VI SKAL ALTID VÆRE KLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI SKAL ALTID VÆRE KLAR"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2O15

2 VI SKAL ALTID VÆRE KLAR Så gik der endnu et år i KFUM s Sociale Arbejde. Nye folk er kommet til, nye projekter er blevet rullet ud, nye idéer er omsat til handling, nye initiativer er blevet prøvet af, og nye frivillige har meldt sig under fanerne. Ja, selv hjemmesiden er ny! Men omdrejningspunktet er stadigvæk det samme. I KFUM s Sociale Arbejde arbejder vi med afsæt i det kristne menneskesyn for værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer. Dét arbejde er desværre ikke blevet mindre omfangsrigt i det forgange år. KOLOFON Udgivet af: KFUM s Sociale Arbejde Hovedkontoret Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart Tlf.: Redaktion: Generalsekretær Morten Skov Mogensen, afdelingsleder Gitte Holmgaard og kommunikations - konsulent Henning Søgaard Nielsen (redaktør). Layout: hedisign.dk Tryk: ReklameTryk Herning Udsatheden i alle dens afskygninger viser sit grimme ansigt i mange forskellige sammenhænge. Og netop derfor er det vigtigt, at vi holder hinanden fast på modet til at se verden, som den er og efterfølgende handle på baggrund af det, vi ser. KFUM s Sociale Arbejde skal være på omgangshøjde med de udfordringer, som livet og tilværelsen giver, og vores nye Strategi 2018 er et forsøg på at sætte retning og understrege, hvad der er vigtigt netop nu. Det diakonale og sociale arbejde i KFUM s Sociale Arbejde må aldrig falde i søvn eller falde hen i egen selvtilstrækkelighed, men skal altid holde sig vågen og være klar til de næste mange skridt. Og det er vi også - takket være et utal af dygtige folk. Papir: 120/250 gram MultiOffset Oplag: stk. Udgivet september 2015 Rapporten kan downloades på 2 ÅRSRAPPORT 2015

3 KFUM s Sociale Arbejde INDHOLD Lad mig benytte årsrapporten til at sige jer alle sammen TAK for det lange seje træk. Tak til jer frivillige, der uge efter uge møder op for at give en hånd med, og TAK til alle jer ansatte, der dag efter dag ufortrødent klør på og bærer ved til tro, håb og kærlighed i andre menneskers liv. Uden jer var der meget, der så anderledes ud! Formanden om 2014 side 2-3 Generalsekretæren om fremtiden side 4-5 Her finder du os side 6 Ét formål syv indsatsområder side 7 Af Jens Maibom Pedersen Formand for KFUM s Sociale Arbejdes hovedbestyrelse Sociale caféer og væresteder for voksne side 8 Boformer for voksne side 9 Behandlingstilbud for voksne side 10 Døgnområdet for børn og unge side 11 Daginstitutioner for børn og unge side 11 Forebyggelse og efterværn for børn og unge side 12 Genbrug og socialøkonomi side 13 Tværgående projekter side 14 Årsregnskab 2014 side 15 Institutionerne i tal i 2014 side ÅRSRAPPORT

4 MANGE NYE MULIGHEDER Den 1. januar 2014 blev KFUM s Sociale Arbejde og Ungdommens Vel til én samlet social og diakonal landsorganisation med mere end 80 institutioner og sociale tilbud under navnet KFUM s Sociale Arbejde. Resultatet af måneders afklaring, konkretisering og forberedelse af sammenlægningen var en realitet. Syv indsatsområder og en lang række tværgående projekter danner nu rammen om en bred landsorganisation, hvor cirka 850 ansatte og frivillige arbejder i dybden med forskellige sociale problemstillinger. Hermed er der skabt forudsætning for at yde hjælp, støtte og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer inden for de veletablerede indsatsområder, på tværs i forhold til ofte komplekse sociale problemstillinger og inden for nye felter. Potentialer forløses Det har været en glæde at opleve, hvordan man rundt i landsorganisationens mange grene har båret konstruktivt med til sammenlægningen og ikke mindst arbejdet med at påbegynde forløsningen af de mange potentialer i de nye strukturer. Mange steder har det krævet en ekstra stor indsats for at få procedurer, arbejdsgange og systemer harmoniseret, så vi fastholder vores værdier, kvaliteten og driftssikkerheden i den videre indsats. Det er lykkedes takket være et stort engagement og samarbejde blandt ansatte og frivillige i både institutioner, projekter og på hovedkontoret. Økonomisk pres Stramme offentlige budgetter, omprioritering i den offentlige velfærd, færre midler til omsorgsarbejde og det generelle pres på puljer og fonde udfordrer til stadighed KFUM s Sociale Arbejdes institutioner og sociale tilbud. Der er ingen lette løsninger, men trods det økonomisk pres findes der alle steder nye veje og kryds, der gør det muligt at fortsætte det vigtige arbejde. Hjælp til at bære håbet Mange tusinde mennesker har i årets løb fået hjælp og støtte i KFUM s Sociale Arbejde til at håndtere hverdagens udfordringer og forhåbentlig mærket det håb, der er så vigtigt for at komme videre. Indimellem skal der hjælp til at bære håbet, og det er vigtigt at mærke, at nogen står klar til at støtte både i svære perioder, og når det lysner forude. Uanset om det har været børn, unge eller voksne, der har rakt ud, så har indsatsen altid været kendetegnet af hjertevarme og nærvær. 4 ÅRSRAPPORT 2015

5 KFUM s Sociale Arbejde FIND OS PÅ MENU SØG FORDI VI SÆTTER SPOR I HINANDENS HJERTER STØT OS > BLIV FRIVILLIG > OMSORG, STØTTE OG BEHANDLING TIL UDSATTE BØRN OG VOKSNE FIND NÆRMESTE INSTITUTION, SOCIALE TILBUD ELLER GENBRUGSBUTIK Tak til både ansatte og frivillige i KFUM s Sociale Arbejde for at have båret med omkring en stor indsats for mennesker, der står udsat. En særlig tak til de mange frivillige, der uge efter uge, både når det er sjovt, og når det er krævende, tager en tørn. Uden de mange frivillige hænder og hoveder i styregrupper, bestyrelser, på institutioner, i sociale tilbud og i projekter var det ikke muligt at udføre eller holde sammen på så omfattende en indsats. BØRN OG UNGE OVERGREB MISBRUG OG AFHÆNGIGHED HJEMLØSHED ENSOMHED PSYKISK SYGDOM FAMILIER UDENFOR ARBEJDSMARKEDET RÅDGIVNING SE ALLE TILBUD OG INSTITUTIONER > VI SAMARBEJDER MED MERE END HVER TREDJE KOMMUNE OM TILBUD TIL UDSATTE MENNESKER. Læs mere. Af Morten Skov Mogensen Generalsekretær FORDI VI SÆTTER SPOR I HINANDENS HJERTER ÅRSRAPPORT

6 HER FINDER DU KFUM S SOCIALE ARBEJDE Sociale caféer og væresteder, voksne Daginstitutioner, børn Behandlingstilbud, voksne Boformer, voksne Forebyggelse og efterværn, børn og unge Døgnområdet, børn og unge Genbrug og socialøkonomi Se kontaktoplysninger på 6 ÅRSRAPPORT 2015

7 KFUM s Sociale Arbejde ÉT FORMÅL SYV INDSATSOMRÅDER KFUM s Sociale Arbejde driver selv en række institutioner, som hver har en styregruppe bestående af lokale personer udpeget af KFUM s Sociale Arbejdes hovedbestyrelse. Herudover har vi tilknyttet en række selvejende institutioner med egen bestyrelse, hvor hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til disse i overensstemmelse med de selvejende institutioners vedtægter. Daginstitutioner, børn Døgnområdet, børn og unge Boformer, voksne Tværgående projekter Forebyggelse og efterværn, børn og unge KFUM S SOCIALE ARBEJDES FORMÅL er på den danske folkekirkes grund at yde en d iakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer. Behandlingstilbud, voksne Sociale caféer og væresteder, voksne Genbrug og socialøkonomi Disse institutioner, behandlingscentre, sociale tilbud, genbrugsbutikker og socialøkonomiske virksomheder er opdelt i syv indsatsområder, men har alle det samme formål. Se illustrationen. Institutionerne får løst administrative opgaver og modtager konsulentstøtte fra hovedkontoret i overensstemmelse med de samarbejdsaftaler, der er indgået mellem parterne. Mange af institutionerne driver egne projekter finansieret af blandt andet statslige puljemidler, hvor formålet fx er at styrke frivilligheden og skabe initiativer målrettet socialt udsatte mennesker. Hovedkontoret leverer bistand til institutionerne inden for regnskab, løn, jura, it og sekretariatsopgaver. Desuden konsulentstøtte til fx lederudvikling, projektudvikling, kommunikation og uddannelse. Hovedkontoret varetager også institutionernes interesser i forhold til ministerier, politikere og presse samt tager medansvar i en række råd og interesseorganisationer. Hovedkontoret driver en række tværgående projekter finansieret af primært statslige puljemidler, der medvirker til at realisere vores formål. Lige fra små projekter med beskedent budget til store million-projekter af flere års varighed. Læs mere om KFUM s Sociale Arbejdes tværgående projekter på side 14. Hovedkontoret FAKTA OM KFUM S SOCIALE ARBEJDE Institutioner, behandlingscentre, sociale tilbud, genbrugsbutikker og social økonomiske virksomheder: 86 Ansatte: Ca. 850 : Ca Omsætning: Ca. 400 mio. kr. årligt ÅRSRAPPORT

8 HELENA LARSEN KOMMER HVER TIRSDAG TIL AKTIVITETER OG FÆLLESSPISNING I FAMILIEKLUBBEN PÅ CAFÉ JYDEPOTTEN SAMMEN MED SINE BØRN. SOCIALE CAFÉER OG VÆRESTEDER, VOKSNE KFUM s Sociale Arbejdes sociale caféer og væresteder er alkoholfri miljøer og åbne for enhver. Stederne er omsorgstilbud og primært rettet mod udstødte, ensomme, personer med psykiske lidelser, hjemløse samt mennesker med en afhængighed af fx alkohol, hash eller piller. Mennesker, der befinder sig i udsatte livssituationer. På flere af stederne er der også målrettede aktiviteter for udsatte familier, fx familiespiseaftener, udflugter og ø-lejr. Det er guld værd for mig og også for børnene. Jeg vil slet ikke kunne undvære det Helena Larsen, bruger af Café Jydepotten i Grindsted, om tilbuddet i Familieklubben. Her kan gæsterne nogle steder kaldet brugerne være til stede på egne præmisser. Her kan man typisk købe en kop kaffe eller et måltid mad. Man kan læse dagens avis, få sig en snak eller måske få hjælp til Digital Post eller andre af dagligdagens udfordringer. De sociale caféer fungerer som små forebyggelsescentre, der ud over det primære omsorgstilbud er base for projekter såkaldte trædesten og, der har en række særlige tilbud. Fx frivillig gældsrådgivning, juridisk og anden rådgivning samt håndholdte indsatser, der målrettet bringer udsatte mennesker videre i job eller uddannelse. De mange frivillige er et bærende element i hverdagen, og ligesom den sociale café udvikles af de frivillige, udvikles de frivillige af den sociale café. Se mere på side 19 og find kontaktinformationer på under Ensomhed. 8 ÅRSRAPPORT 2015

9 KFUM s Sociale Arbejde BOFORMER, VOKSNE KFUM s Sociale Arbejdes boformer er for voksne, der af sociale, psykologiske eller andre årsager ikke har et hjem eller ikke i stand til at bo i eget hjem. Én af boformerne er permanente plejehjemsboliger til aktive misbrugere, som ikke forventes at komme ud af deres misbrug. Der hersker en særegen ånd bygget på respekt, næstekærlighed, tradition og gamle værdier Niels Werner, tidligere beboer på KFUM s Kollegium på Amager Beboerne har ofte et aktuelt eller tidligere misbrug af rusmidler, som gør det nødvendigt at fokusere på social træning. Derfor arbejdes der med relationer, struktur i hverdagen og konkrete planer for etablering i egen bolig. Sammen med personalet udarbejdes en plan for tilbagevenden til et bedre hverdagsliv, som kan omfatte misbrugsbehandling, jobtræning, praktikordning og deltagelse i forskellige aktiviteter. NIELS WERNER TOG DEN HELT STORE RUT- SJETUR I LIVETS KARRUSEL OG RØG FRA HERSKABSLEJLIGHED OG KARRIEREJOB TIL LIVET SOM HJEMLØS. HAN ER MEGET TAKNEMMELIG FOR DEN HJÆLP, HAN FIK PÅ KFUM S KOLLEGIUM PÅ AMAGER. Flere af bostederne har aktivitetstilbud som værksteder, havebrug og fiskeri. Desuden deltager beboerne i madlavning og rengøring for at skabe en døgnrytme, der ligner en almindelig hverdag, og som forebygger tilbagefald. Et ophold varer fra få uger til flere måneder, og der arbejdes alle steder med en aktiv udslusning, hvor nogle af bostederne har egne udslusningsboliger, skæve boliger og efterværn. Se mere på side 17 og find kontaktinformationer på www. kfumsoc.dk under Hjemløshed. ÅRSRAPPORT

10 NIELS UDVIKLEDE EFTER 30 ÅR I POLITIET POSTTRAUMATISK STRESS, SOM LEDTE OVER I ET ALKOHOLMISBRUG. HAN ER MEGET GLAD FOR DØGN BEHANDLINGEN PÅ RINGGÅRDEN I MIDDELFART. BEHANDLINGSTILBUD, VOKSNE KFUM s Sociale Arbejdes behandlingscentre tilbyder behandling for alkohol-, hash- eller medicinmisbrug, ludomani (spilleafhængighed) samt behandling af personer, der i barndommen har været udsat for seksuelt misbrug. Behandlingen varetages af fagprofessionelle, der sikrer inddragelse af nyeste viden i behandlingen. På centrene for behandling af rusmiddelafhængighed tilbydes specialiseret døgnbehandling med dobbeltfokus, der tager højde for såvel rusmiddelafhængighed som personlighedsforstyrrelser og symptomlidelser. Her er døgnbehandlingen helt central og indgår ofte i en længerevarende behandling med ambulante elementer. Samtaler og kurser for pårørende indgår også i behandlingscentrenes programmer. Se mere på side 18 og find kontaktinformationer på under Misbrug og afhængighed. Det er toppen af kransekagen Niels, beboer på Ringgården i Middelfart om behandlingen samme sted 10 ÅRSRAPPORT 2015

11 KFUM s Sociale Arbejde DAGINSTITUTIONER, BØRN KFUM s Sociale Arbejdes daginstitutioner, fritidscentre og klubber skaber gode vilkår for børn, unge og familiers liv. Vi tror på, at børn og unge med god voksenkontakt til fagligt stærke pædagoger er mere trygge, har større selvværd og er mindre udsatte for at opleve mistrivsel. Vi lærer børnene at indgå i socialt samspil med andre børn og voksne. Vi arbejder bevidst på at forberede børnene på deres videre færd i verden. Vi tager udgangspunkt i børnenes forskellige ressourcer og kompetencer og bidrager på den måde til deres selvudvikling. Vi har stort fokus på inklusion og arbejder for, at alle børn og familier har ret til at være en del af fællesskabet. Vi integrerer både ressourcestærke og mindre ressourcestærke familier. En tidlig forebyggende indsats for udsatte familier er knyttet til flere af daginstitutionerne, der blandt andet gennem familiecaféer, gældsrådgivning og juridisk rådgivning giver familier en ekstra støtte. Se mere på side 17 og find kontaktinformationer på under Børn og unge. DØGNOMRÅDET, BØRN OG UNGE Når børn og unge ikke kan tilbringe opvæksten sammen med deres forældre har de brug for stabilitet, omsorg, nærvær og kontinuitet i deres hverdag. Det tilbyder KFUM s Sociale Arbejdes døgninstitutioner og pædagogiske opholdssteder. Når børn anbringes har de ofte været igennem en række traumer og har brug for professionel behandling. Målet med en anbringelse er at skabe udvikling og forberede barnet og den unge så godt som muligt til et selvstændigt voksenliv. Et ophold kan vare fra få måneder til hele opvæksten afhængig af forholdene omkring det enkelte barn. Vi tilbyder også udslusning og efterværn. Læs mere på side 16 og find kontaktinformationer på under Børn og unge. ÅRSRAPPORT

12 FOREBYGGELSE OG EFTERVÆRN, BØRN OG UNGE KFUM s Sociale Arbejdes forebyggelses- og efterværnstilbud er målrettet udsatte børn, unge og familier med brug for hjælp, vejledning og støtte til at håndtere livets udfordringer. Nøglen er at møde børn og unge i øjenhøjde ved at skabe tillidvækkende og troværdige relationer mellem voksne og målgruppen. Dette relationsarbejde sker på mange forskellige måder, og vi arbejder bevidst på ikke at skele til diagnoser og baggrund. Alle børn og unge er unikke og har ret til en tryg opvækst. Tilbuddene er baseret på en høj grad af frivilligt socialt arbejde, hvor børn og unge får mulighed for at møde og bygge bro til forskellige voksne rollemodeller gennem omsorg og nærvær. Se mere på side 16 og find kontaktinformationer på under Børn og unge. Martin er frivillig i Gademix i Kolding, hvor han gennem omsorg og nærvær er rollemodel for børn og unge i Koldings socialt belastede sydvestkvarter. Her er Martin sammen med Stine. 12 ÅRSRAPPORT 2015

13 KFUM s Sociale Arbejde BRIAN GORNITZKA VAR I 2014 I AKTIVERING I VÆRKSTEDET, HVOR HAN ISÆR VAR GLAD FOR KAMMERATSKABET OG DET AT HAVE NOGET AT STÅ OP TIL. GENBRUG OG SOCIALØKONOMI KFUM s Sociale Arbejdes genbrugsbutikker drives næsten udelukkende af frivillige og yder en uvurderlig økonomisk håndsrækning til primært de sociale caféer og væresteder. Nogle gange knopskyder en social café med en genbrugsbutik, hvor caféens gæster har mulighed for at udvikle deres selvværd og kompetencer gennem meningsfuldt, frivilligt arbejde. Nogle genbrugsbutikker drives i samarbejde med andre kirkelige organisationer. Jeg har haft en del problemer i mit liv, som jeg undervejs har fået styr på, så nu kører alt på skinner Brian Gornitzka, i aktivering i Værkstedet en del af den socialøkonomiske virksomhed Butik Unik i Haderslev KFUM s Sociale Arbejdes socialøkonomiske virksomheder har en bred spændvidde, og flere af dem arbejder med inklusion af udsatte mennesker, blandt andet ved at skabe arbejdspladser for disse mennesker. De socialøkonomiske virksomheder bidrager herved til et rummeligt arbejdsmarked, så mennesker med misbrug, psykiske problemer og andre sociale udfordringer får mulighed for at deltage i et arbejdsfællesskab. Det giver værdighed og styrke. Overskuddet i de socialøkonomiske virksomheder geninvesteres i virksomhederne. Se mere på side 18 og find kontaktinformationer på under Se alle tilbud og institutioner. ÅRSRAPPORT

14 TVÆRGÅENDE PROJEKTER KFUM s Sociale Arbejde driver en række tværgående projekter, der medvirker til at realisere vores formål. Fx gældsrådgivningen På Fode Igen, den juridiske rådgivning Råd til Ret, og mentor-støtten til tidligere anbragte unge i Young Connect. Disse projekter supplerer de mange projekter, der drives lokalt af de enkelte institutioner. På fode igen På Fode Igen tilbyder gratis og uvildig økonomisk rådgivning til borgere med pengeproblemer. Både de mennesker, der i forvejen er gæster i vores sociale tilbud, men også andre, som ikke tidligere har haft noget med KFUM s Sociale Arbejdes mange tilbud at gøre. Hvis en person har brug for hjælp, så kontakter man et af rådgivningsstederne og aftaler et møde. Vi har i forsommeren 2015 fået en bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til en videreudvikling af gældsrådgivningen særligt målrettet borgere på offentlig forsørgelse. Derfor kan vi i løbet af 2015 åbne otte nye rådgivninger og de fire af dem i samarbejde med Skive, Favrskov og Ballerup kommuner samt Statsfængslet Møgelkær syd for Horsens. Det ligger nu fast, at også Perlen i Nykøbing Mors og Café Stevnen i Store Heddinge fremover kan tilbyde gældsrådgivning. Læs mere på eller Råd til ret Råd til Ret tilbyder gratis retshjælp, hvor privatpersoner kan få juridisk rådgivning i nogle af vores sociale caféer og væresteder, ligegyldigt om man er fast gæst på stederne eller ej. Det er typisk rådgivning og hjælp i forbindelse med separation, skilsmisse, underholdsbidrag, forældremyndighed og samværssager samt i spørgsmål om socialret, lejeret, arveret og forbrugerret. Råd til Ret tilbyder fra sommeren 2015 også mediation, der handler om, at man sammen med fx sin eks-partner indgår i en proces, hvor man sammen med en upartisk mediator (konfliktmægler) finder løsninger på tunge juridiske problemstillinger. Mediation anvendes i stigende grad af blandt andet internationalt orienterede virksomheder og som fast procedure i sager om forældreret. En ny film om dette tilbud kan snart ses på Læs mere på Young Connect Young Connect er et mentortilbud til unge, der har brug for støtte fra en frivillig voksen mentor til at finde vej i livet. Det kan handle om støtte til at blive fastholdt i uddannelse eller støtte til at komme i gang med en aktivitet, der på sigt fører til uddannelse. Det kan også handle om hjælp til at bekæmpe ensomhed, få et socialt netværk eller komme i gang med en fritidsinteresse. Målgruppen er alle udsatte unge, der i en periode af deres liv har brug for ekstra støtte. Vi fik i foråret 2015 en bevilling fra Socialministeriet til projektet Young Connect mentorer og værtsfamilier bygger bro til lokalsamfundet. Disse midler gør det muligt at videreføre og udvide det nuværende mentor-tilbud. Støtten er fleksibel og indeholder et eller flere af følgende elementer afhængig af den unges behov: 1) frivillig mentorordning, 2) frivillig mentorfamilie, 3) helhedsorienteret rådgivning og 4) mødeaftener med ligesindede. Læs mere på eller 14 ÅRSRAPPORT 2015

15 KFUM s Sociale Arbejde ÅRSREGNSKAB 2O14 Beløb i kr. 2O14 2O13 Årsregnskabet for 2014 omfatter KFUM s Sociale Arbejdes hovedkontor samt organisationsejede institutioner. Hele årsregnskabet kan ses på www. kfumsoc.dk/regnskab. Der udarbejdes ikke et samlet årsregnskab for KFUM s Sociale Arbejde inklusiv selvejende institutioner. Omsætning Direkte udgifter Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat HOVEDBESTYRELSEN KFUM s Sociale Arbejdes øverste juridiske myndighed er hovedbestyrelsen, der består af frivillige og ulønnede medlemmer. Hovedbestyrelsen har pr. 1. september 2015 følgende sammensætning: Formand Jens Maibom Pedersen, forstander, valgt af FDF Næstformand Karsten Knudsen, gårdejer, valgt af KFUM og KFUK i Danmark Inga Marie Lunde, speciallæge, valgt af KFUM og KFUK i Danmark Erik Berg, advokat, valgt af Y s Men Region Danmark Knud Erik Lykke, fhv. sparekassedirektør, valgt af Y s Men Region Danmark Søren Yde, arkitekt, valgt af KFUM-Spejderne Inge Lindhardt Mikkelsen, sognepræst, valgt af bestyrelser og styregrupper Martin Smietana, forstander, valgt blandt ledere og souschefer i børne- og unge-institutioner Jan Hass, forstander, valgt blandt ledere og souschefer i bosteder og behandlingscentre Rita Christensen, leder, valgt blandt ledere og stedfortrædere i sociale caféer og væresteder samt genbrug og socialøkonomi Ida Balling, fhv. arbejdsmarkedsdirektør, indsuppleret Peder Meisner, redaktionschef, indsuppleret Kontaktoplysninger på hovedbestyrelsen og hovedkontorets ansatte kan ses på ÅRSRAPPORT

16 INSTITUTIONERNE I TAL 2O14 FOREBYGGELSE OG EFTERVÆRN, BØRN OG UNGE Lønnede bestyrelsesmedlemmer Omsætning i kr. Kolding, Børnekontakten Kolding, Gademix Løsning, Café Møllen Odder, Café Retro Odense, Young Connect Aarhus, Young Connect Aarhus, Center for Digital Pædagogik / Cyberhus I alt DØGNOMRÅDET, BØRN OG UNGE Lønnede bestyrelsesmedlemmer Døgn- og behandlingspladser Omsætning i kr. Billum, Det Blå Hus Christiansfeld, Frørupskolen Hornsyld, Børne- og Familiehjemmet Bakkevej Odense, Børnehjemmet Birkelund Spjald, Det Blå Hus Tjæreborg, Skole- og Familiehuset Tjæreborg Vejle, Børne og Unge Center Vejle Fjord I alt ÅRSRAPPORT 2015

17 KFUM s Sociale Arbejde DAGINSTITUTIONER, BØRN Lønnede bestyrelsesmedlemmer Daginstitutionspladser Fritidsklubpladser Junior-/ ungdomklubpladser Omsætning i kr. Billund, Gaarden Frederiksværk, KFUM`s Børnehus Musereden Holstebro, Nørrelandskirkens Børnehus Horsens, Gefionsgården/Børnehuset Ta`Fat Odense, KFUM's Børnehus Rødekro, Smilehullet - Hjordkær idræt- og naturhus Slagelse, KFUM og K's Fritidscenter Kongelyset Aarhus, KFUM's Skovbørnehave Skovtrolden I alt BOFORMER, VOKSNE Lønnede bestyrelsesmedlemmer Døgnpladser Omsætning i kr. Esbjerg, Skjoldbo Esbjerg, Stormly Hanstholm, Nørbygård København, KFUM's Kollegium Lemvig, Borgerskolen Randers, Ladegården Slagelse, Toften Varde, Center Bøgely I alt ÅRSRAPPORT

18 BEHANDLINGSTILBUD, VOKSNE Lønnede bestyrelsesmedlemmer Døgnbehandlingspladser Omsætning i kr. Haderslev, Sydgården Hanstholm, Nørbygård Middelfart, Ringgården Odense, Center for Ludomani Odense, CSM Syd - Behandlingssektion I alt GENBRUG OG SOCIALØKONOMI Lønnede bestyrelsesmedlemmer Omsætning i kr. Esbjerg, Genbrugsbutikken 0 32 Se Paraplyen, Esbjerg 430 Haderslev, Butik Unik Haderslev, KFUM og Afrika Genbrug Hanstholm, Hanstholm Genbrugsbutik Haslev, Paraply Sjakket Hurup, Aladdins Hule 0 41 Se Fristedet, Hurup 258 Kolding, Folkebiksens Genbrug Middelfart, Middelfart Genbrugscenter Odder, Retroen Genbrug 0 29 Se Café Retro, Odder Odense, KFUM's Genbrugsbutik Odense, Superwerk Skærbæk, KFUM's Sociale Genbrugsbutik Svendborg, Svendborg Genbrugscenter Taulov, Taulov Genbrug Thisted, Butik Varde, Igenbrug / Koppen Vejen, Hjørnet Aalborg, Butik 21 Se Parasollen, Aalborg I alt ÅRSRAPPORT 2015

19 KFUM s Sociale Arbejde SOCIALE CAFÉER OG VÆRESTEDER, VOKSNE Lønnede bestyrelsesmedlemmer Gennemsnitligt besøgstal pr. dag Omsætning i kr. Esbjerg, Café Paraplyen Frederiksberg, Café Paraplyen Frederiksberg, Værestedet Den Brogede Verden Gellerup, Livsværkstederne Grindsted, Café Jydepotten Haderslev, Café Parasollen Haslev, Café Paraplyen Hurup Thy, Den Sociale Café Fristedet Hurup Thy, Værestedet Kilden Kolding, Café Paraplyen Kolding, Folkekøkkenet Kolind, Kafé Kolind Lemvig, Aktivitetshuset Nykøbing Mors, Perlen Odense, Café Paraplyen Odense, CSM-Syd, Frivilligsektion Randers, Aktivitetscaféen Den Blå Paraply Skjern, Café Værestedet Store Heddinge, Café Stevnen Struer, Værestedet Parasollen Svendborg, Blomster Caféen Taastrup, Café Paraplyen Ulfborg, Værestedet Vamdrup, Café Mødestedet Varde, Café Paraplyen Vejle, Café Parasollen Viby J, Café Parasollen Aalborg, Café Parasollen I alt ÅRSRAPPORT

20 KFUM s Sociale Arbejdes formål er på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer Behov for mere information? / /

Et ekstraordinært travlt år

Et ekstraordinært travlt år Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde 2013 Et ekstraordinært travlt år Man kan ikke sige, at vi keder os i KFUM s Sociale Arbejde. Det tror jeg sådan set aldrig, at man har gjort, for et ordentligt diakonalt

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

ET LYKKELIGT LAND, MEN IKKE FOR ALLE

ET LYKKELIGT LAND, MEN IKKE FOR ALLE ÅRSRAPPORT '16 ET LYKKELIGT LAND, MEN IKKE FOR ALLE Danmark er et lykkeligt land at være lykkelig i, men det kan også være et ulykkeligt land at være ulykkelig i! Begge dele mærker vi tydeligt i KFUM s

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

børn og unge Døgnområdet børn og unge Daginstitutioner væresteder voksne Boformer voksne Forebyggelse og efterværn socialøkonomi Genbrug og

børn og unge Døgnområdet børn og unge Daginstitutioner væresteder voksne Boformer voksne Forebyggelse og efterværn socialøkonomi Genbrug og Boformer voksne Døgnområdet børn og unge Behandlings voksne Daginstitutioner tilbud børn Genbrug og socialøkonomi Caféer og væresteder voksne Forebyggelse og efterværn børn og unge Ny, bredere og stærkere

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Liste over væresteder, der har modtaget informationsmateriale om Digital Post

Liste over væresteder, der har modtaget informationsmateriale om Digital Post Liste over væresteder, der har modtaget informationsmateriale om Digital Post Akademiet Aktivitetscaféen Den Blå Paraply 8900 Randers Aktivitetscentret Sundholm Aktivitetshuset 7620 Lemvig Aktivitetsstedet

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

Liste over væresteder, der har modtaget informationsmateriale om Digital Post

Liste over væresteder, der har modtaget informationsmateriale om Digital Post Liste over væresteder, der har modtaget informationsmateriale om Digital Post Akademiet Aktivitetscaféen Den Blå Paraply 8900 Randers Aktivitetscentret Sundholm Aktivitetshuset 7620 Lemvig Aktivitetsstedet

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk August 2014 Tilbud og ydelser blaakors.dk Se og læs mere på blaakors.dk Blå Kors og godt Denne lille oversigt og præsentation af Blå Kors Danmarks aktiviteter giver dig et hurtigt overblik over vores mange

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner

Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner Kort fortalt 19-12-17 Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner Børne- og Socialministeriet har set nærmere på normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner i de 78 kommuner, der pt. indgår

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Velkommen i Mødrehjælpen

Velkommen i Mødrehjælpen Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Indhold Velkommen... 3 Forskellige indsatser fælles mål... 3 Kontaktinformationer... 4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens butikker... 4 Frivilligkonsulent for

Læs mere

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10 FINANSIERINGSFORSLAG Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Politiske finansieringsforslag vers. 4 1/10 Indhold Oversigt

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013-2016

Samarbejdsaftale 2013-2016 BLÅ KORS H i DANMARK Aabenraa Kommune 11 DEC. 2012 INDGÅET Aabenraa Kommune Administrationsenheden Arbejdsmarked og Social Kallemosen 20 6200 Aabenraa Att. IT- og Projektkoordinator Joan Martinussen Deres

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Indhold Velkommen...3 Forskellige indsatser fælles mål...3 Kontaktinformationer...4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens butikker...4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens

Læs mere

FAMILIER HJÆLPER FAMILIER

FAMILIER HJÆLPER FAMILIER KFUM'S SOCIALE ARBEJDES NYE FAMILIEKLUBBER PROJEKTBESKRIVELSE: FAMILIER HJÆLPER FAMILIER 1 KFUM'S SOCIALE ARBEJDE VIL HJÆLPE FAMILIER MED AT HJÆLPE FAMILIER I KFUM s Sociale Arbejde er vi overbevist om,

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen...2 Mødrehjælpen har...2 Mødrehjælpens rådgivningshuse...2 Frivillig i Mødrehjælpen...3 Mødrehjælpens historie...3 Mødrehjælpens værdier...4 Vi

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær Mødestedet Den Brogede Verden Nærvær og samvær Årsrapport 2013 Institutionens formål Mødestedet Den Brogede Verden har til formål på folkekirkeligt grundlag i et alkoholfrit miljø at være omsorgs- og aktivitetstilbud

Læs mere

Analyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015

Analyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015 Analyse af kommunale serviceudgifter for 1 Analyse af kommunale serviceudgifter for Hvert år aftales niveauet for den kommunale økonomi mellem KL og Finansministeriet. Her aftales et samlet tal for de

Læs mere

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2012

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2012 Socialministeriet Puljestyring Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2012 18. juni 2012 Kommune Ansøger Projekttitel 2012 2013 Journalnummer Albertslund BO-VEST Ferie for ferieløse beboere i

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

PensionDanmark sundhedsordning

PensionDanmark sundhedsordning PensionDanmark sundhedsordning Konference om Sundhed i Muskler og Led hele arbejdslivet - NFA 8. Juni 2017, Sundhedsdirektør Kent Jensen PensionDanmark kort fortalt 695.000 medlemmer - heraf 380.000 aktive

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE VELKOMMEN I FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Denne pjece er til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. 84 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Mads Sinding Jørgensen 05-09-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE hjælper børn og unge til en aktiv fritid S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE S. 5 BROEN SAMARBEJDER LOKALT S. 6 SAGT OM BROEN S. 7 HJÆLP OS MED AT HJÆLPE FLERE BØRN www.broen-danmark.dk 1 OM BROEN

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 335 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O Dato / tid

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Notat. Job-kompetencetræning. Opkvalificering af jobkunders og frivilliges kompetencer gennem faglig og pædagogisk støtte/sparring - Projekt 61

Notat. Job-kompetencetræning. Opkvalificering af jobkunders og frivilliges kompetencer gennem faglig og pædagogisk støtte/sparring - Projekt 61 Notat Projekt nr. 61 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen Maja Sylow Pedersen 2.oktober 2007 Godkendt d. 17.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Potentialer og muligheder i online rådgivning

Potentialer og muligheder i online rådgivning Potentialer og muligheder i online rådgivning Børne- og Kulturchefforeningens fællesmøde og netværksmøde Fredag den 20. april 2012 Anni Marquard Initiativtager og Centerleder Center for Digital Pædagogik

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2011 20. juni 2011

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2011 20. juni 2011 Region Hovedstaden Albertslund BO-VEST Ferie for ferieløse beboere i Albertslund Nord 50.000 8251-0322-02 Region Hovedstaden Albertslund Vridsløselille Andelsboligforening Ferie for ferieløse beboere,

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Revision & rådgivning af frie skoler. ude hos Jer!

Revision & rådgivning af frie skoler. ude hos Jer! Revision & rådgivning af frie skoler ude hos Jer! Vi arbejder ude hos jer uanset hvor I har hjemme At vi er mange frie skolers første valg, inden for rådgivning, revision og regnskabsudarbejdelse tilskriver

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Syddjurs Kommune og KFUM s Socialt arbejde i Danmark vedr. Kafé Kolind

Samarbejdsaftale mellem Syddjurs Kommune og KFUM s Socialt arbejde i Danmark vedr. Kafé Kolind 1 of 9 Samarbejdsaftale mellem Syddjurs Kommune og KFUM s Socialt arbejde i Danmark vedr. Samarbejdsaftalen er indgået mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft CVR: 29189978 (herefter kommunen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere