Spillebeskrivelse Rev. 00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spillebeskrivelse Rev. 00"

Transkript

1 Spillebeskrivelse Rev. 00 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: Fax:

2 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske dele, må kun foretages af kvalificeret personale! Automaten er kun beregnet til indendørs brug, og må ikke udsættes for fugt, og ekstreme varme eller kuldegrader. Denne automat er kun beregnet til 220/230 volt vekselspænding. Det er vigtigt af hensyn til sikkerhed og stabilitet at jordforbindelsen til automaten er intakt. Automaten skal stå på et stabilt og jævnt underlag. Det anbefales at underlaget er antistatisk. Efterse at eventuelle serviceomskiftere står i korrekt position. Vent med at tænde for automaten til den har fået stuetemperatur. Læs brugervejledningen grundigt igennem. Indstil automaten toptavle, maskin ID, lyde mm. -ved hjælp af serviceprogrammet. Tilslut automaten til CG Link / Datboks. Compu-Game er tilmeldt fælles ELRETUR. Med venlig hilsen Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: Fax:

3 SPILLEBESKRIVELSE 1 1. GENERELT OM BLUE BAR 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. REEL DANCE 6 5. FEVER 8 6. DISCO BAR GAMEFLASH NUDGE LINIESPIL AUTOMATISK GEVINST SUPERHOLD JACKPOTCHANCE JACKPOT TOPSPIL FEATURES GENERELT 19 2

4 1. Generelt om Blue Bar Spilleautomaten Blue Bar er udviklet af Compu-Game A/S. Max kredit i banken, resten udbetales ikke. Blue Bar er baseret på FUTEC-98 teknologi og leveres i Unique, Mini og Maxi kabinet samt som byggesæt. Blue Bar har 3 valser, og båndene ser således ud: 3

5 2. Gevinsttavlen Ved 3 ens på en aktiv gevinstlinie på valserne gives gevinst ifølge gevinsttavlen. 4

6 3. Valgfrit spil Når der på valserne opnås 3 x Shotglas, kan spilleren vælge imellem de 3 valgbare spil: 1. Reel Dance 2. Fever 3. Disco Bar Valget træffes ved tryk på HOLD 1-3. Vælger spilleren ikke inden 30 sekunder, starter automaten et af de 3 spil. 5

7 4. Reel Dance Reel Dance spillet vindes ved 3 x CD plader på valserne eller via Valgfrit spil. Spillet er aktiv i mindst 30 spil, eller indtil maksimum 60 Jakcpotspil opnås. Featuren er baseret på bingo spillet. Reel Dance består af 3 bingo plader samt en guld plade. Plade nr. 1 (markeret med grøn) er altid aktiv, og når featuren starter får spilleren valget om køb af plade nr. 2 og 3 mod en pris på 600 featurepoint pr. plade. Hvis der inden for 20 spil, efter featuren er startet, vindes en vandret linie over en plade, eller en diagonal linie over 2 plader, bliver guldpladen aktiv. Guldpladen kan ikke købes med featurepoint. Hver gang guldpladen udfyldes, bliver der udløst et Gameflash. Derefter nulstilles guldpladen og der startes forfra med at udfylde den. 6

8 På hver bingo plade er der et udsnit af tal mellem 1 og 36, samt et Free Play felt. Disse tal er spredt over de 3 valser. Guldpladen består af et udsnit af 9 tal indenfor Gevinsterne fordeles således: 1 plade fyldt: Super 2 plader fyldt: Jackpotchance 3 plader fyldt: 60 Jackpotspil Hver gang der vindes en vandret linie over en plade, eller en diagonal linie over 2 plader, gives Flashdance. Flashdance giver enten 40 kreditter, citron-blomme eller 5 Linier i 3 Spil. Den gevinst lyset stopper på, bliver givet. Hvis spilleren kan nå at udfylde samtlige aktive plader og stadigvæk har spil tilbage, vil pladerne blive nulstillet og der startes forfra med at sætte tallene på, dog ikke hvis der vindes 60 Jackpotspil. Så længe Reel Dance er aktiv, vil en CD plade på centerlinien giver et ekstra spil. 7

9 Spillebeskrivelse 5. Blue Bar Compu-Game A/S Fever Fever vindes ved 3 x Disco kugler på valserne eller via Valgfrit spil. Spillet er aktiv i mindst 20 spil, eller indtil Jackpotspil opnås via Fever eller maksimum 60 Jackpotspil opnås. Spillet består af 2 rækker, og hver række er opdelt i 5 felter. Når Fever starter vil lyset blinke på de første felter i de to rækker. Så længe spillet er aktivt vil lyset i begge rækker skifte et step for hvert spil. Retningen er vist ved hjælp af pilene på selve felterne. De to rækker har hver tilknyttet to valsesymboler. - Øverste række: melon og klokke - Nederste række: appelsin og blomme Hvis valserne stopper på et af disse symboler, vil lyset forblive tændt på det pågældende felt i den tilsvarende række. Findes symbolerne ikke på valserne, bliver feltet slukket. Hver gang lyset når sidste felt i rækkerne, vil antallet af tændte FEVER bogstaver samt Disco kugler blive talt op og gevinst gives således: - Hvis alle bogstaver er tændte, gives der ét flash imellem alle Fevers gevinster. - Hvis mindst 3 Disco kugler er tændte, gives gevinst i rækkefølge. 8

10 Efter sidste felt i rækken er ramt, nulstilles rækkerne og der startes forfra med at tænde FEVER bogstaver og Disco kugler. Gevinsterne samt rækkefølgen for denne feature er som følger: Featurepoint Kreditter 3. 3 Nudge Direkte 4. Disco Bar flash 5. Gameflash 6. Topspil 7. Jackpotchance Der foretages autohold i Fever, således at der bliver holdt på symboler som kan tænde både disco kugler og FEVER bogstaver. Inden autohold foretages vil de allerede tændte FEVER bogstaver bliver talt op, og der foretages ingen autohold for FEVER bogstaverne hvis et af bogstaverne ikke er opnået. Hvis det er muligt at samle mindst 3 disco kugler, foretages autohold på de symboler som tænder disco kuglerne. Det vil altid være muligt for spilleren at fjerne det anbefalede autohold og foretage manuelt hold. Hvis der vindes Super fra Jackpotchance fortsættes featurespillet og man spiller de eventuelt resterende spil færdig. Så længe Fever er aktiv, vil en Disco kugle på centerlinien giver et ekstra spil. 9

11 6. Disco Bar Disco Bar spillet vindes ved 3 x Disco Bar på valserne eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i mindst 20 spil eller indtil Jackpotspil opnås via Disco Bar eller maksimum 60 jackpotspil opnås. 10

12 Disco Bar består af 3 kolonner, og hver kolonne er opdelt i 5 felter. De tre kolonner er hver især i en farve tilsvarende bingo tallene på valserne: blå, rød og grøn. Når featuren starter er det altid den blå kolonne der er aktiv. For hvert blåt tal på valserne gives der et step op i kolonnen. Når denne er fyldt op, vil spilleren få valget om at fortsætte med den røde kolonne (og derved samle på de røde tal), eller tage gevinsten. Hvis spilleren vælger at tage gevinsten, vil dette være gældende for de resterende spil, og det virker på den måde at for hvert joker (kapsel) symbol på valse 3, vil der blive udløst et flash mellem de 12 gevinster tilknyttet featuren. Det skal påpeges at de 12 gevinster er opdelt i de 3 farver tilsvarende kolonnerne, det vil sige, hvis spilleren vælger at gå efter gevinst efter at have udfyldt den blå kolonne, så er det kun de blå gevinster som er gældende. Hvis flashet stopper på en rød gevinst så er det bare ærgerligt Der er en speciel gevinst i denne feature som hedder Hot-Shot når denne vindes bliver alle gevinster gældende, uanset hvilken kolonne der er blevet fyldt op. Det er muligt at købe denne gevinst i starten af featuren for en pris på 800 featurepoint. Gevinsterne er fordelt således: - Hot-shot - 1. blå kolonne: - 30 kreditter - 20 Featurepoint - Citron-Blomme - 2 Nudge direkte 2. rød kolonne: - 40 Featurepoint - Blomme-Melon - 3 Nudge direkte - 3 Linier i 5 spil 3. grøn kolonne: - Topspil - Gameflash - Jackpot chance 11

13 Hvis der vindes Super fra Jackpotchance fortsættes featurespillet og man spiller de eventuelt resterende spil færdig. Så længe Disco Bar er aktiv, vil en Disco Bar på centerlinien give et ekstra spil. Disco Bar flash: Disco Bar flash kan kun vindes fra Fever og når den opnås flasher lyset mellem gevinsterne i Disco Bar featuren, hvorefter en tilfældig gevinst herfra gives. 12

14 7. Gameflash Gameflash vindes ved 3 x Spotlys på valserne eller via, Reel Dance, Fever, Disco Bar samt 3 forskellige bar i vilkårlig rækkefølge på valserne. Gameflash er opdelt i 2 kolonner: en nudge og en linie kolonne. Hver gang Gameflash vindes, vil spilleren kunne vælge den kolonne, der skal flashes på. Jackpotchance gevinstfeltet er opdelt i 2 felter en på hver kolonne. Når begge Jackpotchance felter er tændte, vindes en Jackpotchance. 13

15 8. Nudge Nudge vindes i Gameflash, Fever eller Disco Bar som direkte nudge eller nudge bank. Nudge kan bruges til at steppe valserne individuelt for at opnå en gevinst. Valserne kører altid til en ny udgangsposition for nudge, og spilleren har så 30 sek. til at tage stilling til, om der ønskes at køre manuel eller automatisk Nudge. Displayet vil skifte imellem: " <START> MANUEL NUDGE og <FEATURE> AUTO NUDGE Automatisk Nudge: Ved tryk på FEATURE, eller hvis der ikke er foretaget et valg inden for 30 sek. vil automaten foretage automatisk Nudge og derved selv steppe frem til den størst opnåelige gevinst. Hvis Vent ved feature er aktiveret, ventes der 30 sek., og spillet vælger herefter manuel Nudge. Manuel Nudge: HOLD 1 til 3 anvendes til manuelt at steppe valserne op eller ned. Op/ned vælges med FEATURE knappen og START anvendes til at gemme de vundne/resterende Nudge i nudgebanken (Direkte nudge kan IKKE gemmes i nudgebanken). Hvis nudge ikke er brugt inden 3 minutter, gemmes de resterende Nudge automatisk. 14

16 9. Liniespil Liniespil kan vindes i Gameflash, Reel Dance og Disco Bar spillet. Der vindes enten 3 eller 5 linier, som herefter er aktive i det viste antal spil. Så længe linie spillet er aktivt, vil enhver gevinstkombination på en aktiv linie udløse en gevinst. 3 linier er tre vandrette linier, og vindes der yderligere 3 liniespil, lægges det vundne antal spil til. 5 linier er tre vandrette samt 2 diagonale linier. Vindes 5 linie spil, mens 3 linie spil er aktivt (eller omvendt), aktiveres 5 linie spillene, når 3 linie spillene afsluttes. Dog med èt valseløb uden linier imellem. Liniespillet kan være aktiv sammen med alle øvrige features - dog ikke Jackpotspil. Når Jackpotspil vindes, gemmes resterende liniespil til Jackpotspillet er afsluttet. 10. Automatisk gevinst Ved Automatisk gevinst (Citron Blomme, Blomme Melon, Citron Klokke og Klokke - Blåbar) kører valserne til tre ens af et af de angivne symboler, hvorefter den pågældende gevinst gives. 11. Superhold Kan vindes i Gameflash og så længe spillet er aktivt, har spilleren mulighed for at foretage hold efter hold. 15

17 12. Jackpotchance Jackpotchance vindes i Reel Dance, Fever, Disco Bar og Gameflash. Når spillet vindes, flashes der mellem Super, 20, 40 og 60 Jackpotspil. Vundne flash i Jackpotchance lægges ikke i kø, men afvikles umiddelbart. Antal Jackpotspil tælles op i displayet. Ved max. 60 Jackpotspil stopper den aktive feature, uanset hvor mange spil der er igen, og Jackpot afvikles herefter. 16

18 13. Jackpot Jackpot vindes via Jackpotchance eller direkte fra Reel Dance. Så længe Jackpot er aktiv, vil en Grøn Bar på centerlinien give et flash mellem gevinsterne 800, 1000 og Der gives kun én gevinst pr. spil uanset antallet af Grønne Bar på centerlinien. Antal spil tælles først ned efter den første Grønne Bar forekommer på centerlinien. 17

19 14. Topspil Topspillet vindes i Reel Dance, Fever, Disco Bar og Gameflash. Er der tilsluttet toptavle til automaten, afvikles topspillet på denne; ellers afvikles det på automaten. Spillet består af tre gevinstrækker (Bonus, Ekstra og Super) med hver fem gevinstmuligheder. Vindes Topspil, flasher lyset mellem de tre felter (Bonus, Ekstra og Super) og standser på ét af dem. Herefter flasher lyset mellem gevinsterne i den pågældende række, indtil der standses på én af dem, og gevinsten udbetales. De enkelte gevinstrækker kan desuden vindes direkte uden om selve topspillet. 18

20 15. Features generelt Featureafvikling: Flerliniespillet gemmes ikke, men afvikles altid sammen med øvrige aktive features, dog ikke under Jackpotspillet. Ligeledes afvikles Gameflash, Nudge og Automatisk gevinst altid, når de vindes; dog ikke under Jackpotspillet. Hold: Der foretages ikke autohold, så længe en feature, der er afhængig af valserne, er aktiv dog virker autohold imens Fever featuren er aktiv, da det i Fever er muligt at holde på de symboler som kan give gevinst i featuren. I Jackpot foretages dog autohold, indtil den første gevinst (Grøn Bar) er givet, og antal spil efterfølgende bliver talt ned. 19

Spillebeskrivelse. Rev. 01. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 01. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Rev. 01, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM THE GOOD THE BAD AND THE UGLY 3 GEVINSTTAVLEN 4 2. GEVINSTBONUS 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. GUNSHOP

Læs mere

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg SPILLEBESKRIVELSE Revision 003 Den 13. april 2000 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens

Læs mere

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg, Tlf. 76109800 Brugermanual for Las Vegas

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg, Tlf. 76109800 Brugermanual for Las Vegas Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg, Tlf. 76109800 Brugermanual for Las Vegas FR 010223 1 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske dele, må

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta.

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta. Alhambra Et spil af Dirk Henn for 2-6 spillere. De bedste bygmestre fra Europa og den arabiske verden vil bevise deres kunstfærdige arkitektur. Du har fået stillet deres bygningsarbejdere til rådighed

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Brugervejledning High Roller elektronisk dartskive

Brugervejledning High Roller elektronisk dartskive Brugervejledning High Roller elektronisk dartskive Udpakning af spillet. Under udpakning af din nye elektroniske dartskive bedes du være forsigtig og tjekke at alt tilbehør er inkluderet I pakken. Nedenstående

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til PC-CASH twin

Manual til PC-CASH twin Manual til PC-CASH twin Sidst opdateret: Januar, 2012 Side 2 af 71 Indholdsfortegnelse: Manual til PC-CASH twin... 1 Indholdsfortegnelse:... 3 Oversigt over PC-CASH twin... 5 Hoved-menuen... 6 Salgsfunktionen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL SPIL 1 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. Søjle 1: Man starter i søjle 1. Flash i alle felter. Søjle 1 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV... 4 Browser... 4 Computer og internet... 4 3. LOG IND... 4 Glemt adgangskode...

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

WiseBox. Driftsmanual

WiseBox. Driftsmanual WiseBox Driftsmanual 1 2 Indhold Indledning 4 Tekniske data 5 Sikkerhed 6 Åbning af WiseBox 8 Montering af topplade 9 Skift af pose 10 Vedligehold WiseBox 12 SIM-kort og isætning af dette 14 Skift batteri

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere