Hvad er en Case Rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er en Case Rapport"

Transkript

1 Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1

2 Det er på tide at trække forhænget til side 2

3 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case rapporten 3

4 En case rapport er en artikel der beskriver din praksis. Praksisformidling. Erfaringsudveksling på en struktureret måde En god case rapport 4

5 Case rapporten beskriver hvordan det gøres og hvordan det går. Det er ikke dokumentation, men professionel og offentlig erfaringsudveksling på et plan, så alle får mulighed for at kunne forholde sig seriøst til metoden. 5

6 Et eksempel: Ældre dame med hemiplegi. Største problem er at venstre arm negliceres og ikke medinddrages, selvom der er nogen kraft og bevægelse. Nogen fysioterapeuter har hørt teorier om en constraint-induced metode. Dvs. den raske arm bindes op i en slynge eller får en vante på, så den ikke kan bruges. Dermed tvinges venstre arm til at blive medinddraget. 6

7 Case rapporten beskriver hvordan det gøres og hvordan det går. Det er ikke dokumentation, men erfaringsudveksling på et plan, så alle får mulighed for at kunne forholde sig seriøst til metoden. 7

8 Et andet eksempel: Behændigheds- og balance træning af ældre dame med knæ OA. Både unge med knæ-skader og ældre oplever at knæet giver efter. Unge har god effekt af forstyrrelses- og hurtigheds-træning - vil ældre med OA også have effekt? En case rapport viste at hun kunne gennemføre træningen. 8

9 Case rapport Ø Praksis kommer ud i det offentlige rum Ø Vi må kommunikere det vi gør, så man kan forholde sig til det - på en seriøs, kritisk og nuanceret måde Ø Lad os blive fri for eventyr og solstrålehistorier Ø Vi må bevæge os hen imod det konkrete - data - fakta Ø Ved en detaljeret beskrivelse af en bestemt praksis kan vi forholde os nuancerede og positivt skeptiske til den. 9

10 1. Et godt redskab til systematisk at reflektere over egen praksis (egne valg og fravalg). Dette fordi case rapporten tager udgangspunkt i en rigtig patient, som den studerende kender og har arbejdet med. 2. Giver mulighed at præsentere et teorigrundlag relateret til en rigtig patient. 3. Giver mulighed for at anvende klinisk ræsonnering i en klinisk sammenhæng, samt i relation til både et relevant teorigrundlag og refleksion. 10

11 4. Giver mulighed for at redegøre for valg af UNDERSØGELSESMETODER og INTERVENTION ud fra klinisk ræsonnering OG evidensen. 5. Giver mulighed for at redegøre for valg af relevante kliniske undersøgelsestest, monitoreringsmetoder og effektmål. 11

12 To typer af case rapporter Retrospektivt versus Prospektivt: Retrospektivt: man beslutter sig for at beskrive en case, som man har oplevet. D.v.s. man har ikke fået alle oplysninger, målt alt det man ville osv., men casen er så interessant at det MÅ beskrives Prospektivt: man beslutter sig for at beskrive en kommende case. Det betyder at man kan måle og registrere alt hvad man mener er vigtigt. DEN BEDSTE FORM 12

13 Begreber: Vi foreslår: Case Rapport = Case Report / Case Study En omfattende beskrivelse af en praksis (målemetode, behandling, diagnose fx). Udforskende (explorativ) hypotese-skabende Kasuistik En kortfattet (1-2 tidsskrift sider) beskrivelse af en praksis. (Se fx i Ugeskrift for Læger) Dette i modsætning til A) N-of-1 randomised trials eller B) Single-subject Research Design 13

14 Definition af A) N-of-1 trial Behandler og patient er blindet. Behandlingen/kontrol/placebo /alternativ beh randomiseret ABAB... design B) Single-subject Quasi-experimentel metode - dvs. INGEN randomisering INGEN blinding ABAB design C) Case-rapport Deskriptiv forskning - hypotese-skabende 14

15 Effekt INTRODUKTION TIL CASE RAPPORTEN Odense 2013 A B A ABA design Tid 15

16 Single-subject / N-of-1 Trials er et godt alternativ til en RCT, fordi: Etiske problemer kan stoppe et RCT Der er få patienter af den slags man ønsker Man kan få svar på hvilke subgrupper der er Man kan få svar på intra-subject variationen Ved flere N-of-1 trials kan man få svar på inter-subject variationen 16

17 Eksempler på forskelle i problemstilling: Godt eksempel på en Case Rapport Hvilke faktorer påvirker patientens evne til at gennemføre hjemmeøvelserne (compliance problem) Godt eksempel på et Single-Subject design Hvad er effekten af en håndledsskinne på håndfunktionen hos en kvinde med RA? 17

18 POINTEN i en case rapport er: Redegørelse for praksis OG de kliniske overvejelser / ræsonnementer der ligger bag den beskrevne praksis 18

19 Klinisk ræsonnering i en case rapport Klinisk Ræsonnering 19

20 Et ræsonnement er en fornuftig og logisk følgeslutning. Klinisk Ræsonnering 20

21 Klinisk ræsonnering De tankeprocesser og beslutninger der bruges af den professionelle ved: undersøgelse diagnosticering valg af behandling vurdering af behandlings resultatet Klinisk Ræsonnering 21

22 Hvorfor klinisk ræsonnering Den professionelle Blive bevidst, lære af erfaring, udvikle systematik evt blive ekspert på et område I den kliniske situationen Stille diagnose, planlægge behandling Vurdere og justere behandling Klinisk Ræsonnering 22

23 Videnstyper i klinisk ræsonnering Propositionel viden at vide hvad (biomedicinsk viden o.l.) Professionel praksisviden at vide hvordan (håndværk, teknikker, o.l.) Personlig funderet viden at vide fra egen erfaring (værdier, holdninger l.l.) Klinisk Ræsonnering 23

24 Hvor indgår klinisk ræsonnement? Evaluering Diagnostik Prognose Valg af effektmål Valg af indsats Klinisk Ræsonnering 24

25 Info / opfattelse / tolkning Første indtryk / hypoteser Data-indsamling: interview/us PATIENTEN Begyndende formodning om problem Beslutning Handling (intervention) Evaluering Klinisk Ræsonnering 25

26 Måder at komme frem til en konklusion Systematisk indsamling af alle data Hypotese-testning Mønstergenkendelse Klinisk Ræsonnering 26

27 Systematisk indsamling af alle data tidskrævende miste overblik MEN meget fornuftigt for novicer Klinisk Ræsonnering 27

28 Hypotese-testning Er alle tænkelige hypoteser i spil Differential diagnoser Klinisk Ræsonnering 28

29 Mønstergenkendelse Du ser kun det du kender Unuanceret Vidensafhængigt Erfaringsafhængigt Men ekspertens arbejdsmetode Klinisk Ræsonnering 29

30 Klinisk ræsonnering fremmes ved At du tænker højt med dig selv Supervision Praksiserfaring At læse faglitteratur At du tænker højt sammen med andre At du skriver din kliniske ræsonnering ned Klinisk Ræsonnering 30

31 Fuldstændige disposition: 1. Introduktion 2. Case beskrivelse 3. Undersøgelse 4. Valg af indsats 5. Forløbet 6. Resultater 7. Diskussion / perspektivering 31

32 Introduktion 32

33 Formål 1. Lede læseren frem formålet (argumentationskæde) 2. Give læseren det nødvendige overblik (litteraturen) 33

34 1. Introduktionen skal være kort 2. Hvem er den relevante patientgruppe? 3. Hvad er problemet? 4. Hvad ved i dag om dette? 5. Hvad ville være interessant at vide? 6. Hvad er fokus (behandling, diagnosticering, effektmål,...)? 34

35 Dispositionen INTRODUKTION TIL CASE RAPPORTEN Odense 2013 forskellige typer af Diabetikere / epidemiologi o.l. øjenproblemer neuropatier nyreproblemer gangproblemer smerte nedsat følesans smertemedicin TENS anden smertebeh. placering af elektroder Formålet hypotesen problemstillingen 35

36 Forudsætning for introduktionen: Litteratursøgning og kritisk læsning En grundig søgning 36

37 Litteratursøgning og kritisk læsning 37

38 Oversigt: 1) Beskrivelse af den kliniske problemstilling 2) Opstilling af søgestrategien 3) Selve søgningen 4) Vurdering af relevans 38

39 Kritisk læsning 39

40 Checkliste til brug ved kritisk læsning (effekt spørgsmål) I. Studiets troværdighed 1. Blev patienterne fordelt tilfældigt (randomiseret) til behandlings- eller kontrolgruppen? 2. Var patienten, behandleren og effekt-måleren blindet? 3. Blev der gjort rede for alle inkluderede patienter? 4. Blev grupperne behandlet ens udover forskellen i interventionen? 40

41 II. Effekten af studiet 5. Hvor stor var effekten af behandlingen? - p-værdien - NNT (numbers needed to treat) 6. Hvor præcis var den skønnede effekt? - konfidens interval 41

42 III. Vil resultaterne hjælpe mig i min behandling af patienterne? 7. Kan jeg overføre resultaterne til min aktuelle patient? - inklusions- og eksklusionskriterier 8. Tog studiet højde for alle relevante kliniske effektmål? 9. Effekt versus potentielle bivirkninger og økonomiske omkostninger. 42

43 Case beskrivelse Undersøgelse og konklusion på undersøgelse (Problem og intervention) 43

44 Anamnese og undersøgelse: 1. Præsentation (stamdata): alder, køn, højde, vægt, social status, diagnose, tidligere behandling osv 2. Anamnese (supplerende data) Det aktuelle problem, årsager til tidl. behandlinger, anden behandling patientens forståelse, motivation og mål med behandling, evt. klassificering Patientens egne forventninger 44

45 Anamnese og undersøgelse: 3. Klinisk undersøgelse Generel og specifik 4. Effektmål / resultatmål Hvordan, validitet og reliabilitet Målefejl 45

46 Undersøgelsen bør altid være objektiv 46

47 Beskrivelsen af indsatsen skal give svar på: Hvorfor Hvor Hvordan Hvor meget 47

48 Diskussion Perspektivering 48

49 Formål 1. Refleksion 2. Kritisk forholde sig til processen (evt. resultater) 3. Tolke processen / undersøgelses-resultaterne 4. Lede frem til perspektiver for praksis og yderligere forskning 49

50 Dispositionen 1. Hvad fandt du? 2. Hvordan kan man tolke processen/resultaterne set i forhold til: - Tidligere undersøgelser - Egne fejlkilder (metode-diskussion) - Egne teoretiske forventninger 3. Perspektiver for praksis og ny forskning (ingen konklusion) 50

51 Nødvendige forudsætninger: 1. I stand til at foretage en litteratursøgning 2. Afprøve skrivekundskabsevner 3. Målemetodekundskab 4. Klinisk ræsonnering 51

52 Skriveprocessen 52

53 Du kommer til at tænke af at skrive - mens du ikke nødvendigvis kommer til at skrive af at tænke (Rienecker s 90). 53

54 1. Objektivt - læseren skal kunne komme til samme resultat som du, ved at følge den samme undersøgelses og behandlingsprocedure. 2. Præcist og entydigt, læseren skal forstå dine informationer på samme måde som du. 3. Udtømmende, du må ikke tilbageholde læseren nogle oplysninger, der vil kunne have ændret læserens opfattelse af resultatet. 4. Sandt og rigtigt læseren skal kunne efterprøve dine informationer og kontrollere om de er korrekte. 5. Sammenhængende, læseren skal kunne følge dine kliniske ræsonnementer 54

55 Klinisk ræsonnering De tankeprocesser og beslutninger der bruges af terapeuten ved: undersøgelse diagnosticering valg af behandling vurdering af behandlings resultatet 55

56 OPGAVE Ud fra en af de cases i har med i prøver vi at sætte stikord på: Introduktionen Case beskrivelsen Undersøgelsen den kliniske ræsonnering valg af effektmål valg af intervention Diskussion og perspektiver 56

57 57

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Forskningsguide for alternative behandlere. - fra idé til projekt

Forskningsguide for alternative behandlere. - fra idé til projekt Forskningsguide for alternative behandlere - fra idé til projekt Lisbeth Ørtenblad, Niels Viggo Hansen og Leila Eriksen Udgivet af (ViFAB) Marts 2004 Indholdsfortegnelse 1. kapitel: Forskning og alternativ

Læs mere

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse Denne checkliste er tænkt som en guide til studerende som skal i gang med at bruge cases i undervisningen. Den indeholder en oversigt over aktiviteter du med fordel kan benytte under forberedelsen, så

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Sociologiske metoder i praksis

Sociologiske metoder i praksis Sociologiske metoder i praksis Forord...3 Sociologiske metoder i praksis...5 Kapitel I: Hvad ved vi om samfundet?...7 Kapitel II: Hvad er samfundsvidenskabelige metoder?...9 Kapitel III: Hvordan tilrettelægger

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Kommunikation mellem radiografer og studerende

Kommunikation mellem radiografer og studerende _ B a c h e l o r o p g a v e _ Kommunikation mellem radiografer og studerende Modul 14 opgave Radiograf uddannelsen: PH Metropol Afleveret 1. juni 2012 83.239 anslag (med mellemrum) Udarbejdet af Nabilla

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund... 3. 1.1 Formål... 5. 2. Problemformulering... 5. 2.1 Nøgleord... 5. 3. Design... 6. 4. Forståelsesramme...

Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund... 3. 1.1 Formål... 5. 2. Problemformulering... 5. 2.1 Nøgleord... 5. 3. Design... 6. 4. Forståelsesramme... Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1 Formål... 5 2. Problemformulering... 5 2.1 Nøgleord... 5 3. Design... 6 4. Forståelsesramme... 6 4.1 Videnskabsteoretisk referenceramme... 6 4.2 Forforståelse...

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Dokumentation i det små. - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud

Dokumentation i det små. - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud Socialpædagogernes Landsforbund, Socialfaglig Afdeling KL, Afdeling for Velværd og Service Indholdsfortegnelse: Hvad skal vi

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

1 Professionsbachelor v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 06/05/10 11:53:01 06/05/10 11:53:01

1 Professionsbachelor v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 06/05/10 11:53:01 06/05/10 11:53:01 1 Professionsbachelor v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 06/05/10 11:53:01 2 v39_prof-materie(blaakopi).indd 2 06/05/10 11:53:01 Redaktion Bodil Nielsen Niels Grønbæk Nielsen Niels Mølgaard 3 Professions

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere