Nr. 4. december 1999, 17 Årg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4. december 1999, 17 Årg"

Transkript

1 Nr. 4. december 1999, 17 Årg

2 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården 1, 7500 Holstebro, Box 1194 Tlf Fax Kontortid: Mandag til fredag, kl 10,00-12,00, samt Torsdag, kl. 15,00-16,30. Bestyrelsen: Formand: Alfred Vester Hyrdebalkken Viborg tlf Kontorbestyrer Mogens Frankær Nørredige Ringkøbing tlf Kasserer: Alex Kristensen Idrætsvej 8, Nr. Felding 7500 Holstebro tlf Opmåler: Kjeld Trudslev Egelykkevej Herning tlf Øvrige: Jens Ager Knudsen Skovvænget Herning tlf Herning Kontor Skolegade Herning Tlf Fax Kontortid: Mandag og torsdag, kl. 10,00-12,00, samt torsdag kl. 15,00-16,30 H. C. Søndergård Pedersen Solbakkevej Vildbjerg tlf Hartvig Andersen Kærløbervej Struer tlf Preben Andreasen Grøndlandsvej Holstebro tlf Morten K. Jensen Nøvlingevej 21, Sinding 7400 Herning tlf Søren Ole Madsen Holstebrovej Ringkøbing tlf Søren Rabjerg Paredisbakken Bækmarsbro tlf ordren lød! tegn en trelænget herregård i traditionel stil med g r a n i t s o k k e l, sandstenspiller om vinduer og døre og i de rigtige materialer. Resultatet der kom ud af det, er efter Jens. C h r. A n d e r s e n s u d t a l e l s e, e t samarbejde mellem Ove Jensen og ham, for Ove Jensen vidste lige præsis hvordan han ville have sin bygning, og de moderne løsninger duede ikke rigtig her. Som Lergrav står nu, har Ove Jensen sat et minde, som arkitekten siger kan stå mindst 250 år. Ved en reception den 5/ fik Ove Jensen og arkitekt Niels Chr. Andersen så en lille skulderklap for deres resultat, for Muro- Vest (Murerfagets Oplysningsråd) v./ Mogens Frankær overrakte ved den lejlighed Teglprisen 1999 til dem. Teglprisen blev givet med den begrundelse at her var et byggeri på alle områder viser de kvaliteter som et traditionelt muret byggeri Kenn L. Jensen Solbjerg 50, Snejbjerg 7400 Herning tlf Børge Nielsen Aspvej Struer tlf Forside: Nortre-Dame Basilica, 1829 Montréal 2 15

3 stille passende lønkrav. Det må vist nærmere være en opgave for DA,s formand. ogle få kilometer fra Aulum, godt N gemt bag gamle træer ligger et godt eksempel på hvad moderne arkitekter og håndværkere h a r l æ r t i d e r e s grunduddannelse, for mellem træernes grene kan ses et splinterny herregård i den rigtige traditionelle stil. Herregården hedder Lergrav, og ejes og bebos af Lilian og Ove Jensen, som har ladet denne prægtige bygning opføre, i en stil der hører de forsvundne tider til. Da Ove Jensen i sin tid overtog herregården Lergrav var der en forfalden hovedbygning, som kun var til nedrivning, men han var ikke i tvivl om at d e n n y e hovedbygning skulle være en herregård værdig, og i den rigtige stil. O v e J e n s e n s h e n v e n d e l s e t i l Arkitektfirmaet Søren A n d e r s e n, g a v arkitekt Niels Chr. And ersen no gle h o v e d b r u d o g panderynker, for år vi et varmt forår med F strejke som i 1998, eller går det glat med at få fornyet overenskomsten i år Ja det er det store kr. spørgsmål. Men vi har jo allerede set diverse kloge mænd, formane os til at udvise forståelse for landet og arbejdsgivernes trængsler, det vil sige vi skal udvise samfundssind, eller helt oversat til dansk, være beskedne i vore krav eller allerhelst ikke stille krav, der koster til overenskomsten. En af disse kloge mænd var vores formand for LO Hans Jensen, ja han var endda som modig eller dumdristig, at han kom med disse udtalelser om løntilbageholdenhed, lige op til LO kongressen. Som om det ikke var nok kom han også med udtalelser, om folkepensionen, han var af den opfattelse at man ikke skulle være sikret denne pension, hvis man var velstillet, han glemte blot at forklare hvad hans definition på velstillet var. Det er jo indlysende at sådanne udtalelser, fra en mand der mener han er formand for lønmodtagerne, skal give øretæver, og det fik han så sandelig også på Lo kongressen. De fleste lønmodtagere vil nok mene, at det ikke kan være en Lo formands opgave, at henstille lønmodtagerne ikke K r a v e n e e r s t i l l e t t i l v o r e overenskomster, og vore tidligere formand Bent Jensen ville nok også sige at juletræet er pyntet, godt og grundigt. Vi har jo her i bladet bedt jer om at prioritere, de krav i helst så fremmet, og som de mest øskede kan nævnes: landsdækkende priskurant, 6 ferieuge, arbejdstøj, sikkerhedssko og en forbedring af vores BA pension son noget af det der mindst ønsket. Så det bliver spændende at se resultatet til foråret, man kan da håbe at forhandlerne ikke slutter et forlig som bliver forkastet af medlemmerne, med strejke til følge, det var flovt især for vore topforhandlere. 14 3

4 Tog du pensionen med? E f t e r h å n d e n e r arbejdsmarkedspensionerne ved at køre rigtig godt, og det er ved at være rimelige beløb som man har liggende i pensionskassen, men vi håber snart at komme op på en %sats der giver enkepension m.m. her må vi sætte vores lid til vore forhandlere her til foråret. Desværre har vi oplevet at der er en del der arbejder hos arbejdsgiver som ikke indbetaler pension, enten f o r d e i k k e h a r underskrevet en overenskomst (det er et krav), eller fordi de har glemt det, vi har endda oplevet mester har tilbageholdt lønmodtagerbeløbet ved svenden, altså der fremgår af lønsedlen, men har glemt at sende det ind. Udover at tjekke indbetalingerne på opgørelsen der kommer først på året, har man også mulighed via Internettet, og et kodeord man får udleveret, at følge løbende med i sin pensionskonto. Adressen er skulle du ikke have de muligheder, så henvend dig i afdelingen og vi finder ud af det sammen. Der er en lige en ting man skal være opmærksom på hvis man skifter fag/ arbejdsområde, hvis det område man flytter over til har et andet pensionsselskab end B&A, så kan man få flyttet sin pensionsopsparing med over i det nye, det samme er gældende hvis man skifter over til B&A. Hvis der ikke sker en indbetaling til pensionsordningen i en længere periode, fx ledighed eller sygdom eller mesterens forglemmelse, bliver man gjort opmærksom på det, og at hvis der ikke fremover sker indbetaling, stopper forsikringsdelen, d.v.s. l i v s. - o g i n v a l i d i te t s forsikring midlertidigt til der sker indbetaling igen, man kan vælge i denne situation s e l v a t f o r e t a g e indbetaling. ak Murerbaljen Ansvarshavende: Alfred Vester Bladudvalg: Børge Nielsen Preben S. Andreasen Alex Kristensen Layaut: alex Stof, kommentarer, ris eller ros, bedes sendt til, Murerne SiD Ringkøbing Amt, Murerbaljen, Box 1194, 7500 Holstebro Tlf Fax / Erling Mikkelsen Blåkærvej 6 Karstofte Æret være denne gode kollegers minde Nej vel! P a å grund af t skattevæsenet kun sender skatteoplysninger ud til en arbejdsgiver, så får A- k a s s e n i k k e d i n e skatteoplysninger, så hvis du ikke vil trækkes 60% vil det være en god idé at udfylde nedenstående skema og sende ind s a m m e n med den f ø r s t e Navn: Cpr: Skat Ugefradrag: % Konto: 4 13

5 gen i år er der mulighed for at komme til Juletræsfest med vores børn. I Ligesom vi plejer, kan vi være med i nogle fællesarrangementer, men da der skal pakkes poser m.m. er det nødvændig med tilmelding. Tilmeldingen skal ske ved henvendelse til kontoret i Herning, eller Holstebro Herning: I aringkøbing I forbindelse med Nyrups utidige i n d b l a n d i n g, i d e n s i d s t e overenskomst kom der nogle fridage m.m. som skal holdes inden 31/12. Eller skal de udbetales kontant lige efter nytår. For lige at tage dem som de står i overenskomsten: Grundlovsdag ½ fridag (kun hverdag) Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 1 extra Feriefridag fri placering (6 md. anciennitet i firmaet) Hvis du ikke fik holdt ovenstående, skal de betales med 100,00 kr. pr. time er vil fra den 1/ ske D følgende stigning i kontingentet. Den største stigning vil ske i efterlønsbidraget som stiger med 101,00 kr.md. A-kassen stiger med 9,00 kr.md. Forbundskontingentet med 12,00 kr.md. På den sidste generalforsamling lovede bestyrelsen at der ikke skulle ske stigning i afdelingskontingentet, men n æ r m e r e e n n e d s æ t t e l s e, s å afdelingskontingentet bliver nedsat med 6,00 kr.md. Herning Kongrescenter, Mandag den 28/12. kl Tilmelding senest 20/12 A Holstebro Folkedanserhuset Søndag den 27/12 kl Tilmelding senest 13/12 Rofihallen Søndag den 27/12 kl Tilmelding senest 18/12 b Struer Bremdal Aktivitetscenter Tirsdag den 29/12 kl Tilmelding senest 13/12 Omsorgsdage til forældre m e d hjemmeboende børn under 14 år (gælder o g s å papforældre ) 3 dage i 1999 ( 6 m d. anciennitet i firmaet). Hvis du ikke har holdt dem, skal de betales med 74,54 pr time. Mesteren skal af egen drift udbetale kompensationen, men det kan være en god idé at hjælpe hans hukommelse. Svende, som har forladt/skiftet firma i løbet af året, men som har ancienniteten Fritidsulykkesforsikringen er uændret 25,50 kr.md. De mest brugte kontingentsatser vil fra den 1/1 være følgende (er du ikke imellem, kan du få din sats i afdelingen): Svende incl. efterløn 1.135,00 kr. Svende uden efterløn 848,00 kr. Overgangsydelse 393,00 kr Efterlønner før 1/7 458,00 kr. Do. 82% 372,00 kr. Efterlønner fyldt 60 år efter 1/7 524,00 kr. 12 5

6 I s i d s t e n r. a f Murerbaljen advarede vi mod et Alfix produkt, som havde de uheldige egenskaber, at der udviklede sig ammoniakdampe, specielt efter opbevaring i oprørt stand. Vi kan oplyse, at Alfix ikke er det eneste produkt, der har de uheldige egenskaber vi er siden blevet kontaktet af et af vores kolleger som siger at LIB vådrumspaste der skal oprøres med cement giver hovedpine efter 10 minutters brug, og at hovedpinen først forsvinder timer efter man er stoppet. Lib har, efter hvad vi har fået at vide, i lighed med Alfix også undlade at gøre opmærksom på disse risici, hvilket vi må betegne som stærkt kritisabelt. Ved søgning på Alfix,s hjemmeside fandt vi følgende oplysninger på Alfix 2 K d a t a b l a d e t v e d r ø r e n d e forholdsregler ved brug, disse oplysninger viser at brugsanvisningen på produktet er særdeles mangelfuld. Vi kan kun nok engang advare mod produkter vi ikke kender tilbunds, og opfordre til at man kræver datablade udleveret første gang man skal bruge et nyt produkt, og i tvivlstilfælde ikke bruger produktet inden der ligger forskrifter for hvordan man behandler produktet og beskytter sig mod evt. bivirkninger. Alfix 2K har mærket spanden med et kryds og skrevet lokalirriterende ak og at man skal beskytte øjnene, desuden er der malerkoden 00-4 som siger der er problemer med hudkontakt, ikke et ord eller tegn på indåndingsproblemer. Fra Alfix2K s datablad Forholdsregler ved brug: Særlig opmærksomhed bør udvises ved arbejde i trange rum med dårlig eller ingen ventilation, idet der i sådanne situationer er særlig risiko for overskridelse af grænseværdierne. Ved opblanding med cementbaserede produkter frigøres flygtige stoffer. Ved arbejde indendørs eller på steder med stillestående luft skal der være tilstrækkelig ventilation til at de angivne grænseværdier kan overholdes ( f.eks. me k a n i s k v e n t i l a t i o n, punktudsugning eller lignende). Såfremt dette ikke er teknisk muligt eller hvis det ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under de tilladte grænseværdier, skal der anvendes åndedrætsværn, som angivet nedenfor. Personlige værnemidler Åndedrætsværn: Ved opblanding med cementbaserede produkter frigøres flygtige stoffer, herunder ammoniak. Der skal derfor anvendes maske med multifilter, der beskytter både mod ammoniak og aminer samt flygtige organiske stoffer og indånding af støv. Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af PVC, neopren eller vinyl. Øjenværn: Brug tætsluttende øjenværn ved risiko for stænk i øjnene. Grænseværdier: Ingen (Fortsat fra side 9) parlamentsbygning, ligesom vi kørte rundt og så de forskellige ministerier. Canada har som før nævnt 10 provinser med hver sin regering + et parlament for hele Canada. Mange canadier er stærkt utilfredse med dette, som det mener for dyrt og for besværligt for de 40 millioner der bor i Canada. Verdensmesterskaberne foregik på det olympiske stadion, der er opført til de olympiske lege i En detalje er taget på det store atletik stadion, hænger i det før nævnte 45 grader skæve tårn kan tages af, eller kunne det virker ikke mere. Men alt i alt er hele stadion et imponerede byggeri i beton, meget flot Alfred. fter en lang god sommer, også E beskæftielsesmæssig, skal mange lave ledighedserklæringer. Hvis det usansynlige skulle ske, at mester fyrer/hjemsender sine bedste folk, så kom ind på afdelingskontoret lige efter du har været på Arbejdsformidlingen. Til en ledighedserklæring skal vi bruge lønsedler for 1924 timers arbejde inden for de sidste 3 år, så tag dyngen med for en sikkerheds skyld. MF å er kursusplanen for 2000 på S gaden, og den vil blive bragt i hele omfanget i Mureren, skulle den være forlist, kan den ses på afdelingens hjemmeside, eller fås ved henvendelse i afdelingen. Også i år vil der blive holdt forskellige kurser på Herning Tekniske Skole. 20/12 99 vådrum 1. (2 dg) I ugerne 1. o g 2 er d et vådrumskurserne 2og 3 (5 dg.) I uge 3 o g 4 er det et byfornyelseskursus (10 dg.) I uge 5 og 6 Bygningsrestaurering (10 dg.) I uge 50 og 51 er det EDB trin 1 og 2 (5dg) Vi kan kun på det kraftigste opfordre til at tage på kursus, da der også inden for vores fag kommer så meget nyt, som man nødvendigvis bør lære at håndtere efusion af Fysioterapi.- og R kiropraktorregninger Har du regninger/kvitteringer liggende som du ikke har fået refunderet, så vær venlig at sende dem ind til kassereren snarest, han kan bedst li at få dem rimelig friske. Vær opmærksom på at refusionen er skattepligtig, og at afdelingen opgiver udbetalingen til skattevæsenet, men sender ikke yderligere ud vedrørende 6 11

7 Byggefagene i Holstebro inviterer til foredragsaften med musiker og entertainer Lotte Rømer. om og hør Lotte Rømer fortæller om sit K hørehandicap, om at blive ramt på sit erhverv. Foredraget er godt krydret med selvironi, varme og humor. Arrangementet finder sted: Onsdag den 26. januar 2000, kl , på Banevænget 2, 7500 Holstebro. 15% af den voksne befolkning lider af nedsat hørelse/eller tinitus. At være hørehæmmet er et skjult handicap. Dårlig hørelse kan rammer alle, få vil indrømme de har problemet. Dårlig hørelse kan forringe sanseevnen, give kommunikationsproblemer, sovebesvær, og følelse af isolation. Den moderne teknologi kan hjælpe mange hørehandicapede. Byggefagenes Samvirke vil være vært ved en lettere middag hvorfor bindende tilmelding er nødvendig. (gratis) Tilmelding senest den: 17 januar 2000 på tlf Alfix har ændret Teksten vedrørende Alfix 2K I forbindelse med omtale af generne ved brug af Alfix2K der har henstået i oprørt tilstand, har Alfix erkendt at der er problemer, og har derfor rettet vejledningen Vådrum Vandtætning med Alfix, Emballage og produktinfo m.v. så der ikke fremover vil stå, at produktet kan henstå i oprørt tilstand. Et lille skrid i den rigtige retning, men fra afdelingen mangler vi at der på emballage fremgår klart og tydelig at der er risici for åndedrætspåvirkning, især i små rum. i er indimellem blevet spurgt om V det ikke ville være en god idé at lave en lærlinge klub her i området som skulle samle lærlingene. Det har været forsøgt for år tilbage, men efter fornyet forespørgsel ville vi lodde stemningen igen. Det blev en nedslået resultat, kun 15 af de firs lærlinge vi sendte et spørgeskema ud til svarede, og der var kun 7 positive. Vi vil nu foreslå bestyrelsen istedet for en klub forsøge nogle gange i løbet af året at samle de interesserede lærlinge til en lille snak om løs og fast, og uddybe de emner som lærlingene mener der er behov for at få belyst. Dagpenge: Max sats ,00 kr.dg. Nyuddannet/dimittendsats ,00 kr.dg. Efterløn ny ordning: Ny/fleksibel efterløn 91% ,00 kr.dg. Ny/fleksibel efterløn 100% ,00 kr.dg. Efterløn gl. ordning: Trin ,00 kr.dg. Trin ,00 kr.dg. Overgangsydelse: ,00 kr.dg. Arbejdsgivergodtgørelse: 1/1 dag (over 4 tim.) ,00 kr.dg. ½ dag (til og med 4 tim.) ,00 kr.dg. Vi har hørt, at der ligger lovforslag om at arbejdsgivergodtgørelsen skal være det samme som max.sats, vi får se? ak Kontorerne i Herning og Holstebro har i juledagene åbnet mellem Bemærk!! 24/12 og 31/12 lukket. Dagpenge der ønskes udbetalt/indsat på din konto den 30/ skal være på Holstebrokontoret senest 27/

8 om nævnt under omtalen af WM i S håndværk var vi fra den 11 til 19 november, med fællesudvalget på turen til Canada. Efter en lang flyvetur over Atlanten mellem landede vi i New York lufthavn, efter tre timers ventetid fløj vi til Montreal, i Canada ikke en af verdens største storbyer, men en by med 1,7 millioner indbygger i selve byen. Byen ligger på en ø, ved Sct. Lawrens floden, øen er 40 km. Lang og 15 km. bred, byen fylder de meste af øen. Ved kom dertil kl. godt 7 om aftenen i klart vejr, et meget flot syn med alle byens lys, vi kunne blandt andet det olympiske stadion oplyst af masser af projektører, med karakteristiske 169 m. høje tårn der er støbt i én vinkel på 45 grader. Man kan ikke undgå at blive lidt betaget af hvad der kan laves i beton. Montreal er en af Canadas 10 provinser, der bor 3,3 mill. mennesker i hele provinsen, så de fleste bor i Montreal. Der findes efter sigende ca. 400 kirker i byen, det påstås at det er flere end der i Rom. Vi var inde i den største, Notre-Dame Basilica, også kaldet den blå kirke. Indvendig er det en af de flotteste kirker jeg har set, med en fantastisk altertavle. Der er utroligt meget træskærerarbejde, prædike stolen med tilhørende meget snoede trappe havde det taget tre år at lave. Opførelsestid for hele kirken var 46 år. Ellers er byen meget sammensat af meget store skyskrabere, nogle få ældre men flotte bygninger samt en masse lavt byggeri. I forbindelse med et godt fungerende metro tognet, er der opbygget en masse under-jordiske butiks og kontorcentre, med de dertil n ø d v e n d i g t h ø r e n d e spisesteder, der var 30 km underjordiske gange og gader som forbandt dette. Vi var også på byggeplads besøg, her blev vi hverken i m p o n e r e t a f t e m p o, arbejdsmiljø eller byggeplads orden, det var faktisk akkurat lige så pløret som på en dansk byggeplads, når det er værst. Men det var hundekoldt, der var 3 + grader, men den fugtige stride blæst fik det faktisk til at føles som var der minus 20 grader. Murerne og deres tilbringere fik efter sigende hvad der svarer til 125 kr. efter det tempo vi så var de heller ikke mere værd. Vi var på en murerskole, her lærer de kun at mure og pudse, de er på skolen i 900 timer, får ingen løn, og skal selv betale for skoleopholdet. Efter skoleopholdet skal de ud i én eller flere virksomheder, hvor de skal have 5100 timer før de så skal op til p røve, når j eg næ vn er flere virksomheder, er det fordi de ikke har nogen kontrakt. Vi var også på en byggeplads hvor man renoverede et højhus på 26 etager for den nette sum af 25 mill. can. dollar. Vi var på en én dags tur til Québec, en meget smuk gammel der også ligger ved Sct. Lawrens floden. Byen er ældre end Montreal, med en masse smukke ældre bygninger, som for i øvrigt er i gang med restaurere. Vi så også det store slots lignede (Fortsættes på side 11) 8 9

Nr. 4. December 2002, 20 Årg

Nr. 4. December 2002, 20 Årg Nr. 4. December 2002, 20 Årg Lars Lyngvig Sørensen Vandt DM 2002 og skal vise de danske farver til VM i St. Gallen, Schweiz Claus Ahlmann Frederiksen Søren Kirkegaard Jacobsen Tomas Jensen Thomas Johannesen

Læs mere

Nr. 2. Juni 2001, 19 Årg

Nr. 2. Juni 2001, 19 Årg 16 Nr. 2. Juni 2001, 19 Årg MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården 1, 7500 Holstebro, Box 1194 Tlf. 97424153 Fax. 97421628 E-mail murerne.9.dis@sid.dk Kontortid:

Læs mere

Nr. 3. september 2000, 18 Årg

Nr. 3. september 2000, 18 Årg Nr. 3. september 2000, 18 Årg Jeg kan godt tænke mig at komme på priskurantkursus. Kurset skal være før jul efter jul. 16 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården

Læs mere

Nr. 3. oktober 1998, 16 Arg. Danmarksmester 1998. Glasuldsprisen efterår 1998

Nr. 3. oktober 1998, 16 Arg. Danmarksmester 1998. Glasuldsprisen efterår 1998 Nr. 3. oktober 1998, 16 Arg Danmarksmester 1998 Glasuldsprisen efterår 1998 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården 1, 7500 Holstebro, Box 1194 Tlf. 97424153

Læs mere

Nr. 1 marts 2003, 21. Årg

Nr. 1 marts 2003, 21. Årg Nr. 1 marts 2003, 21. Årg Skænket til afdelingen af bygningsrestaurerings holdet 2003 Foto lånt fra miljørapport BST 16 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården

Læs mere

Nr. 2. Juni 2002, 20 Årg.

Nr. 2. Juni 2002, 20 Årg. Nr. 2. Juni 2002, 20 Årg. Dette blandingsanlæg til vådmørtel, er set på en byggeplads i vores område hvor man anvendte funktionsmørtel til ydermuren og vådmørtel til bagmuren. Anlæget er efter det svendene

Læs mere

Noget om B&A Pension. Nr. 3 september 2003, 21. Årg. Tirsdag den 18. November 2003 kl. 18.00 21.00 Hos SiD, Bredgade, 7600 Struer.

Noget om B&A Pension. Nr. 3 september 2003, 21. Årg. Tirsdag den 18. November 2003 kl. 18.00 21.00 Hos SiD, Bredgade, 7600 Struer. Nr. 3 september 2003, 21. Årg Informationsmøde Noget om B&A Pension Byggefagene Ringkøbing Amt Nord, afholder informationsmøde Tirsdag den 18. November 2003 kl. 18.00 21.00 Hos SiD, Bredgade, 7600 Struer

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Tirsdag den 22. oktober 2013 onsdag den 23. oktober 2013 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab Vold

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Der kommer først en række afkrydsningsspørgsmål. Derefter får du mulighed for med egne ord at uddybe evt. ris eller ros.

Der kommer først en række afkrydsningsspørgsmål. Derefter får du mulighed for med egne ord at uddybe evt. ris eller ros. I dette spørgeskema har du mulighed for at fortælle om din oplevelse som kunde hos virksomhed X. På denne måde kan virksomheden se, hvad der er gået godt galt hos dig. Ledelsen får således mulighed for

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere