VI SKAL ALTID VÆRE KLAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI SKAL ALTID VÆRE KLAR"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2O15

2 VI SKAL ALTID VÆRE KLAR Så gik der endnu et år i KFUM s Sociale Arbejde. Nye folk er kommet til, nye projekter er blevet rullet ud, nye idéer er omsat til handling, nye initiativer er blevet prøvet af, og nye frivillige har meldt sig under fanerne. Ja, selv hjemmesiden er ny! Men omdrejningspunktet er stadigvæk det samme. I KFUM s Sociale Arbejde arbejder vi med afsæt i det kristne menneskesyn for værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer. Dét arbejde er desværre ikke blevet mindre omfangsrigt i det forgange år. KOLOFON Udgivet af: KFUM s Sociale Arbejde Hovedkontoret Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart Tlf.: Redaktion: Generalsekretær Morten Skov Mogensen, afdelingsleder Gitte Holmgaard og kommunikations - konsulent Henning Søgaard Nielsen (redaktør). Layout: hedisign.dk Tryk: ReklameTryk Herning Udsatheden i alle dens afskygninger viser sit grimme ansigt i mange forskellige sammenhænge. Og netop derfor er det vigtigt, at vi holder hinanden fast på modet til at se verden, som den er og efterfølgende handle på baggrund af det, vi ser. KFUM s Sociale Arbejde skal være på omgangshøjde med de udfordringer, som livet og tilværelsen giver, og vores nye Strategi 2018 er et forsøg på at sætte retning og understrege, hvad der er vigtigt netop nu. Det diakonale og sociale arbejde i KFUM s Sociale Arbejde må aldrig falde i søvn eller falde hen i egen selvtilstrækkelighed, men skal altid holde sig vågen og være klar til de næste mange skridt. Og det er vi også - takket være et utal af dygtige folk. Papir: 120/250 gram MultiOffset Oplag: stk. Udgivet september 2015 Rapporten kan downloades på 2 ÅRSRAPPORT 2015

3 KFUM s Sociale Arbejde INDHOLD Lad mig benytte årsrapporten til at sige jer alle sammen TAK for det lange seje træk. Tak til jer frivillige, der uge efter uge møder op for at give en hånd med, og TAK til alle jer ansatte, der dag efter dag ufortrødent klør på og bærer ved til tro, håb og kærlighed i andre menneskers liv. Uden jer var der meget, der så anderledes ud! Formanden om 2014 side 2-3 Generalsekretæren om fremtiden side 4-5 Her finder du os side 6 Ét formål syv indsatsområder side 7 Af Jens Maibom Pedersen Formand for KFUM s Sociale Arbejdes hovedbestyrelse Sociale caféer og væresteder for voksne side 8 Boformer for voksne side 9 Behandlingstilbud for voksne side 10 Døgnområdet for børn og unge side 11 Daginstitutioner for børn og unge side 11 Forebyggelse og efterværn for børn og unge side 12 Genbrug og socialøkonomi side 13 Tværgående projekter side 14 Årsregnskab 2014 side 15 Institutionerne i tal i 2014 side ÅRSRAPPORT

4 MANGE NYE MULIGHEDER Den 1. januar 2014 blev KFUM s Sociale Arbejde og Ungdommens Vel til én samlet social og diakonal landsorganisation med mere end 80 institutioner og sociale tilbud under navnet KFUM s Sociale Arbejde. Resultatet af måneders afklaring, konkretisering og forberedelse af sammenlægningen var en realitet. Syv indsatsområder og en lang række tværgående projekter danner nu rammen om en bred landsorganisation, hvor cirka 850 ansatte og frivillige arbejder i dybden med forskellige sociale problemstillinger. Hermed er der skabt forudsætning for at yde hjælp, støtte og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer inden for de veletablerede indsatsområder, på tværs i forhold til ofte komplekse sociale problemstillinger og inden for nye felter. Potentialer forløses Det har været en glæde at opleve, hvordan man rundt i landsorganisationens mange grene har båret konstruktivt med til sammenlægningen og ikke mindst arbejdet med at påbegynde forløsningen af de mange potentialer i de nye strukturer. Mange steder har det krævet en ekstra stor indsats for at få procedurer, arbejdsgange og systemer harmoniseret, så vi fastholder vores værdier, kvaliteten og driftssikkerheden i den videre indsats. Det er lykkedes takket være et stort engagement og samarbejde blandt ansatte og frivillige i både institutioner, projekter og på hovedkontoret. Økonomisk pres Stramme offentlige budgetter, omprioritering i den offentlige velfærd, færre midler til omsorgsarbejde og det generelle pres på puljer og fonde udfordrer til stadighed KFUM s Sociale Arbejdes institutioner og sociale tilbud. Der er ingen lette løsninger, men trods det økonomisk pres findes der alle steder nye veje og kryds, der gør det muligt at fortsætte det vigtige arbejde. Hjælp til at bære håbet Mange tusinde mennesker har i årets løb fået hjælp og støtte i KFUM s Sociale Arbejde til at håndtere hverdagens udfordringer og forhåbentlig mærket det håb, der er så vigtigt for at komme videre. Indimellem skal der hjælp til at bære håbet, og det er vigtigt at mærke, at nogen står klar til at støtte både i svære perioder, og når det lysner forude. Uanset om det har været børn, unge eller voksne, der har rakt ud, så har indsatsen altid været kendetegnet af hjertevarme og nærvær. 4 ÅRSRAPPORT 2015

5 KFUM s Sociale Arbejde FIND OS PÅ MENU SØG FORDI VI SÆTTER SPOR I HINANDENS HJERTER STØT OS > BLIV FRIVILLIG > OMSORG, STØTTE OG BEHANDLING TIL UDSATTE BØRN OG VOKSNE FIND NÆRMESTE INSTITUTION, SOCIALE TILBUD ELLER GENBRUGSBUTIK Tak til både ansatte og frivillige i KFUM s Sociale Arbejde for at have båret med omkring en stor indsats for mennesker, der står udsat. En særlig tak til de mange frivillige, der uge efter uge, både når det er sjovt, og når det er krævende, tager en tørn. Uden de mange frivillige hænder og hoveder i styregrupper, bestyrelser, på institutioner, i sociale tilbud og i projekter var det ikke muligt at udføre eller holde sammen på så omfattende en indsats. BØRN OG UNGE OVERGREB MISBRUG OG AFHÆNGIGHED HJEMLØSHED ENSOMHED PSYKISK SYGDOM FAMILIER UDENFOR ARBEJDSMARKEDET RÅDGIVNING SE ALLE TILBUD OG INSTITUTIONER > VI SAMARBEJDER MED MERE END HVER TREDJE KOMMUNE OM TILBUD TIL UDSATTE MENNESKER. Læs mere. Af Morten Skov Mogensen Generalsekretær FORDI VI SÆTTER SPOR I HINANDENS HJERTER ÅRSRAPPORT

6 HER FINDER DU KFUM S SOCIALE ARBEJDE Sociale caféer og væresteder, voksne Daginstitutioner, børn Behandlingstilbud, voksne Boformer, voksne Forebyggelse og efterværn, børn og unge Døgnområdet, børn og unge Genbrug og socialøkonomi Se kontaktoplysninger på 6 ÅRSRAPPORT 2015

7 KFUM s Sociale Arbejde ÉT FORMÅL SYV INDSATSOMRÅDER KFUM s Sociale Arbejde driver selv en række institutioner, som hver har en styregruppe bestående af lokale personer udpeget af KFUM s Sociale Arbejdes hovedbestyrelse. Herudover har vi tilknyttet en række selvejende institutioner med egen bestyrelse, hvor hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til disse i overensstemmelse med de selvejende institutioners vedtægter. Daginstitutioner, børn Døgnområdet, børn og unge Boformer, voksne Tværgående projekter Forebyggelse og efterværn, børn og unge KFUM S SOCIALE ARBEJDES FORMÅL er på den danske folkekirkes grund at yde en d iakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer. Behandlingstilbud, voksne Sociale caféer og væresteder, voksne Genbrug og socialøkonomi Disse institutioner, behandlingscentre, sociale tilbud, genbrugsbutikker og socialøkonomiske virksomheder er opdelt i syv indsatsområder, men har alle det samme formål. Se illustrationen. Institutionerne får løst administrative opgaver og modtager konsulentstøtte fra hovedkontoret i overensstemmelse med de samarbejdsaftaler, der er indgået mellem parterne. Mange af institutionerne driver egne projekter finansieret af blandt andet statslige puljemidler, hvor formålet fx er at styrke frivilligheden og skabe initiativer målrettet socialt udsatte mennesker. Hovedkontoret leverer bistand til institutionerne inden for regnskab, løn, jura, it og sekretariatsopgaver. Desuden konsulentstøtte til fx lederudvikling, projektudvikling, kommunikation og uddannelse. Hovedkontoret varetager også institutionernes interesser i forhold til ministerier, politikere og presse samt tager medansvar i en række råd og interesseorganisationer. Hovedkontoret driver en række tværgående projekter finansieret af primært statslige puljemidler, der medvirker til at realisere vores formål. Lige fra små projekter med beskedent budget til store million-projekter af flere års varighed. Læs mere om KFUM s Sociale Arbejdes tværgående projekter på side 14. Hovedkontoret FAKTA OM KFUM S SOCIALE ARBEJDE Institutioner, behandlingscentre, sociale tilbud, genbrugsbutikker og social økonomiske virksomheder: 86 Ansatte: Ca. 850 : Ca Omsætning: Ca. 400 mio. kr. årligt ÅRSRAPPORT

8 HELENA LARSEN KOMMER HVER TIRSDAG TIL AKTIVITETER OG FÆLLESSPISNING I FAMILIEKLUBBEN PÅ CAFÉ JYDEPOTTEN SAMMEN MED SINE BØRN. SOCIALE CAFÉER OG VÆRESTEDER, VOKSNE KFUM s Sociale Arbejdes sociale caféer og væresteder er alkoholfri miljøer og åbne for enhver. Stederne er omsorgstilbud og primært rettet mod udstødte, ensomme, personer med psykiske lidelser, hjemløse samt mennesker med en afhængighed af fx alkohol, hash eller piller. Mennesker, der befinder sig i udsatte livssituationer. På flere af stederne er der også målrettede aktiviteter for udsatte familier, fx familiespiseaftener, udflugter og ø-lejr. Det er guld værd for mig og også for børnene. Jeg vil slet ikke kunne undvære det Helena Larsen, bruger af Café Jydepotten i Grindsted, om tilbuddet i Familieklubben. Her kan gæsterne nogle steder kaldet brugerne være til stede på egne præmisser. Her kan man typisk købe en kop kaffe eller et måltid mad. Man kan læse dagens avis, få sig en snak eller måske få hjælp til Digital Post eller andre af dagligdagens udfordringer. De sociale caféer fungerer som små forebyggelsescentre, der ud over det primære omsorgstilbud er base for projekter såkaldte trædesten og, der har en række særlige tilbud. Fx frivillig gældsrådgivning, juridisk og anden rådgivning samt håndholdte indsatser, der målrettet bringer udsatte mennesker videre i job eller uddannelse. De mange frivillige er et bærende element i hverdagen, og ligesom den sociale café udvikles af de frivillige, udvikles de frivillige af den sociale café. Se mere på side 19 og find kontaktinformationer på under Ensomhed. 8 ÅRSRAPPORT 2015

9 KFUM s Sociale Arbejde BOFORMER, VOKSNE KFUM s Sociale Arbejdes boformer er for voksne, der af sociale, psykologiske eller andre årsager ikke har et hjem eller ikke i stand til at bo i eget hjem. Én af boformerne er permanente plejehjemsboliger til aktive misbrugere, som ikke forventes at komme ud af deres misbrug. Der hersker en særegen ånd bygget på respekt, næstekærlighed, tradition og gamle værdier Niels Werner, tidligere beboer på KFUM s Kollegium på Amager Beboerne har ofte et aktuelt eller tidligere misbrug af rusmidler, som gør det nødvendigt at fokusere på social træning. Derfor arbejdes der med relationer, struktur i hverdagen og konkrete planer for etablering i egen bolig. Sammen med personalet udarbejdes en plan for tilbagevenden til et bedre hverdagsliv, som kan omfatte misbrugsbehandling, jobtræning, praktikordning og deltagelse i forskellige aktiviteter. NIELS WERNER TOG DEN HELT STORE RUT- SJETUR I LIVETS KARRUSEL OG RØG FRA HERSKABSLEJLIGHED OG KARRIEREJOB TIL LIVET SOM HJEMLØS. HAN ER MEGET TAKNEMMELIG FOR DEN HJÆLP, HAN FIK PÅ KFUM S KOLLEGIUM PÅ AMAGER. Flere af bostederne har aktivitetstilbud som værksteder, havebrug og fiskeri. Desuden deltager beboerne i madlavning og rengøring for at skabe en døgnrytme, der ligner en almindelig hverdag, og som forebygger tilbagefald. Et ophold varer fra få uger til flere måneder, og der arbejdes alle steder med en aktiv udslusning, hvor nogle af bostederne har egne udslusningsboliger, skæve boliger og efterværn. Se mere på side 17 og find kontaktinformationer på www. kfumsoc.dk under Hjemløshed. ÅRSRAPPORT

10 NIELS UDVIKLEDE EFTER 30 ÅR I POLITIET POSTTRAUMATISK STRESS, SOM LEDTE OVER I ET ALKOHOLMISBRUG. HAN ER MEGET GLAD FOR DØGN BEHANDLINGEN PÅ RINGGÅRDEN I MIDDELFART. BEHANDLINGSTILBUD, VOKSNE KFUM s Sociale Arbejdes behandlingscentre tilbyder behandling for alkohol-, hash- eller medicinmisbrug, ludomani (spilleafhængighed) samt behandling af personer, der i barndommen har været udsat for seksuelt misbrug. Behandlingen varetages af fagprofessionelle, der sikrer inddragelse af nyeste viden i behandlingen. På centrene for behandling af rusmiddelafhængighed tilbydes specialiseret døgnbehandling med dobbeltfokus, der tager højde for såvel rusmiddelafhængighed som personlighedsforstyrrelser og symptomlidelser. Her er døgnbehandlingen helt central og indgår ofte i en længerevarende behandling med ambulante elementer. Samtaler og kurser for pårørende indgår også i behandlingscentrenes programmer. Se mere på side 18 og find kontaktinformationer på under Misbrug og afhængighed. Det er toppen af kransekagen Niels, beboer på Ringgården i Middelfart om behandlingen samme sted 10 ÅRSRAPPORT 2015

11 KFUM s Sociale Arbejde DAGINSTITUTIONER, BØRN KFUM s Sociale Arbejdes daginstitutioner, fritidscentre og klubber skaber gode vilkår for børn, unge og familiers liv. Vi tror på, at børn og unge med god voksenkontakt til fagligt stærke pædagoger er mere trygge, har større selvværd og er mindre udsatte for at opleve mistrivsel. Vi lærer børnene at indgå i socialt samspil med andre børn og voksne. Vi arbejder bevidst på at forberede børnene på deres videre færd i verden. Vi tager udgangspunkt i børnenes forskellige ressourcer og kompetencer og bidrager på den måde til deres selvudvikling. Vi har stort fokus på inklusion og arbejder for, at alle børn og familier har ret til at være en del af fællesskabet. Vi integrerer både ressourcestærke og mindre ressourcestærke familier. En tidlig forebyggende indsats for udsatte familier er knyttet til flere af daginstitutionerne, der blandt andet gennem familiecaféer, gældsrådgivning og juridisk rådgivning giver familier en ekstra støtte. Se mere på side 17 og find kontaktinformationer på under Børn og unge. DØGNOMRÅDET, BØRN OG UNGE Når børn og unge ikke kan tilbringe opvæksten sammen med deres forældre har de brug for stabilitet, omsorg, nærvær og kontinuitet i deres hverdag. Det tilbyder KFUM s Sociale Arbejdes døgninstitutioner og pædagogiske opholdssteder. Når børn anbringes har de ofte været igennem en række traumer og har brug for professionel behandling. Målet med en anbringelse er at skabe udvikling og forberede barnet og den unge så godt som muligt til et selvstændigt voksenliv. Et ophold kan vare fra få måneder til hele opvæksten afhængig af forholdene omkring det enkelte barn. Vi tilbyder også udslusning og efterværn. Læs mere på side 16 og find kontaktinformationer på under Børn og unge. ÅRSRAPPORT

12 FOREBYGGELSE OG EFTERVÆRN, BØRN OG UNGE KFUM s Sociale Arbejdes forebyggelses- og efterværnstilbud er målrettet udsatte børn, unge og familier med brug for hjælp, vejledning og støtte til at håndtere livets udfordringer. Nøglen er at møde børn og unge i øjenhøjde ved at skabe tillidvækkende og troværdige relationer mellem voksne og målgruppen. Dette relationsarbejde sker på mange forskellige måder, og vi arbejder bevidst på ikke at skele til diagnoser og baggrund. Alle børn og unge er unikke og har ret til en tryg opvækst. Tilbuddene er baseret på en høj grad af frivilligt socialt arbejde, hvor børn og unge får mulighed for at møde og bygge bro til forskellige voksne rollemodeller gennem omsorg og nærvær. Se mere på side 16 og find kontaktinformationer på under Børn og unge. Martin er frivillig i Gademix i Kolding, hvor han gennem omsorg og nærvær er rollemodel for børn og unge i Koldings socialt belastede sydvestkvarter. Her er Martin sammen med Stine. 12 ÅRSRAPPORT 2015

13 KFUM s Sociale Arbejde BRIAN GORNITZKA VAR I 2014 I AKTIVERING I VÆRKSTEDET, HVOR HAN ISÆR VAR GLAD FOR KAMMERATSKABET OG DET AT HAVE NOGET AT STÅ OP TIL. GENBRUG OG SOCIALØKONOMI KFUM s Sociale Arbejdes genbrugsbutikker drives næsten udelukkende af frivillige og yder en uvurderlig økonomisk håndsrækning til primært de sociale caféer og væresteder. Nogle gange knopskyder en social café med en genbrugsbutik, hvor caféens gæster har mulighed for at udvikle deres selvværd og kompetencer gennem meningsfuldt, frivilligt arbejde. Nogle genbrugsbutikker drives i samarbejde med andre kirkelige organisationer. Jeg har haft en del problemer i mit liv, som jeg undervejs har fået styr på, så nu kører alt på skinner Brian Gornitzka, i aktivering i Værkstedet en del af den socialøkonomiske virksomhed Butik Unik i Haderslev KFUM s Sociale Arbejdes socialøkonomiske virksomheder har en bred spændvidde, og flere af dem arbejder med inklusion af udsatte mennesker, blandt andet ved at skabe arbejdspladser for disse mennesker. De socialøkonomiske virksomheder bidrager herved til et rummeligt arbejdsmarked, så mennesker med misbrug, psykiske problemer og andre sociale udfordringer får mulighed for at deltage i et arbejdsfællesskab. Det giver værdighed og styrke. Overskuddet i de socialøkonomiske virksomheder geninvesteres i virksomhederne. Se mere på side 18 og find kontaktinformationer på under Se alle tilbud og institutioner. ÅRSRAPPORT

14 TVÆRGÅENDE PROJEKTER KFUM s Sociale Arbejde driver en række tværgående projekter, der medvirker til at realisere vores formål. Fx gældsrådgivningen På Fode Igen, den juridiske rådgivning Råd til Ret, og mentor-støtten til tidligere anbragte unge i Young Connect. Disse projekter supplerer de mange projekter, der drives lokalt af de enkelte institutioner. På fode igen På Fode Igen tilbyder gratis og uvildig økonomisk rådgivning til borgere med pengeproblemer. Både de mennesker, der i forvejen er gæster i vores sociale tilbud, men også andre, som ikke tidligere har haft noget med KFUM s Sociale Arbejdes mange tilbud at gøre. Hvis en person har brug for hjælp, så kontakter man et af rådgivningsstederne og aftaler et møde. Vi har i forsommeren 2015 fået en bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til en videreudvikling af gældsrådgivningen særligt målrettet borgere på offentlig forsørgelse. Derfor kan vi i løbet af 2015 åbne otte nye rådgivninger og de fire af dem i samarbejde med Skive, Favrskov og Ballerup kommuner samt Statsfængslet Møgelkær syd for Horsens. Det ligger nu fast, at også Perlen i Nykøbing Mors og Café Stevnen i Store Heddinge fremover kan tilbyde gældsrådgivning. Læs mere på eller Råd til ret Råd til Ret tilbyder gratis retshjælp, hvor privatpersoner kan få juridisk rådgivning i nogle af vores sociale caféer og væresteder, ligegyldigt om man er fast gæst på stederne eller ej. Det er typisk rådgivning og hjælp i forbindelse med separation, skilsmisse, underholdsbidrag, forældremyndighed og samværssager samt i spørgsmål om socialret, lejeret, arveret og forbrugerret. Råd til Ret tilbyder fra sommeren 2015 også mediation, der handler om, at man sammen med fx sin eks-partner indgår i en proces, hvor man sammen med en upartisk mediator (konfliktmægler) finder løsninger på tunge juridiske problemstillinger. Mediation anvendes i stigende grad af blandt andet internationalt orienterede virksomheder og som fast procedure i sager om forældreret. En ny film om dette tilbud kan snart ses på Læs mere på Young Connect Young Connect er et mentortilbud til unge, der har brug for støtte fra en frivillig voksen mentor til at finde vej i livet. Det kan handle om støtte til at blive fastholdt i uddannelse eller støtte til at komme i gang med en aktivitet, der på sigt fører til uddannelse. Det kan også handle om hjælp til at bekæmpe ensomhed, få et socialt netværk eller komme i gang med en fritidsinteresse. Målgruppen er alle udsatte unge, der i en periode af deres liv har brug for ekstra støtte. Vi fik i foråret 2015 en bevilling fra Socialministeriet til projektet Young Connect mentorer og værtsfamilier bygger bro til lokalsamfundet. Disse midler gør det muligt at videreføre og udvide det nuværende mentor-tilbud. Støtten er fleksibel og indeholder et eller flere af følgende elementer afhængig af den unges behov: 1) frivillig mentorordning, 2) frivillig mentorfamilie, 3) helhedsorienteret rådgivning og 4) mødeaftener med ligesindede. Læs mere på eller 14 ÅRSRAPPORT 2015

15 KFUM s Sociale Arbejde ÅRSREGNSKAB 2O14 Beløb i kr. 2O14 2O13 Årsregnskabet for 2014 omfatter KFUM s Sociale Arbejdes hovedkontor samt organisationsejede institutioner. Hele årsregnskabet kan ses på www. kfumsoc.dk/regnskab. Der udarbejdes ikke et samlet årsregnskab for KFUM s Sociale Arbejde inklusiv selvejende institutioner. Omsætning Direkte udgifter Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat HOVEDBESTYRELSEN KFUM s Sociale Arbejdes øverste juridiske myndighed er hovedbestyrelsen, der består af frivillige og ulønnede medlemmer. Hovedbestyrelsen har pr. 1. september 2015 følgende sammensætning: Formand Jens Maibom Pedersen, forstander, valgt af FDF Næstformand Karsten Knudsen, gårdejer, valgt af KFUM og KFUK i Danmark Inga Marie Lunde, speciallæge, valgt af KFUM og KFUK i Danmark Erik Berg, advokat, valgt af Y s Men Region Danmark Knud Erik Lykke, fhv. sparekassedirektør, valgt af Y s Men Region Danmark Søren Yde, arkitekt, valgt af KFUM-Spejderne Inge Lindhardt Mikkelsen, sognepræst, valgt af bestyrelser og styregrupper Martin Smietana, forstander, valgt blandt ledere og souschefer i børne- og unge-institutioner Jan Hass, forstander, valgt blandt ledere og souschefer i bosteder og behandlingscentre Rita Christensen, leder, valgt blandt ledere og stedfortrædere i sociale caféer og væresteder samt genbrug og socialøkonomi Ida Balling, fhv. arbejdsmarkedsdirektør, indsuppleret Peder Meisner, redaktionschef, indsuppleret Kontaktoplysninger på hovedbestyrelsen og hovedkontorets ansatte kan ses på ÅRSRAPPORT

16 INSTITUTIONERNE I TAL 2O14 FOREBYGGELSE OG EFTERVÆRN, BØRN OG UNGE Lønnede bestyrelsesmedlemmer Omsætning i kr. Kolding, Børnekontakten Kolding, Gademix Løsning, Café Møllen Odder, Café Retro Odense, Young Connect Aarhus, Young Connect Aarhus, Center for Digital Pædagogik / Cyberhus I alt DØGNOMRÅDET, BØRN OG UNGE Lønnede bestyrelsesmedlemmer Døgn- og behandlingspladser Omsætning i kr. Billum, Det Blå Hus Christiansfeld, Frørupskolen Hornsyld, Børne- og Familiehjemmet Bakkevej Odense, Børnehjemmet Birkelund Spjald, Det Blå Hus Tjæreborg, Skole- og Familiehuset Tjæreborg Vejle, Børne og Unge Center Vejle Fjord I alt ÅRSRAPPORT 2015

17 KFUM s Sociale Arbejde DAGINSTITUTIONER, BØRN Lønnede bestyrelsesmedlemmer Daginstitutionspladser Fritidsklubpladser Junior-/ ungdomklubpladser Omsætning i kr. Billund, Gaarden Frederiksværk, KFUM`s Børnehus Musereden Holstebro, Nørrelandskirkens Børnehus Horsens, Gefionsgården/Børnehuset Ta`Fat Odense, KFUM's Børnehus Rødekro, Smilehullet - Hjordkær idræt- og naturhus Slagelse, KFUM og K's Fritidscenter Kongelyset Aarhus, KFUM's Skovbørnehave Skovtrolden I alt BOFORMER, VOKSNE Lønnede bestyrelsesmedlemmer Døgnpladser Omsætning i kr. Esbjerg, Skjoldbo Esbjerg, Stormly Hanstholm, Nørbygård København, KFUM's Kollegium Lemvig, Borgerskolen Randers, Ladegården Slagelse, Toften Varde, Center Bøgely I alt ÅRSRAPPORT

18 BEHANDLINGSTILBUD, VOKSNE Lønnede bestyrelsesmedlemmer Døgnbehandlingspladser Omsætning i kr. Haderslev, Sydgården Hanstholm, Nørbygård Middelfart, Ringgården Odense, Center for Ludomani Odense, CSM Syd - Behandlingssektion I alt GENBRUG OG SOCIALØKONOMI Lønnede bestyrelsesmedlemmer Omsætning i kr. Esbjerg, Genbrugsbutikken 0 32 Se Paraplyen, Esbjerg 430 Haderslev, Butik Unik Haderslev, KFUM og Afrika Genbrug Hanstholm, Hanstholm Genbrugsbutik Haslev, Paraply Sjakket Hurup, Aladdins Hule 0 41 Se Fristedet, Hurup 258 Kolding, Folkebiksens Genbrug Middelfart, Middelfart Genbrugscenter Odder, Retroen Genbrug 0 29 Se Café Retro, Odder Odense, KFUM's Genbrugsbutik Odense, Superwerk Skærbæk, KFUM's Sociale Genbrugsbutik Svendborg, Svendborg Genbrugscenter Taulov, Taulov Genbrug Thisted, Butik Varde, Igenbrug / Koppen Vejen, Hjørnet Aalborg, Butik 21 Se Parasollen, Aalborg I alt ÅRSRAPPORT 2015

19 KFUM s Sociale Arbejde SOCIALE CAFÉER OG VÆRESTEDER, VOKSNE Lønnede bestyrelsesmedlemmer Gennemsnitligt besøgstal pr. dag Omsætning i kr. Esbjerg, Café Paraplyen Frederiksberg, Café Paraplyen Frederiksberg, Værestedet Den Brogede Verden Gellerup, Livsværkstederne Grindsted, Café Jydepotten Haderslev, Café Parasollen Haslev, Café Paraplyen Hurup Thy, Den Sociale Café Fristedet Hurup Thy, Værestedet Kilden Kolding, Café Paraplyen Kolding, Folkekøkkenet Kolind, Kafé Kolind Lemvig, Aktivitetshuset Nykøbing Mors, Perlen Odense, Café Paraplyen Odense, CSM-Syd, Frivilligsektion Randers, Aktivitetscaféen Den Blå Paraply Skjern, Café Værestedet Store Heddinge, Café Stevnen Struer, Værestedet Parasollen Svendborg, Blomster Caféen Taastrup, Café Paraplyen Ulfborg, Værestedet Vamdrup, Café Mødestedet Varde, Café Paraplyen Vejle, Café Parasollen Viby J, Café Parasollen Aalborg, Café Parasollen I alt ÅRSRAPPORT

20 KFUM s Sociale Arbejdes formål er på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer Behov for mere information? / /

Et ekstraordinært travlt år

Et ekstraordinært travlt år Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde 2013 Et ekstraordinært travlt år Man kan ikke sige, at vi keder os i KFUM s Sociale Arbejde. Det tror jeg sådan set aldrig, at man har gjort, for et ordentligt diakonalt

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Årsrapport 2013 for Café Parasollen

Årsrapport 2013 for Café Parasollen Årsrapport 2013 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev - Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Side 1 Kamp må der til skal

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd?

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd? I 2012 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2013 Forebyggelse i Reden København Pro Odense et godt samarbejde med kommunen Nye spændende aktiviteter i Krisecentret Formandens beretning 2013-2014

Læs mere

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015 HVEM GØR HVAD? Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Udgivet af: Center for Voksne, Badehusvej 1, 1., 9000 Aalborg

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

SE MIG! Kampagnebeskrivelse

SE MIG! Kampagnebeskrivelse SE MIG! Kampagnebeskrivelse // 3 BLIV EN DEL AF NOGET STORT Nu er jeg med! Jeg har skrevet under på, at intet barn eller ung skal stå uden for fællesskabet. Det kan jo ikke passe, at børn og unge, der

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014. Indsats for udenlandske kvinder

Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014. Indsats for udenlandske kvinder Juni 2015 / 39. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2014 10 år med Svanegrupperne Akutboliger for unge Indsats for udenlandske kvinder Formandens beretning 2014-2015 Af Lisbeth Trinskær, formand for

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

Samarbejde i krydsfeltet. damtoft consult. Delrapport om KFUM s Sociale Arbejde i Danmarks Projekt Direkte i Arbejde. 2005-2006 Projektet efter tre år

Samarbejde i krydsfeltet. damtoft consult. Delrapport om KFUM s Sociale Arbejde i Danmarks Projekt Direkte i Arbejde. 2005-2006 Projektet efter tre år Delrapport om KFUM s Sociale Arbejde i Danmarks Projekt Direkte i Arbejde 2005-2006 Projektet efter tre år damtoft consult Januar 2007 k Samarbejde i krydsfeltet damtoft consult BILAG Forord I KFUM s Sociale

Læs mere

Målrettet statte til socialt udsatte har styrket indsatsen i de store byer

Målrettet statte til socialt udsatte har styrket indsatsen i de store byer Storbypulj en Side 1 af 1 PRESSEMEDDELELSE FRA SFI 8. februar 2007 Målrettet statte til socialt udsatte har styrket indsatsen i de store byer Storbypuljen har med godt 300 mio. kr. iperioden 2003-2005

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

5 år efter kommunalreformen

5 år efter kommunalreformen SEPTEMBER 2011 DIAKONbladet 348. ÅRGANG 5 år efter kommunalreformen 2 DIAKONbladet Diakonforbundet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk > DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE Indlæg

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

nr. 23. SOMMER 2014 tidsskrift for stofmisbrugsområdet

nr. 23. SOMMER 2014 tidsskrift for stofmisbrugsområdet nr. 23. SOMMER 2014 tidsskrift for stofmisbrugsområdet leder Mangfoldighed STOF23 tidsskrift for stofmisbrugsområdet nr 23 sommer 2014 Følger man med i, hvad der sker på rusmiddelområdet, dukker ordet

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere