SmerteLiv. > No

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SmerteLiv. > No. 1-2014"

Transkript

1 SmerteLiv > No

2 Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: Hjemmeside: Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl Tove Nielsen Design: Anders Kristiansen Indlæg til bladet sendes til: mail: eller pr. post til: FAKS co/per og Elin Kristiansen Toftevej Kalundborg Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Bladet udkommer 3 gange årligt. Oplag: nr. 1/2014 Sidste frist for indlæg til næste nummer er: 29. maj 2014 Næste blad udkommer: Juni 2014 Side 1 Noter fra Redaktionen: Bladet udkommer i juni, november og februar. Deadlines for indlæg vil være: 29. maj oktober januar 2015 Indlæg der modtages efter deadline kommer først med i efterfølgende blad. Indlæg modtages gerne løbende! Venlig Hilsen, Per & Elin Kristiansen Kontingenter (årligt): Fuldgyldigt medlem: 200kr Støttemedlem: 90kr Generalforsamling FAKS holder generalforsamling i Roskilde. Se indkaldelsen på side 6. Yoga og Afspænding FAKS har fået et hold i København der mødes til Yoga, Afspænding og Mindfulness. Læs mere på s. 15. Indhold Leder s. 3 v/ Formand Pia Frederiksen Generalforsamling s. 6 Indkaldelse Hilsen fra Bruxelles s. 8 v/ Næstformand Lars Bye Ungdomsafdelingen s. 11 Update fra Sanne Lydø Medic.Music.Sound s. 13 Fra Viggo Steincke Yoga og Afspænding s. 15 Yoga / afspænding / mindfulness for bedre trivsel (af Sanne Lydø) Lokal Nyt s. 19 Nyt fra Lokalafdelingerne Kontaktoplysninger s. 23 Side 2

3 Leder Februar 2014 Kære alle, Rigtig godt nytår! Højdepunkter 2013 Og et godt nyt år det håber vi alle på. I FAKS tegner det allerede til at blive et godt nyt år. Når jeg ser tilbage på de sidste par år, så er der faktisk sket rigtig meget for smertepatienterne. Der er sidste år afsat midler fra SATS-puljerne til smerteområdet, til udvidelse af kapaciteten på de tværfaglige smertecentre og til uddannelse af de praktiserende læger. Sundhedsministeriet har sagt ja til at bevilge penge til en rådgivningslinje for smertepatienter. Regionerne er i gang med en MTV (Medicinsk TeknologiVurdering, red.) for at undersøge hvilke risikofaktorer, der gør sig gældende ved udvikling af kroniske smerter, og hvad den tidlige behandling har af betydning. Vi har fået en interesseorganisation på smerteområdet, SmerteDanmark. Sidst, men ikke mindst, er vi blevet kontaktet af Sundhedsstyrelsen om udarbejdelse af nationale retningslinjer for smerter i bevægeapparatet. Alt sammen er afstedkommet af at FAKS har været vedholdende i deres tilgang til beslutningstagerne. Jeg siger ikke, at vi har revolutioneret smertepatienternes hverdag, og ja, der er frygteligt lang vej endnu. Men jeg tror på, at vi i FAKS kan være med til at udligne uligheden i smertebehandlingen, og være med til at ensarte behandlingen af kroniske smerter, så det ikke længere er op til tilfældigheder og geografi, hvilken smertebehandling patienterne kan opnå. Nyt navn og design til bladet FAKS har nu udgivet selvhjælpsguiden, Få et bedre liv med smerter og pjecen til børn af smerteramte forældre, Min mor eller far har ondt. Det har længe været et ønske at få bladet opdateret, så det ligner vores øvrige materiale, og det ønske er nu blevet opfyldt. Anders Kristiansen, søn af vores kontaktpersoner fra Kalundborg, Per og Elin, er manden bag. Anders har tidligere lavet vores hjemmeside og hjulpet med mange af vores andre materialer. Og nu er det blevet bladets tur til at få en gevaldig ansigtsløftning. I samme forbindelse har vores alle sammens blad Når FAKS har nævnt netop dette ønske har vi fået at vide at det var for ambitiøst. Men nu er vi der! fået navnet SmerteLiv. FAKS håber at det nye blad vil give jer motivation til at fortælle om jeres liv med smerter. FAKS vil fortsætte med at komme med gode råd om livet med smerter, samtidig med at vi holder os opdateret på hvad der sker i verden omkring os. Jeg håber I vil tage rigtig godt imod det nye nummer af SmerteLiv. Rigtig god læselyst, og tak til Anders for det store arbejde. Nationale Retningslinier Jeg vil lige vende kortvarigt tilbage til de nationale retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har taget hul på at udforme for smerter i bevægeapparatet. Vi er i FAKS blevet inviteret med i referencegruppen, og det er bestyrelsesmedlem Sidse Holten og næstformand Lars Bye Møller der tager sig at deltagelsen i gruppen. Det her er et meget stort skridt, som FAKS har ventet på længe. Når FAKS har nævnt netop dette ønske, har vi fået at vide at det var for ambitiøst. Men nu er vi der. Nu går vi i gang med dette vigtige stykke arbejde. Det synes jeg faktisk Side 3 Side 4

4 godt vi kan være stolte af. Dette skridt er i alle tilfælde et skridt i den rigtige retning. Jeg vil ønske Sidse og Lars held og lykke med arbejdet. Smertelinjen Smertelinjen er den der trækker allermest fokus lige nu. I skrivende stund har vi fået ansat en medarbejder, der skal stå for koordinationen af de frivillige. Vi har fundet de frivillige, der skal bemande rådgivningen. Vi har planlagt de første kurser. Med en åbningsdato den 1. april, er det ikke nogen hemmelighed, at vi har travlt, men jeg håber, at I alle vil være med til at sprede det gode rygte, når vi nærmer os åbningen. Generalforsamling Så er det også ved at være tid til årets generalforsamling. Den foregår i år i Roskilde. (Se indkaldelsen på næste side). Jeg vil igen i år opfordre til, at I møder talstærkt op og gør jeres indflydelse gældende. Skulle du sidde derude med lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet, så tag kontakt til mig, eller en anden i bestyrelsen og få en snak om, hvad det indebærer. Indbetaling af kontingent Til sidst vil jeg huske jer på, at det er blevet tid til indbetaling af nyt kontingent. Sidste frist for indbetaling er den 5. marts. Jeg vil opfordre til, at man fornyer sit medlemskab. Det er netop grundet jeres støtte, at FAKS har nået de måll vi har sat os, og at vi har opnået den politiske indflydelsel vi har. Tusinde tak for jeres store støtte! Mange hilsener og gode ønsker for det nye år, Pia Frederiksen, Formand for FAKS Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Onsdag den. 26. marts Kl til Sct. Maria Park, Frederiksborgvej Roskilde DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskab og budget 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde se nest 3. marts, indkomne forslag vil senest 8 dage før generalforsamlingen blive tilsendt kontaktpersonerne for lokalafdelingerne, og blive offentliggjort på vores hjemmeside) 7. Valg til hovedbestyrelse a. Formand: (for 2 år) Pia Frederiksen (Pia modtager genvalg) b. Kasserer: (for 1 år) Maja Rasmussen vil gerne trække sig som kasserer. Rudi Nielsen stiller op. c. Landssekretær: (for 2 år) Birthe Omdahl (Birthe modtager genvalg) d. Landssekretær suppleant (for 1 år) Betina Schmidt (Betina modtager genvalg) e. Bestyrelsesmedlemmer: Lars Bye Møller, Rudi Nielsen og Gitte Dyrlund Jensen. (Gitte har suppleret Skipper Leif Jensen, så den ene post er for 1 år. Lars modtager genvalg). f. Suppleanter (2-4 stk.) 8. Valg af revisorer (2 stk.) og revisorsuppleant.(1 stk.) 9. Eventuelt. Regnskabet og evt. indkomne forslag vil være tilgængelige på vores hjemmeside senest den. 19. marts. Har du ikke adgang til en computer, og ønsker du kopi af regnskab og indkomne forslag tilsendt pr. brev kontakt da din lokalafdeling eller formand Pia Frederiksen på tlf eller mail Side 5 Side 6

5 Din historie Har du lyst til at fortælle din personlige historie? For eksempel: Hvordan havde du det før, du fik kroniske smerter? Hvordan har du det nu? Hvordan reagerer familie og venner på det? Hvordan tackler du at leve med tingene? Vi vil rigtig gerne sætte din historie i bladet! De historier der kommer i belønnes med et gavekort på 200 kr. Vi modtager også meget gerne: Små historier Store historier Nyheder Ideer til indhold Ris og ros Hvis du har noget, så send til: eller til: Per og Elin Kristiansen Toftevej Kalundborg Hilsen fra Bruxelles Hermed en hilsen fra Bruxelles og fra det europæiske patientsamarbejde som FAKS deltager i gennem organisation Pain Alliance Europe. Selvom retningslinier og love på sundhedsområdet langt henad vejen bliver besluttet og styret på nationalt niveau, mener jeg, at det europæiske samarbejde har sin berettigelse. Jeg må tilstå, at jeg altid har været fascineret af den overordnede ide om en fælles europæisk union og samarbejde. Dog har jeg i praksis set en række problemer og love, der ikke er til fordel for Danmark. Under alle omstændigheder, synes jeg, at det er vigtigt at være med i en europæisk patient organisation som Pain Alliance Europe. Det giver først og fremmest et sammenligningsgrundlag og et billede af, hvordan behandlingsindsatsen på smerteområdet er andre steder i Europa. Ved at sammenligne sig kan man finde gode eksempler, modeller og retningslinier, vi kan tage ved lære af og måske implementere i Danmark. Selvom Danmark for mange borgere i Europa stadigvæk fremstår som et slaraffenland, hvad angår sundhedssektoren, falder Danmark på mange måder igennem på smertebehandlingsområdet. Sundhedsuddannelserne og dermed fagpersonale mangler simpelthen basal Et europæisk samarbejde kan potentielt være med til at skabe inspiration og politisk pres på de lande, som er bagude på smerteområdet. Side 7 Side 8

6 viden på området. Desuden mangler vi stadigvæk særlige indsatsprogrammer, som man har indenfor mange af de andre store sygdomsområder. Der er ingen tvivl om, at kroniske smerter er udbredte og ekstremt omkostningsfulde for samfund såvel som for det enkelte menneske. Et europæisk samarbejde kan potentielt være med til at skabe inspiration og politisk pres på de lande, som er bagude på smerteområdet. Det er på tide at Danmark kommer i gang med at øge indsatsen, og noget tyder faktisk på, at der så småt er ved at ske noget på vores kanter. Således er FAKS for nyligt blevet indbudt af: 1. Region Midtjylland til at deltage i MTV (medicinsk teknologi vurdering) om tidlig identifikation af patienter i risiko for at udvikle langvarige smertetilstande. 2. Sundhedsstyrelsen til at deltage som referencegruppe i udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinje for smerter i bevægeapparatet. Jeg synes altid, at jeg tager en masse ny og god viden hjem fra møderne i Bruxelles og Pain Alliance Europe. Jeg kæmper selv med kroniske smerter, og derfor betyder sagen meget for mig. Desværre er det svært at undgå smerter og træthed pga rejsen og den megen transport. Det er svært at planlægge sig til en optimal rejse, når der ikke skal meget til at vælte læsset. Særligt når man er et fremmet sted, dukker der altid noget uforudset op. Denne gang var flyet aflyst, og jeg måtte vente på et i Bruxelles, da jeg havde allermest brug for at komme hjem i min egen seng og hvile. Heldigvis har den sammenhæng smerterne opstår i som bekendt stor betydning for, hvordan de opleves. Når man har lavet noget som virkelig betyder noget for en, så er de efterfølgende smerter og dage på langs ikke nær så triste. De bedste hilsner, Lars Bye Møller Næstformand Se mere om Pain Alliance Europe på deres hjemmeside: Hvorfor meldte jeg mig ind i FAKS: Fordi jeg kan få noget faglig viden. Fordi jeg kan være den jeg er, lige her og nu. Fordi jeg kan få hjælp, og sparkes til at komme videre. Fordi det er trygt at være sammen med ligestillede. Fordi det er rart at møde andre, der forstår uden ord. Fordi jeg her kan bruge egne erfaringer til at hjælpe andre. Fordi jeg her kan møde andre, der ved hvad det vil sige at leve med kroniske smerter. Skrevet af Pia Lorenzen Side 9 Side 10

7 Ungdomsafdelingen Update Der er fortsat gang i ungdomsgruppen med sociale sammenkomster og aktiviteter. Efter sommeren er gruppen endda vokset lidt i antal, hvor et par nye medlemmer er kommet til. Det er rigtig dejligt. Vi håber selvfølgelig, at mange flere vil slutte sig til gruppen efterhånden. Vi håber derved sammen at kunne skabe et større netværk med flere ressourcer, forskellige tilbud og oplevelser. Henover efteråret har ungdomsgruppen mødtes nogle gange, ca. 1 gang månedligt. Det har været i rolige, behagelige omgivelser med plads og tryghed til at være, den man er. Vi aftaler fra gang til gang, hvornår vi ses igen, så det er ikke på den samme ugedag eller dato hver gang. Vi tager hensyn til hinandens helbredsmæssige udfordringer og forsøger efter bedste evne at gøre det så rart som muligt for alle. Det er blevet til nogle vældig hyggelige timer, hvor vi har snakket om stort og småt både med alvor og humor. Set film/tv-serier og forkælet os selv med at spise og drikke diverse lækkerier. I december fik vi i fællesskab endda klippet lidt julepynt til julemusikkens stemningsfulde toner. Vi har også talt om at holde en spilleaften, tage i biografen, på cafe eller nyde en meditativ chill out i natkirke.vi aftaler fra gang til gang, hvornår vi ses igen, Vi håber derved sammen at kunne skabe et større netværk med flere ressourcer, forskellige tilbud og oplevelser. Det annonceres på facebook. Så en god ide er at melde sig ind der i FAKS ungdom (under 40 år) også. så det er ikke på den samme ugedag eller dato hver gang. Det kan dog opstå, at alle alligevel ikke har mulighed for at komme på den aftalte dag. Kalenderen kan være presset, helbredet kan spænde ben eller noget uforudset kan komme i vejen, når dagen nærmer sig. Det er der selvfølgelig plads til og er helt i orden. Vi mødes dem der kan og samler op næste gang. Hvornår, hvor og hvad næste aktivitet / møde bliver, er endnu ikke fastlagt. Det annonceres på facebook. Så en god ide er at melde sig ind der i FAKS ungdom (under 40 år) også. Alle er i hvert fald meget velkomne. Også til at tage initiativ og komme med ideer til rum for sociale aktiviteter, hvor vores respektive helbredsmæssige udfordringer kan være med. I denne forbindelse vil jeg lige nævne foreningens yoga og afspændingshold, som ledes af næstformand Lars Bye Møller. Det er en fast ugentlig aktivitet, hvor både medlemmer fra ungdomsgruppen og fra hovedforeningen deltager. Se yderligere beskrivelse andetsteds i bladet. Jeg kan kun på det varmeste opfordre dig til gøre ungdomsgruppen selskab. De bedste hilsner, Sanne Lydø Side 11 Side 12

8 Medic.Music.Sound Udviklingsprojekt med musik til at lindre smerter. I FAKS er vi altid interesseret i at høre om og medvirke til udviklingen af værktøjer, der kan hjælpe mennesker med smerter. Vi blev derfor glade, da vi blev kontaktet af Viggo Steincke, komponist & sounddesigner, der er i gang med et projekt vedrørende smerter og lyd. Du kan læse mere i det følgende og selv deltage i projektet. De bedste hilsner, Lars Bye Møller Næstformand MedicMusicSound er et udviklingsprojekt, som går nye veje i brugen af lyd og musik ifm. smertelindring. Når projektet er gennemtestet, vil det blive udformet som en app til smartphones og tablets. MedicMusicSound bygger på den velkendte musikform til at fremme afspænding: En langsom puls, diskrete lydflader og bløde, behagelige lyde. Det nye er, at brugeren under afspændingen lader sig konfrontere med sin egen smerte. Det foregår v.h.a. en ubehagelig lyd. Tesen er, at ved at skabe en mental sammenkobling mellem smertelyden på den ene side, og selve den kropslige smerte på den anden - vil smerteoplevelsen reduceres i takt med at smertelyden langsomt forsvinder. Forløbet starter med afspændingsmusik. Efter nogle minutter fades den ubehagelige lyd - lyden af smerten - ind i musikken. Efterfølgende forsvinder smertelyden ganske langsomt. Det foregår over så lang tid, at man ikke lægger mærke til det. Hele forløbet afsluttes med ren afspændingsmusik. Tesen er, at smerteoplevelsen reduceres i takt med, at smertelyden forsvinder. Kan det lade sig gøre at få mere kontrol over ens smerte og således opleve øget velvære v.h.a. denne specielle form for afspænding? Dette er et postulat - og det er her, jeg får brug for Faks medlemmernes hjælp: Oplever I efterfølgende mindre smerte ved brug af MedicMusicSound end ved traditionel afspændingsmusik? Tesen er, at smerteoplevelsen reduceres i takt med, at smertelyden forsvinder. MedicMusicSound vil snart være tilgængelig på Facebook. Endvidere vil det være muligt, at rekvirere en cd ved henvendelse på nedenstående mail. Med venlig hilsen, Viggo Steincke Komponist & Sounddesigner mobil steincke.dk Side 13 Side 14

9 Yoga / afspænding / mindfulness for bedre trivsel (af Sanne Lydø) Siden efteråret har FAKS hold i yoga, afspænding og mindfulness kørt med succes. Holdet instrueres af næstformand Lars Bye Møller, som har en mangeårig erfaring i udøvelsen af yoga og opøvelsen af mindfulness. Der er fortsat stor interesse fra deltagerne, som alle har megen glæde af undervisningen. Men vi kunne godt tænke os at flere kom til, da vi ikke er så mange. Holdet er for alle FAKS medlemmer, unge som ældre. Frem til sommeren foregår undervisningen på: Tagensbo Skole, Bispebjerg / Nordvest hver tirsdag fra kl til undtagen i skoleferier. Hvis der er ønske for det, er der også mulighed for at mødes enkelte lørdage om eftermiddagen - det meldes ud på facebook. Yoga og mindfulness er en måde, hvorpå kroppen og sindet kan bringes i en tilstand af indre ro og stilhed ved blot at være tilstede i nuet. Det er en teknik til at opøve fokuseret opmærksomhed, opnå centrering og for en stund stoppe den evige strøm af tanker om fortid og fremtid. Yoga og mindfulness er en form for afspænding, hvor en lang række processer i krop og sind afbalanceres. Åndedrætstræning indgår som en naturlig del af yogaøvelserne. Det opløser spændinger og frigør mere energi. Vejrtrækningen er vores livsakse, som forbinder krop og sind. Ved at have fokus på åndedrættet undervejs kommer vi i en bedre dialog med vores krop, og det hjælper til at være til stede i øjeblikket. Undervisningen afsluttes med en guidet dybdeafspænding og meditation. Ved kroniske smerter sker der en øget sensibilisering af centralnervesystemet. En overfølsomhed i systemet Yoga og mindfulness er en form for afspænding, hvor en lang række processer i krop og sind afbalanceres. som gør, at hjernen opfatter smertesignalerne meget tydeligere og dybere end ellers. Dette kan bevirke, at smerteoplevelsen forværres og spredes til andre dele af kroppen, hvorved der opstår en kronisk stresstilstand i kroppen. Ved regelmæssig udøvelse af yoga og mindfulness afhjælpes både den fysiske og psykiske stress i nervesystemet, som opstår ved kroniske smerter. Du bliver bedre til at bevare roen trods ydre omstændigheder, og din øgede følsomhed overfor selve smerteoplevelsen lindres. Ligesom det har en afhjælpende effekt på de ofte medfølgende konsekvenser med søvnbesvær og depression. Yoga og mindfulness har desuden vist sig at styrke muskler, led og immunforsvar, forbedre åndedrættet, stimulere kredsløbet og de indre organer samt give humøret løft. Du så at sige nærer, styrker, renser og smidiggør krop og sind, hvorved kroppens eget helbredelsespotentiale vækkes. Side 15 Side 16

10 Da jeg som kronisk smertepatient selv har stor glæde af yoga og mindfulness, håber jeg, at ovenstående vil vække interesse hos flere af medlemmerne i FAKS til at komme og give det en chance. Der tages hensyn til de forskellige begrænsninger folk kommer med. Yogaøvelserne instrueres stille og roligt og kan tilpasses den enkelte mht. stilling og tempo. Så både nybegyndere og erfarne udøvere får noget ud af det. Alle kan være med uanset alder, forudsætninger og formåen. Der er kun opbakning og ingen forventning om, at alle kan udføre alle øvelserne. I den afsluttende meditationsdel kan du sidde eller ligge afhængig af, hvad du føler dig bedst tilpas ved. Medbring liggeunderlag/ måtte til at gøre det behageligt undervejs at udføre øvelserne. Også gerne et tæppe, varme sokker og en ekstra sweater til at holde varmen, når vi ligger/sidder stille til sidst. Hvis der er interesse fra deltagerne på holdet, er der planer om at lægge nogle guidede mindfulnessøvelser og meditationer ud på FAKS hjemmeside. Det er tænkt som en slags hjælp til selvhjælp, så den enkelte også kan praktisere hjemme hos sig selv efter at være blevet undervist og inspireret af holdundervisningen. Jeg håber vi ses! Mange hilsner, Sanne Lydø Indmeldelse Indmeldelse kan ske enten online på faks.dk, eller ved at sende et brev med følgende oplysninger: Navn Adresse Telefonnummer Region Fødselsdag Medlemstype evt. til Per og Elin Kristiansen Toftevej 2, 4400 Kalundborg Medlemstyper: Som fuldgyldigt medlem har du stemmeret ved generalforsamlingen. Du får tilsendt 3 blade om året enten med posten eller på mail. Støttemedlemmer får også bladet, men har ingen stemmeret. Modtag bladet digitalt: Vi sender gerne bladet på af økonomiske hensyn. For at få bladet digitalt, kan du sende en mail til: Side 17 Side 18

11 der er visiteret af lægen til at komme på f.eks et ryghold, på kommunen. Her får de redskaber til at klare kroniske smerter. Det er bl.a kost vejledning og træning. Kurset varer 8 uger, og efter kurset får man tilbud om at melde sig ind i FAKS, og dermed fortsætte træningen samlet. Så træner man en gang om ugen, og derefter er der kaffe og frugt, tilsat en masse hygge og støtte. Fyn Lige nu arbejdes der på at få åbnet en ny lokalafdeling I Nordfyn kommune. Planerne er lige lagt på tegnebrættet, så i skrivende stund er der ikke meget konkret at fortælle - udover Lisas engagement - og det er jo slet ikke så lidt endda! Betina og undertegnede støtter selvfølgelig op om den nye afdeling. Hvis der er nogle af vores medlemmer, eller bare interesserede, der har lyst til at være med, så sig til, I er meget velkomne! Birthe Omdahl Ringsted På grund af sygdom er Ringstedafdelingen midlertidigt lukket ned. Hvis du bor i området og har brug for hjælp, eller lyst til at være med til at stå for afdelingen, så kontakt Pia Lorentzen tlf Pia Lorentzen Vordingborg I Vordingborg går det så godt med motionistens, at der nu skal til at være to hold. Motionisthold er folk, Pia Lorentzen Stege Ny afdeling på vej i Stege. Det ser i skrivende stund ud til at vi får en ny afdeling i Stege. Hvis du bor i Stege eller omegn og gerne vil være med, så kontakt endelig Birthe Omdahl eller Pia L for nærmere oplysning. Pia Lorentzen Vindere af Julekonkurrencen: 200 kr Mia Jensen 4370 St. Merløse 150 kr Anette Jørgensen 2605 Brøndby 150 kr Jytte Jakobsen 4780 Stege Side 19 Side 20

12 Kalundborg Lørdag den 7. december 2013 var vi her fra afdelingen på en tur til de julepyntede Birkegårdens haver. Det er en oplevelse at se de skønne haver med masser af lys i træer og buske, samt forskellige små scenerier sat pænt op rundt omkring i haverne. For de der har lyst, er det også muligt at købe forskellige ting i butikken og de forskellige boder, der er sat op i anledning af juletiden. Her findes pynt af forskellig slags samt brugskunst og andre ting. Vi sluttede dagen med en dejlig julefrokost i restauranten. Hele gruppen med pårørende var afsted, så det blev til ialt 12 personer. Elin og Per Kristiansen "Hvad skal vi lave?" Går du med nogle ideer om hvad der kan foregå til møderne i afdelingen? Har I haft gode erfaringer med noget I har lavet? Så skriv en mail eller et brev til bladet, så vi kan dele dem her! Alle ideer er velkomne! På hjemmesiden under "Afdelinger" -> "Materialer" -> "Til Kontaktpersoner" ligger der et Idékatalog med forslag til hvad man kan lave, men vi vil gerne have flere ideer, og høre om hvad I har lavet! Ved at dele vores erfaringer, kan vi inspirere hinanden til at finde på nye ting at lave sammen. Side 21 Side 22

13 Find os på Facebook: Hovedkontor Urtehaven 76, kld Valby tlf Formand Pia Frederiksen tlf Ansvarlig for lokalafdelinger Birthe Omdahl tlf mobil: Region Hovedstaden Brøndby Strand Rheumhus Albjergparken Brøndby Strand Åbningstid: tirsdage kl. 10:00 14:00 Kontaktpersoner: Birthe Omdahl tlf.: Maja Rasmussen Region Sjælland Guldborgsund Kontakt Pia for at få oplyst mødested og tid. Kontaktperson: Pia Lorentzen tlf Kalundborg Mødested: Toftevej 2, 4400 Kalundborg. Åbningstid: onsdage I lige uger kl. 18:30 20:30 Den Officielle side: FAKS - Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Valby Urtehaven 76, kld Valby Åbningstid: mandage kl. 12:00 15:00 Kontaktpersoner: Per Kristiansen & Elin Wulff Kristiansen Tlf.: Gruppe for alle medlemmer: FAKS Foreningen Af Kronisk Smertepatienter. FAKS Ungdom: FAKS ungdom - Foreningen Af Kroniske Smertepatienter (under 40år) Kontaktperson: Leif Andersen Tlf FAKS Ungdom Kontaktpersoner: Lars Bye Møller Tlf: Jette Møller Jensen mobil: Roskilde Mødested: Sct. Maria Park Frederiksborgvej Roskilde Mødes onsdag i ulige uger Sanne Lydø Tlf: Kontaktperson: Rudi Nielsen Tlf Side 23 Side 24

14 Ringsted Mødested: Hospitalet Valdemar, Haslevej 13, 4200 Ringsted. Afdelingen er midlertidig lukket på grund af sygdom, men du kan kontakte Pia, hvis du har nogen spørgsmål. Kontaktpersoner: Pia Lorentzen tlf Alice Trauelsen Tlf: mail: Skive Kontaktperson Betina Schmidt Mobil: Herning og Hammerum området Kontaktperson: Betina Schmidt Mobil: Horsens For yderligere oplysninger om mødested og tidspunkter. Kontaktpersoner: Britta Kirkegaard tlf Pårørendegruppen Kontakt: Elin Wulff Kristiansen Tlf.: Øvrige Kontaktpersoner Holbæk Kontaktperson: Lone Bøtker, tlf Fyn Kontakt Birthe Omdahl Tlf for mere info! Samarbejdspartnere: Medlem af: Region Nordjylland Vendsyssel Kontaktperson: Marion Jensen Højdedraget Hjørring. tlf: Wanja Zurek Tlf: Region Syddanmark Ribe og omegn Ribe Sundhedscenter i Vindrosens lokaler. Åbningstider tirsdage i ulige uger kl Bornholm Kontaktperson: Anne Marie Andersen Tlf , Region Midtjylland Århus Kontaktperson: Birthe Omdahl tlf.: Kontaktperson Betina Schmidt Mobil: Side 25 Side 26

15 Opnå større livskvalitet gennem... hjælp til selvhjælp!

Formandens Beretning 2015.

Formandens Beretning 2015. Formandens Beretning 2015. Hold nu op et begivenhedsrigt år. Sådan synes jeg at jeg har startet min beretning i mange år nu. For der sker jo virkelig meget i FAKS. Lad os starte med lidt om hvad der er

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2/2017

NYHEDSBREV NR. 2/2017 NYHEDSBREV NR. 2/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores nye brochure og vores nye hjemmeside. Endvidere om grupper på vej herunder Trivselsgrupper for børn og unge (skoleelever). Selvhjælp

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Formandens Beretning 2013.

Formandens Beretning 2013. Formandens Beretning 2013. Nu er der endelig begyndt at ske noget på smerteområdet. Jeg har været med i nogle år nu, og aldrig har der været så mange henvendelser, og så meget nyt vedr. smerter. Jeg vil

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 2012 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 8. december Julebanko fra kl. 15.00-21.00 2013 Lørdag den 5. januar Nytårsfesten fra kl. 17.00-22.30 Lørdag den 2. februar DHF Vestegnen

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Mindfulness & singleture

Mindfulness & singleture 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Eve Nyd en uge i balance sammen med andre der rejser alene Mindfulness & singleture Mindfulness

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Teknologisk Institut Taastrup 20. april 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

Oplæg til lokale vedtægter

Oplæg til lokale vedtægter Dette oplæg har til hensigt at komme med forslag til et sæt lokale vedtægter. De lokale vedtægter skal præcisere de lokale regler og forhold, som ikke er omfattet af eller nærmere beskrevet i Den Grønne

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2016

Nyhedsbrev uge 14 2016 Nyhedsbrev uge 14 2016 Side 1 God weekend Side 7 Filur Side 2 Nyt fra Allan Side 8-11 Børnehaven Side 3 Generalforsamling Side 12-13 Vuggestue Side 4-5 Generalforsamling, Side 14 Kalender, rengøring &

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Invitation til SUNDHEDSDAG Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Kunne du tænke dig en hel dag med forkælelse og tid til dig selv, sund

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Bogen om barnets signaler

Bogen om barnets signaler Bogen om barnets signaler Præsenteret af Landsforeningen Præmatures Vilkår præmatures vilkår...født for tidligt Landsforeningen Præmatures Vilkår er stiftet af forældre og fagpersoner i 2009 med følgende

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 Oktober 2016 9 MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 SIDE 2 INDHOLD Seneste Nyt v. Mia Butler Side 3 Social Vicevært 9 måneder gået Side

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

M I N D F U L N E S S C H A L L E N G E

M I N D F U L N E S S C H A L L E N G E Guide 8 11/11-18/11 2015 UGENS FOKUS: Accept Denne uge laver du igen 45 min. daglig træning og vælger mellem enten Mindfulness-meditation eller Yoga. Det er op til dig, om du vil bruge lydfil, video eller

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Danske Ølentusiaster: Nyhedsbrev til tillidsfolk.

Danske Ølentusiaster: Nyhedsbrev til tillidsfolk. Side 1 af 5 På denne side vil du løbende kunne læse nyt fra Landsbestyrelsen. Så skal vi til det igen: Supplering af Landsbestyrelsen! Denne gang er det Christoffer, der gennem lang tids pres fra sit private

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Kære medlemmer Disse linjer skrives her hvor spændingen om årets gaver er udløst og folk samles omkring herlighederne på julefrokostbordene rundt

Læs mere

Qigong intro Velkomst E-guide

Qigong intro Velkomst E-guide Qigong intro Velkomst E-guide Vibeke Fraling, Qigong instruktør Kontakt: e-mail kontakt@vibekefraling.dk Telefon 28 83 07 13 www.vibekefraling.dk 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER QIGONG? 2 HVAD KAN QIGONG

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere