Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte"

Transkript

1 Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning, kognitiv, behandling, kontraktbehandling, støttende samtaler, familiebehandling samt rådgivning til pårørende. Dagbehandlingstilbuddet Projekt omkr. dagbehandlingstilbud til svært belastede alkoholmisbrugere ( ) Socialfagligt behandlingstilbud til målgruppe med flere mislykkede behandlingsforsøg bag sig. Brobygning mellem forskellige aktører og instanser. Aktiviteter som del af behandlingstilbud samt gruppesamtaler. Alkoholkoordinationsudvalg Nedsat i forbindelse med projekt Alkoholforebyggelse i kommunen ( ). Deltagere fra ledere fra relevante direktørområder og afdelinger i kommunen. Koordinerer løbende indsatser og tiltag på alkoholområdet. Alkoholpolitisk strategi og handleplaner Politisk vedtaget september Opstiller en række tværgående fokusområder og indsatser til implementering i Kommende kurser og handlevejledninger Til opkvalificering af medarbejderne ifht. systematisk og tidlig opsporing af 6 udfordringer på området Unge med alkoholproblemer - Svært at nå de unge under 25 år i eksisterende tilbud i Svendborg og på landsplan. - Udfordring ifht. overgange i systemer fra ung til voksen (under/over 18 år) Alkohol som tværgående problemstilling - Børn i familier med alkoholproblemer - De mest belastede misbrugere med fx psykiatriske problemer Den svære tidlige opsporing - De kommunale indsatser retter sig som oftest mod borgere, der allerede er kendt i det kommunale system. - Der går i gennemsnit 12 år fra begyndende alkoholproblem til egentlig behandling. Hvordan nås borgere med stort alkoholforbrug tidligere? Alkohol som kan eller skal-opgave - Alkohol er et af de største sociale problemer, men ofte et delelement og ikke kerneproblemet i forbindelse med fx aktivering, børnesager. - Hvem har alkohol som primæropgave? 1

2 alkoholproblemer blandt borgere tilbydes fra 2011 korte kurser, ligesom der er udviklet konkrete handlevejledninger. Idrætssamarbejde ifht. unge og alkohol Der igangsættes et mindre initiativ i samarbejde med idrætsforeninger. Kurser og støtte til politikudvikling i foreningerne for at skabe øget fokus på de unge. Sundhedsinitiativer - Uge 40-kampagnen (information på ungdomsuddannelser) - Sundhedsplejen (gravide/nyfødte og udskolingssamtaler i folkeskolen) Pulje- og projektfinansiering som opgaveløsning - Risiko for korttidsløsning - Manglende kontinuitet og driftssikring Øget samarbejde med eksterne aktører - Hvordan får vi frivillige foreninger, eksterne aktører og forældre til at tage større ansvar? Ældreområdet - Screeningsskema i hjemmeplejen (del af kost- og ernæringsværktøj) - Forebyggende hjemmebesøg (spørgeguide) - Hjemmeplejen (uddannelse af medarbejdere til at opspore og håndtere alkoholproblemer blandt borgerne) 2

3 Frivillige Udlodning af 18 midler Partnerskabsaftale med mødrerådgivningen Partnerskabsaftale med Dansk Flygtningehjælp Samarbejde med Frivilligrådet Én fast kommunalkontaktperson Samarbejde omkring psykinfo. Kontorfaciliteter på Svinget 14 5 udfordringer på området Samarbejde Hvad skal der til for at et styrket samarbejde lykkes? Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats er derfor at sikre et velfungerende samarbejdet mellem de frivillige sociale aktører og kommunen. Flere frivillige - et realistisk mål? Socialministeriet har en vision om at 50% af alle danske skal deltage i frivilligt socialt arbejde. Frivillig kontra professionalisering Hvad skal løftes af frivillige? Hvad skal løftes af professionelle? Er fordelingen som vi kender den i dag som vi ønsker det? Få økonomiske ressourcer - en stor udfordring for de frivillige foreninger Er de frivilliges grundvilkår i orden? Skal Svendborg Kommune have et Frivillighus? Et Frivillighus giver mulighed for at skabe rammerne for foreningsaktiviteter. Det er ligeledes en måde at synliggøre og fremme den frivillige indsats. 3

4 Socialt udsatte Politik for socialt udsatte borgere Politisk vedtaget februar 2009 Opstiller en række tværgående målsætninger og delmål. Alkoholbehandling - Ambulant - dagtilbud Stofmisbrugsbehandling - unge (14-25 år) - voksne (18+ år) Forsorgscenter Sydfyn - herbergspladser (8) - forsorgspladser (15) - udslusning (7) - efterværn - bostøtte (2) - Støtte-/kontaktpersoner (1) Hellegårdsvej (Hyttebyen) - 5 boliger -- - Væresteder Stenbruddet - værested for aktive misbrugere Cafe Møllen - værested for tidligere misbrugere Den Blå Lagune - værested til socialt udsatte borgere (primært alkohol). Projekt U-team - helhedsorienteret sagsbehandling 6 udfordringer på området Sagsbehandling Hvorledes organiseres sagsbehandlingen så den i højere grad tilgodeser de udsattes behov? Socialt udsatte har ofte svært ved at finde rundt i systemet og de farer vild i det med den konsekvens, at de ikke får den rådgivning og bistand, de har krav på. Bosætning Hvordan sikres i højere grad boliger til alle udsatte borgere? Rummelige boliger og boformer skæve boliger hurtige og effektfuld udslusning Social ulighed i sundhed Parallelsystem eller etableret system? Nyere undersøgelser viser, at socialt udsatte er markant mere syge end befolkningen som helhed. De har samtidig et meget stort forbrug af sundhedsydelser sammenlignet med befolkningen som helhed. Indsatser for dobbeltbelastede borgere Skal der iværksættes særlige initiativer for de dobbeltbelastede borgere? Udsatte borgere har ofte sammensatte problemer. Hovedparten er dobbeltbelastede, og nogle er dobbeltdiagnosticerede. 4

5 (nedlægges november 2011) Projekt ComeBack - aktiveringstilbud til unge misbrugere (nedlægges august 2011) Sociale muligheder for at understøtte socialt udsatte borgere på arbejdsmarkedet? Egentlig egen forsørgelse vil for mange udsatte ikke være en reel mulighed, men med støtte foranstaltninger vil en del kunne opnå en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvordan forebygges ensomhed og eksklusion? Udsatte borgere lever ofte et liv i ensomhed med få netværk og fællesskaber. Ensomheden øger risikoen for, at andre problemer forstærkes og fører til øget isolation og udstødelse. 5

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 NYD LIVET, KØBENHAVNER KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD FÆRRE KØBENHAVNERE MED MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER s 5 1. TABUET OM ALKOHOLAFHÆNGIGHED

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere