Befolkningstilvækst 2001 til 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningstilvækst 2001 til 2014"

Transkript

1 Nøgletal 2015 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2015 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved at henvende dig til kommunen enten elektronisk eller ved henvendelse til Rådhuset få udleveret budgettet for Budgettet kan også læses på Rådhuset, biblioteket eller

2 Befolkningstilvækst 2001 til : : : : : : : : : : : : : : 135 2

3 Borgmester og Udvalg Borgmester Uffe Jensen Venstre 1. viceborgmester Niels Rosenberg Konservative 2. viceborgmester Lars Grønlund Socialdemokraterne Økonomiudvalg Formand Uffe Jensen Venstre Niels Rosenberg Konservative Lars Grønlund Socialdemokraterne Elvin J. Hansen Socialdemokraterne Bjarne Pedersen Venstre Miljø- og Teknikudvalget Formand Elvin J. Hansen Socialdemokraterne Næstformand Jakob Taul Konservative Ole Lyngby Pedersen Venstre Hans Hammann Venstre Mette Lund Klougart Venstre John Rosenhøj Dansk Folkeparti Ditte Marie Thejsen Enhedslisten Børn-, Unge- og Kulturudvalget Formand Anne Bonefeld Venstre Næstformand Kresten Bjerre Radikale Hanne Appel Venstre Jakob Taul Konservative Lars Grønlund Socialdemokraterne Lone Jakobi Socialdemokraterne Marianne Hundebøll SF Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse Formand Niels Rosenberg Konservative Næstformand Ole Lauth Socialdemokraterne Torben Sørensen Venstre Bjarne Pedersen Venstre John Rosenhøj Dansk Folkeparti Lone Jakobi Socialdemokraterne Sanne Rubinke SF 3

4 Odder Kommunes budget for 2015 Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Skatter, tilskud og udligning Indkomstskatter 0,7 849,3-848,6 Ejendomsskatter 132,9-132,9 Selskabsskat 4,6-4,6 Generelle tilskud fra staten 18,0 276,5-258,5 Skatter, tilskud og udligning i alt 18, , ,6 Drift: Indkomstoverførsler 393,7 125,7 268,0 Folkeskoler 208,7 14,0 194,7 Ældreområdet 200,6 15,0 185,6 Administration 114,2 2,7 111,5 Sundhed 93,4 0,2 93,2 Voksne handicappede 107,9 21,0 86,9 Børnepasning 106,0 22,8 83,2 Børne- og Familiecenter 83,4 5,6 77,8 Veje og grønne områder 33,2 0,9 32,3 Fritid, bibliotek og kultur 30,3 2,4 27,9 Økonomi og konsolidering 20,6 20,6 Kollektiv trafi k og havne 17,9 11,3 6,6 Byråd 5,7 5,7 Udlejning og bygningsvedligeholdelse 11,6 7,0 4,6 Redningsberedskab 5,4 1,6 3,8 Arbejdsmarked 3,3 3,3 Vækst og udvikling 2,5 2,5 Miljø 3,2 0,7 2,5 Erhversvfremme og turisme 2,3 2,3 Drift i alt 1.443,9 230, ,0 Renter 6,6 2,4 4,2 Budgetforbedringspuljen 15,2-15,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 1.469, ,8-42,6 (Nettokolonnen: positivt tal angiver udgift, negativt tal angiver indtægt) 4 Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Anlæg Skoler 21,3 21,3 Daginstitutioner 4,2 4,2 Veje 18,0 18,0 Pulje til landsbyfornyelse 0,3 0,3 Energibesparende foranstaltninger 4,0 4,0 VitaPark, Vokseværket 2,5 2,5 Vedligeholdelse af bygninger 1,7 1,7 Byggemodning/salg af jord 7,0 11,9-4,9 Salg af jord til almene familieboliger 14,8-14,8 Anlæg i alt 59,0 26,7 32,3 Afdrag på gæld til Odder Spildevand a/s 1,4 1,4 Afdrag på lån/udlån 17,2 17,2 Låneoptagelse til anlæg mm 9,5-9,5 Kommunal andel almene familieboliger 7,4 7,4 Finansforskydninger -6,3-6,3 Lån og fi nansforskydninger 19,6 9,5 10,2 Samlet resultat 1.547, ,9 0,0 Personskatten er fastsat uændret til 25,1 procent Grundskyldspromillen er fastsat uændret til 30,32 Grundskyldspromillen på produktionsjord er fastsat uændret til 7,2 Kirkeskatten er fastsat uændret til 1,0

5 Nøgletal Skatteprocenter: Kommunen 24,9 24,9 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Staten (bundskat) 5,04 3,76 3,67 4,64 5,64 6,83 8,08 Sundhedsskat 8,0 8,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Grundskyldspromille 27,4 27,4 30,32 30,32 30,32 30,32 30,32 Befolkningstal pr. 1. januar Indvandrere og efterkommere pr Dagplejebørn (0-2 årige) Dagpleje, privat (0-5 årige) Integrerede pladser og vuggestue (0-5 årige) Børnehavepladser (3-5 årige) Private vuggestuepladser Private børnehavepladser Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Skolefritidsordningspl. i private skoler Fritidscenterpladser og klubpladser Plejeboliger og friplejeboliger Korttidspladser og akutpladser Daghjemspladser Skoler Privatskoler Antal børnehaveklasseelever Antal normalklasseelever (1-10 kl.) Antal elever i privatskoler Elever på efterskoler Fabos, botilbud

6 Nøgletal 6 Odder kommunes størrelse i km 2 223,7 Kystlængde i kilometer 94,4 Indbyggere pr. km 2 98 Indbyggere pr. km 2 i hele landet 132 Beboede boliger i Sommerhuse i Beboede boliger opført før år Sommerhus anvendt til helårsbeboelse 211 Kilometer veje i Odder Kommune 379 Kilometer veje i hele landet Indbyggere i Odder by Indbyggere i Hou by Indbyggere i Saksild by 778 Indbyggere i Gylling by 645 Indbyggere i Ørting by 637 Indbyggere i Hundslund by 502 Indbyggere i Boulstrup by 379 Indbyggere på Tunø 109 Indbyggere i Region Midtjylland Indbyggertal i hele landet Indvandrede til Odder Kommune i Udvandrede fra Odder Kommune i A-skattepligtig indkomst for kvinder i A-skattepligtig indkomst for mænd i Tilskadekomne ved trafi kuheld i 2013 i Odder km. 6 Dræbte ved trafi kuheld i 2013 i Odder km. 0 Antal fødsler i Antal dødsfald i Folkepensionister i Førtidspensionister i Skatteydere i Kommunale børnepasningspladser for førskolebørn 959 Skolebørn i kommunale skoler 2014/ Skolebørn i private skoler og efterskoler 989 Antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune Arbejdspladser i Odder kommune Skov i hektar i Skov i hektar i Antal kirker i Odder Kommune 14 Antal årsværk (helårsansatte) ved Odder Kommune Omsætningen i Odder Kommune i mio. kr. i Odder Kommunes egenkapital i kr. pr. indbygger Befolkningstal: Mænd Kvinder Indvandrere og efterkommere i Odder Kommune 5,4 % Indvandrere og efterkommere i hele landet 10,7 % Aldersstrukturen i Odder Kommune (procent): 0-5 årige, faldende 6,0 % 6-16 årige, faldende 15,0 % årige, faldende 58,7 % årige, stigende 12,0 % 75 årige og derover, stigende 8,3 % Erhvervsfrekvens for personer i alderen år: 79,4 % Mænd, faldende 79,4 % Kvinder, faldende 74,0 % Middellevealder: Odder Kommune 80,8 % Hele landet 79,4 % Fødelsfrekvens i Odder Kommune Antal levendefødte pr indbyggere ,7 % ,3 % ,5 % ,3 % ,9 % ,3 % ,8 %

7 Hvad koster det i 2015 Bruger- Bruger- Udgift betaling betaling i % af udgift Vuggestue (0-2 år) pr. plads Dagpleje (0-2 år) pr. plads Børnehave (3-5 år) pr. plads Folkeskolen pr. elev Ældreområdet pr. person over 66 år Fritidscenter pr. plads Skolefritidsordning pr. plads Indkomstoverførsler pr. indbygger Sundhedsplejen pr. 0-årige Vanskeligt stillede børn og unge pr. person under 18 år Sne- og glatførebekæmpelse pr. kilometer vej Voksne handicappede pr. person år Administration pr. indbygger Sundhed pr. indbygger Tandplejen pr. person under 18 år Veje og grønne områder pr. indbygger Fritid og kultur pr. indbygger Kollektiv trafi k og havne pr. indbygger Bibliotek pr. indbygger Byråd og politiske udvalg og råd pr. indbygger Redningsberedskab pr. indbygger

8 Det vedtagne budget for 2015 og Odder Kommunes vision Budgettet for 2015 blev vedtaget den 6. oktober 2014 af 17 ud af byrådets 19, og indeholder en uændret personskatteprocent på 25,1, uændret grundskyldspromille på 30,32 og uændret kirkeskatteprocent på 1,0. Anlægsbudgettet er på 59,0 mio. kr. Driftsudgifterne udgør netto mio. kr. fordelt på: serviceudgifter på 945 mio. kr., indkomstoverførsler på 222 mio. kr. og dagpenge til de forsikrede ledige på 46 mio. kr. Budget 2015 i hovedtal Mio. kr. Skatter -986,1 Generelle tilskud fra staten -258,5 Serviceudgifter 945,0 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige 268,0 Renteudgifter 4,2 Budgetforbedringspuljen til anlæg -15,2 Driftsoverskud -42,6 Anlægsudgifter 59,0 Anlægsindtægter -26,6 Låneoptagelse -9,5 Afdrag på lån 18,6 Finansforskydninger 1,1 Resultat efter anvendelse af budgetforbedringspuljen 0,0 Jordforsyningsområdet forventes at give et nettooverskud på 4,9 mio. kr. Der forventes udført byggemodning for 7,0 mio. kr., mens indtægterne fra salg af jord og bygninger forventes at udgøre 11,9 mio. kr. Odder Kommunes vision Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et aktivt og sundt liv I Odder Kommune er livet kendetegnet ved tryghed og nærhed I Odder Kommune bidrager alle til eget liv og til fællesskabet Odder Kommune skaber gode betingelser for vækst gennem målrettede indsatser og ved at udvikle samarbejdet med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner I Odder Kommune ydes en effektiv erhvervsservice og kommunen er kendt som et godt sted at etablere og drive virksomhed I Odder Kommune har det lokale erhvervsliv den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer I Odder Kommune opleves befolkningstilvækst Odder Kommune skaber økonomisk udvikling gennem mod, inddragelse og udsyn I Odder Kommune fi ndes der en sund og balanceret økonomi I Odder Kommune skabes der rum for udvikling gennem optimering og rationalisering I Odder Kommune investeres der i udviklingen af velfærdssamfundet Se hele visionsbeskrivelsen på Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer, som administreres af Økonomiudvalget: Budgetforbedringspulje kr. Udviklingspulje kr. Markedsføringspulje kr. Landdistriktspulje kr. 8

9 Fordeling af børn på de enkelte skoler Parkvejens skole Skovbakkeskolen Vestermarkskolen Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Saksild Skole Tunø (del af Hou Skole) klasser Randlev Skole lukket lukket lukket lukket Ørting Skole lukket lukket lukket lukket Kommunale skoler Odder lille friskole Rathlouskolen Randlevskolen Margrethelystskolen Elever i alt Børn fra andre kommuner er ikke medregnet. Børn i specialklasser mm indgår. Elevtallet i de 4 private skoler er elever med bopæl i Odder Kommune. 9

10 Kommuner i Region Midtjylland 10

11 Skatten i Odder Kommune og kommuner i Region Midtjylland Kommune i Region Midtjylland Skatteprocent Samsø 26,0 Syddjurs 25,9 Viborg 25,7 Skanderborg 25,7 Favrskov 25,7 Randers 25,6 Ikast-Brande 25,6 Silkeborg 25,5 Skive 25,5 Hedensted 25,4 Holstebro 25,3 Horsens 25,2 Lemvig 25,2 Odder 25,1 Norddjurs 25,1 Ringkøbing-Skjern 25,0 Herning 24,9 Struer 24,9 Århus 24,4 Kommune Grundskylds- Region Midtjylland promille * Norddjurs 34,00 Syddjurs 33,80 Ringkøbing-Skjern 31,00 Samsø 30,75 Odder 30,32 Silkeborg 28,26 Lemvig 28,00 Randers 27,93 Skanderborg 24,66 Århus 24,58 Favrskov 24,32 Holsterbro 24,12 Viborg 23,70 Struer 22,90 Horsens 22,56 Skive 20,68 Herning 20,53 Ikast-Brande 20,35 Hedensted 18,00 Skattesatser i procent Kommuneskat i Odder Kommune 24,90 24,90 25,10 25,10 25,10 25,10 Sundhedsbidrag 8,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Kommunal/regional skat 32,90 32,90 32,10 31,10 30,10 29,10 Bundskat* 5,04 3,67 4,64 5,64 6,83 8,08 Mellemskat* afskaffet fra ,00 Topskat* 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Nedslag i topskat -0,07-0,24-0,24-0,23-0,23 Højest mulig skatte% af sidst tjent kr. 58,94 51,50 51,50 51,50 51,70 51,95 Kirkeskat 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Højeste skatteprocent inkl. kirkeskat 59,94 52,50 52,50 52,50 52,70 52,95 AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 *Statsskat Landsgennemsnit 24,90 Landsgennemsnit 26,25 *) For produktionsjord kan grundskyldspromillen maksimalt udgøre 7,2 11

12 Skatteprocenter Kirkeskat Skatteprocent Grundskyldspromille Odder kommune Hele landet Odder kommune Hele landet ,2 19,6 7,50 11, ,2 19,6 7,00 11, ,2 19,7 7,00 11, ,2 19,8 7,00 11, ,7 19,9 7,00 11, ,1 20,2 10,50 12, ,1 20,4 10,50 12, ,1 20,5 13,50 13, ,1 20,6 13,50 13, ,1 20,7 13,50 13, ,1 20,7 13,50 13, ,1 20,7 13,50 13, ,1 20,7 13,50 13, ,4 20,8 13,50 13, ,4 20,8 13,50 13, ,12 24,6 23,50 23, ,9 24,8 27,50 25, ,9 24,8 27,40 25, ,9 24,9 27,40 25, ,1 24,9 30,32 26, ,1 24,9 30,32 26, ,1 24,9 30,32 26, ,1 24,9 30,32 26, ,1 24,9 30,32 26,17 Kirkeskatten i 2015 er på 1% Kirkeskat betales af medlemmer af folkekirken Medlem Ikke medlem Odder Halling Saksild Hundslund Gylling Ørting Bjerager Randlev Gosmer Falling Torrild Nølev Alrø Tunø Astrup 13 0 Hvilsted 8 3 Uden placerbar adresse I alt pr I alt pr i procent 85,2 14,8 Hvert medlem betaler i gennemsnit kr. i kirkeskat Den samlede kirkeskat udgør 29 mio. kr. i 2015 Den landsgennemsnitlige kirkeskatteprocent udgør 0,88 % for medlemmer af folkekirken. Stigning i skatteprocent og grundskyldspromille fra 2006 til 2007 skyldes alene kommunalreformen hvor amterne blev nedlagt, og en del af den amtskommunale beskatning blev overført til kommunerne. Odder Kommunes skatteprocent blev som følge af kommunalreformen forhøjet med 3,72 % og grundskyldspromillen med

13 Uddrag af kommunale takster inkl. moms 2015 Spildevand Vandafl edningsbidrag pr. m3 26,88 Fast årlig afgift 625,00 Tilslutningsbidrag ,00 Renovation Helårsbeboelse 14. dagstømning 190l ,75 Papirindsamling pr. helårsbeboelse 166,25 Sommer-/ fritidshuse 190l. 610,00 Genbrugsbidrag pr. helårsbeboelse 1.136,25 Genbrugsbidrag sommer-/fritidshuse 656,25 Pasning af børn pr. måned Dagpleje 0-2 årige Vuggestue Børnehaver Børnehaveplads 37,5 timer Kommunal frokostordning i daginstitutioner 432 Fritidscenter 807 Skolefritidsordning Skolefritidsordning - morgentilsyn 135 Ældreområdet Fuldkost i plejebolig pr. måned Leje af linned pr. måned 97 Vask af linned og tøj pr. måned 387 Andre Sundhedskort 185 Biblioteket for sent afl evering af bog 10 Tunøfærgen retur 188 Pas under 18 år 115/141 Pas fra 18 til 64 år 626 Pas fra 65 år 376 Nyt kørekort

14 Fordeling af drifts- og anlægsudgifter i 2015 på udgiftsarter : Finansudgifter 2: Tilskud til foreninger, haller m.fl 3: Overførsel til personer (sociale ydelser) 4: Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 5: Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 6: Fødevarer, energi og anskaffelser 7: Lønninger Fordeling af drifts- og anlægsudgifterne i 2015 på udgiftsarter Mio.kr. Procent Lønninger 599,1 38,7 Fødevarer, energi og anskaffelser 52,6 3,4 Reparation, vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 251,4 16,2 Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 181,0 11,7 Overførsel til personer (sociale ydelser) 385,9 24,9 Tilskud til foreninger, haller m.fl 32,6 2,1 Finansudgifter 45,3 2,9 I alt 1547,9 100,0 14

15 Anlæg og bygningsvedligeholdelse 2015 Udgifter Indtægter I alt samtlige udvalg Miljø- og Teknikudvalget Renovering af Handelsfagskolen Energihandleplan Klimastrategi Vedligeholdelse af veje Færdiggørelse af byggegrunde i Odder vest Vestlig forbindelsesvej Pulje til landsbyfornyelse Byggemodningsramme I alt Børn-, Unge- og Kulturudvalget Ny daginstitution ved Skovbakkeskolen Flytning af tandplejen til VitaPark Skovbakkeskolen PCB undersøgelser I alt Social-, Sundheds- og Beskæftigelseudvalget Ålykkecentret nyt tag I alt Økonomiudvalget VitaPark Odder Salg af grunde I alt Resultat Vedligeholdelsesarbejder og engangsudgifter Udgifter Nedbrydning af Mejerivej Vestermarkskolen, udbedring af mangler i f.m. 5-års eftersyn Vennelund, etablering af vuggestueenhed Etablering af gæstehus i dagplejen i Odder by / ungdomshus Gæstedagpleje i de fi re landsbyordninger Udskiftning af nødkald hos borgere i eget hjem Udskiftning af træer i Rathlousdal Allé Vedligeholdelse af cykelstier Løbende vedligeholdelse af vejafvandingsledninger Renovering af offentlige toiletter Bymiljø i Odder by/forskønnelse/udvikling Afl evering af dokumenter til Statens Arkiver Ungdomsskolen, renovering af elevtoiletter Teleslynge til Byrådssalen Renovering af veje og slidlag Broer Fortove og stier Ramme til indvendig bygningsvedligeholdelse Ramme til udvendig bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse VitaPark Obligatoriske selvbetjeningsløsninger (IT-anskaffelser) I alt

16 Antal indbyggere i Odder Kommune den efter statsborgerskab Danmark Tyskland 90 Rumænien 81 Syrien 79 Storbritannien 64 Polen 54 Tyrkiet 49 Irak 48 Ukraine 47 Litauen 43 Norge 43 Iran 36 Sverige 26 Nederlandene 24 Thailand 22 Vietnam 21 Somalia 20 Afghanistan 17 Slovakiet 13 Filippinerne 12 Japan 12 Island 11 USA 11 Frankrig 9 Irland 9 Jugoslavien 9 Ungarn 9 Statsløs 9 Rusland 8 Schweiz 8 Bosnien-Hercegovina 6 Hviderusland 6 16 Uganda 6 Israel 6 Italien 5 Montenegro 5 Letland 4 Spanien 4 Indien 4 Finland 3 Portugal 3 Tjekkiet 3 Ghana 3 Brasilien 3 Kina 3 Nepal 3 Australien 3 Bulgarien 2 Grækenland 2 Kroatien 2 Slovenien 2 Østrig 2 Egypten 2 Nigeria 2 Tanzania 2 Canada 2 Mongoliet 2 Cypern 1 Jugoslavien, 1 Forbundsrepublikken Luxembourg 1 Moldova 1 Etiopien 1 Gambia 1 Madagaskar 1 Sydafrika 1 Zambia 1 Argentina 1 Chile 1 Nicaragua 1 Indonesien 1 Jordan 1 Malaysia 1 Pakistan 1 Sydkorea 1 Taiwan 1 New Zealand 1 I alt Antal med andet statsborgerskab 993 end dansk

17 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling Befolkningen 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilfl yttede Frafl yttede Nettotilfl yttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Korrektioner Befolkningstilvækst Befolkningen 31. december Befolkningstilvækst i procent 0,7 1,3 1,2 1,6 0,7 1,3 0,9 0,6 0,4 0,1 0,6 0,6-0,5 0,2-0,1 Befolkningstilvækst hele landet 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 Hele landet

18 Arbejdspladser, beskæftigelse og pendling Antal arbejdspladser og beskæftigede Arbejdspladser Beskæftigede Indpendlere Udpendlere Indpendlingsfrekvens i ,9 Udpendlingsfrekvens i ,6 En indpendler er en person, der bor i en anden kommune, men arbejder i Odder Kommune. Indpendlingsfrekvensen er defi neret som beskæftigede indpendlere i procent af antal personer med arbejdssted i Odder Kommune. En udpendler er en person, der bor i Odder Kommune, men arbejder i en anden kommune. Udpendlingsfrekvensen er defi neret som beskæftigede udpendlere i procent af antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune. Pendling opdelt på brancer Indpendling Udpendling Frekvens Frekvens Landbrug 19,4 8,1 Industri og forsyning 32,0 59,4 Bygge og anlæg 24,3 42,6 Handel og transport 29,6 51,9 Information og kommunikation 23,8 82,1 Finansiering og forsikring 43,8 80,0 Ejendomshandel og udlejning 18,8 45,7 Erhvervsservice 23,5 51,3 Offentlige arbejdsområder 35,9 52,2 Kultur, fritid og anden service 19,2 48,9 18

19 Resultat af kommunalvalg 2013 Resultatet af valg til Byråd den 19. november 2013 for perioden Parti Stemmetal Procenter Antal pladser i Byrådet V Venstre ,9 8 A Socialdemokraterne ,4 4 C Det Konservative Folkeparti ,5 2 F SF - Socialistisk Folkeparti ,0 2 O Dansk Folkeparti 874 6,6 1 B Det Radikale Venstre 685 5,2 1 Ø Enhedslisten 656 5,0 1 L Kultur- og Miljølisten 327 2,5 0 I Liberal Alliance 176 1,3 0 J Jørgensen Listen 79 0,6 0 I alt Personlige stemmer for de personer som er valgt til Byrådet. Medlemmerne er oplistet i den rækkefølge, de er valgt med det personlige stemmetal. 1. Uffe Jensen, Venstre 1952 stemmer 2. Elvin J. Hansen, Soc.dem. 958 stemmer 3. Sanne Rubinke, SF 537 stemmer 4. Hanne Appel, Venstre 328 stemmer 5. Niels Rosenberg, Konservative 663 stemmer 6. Anne Bonefeld, Venstre 325 stemmer 7. Ole Lauth, Soc.dem. 383 stemmer 8. Kresten Bjerre, Rad. 278 stemmer 9. Ole Lyngby Pedersen, Venstre 232 stemmer 10. John Rosenhøj, Dansk Folkeparti 293 stemmer 11. Lars Grønlund, Soc.dem. 316 stemmer 12. Hans Hammann, Venstre 188 stemmer 13. Jens Erik Buur, Enhedslisten* 92 stemmer 14. Torben Sørensen, Venstre 184 stemmer 15. Lone Jakobi, Soc.dem 313 stemmer 16. Mette Klougart, Venstre 172 stemmer 17. Jacob Taul, Konservative 82 stemmer 18. Marianne Hundebøll, SF 102 stemmer 19. Bjarne Pedersen, Venstre 163 stemmer * Jens Erik Buur er afl øst af Ditte Marie Thejsen 19

20 Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Telefonen er åben alle hverdage fra kl Rådhuset Rådhusgade Odder Tlf Fax BRUHN Grafisk ApS

Befolkningstilvækst 2001 til 2013

Befolkningstilvækst 2001 til 2013 Nøgletal 2014 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2014 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed,

Læs mere

Befolkningstilvækst 2001 til 2010

Befolkningstilvækst 2001 til 2010 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2011 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

2006: 137 2007: 93 2008: 31

2006: 137 2007: 93 2008: 31 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2013 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved

Læs mere

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune.

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. 1. Befolkningstilvækst 2007-2016 2. Fødselsoverskud, nettotilflytning fra andre kommuner, nettoindvandring og interne flytninger

Læs mere

Befolkningstilvækst 2001 til 2010

Befolkningstilvækst 2001 til 2010 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2012 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved

Læs mere

Med denne nøgletalsfolder ønsker Byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2010 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune.

Med denne nøgletalsfolder ønsker Byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2010 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Med denne nøgletalsfolder ønsker Byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2010 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kom munale virksomhed, kan du

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Borgmester og Udvalg. Odder Kommune

Borgmester og Udvalg. Odder Kommune Nøgletal 2009 Med denne nøgletalsfolder ønsker Byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2009 og andre statistiske oplysninger om Odder. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper

Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Page description: Når folk har forventninger til hvordan en eller flere forskellige grupper er eller opfører sig, så

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. januar 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere