Ny lederuddannelse. Tjek for aktuelle nyheder. Nr. 7/8 juli/august DBU udvikler ny uddannelse for fodboldledere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny lederuddannelse. Tjek www.dbu.dk for aktuelle nyheder. Nr. 7/8 juli/august 2002. DBU udvikler ny uddannelse for fodboldledere."

Transkript

1 Nr. 7/8 juli/august 2002 Ny lederuddannelse DBU udvikler ny uddannelse for fodboldledere. På baggrund af et omfattende analysearbejde i 2000 og 2001 er DBU Uddannelse nu klar til at udvikle en ny lederuddannelse.»det er også på tide, DBU kommer på banen med nye tilbud til lederne i klubberne«, fortæller formanden for DBU Uddannelse, Thomas Christensen.»Samfundet udvikler sig hastigt, og det stiller stigende krav til vores ledere, således at de blandt andet kan træffe kvalificerede beslutninger i deres klubarbejde. Samtidig er det vigtigt, at vi også kan tilbyde personlig udvikling af lederne«, slutter Thomas Christensen om baggrunden for nogle af formålene med uddannelsen. Oplægget til den nye uddannelse var til drøftelse i DBUs bestyrelse på mødet lørdag den 10. august, hvor DBU uddannelse forpligtede sig til at tage bestyrelsens bemærkninger med i det videre udviklingsarbejde. Eksempelvis et krav om, at uddannelsernes pædagogiske indhold nøje skal afpasses de enkelte målgrupper. Uddannelserne vil blandt andet være opdelt i en række procesforløb og såkaldte værktøjskurser. Afdelingens analyse viste blandt andet, at godt 40% af alle bestyrelsesmedlemmer er klar til at påbegynde en lederuddannelse på stedet, mens andre godt 40% vil overveje tilbudene. DBU, der i disse år reviderer både træner- og dommeruddannelserne, investerer op til to millioner kroner i udvikling af den nye lederuddannelse. DBU Uddannelse forventer, at de første kurser vil være klar til at blive udbudt om et års tid. Lars Budgetunderskud på 6,5 millioner Side 3 Tema: Damefodbold i verdensklasse Side 28 Ny Danmarksturnering fra næste år? Side 21 Tjek for aktuelle nyheder

2 Arla officiel sponsor for DBU's landshold frisk energi

3 Indhold Budgetunderskud på 6,5 millioner kroner... 3 Nej til spille-sponsor... 3 TV-penge til 1. og 2. division... 4 Lørdagskampe til drøftelse... 5 Budgetunderskud på 6,5 millioner kroner Ny børne-aktivitet... 5 Tidsbegrænset udvisning... 7 Budgetudkast skal beskæres. Målsætning om balance mellem driftsudgifter og -indtægter. Bukse-reklamer... 7 Mindre underskud på Israel-kamp... 9 TV-hjælp til dommerne? september Gram fra piger til damer Hvem bliver Årets Pigefodboldklub? Scoringstimen Dommercamp Afrikansk selvransagelse DBUs bestyrelse har sat sig for at tage en indgående drøftelse om indsatsområder samt budget- og regnskabsprincipper. Derfor mødes bestyrelsen ekstraordinært torsdag den 29. august med økonomi som eneste punkt på dagsordenen. På bestyrelsesmødet lørdag den 10. august det traditionelle budgetmøde gennemgik bestyrelsen de enkelte afdelings- og udvalgsønsker til det kommende budget for regnskabsåret 2002/2003. Det viser et underskud på 6,5 millioner kroner, som bestyrelsen besluttede skal reduceres med stort set det samme beløb efter en revision i afdelingerne og udvalgene. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at indeværende regnskabsår, der afsluttes den 31. oktober, vil ende med et underskud på mellem 13 til 18 millioner kroner afhængig af den eventuelle igangsættelse af ikke mindst et projekt om elektroniske on line-infostandere til klubberne til godt fem millioner kroner. Lars DBUs love og propositioner Ny Danmarksturnering fra næste år Dong Cup skal styrkes Kompensation, solidaritetsbetaling og transfervinduer Stort tema Damefodbold i verdensklasse Forord Nej til spille-sponsor DBUs bestyrelse takker nej til on line-bettingfirma som samarbejdspartner. Damer mod verdenseliten Aktiviteter det første halve år Stipendiater Fakta om udviklingsprojekt Stærkere end nogensinde før Team building og vindermentalitet U/19-damelandsholdet til VM foran tilskuere Et engelsk on line-spillefirma har tilbudt sig som sponsor for den danske 1. division til et beløb på en million kroner årligt. Et flertal i DBUs bestyrelse er af den opfattelse, at DBUs samarbejde med Dansk Tipstjeneste og tipstjenestens placering i det danske samfund udelukker et sponsorsamarbejde mellem DBU og konkurrerende virksomheder til Dansk Tipstjeneste. Fire af klubbernes fem repræsentanter i DBUs bestyrelse, Peter Iversen, Jesper Møller, Finn Ryberg og Thomas Christensen, var ikke enige i holdningen. Den aktuelle henvendelse fra det engelske spillefirma er den seneste i en række af tilsvarende tilbud gennem de seneste fem til syv år, som DBU hver gang har afvist. DBU har sammen med Divisionsforeningen i foråret forlænget sin aftale med Dansk Tipstjeneste til en værdi af 5,7 millioner kroner årligt. Lars U/17 vandt Nordic Cup Årets træner og leder DBU Bulletin juli/august

4 TV-penge til 1. og 2. division Uændrede tv-penge til divisionsklubberne i år. Der bliver ikke flere tv-penge til klubberne i 1. og 2. division i år. Fordelingen af provenuet fra tvaftalen mellem DBU og Divisionsforeningen blev kort efter indgåelsen af den nye tv-aftale med Modern Times Group aftalt mellem DBU og Divisionsforeningen og SAS Liga-klubberne med 80% til Divisionsforeningen/klubberne og 20% til DBU. Det blev ved samme lejlighed aftalt, at DBU ud af sine 20% skulle stå for afregningen med Team Danmark og eventuelle solidaritetsbetalinger til divisionsklubberne. DBU gav samtidig klubberne i 1. og 2. division lovning på, at de ville få udbetalt samme beløb for 2002, som havde modtaget i DBUs bestyrelse tilsluttede sig efterfølgende aftalen med Divisionsforeningen/SAS Liga-klubberne, og indfriede dermed løfterne til udbetalingsmodellen, idet mange klubber allerede havde budgetteret med disse indtægter. Med de øgede tv-indtægter allerede fra i år, er der siden udtrykt utilfredshed fra divisionsklubberne med, at det kun er SAS Liga-klubberne, der får andel i stigningen. Det har tillige været antydet, at DBU vil snyde divisionsklubberne for et beløb på tre til fire millioner kroner. Der er imidlertid ikke tale om, at DBUs bestyrelse egenhændigt har bestemt, at 1. og 2. divisionsklubberne skal have samme beløb som i Bestyrelsen har derimod fulgt den aftale, der er indgået med Divisionsforeningen/SAS Liga-klubberne. Derfor kan enhver påstand om, at DBU skulle tilbageholde divisionsklubbernes andel af merprovenuet på tre til fire millioner kroner, afvises. Når DBU ud af sin andel har afregnet med Team Danmark, og udloddet tilskud til klubberne udenfor SAS Ligaen, som har hold i J- og Y-DM som Divisionsforeningen og klubberne tidligere har udbetalt er der godt én million kroner tilbage af DBUs oprindelige andel på cirka 15 millioner kroner i år til brug for arbejdet i den øvrige del af organisationen herunder breddefodbolden. Hvis DBU derimod skulle følge divisionsklubbernes ønsker om at bevare deres nuværende procentuelle andel af tv-aftalen, ville DBUs andel på 20% af aftalen ikke kunne dække DBUs samlede forpligtelser i forbindelse med aftalen, og DBU ville i givet fald skulle forære mellem én og to millioner kroner til klubberne. Bestyrelsesmedlemmerne Peter Iversen, Finn Ryberg og Thomas Christensen, der alle repræsenterer divisionsklubberne, gav på bestyrelsesmødet den 10. august udtryk for, at procentsatsen for tv-pengene til disse klubber burde tages op til fornyet drøftelse. De øvrige 13 bestyrelsesmedlemmer fastholdt den tidligere aftale. Allan Hansen Jim Stjerne Hansen Lars 4 DBU Bulletin juli/august 2002

5 Lørdagskampe til drøftelse De første erfaringer med TV3 s lørdagskampe til debat. TV3 har flyttet de tidligere mandagskampe til lørdag eftermiddag. Flytningen er sket som en følge af den nye tv-aftale mellem DBU/ Divisionsforeningen og Modern Times Group (MTG). Det har været et udtrykt ønske fra tv-stationens side, at få kampene mandag aften flyttet til lørdag eftermiddag som led i en helt ny programtype og sendeflade, Tipslørdag. DBU og Divisionsforeningen har i en forsøgsordning givet stationen mulighed for at sende en SAS Ligakamp direkte lørdag fra klokken i perioden, indtil ungdoms- og seriefodbolden går i vinterhi, og derefter fra klokken Overvejelserne fra DBUs side om kampe i landets bedste række på dette tidspunkt og tv fra udenlandske topkampe for den sags skyld har altid gået i retning af den negative indflydelse, en attraktiv topkamp lørdag eftermiddag ville kunne have for motivationen hos aktive ungdomsspillere, trænerne og lederne i ungdomsafdelingerne, seriespillere samt dommerne i de pågældende turneringer, som er involveret i egne kampe i samme tidsrum. Erfaringerne fra de første spillerunder af SAS Ligaen bekræfter de tidligere antagelser, og vil indgå i bestyrelsens senere evaluering af forsøget. Lars Ny børne-aktivitet Åben klub-arrangementer skal tiltrække flere drenge og piger. Den jyske Marabou-dag bliver måske landsdækkende. Aktiviteten har til formål at give potentielle nye medlemmer og nuværende spillere i aldersgruppen seks til 12 år en anderledes mulighed for at stifte bekendtskab med de lokale klubber, dens faciliteter samt trænere og ledere. Der er tale om et heldagsarrangement med forskellige fodboldaktiviteter om formiddagen og fri leg og en turnering om eftermiddagen afhængig af de enkelte aldersgrupper. Målsætningen er at iværksætte aktiviteten allerede fra maj 2003 med et deltagerantal på fordelt på 300 klubber med deltagelse af hjælpere og forældre. Børnene vil blive inddelt i aldersgrupperne (A) børneha- veklasse og 1. klasse, (B) 2. og 3. klasse og (C) 4. og 5. klasse. Erfaringerne fra Jysk Boldspil-Union viser, at aktiviteten har tiltrukket 40% piger. Idet Marabou har trukket sig som sponsor for aktiviteten efter fire år, søger DBU efter en sponsor, der finder målgruppen og eksponeringsmulighederne attraktive, og som er villig til at investere omkring en million kroner årligt i samarbejdet. Sponsorindtægten er en forudsætning for implementeringen af aktiviteten. Lars DBU Bulletin juli/august

6

7 Rødt kort til udvisninger FIFA stiller krav om afskaffelse af de populære 10-minutters udvisninger. DBU vil kæmpe imod. Det internationale fodboldforbund, FIFA, stiller krav om afskaffelse af de tidsbegrænsede udvisninger de såkaldte 10-minutters udvisninger. FIFA har aldrig accepteret denne disciplinærregel, som en række fodboldforbund herunder DBU derfor kun har indført i en form for forsøgsordning i ungdoms- og breddefodbolden, som FIFA hidtil stiltiende har accepteret. Nu går den imidlertid ikke længere. FIFA har i et brev til fodboldforbundene har meddelt, at disse regler ikke længere må benyttes. Faktisk med virkning allerede fra 1. juli i år. Men igangværende turneringer rammes ikke. DBU er nødsaget til at tage holdningen til efterretning, idet FIFA ellers vil sanktionere. Som situationen er lige nu, er det dermed slut fra kommende sæsonstart. Men dermed håber DBU ikke, at denne effektive form for udvisning får det røde kort for evigt. Selv om vi i Danmark står noget alene med anvendelsen af reglen her i Norden, bliver det med opbakning fra de øvrige nordiske fodboldforbund, DBU retter henvendelse til FIFA for at få ændret beslutningen. Blandt andet med den argumentation, at de tidsbegrænsede udvisninger alene benyttes i lokale fodboldrækker og i ungdomsfodbolden, og ikke i elitære og landsdækkende turneringer. Syd for vores grænse findes andre lande, der ligeledes er tilhængere af brugen af denne form for udvisning, i Tyskland og Schweiz blandt andet. Vi følger sagen her i Bulletin. Lars Bukse-reklamer FIFA trækker bukse-restriktioner tilbage. Ekstra kontrol med reklamer herhjemme. FIFA var på vej til at indføre regler om, at det ikke længere skulle være tilladt at spille med reklamer på bukserne. DBUs bestyrelse havde netop besluttet at klage til FIFA over beslutningen. Det er bestyrelsens opfattelse, at det ikke ligger inden for FIFAs kompetence at vedtage regler på reklameområdet, som skal være gældende indenfor de enkelte lande. Fodboldforbundene i de øvrige nordiske lande deler DBUs opfattelse, og de nordiske lande var derfor enige om en samlet henvendelse til FIFA. En række andre forbund har imidlertid allerede været hurtigere på aftrækkeren, og har nu fået FIFA til at trække beslutningen tilbage med henvisning til de kontraktlige og økonomiske kon- sekvenser, det kunne få for en række klubber. DBU er naturligvis tilhænger af nationale regler på området for at forhindre, at klubdragterne kommer til at ligne fastelavnsris. Således blev det på bestyrelsesmødet lørdag den 10. august på opfordring fra en klubrepræsentant besluttet, at DBU skal være endnu mere aktiv i sin kontrol af størrelse og placering af reklamer på kamptøjet. Lars DBU Bulletin juli/august

8 Januar 2002, hummel International A/S teamsport since 1923 Officiel sponsor af Fodboldlandsholdet og DBU'S Foldboldskole. Nærmeste forhandler oplyses på tlf

9 Mindre underskud på Israel-kamp Variable udgiftsposter betyder beskedent underskud på landskampen mod Israel i april. Landskampen mod Israel onsdag den 19. april, som var en vigtig testkamp for landsholdet forud for VM-slutrunden i juni måned, giver DBU et beskedent underskud på kroner. Aftalen om landskampen blev indgået mellem DBU og det israelske fodboldforbund, IFA, i august sidste år. Kampdatoen mere end et halvt år senere viste sig imidlertid at blive sammenfaldende med den israelske militæroffensiv på Vestbredden på samme tidspunkt. Det medførte en massiv medieomtale af blandt andet en række trusler om vold og terror fra forskellige unavngivne grupper mod tilskuerne i dagene op til landskampen. Truslerne havde angiveligt til formål at foranledige DBU til at aflyse arrangementet. DBU tilbød refusion af billetter Politiet krævede derfor få dage inden kampen, at der blev opsat et ekstra sikkerhedshegn hele vejen rundt om Parken for at sikre publikum og spillere mod overlast. På den baggrund følte DBU sig ikke længere i stand til at leve op til sin målsætning om at sikre tilskuerne de samme synlige sikkerhedsforanstaltninger til denne kamp som til andre landskampe. DBU tilbød derfor publikum at refundere billetter, hvilket godt tilskuere benyttede sig af. Heraf omkring børn og unge, der sammen med trænere og ledere gennem deres fodboldklubber havde taget imod et tilbud om at komme til landskamp til stærkt nedsatte billetpriser. Idet en række udgiftsposter til landskamparrangementerne er variable herunder DBUs lejeafgift med Parken bliver det samlede underskud på arrangementet kun godt kroner. Primært som følge af den manglende nettoindtægt fra de refunderede billetter. Landskampen blev tv-hit Før den daværende politiske situation i Mellemøsten, de anmeldte demonstrationer i København i timerne før kampen samt trusler om terror og vold fik politiet til at kategorisere landskampen som en såkaldt high risk - kamp, var der solgt billetter til kampen. Med tilskuere til landskampen bliver der i forhold til organisationens budget for indeværende regnskabsår tale om en afvigelse på 1,1 millioner kroner, idet DBU havde budgetteret med tilskuere og en nettofortjeneste på kroner. Bruttosalget af billetter til kampen var på niveau med tilskuertallene til venskabskampene mod Holland (17.234) og Sydafrika (17.592) i 1999 og Tyskland (17.664) i efteråret 2000 på tidspunktet for tilbudet om refusion. Reelt er kampen dermed den næstmindst sete venskabskamp af de i alt 19 venskabslandskampe, DBU har arrangeret i Parken siden ombygningen af nationalarenaen i Laveste tilskuertal var mod Finland i 1994, og der var kun tilskuere til kampen mod Frankrig i Til gengæld blev landskampen, som DBU havde politisk opbakning til at gennemføre, set af ikke mindre end 1, tv-seere på TV2. Dermed blev landskampen det mest sete tv-program i ugen 15. til 21. april med næsten flere seere end ugens næstmest sete program. Lars DBU Bulletin juli/august

10 Leder TV-hjælp til dommerne? Skal tv-optagelser fra SAS Liga-kampene benyttes som hjælp til dommerne under kampene, inden de træffer en endelig afgørelse i de forskellige situationer? Spørgsmålet er blevet aktuelt med den nye tv-aftale mellem Modern Times Group (MTG) og DBU/Divisionsforeningen om dansk klubfodbold på TV3 og TV3+. Ja, sagde et flertal af TV3s seere. Nej, sagde blandt andet to spillere, Morten Wieghorst og Michael Johansen, der var gæster i Onside-studiet søndag den 4. august. Med den nye aftale producerer MTG live-tv fra alle SAS Liga-kampene. De hidtidige mandagskampe er som bekendt flyttet til lørdag, og den sene søndagskamp transmitteres fortsat direkte på TV3+. Men som noget nyt tilbydes de øvrige fire kampe i en spillerunde som betalingsmulighed (pay per view). Det giver rent teknisk dommerne mulighed for at tjekke tvivlsomme situationer i alle kampene i landets bedste række. Og på baggrund af optagelserne vurdere, hvad han skal dømme i den enkelte situation. En enestående mulighed. Men ingen ændringer uden konsekvenser. En dommer i en topkamp træffer i gennemsnit omkring 600 beslutninger. Hvor mange af disse afgørelser er det rimeligt, han skal tjekke med tvfolkene? Og hvem skal afgøre, hvilke af de 600 afgørelser, der er så meget tvivl om, at tv skal benyttes som bedømmelsesgrundlag for? Peter Mikkelsen Scheef, tidligere EMog VM-dommer, er netop vendt hjem fra en opgave for det internationale fodboldforbund, FIFA, under VM-slutrunden i Japan og Sydkorea. Hans konklusion er tillige, at til trods for en tv-dækning af alle kampe med 24 tv-kameraer på hver kamp, er der alligevel situationer, som tv ikke giver det endegyldige svar på. Og kampene i SAS Ligaen bliver ikke dækket af tilnærmelsesvis så mange kameraer. Med VM-kampene direkte og i slow på storskærme på stadions startede en ny trend, hvor spillerne stoppede op for at følge slow motion-optagelserne på storskærmene i et forsøg på at tjekke, om de med fordel kunne protestere over afgørelserne på banen med henvisning til tv-billederne. Og linievogterne stoppede op for at se, om deres off side-kendelser var korrekte! Er vi i fodbolden klar til at indføre denne tv-mulighed med dens åbenlyse fordele i de heldigvis meget få tvivlstilfælde af dommerens 600 beslutninger i løbet af en kamp? Og ændre hele kampens natur? Og ikke mindst varighed. Således tog det tv-producenten fem minutter at finde ét enkelt kamera, der beviste, at Rumænien blev snydt for et kanonmål under EM-slutrunden i 1996, hvor Peter Mikkelsen var dommer. Ingen kunne med det blotte øje se, at et flot langskud på undersiden af overliggeren rent faktisk passerede mållinien, inden bolden sprang i spil igen. Og hvem snyder vi så? I de fem minutter, kampen i givet fald skal være på stand by, mens en tv-producerer spoler optagelserne fra 16 forskellige kameraer igennem? DBUs Disciplinærudvalg og Dommerudvalg har gennem det seneste år arbejdet med problemstillingen omkring brug af video-optagelser. Og til trods for meget nytænkning er begge udvalg kommet frem til, at der ikke skal ændres ved de nuværende muligheder. Resultatet af arbejdet blev simpelthen bare til en indskærpelse af de gældende retningslinier; at tv-optagelser kan bruges til at idømme straffe i situationer, som dommeren ikke har set. Eller til at frikende spillere, der bliver tildelt et gult eller rødt kort, som en medspiller rettelig skulle have haft! Under alle omstændigheder ligger bolden ikke hos DBU. Den ligger hos FIFAs såkaldte The Board. En institution med historiske relationer til de britiske fodboldforbund, hvis arbejde gennem de seneste år blev administreret af FIFAs nu afskedigede generalsekretær og tidligere schweiziske topdommer, Michel Zen- Ruffinen. The Board har en løbende dialog med de øvrige udvalg i FIFA, som hver især modtager inspiration fra deres medlemmer og de nationale fodboldforbund. FIFA har den erklærede holdning, at fodbold er et spil, der blandt andet bygger på fejltagelser af spillets aktører; spillerne og dommerne. Og forbundet er fremdeles mest til sinds at arbejde for, at fejlmarginen hos de neutrale opmænd bliver minimeret frem for at indføre regler og muligheder, der vil ændre hele spillets natur. Lars 10 DBU Bulletin juli/august 2002

11 11. september Klubberne fritstillet til eventuel markering af årsdagen for terroraktionerne i USA. DBUs bestyrelse har besluttet, at arrangørerne af de programsatte fodboldkampe onsdag den 11. september årsdagen for terroraktionerne på USA s østkyst står frie i valget af, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang, de ønsker at markere denne dag. Vi står overfor årsdagen for en terroraktion, der har rystet hele verden, forklarer DBUs formand, Allan Hansen, og fortsætter: I vores verden, hvor vi beskæftiger os med fodbold for mange forskellige grupper i befolkningen, vil der imidlertid være stor aldersmæssig og kulturel forskel på, hvordan en eventuel markering af begivenhederne sidste år vil have den bedst mulige effekt. Derfor vil vi fra DBUs side lade det være op til de enkelte klubber at afgøre, om eller hvordan de vil vælge at markere årsdagen. Da terroraktionerne blev gennemført sidste år, var der samme aften blandt andet kampe i pokalturneringen, DONG Cup, som blev gennemført udfra betragtningen om, at omfanget og tidsperspektivet i aktionerne endnu ikke var kendt samt, at terrorhandlinger eller trusler derom ikke skal forhindre gennemførelsen af danske fodboldkampe. I den efterfølgende weekend blev kampene indledt med ét minuts stilhed. DBU kondolerede få dage efter den 11. september 2001 i et brev til det amerikanske fodboldforbund, US Soccer, tragedien og dens ofre, og forklarede tillige baggrunden for DBUs overvejelser. US Soccer takkede i et svarbrev DBU for organisationens tilkendegivelse, og udtrykte taknemmelighed over DBUs dispositioner. Lars Reception 100 Sjællands Boldspil-Union kan den 14. september 2002 fejre 100 års jubilæum. I den anledning vil det glæde SBUs bestyrelse at se 100 klubrepræsentanter, samarbejdspartnere, sponsorer m. v. til reception på Brøndby Stadion (Vilfort loungen) fredag den 13. september 2002 mellem kl Evt. gaver bedes givet i form af pengebeløb til oprettelse af et rejselegat. DBU Bulletin juli/august

12 SCOR ET NEMT OG GODT MÅLTID Paaskebrød lægger op til et nemt og hurtigt måltid, når man er på farten. Fyld brødene med dit yndlingsfyld eller køb en Hotdog efter kampen. Pølsebrød... Paaskebrød har nemlig også været leverandør til Danmarks professionelle pølsemænd i snart 50 år. Hamburgerboller... Franske Hotdogbrød... D Arcy

13 Gram fra piger til damer Omstrukturering i damesektoren: Thomas Gram flytter fra DBU Børn- og Ungdom til DBU Landsholdssekretariat. Thomas Gram, 31 år, flytter fra 1. september fra DBU Børn og Ungdom til en stilling som sekretær i DBU Landsholdssekretariat, hvor han vil blive ansvarlig for flere af sekretariatsfunktionerne i damesektoren. Udvidelsen af medarbejderstaben i landsholdssekretariatet sker som en konsekvens af den øgede internationale aktivitet omkring damelandsholdene samt igangsættelsen af det omkostnings- og administrativt tunge projekt dansk damefodbold i verdenseliten. I forbindelse med de øgede aktiviteter samt ansættelsen af en ekstra medarbejder har der været behov for en omstrukturering af sekretariatsopgaverne i indenfor damesektoren. Funktionerne vil herefter blive varetaget af Thomas Gram og Jørgen Hermansen, hvor førstnævnte blandt andet få ansvaret for Dame A-landsholdet, Dame U/21-landsholdet og dameprojektet. Jørgen Hermansen, 54 år, der har haft ansvaret for administrationen af damefodbolden, siden DBU i 1972 inkluderede området blandt organisationens aktiviteter, fortsætter herefter med ansvaret for Dame U/19-landsholdet, Dame U/17-landsholdet og projektet Struktureret Talentudvikling (STU). Sekretærfunktionen for Dameudvalget bliver varetaget af begge sekretærer. Thomas Gram, der er læreruddannet, blev ansat som assistent i DBU Børn og Ungdom 1. maj 1998, hvor han blandt andet har varetaget opgaver omkring DBUs Mikrofodboldskole samt en række af afdelingens pigeaktiviteter. DBU valgte at opslå stillingen internt i DBUs administration, idet vi fandt, at der blandt den yngre og engagerede medarbejderstab var flere oplagte emner til jobbet, som derved fik mulighed for yderligere udvikling indenfor organisationen. Afdelingschef Anders Johansen, DBU Børn og Ungdom, vil benytte Thomas Grams jobskifte til at analysere det nuværende og fremtidige behov i afdelingen, inden han definerer en eventuel ny stillingsbeskrivelse. Steen Lars Årets pigefodboldklub 2002 Skal Jeres klub være årets pigefodboldklub og vinde muligheden for at træne sammen med Dame A-landsholdet? Læs nærmere i folderen, som bliver sendt til alle landets klubber i august måned. Tidsterminer 1. oktober Tidsfrist for klubbens ansøgning til regionen/unionen 15. oktober Regionens/lokalunionens pigegruppe indstiller en klub/kandidat til DBU Ultimo okt. DBUs pigegruppe vælger Årets Pigefodboldklub 2002 Nov./jan. Årets Pigefodboldklub 2002 hædres enten på JBUs regionsmøder eller på de øvrige lokalunioners årsmøder Tidligere vindere 1995 Nors Boldklub 1996 Marstal IF 1997 FC Horsens 1998 Solrød FC 1999 Nexø Boldklub 2000 B Næsby B DBU Bulletin juli/august

14 HVEM HAR MERE ENERGI END LANDSHOLDET? Det har DONG - og naturgassen sidder altid i nettet! -harenergien

15 Scoringstimen! Masser af mål på DBUs Fodboldskole: scoringer på de 216 skoler i år. I skrivende stund ringer landets folkeskoler ind til endnu et undervisningsår. Men der står næppe scoring på skemaet. Det har derimod været en del af ugeprogrammet på DBUs Fodboldskole Med et rekordstort antal gennemførte skoler, præcis 216, er DBUs Fodboldskole netop overstået efter seks uger hvor, netmasker over hele landet er blevet bombet igennem. Årets tema har været masser af mål. Fokus har derfor i mange af træningspassene været rettet mod noget af det vigtigste i fodboldspillet; at få bolden banket i kassen. Der er blevet trænet i at score mål fra alle vinkler. Med bolde der ligger stille, og bolde der kommer hoppende fra alle retninger. Scoringer registreret på dbu.dk Alle fodboldspillere ved, at det er en dejlig fornemmelse at sparke bolden over stregen og se netmaskerne blafre. Lige præcis den fornemmelse ville DBUs Fodboldskole gerne videregive til alle deltagerne, og helst igen og igen. Også uanset om børnene til dagligt er forsvarsspillere, målmænd, midtbanespillere eller angribere. Som en del af ugeprogrammet har torsdag eftermiddag været afsat til scoringstimen. Den gik kort og godt ud på, at deltagerne skulle forsøge at lave så mange mål som muligt i særligt udvalgte afslutningsøvelser på tre gange fem minutter. Resultatet af denne scoringstime blev løbende opdateret på vores internetsider (www.dbu.dk). Netop nu er der indberettet i alt mål! Det er stadig vores håb, at forlaget bag Guiness Rekordbog for børn efter deres sommerferie accepterer at optage dette imponerende antal mål i deres bog. Endnu en succes? Årets Fodboldskole har endnu engang glædet en masse fodboldglade piger og drenge. Og det er for os en succes. At ikke mindre end næsten piger og drenge valgte at bruge en uge af deres sommerferien på Fodboldskolen er overvældende. Vi ser allerede nu frem til at skulle byde velkommen til en masse gengangere i Uden skoleledere deres assistenter, trænere og også deres assistenter ville denne store begivenhed i dansk ungdomsfodbold naturligvis ikke kunne finde sted. Der skal derfor lyde en stor tak for indsatsen til alle, der har været involveret omkring de 216 Fodboldskoler! Vi håber også, at kunne byde mange af jer velkommen i års jubilæum 2002 var også året, hvor vi med en vis portion stolthed kunne fejre Fodboldskolens 10-års jubilæum. Siden starten tilbage i 1993, hvor over børn deltog på de første 81 fodboldskoler, har udviklingen fundet sted med hastige skridt. Som nogle milepæle kan nævnes 1997 hvor deltager nummer blev hædret af Peter Schmeichel, og i år 2001 blev deltager nummer hædret af ambassadør for DBU Børn og Ungdom, Michael Laudrup. Derudover er der rent materialemæssigt sket en løbende udvikling. Og også trænernes vigtigste værktøj trænermanualen har været gennem en rivende udvikling. I alt 46 skoler kunne i år fejre jubilæum. De har været med siden første sommerferie. Det er meget positivt at mere end halvdelen af de første 81 skoler har haft lyst til at fortsætte samarbejdet, hvilket vidner om, at Fodboldskolens koncept og målsætning som Fodboldskolen for alle er langtidsholdbart. De 46 skoler fik i løbet af ugerne overrakt et særligt diplom for de mange års tro tjeneste, som nu kan pryde klublokalet. Men tilbage til udgangspunktet. Folkeskolerne er netop startet igen. Hvis der skulle være en enkelt sjæl, som ikke helt synes, at ligningerne går som de skal, eller at dansk-stilen kom til at fylde, det antal sider den skulle, så håber vi på, at der er mulighed for at dagdrømme tilbage til nogle af alle de gudemål og succesoplevelser, der var på den anden skole nemlig årets Fodboldskole! Sine Udvalgsmedlem Bent Clausen, DBU Børn og Ungdom, var på besøg i Vejen SF for at overrække diplomet som synligt bevis på, at klubben er blandt de 46 pionerer blandt DBUs Fodboldskoler. 81 klubber var med første gang i 1993, og 46 af dem har været værtsklubber i alle 10 år. DBU Bulletin juli/august

16 Dommercamp 2002 Et supplem»det var skide sjovt. Dejligt med frisk frugt hele tiden. Et velgennemført kursus til karakteren 11. Tak for en dejlig uge«joe, superlativerne kom i en strid strøm, da vi læste evalueringer fra de 19 unge mellem 15 til 20 år, der valgte at benytte den første uge af deres sommerferie til at lære fodboldreglerne og bestå dommereksamen. Dommerskole jae hvorfor ikke? Dommercamp 2002 var et samarbejdsprojekt mellem KBU, KFD samt DBU. I 10 år har DBU haft succes med at gennemføre fodboldskoler, så hvorfor ikke også dommerskoler? Det var den tanke der satte gang udviklingen af Danmarks første Dommercamp hvor teori og praktik gik op i en højere enhed og blev en uge med udfordringer, oplevelser, udvikling, fodbold, fodboldloven, teori og praktik, afsluttende med dommereksamen og en personlig gave til deltagerne. Fremtidens primære målgruppe? Formålet med projektet var dels at uddanne nye dommere, fra en interessant målgruppe unge sportsfolk mellem 15 og 20 år og dels at få nogle erfaringer, der kunne danne grundlag for at igangsætte flere dommerskoler De unge sportsfolk, hvoraf en var pige, kom fra sportsklubberne i Københavns området. Opgaven for instruktørerne, Alex Friis, Carl Johan Christensen samt Per Bo Christensen, var at gennemføre såvel den teoretiske, som den praktiske del af dommergrundkurset på 4V dag, således der kunne afsluttes med eksamen fredag eftermiddag. Leg, praktik og teori hånd i hånd Formen på kurset gav underviserne nogle muligheder, de normalt ikke har. Der blev gennemført en afvekslende undervisning, startende hver formiddag med teori. Først på eftermiddagen var der en eller anden fysisk aktivitet og sidst på eftermiddagen enten analyse af en fodboldkamp eller opsamling på teori. Ind imellem lektionerne var der holdkonkurrencer, således den naturlige konkurrence mentalitet blev stimuleret, disse konkurrence indslag virkede også som breaks i undervisningen.»umiddelbart kunne programmet virke lidt presset af tiden, men det viste sig, at kursisterne var meget positive og indstillede på at læse hjemme, hvorfor vi sammen kom igennem med et godt resultat«, udtaler en af instruktørerne, Alex Friis. Kursisterne havde endvidere inden kurset modtaget lovbogen med en opfordring om at læse nogle at de indledende paragrafer! De unge mennesker udviste et fantastisk indblik i fodboldlovene, da hele 18 ud af 19 bestod dommereksamen. En meget høj procent, som vidner om interesse og engagement fra deltagernes side. Vi kunne næsten ikke få armene ned. DR 1, TV 3 og FIFA liniedommer Jens Larsen Ugen bød på masser af fodboldoplevelser, men også sociale input i form af et storskærmsarrangement VM semifinalen med Kim Milton i hovedrollen som dommer. FIFA liniedommer Jens Larsen besøgte også Dommercamp 2002, og kunne berette om mange spændende oplevelser ikke mindst fra Japan og Korea. At Campen forgik under VM var endnu et plus, fordi vi kunne bruge semifinalerne til iagttagelse og analyse. Dommercampen, havde fået flere tv stationers interesse, så deltagerne fik mange oplevelser i løbet af onsdagen. Først på dagen kom TV 3 og optog en del sekvenser og et par interview, med de unge sportsfolk og ved middagstid kom DR 1. DR sendte live fra Dommercamp 2002, under VM semifinalen, med interview af flere af deltagerne, uden tvivl en stor oplevelse. Jens Larsen FIFA Liniedommer besøger Dommercamp 2002 i Valby. 16 DBU Bulletin juli/august 2002

17 ent til fremtidens uddannelsesform? Nye virkemidler i undervisningen Instruktørerne havde mulighed for at se og benytte nogle af de nyeste videoklip og billeder i undervisningen. UEFA og FIFA har udviklet nogle videoer med gode klip. Desuden har DBU Uddannelse netop lagt sidste hånd på en CD-Rom med 20 filmklip og tilhørende spørgsmål. CD en er en testversion, som nu skal gennemgå en fortsat udviklingsproces, inden den forhåbentlig til efteråret er færdigudviklet.»ingen tvivl om at undervisningen vil blive endnu mere virkelighedstro og interessant med flere levende og aktuelle billeder og testspørgsmål«, udtalte Alex Friis. Lovens lange arm Det var med stor spænding, at vi fik besøg af de seks censorer, K. E. Nyby, Jens Per Hansen, Erik Kjær Mortensen, Paul Stein, Henning Sørensen samt Kurt H. Sørensen. Havde eleverne nu nået at forholde sig til alle disse nye informationer? Kunne de kapere hele fodboldloven og de praktiske elementer på kun 4-5 dage? Ja spørgsmålene var mange, men få timer efter, var vi meget klogere. 18 ud af 19 aspiranter bestod. Mange af aspiranterne fik rosende ord med på vejen af de kompetente lovfortolkere. Fra lovfortolkerne hørte vi endda også udsagn, som»sådan en aktivitet må vi også have igangsat på vores hjemegn«. Match! Under udviklingen af konceptet fik vi følgende tips fra et par unge udviklingsfolk, der har stor erfaring med den valgte målgruppe teenagerne: Vi skal ikke tale til de unge, vi bør tale med de unge. Vi må møde dem, hvor de er og på deres præmisser! Det er vigtigt at matche! Det var det, vi forsøgte med succes. Kan succesen gentages? Der forestår nu en evaluerings- og beskrivelses proces som forventes færdiggjort hen over sensommeren. Uden dog at skulle foregribe denne proces, kan vi dog kun anbefale at tilsvarende aktiviteter igangsættes. Udviklingsaktiviteter, der har en høj grad af vekselvirkning mellem teori og praktik, har erfaringsmæssigt et godt udbytte, hvilket denne uge også understregede. Konceptet vil blive beskrevet, således det er muligt at trække på de erfaringer, som denne uge har givet. Denne beskrivelse forventes færdiggjort i løbet af efteråret. Vil du vide mere om Dommercamp 2002 er du velkommen til at kontakte DBU Dommeruddannelseskonsulent Per B Pedersen. Telefon eller mail Kan der afvikles en dommercamp over to weekends? Ja, hvorfor ikke prøv det! Per B. Pedersen / Fakta Der blev udsendt 710 breve til aktive sportsfolk i København 19 kursister mellem 15 og 20 år gennemførte 6% af årets aspiranter kom via dommercampen Der blev i sæsonen uddannet 311 nye dommere Der er pt ca aktive dommere i Danmark Behovet i Danmark er 3600 aktive dommere Alex Friis giver kyndig instruktion på Dommercamp 2002 DBU Bulletin juli/august

18

19 FIFA-politik Afrikansk selvransagelse»ydmygelse«skriver African Soccer efter FIFA-præsidentvalget. Bladet mener, Afrika skulle have holdt sig fra UEFA og være blevet sammen med Asien og Nord- og Mellemamerika.»Ydmygelse til overflod«skriver redaktøren af fodboldmagasinet African Soccer i seneste udgave. Bladets lederartikel henviser til valget til FIFA-præsident i Seoul i slutningen af maj, hvor den afrikanske kandidat, Issa Hayatou, led et klart nederlag til FIFAs præsident, Sepp Blatter.»Efter to valgnederlag i træk (2002 og i 1998, hvor Hayatou havde lovet men fejlede i at levere de afrikanske stemmer til Europas tabende kandidat Lennart Johansson) har vores omdømme lidt et knæk. Gennem de sidste fem eller flere år har vores kontinent vendt ryggen til traditionelle allierede. Hvis vi bare var blevet sammen med Asien og den nord- og mellemamerikanske gruppe under Concacaf, havde tingene måske set anderledes ud. I dag spørger mange afrikanere sig selv;»hvad er fremtiden for vores Meridian-aftale (med UEFA, red.), med hvilken vores situation har været så uheldigt forbundet med europæerne?»afrika er blevet ydmyget nok. Det er på tide at vinde lidt respekt«, skriver redaktøren Emmanuel Maradas.»Det var første gang den regerende Sepp Blatter havde været oppe mod en modkandidat i form af Issa Hayatou, den camerounske kandidat, og hans koalition af gnavne europæiske og asiatiske støtter. Den afrikanske klike havde affyret sit eget mini-missil tilbage i marts, da Farah Addo, CAFs vicepræsident fra Somalia, fortalte den engelske avis, Daily Mail, at den østafrikanske gruppe af fodboldforbund kollektivt var blevet bestukket til at stemme på Blatter i Resten af den britiske presse hoppede med på vognen med en anti- Blatter kampagne, der syntes at have sin tydelige oprindelse i Nyon (UEFAs hovedkvarter, red.)«, fremfører Maradas i en speciel artikel fra FIFA-kongressen, og slutter sin artikel:»måske er den største taber, udover Hayatou selv, generalsekretær Zen Ruffinen en talentfuld administrator, som begik den fejl at lade sig føre ind i andre folks politiske kamp. Han har mistet sit job sammen med andre FIFA insiders. Antonio Mataresse (Italien) og Per Ravn Omdal (Norge), to andre Johansson-allierede, havde allerede tabt deres sæder i FIFAs eksekutivkomité, måske for det bedre og hvad angår de øvrige, så vil historien måske senere fortælle os mere om det.«i Danmark førte Ekstra Bladet an i en tilsvarende, ensidig kampagne mod FIFA og Sepp Blatter. Udover de afrikanske beskyldninger om korruption byggede pressens kritik dels på en kritisk rapport fra FIFAs generalsekretær Michel Zen-Ruffinen, dels på det forhold, at angiveligt 11 af eksekutivkomitéens i alt 24 medlemmer anlagde et civilt sagsanlæg mod forbundets præsident Sepp Blatter. DBU modtog et svarskrift direkte fra Sepp Blatter på beskyldningerne i Zen- Ruffinens rapport, der i hovedtrækkene tilbageviste alle anklager og i de fleste tilfælde med dokumentation i form af henvisninger til mødereferater eller andre dokumenter, forbundets generalsekretær var medunderskriver af, eller gældende interne retningslinier i FIFAs organisation. Efter præsidentvalget og kongressen konstituerede den nye eksekutivkomité sig, hvorefter den argentinske vicepræsident i FIFA, Julio Grondona, på eget initiativ anbefalede sine kolleger i FIFAs bestyrelse at droppe anklagerne mod den nyligt genvalgte formand for forbundet. Dette blev accepteret af de tilstedeværende medlemmer af komitéen, der blandt andet talte de velkendte kritikere af Sepp Blatter, herunder UEFAs formand, Lennart Johansson. Sepp Blatter vandt kampvalget den 29. maj med 139 stemmer herunder DBUs mod 56. Lars DBUs love og propositioner Hvordan kan reglerne blive bedre? Vi er trætte af efterrationaliseringer! Derfor sender DBU nu brev ud til alle medlemmerne af repræsentantskabet og ikke mindst klubberne med deres skarer af advokater. Brevet bliver en opfordring til målgruppen om at pege på konkrete svagheder i organisationens love og propositioner, og hvor reglerne er utidssvarende. Samme gruppe vil blive bedt om at komme med forslag til, hvordan lovene og propositionerne eventuelt kan blive mere brugervenlige, og hvor man med fordel kan foretage ændringer og opdateringer. DBU Turneringer og DBUs disciplinærudvalg arbejder eksempelvis allerede med en model for, hvordan tidligere og aktuelle afgørelser og fortolkninger af lovene og propositionerne kan videreformidles. Lars DBU Bulletin juli/august

20 CPHNV SAS Ligaen cleared for kick-off It s Scandinavian

21 Ny Danmarksturnering fra næste år? Opgradering af SAS Ligaen: 24 hold med 12 i Liga A og Liga B bliver til tre Liga-rækker med 8 hold i foråret. Kun 40 kontraktklubber fremover. Overgangsordning nu. En Liga med 24 hold fordelt på to ligaer med 12 hold hver i efteråret afløst af tre ligaer med otte hold i hver i foråret. En landsdækkende Division med 16 hold, hvorfra to rykker op i Ligaen, og fire rykker ned i Danmarksserien, der skal bestå af to serier med 16 hold i hver. Tre hold rykker ned fra hver af Danmarksserierne til én af de tre Kvalifikationsrækker med hver otte hold. Fire hold fra hver af de tre kvalifikationsrækker rykker ned i de lokale serier. Halvårsturneringer for de øverste Mens klubberne i den kommende Division, Danmarksserie og Kvalifikationsrække spiller om op- og nedrykning én gang om året, skal de 24 Liga-klubber kæmpe om placeringer to gange på en sæson. Efter efteråret fortsætter de otte bedste hold fra Liga A i en ny mesterskabsliga med overførte points, mens de fire nederste sammen med de fire øverste fra Liga B starter med 0 point i en ny kvalifikationsliga om de fire pladser i Liga A fra den kommende efterårsturnering. De otte hold i nedrykningsligaen kæmper på baggrund af deres overførte points for at undgå de to nedrykningspladser til Divisionen. Sådan ser forslaget til en ny turneringsstruktur for landets 116 bedst placerede klubber ud. Ved samme lejlighed vil dette antal imidlertid blive reduceret til 96 hold. 2. hold lidt længere frem Liga-klubbernes 2. hold skal fortsat have adgang til sportsligt at kvalificere sig til Danmarksserien, der ligger lige under den kommende Division, som skal rumme holdene fra nummer 24 til 40. I dag har divisionsklubbernes 2. hold ligeledes mulighed for at spille op til og med Danmarksserien, og i realiteten er der også kun tale om en mindre forbedring for topklubberne på dette område. I dag ligger holdene i Danmarksserien som nummer blandt de 116 Danmarksturneringshold. Med den nye turneringsform bliver de nummer blandt 96 hold. Antallet af serierne reduceres imidlertid fra tre til to for at styrke det sportslige niveau i Danmarksserien, ligesom antallet af oprykkere fra én til to og antallet af nedrykkere fra fire til >> DBU Bulletin juli/august

22 tre skal medvirke til at sikre en bedre balance i Danmarksserien. DBU vil samtidig benytte lejligheden til en naturlig reduktion i antallet af klubber i Danmarksturneringen med 20, efter de seneste turneringsændringer har medført en forøgelse af antallet. Reduktionen harmonerer også godt med målsætningen om en tilspidsning af det sportslige niveau mellem rækkerne i toppen af turneringspyramiden. Kun 40 kontraktklubber Forslaget til den nye turneringsstruktur indeholder samtidig en plan om samtidig at reducere antallet af klubber, der kan søge om at blive kontraktklubber, fra 44 til 40. Forslaget, der er en konsekvens af den fortsatte økonomiske afmatning indenfor dansk fodbold, hænger dog ganske logisk sammen med, at antallet af klubberne i rækkerne over Danmarksserien bliver 40 mod de 44 klubber, der alt andet lige er kontraktberettigede i dag. DBUs bestyrelse vil imidlertid også kigge nærmere på kriterierne for at opnå status som kontraktklub. Dermed er det ikke usandsynligt, at der kommer en yderligere juridisk og økonomisk opstramning på området. Bestyrelsen forventer ligeledes at definere krav til opbygning af kompetence, struktur og økonomi for oprykkende klubber differentieret i forhold til deres placering. Hurtig overgang DBUs bestyrelse, der har fulgt kommissionens oplæg, vil i givet fald gerne medvirke til at sikre hurtig overgang til den ny turneringsform for Danmarksturneringen. Det betyder, at der ligesom ved seneste ændring af turneringsstrukturen vil ske ændringer i op- og nedrykningerne i igangværende turneringer. Derfor indeholder oplægget også en beskrivelse af konsekvenserne. Der er dog mulighed for at benytte en mere lempelig overgangsordning, der i givet fald vil køre over to til tre år, således at belastningen af kvalifikationsrækken og de lokale serier bliver mindre. Bestyrelsen betragter en eventuel omlægning som et fælles anliggende for alle medlemmer af organisationens øverste besluttende myndighed, Repræsentantskabet. Af samme årsag har turneringskommissionen, som har udarbejdet forslaget over sommeren, bestået af 10 medlemmer, hvoraf de ni er medlemmer af Repræsentantskabet. Kun Benny Olsen, der som formand for DM-programudvalget besidder en væsentlig kompetence på dette område, er ikke medlem af Repræsentantskabet. Turneringskommissionen består af Thomas Christensen, DBUs bestyrelse (formand), Jens Ørgaard, FC Midtjylland, Niels Christian Holmstrøm, FC København, Christian Kofoed, KBU, Preben Gamst, Frem, Jesper P. Clausen, Fjordager, Jens Christensen, JBU, Frank Petersen, SBU, Ove Jensen, DBUs bestyrelse samt Benny Olsen, DM-programudvalget. Turneringschef Hanne Jensen er sekretær for gruppen. Afgørelse hos Repræsentantskabet Det er formelt set Repræsentantskabet, der med 3/4 flertal skal tilslutte sig oplægget. I første omgang vil oplægget blive sendt til høring hos Divisionsforeningen og lokalunionerne, de involverede klubber samt de 145 medlemmer af Repræsentantskabet. Der bliver en deadline på én måned til at kommentere oplægget. Arbejdsgruppen, der blev nedsat af DBUs bestyrelse den 20. april, havde som målsætning at nå til enighed om et oplæg inden udgangen af juli, således at bestyrelsen efter sit møde i august kan sende det til høring i løbet af efteråret. Lars 22 DBU Bulletin juli/august 2002

23 Grafisk oversigt over ændret turneringsstruktur Ligaen Efterår Forår A B 12 hold 12 hold hold 8 hold 8 hold A B 12 hold 12 hold Divisionen 16 hold 2 4 Danmarksserien hold 3 16 hold 3 Kval-rækken hold 4 8 hold 4 8 hold 4 x = antal hold der rykker op x = antal hold der rykker ned DBU Bulletin juli/august

24 Ny energi til pokalturneringen: DONG Cup skal styrkes SAS Liga-klubber ind i pokalturneringen to runder tidligere. Den danske pokalturnering, DONG Cup, skal tilføres ny energi. Med en eventuel ny struktur for Danmarksturnering er der åbnet op for en tilsvarende opnormering af pokalturneringen, hvor mange især savner deltagelsen af landets bedste hold. I øjeblikket træder de seks bedste klubber i SAS Ligaen således først ind i turneringen i den femte af de otte runder. Det betyder dels, at pokalvinderen måske kun behøver at spille fem pokalkampe (semifinalerne spilles som dobbeltopgør) for at sikre sig deltagelse i UEFA Cup en, dels at chancen for at opleve de så populære pokalsensationer er forholdsvis lille. De bedste med fra anden runde Med en ny struktur for Danmarksturneringen, lægger DBU samtidig op til en styrkelse af pokalturneringen, hvor første runde i DBU-regi fremover skal tælle alle 16 hold fra Divisionen, efter antallet af indtrædende hold fra lokalunionerne bliver øget med 33% fra 48 til 64 i den sidste runde i lokalt regi. De i alt 80 hold i første runde af DONG Cup i DBU-regi bliver således med de 64 vindere fra lokalunionerne sammen med de 16 klubber fra Divisionen. Anden runde vil bestå af de 40 vindere fra første runde sammen med alle 24 klubber fra Ligaen, der seedes for at undgå, at de skal møde hinanden med det samme. Ved at træde ind i anden runde kommer de seks bedste klubhold fremover med to runder tidligere end nu, mens nummer syv til 12 kommer med en enkelt runde før. I tredje runde med 32 hold seedes de 12 bedst placerede klubber, men herefter ophører seedningen for de 16 hold, der er klar til fjerde runde. Lodtrækningen til femte runde er ligeledes uden seedning, og i syvende runde skal de fire klubber i semifinalerne fortsat spille både hjemme og ude, inden finalisterne er fundet. De stærkeste spiller ude Et forsøg på give kampene i de indledende runder et løft ved at sikre automatisk hjemmebanefordel til de lavest rangerende af de to hold fra sæsonen 1997/98 har vist sig at være en succes. Den regel vil blive fastholdt, og dermed vil de bedste hold herhjemme ikke alene træde ind i turneringen på et tidligere tidspunkt, men afhængig af lodtrækningen vil de som minimum skulle på besøg hos lavere rangerende klubber i med sikkerhed anden og tredje runde. Det større antal kampe med deltagelse af de bedste klubhold i landet vil uden tvivl medvirke til at give turneringen en stærkere profil, hvilket ikke mindst turneringens sponsor og potentielle sponsorer savner. For klubberne vil ændringen betyde, at pokalen vil fremstå stærkere i mere traditionel turneringsforstand. Og begge elementer vil kunne skærpe tilskuerinteressen for såvel de enkelte kampe som turneringen som helhed. Positiv udvikling En hurtig boring i undergrunden viser, at tilskuerinteressen for pokalturneringen er stærkt stigende. For finalerne gælder således, at tilskuertallene ikke har været bedre siden turneringens første spæde år i 1950 erne, end de er for tiden. I perioden var der et tilskuergennemsnit på til finalerne i den hedengangne Københavns Idrætspark. Dette gennemsnit nåede den absolutte bund i perioden med blot i gennemsnit. Siden ombygningen til Parken har finalerne i vores nationalstadion trukket et tilskuergennemsnit på ikke mindre end Og de to absolutte tilskuerrekorder til finalen er også fra denne periode med til Brøndby-FC København i 1998 og til AGF- Brøndby i Afhængig af de danske klubbers resultater i de europæiske klubturneringer gennem en femårig periode giver sejren i DONG Cup adgang til enten 1. runde af UEFA Cup en eller kvalifikationsrunden til denne turnering. Lars 24 DBU Bulletin juli/august 2002

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015 Brøndby den 11. april 2015 Journal nr.1231-15-fs Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 4 2014-2015 Tirsdag d. 31. marts 2015, kl. 09.30-12.30 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat af DU-møde 27. oktober 2014

Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Brøndby den 5. november 2014 Journalnummer 2074-14-mcn Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i Langeskov. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Er faren herre. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia blev udgivet var Benno Erdmann initiativtager.

Er faren herre. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia blev udgivet var Benno Erdmann initiativtager. Er faren herre Benno Erdmann styrer stadigt sponsor- og erhvervsudvalget fra det lille bykontor. På væggen bag skrivebordet hænger billeder af de hold, han har trænet. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Tema: Eliteklubberne og ligaen. Status og udfordringer for eliteklubberne og 3F-Ligaen KVINDEDIVISIONSFORENINGEN

Tema: Eliteklubberne og ligaen. Status og udfordringer for eliteklubberne og 3F-Ligaen KVINDEDIVISIONSFORENINGEN KVINDEDIVISIONSFORENINGEN 1) Udgangspunkt i Projektkoordinatorens statusrapporter (31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010) Projektkoordinatorens stillingsbeskrivelse: Sikre en ambitiøs klubudvikling

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

------------------------------------

------------------------------------ Til Bestyrelsen Viby J. den 28. november 2013 REFERAT af bestyrelsesmødet den 1. oktober 2013 på Forbundskontoret. Deltagere: Afbud: Per Sørensen (PS), Sigurd Skovborg (SJ), Flemming Blåbjerg (FLB), Villy

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub Samarbejdsaftale mellem DBU København og Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Definitioner 1.1 DBU: Dansk Boldspil-Union 1.2 DFU: Dansk Fodbolddommer-Union 1.3 DBU KØBENHAVN: DBU København 1.4 KFD: Københavns

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Viby J., den 18. september 2014 Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Deltagere: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: Kreds 4: Kreds 5: Kreds 6: Kreds 7: Kreds 8: Forbundskontoret:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 - fra leg til landshold

Indholdsfortegnelse. Side 1 - fra leg til landshold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Statistik 3. Markedsføring og billetsalg 4. Økonomi 5. Program og manual 6. Instruktører 7. Trænere 8. Materialer og tøj 9. Målmandscamp 10. Problemstillinger og oplæg

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge.

Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge. Brøndby den 12. maj 2013 Journalnummer 1411-13-mcn Dagsorden til DU-møde Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet Besøg DBU Fyn Dagens program: Kl. 18.00-18.20 Præsentation af strukturen i dansk talentudvikling Præsentation af DBU s spillestil/spillesystem.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. Medlemstal offentliggjort: Danmarks Idræts Forbund, DIF har netop offentliggjort medlemstallene for deres forskellige forbund, og her kan FB bryste sig med, blandt

Læs mere

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk Hovedsponsor VBI S FODBOLDSKOLE 2013 VBI fodbold afholder fodboldskole i skolernes sommerferie. I 2012 deltog 74 børn, ca. 15 voksne og unge trænere stod for træningen, mens ca. 10 forældre hjalp med alt

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større Videnbaseret udvikling af børnefodbolden - fra tro til viden Dansk fodbold i 2005 Elite Mangel på landsholdsprofiler Ingen slutrundedeltagelse Dårlige klubresultater i europæisk sammenhæng For få danske

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball.

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball. BAKKEN BEARS BAKKEN BEARS HALL OF FAME Velkommen i Bakken bears Da Bakken Bears i efteråret 2009 udtrådte af Århus Elite, blev det anledningen til endnu et organisatorisk løft. En ny og langt bredere ejerkreds

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 4. september 2012 kl. 18.30 21.30 Deltagere: Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau (kom kl. 19.30), Palle Navntoft, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014 Maj 2014 Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet Ansøgning til Ringsted Kommune Benløse Floorball Club sætter Ringsted på Danmarkskortet 1 Til Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade

Læs mere

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år Formandens beretning om foreningen i det forløbne år ved formand Peter Würtz Madsen Greve Fodbold Ordinær generalforsamling Indledning 2014 har for Greve Fodbold været et helt igennem fantastisk og begivenhedsrigt

Læs mere