Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg"

Transkript

1 SPILLEBESKRIVELSE Revision 003 Den 13. april 2000 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: Fax:

2 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske dele, må kun foretages af kvalificeret personale! Automaten er kun beregnet til indendørs brug, og må ikke udsættes for fugt, og ekstreme varme eller kuldegrader. Denne automat er kun beregnet til 220/230 volt vekselspænding. Det er vigtigt af hensyn til sikkerhed og stabilitet at jordforbindelsen til automaten er intakt. Automaten skal stå på et stabilt og jævnt underlag. Det anbefales at underlaget er antistatisk. Efterse at eventuelle serviceomskiftere står i korrekt position. Vent med at tænde for automaten til den har fået stuetemperatur. Læs brugervejledningen grundigt igennem. Indstil automaten toptavle, maskin ID, lyde mm. -ved hjælp af serviceprogrammet. Tilslut automaten til CG Link / Datboks. Compu-Game bliver tilmeldt fælles ELRETUR. Med venlig hilsen Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: Fax:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: MISS UNIVERSE 2 GRUNDSPILLET 3 LOTTO NITTEBONUS 4 GEVINSTBONUS 6 GAMEFLASH 7 GAMBLING AF FEATUREPOINT 8 POKER 9 VALGFRIT SPIL 11 STJERNESPIL 12 DIAMANTSPIL 13 SUPERBINGO 14 NUDGE SPIL 15 FIND EN GEVINST 16 STOP ET SYMBOL 17 3-LINIESPIL 17 JACKPOT 18 TOPSPIL 19 1

4 Spilleautomaten er udviklet af Compu-Game A/S. er baseret på FUTEC-98 Video teknologi, og leveres i Unique, Mini og Maxi kabinet, samt som byggesæt. har 3 valser og valsebåndene ser således ud: VALSE 1 VALSE 2 VALSE 3 Symbol Feature Lotto Symbol Feature Lotto Symbol Feature Lotto symbol nr. symbol nr. symbol nr. Triple Bar 1 Triple Bar 25 Triple Bar 13 Blomme Stjerne 2 Single Bar 26 Stardust 14 Diadem 3 Diadem Diamant 27 Joker 15 Kiste 4 Kirsebær 28 Kiste 16 Kirsebær Stjerne 5 Melon 29 Melon 17 Citron 6 Blomme Diamant 30 Joker 18 Appelsin 7 Appelsin 31 Klokke 19 Klokke Stjerne 8 7 Tal 32 Citron 20 Single Bar 9 Stardust Diamant 33 Joker 21 Melon 10 Kirsebær 34 Blomme 22 Kirsebær Stjerne 11 Kiste 35 Appelsin 23 Citron 12 Klokke Diamant 36 Joker 24 Blomme 13 Citron 1 Kirsebær 25 Stardust Stjerne 14 Dobbelt Bar 2 7 Tal 26 7 Tal 15 Appelsin Diamant 3 Joker 27 Dobbelt Bar 16 Kirsebær 4 Diadem 28 Kirsebær Stjerne 17 Citron 5 Single Bar 29 Citron 18 Blomme Diamant 6 Joker 30 Appelsin 19 Klokke 7 Dobbelt Bar 31 Klokke Stjerne 20 7 Tal 8 Citron 32 Single Bar 21 Stardust Diamant 9 Joker 33 Melon 22 Kirsebær 10 Blomme 34 Kirsebær Stjerne 23 Appelsin 11 Appelsin 35 Citron 24 Kiste Diamant 12 Joker 36 2

5 Grundspillet Grundspillet består af tre valser med hver 24 symboler, hvor tre ens giver gevinsten vist til højre i gevinsttavlen. Gevinster fra 3 x Blomme og op efter giver derudover et antal Featurepoint som vist til venstre. 3

6 Lotto Nittebonus Sammen med grundspillet afvikles hele tiden et featurespil på automatens skærm. Lotto Nittebonus er automatens grund skærm spil, og dette spil kører altid indtil et andet featurespil vindes. På hvert symbol på valserne findes et tal mellem 1 og 36. Disse tal ses også på skærmen i Lotto Nittebonus spillet. Spillet er et nitte spil, hvor man, så længe man ikke opnår gevinst, samler tal på skærmen. Standser valserne på f.eks. 7, 9 og 13, markeres disse tal på skærmen. Efter hver gevinst slettes tavlen, og der startes forfra med at samle nye tal. Ud af spillets 36 tal, er ni tal udvalgt som lottotal. Disse tal er røde, og de er desuden vist nederst til venstre på skærmen. Opnås alle ni lottotal indenfor de første 20 spil gives følgende gevinster: 9 lottotal indenfor: Spil Jackpot spil Spil Featurepoint Spil Featurepoint Spil Featurepoint 4

7 Opnås alle spillets 36 tal udtrækkes to bonustal. Disse tal er blå, og ses nederst til højre på skærmen. Nu fortsætter spillet indtil ét af de to bonustal opnås igen, hvilket giver en gevinst bestemt af hvilket bonustal der er ramt. Bonustal 1 giver Gameflash, mens bonustal 2 giver 10 Featurepoint. Opnås begge bonustal samtidigt gives Gameflash. Herefter slettes tavlen, og spillet starter forfra. Når spillet starter kommer en knap frem nederst til højre på skærmen med teksten Vælg nye tal. Ved at trykke på denne knap kan man nu vælge nye lottotal ved at trykke på tallene. 5

8 Gevinstbonus På glasset til højre for skærmen findes en søjle med 8 pile. Hver gang der opnås 3 ens på valserne, tændes en pil. Når alle pile er tændte gives et Gameflash. Herefter slukkes alle pile og der startes forfra. 6

9 Gameflash Gameflash spillet opnås gennem Lotto Nittebonus og Gevinstbonus. Spillet findes på skærmen, som en del af Lotto Nittebonus spillet, og består af ni felter, som når spillet kører markeres på skift. Spillet slutter ved at markeringen stopper, og gevinsten i det markerede felt gives. Spillets øverste felt indeholder fem orange stjerner. Standses der på dette felt skifter farven i en af stjernerne, og når alle stjerner er tændte, og feltet rammes igen, gives 15 Jackpot spil. 7

10 Gambling af featurepoint Featurepoint bruges som indsats i Poker spillet, og vindes i Lotto Nittebonus spillet, samt når der på valserne opnås 3 ens symboler fra Blomme til Triplebar. Featurepoint gemmes i Feature banken, som dog højst kan indeholde 500. Når Featurepoint vindes kan de gambles. På skærmen vises et spillekort med bagsiden opad, og man skal nu, ved tryk på ét af felterne Rød eller Sort, gætte kortets farve. Herefter vendes kortet, og har man gættet rigtigt fordobles det vundne antal featurepoint, og gamblingen kan fortsætte. Gættes der forkert afsluttes spillet, og alle featurepoint er tabt. Vundne featurepoint kan også indsættes i feature banken direkte ved tryk på et felt på skærmen, eller på Start knappen. Der kan maksimalt opspares 500 featurepoint. Gambling afsluttes hvis en gevinst vil medføre at bankens maksimum, 500, overstiges. 8

11 Poker Poker spillet vindes ikke fra valserne, men kan vælges ved tryk på Spil Poker feltet i Lotto Nittebonus spillet, når der er opsparet mindst 200 featurepoint. Spil Poker feltet vil blinke over feltet Feature når det er muligt. Poker spillet kører herefter sammen med grundspillet på valserne. Et spil i poker koster 2, 4 eller 8 featurepoint. Indsatsen ændres ved tryk på et felt på skærmen. Spillet afsluttes når der ikke er flere featurepoint i banken, eller når Jackpot vindes. Alle gevinster stiger ved forhøjet indsats. Til Poker findes et sæt normale spillekort (4 x 13 kort). Når spillet starter vises fem kort på skærmen med bagsiden op. Når der trykkes start første gang vendes de fem kort ét af gangen mens valserne kører. Det er herefter muligt at holde på bestemte kort for at opnå gevinst. Hold sættes af og på ved tryk på det pågældende kort på skærmen. I det næste spil vendes alle ikke holdte kort, - der gives nye kort, og en eventuel gevinst gives. Det er således ikke muligt at holde efter spil to, heller ikke selv om der ikke er gevinst. Efter spil ét vil automaten derimod altid automatisk holde på en gevinst, eller på kort kombinationer hvor der kun mangler ét kort i en gevinst. Ved gevinst markeres den pågældende gevinstlinie i gevinsttavlen rød. Ved ændring af indsats forsvinder denne markering, således at det altid er muligt at se, med hvilken indsats en gevinst er vundet. 9

12 Gevinst kombinationer: Royal Flush: Ti, Knægt, Dame, Konge og Es i samme kulør. Straight Flush:Fem kort i rækkefølge i samme kulør. Fire ens: Fire kort med ens værdi. F.eks. 4 Ottere. Flush: Fem kort i samme kulør. Full House: Tre kort med ens værdi samt to kort med ens værdi. Straight: Fem kort i rækkefølge i forskellig kulør. Tre ens: Tre kort med ens værdi. To par: 2 x To kort med ens værdi. Gevinsttavle: 10

13 Valgfrit spil Valgfrit spil vindes ved at der på valserne opnås 3 x Diadem. Ved tryk på ét af tallene 1, 2 og 3 på skærmen, vælges mellem følgende features: 1. Stjernespil 2. Diamantspil 3. Superbingo Vælges der ikke inden 10 sekunder starter automaten selv én af de 3 features. 11

14 Stjernespil Stjernespil vindes ved at der på valserne opnås 3 x Stardust, eller vælges i Valgfrit spil. Spillet er aktiv i 10 spil, eller til Jackpot vindes. Spillet består af 16 stjernefelter. Når der på valse 1 findes en stjerne må der ved tryk på skærmen vælges en stjerne, hvorved en gevinst kommer til syne. Når teksten Find Jackpot stjernen ses på en ekstra stjerne i øverste højre hjørne, findes gevinsten Jackpot spil bag én af stjernerne. Vindes Jackpot afsluttes spillet. Øvrige gevinster er: Topspil, 3 linier til spillet er slut, Stop et symbol, Find en gevinst, Nudge spil samt 10 Ud. 3 linier giver sikkerhed for gevinst i alle resterende spil. Sålænge spillet er aktiv foretages ikke autohold på valse 1, ligesom hold ikke tillades efter stjerne på valse 1. 12

15 Diamantspil Diamantspil vindes ved at der på valserne opnås 3 x Smykkekiste, eller vælges i Valgfrit spil. Spillet er aktiv i 10 spil eller indtil kisten er helt fri. En kiste ligger gemt bag en mur af brune og grå sten. Bag hver grå sten gemmer sig en gevinst. Når der på valse 2 findes en diamant må man, ved tryk på skærmen, fjerne en grå sten, hvilket giver gevinst. Når alle grå sten er fjernet, og der opnås en ny diamant på valse 2, åbnes kisten og dens indhold, et Topspil eller fra 15 til 20 Jackpot spil, gives. Gevinsterne bag de grå sten er mellem 10 og 50 kreditter, Find en gevinst samt 3 linie spil til spillet er slut. 3 linier giver sikkerhed for gevinst i alle resterende spil. Sålænge spillet er aktiv foretages ikke autohold på valse 2, ligesom hold ikke tillades efter diamant på valse 2. 13

16 SuperBingo SuperBingo vindes ved at der på valserne opnås 3 x 7-Tal, eller vælges i Valgfrit spil. Spillet er aktivt i 30 spil, eller til alle bingokort er fulde. Ved spillets start skal man først vinde et antal bingokort. Dette gøres ved at trykke på én af tre bingokugler på skærmen. Herefter fremkommer tallene 2, 3 og 4 på kuglerne, og selve SuperBingo spillet vises med det vundne antal bingokort. Bingokortene indeholder hver 15 forskellige tal mellem 1 og 90. Sålænge spillet er aktiv, vil en bingoplade på valse 3 få 6 kugler med tal, til at rulle ned i venstre side af skærmen. Hvis nogle af tallene går igen på bingokortene markeres disse på kortene. Hver gang der opnås en fyldt vandret række på et kort gives gevinsten 20 Ud. Ved helt fyldte bingokort gives følgende gevinster: Ét kort fyldt: Ét Topspil. To kort fyldt: Ét Ekstra spil. Tre kort fyldt: Ét Super spil. Fire kort fyldt: Mellem 20 og 50 Jackpot spil. Sålænge spillet er aktiv foretages ikke autohold på valse 3, ligesom hold ikke tillades efter bingokort på valse 3. 14

17 Nudge spil Nudge spil vindes i Gameflash samt i Stjerne spillet. På skærmen vises 6 felter. Bag hvert felt gemmer sig et tal. Ved tryk på et felt, vises alle tal og det valgte felts antal sættes ind i nudge banken. Tallene varierer afhængig af hvor Nudge spillet er vundet. Ved Nudge spil vundet i Stjernespillet er de 6 tal altid to 1 ere, to 2 ere og to 3 ere, mens man i Gameflash spillet kan vinde fra 1 til 5 samt fra 2 til 6 Nudge. Vælger man ikke et felt foretager automaten et valg efter 10 sekunder. Herefter løber valserne til en ny udgangsposition, hvorfra man nu, med hold knapperne, kan steppe valserne frem mod en gevinstgivende kombination. Valserne kan steppes både op og ned. Retningen vælges ved tryk på pilene på skærmen. Nudge step kan bruges straks eller de kan gemmes i Nudgebanken ved at trykke start. Banken kan dog højst indeholde 20 nudge. Opsparede nudge kan bruges når man igen vinder Nudge, hvor man så har mulighed for at bruge de netop vundne samt de opsparede nudge. Det er desuden muligt at vælge autonudge, ved at trykke på Autoplay knappen. Herved stepper automaten selv frem til den højest mulige gevinst, med det til rådighed værende antal nudge. Foretager man ingen step indenfor ét minut, vælger automaten selv autonudge. Tiden kan følges på et ur på skærmen. Påbegyndes Nudge, ved at steppe med valserne, skal dette færdiggøres inden tre minutter. Her kan tiden ligeledes følges på uret, og når tiden er udløbet afsluttes spillet. 15

18 Find en gevinst Find en gevinst vindes i Gameflash samt i Stjernespillet og Diamantspillet. På skærmen vises 3 pengesække, hvori der befinder sig henholdsvis to små og én stor gevinst. Gevinsterne varierer afhængig af hvor spillet er vundet. I Find en gevinst vundet i Stjernespillet eller Diamantspillet er de små gevinster enten 4, 6 eller 10, mens den store gevinst er det tidobbelte af de små. I Gameflash vindes enten 4 eller 40, 6 eller 60, 8 eller 80 eller 10 eller 100. Ved tryk på en pengesæk, skal man nu gætte hvilken af de 3 sække der indeholder den store gevinst. 16

19 Stop et symbol Spillet vindes i Stjernespillet. Når spillet vindes blinker lyset mellem de synlige symboler på valserne. Man skal nu trykke på start knappen, hvorved lyset standser på et symbol på en af valserne. Denne valse stepper nu så symbolet står på centerlinien (hvis det ikke allerede er der), hvorefter de 2 øvrige valser kører frem til samme symbol, og gevinsten gives. 3-liniespil 3-linie spillet vindes i Stjernespillet eller i Diamantspillet. Spillet vil, når det vindes, være aktivt i alle resterende spil i det featurespil det er vundet i, og i disse spil vil gevinstgivende symbolkombinationer på den vandrette linie over, samt den vandrette linie under, centerlinien give gevinst. 17

20 Jackpot Jackpot spillet vindes i Lotto Nittebonus (40 spil), Gameflash (15 spil), Stjernespil (mellem 15 og 50 spil), Diamantspil (mellem 15 og 20 spil), SuperBingo (mellem 20 og 50 spil) samt i Poker spillet (15, 30 eller 60 spil). Når Jackpot vindes er spillet aktivt i det angivne antal spil. Så længe Jackpot spillet er aktivt vil en Triplebar på centerlinien på én af valserne betyde, at lyset løber rundt imellem gevinstfelterne og standser i ét af dem, hvorefter gevinsten gives. Jackpot spillet afvikles altid straks når det vindes, hvorfor den udløsende feature afbrydes og eventuelle resterende spil mistes. Sålænge spillet er aktiv foretages ikke autohold. Det er dog muligt at holde manuelt når blot der ikke er gevinst. 18

21 Topspil Topspillet vindes i Gameflash, Stjernespil, Diamantspil samt i SuperBingo. Er der tilsluttet toptavle til automaten afvikles topspillet på denne; ellers afvikles det på automaten. Spillet består af tre gevinstrækker (Bonus, Ekstra og Super) med hver fem gevinstmuligheder (se nedenfor). Vindes Topspil flasher lyset mellem de tre felter (Bonus, Ekstra og Super) og standser på ét af dem. Herefter flasher lyset frem og tilbage mellem gevinsterne i den pågældende række indtil der standses på én af dem og gevinsten udbetales. De enkelte gevinstrækker kan desuden vindes direkte uden om selve topspillet. Gevinster Super Ekstra Bonus

Spillebeskrivelse. Rev. 01. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 01. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Rev. 01, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM THE GOOD THE BAD AND THE UGLY 3 GEVINSTTAVLEN 4 2. GEVINSTBONUS 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. GUNSHOP

Læs mere

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg, Tlf. 76109800 Brugermanual for Las Vegas

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg, Tlf. 76109800 Brugermanual for Las Vegas Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg, Tlf. 76109800 Brugermanual for Las Vegas FR 010223 1 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske dele, må

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta.

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta. Alhambra Et spil af Dirk Henn for 2-6 spillere. De bedste bygmestre fra Europa og den arabiske verden vil bevise deres kunstfærdige arkitektur. Du har fået stillet deres bygningsarbejdere til rådighed

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugervejledning High Roller elektronisk dartskive

Brugervejledning High Roller elektronisk dartskive Brugervejledning High Roller elektronisk dartskive Udpakning af spillet. Under udpakning af din nye elektroniske dartskive bedes du være forsigtig og tjekke at alt tilbehør er inkluderet I pakken. Nedenstående

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Online spil er i en rivende udvikling. De mest populære kasino-spil er poker, blackjack og roulette.

Online spil er i en rivende udvikling. De mest populære kasino-spil er poker, blackjack og roulette. Stort udvalg af online bordspil Der er mange bordspil på online spillesider. Så det kan være svært at vælge. online spil, online spil website, spille websted, spille hjemmeside, online lotterispil, lotteri,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 3 NewPOS 3 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL Odds-Betting.dk Den sikre måde, hvorpå du kan få overskud. Jeg vil i denne E-bog komme ind på hvorpå du kan styrke dine chancer for netop at få et pænt overskud på diverse spil.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT!

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle steder, hvor der står «bemærk»,

Læs mere