Nr. 4. december 1999, 17 Årg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4. december 1999, 17 Årg"

Transkript

1 Nr. 4. december 1999, 17 Årg

2 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården 1, 7500 Holstebro, Box 1194 Tlf Fax Kontortid: Mandag til fredag, kl 10,00-12,00, samt Torsdag, kl. 15,00-16,30. Bestyrelsen: Formand: Alfred Vester Hyrdebalkken Viborg tlf Kontorbestyrer Mogens Frankær Nørredige Ringkøbing tlf Kasserer: Alex Kristensen Idrætsvej 8, Nr. Felding 7500 Holstebro tlf Opmåler: Kjeld Trudslev Egelykkevej Herning tlf Øvrige: Jens Ager Knudsen Skovvænget Herning tlf Herning Kontor Skolegade Herning Tlf Fax Kontortid: Mandag og torsdag, kl. 10,00-12,00, samt torsdag kl. 15,00-16,30 H. C. Søndergård Pedersen Solbakkevej Vildbjerg tlf Hartvig Andersen Kærløbervej Struer tlf Preben Andreasen Grøndlandsvej Holstebro tlf Morten K. Jensen Nøvlingevej 21, Sinding 7400 Herning tlf Søren Ole Madsen Holstebrovej Ringkøbing tlf Søren Rabjerg Paredisbakken Bækmarsbro tlf ordren lød! tegn en trelænget herregård i traditionel stil med g r a n i t s o k k e l, sandstenspiller om vinduer og døre og i de rigtige materialer. Resultatet der kom ud af det, er efter Jens. C h r. A n d e r s e n s u d t a l e l s e, e t samarbejde mellem Ove Jensen og ham, for Ove Jensen vidste lige præsis hvordan han ville have sin bygning, og de moderne løsninger duede ikke rigtig her. Som Lergrav står nu, har Ove Jensen sat et minde, som arkitekten siger kan stå mindst 250 år. Ved en reception den 5/ fik Ove Jensen og arkitekt Niels Chr. Andersen så en lille skulderklap for deres resultat, for Muro- Vest (Murerfagets Oplysningsråd) v./ Mogens Frankær overrakte ved den lejlighed Teglprisen 1999 til dem. Teglprisen blev givet med den begrundelse at her var et byggeri på alle områder viser de kvaliteter som et traditionelt muret byggeri Kenn L. Jensen Solbjerg 50, Snejbjerg 7400 Herning tlf Børge Nielsen Aspvej Struer tlf Forside: Nortre-Dame Basilica, 1829 Montréal 2 15

3 stille passende lønkrav. Det må vist nærmere være en opgave for DA,s formand. ogle få kilometer fra Aulum, godt N gemt bag gamle træer ligger et godt eksempel på hvad moderne arkitekter og håndværkere h a r l æ r t i d e r e s grunduddannelse, for mellem træernes grene kan ses et splinterny herregård i den rigtige traditionelle stil. Herregården hedder Lergrav, og ejes og bebos af Lilian og Ove Jensen, som har ladet denne prægtige bygning opføre, i en stil der hører de forsvundne tider til. Da Ove Jensen i sin tid overtog herregården Lergrav var der en forfalden hovedbygning, som kun var til nedrivning, men han var ikke i tvivl om at d e n n y e hovedbygning skulle være en herregård værdig, og i den rigtige stil. O v e J e n s e n s h e n v e n d e l s e t i l Arkitektfirmaet Søren A n d e r s e n, g a v arkitekt Niels Chr. And ersen no gle h o v e d b r u d o g panderynker, for år vi et varmt forår med F strejke som i 1998, eller går det glat med at få fornyet overenskomsten i år Ja det er det store kr. spørgsmål. Men vi har jo allerede set diverse kloge mænd, formane os til at udvise forståelse for landet og arbejdsgivernes trængsler, det vil sige vi skal udvise samfundssind, eller helt oversat til dansk, være beskedne i vore krav eller allerhelst ikke stille krav, der koster til overenskomsten. En af disse kloge mænd var vores formand for LO Hans Jensen, ja han var endda som modig eller dumdristig, at han kom med disse udtalelser om løntilbageholdenhed, lige op til LO kongressen. Som om det ikke var nok kom han også med udtalelser, om folkepensionen, han var af den opfattelse at man ikke skulle være sikret denne pension, hvis man var velstillet, han glemte blot at forklare hvad hans definition på velstillet var. Det er jo indlysende at sådanne udtalelser, fra en mand der mener han er formand for lønmodtagerne, skal give øretæver, og det fik han så sandelig også på Lo kongressen. De fleste lønmodtagere vil nok mene, at det ikke kan være en Lo formands opgave, at henstille lønmodtagerne ikke K r a v e n e e r s t i l l e t t i l v o r e overenskomster, og vore tidligere formand Bent Jensen ville nok også sige at juletræet er pyntet, godt og grundigt. Vi har jo her i bladet bedt jer om at prioritere, de krav i helst så fremmet, og som de mest øskede kan nævnes: landsdækkende priskurant, 6 ferieuge, arbejdstøj, sikkerhedssko og en forbedring af vores BA pension son noget af det der mindst ønsket. Så det bliver spændende at se resultatet til foråret, man kan da håbe at forhandlerne ikke slutter et forlig som bliver forkastet af medlemmerne, med strejke til følge, det var flovt især for vore topforhandlere. 14 3

4 Tog du pensionen med? E f t e r h å n d e n e r arbejdsmarkedspensionerne ved at køre rigtig godt, og det er ved at være rimelige beløb som man har liggende i pensionskassen, men vi håber snart at komme op på en %sats der giver enkepension m.m. her må vi sætte vores lid til vore forhandlere her til foråret. Desværre har vi oplevet at der er en del der arbejder hos arbejdsgiver som ikke indbetaler pension, enten f o r d e i k k e h a r underskrevet en overenskomst (det er et krav), eller fordi de har glemt det, vi har endda oplevet mester har tilbageholdt lønmodtagerbeløbet ved svenden, altså der fremgår af lønsedlen, men har glemt at sende det ind. Udover at tjekke indbetalingerne på opgørelsen der kommer først på året, har man også mulighed via Internettet, og et kodeord man får udleveret, at følge løbende med i sin pensionskonto. Adressen er skulle du ikke have de muligheder, så henvend dig i afdelingen og vi finder ud af det sammen. Der er en lige en ting man skal være opmærksom på hvis man skifter fag/ arbejdsområde, hvis det område man flytter over til har et andet pensionsselskab end B&A, så kan man få flyttet sin pensionsopsparing med over i det nye, det samme er gældende hvis man skifter over til B&A. Hvis der ikke sker en indbetaling til pensionsordningen i en længere periode, fx ledighed eller sygdom eller mesterens forglemmelse, bliver man gjort opmærksom på det, og at hvis der ikke fremover sker indbetaling, stopper forsikringsdelen, d.v.s. l i v s. - o g i n v a l i d i te t s forsikring midlertidigt til der sker indbetaling igen, man kan vælge i denne situation s e l v a t f o r e t a g e indbetaling. ak Murerbaljen Ansvarshavende: Alfred Vester Bladudvalg: Børge Nielsen Preben S. Andreasen Alex Kristensen Layaut: alex Stof, kommentarer, ris eller ros, bedes sendt til, Murerne SiD Ringkøbing Amt, Murerbaljen, Box 1194, 7500 Holstebro Tlf Fax / Erling Mikkelsen Blåkærvej 6 Karstofte Æret være denne gode kollegers minde Nej vel! P a å grund af t skattevæsenet kun sender skatteoplysninger ud til en arbejdsgiver, så får A- k a s s e n i k k e d i n e skatteoplysninger, så hvis du ikke vil trækkes 60% vil det være en god idé at udfylde nedenstående skema og sende ind s a m m e n med den f ø r s t e Navn: Cpr: Skat Ugefradrag: % Konto: 4 13

5 gen i år er der mulighed for at komme til Juletræsfest med vores børn. I Ligesom vi plejer, kan vi være med i nogle fællesarrangementer, men da der skal pakkes poser m.m. er det nødvændig med tilmelding. Tilmeldingen skal ske ved henvendelse til kontoret i Herning, eller Holstebro Herning: I aringkøbing I forbindelse med Nyrups utidige i n d b l a n d i n g, i d e n s i d s t e overenskomst kom der nogle fridage m.m. som skal holdes inden 31/12. Eller skal de udbetales kontant lige efter nytår. For lige at tage dem som de står i overenskomsten: Grundlovsdag ½ fridag (kun hverdag) Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 1 extra Feriefridag fri placering (6 md. anciennitet i firmaet) Hvis du ikke fik holdt ovenstående, skal de betales med 100,00 kr. pr. time er vil fra den 1/ ske D følgende stigning i kontingentet. Den største stigning vil ske i efterlønsbidraget som stiger med 101,00 kr.md. A-kassen stiger med 9,00 kr.md. Forbundskontingentet med 12,00 kr.md. På den sidste generalforsamling lovede bestyrelsen at der ikke skulle ske stigning i afdelingskontingentet, men n æ r m e r e e n n e d s æ t t e l s e, s å afdelingskontingentet bliver nedsat med 6,00 kr.md. Herning Kongrescenter, Mandag den 28/12. kl Tilmelding senest 20/12 A Holstebro Folkedanserhuset Søndag den 27/12 kl Tilmelding senest 13/12 Rofihallen Søndag den 27/12 kl Tilmelding senest 18/12 b Struer Bremdal Aktivitetscenter Tirsdag den 29/12 kl Tilmelding senest 13/12 Omsorgsdage til forældre m e d hjemmeboende børn under 14 år (gælder o g s å papforældre ) 3 dage i 1999 ( 6 m d. anciennitet i firmaet). Hvis du ikke har holdt dem, skal de betales med 74,54 pr time. Mesteren skal af egen drift udbetale kompensationen, men det kan være en god idé at hjælpe hans hukommelse. Svende, som har forladt/skiftet firma i løbet af året, men som har ancienniteten Fritidsulykkesforsikringen er uændret 25,50 kr.md. De mest brugte kontingentsatser vil fra den 1/1 være følgende (er du ikke imellem, kan du få din sats i afdelingen): Svende incl. efterløn 1.135,00 kr. Svende uden efterløn 848,00 kr. Overgangsydelse 393,00 kr Efterlønner før 1/7 458,00 kr. Do. 82% 372,00 kr. Efterlønner fyldt 60 år efter 1/7 524,00 kr. 12 5

6 I s i d s t e n r. a f Murerbaljen advarede vi mod et Alfix produkt, som havde de uheldige egenskaber, at der udviklede sig ammoniakdampe, specielt efter opbevaring i oprørt stand. Vi kan oplyse, at Alfix ikke er det eneste produkt, der har de uheldige egenskaber vi er siden blevet kontaktet af et af vores kolleger som siger at LIB vådrumspaste der skal oprøres med cement giver hovedpine efter 10 minutters brug, og at hovedpinen først forsvinder timer efter man er stoppet. Lib har, efter hvad vi har fået at vide, i lighed med Alfix også undlade at gøre opmærksom på disse risici, hvilket vi må betegne som stærkt kritisabelt. Ved søgning på Alfix,s hjemmeside fandt vi følgende oplysninger på Alfix 2 K d a t a b l a d e t v e d r ø r e n d e forholdsregler ved brug, disse oplysninger viser at brugsanvisningen på produktet er særdeles mangelfuld. Vi kan kun nok engang advare mod produkter vi ikke kender tilbunds, og opfordre til at man kræver datablade udleveret første gang man skal bruge et nyt produkt, og i tvivlstilfælde ikke bruger produktet inden der ligger forskrifter for hvordan man behandler produktet og beskytter sig mod evt. bivirkninger. Alfix 2K har mærket spanden med et kryds og skrevet lokalirriterende ak og at man skal beskytte øjnene, desuden er der malerkoden 00-4 som siger der er problemer med hudkontakt, ikke et ord eller tegn på indåndingsproblemer. Fra Alfix2K s datablad Forholdsregler ved brug: Særlig opmærksomhed bør udvises ved arbejde i trange rum med dårlig eller ingen ventilation, idet der i sådanne situationer er særlig risiko for overskridelse af grænseværdierne. Ved opblanding med cementbaserede produkter frigøres flygtige stoffer. Ved arbejde indendørs eller på steder med stillestående luft skal der være tilstrækkelig ventilation til at de angivne grænseværdier kan overholdes ( f.eks. me k a n i s k v e n t i l a t i o n, punktudsugning eller lignende). Såfremt dette ikke er teknisk muligt eller hvis det ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under de tilladte grænseværdier, skal der anvendes åndedrætsværn, som angivet nedenfor. Personlige værnemidler Åndedrætsværn: Ved opblanding med cementbaserede produkter frigøres flygtige stoffer, herunder ammoniak. Der skal derfor anvendes maske med multifilter, der beskytter både mod ammoniak og aminer samt flygtige organiske stoffer og indånding af støv. Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af PVC, neopren eller vinyl. Øjenværn: Brug tætsluttende øjenværn ved risiko for stænk i øjnene. Grænseværdier: Ingen (Fortsat fra side 9) parlamentsbygning, ligesom vi kørte rundt og så de forskellige ministerier. Canada har som før nævnt 10 provinser med hver sin regering + et parlament for hele Canada. Mange canadier er stærkt utilfredse med dette, som det mener for dyrt og for besværligt for de 40 millioner der bor i Canada. Verdensmesterskaberne foregik på det olympiske stadion, der er opført til de olympiske lege i En detalje er taget på det store atletik stadion, hænger i det før nævnte 45 grader skæve tårn kan tages af, eller kunne det virker ikke mere. Men alt i alt er hele stadion et imponerede byggeri i beton, meget flot Alfred. fter en lang god sommer, også E beskæftielsesmæssig, skal mange lave ledighedserklæringer. Hvis det usansynlige skulle ske, at mester fyrer/hjemsender sine bedste folk, så kom ind på afdelingskontoret lige efter du har været på Arbejdsformidlingen. Til en ledighedserklæring skal vi bruge lønsedler for 1924 timers arbejde inden for de sidste 3 år, så tag dyngen med for en sikkerheds skyld. MF å er kursusplanen for 2000 på S gaden, og den vil blive bragt i hele omfanget i Mureren, skulle den være forlist, kan den ses på afdelingens hjemmeside, eller fås ved henvendelse i afdelingen. Også i år vil der blive holdt forskellige kurser på Herning Tekniske Skole. 20/12 99 vådrum 1. (2 dg) I ugerne 1. o g 2 er d et vådrumskurserne 2og 3 (5 dg.) I uge 3 o g 4 er det et byfornyelseskursus (10 dg.) I uge 5 og 6 Bygningsrestaurering (10 dg.) I uge 50 og 51 er det EDB trin 1 og 2 (5dg) Vi kan kun på det kraftigste opfordre til at tage på kursus, da der også inden for vores fag kommer så meget nyt, som man nødvendigvis bør lære at håndtere efusion af Fysioterapi.- og R kiropraktorregninger Har du regninger/kvitteringer liggende som du ikke har fået refunderet, så vær venlig at sende dem ind til kassereren snarest, han kan bedst li at få dem rimelig friske. Vær opmærksom på at refusionen er skattepligtig, og at afdelingen opgiver udbetalingen til skattevæsenet, men sender ikke yderligere ud vedrørende 6 11

7 Byggefagene i Holstebro inviterer til foredragsaften med musiker og entertainer Lotte Rømer. om og hør Lotte Rømer fortæller om sit K hørehandicap, om at blive ramt på sit erhverv. Foredraget er godt krydret med selvironi, varme og humor. Arrangementet finder sted: Onsdag den 26. januar 2000, kl , på Banevænget 2, 7500 Holstebro. 15% af den voksne befolkning lider af nedsat hørelse/eller tinitus. At være hørehæmmet er et skjult handicap. Dårlig hørelse kan rammer alle, få vil indrømme de har problemet. Dårlig hørelse kan forringe sanseevnen, give kommunikationsproblemer, sovebesvær, og følelse af isolation. Den moderne teknologi kan hjælpe mange hørehandicapede. Byggefagenes Samvirke vil være vært ved en lettere middag hvorfor bindende tilmelding er nødvendig. (gratis) Tilmelding senest den: 17 januar 2000 på tlf Alfix har ændret Teksten vedrørende Alfix 2K I forbindelse med omtale af generne ved brug af Alfix2K der har henstået i oprørt tilstand, har Alfix erkendt at der er problemer, og har derfor rettet vejledningen Vådrum Vandtætning med Alfix, Emballage og produktinfo m.v. så der ikke fremover vil stå, at produktet kan henstå i oprørt tilstand. Et lille skrid i den rigtige retning, men fra afdelingen mangler vi at der på emballage fremgår klart og tydelig at der er risici for åndedrætspåvirkning, især i små rum. i er indimellem blevet spurgt om V det ikke ville være en god idé at lave en lærlinge klub her i området som skulle samle lærlingene. Det har været forsøgt for år tilbage, men efter fornyet forespørgsel ville vi lodde stemningen igen. Det blev en nedslået resultat, kun 15 af de firs lærlinge vi sendte et spørgeskema ud til svarede, og der var kun 7 positive. Vi vil nu foreslå bestyrelsen istedet for en klub forsøge nogle gange i løbet af året at samle de interesserede lærlinge til en lille snak om løs og fast, og uddybe de emner som lærlingene mener der er behov for at få belyst. Dagpenge: Max sats ,00 kr.dg. Nyuddannet/dimittendsats ,00 kr.dg. Efterløn ny ordning: Ny/fleksibel efterløn 91% ,00 kr.dg. Ny/fleksibel efterløn 100% ,00 kr.dg. Efterløn gl. ordning: Trin ,00 kr.dg. Trin ,00 kr.dg. Overgangsydelse: ,00 kr.dg. Arbejdsgivergodtgørelse: 1/1 dag (over 4 tim.) ,00 kr.dg. ½ dag (til og med 4 tim.) ,00 kr.dg. Vi har hørt, at der ligger lovforslag om at arbejdsgivergodtgørelsen skal være det samme som max.sats, vi får se? ak Kontorerne i Herning og Holstebro har i juledagene åbnet mellem Bemærk!! 24/12 og 31/12 lukket. Dagpenge der ønskes udbetalt/indsat på din konto den 30/ skal være på Holstebrokontoret senest 27/

8 om nævnt under omtalen af WM i S håndværk var vi fra den 11 til 19 november, med fællesudvalget på turen til Canada. Efter en lang flyvetur over Atlanten mellem landede vi i New York lufthavn, efter tre timers ventetid fløj vi til Montreal, i Canada ikke en af verdens største storbyer, men en by med 1,7 millioner indbygger i selve byen. Byen ligger på en ø, ved Sct. Lawrens floden, øen er 40 km. Lang og 15 km. bred, byen fylder de meste af øen. Ved kom dertil kl. godt 7 om aftenen i klart vejr, et meget flot syn med alle byens lys, vi kunne blandt andet det olympiske stadion oplyst af masser af projektører, med karakteristiske 169 m. høje tårn der er støbt i én vinkel på 45 grader. Man kan ikke undgå at blive lidt betaget af hvad der kan laves i beton. Montreal er en af Canadas 10 provinser, der bor 3,3 mill. mennesker i hele provinsen, så de fleste bor i Montreal. Der findes efter sigende ca. 400 kirker i byen, det påstås at det er flere end der i Rom. Vi var inde i den største, Notre-Dame Basilica, også kaldet den blå kirke. Indvendig er det en af de flotteste kirker jeg har set, med en fantastisk altertavle. Der er utroligt meget træskærerarbejde, prædike stolen med tilhørende meget snoede trappe havde det taget tre år at lave. Opførelsestid for hele kirken var 46 år. Ellers er byen meget sammensat af meget store skyskrabere, nogle få ældre men flotte bygninger samt en masse lavt byggeri. I forbindelse med et godt fungerende metro tognet, er der opbygget en masse under-jordiske butiks og kontorcentre, med de dertil n ø d v e n d i g t h ø r e n d e spisesteder, der var 30 km underjordiske gange og gader som forbandt dette. Vi var også på byggeplads besøg, her blev vi hverken i m p o n e r e t a f t e m p o, arbejdsmiljø eller byggeplads orden, det var faktisk akkurat lige så pløret som på en dansk byggeplads, når det er værst. Men det var hundekoldt, der var 3 + grader, men den fugtige stride blæst fik det faktisk til at føles som var der minus 20 grader. Murerne og deres tilbringere fik efter sigende hvad der svarer til 125 kr. efter det tempo vi så var de heller ikke mere værd. Vi var på en murerskole, her lærer de kun at mure og pudse, de er på skolen i 900 timer, får ingen løn, og skal selv betale for skoleopholdet. Efter skoleopholdet skal de ud i én eller flere virksomheder, hvor de skal have 5100 timer før de så skal op til p røve, når j eg næ vn er flere virksomheder, er det fordi de ikke har nogen kontrakt. Vi var også på en byggeplads hvor man renoverede et højhus på 26 etager for den nette sum af 25 mill. can. dollar. Vi var på en én dags tur til Québec, en meget smuk gammel der også ligger ved Sct. Lawrens floden. Byen er ældre end Montreal, med en masse smukke ældre bygninger, som for i øvrigt er i gang med restaurere. Vi så også det store slots lignede (Fortsættes på side 11) 8 9

Nr. 4. december 1998, 16 Årg

Nr. 4. december 1998, 16 Årg Nr. 4. december 1998, 16 Årg MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården 1, 7500 Holstebro, Box 1194 Tlf. 97424153 Fax. 97421628 E-mail murerbaljen@sid.dk Kontortid:

Læs mere

Nr. 1. Februar 1999, 18 Årg

Nr. 1. Februar 1999, 18 Årg Nr. 1. Februar 1999, 18 Årg MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården 1, 7500 Holstebro, Box 1194 Tlf. 97424153 Fax. 97421628 E-mail murerbaljen@sid.dk Kontortid:

Læs mere

Nr. 4 december 2003, 21.

Nr. 4 december 2003, 21. Nr. 4 december 2003, 21. å er der 5 gutter fra S vores område på Fort Frederik- Frederiksted. St. Croix, for at istansætte det gamle fort, se foto på www.murerne.dk Lavenergihuse på Thyholm 12 2 MURERBALJEN

Læs mere

Nr. 4. December 2002, 20 Årg

Nr. 4. December 2002, 20 Årg Nr. 4. December 2002, 20 Årg Lars Lyngvig Sørensen Vandt DM 2002 og skal vise de danske farver til VM i St. Gallen, Schweiz Claus Ahlmann Frederiksen Søren Kirkegaard Jacobsen Tomas Jensen Thomas Johannesen

Læs mere

Nr. 2. Juni 2001, 19 Årg

Nr. 2. Juni 2001, 19 Årg 16 Nr. 2. Juni 2001, 19 Årg MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården 1, 7500 Holstebro, Box 1194 Tlf. 97424153 Fax. 97421628 E-mail murerne.9.dis@sid.dk Kontortid:

Læs mere

Nr. 2. juni 1999, 17 Årg

Nr. 2. juni 1999, 17 Årg Nr. 2. juni 1999, 17 Årg afdelingens gemmer fandt vi nogle gamle billeder som vi løbende vil bringe her. Da vi godt vil have dem gemt med navn og sted, vil vi gerne, hvis nogle skulle kende personerne

Læs mere

Nr. 3. september 2000, 18 Årg

Nr. 3. september 2000, 18 Årg Nr. 3. september 2000, 18 Årg Jeg kan godt tænke mig at komme på priskurantkursus. Kurset skal være før jul efter jul. 16 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården

Læs mere

Nr. 1. Marts 2001, 19 Årg

Nr. 1. Marts 2001, 19 Årg 16 Nr. 1. Marts 2001, 19 Årg 2 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården 1, 7500 Holstebro, Box 1194 Tlf. 97424153 Fax. 97421628 E-mail murerne.9.dis@sid.dk

Læs mere

Nr. 1. Marts 1999, 17 Arg. Den tænksomme Murer

Nr. 1. Marts 1999, 17 Arg. Den tænksomme Murer Nr. 1. Marts 1999, 17 Arg Den tænksomme Murer 16 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården 1, 7500 Holstebro, Box 1194 Tlf. 97424153 Fax. 97421628 E-mail murerbaljen@sid.dk

Læs mere

Nr. 2 juni 2004, 22. Årg.

Nr. 2 juni 2004, 22. Årg. Nr. 2 juni 2004, 22. Årg. MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården 1, 7500 Holstebro, Box 1194 Tlf. 97424153 Fax. 97421628 E-mail murerne.9.dis@sid.dk Kontortid:

Læs mere

Nr. 3. September 2002, 20 Årg. Nyt tag på Færchs gamle herskabsvilla, som nu er en del af Holstebro museum.

Nr. 3. September 2002, 20 Årg. Nyt tag på Færchs gamle herskabsvilla, som nu er en del af Holstebro museum. Nr. 3. September 2002, 20 Årg Nyt tag på Færchs gamle herskabsvilla, som nu er en del af Holstebro museum. 16 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården 1,

Læs mere

Nr. 3. oktober 1998, 16 Arg. Danmarksmester 1998. Glasuldsprisen efterår 1998

Nr. 3. oktober 1998, 16 Arg. Danmarksmester 1998. Glasuldsprisen efterår 1998 Nr. 3. oktober 1998, 16 Arg Danmarksmester 1998 Glasuldsprisen efterår 1998 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården 1, 7500 Holstebro, Box 1194 Tlf. 97424153

Læs mere

Nr. 3. oktober 1999, 17 Årg

Nr. 3. oktober 1999, 17 Årg Nr. 3. oktober 1999, 17 Årg Hvem kender de sidste: På billedet her er følgende personer: Jens Madsen, Agerbo, Jens Kviesgård, Arnfred Stigård, Borgen, Marius Nielsen, Sigurd Kålund Vi efterlyser navne

Læs mere

Nr. 1 marts 2003, 21. Årg

Nr. 1 marts 2003, 21. Årg Nr. 1 marts 2003, 21. Årg Skænket til afdelingen af bygningsrestaurerings holdet 2003 Foto lånt fra miljørapport BST 16 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården

Læs mere

Nr. 1 februar 2004, 22. Årg. Se side 10

Nr. 1 februar 2004, 22. Årg. Se side 10 Nr. 1 februar 2004, 22. Årg Se side 10 16 2 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården 1, 7500 Holstebro, Box 1194 Tlf. 97424153 Fax. 97421628 E-mail murerne.9.dis@sid.dk

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar TIL DEN FYNSKE ELEKTRIKER Lønforhandlingerne for 2011 4. kvartal viste en gennemsnits timeløn på 178,32 kr. Se statistikken inde i bladet! Kultur- og Aktivitetsudvalget Se

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2004, 22. Årg. Mød op til ekstraordinær generalforsamling, se side 7. Danmarksmester. Rene Henriksen. Odder

Nr. 3 Oktober 2004, 22. Årg. Mød op til ekstraordinær generalforsamling, se side 7. Danmarksmester. Rene Henriksen. Odder Nr. 3 Oktober 2004, 22. Årg Mød op til ekstraordinær generalforsamling, se side 7. Danmarksmester Rene Henriksen Odder 16 2 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro

Læs mere

Nr. 2 juni 2003, 21. Årg

Nr. 2 juni 2003, 21. Årg Nr. 2 juni 2003, 21. Årg D et er på høje tid, at Iærlinge får en lønstigning som kan mærkes. Så når overenskomstforhandlingerne 2004 går i gang, skal kravet om højere lærlingeløn tages seriøst! Den nuværende

Læs mere

Nr. 2. Juni 2002, 20 Årg.

Nr. 2. Juni 2002, 20 Årg. Nr. 2. Juni 2002, 20 Årg. Dette blandingsanlæg til vådmørtel, er set på en byggeplads i vores område hvor man anvendte funktionsmørtel til ydermuren og vådmørtel til bagmuren. Anlæget er efter det svendene

Læs mere

Noget om B&A Pension. Nr. 3 september 2003, 21. Årg. Tirsdag den 18. November 2003 kl. 18.00 21.00 Hos SiD, Bredgade, 7600 Struer.

Noget om B&A Pension. Nr. 3 september 2003, 21. Årg. Tirsdag den 18. November 2003 kl. 18.00 21.00 Hos SiD, Bredgade, 7600 Struer. Nr. 3 september 2003, 21. Årg Informationsmøde Noget om B&A Pension Byggefagene Ringkøbing Amt Nord, afholder informationsmøde Tirsdag den 18. November 2003 kl. 18.00 21.00 Hos SiD, Bredgade, 7600 Struer

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Nr. 1. Marts 2002, 20 Årg

Nr. 1. Marts 2002, 20 Årg Nr. 1. Marts 2002, 20 Årg 16 2 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården 1, 7500 Holstebro, Box 1194 Tlf. 97424153 Fax. 97421628 E-mail murerne.9.dis@sid.dk

Læs mere

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer Høje- Taastrup Bladet for 3F medlemmer August 2016 OK 17 møde i afdelingen - læs s. 3 Generalforsamling - læs s. 4 1. maj i afdelingens have - læs s. 6 Tak til alle tillidsvalgte LEDER: Jeg vil gerne starte

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Stenaldervej Kollegiet afdeling 11

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Stenaldervej Kollegiet afdeling 11 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Stenaldervej Kollegiet afdeling 11 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 57 den 6. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Søren Bloch Larsen Peter Kolby Martin

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

SpecialKøbmanden H. J. Holst Vej 14, 2610 Rødovre, tlf. 33 15 12 88 Emdrupvej 26H, 2100 København Ø, tlf. 33 15 12 89 www.specialkoebmanden.

SpecialKøbmanden H. J. Holst Vej 14, 2610 Rødovre, tlf. 33 15 12 88 Emdrupvej 26H, 2100 København Ø, tlf. 33 15 12 89 www.specialkoebmanden. SpecialKøbmanden H. J. Holst Vej 14, 2610 Rødovre, tlf. 33 15 12 88 Emdrupvej 26H, 2100 København Ø, tlf. 33 15 12 89 www.specialkoebmanden.dk Kagekurser forår 2011 i Rødovre og på Østerbro. Cup Cakes:

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

SpecialKøbmanden Vesterbrogade 8 8800 Viborg. SpecialKøbmanden.dk. Kagekurser efterår 2012 Viborg

SpecialKøbmanden Vesterbrogade 8 8800 Viborg. SpecialKøbmanden.dk. Kagekurser efterår 2012 Viborg SpecialKøbmanden Vesterbrogade 8 8800 Viborg SpecialKøbmanden.dk Kagekurser efterår 2012 Viborg Cup Cakes: Dekoration med Decorator icing (smørcreme) og fondant blomster. Her lærer du at dekorere de mest

Læs mere

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers www.facebook.com/foaranders Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil 140917 Ole Holtse Olsen Formand 88 92 45 78 Mobil 27 87 11 05 ole.olsen@3f.dk Martin Kruse Næstformand 88 92 45 55 Mobil 28 94 74 55 martin.kruse@3f.dk Anne Gregersen A-kasseleder 88 92 45 68 Mobil 24

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Nyhedsbrev. Maj Barnets navn: (Sæt kryds de dage I ønsker at komme) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Forældreunderskrift: Uge 28 (6/7-10/7)

Nyhedsbrev. Maj Barnets navn: (Sæt kryds de dage I ønsker at komme) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Forældreunderskrift: Uge 28 (6/7-10/7) Nyhedsbrev Maj 2015 Så er det ved at være tid til tilmelding til sommerferien. Vi er på koloni i uge 27, så der har Byggeren lukket. I ugerne 28-31 har vi fællesåbent med både Herningvej og Smedegården.

Læs mere

I løbet af året kan i følge os på vores hjemmeside www.herninghavekreds.dk som vil blive opdateret med foto og omtale.

I løbet af året kan i følge os på vores hjemmeside www.herninghavekreds.dk som vil blive opdateret med foto og omtale. Vi glæder os i bestyrelsen til et nyt skønt have år, hvor vi gerne vil præsentere jer for et spændende 2016 program. I løbet af året kan i følge os på vores hjemmeside www.herninghavekreds.dk som vil blive

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Julebrev til Ledsageordningens brugere

Julebrev til Ledsageordningens brugere Julebrev til Ledsageordningens brugere Ledsageordningen 2006 Ledsageordningen Sonnesgade 9 8000 Århus C. Tlf.nr. 87 30 40 30 E-mail:ledsageordning@fa.aarhus.dk Telefontræffetider Mandag til onsdag kl.

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

NYHEDSBREV. Oktober 2016

NYHEDSBREV. Oktober 2016 NYHEDSBREV Oktober 2016 INDHOLD: Hilsen fra formanden Siden sidst Sommerfest Hverdagens helt Frivillighedsprisen Foredrag Diverse messer Kommende arrangementer: Julefrokost Hjerneugen 2017 Julefond Faste

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent?

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Fag og Arbejde Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring og

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup Vi byder dig velkommen på Holbækvej 106 B, 1. sal, 4000 Roskilde Telefon 70 300 878 ********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16,

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden?

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Bor der børn under 18 år i lejligheden? Hvor mange børn under 18 år bor

Læs mere

SpecialKøbmanden Holmstrupgårdvej 250 B, 8210 Århus V, tlf.: 86 15 12 87. www.specialkoebmanden.dk. Kagekurser forår 2011 i Århus.

SpecialKøbmanden Holmstrupgårdvej 250 B, 8210 Århus V, tlf.: 86 15 12 87. www.specialkoebmanden.dk. Kagekurser forår 2011 i Århus. SpecialKøbmanden Holmstrupgårdvej 250 B, 8210 Århus V, tlf.: 86 15 12 87 www.specialkoebmanden.dk Kagekurser forår 2011 i Århus. Cup Cakes Dekoration med whipped icing (glasur), og fondant blomster. Her

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

SpecialKøbmanden Emdrupvej 26H, 2100 København Ø, tlf. 33 15 12 88 www.specialkoebmanden.dk

SpecialKøbmanden Emdrupvej 26H, 2100 København Ø, tlf. 33 15 12 88 www.specialkoebmanden.dk SpecialKøbmanden Emdrupvej 26H, 2100 København Ø, tlf. 33 15 12 88 www.specialkoebmanden.dk Kagekurser 2010 Cup Cakes: Dekoration med whipped icing (glasur), og fondant blomster. Her lærer du at dekorere

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Eventyret om det skæve slot

Eventyret om det skæve slot 24 Eventyret om det skæve slot Tema I Børnekulturhus Ama r er et eventyr om, hvordan det lykkedes at bygge landets første børnekulturhus opført fra grunden på baggrund af hårdt arbejde fra en ildsjæl og

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar TIL DEN FYNSKE ELEKTRIKER Lønforhandlingerne for 2009 4. kvartal viste en gennemsnits timeløn på 175,57 kr. Se statistikken inde i bladet! DEF Fyn - Lønstatistik 2009-4.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere