SmerteLiv. > No

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SmerteLiv. > No. 1-2014"

Transkript

1 SmerteLiv > No

2 Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: Hjemmeside: Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl Tove Nielsen Design: Anders Kristiansen Indlæg til bladet sendes til: mail: eller pr. post til: FAKS co/per og Elin Kristiansen Toftevej Kalundborg Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Bladet udkommer 3 gange årligt. Oplag: nr. 1/2014 Sidste frist for indlæg til næste nummer er: 29. maj 2014 Næste blad udkommer: Juni 2014 Side 1 Noter fra Redaktionen: Bladet udkommer i juni, november og februar. Deadlines for indlæg vil være: 29. maj oktober januar 2015 Indlæg der modtages efter deadline kommer først med i efterfølgende blad. Indlæg modtages gerne løbende! Venlig Hilsen, Per & Elin Kristiansen Kontingenter (årligt): Fuldgyldigt medlem: 200kr Støttemedlem: 90kr Generalforsamling FAKS holder generalforsamling i Roskilde. Se indkaldelsen på side 6. Yoga og Afspænding FAKS har fået et hold i København der mødes til Yoga, Afspænding og Mindfulness. Læs mere på s. 15. Indhold Leder s. 3 v/ Formand Pia Frederiksen Generalforsamling s. 6 Indkaldelse Hilsen fra Bruxelles s. 8 v/ Næstformand Lars Bye Ungdomsafdelingen s. 11 Update fra Sanne Lydø Medic.Music.Sound s. 13 Fra Viggo Steincke Yoga og Afspænding s. 15 Yoga / afspænding / mindfulness for bedre trivsel (af Sanne Lydø) Lokal Nyt s. 19 Nyt fra Lokalafdelingerne Kontaktoplysninger s. 23 Side 2

3 Leder Februar 2014 Kære alle, Rigtig godt nytår! Højdepunkter 2013 Og et godt nyt år det håber vi alle på. I FAKS tegner det allerede til at blive et godt nyt år. Når jeg ser tilbage på de sidste par år, så er der faktisk sket rigtig meget for smertepatienterne. Der er sidste år afsat midler fra SATS-puljerne til smerteområdet, til udvidelse af kapaciteten på de tværfaglige smertecentre og til uddannelse af de praktiserende læger. Sundhedsministeriet har sagt ja til at bevilge penge til en rådgivningslinje for smertepatienter. Regionerne er i gang med en MTV (Medicinsk TeknologiVurdering, red.) for at undersøge hvilke risikofaktorer, der gør sig gældende ved udvikling af kroniske smerter, og hvad den tidlige behandling har af betydning. Vi har fået en interesseorganisation på smerteområdet, SmerteDanmark. Sidst, men ikke mindst, er vi blevet kontaktet af Sundhedsstyrelsen om udarbejdelse af nationale retningslinjer for smerter i bevægeapparatet. Alt sammen er afstedkommet af at FAKS har været vedholdende i deres tilgang til beslutningstagerne. Jeg siger ikke, at vi har revolutioneret smertepatienternes hverdag, og ja, der er frygteligt lang vej endnu. Men jeg tror på, at vi i FAKS kan være med til at udligne uligheden i smertebehandlingen, og være med til at ensarte behandlingen af kroniske smerter, så det ikke længere er op til tilfældigheder og geografi, hvilken smertebehandling patienterne kan opnå. Nyt navn og design til bladet FAKS har nu udgivet selvhjælpsguiden, Få et bedre liv med smerter og pjecen til børn af smerteramte forældre, Min mor eller far har ondt. Det har længe været et ønske at få bladet opdateret, så det ligner vores øvrige materiale, og det ønske er nu blevet opfyldt. Anders Kristiansen, søn af vores kontaktpersoner fra Kalundborg, Per og Elin, er manden bag. Anders har tidligere lavet vores hjemmeside og hjulpet med mange af vores andre materialer. Og nu er det blevet bladets tur til at få en gevaldig ansigtsløftning. I samme forbindelse har vores alle sammens blad Når FAKS har nævnt netop dette ønske har vi fået at vide at det var for ambitiøst. Men nu er vi der! fået navnet SmerteLiv. FAKS håber at det nye blad vil give jer motivation til at fortælle om jeres liv med smerter. FAKS vil fortsætte med at komme med gode råd om livet med smerter, samtidig med at vi holder os opdateret på hvad der sker i verden omkring os. Jeg håber I vil tage rigtig godt imod det nye nummer af SmerteLiv. Rigtig god læselyst, og tak til Anders for det store arbejde. Nationale Retningslinier Jeg vil lige vende kortvarigt tilbage til de nationale retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har taget hul på at udforme for smerter i bevægeapparatet. Vi er i FAKS blevet inviteret med i referencegruppen, og det er bestyrelsesmedlem Sidse Holten og næstformand Lars Bye Møller der tager sig at deltagelsen i gruppen. Det her er et meget stort skridt, som FAKS har ventet på længe. Når FAKS har nævnt netop dette ønske, har vi fået at vide at det var for ambitiøst. Men nu er vi der. Nu går vi i gang med dette vigtige stykke arbejde. Det synes jeg faktisk Side 3 Side 4

4 godt vi kan være stolte af. Dette skridt er i alle tilfælde et skridt i den rigtige retning. Jeg vil ønske Sidse og Lars held og lykke med arbejdet. Smertelinjen Smertelinjen er den der trækker allermest fokus lige nu. I skrivende stund har vi fået ansat en medarbejder, der skal stå for koordinationen af de frivillige. Vi har fundet de frivillige, der skal bemande rådgivningen. Vi har planlagt de første kurser. Med en åbningsdato den 1. april, er det ikke nogen hemmelighed, at vi har travlt, men jeg håber, at I alle vil være med til at sprede det gode rygte, når vi nærmer os åbningen. Generalforsamling Så er det også ved at være tid til årets generalforsamling. Den foregår i år i Roskilde. (Se indkaldelsen på næste side). Jeg vil igen i år opfordre til, at I møder talstærkt op og gør jeres indflydelse gældende. Skulle du sidde derude med lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet, så tag kontakt til mig, eller en anden i bestyrelsen og få en snak om, hvad det indebærer. Indbetaling af kontingent Til sidst vil jeg huske jer på, at det er blevet tid til indbetaling af nyt kontingent. Sidste frist for indbetaling er den 5. marts. Jeg vil opfordre til, at man fornyer sit medlemskab. Det er netop grundet jeres støtte, at FAKS har nået de måll vi har sat os, og at vi har opnået den politiske indflydelsel vi har. Tusinde tak for jeres store støtte! Mange hilsener og gode ønsker for det nye år, Pia Frederiksen, Formand for FAKS Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Onsdag den. 26. marts Kl til Sct. Maria Park, Frederiksborgvej Roskilde DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskab og budget 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde se nest 3. marts, indkomne forslag vil senest 8 dage før generalforsamlingen blive tilsendt kontaktpersonerne for lokalafdelingerne, og blive offentliggjort på vores hjemmeside) 7. Valg til hovedbestyrelse a. Formand: (for 2 år) Pia Frederiksen (Pia modtager genvalg) b. Kasserer: (for 1 år) Maja Rasmussen vil gerne trække sig som kasserer. Rudi Nielsen stiller op. c. Landssekretær: (for 2 år) Birthe Omdahl (Birthe modtager genvalg) d. Landssekretær suppleant (for 1 år) Betina Schmidt (Betina modtager genvalg) e. Bestyrelsesmedlemmer: Lars Bye Møller, Rudi Nielsen og Gitte Dyrlund Jensen. (Gitte har suppleret Skipper Leif Jensen, så den ene post er for 1 år. Lars modtager genvalg). f. Suppleanter (2-4 stk.) 8. Valg af revisorer (2 stk.) og revisorsuppleant.(1 stk.) 9. Eventuelt. Regnskabet og evt. indkomne forslag vil være tilgængelige på vores hjemmeside senest den. 19. marts. Har du ikke adgang til en computer, og ønsker du kopi af regnskab og indkomne forslag tilsendt pr. brev kontakt da din lokalafdeling eller formand Pia Frederiksen på tlf eller mail Side 5 Side 6

5 Din historie Har du lyst til at fortælle din personlige historie? For eksempel: Hvordan havde du det før, du fik kroniske smerter? Hvordan har du det nu? Hvordan reagerer familie og venner på det? Hvordan tackler du at leve med tingene? Vi vil rigtig gerne sætte din historie i bladet! De historier der kommer i belønnes med et gavekort på 200 kr. Vi modtager også meget gerne: Små historier Store historier Nyheder Ideer til indhold Ris og ros Hvis du har noget, så send til: eller til: Per og Elin Kristiansen Toftevej Kalundborg Hilsen fra Bruxelles Hermed en hilsen fra Bruxelles og fra det europæiske patientsamarbejde som FAKS deltager i gennem organisation Pain Alliance Europe. Selvom retningslinier og love på sundhedsområdet langt henad vejen bliver besluttet og styret på nationalt niveau, mener jeg, at det europæiske samarbejde har sin berettigelse. Jeg må tilstå, at jeg altid har været fascineret af den overordnede ide om en fælles europæisk union og samarbejde. Dog har jeg i praksis set en række problemer og love, der ikke er til fordel for Danmark. Under alle omstændigheder, synes jeg, at det er vigtigt at være med i en europæisk patient organisation som Pain Alliance Europe. Det giver først og fremmest et sammenligningsgrundlag og et billede af, hvordan behandlingsindsatsen på smerteområdet er andre steder i Europa. Ved at sammenligne sig kan man finde gode eksempler, modeller og retningslinier, vi kan tage ved lære af og måske implementere i Danmark. Selvom Danmark for mange borgere i Europa stadigvæk fremstår som et slaraffenland, hvad angår sundhedssektoren, falder Danmark på mange måder igennem på smertebehandlingsområdet. Sundhedsuddannelserne og dermed fagpersonale mangler simpelthen basal Et europæisk samarbejde kan potentielt være med til at skabe inspiration og politisk pres på de lande, som er bagude på smerteområdet. Side 7 Side 8

6 viden på området. Desuden mangler vi stadigvæk særlige indsatsprogrammer, som man har indenfor mange af de andre store sygdomsområder. Der er ingen tvivl om, at kroniske smerter er udbredte og ekstremt omkostningsfulde for samfund såvel som for det enkelte menneske. Et europæisk samarbejde kan potentielt være med til at skabe inspiration og politisk pres på de lande, som er bagude på smerteområdet. Det er på tide at Danmark kommer i gang med at øge indsatsen, og noget tyder faktisk på, at der så småt er ved at ske noget på vores kanter. Således er FAKS for nyligt blevet indbudt af: 1. Region Midtjylland til at deltage i MTV (medicinsk teknologi vurdering) om tidlig identifikation af patienter i risiko for at udvikle langvarige smertetilstande. 2. Sundhedsstyrelsen til at deltage som referencegruppe i udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinje for smerter i bevægeapparatet. Jeg synes altid, at jeg tager en masse ny og god viden hjem fra møderne i Bruxelles og Pain Alliance Europe. Jeg kæmper selv med kroniske smerter, og derfor betyder sagen meget for mig. Desværre er det svært at undgå smerter og træthed pga rejsen og den megen transport. Det er svært at planlægge sig til en optimal rejse, når der ikke skal meget til at vælte læsset. Særligt når man er et fremmet sted, dukker der altid noget uforudset op. Denne gang var flyet aflyst, og jeg måtte vente på et i Bruxelles, da jeg havde allermest brug for at komme hjem i min egen seng og hvile. Heldigvis har den sammenhæng smerterne opstår i som bekendt stor betydning for, hvordan de opleves. Når man har lavet noget som virkelig betyder noget for en, så er de efterfølgende smerter og dage på langs ikke nær så triste. De bedste hilsner, Lars Bye Møller Næstformand Se mere om Pain Alliance Europe på deres hjemmeside: Hvorfor meldte jeg mig ind i FAKS: Fordi jeg kan få noget faglig viden. Fordi jeg kan være den jeg er, lige her og nu. Fordi jeg kan få hjælp, og sparkes til at komme videre. Fordi det er trygt at være sammen med ligestillede. Fordi det er rart at møde andre, der forstår uden ord. Fordi jeg her kan bruge egne erfaringer til at hjælpe andre. Fordi jeg her kan møde andre, der ved hvad det vil sige at leve med kroniske smerter. Skrevet af Pia Lorenzen Side 9 Side 10

7 Ungdomsafdelingen Update Der er fortsat gang i ungdomsgruppen med sociale sammenkomster og aktiviteter. Efter sommeren er gruppen endda vokset lidt i antal, hvor et par nye medlemmer er kommet til. Det er rigtig dejligt. Vi håber selvfølgelig, at mange flere vil slutte sig til gruppen efterhånden. Vi håber derved sammen at kunne skabe et større netværk med flere ressourcer, forskellige tilbud og oplevelser. Henover efteråret har ungdomsgruppen mødtes nogle gange, ca. 1 gang månedligt. Det har været i rolige, behagelige omgivelser med plads og tryghed til at være, den man er. Vi aftaler fra gang til gang, hvornår vi ses igen, så det er ikke på den samme ugedag eller dato hver gang. Vi tager hensyn til hinandens helbredsmæssige udfordringer og forsøger efter bedste evne at gøre det så rart som muligt for alle. Det er blevet til nogle vældig hyggelige timer, hvor vi har snakket om stort og småt både med alvor og humor. Set film/tv-serier og forkælet os selv med at spise og drikke diverse lækkerier. I december fik vi i fællesskab endda klippet lidt julepynt til julemusikkens stemningsfulde toner. Vi har også talt om at holde en spilleaften, tage i biografen, på cafe eller nyde en meditativ chill out i natkirke.vi aftaler fra gang til gang, hvornår vi ses igen, Vi håber derved sammen at kunne skabe et større netværk med flere ressourcer, forskellige tilbud og oplevelser. Det annonceres på facebook. Så en god ide er at melde sig ind der i FAKS ungdom (under 40 år) også. så det er ikke på den samme ugedag eller dato hver gang. Det kan dog opstå, at alle alligevel ikke har mulighed for at komme på den aftalte dag. Kalenderen kan være presset, helbredet kan spænde ben eller noget uforudset kan komme i vejen, når dagen nærmer sig. Det er der selvfølgelig plads til og er helt i orden. Vi mødes dem der kan og samler op næste gang. Hvornår, hvor og hvad næste aktivitet / møde bliver, er endnu ikke fastlagt. Det annonceres på facebook. Så en god ide er at melde sig ind der i FAKS ungdom (under 40 år) også. Alle er i hvert fald meget velkomne. Også til at tage initiativ og komme med ideer til rum for sociale aktiviteter, hvor vores respektive helbredsmæssige udfordringer kan være med. I denne forbindelse vil jeg lige nævne foreningens yoga og afspændingshold, som ledes af næstformand Lars Bye Møller. Det er en fast ugentlig aktivitet, hvor både medlemmer fra ungdomsgruppen og fra hovedforeningen deltager. Se yderligere beskrivelse andetsteds i bladet. Jeg kan kun på det varmeste opfordre dig til gøre ungdomsgruppen selskab. De bedste hilsner, Sanne Lydø Side 11 Side 12

8 Medic.Music.Sound Udviklingsprojekt med musik til at lindre smerter. I FAKS er vi altid interesseret i at høre om og medvirke til udviklingen af værktøjer, der kan hjælpe mennesker med smerter. Vi blev derfor glade, da vi blev kontaktet af Viggo Steincke, komponist & sounddesigner, der er i gang med et projekt vedrørende smerter og lyd. Du kan læse mere i det følgende og selv deltage i projektet. De bedste hilsner, Lars Bye Møller Næstformand MedicMusicSound er et udviklingsprojekt, som går nye veje i brugen af lyd og musik ifm. smertelindring. Når projektet er gennemtestet, vil det blive udformet som en app til smartphones og tablets. MedicMusicSound bygger på den velkendte musikform til at fremme afspænding: En langsom puls, diskrete lydflader og bløde, behagelige lyde. Det nye er, at brugeren under afspændingen lader sig konfrontere med sin egen smerte. Det foregår v.h.a. en ubehagelig lyd. Tesen er, at ved at skabe en mental sammenkobling mellem smertelyden på den ene side, og selve den kropslige smerte på den anden - vil smerteoplevelsen reduceres i takt med at smertelyden langsomt forsvinder. Forløbet starter med afspændingsmusik. Efter nogle minutter fades den ubehagelige lyd - lyden af smerten - ind i musikken. Efterfølgende forsvinder smertelyden ganske langsomt. Det foregår over så lang tid, at man ikke lægger mærke til det. Hele forløbet afsluttes med ren afspændingsmusik. Tesen er, at smerteoplevelsen reduceres i takt med, at smertelyden forsvinder. Kan det lade sig gøre at få mere kontrol over ens smerte og således opleve øget velvære v.h.a. denne specielle form for afspænding? Dette er et postulat - og det er her, jeg får brug for Faks medlemmernes hjælp: Oplever I efterfølgende mindre smerte ved brug af MedicMusicSound end ved traditionel afspændingsmusik? Tesen er, at smerteoplevelsen reduceres i takt med, at smertelyden forsvinder. MedicMusicSound vil snart være tilgængelig på Facebook. Endvidere vil det være muligt, at rekvirere en cd ved henvendelse på nedenstående mail. Med venlig hilsen, Viggo Steincke Komponist & Sounddesigner mobil steincke.dk Side 13 Side 14

9 Yoga / afspænding / mindfulness for bedre trivsel (af Sanne Lydø) Siden efteråret har FAKS hold i yoga, afspænding og mindfulness kørt med succes. Holdet instrueres af næstformand Lars Bye Møller, som har en mangeårig erfaring i udøvelsen af yoga og opøvelsen af mindfulness. Der er fortsat stor interesse fra deltagerne, som alle har megen glæde af undervisningen. Men vi kunne godt tænke os at flere kom til, da vi ikke er så mange. Holdet er for alle FAKS medlemmer, unge som ældre. Frem til sommeren foregår undervisningen på: Tagensbo Skole, Bispebjerg / Nordvest hver tirsdag fra kl til undtagen i skoleferier. Hvis der er ønske for det, er der også mulighed for at mødes enkelte lørdage om eftermiddagen - det meldes ud på facebook. Yoga og mindfulness er en måde, hvorpå kroppen og sindet kan bringes i en tilstand af indre ro og stilhed ved blot at være tilstede i nuet. Det er en teknik til at opøve fokuseret opmærksomhed, opnå centrering og for en stund stoppe den evige strøm af tanker om fortid og fremtid. Yoga og mindfulness er en form for afspænding, hvor en lang række processer i krop og sind afbalanceres. Åndedrætstræning indgår som en naturlig del af yogaøvelserne. Det opløser spændinger og frigør mere energi. Vejrtrækningen er vores livsakse, som forbinder krop og sind. Ved at have fokus på åndedrættet undervejs kommer vi i en bedre dialog med vores krop, og det hjælper til at være til stede i øjeblikket. Undervisningen afsluttes med en guidet dybdeafspænding og meditation. Ved kroniske smerter sker der en øget sensibilisering af centralnervesystemet. En overfølsomhed i systemet Yoga og mindfulness er en form for afspænding, hvor en lang række processer i krop og sind afbalanceres. som gør, at hjernen opfatter smertesignalerne meget tydeligere og dybere end ellers. Dette kan bevirke, at smerteoplevelsen forværres og spredes til andre dele af kroppen, hvorved der opstår en kronisk stresstilstand i kroppen. Ved regelmæssig udøvelse af yoga og mindfulness afhjælpes både den fysiske og psykiske stress i nervesystemet, som opstår ved kroniske smerter. Du bliver bedre til at bevare roen trods ydre omstændigheder, og din øgede følsomhed overfor selve smerteoplevelsen lindres. Ligesom det har en afhjælpende effekt på de ofte medfølgende konsekvenser med søvnbesvær og depression. Yoga og mindfulness har desuden vist sig at styrke muskler, led og immunforsvar, forbedre åndedrættet, stimulere kredsløbet og de indre organer samt give humøret løft. Du så at sige nærer, styrker, renser og smidiggør krop og sind, hvorved kroppens eget helbredelsespotentiale vækkes. Side 15 Side 16

10 Da jeg som kronisk smertepatient selv har stor glæde af yoga og mindfulness, håber jeg, at ovenstående vil vække interesse hos flere af medlemmerne i FAKS til at komme og give det en chance. Der tages hensyn til de forskellige begrænsninger folk kommer med. Yogaøvelserne instrueres stille og roligt og kan tilpasses den enkelte mht. stilling og tempo. Så både nybegyndere og erfarne udøvere får noget ud af det. Alle kan være med uanset alder, forudsætninger og formåen. Der er kun opbakning og ingen forventning om, at alle kan udføre alle øvelserne. I den afsluttende meditationsdel kan du sidde eller ligge afhængig af, hvad du føler dig bedst tilpas ved. Medbring liggeunderlag/ måtte til at gøre det behageligt undervejs at udføre øvelserne. Også gerne et tæppe, varme sokker og en ekstra sweater til at holde varmen, når vi ligger/sidder stille til sidst. Hvis der er interesse fra deltagerne på holdet, er der planer om at lægge nogle guidede mindfulnessøvelser og meditationer ud på FAKS hjemmeside. Det er tænkt som en slags hjælp til selvhjælp, så den enkelte også kan praktisere hjemme hos sig selv efter at være blevet undervist og inspireret af holdundervisningen. Jeg håber vi ses! Mange hilsner, Sanne Lydø Indmeldelse Indmeldelse kan ske enten online på faks.dk, eller ved at sende et brev med følgende oplysninger: Navn Adresse Telefonnummer Region Fødselsdag Medlemstype evt. til Per og Elin Kristiansen Toftevej 2, 4400 Kalundborg Medlemstyper: Som fuldgyldigt medlem har du stemmeret ved generalforsamlingen. Du får tilsendt 3 blade om året enten med posten eller på mail. Støttemedlemmer får også bladet, men har ingen stemmeret. Modtag bladet digitalt: Vi sender gerne bladet på af økonomiske hensyn. For at få bladet digitalt, kan du sende en mail til: Side 17 Side 18

11 der er visiteret af lægen til at komme på f.eks et ryghold, på kommunen. Her får de redskaber til at klare kroniske smerter. Det er bl.a kost vejledning og træning. Kurset varer 8 uger, og efter kurset får man tilbud om at melde sig ind i FAKS, og dermed fortsætte træningen samlet. Så træner man en gang om ugen, og derefter er der kaffe og frugt, tilsat en masse hygge og støtte. Fyn Lige nu arbejdes der på at få åbnet en ny lokalafdeling I Nordfyn kommune. Planerne er lige lagt på tegnebrættet, så i skrivende stund er der ikke meget konkret at fortælle - udover Lisas engagement - og det er jo slet ikke så lidt endda! Betina og undertegnede støtter selvfølgelig op om den nye afdeling. Hvis der er nogle af vores medlemmer, eller bare interesserede, der har lyst til at være med, så sig til, I er meget velkomne! Birthe Omdahl Ringsted På grund af sygdom er Ringstedafdelingen midlertidigt lukket ned. Hvis du bor i området og har brug for hjælp, eller lyst til at være med til at stå for afdelingen, så kontakt Pia Lorentzen tlf Pia Lorentzen Vordingborg I Vordingborg går det så godt med motionistens, at der nu skal til at være to hold. Motionisthold er folk, Pia Lorentzen Stege Ny afdeling på vej i Stege. Det ser i skrivende stund ud til at vi får en ny afdeling i Stege. Hvis du bor i Stege eller omegn og gerne vil være med, så kontakt endelig Birthe Omdahl eller Pia L for nærmere oplysning. Pia Lorentzen Vindere af Julekonkurrencen: 200 kr Mia Jensen 4370 St. Merløse 150 kr Anette Jørgensen 2605 Brøndby 150 kr Jytte Jakobsen 4780 Stege Side 19 Side 20

12 Kalundborg Lørdag den 7. december 2013 var vi her fra afdelingen på en tur til de julepyntede Birkegårdens haver. Det er en oplevelse at se de skønne haver med masser af lys i træer og buske, samt forskellige små scenerier sat pænt op rundt omkring i haverne. For de der har lyst, er det også muligt at købe forskellige ting i butikken og de forskellige boder, der er sat op i anledning af juletiden. Her findes pynt af forskellig slags samt brugskunst og andre ting. Vi sluttede dagen med en dejlig julefrokost i restauranten. Hele gruppen med pårørende var afsted, så det blev til ialt 12 personer. Elin og Per Kristiansen "Hvad skal vi lave?" Går du med nogle ideer om hvad der kan foregå til møderne i afdelingen? Har I haft gode erfaringer med noget I har lavet? Så skriv en mail eller et brev til bladet, så vi kan dele dem her! Alle ideer er velkomne! På hjemmesiden under "Afdelinger" -> "Materialer" -> "Til Kontaktpersoner" ligger der et Idékatalog med forslag til hvad man kan lave, men vi vil gerne have flere ideer, og høre om hvad I har lavet! Ved at dele vores erfaringer, kan vi inspirere hinanden til at finde på nye ting at lave sammen. Side 21 Side 22

13 Find os på Facebook: Hovedkontor Urtehaven 76, kld Valby tlf Formand Pia Frederiksen tlf Ansvarlig for lokalafdelinger Birthe Omdahl tlf mobil: Region Hovedstaden Brøndby Strand Rheumhus Albjergparken Brøndby Strand Åbningstid: tirsdage kl. 10:00 14:00 Kontaktpersoner: Birthe Omdahl tlf.: Maja Rasmussen Region Sjælland Guldborgsund Kontakt Pia for at få oplyst mødested og tid. Kontaktperson: Pia Lorentzen tlf Kalundborg Mødested: Toftevej 2, 4400 Kalundborg. Åbningstid: onsdage I lige uger kl. 18:30 20:30 Den Officielle side: FAKS - Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Valby Urtehaven 76, kld Valby Åbningstid: mandage kl. 12:00 15:00 Kontaktpersoner: Per Kristiansen & Elin Wulff Kristiansen Tlf.: Gruppe for alle medlemmer: FAKS Foreningen Af Kronisk Smertepatienter. FAKS Ungdom: FAKS ungdom - Foreningen Af Kroniske Smertepatienter (under 40år) Kontaktperson: Leif Andersen Tlf FAKS Ungdom Kontaktpersoner: Lars Bye Møller Tlf: Jette Møller Jensen mobil: Roskilde Mødested: Sct. Maria Park Frederiksborgvej Roskilde Mødes onsdag i ulige uger Sanne Lydø Tlf: Kontaktperson: Rudi Nielsen Tlf Side 23 Side 24

14 Ringsted Mødested: Hospitalet Valdemar, Haslevej 13, 4200 Ringsted. Afdelingen er midlertidig lukket på grund af sygdom, men du kan kontakte Pia, hvis du har nogen spørgsmål. Kontaktpersoner: Pia Lorentzen tlf Alice Trauelsen Tlf: mail: Skive Kontaktperson Betina Schmidt Mobil: Herning og Hammerum området Kontaktperson: Betina Schmidt Mobil: Horsens For yderligere oplysninger om mødested og tidspunkter. Kontaktpersoner: Britta Kirkegaard tlf Pårørendegruppen Kontakt: Elin Wulff Kristiansen Tlf.: Øvrige Kontaktpersoner Holbæk Kontaktperson: Lone Bøtker, tlf Fyn Kontakt Birthe Omdahl Tlf for mere info! Samarbejdspartnere: Medlem af: Region Nordjylland Vendsyssel Kontaktperson: Marion Jensen Højdedraget Hjørring. tlf: Wanja Zurek Tlf: Region Syddanmark Ribe og omegn Ribe Sundhedscenter i Vindrosens lokaler. Åbningstider tirsdage i ulige uger kl Bornholm Kontaktperson: Anne Marie Andersen Tlf , Region Midtjylland Århus Kontaktperson: Birthe Omdahl tlf.: Kontaktperson Betina Schmidt Mobil: Side 25 Side 26

15 Opnå større livskvalitet gennem... hjælp til selvhjælp!

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli.

En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli. En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli. En rigtig hyggelig, men kold tur. Mød talstærkt op til ovenstående begivenhed

Læs mere

SmerteLiv. > No. 2-2015. Željko Radojko

SmerteLiv. > No. 2-2015. Željko Radojko SmerteLiv > No. 2-2015 Željko Radojko Indhold Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Sanne Lydø

Læs mere

SmerteLiv. > No. 1-2015. amanda - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 1-2015. amanda - Fotolia.com SmerteLiv > No. 1-2015 amanda - Fotolia.com Indhold Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Sanne

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

No. 3 2011. Skønne billeder fra Birkegårdens Haver, nær Dianalund på Vestsjælland. Hvor Faks Kalundborg nød sin sommerferieafslutning.

No. 3 2011. Skønne billeder fra Birkegårdens Haver, nær Dianalund på Vestsjælland. Hvor Faks Kalundborg nød sin sommerferieafslutning. No. 3 2011 Skønne billeder fra Birkegårdens Haver, nær Dianalund på Vestsjælland. Hvor Faks Kalundborg nød sin sommerferieafslutning. Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com SmerteLiv > No. 3-2014 DeVIce - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl

Læs mere

SmerteLiv. > No. 2-2014. Alexey Repka - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 2-2014. Alexey Repka - Fotolia.com SmerteLiv > No. 2-2014 Alexey Repka - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe

Læs mere

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2012 TEMA BØRN og depression»børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!«gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12 Højskole få pladser s.

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM Lottes U-turn en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes FORMANDENS KLUMME Er du udredt godt nok? Af Anders Dinsen,

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 0 R E D A K T I O N Her finder du Hjerneskadeforeningen HovedCirklen Brøndby Møllevej 8 2605 Brøndby ISSN 1396-7924 Tlf. 4343

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 63 juni 2007 Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Levevilkårsundersøgelsen At leve med MS... 3 Workshop med

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2013 Bryd ensomheden TEMA 4-11 Vi længes alle efter at blive set, som den vi er. Mange går rundt og forsøger at lave sig selv om, men når vi ikke er os selv i mødet

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 152 juli 2014 30. årgang tema KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE Ung patient SIDE 4 Belønning til læge for den gode konsultation

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2012 TEMA Frivillige Den væsentligste årsag til, at jeg er frivillig, er at man giver noget af sig selv til et andet menneske, men får meget mere tilbage. Giv en

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

TEMA Identitet. Nyt Design Er du i Balance? 3. Din forening Kom til generalforsamling 6

TEMA Identitet. Nyt Design Er du i Balance? 3. Din forening Kom til generalforsamling 6 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2011 TEMA Identitet At udnævne folk til stakler eller påtage sig en identitet som stakkel medvirker kun til at gøre sygdommen værre. Interview med Lone Frank s.

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere