SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING

2 SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og Niels Østergaard. Fabulab har stået for produktion af spillet. Spillet er finansieret med støtte fra Kulturministeriets e-museumspulje. Spillets formål: Religionsskiftet i Danmark i slutningen af vikingetiden er den historiske ramme omkring nærværende undervisningsspil. Det henvender sig til folkeskolens ældste klasser og opfylder og supplerer de fælles mål for fagene historie og kristendom. Formålet med spillet er at fortælle historien om, da Danmark blev samlet og kristendommen indført. Denne historie fortæller vi et nyt medie, hvor eleverne selv påtager sig rollen som fyrste. Vi har skabt et spil som ikke spørger til paratviden, men som kan benyttes som referenceramme og som debatoplæg, når moderne folkeskoleelever skal diskutere moralske og etiske dilemmaer i dag. I spillet er indbygget en række dilemmaer, som det er vigtigt at eleverne tager sig tid til at debattere og vurdere. Dilemmaerne kan også benyttes som udgangspunkt for en debat i klassen om trosforestillinger og skikke både før og nu. Kort om spillet: SPILLET OM DANMARK er et undervisningsspil, der handler om kristendommens indførelse i Danmark og samling af det danske rige under en regent. Samtidig var der en trussel fra det stærke frankerrige mod syd. Men før Danmark blev samlet, måtte befolkningen gennem en politisk omvæltning. Enhver spillers mål med spillet er, at bekæmpe sine modstandere og indtage alle bosættelser. Men meget skal ske, inden det kan lade sig gøre. Man kan spille enten 2, 3 eller 4 spillere, ved samme computer. Hver spiller skal vælge navn, farve, køn og fyrste-figur. Denne fyrste vil således blive Danmarks regent, når en spiller har vundet. Spillet er TUR-BASERET. Dvs. man har en tur, eller en omgang, med sine styrker og bosættelser, inden næste spiller får lov til at foretage sine træk. Fordi alle spillere sidder ved samme computer og samme skærm, kan alle se hvilke træk deres modspillere foretager. Der er ikke tidsbegrænsning på hverken spillet, eller de individuelle ture/omgange spillerne har. Der er hele tiden tid til at stoppe op, for at tale om hvad der er klogest for spilleren at gøre. Formålet med SPILLET OM DANMARK er, at genspille en periode i dansk historie, hvor trosretninger brødes, hvor magtfulde vikinger kæmpede om land, og hvor den brede befolkning måtte vælge side. Danmark skulle samles under én regent, for ikke at svækkes, så man var i stand til at modstå truslen sydfra.

3 Spillets start: Når spillet starter, er det vigtigt spillerne læser deres OPGAVE. OPGAVEN fortæller, hvad spilleren skal udføre, for at komme videre i spillets gang. Hvis spilleren ikke kan huske OPGAVEN, kan denne altid klikke på OVERBLIK, for at se den igen. Men kun under dennes egen tur. Gennem spillet kommer et antal SITUATIONSKORT. Afhængig af spillerens svar til disse, påvirkes spillerens tro eller økonomi. Et SITUATIONSKORT kan være enten et MISSIONÆRKORT, et DILEMMAKORT eller et HANDELSKORT. Spilleren kan frit vælge sine svar til kortene, og de giver ikke samme udfald hver gang. Situationskortene er skabt til at starte en dialog blandt eleverne om trosforestillinger og skikke. Spillet kan dermed være udgangspunkt for en debat i klassen. - MISSIONÆRKORT er spørgsmål fra en Kristen missionær. Accept af disse tilbud styrker spillerens Kristentro, mens afvisning af disse tilbud styrker spillerens Asatro. - DILEMMAKORT er spørgsmål fra en Asa sejd. Accept af disse tilbud styrker spillerens Asatro, mens afvisning af disse tilbud styrker spillerens Kristentro. - HANDELSKORT er spørgsmål fra en arabisk handlende. Valg truffet ved dette kort påvirker ikke spillerens tro, men derimod spillerens økonomi. Spillerens basisinformationer: En spiller finder altid sine vigtigste informationer til venstre i spilvinduet. Her fremgår: - Spillerens navn - Hvor på balancen mellem Asatro og Kristentro spilleren befinder sig - Spillerens beholdning af sølv - Knap til at se den økonomiske BALANCE - Knap til at se sit OVERBLIK - Disse punkters indhold er beskrevet senere i vejledningen. Spillerens enheder: Ved spillets start finder spiller 1 nu sin hjemby - også kaldet BOSÆTTELSE, centreret på Danmarkskortet. BOSÆTTELSEN har den farve spilleren har valgt. Alle BOSÆTTELSER ligger ud til vand. Enten til kyst eller å. Man kan derfor sejle til alle BOSÆTTELSER. Når en spiller klikker på sin BOSÆTTELSE, vil det til venstre fremgå: - Bosættelsens navn - Bosættelsens status (Bosættelse, By, Befæstet by) - Hvor mange indbyggere bosættelsen har/og har plads til - 5 valgmuligheder for at opgradere bosættelsen, bygge en ny indbygger, enhed, sejd/præst eller skib - Bosættelsens byggekø Et lille FLAG indikerer hvor mange enheder der befinder sig i bosættelsen. Spillet drives af SØLV. For at udbygge sin bosættelse, bygge nye enheder eller skibe, skal man bruge SØLV. De enkelte priser kan ses i bypanelet, ved siden af byggeikonerne. Man bruger ligeledes SØLV, hvis man ønsker at opgradere sine enheder, købe fra den arabiske handelsmand eller ofre til guderne. Det anbefales at opbygge en stærk hjemby og sund økonomi, inden man farer på togt langt væk hjemmefra.

4 Ved at klikke på bosættelsen, får spilleren anvist i panelet til højre, hvilke ENHEDER der befinder sig her i. Klikkes på cirklen til højre for ikonerne for ENHEDERNE, vises den pågældende ENHEDS egenskaber. Det er også her man køber OPGRADERING, til sine enheder. Kun enheder med en grøn plet i cirklen, kan OPGRADERES. ENHEDERNE er markeret, når der er en kraftig streg rundt om ikonet for dem. Når ENHEDERNE er markeret, kan man føre dem rundt på Danmarkskortet, ved hjælp af TASTATURETS PILETASTER. Men pas på; der er begrænsede skridt pr. tur/omgang, så det er vigtigt at spilleren er bevidst om, hvor ENHEDERNE føres hen. Det er heller ikke muligt, at fortryde et træk. Den stærkeste af ENHEDERNE fremstår som fællessymbol for gruppen af ENHEDER, der flyttes rundt. Et lille flag indikerer hvor mange ENHEDER der er i gruppen. ENHEDERNE kan opdeles. Dette gør man ved at klikke på ikonerne for den, eller de, ENHEDER man enten vælger eller fravælger. En ENHED er fravalgt, når der ikke er en kraftig streg rundt om ikonet. Trykker man nu på tastaturets piletaster for at føre de valgte ENHEDER af sted, efterlades de ENHEDER, der ikke var markeret. Et lille flag indikerer antal af ENHEDER, med mindre der kun er en ENHED efterladt. I så fald er der intet flag ved ENHEDEN. De ENHEDER spilleren kan føre rundt, kategoriseres i to kategorier: Styrkeenhed og Indflydelsesenhed. - STYRKEENHEDEN er den enhed der kæmper og dræber modstandere. (Krigere og krigere til hest) - INDFLYDELSESENHEDEN er den enhed der overtaler modstandere til at skifte side, for derefter at indgå i indflydelsesenhedens hær. (sejd, oversejd, præst og biskop) Enheder kan føres ind i såvel bosættelser som på? SKIBE. Et SKIB bygges i en bosættelse. SKIBE føres over hav og åer, uanset hvor smalle de ser ud, på samme måde som enheder føres: Ved hjælp af tastaturets piletaster. SKIBE kan ikke kæmpe. Man kan ikke føre søslag mod sine fjender. For at kunne bygge nye enheder eller skibe, skal bosættelsen have INDBYGGERE. INDBYGGERNE kan ikke føres rundt på kortet, som enhederne kan. De bliver i byen og jo flere der bor i byen, des flere sølvstykker genereres til spilleren. Ved spillets start, har alle spillere 3 INDBYGGERE ud af 10 mulige. Når en bosættelse er markeret, fremgår det i venstre side, hvor mange indbyggere der er, og hvor mange der endnu er plads til. Eksempelvis 3/10. Der bliver plads til flere INDBYGGERE, når bosættelsen udbygges enten til en BY eller en BEFÆSTET BY. Sådan fungerer fyrsten: FYRSTEN er vigtig, for spilleren skal gøre sin FYRSTE til Danmarks nye regent. Hvis FYRSTEN dør i kamp, vil han genopstå ved spillerens hjemby/oprindelige bosættelse, men ikke før næste tur/omgang. FYRSTENS egenskaber forbedres jo mere enhederne i hans gruppe er i kamp og omvender sine modstanderne, og FYRSTEN styrker sine enheder omkring sig med sin blotte tilstedeværelse. Denne forbedrede påvirkning nulstilles, hvis FYRSTEN falder i kamp. FYRSTEN dør aldrig. Hvis en FYRSTE falder i kamp, bliver han transporteret tilbage til sin hjemby. FYRSTEN kan ikke komme tilbage i kamp, hvis hans hjembyen er besat, hans enheder kan dog stadig udfører opgaver.

5 Trosbarometer: I venstre side af spilvinduet vises hele tiden den aktive spillers status i forhold til sin tro. Dette fremgår af TROSBAROMETRET. For at aflæse TROSBAROMETRET, følger her en forklaring: - TROSBAROMETRET er delt lodret, af en fast linje. Selv om den ikke sidder i midten, indikerer den skellet mellem Asatro og Kristendom dvs. et sving-punkt for, hvornår spilleren hælder mere mod den ene tro, frem for den anden. - Fordi alle som udgangspunkt var Asatroende, og skulle omvendes til Kristendom, ligger sving-punktet tættest på Asatro, da det anses for lettest at vende tilbage til sin oprindelige tro, i stedet for at acceptere en ny. - Den gule farve i TROSBAROMETRET viser hvor stærk i troen spilleren er. - Ved spillets begyndelse, er alle spillere 100% Asatroende. Det er op til den enkelte at vælge, om man tager imod påvirkning fra Kristendommen, eller ej. En spiller kan dog blive pålagt, i sin opgave, at skifte til Kristendom. - Tager spilleren imod påvirkning fra Kristendommen, vil den gule farve reduceres imod sving-punktet, indtil spilleren har accepteret Kristendom så meget, at spilleren hælder mere mod Kristendom, end Asatro. Derpå vil den gule farve kun ses på højre side af TROSBAROMETRET dvs. den Kristne side. - Spilleren kan frit vælge undervejs, at skifte tilbage mod Asatro. TROSBAROMETRETS funktion er, at vise eleverne/spillerne, hvor svært det var, for befolkningen på det tidspunkt, at vurdere hvad de skulle vælge. Begge trosretninger havde store fordele, men også store ulemper. Religionernes påvirkninger: Spillerne påvirkes, igennem hele spillet, af opfordringer, tilbud, ofringer og så videre. Men de to trosretninger adskiller sig i spillets praksis således: - Asatro giver bonus i kamp - Kristendom giver bonus i indflydelse Balance og Overblik: Ved at klikke på BALANCE, får en spiller anvist hvor mange stykker sølv der tjenes pr. omgang, og hvor mange udgifter der er, til at holde enheder i gang. BALANCEN er vigtig for at spilleren kan planlægge sine kommende træk. Under Balance findes knappen OVERBLIK. Her får spilleren anvist sin score, sin opgave for runden, egenskaber for ens fyrste, hvor meget der bliver bygget (i de forskellige bosættelser spilleren har besat) og hvor langt enhederne endnu kan bevæge sig. Næste spiller: Når en spiller har foretaget de træk, der er mulige for spillerens tur/omgang, klikkes på AFSLUT TUR, som er placeret nederst i højre hjørne af spilvinduet. Først når spilleren afslutter sin tur/omgang, vil de enheder eller opgraderinger, der er købt i omgangen, blive bygget. Man kan altså ikke se sine enheder blive til de er først at se, når det igen bliver ens tur/omgang. En spiller bør derfor tænke sig godt om, inden denne klikker AFSLUT TUR. Konflikt: Fører en spiller sin enhed hen oven på en fremmed enhed, startes en KONFLIKT. En animeret grafik indikerer hvordan KONFLIKTEN forløber, hvem der nedkæmpes, omvendes osv.

6 De grå enheder er FRISTYRKER. Dvs. neutrale enheder. Det samme gælder de grå bosættelser. FRISTYRKERNE bevæger sig ikke og de gør ikke noget, med mindre de angribes. Hvis spilleren vælger at gå i konflikt med FRISTYRKER, tjener denne SØLV hvis slaget vindes. Afslutning: Når en spiller klarer tredje rundes opgave, har denne besejret sine modspillere, og dermed samlet Danmark under sin fyrste; den som spilleren valgte ved spillets absolutte begyndelse. Afhængig af, hvorvidt spilleren har ført Danmark imod Asatro eller Kristentro, vil spilleren nu skulle tage kampen op med truslen fra syd: Det store Frankerrige. Historisk hjælp undervejs: Mangler en spiller forståelse for det der foregår, findes der øverst i spilvinduet 3 knapper. - INFORMATION er indikeret ved et i - HØJTTALEREN slukker og tænder lyden - SPØRGSMÅLSTEGNET slukker og tænder de hjælpetekster, der kommer ved mouseover på knapper og ikoner. INFORMATION indeholder historiske fakta, perspektiver omkring forhold mellem trosretningerne Asatro og Kristendom og så videre. Ved at læse i INFORMATION, opnår spillerne en bedre forståelse for de valg og dilemmaer de stilles over for, undervejs i spillet, og bedrer der igennem forståelsen for de historiske fakta.

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

Regler til Lethian XI. Version 11.1

Regler til Lethian XI. Version 11.1 Regler til Lethian XI Version 11.1 Indhold 1 Introduktion 3 2 Basisregler 4 2.1 Kampagneregler....................................... 4 2.2 Kampregler.......................................... 6 2.3 Oprustning..........................................

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Målet For at vinde krigen skal du opnå følgende: De Allierede skal indtage både Berlin og Tokyo for at vinde krigen. Aksemagterne har to muligheder:

Målet For at vinde krigen skal du opnå følgende: De Allierede skal indtage både Berlin og Tokyo for at vinde krigen. Aksemagterne har to muligheder: Danske regler til Axis & Allies Det er foråret 1942 og verden er midt i 2. Verdenskrig. Fem verdensmagter kæmper om overherredømme. Du og dine modstandere behersker den militære og økonomiske skæbne for

Læs mere

Introduktion & spilleregler

Introduktion & spilleregler Introduktion & spilleregler - 1 - Indhold... 3 Sådan spilles spillet... 3 Forberedelse... 3 Afdækning... 4 Håndtering... 4 Refleksion... 4 Spillets formål... 5 Spillets tilblivelse... 5 Etiske dilemmaer...

Læs mere

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil 25/01/2011 DoTA AI m. fl. Nexus Wars, Income Wars m. fl. Majesty Diner Dash Hastighed Liv og skade Iteration Relaterede AI-projekter

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

udstillingen løbende, i takt med at man finder flere historiske artefakter, som er af relevans i forhold til kirken og Sebbersund Vikingeby.

udstillingen løbende, i takt med at man finder flere historiske artefakter, som er af relevans i forhold til kirken og Sebbersund Vikingeby. Introduktion Ved det smukke Sebbersund i Nordjylland eksisterede for ca. 1000 år siden en stor vikingehandelsplads. Handelspladsen havde en vigtig rolle, da den lå midt i Limfjorden, der dengang var et

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan

Læs mere

Vejen til Go 52. Vejen til Go 1. Denne oversættelse af Karl Bakers "The way to Go" giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go.

Vejen til Go 52. Vejen til Go 1. Denne oversættelse af Karl Bakers The way to Go giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go. Vejen til Go 52 Vejen til Go 1 Denne oversættelse af Karl Bakers "The way to Go" giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go. Go blev første gang spillet for mellem 2000-4000 år siden. Det tager

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk Picasa 3 Vejledning Oktober 2011 www.skive.dk Picasa3 Grundlæggende Indhold PICASA3 GRUNDLÆGGENDE... 1 LIDT OM PICASA3... 2 DOWNLOAD AF PICASA3... 2 INSTALLATION AF PICASA PHOTOVIEWER (FOTOVISER)... 4

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter

På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som NFT forandringsagenter 4/2003 På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter af Stine Bosse Stine Bosse stine.bosse@tryg.dk

Læs mere

Den etiske pensionsopsparer. Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering

Den etiske pensionsopsparer. Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering Den etiske pensionsopsparer Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering Udarbejdet af Userneeds For Forsikring & Pension 19. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FAKTA OM METODEN...

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

ipad for let øvede, modul 5 Facebook

ipad for let øvede, modul 5 Facebook 17112014AS ipad for let øvede modul 5 Indledning Dette kursus er meget omfattende, selv om det kun dækker en mindre del af mulighederne i. Hvis du ikke har kendskab til, kan du med fordel bruge 2 kursusgange

Læs mere