1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden"

Transkript

1 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene Winther Fra skolen: Karin Jørgensen, Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Annemette Strøbeck Tarp, Anna-Dorthe Jørgensen Lonnie Hald Simonsen Afbud: Susanne Krogsgaard 1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden Drøftelsespunkter Dagsorden godkendt 3. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) og elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) v. Annemette Strøbech Tarp Luu blev præsenteret for resultaterne fra ETU og VTU. Umiddelbart scorer både afdelingen i Grenå og Randers rigtig fint. I forhold til VTU er der stor tak til praktikvejlederne, som har brugt tid på at svare og komme med gode brugbare kommentarer. Annemette Strøbech Tarps powerpoint medsendes dette referat. De fulde undersøgelser, både VTU og ETU, kan ses her 4. Vis Kvalitet v. Karin Jørgensen Efter hvert AMU kursus foretages en evaluering i systemet Vis kvalitet. Scorerne er afhængigt af hvor mange gange kurset har været afholdt. Resultaterne kan ses på dette link Sammenlignet med de øvrige social og sundhedsskoler ligger Randers social og sundhedsskole fint. 1

2 Karin Jørgensen oplyser at, når medarbejderne har været på kursus, kontaktes lederen, på virksomhederne efterfølgende, elektronisk, med et spørgeskema. Dette for at måle om virksomhederne er tilfredse med medarbejderens udbytte af kurset. Svarprocenten her er lav, derfor opfordres Luu til at hjælpe til at bakke op om at få besvaret disse henvendelser. 5. Oplæg omhandlende behov for arbejdskraft v. Else Ravn Rasmussen KL og Danske Regioner har hver især udarbejdet et materiale indeholdende deres anbefalinger til indholdet i alle sundhedsfaglige grunduddannelser i fremtiden. Else Ravn Rasmussen præsenterede hovedpointerne i begge materialer. På baggrund af oplægget delte luu sig i 4 grupper og debatterede ivrigt hvordan vi forventer at arbejdsmarkedet vil se ud om 3-5 år og hvilken betydning dette får for social og sundhedsuddannelsen. Vedhæftet dette referat er et word dokument med pointerne fra opsamlingen. KL har udarbejdet: Next Pratice Læs folderen her: e.pdf Danske Regioner har udarbejdet: nelsespolitisk%20opl%c3%a6g%20- %20Kvalitet%20i%20fremtidens%20sundhedsuddannelser.ashx 6. Oplæg fra arbejdsgruppen omhandlende kvalitet og talentudvikling Inger Marie Jaillet, Kasper Soelberg og Else Rasmussen har været samlet og drøftet oplægget fra PASS omhandlende talent udvikling i Social og sundhedsuddannelserne. Arbejdsgruppen læner sig op af UVM s beskrivelse af talent: Talent er, når børn og unge i uddannelsessystemet, har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder og har lysten og viljen til at yde en særlig indsats og har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres. Gruppen mener at eleverne skal udpege sig selv. Eleverne skal vise at de med deres indsats yder en ekstra indsats i forhold til det forventede. 2

3 Luu diskuterede hvordan skole og praktik kan udfordre disse elever både i praktikken, men også i skoledelen ved evt. påbygning af valgfrie specialefag. Luu opfordre også til, at der på disse elevers eksamens bevis bliver anført at forløbet har været specielt. Med den nye skoledag, som skolen indfører fra august 14, er der muligheder for forskellige former for støtte til elever, der har dette behov, men samtidigt er det også muligt at udfordre de elever, der kan håndtere større udfordringer. 7. Hvordan opleves den nye uddannelsesordning både i et praksis og et skole perspektiv og hvad kræver det af eleverne og praktikken Medsendt dagsordenen til dette møde var en opfordring til at medlemmerne i luu medbragte erfaringer med til mødet fra deres praksis. Tilbagemeldingerne er overvejende positive, arbejdsgiverne oplever at eleverne er teoretiske/ fagligt velforberedte, men ønsker stadig mere praksis træning inden eleverne kommer i praktik. Bøgerne til undervisningen på trin 2 kom først efter den lokale uddannelsesplan (LUP) var skrevet, men underviserne oplever at der er god sammenhæng mellem disse. Både elever og undervisere er meget positive overfor bøgerne og finder dem velskrevet og letforståelige. Arbejdsgiver oplever stadig at nogle af eleverne har nogle personlige udfordringer som fylder i samarbejdet. 8. Behovsindmelding til AMU v. Karin Jørgensen Der er ikke kommet nogen behovsindmeldinger fra praksis, derfor ønsker Karin Jørgensen at luu, ved mødet i 1. kvartal, drøfter hvilke behov der er for AMU kursus så disse kan blive meldt ind. Der skal sættes ca. 30 min af til dette punkt. Karin Jørgensen er tovholder på dette og vil lave et bilag til punktet. Orienteringspunkter 9. Orientering fra formanden 3

4 Ingemarie Jaillet, Bente Juulsgaard og Lonnie Hald Simonsen deltog i mødet i PASS om arbejdet i Luu. Sammen vil de forberede et oplæg til kommende møde d. 8.september. Lonnie Hald Simonsen indkalder. 10. Orientering fra næstformanden Ilse Rasmussen orienterede om at social og sundhedsassistenterne i Regionen har fået penge til uddannelse. I den forbindelse har der været et samarbejde med kursusafdelingen og der er udviklet et rigtig godt onkologi kursus. 11. Orientering og kort nyt fra skolen og bestyrelsen Lov 409 Lov 409 dikterer reglerne for undervisernes arbejdstid. Herunder at underviserne skal være på arbejdspladsen 37 tiden om ugen. Ændringerne træder i kraft august Eud Else Ravn Rasmussen præsenterede målene for den nye EUD som træder i kraft En del af EUD-reformen bliver at eleverne skal have flere timer sammen med deres underviser. I den sammenhæng er elevernes skema fra 1. august 2014 ændret, både deres mødetid men også deres skema. Der er bl.a indført læringsbånd for eleverne og skolen tænker mere og mere i læring fremfor undervisning. Else Ravn Rasmussens powerpoint vedhæftes dette referat 12. Orientering fra Praktikkoordinatoren Den røde tråd 4. september afholdes der en tema eftermiddag for undervisere fra skolen og praktikvejledere. Fortællespor Med afsæt i den Ph.d afhandling der blev lavet af Anne Winther- Jensen for få år tilbage omhandlende sosu-elevers læring i skolepraktiksamspillet, har Randers social og sundhedsskole, 4

5 djurslandsafdelingen og Norddjurs og Syddjurs kommune fået penge til et fælles projekt. Formålet med dette projekt er at skabe et fælles sprog, igen baseret på fortællespor og positioneringer.. Afhandlingen viste at det har stor betydning for elevernes læring og for deres muligheder for transfer mellem teori og praksis, hvilke fortællespor om sosu-hjælperens rolle (f.eks. husmoder, sygeplejerske eller lønarbejder) og positioneringer (f.eks. student eller elev) eleven møder i løbet af sin uddannelse. Projektet køre og Luu vil løbende blive orienteret om resultaterne 13. Punkter til næste møde Rekruttering Pointer fra mødet i PASS/EPOS 22. maj 2014 Redegørelser og klager LURE bog Oplæg om det samarbejdende sundhedsvæsen på det somatiske og psykiatriske område. Hele rapporten vedhæftes dette referat og gensendes med dagsordenen til næste møde 14. Eventuelt PASS har udviklet 2 nye valgfri speciale fag for trin 2 omhandlende: Tværfagligt samarbejde om den medicinske patient på avanceret og ekspert niveau. Valgfaget er sendt i høring på skolerne. Fristen for denne høring er 20. juni LURE bog. Lonnie Hald Simonsen orienterede om L U R E bog. Det er et materiale der kan bruges både i skole og praktik og som fremadrettet kan afløse log bogen. Luu vil blive præsenteret for materialet til mødet i september. Referent Lonnie Hald Simonsen 5

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Deltagere: Anette Dippel Larsen, Anette Søgaard, Annette Teilmann Demant, Birgitte Sønderborg, Britta Starup, Dorte

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb 09.10.13

Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb 09.10.13 Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb 09.10.13 Deltagere: Se deltagerlisten 1. Siden sidst (gæstelærer, studietur, censorer) Lisbeth Strandbygaard, koordinator for specialet handel og indkøb,

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Vil du vide mere? Infohæfte baseret på Ph.d.-afhandlingen Sosu-elevers læring i skole-praktik-samspillet

Vil du vide mere? Infohæfte baseret på Ph.d.-afhandlingen Sosu-elevers læring i skole-praktik-samspillet Vil du vide mere? I løbet af konferencedagen vil vi indsamle yderligere materiale i form af fotos, videoer og spørgsmål, som vil blive tilgængelige online. Scan koden nedenfor eller følg linket og få adgang

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011 Mødetid og sted: Kl. 10.00 Medborgercenter Dalum Dianavænget 15 B 5250 Odense SV Tilstede: Rikke, Nimet, Susan, Lotte, Tagharid, Gitte, Helle (fra Integrationsministeriet), Line, Mai- Britt og Maja Afbud:

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre.

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre. Indhold: Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen Skolereformen Et Farvel Kære forældre. Så lakker det mod enden for den nuværende folkeskolestruktur og en folkeskolereform er lige på trapperne

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder For meget forlangt?... 3 Undersøgelse af Århus kommunes ressourceforbrug omkring elever... 5 Nye udfordringer

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere