PRØVEHUSE I VIBEN OG LÆRKEN ALBERTSLUND SYD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRØVEHUSE I VIBEN OG LÆRKEN ALBERTSLUND SYD"

Transkript

1 PRØVEHUSE I VIBEN OG LÆRKEN ALBERTSLUND SYD

2 VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE Beboere Ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen - ønsker alt skal være som det altid har været Tag Basisrenoveringen iht. Skema A. udføres. Nedtagning af eksisterende loft og forskalling. Eksisterende isolering forbliver uændret. Hverken ny tagpap eller ovenlys.ny dampspærre, ny forskalling og nyt gipsloft der malerbehandles. Lukning af eksisterende ventilationssprække ved let facade indefra. Ingen ændringer af eksisterende gennemføringer i tag Evt udskiftning af defekte ovenlys fi nanseres over driften. Let gårdfacade 2-lags glas, sortmalet træ. Lukkede felter/brystninger i sortmalet træ. Tung facade Lavtryksspuling af plader, maling af træværk på facade og gavl i nuværende farve. Vinduer og døre i tung facade Ny plade-hoveddør med træramme. Der fi ndes ingen eksisterende vinduer i tung facade som kan udskiftes. Terrændæk og gulv Eksisterende gulvopbygning fjernes, der isoleres og støbes terrændæk på jord. Badeværelset understøttes, og der efterisoleres under badeværelsesdæk. Isolering af sokkel på haveside. Der udføres svømmende gulv. Skillevægge Billigste standardskillevægge, ikke fl eksible VVS generelt I alle seks huse fjernes hele den eksisterende varmeinstallation. Der udføres en komplet ny varmeinstallation med lavtemperaturfjermvarme via nyt stik. Varme Nyt radiatoranlæg i hele huset inkl. badeværelse. Nye radiatorer, da genbrug af eksisterende radiatorer er teknisk tvivlsom og i strid med den ønskede fl eksibilitet i boligen. Vvs-teknik placeres i 60x90 cm skab i gang. Kan driftes og afl æses udefra. Brugsvand Der udføres komplet ny vandinstallation inkl. nyt stik og vandbesparende armaturer. Ventilation Central boligventilationsunit med varmegenvinding i x-boks. Udsugning via ventiler placeret i installationskasse langs tunge facader. Indblæsning via riste ved lette facader. Emhætte i køkken og udsugning i bad. Decentrale enheder kan ikke lade sig gøre pga. afstandskrav i forbindelse med brand. Afløb Kloak, spildevand Kloak, regnvand og dræn Ny tagbrønd, og dræn under bygning. Dræn langs facaden er ikke med i skema A. Anbefales udført da merpris er begrænset. påbegyndt 4 kvadratmeter i hvert rum, dog maks 8 i et rum. I køkken opsættes 3 frie stikkontakter. 1 lampeudtag pr. rum - i stue opsættes 2 lys på badeværelse og under overskabe i køkken. Udtag til hvidevarer. Forsyning til ventilation. Placering af el-måler formodentlig i facaden, så den kan afl æses udefra efter evt. krav fra Dong. Placering af gruppetavle indendørs med 0,7 m frit foran tavlen, f.eks. på væg eller i skab. Antenne, telefoni og internet. Det skal afklares om eks. anlæg og kabler kan bevares, eller om der skal etableres ny infrastruktur til bolignetløsninger. Tv- og it- stik i stue. Udvendig belysning Nuværende lampe ved indganns-parti renoveres, forberedes for LED og genopsættes X-boks Der udføres smal mobil x-boks. Have Enkel have med få indgreb. Eksiste rende plankeværk genopsættes. Terrasse i genbrugsfl iser anlægges langs facaden. Resten af haven udlægges i græs, langs hegnet etableres et muldbed, så beboeren kan genplante egne stauder opbevaret i depot i byggeperioden. Affald Som nuværende. Post Via brevsprække rejst plan med let gårdfacade_ 2 lag gips Etablering af dampspærre Badeværelse Eksisterende badeværelse bibeholdes uden istandsættelse. Følgeskader ved rør gennemføringer repareres. Køkken Standard åbent køkken med køkkendisk mod spiseareal. EL I alle seks huse udføres ny standardinstallation iht. gld. stærkstrømsbekendtgørelse.nye stikledninger og hovedledninger. Hpfi -relæ, ny tavle, ny måler, jord på installationen, nye kabler. Der udføres 1 nyt stik pr. Etablering af terrændæk Etablering af dræn snit 1:50_

3 ALBERTSLUND SYD Wissenberg A/S Tegnestuen Vandkunsten _havefacade syd 1:100 _havefacade vest 1:100 _østfacade 1:100 _plan 1:100 _sydfacade 1:100 NORD

4 LÆRKEN 16A PRØVEHUS 02_LBF 2 STJERNER Beboere En tilbageboende beboer med et udlejet værelse / værelse til råde for familiemedlem på lejlighedsvis regelmæssigt ophold. Tag Ventilering af øverste hulrum etableres. Nedtagning af eksisterende loft, forskalling, isoleringslag samt sort papir fra det oprindelige tag. Spær og krydsfi nerplade afrenses med damp. Eksisterende tagpap gøres diffusionsåbent ved udskæring af felter. 175 mm ny isolering opsættes i det oprindelige tag.ny dampspærre, ny forskalling og nyt gipsloft, der malerbehandles. Lukning af eksisterende ventilationssprække ved let facade. Ovenlys Udskiftning af alle ovenlys med nye pudsbare fjernbetjente ovenlys. Pladsering og størrelse som nuværende. Let gårdfacade 2-lags glas, Kebony træ, lukkede felter/brystninger i Kebony Tung facade Lavtryksspuling af plader. Udskiftning eller reparation af defekte plader. Maling af træværk på gavl og facader i farve som nuværende. Lille espalier af kebony træ. Vinduer/døre i tung facade Ny plade-hoveddør med koøje. Etablering af nyt vindue ved kammer med træ ramme. Terrændæk og gulv Eksisterende gulvopbygning fjernes, der isoleres og støbes terrændæk på jord. Der udstøbes endvidere et areal i beton på ankomstsiden som fundament for indgangsparti. Isolering af sokkel på haveside. Der udføres svømmende gulv. Skillevægge I prøvehusene afprøves en bred vifte af planløsninger og indretninger med variation af værelsesantal. Der afprøves diverse vægtyper beklædt med genbrugsparket, reolvægge udført i genbrugs materiale, etc. Badeværelse Nyt badeværelse bygget på stedet. Køkken Åbent køkken med køkkendisk mod spiseareal. Opbevaring Bryggers med ekstra depotplads. Vaskemaskine og tørretumbler samt tørreplads. Vvs generelt I alle seks huse fjernes hele den eksisterende varmeinstallation. Der udføres en komplet ny varmeinstallation med lavtemperaturfjernvarme via nyt stik. Varme Nyt gulvvarmeanlæg i moduler i hele huset. Supplerende radiator i gavlværelser. Forsyningsskab placeres i x-boks. Vvs-teknik placeres i 60x90 cm skab i gang. Kan driftes og afl æses udefra. Vand Som Viben 8c samt vandhane i gårdhave. Ventilation Central boligventilationsunit med varmegenvinding i x-boks. Udsugning via ventiler placeret i installationskasse langs tunge facader. Indblæsning via riste i gulv ved lette facader. Sluk ventilationskontakt ved hoveddør. Emhætte i køkken og udsugning i bad. Afløb Kloak, spildevand Kloak, regnvand og dræn Ny tagbrønd, og dræn under bygning. Omfangsdræn på haveside tilsluttes tagbrønd. El-generelt I alle seks huse udføres ny standardinstallation iht. gld. stærkstrømsbekendtgørelse.nye stikledninger og hovedledninger. Hpfi -relæ, ny tavle, ny måler, jord på installationen, nye kabler samt røgalarmer. Der udføres 1 nyt stik pr. påbegyndt 4 kvadratmeter i hvert rum, dog maks 8 i et rum. I køkken opsættes 3 frie stikkontakter. 1 lampeudtag pr. rum - i stue opsættes 2 lys på badeværelse og under overskabe i køkken. Udtag til hvidevarer. Forsyning til ventilation. Placering af el-måler formodentlig i facaden, så den kan afl æses udefra efter evt. Krav fra dong. Placering af gruppetavle indendørs med 0,7 m frit foran tavlen, f.eks. på væg eller i skab. El- specifikt Intelligent lysstyring med sluk alt funktion for lys og sluk af styrbare stikkontakter (undtaget én kontakt pr. rum). Tidsstyring af ventilation. Rutelys i bestemt rækkefølge ved hjemkomst. Automatisk sluk af lys, hvis man glemmer det. Hjemmesimulering. Antenne, telefoni on internet. Som Viben 8c. Tv- og it-stik i to rum. X-bokse Smal x-boks med integreret teknik, som indgangsparti Have En grøn og frodig arbejdshave med hæk mod det fælles gårdrum. Haven udlægges i græs med bede til stauder, buske og mindre træer- Drivhus af genbrugsmaterialer fra husene. Affald Fælles affalds-station i fælles-området Post Postkasse integreret i x-boks rejst plan med let gårdfacade_ snit 1:50_

5 ALBERTSLUND SYD Wissenberg A/S Tegnestuen Vandkunsten _havefacade syd 1:100 _havefacade vest 1:100 _vestfacade 1:100 _plan 1:100 _sydfacade 1:100 NORD

6 LÆRKEN 16B PRØVEHUS 02_LBF 3 STJERNER Beboere Børnefamilie: Enlig mor m/k med 2 børn. Nyindfl yttet Tag Ventilering af øverste hulrum etableres. Lukning af eksisterende ventilationssprække ved let facade. Indblæsning af 100mm isoleringsmateriale i den øverste tagkonstruktion. Evt. et materiale der kan optage og afgive fugt. Nedtagning af eksisterende loft, forskalling, isoleringslag samt sort papir fra det oprindelige tag. Spær og krydsfi nerplade afrenses med damp. Der oplægges 50mm isolering nederst i tagkonstruktionen. Ny dampspærre, ny forskalling samt nyt gipsloft der malerbehandles. Ovenlys Ny placering og udformning af ovenlys. Der suppleres evt. med 1 ekstra, afhængig af planløsning Let gårdfacade 2 lags glas, Kebony træ, lukkede felter/brystninger i Kebony Tung facade Lavtryksspuling af plader. Udskiftning eller reparation af defekte plader. Maling af træværk på gavl og facader i farve som nuværende. Stort espalier af thermowood. Vinduer/døre i tung facade Ny plade-hoveddør med højt smalt vinduesparti ved siden af døren. Udskiftning af eksisterende vindue. Nyt vindue i værelse, begge trærammer. Terrændæk og gulv Eksisterende gulvopbygning fjernes, der isoleres og støbes terrændæk på jord. Der udstøbes endvidere et areal i beton på ankomstsiden som fundament for indgangsparti. Isolering af sokkel på haveside. Der udføres svømmende gulv. Skillevægge I prøvehusene afprøves en bred vifte af planløsninger og indretninger med variation af værelsesantal. Der afprøves diverse vægtyper beklædt med genbrugsparket, reolvægge udført i genbrugs materiale, etc. Badeværelse Nyt badeværelse bygget på stedet. Køkken Ensidigt køkken med køkkenø Opbevaring Vaske-/depotrum i forbindelse med badeværelse. Varme Nyt radiatoranlæg i hele huset. Gulvvarme på badeværelse.forsyningsskab placeres i x-boks. Central styring af varme. Vvs-teknik placeres i 60x90 cm skab i gang. Kan driftes og afl æses udefra. Brugsvand Som Viben 8c Ventilation Som Lærken 16a Afløb Kloak, spildevand Kloak, regnvand og dræn Ny tagbrønd, og dræn under bygning. Omfangsdræn på haveside tilsluttes tagbrønd. El-generelt I alle seks huse udføres ny standardinstallation iht. gld. stærkstrømsbekendtgørelse. Nye stikledninger/ hovedledninger. Hpfi -relæ, ny tavle, ny måler, jord på installationen, nye kabler samt røgalarmer. Der udføres 1 nyt stik pr. påbegyndt 4 kvadratmeter i hvert rum, dog maks 8 i et rum. I køkken opsættes 3 frie stikkontakter. 1 lampeudtag pr. rum - i stue opsættes 2 lys på badeværelse og under overskabe i køkken. Udtag til hvidevarer. Forsyning til ventilation. Placering af el-måler formodentlig i facaden, så den kan aflæses udefra efter evt. krav fra Dong. Placering af gruppetavle indendørs med 0,7 m frit foran tavlen, f.eks. på væg eller i skab. El-specifikt Intelligent lysstyring med sluk alt funktion for lys og sluk af styrbare stikkontakter (undtaget én kontakt pr. rum). Tidsstyring af ventilation. Rutelys i bestemt rækkefølge ved hjemkomst. Automatisk sluk af lys, hvis man glemmer det. Hjemmesimulering, Samt tyverialarm med opkald til mobiltelefon. Antenne, telefoni on internet. Som Viben 8c. Tv- og it-stik i to rum. X-bokse Smal x-boks med integreret teknik, som indgangsparti Have Nem have med små anlægsudgifter. Plantekasse af genbrugstræ med buske mod det fælles gårdrum. Haven anlægges med genbrugs sfsten, midt i haven pilles sten op for at gøre plads til blomstrende bed. Affald Fælles affalds-station i fællesområdet. Post Brevsprække i dør. rejst plan med let gårdfacade_ 2 lag ny tagpap Etablering af ventilation af tagkonstruktion Gennemboringer af eks. spærkons. Ø35 Etablering af afslutning på tagpap Efterisolering 100 mm Etablering af dampspærre Efterisolering 50 mm isolering 2 lad gips Etablering af terrændæk snit 1:50_

7 ALBERTSLUND SYD Wissenberg A/S Tegnestuen Vandkunsten _havefacade syd 1:100 _nordfacade 1:100 _havefacade vest 1:100 østfacade 1:100 _plan 1:100 _sydfacade 1:100 NORD

8 LÆRKEN 20C PRØVEHUS 04_ANSØGT RENOVERING 1 STJERNE + HANDICAP Beboere Par med én kørestolsbruger og eventuelle børn. Tag Nedtagning af eksisterende tag. Opsætning af nyt kassettetag med tagpap. Der etableres tomrørsinstallation for eventuel fremtidig opsætning af solceller, samt konstruktiv forberedelse for opsætning af solceller. Nye pudsbare ovenlys indeholdt i nyt tag Let gårdfacade 3 Lags glas, Kebony træ, lukkede felter/brystninger i Kebony Tung facade Udskiftning eller reparation af defekte plader. Lavtryksspuling af plader. Maling af plader og træværk, sort. Opsætning af espalier i Kebony Vinduer/døre i tung facade Ny udadgående hoveddør, træramme med materet glas. Udskiftning af eksisterende vindue. Nyt vindue i køkken, begge trærammer Terrændæk og gulv Eksisterende gulvopbygning fjernes, der isoleres og støbes terrændæk på jord. Der udstøbes endvidere et areal i beton på ankomstsiden som fundament for indgangsparti. Isolering af sokkel på haveside. Der udføres svømmende gulv. Skillevægge I prøvehusene afprøves en bred vifte af planløsninger og indretninger med variation af værelsesantal. Der afprøves diverse vægtyper beklædt med genbrugsparket, reolvægge udført i genbrugs materiale, etc. Badeværelse Nyt præfab handicapbadeværelse. Køkken L-formet køkken med mobil køkkenø. Opbevaring Skabsvæg i entre, samt i gang Varme Nyt gulvvarmeanlæg i moduler i hele huset. Forsyningsskab placeres i x- boks. Vvs-teknik placeres i 60x90 cm skab i gang. Kan driftes og afl æses udefra Brugsvand Som Viben 8c samt vandhane i gårdhave. Ventilation Udsugningsarmaturer placeret i nyt loft(tagkassette) langs tung facade, indblæsning via riste i gulv som i 16a. Emhætte i køkken og udsugning i bad. Afløb Kloak, spildevand Kloak, regnvand og dræn Ny tagbrønd, og dræn under bygning. Omfangsdræn på haveside tilsluttes tagbrønd. El-specifikt I alle seks huse udføres ny standardinstallation iht. gld. stærkstrømsbekendtgørelse. Nye stikledninger/ hovedledninger. Hpfi -relæ, ny tavle, ny måler, jord på installationen, nye kabler samt røgalarmer. Der udføres 1 nyt stik pr. påbegyndt 4 kvadratmeter i hvert rum, dog maks 8 i et rum. I køkken opsættes 3 frie stikkontakter. 1 lampeudtag pr. rum - i stue opsættes 2 lys på badeværelse og under overskabe i køkken. Udtag til hvidevarer. Forsyning til ventilation. Placering af el-måler formodentlig i facaden, så den kan afl æses udefra efter evt. krav fra Dong. Placering af gruppetavle indendørs med 0,7 m frit foran tavlen, f.eks. på væg eller i skab. Intelligent lys. El-generelt Sluk alt funktion for lys, ventilation og styrbare stikkontakter ved hoveddøren (undtaget én kontakt pr. rum). Tomrørinstallation til evt. fremtidige solceller. Led-belysning i køkken og bad. Udvendig led-belysning ved hoveddør og i haven. Udendørs stikkontakt i haven. Der etableres tomrørsinstallation for eventuel fremtidig opsætning af solceller. Antenne, telefoni on internet. Som Viben 8c. Tv- og it-stik i to rum. X-boks Kort x-boks med integreret teknik, som indgangsparti. Endvidere x-boks i have som skur/depot. Have Mobil have med god plads, nyt hegn mod fælles gårdrum med dobbelt havelåge. Haven anlægges i hele sin udstrækning i nye betonklinker med fl ytbare små plantekasser i genbrugstræ, så beboerne selv kan indrette haverummet efter behov. Niveaufri adgang fra terrassedøre. Eks. birketræ stræbes bevaret. Have x-box i form af skur med grønt tag, til opbevaring af havemøbler eller lign. Affald Fælles affalds-station i fælles-området Post Postkasse integreret i x-boks Etablering af tagpaptag Tagkassette præfab Etablering af afslutning på tagkassette Etablering af ventilation af tag Tilpasning ml. ny tagkons. og oprindelig væg Føringsveje integreres i tagkassette Etablering af dampspærre Etablering af terrændæk Etablering af dræn rejst plan med let gårdfacade_ snit 1:50_

9 ALBERTSLUND SYD Wissenberg A/S Tegnestuen Vandkunsten _vestfacade 1:100 _nordfacade 1:100 _havefacade vest 1:100 _plan 1:100 NORD _sydfacade 1:100 _havefacade syd 1:100

10 LÆRKEN 18A PRØVEHUS 05_ANSØGT RENOVERING FYRTÅRN 1 STJERNE + MILJØ Beboere Par på omkring 60 år med mod på tekniske fi nesser og automatik. Miljøinteresserede. Tag Nedtagning af eksisterende tag. Opsætning af nyt kassettetag med grønt/ sedum tag, såfremt eksisterende fundament kan bære den øgede last. Der etableres tomrørsinstallation for eventuel fremtidig opsætning af solceller. Samt konstruktiv forberedelse for opsætning af solceller. Ny placering og udformning af ovenlys. Langt ovenlys placeres mod nord. Let gårdfacade 3 Lags glas, træ/alu. Gående partier samt lukkede felter/brystninger i Kebony pergola i træ på syd-facaden Tung facade Nedtagning af eksisterende facadebeklædning. Opsætning af ny isoleret facadeformur af præfab element med træskelet. Kebony træbeklædning på nord og vest facaden. Ny sokkelbeklædning af cementfi ber plader opsat med vridere, der undgår perforering af pladen. Facade mod øst (have i Lærken 18b) malerbehandles i farve. Vinduer/døre i tung facade Ny hoveddør med glas, nyt vindue i køkken. Rammer i alu. Udskiftning af eksisterende vindue til alu ramme. Terrændæk og gulv Eksisterende gulvopbygning fjernes, der isoleres og støbes terrændæk på jord. Der udstøbes endvidere et areal i beton på ankomstsiden som fundament for indgangsparti. Isolering af sokkel på haveside. Der udføres svømmende gulv. Skillevægge I prøvehusene afprøves en bred vifte af planløsninger og indretninger med variation af værelsesantal. Der afprøves diverse vægtyper beklædt med genbrugsparket, reolvægge udført i genbrugsmateriale, etc. Badeværelse Nyt præfab badeværelse, geometri og størrelse som handicap badeværelse, med alternativ indretning Varme Nyt gulvvarmeanlæg i hele huset. Forsyningsskab placeres i x-boks. Central styring af varme. Vvs-teknik placeres i 60x90 cm skab i gang. Kan driftes og afl æses udefra. Trådløse følere (beboerønske) Brugsvand Som Viben 8c Ventilation Som Lærken 20c Afløb Kloak, spildevand Kloak, regnvand og dræn Omfangsdræn på alle frie sider tilsluttes tagbrønd. El - generelt I alle seks huse udføres ny standardinstallation iht. gld. stærkstrømsbekendtgørelse. Nye stikledninger/ hovedledninger. Hpfi -relæ, ny tavle, ny måler, jord på installationen, nye kabler samt røgalarmer. Der udføres 1 nyt stik pr. påbegyndt 4 kvadratmeter i hvert rum, dog maks 8 i et rum. I køkken opsættes 3 frie stikkontakter. 1 lampeudtag pr. rum - i stue opsættes 2 lys på badeværelse og under overskabe i køkken. Udtag til hvidevarer. Forsyning til ventilation. Placering af el-måler formodentlig i facaden, så den kan afl æses udefra efter evt. krav fra Dong. Placering af gruppetavle indendørs med 0,7 m frit foran tavlen, f.eks. på væg eller i skab. El-specifikt Intelligent styring som Lærken 16a. Wireless opbygning af installation til lysstyring inkl. Webovervågning. Fjernbetjening af huset. Trådlyse afbrydere ifb. fl ytbare vægge. Evt. ektra afbrydere ved senge o.l. Der etableres tomrørsinstallation for eventuel fremtidig opsætning af solceller. Antenne, telefoni on internet. Som Viben 8c. Tv- og it-stik i tre rum. Have Frodig have med åben udestue/ pergola mod facaden. Højbed med buske og mindre træer afgrænser haven mod det fælles gårdrum. Klinkebelagt sti, græs og bede. Haven har høj plantekasse til urter samt regnvandstønde i genbrugstræ X-boks X-boks med integreret teknik som indgangsparti Affald Fælles affaldsstation i fællesområdet Post Postkasse integreret i x-boks rejst plan med let gårdfacade_ snit 1:50_

11 ALBERTSLUND SYD Wissenberg A/S Tegnestuen Vandkunsten _nordfacade 1:100 _havefacade vest 1:100 _vestfacade 1:100 _plan 1:100 NORD _havefacade syd 1:100

12 LÆRKEN 18B PRØVEHUS 06_ANSØGT RENOVERING FYRTÅRN 2 STJERNE + MILJØ Beboere Far, mor og tre børn Tag Nedtagning af eksisterende tag. Opsætning af nyt kassettetag. Opsætning af solceller. Ny placering og udformning af ovenlys Let gårdfacade 3 lags glas, træ/alu. Gående partier samt lukkede felter/brystninger i Kebony Tung facade Nedtagning af eksisterende facadebeklædning. Opsætning af ny isoleret facadeformur af præfab. element med træskelet. Kebony træbeklædning på nordfacaden. På øst og sydfacaden opsættes ny facade af cementfi berplader, opsat med vridere der undgår perforering af pladen. Vinduer/døre i tung facade Ny plade-hoveddør med dørspion. Udskiftning af eksisterende vindue til rammer i Kebony. To nye vinduer i værelser, det ene som karnap vindue, Kebony træ. Nyt højtsiddende vindue mellem tung facade og tag i kebony træ. Køkken Ensidigt køkken-alrum Varme Som Lærken 18a + fjernstyring af varme via mobilt net. Brugsvand Som Viben 8c Ventilation Udsugningsarmaturer placeret i nyt loft(tagkassette) langs tung facade, indblæsning via loftarmaturer i loft. Emhætte i køkken og udsugning i bad. Afløb Kloak, spildevand Kloak, regnvand og dræn Omfangsdræn på alle frie sider tilsluttes tagbrønd. Regnvandsopsamling nedgravet til toiletskyl og evt. tøjvask. Overskydende vand nedsives til grundvand/føres til regnbed. El-specifikt Installation med programmerbare stikkontakter og lampeudtag, så det efterfølgende via programmering kan fastlægges hvilket lampeudtag, der skal styres af hvilke afbrydere. Installation til solceller. Fjernstyring af varme Antenne, telefoni on internet. Som Viben 8c. Tv- og it-stik i tre rum. Have Nem og rumlig have med stor træterrasse med plantekasser i genbrugstræ. Haven afgrænses mod det fælles gårdrum af nyt dynamisk hegn bygget af genbrugstræ. Haven udlægges i græs med enkelte bede med slyngplanter og stauder. Lavthængende skotlamper på gavl ved terrasse. X-boks X-boks med integreret teknik som indgangsparti Affald Affaldskommode integreret i x-boks. Post Postkasse integreret i x-boks rejst plan med let gårdfacade_ Terrændæk og gulv Eksisterende gulvopbygning fjernes, der isoleres og støbes terrændæk på jord. Der udstøbes endvidere et areal i beton på ankomstsiden som fundament for indgangsparti. Isolering af sokkel på haveside. Der udføres svømmende gulv. Skillevægge I prøvehusene afprøves en bred vifte af planløsninger og indretninger med variation af værelsesantal. Der afprøves diverse vægtyper beklædt med genbrugsparket, reolvægge udført i genbrugsmateriale, etc. Badeværelse Nyt præfab. badeværelse, geometri og størrelse som oprindeligt badeværelse. El - generelt I alle seks huse udføres ny standardinstallation iht. gld. stærkstrømsbekendtgørelse.nye stikledninger/ hovedledninger. Hpfi -relæ, ny tavle, ny måler, jord på installationen, nye kabler samt røgalarmer. Der udføres 1 nyt stik pr. påbegyndt 4 kvadratmeter i hvert rum, dog maks 8 i et rum. I køkken opsættes 3 frie stikkontakter. 1 lampeudtag pr. rum - i stue opsættes 2 lys på badeværelse og under overskabe i køkken. Udtag til hvidevarer. Forsyning til ventilation. Placering af el-måler formodentlig i facaden, så den kan afl æses udefra efter evt. krav fra Dong. Placering af gruppetavle indendørs med 0,7 m frit foran tavlen, f.eks. på væg eller i skab. snit 1:50_

13 ALBERTSLUND SYD Wissenberg A/S Tegnestuen Vandkunsten _nordfacade 1:100 _havefacade vest 1:100 _plan 1:100 _østfacade 1:100 NORD _sydfacade 1:100 _havefacade syd 1:100

14 FÆLLESAREAL I LÆRKEN _SKITSE PÅ FÆLLESAREALER MELLEM PRØVEHUSENE I LÆRKEN Det fælles gårdrum Befæstede stier anlægges ved alle primære indgange. Stierne slynger sig, langs husene rundt om x-boxene, nogle steder åbne stierne sig til en lille plads. Stiernes slyngede forløb vanskeliggør hurtigkørende trafi k og giver et mere varieret stiforløb gennem bebyggelsen. Pladsen kan give rum til ophold, vasketøjsstativ, skur eller cykelstativer. Fra x-boxens indgang etableres niveaufri adgang, hvilket medfører en rampe ud i stisystemet. Rampen fungerer samtidig som vejbump på stien, således at hurtigkørende cykeltrafi k bremses. Langs facader og gavle etableres små bede til slyngplanter, der vokser opad espalier på facaden. Bunden af bedene tilplantes med bunddækkende stauder. opholdsplads). I græsset anlægges små terrasser og opholds-/legeområder i enten sand eller grus. Der etableres en mindre fælles affaldsgård, for at lette driften for affaldstømning ved hver bopæl. Desuden slipper man for at have affaldssortering i sin x-box. I gårdrummet er der også plads til cykler. Generelt i gårdrummet laves fald væk fra husene, vandet ledes i bede eller åbne vandrender. Langs facaderne mod parkeringsarealet ved 16 A og B ledes vandet i vandrende med afl øb, som har forbindelse til regnbed og forsyner dette med vand. Det vand der ikke kan være i vandrende løber i bagved liggende plantebed. Støttemur langs parkeringspladsen begrønnes af nyt espalier med slyngplanter. Der etableres fald væk fra husene. Overfl adevandet fra befæstelsen ledes ned i et slynget regnbed. Regnbedet er seværdigt hele sæsonen, det tilplantes med stauder, buske og mindre havetræer. Under bedet etableres et vandreservoir, som opbevarer regnvand fra belagte overfl ader og fra tage, således at planterne i bedet kan få gavn af det. Bedet afgrænses af en stålkant mod et græsareal. (Græsset kan evt. erstattes af slotsgrus, hvis man foretrækker en fast fl ade til leg og NORD _situationsplan1:200

15 ALBERTSLUND SYD Wissenberg A/S Tegnestuen Vandkunsten Slyngplanter på espalier_roser, klematis, kaprifolie, vildvin, vedbend, klatrehortensia _plante inspiration Bunddækkende stauder under slyngplanter_bispehue, singrøn, vedbend, jordbær, storkenæb Små havetræer og buske_magnolie, hjortetaktræ, paradisæble, røn, syren, sommerfuglebusk, bærmispel Stauder i bede og plantekasser_høstanemone, purpursolhat, lavendel, urter _snit AA_1:100

16 Wissenberg A/S Tegnestuen Vandkunsten

Bygningstransformation

Bygningstransformation BE10-analyse driftsenergi LCA-analyse materialer og processer tekniske funktionelle teknologiske sociale demografiske forandringer LCC-analyse totaløkonomi drift og anlæg Transformationsfaktorer tid Bygningstransformation

Læs mere

Referat. Temamøde om tilvalg - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 4. september 2014 Tid: Kl. 17.00-20.31 Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10.

Referat. Temamøde om tilvalg - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 4. september 2014 Tid: Kl. 17.00-20.31 Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10. Referat Temamøde om tilvalg - gårdhusene Dato: 4. september 2014 Tid: Kl. 17.00-20.31 Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10 Deltagere: Beboerrepræsentanter Per Seirup PS (VA 4 Nord) Niels I. Petersen NP

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015. Side 1

RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015. Side 1 RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015 Side 1 RAVNKILDEVEJ - Projektforslag - Indhold Side 2 - Overordnet beskrivelse af projektet - Landskab - Boligtyper - overblik - Etageboliger - overblik - Rækkehuse

Læs mere

10 NYE RÆKKEHUSE I SABRO UDGAVE 1 RØNNEVANGEN RUMMELIGE FAMILIEBOLIGER TÆT PÅ BYEN

10 NYE RÆKKEHUSE I SABRO UDGAVE 1 RØNNEVANGEN RUMMELIGE FAMILIEBOLIGER TÆT PÅ BYEN 10 NYE RÆKKEHUSE I SABRO RUMMELIGE FAMILIEBOLIGER TÆT PÅ BYEN UDGAVE 1 Bo i rummelig familiebolig på landet - tæt på storbyen Forstaden Sabro er i rivende udvikling. Byen har gode indkøbsmuligheder, et

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse En vigtig del af projektet er at få energirenoveret længehusene fra 1977. En meget høj varmeregning og gener af træk, opvarmningsbesvær og kuldenedfald motiverer til et

Læs mere

1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN... 3 2) GENERELT OM BRUGERVEJLEDNING TIL BEBOERNE I STUDIEBYENS RÆKKEHUSE... 5 4) UDSKIFTNING AF YDERDØRE...

1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN... 3 2) GENERELT OM BRUGERVEJLEDNING TIL BEBOERNE I STUDIEBYENS RÆKKEHUSE... 5 4) UDSKIFTNING AF YDERDØRE... STUDIEBYENS BESTYRELSE Januar 2005 Revideret maj 2013 Indholdsfortegnelse: 1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN.... 3 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER.... 3 OVERDRAGELSE AF GRUNDFONDSBEVISET.... 3 BOLIGERNE....

Læs mere

ALMENBOLIG+ 53 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER

ALMENBOLIG+ 53 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER ALMENBOLIG+ 53 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER AMAGERFÆLLEDVEJ AlmenBolig+ VISUALISERING - FRA SVALEGANG ALMENBOLIG+ KONCETET AlmenBolig+ god plads, høj kvalitet, rimelig leje AlmenBolig+ er en helt ny type lejebolig

Læs mere

GRØNBY STRAND designmanual

GRØNBY STRAND designmanual BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE foreløbig version 3. juli 2015 GRØNBY STRAND designmanual DEL 3 LAVHUSE DEL 1 HELHED INTRODUKTION 01 01.10 Designmaualens formål - Læsevejledning 01.20 Brøndby Strand Parkernes

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 Projekttemamøde vedrørende nye køkkener og badeværelser samt vand, varme, afl øb og el i boligen Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere

RISBJERGGÅRD HVIDOVRE KOMMUNE

RISBJERGGÅRD HVIDOVRE KOMMUNE RISBJERGGÅRD HVIDOVRE KOMMUNE A3 hæfte, mål 1:300 A4 hæfte, mål 1:430 Arkitekterne KØGE A/S Rambøll A/S Maj 2011 Indholdsfortegnelse Opgaven Risbjerggårds historie Rapporten Opgaven Risbjergsgårds historie

Læs mere

RØNNEVANGEN. VoldumByg. 15 NYE RÆKKEHUSE I SABRO - i landlige omgivelser tæt på byen.. www.voldumbyg.dk. Udgave 2

RØNNEVANGEN. VoldumByg. 15 NYE RÆKKEHUSE I SABRO - i landlige omgivelser tæt på byen.. www.voldumbyg.dk. Udgave 2 RØNNEVANGEN 15 NYE RÆKKEHUSE I SABRO - i landlige omgivelser tæt på byen.. www.voldumbyg.dk Udgave 2 OVERSIGTSKORT Arkitektegnede boliger tæt på alt Sabro en naturskøn forstad i rivende udvikling Her opføres

Læs mere

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

13 NYE RÆKKEHUSE I SABRO SUPER LAVENERGI SOLCELLER VARMEGENINDVINDING BO I FAMILIEBOLIG PÅ LANDET - I BYEN. Rønnevangen UDGAVE 2

13 NYE RÆKKEHUSE I SABRO SUPER LAVENERGI SOLCELLER VARMEGENINDVINDING BO I FAMILIEBOLIG PÅ LANDET - I BYEN. Rønnevangen UDGAVE 2 13 NYE RÆKKEHUSE I SABRO SUPER LAVENERGI SOLCELLER VARMEGENINDVINDING BO I FAMILIEBOLIG PÅ LANDET - I BYEN UDGAVE 2 OVERSIGTSKORT Bo i grøn familiebolig på landet - i byen SABRO EVT. NY MOTORVEJSFØRING

Læs mere

HOLDEPUNKTET - FARUM 15. januar 2015

HOLDEPUNKTET - FARUM 15. januar 2015 HOLDEPUNKTET - FARUM 15. januar 2015 Bebyggelsesplan 11/136 12/136 30/124 Parkering SIGNATUR: Parkeringsplads, asfalt belægning 7/136 8/136 31/124 Opholdsareal/ fællesareal, klippet græs 4/110 9/124 10/124

Læs mere

SKOLEN VED BÜLOWSVEJ. - Nybygning og ombygning

SKOLEN VED BÜLOWSVEJ. - Nybygning og ombygning SKOLEN VED BÜLOWSVEJ - Nybygning og ombygning INDHOLD INDLEDNING TEAM En Grøn Skole... Vægtning... Færdiggørelse af karréen... 04 05 06 Lounge... Projektrum... BÆREDYGTIGHED 52 53 Entreprenør: Arkitekt.:

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2. Afd. 4, Mølleparken Side 101 Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.tv Lille værelse ved altan Bemærkning Kuldebro i lofthjørne samt lodret i ydervæg mod altan. Laveste overfl.temp.: 9,0 0 C (hjørnesamling).

Læs mere

Vestergårdsparken. - 16 nyopførte boliger i Risskov. Version C

Vestergårdsparken. - 16 nyopførte boliger i Risskov. Version C - 16 nyopførte boliger i Risskov Version C Beliggenhed tæt på alt! ligger i det eftertragtede Vejlby-Risskov. Jysk pædagog seminarium kirke Riskov gymnasium skole Bebyggelsen, der er tegnet af Arkitektfirmaet

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Trylleskov Strand, 16 ejerlejligheder, Fåreager 40-70.

Trylleskov Strand, 16 ejerlejligheder, Fåreager 40-70. Trylleskov Strand, 16 ejerlejligheder, Fåreager 40-70. Bebyggelsesplanen: Bebyggelsen er opdelt i zoner, med hver sin trafikale og sociale funktion: - Byen det offentlige rum, som der er adgang ad en sti

Læs mere

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014 ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN INDHOLD Side 2 FORORD 1. BEBYGGELSEN I DAG 3 Beliggenheden 3 Boligsammensætning 4 Områdets beboere 5 Bebyggelsens kvaliteter 6 2. BEBYGGELSENS

Læs mere

NATUREN - LANDET - BYEN GRÆSE BAKKEBY

NATUREN - LANDET - BYEN GRÆSE BAKKEBY NTUREN - LNDET - BYEN GRÆSE BKKEBY Helhedsplan - 26.11.14 Tegnestuen Vandkunsten BOGL Strunge Jensen /S Rådgivende Ingeniører F.R.I. Esbensen Rådgivende Ingeniører NTUREN- LNDET - BYEN : GRÆSE BKKEBY Helhedsplanen

Læs mere

3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG BOLIG AFTEES PROGRAM kl. 17.00-20.30 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.45 kl. 18.45 kl. 19.10 kl. 20.00 kl. 20.30 Indledning og gennemgang af aftenens

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

21 Boliger - Bach & Bojsen. i et atraktivt område

21 Boliger - Bach & Bojsen. i et atraktivt område 21 Boliger - Bach & Bojsen i et atraktivt område 21 RÆKKEHUSE i URTEHAVEN Projekt Bach & Bojsen Side 1 Urtehaven 2013 Området Urtehaven I et nyt boligområde i den østlige del af Thisted og med udsigt over

Læs mere