Computerprogrammet Stavevejen 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computerprogrammet Stavevejen 1"

Transkript

1 Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 er en integreret del af systemet Stavevejen 1. Stavevejen 1 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet er tæt knyttet til elevhæftet på den måde at der til de forskellige faglige områder i elevhæftet findes tilsvarende områder i computeren. Når eleven har fået præsenteret det nye stof i elevhæftet, giver computerprogrammet på flere forskellige måder mulighed for yderligere træning af det samme stofområde. Computerprogrammet Stavevejen 1 er et internetbaseret program, hvor hver bruger har sin egen personlige version af programmet, og brugeren har adgang til programmet alle steder hvor der en internetforbindelse. Det vil sige at eleven har adgang til programmet på skolen, i hjemmet og alle andre steder hvor eleven har mulighed for at komme på internettet. Stavevejen 1 er et individuelt og personligt program. Det betyder at elevens navn bliver vist på programmets hovedmenu, at elevens resultater bliver gemt i en logbog som kun eleven og læreren har adgang til, at programmet kan tilpasses den enkelte elev med bl.a. individuelle ordlister, at alle udskrifter bærer elevens navn m.m. At Stavevejen 1 er et personligt program betyder at også læreren har sin egen version af programmet. Lærerversionen er identisk med elevversionen, men i lærerversionen er der endvidere en række funktioner som kun læreren har adgang til. Funktioner som bliver omtalt nærmere under omtalen af lærerversionen. Adgang til Stavevejen Adgang til computerprogrammet Stavevejen 1 kan ske enten via hjemmesiden eller afhængig af skolens abonnement. 1

2 Lærere og elever logger på Stavevejen med Uni-login: Har en elev ikke et Uni-login, kontaktes skolens egen uni-login-administrator. Fra hovedmenuen er der adgang til de forskellige dele af programmet. På hovedmenuen står elevens navn som tegn på at det er elevens personlige version af Stavevejen 1 der er åben. Første gang Stavevejen 1 bliver åbnet, vil man blive bedt om at installere Macromedia Shockwave. Det er et hjælpeprogram som er nødvendigt for at Stavevejen kan virke. Derfor skal man svare ja til at få programmet installeret. Det tager kun få minutter, og programmet skal kun installeres denne ene gang. Det vil ligge på computeren og automatisk gå i funktion hver gang Stavevejen herefter bliver anvendt. Programmet skal anvendes sammen med et meget stort antal internetbaserede programmer, så derfor har de fleste skoler programmet installeret i forvejen, og de steder skal man ikke installere det igen. 2

3 Stavevejen 1 - indhold Computerprogrammet består af 10 forskellige programmer hvor eleverne arbejder med de samme områder som de har mødt i elevhæftet. Programmerne er udformet som små legeagtige spil. Herudover er der en Ordbog hvor alle ordene fra de forskellige programmer er samlet. I programmet Egne ordlister kan man lave ordlister ud fra de ord der er i ordbogen og endelig et program med orddiktater hvor eleven kan skrive orddiktater som enten er i programmet eller som eleven selv har lavet. Endvidere er der en logbog som automatisk opsamler og gemmer elevens arbejde. Ordbog Ordbogen indeholder alle de ord der arbejdes med i de forskellige spil i computerprogrammet. Hvor det er muligt, er ordene illustreret med en tegning. Ved at klikke på højttalersymbolet bliver det valgte ord læst højt. Lav egne ordlister I programmet Lav egne ordlister kan eleven lave ordlister med ord han selv vælger. Eleven kan vælge blandt alle de ord som bliver brugt i de forskellige ordlister i Stavevejen 1. 3

4 Det er meget enkelt at lave en ny ordliste. Når eleven er kommet ind i programmet, vælger han et ord som skal med i ordlisten. Ordet vælges ved at klikke på det, og ordet kommer derved til at stå på en sort baggrund. Ved at klikke på knappen +, overføres ordet til ordlisten. Eleven vælger et nyt ord og gentager proceduren. Sådan fortsætter eleven indtil der er kommet de ønskede ord i ordlisten. Der kan højst være 15 ord i en ordliste. Ved at klikke på knappen Gem, bliver ordlisten automatisk gemt. Eleven kan træne egne ordlister i spillene Ørkenløbet og Sænke slagskibe. Orddiktat Orddiktat er et program som giver forskellige muligheder for at skrive orddiktater. Der er forskellige ordlister i forskellige sværhedsgrader. Eleven kan vælge mellem følgende ordlister: Dobbeltkonsonant, Tilfældige ord og Øveord. Listen Øveord rummer de øveord som eleverne har arbejdet med i elevhæftet. Ordlisterne findes i forskellige sværhedsgrader, og sværhedsgrad vælges ved at klikke på tallet ud for Sværhedsgrad indtil man har fået den ønskede sværhedsgrad. Eleven kan træne ordlisterne som Se og skriv eller som Lyt og skriv. 4

5 Skovhuggeren I dette spil træner eleverne at finde et ords stamme. Skovhuggeren skal have bygget sig en hytte. Hertil skal han bruge 30 træstammer som han skal hugge til i passende længde. Der er skrevet ord på træstammerne, og de kommer flydende hen ad en vandrende. Når et træ er ud for skovhuggeren, skal han med sin økse dele det i stamme og top ( stamme + endelse ). For hver gang han gør det rigtigt, får han bygget en stamme på sin hytte. Deler han et forkert sted, flyder stammen uændret videre. Han kan så bevæge sig hen til træet og prøve igen. Hvis han deler alle 30 træer rigtigt, bliver hytten bygget færdig, men laver han fejl, må han prøve med 30 nye træer for at få bygget hytten. Skovhuggeren kan bevæges til venstre og højre med piletasterne. Ved klik på + bevæger skovhuggeren sig hurtigere, og ved klik på - bevæger han sig langsommere. Øksen betjenes ved brug af entertasten. Det kræver lidt øvelse da øksen skal ramme meget nøjagtigt mellem ordets stamme og endelse. Spillet kan gentages flere gange da der automatisk kommer nye ord til nye spil. Skydeteltet I dette spil træner eleverne ord med alle de korte vokaler der udtales anderledes end de skrives. Eleven skal afgøre hvilken af de korte vokaler der skal indsættes i et ord. 5

6 Scenen er et skydetelt. I teltet farer vokalerne i - e - æ - y - ø - o - u frem og tilbage. Nederst på skærmen står et ord der mangler en vokal. Med sigtekornet, som styres med musen, skal eleven ramme den rigtige vokal. Der skydes ved at klikke på venstre museknap. Der er to ordlister til spillet. Den ene bruges hvis ordene bliver sagt. Den anden bruges hvis ordene ikke bliver sagt. Der vælges mellem de to lister ved at henholdsvis tilkoble eller frakoble lyd. Dette gøres ved at trykke på lydknappen nederst til venstre i billedet. Eleven får 30 ord at arbejde med i hvert spil. Undervejs i spillet kan eleven vinde pokaler. Løberen I dette spil træner eleverne i at afgøre om en stamme har en lang eller en kort vokal. I spillet skal en pige deltage i et løb. Undervejs i løbet falder der træer ned foran hende - 30 i alt. Hver gang der falder et træ, kommer der et ord til syne i et tekstfelt under træet. Eleven skal afgøre om ordet har en lang vokal eller en kort vokal. Ved kort vokal skal eleven trykke på tasten Pil op så løberen hopper over træstammen. Ved lang vokal skal eleven trykke på tasten Pil ned, og løberen vil kravle under træet. Pigen løber på tid. Ved evt. fejl lægges der 5 sekunder til løberens tid. 6

7 Når pigen er i mål, kommer der en resultattavle frem på skærmen. Den viser hvor mange rigtige eleven klarede ud af de 30 ord, og hvor lang tid det tog. Fiskeren Til dette spil er der to ordlister. I den ene træner eleverne ord hvor den korte vokal udtales [æ], men skrives e eller æ. I den anden trænes ord hvor den korte vokal udtales [ø], men skrives ø eller y. Eleverne skal starte med at vælge ordliste. Scenen er en fiskesø hvor en lystfisker står med 2 fiskestænger. Hvis eleven har valgt liste æ/e, så bruger han e som madding på den ene krog og æ på den anden. Nederst på skærmen står et ord hvor den korte vokal [æ] er udeladt. I søen svømmer en fisk som skal bide på den rigtige krog. Hvis eleven vælger den rigtige vokal, fanges fisken og havner på fiskestativet. Der skal fanges 30 fisk i hvert spil. Lystfiskeren navigeres med piletasterne, og fisken der skal bide på krogen, med entertasten. Fisken svømmer frem og tilbage én gang. Ved klik på + eller kan hastigheden på fisken reguleres. 7

8 Labyrinten I Labyrinten træner eleven ord med enkelt- eller dobbeltkonsonant. Scenen er en labyrint som en pige skal finde igennem. Man navigerer pigen med piletasterne. Spillet starter med at pigen hen til det spørgsmålstegn som er vist i labyrinten. Når hun er nået frem, bliver der vist et ord hvori der mangler én eller to konsonanter. Ordet bliver samtidig sagt. Hvis der mangler en konsonant, skal eleven skrive den og trykke på Entertasten. Er ordet skrevet korrekt, forsvinder spørgsmålstegnet, og der er fri bane til at fortsætte hen til næste spørgsmålstegn. Mangler der ikke nogen konsonant i det viste ord, skal eleven blot trykke på Entertasten, og hvis svaret er rigtigt, vil spørgsmålstegnet forsvinde. Sådan fortsætter pigen indtil hun er nået ned til den røde plet i bunden af labyrinten. Når hun er nået hertil, vil et blinkende skilt med teksten Udgang komme til syne øverst i labyrinten for at vise at pigen ikke er færdig, men at hun skal tilbage til udgangen igen. Spillet foregår på tid, og en tæller viser hele tiden hvor lang tid eleven har taget om spillet. Bjergklatreren I dette spil træner eleverne to forskellige grupper af ord. Ord der har en kort vokal der udtales anderledes end den skrives, eller Øveord som er svære ord vi bruger ofte. Til spillet hører følgende ordlister: æ/e - e/i - ø/y - ᴐ/o - å/u samt Øveord. Listen Øveord rummer de øveord som eleverne har arbejdet med i elevhæftet. 8

9 Eleven skal starte med at vælge Se og skriv eller Lyt og skriv. Derefter vælger eleven ordliste og til sidst sværhedsgrad. Hver ordliste er delt i sværhedsgrader symboliseret ved stejle bjergsider. I Se og skriv vil eleven både se og høre det ord der skal skrives. Ordet vises på skærmen i et par sekunder. Når ordet forsvinder, skal eleven skrive ordet. Hvis ordet er korrekt, klatrer manden op ad bjergvæggen. Hvis det er forkert, bliver han hængende på samme position. Hvis eleven staver alle 25 ord korrekt, når manden op på toppen. I Lyt og skriv vil eleven udelukkende høre ordet. Ørkenløbet I dette spil skal eleven styre en bil som deltager i et ørkenløb. Til spillet er der to forskellige slags ordlister. Der er 4 færdige ordlister, Tilfældige ord 1, 2, 3 og Øveord. Disse ordlister rummer alle de ord som er i Ordbogen, og de er indelt i tre sværhedsgrader hvor liste 1 er den letteste. Listen Øveord rummer de øveord som eleverne har arbejdet med i elevhæftet. Herudover er det muligt at eleven kan lave sin egen ordliste og træne den i dette spil. Eleven laver sin egen ordliste i programmet Lav egne ordlister. Først når eleven har lavet en ordliste, vil der komme en Startknap til syne på den side i Ørkenspillet hvor eleven vælger ordliste. Eleven skal vælge ordliste før han begynder spillet. 9

10 Når eleven har valgt ordliste, er han klar til at få fyldt benzin på bilen. Det får han ved at skrive 10 ord rigtigt. Ordene kommer fra den ordliste eleven har valgt. Når bilen er fyldt med benzin, skifter scenen til selve banen. Bilen startes ved at trykke på tasten g, og denne taste benyttes også til at give gas. Med tasten b kan man bremse bilens fart, og med piletasterne kan man styre bilen. Opgaven er at få kørt så mange kilometer som muligt. Man skal styre bilen så den bliver inden for de sten der markerer banens grænser. Man har 4 minutter at køre i, og det kørte antal km og den resterende tid kan ses i tælleren i nederste højre hjørne. Kører man uden for banen, bliver chaufføren smidt ud af bilen, og han skal have hjælp for at komme videre i løbet. Det sker ved at eleven skal skrive 3 ord rigtigt fra den valgte liste. Mens eleven skriver, fortsætter tiden med at gå. Når tiden er gået, viser et resultatskilt hvor mange km eleven nåede at køre. Ørkenløbet er i modsætning til de øvrige spil i computerprogrammet ikke rettet mod noget specielt afsnit i elevhæftet. Det kan derfor anvendes når læreren finder det passende. Muligheden for at lave egne ordlister til Ørkenløbet gør at det kan anvendes fra elevhæftets start. Hvis man vil anvende Tilfældige ord 1, bør man have gennemarbejdet afsnittene med de drilske vokaler. Liste 2 kan anvendes efter dobbeltkonsonant afsnittet, og liste 3 er en vanskelig liste som kun kan anvendes af absolut dygtige stavere. Virus Virus er et spil hvor to spillere kæmper mod hinanden om at erobre felter på en spilleplade. Man kan få en forklaring på, hvordan spillet skal spilles ved at klikke på Se demo som står under ikonet for Virus. Her viser en video, hvordan spillet skal spilles. 10

11 Der er to udgaver af spillet. Virus for én spiller hvor den samme elev spiller begge spillere i spillet. Og Virus 2 spillere, som er beregnet for 2 elever. I begge spil trænes følgende ordlister: Øveord, vokalerne [e] i, [ᴐ] o, [å u og ord med dobbeltkonsonant. Listen Øveord rummer de øveord som eleverne har arbejdet med i elevhæftet. Sænke slagskibe Sænke slagskibe er et spil hvor eleven skal skyde og sænke en modstanders skibe. Eleven spiller mod computeren, og eleven kan ikke se hvor modstanderens skibe er placeret på spillepladen. Når eleven rammer et af modstanderens skibe, vises det på spillepladen, så eleven kan se hvor skibet er placeret og med sine næste skud ramme igen indtil skibet er sunket. Spillet starter med at eleven skal skrive 10 ord rigtigt. Efterhånden som eleven skriver ordene 11

12 kommer der skibe til syne på vandet. Når der er kommet 5 skibe, er eleven klar til at placere skibene på spillepladen. Det foregår ved at eleven klikker på et skib, holder venstre museknap nede, trækker skibet til den ønskede position på spillepladen og klikker på det. Et skib kan vendes 90 grader ved at klikke på det med højre museknap, men for at det kan gøres, skal skibet aktiveres og det gøres ved at klikke på det med venstre museknap, så højre museknap for at dreje det og til sidst venstre museknap for at låse skibet fast. Når alle 5 skibe er placeret, kommer et skilt med teksten START til syne, og spillet startes ved at klikke på dette skilt. Eleven skriver et ord og trykker Enter. Hvis ordet er skrevet korrekt, får eleven lov til at skyde mod modstanderens spilleplade. Det foregår ved at eleven fører musen til den position hvor han ønsker at skyde. Der skydes ved at klikke med venstre museknap. Hvis eleven rammer et skib, må han skyde igen. Rammer han forbi, vil computeren skrive et ord og skyde mod elevens spilleplade. På den måde fortsætter spillet til en af spillerne har skudt alle modstanderens fem skibe. I spillet trænes følgende ordlister: vokalerne [e] i, [ᴐ] o, [å] u, ord med dobbeltkonsonant og Egne ord. Listen Egne ord er en liste som eleven skal lave i programdelen Lav egne ordlister hvordan eleven laver egne ordlister er beskrevet ovenfor under Lav egne ordlister. Vær opmærksom på at ordlisten Egne ord først er synlig på siden med ordlister efter at eleven har lavet en liste. Sudoku Sudoku er et spil hvor eleven skal udfylde et skema med ord. Skemaet består af 9 x 9 felter. Skemaet er delt i 9 områder med 9 felter i hvert. Hvert område er omkranset af en tyk streg. Elevens opgave er at fordele de 9 øveord så hver vandret række og hver lodret række i hvert område skal rumme alle 9 øveord. 12

13 Spillet kan spilles i tre forskellige sværhedsgrader, og i dette spil går sværhedsgraderne ikke på hvilke ord eleven skal skrive, men på hvor vanskelige sudoku-spillene er at lave. Når eleven starter på et spil, er nogle af felterne udfyldt. Ved at se på ordenes placering i de udfyldte felter, skal eleven regne ud hvordan de tomme felter skal udfyldes. Spillenes forskellige sværhedsgrad opstår ved at at der i liste 1, som er den nemmeste, ved start er udfyldt flere felter end i liste 2 og 3. Eleven skriver ord ind i skemaet ved først at klikke på det felt hvor eleven ønsker at skrive et ord og herefter skrive ordet. I spillet træner eleverne de øveord de har haft i elevhæftet. Fanebladet Logbogen I Logbogen samles den enkelte elevs arbejde, og resultatet kan udskrives så både elev og lærer kan følge med i hvordan arbejdet går. Logbogen giver også læreren mulighed for at rådgive eleven om særlige problemer og opfordre ham til at arbejde med nogle områder frem for andre. Logbogen samler alle de ord eleven har arbejdet med, både rigtige og forkerte svar. Der føres logbog i de fleste af programmets spil. Fanebladet Kommentar I lærerversionen har læreren mulighed for at skrive kommentarer til eleven, og eleven kan læse kommenatererne ved at klikke på fanebladet Kommentar. Her kan eleven se om læreren har skrevet kommentarer og i så fald læse dem. 13

14 Oversigt Computerprogrammer i Stavevejen 1 Skovhuggeren Liste 1: Ord der skal deles i stamme og endelse Løberen Liste 1: Ord med enten lang eller kort vokal Bjergklatreren Liste 1: Ord hvor vi siger æ, men skriver e Listen er yderligere delt i 3 lister efter sværhedsgrad Liste 2: Ord hvor vi siger e, men skriver i Listen er yderligere delt i 3 lister efter sværhedsgrad Liste 3: Ord hvor vi siger ø, men skriver y Listen er yderligere delt i 2 lister efter sværhedsgrad Liste 4: Ord hvor vi siger ᴐ, men skriver o Listen er yderligere delt i 3 lister efter sværhedsgrad Liste 5: Ord hvor vi siger å, men skriver u Listen er yderligere delt i 3 lister efter sværhedsgrad Liste 6: Øveord Listen Øveord rummer de øveord som eleverne har arbejdet med i elevhæftet. Fiskeren Liste 1: Liste 2: Ord hvor vi siger æ, men skriver e eller æ Ord hvor vi siger ø, men skriver ø eller y Labyrinten Liste 1: Ord med enten enkelt eller dobbelt konsonant Skydeteltet Liste 1: Ord med de forskellige drilske vokaler Ørkenløbet Liste 1: Tilfældige ord i sværhedsgrad 1 Liste 2: Tilfældige ord i sværhedsgrad 2 Liste 3: Tilfældige ord i sværhedsgrad 3 Liste 4: Øveord Liste 5: Egne ord Virus Liste 1: Liste 2: Liste 3: Øveord Ord hvor vi siger e, men skriver i Ord hvor vi siger ᴐ, men skriver o 14

15 Liste 4: Liste 5: Ord hvor vi siger å, men skriver u Ord med dobbeltkonsonant Sænke slagskibe Liste 1: Øveord Liste 2: Ord hvor vi siger e, men skriver i Liste 3: Ord hvor vi siger ᴐ, men skriver o Liste 4: Ord hvor vi siger å, men skriver u Liste 5: Ord med dobbeltkonsonant Liste 6: Egne ord Sudoku Liste 1: Øveord Orddiktat Liste 1: Liste 2: Liste 3: Liste 4: Liste 5: Liste 6: Liste 6: Ord hvor vi siger æ, men skriver e Ord hvor vi siger e, men skriver i Ord hvor vi siger ᴐ, men skriver o Ord hvor vi siger å, men skriver u Ord hvor vi siger ø, men skriver y Ord med dobbeltkonsonant Tilfældige ord 15

16 Stavevejen 1 lærerversion Lærerversionen af Stavevejen 1 er identisk med elevversionen, men lærerversionen indeholder nogle faciliteter som kun læreren har adgang til og brug for. Protokollen Ved klik på menupunktet Protokol i linjen som står øverst på hver side, kommer man ind i lærerens protokol som indeholder en oversigt over klassens elever og giver adgang til forskellige faciliteter. I protokollen har læreren mulighed for at se elevens resultater i de forskellige programmer som eleven har arbejdet med. Elevens logbog opsamler og gemmer automatisk alle elevens resultater, og logbogen får læreren adgang til ved at klikke på teksten Se resultat som står på linjen ud for hver enkelt elev. Ved klik på teksten Lås alle spil som står på linjen ud for hver enkelt elev, kan læreren låse alle spil på én gang for en elev. Tilsvarende kan læreren åbne alle spil på én gang. Ved klik på teksten Kommentar som står på linjen ud for hver enkelt elev, kan læreren skrive en kommentar til eleven. 16

17 I feltet Emne skal læreren skrive en overskrift på sin kommentar. Dette felt skal udfyldes for at kommentarprogrammet kan virke. I feltet Meddelelse skriver læreren den kommentar der skal sendes til eleven. Når læreren klikker på knappen Send, bliver kommentaren sendt til den pågældende elev, og i elevens program vil der ved teksten Kommentar blive vist to stjerner som tegn på at der er kommet en ny kommentar til eleven. Åbne og låse programmer I øverste linje i Protokollen er der mulighed for at låse klassen og/eller låse alle spil. Ved klik på teksten Lås klassen bliver hele programmet låst, og det er ikke muligt for eleverne at komme ind i det. Ved klik på teksten Lås alle spil bliver alle programdele låst, og ingen af eleverne kan benytte spillene. Læreren låser og åbner for enkelte programmer ved at klikke på programmet på lærerversionens menu. Klikker man fx på programmet Skovhuggeren, kommer man ind i den side som er vist ovenfor. Ved at klikke på teksten Lås spil for alle vil programmet blive låst for alle eleverne i klassen. Der åbnes for programmet ved at klikke på teksten Åbn spil for alle. Det er også muligt at låse og åbne programmet for udvalgte elever og lade programmet være låst eller åbent for resten af klassen. Når programmet er åbent for alle, vil der ud for teksten Lås spil for elev være en boks med navnene på alle eleverne i klassen. Læreren kan gå ind i boksen og klikke på den elev som programmet skal låses for, og derefter klikke på knappen OK. Eleven vil så blive overført til en ny boks der bliver synlig ud for teksten Åbn spil for elev. På den måde kan læreren fortsætte med at vælge elever som spillet skal låses for. Når der skal åbnes for eleverne igen, forgår det ved at finde eleverne i boksen ud for teksten Åbn spil for elev og klikke på knappen OK. Ved at klikke på teksten Åbn spil for alle, vil programmet blive åbnet for alle elever igen også de elever der er blevet placeret i boksen med låste elever. 17

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 indhold 6 Ordlister 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte spil i Stavevejen

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 10 Retskrivningsprøver 12 De enkelte træningsprogrammer

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte spil

Læs mere

Stavevejen 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 - indhold 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte træningsprogrammer 16 Kryds

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Registrering af klasse og lærer 4 Registrering af elever 7 Overflytning af klasser 8 Programmet åbnes 10 Stavevejen

Læs mere

Områder, der trænes i Stavevejen 1. Træningssitet Stavevejen 1

Områder, der trænes i Stavevejen 1. Træningssitet Stavevejen 1 Træningssitet Stavevejen 1 Træningssitet Stavevejen 1 er en del af undervisningsmaterialet Stavevejen, der består af lærervejledninger og elevhæfter, hvor det faglige stof gennemgås, og de enkelte staveregler

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 3 Computerprogrammet Stavevejen 3 er en integreret del af systemet Stavevejen 3. Stavevejen 3 består af et elevhæfte, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet

Læs mere

Stavevejen 7. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7

Stavevejen 7. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7 Stavevejen 7 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7 Ordlister 8 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte

Læs mere

Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3

Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3 Stavevejen 3 Brugervejledning til Computerprogrammet Indhold Computerprogrammet 3 Kommentarer til de enkelte spil Mexicospillet 8 Ordkryds 10 Skyd og del 12 Rumspillet 14 Sprogspillet 16 Evaluering 18

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

Områder, der trænes i Stavevejen Start. Træningssitet Stavevejen Start

Områder, der trænes i Stavevejen Start. Træningssitet Stavevejen Start Træningssitet Stavevejen Start Træningssitet Stavevejen Start er en del af undervisningsmaterialet Stavevejen, der består af lærervejledninger og elevhæfter, hvor det faglige stof gennemgås, og de enkelte

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP)

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word er et fantastisk program til tekstbehandling og nærmest en de facto standard i verden for den slags. Igennem en række øvelser (og mange timer foran skærmen)

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Indsæt og opret et billede på én gang

Indsæt og opret et billede på én gang Indsæt og opret et billede på én gang Du kan nu oprette og indsætte billeder på forside og tekst-sider og felter i én arbejdsgang altså uden at først oprette dem i Mediearkivet. Billeder kan indsættes

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse 1 ordpad er en grundlæggende tekstbehandlingsprogram, der er inkluderet i Windows W (siden Windows 95, hvor det

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 Oplæsning - Ordforslag - Flyt ordliste Oplæsning 1. Tekst i et tekstprogram oplæses, når du trykker på "F2" knappen. Du kan klikke på "F3" knappen, så holder oplæsningen pause

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

MANUAL TIL TRYKMASKINEN. Internetadresse: Kontakt: 1

MANUAL TIL TRYKMASKINEN. Internetadresse:  Kontakt: 1 MANUAL TIL TRYKMASKINEN Kontakt: trykmaskinen@rodekors.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Log på trykmaskinen 3 Lav nyt materiale 4 Arbejd med dit materiale 7 Indsæt nyt billede 9 Indsæt dit eget billede 10 Beskær

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE DANMARKS NATIONALBANK TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE 1 Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken 2 Oversigt over tips og tricks til FIONA Online Forsiden: Her offentliggøres nyheder

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering Indhold Lidt om denne vejledning... 1 Forberedelser inden du kan starte... 2 GPS ur... 3 Kortfil... 5 FIF Kortarkiv... 6 QuickRoute... 8 Begynd din analyse... 14 Nyttige link og et enkelt råd... 15 Lidt

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2013-06-12 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

Print selv på biblioteket

Print selv på biblioteket Print selv på biblioteket Installationsvejledning til at kunne printe fra din egen computer på bibliotekets printere Brug af denne vejledning forudsætter, at du har købt et kopi- og print kort på biblioteket.

Læs mere

Specialpædagogisk Aftale. Hukommelsesspil. Mikro Værkstedet

Specialpædagogisk Aftale. Hukommelsesspil. Mikro Værkstedet Specialpædagogisk Aftale Hukommelsesspil Mikro Værkstedet Indholdsfortegnelse HUKOMMELSESSPIL... 3 Betjeningsformer... 4 Menuen... 4 Indstillingerne... 5 Brugerprofil log ind.... 6 Profil... 6 Niveautest...

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere