Fri Bar Fest i Klubben 31/3 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fri Bar Fest i Klubben 31/3 kl. 22-05"

Transkript

1 Nr. XXII 22. marts. 38. årgang MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift NYT I STUDENTERKLUBBEN: MANDAGSÅBENT Ta' en ven med Fri Bar Fest i Klubben 31/3 kl Køb billet i Klubben 11-17, eller i Kantinen tirs- og onsdag Priser: Ladies 150,- Gents 200,- FORSKØNNELSESKONKURRENCE I KLUBBEN - YEAH!

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen 2005/2006 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: MOK nr 22, årgang 38 udkommer Fri bar fest billetsalg i kantinen Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Rigshospitalet: Kantinen 1) Teilumbygningen 2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal Hillerød: Biblioteket Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset) Køge: Studenterlokalet Helsingør: Med. Amb, plan 3 Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu Mandag: Tirsdag: Denne MOK's DEADLINE Studenterklubben har mandagsåbent = Umulius redaktion Denne uges forside: Mav og studenterklubben

3 Styrende organer GODKENDT MØDEREFERAT Forum: Studienævnet for medicin Møde afholdt: 17. januar 2006 Sted: Lille mødesal Referent: Mette Kilsgaard Kristensen Til stede: Pernille Due, Hans Sjöström, Birte Glenthøj, Mogens Holst-Nissen, Louise Fejerskov, Gitte Birkbøll, Lisbeth Roland Hansen, Charlotte Paisley, Michael Hejmadi, Kenneth Geving Andersen, Kirstine Fabritius, Henrik Frederiksen, Christina Jensen-Dahm og Christina Rydahl Lundin Gæst: Simon Krabbe 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat (bilag) 3. Studie- og eksamensordningen A: Godkendelse af logbog for 12. semester samt godkendelse af målbeskrivelse for patologi. (bilag eftersendes) B: Endelig godkendelse af målbeskrivelse og beskrivelse af eksamen for TPK (bilag eftersendes) C:Indstilling af ny formand for 10. semesterudvalget. (bilag) D: Indstilling af ny formand for 11. semesterudvalget. (bilag) 4. Personsager (bilag) 5. Orientering om henvendelse fra følgegruppen vedrørende koordineringsproblemer på 10. semester (bilag) 6. Meddelelser - invitation til konference Læring og læringsstrategier 7. Eventuelt Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Ad 2) Godkendelse af referat Referat blev godkendt uden bemærkninger STUDIET Ad 3) Studie- og eksamensordningen A: Godkendelse af logbog for 12. semester samt godkendelse af målbeskrivelse for patologi. Studienævnet besluttede at godkende logbogen for 12. semester. Rapporten kan ikke godkendes med de nuværende resurse beregninger. Der er visse steder for megen undervisning i forhold til den tidligere vedtagne ramme og dette skal rettes til, før planen kan godkendes endeligt. Studienævnet bemærkede også, at der ikke findes holdstørrelser på 50. Holdstørrelsen skal fastholdes indenfor de givne normer (24, 12, eller 6). Dog vil studienævnet af resurse- og planlægningsmæssige årsager, dispensere for at SAU 24 hold for forårssemestret 2006 lægges sammen til SAU 48. Det bør nøje følges ved evaluering blandt lærere og studenter, om der faktisk er så stort frafald ved undervisningen, at undervisningen giver rimeligt udbytte på trods af holdsammenlægninger. Christina Jensen-Dahm fandt det underligt, at undervisningen planlægges ud fra, at de studerende ikke møder frem Hans Sjöström havde bemærkninger til beregninger vedrørende Almen medicin og patologi. I almen medicin er det ikke muligt, at se om de 48 timers undervisning er SAU eller forelæsninger. Studienævnet godkender de 48 timer, men vil gerne vide nøjagtig, hvordan undervisningen foregår. Endvidere skal beregningerne ligne den første resurse beregning, og ikke se ud som de gør nu. Studienævnet vil tage kontakt til Klaus Witt vedrørende de 48 timer. Beregningerne af patologi resurserne er også anderledes, end i de to første udgaver af rapporten, og bør rettes. Når resurseberegningerne er rettet kan rapporten godkendes af studieledelsen, men det forudsætter, at den endelige tilrettede rapport er studieledelsen i hænde senest onsdag d B: Endelig godkendelse af målbeskrivelse og beskrivelse af eksamen for TPK Studienævnet havde ikke modtaget den endelige rapport, og kunne derfor ikke godkende noget. Studienævnet henstiller til at Afdelingen for Almen medicin fremsender materialet til godkendelse 3 senest d. 25. januar Sendes ud til studienævnet til godkendelse inden semesterstart. C: Indstilling af ny formand for 10. semesterudvalget. Overlæge, ph.d. Jakob Ulrichsen, Psykiatrisk afdeling, KAS Gentofte, blev godkendt som ny formand for 10. semester udvalget. D: Indstilling af ny formand for 11. semesterudvalget. Overlæge, dr. med. Preben Homøe, Øre- næse- og halskirurgisk afd., Rigshospitalet, blev godkendt som ny formand for 11. semester udvalget. Studienævnet henstiller til, at udvalget udvides med henblik på at sikre repræsentation fra de to andre kliniksektioner (Kommunen og Amtet), da alle nuværende medlemmer af udvalget hører under Klinikudvalget Rigshospitalet. Ad 5) Orientering om henvendelse fra følgegruppen vedrørende koordineringsproblemer på 10. semester Studienævnet havde modtaget en henvendelse fra Rigmor Jensen på vegne af 10. semester udvalget, hvori de beder om etableringen af en fast og organiseret kommunikationsvej mellem de instanser, som varetager opgaver og træffer beslutninger i forhold til undervisningen på 10. semester, da de i forbindelse med opstarten af 10. semester har oplevet problemer. Pernille Due var enig i Rigmor Jensens betragtninger. Man kan være ladt lidt i stikken som formand for 10. semester, og som semesterformand generelt. Der arbejdes allerede med strukturen på både fakultets og institut niveau. Bl.a. arbejdes der med et forslag, hvor hvert undervisningselement har en kursusleder på tværs af semestrene, og alle kursusledere på et semester skal så udgøre semesterudvalget. Disse overvejelser om ny organisation skal føre til indførelsen af en sådan formodentligt fra næste semester. Ved udarbejdelse af funktionsbeskrivelser for hver enkelt aktør i organisationen, burde de hidtidige problemer kunne undgås i fremtiden. SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Mette K. Kristensen, lokale , (sekretær for studienævnet) Sekretær Gitte Birkbøll, lokale (disp. og holdsætning 1+6. semester) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Anette Fussing B (OSVAL I) Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Teilumbygningen, 1. sal, afsnit tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor 9 14 Studentersekretærer: Maja Saabye Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Hvidovre Hospital tlf Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent: Hanne Jensen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Martin Christensen og Mie-Ran Yoon Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Sekretær Lone Grøn Laursen tlf Træffetid Man-fre 8:30-12:30 Studentersekretær Nadia Seestedt Studentersekretær Anne Cathrine Christensen Ad 6) Meddelelser - invitation til konference Læring og læringsstrategier Studienævnet havde modtaget en brochure vedrørende en konference om Læring og læringsstrategier Såfremt et medlem af studienævnet ønsker at deltage, sendes en ansøgning til studienævnet. Ad 7) Eventuelt Studienævnet havde modtaget en ansøgning fra Nina Grosman vedrørende tidligere semesterstart for 6. og 8. semester i efteråret 2006: Efter planerne skal undervisningen starte d. 4/9 i kalenderuge 36, hvilket betyder, at semestrenes undervisning først afsluttes med udgangen af kalenderuge 2 i 2007 (d. 13/1). En sen semesterstart kunne medføre, at halvdelen af undervisningen i et tema på såvel 6. som 8. semester kunne risikere at blive fravalgt af studenterne. Studienævnet godkendte at 6. og 8. semester starter 28. august i efterårssemestret Birte Glenthøj spurgte til reglerne vedrørende OSVAL II opgaver og publicering: På sine møder den 5. oktober og 2. november 2004 drøftede studienævnet retningsliner for meddelelse af merit for OSVAL II på baggrund af videnskabelige artikler. Retningslinierne kan findes på www. sund.ku.dk/studieinfo/uddannelser/med Ad 4) Personsager - En studerende havde søgt fritagelse for kursus i voksenpsykiatri og holdsætning på 10. semester med psykiatri i tidligt rul.

4 4 Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgning, således at den studerende fritages for kursus i voksenpsykiatri og holdsættes på 10. semester med psykiatri i tidligt rul. Dispensationen gives dels på baggrund af det forventede ophold i udlandet i foråret 2006 og på baggrund af ansættelsen som reservelægevikar i efteråret 2005 og kan derfor ikke danne præcedens. Studienævnet diskuterede det principielle i ovenstående ansøgning. Det blev besluttet at studievejlederne og studieadministrationen laver et oplæg til retningslinier for fritagelse af klinisk ophold på baggrund af ansættelse som reservelægevikar. Såfremt retningslinierne vedtages vil de være gældende fra efteråret Studieadministrationen havde anmodet studienævnet om genbehandling af ansøgning om forlænget frist for beståelse af FASE II og ekstraordinær eksamen i farmakologi og mikrobiologi efter studieordningen af Studienævnets indstilling er negativ, idet man ikke fandt nye usædvanlige forhold der kan begrunde yderligere tidsfrist. Næste studienævnsmøde er tirsdag d. 21. februar 2006 kl sem. SPV-KURSUS I SOMMERFER- IEN? JAAAAH! ELEKTRONISK UNDERSKRIFTINDSAMLING. Synes du også at det kunne være helt optimalt at tage et intensivt 2-ugers SPV-kursus efter eksamen i sommer? Jeg opfordrer alle de, som kunne ønske sig et kort, kompakt SPV-kursus i starten eller slutningen af sommerferien til at sende deres elektroniske underskrift og holdnr. til: Jeg vil samle ALLE navnene og sende en fælles opfordring til FADL om at oprette et sommerkursus for dem, som ikke er kommet på et kursus dette semester, eller som synes at det er lidt meget at studere samtidig med at tage kurset. Tine E. G. STUDIET PS. Mærk venligst mailen SPV sem. SEMESTERSTART EFTERÅRET 2006 Efterårssemestret 2006 starter mandag d. 4. september Dog har Studienævnet for medicin besluttet, at 6. og 8. semester starter en uge tidligere end de andre semestre i efteråret Det betyder at 6. og 8. semester starter mandag d. 28. august Semestrets varighed vil være de normale 20 uger. Venlig hilsen Studienævnet for medicin Mette K. Kristensen Ugens Ordsprog: "Man kan lige så godt sørge i en rød kjole, som i en sort" sem. Idag er det sådan at man til lægeløftet kun får 2 billetter, hvilket skaber problemer hvis man både vil have sin ægtefælle/kæreste og sine forældre med. På baggrund af en debat på studmed.dk har jeg oprettet mulighed for at indsamle underskrifter. Ordlyden er: Underskriftsindsamling Dette er en underskriftsindsamling for at få ændret antallet af adgangsbilleter til lægeløftet ved KU. Som underskriver støtter du at der arbejdes på at man i stedet for de 2 billetter man i dag modtager for fremtiden minimum vil modtage 3 billetter, således at både ens ægtefælle/kæreste og ens forældre kan deltage i den store dag. Mit oplæg er at lægeløftet: 1. enten afholdes et andet sted end festsalen eller 2. at man i stedet for de nuværende 2 hold opdeles i 3 hold - eet per klinikudvalg. Du kan skrive på: VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder? Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken "Kurser og møder". Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet. FORÅR 2006 STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN UGE Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Mandag 20/ Johannes H. Poulsen Medicin Onsdag 22/ Malene Esager Medicin Onsdag 22/ Christian S.S. Frandsen Medicin Onsdag 22/ Theis P-Skovsgaard Medicin Torsdag 23/ Camilla Grønlund Hiul Medicin Fredag 24/ Christina Rydahl Lundin Medicin Mandag 27/ Malene Esager Medicin Mandag 27/ Johannes H. Poulsen Medicin Onsdag 29/ Theis P-Skovsgaard Medicin Onsdag 29/ Christian S.S. Frandsen Medicin Torsdag 30/ Gordon Thomas Jehu Medicin Torsdag 30/ Camilla Grønlund Hiul Medicin Fredag 31/ Christina Rydahl Lundin Medicin Personlig samtale kan bestilles via NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider. Den Internationale Studievejledning Dag Telefontid Træffetid Vejleder Hver Onsdag Tina Gottlieb International Hver fredag Tina Gottlieb International Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende tema: Kl : Kl : Kl : Kl : Ud på 7.semester Ud på 7.semester Ud på 11.semester Ud på 9.semester / andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE semestre DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: 9.1.3

5 Studievejledningen GENERELLE REGLER I FORBIN- DELSE MED HOLDSÆTNING. Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10. januar/1.august for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes man framelde sig ved Studieekspeditionen, hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august for Fase I/Bachelor, og 10. januar/1. august for Fase II for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis man framelder sin holdplads inden disse datoer kan man blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig framelding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre studerende eller merit studerende. Hvis du glemmer at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du søge dispensationsudvalget om gentagelse af undervisningen. Studienævnet har besluttet, at man ikke kan forvente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke må overbookes med studenter, der glemmer tilmeldingen. Det er derfor vigtigt FOR DIG, at du husker den obligatoriske tilmelding!!!! Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig i studievejledningen for yderligere informationer. FØR DET ER FOR SENT! 4. GANGSFORSØG OG TIDSFRIST- FORLÆNGELSE I det forgangne semester blev flere studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensation til endnu et eksamensforsøg, eller tidsfristforlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var også studerende som ikke opnåede dispensation til et 4. gangs forsøg eller fik udsættelse af fristen for både førsteårsreglen og toårsreglen. Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg. Der skal foreligge usædvanlige forhold for at dispensation kan gives. Du skal derfor være sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg. Studienævnet kræver at man har haft en personlig samtale med en studievejleder før sager af denne karakter kan behandles. Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der er risiko for at du kommer ud i sådanne eller lignende problemer! Studienævnet STUDIET Studievejledningens hjemmeside Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin Studietilbud CEKU/LKF - LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER. Hvad er LKF? LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på semester, som ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig på det kliniske ophold på semester, genopfriske færdighederne inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13. semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser: IV Adgang Et must inden det kliniske ophold på sem. - Undervisning i teorien bag perifer IV adgang. - Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer. - Anlæggelse af venflon på hinanden - Introduktion til blodprøvetagning Sutur Forberedelse til det kirurgiske ophold på semester, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til kirurgisk lægevikariat. - Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds og tohåndsknude, suturering i skadestue) - Praktisk knudebinding og suturering på fantomer og knudebræt med instruktion Kateter God forberedelse til sem. Klinik og lægevikariat. - Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse - Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer Avanceret Genoplivning Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En væsentlig udvidelse af FADL kurset. - Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske standarder for læger (Medicinering, hjertemassage, defibrillering). - Case baseret praktisk genoplivning på realistisk genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingivning, defibrillering samt hjertemassage. På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra og der er plads til 18 studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et emne, nemlig genoplivning. PRESSEMEDDELELSE! 5 FOREDRAG I PSYKOANALYTISK DEBAT Hvorfor Krig? En psykoanalytisk betragtning Psykoanalytiker Imre Szecsödy, Stokholm Redaktør Georg Metz Imre Szecsödy undersøger i sit foredrag, hvad det gør ved det enkelte menneske at blive massivt udsat for billeder og oplysninger om krigens rædsler, volden og hadet. Endvidere vil han tale om, hvordan man med udgangspunkt i en psykoanalytisk referenceramme kan forstå, hvordan de forudsætninger skabes, som fører til ukontrolleret fjendtlighed, fremmedhad og undertrykkelse af minoriteter. Han tager afsæt i Freuds brev til Einstein fra 1932 ( jvf. Weekendavisen nr. 6, februar 2006, Bøger ) og relaterer dette til såvel Erikssons som Bions teorier. Foredraget vil blive kommenteret af Georg Metz, som er redaktør på Information og kendt for at være samfundsrevser og skarp kommentator. Derudover har han udgivet noveller, romaner, digte samt sang- og børnebøger. Fredag, den 21. april 2006, kl Københavns Universitet, Hovedbygningen Vor Frue Plads, HO3 Entré: 100 kr. Studerende 75 kr. Nærmere oplysning: Elisabeth Bruhn-Thomsen: eller telefon: Psykiatrien har plads til nye talenter og åbner hjemmeside om psykiatri, læger og uddannelsesmuligheder! De 4 amter Århus, Ringkøbing, Viborg og Nordjylland, har i et samarbejdsprojekt skabt en ny hjemmeside omkring profilering af psykiatri, som uddannelse for yngre læger og medicinstuderende. Med hjemmesiden får uddannelsessøgende læger og medicinstuderende et nyt sted at søge information og overblik om videreuddannelsesstederne og mulighederne indenfor specialet i Uddannelsesregion Nord. Det er ønsket, at hjemmesiden vil kunne øge tilgængeligheden af informationer til specielt uddannelsessøgende læger, omkring forskellige uddannelsesmiljøer for psykiatri i uddannelsesregion Nord. Ved at klikke ind på hjemmesiden er det således muligt at få et overblik over uddannelsesstederne, samt få flere informationer om den pågældende afdeling. Herudover samler hjemmesiden også en lang række links til uddannelsesplaner, herunder Videreuddannelsessekretariatet for Uddannelsesregion Nord, suppleret med interviews med læger under uddannelse til psykiater, og relevante personer indenfor faget. Der vil blive udbygget en sektion rettet specifikt mod medicinstuderende, samt en sektion om den psykiatriske forskning indenfor de 4 amter, samling af links til relevante portaler på nettet og meget meget mere. Klik ind for nærmere information, eller kontakt informationsmedarbejder Thomas Kanstrup telefon På vegne af styregruppen for Projekt Profilering af Psykiatri Per Jørgensen Cheflæge, dr.med. Psykiatrien i Århus Amt Projekt profilering af psykiatrien har til formål at udbrede kendskabet og tilgængeligheden af psykiatri som valg af lægefagligt speciale. Projektets styregruppe består af cheflæger og ledende overlæger samt repræsentanter fra en række instanser i Uddannelsesregion Nord. CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE/LKFTILBYDER I MARTS 2006 KURSER FOR STUDERENDE HOLDSAT PÅ SEMESTER I NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER: DATO EMNE TID ÅBNES KOMBI KURSUS OVERTEGNET GENOPLIVNING OVERTEGNET

6 6 ALMEN MEDICIN SÆLGES med (enkelte) gule overstregninger - af det som er vigtigt pris 200,- kan evt. forhandles på VI MANGLER STADIG FORSØGSPERSONER!!! RASKE MANDLIGE FORSØGSPERSONER (IKKE RYGERE) ÅR SØGES til deltagelse i en undersøgelse af genetiske variationers betydning for immunsystemet. Undersøgelsen varer 4 timer og honoreres med 400,- kr. Såfremt du er interesseret i at deltage, bedes du kontakte undertegnede. mvh stud.med. Ronan Berg læge Sarah Taudorf Center for Inflammation og Metabolisme Epidemiafdeling M, afsnit 7641 Rigshospitalet tlf SEM. BOG TIL SALG. Holum sælges for kun 285,- Bogen er den nyeste udgave og i meget pæn stand! Kontakt: Kirurgisk Enhed Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen LEDIGT STUDENTER- VIKARIAT PÅ 2 MDR. Har du bestået eksamen i både medicin og kirurgi kan vi tilbyde dig et vikariat i 2 mdr. pr til i Klinik for Nedre Kirurgi, Hillerød Sygehus. Opgavedelingen i Kirurgisk Enhed På Hillerød Sygehus er Klinik for Nedre Kirurgi etableret, hvor sygdomme i colon og rectum varetages. På Helsingør Sygehus er Klinik for Øvre Kirurgi etableret, og her varetages sygdomme i esophagus, ventrikel, tyndtarm, pancreas og galdeveje. Desuden er medicinsk og kirurgisk gastroenterologi (primært inflammatoriske tarmsygdomme) og plastikkirurgi samlet hér. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Amtsrådsforeningen og FADL. Din ansøgning stiles til Lægechef Bo Hempel Sparsø, Kirurgisk Enhed, Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen, og fremsendes til sekretær Mette Vive, Kirurgisk Uddannelsessekretariat, plan 2, Helsingør Sygehus, Esrumvej 145, 3000 Helsingør. Mrk. Studenter-vikariat. Du kan også maile din ansøgning til vores tværgående uddannelsesansvarlige overlæge Randi Beier-Holgersen på eller til sekretær Mette Vive Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretær Mette Vive på tlf LØDIGE ANNONCER Nordisk Film Operations søger NORSK- ELLER SVENSKTALENDE CUSTOMER SERVICE COORDINATORS Er du fleksibel og serviceminded? Grundet organisationsændringer vil vores Skandinaviske Customer Service afdeling fremover blive styret centralt fra hovedkontoret i Valby. Vi søger derfor 3 norsktalende og 3 svensktalende Customer Service Coordinators, der sætter en ære i at yde den optimale service over for vores kunder. Salg af DVD og Sony PlayStation produkter Som Customer Service Coordinator vil du primært servicere vores kunder pr. telefon og tage dig af de administrative rutiner i forbindelse med salg af vores produkter: DVD, PSP og PlayStation herunder software og tilbehør. Du beskæftiger dig med modtagelse og registrering af ordrer samt registrering af returvarer og ombytninger. Endvidere hjælper du vores kunder med deres problemstillinger, såsom opfølgning af manglende levering. Det er vigtigt, at du kan smile i telefonen og er ikke betænkelig ved opsøgende salg og mersalg. Du er med til at pleje det gode forhold, vi har til vores Key Accounts. Customer Service afdelingen arbejder i tæt dialog med salgs- og supply chain afdelingerne. Har du teknisk flair? Du har en handels-/kontormæssig uddannelse bag dig. Du kommer måske fra en lignende stilling og har kendskab til film og games-branchen. Det er vigtigt, at du har en naturlig interesse for den teknologiske udvikling af vores produkter i særdeleshed PlayStation universet. Du arbejder struktureret og er vant til at have mange bolde i luften på én gang. Du trives med deadlines og er god til at koordinere din arbejdsdag. Du er udadvendt, særdeles serviceminded, og har gode samarbejdsevner. Du er kendt for dit gode humør. Endvidere er du fortrolig med diverse IT værktøjer, herunder MS Office-pakken og Navision. Det er et krav, at du forstår alle de skandinaviske sprog samt engelsk i tale og skrift. Vi går en tid i møde, hvor afdelingen vil gennemgå en større forandringsproces, og du skal være indstillet på løbende udfordringer og tilpasninger i forhold til opbygningen af den nye skandinaviske Customer Service afdeling. Vi forventer derfor, at du er fleksibel og forandringsvillig. Passion, ambition og rummelighed Der venter dig en udfordrende stilling i en dynamisk og spændende virksomhed, hvor passion driver dagligdagen og vores produkter, ambition driver vores målsætning og rummelighed vores samvær og relationer. Du får en masse kolleger, der ligesom dig brænder for film, tv & games, og mulighed for at udvikle dig i et uformelt arbejdsmiljø i en underholdende og til tider hektisk hverdag. Vi tilbyder løn efter kvalifikationer samt pensions- og bonusordning. Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt. Tiltrædelse: 1. maj 2006 Du søger jobbet ved at gå ind på vores hjemmeside under jobs, job openings og under beskrivelsen af stillingen klikker du på linket: send ansøgning. Har du ikke mulighed for dette, så kontakt Nordisk Film A/S, HR, Marianne Oehlenschlæger, tlf Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Lasse Pedersen på HAR DU SET MIT USB-STIK? Det er bordeauxrødt og af mærket Verbatim. Jeg har mistet det på Panum og det indeholder en masse powerpoints, som jeg desværre ikke har gemt andre steder. Hvis du finder det kontakt da Marie på GENFORSKNING Hvis du har lyst til at deltage i et projekt, der går ud på at indsamle blodprøver fra patienter med mentale lidelser, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede. Projektet er en del af det Københavnske Biobank Projekt. Du skal kunne tage blodprøver, og du skal efter instruktion kunne udspørge patienterne om bestemte forhold. Projektet er godkendt af de nødvendige komiteer og offentlige myndigheder. Du får løn efter FADLs SPV overenskomst! mvh. Henrik Lublin Centerchef, lektor, dr. med. Psykiatrisk Center Glostrup 2600 Glostrup telefon REJSEMAKKER SØGES! Ved du ikke, hvad du skal tage dig til i sommerferien? Så tag med til Myanmar, Laos og Thailand! Jeg har masser af planer, men mangler en at rejse med... Ide til rejserute kan ses på med udgangspunkt i Bangkok. Tidspunkt fra ca. 10/7 (eller evt. allerede 24/6) og ca. 5-6 uger frem, eller til ca. 17/8. Lyder det spændende? Så ring/skriv hurtigst muligt til Christian på / RASKE FORSØGS- PERSONER SØGES Projektets formål: Projektet drejer sig om muskeludtrætning hos raske personer og hos patienter med dissemineret sklerose. Vi vil undersøge de centrale ledningsforhold før og efter en kort fysisk aktivitet ved hjælp af små magnetiske og elektriske stimulationer. Forsøgsopstilling: Triple stimulations teknik En triple stimulation består af en magnetisk stimulation over hjernebarken efterfulgt af to elektriske stimulationer på armen. Stimulationerne udløser et spjæt i arme og ben. Dette kan føles ubehageligt, men gør ikke ondt. Nerveimpulserne måles med overfladeelektroder på huden over musklerne. Der er ikke observeret bivirkninger og der er ingen risici ved undersøgelsen. Undersøgelsen: Deltagerne skal udføre en konstant sprede bevægelse af fingrene indtil udtrætning (typisk efter 1 2 minutter). Herefter gives med fastlagte intervaller (fra 15 sekunder til 2 3 minutter) en serie triple stimulationer. Undersøgelsen varer 1-2 timer. Ulempegodtgørelse: 200 kr. i timen. For yderligere information, kontakt mig via min adresse: Husk at skrive dit tlf.nummer på, så jeg kan kontakte dig. mvh. Stud. med. Ulrik N. A. Felding Klinisk neurofysiologisk afd (Opgang 3, 6.sal), Rigshospitalet, 2100 København Ø.

7 UNDERLØDIGE ANNONCER M.M. LÆGELØFTET 7 Har du 2 adgangskort til lægeløftet d. 30/6-06 for Københavns Amts Klinikudvalg (kl ), som du ikke skal bruge? I så fald er jeg meget interesseret, så ring til mig på Mvh Katja SÆDDONORER SØGES Kunne du tænke dig at hjælpe barnløse par i behandling hos speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF? BØGER SÆLGES Matthiessen & Petersen: Regionær Anatomi, 5. udg. Meget få overstregninger, ellers som ny, 200,- Den Kliniske Samtalen som ny, 300,- Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Få blyants-overstregninger, men ellers som ny, 650,- Overfladeanatomi, som ny 100,- Dissektionssæt 100,- Ring eller sms til Jannie, Du skal være mellem 18 og 35 år og være sund og rask uden arvelige sygdomme. På nuværende tidspunkt mangler vi kun donorer med blondt/mellemblondt hår og blå, grå eller grønne øjne. Vores forventning er, at du donorer sæd 2 gange om måneden og får udført blodprøvekontrol hver 3. måned. Donationen afhentes på din bopæl af en af klinikkens medarbejdere. Honoreringen er 500 kr. skattefrit pr. sædprøve. Dette forudsætter dog tilfredsstillende sædkvalitet. Har ovennævnte vakt din interesse, eller har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klinikkens laboratorium på enten eller telefon Det Sundhedsvidenskabelige Studenterråd Københavns Universitet Nyt fra Sundrådet I december strandede Sundrådet og FADLs medicinerhusprojekt da vi ikke længere kunne få den gamle sygeplejeskole. I mellemtiden har universitetet kigget efter alternativer til os. Sundrådet har nu i fredags endelig fået tilbud om en bygning vi kan lave til et studenterhus. Det er i bygningen som i dag bruges som gæsteboliger. Dette bliver et nyt og spændende projekt, men med de samme ideer og visioner som det gamle projekt. Nemlig et fælles studenterhus for alle fakultetets studerende, basisgrupper og studenterråd. Studiemiljø Sundrådet er gang med at lave en plan for, hvordan vi skal forbedre studiemiljøet på fakultetet indenfor de næste par år. I den forbindelse inviteres alle interesserede til at komme med ideer og forslag til hvad vi skal opnå. Hensigten er, at planen skal lægges frem for dekanen og gøres til en bindende aftale, som fører til noget. Kenneth Geving Andersen Formand, Sundrådet SUNDRÅDET, det Sundhedsvidenskabelige Studenterråd, er samarbejdsorganet mellem alle studenterorganisationer på fakultetet. Adresse: Panum Instituttet, bygning , Blegdamsvej 3b, 2200 Kbh. N. Telefon: VÆRELSES LEJLIGHED FREMLEJES I 4 MÅNEDER Fuldt møbleret 2 værelses lejlighed på Frederiksberg fremlejes fra den 15. april til den 15. august 2006 da jeg skal til Indien med PIT. Lejligheden er på 51 m2 og ligger på Peter Bangs Vej lige ved KB-hallen st. Den indeholder stue, soveværelse, entre, lille badeværelse, køkken og en lille altan. Lejen er 3200,- om måneden inklusiv varme, el, gas og vaskekælder. Depositum er 2 måneders leje. Ring og hør nærmere på Med venlig hilsen Johnny Andersen PDA TELEFON SÆLGES. Eten M600, 400 Mhz, 128 MB flash RAM+64 MB SDRAM, trådløst netværk, 1,3 mega pixel kamera, blue touth, mobil telefon, windows mobile 5. 3 måneder gammel. Ingen fejl, skrammer eller mangler. Fungerer perfekt. Original emballage og kvittering medfølger. Ny pris 4868 kr. Se mere på Pris 3300 kr. Hvis du er interesseret så kontakt Mads på tlf.: eller

8 8 INDRE ORGANER FADL, Københavns Kredsforening Åbningstider man-, tirs- og torsdag fra til samt fra til Telefon Mail OPLEV FADL PÅ NÆRT HOLD! Overvejer du ofte hvad folk i FADL egentlig laver? Kunne du tænke dig at finde ud af det? Husk at de fleste møder i FADL er åbne for alle, så du frit kan møde op og se hvad der sker. Onsdag den 23. afholder vi møde i FADLs sundhedspolitiske udvalg i Århus hvor vi bl.a. skal diskutere den nye regionsstruktur og hvad det kommer til at betyde for de lægestuderende. I den kommende weekend ( ) afholder vi landsmøde hvor vi skal diskutere FADL i fremtiden, struktur og samarbejde. Kontakt sekretariatet for at høre om mulighederne for at komme med til disse møder. Her i København afholder vi næste gang repræsentantskabsmøde den 12. april kl hvor der også er åbent for alle. Kom evt. op forbi sekretariatet en uges tid før og få dagsordenen. RIS ELLER ROS Har du ris eller ros, eller har du en god eller sjov oplevelse med FADL, så skriv et indlæg til MOK om din oplevelse. Et indlæg til FADL som skal i MOK, skal afleveres senest mandag kl , hvis det skal med i ugens MOK. Send en mail til Venlige hilsner, Sekretariatet BETALING FOR KURSER Hvis du ikke har betalt for dit FADL-kursus skal du betale til underviseren på kurset. Du skal have lige penge med! Senest dagen før kursusstart får du besked om hvor kurset foregår samt tidspunktet. Du kan også se opslaget på sekretariatets dør, som fortæller hvor og hvornår kurserne foregår. Nedtælling 5 uger, 5 dage EKSTRA LÆGEVIKAR- KURSER Der vil blive afholdt ekstra kursus i Gaskir (mave-tarmkirurgi) den 3/4-06 i lokale samt i Akut Medicin den /5 i lokale Tilmelding til kurserne kan ske på sekretariatet, hvor du betaler 50 kr. kontant pr. tilmelding i sekretariatets åbningstid. Der er stadig få pladser tilbage på nogle af de tidligere udbudte kurser, kom op på sekretariatet og hør nærmere.

9 INDRE ORGANER 9 VT / BVT HJEMMEHOLD 4635 SØGER 2 NYE MEDLEMMER TIL START PR. 01/04/06! Er natarbejde på et hyggeligt hjemmehold noget for dig? Vi passer et lille barn i Nordsjælland, der er tracheostomeret på grund respiratoriske problemer efter cyste-operation ved hagen. Barnet skal derfor observeres tæt og suges forholdsvist hyppigt. Barnet er desuden ernæret via PEG sonde. Vi arbejder kun i nattevagt. Vagterne løber fra alle ugens dage. Familien er velfungerende og meget åben for FADL-vagter i hjemmet. Vi har derfor gode arbejdsforhold. Oplæring : Der er oplæring, i form af én lønnet følgevagt, sammen med en på holdet. Det forventes, at du : Har min. 200 VT- timer eller har BVT-kursus. At du kan tage 3-4 vagter pr. måned + nogle bagvagter. Er stabil og ønsker at arbejde i et privat hjem. Kan indgå i en tæt og konstruktiv dialog med forældrene. Forventer at blive på holdet min. 1 år. Løn : BVT holdløn + løn under transport. Ansøgningsfrist: Fredag d. 31/03-06 inden kl til Vagtbureauet. Vi håber at høre fra dig! Hvis du har spørgsmål til arbejdet på holdet, er du velkommen til at kontakte Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog tlf , mail: ELLER Holdleder Kion Støving, mail: SOMMERJOB SOM LÆGESEKRETÆRVIKAR BISPEBJERG HOSPITAL Bispebjerg Hospital kirurgisk gastroenterologisk afdeling K1 og K2 søger 5 stk. FADL vagter til at fungere som lægesekretærvikar på hold 1703 fra 1. maj til 1. september Arbejdstid alle hverdage fra kl til mandag til fredag. Alle vil modtage grundig oplæring i 5 dage á 4 timer fra kl Jobbeskrivelse: - Skrivning af operationsbeskrivelser, en doskopibeskrivelser, epikriser, henvisninger, breve m.m. - Indlæggelse / udskrivelser af planlagte patienter - Ajourføre diagnoser - Div. bestillinger af prøver - Telefonbetjening - Div. registreringer i fællesjournal - Modtage og videreformidle beskeder til relevante samarbejdspartnere - Deltagelse i tvær- og monofaglige møder og temadage - m.m. Funktionsbeskrivelse kan ses på vagtbureauet kursusafdelingen hos Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog Krav: - Skal have bestået 4 semester - Minimum 300 SPV timer - Kunne tage minimum 4 vagter pr./måned, gerne flere - IT kyndig på bruger niveau - Har minimum 150 anslag pr./min. - Gyldigt akkrediteringskort Løn: SPV- hold løn Ansøgningsfrist: Den 12. april inden kl til Vagtbureauet. Ansættelsessamtale holdes den 21. april på BBH med ledende lægesekretær Lise Karlsen. Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon eller mail NYT HOLD SØGES TIL KLINISK NEUROFYSIOLOGISK KLINIK RIGSHOSPITALET Afdelingen søger friske og engagerede FADL - vagter med lyst og energi til at indgå i afdelingens spændende og til tider hektiske miljø. Neurocentrets neurofysiologiske område omfatter, foruden afdelingen på Rigshospitalet, hvor der udføres alle neurofysiologiske funktioner (EEG, EP, EMG, IOM samt epilepsi kirurgisk udredning m.v.) også satellitlaboratorier på Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital, Amager Hospital og Frederiksberg Hospital. Du vil sammen med en neurofysiologisk assistent/læge komme til at beskæftige dig med undersøgelserne MEP, EMG, CTS og i mindre grad EEG. Afdelingen forventer at ansætte 10 FADL vagter fordelt på to hold. Hold 1613: 1 FADL - vagt pr./dag Dagvagter fra kl , mandag torsdag Arbejdsområde er at assisterer læge ved EMG undersøgelser Hold 1614 : 1 FADL - vagt pr./dag, mandag, tirsdag, torsdag og 2 FADL - vagter fredag Dagvagter fra kl mandag, tirsdag, torsdag og fredag MEP + CTS og evt. akut EEG Procedurevejledning, patientinformationer samt skematisk oversigt over vagterne, kan ses ved henvendelse hos Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på Vagtbureauet. Krav : Du skal kunne arbejde selvstændigt Skal kunne tage minimum 4 vagter pr. mdr., gerne flere Have bestået 6 semester Have minimum 300 SPV- timer, gerne Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller . flere Du skal have et gyldig akkrediteringskort Løn og ansættelsesvilkår: i henhold til gældende overenskomst. Til orientering vil udvælgelsen blive foretaget af klinisk neurofysiologisk kliniks ledelse. Ansættelsessamtaler vil ske i uge 13. Ansøgningsfristen: Fredag den 24. marts kl Tilmelding gerne via hjemmesiden Hvis der er spørgsmål kan du kontakte Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon eller mail Yderligere information om klinisk neurofysiologisk afdeling kan ses på BVT/VT HJEMMEHOLD 4615 SØGER 2-3 NYE MEDLEMMER TIL AT PASSE 1 ÅRIG BABY. Er hyggelige rolige vagter hos en meget sød familie noget for dig? Vi passer familiens et årige baby. Han er født med svage svælgreflekser/muskulatur. Det gør, at han ikke kan synke, og at han meget let får øvre luftvejsinfektioner. Han er i øvrigt rask, sød og nysgerrig men lille af sin alder. Han bor med sine forældre og 2 søskende i Valby. Familien er fra Irak, men taler dansk. Man føler sig værdsat og velkommen i hjemmet. Arbejdsopgaver: - omsorg og pleje. - holde frie luftveje. - sondeernæring via PEG-sonde. Krav: - BVT/VT er. - Erfaring med børn. - Tage min.4 vagter/mdr - Fleksibel. - Ønske at være på holdet i længer tid. Da holdet fungerer uden bagvagts ordning er det ekstremt vigtigt, at du er stabil og fleksibel. Vi dækker 5-7 dage om ugen alle dage / Tolvtimers vagterne har vi hidtil delt i to vagter. Oplæring vil bestå i en lønnet følgevagt og i øvrigt af moderen. Vi satser på, at afvikle følgevagten i marts, så nye medlemmer kommer på vagtskemaet fra april. Løn: BVT-holdløn/VT.holdløn. Ansøgningsfrist: 31.marts.2006 til vagtbureauet. Du er meget velkommen til at kontakte holdleder Brenda på for at høre mere om holdet.

10 10 INDRE ORGANER Basisgrupper TRÆT AF STERILE VÆGGE OG DÅRLIG BELYSNING I KLUB- BEN? Trivsel gør noget ved det. Trivsel er en ny undergruppe af HG. Vi ser det som vores vigtigste opgave at få DIG ned i klubben mandag-torsdag. Vores startprojekt er den hvide bagvæg i klubben (til højre når du kommer ind). Vi afholder derfor en konkurrence for at få den til at blive noget vi gider se på. Kreative forslag modtages i baren i klubbens normale åbningstider indtil den 19. april. Præmien--- bliver offentliggjort i næste nr. af MOK. Trivsel præsenterer: KLUBBEN. I klubben har vi: Kaffe til 3 kr. med gratis genopfyldning samt sodavand til 5 kr.! Udlån af forskellige spil gratis! Bordfodbold need we say more?? I klubben kan du desuden: Hænge i din mellemtime evt. få en kop kaffe. Snakke og hygge med venner og læsegruppe. TIL ALLE BASISGRUPPER/ FORENINGER PÅ PANUM! Igen i år vil vi prøve at afholde en Basisgruppe Fredagsbar. Konceptet er, videreført fra sidste år, at hver basisgruppe i et tidsrum af aftenen/natten, med deres eget tema, står i bar, mens hele Panum er inviteret til FEST! Sidste år var en succes! Og jo flere basisgrupper der vil være med i år, jo bedre! Vi holder planlægningsmøde torsdag 23/3 kl. 16:00 i FADL s mødelokale. Vi vil meget gerne se en ansvarlig fra hver basisgruppe/forening på Panum. Hvis I er forhindrede, så send en/flere stedfortrædere! Datoen for selve baren er foreløbigt planlagt til at være sidste fredag i april (som sidste år), dvs. 28/4, men det afhænger af, om studenter klubben er ledig den dag. Vi har oprettet en mailliste for arrangørerne/interesserede. Skriv en mail til så bliver du/i sat på den. Venlige hilsener, Basisgruppe Bar Initiativet TORSDAG DEN VISER FILMKLUBBEN P8'N FILMKLUBBEN P8'N PRÆSENTERER PROGRAM 23/3 Donnie Darko 30/3 Indisk tema 6/4 Chaplin aften 20/4 Drabet 27/4 History of Violence 4/5 Broken Flowers 11/5 Batman Begins Til alle 1. sem. studerende Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er filmkubmedlemsskabet GRA- TIS! Samarbejdet mellem FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS! Til alle medlemmer Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger. Donnie Darko Filmen er sat tidsmæssigt under den amerikanske valgkamp i 1988 (red. Bush-Dukakis). Teenageren Donnie vågner op en nat, idet en kæmpekanin ved navn Frank byder ham at forlade sit hjem. Frank fortæller Donnie at verden vil gå under 28 dage efter, og da Donnie den følgende morgen vågner på en golfbane og siden erfarer, at en jetmotor har ramt hans værelse er han overbevist om sandhedsværdien af Franks forudsigelse. - Vel mødt!

11 PUCS LYSEKIL KURSUS DYKKER- TUR! Lør 26/8 - lør 2/9 (ugen før sem. start) Inkl. GRATIS Advanced Open Water, NITROX eller DEEP kursus Da turen blev fyldt op i forunderlig fart, har vi udvidet og åbner for lidt flere deltagere! Der er således 2-3 ekstra pladser, for de hurtige! For mere info og tilmelding se puc.pdf eller ring til Christian på Frist for tilmelding og indbetaling af depositum, på 1.500kr, er ons 29. marts kl. 17:00. Fri bar fest Fri bar fest Fri bar fest Studenterklubben på Panum holder fri bar fest den 31/3-06 kl Der er fri bar hele natten! Temaet er karneval! Det bliver simpelthen årets fest, som alle os medicinstuderende og vores venner IKKE må gå glip af! Billetter købes i studenterklubben fra dags dato og indtil ikke flere billetter haves. Desuden sælges billetter i Kantinen tirs dag og onsdag Mandlige festgængere: 200,- Kvindlige festgængere: 150,- Ved køb af billet og ved indgangen til festen skal studiekort medbringes, da billetterne er personlige. Kom forbi studenterklubben og hør nærmere, hvis du har nogen spørgsmål. Vi har som altid åben alle hverdage fra 11 til 17, mandag dog Vi ses i klubben! Relaterede links: MANGER DU AT TAGE DIN VKO? Vil du ud i verden? Vil du se et hospital i Nigeria fra indsiden? Vil du udforske den russiske mentalitet i tatarstan? Så skal du ud med IMCC Exchange! Der er stadigvæk pladser tilbage! IMCC exchange tilbyder 1 måneds ophold på sygehuse rundt om i verden bl.a. i Portugal, Japan, Tatarstan, Nigeria, Slovenien, Tyrkiet og Canada. Hvad skal DU gøre? 1. Læse mere om exchange på 2. Kontakt Louise på INDRE ORGANER LEGAT-MØDE Skal du ud med PIT så kom og hør mere om legatsøgning fra to hjemvendte PIT ere. -Budget -Gode råd -Legater at søge -Foreslag til udformning af ansøgning -Bilag -Og meget mere Onsdag d. 5. april kl Mødested: IMCC kontoret Vi ses Michael og Sascha, PIT HAR DU KÆLET MED DIN MIS I DAG? PANUM PUSSIES Hvad enten du foretrækker missen langhåret, korthåret eller helt uden hår, er vi noget for dig! Vi er en nystartet basisgruppe, der søger nye medlemmer Så mød os til stiftende generalforsamling i Klubben d. 28/3 kl.16 Mvh. Lise og Camilla En af basisbarens populære sidevogne... TILBUD FRA STUDENTER- PRÆSTEN Ugens giraf #7: Jura og retfærdighed Studenterpræsten tilbyder i forårssemestret en føljeton om Konfliktløsning, girafsprog og den svære samtale. Det vil skiftevis være studenterpræsten selv og hans medarbejder, der fører pennen. I en tid som forekommer fuld af sammenstød og konflikter på mange niveauer, håber vi, at vi kan bidrage positivt til en mere nuanceret forståelse af konfliktens anatomi og dermed også til en mere hensigtsmæssig håndtering af konflikter. 11 I Johannesevangeliet kan man i kapitel 8 læse følgende: Ved daggry var han atter på tempelpladsen; hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud; de stiller hende foran ham og siger til ham:»mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder; hvad siger du?«det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem:»den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende.«og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, én efter én, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende:»kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?«hun svarede:»nej, Herre, ingen.«så sagde Jesus:»Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.«teksten handler umiddelbart om jura. Efter moseloven skal hun stenes, men så spørger Farisæerne og de skriftkloge Jesus, hvad han ville sige. Og det tilføjes, at de kun gør det for at sætte ham på prøve. Det svar Jesus giver kobler den anklage mændene kommer med til dem selv. Lad den, der er uden synd kaste den første sten. Pointen synes at være, at forudsætningen for at kunne dømme og straffe er at man selv er pletfri. Juridisk set er det nok betænkeligt, for ingen er helt pletfri måske lige bortset fra Gud/ Jesus. Konsekvensen vil så blive, at ingen vil kunne dømme. Men hvis man skifter fokus fra juraen til de mellemmenneskelige relationer er der nok en anden pointe. For hvor ofte gælder det ikke i konflikter mellem mennesker at vi vil have ret, at vi er hurtige til at dømme andre. Det kan vi formentlig næppe komme helt ud af. Vi kommer jo også til at gøre hinanden ondt og det vil jo være uretfærdigt, hvis al ondskab blot skulle fortrænges. Men hvis vi gør vores samliv med hinanden udelukkende til et spørgsmål om ret og vrang, hvis alt skal betales efter princippet om et øje for et øje og en tand for en tand, så ender vi alle med at bliver både blinde og tandløse som Gandhi sagde. Nicolai Halvorsen, studenterpræst Tidligere ugers giraffer kan læses på vores hjemmeside: Kommentarer til Ugens Giraf er velkomne! Den Røde Tråd strikkecafé Tid: torsdage Sted: Sankt Hans Torv 30 Strikkecafeen er åben hver torsdag. Kom og brug dine hænder et par timer på noget hyggeligt og nyttigt. Du er velkommen, uanset om du er 100 % nybegynder eller en erfaren strikker. Vi har pinde og garn, så du kan komme i gang. Vi har også masser af gode ideer og opskrifter, hvis du mangler inspiration. Og så er der altid kaffe og lidt lækkert til den skrantende sukkerbalance! Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens medarbejder Lise Lotz på Bruger du andagts-rummet? Har du ideer til forbedringer? Vil du være med til at fortælle om det? Vi har brug for en baggrundsgruppe af brugere, som fx kan: komme med tilbagemeldinger, så vi kan gøre noget, når der er brug for nye tiltag kontaktes, hvis nogen fra fx pressen vil høre om, hvordan rummet fungerer hjælpe med praktiske ting Kig ind på studenterpræstens kontor (eller ring

12 12 på eller send en mail til ku.dk) Du kan også melde dig på en mailliste på vores hjemmeside: Venlig hilsen Lise Lotz, Studenterpræstens akademiske medarbejder Chokoladebønner eller brødcroutoner? Mange har opdaget, at der ikke er chokoladebønner i skålen ude foran studenterpræstens kontor i denne tid. Der er i stedet tørt brød i form af brødcroutoner. Men ikke helt så mange har måske fået fat i HVORFOR: vi holder fastetiden i hævd, og den begyndte askeonsdag den 1. marts og varer lige til påske. 40 dage med afholdenhed! Men til gengæld kan vi allerede nu afsløre, at der til påske vil være påskeæg i skålen Der er noget at glæde sig til! Studenterpræsten står til rådighed Præsten står til rådighed som samtalepartner; du kan komme anonymt og tale med præsten om det, der trykker dig, hvad enten det er stort eller småt. Det kan handle om eksamensangst, ensomhed, kærestesorg, studiestress, dårligt humør eller andet, og det behøver altså hverken at handle om tro eller kristendom. Præsten fører ingen journaler og der er som regel ingen ventetid. Du kan komme i studenterpræstens træffetid på Panum (onsdag eller torsdag 12-14) eller du kan bestille en tid på eller ku.dk Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal giftes eller have dit barn døbt. INDRE ORGANER EKSTRAORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I SAKS Mandag d.27. marts kl. 17. i Fadls mødelokale Forslag til vedtægtsændring: Medlemmer kan optages under én af følgende medlemstyper: Type 1:Medicinstuderende på danske fakulteter. Kun disse medlemmer har stemmeret ved foreningens generalforsamling og møder. Kontingent 50 kr. Type 2: Støttemedlem. Ingen stemmeret. Kontingent 250 kr. Type 3: Firmamedlem/støttemedlem. Ingen stemmeret. Kontingent mindst 3000 kr, kan herudover aftales individuelt. Med et firmamedlemsskab følger retten til et reklamebanner på foreningens hjemmeside. Præsentation af produkter og lign. kan aftales, men foreningen er ikke forpligtet til at medvirke til dette. KL 18 kommer Mölnlycke og fortæller om deres produkter: Med venlig hilsen SAKS-bestyrelse PRÆSENTERER Yngre læger i det nordlige Norge ved Læge Peter Oluf Andersen Hvordan er det at praktisere medicin som vikar nordpå? Hvor mange penge kan man egentlig tjene på en sådan tjans? Hvordan er arbejdforholdene, og skal man være ekspert inden for samtlige specialer, for at redde patienterne i vildmarken? Kom til dette spændende møde og få stillet din nysgerrighed. Herudover vil der være lidt godt til ganen og godt selskab. Arrangementet løber af stablen, d. 4. april kl 16-17, i biblioteket på det gamle kommunehospital på nedenstående adresse: Forskningsenheden for Almen Praksis i København Center for Sundhed og Samfund Øster Farimagsgade 5, postboks København K (se kort på Kontakt os ) Vel mødt! På vegne af SAMS Mail: / mobil: STUDERENDES ALMENE KIRU- RGISKE SELSKAB Inviterer til foredragsaften om T H O R A X K I R U R G I Er det ikke et uddøende speciale? Hvad laver thoraxkirurger? Hvordan er livet som thoraxkirurg og hvorfor skal jeg overveje det speciale? Hvordan bliver man thoraxkirurg? Kom til en spændende foredragsaften med en Thoraxkirurg fra riget. Tid: 17:00, onsdag den 5. april Sted: Mini Auditorium 1, (i tandlægebygningen) SAKS and Studkir.dk are registered trademarks of Studerendes Almene Kirurgisk Selskab For yderligere info kontakt: Javed Akram, Officiel meddelelse fra Meget Organiserede Kommunikationskirurger: Nye retningslinjer ved neurologisk undersøgelse: Fremover skal patienter spørges om hvad SAKS står for under den neurologiske undersøgelse. Ved andet svar end Studerendes Almene Kirurgiske Selskab, bestilles akut neurokirurgisk tilsyn med henblik på revaskularisering af frontallappen. Cirkulære nr , bekendtgørelse nr. 666, fra den 16/ SIMS ARRANGERER: WORKSHOP OM KNÆUNDERSØGELSER Tirsdag d. 4. april kl Lokale: Adgangskrav: Du skal være medlem af SIMS Tilmelding på Max 24 deltagere Søren Winge fra Idrætsmedicinsk klinik på Hvidovre Hospital viser og instruerer i knæundersøgelser. Relevant for alle, men især for dig på 3. semester og dig som skal i klinik! Det er et hands on-arrangement. Er du ikke medlem kan du blive det for 50 kr. Kig ind på hjemmesiden og se hvordan. Lige nu er der mange gode grunde til at melde sig ind: -Adventurerace 25. marts kl. 10 i Fælledparken -Fest d. 25. marts på Soranernes hus -Workshop om skulderundersøgelser, april måned -Hærens Forhindringsbane, maj måned -Foredrag om kosttilskud, april eller maj måned Mange hilsner SIMS STUDENTERKLUBBEN INFORMERER Nyt i din Studenterklub: mandagsåbent Fra og med mandag d. 27/3 og de efterfølgende tre mandage, holder Studenterklubben forsøgsvis åbent om mandagen. Som altid er Klubben åben for dig og dine medstuderende i hverdagene kl Vi byder på billig kaffe, the og slik, diverse spil, bordfodbold og fri råhygge. Kaffe og the: 3 kr. Gratis refill Sodavand: 5 kr. Refill 5 kr.! Bordfodbold, spil og råhygge: gratis Nyhed: Hold din læsegruppe eller mellemtime i Studenterklubben og spar 61 kr. Priseksempel, 3 personers læsegruppe 2 kaffe, 1 the à 3 kr. 9 kr. 1 pose Matadormix 10 kr. Bordfodbold (5 min. i pausen) Gratis Råhygge hele vejen Gratis I alt 19 kr. Tilsvarende på Funke: I sparer: 80 kr. 61 kr. Advarsel! Råhygge er stærkt vanedannende og bør begrænses til max. 12,5 min. pr. akademisk time. Studenterklubben fralægger sig ethvert ansvar for evt. undervisningsfravær, som følge af overdreven råhygge i Studenterklubben.

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende)

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende) Kære nye studerende I mailen her får du information om, hvordan din studiestart på sygeplejerskeuddannelsen på UCC kommer til at forløbe. OBS: Hvis du er på orlov eller af andre årsager først skal starte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad.

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 9. FEBRUAR 2016 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

På dansk ser det underligt ud hvis et substantiv står helt»bart«uden nogen form for bestemmer. Se for eksempel:

På dansk ser det underligt ud hvis et substantiv står helt»bart«uden nogen form for bestemmer. Se for eksempel: 9. undervisningsgang 13. december Samtale II Gennemgang af opgaverne *Jeg læser ved Sofia Universitetet Jeg læser ved universitetet i Sofia Jeg læser ved Sofia Universitet Det er lidt uhøfligt at skrive

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud)

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

Tillykke Daisy! Hvornår har du sidst været i fredagsbar? Nr. XXIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

Tillykke Daisy! Hvornår har du sidst været i fredagsbar? Nr. XXIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XXIII 18. april. 39. årgang 2006-2007 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Tillykke Daisy! Hvornår har du sidst været i fredagsbar? 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes

Læs mere

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen Møde den: Onsdag d. 21. november 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen,, Morten Toft, Aleksander Kokholm

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET REFERAT af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Den 26. august 2009 Til stede: Bjarne Møller-Madsen, Mogens Andreasen, Søren Lejsted Færgeman og Ronald Dahl Fraværende: Peter Holm-Nielsen, Torsten

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det?

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det? [deadline mandag kl. 8.30] Det Søde Hjørne er navnet på vores arbejdende værksted. Vi kaster os ud i at producere bolsjer, karameller, konfekt og andre sukrede sager, som på basaren vil blive solgt i gennemsigtige

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Huskeliste inden kursus/lejrstart

Huskeliste inden kursus/lejrstart Huskeliste inden kursus/lejrstart Kalenderoversigt for kursus- og lejrledere Hvad skal jeg som kursus- eller lejrleder huske inden aktiviteten begynder? Det kan være svært at holde overblik over vigtige

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XV 2 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Dorte Lundsager TLF

Dorte Lundsager TLF D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for Medicin MØDEREFERAT 10. JANUAR 2013 Forum Møde afholdt: Studienævnet for Medicin

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 13. sept. 2013 Rød alene hjemme

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 13. sept. 2013 Rød alene hjemme Rød alene hjemme En flot, prikket tekande i keramik, skabt af Anna fra 1. kl., præsenteredes stolt på kontoret i mandags. Den strålede i stedet for solen, der havde gemt sig bag et dagsregnvejr. Oles og

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, Dorte Lundsager TLF +45 35 32 79 00

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, Dorte Lundsager TLF +45 35 32 79 00 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for Medicin MØDEREFERAT 10. FEBRUAR 2012 Forum Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

MR-møde d. 20/ kl i Festsalen i bygning 1150

MR-møde d. 20/ kl i Festsalen i bygning 1150 MR-møde d. 20/5-2010 kl. 17-19 i Festsalen i bygning 1150 Tilstede: David, Steen, Nina, Mads Dam, Simon Møller, Ronnie, Tine B, Michael, Morten, Henrik, Lene Marie, Eva, Nadja, Tine G, Kasper, Simon Mylius,

Læs mere

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 01. OKTOBER 2013 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Møde afholdt: 19. september

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte forældre 18. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte forældre og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Arbejdsgange i RSYD med formuleret behov for digitalisering

Arbejdsgange i RSYD med formuleret behov for digitalisering Arbejdsgange i RSYD med formuleret behov for digitalisering Målet med præsentationen: Overblik over behov, ejerskab og løsninger Udveksling af idéer: tænk, jeg har da egentlig et behov, der ligner hvis

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Christian Stenholt Øelund

Christian Stenholt Øelund Ansøgning Jeg startede min karriere i Superbest på Frederiksberg i 2002. I 2008 blev jeg ansat på fuldtid som salgsleder for kiosk og kundeservice. I jobbet pådrog jeg mig blandt andet opgaver som at snakke

Læs mere

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere