INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO"

Transkript

1 INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl

2 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet indeholder de nødvendige praktiske oplysninger om det kommende skoleår. For at gøre det nemt og overskueligt er oplysningerne ordnet alfabetisk. Er du stadig i tvivl om noget, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte skolen, eller se vores hjemmeside. Du er også velkommen til at følge skolens liv på: Program for dagen... Ankomst, indkvartering og kaffe Velkomst i hallen Kontaktgruppemøder med forældre Farvel til forældre Aftenhygge med kend dit værelse, sang og kaffe Godnat Søndag d. 9. august 2015 kl Videbechs Allé Viborg Telefonnr

3 Skolens grundlag UDGANGSPUNKTER 1. Vi forventer, at vore elever overalt udviser en hensynsfuld optræden. 2. Vi forventer, at skolearbejdet og det praktiske arbejde passes, og at man møder til alle ting. 3. Vi forventer, at henstillinger fra skolens personale efterkommes. 4. Vi forventer, at vore elever deltager aktivt og positivt i skolens hverdag. EFTERSKOLELIV På Hald Ege Efterskole har vi vision om, at dit efterskoleophold skal være en bro til dit frem-tidige liv. Du vil her kunne få afprøvet nogle af dine drømme om fremtidige erhvervs- og uddannelsesvalg, så du bliver klogere på, hvad du vil efter 9. eller 10. klasse. Du kan finde ud af om en interesse i fremtiden skal være din hobby eller dit job! Du vil kunne få tid til at fordybe dig, undersøge og finde ud af, om du ved nok om et fag, der interesserer dig! Og arbejde med det, du har mest lyst til og se om drømmene holder! Og alt det kommer til at foregå sammen med andre. Vi tror nemlig på, at det er sammen med andre, man vokser og bliver klogere på sig selv i sin søgen efter et holdbart livsgrundlag. På den måde har vi også en vision om, at et efterskoleophold på Hald Ege kan bygge bro til din fremtid: Du vil få endnu mere selvtillid og være åben over for andre med blik for de muligheder, livets mange valg vil give dig. Baggrund og værdier Vi er oprettet i 1988 af fagbevægelserne i Århus, Viborg og Ringkøbing amter. Vi lægger vægt på sammenhæng og ligestilling mellem skolens boglige, praktiske og musisk/kreative aktiviteter. I vores idegrundlag indgår ord som: Solidaritet Demokrati Medansvar Humanisme Almen dannelse Disse ord forsøger vi at holde i live og i bevægelse ved at bruge dem aktivt i skolens hverdag, ånd og tone: Vi snakker ikke kun om miljøproblemerne men sorterer vort affald osv. Gennem forpligtende samværs og arbejdsformer vil vi gerne vise dig, at det er vigtigt, at man tænker på andre end sig selv og har blik for om alle har det godt. Både globalt men også i det nære, sociale liv på efterskolen.

4 ALKOHOL /RUSMIDLER Husk, at du under ingen omstændigheder må være i besiddelse af eller påvirket af alkohol. Det gælder også til og fra skolen. Forbuddet omkring andre rusmidler, f.eks. hash og diverse euforiserende stoffer, gælder også derhjemme i ferier og weekender. Ved overtrædelser ad dette må man påregne bortvisning. BOFORHOLD Skolen har 3- og 4-sengs-værelser med med bad- og toiletforhold til deling mellem 2 værelsers beboere. BRAND Af hensyn til brandfare er der installeret røgdetektorer på alle værelser, og der er brandslukningsudstyr på alle gange. Det er ikke tilladt at tænde stearinlys på værelserne. Ved brand skal du følge brandinstrukserne. BØGER De materialer, du skal bruge til undervisningen bliver udleveret af os. Hvis du har ordbøger, herunder retstavningsordbøger, er det en god ide at medbringe disse. Du skal behandle skolens materialer med omhu. Det gælder også materialer, der er lånt på Amtscentralen. Hvis materialerne beskadiges eller bortkommer skal de erstattes. CYKEL Du skal medbringe en cykel, da det er en god og billig måde at transportere sig på, og du vil ofte få brug den. Desuden skal cyklen bruges i introdagene. Husk også cykelhjelm, da den skal benyttes, når du cykler i undervisningssammenhænge. Det behøver ikke at være en ny, smart cykel; en havelåge er glimrende. DAGSPLAN Rengøring Morgenmad Samling Undervisning Middag og pause Undervisning Aftensmad Lektietime Aftenaktiviteter Aftenskaffe På eget værelse På vej i seng Ovenstående skema er et eksempel, som kan variere lidt fra dag til dag og fra elev til elev. Vi forbeholder os ret til ændringer. DYR Af hensyn til andre kammeraters allergi og almindelig hygiejne er det ikke tilladt at holde dyr på værelserne. EKSKURSIONER/TURE Der vil blive en række mindre ekskursio-ner og udflugter i løbet af skoleåret. Desuden er der en fælles tur for hele skolen. Prisen for denne er inkluderet i skolepengene. Ved skolestart er I informeret om evt. ekstraudgifter til ture eller materialer på grenene.

5 ELEVBANK Skolen har en elevbank, hvor eleverne kan indsætte og hæve penge efter gensidig aftale med forældrene. Banken er normalt åben 3 gange om ugen. Konto reg.nr konto ELEVBILLEDE Ved afslutningen af skoleåret bliver der taget et fælles elevbillede, som kan købes af eleverne. ELEVRÅD I september oprettes et elevråd. Elevrødderne vælges på et fællesmøde. Til at hjælpe elevrådet udpeges der en elevrådskontaktlærer. BROBYGNING Hver elev kan kommer i erhvervspraktik, som aftales med forældre, elev og skolevejleder. Alle 10. klasserne kommer i brobygning i 1 uge i efteråret. Det er desværre ikke længere muligt for 9. klasserne. FAMILIEBESØG Forældre og andre pårørende er altid velkomne til at besøge eleven på skolen. Eleven skal dog melde besøget til vagtlæreren. FERIEPLAN Ferie- og årsplan udleveres ved mødet i april. Ændringer til årsplan kan og vil helt sikkert forekomme. I vil blive informeret derom første gang igen til august. FLYTNING Ved opholdet på skolen skal der ikke meldes flytning til folkeregistret. FORSIKRING Eleven skal være dækket af en familieansvarforsikring. FRAVÆR Hvis eleven ønsker at forlade skolens område om aftenen i stilletimen f.eks i forbindelse med biograf eller svømmehal, kan det kun ske efter aftale med kontakt-læreren eller stander. Når eleven i øvrigt forlader skolen skriver vedkommende sig på ud-af-huset -listen. FRITAGELSE Hvis eleven ønsker at få fri fra skolen, kan det kun ske efter forudgående henvendelse fra forældrene. Henvendelsen skal ske senest dagen før. Vi anmoder forældrene om kun at benytte denne mulighed i helt særlige tilfælde. Der vil i løbet af året være arrangementer, hvor eleven skal være her f.eks. til bliveweekender, teaterforestillinger osv. FORÆLDRESAMTALER Der afholdes 2 forældresamtaler, hvor forældrene og eleven sammen med kontaktlæreren drøfter elevens udbytte af opholdet.ved sidste samtale drøftes fremtidsplaner for eleven. Tidspunktet for samtalerne fremgår af årsplanen. FRITID Din fritid på skolen kan du benytte til mange forskellige aktiviteter. Du skal

6 selvfølgelig have klaret lektier, men et efterskoleophold er også muligheden for sammen at være med til at skabe et fællesskab. Det kan du bl.a. ved at deltage i planlagte aftenaktiviteter, ved at dyrke sport og ved at medvirke i de aktiviteter, som vagtlærere eller andre elever spontant sætter i gang. FÆLLESARRANGEMENT Der er naturligvis mødepligt til alle fællesarrangementer. Der er fællesarrangementer ca. 2 gange om måneden. GÆSTER Får eleven gæster, skal disse melde sig hos vagtlæreren og indskrives i gæstebogen. Det skal også meldes, om gæsten deltager i måltider. Vi forventer naturlig-vis, at gæster overholder skolens regler, og at de forlader skolen senest kl I begrænset omfang og efter aftale kan gæster overnatte 1 nat - enten fra fredag til lørdag eller fra lørdag til søndag. Overnatning på øvrige nætter kan normalt ikke finde sted.prisen for overnatning er kr. 50 pr. døgn incl. mad. HVAD SKAL MAN HAVE MED Tøj: varmt udetøj, regntøj, til visse grene arbejdstøj, der kan tåle pletter og snavs, idrætstøj - inde og ude, specielt indesko til hallen. Andet: skoletaske med indhold. Det er en god ide at medbringe sin bærbare computer, hvis man har en. Til værelset: Dyne og hovedpude, rullemadras og sengelinned, håndklæder og toiletsager, krus, bestil og tallerken (til brug på værelset og til ekskursioner), vækkeur. Og så er det en god ide at medbringe termokande, blomster, plakater, læselampe, små tæpper og andet, der kan gøre værelset hyggeligt. KONTAKTGRUPPE Til hver enkelt lærer er knyttet en gruppe elever, som kaldes en kontaktgruppe. Kontaktlæreren er bindeled mellem skole og hjem. Gruppen varetager praktiske og sociale funktioner. Hvis nogen har særlige problemer f.eks. med allergi, astma, vådliggeri eller lignende bedes dette meddelt kontaktlæreren senest til august. KØKKEN/RENGØRING Alle elever deltager i løbet af året i arbejdet i køkkenet samt i rengøringen af visse fællesarealer. MAD Eleverne deltager i fremstillingen af den daglige kost sammen med køkkenpersonalet. Kosten er varieret og ernæringsmæssigt rigtigt sammensat. Skolen tilpasser hele tiden sin kostpolitik, således at der også her tages hensyn til, at kosten bliver så miljøvenlig som overhovedet muligt. MATERIALER/TURE Ved større elevarbejder til eget brug eller grenture kan der blive tale om betaling. MEDBRING IKKE Fjernsyn, knallert, scooter, el-kedel og køleskab, toaster o.lign.

7 MEDICIN Vi opbevarer særlig medicin i et aflåst skab på lærerværelset. I mindre omfang kan vi hjælpe med en hovedpinepille, men skolen uddeler generelt ikke hverken vitaminpiller, strepsil eller anden håndkøbsmedicin. Ved man, at man jævnligt har brug for disse ting, skal de medbringes eller købes på et nærliggende apoteksudsalg. MOBILTELEFON Mobiltelefonen må kun benyttes i fritiden. Den må ikke benyttes i undervisningen og ved fællesarrangementer, dvs. fællesmøder, samlinger, under spisning, foredrag mm. Dog kan telefonen indgå som en del af undervisningen. MORGENFRISK Eleven skal til morgenmaden være nyvasket og i tøjet. Det er vigtigt at få sin søvn så man får mest muligt ud af dagen. Kan du ikke komme til tiden om morgenen, kan det skyldes at du ikke passer din seng om natten. Det vil din kontaktlærer helt sikkert spørge ind til. MORGENVÆKNING Eleven skal selv sørge for at komme op om morgenen og møde rettidig til morgenmaden - uanset om man er sulten eller ej. MØDEPLIGT Der er naturligvis mødepligt til alle obligatoriske og selvvalgte timer, samt til morgen og middagsmåltider og andre fællesarrangementer. Husk at møde til tiden - også til køkkentjans kl Det er en forudsætning for hele opholdet, at du overholder din mødepligt. MØNTVASK Der er vaskemaskiner, tørretumbler, strygejern og strygebrædt på skolen. For vask og tørring betales et mindre beløb. NABOER Efterskolen er placeret i et parklignende beboelsesområde, hvor der er mange andre beboere. Vi forventer, eleverne er hensynsfulde over for naboerne. NATTESØVN Det er en menneskeret, at der er 8 timers ro i døgnet. Dvs. at fra kl til næste morgen kl er eleven i ro på eget værelse. NATTEVAGT Nattevagten overnatter på skolen og kan opsøges om nødvendigt. NYHEDSBREV Der udsendes nyhedsbreve til de enkelte hjem, mindst 6 om året. NØGLER Ved ankomsten udleveres der nøgler til værelse og skab. Ved tab eller bortkomst af værelsesnøgle betales kr. 80, der dækker omkodning af cylinder samt ny nøgle. PAS Hvis eleven ikke allerede har et gyldigt pas, så bør I anskaffe et, der jo skal bruges til vores udlandstur.

8 POST Al post til elever på skolen adresseres således: Elevens Navn Hald Ege Efterskole Videbechs Alle Viborg REGLER 1. Det er ikke tilladt at indtage spiritus på skolen - eller på vej til og fra skolen. Der må påregnes bortvisning. 2. Det er ikke tilladt at besidde eller indtage euforiserende stoffer af enhver art, mens du er elev på skolen - gælder også i ferier og weekender. Hvis dette overtrædes må man påregne øjeblikkelig bortvisning. 3. Tobaksrygning på hele skolen er forbudt både for elever, ansatte og gæster. 4. Beskadigelse af skolens inventar og ejendom medfører erstatningspligt se under forsikring. 5. Der er mødepligt til undervisning, samlinger, kontaktgruppemøder, fællesmøder samt morgenmad og middagsmad. RENGØRING Den daglige rengøring foretages af elever. På alle værelser findes koste, spande, rengøringsartikler mm. Erstatningspligten omfatter også disse ting. SNAVSETØJSKURV Det vil være en meget god ide, hvis eleven medbringer en snavsetøjskurv. SYGDOM Skolen er tilknyttet et lægehus i Viborg. Lægen kan benyttes i akutte tilfælde, alt andet ordner man ved egen læge. Sygdom skal meldes til vagten ved morgenmaden og senest kl Den syge vil få besøg af sygepasseren i løbet af formiddagen. Ved alvorlig sygdom ud over 2 dage anbefaler vi, at eleven så vidt muligt tager hjem. TANDPLEJE Alle elever bør søge at klare almindeligt tandeftersyn og forudsigelige tandbehandlinger hos egen tandlæge i forbindelse med ferier/forlængede weekends. TELEFONER Skolens telefonnummer er: Telefon: Fax: Skolens forstander, viceforstander, afdelingsleder og sekretær træffes bedst dagligt mellem kl Kontoret er dog åbent fra kl Efter kl træffes vagtlæreren på Mobil: TRANSPORT Der er busforbindelse mod Viborg og Herning ca. hver time. VÆRELSER Hver dag skal der redes seng, ryddes op, fejes, tømmes skraldespand og luftes ud. Én gang om ugen er der større værelsesrengøring. Op til ferier er der udvidet rengøring på værelser og fællesområder. Der gælder særlige regler for indretning.

9 TYVERI Ting bliver nogle gange væk når man bor mange sammen. Det er let at kalde det for tyveri men vores erfaring er at tingene for det meste dukker op igen. Hvis du har noget du er særlig glad for så lås det af i pengeskabet i bunden af dit skab. WEEKEND I weekenden arrangeres der forskellige aktiviteter, som vi anbefaler, at du deltager i. Se også under fritid. Hvis du framelder dig en weekend, skal du senest tirsdag meddele dette. Når man tager hjem i weekenden, skal man forlade skolen senest fredag kl og tidligst vende tilbage søndag kl Man tilmelder sig en hel weekend, dog kan man lave undtagelser; det kræver dog mindst en forældreopringning. Når man er på skolen i en weekend, deltager man i de huslige pligter og i de obligatoriske arrangementer, ligesom man sover på skolen om natten. WEEKENDBESØG Hvis eleverne ønsker at besøge hinanden i en weekend, kan dette kun ske efter henvendelse til skolens kontor fra begge elevers forældre. Besøg på skolen - se under gæster. WEEKEND - HJEMREJSE - gælder også til ferier. Hjemrejse kan først finde sted efter kl , og vi vil bede forældrene om ikke at spørge deres barn fri før dette tidspunkt, da en sådan opbrudsfornemmelse hurtig vanskeliggør undervisningen for de tilbageblevne. MEDARBEJDERE Forstander: Erik Nygaard Junker Viceforstander: Mette Nygaard Junker Afdelingsleder: Lars Lærkesen Holm Charlotte Stou Steffen Højer Køkkenpersonale: Katja Ørndrup (leder) Marianne L. Nielsen Helle Bach Tove Nielsen Lene Grønne Anne Mette Z.H. Davidsen Lærere: Else Birgitte Blichfeldt John Christensen Lars Hansen Lise Petersen Mike Dodd Predrag Bojanic Preben Stabell Dan Rasmussen Hanne Larsen Kenneth Kristensen A.G. Nørgaard Morten Bjerre Jesper Madsen Louise Bech Hansen Marie Grønbæk Bjerregaard Dennis Pedersen Nickolai Kønig Lund Razak Pimpong Sune Pallesgaard Karen Bundgaard Brandt

10 Pedeller: Ivan Kristensen (leder) Hans Henrik Faarup Lisbeth Østergaard Jesper Kudsk Sekretær: Lone Olsen BESTYRELSE Formand: Ole B. Petersen Møllegården Kibæk Tlf / Poul Bent Andersen Kongelysvej Viborg Tlf Mette Selchau EUC-Midt H.C. Andersensvej Viborg Tlf Verner Jensen Vellingvej Ringkøbing Tlf Jørgen Gammelby Nyvangsvej 30C, st.tv. 890 Randers Tlf John Poulsen Bollerhøjvej Løgstrup Tlf Henning V. Pedersen Søbjergvej Ikast Tlf Jane Hoggins Videbechs Alle 175C 8800 Viborg Jan Holm Teglmarken Viborg

11 Videbechs Allé Viborg Telefonnr

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge,

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

GODT AT VIDE. Rødding Fri Fagskole. for forældre til elever på. Rødding Fri Fagskole * Rødding Præstegårdsvej 11 * 6630 Rødding * tlf.

GODT AT VIDE. Rødding Fri Fagskole. for forældre til elever på. Rødding Fri Fagskole * Rødding Præstegårdsvej 11 * 6630 Rødding * tlf. Pr. juli 2014 GODT AT VIDE for forældre til elever på Rødding Fri Fagskole Rødding Fri Fagskole * Rødding Præstegårdsvej 11 * 6630 Rødding * tlf. 74 84 25 00 INDHOLD SIDE VEDTÆGT 3 FORMÅL 3 VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Info om Sommerlejren. Indhold

Info om Sommerlejren. Indhold Info om Sommerlejren Indhold Ankomst... 2 Brandslukningsudstyr og forhold ved brand... 2 Certifikater... 2 Dykkermand... 2 Ekstra overnatning og gæster... 2 Erstatning... 2 Køkkenhold... 3 Kartoffelskrællerhold...

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

I kapitlet her beskriver vi de forskellige traditioner.

I kapitlet her beskriver vi de forskellige traditioner. Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har et ansvar for skolens sociale liv, for at prioritere kammeratskabet og for at møde andre med gensidig respekt og åbenhed. Det forpligter

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere