Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol"

Transkript

1 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013 Påtale 15. september2016 Skrivebordkontrol 24. september 2012 cceptabel Klagesag 20. december2013 dvarsel 19. december2016 Få skader 22. juli 2011 Ukendt Skrivebordkontrol 20. december 2010 cceptabel Stor månedsproduktion 6. maj 2010 cceptabel Opfølgning 29. juni 2009 Godkendt Stikprøve 23. januar 2009 Påtale 22. januar 2012 Tidsforbrug 23. januar 2007 Godkendt Kontaktoplysninger Navn Firma dresse Telefon Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Søren Hem EBS, Energi- og Lautrupvang ig (BS) Bygningsrådgivni 2750 Ballerup (Mobil) ng IS Syns- og skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejendom men Ejer Navn dresse Telefon Tilstede ved kontrol Ejendommens beliggenhed Billedtekst Oversigtsbilleder Sagsfo ri ø b Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 11-nov-13 14:13 Klagesag ScanJourjournalnr. 12-nov-13 14:18 Høring iværksat 25-nov-13 15:13 BS har afsendt høringssvar 28-nov-13 13:06 Indstilling til nævn 13-dec-13 08:11 Indkaldelse til nævnsmøde 20-dec-i 3 11:49 Sagen lukket af Indledning 6. januar :07 Sagen lukket

2 Ruderne Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Forsikringspolice Tjenestemændenes polnr. Tidligere tilstandsrapport den nr. Energimærke den ndre bygningsoplysninger Der forelå intet tegningsmateriale ved besigtigelsen. Byg ningsbeskrivelse Boligtype Typehus Ejeidommen Enfamilieshus Nr Bygn nvendelse r Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder rn2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i Beboelse 1877 i B Udhus/skur 1877 i C Garage/udhus 1950 i D Havestue/udestue 0 i Bemærkninger 1. Bygningsctele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Nej ikke kunne besigtiges? 3. Bemærkninger til Ja: - er af termoglas. Synlige skader på ruderne vil fremgå af tilstandsrapporten, men termorucier? punkteringer er ikke altid synlige. 6. januar :07 Sagen lukket 2

3 Sagen 4. Fravalg af sekundære Ja: BC - Bygningerne B og C er ikke medtaget pga. ringe byggeteknisk værdi. bygninger? i Fejlangivelse Jf. skønserklæring: Dl 8 Bygning B, udhus! tidligere stald antages at være en sådan stand at den kan være anvendelig. Ved lidt vedligehold og istandsættelse kan bygningen anvendes til oplagring og lignende, I dag er en del af bygningen indrettet som hobbyrum og til opbevaring og bliver opvarmet af kedel med oliefyr. Foto nr. 10. Bygning B burde være besigtiget og skadesrapporteret. Fejlens vægt beror på bygningens værdi, der skønsmæssigt ansættes til 500 kr. pr. m2, - ialt 60,000 kr. Tidligere staldbygning/udhus fra 1877 har jeg undtaget pga. manglende vedligeholdelse, ringe stand og som kræver meget forbedring, hvorfor denne ikke er medtaget. Fejlangivelsen fastholdes med henvisning til skønserklæringen: Dl 8 En del af bygning B er opvarmet og anvendes aktivt til hobbyrum, opmagasinering og rummer husets varmeinstallation. Med lidt istandsættelse og vedligeholdelse kan bygningen fortsat anvendes, og den burde derfor være besigtiget. 5. fvigelser fra BBR? Ja: CD - Bygning 0 er garage/udhus. Bygning D er ikke på BBR. Resumé af huseftersyn- og beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE 1. Fundamenter/sokler x 2 Kælder/krybekælder/terrændæk x 3 Yder- og indervægge x 4. Vinduer og døre x 5. Lofter/etageadskitlelser x 6. Gulekonstruktion og gulve 7. Indvendige trapper x 8 Tagkonstruktion 3 4 x 9 Bad/toilet og bryggers x 10. i.nsinstallationer 11 Elinstallationer x Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Ældre bolig som på nogle punkter trænger til forbedringer, især tag. II 6. januar :07.._ lukket 3

4 Bygning (Beboelse - 120m2) 1. Fundamenter/sokler i bygning 1.0 Fundamenter/ IB: Ingen bemærkninger [pler 1.1 Udvendigt terrænfald Ingen bemærkninger Fejlangivelse Jf. skønserklæring: 3 Beskrivelse af skade: Ved vestgavl og en del af nordfacade i den vestlige ende ligger udvendig terræn ca. 15 cm over gulvniveau. Terrænet ved vestgavl falder ind mod huset og der er ikke bortledning af eventuel overfladevand fra kraftige regnbyger eller ved tøbrud. Karakter: K3 Note: Forholdet har medført fugtopstigning i udvendig og indvendig ydermur. Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke rapporteret. Jeg har ikke nævnt det i tilstandsrapporten, da jeg ikke vurderede at der var tale om et fald der kunne give problemer og der var ingen vand på terræn d Når terræn angiveligt er 15 cm. over gulvniveau, bør det især ved denne ejendomstype 3 give anledning til mistanke og eftersøgning af eventuelle fugtproblemer. Fejlangivelsen fastholdes med henvisning til skønserklæringen. 2. Kælder/krybekælder/terrændæk i bygning 2.0 Kældre / is: ingen bemærkninger Krybekældre / Terrændæk 6. januar :07 Sagen lukket 4

5 og og 3. Yder- og indervægge i bygning i 3.0 Yder- og indervæggelingen bemærkninger Fejlangivelse Jf. skønserklæring: 3 Beskrivelse af skade: Der kunne værelse mod nord i vestenden af huset konstateres en relativ høj opfugtning af ydervæg langs gulv. I værelser mod vest kan der ligeledes måles en forholdsvis høj opfugtning ved gulv langs ydervægge. Karakter: K3 Note: Opfugtningen kan indebære risiko for nedbrydning af fodlister, og at der kan opstå skimmelsvampe langs de opfugtede vægge. Det skønnes, at opfugtningen i værelserne i vestenden af ejendommen skyldes at terrænet ligger over gulvniveau, og at der ikke er muligheder for bortiedning af overfladevand. Bearundelse for fejl: Oofuatninaen er ikke raonorteret. Ved min besigtigelse d var der absolut ingen misfarvninger eller tegn på fugt i indvendige vægge overhovedet og derfor har jeg heller ikke vurderet at der var behov for fugtmåling. Når terræn angiveligt er 15 cm. over gulvniveau, bør det især ved denne ejendomstype give den bygningssagkyndige anledning til mistanke om - eftersøgning af eventuelle fugtproblemer. Fejlangivelsen fastholdes med henvisning til skønserklæringen. 3.1 Facader / gavle K2: Der er defekte fuger i vestgavl. Enkelte revner og pudsafskalning mod nord. i i 3.6 Indvendige vægge Ingen bemærkninger Fejlangivelse Jf. skønserklæring: l Beskrivelse af skade: I skillevægge i stue og i væg mod køkken kan der måles en relativ høj opfugtning langs gulv. Karakter: K3 Note: Opfugtningen kan indebære risiko for nedbrydning af fodlister, og at der kan opstå skimmelsvampe langs de opfugtede vægge. Fugtopstigningen i skillevægge stuen kan skyldes at ejendommens sokkel antagelig er bygget på småsten, som er tænkt som dræn og at det således er drænvand, der trækker ejendommens vægge. Begrundelse for fejl: Opfugtningen er ikke rapporteret. Fejlens vægt: Den manglende rapportering vægtes som tillægsfejl til fejlangivelsen under runkt 3.0 Kommentar_som_i_punkt_3.0 Denne ejendomstype bør give den bygningssagkyndige anledning til mistanke om - l eftersøgning af eventuelle problemer med opstigende fugt. Fejlangivelsen fastholdes med henvisning til skønserklæringen Vinduer og døre i bygning Sålbænke K2: 1. knækket sålbænks klinke mod vest. 6. januar :07 Sagen lukket 5

6 . 4.5 ndet Ingen bemærkninger Fejlangivelse Jf. skønserklæring: B8 Beskrivelse af skade: Der er ikke udført brandadskillelse mellem loftrum over bolig og udhus /tidligere stald med halmoplag. Karakter: K3 Note: Der er risiko for personskade ved brand.. Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke rapporteret. Der er ikke noget lovkrav, at der skal være brandadskillelse mellem udhus og bolig. Og ja der ligger lidt halm fra tidligere husdyrhold som bare kan Ijernes og derved vil der ikke være fare for personskade. Personskaderisikoen vurderes at være reel, hvorfor fejlangivelsen fastholdes. BB 5. Lofter/etageadskillelser i bygning 5.0 Lofter! IB: Ingen bemærkninger etageadskillelser 5.0 Lofter! etageadskillelser Ingen bemærkninger Fejlangivelse Jf. skønserklæring: B8 Nævnssekrefariatet Beskrivelse af skade: I værelser mod vest har lofter meget synlig skævhed mod udhus. Foto nr. 7. I stuen har loftet flere åbenlyse skævheder. Karakter: Kl Begrundelse_for fejl:_forholdene_er_ikke_rapporteret. Jeg skulle have nævnt skævheder i gulve og lofter med Kl, som skønmandens karakter. Men jeg mener ikke der kan være udbedringer for kr , når der ikke er tale om alvorlig karakter med kun Kl. Derudover er det almindeligt forekommende med mindre skævheder_og_defekter_i_gulve_og_lofter_i_ejendomme_fra_1877. Omfanget af skævheder er angivet at ligge ud over det forventelige. Udbedring af skævhederne til et forventeligt niveau vurderes til en omkostning på , hvorfor fejlen er vægtet på niveau B. BB 6. Gulvkonstruktion og gulve i bygning 6.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 6. januar :07 Sagen lukket 6

7 6.0 Gulvkonstruktion og gulve Ingen bemærkninger Fejlangivelse Jf. skønserklæring: B8 Beskrivelse af skade: Gulv i mellemgang falder 9,5 cm på 3 m og lokalt ved indgangsdør falder gulvet 7,5 cm pr. m. Foto nr. 5. Gulvene i værelser i vestenden af ejendom har mindre skævheder. Gulvet i stuen har generelt mindre skævheder, især langs ydervægge og lokalt ved ydervæg mod nord ved udestue er der et område med kraftig skævhed ud mod facade. Foto nr. 6. Karakter: Kl Begrundelse_for fejl:_forholdene_er_ikke_rapporteret. Kommentar som i punkt 5.0 Udbedring af skævhederne til et forventeligt niveau er vurderet til en omkostning på , hvorfor fejlen er vægtet på niveau B. B8 7. Indvendige trapper i bygning 7.0IndvendigeTrapper IB: Ingen bemærkninger 8. Tagkonstruktion i bygning 8.1 K3: Ældre eternittag er nedslidt med revner, huller og afskalninger samt nedbøjning pga. stor Tagbelægning/rygning spærafstand. Note: Risiko for fugtindtrængen og skader på andre bygningsdele. 8.4 Hætter / aftræk K3: ftræk fra emhætte ender i tagrum. Note: Risiko for opfugtning af andre bygningsdele og deraf følgende skader. 8.6 Tagrender / K3: Ingen tagrende mod nord. Hul i tagrende syd. Note: Risiko for opfugtning af andre bygningsdele og tagnedløb deraf følgende skader. 8.8 Spær og lægter K2: Stedvis mørhed i træværk. Fejlangivelse Jf. sekretariatets administrative kontrol: l Omfang og placering af mørhed i træværk burde være beskrevet. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt Isolering K2: Isolering er meget rodet og mangler delvis. Fejlangivelse Jf. sekretariatets administrative kontrol: l Omfang og placering af den rodede og manglende isolering burde være beskrevet. Det ses jo tydeligt i tagrum. Det bør tilkendegives, om der er tale om en mindre supplering og tilretning, eller om en renovering_af_hele_isoleringslaget_er_påkrævet Skorsten K2: Der er defekte fuger i skorsten. l 9. Bad/toilet og bryggers i bygning 9.0 Bad/toilet og IB: Ingen bemærkninger bryggers 6. januar :07 sagen lukket 7

8 10. VVS-installationer i bygning 10.0 VVS-installationer IB: Ingen bemærkninger II 1 1. Elinstallationer i bygning I El-installationer B: Ingen bemærkninger Fejlangivelse Jf. skønserklæring: 3 Næ vnssekretariatef Beskrivelse af skade: I værelse mod nord er der fra stikkontakt trukket blød ledning til den faste loftbelysning. I mellemgang ved værelser er der fra stikkontakt trukket blød ledning, som er ført ind i væg bag dørindfatninger. Det vides ikke, hvad denne ledning forsyner. Fra overkant dør i mellemgang er der monteret en blød ledning til den faste loftbelysning. Foto nr. 8. Ved indgangsdør er der fra stikkontakt trukket en blød ledning gennem væg til den udvendige belysning, der er fastmonteret på staidbygning. Foto nr. 9 Ved måler-tavle er der en afisoleret kabelstykke, som skønnes ikke at være i brug. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdene er ikke rapporteret. Jeg har ved stikprøve overset de bløde ledninger men ellers vurderet at installationer var ok, med bla. HFI relæ. Fejlangivelsen fastholdes januar :07 Sagen lukket 8

9 Bygning D (Havestueludestue - 15m2) 1. Fundamenter/sokler i bygning D 1.0 Fundamenter! IB: Ingen bemærkninger Sokler 2. Kælder/krybekælder/terrændæk i bygning D 2.0 Kældre I IB: Ingen bemærkninger Krybekældre I Terrændæk 3. Yder- og indervægge i bygning D 3.0 Yder- og indervæggehb: Ingen bemærkninger 4. Vinduer og døre i bygning D 4.0 Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger 6. Gulvkonstruktion og gulve i bygning D 6.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 8. Tagkonstruktion i bygning D 8.1 K3: 1. knækket tagplade øst. Note: Risiko for fugtindtrængen og skader på andre bygningsdele. Tagbelægning/rygning Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Generelle oplysninger 0.1 Hvor mange år har du boet ejendommen? 9 år. 0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Nej 0.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? Ja, Tilstandsrapport + energimærkning Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid? Nej 0.5 Er bygninger eller dele af bygninger udført som selvbyg eller medbyg? Nej 0.6 Er der problemer med opstigende kloakvand eller tilstoppede kloakker? Nej 0.7 Er grunden periodevis oversvømmet? Nej 1. Fundamenterlsokler 1.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet? Nej 1.2 Er huset efterfunderet? Nej 1.3 Er der sætningsskader, som erudbedret? Nej 1.4 Er der udført reparationer på udvendige trapper? Nej 2. Kælderlkrybekælderlterrændæk 6. januar :07 Sagen lukket 9

10 2.1 Erderkælder? Nej 2.2 Er der krybekælder / ventileret hulrum? Nej 2.3 Er der adgang til krybekælder? Nej 2.4 Har der været lukket for ventilationshuller i krybekælderen I ventileret hulrum? Nej 2.5 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? Har der været konstateret fugtproblemer kælderen / krybekælderen I Nej ventilerede hulrum? 2.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 2.8 Er der kloakpumpe? Nej 2.9 Er der dræn langs husets fundament? Nej 2.10 Erdergrundvandspumpe? Nej 3. Yder- og indervægge 3.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd- og svampe- eller Nej insektskader? 3.2 Er der revner, som er dækket af møbler? Nej 3.3 Er der fugtpletter eller mug. som er dækket af møbler? Nej 4. Vinduer og døre 4.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 4.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 4.3 Fungerer alle vinduer? Ja 4.4 Fungerer alle døre? Ja 5. Lofterletageadskillelser 5.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 6. Gulvkonstruktion og gulve 6.1 Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (f.eks. Nej revner, fugtskader m.m.)? 6.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 7. Indvendige trapper 7.1 Har der været skader ved trapper? Nej 8. Tagkonstruktion 8.1 Har taget været utæt? Nej 8.2 Er, eller har der været skader omkring skotrender eller inddækninger? Nej 8.3 Har der været skader ved skorsten (feks. løbesod)? Nej 8.4 Er der utætte tagrender eller nedløb? Ja, Tagrenden mod syd. 8.5 Er der adgang til skunkrum? Ja 8.6 Er der adgang til tagrum? Ja 8.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 9. Badltoilet og bryggers 9.1 [Er der problemer med afløb? Nej 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10.2 Er dele at VVS-installationerne udført af personer uden autorisation? Nej 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 11. Elinstallationer Er dele af el-installationerne udført af personer uden autorisation? Nej 6 januar :07 Sagen lukket 10

11 Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund at Bemærkninger Bygningskonstruktioner 1.0 Fundamenter / Sokler Beton Teglsten D Beton 2.0 Kældre / Krybekældre / Terrændæk Terrændæk Støbt i beton 0 Terrændæk 3.0 Yder- og indervægge Massiv murværk Formur - Tegl/kalksandsten Formur - Murværk med puds Bagmur - Tegl/kalksandsten Bagmur - Let pladekosatruktion Inder-/skillevægge - Murværk D Hulmur D Formur-Træ D Bagmur - Let pladakonstruktion 4.0 Vinduer og døre Træ D Træ 5.0 Lofter / tageadskillelser 6.0 Gulvkonstruktion og gulve Trægulv på beton Væg-til-væg tæppe Klinkegulv på beton 0 ndet, Type Betontliser. 7.0 Indvendige Trapper 8.0 Tagkonstruktion skonstruktion Taghældning - >35 grader Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader Skorsten - Muret 0 Ensidigt fald D Bjælkespær 0 Taghældning grader 0 Tagbelægning - Plastplader 9.0 Bad/toilet og bryggers vægkonstruktioner, uorganisk Gulvkonstrukttoner. uorganisk 10.0 WS-installationer Olie/centralvarme Gutvvarme, Type: Vand ndet, Type Brændeovn 11.0 El-installationer 6. januar :07 Sagen lukket 11

12 3 3 CD D DI C1 CD 00 CD DC D DID 0 I WO CO CD CD DC 0 Ifl DC (0

13 I Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet ktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat 54 0% 0% disciplinær- på klagesager beror fejlangivelserne ikke på et totalt kontroleftersyn, men på skønserklæringen over klagepunkterne samt på administrativ kontrol af tilstandsrapporten. Ejendom mens kompleksitet indgår derfor ikke som formildende omstændighed/redu ktionsfaktor for oointtallet. 0 0% ikke angivet ikke angivet % ikke angivet ikke angivet 54 Revisionens usikkerhed ktør Usikkerhed Kommentar Ikke angivet Ikke angivet Ikke angivet ndre forhold af betydning ktør øvrige forhold Når man laver tilstandsrapport på et nedlagt landbrug fra 1877, vil der altid være punkter som der kan være forskellige meninger om og jeg mener at nogle af syns- og skønsmandens afgørelser er overvurderede_og_tilgodeser_køber_i_urimelig_grad. 6. januar :07 Sagen lukket 13

14 Nævnets afgørelse 6. januar :07 Sagen lukket 14

15 Beskikket bygningssagkyndig 1862 Søren Høm EBS, Energi- og Bygningsrådgivning /S Lautrupvang Ballerup Dato: 20. december2013 J.nr.: fgørelse - disciplinærsag beroende på klagesag Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet i grænseområdet for alvorligt fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig Søren Hem tildeles en påtale for fejl i denne tilstandsrapport. Der foreligger en gældende påtale med udløb den 16. september 2016, der skal tages i betragtning ved tildeling afsanktion. Den ne påtale ligeledes er vægtet i grænseområdet for alvorligt fejbehæftet, og det nævnets afgørelse, at den skal skærpe den aktuel le påtale til en advarsel for gentagne fejl i tilstandsrapporter. Sagsfremstilling: Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har den 15. april 2013 behandlet klagesag J. nr vedrø rende tilstandsrapporten Efter nævnets afgørelse i klagesagen har nævnet besluttet at rejse en disciplinærsag som følge af kvaliteten af tilstandsrapporten. Sekretariatet har udarbejdet en kontrolrapport med en foreløbig indstilling i sagen, som den 12. november 2013 er sendt i høring hos Søren Hem, der har afgivet kommentarer den 25. november Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 17. december Søren Hem, der var underrettet om muligheden for fremmøde, var ikke mødt. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten er veldokumenterede, og at afvejningen foretaget i over ensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Tilstandsrapporten vurderes samlet set at være fejlbehæftet i grænseområdet for alvorligt fejlbehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger en gældende påtale med udløb den 16. september 2016, der skal tages i betragtning ved tildeling af sanktion. Den ne påtale ligeledes er vægtet i grænseområdet for alvorligt fejbehæftet, hvorfor det nævnets afgørelse, at den skal have skærpen de virkning i den aktuelle sanktion. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen. 6. januar :07 Sagen lukket 15

16 6. januar :07 Sagen lukket 16

17 Sagen 6. januar :07 - lukket 17

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

DISCIPLINAER- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINAER- OG KLAGENÆVNET september 2011. 2020 Olaf Haildor Gunnløgsson 3000 Helsingør den 18. maj 2011. Dato: Beskikket bygningssagkyndig Helsingør Arkitekter Sct. Anna Gade 44 B FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE J.nr.: XX DISCIPLINAER-

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Fælledvej 17 7600 Struer 2012. FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE J.nr.: X)( Dato: DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Afgørelse - teknisk revision af tilstandsrapportenxx fejlbehæftet. Botjek Struer v/omn Bygningsrådgivning

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men DISCIPLINÆR OG TEKN I SK RE V S I I Ok P4 AF T LSTANDSRAPPORTE I IJ FOR BSkiRFFD& eygnr4gssàgxyndg Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

DISCIPLINÆR OG I V I I I I FQR SKHOEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd I

DISCIPLINÆR OG I V I I I I FQR SKHOEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd I I TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN I DISCIPLINÆR OG I V I I I I FQR SKHOEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen dresse Solbrinken 34 Postnr. 7480 Dato 07-06-2011 By Vildbjerg Udløbsdato 07-12-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-906404 Matrikel/Ejerlav: 11BF Burgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Gudrun Jensen dresse Søbyvej 37 Postnr. 5700 Dato 21-07-2010 y Svendborg Udløbsdato 21-01-2011 H-10-0-0060 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-105219 Matrikel/Ejerlav: 17 Søby y, jerreby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Anne Houmann Adresse Snogebækvej 41 Postnr. 4600 Dato 07-03-2011 By Køge Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-68487 Matrikel/Ejerlav: 23B Ølsemagle By, Ølsemagle

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere