C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Revision 2. Juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014"

Transkript

1 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Revision 2 Juli 2014

2 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Side 2 af 7 1. Anvendelse Biofortuna SSPGo No Template Control (NTC) Kit indeholder ekstratest af PCR-amplikonkontaminering til anvendelse sammen med Biofortuna SSPGo-sæt, som ikke har en integreret NTC. 2. Introduktion PCR er en følsom teknik, som er modtagelig over for kontaminering med DNA-amplikon fra en tidligere PCR. Kontaminering kan medføre falsk positiv amplifikation i efterfølgende PCR'er, hvilket kan medføre ukorrekt genotypebestemmelse. PCR-amplikon kan kontaminere reagenser og prøver samt laboratorieudstyr såsom pipetter. Reagenser og udstyr skal monitoreres regelmæssigt for tegn på kontaminering. NTC-testen anvendes til påvisning af potentiel PCR- eller DNA-kontaminering, der er til stede i den DNA-fortyndingsopløsning, som anvendes til en prøve. 3. Testbeskrivelse Hvert SSPGo No Template Control-sæt består af 12 strips med 8 PCR-reaktioner, som indeholder frysetørret PCRbuffer, polymerase og primere, der er specifikke for HLA-DRA-genet, og producere en 187bp-amplikon fra humant genomisk DNA eller amplificeret DNA. Alle Biofortuna-sæt anvender en DRA-amplikon som intern kontrol, og derfor vil enhver kontaminering fra brugen af Biofortuna SSPGo-sæt have samtidig amplifikation af DRA-genet og blive påvist vha. NTC-testprimere. 4. Indhold i sættet 12 strips med 8 PCR-reaktioner, som hver indeholder 10 µl prædispenserede frysetørrede primere, polymerase, dntp'er* og buffer. Formatet for de otte reaktionsstrips er vist nedenfor. Reaktion Farve Anvendelse 1 Rød Ingen skabelonkontrol: Prøve 1 2 Lilla Ingen skabelonkontrol: Prøve 2 3 Lilla Ingen skabelonkontrol: Prøve 3 4 Lilla Ingen skabelonkontrol: Prøve 4 5 Lilla Ingen skabelonkontrol: Prøve 5 6 Lilla Ingen skabelonkontrol: Prøve 6 7 Lilla Ingen skabelonkontrol: Prøve 7 8 Lilla Ingen skabelonkontrol: Prøve 8 12 x 8 PCR-hætter 1 x brugsvejledning 1 x analysecertifikat Sikkerhedsdatablade kan hentes fra Biofortunas websted Kontakt den lokale distributør, hvis det ikke er muligt at hente ovenstående fra webstedet. *CleanAmp -dntp'er er givet i licens af Trilink Biotechnologies Inc til brug i Biofortuna SSPGo-produkter.

3 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Side 3 af 7 5. Nødvendige reagenser og nødvendigt udstyr Egnede kalibrerede pipettorer og sterile pipettespidser, f.eks. P10-pipettor med 10-µl-filterspidser. DNA-isolationssæt/-udstyr. UV-spektrofotometer. Polypropylenrør. Sterilt vand af molekylær renhed. Der skal benyttes en termocykler med de følgende specifikationer: Termocykler med 96 brønde og opvarmet låg med en temperatur på 104 C til oliefri drift. Temperaturstigning på 1,0 C i sekundet. Temperaturområde på 4,0 C til 99,9 C. Temperaturnøjagtighed på ±0,25 C i området 35 C til 99,9 C. Temperaturkalibrering, som kan henføres til en referencestandard. Programmer termocykleren ved at anvende PCR-cyklusparametrene i afsnit 8 herunder. Bemærk: se brugermanualen fra fabrikanten for specifikke oplysninger om termocykleren. Termocyklere skal kalibreres i henhold til ASHIs (American Society of Histocompatibility and Immunogenetics) eller EFIs (European Federation of Immunogenetics) retningslinjer for akkreditering. Gelelektroforesereagenser (agarose, 0,5x TBE, 1000bp DNA -molekylærvægtsmarkør, 10 mg/ml ethidiumbromid). Gelelektroforeseudstyr (geltanke, strømforsyning, geldokumentationssystem med UV-transilluminator). Bemærk: Ændringer af de anførte forhold såsom termocyklerens temperaturstigningshastighed kan påvirke fortolkningen af testresultaterne. 6. Sikkerhed og advarsler Test må kun udføres af kvalificeret personale. Alle reagenser skal håndteres i henhold til god laboratorieskik. Præ- og post-pcr-områder skal holdes adskilt. Overfør ikke nogen form for post-pcr-materialer tilbage til præ- PCR-området. Advarsel om biologisk risiko: Alle blodprodukter skal behandles som potentielt smittefarlige. Advarsel om biologisk risiko: Ethidiumbromid er et potentielt karcinogen. Anvend altid handsker, kittel og beskyttelsesbriller ved brug af ethidiumbromid. Advarsel om biologisk risiko: Vær forsigtig ved brug af UV-kilder. Anvend altid handsker, kittel og beskyttelsesbriller. Se aldrig direkte ind i UV-lyskilden. Sikkerhedsdatablade findes på 7. Opbevaring og holdbarhed Biofortuna SSPGo-sættene skal opbevares ved 2-28 C. Når PCR-beholderne fjernes fra foliepakken, skal reagenserne rehydreres med DNA inden for 3 timer. Se pakken for oplysninger om udløbsdato. Anvend ikke produkterne efter den påtrykte dato. Anvend ikke sættene, hvis foliepakken er beskadiget, eller hvis der ikke er en pose med tørremiddel. Sørg for, at PCR-beholderen forsegles tæt efter tilsætning af DNA. Til dette må kun de medfølgende forseglingsark eller -hætter benyttes,, eftersom der ellers kan opstå fordampning under PCR-amplifikation. Vær særlig opmærksom på kanter og hjørner. Bemærkning (1): Ved behov kan de ikke-hydrerede PCR-plader og -strips, der er taget ud af pakken, opbevares ved en temperatur på op til 21 o C og en fugtighed på ikke over 60 % i op til 3 timer før tilsætning af DNA.

4 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Side 4 af 7 Bemærkning (2): Når PCR-plader og -strips fra nyåbnede pakker er hydreret med DNA, kan de opbevares i op til 24 timer ved 2-8 C før PCR-trinnet, såfremt brøndene er godt forseglet, så der ikke opstår fordampning. 8. Brugsvejledning Bemærk: En hyppig kontamineringskilde er PCR-pipetter, og det tilrådes at anvende en kendt kontamineringsfri pipette til at afpipettere prøvemateriale i PCR-reaktionerne, herunder denne NTC-test. 1. Åbn foliepakken, og mærk den behørigt. Én strip kan anvendes til at teste mellem 1 og 8 prøver. Efter åbning skal PCR-reaktionerne anvendes inden for 3 timer. 2. For hver DNA-prøve, som skal genotypebestemmes, tilføjes 10 µl vand eller fortyndingsopløsning til en af reaktionerne på NTC-strippen. 3. Anvend 10 µl af 10 ng/µl humant genomisk DNA, hvis der er behov for en positiv kontrol. Dette vil resultere i en positiv 187bp-testamplikon. 4. Forsegl reaktionerne med de medleverede hætter, og fortsæt med standard-sspgo-pcr-parametre som vist nedenfor. BEMÆRKNING OM RESUSPENSION: Sørg for, at PCR-blandingerne resuspenderes med prøverne inden for 3 timer efter, at bakken er fjernet fra foliepakken. BEMÆRKNING OM PCR-PLADE/-STRIP-HØJDEPROFIL: Det anbefales, at højdeprofilen på plader og strips er ens, hvis de skal anvendes i samme PCR-maskine. Forskellige højdeprofiler kan forårsage dårlig kontakt med PCR-maskinens opvarmede låg. Dette kan resultere i dårlig eller mislykket PCR-amplifikation. PCR-parametre Følgende PCR-parametre bør anvendes. Sørg for at anvende temperaturstigninger på mindst 1 C i sekundet, og aktivér det opvarmede låg. Se brugermanualen fra fabrikanten af termocykleren for en fuldstændig vejledning. Termocyklere skal kalibreres i henhold til ASHIs (American Society of Histocompatibility and Immunogenetic) eller EFIs (European Federation of Immunogenetics) retningslinjer for akkreditering. Denaturer 94 C 5 minutter Denaturer 96 C 15 sekunder Bind 66 C 50 sekunder 10 cykler Udvid 72 C 30 sekunder Denaturer 96 C 15 sekunder Bind 64 C 50 sekunder 20 cykler Udvid 72 C 30 sekunder HOLD 15 C Gelelektroforese Disse instruktioner gælder for horisontal agarosegelelektroforese: Forbered en 2 %-agarosegel i 0,5 x TBE-buffer. Når gelen er afkølet til ca. 60 C, skal der tilsættes ethidiumbromid, så der opnås en endelig koncentration på 0,5 µg/ml. Støb gelen, og isæt mikrotiterformatkamme (f.eks. 12 x 8 brønde med 9 mm afstand). Når gelen er støbt, skal kammene fjernes. Dæk gelen med 0,5 x TBE-buffer. Overfør mindst 5 µl og højst 10 µl fra hver bakke- eller stripreaktion til den tilsvarende brønd på gelen. Notér positionen for hver reaktion. En 100-bp-stige kan være nyttig som hjælp til bestemmelse af størrelse. Kør gelen i 20 minutter ved 10V/cm. Se brugermanualen fra fabrikanten af elektroforesesystemet for specifikke oplysninger om udstyret. Gelfotoet skal fremstilles med et UV-geldokumentationssystem med UV-transilluminator.

5 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Side 5 af 7 9. Fortolkning Registrér resultaterne ved hjælp af fortolkningstabellen for prøver på side 6 i denne brugsvejledning. Der observeres en 187bp-amplikon, hvis der er SSPGo PCR-kontaminering eller DNA-kontaminering til stede. Smear eller bånd i forskellige størrelser kan også være et tegn på PCR-kontaminering, men primer-dimer og andre primerforlængelsesartefakter på mindre end 100bp skal ignoreres. Et positivt resultat for enhver fortyndingsopløsningsprøve er et tegn på, at genotypebestemmelsen for den pågældende prøve er ugyldig og skal gentages sammen med en anden DNA-prøve med andre reagenser. 10. Kvalitetssikring og -kontrol Analysetestning: Ved hjælp af en PCR-amplikon fra et Biofortuna-sæt blev NTC-testen udført på amplikonen i ufortyndet tilstand og herefter i fortyndinger fra 1 x 10 1 til 1 x Amplikonen blev påvist i fortyndinger til og med 1 x NTC-testen blev udført på gdna ved 100 ng/µl og herefter i fortyndinger fra 1 x 10 1 til 1 x DNA'et blev påvist i fortyndinger på op til 1 x Referencer 1) Bunce M et al Tissue Antigens Nov;46(5): ) Saiki RK et al. Nature Nov 13-19;324(6093):163-6.

6 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Side 6 af Prøveoptegnelse for Biofortuna NTC-testen Det anbefales, at denne prøveoptegnelse fotokopieres før brug, da NTC-sættet har test til 96 prøver (12 strips med otte test). Beskrivelse af prøve 1. Beskrivelse af prøve 2. Beskrivelse af prøve 3. Beskrivelse af prøve 4. Beskrivelse af prøve 5. Beskrivelse af prøve 6. Beskrivelse af prøve 7. Beskrivelse af prøve 8. NTC-prøveoptegnelse Reaktion Farve Prøve-id Testdato Resultat 1 Rød 2 Lilla 3 Lilla 4 Lilla 5 Lilla 6 Lilla 7 Lilla 8 Lilla

7 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Side 7 af Symbolforklaring X Antal test P Repræsentant i EU Se brugsanvisningen i M V H Fabrikationssted In vitro-diagnostik Udløbsdato 2: s 28: Opbevaringstemperatur g Lotnummer Distribueret af Global Trade Item Number 14. Kontaktoplysninger hos fabrikant Biofortuna Ltd 1 Hawkshead Road Croft Business Park Bromborough, CH62 3RJ, UK Tlf.: +44 (0) Web: 15. Oversættelser Francaise: Deutsch: Español: Italiano: České: Danske: Έλληνες: Magyar: Norske: Polska: Português: Россию: Slovenskému: Türk: Svenska: Traductions disponibles Übersetzungen verfügbar Traducciones disponibles Traduzioni disponibili Překlady k dispozici Tilgængelige oversættelser διαθέσιμες μεταφράσεις Fordítások Oversettelser tilgjengelig Dostępne tłumaczenia Traduções disponíveis Переводы доступны Preklady k dispozícii Çeviriler mevcut Översättningar tillgängliga

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning Infant Flow SiPAP Brugervejledning ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist

Læs mere

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning Digital MacroView Otoskop Brugsanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen har tilladelse til på nogen måde at reproducere eller duplikere denne vejledning eller nogen

Læs mere

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Denne side skal være tom. Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen

Læs mere

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling,

Læs mere

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning SUUNTO M1/M2 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 4 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 4 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Brug Dansk Opbevar denne vejledning sikkert som opslagsbog og fremtidig vedligeholdelse Introduktion Indhold Tak, fordi du valgte Wireless

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING Wespot SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING DA Denne brugervejledning er udgivet af Optex, uden garanti. Forbedringer og ændringer i denne brugervejledning nødvendiggjort

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA CF9001 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Pulse eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

SUUNTO M5 Brugervejledning

SUUNTO M5 Brugervejledning SUUNTO M5 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 5 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 5 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

VENTURI NPWT-system. Brugerhåndbog

VENTURI NPWT-system. Brugerhåndbog VENTURI NPWT-system Brugerhåndbog Indhold EN FR DE Side Introduktion 2 Komponentliste 2 Oplysninger om forsigtighedsregler og advarsler 3 Sådan anvendes NPWT Betjening af vakuumenheden 4 ES IT NL FI Brugerinformation

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere