Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006"

Transkript

1 Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d Sindsro 2. Præsentationsrunde Brian, Formand og Webmaster. Erik, GSS Keep on Rocking Thomas, Formand OI. Iver, OSR. Gert, GSS Sammen kan Vi. Jes, Sekretær. Claus, GSR Keep on Rocking Steen, Observatør. Kenneth, Observatør. Jan, Observatør. Jes, HI. Kirsten, Aftrædende Kasserer. Nellie, Kasserer. Line, Kasserersuppleant. Henrik, GSR Søndagsmødet. Keld, Litteratur. 3. Beslutningsdygtighed Forummet er beslutningsdygtigt. Grupper til stede: Henrik, GSR Søndagsmødet. Erik, GSS Keep on Rocking Claus, GSR Keep on Rocking Gert, GSS Sammen kan Vi. 4. Oplæsning af de 12 koncepter Ved Brian. 5. Godkendelse af referat Referatet er godkendt. 6. Valg af betroede tjenere OSK Mangler betroede tjenere: OSS er på valg Viceformand m/k er på valg Sekretærsuppleant er på valg Litteraturmand m/k er på valg GSR bør efterlyse betroede tjenere ude i grupperne. 1

2 OMRÅDESERVICE SUPPLEANT: Der tilrådes at: 1 Clean i to år. 2 Villig til at tjene som OSR, hvis valgt til den følgende periode. 3 Serviceerfaring på områdeplan i mindst et år indenfor de seneste fem. Forpligtelser: 1 Udfører OSRs forpligtelser i dennes fravær. 2 Deltager i regionale møder og forsamlinger med OSR. 3 Deltager i OSK forsamlinger og hjælper OSR med at vedligeholde kommunikation med andre områder. 4 Forbereder sig til OSR- pligter ved at arbejde tæt sammen med OSR en VICEFORMAND: Der tilrådes at: 1 Ud af de sidste fem år skal vedkommende have været involveret mindst et år i service på områdeplan. 2 Clean i to år. 3 Villighed til at tjene som formand, hvis vedkommende bliver valgt for den næste periode. Forpligtelser: 1 Udfører formandens forpligtelser i tilfælde af dennes fravær. 2 Holder sig informeret om alle komiteers aktiviteter og er tilgængelig for et hvilket som helst komiteproblem. 3 Opretholder en oversigt over alle handlinger og afstemninger, der er foretaget i Område Service Komiteen. SEKRETÆRSUPPLEANT: Der tilrådes at: 1 Clean i et år. 2 Adgang til skrivemaskine eller tekstbehandling. Forpligtelser: 1 Udfører sekretærens arbejde, ved dennes fravær. LITTERATURANSVARLIG: Der tilrådes at: 1 Serviceerfaring i Område Midtjylland i mindst et af de to foregående år. 2 Clean i to år. 3 Alment kendskab til administrative opgaver stærkt anbefalelsesværdig. (Gerne bogholderi) Forpligtelser: 1 Vedligeholder et litteraturlager for OSK NA Midtjylland. 2 Holder regnskab over købt og solgt litteratur, om er tilgængelig for revision på forlangende. 3 Aflægger regnskab på alle områdeservice møder. 4 Står for litteratursalg ½ time før OSKNA mødets start. 2

3 7. Grupperapporter Keep on Rocking, se bilag 01 Søndagsmødet, se bilag 02 Sammen kan Vi, rejste spørgsmålet (på deres forretningsmøde) om 1 minuts stilhed efter et dødsfald i NA. Der blev ikke enighed om spørgsmålet, men Sammen kan Vi opfordrer til at spørgsmålet tages op i andre grupper. Ved Sammen kan Vis 10års dag er mødet lavet om til et åbent møde, så eventuelle gæster er velkommen til at blive og høre speaket. 10 års dagen fejres d Referat + Flyer fra Sammen kan vi, kan hentes på deres hjemmeside. Sammen kan Vi, se bilag 03 HI og OI møder vil blive annonceret på OI overvejer om deres servicetelefon skal laves om til en Helpline, eller muligvis oprette en ekstra telefon til formålet. HI, Ingen bilag OI, Ingen bilag. OSR kom med en redegørelse for de 3 foregående møder. Der kommer ikke så mange områder til RSK møderne. Der er i øvrigt en god stemning. Der har været tale om at dele landet op i færre områder. F.eks. kunne Nordjylland og Midtjylland lægges sammen, og så holde OSK møderne på skift i Ålborg og Århus. Der er ikke truffet nogen afgørelse i sagen endnu. (Det er stadig bare løse tanker) Der opfordres til at grupperne annoncerer efter folk til en oversættelseskomite. Der skal bruges 3-5 folk fra områderne vest for Storebælt. Kandidaterne bedes komme til OSK møde hvor de kan blive nomineret. 8. Rapporter fra bestyrelse og underkomiteer Stort set alt materiale der var i forbindelse med formandsposten var blevet muggent og måtte arkiveres som tvivlsomt. En del af det måtte smides helt ud idet det slet ikke kunne læses. Litteraturansvarlig bliver bedt om at bestille 5 stk. Service guides, A Guide to Local Services. Kasserer rapport, se bilag 04 Der har været revision på årsregnskabet for 2005 ved Kirsten og Brian. Det blev godkendt. Årsregnskab, se bilag 05 3

4 9. Post til OSKNA Midtjylland Der var 4 breve: 1 forældet fra Post Danmark Årsopgørelse fra banken RSK sekretær til Webmaster WSO til Webkontakt 10. Aktivitetskonto Ingen bevægelser. Ingen ansøgninger om udlæg. Det opfordres til at GSR tager forslag og tænker over et forslag om fest i forbindelse med udgivelsen af Basic Text på dansk. 11. Fortsat diskussion til ændring af nye retningslinier Forslaget er at vi lader det nye Forslag til ændring af nye retningslinier med ud i grupperne. Vi har 2 måneder til at tænke over det i. Forslag til ændring af nye retningslinier kan hentes på vores hjemmeside. 12. Evt. OI fremsætter forslag om at WSO CAR bliver oversat til dansk. (Thomas vil gerne oversætte den til næste møde) 13. Nyt møde, tid og sted. Søndag d :30 Jægergårdsgade 2A, 8000 Århus. 14. Ny dagsorden. 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde 3. Beslutningsdygtighed 4. Oplæsning af de 12 koncepter 5. Godkendelse af referat 6. Valg af betroede tjenere 7. Grupperapporter 8. Rapporter fra bestyrelse og underkomiteer 9. Post til OSKNA Midtjylland 10. Aktivitetskonto 11. Evt. 12. Nyt møde, tid og sted. 13. Ny dagsorden. 14. Sindsro 15. Sindsro 4

5 GSR Rapport Dato: 5/02/06 Gruppens Navn: Keep on rocking Mødedag: Fredag kl: 15.oo Adresse: Nattjenesten, Nørrealle 25 By & post nr Århus C Sekretær: Jane Kasser: Flemming Mødeleder: Lars Kaffe m/k: Hanne & Torben Litteratur m/k: GSR / GSS: Claus & Erik OSK. NA Midtjylland Postboks Århus C. Hvordan går møderne? Møderne går godt med en fast struktur. Desuden er gruppen begyndt at dyrke socialt samvær for at styrke gruppen. Gennemsnitsfremmøde: 10. Nykommere i NA: 1. I Gruppen: 5. Donation til OSK 0,00.- Kr. Er der noget gruppen vil have op på OSK mødet? nej Evt. Claus A GSR Underskrift (GSR / GSS ) 5

6 GSR Rapport Dato: 5/02/06 Gruppens Navn: Søndagsmødet Mødedag: Adresse: By & post nr. Sekretær: Morten Kasser: Tore Mødeleder: Michael Kaffe m/k: Jan & Rene GSR / GSS: Henrik Litteratur m/k: ingen kl: Jægergårdsgade 2a 8200århus c OSK. NA Midtjylland Postboks Århus C. Hvordan går møderne? Godt Gennemsnitsfremmøde: 20. Nykommere i NA:0 I Gruppen:0 Donation til OSK 0,00.- Kr. Er der noget gruppen vil have op på OSK mødet? nej Evt. Henrik Underskrift (GSR / GSS ) C 6

7 Dato: 25. januar 2006 GSR Rapport Gruppens Navn: Sammen kan vi Mødedag: Onsdag kl: (21.00) Adresse: Jægergårdsgade 107, By & post nr Århus C OSK. NA Midtjylland Postboks Århus C. Sekretær: Kasseren: Mødeleder/Suppleant: GSR / GSS: Kaffe m/k: Litteratur: Indkøb af Kaffe, krus mm. Indkøb af litteratur mm. Webmaster Flemming Allan Kirsten, Louise Søren Jeanette, Lars, Karim & Tommy Brian A Michael Gert Brian P Hvordan går møderne? Gode møder, god stemning og ro. Fantastiske gode emner. Gennemsnitsfremmøde: 39 Nykommere i NA: 1 I Gruppen: 5 Donation til OSK: Ingen Søren GSR 7

8 Regnskab for O.S.K. Midtjylland N.A. OKTOBER 2005 Dato Bilag Beskrivelse Indtægt Udgift Kontantbeholdning fra SEPTEMBER ,00 Bankbeholdning fra SEPTEMBER ,00 Kontantbeholdning Donation fra Grib dagen 200, Donation fra Hold det enkelt 224, OSR: Transport (benzin) til RSK møde 185,50 Kontantbeholdning d.d Bevægelser på OSK kontoen Donation fra Sammen kan vi 1.000, Betaling af Scannet 517,50 Bankbeholdning d.d ,50 Bevægelser på Aktivitetskontoen Ingen bevægelser. Beholdning d.d ,00 O.S.K. Konto: regnr kontonr Aktivitetskonto: regnr kontonr

9 Regnskab for O.S.K. Midtjylland N.A. NOVEMBER / DECEMBER 2005 Dato Bilag Beskrivelse Indtægt Udgift Kontantbeholdning fra OKTOBER ,25 Bankbeholdning fra OKTOBER ,50 Kontantbeholdning Kaffe 34,00 Kontantbeholdning d.d ,25 Bevægelser på OSK kontoen Gebyr i alt - bank 4, Donation Sammen kan vi 989,00 Bankbeholdning d.d ,50 Bevægelser på Aktivitetskontoen Ingen bevægelser. Beholdning d.d ,00 O.S.K. Konto: regnr kontonr Aktivitetskonto: regnr kontonr

10 Årsregnskab 2005 O.S.K Midtjylland Hvad har det kostet at holde O.S.K. kørende i alt 2005? 3.749,00 kroner 2004 : 5.965,00 kroner Årsagen til mindre omkostninger i 2005 er primært at vi har haft en lokal formand og dermed ikke har haft transport udgifter til formand og ligeledes også sekretær. Fordelingen af udgifterne er således: O.I.-komitéen (Internet, hjemmeside, mødelister ect.): Scannet og DK Hostmaster: H.I.- komite(møder i arresten og andre institutioner, transport ect): Husleje for afholdelse O.S.K.- møder: Transportudgifter for sekretær til O.S.K.-servicemøde: Udgifter for O.S.K for deltagelse i R.S.K møde via O.S.R/O.S.S.: Diverse papir artikler + bank gebyr: Kaffe og fløde: 712,00 kroner 1.097,50 kroner 712,00 kroner 0,00 kroner 200,00 kroner 672,50 kroner 299,00 kroner 56,00 kroner Husleje har været 0,- p.g.a. O.S.K. i et årstid havde betalt dobbelt husleje i forhold til vores lejekontrakt. Donation i alt fra grupperne i NA-Midtjylland i 2005: , : ,00 kroner I 2005 er donationer fra grupperne fordelt således: Hold det enkelt Sammen kan vi Keep on rocking Grib dagen Hugs not Drugs 924,75 kroner 6.928,50 kroner 1.000,00 kroner 1.200,00 kroner 800,00 kroner Donation til R.S.K. fra O.S.K: 2005 i alt: 5.864,00, i alt: ,00,- 10

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 Område: Midtjylland Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Post adresse: OSK.NA Midtjylland Postboks 430 8100 Århus C. Danmark

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11. FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA Midtjylland Godkendt den 26.juni 2006 Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.august 2010 Opdateret nyt mødetidspunkt for OSK mødet, den 1. november

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK 1. Navn og adresse : RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK Denne forsamling kaldes Område Service Komité Narcotics Anonymous Syddanmark og kaldes i det følgende for OSKNA-SYDDANMARK Postadressen

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 2. Marts 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Claudia observatør Thomas, GSR Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus og næstformand OI. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan

Læs mere

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003.

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003. Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003. Dagsorden: 1. Sindsrobøn. 2. Præsentation. 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud. 4. Oplæsning af N.A.`s 12 koncepter. 5. Oplæsning og

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Foretaget og oplæst 2. Præsentationsrunde og afbud.

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager.

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager. Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland. 02.08.2012 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde Bestyrelse: Peter, Formand. Thomas, Sekretær. Davis, OSS Stephanie, Kasserer. GSR er: Birgitte, Soulmates Christian,

Læs mere

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13 1. SINDSROBØN ------------------------------------------------------------------------------- 3 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER------------------------------------------------------------------ 3 3. PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Introduktion til OSK

Introduktion til OSK Narcotics Anonymous OSK Mappe Introduktion til OSK OSK består af repræsentanter; Gruppe Service Repræsentanter- (herefter ), fra grupper indenfor et bestemt område, som mødes månedligt m. det besternte

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

SGM servicegruppemøde

SGM servicegruppemøde Referat af SGM Søndag den 26. august 2012 ACA Danmark Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier SGM servicegruppemøde Tid: søndag den 26. august 2012 kl. 13 16. Sted: Christianskirken

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udarbejdet af Internetudvalget d 25. Oktober 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udafbejdet af Internetudvalget d 26. April 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Det lille hæfte om gruppen

Det lille hæfte om gruppen Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA) Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?...

Læs mere

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014 Referat af t 22. 24. august 2014 Dagsorden 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Oplæsning af koncepter og NA s visioner for service 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om den 5. Godkendelse

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA Narcotics Anonymous Det lille hæfte om Gruppen Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA - 2 - Det lille hæfte om gruppen Indhold Introduktion...3 Hvad er en N.A. gruppe?...3 Hvad er en "hjemmegruppe"?...3

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

SYD eren. September 2011

SYD eren. September 2011 SYD eren September 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Mână în Mână. Rumæniensprojektet af 1992 www.rp92.dk. Medlemsblad for. Generalforsamling 16. november 2014. 23. årgang Oktober 2014 Nr.

Mână în Mână. Rumæniensprojektet af 1992 www.rp92.dk. Medlemsblad for. Generalforsamling 16. november 2014. 23. årgang Oktober 2014 Nr. Mână în Mână Generalforsamling 16. november 2014 Medlemsblad for Rumæniensprojektet af 1992 www.rp92.dk 23. årgang Oktober 2014 Nr. 3 Rumæniensprojektet af 1992 Rumæniensprojektet af 1992 er en privat,

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 SYD eren Juni 2014 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere