Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maxwell 16 Blood DNA Purification System"

Transkript

1 Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk medicinsk udstyr MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland BRUGSANVISNING FOR PRODUKT AS1015 TRYKT I USA. 4/13

2 Maxwell 16 Blood DNA Purification System Al teknisk litteratur er tilgængelig på internettet på: Du er velkommen til at besøge vores websted, hvor du kan verificere, at du anvender den mest aktuelle version af denne tekniske vejledning. Kontakt teknisk service hos Promega, hvis du har spørgsmål om brugen af dette system. E-post: 1. Beregnet anvendelse af Maxwell 16 Blood DNA Purification System 1 2. Produktkomponenter, opbevaringsforhold og symboler Inden du går i gang...6 A. Klargøring af fuldblodsprøver...6 B. Klargøring af humane buffy coat-prøver...7 C. Klargøring af Maxwell 16 Cartridge Automatisk DNA-oprensning i Maxwell 16 Instrument Fejlfinding Beregnet anvendelse af Maxwell 16 Blood DNA Purification System Maxwell 16 Blood DNA Purification System (a) (katalognr. AS1015) er beregnet til brug med Maxwell 16 Instrument (katalognr. AS3050) til at udføre automatisk isolering af DNA fra humant fuldblod eller buffy coat-prøver. Prøver opsamlet i blodopsamlingsrør behandlet med EDTA, heparin eller citrat kan anvendes. Nucleic acid-isoleringsmetoden anvendt af Maxwell 16 System producerer DNA, som er egnet til direkte efterfølgende analyse vha. standardmæssige amplifikationsmetoder. Disse metoder inkluderer forskellige polymerasekædereaktion (PCR)-test til humane in vitro diagnostiske formål. Maxwell 16 System er ikke beregnet til brug som en del af en specifik in vitro diagnostisk test. Maxwell 16 Blood DNA Purification System er kun til professionel brug. De diagnostiske resultater, som opnås ved brug af DNA oprenset med dette system, skal fortolkes sammen med andre kliniske data eller laboratoriedata. 4/13 Side 1

3 Begrænsninger i brugen Maxwell 16 Blood DNA Purification System (katalognr. AS1015) er ikke beregnet til brug med vævsprøver eller prøver fra kropsvæsker andet end blod. Produktet er ikke beregnet til brug med ikke-humane prøver eller til oprensning af RNA. Maxwell 16 System-ydelsen er blevet vurderet ved at isolere DNA fra 300 µl fuldblodsprøver, eller 250 µl buffy coat-prøver, opnået fra sunde individer med en tælling af hvide blodlegemer på mellem 4, og 1, Brugeren er ansvarlig for etableringen af de ydelseskarakteristika, der er nødvendige for efterfølgende diagnostiske anvendelser. Der skal inkluderes egnede kontroller i alle efterfølgende diagnostiske anvendelser, som gør brug af DNA oprenset vha. Maxwell 16 System. Overensstemmelse med EU-direktiv 98/79/EC for in vitro diagnostisk medicinsk udstyr er demonstreret for og gælder kun brugen af Maxwell 16 IVD Instrument (katalognr. AS3050) i IVD mode med Maxwell 16 Blood DNA Purification System (katalognr. AS1015). Side 2 4/13

4 Maxwell 16 Blood DNA-oprensningsproces Ved brug sammen med Maxwell 16 IVD Instrument udfører Maxwell 16 Blood DNA Purification System (katalognr. AS1015) automatisk nucleic acid-oprensning fra op til 16 prøver ved brug af cellelysis og binding af magnetiserede silicapartikler til nucleic acid som det primære separationsprincip. De automatiske trin, der udføres af Maxwell 16 System, omfatter: Lysis af prøve ved tilstedeværelse af et kaotropisk stof og rensemiddel. Binding af nucleic acid til magnetiserede silicapartikler. Bortvaskning af bundne partikler fra andre cellekomponenter. Eluering af nucleic acid til en formulering, som kan tilføres direkte til standard PCR. Brugeren vælger den egnede behandlingsprotokol iflg. anmodningen fra Maxwell 16 Instrument, anbringer prøverne i Cartridges i Maxwell 16 Instrument-platformen og lukker døren. Derefter starter brugeren instrumentet, som automatisk udfører alle trinene i protokollen. Prøvernes temperatur reguleres af et varmesystem, som kontrolleres af protokollen. Den isolerede DNA kan anvendes til PCR-amplifikation. 4/13 Side 3

5 2. Produktkomponenter, opbevaringsforhold og symboler Produkt Størrelse Katalognr. Maxwell 16 Blood DNA Purification System 48 præp. AS1015 Nok til 48 automatiske isoleringer. Inkluderer: C 30 C 48 Maxwell 16 Blood DNA Cartridges 50 oprensningsstempler 50 elueringsrør 20 ml elueringsbuffer Opbevaringsforhold: Maxwell 16 DNA Purification Systems opbevares ved C. Se udløbsdatoen på produktetiketten. Anvend ikke produktet efter udløbsdatoen. Sikkerhedsinformation: Cartridges indeholder guanidinhydroklorid og guanidinthiocyanat, som er skadelige og lokalirriterende stoffer. Cartridges indeholder også ethanol og isopropanol, som er brændbare. Maxwell 16-reagens-Cartridges er udformet til brug med potentielt infektiøse stoffer. Brugerne skal bære korrekt beskyttelsesudstyr (f.eks. handsker og beskyttelsesbriller) under håndteringen af infektiøse stoffer. Brugerne skal overholde institutionens retningslinjer vedrørende håndtering og kassering af alle infektiøse stoffer, som anvendes med dette system. Maxwell 16-reagens-Cartridges indeholder potentielt skadelige kemikalier. Brugerne skal bære handsker under håndteringen af reagens-cartridges. Brugerne skal følge institutionens retningslinjer vedrørende bortskaffelse. For yderligere sikkerhedsinformation henvises der til materialesikkerhedsdatabladet på MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland Side 4 4/13

6 Symboler Symbol Forklaring Symbol Forklaring In vitro diagnostisk medicinsk udstyr Autoriseret repræsentant 15 C 30 C Opbevares ved C Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Fremstiller! Vigtigt Sundhedskadelig. Irritant. <n> Indeholder nok til n test Conformité Européenne 6422MA Advarsel. Biologisk betinget fare. Advarsel. Klemningsfare. Katalognummer Lotnummer Må ikke genbruges 4/13 Side 5

7 3. Inden du går i gang Materialer, som skal leveres af brugeren Pipetter og pipettespidser til overføring af prøver til på forhånd fyldte reagens-cartridges Lagerrør til oprensede DNA-prøver 3.A. Klargøring af fuldblodsprøver Tabel 1. Fuldblodsprøvevolumen og forbehandlingskrav. Prøvetype Kit Volumen Forbehandlingskrav Humant fuldblod Blood DNA Purification System (katalognr. AS1015) Behandlingskapacitet og -udbytte af fuldblodsprøver 300 µl Ingen Det totale udbytte af genomisk DNA fra fuldblodsprøver afhænger af prøvevolumenen og antallet af hvide blodlegemer/ml. Hver Cartridge i Maxwell 16 Blood DNA Purification System er udformet til oprensning af genomisk DNA fra 300 µl fuldblod. Udgangspunktet er et gennemsnit af hvide blodlegemer på mellem 4, og 1, /ml fuldblod (værdier hos en normal, rask voksen). Overskridelse af den anbefalede volumen eller blodlegemetal kan have en negativ effekt på udbyttet og kvaliteten af den oprensede, genomiske DNA og kan forårsage krydskontaminering af prøver. Bemærkninger: 1. Fuldblodsprøver opsamlet i EDTA, citrat eller heparinbehandlede rør kan anvendes. 2. Blodprøver skal opbevares ved 4 C og behandles inden for 7 dage, efter prøverne er taget. 3. Når der arbejdes med koncentrerede gdna-prøver, kan eventuelle MagneSil -restpartikler fjernes ved at udføre en sekundær clearing af Magnetic Elution Rack eller ved centrifugering af det eluerede materiale efterfulgt af overførsel af supernatanten til et nyt rør. Side 6 4/13

8 3.B. Klargøring af humane buffy coat-prøver Tabel 2. Buffy coat-prøvevolumen og forbehandlingskrav. Prøvetype Kit Volumen Forbehandlingskrav Human buffy coat Behandlingskapacitet og -udbytte af buffy coat-prøver Centrifugering af fuldblodsprøver ved g i 20 minutter resulterer i, at materialet deles i tre lag: et bundlag, som hovedsageligt indeholder røde blodlegemer, et toplag af plasma og et tyndt hvidt lag i grænsefladen med en koncentration af hvide blodlegemer. Der kan anvendes en 1 ml pipette til med forsigtighed at opsamle de koncentrerede hvide blodlegemer (buffy coat) fra grænsefladen. Dette fører typisk til en tidobbelt koncentration af hvide blodlegemer i en blodprøve, afhængig af brugerens teknik, og hvor godt de hvide blodlegemer samler sig. Karakteristika såsom prøvens alder og opbevaring, plasmalagets klarhed og tællingen af hvide blodlegemer kan påvirke genvindingen af buffy coat-fraktionen og det resulterende DNA-udbytte. En volumen på 250 µl buffy coat (opnået fra 2,5 ml fuldblod) kan behandles vha. Maxwell 16 Blood DNA Cartridge og buffy coat-metoden. Bemærkninger: Blood DNA Purification System (katalognr. AS1015) 250 µl koncentreret fra 2,5 ml fuldblod 1. Rotér Vacutainer -røret i 20 minutter ved g. 2. Hent de hvide blodlegemer op vha. en 1 ml pipette. 3. Sæt prøven over i hul nr Elueringsvolumenen er vigtig. Anbring 300 µl elueringsbuffer i Maxwell 16-elueringsrøret ved behandling af! 250 µl buffy coat-prøve. En del af elueringsbufferen vil gå tabt under kørslen pga. fordampning og absorption i MagneSil -partiklerne under elueringen. 2. Når der arbejdes med koncentreret, genomisk DNA, kan eventuelle MagneSil - restpartikler fjernes ved at udføre en sekundær clearing af Magnetic Elution Rack eller ved centrifugering af det eluerede materiale og overførsel af supernatanten til et nyt rør. 3. Koncentrationen af den oprensede DNA bør måles via absorbans ved A 260. DNA-renheden bør bekræftes ved agarosegelelektroforese og ved at måle A 260 /A 280 -forholdet, som typisk er >1,7. 4. Der skal inkluderes egnede kontroller i alle efterfølgende diagnostiske anvendelser, som gør brug af DNA oprenset vha. Maxwell 16 System. 5. Under ydelsesvurderingen blev det vist, at overførslen af DNA mellem Cartridges var <6 pg/µl. Brugeren er ansvarlig for etableringen af de ydelseskarakteristika, der er nødvendige for efterfølgende diagnostiske anvendelser. 4/13 Side 7

9 3.C. Klargøring af Maxwell 16 Cartridge Figur 1. Maxwell 16 Blood DNA Purification System Cartridge. Prøven sættes i hul nr. 1.! Følg de standardmæssige laboratorieprocedurer for at undgå krydskontaminering af prøverne. Bær handsker og skift dem ofte. Anvend aerosolresistente spidser ved overførsel af prøver for at mindske potentialet for krydskontaminering. Anvend ikke Cartridges, hvis forseglingerne er blevet beskadiget eller mangler. 5361MB 1. Anbring alle de Cartridges, der skal anvendes, i Maxwell 16 Cartridge Rack med den kammede side af Cartridge med front mod holderens nummerside. Fjern forsigtigt forseglingen fra hver enkelt Cartridge. Sørg for at undgå kontaminering af reagens-cartridges når forseglingen fjernes. Side 8 4/13

10 ! 2. Anbring ét stempel i hul nr. 7 for hver Cartridge, og sørg for at bunden af stemplet er i bunden af Cartridge. (Hul nr. 7 er det hul, der er tættest på Cartridges kammede side). Bemærk: Stemplet sidder løst i Cartridge. 3. Overfør prøven til hul nr. 1. (Hul nr. 1 er det hul, der er tættest på Cartridge-etiketten og længst væk fra brugeren). Sørg for at undgå kontaminering af prøverne under overførslen, og sørg for at prøverne identificeres og spores på korrekt vis. Maxwell 16-reagens-Cartridges er udformet til brug med potentielt infektiøse stoffer. Brugerne skal bære korrekt beskyttelsesudstyr (f.eks. handsker og beskyttelsesbriller) under håndteringen af infektiøse stoffer. Brugerne skal følge institutionens retningslinjer vedrørende håndtering og kassering af alle infektiøse stoffer, som anvendes med dette system. Maxwell 16-reagens-Cartridges indeholder potentielt skadelige kemikalier. Brugerne skal bære handsker under håndteringen af reagens-cartridges. Brugerne skal følge institutionens retningslinjer vedrørende borskaffelse. De blå elueringsrør vil blive brugt senere i opsætningsprocessen. 4/13 Side 9

11 4. Automatisk DNA-oprensning i Maxwell 16 Instrument Se den tekniske vejledning til Maxwell 16 IVD Instrument #TM315 for detaljerede oplysninger om opsætning og kørsel af Maxwell 16 IVD Instrument. 1. Tænd for Maxwell 16 IVD Instrument. Instrumentet tændes, viser firmwareversionsnummeret, gennemgår en selvkontrol og sætter alle bevægelige dele tilbage til udgangspositionen. 2. Verificer at skærmen Hjem viser SEV, og at SEV-hardwaren er installeret. Tryk på Run/Stop for at fortsætte. 3. Indtast bruger og PIN-nummer, hvis dette alternativ er aktiveret. 4. Vælg Blod eller Buffy Coat på skærmen Protokoller. 5. Bekræft på næste skærm at den korrekte metode og bruger blev valgt. Tryk på Run/Stop for at fortsætte. 6. Åbn døren, når du anmodes herom på skærmen, og tryk derefter på Run/Stop. Advarsel: Klemningsfare. 7. Se den tekniske vejledning til Maxwell 16 IVD Instrument #TM315 for indlæsning af stregkodelæserdata, hvis dette alternativ er aktiveret. 8. Overfør Cartridges med prøver og stempler fra Cartridgeklargøringsholderen til Maxwell 16-platformen. Sørg for at placere Cartridges i instrumentet med den kammede side tættest på døren. Bemærkninger: Kontrollér om Cartridge vender rigtigt, hvis du har svært ved at sætte den i platformen. Isæt Cartridge ved først at sætte den kammede side i og derefter trykke ned på bagsiden af Cartridge for at klikke den på plads. Hvis du behandler mindre end 16 prøver, skal du anbringe reagens- Cartridges i centrum af Cartridge med lige stort mellemrum mellem dem udad fra centrum. 9. Anbring ét blåt elueringsrør for hver Cartridge i hullerne til elueringsrørene forrest på platformen. 10. Tilfør 300 µl elueringsbuffer til hvert enkelt af de blå elueringsrør. Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax Part# TM301 Printed in USA. Page 10 4/13

12 11. Tryk på knappen Run/Stop. Platformen trækkes tilbage. Luk døren. Advarsel: Klemningsfare.. Maxwell 16 IVD Instrument starter oprensningskørslen med det samme. Skærmen viser den kørselstid, der cirka er tilbage. Bemærkninger: 1. Kørslen sættes på pause, når du trykker på knappen Run/Stop eller åbner døren. 2. Hvis kørslen standses, inden den er færdig, vasker instrumentet partiklerne af stemplerne og skubber stemplerne ind i hul nr. 7 i cartridge. Prøverne mistes. 12. Følg skærminstruktionerne vedrørende dataoverførsel når den automatiske oprensningskørsel er udført. Se den tekniske vejledning til Maxwell 16 IVD Instrument for detaljerede instruktioner #TM315 og den tekniske vejledning til Maxwell Sample Track Software nr. TM Følg skærminstruktionerne til slut under metoden for at åbne døren. Bekræft at stemplerne befinder sig i hul nr. 7 i cartridge, når kørslen er forbi. Hvis stemplerne ikke blev fjernet fra den magnetiske stempelstang, skal du skubbe dem forsigtigt ned med hånden for at tage dem ud. 14. Tryk på Run/Stop for at skubbe platformen ud af instrumentet. Advarsel: Klemningsfare. 15. Tag elueringsrørene ud af de opvarmede elueringsrørhuller og anbring dem i Magnetic Elution Tube Rack. Overfør de eluerede prøver til lagerrørene vha. pipetter. Kassér de blå elueringsrør efter at have overført den eluerede prøve. Bemærk: Anvend en pipettespids til at suge prøver op fra de indfangede partikler på siden af det blå elueringsrør for således at undgå overførsel af partikler. 16. Tag Cartridges og stempler ud af instrumentplatformen og kassér dem. Genbrug ikke Cartridges, stempler eller elueringsrør. Hvis du har konfigureret instrumentet til at udføre en UV-behandling efter endt kørsel, vil behandlingen starte, når døren lukkes. Sørg for at prøverne er taget ud, inden du lukker døren og starter UV-lysbehandlingen, for at undgå beskadigelse af nucleic acid. Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax Printed in USA. Part# TM301 4/13 Page 11

13 5. Fejlfinding Kontakt venligst det lokale Promega-filialkontor eller -distributør, hvis du har spørgsmål, som ikke behandles her. Kontaktinformation er til rådighed på: E-post: Symptomer Lavere end forventet A 260 (lavere udbytte end forventet) Årsager og kommentarer Fuldblodsprøven havde en lav tælling af hvide blodlegemer. Udbyttet af genomisk DNA fra blodprøver afhænger af antallet af hvide blodlegemer i prøven. Fuldblodsprøven blev ikke blandet før behandling. Sørg for at blande fuldblodsprøver inden behandling for at sikre at de hvide blodlegemer er i suspension. Intet udbytte Overførsel af partikler For meget af prøven blev behandlet. Behandling af en større prøvemængde end den anbefalede øger ikke nødvendigvis udbyttet. Overskridelse af grænsen for prøvestørrelsen kan resultere i et suboptimalt DNA-udbytte og -renhed. Prøven blev anbraft i hul nr. 7 i stedet for DNA-oprensnings-Cartridge-hul nr. 1. Se efter at du har vendt DNA-oprensnings-Cartridge korrekt, således at du tilfører prøven til hul nr. 1. Hul nr. 1 er det hul, der er tættest på den etiketmærkede side på Cartridge. DNA oprenset fra prøver med høj blodlegemetælling kan blive viskøs og vanskelig at foretage clearing af under eluering. Udfør en sekundær partikelindfangning vha. Magnetic Elution Rack eller fjern partiklerne ved centrifugering. Side 12 4/13

14 (a) U.S. Pat. Nos. 6,027,945, 6,368,800 and 6,673,631, European Pat. No and Japanese Pat. No , 2010, 2012, 2013 Promega Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Maxwell og MagneSil er registrerede varemærker tilhørende Promega Corporation. Vacutainer er et registreret varemærke tilhørende Becton, Dickinson and Company. Produkterne kan være dækket af anmeldte eller udstedte patenter eller kan have visse begrænsninger. Du er velkommen til at besøge vores websted for yderligere information. Alle priser og specifikationer er underkastet ændringer uden forudgående varsel. Produktfordringer er underkastet ændringer. Kontakt teknisk service hos Promega eller gå ind i Promegas online-katalog for at få de mest aktuelle informationer om Promega-produkterne. 4/13 Side 13

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Den vigtigste hændelse ved et hjertestop er hvad der sker. agefter

Den vigtigste hændelse ved et hjertestop er hvad der sker. agefter Den vigtigste hændelse ved et hjertestop er hvad der sker agefter Powerheart G5 giver dig selvtillid til at hjælpe. I Danmark. Dit lokale Cardiac Science team står altid til rådighed med support og den

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Anbefalinger for henholdsvis blod- og vævsprøver til Dansk CancerBiobank er udarbejdet

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

UPDATE EFTERÅR 2015. Denovix ny leverandør Spektrofotometer og fluorometer i ét og samme instrument Se side 3

UPDATE EFTERÅR 2015. Denovix ny leverandør Spektrofotometer og fluorometer i ét og samme instrument Se side 3 EFTERÅR 2015 UPDATE Denovix ny leverandør Spektrofotometer og fluorometer i ét og samme instrument Se side 3 Azure Imaging System Chemiluminiscens detektion: Afløseren til dit mørkekammer Se side 4 - på

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

SlingOn. Manual dansk

SlingOn. Manual dansk SlingOn Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Author: JS.30.06.2013 SaniProLogic / Easy 3000/4000 Kom godt i gang - beboer Side 2/7 Brugerfladen på Internettet Saniva.dk

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugerkontrolmetoder i ELMS 1.1

Brugerkontrolmetoder i ELMS 1.1 Brugerkontrolmetoder i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [FORTROLIGT] INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT...1 KONTROLMETODER...2 Integreret brugerkontrol (IUV)...2 Shibboleth (og identitetsprogrammer

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere