. BORGERFORENINGEN MOLS side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den , kl. 19,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". BORGERFORENINGEN MOLS - 2004. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den 19.02.2004, kl. 19,00"

Transkript

1 . BORGERFORENINGEN MOLS side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den , kl. 19,00 Tilstede var: Jørgen, Gitte, Lotte, Hans-Erik, Thomas og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Referat fra generalforsamlingen d , evt. opsamling: Sag: Konstituering: Formand: Jørgen Ørgaard Næstformand: Gitte Müermann Kasserer: Margrethe Dahl Jacobsen Sekretær Alice Bryder Øvrige: Hans-Erik Mikkelsen Lotte Schade Thomas Glob Den har vi modtaget endelig udmelding fra Jan Juel, som ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen p.t. Margrethe er derfor kontaktet. Sag: Medlemskontingent: Det blev vedtaget, at kontingentet fortsat er 75 kr. pr. person. Jørgen bestiller girokort Sag: Tovholdere: Oplistning af samtlige opgaver vil blive lavet. Drøftet i aften: SOS-gruppen: Thomas Koncert i Svends Kælder: d : Gitte, Thomas og Alice Sommerfest på MOLS: Hans-Erik og Lotte

2 side 2 Sag: Evt.: Hans-Erik orienterede: der er nu tilmeldt 6 nye brandmænd. Flot. Ang. ny kasserer: Margrethe har indvilget i, at ville gå ind som kasserer, kan dog ikke deltage i næste møde, idet der er Molbo-teater. Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe... formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann. afbud... kasserer Margrethe Dahl Jacobsen Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

3 . BORGERFORENINGEN MOLS side 03 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den , kl. 19,00 Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Thomas og Alice. Afbud fra Margrethe, Lotte fraværende. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Bladet INDSIGT rundtsendt for gennemsyn. Sag: Tovholderne: Jørgen: Erhvervsrådet: der har været afholdt generalforsamling, mundtlig referat herfra. Debat om Kommunestrukturen fyldte jo meget denne aften. Grundlovsdag 2004.: Karpenhøj betaler taleren, som evt. bliver Keld Kaplev.Musik: evt. Musikskolen eller familien Bie. Kaffe fra Lyngparken, 25 kr. pr. person (kaffe, kage og lagkage + engangsservice.) vi skal selv afhente.vi må hjælpes ad, de som kan. Gitte, Thomas & Alice: arrangement i Svends Kælder. Der arbejdes videre med sagen, der er enighed om, at der ikke skal bruges strøm til forstærkere. Alice: Familien Bie kan komme på tale, - Dou med Baltisk musik, klarinet og harmonika, evt. samlet arrangement også for børn, undersøges. Thomas: Bassics, (7 unge mandlige sangere uden instrumenter) undersøges + evt. kontakt til Calle om emner og pris. (aftalt max kr.) Hans-Erik & Lotte: Sommerfest Hans-Erik orienterede om programmet, som lyder rigtig godt. Der er noget for enhver smag. Sag: Lokalarkivet: Et egnsarkiv skal være lokalt og på Mols, der er derfor taget initiativ fra Forvaltningens side med Søren Valbak og museumsleder Vedsted som initiativtagere. Gitte tager kontakt til P.E.Bærendsen om evt. ideer. Der er fortsat ideer med Brandstationen evt. kædet sammen med, at der kommer rekvisitter retur fra det lukkede Brandvæsens-museum i Århus. Et lokale på ca. 100 m2 ville være ønskeligt. Jørgen spørger Jan Birk, om han vil være tovholder for dette. Sag:

4 side 4 Lokalplan for Knebel: Jørgen har haft kontakt til byplanlægger Mika Leth Petersen og fået ideer til at indkalde gamle og lokale mennesker, som kender til Knebel s historie. Jørgen finder eller efterlyser sådanne personer, som vil komme og fortælle og evt. vise gamle billeder. Efteråret vil være glimrende som start på et forløb herom. Sag: Genbrugsstationen, Knebel: Der har været rettet henvendelse til Borgerforeningen om der kunne gøres noget for at ændre åbningstiderne. Genbrugsstationerne er underlagt RENO-DJURS, og det vides, at Ebeltoft Kommune har særstatus med 3 stationer, andre har kun 1. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt, at røre ved de gældende åbningstider. Det må ses at være en stor fordel, at ikke alle evt. skulle køre til Ebeltoft med sit skrald Sag: Flerårigt medlemsskab: Mindst 1 person har ønsker flerårigt medlemsskab (10 år) Beløbet er indbetalt i år. Det er besluttet, at der er mulighed for dette. Jørgen har lavet et lille opråb til avisen om medlemsskab. Sag: Evt. Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe... formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann kasserer Margrethe Dahl Jacobsen Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

5 . BORGERFORENINGEN MOLS side 05 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel, den , kl. 19,00 Tilstede var: Jørgen, Gitte, Lotte, Hans-Erik, Margrethe og Alice. Afbud fra Thomas. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Indsigt: rundtsendt for gennemsyn. Knebelvig Bådelaug: oversigt over det nye havn, medlemsskab. Hjemmesiden: Jørgen kontakter Frank for ajourføring af orienteringsstof. Sag: Tovholderne: Koncert i Svends Kælder den Thomas, Gitte og Alice: Klezmerduo: kl. 14,00 spiller og synger i 2 timer med indlagt kaffepause. Pris ,00. Der planlægges salg af kaffe og kage, øl og vand. Efter koncerten kl. 16,00 prøver vi at få fat i en falkonér, Pris: 2.500,00, som vil give opvisning. Bestyrelsesudflugt: Gitte og Alice: den er foreslået. Molshallen: Thomas og Gitte: Der er tilfredshed i bestyrelsen og det kører godt. Molssangbogen: Gitte undersøger ved Lokalrådet. Præstegårdsdiget: Hans-Erik, undersøger om evt. reparation. Sommerfest: Hans Erik: Programmet er klar, et rigtig godt jubilæums-program. Førstehjælp: Lotte: Hjerteforeningen udsætter kurset til september måned. Sag: Vejstriber, Knebel-Vrinners: Skrivelse til Teknisk Udvalg ang. manglende afstribning, Jørgen. Sag: Lokalarkivet; Mødet den blev udsat. Afventer et nyt, Jørgen rykker for afklaring.

6 Sag: side 06 Lokalplan - Knebel: Hans-Erik: kontrakt til Søren Pedersen, Knebel. Aftale møder til efteråret Sag: Manglende skiltning vedr. Randers Centralsygehus. Det er bemærket, at der mangler skiltning til Sygehuset, når man kommer over Strømmen (broen), skal man til højre eller venstre? Jørgen skriver til Amtsrådet herom. Sag: Flytning af by-skiltet i Vrinners, indkørsel fra nordsiden. Hans-Erik har bemærket, at man med fordel kunne flytte skiltet længere mod nord og før det famøse sving, som har kostet flere ulykker og endog menneskeliv, idet farten mange gange er alt for høj i forhold til sving og vejhældning. Jørgen skriver brev herom til kommunen. Sag: Evt. Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe... formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann kasserer Margrethe Dahl Jacobsen Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

7 . BORGERFORENINGEN MOLS side 7 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Jørgen, Hans-Erik, Margrethe og Alice. Afbud: Gitte & Thomas, - Lotte. - Jan Birk var inviteret. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Indsigt nr. 4 rundtsendt til gennemsyn. Sag: Referat fra Tovholderne: Hans-Erik: Sommerfesten: program og tilladelser er OK. - flot program. Præstegårdsdiget: evt. fornyelse af skrænten, der arbejdes fortsat på sagen med Menighedsrådet. Jørgen: Grundlovsdag: Jørgen/Egon henter kaffen i Lyngparken. Pressemedd. til aviserne OK. Evt. salg af øl og sodavand, hvis kaffen slipper op. Nationalparken: Borgermøde d kl. 19,00 i Rosmus Skole. Alice, Gitte og Thomas: Koncerten i Svends Kælder: Falkonerén vil gerne komme kl. 14,00 og det er OK. Musikken kl. 15,00, Kaffepause, hvornår, der sælges kaffe og kage, øl og vand. Pladsen reserveret v. Egefjord, OK med falkonér. Godt initiativ. Gitte spørger Kurt Dahl ang. lån af festsal v. regnvejr og evt. lån at 10 termokander. Pressemedd. til lokalaviserne. Der skal aftales vedr. plakater og billetter, Jørgen spørges, idet det var så fint sidste år. Bestyrelsesudflugt d : Forslag, Skandinavisk Dyrepark med frokostkurv. Det aftales nærmere v. næste møde. Leif, tidl. formand inviteres med - Alice kontakter. Molssangbogen: Gitte skulle undersøge, hvor mange der er solgt, idet der ikke er indbetalt noget beløb endnu.

8 side 8 Sag: Lokalarkivet: Jan Birk inviteret til debatten. Lokalarkivet er pakket sammen under ledelse af Vedsted, Ebeltoft Museum. Forvaltningschef Søren Valbak bliver tovholder. Ny placering: flere forslag kom på bordet, Jan Birk havde et forslag med, som omhandlede Cama s lokaler. Jan blev udnævnt som tovholder. Jørgen tager kontakt til museumsinspektør Vedsted og med Jan som kontaktperson. Der tages dog først kontakt til Søren Valbak på B -& Kulturforvaltningen. Sag: Lokalplaner for Knebel Jørgen har lavet et forslag til møderne i efteråret. Sag: Evt.: Næste møde: den kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe.... afbud. formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann... afbud. kasserer Margrethe Dahl Jacobsen Lotte Schade... afbud. Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

9 . BORGERFORENINGEN MOLS side 9 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Jørgen, Gitte,Hans-Erik, Margrethe og Alice. Afbud fra Lotte, Thomas ikke mødt. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Knud Bak, SOS-gruppen har haft rettet henvendelse ang. konkrete sager og skrivelser med Amtet, Borgerforeningen vil ikke gå ind i noget slagsmål. Der er givet 1 flaske vin til Knud s fødselsdag. Bibliotekssagen: drøftet og vurderet, at vi ikke gør mere ang. fastholdelse af skole og folkebibliotek. Der er ingen, som har rettet henvendelse herom. Nu er der så biblioteksbus 2 gange pr. uge i Knebel. Sag: Referat fra Tovholderne: Molshallen: Gitte og Thomas var med til sidste årsmøde, og der kunne berettes om et lille overskud samt god energi og stemning. Knebel Lokalplan: Hans-Erik indsamler fortsat materiale, har kontakt til flere ældre medborgere, som ligger inde med billeder m.v. Sag: Lokalarkivet: Museumsinspektør Vedsted deltager gerne i forberedelserne og registrering af materialet. Forvaltningschef Søren Valbak styrer økonomien. Kontrakt for lejemål: Hans-Erik har forslag til kontrakt. Dette er tilsyneladende den billigste løsning og med en rigtig god beliggenhed. Der vil være plads til andre lejere, idet der er flere ledige lokaler.

10 Sag: side 10 Sommerfesten Hans-Erik berettede. Der var dårligt vejr alle dage. Der har været mange uheld, indbrud og fejldisposioner, så alt i alt må der påregnes et underskud i år. Vi afventer resultatet, og modtager det med oprejst pande og siger tak til dem, som har arbejdet hårdt for afholdelse af sommerfesten. Der manglede bl.a. 100 mennesker i teltet både fredag og lørdag. Sag: Svends Kælder, Mols Bjerge, kl. 14,00 Jørgen: laver annonce til aviserne, bl.a. Ugepressen og evt. * sender evt. 2 billetter til udvalgsformanden Jørgen Brøgger (iflg. Valbak) har lavet plakater (alle har fået udleveret til ophængning)og billetter og skilte, samt opsætning af disse. Indkøber og medbringer øl og vand, pris: 10 kr. for øl og 5 kr. for vand. Hans-Erik: hjælper med opstilling og salg. + kontakter brandmyndigheder og fremskaffer mindst 2 branddaskere samt affaldssække. Margrethe og Thomas: salg af billetter ved indgangen til området samt check på kr til Klezmerduo, Alice forsøger at finde lille bord og 2 stole samt byttepenge. Jørgen kommer med pengekasse. Thomas: møder i god tid for modtagelse af Falkoneren Hans L. Nielsen fra Ebeltoft ZOO. Alice: skriver ny pressemeddelelse til aviserne + Sommeravisen. Ansøgning til Grenå Politi. Kontakt til Egefjord m.h.t. pladsen og græsslåning. Byttepenge til salgsboden og kontanter til Falkoneren. Kaffekander med kaffe samt hjemmebagt kage + Molbokringle (indkøb af plastkrus, paptallerkener og servietter). Spørger Leif om salgsbord. Kommer i god tid for modtagelse af Klezmerduo og evt. Falkoneren. Gitte: fritages grundet skønhedsoperation. Lotte: Må meget gerne hjælpe til, hvor der mangler. Sag: Bestyrelsesudflugt d, kl. 10,00 Turen går til: Skandinavisk Dyrepark i Nødager. Vi mødes med medbragt kaffe og madkurv. Hvis vejret tillader samles vi om formiddagskaffen før den vilde jagt rundt i hele parken. Vi aftaler så et tidspunkt for spisning af den medbragte madpakke, (her er det, at formanden plejer at give en lille en). Parken har åben fra kl 10,00-17,00. Da kassen er lidt slunken, betales der kun for bestyrelsen. Alle familiemedlemmer skal være hjertelig velkommen

11 side 11 Sag: Evt.: Intet Næste møde: mandag den 13. september 2004 kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe. formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann kasserer Margrethe Dahl Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

12 . BORGERFORENINGEN MOLS side 12 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Jørgen, Gitte,Hans-Erik, Lotte, Thomas, Margrethe og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: INDSIGT rundtsendt til gennemsyn. Henvendelse fra Anette Bredstrup ang. musikforslag til Svends Kælder, Sag: Referat fra Tovholderne: Lotte: Førstehjælpskurser, Hjerteforeningen har inge penge, hvorfor kurset udsættes til næste år. Der undersøges dog anden mulighed via Hans-Erik. Hans-Erik: Beredskab i Knebel går fint, der kommer stadig nye folk til, som arbejder lokalt. Margrethe: kasserer. Intet at bemærke. Thomas: SOS-gruppen, intet nyt lige nu. Gitte: Mols-sangbogen, undersøges om der gøres noget for videresalg, der har tidligere ligget et lager i Lyngparken til salg. Hvad er lagerbeholdningen. Referat fra bestyrelsesudflugten. Vi betalte entre for alle deltagere, 9 stk. Dejlig dag med hygge og fint vejr. Alice: Koncerten i Svends Kælder, Fint besøgt, 121 betalende og vel ca. 200 incl. børn. (sidste år 84 betalende). Det skal drøftes, om vi fortsætter lidt endnu, vi vurderer for 1 år af gangen. Jørgen: Udfærdiget regnskab, Underskud ca ,00. Sag: Mols-arkivet: Jan Birk er tovholder: ønskede dog ikke at deltage i mødet i aften. Iflg. brevveksling er huslejen årlig kr moms. Der har været kontakt til ejer for afklaring af lejemålet. Etablering af lejemål for 3-5 år og uopsigeligt. Sagen har været drøftet med Søren Valbak, og der er opbakning fra B&Kudvalget og de har anbefalet sagen overfor ØK, som så skal bearbejde det økonomiske i sagen.

13 side 13 Sag: Sommerfesten Lotte: Alle regninger er betalt undtaget lige KODA. Beløbet kendes ikke endnu. Det er således endeligt konstateret, at der er underskud for festen Dette blev drøftet, og det er enstemmigt foreslået, at underskud deles efter samme princip som overskud, hvorfor Borgerforeningen dækker 35% af underskudet. Jørgen kontakter Henrik Fjeldgaard, IF-Mols. Sag: Lokalplan Knebel Hans-Erik: opstart på forarbejdet til udfærdigelse af forslag til Lokalplan er igang ved vernners hjælp. Der afventes videre i sagen. Sag: Politikermøde, i november Jørgen tager kontakt til politikerne og finder en passende dato. Samt bestilling af lokale og kaffe. Sag: Trafiksikkerhedsplan: Der er nu kommet svar fra Teknisk Forvaltning på vores henvendelse m.h.t. manglende afstribning. Det ses i budgettet 2005, at ca. 50% af afsatte midler skal bruges på slidlag på vejnettet i molsområdet. Der er endvidere opfordring til at komme med forslag til at udpege steder, som trænger for trafiksikkerhedsforbedring. Vi tænker alle over forslag og tager punktet op på næste møde. Sag: Lokalplan 264, Lyngparken. Borgerforeningen har indsendt bemærkning til forslaget, dette er taget til følge. Lokalplanen skal vedtages på næste byrådsmøde.

14 side 14 Sag: Underskudsgaranti 2004/2005, musikarrangement Jørgen har udfærdiget regnskab for 2004, og dette viste underskud på kr ,76, hvilket beløb forventes indbetalt fra E.Kommune, B&K-udvalget. Det er besluttet at forsøge med 3.arrangement, ansøges der om underskudsgaranti for Jørgen indsender ansøgning på kr. Sag: Nationalparken, midtvejsmødet Jørgen gav referat fra mødet. Der er fortsat mange særinteresser i forløbet, som giver megen uro i beslutningsprocessen, hvorfor det er besluttet at læne sig op af andres erfaringer. Styregruppen deltager i møde arrageret af Møn-gruppen i oktober måned. Sag: Medlemshvervning Jørgen har udfærdiget et flot brev med optegnelse af, hvad borgerforeningen står for og er medarrangør af. Dette brev er tiltænkt tidligere medlemmer, som ikke har fornyet medlemsskabet i PS: måske skulle det også lægges på nettet, - Mols.dk Sag: Molsbogen 2004 Jørgen er blevet opfordret til at skrive et stykke om Borgerforeningen Mols, men vil dog finde en anden, som har været medlem af bestyrelsen i mange år tidligere. Alice finder de gamle protekoller frem. Sag: Kommunestruktur Drøftet, og vil blive fast punkt på dagsordenen fremover. Der er kræftet igang, via erhvervslivet, for anbefaling af én Djurskommune. Ebeltoft Kommune skal tage stilling på næste byrådsmøde d Der forventes enighed om anbefaling af at sammenlægge de 4 kommuner.

15 side 15 Sag: Evt.: Molbostøtten. Punktet tages op på næste møde. Evt. forslag. Næste møde: den 18. okt kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe. formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann kasserer Margrethe Dahl Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

16 . BORGERFORENINGEN MOLS side 16 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Jørgen, Gitte,Hans-Erik, Lotte, Thomas, Margrethe og Alice. Jan Birk var inviteret med til mødet, tovholder for Molsarkivet. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: -- Sag: Referat fra Tovholderne: Gitte: Molssangbogen, undersøges via Lokalrådet, Molshallen. Sag: Mols-arkivet: v. Jan Birk. Lokalerne forevist, (Cama s kontorer.) Resumé v. Jørgen. Jørgen tager kontakt til Søren Valbak ang. formulering af ansøgningen om driftsbevilling og dette sammen med Museumsforeningen. Jan: Det skal afklares, hvordan organisationen skal være. Sag: Sommerfesten Lotte: Afventer regning fra Koda. Der sendes faktura på 35% af underskudet til Borgerforeningen. Hans-Erik har meddelt, at hans chef Poul Erik vil dække et evt. underskud til næste år. Takker for tilsagnet.

17 Sag: side 17 Politikermøde, i november Jørgen står for arrangementet. Der er endnu kun 2 tilbagemeldinger. Dato kendes ikke endnu. Mødet afholdes som sædvanligt i Menighedshuset Politikermødet bliver d kl. 19,00. Vi møder op så mange som muligt. Sag: Trafiksikkerhedsplan: Jørgen besvarer mail til Teknisk Forvaltning om 4 forbedringsforslag: * udkørsel fra Viderup (Bykrogen) til Lyngevej/Karlshøjvej i Vistoft. * udmunding fra Porskærvej i Knebel Bygade/Møllebakken. * ved den nordlige indkørsel til Vrinners kan vi supplerende tilføje, at røde pile >>> afmærkning også var en mulighed. * endvidere vil - efter vores opfattelse - afstribning i vejsider og vejmidte eller måske reflekser i vejbanen være med til at øge trafiksikkerheden. Sag: Nationalparken, Pilotprojekt Mols Bjerge. Styregruppen har været på studietur til Møn. Der er fortrinsvis de samme problemer som på Mols. Det skal fastholdes, at ingen stilles ringere. Der burde ryddes op i tilskudsjunglen fra EU. Helgenæs er ved at tø op, der er faktisk en plads til dem i styregruppen, hvis de vil. Sag: Medlemshvervning/kampagnen: Der er tilkommet 45 nye medlemmer, så der er nu 310 medlemmer. Der påtænkes annonce til Lokalavisen om oplysning om Borgerforeningens virke. Sag: Lokalråd Mols: Alice er blevet indkaldt som suppleant for Susanne Grønvald, grundet sygemelding. Alice har talt med formand Karen Andersen om et fællesmøde for dialog om tættere samarbejde og især nu op til kommunalreformen. Karen finder en dato og evt. inden politikermødet.

18 Sag: side 18 Kommunestruktur: De 4 kommuner på Syddjursland er enige om at gå sammen. Borgerforeningen Mols skal vise flaget overfor politikerne og evt. sammen med andre foreninger/råd for Molsskolens området. Sag: Molbostøtten - reparation: Hans-Erik: overslagspris fra murer: kr. Hans-Erik og Jan undersøger andre muligheder. SPAR-købmanden spørges ang. finansiering og Jørgen Just spørges ang. historien bag Molbostøtten. Sag: hjælp: Hans-Erik og Lotte undersøger andre muligheder end Hjerteforeningen. Hans-Erik undersøger dette hos brandinspektør Dan, Ebeltoft Kommune: Tilbud: 12 timer for 125,00 kroner med max 15 personer. Sag: Evt.: Hans-Erik oplyser, at Knebel Brandstation mangler noget klippeværktøj i f.m. udrykning til f.eks. færdselsuheld m. fastklemte i bilvrag. Det foreslås, at der tages kontakt til SOS-guppen herom. Det handler om menneskeliv og kritiske situationer. Thomas får denne opgave til næste gang. Gitte finder stedet til julemødet, evt. 13. december kl. 18,00 Næste møde: den 22. november 2004 kl. 19,00 i Lyngparken. Gitte bestiller kaffe. formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann kasserer Margrethe Dahl Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

19 . BORGERFORENINGEN MOLS side 19 Mødested: LYNGPARKEN, Knebel den , kl. 19,00. Tilstede var: Jørgen, Gitte,Hans-Erik, Margrethe og Alice. Fravær: Lotte og Thomas. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: INDSIGT til gennemsyn. Knebel Bådelaug - rapport til orientering. Sag: Referat fra Tovholderne: Hans-Erik: Juletræs-projekt. Juletræerne koster 300 kr. pr. stk. - 2 stk. Knebel/Tved. Knud Sørensen sponsorerer lastbil og brandmændene hjælper med opsætningen. Der indkøbes l fl. Dr. Nielsen + 1 kasse øl. Sag: Regnskabsrapport for 3. kvartal. Udleveret samt regnskab for arrangementet i Svends Kælder Sag: Ansøgning om tilskud fra Pensionistforeningen. Bevilling 500,00, Jørgen skriver brev for forklaring for beløbets størrelse. Sag: Politikermøde, i november 2004, evaluering: Arbejdsgruppe etableres i vinterens løb + borgermøde. Evt. efter generalforsamlingen. Afventer eventuelt udspil fra ØK.(opfordring fra politikermødet)

20 Sag: side 20 Frigørelsesværktøj til Brandstationen i Knebel: Behov: værktøjet nødvendig. Sagen køres gennem beredskabschefen og borgmester. Sagen drøftedes omkring åbent brev fra Knud Bak. Dette blev dog trukket tilbage i oprindelig ordlyd. Thomas var desværre ikke tilstede, for at kunne kaste lys over denne lidt uheldige sag. Sag: Nationalparken, Pilotprojekt Mols Bjerge. Kulturgruppen har møde netop i aften d Der afventes midtvejsrapport for projektet. Sag: Underskudsgaranti til Svends Kælder Der er modtaget tilsagn om underskudsgaranti på op til kr, Sag: Lokalråd Mols, mødet den : Brev til byrådet ang. anbefaling: at flere penge tildeles områderne også omhandlende kulturområdet. Opfordrer til samarbejde indenfor den kommende større kommune Sag: Kommunestruktur: Endnu intet nyt. Sag: Molbostøtten - reparation: Jan Birk har undersøgt finansiering via Fond i Århus: V. Kier s fond ca kr. Afsendt den Sag: Mols-arkivet: Der forhandles fortsat om lokalerne. Jakob Vedsted er primus motor i dette.

21 side 21 Sag: Kulturmiljøer i Århus Amt: Jørgen sender pr. mail oplæg til bevaringsværdige kulturmiljøer. Sag: Evt.: Husk at tænke over et emne til generalforsamlingen den Næste møde: den 13. december 2004 kl. 18,00 på Holmegård, Agri. PS: Husk at melde afbud til Gitte, hvis du bliver forhindret. formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann kasserer Margrethe Dahl Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

22 . BORGERFORENINGEN MOLS side 22 Mødested: Holmgaard, Agri, den , kl. 18,00. Tilstede var: Jørgen, Gitte,Hans-Erik, Lotte, Thomas, Margrethe og Alice. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag: Godkendelse af referat fra sidste møde. Sag: Siden sidst: Henvendelse fra Henry Skaarup, Knebel ang. beplantning på hjørnet ved Den danske Bank. Jørgen retter henvendelse til afd.leder Birthe Sørensen. Sagen vedr. Knud Bak og avisskriverierne og læserbrevene blev drøftet. Sag: Referat fra Tovholderne: Hans Erik: Julearrangementet drøftet. Nye tider nye skikke. Der skal evt. findes en anden juletræsleverandør til næste år. Sag: Generralforsamling, den Indslag: Fremtidig kommunestruktur Nationalparken eller evt. integration. forslagt til person: borgmester Vilfred Friborg Hansen, Rønde, Jørgen kontakter Årsberetning: Grundlovsdag: (juni) Jørgen Sommerfest: (juli) Lotte og Hans Erik Koncert Svends Kælder: (aug.) Jørgen Lokalarkivet Mols (okt.) Jørgen Politikermødet: (nov.) Alice Trafiksikkerhed (nov.) Jørgen Indledning og afslutning Jørgen

23 side 23 Valg: på valg er: Lotte (villig til genvalg) Alice (villig til genvalg) Margrethe (ønsker ikke genvalg ej heller som suppleant) revisor: suppleanter: Annonce: Der skal annonceres 1. gang i uge 2, tidl. i Ebeltoft Folketidende og uge 4 i Lokalavisen Mols + evt. omtale + Århus Stiftstidende. Ordstyrer: Bestilling af lokale og mad, OK Sag: Evt.: --! Næste møde: den 10. januar 2005 kl. 19,00 i Lyngparken Gitte bestiller kaffe formand Jørgen Ørgaard næstformand Birgit Müermann kasserer Margrethe Dahl Lotte Schade Hans-Erik Mikkelsen Thomas Glob.. Alice Bryder, sekretær/referent

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den 18.02.2002, kl. 19,00.

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den 18.02.2002, kl. 19,00. . BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den 18.02.2002, kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. Lone afbud p.g.a. sygdom. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag:

Læs mere

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2005. side 20 Mødested: Lyngparken, Knebel den 11.01.2006, kl. 19,00

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2005. side 20 Mødested: Lyngparken, Knebel den 11.01.2006, kl. 19,00 . BORGERFORENINGEN MOLS - 2005. side 20 Mødested: Lyngparken, Knebel den 11.01.2006, kl. 19,00 Tilstede var: Jørgen, Gitte, Hans-Erik, Jan, Erling og Alice. Ikke tilstede: Thomas BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag:

Læs mere

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den 18.02.2002, kl. 19,00.

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den 18.02.2002, kl. 19,00. . BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den 18.02.2002, kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. Lone afbud p.g.a. sygdom. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag:

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00 Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 16 juni 2003 2.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer. 1 of 13 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Forældremøde med hjælper og aspiranter. Dato. Onsdag d. 20. august Kl. 19-20. Udvalgsmøde Data. 18.august Sted Rie Kl. 18-21

Forældremøde med hjælper og aspiranter. Dato. Onsdag d. 20. august Kl. 19-20. Udvalgsmøde Data. 18.august Sted Rie Kl. 18-21 Måneder. Her deltager Alle August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale. Der skal arbejdes med forventningsaftaler, Mål for vores afdeling

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev.

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. DIRIGENT: TINA LAURSEN Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010. 4. juni 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), og Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen.

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. 1 jsc Nørreby, d. 21. november 2012 Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. Deltagere: Torben Nielsen, Jens Haubroe, Martha Torgard Joensen, Ole Jon Ørnum, Anne Gejl

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Borgerforenings Bestyrelsesmøde d. 10.sep. 2015 kl. 19:30. Hos Anette. Deltagere: Tanja, Vagn, René, Anette og Anne Referent: Anne

Borgerforenings Bestyrelsesmøde d. 10.sep. 2015 kl. 19:30. Hos Anette. Deltagere: Tanja, Vagn, René, Anette og Anne Referent: Anne Borgerforenings Bestyrelsesmøde d. 10.sep. 2015 kl. 19:30. Hos Anette. Deltagere: Tanja, Vagn, René, Anette og Anne Referent: Anne 1. Opfølgning Rindsholm festen møde med festudvalget dato? 2. Hvordan

Læs mere

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Sted Grønnegadecentret, 1. sal lokale Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Regnar Berdiin Referent Birgit Vejby Afbud

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den 22.5.2016 Mette: 1. Dagsorden: Spis Sønderballe. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3.

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Bestyrelsesmøder 2008-2009

Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøde 06-05-2009 kl. 19.00 ved NC l: Godkendelse/opfølgning af referat fra 04. Februar 2009 2: Meddeleser/orientering fra formanden 3: Orientering fra kasserer 4: Orientering

Læs mere

Godkendt resume af bestyrelsesmødet den 15. maj 2013

Godkendt resume af bestyrelsesmødet den 15. maj 2013 12. juni 2013 Godkendt resume af bestyrelsesmødet den 15. maj 2013 Tilstede: Afbud Referent Mikkel Emil Tim Mogens Jacob Henrik Mogens Mikael Jan Forslag til dagsorden: 1) Valg af referent. 2) Godkendelse

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e Referat Møde nr. 7-2013 Bestyrelsesmøde mandag 6. maj 2013 kl. 19.00 22.00 Indkaldt: forældrebestyrelsen, skolelederen, lærerrepræsentanten. Tilstede: Martin, Peter, Louise, Susanne, Jonas, Neel, Jesper

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl , Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard.

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl , Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard. Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard. 1. Bemærkninger til referat den 2. maj 2016? Nej 2. Andre punkter

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Borgerforening. Vagn på skybe

Borgerforening. Vagn på skybe Referat: 1. Opfølgning af sidste møde : legetårn, sand, økonomi Det er aftalt at regningen for det nye legetårn og diverse udgifter til sand mm. Betales dels ved 1500,- fra Drivhuset og resten deles mellem

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

August 2014 10.årgang nr.2

August 2014 10.årgang nr.2 August 2014 10.årgang nr.2 Fra generalforsamlingen den 5.april 2014 Støtte/fonde Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 30.000 kr blev bevilget og vi har ansøgt om samme beløb igen i år 2014 Fonde og anden

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 28. januar 2014 i Hedehuset Ruth Trier Stine Vad Johansen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock

Læs mere

Beretning. Borgerforeningen Mols afholder generalforsamling på Molsgården den 28. januar 2005. Bestyrelsen for Borgerforeningen Mols aflægger

Beretning. Borgerforeningen Mols afholder generalforsamling på Molsgården den 28. januar 2005. Bestyrelsen for Borgerforeningen Mols aflægger Beretning Borgerforeningen Mols afholder generalforsamling på Molsgården den 28. januar 2005 Vi lever - som Dronningen sagde i sin nytårstale - i en verden i stadig forandring. Vi tror på fremskridtet

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro.

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Mødt: Lars Otte Koefoed, Kasper Knudsen, Anne Gitte Bang

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM) Torsdag d. 23. maj 2013 kl. 16.15 18.30 Mødelokale Trolleborg

Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM) Torsdag d. 23. maj 2013 kl. 16.15 18.30 Mødelokale Trolleborg Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM) Torsdag d. 23. maj 2013 kl. 16.15 18.30 Mødelokale Trolleborg Fremmødt: TA, AE, AA, JRE, AGO, BM, ÅM, Afbud: Lars Svane, Theresa Foldsager Ikke mødt: ingen Kaffe m/k: Anette

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Alice Dyssell, Dennis Kjærgaard, Linda Andersen

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 15. januar 2015 Forældrerep. Molsskolen: Medarbejderrep. skolen Forældrerep. Bhv. Mols Susanne, Eva, Thomas, Mette, Trine, Louise, Mai-Brit Carl Oskar, Frants,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter.

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter. Referat af bestyrelsesmøde d. 16/2-2015 kl. 19.00 i rytterstuen Til stede: Ejnar, Ellen,,, Annette, Lena, og B. Afbud: Ingen Dagsorden 1. Opdatering siden sidst 2. Økonomi og regnskab Undersøgelse af pakket

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 19.2.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 17.2.2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 Deltagere :Henrik Frederiksen, Knud Erik Feldt, Anne Skjerning, Ole Harby, Ole Søndermølle, Jens Troense, Carl

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D: 5.2.11 HOS LOTTE

REFERAT BESTYRELSESMØDE D: 5.2.11 HOS LOTTE REFERAT BESTYRELSESMØDE D: 5.2.11 HOS LOTTE Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Sisse Dahlin, Liselotte Månsson, Lotte W. Dahlin og Louise Nielsen Afbud: Kirstine Rasmussen, Benice Nielsen Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Formanden indledte med at foreslå, jf. nærmere nedenfor, at alle fremmødte præsenterede sig med

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/3-2016 Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede 1. Valg af dirigent Søren H 2. Valg af referent Niels Verner 3. Formandens

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere