Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder"

Transkript

1 Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder gælder for kundens betalingskonti i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ), dvs. konti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner og bruge betalingstjenester. Vilkårene gælder, medmindre andet er aftalt, fx i kontoaftalen eller i forbindelse med aftale om brug af betalingsinstrumenter eller i forbindelse med de enkelte betalingstjenester. Vilkårene findes på 1. Betalingstjenester 1.1 Generelt Når der ses bort fra kontante ind- og udbetalinger samt overførsler til kundens konti i banken, forudsætter anvendelse af betalingsinstrumenter og betalingstjenester en særskilt aftale med banken. 1.2 Udbetalinger Udbetalinger fra betalingskonti kan på kundens anmodning ske kontant, ved overførsel til konti i banken eller konti i indenlandske og udenlandske pengeinstitutter (herunder Nordea Bank AB (publ) udenfor Danmark), og ved aftalt brug af betalingsinstrumenter. Udbetalinger fra budgetkonti kræver bankens medvirken. Udbetaling kan også ske ved betaling af regninger, ved direkte debitering (fx Betalingsservice, der anvendes ved at tilmelde en betalingsaftale som beskrevet i reglerne, se samt ved brug af Indbetalingsservice. Nærmere oplysning om disse udbetalingsformer kan fås i bankens filialer eller i Nordea 24/7. For alle udbetalinger gælder, at de kun kan gennemføres, hvis der er dækning på betalingskontoen, eller der er truffet aftale med banken om kredit. 1.3 Indbetalinger Indbetalinger til betalingskonti kan ske kontant af kontohaveren eller andre, via bankens pengeautomater, som modtager indbetalinger, ved overførsel fra en konto i banken, overførsel fra et andet indenlandsk eller udenlandsk pengeinstitut (herunder Nordea Bank AB (publ) udenfor Danmark), ved udenlandske checks, ved kortindløsning, indbetalingskort, indbetaling gennem direkte debitering eller på anden måde efter aftale. Nærmere oplysning om disse indbetalingsformer og -produkter kan fås i bankens filialer eller i Nordea 24/7. For alle indbetalinger gælder, at de bogføres på kundens konto, med forbehold af at beløbene endeligt afregnes til banken. På en betalingskonto kan indsættes beløb i den valuta, som kontoen lyder på. For kontante indbetalinger gælder dette dog kun for konti i danske kroner. Indbetaling af andre valutaer end den, som kontoen lyder på kan kun ske efter forudgående omveksling til den i punkt 4.1 nævnte kurs. 2. Gennemførelse af betalingstransaktioner og information herom 2.1 Betalingsordrer For at gennemføre en betaling skal kunden afgive en betalingsordre efter fremgangsmåden for de enkelte betalingstjenester. En betaling kan gennemføres, når kunden har givet de relevante oplysninger om modtageren og har bekræftet betalingsordren med sin underskrift eller på anden aftalt måde, oplyst, hvilken konto betalingen skal debiteres på, sikret, at der er dækning for betalingen på denne konto, og anført en dag for, hvornår betalingen skal gennemføres.

2 For betalinger, der involverer omveksling af valuta, gælder særlige vilkår for ordreafgivelse mv., se prislisten nævnt i punkt 4.2. Prisen for kontantindbetalinger fremgår af prislisten nævnt i punkt 4.2 Banken kan afvise en betalingsordre, hvis et af de i punkt 6.2 nævnte forhold foreligger, eller der er nærliggende risiko herfor i forbindelse med gennemførelsen af betalingen, fx manglende dækning på kontoen Arbejdsdag og cut-off-tidspunkt ved forskellige betalingstjenester Arbejdsdage er de dage, hvor bankens fysiske filialer er åbne for ekspedition. Det betyder, at lørdage, søn- og helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag og fredag efter Kr. himmelfartsdag ikke er arbejdsdage. Hvis andet ikke er angivet i aftalen om de enkelte betalingsinstrumenter, betalingstjenester eller betalingskonti, begynder en arbejdsdag (starttidspunkt for udførelse af betalingstjenester), når den pågældende fysiske filial åbner, og slutter (cut-off-tidspunkt/sidste tidspunkt for modtagelse af betalingsordrer og modtagelse af indbetalinger), når filialen lukker. Betalingsordrer og indbetalinger modtaget efter filialens lukketid betragtes som modtaget den følgende arbejdsdag. For kontante ind- og udbetalinger følger arbejdsdagen dog selve kassens åbnings- og lukketid, der kan være forskellig fra filialens. Visse filialer har ingen kassefunktion. Oplysning om arbejdsdag og cut-off-tidspunkt kan fås i banken, Nordea 24/7, på Meddelelse om ikke-gennemførelse af og tilbagekaldelse af en betalingsordre Hvis banken ikke kan gennemføre en betalingsordre på grundlag af kundens oplysninger eller andre forhold, fx manglende dækning på debiteringstidspunktet, får kunden med respekt af bankens tavshedspligt - snarest muligt meddelelse herom, samt hvordan kunden kan rette fejlen. Banken kan kræve vederlag, når den må afvise en betalingsordre på grund af kundens forhold. Prisen fremgår af prislisten nævnt i punkt 4.2. Efter at banken har modtaget en betalingsordre, kan tilbagekaldelse ske, hvis kunden henvender sig personligt eller telefonisk til banken senest arbejdsdagen inden den aftalte betalingsdag. Se dog Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Prisen herfor fremgår af prislisten nævnt i punkt Senere gennemførelse af betalinger, der er afvist på grund af manglende dækning I stedet for at afvise en betaling på grund af manglende dækning kan banken udsætte betalingen indtil der er dækning. I så fald får kunden besked herom. Hvis det efter ti arbejdsdage har vist sig, at betaling alligevel ikke kan ske, får kunden igen besked. 2.2 Beløbsgrænser og forsinkelse af betalinger Banken kan uden varsel fastsætte beløbgrænser for anvendelse af betalingstjenester af sikkerhedsmæssige grunde. Kunden får besked herom, hvis sikkerhedselementet tillader det. På samme måde kan gennemførelsen af betalinger forsinkes af sikkerhedsmæssige grunde, eller hvis det følger af lovgivningen. Kunden får i videst muligt omfang besked om forsinkelsen. 2.3 Information om betalingstransaktioner Følgende informationer om kundens betalingskonti er til rådighed gennem bankens officebanking systemer (Corporate Netbank, Unitel, Netbank Erhverv og Netbank konto-kik): Ind- og udbetalinger i danske kroner og valuta. Betaling for serviceydelser. Vekselkursen ved ind- og udbetaling og kreditering/ debitering af betalingstransaktioner i valuta samt de omvekslede valutabeløb. Valørdagen for alle betalingstransaktioner. Informationerne er tilgængelige for kunden i en kortere periode. I denne periode kan kunden anvende mulighederne i det enkelte officebanking system for at gemme informationerne i længere tid. Kunden kan mod betaling få de samme oplysninger på fysiske kontoudskrifter, der fremsendes efter nærmere aftale om udsendelseshyppigheden, fx på bestemte tidspunkter.

3 3. Betalingsdag og validering 3.1 Gennemførelse af udbetalinger i Danmark Hvis der ikke er angivet en bestemt betalingsdag, gennemfører banken en betalingstransaktion i Danmark ved kreditering hos modtagerens pengeinstitut senest arbejdsdagen efter modtagelsen af ordren. Hvis en oplyst betalingsdag ikke er en arbejdsdag, sker kreditering den efterfølgende arbejdsdag. Hvis betalingen sker i andre valutaer end euro og danske kroner sker kreditering hos modtagerens pengeinstitut senest fire arbejdsdage efter modtagelsen af ordren. Ved overførsler mellem konti i banken sker kreditering og debitering samme dag. Se dog punkt 3.2 og 3.4, prislisten nævnt i punkt 4.2 og i øvrigt punkt 2.1 vedrørende veksling i forbindelse med overførsler til valutakonti Gennemførelse af udbetalinger til EU-lande eller lande, som EU har indgået aftale med på det finansielle område Hvis en betaling er i euro, sker den medmindre anden dato er aftalt ved kreditering hos modtagerens pengeinstitut (herunder Nordea Bank AB (publ) udenfor Danmark) senest arbejdsdagen efter modtagelsen af betalingsordren. Modtages betalingsordren på papir, eller indtastes den ikke direkte i bankens systemer, forlænges fristen med en arbejdsdag. Er betalingen i danske kroner, i andre EU-valutaer end euro eller i valutaer fra lande, som EU har indgået aftale med på det finansielle område, sker den medmindre anden dato er aftalt ved kreditering hos modtagerens pengeinstitut (herunder Nordea Bank AB (publ) udenfor Danmark) senest fire arbejdsdage efter modtagelsen af betalingsordren. For øvrige ikke-eu-valutaer fremgår gennemførelsestidspunkt af oversigten i prislisten nævnt i punkt Gennemførelse af udbetalinger til øvrige lande uden for EU For alle valutaer fremgår gennemførelsestidspunkt af oversigten i prislisten nævnt i punkt Forlængelse af gennemførelsen Modtages betalingsordren på papir, eller indtastes den ikke direkte i bankens systemer, forlænges ovennævnte tidsfrister i punkt 3.1 til med yderligere én arbejdsdag. Det gælder fx betalingsordrer i form af indbetalingskort, blanketter, breve eller s. 3.2 Validering af udbetalinger Udbetalinger fra en betalingskonto renteberegnes fra den arbejdsdag, hvor banken hæver beløbet på kontoen. For de betalinger, som er mulige at udføre efter lukketid, på helligdage eller i weekender, fx via Netbank Erhverv, renteberegnes ligeledes fra den dag, hvor beløbet hæves på kontoen. Dog vil kontooversigter og -udskrifter vise bevægelsen som foretaget på den førstkommende arbejdsdag. Det betyder fx, at en hævning via bankens pengeautomater på en lørdag debiteres og valideres på kontoen med det samme, således at den disponible saldo reduceres, men den endelige bogføring sker om mandagen. 3.3 Modtagelse af indbetalinger Indbetalinger til betalingskonti krediteres som hovedregel på den arbejdsdag, hvor banken modtager dem. Se dog punkt 3.4. Modtages et beløb mellem to arbejdsdage, betragtes det som modtaget ved begyndelsen af den anden arbejdsdag. Hvis banken ikke kan kreditere en konto, fordi kontoforholdet er ophørt, bliver indbetalingen returneret til betalerens pengeinstitut Modtagelse af indbetalinger fra EU-lande eller fra lande, som EU har indgået aftale med på det finansielle område, når der skal ske omveksling For indbetalinger i danske kroner, i andre EU-valutaer end euro eller i valutaer fra lande, som EU har indgået aftale med på det finansielle område, hvor der skal ske omveksling til kontoens valuta, sker kreditering senest to arbejdsdage efter den arbejdsdag, hvor banken modtager dem. Det samme gælder for indbetalinger i euro, hvor der skal ske omveksling til en EU-valuta, til en valuta fra lande, som EU har indgået aftale med på det finansielle område, eller til øvrige ikke-euvalutaer

4 3.3.2 Modtagelse af indbetalinger fra EU-lande eller fra lande, som EU har indgået aftale med på det finansielle område, når der ikke skal ske omveksling For indbetalinger, der sker i EU-valutaer, der ikke er euro og danske kroner, eller i valutaer fra lande, som EU har indgået aftale med på det finansielle område, fremgår krediteringstidspunktet af oversigten i prislisten nævnt i punkt Modtagelse af indbetalinger fra øvrige lande uden for EU uanset valuta For disse valutaer fremgår gennemførelsestidspunkt af oversigten i prislisten nævnt i punkt 4.2, uanset om der skal ske omveksling eller ej. 3.4 Validering af indbetalinger Indbetalinger til betalingskonti renteberegnes som hovedregel senest fra den arbejdsdag, hvor banken modtager beløbet. Hvis besked om indbetalingen modtages inden selve beløbet, fx ved overførsler fra et udenlandsk pengeinstitut (herunder Nordea Bank AB (publ) udenfor Danmark), kan banken vælge at indsætte beløbet på kontoen straks, med den virkning at kunden kan disponere over beløbet. Sådanne indbetalinger indgår først i renteberegningen fra det tidspunkt, hvor banken rent faktisk har modtaget beløbet fra afsenders pengeinstitut. For betalingstransaktioner, som er mulige at udføre efter lukketid, på helligdage eller i weekender (efter udløbet af en arbejdsdag), fx ved overførsler mellem egne konti i banken, reguleres kontoens saldo, og beløbet indgår i renteberegningen med det samme. Det gælder også bankens pengeautomater, som modtager indbetalinger. Den endelige bogføring sker den førstkommende arbejdsdag. Indbetalinger fra en kunde i Nordea til en anden kunde i Nordea ved brug af indbetalingskort, Betalingsservice, kort eller via lønbetaling renteberegnes fra den arbejdsdag, hvor beløbet krediteres modtagers konto. Kontantindbetalinger renteberegnes dog fra arbejdsdagen efter at banken modtager beløbet Validering af indbetalinger fra EU-lande eller fra lande, som EU har indgået aftale med på det finansielle område Renteberegning sker fra det tidspunkt, der fremgår af valøroversigten i prislisten nævnt i punkt Validering af indbetalinger fra øvrige lande uden for EU uanset valuta Renteberegning sker fra det tidspunkt, hvor en eventuel omveksling, er gennemført. 3.5 Checks fra udlandet Punkt 3.1 til 3.4 gælder ikke for checkbetalinger. For indbetaling af udenlandske checks se nærmere i punkt 1.3 og/eller prislisten nævnt i punkt Vekselkurser og prisen på serviceydelser 4.1 Vekselkurser Veksling af valuta sker som hovedregel til bankens handelsnoteringskurser for køb eller salg på den arbejdsdag, hvor ind- eller udbetalingen gennemføres, medmindre andet aftales med kunden. Oplysning herom kan ses i Netbank Erhverv, Netbank konto-kik eller på Se nærmere i prislisten nævnt i punkt 4.2 om vekselkurser ved forskellige betalinger. For køb og salg af kontant valuta gælder særlige valutakurser, der oplyses i bankens filialer eller i Nordea 24/ Priser for serviceydelser Bankens priser for serviceydelser i forbindelse med betalingskonti fremgår af priser, og kan i øvrigt oplyses ved henvendelse i bankens filialer eller i Nordea 24/7. Priserne kan ændres i henhold til Generelle vilkår for erhvervskunder. 5. Kommunikation Meddelelser og oplysninger om brug af betalingskonti og betalingstjenester er til rådighed for kunden på de i punkt 2.3 nævnte måder. Kunden får besked om den kommende måneds betalinger, der er tilmeldt Betalingsservice. Dette sker via betalingsoversigten enten i Netbank Erhverv, Netbank konto-kik, i brev eller på andet varigt medium.

5 Medmindre andet er aftalt, foregår al kommunikation mellem kunden og banken på dansk. Kunden kan til enhver tid få kopi af disse vilkår på hvor en engelsk oversættelse også er tilgængelig. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og engelske udgave er den danske gældende. 6. Kontrol, spærring, ansvar m.m. 6.1 Kontrol af posteringer Kunden skal føre kontrol med bevægelser på sine betalingskonti gennem bankens officebanking systemer eller ved gennemgang af eventuelle fysiske kontoudskrifter. Hvis der er uautoriserede eller fejlbehæftede posteringer eller mistanke om, at eventuelle personlige sikkerhedsforanstaltninger er kendt af andre, skal kunden snarest muligt underrette banken. 6.2 Spærring af en betalingstjeneste og undladelse af at gennemføre en betalingstransaktion Banken er berettiget til straks at spærre for brug af en betalingstjeneste, hvis der er kendskab til eller mistanke om, at der sker uberettiget brug af tredjemand, der er kendskab til eller mistanke om, at data om betalingstjenester eller betalingsinstrumenter er blevet kompromitterede, der inden for kort tid sker brug af en betalingstjeneste, der afviger fra det normale, kunden eller en person, der handler på kundens vegne, må antages at mangle evnen til at handle fornuftsmæssigt, kundeforholdet eller den konto, som betalingstjenesten er knyttet til, er opsagt af kunden eller banken, eller der foreligger forhold, der gør, at kontoen uden varsel kan opsiges, disse vilkår overtrædes, herunder hvis den betalingskonto, som betalingstjenesten er knyttet til, bliver overtrukket der i øvrigt er væsentlig forhøjet risiko for, at kunden ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse, uanset om der er stillet en kreditfacilitet til rådighed i forbindelse med betalingstjenesten, et betalingsinstrument er blevet fornyet, og det tidligere af sikkerhedsmæssige grunde skal spærres, aftalte beløbsgrænser overskrides, eller det i øvrigt er nødvendigt af hensyn til betalingstjenestens sikkerhed eller en eventuel mistanke om uberettiget brug. I tilfælde af overtræk modtager kunden, hvis det er muligt, en rykker, før betalingstjenesten bliver spærret. Hvis banken er nødt til at spærre betalingstjenesten øjeblikkeligt, modtager kunden umiddelbart efter spærringen besked herom med angivelse af årsag og tidspunkt. 6.3 Bankens ansvar for gennemførelse af betalingsordrer Banken er ansvarlig for kundens direkte tab for manglende eller mangelfuld gennemførelse af en betalingsordre i overensstemmelse med disse vilkår. Det gælder dog ikke, hvis banken kan bevise, at beløbet er afsendt til betalingsmodtagers pengeinstitut. På kundens anmodning kan banken forsøge at opspore betalingstransaktionen. Betaling herfor sker efter bankens timelønssats, der fremgår af prislisten nævnt i punkt Hæftelses- og ansvarsregler Banken hæfter for kundens tab i tilfælde af uautoriserede betalinger. Når det er konstateret, at en betaling er uautoriseret, godskrives kunden straks beløbet. Banken hæfter dog ikke for kundens tab som følge af uautoriseret, uvedkommende og uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument, fx kort eller et af bankens officebanking systemer. Kunden hæfter selv for hele beløbet, hvis tidsfristerne i punkt ikke overholdes. 6.5 Tilbagebetaling og tidsfrister herfor Absolut tidsfrist for indsigelser og tilbagebetaling Indsigelser fra kunden om uvedkommende, uautoriserede, uberettigede, fejlbehæftede og lignende betalingstransaktioner skal være banken i hænde snarest muligt og senest 2 måneder efter debiteringen af betalingstransaktionen. I modsat fald hæfter kunden selv for hele tabet.

6 6.5.2 Betalinger medtaget på den månedlige betalingsoversigt Hvis en betaling er medtaget på den månedlige betalingsoversigt, gælder særlige regler for tilbageførsel af betalinger, se betalingsservice Betalinger iværksat af eller via en betalingsmodtager Medmindre andet fremgår af Generelle regler for debitorer i Betalingsservice og Debitorregler for Leverandørservice (se kan kunden kun få en betaling iværksat af eller via en betalingsmodtager retur, hvis beløbsmodtager er enig heri, og det er muligt at tilbageføre beløbet. 7. Ansvarsudelukkelse Uanset andre bestemmelser i disse vilkår er banken ikke ansvarlig i tilfælde, hvor der foreligger usædvanlige og uforudsigelige omstændigheder, som banken ikke har haft nogen indflydelse på, og som den ikke har haft mulighed for at afværge, selv med den størst mulige påpasselighed. Tilsvarende ansvarsudelukkelse gælder for kunden. 8. Klager og oplysning om banken Information om kundens klagemuligheder fremgår af Generelle vilkår for erhvervskunder. Nærmere oplysning om banken kan fås ved henvendelse i bankens filialer, i Nordea 24/7 eller på hvorfra banken kan kontaktes via Fravigelse af betalingstjenesteloven, ikrafttræden og varighed Disse vilkår fraviger betalingstjenestelovens regler, i den udstrækning lovens 5 tillader det. Vilkårene gælder fra 2. januar 2017, og indtil de ændres eller opsiges af banken. 10. Opsigelse Kunden kan opsige en aftale om en betalingskonto uden varsel. Opsigelsen vil blive effektueret inden for to uger. Fra bankens side kan opsigelse ske med 14 dages varsel ved meddelelse til kunden pr. brev, på andet varigt medium eller gennem bankens officebanking systemer. 11. Ændringer og ophør i forbindelse med ændringer Disse vilkår kan ændres til ugunst for kunden med 14 dages varsel ved meddelelse til kunden pr. brev, på andet varigt medium, i bankens officebanking systemer: Corporate Netbank, Unitel, Netbank Erhverv eller Netbank konto-kik eller ved annoncering i dagspressen. Hvis ændringer er til gunst for kunden, kan de træde i kraft uden forudgående varsel og offentliggøres på Ændringer anses for godkendt, medmindre banken inden den varslede ikrafttrædelsesdag får meddelelse om, at kunden ikke ønsker at være bundet af ændringerne. I så fald anses alle kundens betalingskonti for opsagt pr. ikrafttrædelsesdagen. Kunden bliver mindet herom i forbindelse med varsling af ændringer. 12. Dansk ret Alle retlige tvister om disse vilkår afgøres efter dansk ret.

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Gældende fra 1. november 2009

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Gældende fra 1. november 2009 Vilkår for betalingskonti til privatkunder Gældende fra 1. november 2009 Nordea Finans Danmark A/S, CVR-nr. 89805910, København Nordea Finans Danmarks vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 5. januar 2015 En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 27. oktober 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 6. november 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.01.2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.12.2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI # et godt sted at være VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVAT Gældende pr. 01.01.2018 Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Regler for Netbank Privat med brugere

Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1. Hvad kan Netbank Privat bruges

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv med brugere

Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) Det er muligt at få onlineadgang

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til privatkunder

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti til privatkunder Nordea Bank Danmarks vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti - privatkunder gælder for kundens betalingskonti, dvs. konti oprettet

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Østjydsk Banks NetBank og accept af "Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Østjydsk

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Generelle vilkår for privatkunder - gælder fra 1. november 2010 Vilkår for betalingskonti til privatkunder - gælder fra 1. november 2009 Dette er en del

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato:

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato: Tilslutningsaftale til SEPA Direct Debit - privatkunder Parter Kunde Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted Side 1 af 5 CPR-/CVR-nr. Indhold 1. Mellem Den

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder Elektronisk kuvertløsning i Internetbanken Elektronisk kuvertløsning Kuvertløsningen gør det nemmere at foretage betalinger og giver mulighed for flere brugere med forskellige rettigheder. Flere transaktioner

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til privatkunder

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti til privatkunder gælder for kundens betalingskonti i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ), dvs. konti

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Sparekassen Sjællands Netbank og accept af "Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder".

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012 Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Banks elektroniske bankløsning for mindre erhvervsdrivende til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Lov om betalingstjenester

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 1. september 2015 for eksisterende kunder og umiddelbart for nye kunder. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Regler for Netbank Privat

Regler for Netbank Privat Regler for Netbank Privat Regler for Netbank Privat gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ). Du kan få onlineadgang til Netbank i banken på flere forskellige

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Du skal være opmærksom på, at der er

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere