Nr. 4. december 1999, 17 Årg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4. december 1999, 17 Årg"

Transkript

1 Nr. 4. december 1999, 17 Årg

2 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården 1, 7500 Holstebro, Box 1194 Tlf Fax Kontortid: Mandag til fredag, kl 10,00-12,00, samt Torsdag, kl. 15,00-16,30. Bestyrelsen: Formand: Alfred Vester Hyrdebalkken Viborg tlf Kontorbestyrer Mogens Frankær Nørredige Ringkøbing tlf Kasserer: Alex Kristensen Idrætsvej 8, Nr. Felding 7500 Holstebro tlf Opmåler: Kjeld Trudslev Egelykkevej Herning tlf Øvrige: Jens Ager Knudsen Skovvænget Herning tlf Herning Kontor Skolegade Herning Tlf Fax Kontortid: Mandag og torsdag, kl. 10,00-12,00, samt torsdag kl. 15,00-16,30 H. C. Søndergård Pedersen Solbakkevej Vildbjerg tlf Hartvig Andersen Kærløbervej Struer tlf Preben Andreasen Grøndlandsvej Holstebro tlf Morten K. Jensen Nøvlingevej 21, Sinding 7400 Herning tlf Søren Ole Madsen Holstebrovej Ringkøbing tlf Søren Rabjerg Paredisbakken Bækmarsbro tlf ordren lød! tegn en trelænget herregård i traditionel stil med g r a n i t s o k k e l, sandstenspiller om vinduer og døre og i de rigtige materialer. Resultatet der kom ud af det, er efter Jens. C h r. A n d e r s e n s u d t a l e l s e, e t samarbejde mellem Ove Jensen og ham, for Ove Jensen vidste lige præsis hvordan han ville have sin bygning, og de moderne løsninger duede ikke rigtig her. Som Lergrav står nu, har Ove Jensen sat et minde, som arkitekten siger kan stå mindst 250 år. Ved en reception den 5/ fik Ove Jensen og arkitekt Niels Chr. Andersen så en lille skulderklap for deres resultat, for Muro- Vest (Murerfagets Oplysningsråd) v./ Mogens Frankær overrakte ved den lejlighed Teglprisen 1999 til dem. Teglprisen blev givet med den begrundelse at her var et byggeri på alle områder viser de kvaliteter som et traditionelt muret byggeri Kenn L. Jensen Solbjerg 50, Snejbjerg 7400 Herning tlf Børge Nielsen Aspvej Struer tlf Forside: Nortre-Dame Basilica, 1829 Montréal 2 15

3 stille passende lønkrav. Det må vist nærmere være en opgave for DA,s formand. ogle få kilometer fra Aulum, godt N gemt bag gamle træer ligger et godt eksempel på hvad moderne arkitekter og håndværkere h a r l æ r t i d e r e s grunduddannelse, for mellem træernes grene kan ses et splinterny herregård i den rigtige traditionelle stil. Herregården hedder Lergrav, og ejes og bebos af Lilian og Ove Jensen, som har ladet denne prægtige bygning opføre, i en stil der hører de forsvundne tider til. Da Ove Jensen i sin tid overtog herregården Lergrav var der en forfalden hovedbygning, som kun var til nedrivning, men han var ikke i tvivl om at d e n n y e hovedbygning skulle være en herregård værdig, og i den rigtige stil. O v e J e n s e n s h e n v e n d e l s e t i l Arkitektfirmaet Søren A n d e r s e n, g a v arkitekt Niels Chr. And ersen no gle h o v e d b r u d o g panderynker, for år vi et varmt forår med F strejke som i 1998, eller går det glat med at få fornyet overenskomsten i år Ja det er det store kr. spørgsmål. Men vi har jo allerede set diverse kloge mænd, formane os til at udvise forståelse for landet og arbejdsgivernes trængsler, det vil sige vi skal udvise samfundssind, eller helt oversat til dansk, være beskedne i vore krav eller allerhelst ikke stille krav, der koster til overenskomsten. En af disse kloge mænd var vores formand for LO Hans Jensen, ja han var endda som modig eller dumdristig, at han kom med disse udtalelser om løntilbageholdenhed, lige op til LO kongressen. Som om det ikke var nok kom han også med udtalelser, om folkepensionen, han var af den opfattelse at man ikke skulle være sikret denne pension, hvis man var velstillet, han glemte blot at forklare hvad hans definition på velstillet var. Det er jo indlysende at sådanne udtalelser, fra en mand der mener han er formand for lønmodtagerne, skal give øretæver, og det fik han så sandelig også på Lo kongressen. De fleste lønmodtagere vil nok mene, at det ikke kan være en Lo formands opgave, at henstille lønmodtagerne ikke K r a v e n e e r s t i l l e t t i l v o r e overenskomster, og vore tidligere formand Bent Jensen ville nok også sige at juletræet er pyntet, godt og grundigt. Vi har jo her i bladet bedt jer om at prioritere, de krav i helst så fremmet, og som de mest øskede kan nævnes: landsdækkende priskurant, 6 ferieuge, arbejdstøj, sikkerhedssko og en forbedring af vores BA pension son noget af det der mindst ønsket. Så det bliver spændende at se resultatet til foråret, man kan da håbe at forhandlerne ikke slutter et forlig som bliver forkastet af medlemmerne, med strejke til følge, det var flovt især for vore topforhandlere. 14 3

4 Tog du pensionen med? E f t e r h å n d e n e r arbejdsmarkedspensionerne ved at køre rigtig godt, og det er ved at være rimelige beløb som man har liggende i pensionskassen, men vi håber snart at komme op på en %sats der giver enkepension m.m. her må vi sætte vores lid til vore forhandlere her til foråret. Desværre har vi oplevet at der er en del der arbejder hos arbejdsgiver som ikke indbetaler pension, enten f o r d e i k k e h a r underskrevet en overenskomst (det er et krav), eller fordi de har glemt det, vi har endda oplevet mester har tilbageholdt lønmodtagerbeløbet ved svenden, altså der fremgår af lønsedlen, men har glemt at sende det ind. Udover at tjekke indbetalingerne på opgørelsen der kommer først på året, har man også mulighed via Internettet, og et kodeord man får udleveret, at følge løbende med i sin pensionskonto. Adressen er skulle du ikke have de muligheder, så henvend dig i afdelingen og vi finder ud af det sammen. Der er en lige en ting man skal være opmærksom på hvis man skifter fag/ arbejdsområde, hvis det område man flytter over til har et andet pensionsselskab end B&A, så kan man få flyttet sin pensionsopsparing med over i det nye, det samme er gældende hvis man skifter over til B&A. Hvis der ikke sker en indbetaling til pensionsordningen i en længere periode, fx ledighed eller sygdom eller mesterens forglemmelse, bliver man gjort opmærksom på det, og at hvis der ikke fremover sker indbetaling, stopper forsikringsdelen, d.v.s. l i v s. - o g i n v a l i d i te t s forsikring midlertidigt til der sker indbetaling igen, man kan vælge i denne situation s e l v a t f o r e t a g e indbetaling. ak Murerbaljen Ansvarshavende: Alfred Vester Bladudvalg: Børge Nielsen Preben S. Andreasen Alex Kristensen Layaut: alex Stof, kommentarer, ris eller ros, bedes sendt til, Murerne SiD Ringkøbing Amt, Murerbaljen, Box 1194, 7500 Holstebro Tlf Fax / Erling Mikkelsen Blåkærvej 6 Karstofte Æret være denne gode kollegers minde Nej vel! P a å grund af t skattevæsenet kun sender skatteoplysninger ud til en arbejdsgiver, så får A- k a s s e n i k k e d i n e skatteoplysninger, så hvis du ikke vil trækkes 60% vil det være en god idé at udfylde nedenstående skema og sende ind s a m m e n med den f ø r s t e Navn: Cpr: Skat Ugefradrag: % Konto: 4 13

5 gen i år er der mulighed for at komme til Juletræsfest med vores børn. I Ligesom vi plejer, kan vi være med i nogle fællesarrangementer, men da der skal pakkes poser m.m. er det nødvændig med tilmelding. Tilmeldingen skal ske ved henvendelse til kontoret i Herning, eller Holstebro Herning: I aringkøbing I forbindelse med Nyrups utidige i n d b l a n d i n g, i d e n s i d s t e overenskomst kom der nogle fridage m.m. som skal holdes inden 31/12. Eller skal de udbetales kontant lige efter nytår. For lige at tage dem som de står i overenskomsten: Grundlovsdag ½ fridag (kun hverdag) Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 1 extra Feriefridag fri placering (6 md. anciennitet i firmaet) Hvis du ikke fik holdt ovenstående, skal de betales med 100,00 kr. pr. time er vil fra den 1/ ske D følgende stigning i kontingentet. Den største stigning vil ske i efterlønsbidraget som stiger med 101,00 kr.md. A-kassen stiger med 9,00 kr.md. Forbundskontingentet med 12,00 kr.md. På den sidste generalforsamling lovede bestyrelsen at der ikke skulle ske stigning i afdelingskontingentet, men n æ r m e r e e n n e d s æ t t e l s e, s å afdelingskontingentet bliver nedsat med 6,00 kr.md. Herning Kongrescenter, Mandag den 28/12. kl Tilmelding senest 20/12 A Holstebro Folkedanserhuset Søndag den 27/12 kl Tilmelding senest 13/12 Rofihallen Søndag den 27/12 kl Tilmelding senest 18/12 b Struer Bremdal Aktivitetscenter Tirsdag den 29/12 kl Tilmelding senest 13/12 Omsorgsdage til forældre m e d hjemmeboende børn under 14 år (gælder o g s å papforældre ) 3 dage i 1999 ( 6 m d. anciennitet i firmaet). Hvis du ikke har holdt dem, skal de betales med 74,54 pr time. Mesteren skal af egen drift udbetale kompensationen, men det kan være en god idé at hjælpe hans hukommelse. Svende, som har forladt/skiftet firma i løbet af året, men som har ancienniteten Fritidsulykkesforsikringen er uændret 25,50 kr.md. De mest brugte kontingentsatser vil fra den 1/1 være følgende (er du ikke imellem, kan du få din sats i afdelingen): Svende incl. efterløn 1.135,00 kr. Svende uden efterløn 848,00 kr. Overgangsydelse 393,00 kr Efterlønner før 1/7 458,00 kr. Do. 82% 372,00 kr. Efterlønner fyldt 60 år efter 1/7 524,00 kr. 12 5

6 I s i d s t e n r. a f Murerbaljen advarede vi mod et Alfix produkt, som havde de uheldige egenskaber, at der udviklede sig ammoniakdampe, specielt efter opbevaring i oprørt stand. Vi kan oplyse, at Alfix ikke er det eneste produkt, der har de uheldige egenskaber vi er siden blevet kontaktet af et af vores kolleger som siger at LIB vådrumspaste der skal oprøres med cement giver hovedpine efter 10 minutters brug, og at hovedpinen først forsvinder timer efter man er stoppet. Lib har, efter hvad vi har fået at vide, i lighed med Alfix også undlade at gøre opmærksom på disse risici, hvilket vi må betegne som stærkt kritisabelt. Ved søgning på Alfix,s hjemmeside fandt vi følgende oplysninger på Alfix 2 K d a t a b l a d e t v e d r ø r e n d e forholdsregler ved brug, disse oplysninger viser at brugsanvisningen på produktet er særdeles mangelfuld. Vi kan kun nok engang advare mod produkter vi ikke kender tilbunds, og opfordre til at man kræver datablade udleveret første gang man skal bruge et nyt produkt, og i tvivlstilfælde ikke bruger produktet inden der ligger forskrifter for hvordan man behandler produktet og beskytter sig mod evt. bivirkninger. Alfix 2K har mærket spanden med et kryds og skrevet lokalirriterende ak og at man skal beskytte øjnene, desuden er der malerkoden 00-4 som siger der er problemer med hudkontakt, ikke et ord eller tegn på indåndingsproblemer. Fra Alfix2K s datablad Forholdsregler ved brug: Særlig opmærksomhed bør udvises ved arbejde i trange rum med dårlig eller ingen ventilation, idet der i sådanne situationer er særlig risiko for overskridelse af grænseværdierne. Ved opblanding med cementbaserede produkter frigøres flygtige stoffer. Ved arbejde indendørs eller på steder med stillestående luft skal der være tilstrækkelig ventilation til at de angivne grænseværdier kan overholdes ( f.eks. me k a n i s k v e n t i l a t i o n, punktudsugning eller lignende). Såfremt dette ikke er teknisk muligt eller hvis det ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under de tilladte grænseværdier, skal der anvendes åndedrætsværn, som angivet nedenfor. Personlige værnemidler Åndedrætsværn: Ved opblanding med cementbaserede produkter frigøres flygtige stoffer, herunder ammoniak. Der skal derfor anvendes maske med multifilter, der beskytter både mod ammoniak og aminer samt flygtige organiske stoffer og indånding af støv. Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af PVC, neopren eller vinyl. Øjenværn: Brug tætsluttende øjenværn ved risiko for stænk i øjnene. Grænseværdier: Ingen (Fortsat fra side 9) parlamentsbygning, ligesom vi kørte rundt og så de forskellige ministerier. Canada har som før nævnt 10 provinser med hver sin regering + et parlament for hele Canada. Mange canadier er stærkt utilfredse med dette, som det mener for dyrt og for besværligt for de 40 millioner der bor i Canada. Verdensmesterskaberne foregik på det olympiske stadion, der er opført til de olympiske lege i En detalje er taget på det store atletik stadion, hænger i det før nævnte 45 grader skæve tårn kan tages af, eller kunne det virker ikke mere. Men alt i alt er hele stadion et imponerede byggeri i beton, meget flot Alfred. fter en lang god sommer, også E beskæftielsesmæssig, skal mange lave ledighedserklæringer. Hvis det usansynlige skulle ske, at mester fyrer/hjemsender sine bedste folk, så kom ind på afdelingskontoret lige efter du har været på Arbejdsformidlingen. Til en ledighedserklæring skal vi bruge lønsedler for 1924 timers arbejde inden for de sidste 3 år, så tag dyngen med for en sikkerheds skyld. MF å er kursusplanen for 2000 på S gaden, og den vil blive bragt i hele omfanget i Mureren, skulle den være forlist, kan den ses på afdelingens hjemmeside, eller fås ved henvendelse i afdelingen. Også i år vil der blive holdt forskellige kurser på Herning Tekniske Skole. 20/12 99 vådrum 1. (2 dg) I ugerne 1. o g 2 er d et vådrumskurserne 2og 3 (5 dg.) I uge 3 o g 4 er det et byfornyelseskursus (10 dg.) I uge 5 og 6 Bygningsrestaurering (10 dg.) I uge 50 og 51 er det EDB trin 1 og 2 (5dg) Vi kan kun på det kraftigste opfordre til at tage på kursus, da der også inden for vores fag kommer så meget nyt, som man nødvendigvis bør lære at håndtere efusion af Fysioterapi.- og R kiropraktorregninger Har du regninger/kvitteringer liggende som du ikke har fået refunderet, så vær venlig at sende dem ind til kassereren snarest, han kan bedst li at få dem rimelig friske. Vær opmærksom på at refusionen er skattepligtig, og at afdelingen opgiver udbetalingen til skattevæsenet, men sender ikke yderligere ud vedrørende 6 11

7 Byggefagene i Holstebro inviterer til foredragsaften med musiker og entertainer Lotte Rømer. om og hør Lotte Rømer fortæller om sit K hørehandicap, om at blive ramt på sit erhverv. Foredraget er godt krydret med selvironi, varme og humor. Arrangementet finder sted: Onsdag den 26. januar 2000, kl , på Banevænget 2, 7500 Holstebro. 15% af den voksne befolkning lider af nedsat hørelse/eller tinitus. At være hørehæmmet er et skjult handicap. Dårlig hørelse kan rammer alle, få vil indrømme de har problemet. Dårlig hørelse kan forringe sanseevnen, give kommunikationsproblemer, sovebesvær, og følelse af isolation. Den moderne teknologi kan hjælpe mange hørehandicapede. Byggefagenes Samvirke vil være vært ved en lettere middag hvorfor bindende tilmelding er nødvendig. (gratis) Tilmelding senest den: 17 januar 2000 på tlf Alfix har ændret Teksten vedrørende Alfix 2K I forbindelse med omtale af generne ved brug af Alfix2K der har henstået i oprørt tilstand, har Alfix erkendt at der er problemer, og har derfor rettet vejledningen Vådrum Vandtætning med Alfix, Emballage og produktinfo m.v. så der ikke fremover vil stå, at produktet kan henstå i oprørt tilstand. Et lille skrid i den rigtige retning, men fra afdelingen mangler vi at der på emballage fremgår klart og tydelig at der er risici for åndedrætspåvirkning, især i små rum. i er indimellem blevet spurgt om V det ikke ville være en god idé at lave en lærlinge klub her i området som skulle samle lærlingene. Det har været forsøgt for år tilbage, men efter fornyet forespørgsel ville vi lodde stemningen igen. Det blev en nedslået resultat, kun 15 af de firs lærlinge vi sendte et spørgeskema ud til svarede, og der var kun 7 positive. Vi vil nu foreslå bestyrelsen istedet for en klub forsøge nogle gange i løbet af året at samle de interesserede lærlinge til en lille snak om løs og fast, og uddybe de emner som lærlingene mener der er behov for at få belyst. Dagpenge: Max sats ,00 kr.dg. Nyuddannet/dimittendsats ,00 kr.dg. Efterløn ny ordning: Ny/fleksibel efterløn 91% ,00 kr.dg. Ny/fleksibel efterløn 100% ,00 kr.dg. Efterløn gl. ordning: Trin ,00 kr.dg. Trin ,00 kr.dg. Overgangsydelse: ,00 kr.dg. Arbejdsgivergodtgørelse: 1/1 dag (over 4 tim.) ,00 kr.dg. ½ dag (til og med 4 tim.) ,00 kr.dg. Vi har hørt, at der ligger lovforslag om at arbejdsgivergodtgørelsen skal være det samme som max.sats, vi får se? ak Kontorerne i Herning og Holstebro har i juledagene åbnet mellem Bemærk!! 24/12 og 31/12 lukket. Dagpenge der ønskes udbetalt/indsat på din konto den 30/ skal være på Holstebrokontoret senest 27/

8 om nævnt under omtalen af WM i S håndværk var vi fra den 11 til 19 november, med fællesudvalget på turen til Canada. Efter en lang flyvetur over Atlanten mellem landede vi i New York lufthavn, efter tre timers ventetid fløj vi til Montreal, i Canada ikke en af verdens største storbyer, men en by med 1,7 millioner indbygger i selve byen. Byen ligger på en ø, ved Sct. Lawrens floden, øen er 40 km. Lang og 15 km. bred, byen fylder de meste af øen. Ved kom dertil kl. godt 7 om aftenen i klart vejr, et meget flot syn med alle byens lys, vi kunne blandt andet det olympiske stadion oplyst af masser af projektører, med karakteristiske 169 m. høje tårn der er støbt i én vinkel på 45 grader. Man kan ikke undgå at blive lidt betaget af hvad der kan laves i beton. Montreal er en af Canadas 10 provinser, der bor 3,3 mill. mennesker i hele provinsen, så de fleste bor i Montreal. Der findes efter sigende ca. 400 kirker i byen, det påstås at det er flere end der i Rom. Vi var inde i den største, Notre-Dame Basilica, også kaldet den blå kirke. Indvendig er det en af de flotteste kirker jeg har set, med en fantastisk altertavle. Der er utroligt meget træskærerarbejde, prædike stolen med tilhørende meget snoede trappe havde det taget tre år at lave. Opførelsestid for hele kirken var 46 år. Ellers er byen meget sammensat af meget store skyskrabere, nogle få ældre men flotte bygninger samt en masse lavt byggeri. I forbindelse med et godt fungerende metro tognet, er der opbygget en masse under-jordiske butiks og kontorcentre, med de dertil n ø d v e n d i g t h ø r e n d e spisesteder, der var 30 km underjordiske gange og gader som forbandt dette. Vi var også på byggeplads besøg, her blev vi hverken i m p o n e r e t a f t e m p o, arbejdsmiljø eller byggeplads orden, det var faktisk akkurat lige så pløret som på en dansk byggeplads, når det er værst. Men det var hundekoldt, der var 3 + grader, men den fugtige stride blæst fik det faktisk til at føles som var der minus 20 grader. Murerne og deres tilbringere fik efter sigende hvad der svarer til 125 kr. efter det tempo vi så var de heller ikke mere værd. Vi var på en murerskole, her lærer de kun at mure og pudse, de er på skolen i 900 timer, får ingen løn, og skal selv betale for skoleopholdet. Efter skoleopholdet skal de ud i én eller flere virksomheder, hvor de skal have 5100 timer før de så skal op til p røve, når j eg næ vn er flere virksomheder, er det fordi de ikke har nogen kontrakt. Vi var også på en byggeplads hvor man renoverede et højhus på 26 etager for den nette sum af 25 mill. can. dollar. Vi var på en én dags tur til Québec, en meget smuk gammel der også ligger ved Sct. Lawrens floden. Byen er ældre end Montreal, med en masse smukke ældre bygninger, som for i øvrigt er i gang med restaurere. Vi så også det store slots lignede (Fortsættes på side 11) 8 9

Nr. 3. september 2000, 18 Årg

Nr. 3. september 2000, 18 Årg Nr. 3. september 2000, 18 Årg Jeg kan godt tænke mig at komme på priskurantkursus. Kurset skal være før jul efter jul. 16 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården

Læs mere

Nr. 1 marts 2003, 21. Årg

Nr. 1 marts 2003, 21. Årg Nr. 1 marts 2003, 21. Årg Skænket til afdelingen af bygningsrestaurerings holdet 2003 Foto lånt fra miljørapport BST 16 MURERBALJEN Medlemsblad for stenhuggere og murersvende Hovedkontor, Holstebro Brogården

Læs mere

Nr. 2. Juni 2002, 20 Årg.

Nr. 2. Juni 2002, 20 Årg. Nr. 2. Juni 2002, 20 Årg. Dette blandingsanlæg til vådmørtel, er set på en byggeplads i vores område hvor man anvendte funktionsmørtel til ydermuren og vådmørtel til bagmuren. Anlæget er efter det svendene

Læs mere

OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a.

OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a. BLIK OG RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 37 September 2012 Årg. 11 Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7.

Læs mere

Os imellem. Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005

Os imellem. Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005 1. maj Se side 32-33 i afdelingen Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen Se side 26-27 Se side 7 3F Storkøbenhavn

Læs mere

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark.

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark. HOLSTEBRO - NYT Nr. 3 September 2006 Velfærdsforliget / A kassen orienterer Læs side 4. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene Ny faglig sekretær industrigruppen Takkeskrivelse: Regnar Petersens bisættelse.

Læs mere

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser No. 4 December 2008 Fagligt Alternativ Jubilæumsnummer DFF 25 år En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet:

Læs mere

m dtjylland Juletræsfest Oplysningsblad Nr. 4 2013

m dtjylland Juletræsfest Oplysningsblad Nr. 4 2013 m dtjylland Oplysningsblad Juletræsfest 3F Midtjylland, 3F Murerne og Metal Herning inviterer medlemmer med børn og børnebørn til julefest lørdag d. 28. dec. 2013 kl. 14.30-17.00 i Herning Kongrescenter

Læs mere

20. Årgang nr. 1 April 2012

20. Årgang nr. 1 April 2012 - 20. Årgang nr. 1 April 2012 Formand: Hans Martin Andersen 27605533 hma@maler.dk Næstformand: Thomas Winandy 29667857 tpw@maler.dk Kasserer: Jesper Høj 27605530 jeh@maler.dk Jørgen Smidstrup Lars Nielsen

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11.

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11. Holstebro Nr. 1 Marts 2015 Hovedbanegården København 11. februar 2015 Murer Jens Peter Vestergaard og flisemurer Daniel Brodde Thomsen lægger sidste hånd på opgaven, som gav dem billetten til World Skills

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG!

SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG! SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG! NR. 1 MARTS 2014 MEDLEMSBLAD FOR MURERBRANCHEN I SYDSJÆLLAND Udgives af: Klubbestyrelsen Ansvarlig: Per Christiansen Årgang: 10 Nr. 1 marts 2014 - Antal:

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2

TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2 TREKRONER NYT Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København Marts 2006 Nr. 2 Filmen knækkede ved total alkoholforbud læs side 6 Polske arbejdere holdt som slaver læs side 8 Fælles fodslag

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Så fik Søens Folk gang i det store springvand i søen. Godt gået! 2 2013 Juni Fra formanden - Hans Vedderkop Så kom sæsonen i gang med ikke mindre end 2 generalforsamlinger.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 2 Juni 2010. Årets 3F-arbejdsmiljøpris 2010 til SBS.

Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 2 Juni 2010. Årets 3F-arbejdsmiljøpris 2010 til SBS. Holstebro Nr. 2 Juni 2010 Årets 3F-arbejdsmiljøpris 2010 til SBS. www.3f.dk/holstebro Holstebro Fagligt Fælles Forbund Redaktionen Ansvarshavende: Formand Flemming T. Sørensen Redaktionsudvalg: Flemming

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

SKURBOGEN DIT FAG MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND. Lokalklubben for murersvende, murerlærlinge og murerarbejdsmænd i 3F Sydsjælland

SKURBOGEN DIT FAG MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND. Lokalklubben for murersvende, murerlærlinge og murerarbejdsmænd i 3F Sydsjælland SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG Lokalklubben for murersvende, murerlærlinge og murerarbejdsmænd i 3F Sydsjælland NR. 1 JULI 2015 MEDLEMSBLAD FOR MURERBRANCHEN I SYDSJÆLLAND Udgives af:

Læs mere

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Møder om efterlønsreformen Se side 8 9 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Forår 2012 Husk general - forsamling den 24. april Læs mere inde i bladet Fri os for ulykker Gravfører Mogens

Læs mere

Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 3 September 2008. Folkene er fra entreprenørfirmaet Otto Stephansen og Sønner.

Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 3 September 2008. Folkene er fra entreprenørfirmaet Otto Stephansen og Sønner. Holstebro Nr. 3 September 2008 Folkene er fra entreprenørfirmaet Otto Stephansen og Sønner. www.3f.dk/holstebro Holstebro Fagligt Fælles Forbund Redaktionen Ansvarshavende: Formand Flemming Sørensen Redaktionsudvalg:

Læs mere

nr. 3 August 2014 Faglærte nedriver, så bliver det gjort rigtigt. Læs mere side 14 Der gøres plads til det nye! www.3f.

nr. 3 August 2014 Faglærte nedriver, så bliver det gjort rigtigt. Læs mere side 14 Der gøres plads til det nye! www.3f. Holstebro nr. 3 August 2014 Faglærte nedriver, så bliver det gjort rigtigt. Læs mere side 14 Der gøres plads til det nye! www.3f.dk/holstebro HOLSTEBRO FAGLIGT FÆLLES FORBUND Redaktionen Ansvarshavende:

Læs mere

Odense Industri. 3F Odense Industri ønsker en glædelig jul og et godt nytår. Fagligt fælles forbund. December 2013 www.3f.

Odense Industri. 3F Odense Industri ønsker en glædelig jul og et godt nytår. Fagligt fælles forbund. December 2013 www.3f. Odense Industri Fagligt fælles forbund December 2013 www.3f.dk/odense-industri 3F Odense Industri ønsker en glædelig jul og et godt nytår Inde i bladet: Vis os din arbejdsplads: Glud & Marstrand Brug opsigelsesperioden

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

God jul og godt nytår. Odense Industri. Hjemmeside: www.3f.dk/odense-industri Email: odense-industri@3f.dk. Årg. 5 INDEX:

God jul og godt nytår. Odense Industri. Hjemmeside: www.3f.dk/odense-industri Email: odense-industri@3f.dk. Årg. 5 INDEX: Nr. 3 DECEMBER 2009 Årg. 5 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund God jul og godt nytår Afdelingen holder lukket d. 24.12 og d. 31.12 INDEX: Synspunkt... 3 Kontingent i 2010... 4 Nyt fra a-kassen... 6

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 99 JUNI 2011

STILLADSINFORMATION NR. 99 JUNI 2011 STILLADSINFORMATION NR. 99 JUNI 2011 Læs i dette nummer bl.a. om: - Side 9-manden Bjarne Holm, København side 9-15 - De nye regler side 16-17 - Udviklingskonference i Odense side 24-33 - Nyt om priskuranten

Læs mere