Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maxwell 16 Blood DNA Purification System"

Transkript

1 Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk medicinsk udstyr MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland BRUGSANVISNING FOR PRODUKT AS1015 TRYKT I USA. 4/13

2 Maxwell 16 Blood DNA Purification System Al teknisk litteratur er tilgængelig på internettet på: Du er velkommen til at besøge vores websted, hvor du kan verificere, at du anvender den mest aktuelle version af denne tekniske vejledning. Kontakt teknisk service hos Promega, hvis du har spørgsmål om brugen af dette system. E-post: 1. Beregnet anvendelse af Maxwell 16 Blood DNA Purification System 1 2. Produktkomponenter, opbevaringsforhold og symboler Inden du går i gang...6 A. Klargøring af fuldblodsprøver...6 B. Klargøring af humane buffy coat-prøver...7 C. Klargøring af Maxwell 16 Cartridge Automatisk DNA-oprensning i Maxwell 16 Instrument Fejlfinding Beregnet anvendelse af Maxwell 16 Blood DNA Purification System Maxwell 16 Blood DNA Purification System (a) (katalognr. AS1015) er beregnet til brug med Maxwell 16 Instrument (katalognr. AS3050) til at udføre automatisk isolering af DNA fra humant fuldblod eller buffy coat-prøver. Prøver opsamlet i blodopsamlingsrør behandlet med EDTA, heparin eller citrat kan anvendes. Nucleic acid-isoleringsmetoden anvendt af Maxwell 16 System producerer DNA, som er egnet til direkte efterfølgende analyse vha. standardmæssige amplifikationsmetoder. Disse metoder inkluderer forskellige polymerasekædereaktion (PCR)-test til humane in vitro diagnostiske formål. Maxwell 16 System er ikke beregnet til brug som en del af en specifik in vitro diagnostisk test. Maxwell 16 Blood DNA Purification System er kun til professionel brug. De diagnostiske resultater, som opnås ved brug af DNA oprenset med dette system, skal fortolkes sammen med andre kliniske data eller laboratoriedata. 4/13 Side 1

3 Begrænsninger i brugen Maxwell 16 Blood DNA Purification System (katalognr. AS1015) er ikke beregnet til brug med vævsprøver eller prøver fra kropsvæsker andet end blod. Produktet er ikke beregnet til brug med ikke-humane prøver eller til oprensning af RNA. Maxwell 16 System-ydelsen er blevet vurderet ved at isolere DNA fra 300 µl fuldblodsprøver, eller 250 µl buffy coat-prøver, opnået fra sunde individer med en tælling af hvide blodlegemer på mellem 4, og 1, Brugeren er ansvarlig for etableringen af de ydelseskarakteristika, der er nødvendige for efterfølgende diagnostiske anvendelser. Der skal inkluderes egnede kontroller i alle efterfølgende diagnostiske anvendelser, som gør brug af DNA oprenset vha. Maxwell 16 System. Overensstemmelse med EU-direktiv 98/79/EC for in vitro diagnostisk medicinsk udstyr er demonstreret for og gælder kun brugen af Maxwell 16 IVD Instrument (katalognr. AS3050) i IVD mode med Maxwell 16 Blood DNA Purification System (katalognr. AS1015). Side 2 4/13

4 Maxwell 16 Blood DNA-oprensningsproces Ved brug sammen med Maxwell 16 IVD Instrument udfører Maxwell 16 Blood DNA Purification System (katalognr. AS1015) automatisk nucleic acid-oprensning fra op til 16 prøver ved brug af cellelysis og binding af magnetiserede silicapartikler til nucleic acid som det primære separationsprincip. De automatiske trin, der udføres af Maxwell 16 System, omfatter: Lysis af prøve ved tilstedeværelse af et kaotropisk stof og rensemiddel. Binding af nucleic acid til magnetiserede silicapartikler. Bortvaskning af bundne partikler fra andre cellekomponenter. Eluering af nucleic acid til en formulering, som kan tilføres direkte til standard PCR. Brugeren vælger den egnede behandlingsprotokol iflg. anmodningen fra Maxwell 16 Instrument, anbringer prøverne i Cartridges i Maxwell 16 Instrument-platformen og lukker døren. Derefter starter brugeren instrumentet, som automatisk udfører alle trinene i protokollen. Prøvernes temperatur reguleres af et varmesystem, som kontrolleres af protokollen. Den isolerede DNA kan anvendes til PCR-amplifikation. 4/13 Side 3

5 2. Produktkomponenter, opbevaringsforhold og symboler Produkt Størrelse Katalognr. Maxwell 16 Blood DNA Purification System 48 præp. AS1015 Nok til 48 automatiske isoleringer. Inkluderer: C 30 C 48 Maxwell 16 Blood DNA Cartridges 50 oprensningsstempler 50 elueringsrør 20 ml elueringsbuffer Opbevaringsforhold: Maxwell 16 DNA Purification Systems opbevares ved C. Se udløbsdatoen på produktetiketten. Anvend ikke produktet efter udløbsdatoen. Sikkerhedsinformation: Cartridges indeholder guanidinhydroklorid og guanidinthiocyanat, som er skadelige og lokalirriterende stoffer. Cartridges indeholder også ethanol og isopropanol, som er brændbare. Maxwell 16-reagens-Cartridges er udformet til brug med potentielt infektiøse stoffer. Brugerne skal bære korrekt beskyttelsesudstyr (f.eks. handsker og beskyttelsesbriller) under håndteringen af infektiøse stoffer. Brugerne skal overholde institutionens retningslinjer vedrørende håndtering og kassering af alle infektiøse stoffer, som anvendes med dette system. Maxwell 16-reagens-Cartridges indeholder potentielt skadelige kemikalier. Brugerne skal bære handsker under håndteringen af reagens-cartridges. Brugerne skal følge institutionens retningslinjer vedrørende bortskaffelse. For yderligere sikkerhedsinformation henvises der til materialesikkerhedsdatabladet på MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland Side 4 4/13

6 Symboler Symbol Forklaring Symbol Forklaring In vitro diagnostisk medicinsk udstyr Autoriseret repræsentant 15 C 30 C Opbevares ved C Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Fremstiller! Vigtigt Sundhedskadelig. Irritant. <n> Indeholder nok til n test Conformité Européenne 6422MA Advarsel. Biologisk betinget fare. Advarsel. Klemningsfare. Katalognummer Lotnummer Må ikke genbruges 4/13 Side 5

7 3. Inden du går i gang Materialer, som skal leveres af brugeren Pipetter og pipettespidser til overføring af prøver til på forhånd fyldte reagens-cartridges Lagerrør til oprensede DNA-prøver 3.A. Klargøring af fuldblodsprøver Tabel 1. Fuldblodsprøvevolumen og forbehandlingskrav. Prøvetype Kit Volumen Forbehandlingskrav Humant fuldblod Blood DNA Purification System (katalognr. AS1015) Behandlingskapacitet og -udbytte af fuldblodsprøver 300 µl Ingen Det totale udbytte af genomisk DNA fra fuldblodsprøver afhænger af prøvevolumenen og antallet af hvide blodlegemer/ml. Hver Cartridge i Maxwell 16 Blood DNA Purification System er udformet til oprensning af genomisk DNA fra 300 µl fuldblod. Udgangspunktet er et gennemsnit af hvide blodlegemer på mellem 4, og 1, /ml fuldblod (værdier hos en normal, rask voksen). Overskridelse af den anbefalede volumen eller blodlegemetal kan have en negativ effekt på udbyttet og kvaliteten af den oprensede, genomiske DNA og kan forårsage krydskontaminering af prøver. Bemærkninger: 1. Fuldblodsprøver opsamlet i EDTA, citrat eller heparinbehandlede rør kan anvendes. 2. Blodprøver skal opbevares ved 4 C og behandles inden for 7 dage, efter prøverne er taget. 3. Når der arbejdes med koncentrerede gdna-prøver, kan eventuelle MagneSil -restpartikler fjernes ved at udføre en sekundær clearing af Magnetic Elution Rack eller ved centrifugering af det eluerede materiale efterfulgt af overførsel af supernatanten til et nyt rør. Side 6 4/13

8 3.B. Klargøring af humane buffy coat-prøver Tabel 2. Buffy coat-prøvevolumen og forbehandlingskrav. Prøvetype Kit Volumen Forbehandlingskrav Human buffy coat Behandlingskapacitet og -udbytte af buffy coat-prøver Centrifugering af fuldblodsprøver ved g i 20 minutter resulterer i, at materialet deles i tre lag: et bundlag, som hovedsageligt indeholder røde blodlegemer, et toplag af plasma og et tyndt hvidt lag i grænsefladen med en koncentration af hvide blodlegemer. Der kan anvendes en 1 ml pipette til med forsigtighed at opsamle de koncentrerede hvide blodlegemer (buffy coat) fra grænsefladen. Dette fører typisk til en tidobbelt koncentration af hvide blodlegemer i en blodprøve, afhængig af brugerens teknik, og hvor godt de hvide blodlegemer samler sig. Karakteristika såsom prøvens alder og opbevaring, plasmalagets klarhed og tællingen af hvide blodlegemer kan påvirke genvindingen af buffy coat-fraktionen og det resulterende DNA-udbytte. En volumen på 250 µl buffy coat (opnået fra 2,5 ml fuldblod) kan behandles vha. Maxwell 16 Blood DNA Cartridge og buffy coat-metoden. Bemærkninger: Blood DNA Purification System (katalognr. AS1015) 250 µl koncentreret fra 2,5 ml fuldblod 1. Rotér Vacutainer -røret i 20 minutter ved g. 2. Hent de hvide blodlegemer op vha. en 1 ml pipette. 3. Sæt prøven over i hul nr Elueringsvolumenen er vigtig. Anbring 300 µl elueringsbuffer i Maxwell 16-elueringsrøret ved behandling af! 250 µl buffy coat-prøve. En del af elueringsbufferen vil gå tabt under kørslen pga. fordampning og absorption i MagneSil -partiklerne under elueringen. 2. Når der arbejdes med koncentreret, genomisk DNA, kan eventuelle MagneSil - restpartikler fjernes ved at udføre en sekundær clearing af Magnetic Elution Rack eller ved centrifugering af det eluerede materiale og overførsel af supernatanten til et nyt rør. 3. Koncentrationen af den oprensede DNA bør måles via absorbans ved A 260. DNA-renheden bør bekræftes ved agarosegelelektroforese og ved at måle A 260 /A 280 -forholdet, som typisk er >1,7. 4. Der skal inkluderes egnede kontroller i alle efterfølgende diagnostiske anvendelser, som gør brug af DNA oprenset vha. Maxwell 16 System. 5. Under ydelsesvurderingen blev det vist, at overførslen af DNA mellem Cartridges var <6 pg/µl. Brugeren er ansvarlig for etableringen af de ydelseskarakteristika, der er nødvendige for efterfølgende diagnostiske anvendelser. 4/13 Side 7

9 3.C. Klargøring af Maxwell 16 Cartridge Figur 1. Maxwell 16 Blood DNA Purification System Cartridge. Prøven sættes i hul nr. 1.! Følg de standardmæssige laboratorieprocedurer for at undgå krydskontaminering af prøverne. Bær handsker og skift dem ofte. Anvend aerosolresistente spidser ved overførsel af prøver for at mindske potentialet for krydskontaminering. Anvend ikke Cartridges, hvis forseglingerne er blevet beskadiget eller mangler. 5361MB 1. Anbring alle de Cartridges, der skal anvendes, i Maxwell 16 Cartridge Rack med den kammede side af Cartridge med front mod holderens nummerside. Fjern forsigtigt forseglingen fra hver enkelt Cartridge. Sørg for at undgå kontaminering af reagens-cartridges når forseglingen fjernes. Side 8 4/13

10 ! 2. Anbring ét stempel i hul nr. 7 for hver Cartridge, og sørg for at bunden af stemplet er i bunden af Cartridge. (Hul nr. 7 er det hul, der er tættest på Cartridges kammede side). Bemærk: Stemplet sidder løst i Cartridge. 3. Overfør prøven til hul nr. 1. (Hul nr. 1 er det hul, der er tættest på Cartridge-etiketten og længst væk fra brugeren). Sørg for at undgå kontaminering af prøverne under overførslen, og sørg for at prøverne identificeres og spores på korrekt vis. Maxwell 16-reagens-Cartridges er udformet til brug med potentielt infektiøse stoffer. Brugerne skal bære korrekt beskyttelsesudstyr (f.eks. handsker og beskyttelsesbriller) under håndteringen af infektiøse stoffer. Brugerne skal følge institutionens retningslinjer vedrørende håndtering og kassering af alle infektiøse stoffer, som anvendes med dette system. Maxwell 16-reagens-Cartridges indeholder potentielt skadelige kemikalier. Brugerne skal bære handsker under håndteringen af reagens-cartridges. Brugerne skal følge institutionens retningslinjer vedrørende borskaffelse. De blå elueringsrør vil blive brugt senere i opsætningsprocessen. 4/13 Side 9

11 4. Automatisk DNA-oprensning i Maxwell 16 Instrument Se den tekniske vejledning til Maxwell 16 IVD Instrument #TM315 for detaljerede oplysninger om opsætning og kørsel af Maxwell 16 IVD Instrument. 1. Tænd for Maxwell 16 IVD Instrument. Instrumentet tændes, viser firmwareversionsnummeret, gennemgår en selvkontrol og sætter alle bevægelige dele tilbage til udgangspositionen. 2. Verificer at skærmen Hjem viser SEV, og at SEV-hardwaren er installeret. Tryk på Run/Stop for at fortsætte. 3. Indtast bruger og PIN-nummer, hvis dette alternativ er aktiveret. 4. Vælg Blod eller Buffy Coat på skærmen Protokoller. 5. Bekræft på næste skærm at den korrekte metode og bruger blev valgt. Tryk på Run/Stop for at fortsætte. 6. Åbn døren, når du anmodes herom på skærmen, og tryk derefter på Run/Stop. Advarsel: Klemningsfare. 7. Se den tekniske vejledning til Maxwell 16 IVD Instrument #TM315 for indlæsning af stregkodelæserdata, hvis dette alternativ er aktiveret. 8. Overfør Cartridges med prøver og stempler fra Cartridgeklargøringsholderen til Maxwell 16-platformen. Sørg for at placere Cartridges i instrumentet med den kammede side tættest på døren. Bemærkninger: Kontrollér om Cartridge vender rigtigt, hvis du har svært ved at sætte den i platformen. Isæt Cartridge ved først at sætte den kammede side i og derefter trykke ned på bagsiden af Cartridge for at klikke den på plads. Hvis du behandler mindre end 16 prøver, skal du anbringe reagens- Cartridges i centrum af Cartridge med lige stort mellemrum mellem dem udad fra centrum. 9. Anbring ét blåt elueringsrør for hver Cartridge i hullerne til elueringsrørene forrest på platformen. 10. Tilfør 300 µl elueringsbuffer til hvert enkelt af de blå elueringsrør. Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax Part# TM301 Printed in USA. Page 10 4/13

12 11. Tryk på knappen Run/Stop. Platformen trækkes tilbage. Luk døren. Advarsel: Klemningsfare.. Maxwell 16 IVD Instrument starter oprensningskørslen med det samme. Skærmen viser den kørselstid, der cirka er tilbage. Bemærkninger: 1. Kørslen sættes på pause, når du trykker på knappen Run/Stop eller åbner døren. 2. Hvis kørslen standses, inden den er færdig, vasker instrumentet partiklerne af stemplerne og skubber stemplerne ind i hul nr. 7 i cartridge. Prøverne mistes. 12. Følg skærminstruktionerne vedrørende dataoverførsel når den automatiske oprensningskørsel er udført. Se den tekniske vejledning til Maxwell 16 IVD Instrument for detaljerede instruktioner #TM315 og den tekniske vejledning til Maxwell Sample Track Software nr. TM Følg skærminstruktionerne til slut under metoden for at åbne døren. Bekræft at stemplerne befinder sig i hul nr. 7 i cartridge, når kørslen er forbi. Hvis stemplerne ikke blev fjernet fra den magnetiske stempelstang, skal du skubbe dem forsigtigt ned med hånden for at tage dem ud. 14. Tryk på Run/Stop for at skubbe platformen ud af instrumentet. Advarsel: Klemningsfare. 15. Tag elueringsrørene ud af de opvarmede elueringsrørhuller og anbring dem i Magnetic Elution Tube Rack. Overfør de eluerede prøver til lagerrørene vha. pipetter. Kassér de blå elueringsrør efter at have overført den eluerede prøve. Bemærk: Anvend en pipettespids til at suge prøver op fra de indfangede partikler på siden af det blå elueringsrør for således at undgå overførsel af partikler. 16. Tag Cartridges og stempler ud af instrumentplatformen og kassér dem. Genbrug ikke Cartridges, stempler eller elueringsrør. Hvis du har konfigureret instrumentet til at udføre en UV-behandling efter endt kørsel, vil behandlingen starte, når døren lukkes. Sørg for at prøverne er taget ud, inden du lukker døren og starter UV-lysbehandlingen, for at undgå beskadigelse af nucleic acid. Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax Printed in USA. Part# TM301 4/13 Page 11

13 5. Fejlfinding Kontakt venligst det lokale Promega-filialkontor eller -distributør, hvis du har spørgsmål, som ikke behandles her. Kontaktinformation er til rådighed på: E-post: Symptomer Lavere end forventet A 260 (lavere udbytte end forventet) Årsager og kommentarer Fuldblodsprøven havde en lav tælling af hvide blodlegemer. Udbyttet af genomisk DNA fra blodprøver afhænger af antallet af hvide blodlegemer i prøven. Fuldblodsprøven blev ikke blandet før behandling. Sørg for at blande fuldblodsprøver inden behandling for at sikre at de hvide blodlegemer er i suspension. Intet udbytte Overførsel af partikler For meget af prøven blev behandlet. Behandling af en større prøvemængde end den anbefalede øger ikke nødvendigvis udbyttet. Overskridelse af grænsen for prøvestørrelsen kan resultere i et suboptimalt DNA-udbytte og -renhed. Prøven blev anbraft i hul nr. 7 i stedet for DNA-oprensnings-Cartridge-hul nr. 1. Se efter at du har vendt DNA-oprensnings-Cartridge korrekt, således at du tilfører prøven til hul nr. 1. Hul nr. 1 er det hul, der er tættest på den etiketmærkede side på Cartridge. DNA oprenset fra prøver med høj blodlegemetælling kan blive viskøs og vanskelig at foretage clearing af under eluering. Udfør en sekundær partikelindfangning vha. Magnetic Elution Rack eller fjern partiklerne ved centrifugering. Side 12 4/13

14 (a) U.S. Pat. Nos. 6,027,945, 6,368,800 and 6,673,631, European Pat. No and Japanese Pat. No , 2010, 2012, 2013 Promega Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Maxwell og MagneSil er registrerede varemærker tilhørende Promega Corporation. Vacutainer er et registreret varemærke tilhørende Becton, Dickinson and Company. Produkterne kan være dækket af anmeldte eller udstedte patenter eller kan have visse begrænsninger. Du er velkommen til at besøge vores websted for yderligere information. Alle priser og specifikationer er underkastet ændringer uden forudgående varsel. Produktfordringer er underkastet ændringer. Kontakt teknisk service hos Promega eller gå ind i Promegas online-katalog for at få de mest aktuelle informationer om Promega-produkterne. 4/13 Side 13

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug

System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug Tilsigtet brug: VACUETTE blodprøveglas, prøvetagningsholdere og kanyler. Samlet er disse dele beregnet til venøs blodprøvetagning. VACUETTE rørene

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING Vigtige oplysninger!usa Rx Only!USA Sporing af apparatet FDA i USA (kontoret for kontrol med fødevarer og medicin) kræver, at producenter og distributører

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere