Kunsten ud i landsbyerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunsten ud i landsbyerne"

Transkript

1 - 1 -

2 - 2 -

3 Kunsten ud i landsbyerne Igennem projektet er der skabt rum for udvikling af kunstværker i et tæt procesorienteret samarbejde mellem professionelle kunstnere og borgerne landsbyerne, som har deltaget og deltager i projektet. Kunsten ud i landsbyerne er et bredt kunst- og kulturprojekt i Favrskov kommunes landsbyer. Skjød Kommunens Kunstudvalg er initiativtager, og sammen med Favrskov Landsbyråd og står de bag projektet. Projekt Kunsten ud i landsbyerne skal ses som et bredt kulturprojekt, der som sit fornemmeste sigte har at involvere og inkludere borgerne i landsbyen, og midlet er involvering. Det er gruppen af landsbyboere, der sammen med kunstneren formulerer det tema og til dels den arbejdsproces, som kunstneren skal arbejde med. I første fase af projektet fik Skjoldelev og Lyngå etableret deres kunstværk. Landsbyerne Skjød og Laurbjerg fik etableret deres kunstværker i anden fase af projektet. Og landsbyerne Farre, Røgen og Vejerslev er ved at få etableret deres kunstværker i tredje fase. Skjoldelev Udover at projektet bidrager til at etablere kunstværker i de deltagende landsbyer, så har de ogsåv været og er med til at skabe kulturel vækst og sociale netværk i landsbyen. Større engagement i landsbyen for de involverede samt nye relationer mellem beboerne i landsbyen. Lyngå Finansiering Fase 1.0 Total projektsum: Anden finansiering Finansiering Fase 2.0 : Anden finansiering Finansiering Fase 3.0 s kommunale budgetramme Laurbjerg ,27 DKK ,00 DKK ,27 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,79 DKK ,00 DKK ,21 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK - 3 -

4 Innovationshuset Skjød Forsamlingshus Skjød Forsamlingshus er et interessentskab med stor lokal opbakning. Ud af ca. 200 husstande i Skjød Sogn, er 165 medlemmer af Skjød Forsamlingshus. Bestyrelsen for Skjød Forsamlingshus vedligeholder løbende huset, så det fremstår i fin stand. Huset har gode køkkenfaciliteter, der er alt i service til 100 personer. Borde og stole er af nyere dato. Efter Bestyrelsen og borgerne i Skjød, ønskerde at ændre Skjød Forsamlingshus til et multihus, ved at gøre det handicapvenligt (etablere et handicaptoilet), installere trådløst netværk og frigøre plads på førstesalen til indretning af et multirum til mindre arrangementer. Desuden har de energirenoveret huset, så opvarmningsomkostningerne er nedbragt Før ,41 DKK ,00 DKK Lokale og Anlægsfonden ,00 DKK ,00 DKK Egenfinansiering ,41 DKK Overdækket værested i Søften (KFUM) KFUM Spejderne - Søften Gruppen har etableret et udendørs overdækket areal på 50 kvm. Spejdergruppen består af ca. 120 aktive spejdere i alderen 7-16 år, og 30 ledere. De holder til ved Kvottrup Skov og Hattemagerskoven, hvor de har deres spejderhus og flittigt bruger den omgivende natur til forskellige undersøgelser. Den store interesse for spejderlivet i området gør, at Søtoftgruppen ind imellem har ventelister og der er brug for mere plads. Arealet vil udover at det bliver brugt til spejderne blive brugt til fritidsklubber, rollespilsklubber, SFO er, børnehaver, dagplejere m.m ,88 DKK ,88 DKK Nordea Fonden ,00 DKK ,00 DKK Friluftsrådet ,00 DKK Lokale og Anlægsfonden ,00 DKK - 4 -

5 Signal Krebs Signalkrebsen er en invasiv art i Alling Å og den har negativ indflydelse på vandløbssystemet, hvor den forskubber den økologiske balance. Blandt andet truer krebsen den unikke bestand af ørreder, hvis fødegrundlag og gydebanker den ødelægger, blandt andet ved at æde ørredens æg og yngel. På tværs af tre LAG-områder er der gjort en indsats for at udrydde den ødelæggende krebs. Det praktiske arbejde med at begrænse krebsen er udført af Danmarks Center for Vildlaks og består i måling af biologiske parametre for at vurdere og planlægge indsatsen samt selve opfiskningen. Randers Kommune Natur & Miljø LAGerne i Djursland, Randers og Favrskov Kommunerne i Djursland, Randers og Favrskov Friluftsrådet Miljøministeriet ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Ny brink til Haar Gadekær Haar gadekær har stor positiv betydning for de fleste i Haar og er et sted, hvor både motionister og cyklister af og til gør ophold. Gennem lang tid sprang gadekæret dog mere i øjnene på grund af dårlig vedligeholdelse især fordi brinken var revnet og sunken og trængte til en grundig renovering. Hovedaktivitet i det gennemførte renoveringsprojekt var nedtagning af den gamle brink, opsætning af sokkel til den nye brink, samt gensætning af ny brink. Derudover skulle arealet omkring gadekæret genindrettes med græs og beplantning. Den sidste del af projektet var en indvielse af det nye gadekær en stor begivenhed for byens borgere Haar Grundejerforening landsbyrådet Favrskov Spildevand A/S Privat finansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK 5.625,00 DKK - 5 -

6 Attraktiv Oase i Grundfør Ved Forsamlingshuset i Grundfør er der etableret et aktivt og rekreativt miljø ved navn Oasen. Oasen består af en terrasse ud mod et tilstødende anlæg, hvor forsamlingshusets brugere kan opholde sig i stedet for som tidligere lige tæt ved vejen. Terassen danner nu ramme om en del af byens udendørs arrangementer og øger samtidig social velfærd og netværk mellem tilflyttere og allerede etablerede beboere. Oasen vil være samlingssted for hele familien ifm. de mange forskellige arrangementer i området såsom: tøndeslagning, sankt hans fest, forårsfest, sommerens store grillfest, fællesspisning i sommerhalvåret, sangaftener, festival for up comers m.m. Lokale og Anlægsfonden Anden finansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Røgen Forsamlingshus som kulturhus Røgen Forsamlingshus har som led i en omfattende renovering, og bestræbelser på at ændre huset fra et traditionelt forsamlingshus til et moderne kulturhus, fået tilskud til etablering af bedre toiletfaciliteter. Projektet har som helhed ændret husets aktiviteter i retning af flere intime koncerter, teaterforestillinger med både danske og udenlandske kunstere for børn og voksne, filmklub og spiseklub. Effekten af disse aktiviteter har, sammen med de eksisterende fællesspisninger, betydet en vitalisering af nærmiljøet. Det har medvirket til at fastholde beboerne i området men også at tiltrække nye ved at styrke den interne kommunikation og dermed styrke sammenhængskraften i landsbyen. Egenfinansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK 2.733,00 DKK - 6 -

7 Pavilloner i Røgen Præstegårdsskov Med det formål at skabe bedre samhørighed mellem tre sogne, der hører under samme præst, og landsbyernes beboere har Røgen Menighedsråd opført 2 pavilloner i Røgen Præstegårdsskov. Tidligere fandtes der her kun shelter, sandkasse og en bom til at binde heste ved. Pavillonerne bruges nu som et rekreativt tilbud der kan udnyttes hele året rundt af alle. Ikke mindst er de tænkt til benyttelse af børnehaverne og skolerne i forbindelse med udflugter. Røgen Menighedsråd Friluftsrådet ,50 DKK ,50 DKK ,00 DKK ,00 DKK Voldby Friluftsbad Voldby Friluftsbad er et kæmpe aktiv for området, og de senere år har der været en øget brug af badet. Friluftsbadets fremtid var en overgang truet økonomisk af store udgifter, der var afholdt i forbindelse med skift fra naturgas til fjernvarme. Formålet med projektet har været at forbedre, udvide og optimere friluftsbadets faciliteter for brugerne for at sikre den solide tilgang af brugere og dermed stedets økonomi. Det er konkret sket gennem indkøb af membran, udskiftning af tag på omklædningsrum og kiosk, etablering af motoriske legeredskaber, trådløst netværk og opstart af Aqua Zumba for brugerne. Voldby Beboerforening landsbyrådet Nordea Fonden Egenfinansiering ,25 DKK ,44 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,81 DKK - 7 -

8 Formidling af fortidsminder ved Bidstrup Gods Danmarks Naturfredningsforening i Favrskov har, i samarbejde med Bidstrup Gods og Favrskov Kommune, gennemført et formidlingsprojekt med det formål at formidle fortidsminderne i Bidstrup skovene i sammenhæng med områdets natur og kulturlandskab. Skovene rummer 30 fortidsminder. Gennem projektet er det eksisterende stinet suppleret med nye strækninger, og hele stinettet er blevet afmærket med pæle og vejviserpile samt skiltning. Målet har været at skabe en kulturel vinkel for friluftslivet og hermed at gøre området til være et attraktivt mål for kommunens borgere og turister. Både fortidsminderne, landskabet og naturen i området har et potentiale, der gør det interessant langt ud over kommunegrænsen. Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Spor i Landskabet Egenfinansiering ,02 DKK ,25 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK 5.274,77 DKK Voldum Bypark Gennem et samarbejde mellem Solgårdsvængets Grundejerforening, Voldum Lokalråd og Voldum Pensionistforening er der skabt et rekreativt område centralt i Voldum. Det er sket ved at omdanne et vildt voksende omrpde til et regnvandsbassin med et omgivende grønt område. Parken er anlagt med aktivitetsområder, skulpturelle anlæg, bænke, stier og træer. Målgruppen er Voldums beboere, men der har været skelet specielt til at skabe et brugbart område for pensionisterne, dagplejerne, børnene og de unge. Projektet har medvirket til at gøre stedet attraktivt for beboerne men også for potentielle tilflyttere. Grundejerforeningen Solgårdsvænget Landsbyrådet i Favrskov Friluftsrådet ,48 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,48 DKK - 8 -

9 Bro over Gudenå ved Kællingehøl, Bjerring- Viborg Kommune har bygget en bro over Gudenåen. Broen er en del af plan for Aktivt liv omkring Gudenå, udarbejdet af Bjerringbro Udviklingsråd, som bl.a. også omfatter tilslutning til Trækstien langs Gudenåen. Formålet med projektet har været at etablere en permanent handicapvenlig cykel- og gangbro over Gudenåen, der skal forbinde og udvide det eksisterende stisystem på begge sider af Gudenå mellem Ulstrup, og Bjerringbro i Viborg Kommune. Viborg Kommune, Udviklingsafdelingen & Viborg Kommunerne Friluftsrådet Grønne Partnerskaber Anden finansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Virtuelt netværk i Projektet har haft til formål at etablere et virtuelt netværk på platformen infoland.dk. Landsbysamfundene får deres egen hjemmeside, som de selv sørger for at bygge op, og hvor det er muligt at dele informationer internt i landsbyen såvel som mellem landsbyerne. Alle landsbyer i har fået tilbud om gratis hjemmeside på Infoland.dk og om kurser i oprettelse og brug af hjemmesiderne. Der var stor efterspørgsel på brugerkurserne og måtte holdes ekstra kurser. En del landsbyer havde allerede deres egne hjemmesider og har derfor ikke været parate til at gøre brug af platformen. Landsbyrådet i ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

10 Favrskovruten Favrskovruten er et projekt, der har bidraget til at gøre kommunen til et mere attraktivt bosætningsområde gennem etablering af nemmere adgang til naturområderne. Konkret er det sket gennem kortlægning af alle kommunens stier og udarbejdelse af forslag til, hvordan de kan suppleres og bindes sammen i et stinet ved navn Favrskovruten. Arbejdet er samlet i en mappe med kort over eksisterende stier, men også ønsker til fremtidige stier findes i mappen. Projektet har også bidraget til at fremme folkesundheden og trivslen. - favrskovruten s kommunale budgetramme ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Udendørs værested i Søften To grundejerforeninger i Søften fik i 2013 anlagt et fælles område under åben himmel ved hjælp af blandt andet frivillige kræfter fra både unge og gamle fra lokalområdet. Formålet var at skabe et udendørs lege-, motions og samlingsareal til brug for alle i området. Søften er en lille landsby, der over de seneste år er ekspanderet til 2554 indbyggere. Udendørsaktiviteter til især børn og unge er ikke vokset tilsvarende men med det nyetablerede område eksisterer der nu et tilbud med moderne lege og motionsredskaber der indbyder til motorisk udfordring, leg og sjov for både børn og voksne. Grundejerforeningen Søndermarken Friluftsrådet Nordea Fonden Anden finansiering ,11 DKK ,61 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,50 DKK

11 Favrskov Business Branding Projektet Favrskov Business Branding, er en målrettet erhvervsturismeindsats iværksat af Favrskov Erhvervsråd. Projektet har øget mulighederne for at modtage gæster i Favrskovvirksomheder på en professionel måde, så gæsterne på en ny og positiv måde oplever både værtsvirksomheden, erhvervslivet i Favrskov, naturen i området og seværdige attraktioner. Synergieffekten af projektet har været, at gode historier har spredt sig som ringe i vandet og øget sandsynligheden for, at man vil handle og samarbejde med Favrskovvirksomheder, og at turismen i Favrskov er blevet brandet udadtil ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Udviklingsplaner og landsbylokalplaner Gennem udarbejdelse af udviklingsplaner for de enkelte lokalområder har beboere i Favrskovs landområder fået redskaber til at styrke deres områder. Udviklings- og handleplanerne er blevet koordineret med, og i en vis udstrækning integreret i, landsbylokalplaner. Målgrupperne har været borgere, foreningsrepræsentanter og erhvervsdrivende i de enkelte landsbysamfund og effekten har været en større sandsynlighed for flere tilflyttere til landområderne i kommunen Planafdelingen s kommunale budgetramme ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

12 Projekt aktivt fælleshus i Skjoldelev Foreningen Skjoldelev Forsamlingshus har givet forsamlingshuset et tiltrængt løft. Ved opførelse af en tilbygning, renovering og reduktion af husets energiforbrug er der skabt et tidssvarende og fremtidssikret fælleshus. Tilbygningen rummer et handicaptoilet som vil øge brugergruppen og på førstesalen er en række små depotrum ombygget til et større aktivitets og møderum. Som en del af projektet er der også installeret udstyr til lys, lyd og billedformidling, trådløst netværk, teleslynge og spilkonsoller til aktiviteter for både børn og voksne. Køkkenet er også renoveret med opsætning af vaskbare paneler og en vask, så der kan opnås tilladelse til madlavning. Lokale og Anlægsfonden Anden finansiering ,61 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,61 DKK Det fælles landsbytorv i Hadbjerg De tre landsbyer Ødum, Selling og Hadbjerg har i samarbejde skabt et udendørs fællesområde i Hadbjerg. Området er et møde og aktivitetssted for alle beboere i området som er præget af befolkningsvækst og derfor har brug for at øge tilbuddene i takt med væksten. Multibane, Krolf og petanquebane, historiehus samt diverse infotavler indgår i projektet. Området, hvor møde og aktivitetsstedet er etableret, ligger i tilknytning til en ny skolehal som er bygget inklusive nye tilkørselsveje. Så valget af sted er begrundet i, at der i forvejen foregår mange aktiviteter her omkring, i skole, idrætsforening, SFO, børnehave og kirke. Lokale og Anlægsfonden Friluftsrådet ,50 DKK ,50 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

13 Farre i bevægelse Projektet Farre i bevægelse, som Farre Kulturog Idrætsforening står for, omfatter to nye attraktive udendørs faciliteter på Farre Stadion en naturfitnessbane og en multibane. Titlen henviser til de mange nye udfoldelsesmuligheder, som der med disse to nye anlæg er skabt rammer for, og formålet har været at få Farre Stadion til at fremstå væsentligt mere attraktivt for hele lokalbefolkningen med henblik på fysisk udfoldelse og samvær. Opførelsen af en natur-fitnessbane samt en multibane har styrket fritidslivet i området. Der er gratis adgang til faciliteterne for byens borgere året rundt, og de to anlæg har givet børn og voksne en mulighed for at dyrke motion sammen under uformelle former. Farre Kultur og Idrætsforening Lokale og Anlægsfonden Egenfinansiering Privat finansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Energiforum Favrskov Energi Forum Favrskov er en ny energi-portal i Favrskov. Portalen er for virksomheder, håndværkere, borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter i Favrskov, og har til formål at skabe synlighed på energiområdet og udbrede vedvarende energi og energieffektivisering i Favrskov. Energi Forum Favrskov er blevet et lokalt samlingssted for viden, vejledning og uddannelse inden for energi. Det er gratis for virksomheder at deltage og være synlig på portalen! Energi Forum Favrskov er etableret i samarbejde mellem Den jydske Haandværkerskole, Favrskov Erhvervsråd og med tilskud fra. Siden Energi Forum Favrskov på Favrskov Erhverv ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

14 Vejerslev en historisk landsby i nutiden Byen Vejrslev har et relativt bredt kulturelt tilbud med idrætsforening med tennisbaner, Borger-og Kulturhus med fællesspisning og et menighedsråd, som arrangerer koncerter og eksempelvis gospelworkshops i kirken. Byens centrale placering midt på landevejen Silkeborg/Randers og tæt på A26 gør derfor byen til et oplagt boligområde og landsbyrådet i Vejerslev har, med en permanent udstilling og historiske ruter, ønsket, at synliggøre byen som et interessant sted med et aktivt foreningsliv. Med en årlig stor aktivitetsdag om historien har projektet skabt en anderledes byfest. Udgangspunktet har været byens historie som klosterby i middelalderen, men også andre historiske perioder er siden blevet inddraget. Landsbyrådet i Vejerslev Vejerslev Menighedsråd Nordea Fonden Privat finansiering ,00 DKK ,50 DKK ,00 DKK 3.500,00 DKK ,00 DKK 637,50 DKK Gadekæret i Grundfør Projektet Aktivt miljø ved gadekær og regnvandsbassin, har skabt et aktivt fællesrum i landsbyen Grundfør, hvor beboerne kan mødes på tværs af alder. Det bidrager til at styrke fællesskabet og sammenhængskraften. Konkret betyder det at gadekærets høje kant mod den passerende Møllevej er bortskaffet og et rækværk er opsat, så børn ikke risikerer at falde i. Grundfør har med projektet fået et udflugtsmål til beboere i alle aldre, der også tjener som et uformelt mødested. Det har styrket sammenhængskraften i landsbyen, givet den enkelte større livskvalitet og gjort Grundfør til et attraktivt sted at bo. Grundfør Borgerforening Friluftsrådet Anden finansiering DKK ,87 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

15 Mejerigrunden i Vellev Vellev er en landsby med et vigende befolkningstal og svigtende tilflytning af ressourcestærke familier. Der har også manglet et fælles mødested, men en gruppe lokale ildsjæle har nu omdannet den kvm. store, tidligere mejerigrund til et fælles samlingssted med grillhytte, nøddehegn, vildtfuglehegn, hyggekrog, krolfbane og græsareal med delvis blomstereng. Gennem projektet er der skabt et naturligt samlingssted for Vellevs og oplandets borgere. Området er blevet indrettet meget enkelt, så der er skabt en ramme for at lade fantasien blomstre. Der er nu skabt mulighed for at afholde mange forskelligartede arrangementer eksempelvis Skt. Hans aften, fællesspisning, familiemotion og meget mere. Borgerforeningen i Vellev Dagplejens kunst på Mejerigrunden > Kulturudvalget Landsbyrådet Vejerslev Menighedsråd Nordea Fonden Privat finansiering ,00 DKK ,50 DKK ,00 DKK ,00 DKK 3.500,00 DKK ,00 DKK 637,50 DKK Vitten Forsamlingshus Vitten Forsamlingshus er et selvejende andelsselskab. Huset fungerer også som klubhus for den lokale idrætsklub. Huset var utidssvarende og nedslidt og bestyrelsen har nu, i samarbejde med Vitten Borger og Idrætsforening, gennemført en total modernisering af huset. Den indbefatter både energirenovering, udvidelse af klubhusdelen med blandt andet nye omklædningsfaciliteter, ombygninger i forsamlingshuset og etablering af IT-faciliteter. Gennem renoverings og ombygningsprojektet er huset fremtidssikret, som det meget vigtige, både formelle og uformelle, mødested det er Andre fonde og egenfinansiering ,75 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,75 DKK

16 Ulstrup aktiv i uderummet Ulstrup IF vil udvikle foreningen ved at etablere faciliteter og igangsætte nye aktiviteter, som p.t. ikke eksisterer i Ulstrup og omegn. Det er med projektet formålet at få flere særligt unge - heriblandt foreningsløse unge og børneforældre til at være fysisk aktive sammen i uderummet. Også uden at være medlem af Ulstrup IF og samtidig skabe sociale fællesskaber. Der vil blive etableret aktivitetsudvikling og etablering af faciliteter indenfor aktiviteterne outdoor fitness, parkour samt skating og BMX. Ifm. gennemførelse af projektet vil der samtidig blive etableret netværk. Foreningen forventer at den kan øge antallet af medlemmer. Samtidig forventer foreningen at projektet vil bidrage til at erhvervslivet og her tænkes specielt turisterhvervet, udvikler sig eftersom at det bliver mere attraktivt at besøge området for såvel lokale borgere som turister. - Steen Pedersen Lokale og Anlægsfonden Andre fonde m.m ,50 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,50 DKK Smag og Oplev Favrskov har igangsat dette projekt i samarbejde med og Favrskov Erhverv. Formålet med projektet er at synliggøre de mange muligheder og herligheder, der er for såvel de lokale borgere som besøgende udefra, når de besøger landdistrikterne i. Det vil blive gjort igennem aktiviteter, som synliggør såvel de erhvervsdrivende som områderne i kommunen således at såvel de lokale borgere som turister udefra får øjnene op for hvad de såvel kan smage som opleve rundt i. Det forventes at projektet vil bidraget til at der skabes en Øget synliggørelse af området overfor turister, en øget opmærksomhed og stolthed over de tilbud, som har at tilbyde i hele kommunen, en øget efterspørgsel af produkter fra de lokale producenter, de lokale kunstnere m.fl. og ikke mindst øget fokus og synlighed på restauranter, spisesteder, hoteller, campingpladser m.m. Det forventes at projektet vil bidrage til hos de deltagende virksomheder at der såvel fastholdes som etableres flere arbejdspladser på baggrund af den fælles indsats. Yderligere information: s erhvervspulje s kommunale budgetramme ,00 DKK ,50 DKK ,00 DKK ,50 DKK

17 Vision Sall Lokalråd I forbindelse med projektet, har borgerne i Sall fået etableret et lokalråd og styrket samarbejdet om de sociale netværk og aktiviteter i Sall sogn. De har ifm. projektet fået udarbejdet en udviklingsplan, som har fungeret og fungerer som værktøj for den fremtidige udvikling i området og ikke mindst at styrke udviklingen i Sall og omegn. I forbindelse med projektet har de fået etableret en hjemmeside, etableret konferencefaciliteter i forsamlingshuset og der arbejdes på de forskellige delprojekter såsom multihus, aktiviteter for større unge og Friplejehjemmet i Sall. > Lokalråd Landdistriktspuljen Egenfinansiering ,63 DKK ,01 DKK ,00 DKK 9.280,62 DKK Landdistrikternes Transportbehov og Intelligent Samkørsel har gennemført og er ved at gennemføre projekter Landdistrikternes Transportbehov samt Intelligent Samkørsel. Begge projekter gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet. Projektets formål er at afklare i hvor stor grad Intelligent Samkørsel kan reducere persontransporten i landdistriktsområder ved at borgerne kører sammen og benytter sig af Intelligent samkørsel dvs. de deltagende bilister, kan se hvem i lokalområdet, der gerne vil med op at køre i samme retning som bilisten. Samtidig kan den, som ønsker et lift se hvilke bilister, der skal i den rigtige retning. Som en helt afgørende forudsætning for projektets succes er at bevidstgøre befolkningen i landdistrikterne omkring eksistensen af Intelligent Samkørsel og de muligheder, det giver. I den sammen hæng vil der blive udarbejdet en robust manual/håndbog for udbredelse af Intelligent Samkørsel så erfaringerne kan anvendes bredt i de danske landdistrikter. Voldum deltager i dette projekt. Begge projekter finansieres med tilskud fra Landdistriktspuljen og Landdistriktsprogrammet

18 Gudenåen - En strøm af oplevelser Gudenåen er en samlende faktor for de syv kommuner, som rummer store natur- og kulturværdier og et stort turismepotentiale. Indtil opstarten af projektet er der kun blevet arbejdet med dette potentiale i begrænset omfang og formålet med projektet er med udgangspunkt i potentialet at skabe flere arbejdspladser og øge turismeomsætningen i kommunerne Randers, Favrskov, Viborg, Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Hedensted. Visionen er at Gudenåen skal være en af Europas foretrukne floder med en strøm af oplevelser. Det indebærer, at projektet skal skabe en fælles turistmæssig identitet (brand) omkring Gudenåen, at projektet skal medvirke til, at der i området tilbydes turistprodukter på et højt kvalitativt niveau og at de mange oplevelser, som findes i og ved Gudenåen, bliver synliggjort i international sammenhæng. Modningen og synliggørelsen af flere salgbare produkter med Gudenåen som omdrejningspunkt skal øge gensalget, forlænge turisternes ophold og øge deres døgnforbrug og derigennem skabe mersalg. I er der mulighed for flere aktører at kunne øge deres salg og udvikle deres virksomheder. Foreningen Visit Gudenåen ,50 DKK LAGerne langs Gudenåen Randers, Favrskov, Viborg, Silkeborg, Horsens og Hedensted Kommunerne langs Gudenåen Region Midtjylland Anden finansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,50 DKK

19 - 19 -

20 Alle projekter i dette katalog er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, EU og den lokale aktionsgruppe i

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2012-13 LAG Horsens har til formål At fremme udviklingen i de lokale landdistrikter gennem samarbejde mellem frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører,

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Side 1 af 20. Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse. Familie og Samfund Midtjylland

Side 1 af 20. Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse. Familie og Samfund Midtjylland Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse "Vi kan bruge hinanden" - generationsmøde i skolen Familie og Samfund Midtjylland Hedensted 113.000 Projektets formål er at sætte fokus på lokalområdets

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune

Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune Fakta om Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune er en kommune med et samlet areal på 736,41 km 2. Ikast-Brande Kommune havde pr. 01-01-2011

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune Landsbyerne - i Løkken-Vrå Kommune Sdr. Harritslev Hundelev Hundelev-området Nr. Lyngby Rubjerg/ Gølstrup Rakkeby-området Rakkeby Vittrup Løkken-området Løkken Vejby Børglum Vrå-området Vrensted-området

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Projektbeskrivelse. Kernen. Ølstrups nye samlingssted. Juni 2015. Side 1 af 17

Projektbeskrivelse. Kernen. Ølstrups nye samlingssted. Juni 2015. Side 1 af 17 Projektbeskrivelse Kernen Ølstrups nye samlingssted Juni 2015 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Landsbyen Ølstrup... 3 Projektets idé... 3 Mål... 4 Målgruppe... 5 Projektet... 5 Delprojekt 1: Børnehuset

Læs mere

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende

Læs mere

Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009

Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009 Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009 1 Motivation Ansøgning Skive Kommune søger hermed Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner i samarbejde med LIFA Plan. Projektet

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter mulighedernes land - erfaringer fra 6 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende ubrydeligt mønster mod de største byer, og det

Læs mere

SKJØD Udviklingsplan 2011

SKJØD Udviklingsplan 2011 SKJØD Udviklingsplan 2011 Indhold Skjød Forord Lidt om Skjød Skjøds beliggenhed Skjøds historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Skjød Bybeskrivelse Borgermøde 12.maj

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

BYFORNYELSESPROGRAM. Birket, Torrig og Lindet

BYFORNYELSESPROGRAM. Birket, Torrig og Lindet BYFORNYELSESPROGRAM Birket, Torrig og Lindet Områdefornyelse 2009 INDHOLD Birket, Torrig og Lindet Nakskov Sakskøbing Maribo Rødbyhavn Byfornyelsesprogram 2009 Birket, Torrig og Lindet Udarbejdet af sbs

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere