Referat fra G-GOP Implementeringsgruppemøde. Sted: Mødelokale Konferencen, Forskerparken 10, 5230 Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra G-GOP Implementeringsgruppemøde. Sted: Mødelokale Konferencen, Forskerparken 10, 5230 Odense"

Transkript

1 Til G-GOP Implementeringsgruppen Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: Mobilnr.: / Dato Vor ref. KRC Referat fra G-GOP Implementeringsgruppemøde Tidspunkt: 9. maj 2016 kl Sted: Mødelokale Konferencen, Forskerparken 10, 5230 Odense Deltagere: Fraværende: Lone Vinhard, KL Jane Brodthagen, Danske regioner Sharon Wintcentsen, Region Hovedstaden Inge Paamejer, Region Sjælland Mie Rask Møller, Region Sjælland Bjarne Aage Rasmussen, Region Sjælland Ulla Ross Andersen, Region Nordjylland Annemarie Gammelgaard Frandsen, Region Nordjylland Liselotte Sigh Andersen, Region Nordjylland Tina Holgaard, Region Midtjylland Kirsten Poulsen, Region Midtjylland Henrik Hermind, Region Midtjylland Berit Tange, Region Syddanmark Linette Krell, Region Syddanmark Pia Wisbøl, Herlev Kommune Alexandra Klinzing, Vesthimmerlands Kommune Niels Boritz Sørensen, Skive Kommune Lene Kjellstrøm Lylov, Odense Kommune Dorthe Skou Lassen, MedCom Kirsten Ravn Christiansen, MedCom Britta Bjerrum Mortensen, Sundhedsstyrelsen Bo Gottshalck, Region Hovedstaden Morten Østergaard, Region Hovedstaden Anne Kathrine Leksø, Region Sjælland

2 Susanne Pedersen, Region Syddanmark Lisbeth Suh Sværholdt, Københavns Kommune Felix Petersen, Brøndby Kommune Jette Gudmundsen, Faxe Kommune Flemming T. Pedersen, Hjørring Kommune Asger Kudahl, Odense Kommune Referat Britta Mortensen fra Sundsstyrelsen er ny kontaktperson i stedet for Tora Dahl. Britta ville meget gerne have deltaget for at indsamle input fra regioner og kommuner men blev syg. Dorthe og Kirsten følger derfor op med Britta efter mødet specielt i forhold til problematikken vedr. én GOP pr. forløb. 1. Test og certificeringsstatus og øvrige emner (medsendelse af ICF-koder, Diagnose-feltet, Slutstatus) Status på test og certificering samt planlagte testdatoer gennemgås. Se præsentation fra mødet (slide 4). Status er god kun ny testdato for CSC Vitae udestår men er under planlægning. Drøftelse om hvor vidt ICF-koder medsendes Muligheden for medsendelse af ICF-koder blev medtaget på baggrund af ønsket om (fra Sundhedsstyrelsen), at man i fremtiden anvender og medsender ICF-koder. Regionerne fortæller, at ICF-koder ikke bruges men alligevel medsendes pt, hvorfor det er ærgerligt, at man skulle betale leverandørerne for at kode noget, som reelt ikke bruges. ICF-kode-feltet er synligt fra start i Sundhedsplatformen samt også i MidtEPJ. Det er derfor vigtigt, at man i sundhedsaftalerne på tværs får aftalt, hvordan ICF-koder bruges lokalt. Det drøftes, at man generelt afventer pilotprojekt fra Sundhedsstyrelsen før ICF-koder tages i brug. Orientering om Diagnose-feltet Diagnose-feltet er blevet udvidet, således at det nu også kan håndtere tillægskoder, både i forhold til primær- og sekundærdiagnose. Derudover er det også muligt at tilføje diagnose-kode som fritekst (dette er ikke ændret). Spørgsmål: Hvordan indlæses tillægsdiagnoser teknisk? Der skal ikke skabes forvirring om, hvilken diagnose tillægsdiagnosen henviser til. Det skal der tjekkes op på. Dorthe og Kirsten følger op på dette med MedComs standardiseringsteam. Opfølgning efter møde: Tillægsdiagnoserne er teknisk integreret i standarden således, at de bør komme i den rigtige rækkefølge og ikke skabe forvirring, hvis afsender sender primærdiagnosen i elementet <PrimaryDiagnosis> og tilhørende tillægsdiagnoser og bidiagnoser (max. 20) i elementet <SecondaryDiagnosis>. Dette forudsætter dog, at modtager viser diagnoserne i den rækkefølge afsender har set dem, hvilket også er et krav, og derfor også testes ved leverandør-besøg. Slutstatus Hvis sygehuset ønsker slutstatus, så efterspørger sygehuset, at kommunerne medsender sygehusafdelingsnummer (ikke kun lokationsnummer) i korrespondance-meddelelsen med 2

3 slutstatus til sygehuset (som anvendes som slutstatus-svar-meddelelse). Sygehusafdelingsnummeret er allerede med i afsender-informationen fra sygehuset i genoptræningsplanen, hvis sygehuset har valgt, at de gerne vil have slutstatus. På baggrund af de tests og certificeringer, som indtil videre har fundet sted, så ved vi, at KMD Nexus understøtter dette. KMD Care overvejer det i forhold til kommende releases. Det forventes, at CSC Vitae også understøtter dette. Der følges op på det til test og certificering. 2. Parathed, gældende implementeringsplaner Overblik over gældende implementeringsplaner i regioner og kommuner præsenteres, se præsentation fra mødet (slide 9). Region Syddanmark: Svendborg Kommune er heller ikke klar (dette er nyt for MedCom men meddeles af Lene fra Odense Kommune). Svendborg Kommune har dog selv sørget for konvertering til korrespondance. Det vides endnu ikke, hvornår Svendborg forventer at være klar. MedCom følger op på dette. Opfølgning efter mødet: MedCom har haft kontakt til Svendborg Kommune og fået at vide, at Svendborg kommune er klar med G-GOP. Region Midtjylland: Intet nyt udover præsentationen. Region Nordjylland: Intet nye udover præsentationen. Region Hovedstaden: Intet nyt udover præsentationen. Region Sjælland: Meddelelse fra Anne Kathrine via Region Sjælland får en korrespondancemeddelelse til genoptræningsområdet, hvor modtager vil være forudfyldt med patientens bopælskommunes genoptræningsenhed (samme kommunale lokationsnummer, som er opsat til modtagelse af G-GOP). Mht. implementering: KoncernIT (dvs. Gitte og Jesper) udarbejder en vejledning i de tekniske funktionaliteter, og kan ved behov også sørge for undervisning i dette. Der er skrevet ud til vores fire ledende overfysioterapeuter (Mie er en af dem), at de skal sørge for den rent arbejdsgangsmæssige og lovgivningsmæssige (den nye bekendtgørelse) implementering herunder sørge for information ud til de specialer, som selv sender GOP er udenom fysioterapeuterne. Privathospitaler: Skalpell/Metodika som er leverandør til privathospital implementerer også G-GOP, de dækker Aleris-Hamlet hospitalerne i Søborg, Esbjerg, Århus, Herning og Aalborg. Hvor længe man skal køre DGOP og G-GOP kan afhænge af, hvornår Skalpell melder klar. MedCom følger op på dette. Implementeringsgruppen foretrækker, at afslutte overgangsperioden med DGOP 4. september 2016, når den sidste region er på G-GOP. 3. Behovet for overgangsløsninger regionerne imellem Region Nordjylland sender 56 genoptræningsplaner til sygehuse udenfor regionen på et helt år (2015), og 126 genoptræningsplaner til kommuner udenfor regionen på et helt år (2015). Region Hovedstaden har undersøgt, og der er ikke tale om store tal. 3

4 Region Midtjylland har undersøgt, og der er ikke tale om store tal. Region Sjælland har undersøgt, og der er ikke tale om store tal. Region Syddanmark er ikke tilstede. Det drøftes, at statistik-tal fra MedCom (se præsentation, slide 10) ikke passer med beretningerne fra regionerne, da tallene lyder på genoptræningsplaner pr. måned, som udveksles mellem regioner. MedCom skal kigger nærmere på dette men årsagen kan sagtens være, at der tælles nogle DGOP med som udveksles internt i en eller flere regioner via vansnetværket. Mulig overgangsløsning for genoptræningsplaner som sendes mellem regionerne er konvertering til korrespondance. Det drøftes, at der for nogle regioner kan være behov for overgangsløsninger. Region Syddanmark er allerede gået i drift med G-GOP, og Region Hovedstaden går snart i drift med G-GOP. Der kan derfor muligvis være behov for overgangsløsninger for nogle af de øvrige regioner. Fx Region Midtjylland som er den sidste region, der kommer på. Derudover bør Region Nordjylland og Region Sjælland også sikre sig, om der er behov for deres side, da de går i luften med G-GOP 15. juni 2016, hvor Region Syddanmark og Region Hovedstaden allerede er på G- GOP. Beslutningen på implementeringsgruppemødet: G-GOP skal konverteres til korrespondance. KMD VANS skal have besked om, hvilke sygehuse og afdelinger der har behov for at konvertere. Det er ikke sikkert, at lange korrespondancemeddelelser kan indlæses i sin fulde tekst. Det drøftes, at det er bedre at modtage en konverteret G-GOP, som muligvis er forkortet grundet pladsmangel, end slet ikke at modtage noget, i forhold til et patientsikkerhedsmæssigt perspektiv. Patienten vil altid have genoptræningsplanen i sin fulde længde, man skal i overgangsperiode bede patienten tage sin genoptræningsplan med til første genoptræningsmøde, når man har modtaget en korrespondance version af en G-GOP. Regionerne bedes derfor oplyse hvilke sygehuse samt afdelinger (herunder pågældende lokationsnumre), som skal have konverteret G-GOP. Regionerne kan kontakte VANSleverandøren direkte (dog gerne med Dorthe på cc) eller give Dorthe besked, hvorefter hun videreformidler. Der spørges ind til, om der kommer overskrift på korrespondance-meddelelserne. Dorthe følger op på dette. Til orientering: CSC Vitae meldte ud, at de var klar 2. kvartal 2016 men det er nu meldt ud, at det i stedet bliver 3. kvartal Det er dog ikke et problem for G-GOP, da den hos CSC kommuner modtages via e- dico løsningen. 4. Håndtering af én G-GOP pr. forløb Drøftelse af hvordan én G-GOP pr. forløb håndteres i praksis nu. Det drøftes, at det er vigtigt, at indberetningen til landspatientregistret (LPR) ikke påvirkes, hvis man ønsker at arbejde med forløbs-id. Det er vigtigt, at registreringen stadig er korrekt i forhold til monitorering, indberetning og afregning. Så hvis der er genoptræningsplaner med forskellige forløbs-id, så må det ikke påvirke det overblik og give forkert info. Det drøftes, at det at der bliver sendt en genoptræningsplan ikke afføder nogen form for 4

5 afregning, da det håndteres via start- og slutkoder indberettet til LPR af sygehusene. Så i forhold til afregning, så er der ikke en problematik i forhold til at sende flere genoptræningsplaner. Indberetning til landspatientregistret kan dog være misvisende, hvis der kun må sendes en G- GOP pr. forløb, da der så fx kun indberettes en genoptræningsplan på specialiseret niveau til LPR og ikke en almen, når der kun rettes i en eksisterende genoptræningsplan. Det er vigtigt, at erfaringerne i forhold til dette videreformidles til Britta fra Sundhedsstyrelsen fx via video eller fysisk møde med relevante fagpersoner fra G-GOP Implementeringsgruppen, som kan konkretisere problemstillingen. Deltagere til video/fysisk møde fra implementeringsgruppen er: Mie Rask Møller, Region Sjælland Ulla Ross Andersen, Region Nordjylland Kirsten Poulsen, Region Midtjylland Alexandra Klinzing, Vesthimmerlands Kommune Pia Wisbøl, Herlev kommune samt Lone Vinhard fra KL og Jane Brodthagen fra Danske Regioner, og Britta Bjerrum Mortensen fra Sundhedsstyrelsen. Drøftelse efter mødet: deltagerne foretrækker et fysisk møde, hvor man så som alternativ kan deltage via video, hvis man er forhindret. 5. Overgangsperiode hvor kommuner kan modtage DGOP og G-GOP Overgangsperiode skal fastlægges. Sidste Region på: 4. september Sidste Kommune på: 1. juli Kan dog også afhænge af privathospital Skalpells mulighed for at være klar med G-GOP. Implementeringsgruppen foretrækker, at afslutte overgangsperioden med DGOP 4. september 2016, når den sidste region er på G-GOP. 6. Videresendelse af G-GOP mellem kommuner og registrering af viderevisitering Drøftelse om hvorvidt G-GOP videresendes imellem kommuner samt hvorledes viderevisiteringen til basalt eller avanceret niveau håndteres. Videresendelse af G-GOP imellem kommunerne finder sted. Der er brug for funktionalitet, som understøtter videresendelse i G-GOP formatet (XML-formatet). Det er dog noget, som man som kunde skal efterspørge og aftale med sin leverandør. Pia Wisbøl og Lone Vinhard præsenterer fælles plan på mødet i forhold til opdelingen mellem basalt og avanceret niveau. Lone informerer om, at kommunerne registrering af om en almen genoptræningsplan leveres som basalt eller avanceret genoptræning ikke indberettes til den nationale opgørelse på dette område. KL vil én gang årligt indsamle de kommunale tal og foretage en samlet opgørelse. Der er ikke krav om, at der på tværs af kommuner fra start er en fuldstændig fælles forståelse af, hvornår noget er basalt og avanceret, da dette ikke er klart defineret i Bekendtgørelse og tilhørende vejledning. På den måde er det at få defineret, hvad der er basalt, og hvad der er avanceret, stadig et pågående arbejde som man skal opnå en fælles forståelse af. KL anbefaler, at alle kommuner senest pr.1. november registrerer, hvorledes en almen genoptræningsplan viderevisiteres (basalt eller avanceret niveau). Hvis borgeren ændrer status undervejs i processen, så behøver kommunen ikke ændre status i registreringen (som jo sker ved modtagelse). 5

6 Pia og Lone har udarbejdet notat om dette, som sendes ud snarest muligt. Implementeringsgruppen efterspørger eksempler på snitfladekataloger. Det drøftes at det kunne være en hjælp, at eksempler på snitfladekataloger gøres tilgængelige fx via KL s hjemmeside. 7. Konverteringsløsning til praktiserende læger I forbindelse med konverteringsløsning fra G-GOP til Korrespondance-format til de praktiserende læger, er Stylesheet udarbejdet og langt korrespondance-testeksempel er udarbejdet. Samarbejde med VANS-leverandører er i gang, da Region Syddanmark allerede er begyndt at sende G-GOP meddelelser er servicen allerede i drift. Der er ikke gennemført test på outcome af vans konverterede G-GOP til korrespondance meddelelser. KMD vans har oplyst at det fungerer men kontakt venligst MedCom, hvis man hører om eller oplever problemer LPS (lægepraksis-systemerne) testes også, arbejdet er allerede i gang for at være sikker på, at ingen lægepraksis-systemer afviser G-GOP konverterede korrespondance meddelelser eller indlæser med tab af data. 8. G-GOP SOR og Guide Kort orientering om oprettelse af G-GOP i SOR og Guiden. 95 kommuner er nu oprettet med GGOP i SOR (mangler Aabenraa 11/5, Roskilde 18/5, Sorø 1/7). Guide tilgængelig online via: Kirsten informerer om, at det er muligt at få guiden lagt på hjemmesiden i en mere printevenlig version, som er skaleret til A4 side, hvor teksten vil være lidt større. Det vil implementeringsgruppen gerne have lagt på. Guide leveres også til MedCom i trykte eksemplarer (format 12x24 cm med spiralryg) 17/ Opdatering efter mødet: 500 stk. leveres 19/5, det resterende antal leveres i efterfølgende uge (uge 21) grundet forsinkelser i trykkeriet. Den trykte guide kan rekvireres på Hele implementeringsgruppen vil gerne have et eksemplar tilsendt. Hvis de allerede har afgivet en anden ordre på et antal trykte eksemplarer, så medsendes deres eksemplar i denne sending. Implementeringsgruppen må derfor gerne hurtigst muligt bestille det antal de har behov for. Det drøftes, om trin for trin guides generelt bruges til frontpersonalet som eneste guide eller om man også laver yderligere særskilte system-specifikke vejledninger. Det er forskelligt. Det drøftes, at det er en god idé at følge op på den reelle brug af guiden i efteråret. 9. Plan for afslutning af projektet Er der behov for afsluttende møde i efteråret? Muligvis afhængig af eventuelle problemstillinger? Det drøftes, at det vil være en god idé at indsamle erfaringer i efteråret via , hvor MedCom sender et skema/skabelon ud, som udfyldes og sendes tilbage. Herefter kan MedCom samle op og vurdere, om der er væsentlige problemstillinger, som gør, at et fysisk møde er krævet. Det understreges, at man kun bør indkalde til et fysisk møde, hvis der er væsentlige og tilstrækkelige problemstillinger, som bør drøftes i et fysisk møde. 6

G-GOP Implementeringsgruppemøde

G-GOP Implementeringsgruppemøde G-GOP Implementeringsgruppemøde Mandag d. 9. maj 2016 Mødelokale Konferencen Forskerparken 10 Odense Dorthe Skou Lassen & Kirsten Ravn Christiansen Dagsorden Morgenmad og kaffe kl.10.00 1. Test og certificeringsstatus

Læs mere

Referat fra 3. møde i Implementeringsgruppen med leverandører for Den Gode Genoptræningsplan

Referat fra 3. møde i Implementeringsgruppen med leverandører for Den Gode Genoptræningsplan Dato: 08.04.2015 Vor ref.: KRC Referat fra 3. møde i Implementeringsgruppen med leverandører for Den Gode Genoptræningsplan Dato: 08.04.2015 Sted: Deltagere: Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Læs mere

Referat fra 2. møde i Implementeringsgruppen for Den Gode Genoptræningsplan

Referat fra 2. møde i Implementeringsgruppen for Den Gode Genoptræningsplan Dato: 02.03.2015 Vor ref.: KRC Referat fra 2. møde i Implementeringsgruppen for Den Gode Genoptræningsplan Dato: 02.03.2015 Sted: Deltagere: Café Cuckoo's Nest Vestergade 73 5000 Odense C Lone Vinhard,

Læs mere

Referat fra 1. møde i Implementeringsgruppen for Den Gode Genoptræningsplan

Referat fra 1. møde i Implementeringsgruppen for Den Gode Genoptræningsplan Dato: 04.02.2015 Vor ref.: KRC Referat fra 1. møde i Implementeringsgruppen for Den Gode Genoptræningsplan Dato: 04.02.2015 Sted: Deltagere: Konferencen, Forskerparken 10, 5230 Odense M Lone Vinhard, KL

Læs mere

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige indhold defineret af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Referat fra Kommuneleverandørmøde og G-GOP møde

Referat fra Kommuneleverandørmøde og G-GOP møde Dato: 07.09.2015 Vor ref.: KRC Referat fra Kommuneleverandørmøde og G-GOP møde Dato: 07.09.2015 Sted: Deltagere: Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg G-GOP impl. gruppe Lone Vinhard, KL Morten Østergaard,

Læs mere

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Dagsorden 1. Velkomst 2. Siden sidst 3. G-GOP visning Frokost 4. Regioner og kommuners statusrunde 5. Regioner og kommuners input

Læs mere

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation Oktober 2018

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation Oktober 2018 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation Oktober 2018 Kommunestatistikken over kommunal GOP kommunikation er en oversigt over, hvilke typer, og antal, af genoptræningsplaner som kommuner modtager.

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

Kommunikation med kommunerne

Kommunikation med kommunerne Kommunikation med kommunerne Gensidig info mellem datakonsulenter og MedCom Torsdag d. 24. november 2016 Lone Høiberg, LHO@medcom.dk Henvisning til kommunal forebyggelse Agenda 1) Nye anbefalinger fra

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan»

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» d. 17.12.2014 Dorthe Skou Lassen MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» Ny bekendtgørelse for genoptræningsplaner per 1. jaunuar

Læs mere

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Organisering Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik Koordinations gruppe SUM, SST, KL, DR,

Læs mere

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 27. oktober 2015

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 27. oktober 2015 Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 27. oktober 2015 Cuckoo s Nest. Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagsorden Meddelelser og opfølgning fra sidst, bl.a. Indlæggelsessvar, SOR, Fælles leverandørmøde 7.

Læs mere

Referat fra Analysegruppemøde ifm. Akut ambulant og ambulante forløb. Sted: MedCom-Mødelokale C, MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M

Referat fra Analysegruppemøde ifm. Akut ambulant og ambulante forløb. Sted: MedCom-Mødelokale C, MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M Til Analysegruppen (i forbindelse med akut ambulante og ambulante forløb) Referat fra Analysegruppemøde ifm. Akut ambulant og ambulante forløb Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.:

Læs mere

NOTAT REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 19. MAJ 2010

NOTAT REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 19. MAJ 2010 NOTAT REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 19. MAJ 2010 Den 25. maj 2010 Jnr 09.00.00 A28 Sagsid 000191788 Ref CHE che@kl.dk Dir 3370 3155 Tilstede: Mette Brøsted Nielsen, Esbjerg kommune Merete Halkjær,

Læs mere

Fra DGOP til EGOP Kommuner - regioner praktiserende læger privat hospitaler

Fra DGOP til EGOP Kommuner - regioner praktiserende læger privat hospitaler Fra DGOP til EGOP 2015 Kommuner - regioner praktiserende læger privat hospitaler Ny version skal implementeres i løbet af år 2015 Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Digitalt samarbejde mellem sygehus og kommune

Digitalt samarbejde mellem sygehus og kommune Digitalt samarbejde mellem sygehus og kommune MedCom10 temadag, mandag den. 14. marts 2016 Kirsten Ravn Christiansen, Konsulent krc@medcom.dk Jeanette Jensen, Konsulent jej@medcom.dk Digitalt samarbejde

Læs mere

Referat fra 3. projektgruppemøde omkring projekt forbedring af epikrise

Referat fra 3. projektgruppemøde omkring projekt forbedring af epikrise Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr. +45 2342 2256 E-mail: ghe@medcom.dk www.medcom.dk Dato 21.11.2018 Vor ref. GHE Referat fra 3. projektgruppemøde omkring projekt forbedring

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 010212/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet Spørgsmål dsl@medcom.dk Kilde: Politikken Udbredelses mål Forventet antal tværsektorielle sår Forventet antal kommuner som anvender telemedicinsk sårvurdering

Læs mere

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hotel Knudsens Gaard, Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagens møde Formål med mødet fortsættelse af mødet 30.10: Hjemmepleje-sygehusgruppens faglige anbefalinger

Læs mere

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet TLe 28. marts 2015 Opsamling fra workshop 12.-13. marts 2015 Sygehus-praksispakkeprojektet Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer med implementeringen af Sygehuspraksispakkeprojektet i de

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Referat fra hjemmepleje-sygehusgruppemøde

Referat fra hjemmepleje-sygehusgruppemøde Referat fra hjemmepleje-sygehusgruppemøde Dato: 27.04.15 Vor ref.: IBS Dato: Mandag, den 27. april 2015 Sted: Deltagere: MedCom Annemarie Gammelgaard Frandsen, Region Nordjylland Anne Smidstrup, Region

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Referat fra 4. projektgruppemøde omkring projekt forbedring af epikrise. Dato: Mandag den 25. februar MedCom, mødelokale C

Referat fra 4. projektgruppemøde omkring projekt forbedring af epikrise. Dato: Mandag den 25. februar MedCom, mødelokale C Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr. +45 2342 2256 E-mail: ghe@medcom.dk www.medcom.dk Dato 25.02.2019 Vor ref. GHE Referat fra 4. projektgruppemøde omkring projekt forbedring

Læs mere

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand EPJ-OBSERVATORIET GOP på tværs Årskonference d. 11. og 12. oktober 2007 Hotel Nyborg Strand Agenda 1. Hvem er MedCom 2. Baggrund for kommunikations-standard for genoptræningsplan (DGOP) 3. Dynamisk blanket

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Hjemmepleje-sygehusmøde

Hjemmepleje-sygehusmøde Hjemmepleje-sygehusmøde MedCom, mandag 4. april 2016 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Dagsorden 1. Velkommen og præsentation, meddelelser, siden sidst 2. Tidsplan for overgang til ny version 1.0.3. - Status

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Dato: 17.12.10 Vor ref.: IJO Dato: Torsdag den 16. december 2010 Sted: Deltagere: MedCom Helle Frederiksen, Region Nordjylland Hans Henrik Bøttger, Region Midtjylland

Læs mere

Den Gode Genoptræningsplan (G-GOP)

Den Gode Genoptræningsplan (G-GOP) Den Gode Genoptræningsplan (G-GOP) Erfaringsopsamling og afrapportering i forbindelse med implementeringen af G-GOP i regioner og kommuner (G-GOP er den nye MedCom standard for genoptræningsplaner som

Læs mere

Referat fra 2. arbejdsgruppemøde vedr. videreudvikling af miniplejeforløbsplan

Referat fra 2. arbejdsgruppemøde vedr. videreudvikling af miniplejeforløbsplan Dato: 27.06.13 Vor ref.: IBS Referat fra 2. arbejdsgruppemøde vedr. videreudvikling af miniplejeforløbsplan og besvar plejeforløbsplan Dato: Tirsdag den 25. juni 2013 Sted: Deltagere: MedCom Kerstin Mariegaard,

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i arbejdsgruppen for implementering af ny vejledning på genoptræningsområdet tirsdag den 17. marts 2015 Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Referat Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 11. april. 2016 kl 14.00-16.00 i mødelokale CPU, Koncern IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune

Læs mere

Tjekliste til kommunerne vedr. lokationsnumre

Tjekliste til kommunerne vedr. lokationsnumre Tjekliste til kommunerne vedr. lokationsnumre Ved oprettelse, omlægning og vedligeholdelse samt nedlæggelse af lokationsnumre i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)-EDI 1. Nyt lokationsnummer:

Læs mere

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Hotel Storebælt, Nyborg Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagorden 1. Velkomst og kort opfølgning fra sidst (kl.13.00) 2. Status for teknisk overgang til version

Læs mere

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 23.10.13 Vor ref.: KRC Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 23.10.2013 Sted: Videokonference Deltagere: Torben Lage Frandsen, IMT Region H, koordination Britta

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

kommunens forebyggelsestilbud

kommunens forebyggelsestilbud 29-09-2017 Henvisning til kommunens forebyggelsestilbud Rapport omkring spørgeskemaundersøgelse gennemført i juni 2017 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Metode... 3 3.1 Praktiserende læger...

Læs mere

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen National hjemmepleje - sygehus gruppe møde Cuckoo s Nest, Odense 21. marts 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Velkommen Længe siden sidst 26. sept. 2012 Plejeforløbsplan udvikling Ny version 1.02

Læs mere

GOP udveksling Status august 2013

GOP udveksling Status august 2013 GOP udveksling Status august 2013 DGOP modtagere (76) Konverteret til korrespondance modtagere (22) DGOP Konverteret Samlet oversigt november korrespondanc i alt e august 2012 2012 Region Hovedstaden 26

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - maj 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - maj 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - maj 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

Referat fra projektgruppemøde omkring projekt forbedring af epikrise. Dato: Onsdag den 23. maj MedCom, Konferencen

Referat fra projektgruppemøde omkring projekt forbedring af epikrise. Dato: Onsdag den 23. maj MedCom, Konferencen Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr. +45 2342 2256 E-mail: ghe@medcom.dk www.medcom.dk Dato 23.05.2018 Vor ref. GHE Referat fra projektgruppemøde omkring projekt forbedring

Læs mere

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder.

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder. Projekt 1 Analyse af udbredelse af MedCom standarder (7.2.1.f) Målet med analyseprojektet er at skabe et overblik over anvendelsesgraden af MedCom-standarder samt at komme med input til en mulig udbredelse

Læs mere

Hjemmepleje-sygehusmøde 13. marts 2014

Hjemmepleje-sygehusmøde 13. marts 2014 Hjemmepleje-sygehusmøde 13. marts 2014 WelfareTech, Forskerparken 10, Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagsorden evt. prioritering 1. Velkomst og opsamling siden sidst 2. Optimering af teknisk flow,

Læs mere

April 2016 MC-S243. Trin for trin guide til Den Gode Genoptræningsplan (G-GOP) Elektronisk udgave Kan printes i A4-format

April 2016 MC-S243. Trin for trin guide til Den Gode Genoptræningsplan (G-GOP) Elektronisk udgave Kan printes i A4-format April 2016 MC-S243 Trin for trin guide til Den Gode Genoptræningsplan (G-GOP) Elektronisk udgave Kan printes i A4-format 2 Trin for trin guide til Den Gode Genoptræningsplan (G-GOP) Indledning 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FMK ERFA-møde. Onsdag den 22. april 2015

FMK ERFA-møde. Onsdag den 22. april 2015 FMK ERFA-møde Onsdag den 22. april 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 2917 4703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden: Velkomst og formål med gruppen

Læs mere

4. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Onsdag d. 30. marts 2011

4. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Onsdag d. 30. marts 2011 4. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Onsdag d. 30. marts 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort opfølgning på de rettelser som er

Læs mere

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 29.01.14 Vor ref.: KRC Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 29.01.2014 Sted: Videokonference Deltagere: Torben Lage Frandsen, IMT Region H, koordination Anne

Læs mere

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 09.10.13 Vor ref.: KRC Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 09.10.2013 Sted: Videokonference Deltagere: Torben Lage Frandsen, IMT Region H, koordination Jan

Læs mere

3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Mandag d. 20. december 2010

3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Mandag d. 20. december 2010 3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Mandag d. 20. december 2010 Dagsorden 1. Velkomst, dagsorden og meddelelser 2. xml VANSEnvelope 3. XML hjemmeplejesygehusstandarderne - rundt om standarderne

Læs mere

Vi vil derfor gerne opfordre til, for jeres individuelle kunder, at SOR-EDI er opdateret så:

Vi vil derfor gerne opfordre til, for jeres individuelle kunder, at SOR-EDI er opdateret så: Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Informationsbrev www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 20. marts 2017 Informationsbrev vedr. elektroniske forsendelser og implementering af

Læs mere

Projektkommissorium for den elektroniske genoptræningsplan.

Projektkommissorium for den elektroniske genoptræningsplan. Afdeling: Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Tove Charlotte Nielsen Journal nr.: 1.01.72./07/801 E-mail: Tove.C.Nielsen@regionsyddanmark.dk Dato: 21. juni 2007 Telefon: 76631321 Projektkommissorium for den

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Midtjylland - februar 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Midtjylland - februar 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Midtjylland - februar 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

Projektgruppemøde #1 Forbedring af epikriser. Alice Kristensen, MedCom 23. Maj 2018

Projektgruppemøde #1 Forbedring af epikriser. Alice Kristensen, MedCom 23. Maj 2018 1 Projektgruppemøde #1 Forbedring af epikriser Alice Kristensen, MedCom 23. Maj 2018 2 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation af mødedeltagere 2. Digital Almen praksis programmet v. Tom Sørensen 3. Projekt

Læs mere

Referat fra 2. projektgruppemøde omkring projekt forbedring af epikrise

Referat fra 2. projektgruppemøde omkring projekt forbedring af epikrise Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr. +45 2342 2256 E-mail: ghe@medcom.dk www.medcom.dk Dato 29.08.2018 Vor ref. GHE Referat fra 2. projektgruppemøde omkring projekt forbedring

Læs mere

National databasedag 2015

National databasedag 2015 National databasedag 2015 Erfaringer fra den Landsdækkende Database for Geriatri Overlæge, MPM Kirsten Vinding Styregruppe tværfagligt sammensat Fra Dansk Selskab for Geriatri: Region Nord: Martin Jørgensen,

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Referat Forum for elektronisk kommunikation. 15. september 2014 i Mødelokale SAN, Koncern IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg

Referat Forum for elektronisk kommunikation. 15. september 2014 i Mødelokale SAN, Koncern IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg IT Projekt og Portefølje Referat Forum for elektronisk kommunikation 15. september 2014 i Mødelokale SAN, Koncern IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere Peter Breum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen,

Læs mere

Referat fra Workshop om forsendelseslogistik ift. hjemmeplejesygehusmeddelelser

Referat fra Workshop om forsendelseslogistik ift. hjemmeplejesygehusmeddelelser Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.2091 7835 / 5177 9050 krc@medcom.dk / jej@medcom.dk www.medcom.dk Referat fra Workshop om forsendelseslogistik ift. hjemmeplejesygehusmeddelelser

Læs mere

NOTAT. Referat af møde i digitaliseringsnetværksgruppen onsdag den 26. marts i MedCom

NOTAT. Referat af møde i digitaliseringsnetværksgruppen onsdag den 26. marts i MedCom NOTAT Referat af møde i digitaliseringsnetværksgruppen onsdag den 26. marts i MedCom Deltagere: Søren Peter Gunge, Frederikshavn Kommune Kirsten Skovrup, Aalborg Kommune Mette Brøsted Nielsen, Esbjerg

Læs mere

Referat fra boostmøde i sygehus-praksispakkeprojektet

Referat fra boostmøde i sygehus-praksispakkeprojektet Dato: 22.06.2015 Vor ref.: TLE/GHE Referat fra boostmøde i sygehus-praksispakkeprojektet Dato: Onsdag den 10. juni 2015 kl. 10-15 Sted: Deltagere: MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M Annemarie Gammelgaard

Læs mere

Kommune projekter Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk MedCom8 (2012-2013) 1. Kronikerunderstøttelse 1.1. Fælles Kroniker Data 1.2. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - november 2018

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - november 2018 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - november 2018 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - oktober 2018

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - oktober 2018 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - oktober 2018 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

Referat fra 14. kommuneleverandørmøde

Referat fra 14. kommuneleverandørmøde Referat fra 14. kommuneleverandørmøde Dato: 29.01.15 Vor ref.: JEJ Dato: Onsdag den 14. januar 2015 Sted: Deltagere: MedCom, Odense Frank Bille, Avaleo Kim Bjørn Hansen, CGI Henrik Jensen, CSC Scandihealth

Læs mere

MedCom sygehus-kommune møde. Torsdag d. 27. april 2017 kl

MedCom sygehus-kommune møde. Torsdag d. 27. april 2017 kl MedCom sygehus-kommune møde Torsdag d. 27. april 2017 kl. 10.00 15.00 Velkomst Præsentationsrunde Meddelelser: Praktiske oplysninger, mødegodtgørelsesskema, dagens logistik Næste møde d. 9. november 2017

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Status 2012 til Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler. Status for: Faglig følgegruppe for genoptræning

Status 2012 til Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler. Status for: Faglig følgegruppe for genoptræning Status for: Faglig følgegruppe for genoptræning Hvilke konkrete resultater er opnået i 2012 herunder status på målopfyldelse belyst ved de fastsatte faglige indikatorer for indsatsområdet Faglig følgegruppe

Læs mere

3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom

3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom 3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom a. Status Hjemmepleje-sygehus 1.0.3. Alle leverandører er godkendt* Status for drift Alle regioner modtager og sender nu i

Læs mere

Kort præsentation af lægerne, repræsentationen og organisering i vagtringe.

Kort præsentation af lægerne, repræsentationen og organisering i vagtringe. REFERAT MØDE DEN 7. FEBRUAR 2012 Kommunallægeligt Udvalg Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 31-01-2012 2012-3737 2012-23643 Deltagere Fra Lægelauget for Køge Kommune Merete

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2018

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2018 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2018 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

analysegruppemøde 30. november 2016 kl

analysegruppemøde 30. november 2016 kl Hjemmepleje-sygehus og analysegruppemøde 30. november 2016 kl. 10.00-15.00 H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C Dagsorden 1. Velkommen og meddelelser 2. Fremtidig indberetning til det

Læs mere

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan Til medlemmerne af Implementeringsgruppen Sundheds-IT og Digitale arbejdsgange Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - december 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - december 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - december 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter

Læs mere

1. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom

1. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom 1. møde national sygehuskommune arbejdsgruppe Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk Elektronisk kommunikation Hjemmepleje/Sundhedscenter Lægepraksis - Sygehus Apotek Korrespondance Henvisning forebyggelse

Læs mere

Sundhedsaftalen 2010-2014

Sundhedsaftalen 2010-2014 Sundhedsaftalen 2010-2014 Afrapporteringsskabelon for udviklingsgruppernes arbejde Udviklingsgrupperne afrapporterer til Den Administrative styregruppe årligt og i forbindelse med det sidste møde i Den

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Syddanmark - november 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Syddanmark - november 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Syddanmark - november 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Midtjylland - december 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Midtjylland - december 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Midtjylland - december 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Syddanmark - oktober 2018

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Syddanmark - oktober 2018 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Syddanmark - oktober 2018 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

NOTAT REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 7.OKTOBER 2010

NOTAT REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 7.OKTOBER 2010 NOTAT REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 7.OKTOBER 2010 Den 25. maj 2010 Jnr 09.00.00 A28 Sagsid 000191788 Ref CHE che@kl.dk Dir 3370 3155 Tilstede: Henriette Jakobsen, Odense kommune Birgit Beckmann,

Læs mere

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet.

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. 1. Baggrund MedCom hjemmepleje-sygehusstandarderne benyttes i dag i kommunikationen mellem kommunens hjemmepleje/hjemmesygepleje

Læs mere

Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer

Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer Elektronisk kommunikation på sundhedsområdet set fra kommunerne. Status og udfordringer Kommunikation mellem hospitaler og Indlæggelses- og udskrivningsadvis. Ofte omtalt som automatiske beskeder, men

Læs mere

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Indhold Baggrund... 1 Løsningsforslag 1: Omkuvertering i VANS... 2 Teknisk Beskrivelse... 2 Forudsætninger...

Læs mere

Analyse ambulant og akut ambulant

Analyse ambulant og akut ambulant Analyse ambulant og akut ambulant Beskedbåren kommunikation mellem kommuner og sygehuse 1. møde Analysegruppe, 31. maj 2016, MedCom Kirsten Ravn Christiansen, MedCom krc@medcom.dk Jeanette Jensen, MedCom

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 14. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Dagsorden og indstillinger for 14. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Forskerparken 10 DK- 5230 Odense M Telefon 6543 2030 Mobil 2965 0172 Jan Petersen & Kirsten Ravn Christiansen E-mail jap@medcom.dk, krc@medcom.dk Dato 16.02.2015 Vor ref. JAP & KRC Dagsorden og indstillinger

Læs mere

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 13. april 2018 kl Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd.

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 13. april 2018 kl Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd. Referat Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 13. april 2018 kl. 9.00-11.00 Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd Deltagere Kommuner: Mette Søndergaard Robl, chef, Odense Kommune (næstformand)

Læs mere

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017 Revideret Kommissorium for: Projektgruppen for genoptræningsområdet Formandskab: Kommunerne: Lars Bach, Rebild Kommune Regionen: Lars Lejbølle, Sundhed på Tværs Sekretariat: Formandskabet har ansvaret

Læs mere

Status teletolkeprojektet 1. kvartal 2014

Status teletolkeprojektet 1. kvartal 2014 Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 lho@medcom.dk www.medcom.dk Dato 15.04.2014 Status teletolkeprojektet 1. kvartal 2014 Generel status - ne Projektet har været på RSI

Læs mere

Referat af drøftelserne under det enkelte dagsordenspunkt er anført i kursiv.

Referat af drøftelserne under det enkelte dagsordenspunkt er anført i kursiv. Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 5. september 2013 kl. 10.00 15.00 Regionshuset Vejle, mødelokale 6 Kommunalt formøde kl. 9.00-9.45 Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense

Læs mere

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation Kommune Lægepraksis Hospital Udkastet er udarbejdet af; Thomas Koldkur Bitsch Konsulent Kvalitet og Sundhedsdata, Strategisk kvalitet Skottenborg

Læs mere