Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser"

Transkript

1 Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser

2 Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Resume: Der er gennemført metodeafprøvning af 4 metoder til bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. For bestemmelse af coliforme bakterier findes der ikke forskel på nuværende metode DS 2255 og Colilertmetoden og heller ikke forskel mellem nuværende metode og drikkevandsmetoden DS/EN ISO For E. coli findes der ikke forskel på nuværende metode og drikkevandsmetoden DS/EN ISO Sammenligning med de øvrige metoder viste signifikante forskelle på metoderne medmindre t-test foretages på separate data dækkende indløb eller udløb hver for sig. Emneord: coliforme, E. coli, spildevand Forfatter: Inger Guldbæk Godkendt af: Inger Guldbæk Rådgiver: Eurofins Steins Laboratorium A/S Udgiver: Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Udgiverkategori: Statslig År: 2012 Sprog: Dansk Copyright: Må citeres med kildeangivelse. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser 2

3 QA dato Rapport (Udkast, Andet udkast, Endelig...) IG IG IG Revision Beskrivelse Udført Kontrolleret Godkendt Dato 3

4 Indhold... 2 Sammenfatning og konklusioner... 2 Summary and conclusions Indledning Forsøgsbeskrivelse Metoder DS 2255:2001 Vandundersøgelse Bestemmelse af coliforme bakterier og termotolerante coliforme bakterier fortyndingsmetoden (MPN-metoden) DS/EN ISO :2001 vandundersøgelse Påvisning og bestemmelse af Eschericia coli og coliforme bakterier Del 1: membranfiltreringsmetode Colilert DS/EN ISO :1999 vandundersøgelse Påvisning og bestemmelse af Eschericia coli i overflade- og spildevand Del 3: metode med opformering i flydende medium (mini-mpn) Resultater: Diskussion og databehandling Konklusion

5 Sammenfatning og konklusioner Forsøg er gennemført med henblik på at sammenligne metoderne DS 2255 Bestemmelse af coliforme bakterier og termotolerante coliforme bakterier fortyndingsmetoden (MPN-metode), DS/EN ISO Påvisning og bestemmelse af Eschericia coli og coliforme bakterier membranfiltreringsmetoden, Colilert Quanti Tray metoden samt DS/EN ISO Påvisning og bestemmelse af Eschericia coli i overflade- og spildevand. Metode med opformering i flydende medium (mini MPN) til bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Til forsøgene er anvendt såvel indløbs som udløbsprøver af spildevand. Analyserne er iværksat indenfor 24 timer efter prøveudtagning og nødvendige verifikationer er gennemført som anført i metodebeskrivelserne. Resultaterne er efter logaritmering sammenlignet ved t-test. For så vidt gælder metoder til bestemmelse af coliforme bakterier findes der ikke forskel på nuværende metode DS 2255 og Colilertmetoden og heller ikke forskel mellem nuværende metode og drikkevandsmetoden DS/EN ISO Når det drejer sig om E. coli findes der ikke forskel på nuværende metode og drikkevandsmetoden DS/EN ISO Sammenligning med de øvrige metoder viste signifikante forskelle på metoderne medmindre t-test foretages på separate data dækkende indløb eller udløb hver for sig. 2

6 Summary and conclusions Tests have been conducted to compare the methods DS 2255 water quality - Enumeration of coliform bacteria and thermotolerant coliform bacteria - Multipletube fermentation method (Most Probable Number-method), DS / EN ISO Water quality - Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method, Colilert Quanti Tray method and DS / EN ISO Water quality - Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria in surface and waste water - Part 3: Miniaturized method (Most Probable Number) by inoculation in liquid medium. The test included both inlet and outlet wastewater samples. The analyses were initiated within 24 hours after sampling and verifications were conducted according to the relevant method. The results were compared by t-test on the logarithm values. With regard to enumeration of coliform bacteria no difference was found between the current method DS 2255 and the Colilert method also no difference was found between the current method and DS / EN ISO When it comes to E. coli no difference was found between the current method DS 2255 and DS / EN ISO Comparison with the other methods showed significant differences unless if t- test was carried out on separate data covering the inlet and separate data covering the outlet. 3

7 1 Indledning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand foretages efter DS 2255 jf. kvalitetsbekendtgørelsen. Metoden er en MPN metode, som kræver meget håndtering og analysetiden er 4 døgn, hvilket er relativ lang tid. Det er derfor relevant at undersøge om andre metoder kan anvendes. Forsøg er udført med 15 indløb og 15 udløbsprøver fra renseanlæg. Prøverne er analyseret efter den i kvalitetsbekendtgørelsen foreskrevne metode DS 2255 og til sammenligning efter metoderne Colilert Quanti Tray, drikkevandsmetoden ISO MF. Desuden er E. coli bestemt efter ISO mikrotiterplate metoden. DS 2255 metoden som er en MPN metode, er omstændelig og langsom og desuden er analyseusikkerheden stor. Metoden blev indtil 2004 anvendt til analyse af drikkevand og anvendes nu primært til spildevand og slam. I nærværende rapport undersøges mulighed for at erstatte metoden med enten DS/EN ISO :2001 eller med Colilert metoden. Desuden undersøges muligheden for bestemmelse af E. coli med ISO , mikrotiterplate metoden. 4

8 2 Forsøgsbeskrivelse Rutinemæssigt udtagne prøver af spildevand, såvel indkøb som udløb er analyseret. Prøverne er analyseret indenfor 24 timer efter prøveudtagning. Prøverne er analyseret for coliforme bakterier og E. coli efter metoderne: DS 2255 MPN (McConkey bouillon), ISO MF (drikkevands metoden) og Colilert. Desuden er analyseret for E. coli efter ISO Mikrotiterplate metoden. Verifikationer er udført som beskrevet i metoderne og verifikationen er udført i umiddelbar forlængelse af påvisningerne. 2.1 Metoder Tekst DS 2255:2001 Vandundersøgelse Bestemmelse af coliforme bakterier og termotolerante coliforme bakterier fortyndingsmetoden (MPN-metoden) Metodens princip er at pode passende mængder af prøven i selektivt laktoseforgæringssubstrat (MacConkey-bouillon) i parallelrækker, 5 glas i hver række. Disse primærkulturer inkuberes ved 37 C ±1 C i 48 timer. På grundlag af kombinationen af kulturer med positiv og negativ reaktion findes det mest sandsynlige antal coliforme bakterier ved opslag i MPN tabel. Fra primærkulturer podes sekundærkulturer i selektivt laktoseforgæringssubstrat (MacConkey-bouillon) og i tryptonvand. Sekundærkulturer inkuberes ved 44 C ±0,2 C i 48 timer, hvorefter antallet af kulturer med såvel syre- og luftdannelse som med indoldannelse registreres. På grundlag af kombinationen af positive og negative sekundærkulturer findes det mest sandsynlige antal E. coli ved opslag i MPN tabel DS/EN ISO :2001 vandundersøgelse Påvisning og bestemmelse af Eschericia coli og coliforme bakterier Del 1: membranfiltreringsmetode Metoden er baseret på membranfiltrering. Efter filtrering af en passende mængde af vandprøven anbringes filteret på et selektivt laktosemedium (TTC agar) og inkuberes ved 36 ±2 C i 21 ±3 timer. Karakteristiske kolonier tælles og verificeres efter rendyrkning på non-selektivt agar. Verifikation foretages ved oxidase test og undersøgelse for indolproduktion Colilert 18 Metodens bygger på at coliforme bakterier producerer enzymet β-galactosidase og derved kan omsætte substratet o-nitrophenyl (såkaldt ONPG positive). Ved 5

9 omsætning af det farveløse o-nitrophenyl dannes den gule forbindelse o- nitrophenol. ONPG positive bakterier kan således påvises ved gulfarvning. E. coli producerer med få undtagelser - desuden enzymet β-glucuronidase og kan derved omsætte 4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide (såkaldt MUG positive). Ved omsætning af det farveløse 4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronid dannes en fluorescerende forbindelse 4-methyl-umbelliferon. MUG positive bakterier kan således påvises ved fluorescens under UV-lys ( nm). I Colilert 18 er ONPG og MUG de væsentligste kulstof-kilder, der derfor vil blive omsat, såfremt der er coliforme bakterier hhv. E. coli tilstede i prøven. Prøver positive for E. coli bliver således gule og fluorescerende. Inkubation er i overensstemmelse med metodebeskrivelsen foretaget ved 37 ±2 C i timer. Metoden er en MPN metode, således antallet af gule/fluorescerende brønde aflæses og indhold af coliforme bakterier & E. coli beregnes ved opslag i MPN tabel DS/EN ISO :1999 vandundersøgelse Påvisning og bestemmelse af Eschericia coli i overflade- og spildevand Del 3: metode med opformering i flydende medium (mini- MPN) Fortyndinger af prøven inokuleres i mikrotiterplader indeholdende dehydreret medium. Mediet indeholder 4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide (MUG), som β-glucuronidase positive E. coli omsætter til den flourescerende forbindelse 4- methyl-umbelliferon. Pladerne inkuberes ved 44 ±0,5 C i 36 (+3) timer. På basis af antal fluorescerende brønde beregnes prøvens indhold af E. coli. 6

10 3 Resultater: Resultaterne af analyserne fordeler sig som vist nedenstående tabel 1 i henhold til de anvendte analysemetoder. Tabel 1: Indhold af coliforme bakterier/100 ml spildevand, indløb Prøve nr. Coliforme, DS2255 Coliforme, ISO Coliforme, Colilert MPN/ 100 ml (MPN/ 100 ml) (CFU/ CFU/100 ml 100 ml) MPN/100 ml (MPN/ 100 ml) , ,41 > , ,30 > , ,75 > ,15 < , , ,18 > , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 7

11 Tabel 2: Indhold af coliforme bakterier/100 ml spildevand, udløb Prøve nr. Coliforme, DS2255 MPN/ 100 ml (MPN/ 100 ml) Coliforme, ISO Coliforme, Colilert CFU/ (CFU/ MPN/ (MPN/ 100 ml 100 ml) 100 ml 100 ml) , , ,08 4 > ,15 > , , , ,20 < , , , , , , , , , , ,34 < , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 < , , , ,15 I nedenstående figur præsenteres de samlede resultater grafisk. Figur 1: Indhold af coliforme bakterier i spildevand bestemt efter 3 metoder log (DS 2255) log (ISO ) log (Colilert) aritmen til resultaterne for indhold af coliforme bakterier er afbildet for hver prøve og for hver analyse. 8

12 Tabel 3: Indhold af E. coli/100 ml spildevand, indløb Prøve nr. E. coli, DS 2255 E. coli, ISO E. coli, Colilert E. coli, mikrotiter (MPN/ (MPN/ (MP N/ MPN/ 100 ml 100 ml) CFU /100 ml (CFU/ 100 ml) MPN/ 100 ml 100 ml) MPN/ 100 ml 100 ml) , ,11 > > , , , , , ,26 > > ,23 < , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 Tabel 4: Indhold af E. coli/100 ml spildevand, udløb Prøve nr. E. coli, DS 2255 E. coli, ISO E. coli, Colilert E. coli, mikrotiter (M MPN/100 ml (MPN/ 100 ml) CFU/10 0 ml (CFU /100 ml) MPN/100 ml PN/10 0 ml) MPN/100 ml (MPN/ 100 ml) ,85 < , ,64 4 > , ,65 > > ,73 < , , ,73 < , , , , , , , , , , , , , , ,11 < , , , , , , , , , , , , , , ,90 < , , , , , , ,70 < , , , , , ,74 I nedenstående figur præsenteres samme resultater grafisk. 9

13 Figur 2: Indhold af E. coli bestemt efter 4 metoder log (DS 2255) log (ISO ) log (Colilert) log (mikrotiter) aritmen til MPN værdierne for indhold af E. coli er afbildet for hver prøve og for hver analyse 10

14 4 Diskussion og databehandling Mikrobiologiske resultater er ikke normalfordelte, men der er blandt mikrobiologer konsensus om at generelt at anvende logaritmerede værdier som normalfordelingsmodel når man ønsker at foretage statistiske test på mikrobiologiske resultater. Resultaterne for hver metode er sammenlignet med den nuværende metode (DS 2255) ved t-test af de logaritmerede data. Resultater indeholdende > og < er ikke medtaget i de statistiske test. Som udgangspunkt er valgt at håndtere alle data, såvel indløb som udløb behandlet som et datasæt, uanset dette giver anledning til større spredning mellem resultaterne. For coliforme bakterier findes t = 1,674 ved sammenligning af DS 2255 med ISO og t= 1,674 ved sammenligning af DS 2255 med Colilertmetoden. I begge tilfælde må resultatet tolkes således, at der ikke på foreliggende grundlag kan påvises forskelle mellem de 2 metoder. For E. coli findes t=1,613 ved sammenligning mellem DS 2255 og ISO Sammenlignes resultater for E. coli ved DS 2255 med Colilertmetoden findes t= 2,856. Foretages sammenligning mellem DS 2255 og mikrotitermetoden fås t = 2,520. Det betyder, at der ikke på foreliggende grundlag kan påvises systematiske forskelle mellem indholdet af E. coli bestemt efter DS 2255 og efter ISO , hvorimod der kun er et svagt statistisk bevis for at Colilert og mikrotiter metoderne giver samme resultat som DS metoden. Deles mikrotitermetoden op i indløb & udløb er hvert af datasættene signifikante på 5% niveau, dvs. man kan ikke afvise at metoderne giver ens resultater. For Colilert metoden gælder, at den er signifikant på 5% niveau for udløb, men kun en meget svag tendens til ens resultater på indløb. Det vurderes at årsagen er den meget store spredning på resultaterne og at større datasæt vil kunne bidrage til bedre afklaring af sammenhænge. 11

15 5 Konklusion Der er foretaget analyser af 30 spildevandsprøver. Prøverne er analyseret for indhold af coliforme bakterier og E. coli. Forsøget viser, at der ikke ved t-test kan påvises signifikante forskelle mellem indhold af coliforme bakterier opnået ved DS 2255 og henholdsvis DS/EN ISO (drikkevands metoden) og Colilert metoden. For så vidt angår indhold af E. coli viser forsøget, at der ikke ved t-test kan påvises signifikante forskelle på resultater opnået ved DS 2255 og ved DS/EN ISO (drikkevandsmetoden). Tilsvarende gør sig ikke gældende for Colilert metoden og for mikrotiterplatemetoden. For Colilertmetoden kan der ved t-test af datasæt fra udløb ikke påvises signifikante forskelle på resultater opnået ved DS 2255 og ved Colilertmetoden. For mikrotiterplatemetoden kan der ved statistisk analyse af separate data fra henholdsvis indløb og fra udløb vises, at der ikke er signifikante forskelle på resultater opnået ved DS 2255 og ved mikrotiterplatemetoden. Det konkluderes deraf at DS/EN ISO kan anvendes til bestemmelse af E. coli i spildevand. Det er sandsynligt, at der ved statistisk analyse af større datasæt ikke vil kunne påvises forskelle mellem DS 2255 og Colilert metoden hhv. mikrotiterplate metoden. 12

Flambering af taphaner ved udtagning af vandprøver

Flambering af taphaner ved udtagning af vandprøver Flambering af taphaner ved udtagning af vandprøver Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser 2 Titel: Flambering af vandhaner ved prøveudtagning. Forfatter: Carsten Grønbæk

Læs mere

Vandværkerne i Viborg Kommune. den 15. november 2010

Vandværkerne i Viborg Kommune. den 15. november 2010 Vandværkerne i Viborg Kommune den 15. november 2010 Fusion mellem miljøafdelingerne i MLK Vestjylland og MLK Thisted gennemføres pr. 1/1 2000 17 kommuner i Ringkøbing amt 6 kommuner i Viborg amt Virksomhedens

Læs mere

Hurtigmetoder til screening for coliforme bakterier og E. coli i drikkevand. Vibeke From Jeppesen Eurofins Danmark A/S

Hurtigmetoder til screening for coliforme bakterier og E. coli i drikkevand. Vibeke From Jeppesen Eurofins Danmark A/S Hurtigmetoder til screening for coliforme bakterier og E. coli i drikkevand Vibeke From Jeppesen Eurofins Danmark A/S Miljøprojekt Nr. 934 2004 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Vurdering af metodeskifte for coliforme bakterier i drikkevand

Vurdering af metodeskifte for coliforme bakterier i drikkevand Vurdering af metodeskifte for coliforme bakterier i drikkevand Inger Guldbæk Miljøstyrelsens Mikrobiologiske Referencelaboratorium Linda Bagge Miljøstyrelsen Miljøprojekt Nr. 1162 2007 Indhold FORORD

Læs mere

Nye hurtigmetoder til påvisnings af mikrobielle forureninger i drikkevand

Nye hurtigmetoder til påvisnings af mikrobielle forureninger i drikkevand Nye hurtigmetoder til påvisnings af mikrobielle forureninger i drikkevand Peter Sektion for Miljøteknologi Institut for Kemi og Bioteknologi Aalborg Universitet Slide 1 1 af 31 Nye hurtigmetoder Tak til

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Drikkevandssensorer 2016

Drikkevandssensorer 2016 Drikkevandssensorer 2016 Teknisk gennemgang af målemetoder Vandhuset, 27. januar 2016 Loren Ramsay, VIA Engineering Monitering Vi vil gerne monitere for bakterier i vores drikkevand. Men kan vi blive mere

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 30. oktober 2014 QA:

Læs mere

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 16000-18/Cor. 1 1. udgave 2012-01-18 Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Indoor air Part 18: Detection and

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 9. november 2015

Læs mere

Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referat af møde 2014/1, den 11.

Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referat af møde 2014/1, den 11. Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) fra pkt. 3.6 Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Karina Nissen (KN) Svend-Erik Lykke (SEL) Annika Lindholm (AL) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo

Læs mere

Online Coli Detection

Online Coli Detection Online Coli Detection Kolofon Titel: Online coli detection ISBN nr. 978-87-92708-29-8 (PDF) Emneord: Målinger I vand, coli, drikkevand. Udgiverkategori: Statslig Projektmidler: Projektet er gennemført

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT E. coli ESBL i dansk slagtefjerkræ og kyllingekød Projekt J. nr.: 2010-20-64-00284 BAGGRUND Som det fremgår af DANMAP rapporterne fra 2010 og 2011, er der tidligere påvist

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder

Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder Farvetal Opdatering af rapport (2004) By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

ColiBox. - et kombineret koncept til filtrering og hurtig påvisning af coliforme bakterier og E. coli i vand

ColiBox. - et kombineret koncept til filtrering og hurtig påvisning af coliforme bakterier og E. coli i vand - et kombineret koncept til filtrering og hurtig påvisning af coliforme bakterier og E. coli i vand Kolofon Titel: ColiBox et kombineret koncept til filtrering og hurtig påvisning af coliforme bakterier

Læs mere

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S NYT FRA 2005/ Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S En gennemgang af eksisterende data viser, at prøvetagningen normalt er den dominerende kilde til usikkerhed i havvandsdata.

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 25. november 2014

Læs mere

Påvisning af patogene bakterier i vand ved anvendelse af DNA-chipprototype. dyrkningsmetoder. Pernille Skouboe Bioneer A/S

Påvisning af patogene bakterier i vand ved anvendelse af DNA-chipprototype. dyrkningsmetoder. Pernille Skouboe Bioneer A/S Påvisning af patogene bakterier i vand ved anvendelse af DNA-chipprototype og mikrobiologiske dyrkningsmetoder Pernille Skouboe Bioneer A/S Inger Guldbæk Andersen Eurofins Danmark A/S Miljøprojekt Nr.

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Vandundersøgelse Vurdering af membranfiltre til mikrobiologiske analyser

Vandundersøgelse Vurdering af membranfiltre til mikrobiologiske analyser Dansk standard DS/ISO 7704 + NA 1. udgave 2007-08-10 Vandundersøgelse Vurdering af membranfiltre til mikrobiologiske analyser Water quality Evaluation of membrane filters used for microbiological analyses

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Lokalitet: Stn. 480-570 Prøvested: Hasmark Prøvenr.: 67868/14 Udtaget klokken 08:42 - - Vandtemperatur 19.4 C - 6/8 af himlen - - (06) Strøm mod SV (225) - - E. Coli 40 CFU/100 ml DS/EN ISO 9308-1 Lokalitet:

Læs mere

Test af mikrobiologiske hurtigmetoder DANVA Forsknings- og Udredningsprojekt nr. 3. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Test af mikrobiologiske hurtigmetoder DANVA Forsknings- og Udredningsprojekt nr. 3. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Test af mikrobiologiske hurtigmetoder DANVA Forsknings- og Udredningsprojekt nr. 3 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Test af Mikrobiologiske hurtigmetoder Februar 2006 Test af Mikrobiologiske hurtigmetoder

Læs mere

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund NYT FRA 2007/3 ISSN: 1901-5437 Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund Kemikaliet, som anvendes til farvereaktion ved bestemmelse af chlor, har vist sig at have begrænset holdbarhed. Dette

Læs mere

Anvendelse af Bactiquant metoden i danske vandforsyninger

Anvendelse af Bactiquant metoden i danske vandforsyninger Anvendelse af Bactiquant metoden i danske vandforsyninger Af Morten Miller, Mycometer A/S præsenteret af Morten Due, R. Dons' Vandanalytisk Laboratorium Præsentation Kort intro til Mycometer Bactiquant

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder

Læs mere

Module 4: Ensidig variansanalyse

Module 4: Ensidig variansanalyse Module 4: Ensidig variansanalyse 4.1 Analyse af én stikprøve................. 1 4.1.1 Estimation.................... 3 4.1.2 Modelkontrol................... 4 4.1.3 Hypotesetest................... 6 4.2

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Screeningsundersøgelse for campylobacter i vand. Vibeke From Jeppesen og Inger Guldbæk Eurofins Danmark A/S

Screeningsundersøgelse for campylobacter i vand. Vibeke From Jeppesen og Inger Guldbæk Eurofins Danmark A/S Screeningsundersøgelse for campylobacter i vand Vibeke From Jeppesen og Inger Guldbæk Eurofins Danmark A/S Miljøprojekt Nr. 1081 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Juni 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Kerteminde Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Kerteminde Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde Kommune Miljø og Kulturforvaltningen 58945/12 Udtaget: 29062012 Modtaget: 29062012 Påbegyndt: 29062012 Kommune Miljø og Kulturforvaltningen,, Prøvested: Stn. 440040A, Måle Strand,, Stn. 440040A RESULTATER

Læs mere

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Døgnprøvetager Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Styrket kontrol med døgnprøvetageren Med en døgnprøvetager er det muligt at udtage et større prøvevolumen

Læs mere

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 Bestemmelse af COD med analysekits Interferens fra chlorid og sammenligning med standardmetoder ved analyse af perkolat og fersk overfladevand af Ulla Lund Referencelaboratoriet

Læs mere

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011.

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Indhold INDLEDNING 2 BEREDSKAB OG ANALYSEMETODER 2 DRIFT OG VEDLIGEHOLD 6 RÅVAND 7 LEDNINGSRENOVERINGER 9 1 Indledning På BactiQuant temadagen d. 20. september

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30 Telefon: 7022 4266 Martofte Vandværk Søvej 17 5390 Martofte Att.: Jørgen Braad Jørgensen Analyserapport Prøvested: Martofte Vandværk. Ledningsnet - V02200058 / 4439001099 Udtagningsadresse: Snavevej 150,

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Lars Møller Jensen og Stine Kjær Ottsen Dato:

Læs mere

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL NMKL NORDISK METODIKKOMITÉ FOR LEVNEDSMIDLER www.nmkl.org NMKL-PROTOKOLL NR. 2, 2006 (erstatter NMKL-RAPPORT NR. 19, 1998: Harmonisering af mikrobiologiske metoder) Harmonisering af mikrobiologiske metoder

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Sammenligning af to standardmetoder

Sammenligning af to standardmetoder Total nitrogen i vand Sammenligning af to standardmetoder Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Titel: Total nitrogen i vand. Sammenligning af to standardmetoder Resume: Total

Læs mere

Analyserapport nr. 477530

Analyserapport nr. 477530 Wet Wipe A/S Vallensbækvej 65 2625 Vallensbæk Att. Otto Harder Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

Evaluering af spildevandsrensning på Herlev Hospital Ulf Nielsen, DHI Dansk Vand,

Evaluering af spildevandsrensning på Herlev Hospital Ulf Nielsen, DHI Dansk Vand, Evaluering af spildevandsrensning på Herlev Hospital Ulf Nielsen, DHI uln@dhigroup.com Dansk Vand, 08.11.2016 Oversigt Fra problem til vandressource! Problemet hvorfor rense? Hvordan fungerer renseanlægget?

Læs mere

Staphylococcus aureus (MRSA) i

Staphylococcus aureus (MRSA) i Effektiv og økonomisk rentabel påvisning af methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i svinebesætninger Summary To identify a cost-effective and practical method for detection of methicillin

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsen Rapport April 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af

Læs mere

2 X 2 = gennemsnitligt indhold af aktivt stof i én tablet fra et glas med 200 tabletter

2 X 2 = gennemsnitligt indhold af aktivt stof i én tablet fra et glas med 200 tabletter Opgave I I mange statistiske undersøgelser benytter man binomialfordelingen til at beskrive den tilfældige variation. Spørgsmål I.1 (1): For hvilken af følgende 5 stokastiske variable kunne binomialfordelingen

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Effekt af prøvestørrelse og -interval på coliforme bakterier i drikkevand

Effekt af prøvestørrelse og -interval på coliforme bakterier i drikkevand Effekt af prøvestørrelse og -interval på coliforme bakterier i drikkevand Peter L. Wejse, Aaron Saunders & Birthe M. Pedersen Teknologisk Institut 2009 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine K. Ottsen Dato: 4. maj 2015 QA: Emne:

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium By- og Landskabsstyrelsen Rapport November 2008 Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Marts 2006 Betydning af erstatning af DS

Læs mere

Gundsømagle Vandværk Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail.

Gundsømagle Vandværk Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail. Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail.com Natur og Miljø Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Vandundersøgelse Optælling af Escherichia coli og koliforme bakterier Del 1: Membranfiltreringsmetode til vand med lav bakteriel baggrundsflora

Vandundersøgelse Optælling af Escherichia coli og koliforme bakterier Del 1: Membranfiltreringsmetode til vand med lav bakteriel baggrundsflora Dansk standard DS/EN ISO 9308-1 2. udgave 2014-10-07 Vandundersøgelse Optælling af Escherichia coli og koliforme bakterier Del 1: Membranfiltreringsmetode til vand med lav bakteriel baggrundsflora Water

Læs mere

Tilbudspris Analyseprogram NPO

Tilbudspris Analyseprogram NPO Tilbudspris NPO Tilbudslisterne i NPO-programmet består af følgende delområder, for hvilke der gives tilbud: Program nr. Samlet pris DKK excl. moms 4.1 Vandløb 636.543 4.2 Vandløbsøkologisk program 75.840

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Sensorer og hurtigmetoder til fækale indikatorbakterier hvor svært kan det være?

Sensorer og hurtigmetoder til fækale indikatorbakterier hvor svært kan det være? Nye hurtigmetoder ensorer og hurtigmetoder til fækale indikatorbakterier hvor svært kan det være? Tak til Annette. Bukh Mary Bjerring Rasmussen Margit Paulsen Ann Palmdahl Brønnum Peter, Annette. Bukh

Læs mere

2 0.9245. Multiple choice opgaver

2 0.9245. Multiple choice opgaver Multiple choice opgaver Der gøres opmærksom på, at ideen med opgaverne er, at der er ét og kun ét rigtigt svar på de enkelte spørgsmål. Endvidere er det ikke givet, at alle de anførte alternative svarmuligheder

Læs mere

Hest. Nye tider for grovfoderanalyser til heste

Hest. Nye tider for grovfoderanalyser til heste Nye tider for grovfoderanalyser til heste Hest i Danmark leverer analyser specielt til heste. Analysecertifikatet du modtager indeholder analyserede- og beregnede værdier på foderet nedenfor finder du

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Drikkevandsforurening hos Nordvand November 2010

Drikkevandsforurening hos Nordvand November 2010 Drikkevandsforurening hos Nordvand November 2010 10. maj 2011 Dato 10. maj 2011 Forfatter Nordvand v. Bo Lindhardt, Annika Lindholm, Mette Pil Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning...

Læs mere

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. august 216 Jacob Carstensen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 21

Læs mere

Vurdering af konsekvenser af forslaget til nyt badevandsdirektiv fra EU, dateret 24.10.2002

Vurdering af konsekvenser af forslaget til nyt badevandsdirektiv fra EU, dateret 24.10.2002 Miljøprojekt Nr. 849 23 Vurdering af konsekvenser af forslaget til nyt badevandsdirektiv fra EU, dateret 24.1.22 Arne Bernt Hasling, Karsten Arnbjerg og Linda Hansen Cowi Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

TOKSICITETS-TEST med ferskvandsalger VÆKSTHÆMNINGSTEST MED Pseudokirchneriella subcapitata

TOKSICITETS-TEST med ferskvandsalger VÆKSTHÆMNINGSTEST MED Pseudokirchneriella subcapitata TOKSIITETS-TEST med ferskvandsalger VÆKSTHÆMNINGSTEST MED Pseudokirchneriella subcapitata K. Ole Kusk Oktober 2009 Testen udføres (med modifikationer) i henhold til: Water quality - Fresh water algal growth

Læs mere

ANALYSE RØMØGADE NOEA AF DRIKKEVAND FRA LABORANT- UDDANNELSEN AF: TINA ARENDTSEN SANNE PEDERSEN KENNETH JOHANSEN PERIODE: NOVEMBER 2007 1.

ANALYSE RØMØGADE NOEA AF DRIKKEVAND FRA LABORANT- UDDANNELSEN AF: TINA ARENDTSEN SANNE PEDERSEN KENNETH JOHANSEN PERIODE: NOVEMBER 2007 1. NOEA LABORANT- UDDANNELSEN ANALYSE AF DRIKKEVAND FRA RØMØGADE AF: TINA ARENDTSEN SANNE PEDERSEN KENNETH JOHANSEN PERIODE: NOVEMBER 2007 1. SEMESTER TEMA DRIKKEVAND Nordjyllands Erhvervsakademi Laborantskolen

Læs mere

Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff

Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks

Læs mere

Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Fortolkning af undersøgelsesresultaterne

Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Bilag 1 Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Kapitel 1. Fødevaresikkerhedskriterier 1.1. Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Kapitel 2. Proceshygiejnekriterier 2.1. Kød og kødprodukter 2.1.1. Fortolkning

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

Årsrapport 2014. Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter. Sammendrag

Årsrapport 2014. Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter. Sammendrag Årsrapport 2014 Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter 31. marts 2015 Proj.nr. 2000207 SUM/RS/JUSS Sammendrag I projektet Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter sikres virksomhederne

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af vandprøver. Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11.

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af vandprøver. Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11. PRØVNINGSRAPPORT Undersøgelse af vandprøver Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11.07 Center for Mikroteknologi og Overfladeanalyse, Teknologisk

Læs mere

Mantel-Haenszel analyser. Stratificerede epidemiologiske analyser

Mantel-Haenszel analyser. Stratificerede epidemiologiske analyser Mantel-Haensel analyser Stratificerede epidemiologiske analyser 1 Den epidemiologiske synsvinkel: 1) Oftest asymmetriske (kausale) sammenhænge (Eksposition Sygdom/død) 2) Risikoen vurderes bedst ved hjælp

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dato: 14. august 2005/ LLU Sag: 21-06-02 Referat af 17. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Total nitrogen i slam og jord

Total nitrogen i slam og jord Total nitrogen i slam og jord Betydning af nye DS/EN standarder Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger 2013 Titel: Total nitrogen i slam og jord Betydning af nye DS/EN standarder

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor

Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2006 Sammenligning af metoder til bestemmelse af klor Strandesplanaden 110 DK-2665

Læs mere

Statistik FSV 4. semester 2014 Øvelser Uge 2: 11. februar

Statistik FSV 4. semester 2014 Øvelser Uge 2: 11. februar Århus 6. februar 2014 Morten Frydenberg Statistik FSV 4. semester 2014 Øvelser Uge 2: 11. februar Til disse øvelser har I brug for fishoil1.dta, der indeholder data fra det fiskeolie forsøg vi så på ved

Læs mere

Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere

Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere Klima- og Energiministeriet Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere Data fra perioden 15. december 2009-15. oktober 2010 Peter Riddersholm Wang www.dmi.dk/dmi/tr10-16 København 2010

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007

Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007 Dansk standard DS/OHSAS 18002 2. udgave 2009-08-07 Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems Guidelines for the implementation

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere