To verdenskrige og en halvleg (side )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)"

Transkript

1 To verdenskrige og en halvleg (side ) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa anderledes i perioden? Find fem ord fra kapitlet, som du synes karakteriserer perioden. Nævn en begivenhed fra perioden, som du ikke tror kan foregå i nutiden. Begrund. Gemte bogstaver Over hvert spørgsmål/udsagn er en række kasser. Svar med et bogstav i hvert felt Byen, hvor den østrigske tronfølger og hans hustru blev myrdet i Efter en folkeafstemning i 1920 blev området en del af Danmark Stat, som i 1938 blev tvunget til at afgive landområder til Tyskland Demokratisk system, som blev indført i Danmark i begyndelsen af 1900-tallet Styreform i Italien omkring Under besættelsen fik den tyske gesandt i Danmark titlen 21 Tysk diktator 6 3 Kodenavnet for Tysklands angreb på Danmark i Betegnelse for de tyske tropper i Danmark Hvad står der?: 1

2 Hvad betyder ordene? Skriv en kort forklaring til ordene. Centralmagterne De Allierede Anti-kominternpagten Departementschefstyre DKP Frihedsrådet Generalguvernement Gestapo Operation Barbarossa Operation Seelöwe Sabotage Samlingsregering Schalburgtage Fra krig til krig Giv eksempler på forhold, der skabte spænding i Europa op til 1.verdenskrig. Diskuter, om man kunne have gjort noget for at mindske spændingerne, eller om krig nogle gange kan være nødvendig. Efter 1. verdenskrig foreslog USA s præsident bl.a., at man skulle give alle folkeslag ret til selv at bestemme, hvilken stat de ville tilhøre (side 213). Overvej, hvad konsekvensen havde været, hvis man havde fulgt Wilsons forslag. Kan det efter din mening hjælpe med at forebygge en krig? Hvorfor? På side 213 kan du læse fem fredsbetingelser, som Tyskland skulle overholde. Prioriter betingelserne efter, hvad du synes er de hårdeste og de mildeste. Argumenter for din placering af den øverste og den nederste fredsbetingelse på din liste. Skal der efter din mening være plads til hævn, når man bestemmer fredsbetingelserne efter en krig? Hvilke grunde var der til, at tyskerne stemte på Hitler? Konspirationsteorier Giv eksempler på, hvilke historier man fortalte om jøder op til 2. verdenskrig. Diskuter, hvorfor folk troede på disse historier. Hvad er en konspirationsteori? (slå evt. op i et leksikon) Søg på nettet efter konspirationsteorier, der handler om 2. verdenskrig, Hitler eller jøder. Diskuter i klassen, hvorfor der mon er nogen, der tror på disse historier. Borger i Hitlers Tyskland Forestil dig, at du bor i Tyskland i 30 erne. Overvej, hvordan det føles at bo i Tyskland i disse år, hvor Hitler har overtaget magten. Du skal komme ind på: Hvilke fordele kan du se ved, at Hitler har overtaget magten? Hvilke ulemper kan du se? Har du lyst til at gøre oprør? Hvorfor/ ikke? Hvordan har du det med at næsten ingen gør oprør? Sammenlign jeres svar i klassen. Diskuter: Hvilket er mest realistisk? Hvorfor? 2

3 Demokrati eller diktatur? Lav en grafisk fremstilling, hvor du stiller fordele og ulemper ved styreformerne diktatur og demokrati op overfor hinanden. Giv historiske eksempler til nogle af fordelene og ulemperne. I dag er de fleste lande enige om, at demokrati er en bedre styreform end diktatur. Men hvordan håndterer man problemerne ved demokratiet? Gennemgå de ulemper/problemer I har fundet ved demokratiet. Er der problemer ved demokratiet, der er blevet løst siden 1930 erne? Hvordan? Diskuter, om de øvrige problemer kan løses. Kom evt. med forslag til, hvad der skal til for at løse dem. Den danske regering Forestil dig, at du sidder i den danske regering. Det er d. 9. april Tyskerne har invaderet Danmark. I skal nu beslutte, hvordan I vil reagere. Opstil en liste med argumenter for og imod at gøre modstand. Det er d. 29. august Tyskerne har krævet, at I skal indføre dødsstraf for sabotage og indføre censur. I skal beslutte, hvordan I vil reagere. Opstil en liste med argumenter for og imod at føje tyskerne. Samarbejdspolitikkens ophør Side 227 kan du læse om den 29. august 1943, hvor den danske regering stoppede samarbejdet med Tyskland. I 2003 anledningen af 60-årsdagen for denne begivenhed holdt statsminister Anders Fogh Rasmussen, hvor han bl.a. sagde: Den 29. august 1943 er en dato, vi bør huske - og være stolte af. Den dag blev Danmarks ære reddet. Den danske regering stoppede langt om længe samarbejdet med den tyske besættelsesmagt og gik af. Efter godt tre års samarbejde med tyskerne blev der endelig rene linier. Det var heller ikke en dag for tidligt. Datoen den 29. august 1943 er også en stolt mærkedag i Søværnets historie. Den dag angreb tyske enheder alle danske militære installationer. Kl om morgenen ankom de tyske enheder her til Holmen. De danske søofficerer vidste, at der var risiko for at tyskerne ville forsøge at tage kontrollen med flåden. De havde forinden besluttet, at de i så fald skulle søge neutralt svensk territorium eller, hvis dette var umuligt, sænke skibene, så de ikke faldt i tyske hænder. Det lykkedes at få sænket langt hovedparten af den danske flåde, og nogle af de enheder, der befandt sig til søs, nåede til Sverige. Begivenhederne i Danmark blev bemærket hos de allierede. Der er ingen tvivl om, at sænkningen af flåden bidrog til at forbedre Danmarks omdømme hos dem. Det var ikke regeringens, Folketingets og det etablerede Danmarks fortjeneste, at samarbejdet med tyskerne ophørte. Tværtimod havde det officielle Danmark fra starten af Danmarks besættelse den 9. april 1940 lydigt rettet sig efter tyskerne, samarbejdet på alle niveauer, og opfordret befolkningen til at gøre det samme. [ ] Ny historisk forskning afslører, at der tilmed var tale om en meget aktiv tilpasningspolitik. Mange var overbevist om tysk sejr. Både politikere, embedsmænd og organisationer begyndte at forberede Danmarks plads i det ny, nazistisk-dominerede Europa. Centralt placerede embedsmænd syslede med planer om at omdanne dansk økonomi efter nazistisk planøkonomisk mønster. Hovedargumentet for samarbejdspolitikken var, at al dansk modstand mod den tyske overmagt var nytteløs. Ved at samarbejde med besættelsesmagten blev Danmark og den danske befolkning skånet for de fleste af krigens rædsler. Og det lykkedes. Danskerne slap for de værste ødelæggelser. Landbrug og industri tjente på krigen. Så ud fra et sådant gustent overlæg vil nogle måske kalde samarbejdspolitikken nødvendig, klog og hensigtsmæssig. 3

4 Men det er en meget farlig tankegang. Hvis alle havde tænkt som de danske samarbejdspolitikere, ville Hitler med stor sandsynlighed have vundet krigen, og Europa var blevet nazistisk. Men briterne og senere amerikanerne og russerne tænkte heldigvis ikke som den danske elite. De kæmpede en kamp på liv og død mod nazisterne og sikrede derved vor frihed. I sidste ende var det befolkningens voksende utilfredshed med samarbejdspolitikken og modige modstandsfolks indsats, som tvang regeringen til at opgive samarbejdet med tyskerne. Det skal vi være glade for og stolte af. Vi skylder en stor tak til de modstandsfolk, som gennem sabotage mod tyskerne og samarbejde med de allierede trodsede samarbejdspolitikerne og sikrede i sidste ende Danmark en plads på den rigtige side i kampen mod nazisterne. Nu skal man naturligvis være forsigtig med at fælde domme over fortiden på nutidens præmisser. [ ] (Men) Selv bedømt på datidens præmisser forekommer den danske politik naiv, og det er stærkt forkasteligt, at den politiske elite i Danmark i den grad førte ikke blot neutralitets- men aktiv tilpasningspolitik. I kampen mellem demokrati og diktatur kan man ikke stå neutralt. Man må tage stilling for demokratiet og mod diktaturet. Det er på dette punkt, at den aktive tilpasningspolitik udgjorde et politisk og moralsk svigt. Alt for ofte i historiens løb har vi danskere blot sejlet under bekvemmelighedsflag og ladet andre slås for vor frihed og fred. Læresætningen fra 29. august 1943 er, at hvis man mener noget alvorligt med vore værdier, med frihed, demokrati og menneskerettigheder, så må vi også selv yde et aktivt bidrag til at forsvare dem. Også imod svære odds. Selv når der skal træffes upopulære og farlige beslutninger. Lad os ære vore landsmænds indsats i modstandsbevægelsen og Forsvaret for frihed og demokrati. Hvordan vurderer Anders Fogh Rasmussen samarbejdspolitikken? Overvej, hvad der ville være sket med Danmark, hvis regeringen havde nægtet at samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Hvad mener Anders Fogh Rasmussen med sætningen: Alt for ofte i historiens løb har vi danskere blot sejlet under bekvemmelighedsflag og ladet andre slås for vor frihed og fred.? Nævn eksempler. Et halvt år før Anders Fogh Rasmussen holdt talen i marts 2003 deltog Danmark i angrebet på Irak (se side ). Tag begrundet stilling til, om der er en sammenhæng mellem indholdet i talen og krigen mod Irak. Retsopgøret Den 1. juni 1945 vedtog Rigsdagen Lov om tillæg til borgerlig straffelov ang. forræderi og anden landsskadelig virksomhed. Se side Denne lovs bestemmelser kommer til anvendelse på handlinger, der er foretaget i tiden fra og med den 9. april 1940 indtil et år efter lovens ikrafttræden. [ ] 3. For handlinger omfattet af denne lov anvendes følgende straffe: livsstraf og fængsel. [ ] Livsstraf fuldbyrdes ved skydning. [ ] Fængsel idømmes fra 4 år indtil livstid. Straffen kan dog ikke sættes lavere end det dobbelte af den i Borgerlig Straffelov for vedkommende handling foreskrevne mindste straf. [ ] 10. Den, der har hvervet eller ladet sig hverve til tysk krigstjeneste, straffes med fængsel. [ ] Loven var med tilbagevirkende kraft. Dvs. man kunne straffes for noget, der ikke var ulovligt, da man udførte handlingen. Hvilke problemer er der ved at indføre love med tilbagevirkende kraft? Hvad er efter din vurdering de største problemer med loven? Hvorfor tror du, at Rigsdagen vedtog loven? 4

5 Frivillig i tysk tjeneste Den danske regering godkendte i 1941, at danske statsborgere kunne melde sig til tysk krigstjeneste på Østfronten. De blev optaget i Frikorps Danmark, som var en afdeling under det tyske Waffen-SS. Ca danskere meldte sig til tysk krigstjeneste. Omkring blev dræbt i kampe. Efter krigen idømte de danske domstole hovedparten af de overlevende til to og fire års fængsel. Kilderne handler om danske statsborgere og deres motiver for at melde sig til tysk krigstjeneste. Sammenlign teksternes forklaringer. Hvilke grunde kan der være til forskellene i teksternes forklaringer? Kilde 1: I Danmark under Besættelsen fra 1947 forklarer historikeren Vilhelm La Cour, hvorfor danske statsborgere meldte sig til tysk krigstjeneste: Der var dem og det gjaldt i første Række de danske Officerer -, hvis Beslutning nærmest skyldtes Desperation (De) forestillede sig, at noget af vor og deres Ære kunde genrejses som de den 9. April havde følt en sviende Skam over ikke aabent at kunne tage Kampen op imod For de flestes vedkommende spillede det desuden en afgørende Rolle, at de kun ved at kæmpe paa tysk Side kunde faa Part i et Opgør med Sovjet, som de af ideologiske Grunde ønskede at lamme (En langt større del af) Forrædderkorpsene kom fra Mennesker, hvis Eventyrlyst var bestemmende for deres Handlinger Men naar Eventyrlyst driver en Mand ud i Landsforræderi, kan det kun skyldes alvorlige Brist i hans Karakter Saa fandtes der i Rækkerne adskillige Forbrydernaturer, straffede eller arveligt belastede Personer og endeligt fandtes der Evne til selvstændigt at vurdere var minimal, Taaber, som var ude af Stand til at gennemskue Hulheden og Fraserne i den nazistiske Presses Trommeild. Mennesker, for hvem Begreber som Ansvar, Ære og Pligt i dette som i Livets andre Forhold var uden reelt Indhold (fra Vilhelm la Cour: Danmark under Besættelsen, bd. 2, 1947, s ) Kilde 2: I Kampen om Danmark fra 2005 forklarer historikeren Bo Lidegaard, hvorfor danske statsborgere meldte sig til tysk krigstjeneste: mens den sociale rekruttering af de frivillige var ganske bred, var langt de fleste enten medlemmer af det tyske mindretal og/eller del af et ideologisk fællesskab som nazister eller sympatisører. Mange meldte sig til, hvad de troede var en mere politisk skoling, der sigtede mod en fremtidig rolle i en nazistisk administration af Danmark Langt de fleste meldte sig i protest mod regeringen og dens politik. De frivillige ønskede ikke alene at bekæmpe kommunismen med våben i hånd, men også hele den bestående samfundsorden, inficeret som den var af socialister og jøder. Det var et nationalt socialistisk program, de kæmpede for, ikke et demokratisk 5

6 Folkedrab Side kan du læse om nazisternes folkedrab på jøder og sigøjnere. I 1948 vedtog FN en definition af folkedrab og en konvention, der skulle forebygge folkedrab. Undersøg, hvordan FN definerer folkedrab, og gengiv det i de tre punkter, du synes, er vigtigst. Der findes mange andre eksempler på folkedrab i verdenshistorien. Find et andet eksempel på et folkedrab, og undersøg ved hjælp af internettet og biblioteket: Hvorfor kan det defineres som folkedrab? Hvordan udviklede situationen sig til et folkedrab? Hvem var hovedansvarlig? Er de ansvarlige blevet straffet? Hvordan stoppede folkedrabet? Hvilke ligheder og forskelle er der til nazisternes folkedrab? 6

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Hvorfor gå frivilligt i krig?

Hvorfor gå frivilligt i krig? Hvorfor gå frivilligt i krig? Om danskere i udenlandsk krigstjeneste i det 20. århundrede 1 af Ib Faurby i første halvdel af det 20. århundrede meldte omkring 25 000 danskere sig frivilligt til udenlandsk

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

NYT FRA FRØSLEVLEJREN

NYT FRA FRØSLEVLEJREN NYT FRA FRØSLEVLEJREN Foreningen Frøslevlejrens Venner - marts 2014 - nr. 9 7 Protektor Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen (Foto: Tårn nr. 4 i Frøslevlejren) Udgivet i samarbejde med D.s.i. Frøslevlejren

Læs mere

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Undervisningsmateriale Lanceret af Museerne i Fredericia i anledning af 70-året for Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Den digitale

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Af Claus Gyldendal Tandrup og Jana Semenova. Formidlingen af Danmarks besættelseshistorie på hjemmesiden befrielsen1945.dk

Af Claus Gyldendal Tandrup og Jana Semenova. Formidlingen af Danmarks besættelseshistorie på hjemmesiden befrielsen1945.dk Af Claus Gyldendal Tandrup og Jana Semenova Formidlingen af Danmarks besættelseshistorie på hjemmesiden befrielsen1945.dk Roskilde Universitet 2009 1 Formidlingen af Danmarks besættelseshistorie på hjemmesiden

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER bes, at enhver arbejdsduelig borger ing eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. r betrygger hans tilværelse., der stemmer med deres overbevisning,

Læs mere

Er tiden løbet fra grundloven?

Er tiden løbet fra grundloven? Indhold: Rapport fra Folketingets konference om behovet for en grundlovsrevision Af Jacob Andersen? Er tiden løbet fra grundloven? Omfang: 36 sider Vægt: 120 g Fremstillet: 1849 Holdbar til:? Grafisk design:

Læs mere

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge.

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Kapitel 1 Velkommen til Danmark Jeg lagde mærke til, at når man gik på vejen, og så kom der en cyklende, så plejer de at gøre sådan. Og så troede jeg at de hilst på mig. Indtil

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Kaalund-Jørgensen-affæren på Ranum Statsseminarium en udløber af retsopgøret efter besættelsen

Kaalund-Jørgensen-affæren på Ranum Statsseminarium en udløber af retsopgøret efter besættelsen Kaalund-Jørgensen-affæren på Ranum Statsseminarium en udløber af retsopgøret efter besættelsen Af Hans Støttrup Jensen I 1948 skulle statskonsulent F.C. Kaalund-Jørgensen medvirke som censor ved en pædagogisk

Læs mere

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Foto: Theis Bertelsen Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Vejleder: Ole Erik Hansen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere

ET UNDERVISNINGSMATERIALE

ET UNDERVISNINGSMATERIALE ET UNDERVISNINGSMATERIALE Udarbejdet af Dansk Institut for Internationale Studier, Afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier For Sandrew Metronome Filmdistribution Udarbejdelse Undervisningsmaterialet

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Hvorfor opstod strejkerne?

Hvorfor opstod strejkerne? Kapitel 2 Folkestrejkerne 1943 Hvorfor opstod strejkerne? Selv lå jeg hamrende syg i isolation på Blegdamshospitalet, så derfor vil jeg lægge hovedvægten på beskrivelse af folkestrejkerne i 1944 og må

Læs mere

Vejen til socialisme?

Vejen til socialisme? SI NR. 241 Maj 2012 Vejen til socialisme? >> Strategidebat anno 2012 Læs også om: Sejr for antirascismen Arabiske revolutioner S-R-SF-regeringen FRA REDAKTIONEN Programdiskussion og socialis sk strategi

Læs mere

En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere

En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere Denne bog dækker de fleste artikler, som er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især rettighederne

Læs mere

Bilag 1,3,4 og 5 til ane nr. 2/3 Leo Sørensen 1940-1945

Bilag 1,3,4 og 5 til ane nr. 2/3 Leo Sørensen 1940-1945 9.april 1940 12.maj 1945 Montgomery Bilag til 00002. LeoSør/Jan.5 Side 1 Bilag til 00002. LeoSør/Aug.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse bilag Bilag 1 til ane nr. 2/3: Leo Sørensen 1940-1945 5 Side Bilag 3

Læs mere

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater 1. På vej mod en 'pax americana'? Et af de mest slående kendetegn ved verden i begyndelsen af det 21. århundrede er den enorme magtposition som USA indtager. Næppe nogen enkeltstat har i verdenshistorien

Læs mere