ALLE GRUPPER SAMLET Spørgsmål til udturen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALLE GRUPPER SAMLET Spørgsmål til udturen:"

Transkript

1 ALLE GRUPPER SAMLET Spørgsmål til udturen: 1 Hvad kan vi bruge den bærende fortælling om Fjorden til? Historieforståelse og Kulturarv Skabe interesse for kulturarven Øget viden om den lokale kulturarv Levendegøre historien finde egne rødder Integrere natur og kultur og fritidsliv i den bærende fortælling Udbrede kendskabet til Fjorden som kulturarv Fortælle den store historie fra vikingetiden til nutiden Her opleves historiens vingesus Styrke det historiske kendskab De gamle fiskersamfund skal udpeges Til at forstå hvordan Danmark blev skabt vikingetid og middelalder. Fortællingen om de små fiskersamfund, der stadig findes. Fjorden giver os historisk forklaring Vikingetiden, fjord-erhvervet, rekreativ værdi, mange bruger-interesser Formidle historien til nutiden og sikre den for eftertiden Den store historie fra stenalderen over vikingerne til den moderne by Roskilde giver selvforståelse for borgerne og er vigtig at fortælle til turisterne, samt vigtig for visionerne for fremtidens udvikling Vise ændringerne i betingelserne for sejlads og fiskeri Vigtigt at nedfælde og dokumentere historien for efterkommerne at forstå vores fortid og herved også nutid Sammenhængskraft, fællesskab Medleven i hele kommunen udfra at flere bliver bekendt med fjordens mange historiske facetter Skabe fællesskab og sammenhæng mellem stederne ved Fjorden og de små samfund i kommunen. Fortællingen er samlende, både geografisk og som billedet på udvikling gennem tusinder af år Sammenhængende faktor som identitet i hele kommunen Bruge ordet Viking som fællesnævner for by, lokalsamfund og fjord. Gøre borgerne stolte over Roskilde, så de tager medansvar Identitet Få indblik i hvor vi kommer fra og evt. lære af det Skabe identitet, stolthed over at bo i Roskilde Forstå Roskilde som sted billede på udvikling Identitetsskabende med dens særkender Fortællingen om de små fiskersamfund, der stadig findes. 1

2 Vi er alle kulturambassadører Fjorden er en identitetsfaktor for de unge søger mod den i Roskilde (Vigen) og Jyllinge Landskab og kultur Landskabets fortælling sikre mere sammenhæng i fjordens fortællinger Fortællingen er med til at løfte Nationalparken (Skjoldungelandet) på plads, og derudfra få endnu mere løft til fortællingerne Fjorden som transportvej og dens betydning for bydannelserne. De nordlige byer fik industriudvikling pga. bedre sejladsforhold Inddrage Sct. Hans-området i fortællingen Parcelgården (Bistrup-næsset) og Vigen indrammer Fjorden skal bevares Bevaring og beskyttelse Naturbevaring Skabe vilje til at beskytte værdierne, selvom det må koste både ressourcer og begrænsninger Vigtig med egen bevidsthed herom for at værne om Fjorden Inspirere brugerne af Fjorden også til at passe på den. Vi må individuelt tage ansvar for at holde fjorden ren og velbevaret. Bekymring over at stormfloden har hærget flere naturværdier Plads til alle eller hvad? Passe på vandet holde det rent og værd at færdes i. Væk med atomaffaldet på Risø - vandet var tæt på depotet under stormfloden Bevidstgøre nuværende og kommende generationer om naturværdierne og beskytte den mod larmende speedbåde. Formidling til borgerne Lokal historiebevidsthed, sammenhængskraft, opmærksomhed på fortid og nutid. Skabe identitet og sammenhold Differentiere området og fremhæve værdierne Styrk hjemmeside om kulturarv Formidling til skoleelever At få sagn, legender og myter fra Lejre, Roskilde og Jyllinge til at hænge sammen med nutiden, så børn bliver interesserede i fortiden Skabe en lokal kanon og få skolebørnene ud i den Undervisning for fremtidige generationer 2

3 Vigtigt at fortælle kommunens børn om fjordens og stedets fantastiske natur og historie. Der må gøres meget mere det er ikke tilstrækkeligt erkendt. Det skal være formidling i børnehøjde Skolerne skal formidle fortællingen til eleverne - livet omkring fjorden Vores liv er hæsblæsende og forvirret. Lær de unge at stoppe op og betragte verden og reflekter. Derved får man et bedre liv. Det lærer Bjarni Sørensen dem på Vikingeskibsmuseet ved at lære dem de gamle håndværk. Fritidsliv Skabe fritidsliv til områdets beboere og andre Gøre Roskilde-området attraktivt året rundt. Fritidsinteresser ved vandet vise frem for gæster og turister en god ramme om oplevelserne og godt liv Forsigtighed i udviklingen, vigtigt med bademuligheder, Windsurfing, vinter, sejlskibe, bådregler. Fjorden må gøres mere tilgængelig Vi må gøre Fjorden mere tilgængelig, hvis vi skal bevare Fjorden attraktiv De stedbundne værdier indenfor natur, kultur og friluftsliv bør tænkes sammen Oplevelse Skabe oplevelser for andre ture i foreninger. Opnå glæden ved at være tæt på vandet Det maritime Bådtyper fra fjorden kunne samles - Fjorden som hjemsted for træbåde Turisme Tiltrække turister styrke turismen Formidling, også til turister, feks. gennem apps Fiskersamfundene kan blive værdifulde for turismen, udflugter dertil tilbage til rødderne Bygge skibskopi af det største skib i udgravningerne Erhverv og økonomi Sikre borgernes ejerskab og identitet bruge den til markedsføring af området Udbredelse af forståelsen med succes giver forbedring af økonomien for hele området Fortællingen kan tiltrække beboere og erhvervsliv med fjord og skov. Branding af byen og fjorden, som rummer mere end vikinger Fjorden og aktiviteterne omkring den sælger byen Mulighed udvikle fiskerierhvervet i fjorden? Markedsføre byen og Fjorden både for befolkning og turister 3

4 Vikingeskibsmuseet på finansloven, så de bedre kan bevare værdierne Mere bredt og andet: Der er interessekonflikter mellem generationerne, vi må se denne konflikt i øjnene, hvis Fjorden skal være for alle Samling omkring både Natur, Kultur og Fritidsliv er stærkere end arbejde for dem hver for sig - De stedbundne værdier indenfor natur, kultur og friluftsliv bør tænkes sammen Fortællingerne er vigtige, Vikingeskibene, ålefesterne, Risø, Industri, Sct. Jørgensbjerg, Fjordmuseum, Udnytte interessen for festivalen til at udbrede kendskabet til Roskilde Fjord med dens mange spændende steder og fortællinger om vikinger, betoning af fjorden som infrastruktur for opbyggelsen af den danske stat. Det brede kulturarvsbegreb er også de foreninger, der arbejder i kommunen Dejligt at se S/S Skjelskør sejle på Fjorden 2 Hvordan kan Sankt Jørgensbjergs eksempel bruges som inspiration til andre steder omkring Fjorden? Hvor? Vis stederne på kortet. Om Sct. Jørgensbjerg Flot eksempel på hvordan by og bygninger er bevaret andre byer kunne lære af det og oprette lokalråd og bylaug Fokus på landsbyer og havne ved Fjorden Bevar med respekt for det ydre men ikke bare museum Ildsjæle Det er ildsjælene, som er fællesnævneren på den levende kulturarv (kontra døde museer) Ildsjælene skal inddrages. Lokalråd Medvirke til at danne lokalråd og støtte op (mange opfordringer) Der bør også dannes lokalråd andre steder (Veddelev, Jyllinge, Gundsø, Viby, Vindinge) De skal have indflydelse på lokalt kulturmiljø, natur og friluftsliv Sikre at alle beboergrupper inddrages, også de nye tilflyttere m.v. Danne netværk mellem lokalråd Bevaringsarbejde i samarbejde mellem lokalråd og kommune Genetabler bevaringsudvalg, der er styret lokalt Sikring gennem planer Værdien af velbevarede bygninger er indlysende. Vi må være konservative feks. på Sct. Jørgensbjerg, her kan udvikling ikke gives fri, men kan også findes i det bevarede miljø. Fredninger Bevarende lokalplaner bør tages alvorligt 4

5 Nødvendigt med skærpede lokalplaner Kommuneplaner bør tages alvorligt Delegationsplaner bør tages alvorligt Sikre bevaring, men ikke så stram, at huse ikke kan sælges Bevaringsarbejde i samarbejde mellem lokalråd og kommune Bevaring bør som regel gå hånd i hånd med udviklingen, brug og tilpasning til tidens behov Idéudvikling Ideerne omkring museum for L.A. Ring er spændende Andre indsatsområder: Også fokus på den gamle fiskerby i Veddelev den er meget bevaringsværdig Holger Fællessanger er fra Veddelev. Den lille gamle havn ved Veddelev findes endnu og er kulturarv. Hele området ved Vigen er vigtig for Roskilde og omegn adgangen må sikres Vigtigt at bevare de mange små lokale historier, som feks. Galgebakken, Haraldsborg Roskilde Højskoles historie vigtig - arbejdede med at få unge mennesker til at forholde sig aktivt til fjorden. Skt. Hans hospitalshistorien skrives Bofællesskabernes historie feks. Ibsgården Mere ubeboede områder bør kunne støttes, feks. Bognæs sikres kendskab og adgang Lokal kanon, også til forældrene Kommunal indsats: Området skal udvikles, også turistmæssigt, så vi kan få turister til at blive i Roskilde i flere dage. Skabe central hjemmeside for alle kulturbevarede områder så det bliver lettere for de aktive at formidle sig Opret et kulturhistorisk råd for kommunen tema: den levende by Støtte oprettelse af lokalråd, også i bydele ligesom Sct. Jørgensbjerg også økonomisk Godt med værdikatalog Kommunal opmærksomhed - sikre arbejdet økonomisk Samarbejde med lokale om feks. trafik Udpegning af alle lokale bevaringsmiljøer og fiskepladser og anløbspladser langs fjorden Formidling: Sikre at pressen kommer med Turist: Inddrage i cykelrute kultur-rute, også for turister, og også på den anden side af Fjorden Formidle kulturarven til børnene Lav lokal kanon i folkeskolerne kende sine rødder 5

6 Skabe lokale kulturambassadører, der kan fortælle historien Arrangementer: Ture for lokalinteresserede Koncerter, fortællinger Få borgerne ud i naturen, starte med børnene Turisme ud til byerne som feks. Jyllinge Forudsætninger Bevidsthed om kulturarvens historie er en forudsætning. Metoder: Gribe muligheder i tide, starte i det små Arbejde seriøst og fagligt stærkt og tænke biologisk og geologisk kulturarv med ind Bedre mulighed for formidling af de lokale bevaringsværdige miljøer, Fiskerkulturen, fiskerlejer og lokalkultur. Bedre Koordinering af formidlingen omkring fjorden. Oplevelse: Blive sejlermål også for Vikingeskibsmuseet Problemer: Vanskeligt at gentage, da flere lokalsamfund (feks Veddelev) ikke er interesserede i for mange udefrakommende. Sikre adgang for offentligheden på private områder. Begrænse forbud, købe sig til adgang (med turistpenge) 3 Hvordan kan vi bevare, udvikle og formidle kulturarven? Pas På: Ikke reservater, men uden motoriseret trafik Pas på med at lukke for meget af i bydele og gader. Så kommer ingen til at dele det, man vil beskytte Ikke at overbevare, så det bliver uægte Respektfuld bevaring uden for mange nutidige påfund Aktiviteter Artikler i lokalaviser og på nettet Byvandringer Arrangere ture for lokalinteresserede Gennem lokalråd formidling gennem disse 6

7 Lokale grupper, ejerlav m.fl. kan tage ansvar, støttet af museer, kommune og nationalparken. Bevarings- og kulturarvs-skrifter. Ud i historien ikke i museer Arrangementer for forældre og børn ungetilbud Inddrage brugere, borgere, skoler Inspiration til bysamfund omkring fjorden med besøg og beskrivelser Kommunal indsats: Vigtigt at kommunen åbner for samarbejdet med lokale initiativer Borgermøder og tiltag som denne med Skjelskør Samarbejde med de dedikerede personer og institutioner. Kommunen som samlingssted, fødselshjælper feks til stiftelse af Kulturhus sct. Jørgensbjerg Borgerinddragelse og medindflydelse Kommunal støtte (også penge) Understøtte de foreninger, der gør noget for historien xxx Støtte til lokale initiativer ildsjæle. De spredte tanker kan føres sammen og muligvis blive til noget bærende og kulturarv-bevarende. Kommunen etablerer en hjemmeside for de aktive kræfter i kulturbevaringen. Politisk sikring af rammerne Kommunalt fokus styret udvikling og en lydhør forvaltning Indsats overfor kommunens børn, i skoler mv bevidstgørelse om kulturarven Markedsføring af Roskilde, Udvikling af Roskildes turisme, så vi kan få turisterne til at blive flere dage. Vikingemuseet bør komme på finansloven Kulturhistoriskguide på f.eks. hjemmeside, formidling af fortid og nutid til eftertiden med kommunalstøtte så det bliver lettere at få et overblik. Mulighed for at indrapportere nye kulturhistoriske ting på fælles hjemmeside. App. med historiske beskrivelser rundt i landskabet og byerne Involver de lokale ældre til formidling af historien både til børn og unge, men også turister. Udarbejdelse værdikatalog for øvrige lokalsamfund. Få fat i børnene allerede i børneinstitutioner og skolerne. 7

8 Bylaug og landsbyråd bør udbredes til alle mindre lokalsamfund. Vigtigt at få formidlet til børnene i institutioner og skoler. Projekter som sikrer at kulturforståelsen kommer ud til de lokale, festivaller, borgerinddragelse etc. Skiltning, app., byvandringer etc Planer Lokalplaner bevaring Bevare gennem lokalplaner, hvor man hører efter de lokale beboere Udarbejdelse af lokalplaner Lokale bærende samarbejder. Tæt samarbejde og dialog med kommune og feks. museum. Fredning xxx Godt med værdikatalog, men skal suppleres med noget bindende Udfra lokalplaner udarbejdes guides til husstandsomdeling og lægges på biblioteker samt henvisninger på kommunens hjemmeside Indrapporteringsskabelon kunne lægges på kommunens hjemmeside til kulturarvssynspunkter og forslagkommuneatlasset er fra 70 erne. Skt. Jørgensbjerg mangler en bedre vejledning, manual for bevaring af miljøet og bebyggelsen. Vigtigt at politikerne viser interesse for kulturarven, hvis borgerne skal være med og omvendt Samarbejde: Gennem lokalhistoriske foreninger, museer og arkiver. Bevare kulturmiljøerne. Netværker mellem lokalområder Lokalråd: Oprettelse af lokalråd xxx Anden indsats: Styrke samarbejdet mellem professionelle og frivillige kræfter + det offentlige Genåbne Fjordmuseet xxx Starte med børn i børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner 8

9 Involvere gamle til at fortælle i skolerne Bevare klondike i Nordmarken (Jyllinge?) Information i lokalpressen Kulturtilbud, feks Sankt Hans Have, bibliotek, fritidsklubber Indsatsområder: Italesætte udvikle medborgerskab Innovative tiltag, dynamisk Pas på: Være kritisk over for tiltag, der er udtryk for øjeblikkelig strømning eller arkitektur feks den nye kirke i Jyllinge. Sikre en god smag Spørgsmål til hjemturen: 1 Hvordan kan vi bruge eksemplet fra Jyllinge i det videre arbejde med Kulturarven? Giv konkrete bud. Bevaringsarbejde generelt: Bevar gamle bydele Bevar de nyere huse med gamle bygningspræg Byg gerne nyt, men bevar proportioner og skala i forhold til eksisterende bebyggelse. De små fiskerhytter på stranden fortæller historie Registrering er nødvendig Fortælle mere og andet end om bygningerne det er for smalt Lave tilsvarende kortlægninger andre steder Lokale kræfter skal være de bærende, men vigtigt at inddrage de yngre Der skal være fokus på samarbejdet mellem borgerne (ildsjælene) og kommunen. De bevaringsværdige bygninger i Roskilde skal bevares, men der mangler en registrering af dem De stedbundne værdier indenfor natur, kultur og friluftsliv bør tænkes sammen Metodisk: Samarbejde med lokale dedikerede personer Vigtigt at få registreret, hvem der ved noget om lokalområderne Bruge ildsjæle som konsulenter for andre, der vil bevare deres huse Etablere en ildsjælepris? Værdikatalog udarbejdes andre steder Eksempel på de lokales ønske om at bevare det gamle landsbymiljø Erfaringsudveksling med andre mindre landsbyer Motivere til at etablere bylaug i gamle kvarterer 9

10 Bredere fokus på historien og ikke kun Morten Koch Bevaringsindsatsen ligger ikke på den ene eller den anden, men netop i samarbejdet. Konkret blev det foreslået at have en kontaktperson i kommunen (én indgang) som kunne tage sig af sager på tværs af eksisterende fagområder. Denne person skulle holde kontakt til lokale gruppe og bylaug, og holde øje med, at reglerne (lokalplaner) ikke bliver overtrådt. Repræsentanterne for lokalrådene ønskede ikke mere kompetence, men bedre samarbejde. Information: Gør indsats overfor elever i 7-9 klasse Skoleundervisning Kommunal indsats: Kommunen skal hjælpe med økonomi til at bevare de gamle bygninger Kommunens opgave er at skabe de bedste rammer for frivilligt arbejde. Det gælder om at beskrive råderummet og melde ærligt ud, ikke bare lade tiden gå. Lav en Roskilde-udgave af wikipedia med inddelinger Saml historierne fra fiskerskurene sammen Udvikle og finde formidlingsformer Lokalhistorisk Arkiv bør have en rolle ved at indsamle fortællinger borgere fortæller Hjemmeside som folk kan skrive til Registrere, hvem der ved noget vidensdatabase om ildsjæle/historie, som skoler kan bruge Planer: Strammere lokalplaner Brug ministeriets registrering af bevaringsværdige bygninger som grundlag i kommuneplan og lokalplan Gå videre med bevarende planlægning Hjælp til husejere: Udgiv manualer til lokal byggeskik proportioner ved revovering eller tilbygning Byggevejledning Mildere beskatning på bevaringsværdige huse Andre steder: Også få det nye Jyllinge med, Nordmarken og parcelhusbyen Røde port projektet skal holdes i samme skala, som resten af byen og må ikke trække handelen væk fra Algade/Skomagergade. 10

11 Nyetableringer: Binde Roskilde og Jyllinge sammen med sejlrute? Også fast anløb Risø (a la Hjejlen på silkeborg søerne) Cykelsti fra Roskilde til Jyllinge Strandsti Kommuneatlas Etabler naturstier og andre stier i hele kommunen flere guidede ture Stiruter og apps på løberuter - QR-koder på historiske løberuter Arrangementer: Brug det til offentlige møder, AOF og FOF og byvandringer I Jyllinge bør man aktivere Christian Hude, og det samme på Sankt Jørgensbjerg med L.A. Ring. Dog ikke ved at lave et museum, men ved at formidle historien Administrativt: Opbakning om politiske tiltag for kulturarv andre steder i kommunen, feks Viby og Snoldelev forudsætter politisk og lokal opbakning Andre bemærkninger: Har aldrig været der før eller hørt historien. Læst om den på nettet. Spændende at se de gamle miljøer, vigtigt at bevare her og andre steder Bindingsværkshusene er bevaret med deres gamle detaljer Gode historier - Der var mange nye oplysninger og oplevelser Knud Rasmussen og fiskerihavnen Der er så vigtigt at man finder lokale folk, der samler og fortæller historierne Synd at man tillader butikker i de fredede områder ved Værebro Bedre trafikregulering i Jyllinge Centerplanarbejdet i Jyllinge giver anledning til nye bevaringsdrøftelser Luk ikke flere veje som på Skt. Jørgensbjerg Ikke meget håb om at sikre kulturarven vi på denne tur er kun en lille brik Fjordmuseet: Frustration over tabet af lokalmuseet Genåbne Fjordmuseet xxx Genåbne Fjordmuseet under ledelse af Egnshistorisk Forening i Gundsø 11

12 2 Hvordan fortæller vi om den nyere historie om fx. Risø, og er der andre nyere fortællinger, der er vigtige at få med? Vis evt.stederne på kortet. Generelt: Det afgørende er ikke om det er nyt eller gammelt, men om det er relevant. Luk virksomhederne op, vis frem og hold gang i driften Vedr. Risø: Få Risø åbnet Risø som nyt kulturmiljø Lad ildsjæle fortælle for besøgende Gør DR2 til historien om atomkraft for og imod med model af reaktor Reaktor 2 på Risø er flot og bør bevares. Den har næsten kvaliteter som Panteon i Rom. Risø er bevaringsværdig som teknologihistorie Risø var der blandede holdninger til, men det blev sagt, at historien om atomkraftanlægget og Niels Bohr var det vigtigste, og at man derfor burde bevare D2, uanset at den var uden indhold, og de grønne kiler i landskabet. Næppe mange vil være interesserede i de nedlukkede atomkraftsplaner og drømme Turisme vil være interesseret i et nukleart museum også om Niels Bohr Bevar DR2 dokumentér Risøs historie og brug DR2 som monument i formidlingscenter Alle bygninger må dokumenteres inden nedrivning Husk også den gamle historie om Risø Turistture til Risø også for skolebørn, der skal lære om atomfaren og nyere forskning Affaldsdepoterne skal i hvert fald væk! Find lokale ambassadører, der kan finde og fortælle historien Risøs arkitektur er tidstypisk, men må gerne udvikle sig og forandres, men respekteres landskab og bebyggelsesstruktur Risøs tid som teknologisk tigerspringer er ovre men måske den nye forskerpark vil skabe nyt? Meget af Risø er ikke noget værd riv det ned Andre steder: Knud Rasmussen i Jyllinge RUC- Fortællinger om RUC og industrier, der har været og er i kommunen Historien om tilflytning/udflytning til fjordområdet. Hvorfor og hvilken kultur kom de med? (Jyllinge og Roskilde) Kulturhistorien om tilflytningen/udflytningen feks. til Jyllinge => forandring fra fiskerleje til pendlerby Nyere boligområders historie feks Trekroner xx Sct. Hans historie bør kortlægges 12

13 Festival Boserup Industrihistorie skrives Det er vigtigt at sætte fokus på erhvervsarven (f.eks Stålvalseværket, Risø m.m.) Samarbejde: Samarbejde med RUC også om fabrikker Bredden i fjordens fortællinger måske udbredes ud over kommunegrænser Information: Kommunen må skabe rammer for at bringe mennesker sammen og sikre inspiration og formidling Mere info i børnehøjde Apps Kulturarvsindstik i lokalaviser Andet: Tænk over vores egen historie dokumenter og huske. Eksempel fra 60 erne: indsamlede arbejdererindringer kommunen kan organisere. 3 Kan du tænke dig at være med til at udvikle og passe på kulturarven - og hvordan? Christian Petersen: I overordnet planlægning i stor skala Kåre Lauritsen: ja Flemming Jørgensen: Kulturarv kan kun bevares gennem levendegørelse, er ikke kun det offentliges ansvar klar til at gøre indsats, inddrage ildsjæle Jan Mejding: Ja Kate Larsen: Er aktiv, men vil gerne endnu mere, når bliver pensionist Inger Nonboe er aktiv allerede Christian Sørensen: Er allerede aktiv vil gerne deltage i retablering af udstilling for Gundsøområdet Bent Oslev: Ja, gerne med i dialog og kontakt med andre dedikerede personer Torben Jørgensen: Påvirke ad politisk vej og i basisgrupper Helge Rasmussen: Som lærer prøve at gøre elever opmærksom på kulturarven opbygge kulturarvsdatabase meget gerne deltage i udvikling af undervisningsmateriale Lillian Skovkjær: Ja, gerne i frivilligt arbejde i samarb. med kommunen Finn Mortensen: Meget gerne med formidlingen at gøre kulturarven tilgængelig for flest mulige Suzanne Anthony: Arbejde for at lokalplaner overholdes, uden tilfældige dispensationer, så eksisterende 13

14 bygninger bevares i deres ydre fremtræden Piet Jansen: gerne, men det kræver opbakning lokalt, samt fra kommune og region Per Steenholdt: Gerne deltagelse i registrering og formidling af fotomateriale Birthe K. Vinner: gerne Birgit Arendt: Gerne, men ved ikke hvordan Iben Jagd: Ja, medvirke til borgerinddragelse, undervisning, spots, byvandringer, apps, skiltning etc. Per Handberg: Ja, vil tænke over det. Research, formidling på print, foredrag, Bente Dickmann: Arbejde på økonomiske rammer, vil gerne passe på kulturarven Holger Skovkjær: Ja, i sammenhæng med mit arbejde i Danske Seniorer og Tisvilde Højskole aktivere seniorer Grethe Moltesen: Ja, som i dag. Dialog, tænketank, samarbejde med andre faggrupper (selv jurist) Jan Partoft: Ja gennem mit arbejde som journalist på Roskilde Avis Jette Pedersen: Fortsætter mit arbejde lokalt i Jyllinge, men måske også vedr. bygningsbevaring generelt Bjørn Petersen: Gør det gennem Dansk Naturfredningsforening og vil gerne integrere kulturarven mere i dette Anette Bech: Vil gerne inddrage det i mit arbejde i Ældre Sagen, hvor jeg arrangerer ture og programmer Iben Palm: Gerne som fortæller, at få sagn og myter til at få sammenhæng med nutiden Karen Mejding: Ja, gennem lokalrådet Skt. Jørgensbjerg, hvor jeg er aktiv. Arbejde på at udvikle og forankre lokalplanen for området, også i kommuneplan. Arbejde med Ring-mindestue i samarbejde med fagfolk. Deltage i at udarbejde pjecer, hjemmeside, QR-koder, arrangementer Tue Moll: Vil gerne bevare Jyllinge Landsby, hvor jeg bor. Helt personligt bevare byggestilen og arbejde på at området bevares. Opsamlende henover det hele: Bevaring og udvikling skal gå hånd i hånd. Der skal være en bedre balance mellem bevaring og udvikling (f.eks. vigtigt at bevare træer). Dispensationer må ikke være reglen men undtagelsen. Eksempler er vigtige og lokale ildsjæle skal inddrages. 14

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Thorkild Hansen. Aktiv bl.a. i følgende foreninger:

Thorkild Hansen. Aktiv bl.a. i følgende foreninger: Thorkild Hansen Aktiv senior, bor i Ebeltoft Tidligere konsulent i Mercuri Urval Aktiv bl.a. i følgende foreninger: Foreningen BLIS, By- og Landskabskultur i Syddjurs Foreningen Ålekvasen Rigmor Foreningen

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kulturarv i Hjørring Kommune. Plan09 Netværk om det åbne land

Kulturarv i Hjørring Kommune. Plan09 Netværk om det åbne land Kulturarv i Hjørring Kommune Plan09 Netværk om det åbne land Visionen Tænk hvis.. Kulturministeren i 2015 indledte konferencen Kulturarv identitet og oplevelser med: Hjørring Kommune har vist hvordan kulturarv

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

BYFOs bidrag til en ny arkitekturpolitik

BYFOs bidrag til en ny arkitekturpolitik Bygnings Frednings Foreningen Sammenslutningen af ejere, administratorer og brugere af fredede ejendomme Association of Owners of Historic Houses in Denmark BYFOs bidrag til en ny Bygnings Frednings Foreningen,

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Kulturmiljø - fra registrering til plan Svanninge Bjerge Feltstation d. 11. oktober Morten Stenak, chefkonsulent Fortidsminder

Kulturmiljø - fra registrering til plan Svanninge Bjerge Feltstation d. 11. oktober Morten Stenak, chefkonsulent Fortidsminder Kulturmiljø - fra registrering til plan Svanninge Bjerge Feltstation d. 11. oktober 2016 Morten Stenak, chefkonsulent Fortidsminder Disposition KIP og SAVE fusion Formelle krav Retningslinjer Bevaringsværdier

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Kulturarv i planlægningen

Kulturarv i planlægningen Kulturarv i planlægningen Planlovsdage 2009 Lisbeth Øhrgaard Arkitekt Kulturarvsstyrelsen 25. marts 2009 SIDE 1 Kulturarv kan betale sig!!! - Skaber lokal udvikling. - Tiltrækker borgere. - Understøtter

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling En analyse af danskernes holdninger til kulturarv KULTURARVSSTYRELSEN OG FONDEN REALDANIA titel kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

KØBSTADSPROJEKT NYSTED Forslag til Guldborgsund Kommune

KØBSTADSPROJEKT NYSTED Forslag til Guldborgsund Kommune KØBSTADSPROJEKT NYSTED 2013+ Forslag til Guldborgsund Kommune KONCEPT & STRATEGI Hele den gamle købstad er udviklingsmålet Synergi: flere initiativer, der understøtter hinanden Projektet realiseres i samspil

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013 Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 4.0.03 På mødet var der mulighed for at skrive sine kommentarer på postkort. I alt 35 kort blev udfyldt og afleveret. Nedenfor ses resultatet af meningsindsamlingen

Læs mere

Hjørring som kulturarvskommune - fortiden skaber visioner om fremtiden

Hjørring som kulturarvskommune - fortiden skaber visioner om fremtiden Hjørring som kulturarvskommune - fortiden skaber visioner om fremtiden Visionen Tænk hvis.. Kulturministeren i 2015 indledte konferencen Kulturarv identitet og oplevelser med: Hjørring Kommune har vist

Læs mere

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder Dato: 28. april 2018 qweqwe Mangfoldige by og boligområder Boligudviklingen skal ske i balance med de landskabelige og naturmæssige værdier, der findes i kommunen og vi skal kunne tilbyde velfungerende

Læs mere

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej Middelfart Kommune Trafik og Vejafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Algade 8 DK-5500 Middelfart Telefon: +45 64 41 47 41 info@middelfart-museum.dk www.middelfart-museum.dk Bankkonto: 0755 755-56-80206

Læs mere

Kulturarven understøtter erhvervsudvikling

Kulturarven understøtter erhvervsudvikling Kulturarven understøtter erhvervsudvikling Der er et stort potentiale i kulturarven, når man vil tiltrække erhvervsliv, der leder efter nyt område til deres virksomhed. Erfaringer fra udlandet viser, at

Læs mere

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Kulturarvsstien I visionsplanen arbejdes med anlæggelse af stier, der opfordrer til bevægelse og motion. Der skal bl.a. anlægges stier

Læs mere

Danmarks Museum For Lystsejlads

Danmarks Museum For Lystsejlads Danmarks Museum For Lystsejlads MARITIMT KULTURCENTER PÅ SVENDBORG HAVN 2 OPLÆG TIL ETABLERING AF ET MARITIMT KULTURHUS PÅ FREDERIKSØEN INTRO Siden lukningen af Svendborg Værft i 2001 er der tænkt mange

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Idéoplæg. Har du forslag og idéer til NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND?

Idéoplæg. Har du forslag og idéer til NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND? Idéoplæg Har du forslag og idéer til NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND? Spor efter hare i sneen Spor efter hare i sneen INDHOLD Forord side 3 Plan for Skjoldungernes Land side 4 Har du forslag og idéer?

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

De frivilliges dag. Referat fra en aktiv dag. Til inspiration for andre. Kontakt evt.:

De frivilliges dag. Referat fra en aktiv dag. Til inspiration for andre. Kontakt evt.: De frivilliges dag Referat fra en aktiv dag Til inspiration for andre Kontakt evt.: osternykirkeweb@gmail.com Formål med dagen var at få fokus på frivillighed Dagen var arrangeret af ministeriet for by,

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER 2012 KL. 17-20 HEDEHUSENE STATION HOVEDGADEN 437 C 2640 HEDEHUSENE s.2 Forventningsafstemning Hvad er formålet med aftenen?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011-12.

Bestyrelsens beretning for 2011-12. Bestyrelsens beretning for 2011-12. Grundejerforeningen ønsker at sikre Trørød dets grønne karakter. Grønne haver med plads til træer, plæner, blomsterbede. En rolig trafik gennem landsbyen, der ikke skæmmer

Læs mere