Sammenligning af to forskellige testmetoder til diagnosticering af Giardia hos hund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning af to forskellige testmetoder til diagnosticering af Giardia hos hund"

Transkript

1 ORIGINALARTIKEL Sammenligning af to forskellige testmetoder til diagnosticering af Giardia hos hund - begge testmetoder var fejlbehæftede, og der opnås forskellige resultater ved brug af forskellige testmetoder [ Hanne Kirk Nielsen 1 og Asger Lundorff Jensen 2 ] 1 Fagdyrlæge, Frederiksværk Dyrehospital, Hermannsgade 16, 3300 Frederiksværk 2 Professor, DVM, ph.d., Dr.Vet. Sci, DiplECVCP, DiplECVIM-Ca, Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme/Medicin, Klinisk Patologi, KU LIFE, Grønnegaardsvej 3, stuen, 1870 Frederiksberg C Indledning Giardia er en flagelbærende protozo, der tilhører klassen zoomastigophora, ordenen diplomonadida og familien hexamitidae (1). Giardia spp. findes hos alle vertebrater over hele verden. Mennesket synes at være det primære reservoir (2). Parasitten findes i en trophozoitform og en cysteform (2). Trophozoiten er det patogene stadie. Den er ikke invasiv, men lever frit i tyndtarmen, hvor den reproducerer sig ved deling (3). Tropho- zoiterne encysterer sig i ileum eller colon, og cysterne udskilles med fæces. Udskillelsen af cyster begynder 5-12 dage efter optagelsen. Der er intermitterende cysteudskillelse (4), og negative perioder på dage er beskrevet hos mennesker (5). Cysteudskillelse kan forekomme i måneder til år (4). Giardiasmitten forekommer ved fæcal-oral kontakt (3). En Giardiainfektion forårsager villusatrofi med malabsorbtion og maldigestion (6). Symptomerne > Summary An ELISA test (IDEXX Snap Giardia) (SNAP) for use within veterinary small animal practice was crosschecked against an immunofluorecense assay (Merifluor Cryptosporidium/Giardia Direct Immunfluorescens Assay) (IFA). This study showed that there was no correlation between the results of the SNAP test and the results of the IFA test. The probability of getting a positive result was 6 times greater using the SNAP test than using the IFA test. Further data used for this study came from two different laboratories: Vet Med Lab (VML) and the Central Laboratory at KU LIFE (KVL). VML tests for Giardia using an ELISA test: ProSpecT Giardia Microplate Assay (ProSpecT). KVL uses the IFA test. The results were not paired, but were from samples sent by Danish veterinarians during the last 5 years. There was a significant difference in the proportion of positive results found by the Pro- SpecT test compared with the IFA test. The study concluded that both test methods seemed to be imperfect and that different test results occurred when using different test methods. Sammendrag En ELISA test, IDEXX Snap Giardia (SNAP) til brug i smådyrspraksis blev afprøvet mod en immunfluorescens test (Merifluor Cryptosporidium/Giardia Direct Immunfluorescens Assay (IFA)). Undersøgelsen viste, at der ikke var nogen sammenhæng mellem de resultater, som SNAP testen frembragte og de resultater, der blev fundet på de samme prøver ved hjælp af IFA testen. Sandsynligheden for at få et positivt resultat var 6 gange større ved brug af SNAP testen end ved IFA testen. Resultater af prøver indsendt til to forskellige laboratorier: Centrallaboratoriet på KU LIFE (KVL) og Vet Med Lab (VML) indgik desuden i undersøgelsen. Prøvene fra VML blev undersøgt ved hjælp af en ELISA test: ProSpecT Giardia Microplate Assay (ProSpecT). KU LIFE bruger IFA testen. Resultaterne var ikke parrede, men var fra prøver indsendt af danske dyrlæger over de sidste 5 år. Der var signifikant forskel på proportionen af positive tests, fundet ved ProSpecT test i forhold til IFA testen. Undersøgelsen viste, at begge testmetoder var fejlbehæftede, og at der opnås forskellige resultater ved brug af forskellige testmetoder.

2 kan være konstante eller intermitterende. Der kan forekomme mavesmerter og intestinal hypermotilitet. Feber og vomitus eller hæmorragisk diarré er ikke typisk ved giardiose (7,8) Kronisk diarré og vægttab eller nedsat tilvækst forekommer ofte hos hvalpe og killinger (8). Sygdommen kan være asymptomatisk, men kan udvikle sig til kronisk malabsorptionssyndrom (4). Voksne dyr optræder ofte som symptomløse cysteudskillere (7). Histologisk ses infiltration af lymfocytter og plasmaceller i tarmen (4). Giardiose menes at være en zoonose (2). Infektioner hos mennesker og husdyr skyldes G. duodenalis (syn. G. lamblia/ G. intestinalis) (1). Parasitten vil i det følgende kun blive benævnt Giardia. Med Giardia menes Giardia duodenalis med undergrupper. Diagnostik For at stille diagnosen kan immunologiske metoder eller direkte mikroskopi benyttes. Der er desuden PCR undersøgelser under udvikling. I det følgende introduceres de metoder, der drøftes i denne artikel. Ova- og parasitmetoder, direkte mikroskopi (O&P) Giardia trophozoiter kan ses i dråbepræparat af fæces ved høj forstørrelse. Cysterne ses bedst ved opkoncentrering. Almindelige flotationsmedier til diagnosticering af andre tarmparasitter destruerer cysterne. Der bør opsamles 3 fæcesprøver grundet den intermitterende cysteudskillelse (7). IFA testen udføres på fæces, der er opbevaret i 10 % neutral formalin, da cysterne ellers går i opløsning. Testen er designet til human brug. ELISA ELISA tests reagerer på overfladeantigener. Antigenet er GSA65, der både findes på cysten og trophozoiten eller CWP1, som findes på cysternes overflade, men også frigives ved encystering. Der er tale om et stabilt vandopløseligt protein (10). Testen kan uføres på frisk fæces eller fæces, der er opbevaret i formalin. Testen er designet til human brug. IDEXX Snap Giardia (SNAP) Denne test kan udføres i klinikken. Det er en ELISA test, der skal laves på frisk fæces. Dette kan dog opbevares på køl i op til 7 dage. Testen er designet til brug på hund og kat. Formål Formålet med denne undersøgelse var at undersøge anvendeligheden af SNAP testen ved sammenligning med en kendt test (IFA) Materialer og metoder Eget materiale Fæcesprøver blev indsamlet fra hunde, der indgår i Frederiksværk Dyrehospitals patientmateriale. To prøver blev indsendt fra Maribo Dyrehospital og fire prøver fra Otterup-Søndersø dyrlægerne. Prøverne blev indsamlet fra 44 hunde med diarré. Desuden indgik en kontrolgruppe på 29 raske hunde. I alt indgik der 73 prøver i undersøgelsen. Diarré blev defineret som afvigelse fra normal fæceskonsistens. Der blev ikke skelnet mellem forskellige typer diarré. Fæcesprøverne blev undersøgt ved hjælp af SNAP. Resten af fæcesprøven blev lagt i 10 % neutralt formalin og indsendt til Klinisk Centrallaboratorie på KVL. Her blev der foretaget en undersøgelse ved hjælp af IFA. De 2 testresultater blev sammenlignet ved hjælp af en McNemar test. Sammenhængen mellem smitte med Giardia og forekomsten af diarré blev undersøgt ved hjælp af en χ 2 test. På samme måde blev det undersøgt, om dyr under 1 år var hyppigere smittede end dyr over 1 år. Eksternt materiale Øvrigt materiale, der indgik i undersøgelsen, var VMLs resultater for Giardia fra Danmark for 2003 og Desuden indgik KVLs resultater for Giardia for 2000 til Disse eksterne resultater er både for hund og kat. En anslået prævalens for Giardia blev udregnet for resultaterne. Resultater Sammenligning af SNAP testen med IFA testen Der blev fundet 12 Giardiapositive hunde ud af de 73 undersøgte ved brug af SNAP testen. På de samme 73 prøver blev der fundet 2 Giardia positive ved undersøgelse på KVL ved hjælp af IFA testen. Der var ikke sammenfald mellem de positive resultater. Ved udførelse af McNemars test for forskelle mellem 2 korrelerede proportioner fandtes en χ 2 på 8,6. Det vil sige, Immunfluorescens Ved immunfluorescens synliggøres cysterne ved tilsætning af monoklonale antistoffer udviklet mod cysteoverfladeantigener. Disse antistoffer er bundet til et fluorescerende stof (fluorescein isothiocyant). Præparatet undersøges ved hjælp af fluorescensmikroskopi (9). TABEL 1 IFA positive IFA negative I alt SNAP positive SNAP negative I alt Sammenhæng mellem IFA testen og SNAP testen. 18 Dansk Veterinærtidsskrift december Nummer 23 Årgang 90

3 TABEL 2 Positive Negative I alt Anslået prævalens IFA-test ,6 % ELISA-test ,2 % Resultater for hunde på prøver indsendt af danske dyrlæger. TABEL 3 Positive Negative I alt Anslået prævalens IFA-test ,5 % ELISA-test ,2 % Resultater for katte på prøver indsendt af danske dyrlæger. at der var stor forskel på de 2 testresultater. OR var 6, hvilket fortæller, at der var 6 gange så stor sandsynlighed for at få et positivt resultat ved SNAP testen end ved IFA testen. Ved brug af SNAP-testen fandtes en prævalens på 12/73 svarende til 16,4 %, mens prævalensen ved brug af IFAtesten var 2/73 svarende til 2,7 %. Øvrige resultater Sammenhæng mellem forekomsten af diarré og et positivt testresultat for Giardia målt på IFA testen eller SNAP testen En af de 2 IFA positive hunde, der blev fundet i undersøgelsen havde diarré. De øvrige 9 positive hunde med diarré er fundet ved SNAP testen. Der blev ikke påvist nogen statistisk sammenhæng mellem det at have diarré og det at være positiv for Giardia. χ 2 (Yates)= 0,42 p= 0,52 OR var 1,84. Konfidensintervallet for OR= (0,45-7,8). Der var dog en tendens til en overhyppighed af Giardiapositive hunde med diarré i forhold til Giardiapositive hunde, der var raske. De Giardiapositive hunde udgjorde 23 % af hundene med diarré, og i gruppen med raske hunde udgjorde de Giardiapositive hunde 14 %. Sammenhæng mellem smittestatus og alder (egne resultater) Af de 2 IFA positive var den ene under 1 år og havde diarré. De øvrige unghunde blev fundet positive ved hjælp af SNAP testen. Der var en overhyppighed af testpositive dyr under 1 år. χ 2 (Yates)= 4,13 p= 0,02 OR var 5,36. Konfidensintervallet for OR= (0,97-27,54). Diskussion Sammenligning af egne resultater med resultater fra IFA og ELISA Der var ingen sammenhæng mellem de resultater, der blev fundet ved undersøgelse med IFA testen og SNAP testen. Når mængden af positive fund gjort på de 3 forskellige prøvetyper (SNAP, IFA, ProSpecT) sammenlignes, bemærkes en stor forskel på proportionen af positive fund (tabel 1 og 2). IFA testen TABEL 4 Diarré Rask I alt Giardia positiv Giardia negativ Raske hunde sammenlignet med hunde med diarré (egne resultater). TABEL 5 Under 1 år Over 1 år I alt Positiv Negativ Smittestatus i forhold til alder (egne resultater). havde det lavest antal positive, mens de SNAP og ProSpecT begge reagerede positivt langt hyppigere. Forskellen mellem ELISA testene (SNAP og ProSpecT) og IFA var signifikant (p=0,001). Derimod var der ikke forskel i proportionen af positive tests fundet på henholdsvis SNAP og ProSpecT (p= 0,61). Der var heller ikke signifikant forskel mellem proportionen af positive fund, som IFA testen havde fået på andres tilsendte prøver, og på de resultater IFA-testen gav på prøver indsendt i forbindelse med denne undersøgelse. (p=0,73). Ved sammenligning af resultaterne for katte ses lignende forhold (tabel 3). Dette tyder på, at man hyppigere vil opnå et positivt testresultat, hvis man tester med en ELISA test, end hvis man tester med IFA testen, hvilket sandsynligvis afspejler forskelle i testmetoderne. Årsagen til forskel mellem testmetoderne kan skyldes, at de tester forskellige egenskaber. Ved et positivt fund på IFA testen er der synlige cyster i fæces. Dette svarer til et positivt fund på en direkte mikroskopi, men eliminerer de fejlkilder, der er ved denne metode ved at gøre cysterne synlige. Testen kan ikke reagere på trophozoiter eller vandopløselige antigener fra encysterende trophozoiter, således som ELISA testen kan, hvorfor der kan forekomme falsk negative svar. Omvendt kan de to ELI- SA-metoder tænkes at give falsk-positive testresultater som følge af krydsreagerende antistoffer. Testmetodernes sensitivitet og specificitet vurderes ud fra andre testmetoder. Det skyldes, at parasitten er svær at diagnosticere. Derfor er det vanskeligt at finde et sandt billede at vurdere testmetoderne ud fra. I litteraturen er der ikke enighed om testenes sensitivitet. ProSpecT vurderes til at have en sensitivitet på mellem 90,6-100 %. IFA testen vurderes af forskellige forfattere til at have en sensitivitet fra % (11,12,13,14,15). SNAP er vurderet af en enkelt forfatter til at Dansk Veterinærtidsskrift december Nummer 23 Årgang 90 19

4 have en sensitivitet på 90 %, når den sammenlignes med en immunfluorescens test (DIFM; Cyst-A-Glo Kit Waterbourne, Inc), og på 92 %, når den sammenlignes med ProSpecT (16). Muligvis påvirkes testenes sensitivitet af, hvorvidt der udtages prøver fra smittede individer, eller om det er et led i en screening af en population. Pro- SpecT testens sensitivitet vurderes højest i en undersøgelse, hvor mennesker med symptomer undersøges for Giardia. I samme undersøgelse ses en lav sensitivitet på immunfluorescens (12). I en anden undersøgelse er det vist, at IFA testen er bedre til at finde smittede individer med lav parasitbyrde end ProSpecT (11). Der er betydeligt større enighed i litteraturen om specificiteten af de enkelte tests. ProSpecT vurderes til en specificitet på %, IFA til 99,8-100 % (11,12,13,14) og SNAP til 96-99,8 %. SNAP vurderes kun i en undersøgelse, hvor den sammenlignes med ProSpecT og DIFM; Cyst-A-Glo Kit Waterbourne, Inc (16). Vurdering af prævalensen for parasitten Den anslåede prævalens af Giardia hos danske hunde, undersøgt ved hjælp af IFA testen, ProSpecT og SNAP, var henholdsvis 4,6, 14,2 og 16,4. Ved en tidligere undersøgelse på danske hunde er prævalensen af Giardia 17,1 %. Hos hunde fra kenneler var prævalensen 20 % (4). I forsøget var der stor overvægt af hunde på under 4 måneder, hvilket kan føre til forhøjet prævalens (4). Prøverne i den danske undersøgelse er undersøgt ved hjælp af flotation i zink-sulfat. Undersøgelsens sensitivitet er øget ved at indsamle prøver hver anden dag 3 gange (4). En tysk undersøgelse, der er foretaget over 3,5 år og under anvendelse af ProSpecT testen (17) angiver en prævalens på 16,5 % hos familiehunde, hvilket svarer til prævalensen fundet i denne undersøgelse ved anvendelse af de to ELISA-metoder. En prævalens undersøgelse fra Canada viser en prævalens på 7,2 % hos familiehunde. Undersøgelsen er foretaget med ProSpecT testen, og et positivt resultat bekræftes ved hjælp af formalin/ether sedimentation og direkte mikroskopi (18). En undersøgelse fra USA finder en prevalens på 7,2 % hos hunde. Her undersøges kun 1 prøve ved hjælp af flotation i zink-sulfat (19). Ved undersøgelse på eget materiale blev der ikke fundet en sammenhæng mellem det at have diarré og det at være Giardiapositiv. Dette resultat var dog forventet, idet det beskrives, at der ikke er sammenhæng mellem smittestatus og fæceskonsistens (4,18). Dog blev der fundet en tendens til en overhyppighed af testpositive med diarré. På det samme materiale blev der fundet en overhyppighed af testpositive hunde, der var under et år. Dette er som forventet ifølge litteraturen (4). Det beskrives i en undersøgelse fra USA, at 17,5 % af de undersøgte hunde under 2 år er positive for Giardia. Hos hunde over 2 år falder mængden af smittede til 2,1 % (19). Resultatet for sammenhæng mellem smittestatus og diarré og resultatet med overhyppighed af testpositive unghunde skal tolkes med forsigtighed, idet denne undersøgelse er udført på et lille materiale. Ydermere er der ikke entydige angivelser af, hvor præcise IFA og ELISA-testene er, hvorfor der muligvis kan være problemer med både falsk-negative testresultater (IFA) og falsk-positive testresultater (ELISA-testene). Det må dog konkluderes, at resultaterne fordeler sig som forventet ifølge litteraturen. Konklusion Idexx SNAP Giardia test er blevet afprøvet mod en kendt test. Dens egnethed er ikke afklaret, men kræver yderligere undersøgelser. Begge testmetoder synes at være fejlbehæftede. Et mere tilfredsstillende resultat ville kunne findes, hvis der blev indsamlet 3 fæcesprøver, udtaget hver anden dag. Dette ville givet minimere antallet af falsk negative prøver som følge af den intermitterende cysteudskillelse. Der er brug for en gold standard til vurdering af testmetoderne. Sandsynligvis vil en PCR test kunne bruges til dette i fremtiden. Det er sandsynliggjort, at man opnår forskellige resultater, alt efter om man vælger at undersøge med en ELISA test eller en IFA test. De 2 testtyper kan eventuelt kombineres, da de 2 prøvetyper muligvis tester for forskellige egenskaber ved parasitten. Tak Tak til Vet Med Lab og Centrallaboratoriet på KVL for lån af deres prøvesvar på Giardia og Cryptosporidium. Tak til Kruuse fordi de har stillet Idexx SNAP Giardia testen til rådighed for denne undersøgelse. Tak til PDAs fond for økonomisk støtte til betaling af indsendte prøver. Tak til Mariann Criél for grundig rådgivning omkring statistikken. Litteratur 1 Thompson R.C.A. Towards a better understanding of host specificity and the transmission of Giardia: the impact of molecular epidemiology. Olson, Olson, Wallis (ed) Giardia the cosmopolitan parasite CABI publishing Pung O.J. Other noteworthy zoonotic protozoa: Richardson, Krause (ed): World class parasites: Kluwer Academic Publishers 2003, (6) Erlandsen S.L, Weissner S., Ottenwaelter C.Investigation into the life cycle of Giardia using videomicroscopy and field emission 20 Dansk Veterinærtidsskrift december Nummer 23 Årgang 90

5 SEM Olson, Olson, Wallis (ed) Giardia the cosmopolitan parasite CABI publishing Hansen E. H., Nielsen A.L., Monrad J.,Vibe- Petersen G. (2000) Giardiose hos hunde i Danmark. DVT, 83, (16), Dupont H. L Sullivan P.S. Giardiasis: the clinical spectrum, diagnosis and therapy.. Pediatric Infectious Disease , (1): Buret A.G., Scott K.G.-E., Chin A.C. Giardiasis: pathophysiology and pathogenesis. Olson, Olson, Wallis (ed) Giardia the cosmopolitan parasite CABI publishing Kirkpatrick C.E. Giardiasis. The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice Olson M.E., Ceri H. Morck D.W. Giardia immunoprofylaxis and immuntherapy. Olson, Olson, Wallis (ed) Giardia the cosmopolitan parasite CABI publishing Perez M.J., Aetio R., Martin E.. Giardia tests: an evaluation of a commercial enzyme linked immunoassay and a commercial immuno-fluorescence assay. Thompson, Reynoldson, Lymbery (ed)giardia: From molecules to disease. CAB International Boone J.H., Wilkins T.D.,Nash T. E. Brandon J.E., Macias E.A., Jerris R.C., Lyerly D. M, TechLab and Alexon Giardia enzymelinked immunosorbent assay kits detect cyst wall protein 1 Journal of Clinical Microbiology, Johnston S. P., Ballard M.M., Beach M. J., Causer L., Wilkins P.P., evaluation of three commercial assays for detection of Giardia and Cryptosporidium organisms in fecal specimens. Journal of Clinical Microbiology (2) Aldeen W.E., Hale D. Robison A.J. Carroll K. Evaluation of a commercially available ELISA assay for detection of Giardia Lamblia in fecal specimens. Diagn Microbiol Infect Dis. 1995;21: Garcia L. C, Shimizi R. Y., Evaluation of nine immunoassay kits (enzyme immunoassay and direct fluorescence) for detection of Giardia Lamblia and Cryptosporidium parvum in human fecal specimens. Journal of Clinical Microbiology, (6) Zimmerman S.K., Needham C.A. Comparison of conventional stool concentration and preserved- smear methods with Merifluor Cryptosporidium/Giardia EZ mikroplate assay for detection of Giardia Lamblia, Jounal of Clinical Mikrobiology, 1995, 33, ( 7) Remel. ProSpecT Giardia Microplate Assay Datablad 16 Groat R., Monn M., Flynn L. Curato J. Survey of clinic practices and testing for diagnosis of Giardia infections in dogs and cats. IDEXX Laboratories, Inc., Research and Development, Westbrook, Maine. Fremlagt ved 141st American Veterinary Medical Association Annual Convention 2004 for Joint Meeting of The American Association of Veterinary Parasitologists 49 th Meeting and The American Society f Parasitologists 79th Meeting. 17 Barutzki D. Prevalence of Giardia spp. In Dogs in Germany. Olson, Olson, Wallis (ed) Giardia the cosmopolitan parasite CABI publishing Jacobs S.R., Forrester C.P.R., Yang J.,: A survey of prevalence of Giardia in dogs presented to Canadian veterinary Practices. Olson, Olson, Wallis (ed) Giardia the cosmopolitan Parasite CABI publishing Kirkpatrick C.E. Epizootiology of Endoparasitic infections in pet dogs and cats presented to a veterinary teaching hospital. Veterinary Parasitology 1988 (30) Dansk Veterinærtidsskrift december Nummer 23 Årgang 90

Forekomst og udbredelse af Giardia med afsæt i sammenligning af to forskellige testmetoder

Forekomst og udbredelse af Giardia med afsæt i sammenligning af to forskellige testmetoder Forekomst og udbredelse af Giardia med afsæt i sammenligning af to forskellige testmetoder Hanne Kirk Nielsen Oktober 2005 Hovedopgave ved fagdyrlægekurset 2005 Summary An ELISA test(idexx Snap Giardia)

Læs mere

Evaluering for sygdomsfrihed

Evaluering for sygdomsfrihed 1 Evaluering for sygdomsfrihed Fagdyrlægeogave Kjetil Johansen FD-2006 Formål med opgaven: At forstå nogle af de epidemiologiske begreber og værktøjer der bruges til at evaluere diagnostiske tests. At

Læs mere

Definisjoner og dilemmaer

Definisjoner og dilemmaer Definisjoner og dilemmaer John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland john.brodersen@sund.ku.dk

Læs mere

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg KvægInfo nr.: 1201 Dato: 26-08-2003 Forfatter: Søren Saxmose Nielsen Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg Af dyrlæge Søren Saxmose Nielsen Institut for Husdyrbrug

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum)

Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum) Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum) Indledning: Hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) er i de senere år blevet et stadigt stigende problem i Danmark, især omkring Storkøbenhavn, Nordsjælland og

Læs mere

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1 Program for Kursus 2 Mål: Kursisterne får kendskab til diverse redskaber, som er forberedende til deres egne projekter. Ansvarlige: Rikke Guldberg, AUH, delkursusleder og underviser Ulrik Schiøler Kesmodel,

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME ERFARING NR. 1717 Ledbetændelse, mavesår, PCV2, Helicobacter og PRRS blev i højere grad observeret hos slagtesvin end hos smågrise ved obduktion

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

BioPorto. Investormøde Q2

BioPorto. Investormøde Q2 BioPorto Investormøde Q2 4. august 2016 Forward looking statements This presentation contains forward-looking statements. Words such as believe, expect, may, plan, strategy, estimate, target and plan and

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING.

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. MEDDELELSE NR. 933 To danske slagtesvinebesætninger, som fra start så ud til at være fri for PCV2, fik løbende undersøgt blodprøver

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer

En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer Selen til kvæg En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer Rapport nr. 87 Forfattere Redaktion Korrektur Opsætning Anette Kristensen Anne Mette Kjeldsen Ole Aaes Jørn Pedersen Jørgen

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13.

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. juni Anna Tølbøll Svendsen, Læge og klinisk assistent Sjællands Universitetshospital

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

BioPorto. BioPorto efter FDA-svar: en ny dagsorden

BioPorto. BioPorto efter FDA-svar: en ny dagsorden BioPorto BioPorto efter FDA-svar: en ny dagsorden Investordagen 07.06.2016 Forward looking statements This presentation contains forward-looking statements. Words such as believe, expect, may, plan, strategy,

Læs mere

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Hyppigheds- og associationsmål Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Læringsmål Incidens Incidens rate Incidens proportion Prævalens proportion

Læs mere

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser?

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan klovregistreringer bruges for Digital Dermatitis vises på side 4. For at køre et scenarie, hvori en reduktion af hornrelaterede lidelser

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr.

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. Oprindelsen af ordet diagnose er svær at finde, men på græsk betyder det igennem kundskab. Dia = gennem og gnosis = kundskab. Deler man ordet di agnose kan det

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer - passive: patientens spontane rapport - aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

Respirationsvejslidelser - kalve. Kvægkursus Kjellerup 22-23. Oktober 2015 Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet DTU

Respirationsvejslidelser - kalve. Kvægkursus Kjellerup 22-23. Oktober 2015 Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet DTU Respirationsvejslidelser - kalve Kvægkursus Kjellerup 22-23. Oktober 2015 Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet DTU 2 Respirationsvejslidelser er multifaktorielle! Kenneth Krogh design 3 Luftvejs smitstoffernes

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Eks. 1: Kontinuert variabel som i princippet kan måles med uendelig præcision. tid, vægt,

Eks. 1: Kontinuert variabel som i princippet kan måles med uendelig præcision. tid, vægt, Statistik noter Indhold Datatyper... 2 Middelværdi og standardafvigelse... 2 Normalfordelingen og en stikprøve... 2 prædiktionsinteval... 3 Beregne andel mellem 2 værdier, eller over og unden en værdi

Læs mere

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen S5 onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Væsentligste hjælpemidler: Mappen, Dansk Laboratoriemedicin, Databog i fysik og kemi og lommeregner.

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og de fem regioner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden...

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Teknologi og patientperspektiv

Teknologi og patientperspektiv Teknologi og patientperspektiv Overlæge Beth Bjerregaard Patologiafdelingen, KBH. Amt Overlæge Marianne Lidang Patologiafdelingen, Århus Amt Beskrivelse af teknikken Konklusion af MTV rapporter og oversigtsartikler

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet.

Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet. Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet. Skrevet af: Stephan Osther, Brian Haller og Iben Lykke Hansen, Optikerhøjskolen

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og fem Regioner, 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden... 7 Region

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d.

Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d. Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d. FØTAL RHD TYPNING ERFARINGER FRA DANMARK Frederik Banch Clausen frederik.banch.clausen@regionh.dk Biolog, ph.d. Blodgenetisk Laboratorium Klinisk Immunologisk

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 6 Faxe kommune...

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Spirokætose og Svinedysenteri Betydningen af infektion. Svinefagdyrlæge Kirsten Jensen, Novartis

Spirokætose og Svinedysenteri Betydningen af infektion. Svinefagdyrlæge Kirsten Jensen, Novartis Spirokætose og Svinedysenteri Betydningen af infektion Svinefagdyrlæge Kirsten Jensen, Novartis Spirokæter hvad er det for nogen? Familie af spiral formede bakterier Kan give sygdomme som Borreliose Syfilis

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

og alvorligt problem i Da

og alvorligt problem i Da Hjerteorm hos hund e og alvorligt problem i Da Af Dyrlæge, Ph.d.-studerende Jakob Willesen, Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme, Den K Hjerteorm hos hund var før 1990 en eksotisk sygdom i Danmark. I dag

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 2. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er hypotesetestning? I sundhedsvidenskab:! Hypotesetestning = Test af nulhypotesen Hypotese-testning anvendes til at vurdere,

Læs mere

BioPorto. Investormøde Q3

BioPorto. Investormøde Q3 BioPorto Investormøde Q3 3. november 2016 2/14 Forward looking statements This presentation contains forward-looking statements. Words such as believe, expect, may, plan, strategy, estimate, target and

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Årsagsteori. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet April 2011

Årsagsteori. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet April 2011 Årsagsteori Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet April 2011 Årsager The cause of a disease event is an event, condition or characteristic that preceeded the

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg Kommune...

Læs mere

Afholdt d. 17. november 2016

Afholdt d. 17. november 2016 Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnit 445 Manipulation af tarmens mikrobiom til behandling af Clostridium difficile infektion et klinisk perspektiv Reservelæge, klinisk assistent Mahtab

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

Coccidie-infektion hos danske farmmink et overset problem?

Coccidie-infektion hos danske farmmink et overset problem? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 01, 2017 Coccidie-infektion hos danske farmmink et overset problem? Petersen, Heidi Huus; Hansen, Mette Sif; Chriél, Mariann; Holm, Trine Published in: Dyrlaegemagasinet

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev DARAK Valby Medborgerhus 25. november 2014 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftveje: Næsehulen Bihuler/næsehule

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler:

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: Kære MPH-studerende Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: 1. E.A. Mitchell et al. Ethnic differences

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten, Valby 14. november 2012 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Calicivirusinfektion (FCV) Herpesvirusinfektion

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 265 Offentligt Tak for invitationen uden KØBENHAVNS UNIVERSITET Kravene til fremtidens dyrlægeuddannelse edens 3. februar, 2016 Professor Ulla Wewer,

Læs mere

Effektanalyse af vaccination mod Clostridium perfringens type A en caserapport FD 2006. Trine Johannessen

Effektanalyse af vaccination mod Clostridium perfringens type A en caserapport FD 2006. Trine Johannessen Effektanalyse af vaccination mod Clostridium perfringens type A en caserapport FD 2006 Trine Johannessen Abstract Infektion med Clostridium Perfringens Type A, tarmbrand A er en tarminfektion hos smågrise,

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand Identifikation af dyret Navn: Race: Køn: Fødselsdato: Mikrochip nr.: Anatomisk placering af microchip: Fysisk beskrivelse

Læs mere

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Forskningsopgave Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Marts 2011 Introduktion. Mænd, der henvender sig hos praktiserende læge med urethritissymptomer;

Læs mere

INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF

INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF ERFARING NR. 1701 Patogen coli (F4/F18) blev fundet ved PCR i 17 ud af 17 undersøgte besætninger med fravænningsdiarré. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES, DEN RULLENDE

Læs mere

Nu lanceres Nordens første borrelia-vaccine til hunde

Nu lanceres Nordens første borrelia-vaccine til hunde Nu lanceres Nordens første borrelia-vaccine til hunde Flåtsæsonen er over os, og med flåterne følger risikoen for borrelia-smitte hos hunde. Studier har vist, at omkring 15% pct. af flåterne i Danmark

Læs mere

Overlevelse af parasitter ved slange-udlægning og nedfældning af gylle

Overlevelse af parasitter ved slange-udlægning og nedfældning af gylle Overlevelse af parasitter ved slange-udlægning og nedfældning af gylle Dyrlæge Stig Milan Thamsborg, Dyrlæge Kiran K. Katakam, Biolog Heidi Huus Pedersen & Biolog Helena Mejer Veterinær Parasitologi København

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR. 1017 Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

MARKKU JOHANSEN, MORTEN BRØGGER, PETER JUUL KRISTENSEN, PETER AHRENS, POUL BÆKBO OG TIM K. JENSEN

MARKKU JOHANSEN, MORTEN BRØGGER, PETER JUUL KRISTENSEN, PETER AHRENS, POUL BÆKBO OG TIM K. JENSEN MEDDELELSE NR. 868 Fravænnede grise kan smittes med Lawsonia fra andre grise og fra bakterier som har overlevet rengøring og desinfektion af smågrisestaldene. Normalt er smittepresset i farestalden meget

Læs mere