdet af afspilningslisten åbner i højre side. Bank på det første punkt på afspilningslisten for at starte afspilningen fra det første nummer. Måske vil du afspille numrene i en anden rækkefølge: Vælg menupunktet Shuffle [Bland] for vilkårligt at blande rækkefølgen af sangene i den aktuelle afspilningsliste.

19 VEJLEDNINGV1.0 AFSPILNING AF musik > s. 19 Oprettelse af en afspilningsliste Vælg menupunktet Show playlist [Vis afspilningsliste], mens du står i Musik-browseren. Et afspilningslistepanel vises til højre: Nu kan du begynde at tilføje sange til den aktuelle afspilningsliste. I panelet til venstre finder du de sange, du vil føje til afspilningslisten. Bank på en sang for at føje den til afspilningslisten (sangens ikon i venstre panel ændres til, hvilket angiver, at den er en del af den aktuelle afspilningsliste). Gentag operationen med alle de ønskede numre. En anden måde at tilføje sange på eller indholdet af en hel mappe, for en kunstner, et album osv. til en afspilningsliste er ved hjælp af menupunkterne Add to playlist [Tilføj til afspilningsliste] eller Insert in playlist [Indsæt i afspilningsliste]: Add to playlist [Tilføj til afspilningsliste] -vil føje det fremhævede nummer, album, den fremhævede mappe, kunstner til enden af afspilningslisten. Insert in playlist [Indsæt i afspilningsliste] -vil indsætte det fremhævede nummer, album, den fremhævede mappe, kunstner før det valgte punkt i afspilningslisten. Hvis du vil springe frem og tilbage mellem venstre og højre panel, skal du banke på panel, som du vil fremhæve. Se næste afsnit vedrørende, hvordan du gemmer dine afspilningslister. eller banke direkte på det Menupunkter til afspilningslistepanel Disse menupunkter vises, når fokus er på højre panel: Remove track [Fjern nummer] -sletter det fremhævede nummer fra afspilningslisten. Move track [Flyt nummer] -Giver mulighed for at ændre placering af det fremhævede nummer inden for afspilningslisten. -Bank på et nummer for at fremhæve det, og vælg derefter menupunktet Move track [Flyt nummer]. Bank nu på den placering, hvortil du vil flytte nummeret, og bank på nummeret igen for at validere. Save [Gem] -gemmer den aktuelle afspilningsliste til mappen Playlists. Save As [Gem som] -Samme som Save [Gem], men den giver også mulighed for at give et personligt navn på afspilningslisten. -Se: Brug af det virtuelle tastatur. Clear [Ryd] -rydder og lukker den aktuelle afspilningsliste. Shuffle [Bland] -blander vilkårligt rækkefølgen af sangene i den aktuelle afspilningsliste. Sound [Lyd] -Vil vise skærmen for Sound [Lyd]-indstillinger (se: Lydindstillinger). -Bank på for at afslutte.

20 VEJLEDNINGV1.0 AFSPILNING AF musik > s. 20 Redigering af en afspilningsliste Sådan redigerer du en eksisterende afspilningsliste: Fremhæv afspilningslisten, og brug menupunktet Show playlist [Vis afspilningsliste]. Nu kan du tilføje, blande, flytte eller fjerne numre i afspilningslisten ved hjælp af de relevante menupunkter. Der vises en (*) asterisk efter afspilningslistens navn i højre panel for at angive, at der er foretaget ændringer til afspilningslisten, og at den ikke er gemt. Når du har foretaget de ændringer, du vil have, skal du gemme afspilningslisten med menupunktet Save [Gem] eller med Save As [Gem som], hvis du vil give den et andet navn. Tilføjelse af sange til en afspilningsliste, mens du lytter til musik Mens du spiller et nummer, skal du vælge menupunktet Playlist [Afspilningsliste]. Der vises et nyt vindue med to paneler. Musikfilerne til venstre og afspilningslisten til højre. Bank på for at fokusere på det venstre panel og vælge den sang eller mappe med sange, du vil tilføje, og vælg derefter menupunktet Add to playlist [Tilføj til afspilningsliste] eller Insert in playlist [Indsæt i afspilningsliste] for at tilføje dem til afspilningslisten. Bank på for at vende tilbage til afspilningsskærmbilledet. Bemærk: Dette kan kun gøres, hvis du er flyttet til mappen Music via ikonet Music [Musik] på Home (Hjem)- skærmen og ikke via ikonet Browser. 2.6 Sådan lægger du musik ind i ARCHOS-enheden Der er hovedsageligt to måder, man kan overføre egen musik til ARCHOS: Synkroniser din musik med Windows Media Player 10 eller 11. Denne metode kræver, at ARCHOS USB-forbindelse kan fungere i tilstanden Windows Media-enhed (se: Systemindstillinger). Windows Media Player 10 eller 11 vil kopiere de musikfiler, du har valgt, direkte til mappen Music på ARCHOS. Kopier og indsæt dine musikfiler fra din computer til mappen Music for ARCHOS (se Computerforbindelse for detaljer om, hvordan du tilslutter ARCHOS-enheden til computeren). For at ARCLibrary kan anerkende dine sanges tags effektivt, anbefales det, at du opretholder en ordentlig struktur i dine musikfiler f.eks. ved at oprette en mappe for hver kunstner, der indeholder en mappe for hver af deres album, hvori de individuelle sange placeres. Det er nemt at oprette lydindhold med din computer ved hjælp af Windows Media Player 10 eller 11 til at konvertere dine egne cd'er til MP3 eller WMA-format. Undersøg lovgivningen i dit land eller område for at få mere at vide, om det er muligt at kopiere dine egne cd'er til eget brug. 2.7 Optagelse af LYD ARCHOS-enheden kan optage lyd via funktionen AudioCorder. Du skal bruge den valgfrie DVR Station eller DVR Travel Adapter til at optage lyd fra en analog kilde (se Valgfrie funktionaliteter for at få mere at vide om denne funktion).

21 VEJLEDNINGV1.0 VISNING AF FOTO > s Visning af foto På Home (Hjem)-skærmen banker du på ikonet Photo [Foto] for at fremhæve det, hvorefter du banker på det igen for at gå i Photo viewer. 3.1 Gennemgang af dine foto Der findes tre typer visning, som du kan bruge til at gennemgå dine foto: Photo Wall, PhotoLibrary og Photo Browser. Ved gennemgang af foto vises kun billedfiler. på et hvilket som helst tidspunkt under gennem- Du skal skifte mellem de tre visningsmåder ved at trykke på gangen af dine foto. Photo Wall Photo Wall (standardvisning) viser miniaturer af dine foto. Den viser alle billedfiler i mappen Pictures sorteret efter dato. Hvis du vil se billeder fra en anden mappe, skal du banke på for at skifte til visningen PhotoLibrary og gennemgå efter mappe. Se: Brug af browseren. Du kan banke på et filnavn og starte visningen af foto i den mappe. Du kan også banke på for at flytte tilbage til Photo Wall, der vil vise alle foto fra den mappe. PhotoLibrary PhotoLibrary viser dine foto sorteret efter dato, navn osv. (hvis din billedfil indeholder disse EXIFdata).

22 VEJLEDNINGV1.0 VISNING AF FOTO > s. 22 Photo Browser Photo Browser giver mulighed for at navigere i mappen Pictures på enhedens harddisk. Den er baseret på ARCHOS-filbrowser. For at bruge den skal du vælge Browse Hard Drive [Gennemgå harddisk] i den første PhotoLibrary-visning. Se: Brug af browseren. Menupunkter i Photo Wall, PhotoLibrary og Photo Browser Info -viser en meddelelsesboks med alle tilgængelige oplysninger om det fremhævede billede. -Bank på for at lukke Oplysningsskærmen. Delete [Slet]* -giver mulighed for at slette den fremhævede billedfil. Der vises en bekræftelsesskærm. Rename [Omdøb]* -giver mulighed for at ændre navn på den fremhævede billedfil ved hjælp af det virtuelle tastatur. -Se: Brug af det virtuelle tastatur. Reset thumbnails [Nulstil miniaturer]* -Vil slette alle brugerdefinerede miniaturer og genoprette standardminiaturerne. * Delete [Slet], Rename [Omdøb] og Reset thumbnails [Nulstil miniaturer] vises kun i visningen Photo Browser. Set as wallpaper [Sæt som tapet] -definerer det aktuelle billede som ARCHOS-enhedens baggrundsbillede. Slideshow [Diasshow] -starter et diasshow fra det fremhævede billede Settings [Indstillinger] (vises kun i visningen Photo Wall) -Viser Photo [Foto]-indstillingsskærmen (se Fotoindstillinger). Sound [Lyd] -Vil vise skærmen for Sound [Lyd]-indstillinger (se: Lydindstillinger). Bank på for at afslutte. -Måske vil du have adgang til disse indstillinger, hvis du lytter til musik under gennemgangen af dine foto.

23 3.2 VISNING AF FOTO VEJLEDNINGV1.0 VISNING AF FOTO > s. 23 Bank på en billedfil, og bank så igen for at se den. Menuoverlægget forsvinder automatisk efter et par sekunder. Photo Viewer-skærm og berøringsskærmfunktioner For at vise menuoverlægget skal du banke et vilkårligt sted på billedet (bank på for at får det til at forsvinde igen). Hvis du vil vise næste/forrige billede, skal du bruge /. En anden måde at gå til det næste billede på er at trække pennen på skærmen fra punkt 'A' til punkt 'B'. Træk fra B til A for at flytte tilbage et billede (se skærmdump). Menupunkter for fotovisning Info -viser en meddelelsesboks med alle tilgængelige oplysninger om det aktuelle billede. -Bank et sted på skærmen for at lukke oplysningsmeddelelsen. Rotate [Roter] -Vælg Left [Venstre] for at rotere billedet 90 mod uret. -Vælg Right [Højre] for at rotere billedet 90 med uret. Format -Giver mulighed for at ændre den måde billedet vises på. - Original: Viser hele billedet i det oprindelige format. - Full Screen [Fuld skærm]: Forstørrer billedet, så det fylder skærmen og klipper lidt af billedet. Set as wallpaper [Sæt som tapet] -definerer det aktuelle billede som ARCHOS-enhedens baggrundsbillede. Start slideshow [Start diasshow] -starter et diasshow fra det aktuelle billede. Settings [Indstillinger] -Viser Photo [Foto]-indstillingsskærmen (se næste kapitel). Sound [Lyd] -Vil vise skærmen for Sound [Lyd]-indstillinger (se: Lydindstillinger). Bank på for at afslutte. -Måske vil du have adgang til disse indstillinger, hvis du lytter til musik under visningen af foto. Zoom -Brug skyderen til at forstørre/formindske det aktuelle billede.

24 3.3 FOTOINDSTILLINGER VEJLEDNINGV1.0 VISNING AF FOTO > s. 24 Du får adgang til Photoindstillingsskærmen via menupunktet Settings [Indstillinger], mens du ser billeder. Bank på knapperne / for at vælge en anden indstilling for en parameter. Picture Pause [Pause i billede] -definerer den tid, som hvert billede vises under et diasshow. Transition [Overgang] -definerer den overgangseffekt, der skal bruges mellem to billeder. Der er forskellige smarte effekter, som du kan vælge mellem. 3.4 Afspilning af et diasshow For at se et diasshow skal du fremhæve en billedfil i Photo Wall, PhotoLibrary eller Photo Browser og vælge menupunktet Slideshow [Diasshow]. Du kan også starte et diasshow under visningen af foto: Vælg menupunktet Start slideshow [Start diasshow]. Mens et diasshow vises, kan du pause det på et hvilket som helst tidspunkt. Du kan definere den tid, som hvert billede vises og overgangseffekten under Photoindstillingerne (se: Fotoindstillinger). 3.5 VISNING AF FOTO UNDER LYTNING TIL MUSIK Du kan se foto og afspille diasshow, mens du lytter til musik: Vælg menupunktet Home [Hjem], mens du afspiller en sang. På Home (Hjem)-skærmen banker du på ikonet Photo [Foto] for at fremhæve det, hvorefter du banker på det igen for at gå i Photo viewer. Gennemgå dine foto, eller start et diasshow på normal vis (se: Afspilning af et diasshow). Du kan flytte tilbage til musikafspilningsskærmen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på. Hvis du flytter tilbage til musikafspilningsskærmen under afspilning af et diasshow, pauses dit diasshow. Når du kommer tilbage til det, skal du blot trykke på.

25 VEJLEDNINGV1.0 VISNING AF FOTO > s Overførsel af foto til ARCHOS-ENHEDEN Der er forskellige metoder, du kan bruge til at overføre egne foto til mappen Pictures i ARCHOS: Tilslut ARCHOS-enheden til din computer, og kopier billederne fra computerens harddisk til ARCHOS (se: Computerforbindelse), eller synkroniser dem ved hjælp af Windows Media Player 10 eller 11 (kun i Windows Media-enhed tilstand). Tilslut et digitalt kamera, en USB-kortlæser eller ekstern harddisk til ARCHOS-enheden via det medfølgende USB-værtsadapterkabel (se: USB-værtsforbindelse). (se også: Kopiering og flytning af filer og mapper).

26 VEJLEDNINGV1.0 BRUG AF BROWSERen > s Brug af browseren Archos filbrowser giver mulighed for at navigere i filsystemet på ARCHOS-enhedens harddisk. På Home (Hjem)-skærmen banker du på ikonet Browser for at fremhæve det, hvorefter du banker på det igen for at gå i filbrowseren. Der vises to paneler: Det til venstre er det panel, du normalt bruger til at navigere på enhedens harddisk. Panelet til højre et det, du bruger, når du vil kopiere eller flytte filer og mapper (se: Kopiering og flytning af filer og mapper). Om ARCHOS-enhedens harddisk ARCHOS anbefaler, at du bevarer de originale mapper: Music, Pictures, Video, Playlists. Ikonerne på Home (Hjem)-skærmen fører direkte til disse mapper (Video, Music [Musik], Photo [Foto]...) og de vil ikke længere fungere korrekt, hvis mapperne slettes eller omdøbes. 4.1 Navigering berøringsskærmsfunktioner Bank på en fil eller mappe for at fremhæve den, og bank igen for at flytte til den. Tryk på på et hvilket som helst tidspunkt for at forlade browseren og flytte tilbage til Home (Hjem). Tryk på, hvis du skal springe mellem venstre og højre panel. Menupunkter i browseren Info -viser en meddelelsesboks med alle tilgængelige oplysninger om den fremhævede fil. -Bank på for at lukke Oplysningsskærmen. Create folder [Opret mappe] -opretter en mappe under den nuværende placering. -Du skal angive mappens navn med det virtuelle tastatur (se: Brug af det virtuelle tastatur). Delete [Slet] -giver mulighed for at slette den fremhævede fil eller mappe (og hele indholdet). Der vises en bekræftelsesskærm.

27 VEJLEDNINGV1.0 BRUG AF BROWSERen > s. 27 Rename [Omdøb] -giver mulighed for at ændre navn på den fremhævede fil eller mappe ved hjælp af det virtuelle tastatur. -Se: Brug af det virtuelle tastatur. Copy [Kopier] -giver mulighed for at kopiere den fremhævede fil eller mappe til den placering, der er defineret i det andet browser-panel. Copy all files [Kopier alle filer] -giver mulighed for at kopiere alle filer i den aktuelle mappe til den placering, der er defineret i det andet browser-panel. Move [Flyt] -giver mulighed for at flytte den fremhævede fil eller mappe til den placering, der er defineret i det andet browser-panel. Sound [Lyd] -Vil vise skærmen for Sound [Lyd]-indstillinger (se: Lydindstillinger). Bank på for at afslutte. -Måske vil du have adgang til disse indstillinger, hvis du lytter til musik under gennemgangen af dine filer. Bemærk, at nogle af ovenstående menupunkter måske ikke vises, hvis de ikke er tilgængelige for den fremhævede fil eller mappe. Kopiering og flytning af filer og mapper I venstre panel skal du fremhæve den fil eller mappe, som du vil kopiere eller flytte. Bank på for at fokusere på det højre panel. Naviger til den placering, hvor du vil kopiere eller flytte den fil eller mappe til, som du fremhævede i det venstre panel. Bank på for at flytte tilbage til det venstre panel. Vælg menupunkterne Copy [Kopier], Copy all files [Kopier alle filer] eller Move [Flyt], afhængigt af den handling, du fil udføre. 4.2 Brug af det virtuelle tastatur Det virtuelle tastatur er et interface, som giver mulighed for at angive tekst til f.eks. at omdøbe en fil eller mappe, eller når du vil give en titel til en afspilningsliste, som du lige har oprettet. 1 Aktuelt navn på fil/mappe 2 Luk tastatur uden at gemme 3 Shift (knap) 4 Alt/Alt Gr (knap): Aktiverer/ deaktiverer tasternes sekundære funktioner 5 Caps Lock (knap) 6 Flytter markør et tegn til venstre 7 Flytter markør et tegn til højre 8 Sletter tegn foran markøren 9 Gemmer navnet

28 VEJLEDNINGV1.0 BRUG AF BROWSERen > s Gennemgang af ANDRE COMPUTERE PÅ netværket Når du er tilsluttet til et Windows -netværk, kan du gennemgå* de delte mapper på andre computere i netværket ved hjælp af Archos-filbrowseren. På skærmen Home vælger du ikonet Browser. Når du står i browseren, skal du vælge Network [Netværk]. Din enhed vil søge efter andre computere i Windows -netværket, og du kan begynde at gennemgå deres delte indhold. * Hvis computeren med delte mapper har normalt et Windows -brugernavn og -adgangskode, bliver du bedt om at indtaste disse, før du får adgang til mappens indhold. Ved hjælp af Archos-dobbeltbrowser kan du overføre filer fra en computer til din enhed eller overføre filer fra enheden til en computers skriveaktiverede delte mappe (se Kopiering af filer og mapper). Hvis WiFi ikke er aktiveret, eller hvis du ikke er tilsluttet til et netværk, vil enheden scanne efter tilgængelige netværk og tilslutte til et kendt netværk eller vise listen over tilgængelige netværk, så du kan tilslutte til et af dem. 4.4 Brug af PDF Reader ARCHOS-enheden indeholder en PDF Reader med hyperlink-support. I browseren fremhæves PDF-filer med dette ikon:. For at åbne et PDF-dokument skal du banke på PDF-dokumentet i filbrowseren og banke igen. At følge hyperlinks Nogle PDF-dokumenter har hyperlinks (f.eks. en indholdsfortegnelse, links to et eksternt website osv.) Links omgives med blåt, og et fremhævet link (aktivt link) omgives med rødt. Du følger et link ved at fremhæve det (omgivet af rødt) og banke igen. Hvis du vil gå tilbage til den forrige side (hvor du 'klikkede' på linket), skal du vælge menupunktet Link back [Link tilbage]. Bemærk, at hyperlinks, der refererer til et ekstern dokument eller til en URL måske ikke fungerer.

29 VEJLEDNINGV1.0 BRUG AF BROWSERen > s. 29 Menupunkter til PDF Reader Hvis du vil vise menuoverlægget, mens du viser et PDF-dokument, skal du banke en gang i nederste højre hjørne på skærmen (se følgende billede). Hide text overlay [Skjul tekstoverlæg] -Vil skjule alle grafiske overlæg (statuslinje, menupunkter osv.) for kun at vise PDF-dokumentet. Home [Hjem] -Giver mulighed for at flytte tilbage til Home (Hjem)-skærmen. Zoom in [Zoom ind] -forstørrer dokumentet. Zoom out [Zoom ud] -formindsker dokumentet. Link back [Link tilbage] -bringer dig tilbage til den side, du kom fra. -Vises kun, når du har tidligere har fulgt et link. Go to page... [Gå til side...] -giver mulighed for at vælge en bestemt side. -Brug / til at vælge et sidenummer. -Bank på OK for at flytte til denne side. Previous page [Forrige side] -flytter til den forrige side i dokumentet. Next Page [Næste side] -flytter til den næste side i dokumentet.

30 VEJLEDNINGV1.0 Tilslutning til et WiFi-netværk > s Tilslutning til et WiFi-netværk ARCHOS 704 WIFI kan tilsluttes til en række trådløse netværk, hvilket giver dig mulighed for at gennemsøge internettet eller dele og afspille filer fra andre computere. 5.1 Afspilning af mediefiler fra et netværk Når du har defineret din ARCHOS til at kommunikere over WiFi med dit hjemmenetværk (forklares i afsnittene nedenfor), åbner du op for nogle interessante muligheder. Måske har du hørt om streaming medier. Det er, når en mediefil, f.eks. musik eller video ligger på en computer, men du afspiller det på en anden computer uden at skulle kopiere det over først. Med ARCHOS 704 WIFI-enheden kan du f.eks. stille det op i dagligstuen, tilslutte det til dit hjemmeunderholdningssystem med den valgfrie DVR Station og afspille film eller musik, der er lagret på din pc. Det gør du ved at gøre de pc-mapper, der indeholder din musik og dine videoer til 'delte' ved at højreklikke på mappen og vælge 'dele'. Nu åbner du på ARCHOS Browser fra Home (Hjem)-skærmen og vælger Network [Netværk]. Hvis du har konfigureret din WiFi-forbindelse korrekt, skulle du nu se din computers navn. Når du åbner den, kan du se de delte mapper. Gå til en mappe, vælg en video- eller lydfil, og start afspilningen! Det er specielt nyttigt, når du har et stort bibliotek over musik og video, og du ikke kan indpasse det hele på den interne harddisk på ARCHOS. Bemærk: Måske har du nogle videofiler af meget høj kvalitet, og disse kræver, at WiFi-forbindelsen overfører data med høj hastighed. Hvis ARCHOS-enheden er langt fra din WiFi-boks, kan der ske det, at forbindelsens hastighed reduceres, hvilket gør det svært for nogle videofiler at streame fra din pc til ARCHOS og fjernsynet.

31 VEJLEDNINGV1.0 Tilslutning til et WiFi-netværk > s WiFi-tilslutningsprocedure AKTIVERING af WiFi Fra Home (Hjem)-skærmen vælger du menupunktet Enable WiFi [Aktiver WiFi] tilgængelige WiFi-netværk.. Din enhed vil scanne efter Første gang, du bruger enheden, vil du måske få meddelelsen "No configured networks found" (Ingen konfigurerede netværk fundet). Fremhæv View available networks [Vis tilgængelige netværk], og bank på det igen. Der vises en liste over tilgængelig netværk. Hvis ARCHOS-enheden finder netværk, som du tidligere har anvendt og konfigureret, vil den automatisk tilslutte sig til et af dem. Hvis du modtager meddelelsen "Could not connect to any network" (Kunne ikke tilslutte til noget netværk), skal du fremhæve View available networks [Vis tilgængelige netværk] og banke på den igen. Der vises en liste over tilgængelig netværk. Når du er tilsluttet til et WiFi-netværk, bliver statuslinjens ikon (WiFi ikke tilsluttet) til (WiFi tilsluttet). Der er ingen statuslinjeikon overhovedet, når WiFi ikke er aktiveret. LISTEN OVER TILGÆNGELIGE NETVÆRK Listen over tilgængelige netværk viser alle de trådløse netværk, der ligger inden for enhedens område. Du opfrisker listen ved at klikke på menupunktet Scan for networks [Scan efter netværk]. I listen over tilgængelige netværk vil du for hvert netværk se følgende oplysninger: 1 konfigurationsstatus: konfigureret netværk ikke-konfigureret neværk 2 navnet på netværket (SSID), hvis det rundsendes (hvis SSID ikke rundsendes, bedes du om at indtaste det på næste konfigurationsskærm) 3 Den type krypteringsnøgle, der kræves: Åbent netværk WEP-nøgle WPA-nøgle WPA2-nøgle 4 signalets styrke 5 Dette ikon vil blive vist, hvis du aktuelt er tilsluttet til dette netværk 6 den kanal, der bruges af netværket 7 netværkstypen (Infrastrucktur eller ad hoc) (Ad hoc-netværk understøttes ikke på nuværende tidspunkt)

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Acer MG 3001-P Brugervejledning Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Copyright 2005 Acer Incorporated Alle rettigheder forbeholdes. Acer MG3001-p Brugervejledning Først udgivet: May 2005 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Logitech. Netværksmusiksystem. Brugervejledning. dansk (emea)

Logitech. Netværksmusiksystem. Brugervejledning. dansk (emea) Logitech Netværksmusiksystem Brugervejledning dansk (emea) Brugervejledning til Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Sådan får du hjælp...2 Kassen indeholder...3 Systemkrav...3 Inden du begynder...4

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

WD TV. Live WD TV. Live Plus. HD Media Players. Brugervejledning

WD TV. Live WD TV. Live Plus. HD Media Players. Brugervejledning WD TV Live WD TV Live Plus HD Media Players Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger til brugerne................. 1 Vigtigt sikkerhedsinstruktioner............................. 1 WD Service og Support.................................

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

HTC Desire C Brugervejledning

HTC Desire C Brugervejledning HTC Desire C Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire C 8 Bagdæksel 9 Fjernelse af batteriet 10 SIM-kort 11 Hukommelseskort 12 Oplade batteriet 13 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire

Læs mere

Din HTC Desire X Brugervejledning

Din HTC Desire X Brugervejledning Din HTC Desire X Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire X 8 Bagdæksel 9 SIM-kort 10 Hukommelseskort 11 Batteri 12 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire X for første gang 14 Vil du

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald P7 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

Din HTC Sensation Brugervejledning

Din HTC Sensation Brugervejledning Din HTC Sensation Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC Sensation 8 Bagdæksel 10 SIM-kort 11 Lagerkort 12 Batteri 13 Tænde/slukke 14 Indtastning af pinkoden 15 Fingerbevægelser

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

Brugervejledning. Xperia V. LT25i

Brugervejledning. Xperia V. LT25i Brugervejledning Xperia V LT25i Indholdsfortegnelse Xperia V Brugervejledning...6 Introduktion...7 Om denne brugervejledning...7 Android hvad og hvorfor?...7 Telefonoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder

Læs mere

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om Referenceguiden.................................................... 5 Liste over apps............................................................

Læs mere

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg bruge en Google -konto?...8 Opladning

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Brugermanual. Navigation og Multimedia System

Brugermanual. Navigation og Multimedia System Navigation og Multimedia System Menu fra Chevrolet og Opel system. Brugermanual Indhold: Sikkerhedsforanstaltninger 2 Quick-guide til navigation 3-9 Frontpanel beskrivelse 10 Audio player funktioner 11

Læs mere

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2642.1 da 30-05-2007 12:25 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere