Dansk Atletik Forbund Forbundsmappen afsnit 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Atletik Forbund Forbundsmappen afsnit 16"

Transkript

1 Forbundsmappen afsnit NATIONALE REKLAMEREGLER 16.1 GENERELLE PRINCIPPER Nærværende reklameregler er gældende ved alle nationale arrangementer afholdt i Danmark. For internationale arrangementer omfattet af IAAF s bestemmelser henvises til de til enhver tid gældende IAAF s Advertising Regulations (findes på IAAF s hjemmeside) Alle former for reklamering skal være i overensstemmelse med den enkelte, relevante konkurrences sikkerhedsbestemmelser Reklamer for produkter, der indeholder alkohol, er forbudt Reklamer for tobaksprodukter er forbudt Reklamer af politisk og/eller religiøs karakter er forbudt, herunder reklamer for: Politiske partier, bevægelser, trosretninger, ideer, samt relaterede organisationer og firmaer Dansk lovgivning om reklamer for spillefirmaer skal overholdes REKLAMESKILTE (HERUNDER BANNERE MV.) ETABLEREDE ATLETIKANLÆG - SÅVEL UDENDØRS SOM INDENDØRS

2 Uden for konkurrenceområdet: Reklameskilte skal anbringes mindst 30 cm fra løbebanens yderkant, eller anden relevant del af konkurrenceområdet (f.eks. et springanlæg der er placeret uden for løbebanen). Skiltenes må ikke genere tilskuernes udsyn (f.eks. til en springgrav) Det er tilladt at anvende elektroniske reklameskilte og skilte med rullereklamer Inden for konkurrenceområdet: Reklameskilte skal anbringes på en sådan måde, at de ikke på nogen måde kan virke generende eller frembyde nogen risiko, hverken for deltagere, dommere eller tilskuere ARRANGEMENTER UDEN FOR ETABLEREDE ATLETIKANLÆG Det er tilladt at opsætte reklameskilte ved start og opløb samt langs ruten ved et arrangement, der foregår uden for et etableret atletikanlægs konkurrenceområde Hvor start og opløb foregår inden for et etableret atletikanlægs konkurrenceområde, er det ligeledes tilladt at opsætte reklameskilte jf. ovenstående Reklameskiltene skal anbringes på en sådan måde, at de ikke på nogen måde kan virke generende eller frembyde nogen risiko, hverken for deltagere, dommere eller tilskuere REKLAME PÅ UDSTYR OG REDSKABER KONKURRENCEUDSTYR Kasteredskaber, depecher, springstænger, overliggere, springstøtter, omgangstællere og startblokke: Producentens/leverandørens navn må forekomme to gange på hvert enkelt redskab/udstyr, med en maksimal højde på 4 cm.

3 Landingsområder for højdespring og stangspring: Producentens navn/logo må forekomme maksimalt fire gang på hvert landingsområde, placeret med ét på hver side, men ikke på oversiden, med en maksimal højde på 10 cm. Det er tilladt, at placere arrangementets navn/logo på oversiden ingen begrænsning på størrelsen Hække og forhindringsbomme På begge sider af overliggerne må der anbringes maksimalt to logoer/navne udvalgt mellem følgende: Arrangementsby - én sponsor navn på arrangement - en konkurrenceserie, som arrangementet er en del af, men maksimalt to stk. vedr. den samme. Maksimal højde af logo/navn er 5 cm ANDET UDSTYR Elektronisk- og andet udstyr, som anvendes til at formidle information, herunder måleudstyr, ure, vindmålere og resultattavler: Producentens navn/logo må forekomme én gang på hver af udstyrets sider, med en maksimal højde på 10 cm Beskyttende skærm eller dækken til elektronisk tidtagnings- og måleudstyr: Må forsynes med producentens navn/logo. Maksimal højde 40 cm. Skærm/dækken må kun anvendes, når vejrforholdene tilsiger det Resultattavler på inderkredsen: Arrangementets navn/logo, navn/logo på den konkurrenceserie, det evt. er en del af, og navn/logo på arrangementets sponsorer, må vises efter tur på displayet, men kun når resultattavlen ikke er i brug i forbindelse med en konkurrence Andet elektronisk udstyr: Producentens navn/logo må forekomme to gange på to af siderne på andet elektronisk udstyr, der anvendes på konkurrenceområdet i forbindelse med et arrangement REKLAMER PÅ BEKLÆDNING MV Reglerne omfatter reklamer på konkurrencedragt, overtræksdragt, sportstasker og andet personligt udstyr.

4 Det er ikke tilladt under konkurrence at bære nogen anden form for reklame end den, der følger af disse regler Beklædningsfirmaets logo eller påskrift er ikke omfattet af disse regler Sponsoraftaler for reklamer på klubbeklædning (konkurrencedragt og overtræksdragt) kan udelukkende indgås af klubber under - ikke af individuelle udøvere. Klubber kan dog godt indgå aftaler gældende for individuelle udøvere under forudsætning af, at disse er indforståede med aftalerne og de dermed forbundne vilkår Såfremt en udøver nægter at bære en bestemt reklame, er dette alene en sag mellem den pågældende og vedkommendes klub, der har indgået aftalen. Den enkelte idrætsudøver, der ikke ønsker at bære den aktuelle reklame, må i givet fald anvende en dragt uden reklamer En sponsoraftale indgået af en klub må ikke indeholde betingelser, der binder en udøver til brug af fodtøj eller redskaber fra bestemte producenter, hvorimod aftalen godt kan stille betingelser vedr. anvendelse af konkurrencedragt og overtræksdragt Aftaler skal indgås på s formular og indsendes til forbundet. Aftaler skal indgås for et afgrænset tidsrum og er først gyldige fra den dato, de er godkendt af Det er den enkelte klubs ansvar at påse, at den indgåede sponsoraftale overholdes. er ved sin godkendelsespåtegning ikke aftalepart og er ikke økonomisk ansvarlig over for nogen af aftaleparterne Der må på konkurrencedragten forekomme sponsornavne/logoer, såvel foran som bag på dragten på overkroppen og/eller underkroppen. Det er op til den enkelte klub at afgøre antal og størrelse af eventuelle sponsornavne/logoer, dog skal klubdragten være genkendelig, og det skal være muligt at bære startnummer i konkurrencer, hvor dette er påkrævet Der er ingen begrænsninger for antal og størrelse af sponsornavne/logoer på overtræksdragten På andet personligt udstyr såsom sportstasker, pandebånd, huer, handsker, briller, solbriller og håndledsbånd må forefindes producentens navn/logo.

5 Det er stævnearrangørens ansvar at påse, at der ikke benyttes reklamer, der er i strid med disse bestemmelser. Overtrædelser kan medføre nægtelse af start eller fortsat deltagelse i det pågældende stævne, og indberettes desuden til DAF, der tager stilling til eventuelle yderligere sanktioner. Hvis en overtrædelse registreres inden udøverens start i konkurrence, kan problemet dog normalt løses ved tildækning af ulovlig reklame med tape eller lignende REKLAMER PÅ STARTNUMRE På startnumre må der placeres sponsornavne, logoer og lignende hhv. over og under nummerets cifre. Det er ligeledes tilladt at påføre startnumrene arrangementets navn. Der kan ved samme arrangement anvendes skiftende sponsorer på numrene (f.eks. opdelt efter aldersgrupper, køn eller discipliner) Den maksimalt tilladte størrelse på startnumre er 24 cm i bredden og 20 cm i højden. Højden på nummerets cifre (eller anden deltageridentifikation som f.eks. navn) skal være minimum 6 cm og maksimum 10 cm. Selve nummeret skal være tydeligt og letlæseligt Startnumrenes sponsornavne, logoer mv. må ikke beskæres eller foldes, og skal være fuldt synlige under hele konkurrencen. Såfremt der under en konkurrence bæres overtræksdragt, skal startnummeret placeres uden på denne SPONSORER SOM KLUBNAVN Såfremt DAF godkender det, kan en klub antage en sponsors navn som klubnavn, eller som en del af klubnavnet. Et sådant klubnavn må forekomme én gang såvel foran som bag på tøjet på overkroppen og/eller underkroppen.

DANSK ATLETIK FORBUND

DANSK ATLETIK FORBUND 0 DANSK ATLETIK FORBUND KONKURRENCEREGLER 2014-2015 1 Indhold IAAF s KONKURRENCEREGLER 2014-2015... 5 DEFINITIONER... 5 KAPITEL 1 - INTERNATIONALE ATLETIKKONKURRENCER... 7 Regel 1 - Internationale atletikkonkurrencer...

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Forbundsmappe Afsnit 12 Børne- og ungdomsbestemmelser Sæson 2015 Dato Ændringer 08/28-02-2012 Efter konference og ny opsætning 28-03-2012 12.10 og 12.11 tilrettet 11-04-2012 12.11.13

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

The International Powerlifting Federation Tekniske regler

The International Powerlifting Federation Tekniske regler Det internationale Styrkeløftforbunds tekniske regler The International Powerlifting Federation Tekniske regler 2012 29. december 2011 Klaus Broström IPF er ansvarlig for indholdet af de tekniske regler,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere