Kunsten ud i landsbyerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunsten ud i landsbyerne"

Transkript

1 - 1 -

2 - 2 -

3 Kunsten ud i landsbyerne Igennem projektet er der skabt rum for udvikling af kunstværker i et tæt procesorienteret samarbejde mellem professionelle kunstnere og borgerne landsbyerne, som har deltaget og deltager i projektet. Kunsten ud i landsbyerne er et bredt kunst- og kulturprojekt i Favrskov kommunes landsbyer. Skjød Kommunens Kunstudvalg er initiativtager, og sammen med Favrskov Landsbyråd og står de bag projektet. Projekt Kunsten ud i landsbyerne skal ses som et bredt kulturprojekt, der som sit fornemmeste sigte har at involvere og inkludere borgerne i landsbyen, og midlet er involvering. Det er gruppen af landsbyboere, der sammen med kunstneren formulerer det tema og til dels den arbejdsproces, som kunstneren skal arbejde med. I første fase af projektet fik Skjoldelev og Lyngå etableret deres kunstværk. Landsbyerne Skjød og Laurbjerg fik etableret deres kunstværker i anden fase af projektet. Og landsbyerne Farre, Røgen og Vejerslev er ved at få etableret deres kunstværker i tredje fase. Skjoldelev Udover at projektet bidrager til at etablere kunstværker i de deltagende landsbyer, så har de ogsåv været og er med til at skabe kulturel vækst og sociale netværk i landsbyen. Større engagement i landsbyen for de involverede samt nye relationer mellem beboerne i landsbyen. Lyngå Finansiering Fase 1.0 Total projektsum: Anden finansiering Finansiering Fase 2.0 : Anden finansiering Finansiering Fase 3.0 s kommunale budgetramme Laurbjerg ,27 DKK ,00 DKK ,27 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,79 DKK ,00 DKK ,21 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK - 3 -

4 Innovationshuset Skjød Forsamlingshus Skjød Forsamlingshus er et interessentskab med stor lokal opbakning. Ud af ca. 200 husstande i Skjød Sogn, er 165 medlemmer af Skjød Forsamlingshus. Bestyrelsen for Skjød Forsamlingshus vedligeholder løbende huset, så det fremstår i fin stand. Huset har gode køkkenfaciliteter, der er alt i service til 100 personer. Borde og stole er af nyere dato. Efter Bestyrelsen og borgerne i Skjød, ønskerde at ændre Skjød Forsamlingshus til et multihus, ved at gøre det handicapvenligt (etablere et handicaptoilet), installere trådløst netværk og frigøre plads på førstesalen til indretning af et multirum til mindre arrangementer. Desuden har de energirenoveret huset, så opvarmningsomkostningerne er nedbragt Før ,41 DKK ,00 DKK Lokale og Anlægsfonden ,00 DKK ,00 DKK Egenfinansiering ,41 DKK Overdækket værested i Søften (KFUM) KFUM Spejderne - Søften Gruppen har etableret et udendørs overdækket areal på 50 kvm. Spejdergruppen består af ca. 120 aktive spejdere i alderen 7-16 år, og 30 ledere. De holder til ved Kvottrup Skov og Hattemagerskoven, hvor de har deres spejderhus og flittigt bruger den omgivende natur til forskellige undersøgelser. Den store interesse for spejderlivet i området gør, at Søtoftgruppen ind imellem har ventelister og der er brug for mere plads. Arealet vil udover at det bliver brugt til spejderne blive brugt til fritidsklubber, rollespilsklubber, SFO er, børnehaver, dagplejere m.m ,88 DKK ,88 DKK Nordea Fonden ,00 DKK ,00 DKK Friluftsrådet ,00 DKK Lokale og Anlægsfonden ,00 DKK - 4 -

5 Signal Krebs Signalkrebsen er en invasiv art i Alling Å og den har negativ indflydelse på vandløbssystemet, hvor den forskubber den økologiske balance. Blandt andet truer krebsen den unikke bestand af ørreder, hvis fødegrundlag og gydebanker den ødelægger, blandt andet ved at æde ørredens æg og yngel. På tværs af tre LAG-områder er der gjort en indsats for at udrydde den ødelæggende krebs. Det praktiske arbejde med at begrænse krebsen er udført af Danmarks Center for Vildlaks og består i måling af biologiske parametre for at vurdere og planlægge indsatsen samt selve opfiskningen. Randers Kommune Natur & Miljø LAGerne i Djursland, Randers og Favrskov Kommunerne i Djursland, Randers og Favrskov Friluftsrådet Miljøministeriet ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Ny brink til Haar Gadekær Haar gadekær har stor positiv betydning for de fleste i Haar og er et sted, hvor både motionister og cyklister af og til gør ophold. Gennem lang tid sprang gadekæret dog mere i øjnene på grund af dårlig vedligeholdelse især fordi brinken var revnet og sunken og trængte til en grundig renovering. Hovedaktivitet i det gennemførte renoveringsprojekt var nedtagning af den gamle brink, opsætning af sokkel til den nye brink, samt gensætning af ny brink. Derudover skulle arealet omkring gadekæret genindrettes med græs og beplantning. Den sidste del af projektet var en indvielse af det nye gadekær en stor begivenhed for byens borgere Haar Grundejerforening landsbyrådet Favrskov Spildevand A/S Privat finansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK 5.625,00 DKK - 5 -

6 Attraktiv Oase i Grundfør Ved Forsamlingshuset i Grundfør er der etableret et aktivt og rekreativt miljø ved navn Oasen. Oasen består af en terrasse ud mod et tilstødende anlæg, hvor forsamlingshusets brugere kan opholde sig i stedet for som tidligere lige tæt ved vejen. Terassen danner nu ramme om en del af byens udendørs arrangementer og øger samtidig social velfærd og netværk mellem tilflyttere og allerede etablerede beboere. Oasen vil være samlingssted for hele familien ifm. de mange forskellige arrangementer i området såsom: tøndeslagning, sankt hans fest, forårsfest, sommerens store grillfest, fællesspisning i sommerhalvåret, sangaftener, festival for up comers m.m. Lokale og Anlægsfonden Anden finansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Røgen Forsamlingshus som kulturhus Røgen Forsamlingshus har som led i en omfattende renovering, og bestræbelser på at ændre huset fra et traditionelt forsamlingshus til et moderne kulturhus, fået tilskud til etablering af bedre toiletfaciliteter. Projektet har som helhed ændret husets aktiviteter i retning af flere intime koncerter, teaterforestillinger med både danske og udenlandske kunstere for børn og voksne, filmklub og spiseklub. Effekten af disse aktiviteter har, sammen med de eksisterende fællesspisninger, betydet en vitalisering af nærmiljøet. Det har medvirket til at fastholde beboerne i området men også at tiltrække nye ved at styrke den interne kommunikation og dermed styrke sammenhængskraften i landsbyen. Egenfinansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK 2.733,00 DKK - 6 -

7 Pavilloner i Røgen Præstegårdsskov Med det formål at skabe bedre samhørighed mellem tre sogne, der hører under samme præst, og landsbyernes beboere har Røgen Menighedsråd opført 2 pavilloner i Røgen Præstegårdsskov. Tidligere fandtes der her kun shelter, sandkasse og en bom til at binde heste ved. Pavillonerne bruges nu som et rekreativt tilbud der kan udnyttes hele året rundt af alle. Ikke mindst er de tænkt til benyttelse af børnehaverne og skolerne i forbindelse med udflugter. Røgen Menighedsråd Friluftsrådet ,50 DKK ,50 DKK ,00 DKK ,00 DKK Voldby Friluftsbad Voldby Friluftsbad er et kæmpe aktiv for området, og de senere år har der været en øget brug af badet. Friluftsbadets fremtid var en overgang truet økonomisk af store udgifter, der var afholdt i forbindelse med skift fra naturgas til fjernvarme. Formålet med projektet har været at forbedre, udvide og optimere friluftsbadets faciliteter for brugerne for at sikre den solide tilgang af brugere og dermed stedets økonomi. Det er konkret sket gennem indkøb af membran, udskiftning af tag på omklædningsrum og kiosk, etablering af motoriske legeredskaber, trådløst netværk og opstart af Aqua Zumba for brugerne. Voldby Beboerforening landsbyrådet Nordea Fonden Egenfinansiering ,25 DKK ,44 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,81 DKK - 7 -

8 Formidling af fortidsminder ved Bidstrup Gods Danmarks Naturfredningsforening i Favrskov har, i samarbejde med Bidstrup Gods og Favrskov Kommune, gennemført et formidlingsprojekt med det formål at formidle fortidsminderne i Bidstrup skovene i sammenhæng med områdets natur og kulturlandskab. Skovene rummer 30 fortidsminder. Gennem projektet er det eksisterende stinet suppleret med nye strækninger, og hele stinettet er blevet afmærket med pæle og vejviserpile samt skiltning. Målet har været at skabe en kulturel vinkel for friluftslivet og hermed at gøre området til være et attraktivt mål for kommunens borgere og turister. Både fortidsminderne, landskabet og naturen i området har et potentiale, der gør det interessant langt ud over kommunegrænsen. Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Spor i Landskabet Egenfinansiering ,02 DKK ,25 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK 5.274,77 DKK Voldum Bypark Gennem et samarbejde mellem Solgårdsvængets Grundejerforening, Voldum Lokalråd og Voldum Pensionistforening er der skabt et rekreativt område centralt i Voldum. Det er sket ved at omdanne et vildt voksende omrpde til et regnvandsbassin med et omgivende grønt område. Parken er anlagt med aktivitetsområder, skulpturelle anlæg, bænke, stier og træer. Målgruppen er Voldums beboere, men der har været skelet specielt til at skabe et brugbart område for pensionisterne, dagplejerne, børnene og de unge. Projektet har medvirket til at gøre stedet attraktivt for beboerne men også for potentielle tilflyttere. Grundejerforeningen Solgårdsvænget Landsbyrådet i Favrskov Friluftsrådet ,48 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,48 DKK - 8 -

9 Bro over Gudenå ved Kællingehøl, Bjerring- Viborg Kommune har bygget en bro over Gudenåen. Broen er en del af plan for Aktivt liv omkring Gudenå, udarbejdet af Bjerringbro Udviklingsråd, som bl.a. også omfatter tilslutning til Trækstien langs Gudenåen. Formålet med projektet har været at etablere en permanent handicapvenlig cykel- og gangbro over Gudenåen, der skal forbinde og udvide det eksisterende stisystem på begge sider af Gudenå mellem Ulstrup, og Bjerringbro i Viborg Kommune. Viborg Kommune, Udviklingsafdelingen & Viborg Kommunerne Friluftsrådet Grønne Partnerskaber Anden finansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Virtuelt netværk i Projektet har haft til formål at etablere et virtuelt netværk på platformen infoland.dk. Landsbysamfundene får deres egen hjemmeside, som de selv sørger for at bygge op, og hvor det er muligt at dele informationer internt i landsbyen såvel som mellem landsbyerne. Alle landsbyer i har fået tilbud om gratis hjemmeside på Infoland.dk og om kurser i oprettelse og brug af hjemmesiderne. Der var stor efterspørgsel på brugerkurserne og måtte holdes ekstra kurser. En del landsbyer havde allerede deres egne hjemmesider og har derfor ikke været parate til at gøre brug af platformen. Landsbyrådet i ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

10 Favrskovruten Favrskovruten er et projekt, der har bidraget til at gøre kommunen til et mere attraktivt bosætningsområde gennem etablering af nemmere adgang til naturområderne. Konkret er det sket gennem kortlægning af alle kommunens stier og udarbejdelse af forslag til, hvordan de kan suppleres og bindes sammen i et stinet ved navn Favrskovruten. Arbejdet er samlet i en mappe med kort over eksisterende stier, men også ønsker til fremtidige stier findes i mappen. Projektet har også bidraget til at fremme folkesundheden og trivslen. - favrskovruten s kommunale budgetramme ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Udendørs værested i Søften To grundejerforeninger i Søften fik i 2013 anlagt et fælles område under åben himmel ved hjælp af blandt andet frivillige kræfter fra både unge og gamle fra lokalområdet. Formålet var at skabe et udendørs lege-, motions og samlingsareal til brug for alle i området. Søften er en lille landsby, der over de seneste år er ekspanderet til 2554 indbyggere. Udendørsaktiviteter til især børn og unge er ikke vokset tilsvarende men med det nyetablerede område eksisterer der nu et tilbud med moderne lege og motionsredskaber der indbyder til motorisk udfordring, leg og sjov for både børn og voksne. Grundejerforeningen Søndermarken Friluftsrådet Nordea Fonden Anden finansiering ,11 DKK ,61 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,50 DKK

11 Favrskov Business Branding Projektet Favrskov Business Branding, er en målrettet erhvervsturismeindsats iværksat af Favrskov Erhvervsråd. Projektet har øget mulighederne for at modtage gæster i Favrskovvirksomheder på en professionel måde, så gæsterne på en ny og positiv måde oplever både værtsvirksomheden, erhvervslivet i Favrskov, naturen i området og seværdige attraktioner. Synergieffekten af projektet har været, at gode historier har spredt sig som ringe i vandet og øget sandsynligheden for, at man vil handle og samarbejde med Favrskovvirksomheder, og at turismen i Favrskov er blevet brandet udadtil ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Udviklingsplaner og landsbylokalplaner Gennem udarbejdelse af udviklingsplaner for de enkelte lokalområder har beboere i Favrskovs landområder fået redskaber til at styrke deres områder. Udviklings- og handleplanerne er blevet koordineret med, og i en vis udstrækning integreret i, landsbylokalplaner. Målgrupperne har været borgere, foreningsrepræsentanter og erhvervsdrivende i de enkelte landsbysamfund og effekten har været en større sandsynlighed for flere tilflyttere til landområderne i kommunen Planafdelingen s kommunale budgetramme ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

12 Projekt aktivt fælleshus i Skjoldelev Foreningen Skjoldelev Forsamlingshus har givet forsamlingshuset et tiltrængt løft. Ved opførelse af en tilbygning, renovering og reduktion af husets energiforbrug er der skabt et tidssvarende og fremtidssikret fælleshus. Tilbygningen rummer et handicaptoilet som vil øge brugergruppen og på førstesalen er en række små depotrum ombygget til et større aktivitets og møderum. Som en del af projektet er der også installeret udstyr til lys, lyd og billedformidling, trådløst netværk, teleslynge og spilkonsoller til aktiviteter for både børn og voksne. Køkkenet er også renoveret med opsætning af vaskbare paneler og en vask, så der kan opnås tilladelse til madlavning. Lokale og Anlægsfonden Anden finansiering ,61 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,61 DKK Det fælles landsbytorv i Hadbjerg De tre landsbyer Ødum, Selling og Hadbjerg har i samarbejde skabt et udendørs fællesområde i Hadbjerg. Området er et møde og aktivitetssted for alle beboere i området som er præget af befolkningsvækst og derfor har brug for at øge tilbuddene i takt med væksten. Multibane, Krolf og petanquebane, historiehus samt diverse infotavler indgår i projektet. Området, hvor møde og aktivitetsstedet er etableret, ligger i tilknytning til en ny skolehal som er bygget inklusive nye tilkørselsveje. Så valget af sted er begrundet i, at der i forvejen foregår mange aktiviteter her omkring, i skole, idrætsforening, SFO, børnehave og kirke. Lokale og Anlægsfonden Friluftsrådet ,50 DKK ,50 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

13 Farre i bevægelse Projektet Farre i bevægelse, som Farre Kulturog Idrætsforening står for, omfatter to nye attraktive udendørs faciliteter på Farre Stadion en naturfitnessbane og en multibane. Titlen henviser til de mange nye udfoldelsesmuligheder, som der med disse to nye anlæg er skabt rammer for, og formålet har været at få Farre Stadion til at fremstå væsentligt mere attraktivt for hele lokalbefolkningen med henblik på fysisk udfoldelse og samvær. Opførelsen af en natur-fitnessbane samt en multibane har styrket fritidslivet i området. Der er gratis adgang til faciliteterne for byens borgere året rundt, og de to anlæg har givet børn og voksne en mulighed for at dyrke motion sammen under uformelle former. Farre Kultur og Idrætsforening Lokale og Anlægsfonden Egenfinansiering Privat finansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK Energiforum Favrskov Energi Forum Favrskov er en ny energi-portal i Favrskov. Portalen er for virksomheder, håndværkere, borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter i Favrskov, og har til formål at skabe synlighed på energiområdet og udbrede vedvarende energi og energieffektivisering i Favrskov. Energi Forum Favrskov er blevet et lokalt samlingssted for viden, vejledning og uddannelse inden for energi. Det er gratis for virksomheder at deltage og være synlig på portalen! Energi Forum Favrskov er etableret i samarbejde mellem Den jydske Haandværkerskole, Favrskov Erhvervsråd og med tilskud fra. Siden Energi Forum Favrskov på Favrskov Erhverv ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

14 Vejerslev en historisk landsby i nutiden Byen Vejrslev har et relativt bredt kulturelt tilbud med idrætsforening med tennisbaner, Borger-og Kulturhus med fællesspisning og et menighedsråd, som arrangerer koncerter og eksempelvis gospelworkshops i kirken. Byens centrale placering midt på landevejen Silkeborg/Randers og tæt på A26 gør derfor byen til et oplagt boligområde og landsbyrådet i Vejerslev har, med en permanent udstilling og historiske ruter, ønsket, at synliggøre byen som et interessant sted med et aktivt foreningsliv. Med en årlig stor aktivitetsdag om historien har projektet skabt en anderledes byfest. Udgangspunktet har været byens historie som klosterby i middelalderen, men også andre historiske perioder er siden blevet inddraget. Landsbyrådet i Vejerslev Vejerslev Menighedsråd Nordea Fonden Privat finansiering ,00 DKK ,50 DKK ,00 DKK 3.500,00 DKK ,00 DKK 637,50 DKK Gadekæret i Grundfør Projektet Aktivt miljø ved gadekær og regnvandsbassin, har skabt et aktivt fællesrum i landsbyen Grundfør, hvor beboerne kan mødes på tværs af alder. Det bidrager til at styrke fællesskabet og sammenhængskraften. Konkret betyder det at gadekærets høje kant mod den passerende Møllevej er bortskaffet og et rækværk er opsat, så børn ikke risikerer at falde i. Grundfør har med projektet fået et udflugtsmål til beboere i alle aldre, der også tjener som et uformelt mødested. Det har styrket sammenhængskraften i landsbyen, givet den enkelte større livskvalitet og gjort Grundfør til et attraktivt sted at bo. Grundfør Borgerforening Friluftsrådet Anden finansiering DKK ,87 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK

15 Mejerigrunden i Vellev Vellev er en landsby med et vigende befolkningstal og svigtende tilflytning af ressourcestærke familier. Der har også manglet et fælles mødested, men en gruppe lokale ildsjæle har nu omdannet den kvm. store, tidligere mejerigrund til et fælles samlingssted med grillhytte, nøddehegn, vildtfuglehegn, hyggekrog, krolfbane og græsareal med delvis blomstereng. Gennem projektet er der skabt et naturligt samlingssted for Vellevs og oplandets borgere. Området er blevet indrettet meget enkelt, så der er skabt en ramme for at lade fantasien blomstre. Der er nu skabt mulighed for at afholde mange forskelligartede arrangementer eksempelvis Skt. Hans aften, fællesspisning, familiemotion og meget mere. Borgerforeningen i Vellev Dagplejens kunst på Mejerigrunden > Kulturudvalget Landsbyrådet Vejerslev Menighedsråd Nordea Fonden Privat finansiering ,00 DKK ,50 DKK ,00 DKK ,00 DKK 3.500,00 DKK ,00 DKK 637,50 DKK Vitten Forsamlingshus Vitten Forsamlingshus er et selvejende andelsselskab. Huset fungerer også som klubhus for den lokale idrætsklub. Huset var utidssvarende og nedslidt og bestyrelsen har nu, i samarbejde med Vitten Borger og Idrætsforening, gennemført en total modernisering af huset. Den indbefatter både energirenovering, udvidelse af klubhusdelen med blandt andet nye omklædningsfaciliteter, ombygninger i forsamlingshuset og etablering af IT-faciliteter. Gennem renoverings og ombygningsprojektet er huset fremtidssikret, som det meget vigtige, både formelle og uformelle, mødested det er Andre fonde og egenfinansiering ,75 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,75 DKK

16 Ulstrup aktiv i uderummet Ulstrup IF vil udvikle foreningen ved at etablere faciliteter og igangsætte nye aktiviteter, som p.t. ikke eksisterer i Ulstrup og omegn. Det er med projektet formålet at få flere særligt unge - heriblandt foreningsløse unge og børneforældre til at være fysisk aktive sammen i uderummet. Også uden at være medlem af Ulstrup IF og samtidig skabe sociale fællesskaber. Der vil blive etableret aktivitetsudvikling og etablering af faciliteter indenfor aktiviteterne outdoor fitness, parkour samt skating og BMX. Ifm. gennemførelse af projektet vil der samtidig blive etableret netværk. Foreningen forventer at den kan øge antallet af medlemmer. Samtidig forventer foreningen at projektet vil bidrage til at erhvervslivet og her tænkes specielt turisterhvervet, udvikler sig eftersom at det bliver mere attraktivt at besøge området for såvel lokale borgere som turister. - Steen Pedersen Lokale og Anlægsfonden Andre fonde m.m ,50 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,50 DKK Smag og Oplev Favrskov har igangsat dette projekt i samarbejde med og Favrskov Erhverv. Formålet med projektet er at synliggøre de mange muligheder og herligheder, der er for såvel de lokale borgere som besøgende udefra, når de besøger landdistrikterne i. Det vil blive gjort igennem aktiviteter, som synliggør såvel de erhvervsdrivende som områderne i kommunen således at såvel de lokale borgere som turister udefra får øjnene op for hvad de såvel kan smage som opleve rundt i. Det forventes at projektet vil bidraget til at der skabes en Øget synliggørelse af området overfor turister, en øget opmærksomhed og stolthed over de tilbud, som har at tilbyde i hele kommunen, en øget efterspørgsel af produkter fra de lokale producenter, de lokale kunstnere m.fl. og ikke mindst øget fokus og synlighed på restauranter, spisesteder, hoteller, campingpladser m.m. Det forventes at projektet vil bidrage til hos de deltagende virksomheder at der såvel fastholdes som etableres flere arbejdspladser på baggrund af den fælles indsats. Yderligere information: s erhvervspulje s kommunale budgetramme ,00 DKK ,50 DKK ,00 DKK ,50 DKK

17 Vision Sall Lokalråd I forbindelse med projektet, har borgerne i Sall fået etableret et lokalråd og styrket samarbejdet om de sociale netværk og aktiviteter i Sall sogn. De har ifm. projektet fået udarbejdet en udviklingsplan, som har fungeret og fungerer som værktøj for den fremtidige udvikling i området og ikke mindst at styrke udviklingen i Sall og omegn. I forbindelse med projektet har de fået etableret en hjemmeside, etableret konferencefaciliteter i forsamlingshuset og der arbejdes på de forskellige delprojekter såsom multihus, aktiviteter for større unge og Friplejehjemmet i Sall. > Lokalråd Landdistriktspuljen Egenfinansiering ,63 DKK ,01 DKK ,00 DKK 9.280,62 DKK Landdistrikternes Transportbehov og Intelligent Samkørsel har gennemført og er ved at gennemføre projekter Landdistrikternes Transportbehov samt Intelligent Samkørsel. Begge projekter gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet. Projektets formål er at afklare i hvor stor grad Intelligent Samkørsel kan reducere persontransporten i landdistriktsområder ved at borgerne kører sammen og benytter sig af Intelligent samkørsel dvs. de deltagende bilister, kan se hvem i lokalområdet, der gerne vil med op at køre i samme retning som bilisten. Samtidig kan den, som ønsker et lift se hvilke bilister, der skal i den rigtige retning. Som en helt afgørende forudsætning for projektets succes er at bevidstgøre befolkningen i landdistrikterne omkring eksistensen af Intelligent Samkørsel og de muligheder, det giver. I den sammen hæng vil der blive udarbejdet en robust manual/håndbog for udbredelse af Intelligent Samkørsel så erfaringerne kan anvendes bredt i de danske landdistrikter. Voldum deltager i dette projekt. Begge projekter finansieres med tilskud fra Landdistriktspuljen og Landdistriktsprogrammet

18 Gudenåen - En strøm af oplevelser Gudenåen er en samlende faktor for de syv kommuner, som rummer store natur- og kulturværdier og et stort turismepotentiale. Indtil opstarten af projektet er der kun blevet arbejdet med dette potentiale i begrænset omfang og formålet med projektet er med udgangspunkt i potentialet at skabe flere arbejdspladser og øge turismeomsætningen i kommunerne Randers, Favrskov, Viborg, Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Hedensted. Visionen er at Gudenåen skal være en af Europas foretrukne floder med en strøm af oplevelser. Det indebærer, at projektet skal skabe en fælles turistmæssig identitet (brand) omkring Gudenåen, at projektet skal medvirke til, at der i området tilbydes turistprodukter på et højt kvalitativt niveau og at de mange oplevelser, som findes i og ved Gudenåen, bliver synliggjort i international sammenhæng. Modningen og synliggørelsen af flere salgbare produkter med Gudenåen som omdrejningspunkt skal øge gensalget, forlænge turisternes ophold og øge deres døgnforbrug og derigennem skabe mersalg. I er der mulighed for flere aktører at kunne øge deres salg og udvikle deres virksomheder. Foreningen Visit Gudenåen ,50 DKK LAGerne langs Gudenåen Randers, Favrskov, Viborg, Silkeborg, Horsens og Hedensted Kommunerne langs Gudenåen Region Midtjylland Anden finansiering ,00 DKK ,00 DKK ,00 DKK ,50 DKK

19 - 19 -

20 Alle projekter i dette katalog er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, EU og den lokale aktionsgruppe i

Baggrund. Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer:

Baggrund. Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer: Landsbypolitik Byrådet vedtog den 31. marts 2009 Landsbypolitikken med den bemærkning, at der tillige er tale om visioner, der markerer en langsigtet udvikling for landsbyerne. Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Workshop for Smag og Oplev aktører. 12. november 2013

Workshop for Smag og Oplev aktører. 12. november 2013 Workshop for Smag og Oplev aktører 12. november 2013 Program Velkomst og kort præsentationsrunde navn og virksomhed Præsentation af Smag og Oplev Favrskov projektet, projektejernes hensigt med projektet

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Der foreligger i alt 10 ansøgninger deraf - 8 projekter, der har fået tilsagn/betingede tilsagn fra Lag Middelfart på i alt 1.153.681,37

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Ansøgningsskema Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Projektnummer Modtaget den Behandlet den Afsluttet den

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Motionsmødesteder. i det fri - sådan gør du. Hvorfor etablere motionsmødesteder 4 Skal motionsredskaberne være af træ eller metal?

Motionsmødesteder. i det fri - sådan gør du. Hvorfor etablere motionsmødesteder 4 Skal motionsredskaberne være af træ eller metal? Motionsmødesteder i det fri - sådan gør du Hvorfor etablere motionsmødesteder 4 Skal motionsredskaberne være af træ eller metal? 5 Den rette placering l Motionsmødestedets indhold Lovgivning, regler og

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Aktivitetsområde i Mogenstrup

Aktivitetsområde i Mogenstrup Aktivitetsområde i Mogenstrup Projektbeskrivelse m/budget og finansieringsplan Projektansvarlige: Øster Sogns Beboerforening, Vuggestuen Søstjernen, Børnehaven Blæksprutten, Hjelm Hede Friskole. Oplysninger

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 2. august 2015 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby i

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter 2013

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter 2013 Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter 2013 Der foreligger i alt 7 ansøgninger: 4 LAG-projekter, 2 Fiskeri LAG-projekter og 1 ansøgning alene om tilskud til mellemfinansiering

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Visionen for Vester Nebel Multihus Vester Nebel Multihus er stedet, hvor byens borgere samles. Et sted, der summer af aktivitet

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012 ,ngafdhalkjæshfdjakældshfkaljshfdkljajshdfkljs MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD VIL VI HVORDAN SKAL MULTIHUSET INDRETTES OVERSIGTSPLAN OG SNIT MULTIHUSET STUEPLAN

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger

Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger REV. 08.05.2015 Indholdsfortegnelse DISPOSITIONSFORSLAG

Læs mere

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 2 Oplysninger om den lokale aktionsgruppe Årstal, som indberetningen vedrører: 2009 Navn på lokal aktionsgruppe: Type af lokale aktionsgruppe:

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Titel. Ansøger

Projektbeskrivelse. Titel. Ansøger Projektbeskrivelse Titel Ansøger Kontaktoplysninger OASEN Rekreativt grønt område: - til synliggørelse/formidling af egnens kulturmiljø/-arv, - til friluftsaktiviteter, - med stisystemer samt multiplads

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

De 75 støttede projekter har i alt modtaget 9,7 mill.kr., og der er igennem støtten skabt projekter for i alt 38,7 mill.kr.

De 75 støttede projekter har i alt modtaget 9,7 mill.kr., og der er igennem støtten skabt projekter for i alt 38,7 mill.kr. LAG Aabenraa Uddrag og statistik på indstilling af projekter til tilskud fra den lokale aktionsgruppe under landdistriktssprogrammet fra 2007 frem til ultimo 2012 LAG Aabenraa har i perioden 2007 frem

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 9. december 2010. Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 9. december 2010. Starttidspunkt 19:00 Landsbyrådet Referat Mødedato 9. december 2010 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Kantinen i Administrationsbygningen, Hammel Henning Marker, Anbæk, Knud Boye Nielsen, Sandby, Frits Clausen,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011

Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011 Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011 REGION HOVEDSTADEN Tilbygning til Taarbæk Vandskiklub Taarbæk Vandskiklub i Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 98.000 kr. til en tilbygning på 33 m².

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2017

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2017 Lokalområde der søger Løvskal egnen Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Løvskal egnens Lokalråd Bestyrelsen, formand Lone Frandsen Løvskal Landevej 12, Løvskal 8850 Bjerringbro

Læs mere

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v.

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. 00.30.08P20 08 1676 I forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 foreligger der en lang række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet. Nogle af disse

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter august 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter august 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter august 2015 Region Hovedstaden Multibane i Hvidovre Hvidovre IF modtager i samarbejde med Risbjergskolen 100.000 kr. til en multibane. Multibane i Aakirkeby Aakirkeby

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund

Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Hvad er en Blomstrende Landsby? En landsby, der har taget den beslutning, at udviklingen vil de selv bestemme og styre. De bruger programmet

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

KULTUR I LANDDISTRIKTERNE.

KULTUR I LANDDISTRIKTERNE. . Velkomst Præsentation af Tovholder Idegrundlag Køreplan PAUSE Kulturpakker www.kulturihimmerland.dk KULTUR I Afslutning med mulighed for spørgsmål Tovholder Jan Vestergaard Bosat i landsbyen Skelund

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune.

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Den. 3. november 2015 Ansøgning til Landsbyprisen 2016 fra NordvestKRAFT. NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Siden efteråret 2012 har repræsentanter

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere