Befolkningstilvækst 2001 til 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningstilvækst 2001 til 2014"

Transkript

1 Nøgletal 2015 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2015 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved at henvende dig til kommunen enten elektronisk eller ved henvendelse til Rådhuset få udleveret budgettet for Budgettet kan også læses på Rådhuset, biblioteket eller

2 Befolkningstilvækst 2001 til : : : : : : : : : : : : : : 135 2

3 Borgmester og Udvalg Borgmester Uffe Jensen Venstre 1. viceborgmester Niels Rosenberg Konservative 2. viceborgmester Lars Grønlund Socialdemokraterne Økonomiudvalg Formand Uffe Jensen Venstre Niels Rosenberg Konservative Lars Grønlund Socialdemokraterne Elvin J. Hansen Socialdemokraterne Bjarne Pedersen Venstre Miljø- og Teknikudvalget Formand Elvin J. Hansen Socialdemokraterne Næstformand Jakob Taul Konservative Ole Lyngby Pedersen Venstre Hans Hammann Venstre Mette Lund Klougart Venstre John Rosenhøj Dansk Folkeparti Ditte Marie Thejsen Enhedslisten Børn-, Unge- og Kulturudvalget Formand Anne Bonefeld Venstre Næstformand Kresten Bjerre Radikale Hanne Appel Venstre Jakob Taul Konservative Lars Grønlund Socialdemokraterne Lone Jakobi Socialdemokraterne Marianne Hundebøll SF Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse Formand Niels Rosenberg Konservative Næstformand Ole Lauth Socialdemokraterne Torben Sørensen Venstre Bjarne Pedersen Venstre John Rosenhøj Dansk Folkeparti Lone Jakobi Socialdemokraterne Sanne Rubinke SF 3

4 Odder Kommunes budget for 2015 Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Skatter, tilskud og udligning Indkomstskatter 0,7 849,3-848,6 Ejendomsskatter 132,9-132,9 Selskabsskat 4,6-4,6 Generelle tilskud fra staten 18,0 276,5-258,5 Skatter, tilskud og udligning i alt 18, , ,6 Drift: Indkomstoverførsler 393,7 125,7 268,0 Folkeskoler 208,7 14,0 194,7 Ældreområdet 200,6 15,0 185,6 Administration 114,2 2,7 111,5 Sundhed 93,4 0,2 93,2 Voksne handicappede 107,9 21,0 86,9 Børnepasning 106,0 22,8 83,2 Børne- og Familiecenter 83,4 5,6 77,8 Veje og grønne områder 33,2 0,9 32,3 Fritid, bibliotek og kultur 30,3 2,4 27,9 Økonomi og konsolidering 20,6 20,6 Kollektiv trafi k og havne 17,9 11,3 6,6 Byråd 5,7 5,7 Udlejning og bygningsvedligeholdelse 11,6 7,0 4,6 Redningsberedskab 5,4 1,6 3,8 Arbejdsmarked 3,3 3,3 Vækst og udvikling 2,5 2,5 Miljø 3,2 0,7 2,5 Erhversvfremme og turisme 2,3 2,3 Drift i alt 1.443,9 230, ,0 Renter 6,6 2,4 4,2 Budgetforbedringspuljen 15,2-15,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 1.469, ,8-42,6 (Nettokolonnen: positivt tal angiver udgift, negativt tal angiver indtægt) 4 Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Anlæg Skoler 21,3 21,3 Daginstitutioner 4,2 4,2 Veje 18,0 18,0 Pulje til landsbyfornyelse 0,3 0,3 Energibesparende foranstaltninger 4,0 4,0 VitaPark, Vokseværket 2,5 2,5 Vedligeholdelse af bygninger 1,7 1,7 Byggemodning/salg af jord 7,0 11,9-4,9 Salg af jord til almene familieboliger 14,8-14,8 Anlæg i alt 59,0 26,7 32,3 Afdrag på gæld til Odder Spildevand a/s 1,4 1,4 Afdrag på lån/udlån 17,2 17,2 Låneoptagelse til anlæg mm 9,5-9,5 Kommunal andel almene familieboliger 7,4 7,4 Finansforskydninger -6,3-6,3 Lån og fi nansforskydninger 19,6 9,5 10,2 Samlet resultat 1.547, ,9 0,0 Personskatten er fastsat uændret til 25,1 procent Grundskyldspromillen er fastsat uændret til 30,32 Grundskyldspromillen på produktionsjord er fastsat uændret til 7,2 Kirkeskatten er fastsat uændret til 1,0

5 Nøgletal Skatteprocenter: Kommunen 24,9 24,9 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Staten (bundskat) 5,04 3,76 3,67 4,64 5,64 6,83 8,08 Sundhedsskat 8,0 8,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Grundskyldspromille 27,4 27,4 30,32 30,32 30,32 30,32 30,32 Befolkningstal pr. 1. januar Indvandrere og efterkommere pr Dagplejebørn (0-2 årige) Dagpleje, privat (0-5 årige) Integrerede pladser og vuggestue (0-5 årige) Børnehavepladser (3-5 årige) Private vuggestuepladser Private børnehavepladser Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Skolefritidsordningspl. i private skoler Fritidscenterpladser og klubpladser Plejeboliger og friplejeboliger Korttidspladser og akutpladser Daghjemspladser Skoler Privatskoler Antal børnehaveklasseelever Antal normalklasseelever (1-10 kl.) Antal elever i privatskoler Elever på efterskoler Fabos, botilbud

6 Nøgletal 6 Odder kommunes størrelse i km 2 223,7 Kystlængde i kilometer 94,4 Indbyggere pr. km 2 98 Indbyggere pr. km 2 i hele landet 132 Beboede boliger i Sommerhuse i Beboede boliger opført før år Sommerhus anvendt til helårsbeboelse 211 Kilometer veje i Odder Kommune 379 Kilometer veje i hele landet Indbyggere i Odder by Indbyggere i Hou by Indbyggere i Saksild by 778 Indbyggere i Gylling by 645 Indbyggere i Ørting by 637 Indbyggere i Hundslund by 502 Indbyggere i Boulstrup by 379 Indbyggere på Tunø 109 Indbyggere i Region Midtjylland Indbyggertal i hele landet Indvandrede til Odder Kommune i Udvandrede fra Odder Kommune i A-skattepligtig indkomst for kvinder i A-skattepligtig indkomst for mænd i Tilskadekomne ved trafi kuheld i 2013 i Odder km. 6 Dræbte ved trafi kuheld i 2013 i Odder km. 0 Antal fødsler i Antal dødsfald i Folkepensionister i Førtidspensionister i Skatteydere i Kommunale børnepasningspladser for førskolebørn 959 Skolebørn i kommunale skoler 2014/ Skolebørn i private skoler og efterskoler 989 Antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune Arbejdspladser i Odder kommune Skov i hektar i Skov i hektar i Antal kirker i Odder Kommune 14 Antal årsværk (helårsansatte) ved Odder Kommune Omsætningen i Odder Kommune i mio. kr. i Odder Kommunes egenkapital i kr. pr. indbygger Befolkningstal: Mænd Kvinder Indvandrere og efterkommere i Odder Kommune 5,4 % Indvandrere og efterkommere i hele landet 10,7 % Aldersstrukturen i Odder Kommune (procent): 0-5 årige, faldende 6,0 % 6-16 årige, faldende 15,0 % årige, faldende 58,7 % årige, stigende 12,0 % 75 årige og derover, stigende 8,3 % Erhvervsfrekvens for personer i alderen år: 79,4 % Mænd, faldende 79,4 % Kvinder, faldende 74,0 % Middellevealder: Odder Kommune 80,8 % Hele landet 79,4 % Fødelsfrekvens i Odder Kommune Antal levendefødte pr indbyggere ,7 % ,3 % ,5 % ,3 % ,9 % ,3 % ,8 %

7 Hvad koster det i 2015 Bruger- Bruger- Udgift betaling betaling i % af udgift Vuggestue (0-2 år) pr. plads Dagpleje (0-2 år) pr. plads Børnehave (3-5 år) pr. plads Folkeskolen pr. elev Ældreområdet pr. person over 66 år Fritidscenter pr. plads Skolefritidsordning pr. plads Indkomstoverførsler pr. indbygger Sundhedsplejen pr. 0-årige Vanskeligt stillede børn og unge pr. person under 18 år Sne- og glatførebekæmpelse pr. kilometer vej Voksne handicappede pr. person år Administration pr. indbygger Sundhed pr. indbygger Tandplejen pr. person under 18 år Veje og grønne områder pr. indbygger Fritid og kultur pr. indbygger Kollektiv trafi k og havne pr. indbygger Bibliotek pr. indbygger Byråd og politiske udvalg og råd pr. indbygger Redningsberedskab pr. indbygger

8 Det vedtagne budget for 2015 og Odder Kommunes vision Budgettet for 2015 blev vedtaget den 6. oktober 2014 af 17 ud af byrådets 19, og indeholder en uændret personskatteprocent på 25,1, uændret grundskyldspromille på 30,32 og uændret kirkeskatteprocent på 1,0. Anlægsbudgettet er på 59,0 mio. kr. Driftsudgifterne udgør netto mio. kr. fordelt på: serviceudgifter på 945 mio. kr., indkomstoverførsler på 222 mio. kr. og dagpenge til de forsikrede ledige på 46 mio. kr. Budget 2015 i hovedtal Mio. kr. Skatter -986,1 Generelle tilskud fra staten -258,5 Serviceudgifter 945,0 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige 268,0 Renteudgifter 4,2 Budgetforbedringspuljen til anlæg -15,2 Driftsoverskud -42,6 Anlægsudgifter 59,0 Anlægsindtægter -26,6 Låneoptagelse -9,5 Afdrag på lån 18,6 Finansforskydninger 1,1 Resultat efter anvendelse af budgetforbedringspuljen 0,0 Jordforsyningsområdet forventes at give et nettooverskud på 4,9 mio. kr. Der forventes udført byggemodning for 7,0 mio. kr., mens indtægterne fra salg af jord og bygninger forventes at udgøre 11,9 mio. kr. Odder Kommunes vision Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et aktivt og sundt liv I Odder Kommune er livet kendetegnet ved tryghed og nærhed I Odder Kommune bidrager alle til eget liv og til fællesskabet Odder Kommune skaber gode betingelser for vækst gennem målrettede indsatser og ved at udvikle samarbejdet med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner I Odder Kommune ydes en effektiv erhvervsservice og kommunen er kendt som et godt sted at etablere og drive virksomhed I Odder Kommune har det lokale erhvervsliv den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer I Odder Kommune opleves befolkningstilvækst Odder Kommune skaber økonomisk udvikling gennem mod, inddragelse og udsyn I Odder Kommune fi ndes der en sund og balanceret økonomi I Odder Kommune skabes der rum for udvikling gennem optimering og rationalisering I Odder Kommune investeres der i udviklingen af velfærdssamfundet Se hele visionsbeskrivelsen på Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer, som administreres af Økonomiudvalget: Budgetforbedringspulje kr. Udviklingspulje kr. Markedsføringspulje kr. Landdistriktspulje kr. 8

9 Fordeling af børn på de enkelte skoler Parkvejens skole Skovbakkeskolen Vestermarkskolen Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Saksild Skole Tunø (del af Hou Skole) klasser Randlev Skole lukket lukket lukket lukket Ørting Skole lukket lukket lukket lukket Kommunale skoler Odder lille friskole Rathlouskolen Randlevskolen Margrethelystskolen Elever i alt Børn fra andre kommuner er ikke medregnet. Børn i specialklasser mm indgår. Elevtallet i de 4 private skoler er elever med bopæl i Odder Kommune. 9

10 Kommuner i Region Midtjylland 10

11 Skatten i Odder Kommune og kommuner i Region Midtjylland Kommune i Region Midtjylland Skatteprocent Samsø 26,0 Syddjurs 25,9 Viborg 25,7 Skanderborg 25,7 Favrskov 25,7 Randers 25,6 Ikast-Brande 25,6 Silkeborg 25,5 Skive 25,5 Hedensted 25,4 Holstebro 25,3 Horsens 25,2 Lemvig 25,2 Odder 25,1 Norddjurs 25,1 Ringkøbing-Skjern 25,0 Herning 24,9 Struer 24,9 Århus 24,4 Kommune Grundskylds- Region Midtjylland promille * Norddjurs 34,00 Syddjurs 33,80 Ringkøbing-Skjern 31,00 Samsø 30,75 Odder 30,32 Silkeborg 28,26 Lemvig 28,00 Randers 27,93 Skanderborg 24,66 Århus 24,58 Favrskov 24,32 Holsterbro 24,12 Viborg 23,70 Struer 22,90 Horsens 22,56 Skive 20,68 Herning 20,53 Ikast-Brande 20,35 Hedensted 18,00 Skattesatser i procent Kommuneskat i Odder Kommune 24,90 24,90 25,10 25,10 25,10 25,10 Sundhedsbidrag 8,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Kommunal/regional skat 32,90 32,90 32,10 31,10 30,10 29,10 Bundskat* 5,04 3,67 4,64 5,64 6,83 8,08 Mellemskat* afskaffet fra ,00 Topskat* 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Nedslag i topskat -0,07-0,24-0,24-0,23-0,23 Højest mulig skatte% af sidst tjent kr. 58,94 51,50 51,50 51,50 51,70 51,95 Kirkeskat 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Højeste skatteprocent inkl. kirkeskat 59,94 52,50 52,50 52,50 52,70 52,95 AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 *Statsskat Landsgennemsnit 24,90 Landsgennemsnit 26,25 *) For produktionsjord kan grundskyldspromillen maksimalt udgøre 7,2 11

12 Skatteprocenter Kirkeskat Skatteprocent Grundskyldspromille Odder kommune Hele landet Odder kommune Hele landet ,2 19,6 7,50 11, ,2 19,6 7,00 11, ,2 19,7 7,00 11, ,2 19,8 7,00 11, ,7 19,9 7,00 11, ,1 20,2 10,50 12, ,1 20,4 10,50 12, ,1 20,5 13,50 13, ,1 20,6 13,50 13, ,1 20,7 13,50 13, ,1 20,7 13,50 13, ,1 20,7 13,50 13, ,1 20,7 13,50 13, ,4 20,8 13,50 13, ,4 20,8 13,50 13, ,12 24,6 23,50 23, ,9 24,8 27,50 25, ,9 24,8 27,40 25, ,9 24,9 27,40 25, ,1 24,9 30,32 26, ,1 24,9 30,32 26, ,1 24,9 30,32 26, ,1 24,9 30,32 26, ,1 24,9 30,32 26,17 Kirkeskatten i 2015 er på 1% Kirkeskat betales af medlemmer af folkekirken Medlem Ikke medlem Odder Halling Saksild Hundslund Gylling Ørting Bjerager Randlev Gosmer Falling Torrild Nølev Alrø Tunø Astrup 13 0 Hvilsted 8 3 Uden placerbar adresse I alt pr I alt pr i procent 85,2 14,8 Hvert medlem betaler i gennemsnit kr. i kirkeskat Den samlede kirkeskat udgør 29 mio. kr. i 2015 Den landsgennemsnitlige kirkeskatteprocent udgør 0,88 % for medlemmer af folkekirken. Stigning i skatteprocent og grundskyldspromille fra 2006 til 2007 skyldes alene kommunalreformen hvor amterne blev nedlagt, og en del af den amtskommunale beskatning blev overført til kommunerne. Odder Kommunes skatteprocent blev som følge af kommunalreformen forhøjet med 3,72 % og grundskyldspromillen med

13 Uddrag af kommunale takster inkl. moms 2015 Spildevand Vandafl edningsbidrag pr. m3 26,88 Fast årlig afgift 625,00 Tilslutningsbidrag ,00 Renovation Helårsbeboelse 14. dagstømning 190l ,75 Papirindsamling pr. helårsbeboelse 166,25 Sommer-/ fritidshuse 190l. 610,00 Genbrugsbidrag pr. helårsbeboelse 1.136,25 Genbrugsbidrag sommer-/fritidshuse 656,25 Pasning af børn pr. måned Dagpleje 0-2 årige Vuggestue Børnehaver Børnehaveplads 37,5 timer Kommunal frokostordning i daginstitutioner 432 Fritidscenter 807 Skolefritidsordning Skolefritidsordning - morgentilsyn 135 Ældreområdet Fuldkost i plejebolig pr. måned Leje af linned pr. måned 97 Vask af linned og tøj pr. måned 387 Andre Sundhedskort 185 Biblioteket for sent afl evering af bog 10 Tunøfærgen retur 188 Pas under 18 år 115/141 Pas fra 18 til 64 år 626 Pas fra 65 år 376 Nyt kørekort

14 Fordeling af drifts- og anlægsudgifter i 2015 på udgiftsarter : Finansudgifter 2: Tilskud til foreninger, haller m.fl 3: Overførsel til personer (sociale ydelser) 4: Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 5: Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 6: Fødevarer, energi og anskaffelser 7: Lønninger Fordeling af drifts- og anlægsudgifterne i 2015 på udgiftsarter Mio.kr. Procent Lønninger 599,1 38,7 Fødevarer, energi og anskaffelser 52,6 3,4 Reparation, vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 251,4 16,2 Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 181,0 11,7 Overførsel til personer (sociale ydelser) 385,9 24,9 Tilskud til foreninger, haller m.fl 32,6 2,1 Finansudgifter 45,3 2,9 I alt 1547,9 100,0 14

15 Anlæg og bygningsvedligeholdelse 2015 Udgifter Indtægter I alt samtlige udvalg Miljø- og Teknikudvalget Renovering af Handelsfagskolen Energihandleplan Klimastrategi Vedligeholdelse af veje Færdiggørelse af byggegrunde i Odder vest Vestlig forbindelsesvej Pulje til landsbyfornyelse Byggemodningsramme I alt Børn-, Unge- og Kulturudvalget Ny daginstitution ved Skovbakkeskolen Flytning af tandplejen til VitaPark Skovbakkeskolen PCB undersøgelser I alt Social-, Sundheds- og Beskæftigelseudvalget Ålykkecentret nyt tag I alt Økonomiudvalget VitaPark Odder Salg af grunde I alt Resultat Vedligeholdelsesarbejder og engangsudgifter Udgifter Nedbrydning af Mejerivej Vestermarkskolen, udbedring af mangler i f.m. 5-års eftersyn Vennelund, etablering af vuggestueenhed Etablering af gæstehus i dagplejen i Odder by / ungdomshus Gæstedagpleje i de fi re landsbyordninger Udskiftning af nødkald hos borgere i eget hjem Udskiftning af træer i Rathlousdal Allé Vedligeholdelse af cykelstier Løbende vedligeholdelse af vejafvandingsledninger Renovering af offentlige toiletter Bymiljø i Odder by/forskønnelse/udvikling Afl evering af dokumenter til Statens Arkiver Ungdomsskolen, renovering af elevtoiletter Teleslynge til Byrådssalen Renovering af veje og slidlag Broer Fortove og stier Ramme til indvendig bygningsvedligeholdelse Ramme til udvendig bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse VitaPark Obligatoriske selvbetjeningsløsninger (IT-anskaffelser) I alt

16 Antal indbyggere i Odder Kommune den efter statsborgerskab Danmark Tyskland 90 Rumænien 81 Syrien 79 Storbritannien 64 Polen 54 Tyrkiet 49 Irak 48 Ukraine 47 Litauen 43 Norge 43 Iran 36 Sverige 26 Nederlandene 24 Thailand 22 Vietnam 21 Somalia 20 Afghanistan 17 Slovakiet 13 Filippinerne 12 Japan 12 Island 11 USA 11 Frankrig 9 Irland 9 Jugoslavien 9 Ungarn 9 Statsløs 9 Rusland 8 Schweiz 8 Bosnien-Hercegovina 6 Hviderusland 6 16 Uganda 6 Israel 6 Italien 5 Montenegro 5 Letland 4 Spanien 4 Indien 4 Finland 3 Portugal 3 Tjekkiet 3 Ghana 3 Brasilien 3 Kina 3 Nepal 3 Australien 3 Bulgarien 2 Grækenland 2 Kroatien 2 Slovenien 2 Østrig 2 Egypten 2 Nigeria 2 Tanzania 2 Canada 2 Mongoliet 2 Cypern 1 Jugoslavien, 1 Forbundsrepublikken Luxembourg 1 Moldova 1 Etiopien 1 Gambia 1 Madagaskar 1 Sydafrika 1 Zambia 1 Argentina 1 Chile 1 Nicaragua 1 Indonesien 1 Jordan 1 Malaysia 1 Pakistan 1 Sydkorea 1 Taiwan 1 New Zealand 1 I alt Antal med andet statsborgerskab 993 end dansk

17 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling Befolkningen 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilfl yttede Frafl yttede Nettotilfl yttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Korrektioner Befolkningstilvækst Befolkningen 31. december Befolkningstilvækst i procent 0,7 1,3 1,2 1,6 0,7 1,3 0,9 0,6 0,4 0,1 0,6 0,6-0,5 0,2-0,1 Befolkningstilvækst hele landet 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 Hele landet

18 Arbejdspladser, beskæftigelse og pendling Antal arbejdspladser og beskæftigede Arbejdspladser Beskæftigede Indpendlere Udpendlere Indpendlingsfrekvens i ,9 Udpendlingsfrekvens i ,6 En indpendler er en person, der bor i en anden kommune, men arbejder i Odder Kommune. Indpendlingsfrekvensen er defi neret som beskæftigede indpendlere i procent af antal personer med arbejdssted i Odder Kommune. En udpendler er en person, der bor i Odder Kommune, men arbejder i en anden kommune. Udpendlingsfrekvensen er defi neret som beskæftigede udpendlere i procent af antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune. Pendling opdelt på brancer Indpendling Udpendling Frekvens Frekvens Landbrug 19,4 8,1 Industri og forsyning 32,0 59,4 Bygge og anlæg 24,3 42,6 Handel og transport 29,6 51,9 Information og kommunikation 23,8 82,1 Finansiering og forsikring 43,8 80,0 Ejendomshandel og udlejning 18,8 45,7 Erhvervsservice 23,5 51,3 Offentlige arbejdsområder 35,9 52,2 Kultur, fritid og anden service 19,2 48,9 18

19 Resultat af kommunalvalg 2013 Resultatet af valg til Byråd den 19. november 2013 for perioden Parti Stemmetal Procenter Antal pladser i Byrådet V Venstre ,9 8 A Socialdemokraterne ,4 4 C Det Konservative Folkeparti ,5 2 F SF - Socialistisk Folkeparti ,0 2 O Dansk Folkeparti 874 6,6 1 B Det Radikale Venstre 685 5,2 1 Ø Enhedslisten 656 5,0 1 L Kultur- og Miljølisten 327 2,5 0 I Liberal Alliance 176 1,3 0 J Jørgensen Listen 79 0,6 0 I alt Personlige stemmer for de personer som er valgt til Byrådet. Medlemmerne er oplistet i den rækkefølge, de er valgt med det personlige stemmetal. 1. Uffe Jensen, Venstre 1952 stemmer 2. Elvin J. Hansen, Soc.dem. 958 stemmer 3. Sanne Rubinke, SF 537 stemmer 4. Hanne Appel, Venstre 328 stemmer 5. Niels Rosenberg, Konservative 663 stemmer 6. Anne Bonefeld, Venstre 325 stemmer 7. Ole Lauth, Soc.dem. 383 stemmer 8. Kresten Bjerre, Rad. 278 stemmer 9. Ole Lyngby Pedersen, Venstre 232 stemmer 10. John Rosenhøj, Dansk Folkeparti 293 stemmer 11. Lars Grønlund, Soc.dem. 316 stemmer 12. Hans Hammann, Venstre 188 stemmer 13. Jens Erik Buur, Enhedslisten* 92 stemmer 14. Torben Sørensen, Venstre 184 stemmer 15. Lone Jakobi, Soc.dem 313 stemmer 16. Mette Klougart, Venstre 172 stemmer 17. Jacob Taul, Konservative 82 stemmer 18. Marianne Hundebøll, SF 102 stemmer 19. Bjarne Pedersen, Venstre 163 stemmer * Jens Erik Buur er afl øst af Ditte Marie Thejsen 19

20 Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Telefonen er åben alle hverdage fra kl Rådhuset Rådhusgade Odder Tlf Fax BRUHN Grafisk ApS

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budgetlægning 2016 2019

Budgetlægning 2016 2019 Budgetlægning 2016 2019 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 Totalbudget 2016-2019... 3-5 Økonomiaftalens påvirkning af Odder Kommunes økonomi... 5-9 Driftsoverskud...

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budget 2014. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2014. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2014 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Gentofte Kommune Statistik 2014

Gentofte Kommune Statistik 2014 23-06-2014 Indhold 1. Kapitel Befolkning (Population)... 5 1.1. Befolkningsudviklingen i Gentofte Kommune 1808-2014... 6 1.2. Befolkningsudviklingen i Gentofte Kommune fra 1990... 6 1.3. Befolkningstal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Gentofte Kommune Statistik 2013

Gentofte Kommune Statistik 2013 22-08-2013 Indhold 1. Kapitel Befolkning (Population)... 5 1.1. Befolkningsudviklingen i Gentofte Kommune 1808-2013... 6 1.2. Befolkningsudviklingen i Gentofte Kommune fra 1990... 6 1.3. Befolkningstal

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Årsberetning 2011 MED BILAG. Årsberetning 2011

Årsberetning 2011 MED BILAG. Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Budgetlægning 2014 2017

Budgetlægning 2014 2017 Budgetlægning 2014 2017 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-10 Driftsoverskud i 2014... 3-4 Totalbudget 2014... 4 Totalbudget 2014-2017... 5 Hovedoversigt 2012

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

gladsaxe.dk Gladsaxe i tal 2007

gladsaxe.dk Gladsaxe i tal 2007 Gladsaxe i tal 2007 Gladsaxe Byråd 01.01.2006 31.12.2009 Indholdsfortegnelse A. Socialdemokraterne Borgmester, Karin Søjberg Holst Indkøbschef Erling Schrøder Fritidsklubleder Peter Nielsen Biolog Mette

Læs mere

Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget

Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 119 Udlejning: Odder Kommune udlejer 16

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10 Indholdsfortegnelse Side Forord 1 Byråd, direktionen og revision 2 Beskrivelser Teknisk Udvalg 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 7 Det Sociale Udvalg 10 Økonomiudvalget 14 Nøgletal 16 Økonomisk beretning

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune Budget 2012 2015 Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL... 18 SKATTER OG GENERELLE TILSKUD...

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere