Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober årgang nr. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2007 57. årgang nr. 4"

Transkript

1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober årgang nr. 4 1

2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler og læserbreve. Navngivne artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter. Anonyme artikler optages ikke. Indlæg m.v. kan evt. optages under mærke. Sats & tryk: Hellbrandt A/S Arn. Nielsens Blv Hvidovre Tlf.: Oplag: Bladet udkommer 4 gange årligt i 1650 ekspl. Redaktionens adresse: Stof til bladet afleveres til redaktionen, Berners Vænge 11 kld. Distribution: Bladet uddeles til beboerne i Bredalsparken & Grenhusene samt til Hvidovre Kommunalbestyrelse og DAB. Sendes desuden til beboerbladsudveksling i Boligselskabernes Landsforening. Deadline: Stof til næste nummer af bladet skal være indleveret til redaktionen senest 5. januar Udgivelse: Næste nummer af bladet udkommer januar Indhold Forsiden: Dreng på Tovet spiller mundharmonika Et af de vigtigste afdelingsmøder Modernisering af el-installationer Under andre forhold Hvem har boet her længst? Boliggarantibevis Billeder fra skovturen 2007 Ny postlov rammer de ældre og svage Billeder fra Høpsivøpsidagen 2007 Stemplet for livet En rigtig molbohistorie Lov om røgfri lokaler Vaskeriernes åbningstider i weekenden Budget Bestyrelses- & udvalgsliste Klubber i Bredalsparken Ejendomskontoret Julearrangement 2007 Åbningstider affaldsgården Bytteservice Ordinært afdelingsmøde BP/GH Særligt afdelingsmøde GH 2

3 Et af de vigtigste afdelingsmøder gennem tiderne De afdelingsmøder, der har det største fremmøde, er dem, hvor TV er på dagsordenen. Men ordinære afdelingsmøder kan være langt vigtigere. For eksempel det i år, hvor store projekter er på dagsordenen, og som kan medføre endog betragtelig huslejestigning. Forslag om modernisering af elinstallationer, et projekt til mange millioner kroner, rigtig mange millioner. Renovering af altangangen på Arn. Nielsens Boulevard, en nødvendighed, som vi ikke kan komme udenom, men dyrt er det. Om halvandet år skal vi have udendørs postkasser, det skal vi også selv betale, og et stort antal boliger skal i 2008 have etableret et såkaldt HPFI-relæ, heller ikke gratis. Sidste år blev det vedtaget, at vi skulle begynde at isolere lofterne, men efterfølgende blev vi klar over, at det var nødvendigt at få udarbejdet en tilstandsrapport for bebyggelsens tage. Resultatet bliver fremlagt på afdelingsmødet. Det har hidtil været muligt at gennemføre nødvendige renoveringsarbejder og samtidig fastholde en beskeden huslejestigning. Vil det også lykkes i år? Bestyrelsen 3

4 Modernisering af el-installationer På sidste ordinære afdelingsmøde blev det besluttet, at der skulle foretages en tilstandsvurdering af elinstallationerne i Bredalsparken, og at resultatet skulle forelægges på dette års afdelingsmøde. Nu foreligger rapporten udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Balslev. Nedenfor bringes rapportens konklusioner og anbefalinger. Ud fra de, i undersøgelsen, indsamlede oplysninger vurderes den generelle stand af elinstallationer i lejlighederne som god, og der menes ikke at være et umiddelbart behov for en totalrenovering af lejlighedernes elinstallationer. Den begrænsede udskiftning af afbrydermateriel og de minimale tilføjelser til lejlighedernes elinstallationer har bevaret den skjulte ledningsføring, så den udtørring og krakelering, der ofte kan ske med stofledninger, kun blev observeret meget få steder. I den ældre del af bebyggelsen er standen af afbrydere og stikkontakter mindre god, grundet slid og ældre, og brandrisikoen ved at belaste gammelt afbrydermateriel med strømkrævende elapparater er derfor højere. Det anbefales, at disse udskiftes løbende, når lejlighederne fraflyttes. Her tænkes hovedsagligt på de brune bakelit afbrydere. Enkelte lejligheder har dog behov for et snarligt besøg af en elektriker, så kritiske punkter mht. brand- og personsikkerhed nævnt i rapporten rettes op. Forsyningerne til boligblokkene vurderes som meget dårlig. Stikledninger og klemkasser er i en sådan stand, at risikoen for strømudfald pga. overbelastning eller brand pga. kortslutning ved vandindtrængning må betegnes som stor. Da lejlighederne oprindeligt er udført med gaskomfurer, der med tiden er udskiftet til elkomfurer, er belastningen på forsyningskablerne og sikringer dermed steget tilsvarende. Disse er ikke oprindeligt dimensioneret til denne ekstrabelastning, og klarer kun det 4

5 ekstra behov pga. de gode kølingsforhold ved luftledningssikringerne i mastetop. Oveni det ekstraforbrug fra elkomfurer skal tillægges det i beboelsen øgede elforbrug i forhold til normalforbruget i 50érne. Det erfaredes under undersøgelsen, at det har været nødvendigt at omfordele lasten på de tre faser, der forsyner ejendommene, hvilket bestyrker mistanken om forsyninger tæt på deres maksimum. Det anbefales derfor, at stikledninger, klemkasser på loft, stigeledninger, måler- og gruppeinstallation ved lejligheder udskiftes med ny installation, efter nugældende dimensioneringsstandarder, så faren for strømudfald og evt. brand ved kortslutning minimeres. Samtidig vil det være naturligt at udskifte tavler for fællesinstallationer i kældrene, da disse forsynes fra samme stigeledninger, og gamle installationer, der ikke længere benyttes, kan fjernes. Det må forventes, at dersom der ikke gøres tiltag til forbedringer af forsyningsforholdene, kan der opstå strømudfald ved spidsbelastninger, når luftledningerne nedgraves, og de gode kølingsforhold af forsikringerne derved forsvinder. Installationer i vaskerier og varmecentraler er løbende udskiftet og forbedret. De undersøgte steder havde alle nyere tavleinstallationer, kabling og udtag for maskiner. Der menes derfor ikke at være et behov for renovering disse steder. Udgiften til de forslåede forbedringer er anslået til ca. 22 mio. kroner. Beboere, som ønsker at læse hele rapporten, kan hente den på ejendomskontoret. Emnet kommer på dagsordenen til afdelingsmødet onsdag d. 21. november Grenhusenes el-installationer På Grenhusenes særlige afdelingsmøde sidste år blev det foreslået, at man også fik undersøgt Grenhusenes installationer. Denne undersøgelse er blevet gennemført i løbet af sommeren, og rapporten husstandsomdeles senere sammen med indkaldelsen til Grenhusenes afdelingsmøde d. 28. november 2007, hvor rapporten bliver forelagt. 5

6 Under andre boforhold Solen står højt på himlen og man hører lyden af fuglekvidder og græshopper, der gnider deres forben mod hinanden. Der er bananpalmer og kaffebuske så langt øjet rækker, men ser man rigtig godt efter, dukker et lille træhus med bliktag op, omgivet af hunde og legende børn. Her, langt fra Grenhusene og Bredalsparken, bor familien Soza i et af Nicaraguas små bondesamfund. Deres hverdag ligner på mange måder vores; børnene skal passe deres skolegang og forældrene må arbejde for at tjene til det daglige brød og forbedringer af hus og indretning. Hvad familien Soza ikke skal bekymre sig om, er den månedlige husleje. De ejer nemlig deres egen jord og hus og har gjort det siden den Sandinistiske revolution i 1979, hvor mange jordbesættelser fandt sted og arbejderne krævede deres ret, ved at overtage jorden fra storbønderne. Denne kamp er nu næsten glemt i dag, familien er blot tilfredse med det hus, de har stablet på benene gennem årene. Vi startede ud med et lille træhus på cirka 28 km 2 og i dag har vi bygget ud, så vi har 50 km 2 at boltre os på. Det var nødvendigt, siden der også er kommet flere børn til, griner far Juan, der med sin kone Maria Isabel har to sønner og en pige. Familien har i dag en stor stue med hængekøje tværs gennem rummet, et køkken og ét stort fællesværelse. I fællesværelset sover hele familien sammen, selvom opdeling med vægge ville være uden problemer. Kun en tynd væg adskiller værelset og køkkenet, og derfor fyldes værelset med tyk røg, når Maria Isabel har stegt kylling og lavet tortillas over ildstedet. Nogle år tilbage slap de for røgen, fordi de havde et 6

7 udekøkken under halvtaget. Men for at være mere samlet som familie og slippe for kulden i regntiden, valgte de at rykke det indenfor. Ildstedet har også været under renovering gennem årene og Juan har selv bygget det af ler, med en fin lille forhøjning, så der er plads til brænde forneden. Gryder og pander har deres plads oppe på ildstedets overflade og her har Maria Isabel lavet de skønneste retter med kartofler, bønner og majs som de typiske ingredienser. Alt imens børnene og folk fra nabolaget holder hende med selskab og fortæller om dagens oplevelser. Ved aftenstid når børnene skal i seng, henter de selv deres tandbørster fra den nye tandbørsteholder, der også er i køkkenet. En lille pind med et par søm i så enkelt kan det være. For et badeværelse, som vi kender det, har familien endnu ikke haft midler til. Til gengæld har de deres latrin fem meter fra huset og det fungerer fint. Det er et blikskur med en toiletlignende potte lavet af ler i midten. Det behøver ikke vandtilførsel, men formulder mange meter nede i jorden. Hvert femte år flytter latrinet beliggenhed, da hullet naturligt fyldes og der må graves et nyt et andet sted i nærheden af huset. På den måde sparer de en masse vand på den sag. Familien har en brønd, hvorfra de får vand og til dette projekt har de sluttet sig sammen med andre familier fra landsbyen og oprettet en vandkomite. Komiteen sørger for, at vandet fra bjergene bliver renset inden det drikkes af familierne. Og ligesom vandprojektet er de også organiserede på en række andre områder og må tage kollektive beslutninger, Fortsætter næste side 7

8 som kan være til alles bedste. Især omkring høst, afgrøder og andre fordele som landmand er den kollektive og sociale tænkning i udvikling. Generelforsamlinger har de ikke mange af og derfor er der heller ingen fælles restriktioner omkring husdyr. For er der noget nicaraguanerne holder af, er det husdyr. Både hunde, høns og til tider grisen lader de komme et smut ind i stuen og deltage i samværet. Disse mange års slid i huset er familiens store stolthed, som de hver dag kæmper for at vedligeholde og forbedre. Og når bare høsten går godt og orkanen Felix ikke overrasker, så har familien det de behøver i Nicaragua. MMJ Hvem har boet her længst? Lidt statistik. På den årlige pensionistskovtur var vi et par stykker, der kom til at snakke om hvor mange, der mon har boet i den samme bolig, lige siden den blev opført. Jeg påtog mig at undersøge sagen, og her er så resultatet. Den ældste del af Bredalsparken blev taget i brug i De første tre opgange havde indflytning i december 1949, og resten af Hvidovrevej og Claus Petersens Alle havde indflytning i løbet af I 11 tilfælde er det de/den samme, der bor i boligen lige siden indflytningen for 57 år siden! Et par år senere var der indflytning i Berners Vænge og en del af Sognegårds Alle, og her er der 16, der har boet fra starten af i den samme bolig. Midt i halvtredserne var der indflytning på Gurrevej lige numre og den sydlige del af Sognegårds Alle, og her er der 9 boliger, der stadig har samme beboer som ved indflytningen. I 1959 og 1960 flyttede man så ind på Arnold Nielsens Boulevard og Slangehuset. På Arnold Nielsens Boulevard er der 19 oprindelige beboere tilbage, og på Gurrevej ulige numre drejer det sig om 12. I alt er der 67, der har boet i deres bolig lige fra den første dag. I Grenhusene drejer det sig om 11. BJ 8

9 BOLIGGARANTIBEVIS nu også i Bredalsparken og Grenhusene. Socialministeriet har offentliggjort en ny bekendtgørelse, som giver boligselskaberne mulighed for at tilbyde et boliggarantibevis til beboere, som fraflytter deres bolig. Boliggarantibeviset giver indehaveren fortrinsret på ventelisten til en bolig i den afdeling, som man er fraflyttet For fraflytteren har boliggarantibeviset den fordel, at man trygt kan opsige den bolig, man ikke længere skal bruge, men bevarer muligheden for at vende tilbage til boligafdelingen i vores tilfælde Bredalsparken/Grenhusene. Selskabs- og afdelingsbestyrelsen har besluttet at indføre boliggarantiordningen i Bredalsparken og Grenhusene på følgende vilkår: - Boligbeviset kan købes af alle fraflyttere. - Ordningen gælder ikke for ungdomsboliger og ældreboliger. - Man får højst tilbudt 2 boliger af passende størrelse og ikke større end den, man har fraflyttet, hvis garantien ønskes udnyttet. - Garantiperioden er 3 år. Boliggarantibeviset vil koste 900 kr., som er et gebyr til DAB. Beviset har virkning fra fraflytningsdatoen. Hvis fraflytter ønsker at udnytte garantien inden for de tre år, tilbydes den første ledige bolig af passende størrelse. Når garantiperioden er udløbet, kan man i givet fald blive opnoteret på den eksterne venteliste med anciennitet fra fraflytningstidspunktet. 9

10 10

11 11

12 NY POSTLOV RAMMER DE ÆLDRE OG SVAGE Allerede inden den ny postlov træder i kraft, er der problemer i sigte. Loven rummer ikke mulighed for generelle dispensationer.»i sne og slud skal posten ud,«lyder en velkendt sætning. Men når den ny postlov træder i kraft fra d. 31. december 2009, skal sætningen måske snarere lyde»i sne og slud skal beboerne ud.«i fremtiden dumper posten nemlig ikke ind igennem brevsprækken, som mange danskere er vant til. Beboere i etageejendomme skal selv traske ned i stueetagen, hvor der bliver opstillet et brevkasseanlæg til formålet for at hente brevet fra onklen i Amerika. For en del parcelhuse og villaer betyder det, at der skal opstilles en postkasse ude ved vejen. Men ingen lov uden undtagelser. Ingen generel dispensation Bevægelseshæmmede eller handicappede, der er ude af stand til selv at tømme brevkassen, kan få bragt posten helt ud. Men det kræver, at beboeren henvender sig til en- ten socialforvaltningen, Dansk blindesamfund eller De samvirkende Invalideorganisationer, som derefter indstiller beboeren. Ældre på 65 år eller derover kan individuelt ansøge om at få posten serveret ind ad dørsprækken. Kravet er, at beboeren bor i en etageejendom, der er opført før d. 1. januar Men helt nemt er det tilsyneladende ikke at få dispensation. Bange for at falde»idet der henvises til brev af vedrørende ansøgning om dispensation for reglerne for opsætning af postkasser kan jeg meddele, at der ikke på det foreliggende grundlag kan dispenseres fra gældende regler.«sådan lyser afslaget fra postmesteren i Aabenraa til De Vanføres Boligselskab, hvor bygherren søgte om generel dispensation for opsætning af postkasser. Boligforeningen har flere ældre, gangbesværede og handicappede, der dagligt skal gå op til otte meter ud fra boligen for at hente post i al slags vejr. 12 Fortsætter næste side

13 Forskelsbehandling Langtfra alle danske hjem bliver ramt af den ny postlov. Folk i parcelhuse, villaer og rækkehuse bygget før den 1. januar 1973, kan stadig se frem til at få serveret posten ind igennem brevsprækken. Mogens Antonsen, chefkonsulent i Færdelsstyrelsen, der fører tilsyn med postsektoren i Danmark forklarer, at politikerne ikke har kunnet blive enige om, hvor langt man har skullet gå, når det gælder afhentning af posten til beboere i parcelhuse, villaer og rækkehuse. Han siger: - Alle nyopførte etageejendomme bygget efter 1974 og parcelhuse bygget efter 1973 skulle have etableret postkasseanlæg og brevkasser ude ved vejen i 70érne. Dengang var der ikke noget krav om, at folk, der bor i den ældre boligmasse opført før 1974 og henholdsvis 1973, selv skulle hente posten i ejendommens brevkasseanlæg. Det er der så kommet nu. Men det krav gælder kun etageejendomme. De ældre parcelhuse er stadig fritaget for at opstille en brevkasse. Jeg kan ikke forklare, hvorfor der er en forskelsbehandling i loven. 9. Brevkasseanlæg skal opstilles i etageejendomme med flere afleveringssteder (husstande, erhverv m.v.) I etageejendomme, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før den 1. januar 1974, skal der etableres brevkasseanlæg senest d. 31. december Når brevkasseanlægget er etableret, leveres forsendelserne til samtlige afleveringssteder i ejendommen til anlægget. Brevkasseanlæg skal opstilles i stueetagen i hver opgang eller ved indgangsdøren og skal omfatte samtlige afleveringssteder i ejendommen. Stk. 2. Det påhviler ejeren af ejendommen at opstille brevkasseanlæg. 10. Brevkasser skal opstilles ved indgang til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med én eller flere husstande eller erhverv m.v., når bygningen er opført ifølge byggetilladelse udstedt efter d. 1. januar Stk. 2. Det påhviler ejeren af ejendommen at opstille brevkasser. Bekendtgørelse om postvirksomhed og postbefordring

14 14

15 Konkurrence: Gæt engang - hvem er inde i klovnedragten? Præmie: Et par flasker vin Skriv til ejendomskontoret senest fredag d. 26. okt. 07 kl. 11 oo. 15

16 Stemplet for livet - et beboerportræt Det er svært at få døgnets 24 timer til at række, når man har så stor appetit på livet som Jørgen Christensen og især med en interesse for Francostempler, som er den største tidsrøver, han endnu har kastet sig over. Ved køkkenbordet, i sin lejlighed på Berners vænge, sidder pensionerede Jørgen Christensen til daglig og nyder sin hobby. Bordet er pænt belagt med rosarød dug og duften af den lilla Latyrus fra hans nyttehave fylder rummet. Foran sig har han 3 album, der indeholder den øverste flip af konvolutter, sorteret så nøje, som kun et ordensmenneske kan gøre det. Disse 3 album er blot et udsnit af den samling af Francostempler, der har holdt Jørgen travlt beskæftiget siden 70 erne. I dag har jeg mellem forskellige stempler og der kommer hele tiden nye til. smiler han, mens han velfornøjet bladrer gennem mængden. Jeg startede egentlig med at samle på frimærker, men da min samling blev tilstrækkelig stor, var det for kostbart at skaffe nye og for mig handler det ikke om penge, men om samlersind. Og er man så heldig at opleve Jørgens kælderrum, eller postkontoret som Jørgens kone Grete omtaler det, er det tydeligt, at sådan en hobby kræver særlig omhyggelighed og daglig pleje. 16

17 En ægte ener Som bekendt er det i dag centralt at kunne skille sig ud fra mængden og hvis der er noget Jørgen kan prale af, så er det det at være en ener. Eller det vil sige, helt alene er han ikke om sin interesse, faktisk eksisterer der i Danmark mere end 40 personer, der har samme forkærlighed for disse konvoluttryk. Og det er der blevet en klub ud af. sin stempelmaskine der har nr. 51 med en ny, og at han så sælger den gamle maskine til snedker Jensen i Rødovre. Så kan vi lynhurtigt registrere, hvornår maskinen med nr. 51 har ændret ejer, fordi de to tal i stemplet ikke vil ændre sig i forhold til det nye firma. Det er da lidt sjovt, tilføjer han. Telefonen ringer og Jørgen rejser sig raskt og indleder en samtale med en person fra ældresagen i Hvidovre som Jørgen også er næstformand for, også må passe. Fælles projekt For de fleste mennesker er det dog uforståeligt, at det kan være afslappende og sjovt at bruge 5-6 timer dagligt på at indsamle, sortere og klippe i konvolutter og det er da heller ikke let at forklare, hvorfor de små tal og initialer fra Francostemplerne fanger ham så meget. Jeg er måske lidt af en nørd, griner Jørgen, men prøv at tænke dig, at sagfører Petersen i Roskilde udskifter Det kræver sin mand at tilpasse den tidskrævende hobby med den ellers travle hverdag og livet som ægtemand, indrømmer Jørgen og derfor står han nogle timer tidligere op om morgenen for at nå det hele. Jørgens kone Grete har været en god støtte gennem årene. Ja, hvis du spørger min kone, hvor meget tid jeg bruger på min hobby, så siger hun altid for meget!, men på trods af Frankostemplerne, så har ægteskabet holdt i 53 år og Grete kender nu opskriften på at holde gnisten i live. Det Fortsætter næste side 17

18 handler om at give plads til hinanden og have forskellige interesser, så man ikke sidder lårene af hinanden., siger Grete som selv er formand for Bredalsparkens bridgeklub. Selvfølgelig laver vi også mange ting sammen, bl.a. svømmer vi hver mandag morgen, siger Grete, plus at vi tager en tur i operaen med vennerne fra ældresagen. Man kan hurtigt blive forpustet af de mange familiebesøg, udflugter og Francostempler, der udgør ægteparrets hverdag. Og nogle år tilbage valgte de derfor at sælge deres sommerhus, som de i sin tid selv har bygget fra grunden. Vi har haft mange gode stunder i sommerhuset, men salget af huset har åbnet nye døre. Nu har vi fået råd til at besøge forskellige steder i verden og vores næste destination er Azorerne siger Jørgen, hvorefter han hiver et album med frimærker fra Azorerne frem. Umulig afsked Enten har man det eller også har man det ikke, omtaler Jørgen folk med samlersind og når først man har fået smag for det, som jeg har, så er det næsten utænkeligt at ligge det på hylden. Og hverken han eller Grete tror på, at Jørgen inden for de kommende år kan give afkald på sin tidskrævende interesse for Francostempler og frimærker. Næ, slutter Jørgen med et skævt smil, mens han lukker sine album sammen. Skulle jeg blive træt af Francostempler en dag, så tror jeg, at jeg straks ville kaste mig over frimærker med malerier på i stedet, det synes jeg nemlig også er rigtig spændende. På kan du læse mere om Interessegruppen for Francostempler. MMJ 18

19 EN RIGTIG MOLBOHISTORIE Vinteren 2006/07 var en mild vinter. Derfor blev varmeforbruget mindre end sædvanlig, og derfor har alle beboere fået penge tilbage. Vi har brugt mindre varme, og derfor er varmeregningen også mindre. Det betyder imidlertid, at varmeleverandøren VEKS har fået færre indtægter end beregnet, og derfor bliver varmeprisen sat i vejret!!!! Lov om røgfri lokaler Som sikkert alle har læst og hørt, har Folketinget vedtaget en rygelov. Det betyder, at det fremover ikke er tilladt at ryge i fællesvaskerier, i trappeopgange og i kældergange. Bestyrelsen PS: Lørdag & søndag åbner vaskerierne først kl

20 BUDGET På afdelingsmødet er et af de vigtige punkter godkendelse af budget og dermed fastsættelse af husleje. Imidlertid er der mange beboere, der giver udtryk for, at det er svært at forstå budgettet. Derfor bringer vi her en beskrivelse af de forskellige konti, som optræder i budgettet og håber, at det er med til at give en lidt større indsigt. NB: Kontonummer står i parentesen. (Budgettet for 2008/2009 udsendes i begyndelsen af november sammen med dagsordenen til afdelingsmødet onsdag d. 21. november). Udgifter Nettokapitaludgifter (105) Ydelser på lån optaget til opførelse af ejendommen. Ejendomsskatter (106) Til kommunen på basis af ejendomsvurderingen (kun grundværdien). Vandafgift (107) Udgift til afdelingens samlede vandforbrug. Omfatter udgifter til vand og vandafledning. Renovation (109) Afhentning af affald fra husstandene. Forsikring (110) Bygningsbrandforsikring o.lign. for ejendommen. Indboforsikring indgår ikke i budgettet, og hver husstand bør selv tegne en indboforsikring. El og varme til fællesarealer (111) Til kældre, affaldsrum, udearealer m.v. Målerpasning, kontrolaflæsning, varmeteknisk bistand m.v. og individuelt varmeregnskab (111) Hvis afdelingen har indgået aftale om levering af varmeteknisk bistand m.v. Varme i 20

21 boligen betales direkte af beboeren via a conta betaling. Administrationsbidrag (112) Betaling for administrationen af afdelingen til DAB. Dispositionsfond (112) Obligatorisk bidrag til boligorganisationens dispositionsfond op til et vist maksimumbeløb pr. lejemål. Pligtmæssige bidrag (113) Afdelinger, der helt eller delvis er taget i brug før 1. januar 1970, skal betale årligt bidrag til Landsbyggefonden: A- indskud, som er et fast årligt beløb, og G-indskud på basis af afdelingens boligareal, ganget med et årligt reguleret beløb. Renholdelse (114) Lønninger, feriepenge, arbejdsskadeforsikring m.m. til ejendomsfunktionærer. Udgifter til drift af ejendomskontoret og trappevask. Almindelig vedligeholdelse (115) Almindelig løbende vedligeholdelse af bygninger, installationer, udeareal m.v. Endvidere den del af de almindelige vedligeholdelsesarbejder i boligerne, som afdelingen er pålagt efter lovgivningen og afdelingens vedligeholdelsesreglement. Planlagt og periodisk vedligeholdelse (116) Faktisk afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse eller til hovedistandsættelse/fornyelse af tekniske installationer. Udgifter betales af tidligere henlagte midler og påvirker således normalt ikke årets driftbudget/regnskab. Istandsættelse ved fraflytning (117) Kontoen dækker afdelingens udgifter i forbindelse med A- ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb). Særlige aktiviteter (118) Til drift af fællesfaciliteter (beboerlokale, vaskeri m.v.) Diverse udgifter (119) Kontingenter, beboermøder, rådighedsbeløb, kurser m.v. Der afsættes også beløb til uforudsete udgifter for at undgå hyppige reguleringer af le- Fortsætter næste side 21

22 jen bl.a. i forbindelse med de årlige ændringer af skatter og afgifter. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse (120) Årets opsparing til fremtidige aktiviteter i henhold til vedligeholdelsesplan. Henlæggelse (opsparing) foretages for at udjævne udgifterne til større arbejder, så disse kan gennemføres på det teknisk/økonomisk mest hensigtsmæssige tidspunkt, og således at der samtidig sikres en jævn lejeudvikling. Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning (121/122) Opsparing til afdelingens andel af den fremtidige istandsættelse af fraflyttede boliger. Se evt. under konto 117. Tab ved lejeledighed og fraflytning (123) Opsparing til imødegåelse af evt. fremtidige tab på husleje og fraflytningsregninger. I visse tilfælde dækker boligorganisationens dispositionsfond udgifterne. Ydelser på lån til forbedringsarbejder (125) Betaling af lån, optaget i forbindelse med forbedrings- og moderniseringsarbejder. Afskrivning af forbedringsarbejeder (126) Den del af forbedrings- eller moderniseringsarbejder, som ikke er finansieret ved låneoptagelse, afskrives over budgettet. Der vil kunne lånes af opsparede midler (henlæggelser) og lånet betales tilbage indenfor en bestemt årrække. Tab ved lejeledighed og fraflytning (130) Hvis tabet er større, end det kan dækkes af tidligere opsparede henlæggelser. I visse tilfælde dækker boligorganisationens dispositionsfond udgifterne. Afvikling af underskud (133) Et tidligere underskud på afdelingens regnskab, som typisk skal afvikles over 3 år. 22

23 Indtægter Boligafgifter og lejer (201) For boliger, kældre, garager, butikker, erhverv m.v. Beløbet svarer til lejeindtægten ved fuld udlejning. Rente (202) Af afdelingens indestående i boligorganisation. Tilskud fra boligorganisationen (203) Boligorganisationen kan yde tilskud til afdelingerne. Andre ordinære indtægter (203) Fra beboerlokaler, vaskeri, selskabslokaler o.lign. Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester Alle udgifter vedrørende antenner skal være med i et særligt antennebudget. Det indeholder følgende udgifter: Anlægsudgifter Henlæggelser Løbende afgifter/ hybridnetsafgifter Servicekontrakt Forsikring Intern TV Administrationsbidrag Ophavsretlige afgifter m.v. 23

24 BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE Bestyrelsen Karen Bengtsson Kjeld Galler Knud Wejlgaard Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Berners Vænge 22, 1.th Gurrevej 30, st.tv Tlf.: Tlf.: Tlf.: Inge Bringskov Børge Jensen (formand) Vibeke Nielsen Berners Vænge 1, 2.tv Grenhusene 181 Berners Vænge 30, 2.th Tlf.: Tlf.: Tlf.: Henning Davidsen Johnna Lund Connie Weis Grenhusene 22 Arn. Nielsens Blv. 127 st.th Arn. Nielsens Blv. 101 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Udvalg Grenhusudvalg: Grønt Udvalg: Vedligeholdelsesudvalg: Soku-/Kollektivudvalg: IT-gruppen: Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Gitte Andersen, Bo Volfing, Henning Davidsen Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Kjeld Galler, Johnna Lund Børge Jensen (f), Connie Weis, Kjeld Galler, Vibeke Nielsen Connie Weis (f), Kjeld Galler, Knud Wejlgaard Vibeke Nielsen, Jytte Jensen Henrik Persson, Jesper Bjerg, Kennet Bjerg, Kenneth Kikkenborg, Lars Simonsen, Jonas Bundgaard, Claus Sønderstrup Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd på Berners Vænge 18 kld. hver tirsdag ml.l kl Eller man kan ringe alle hverdage ml.kl på tlf weekend ml.kl

25 KLUBBER I BREDALSPARKEN Billardklubben, Berners Vænge 19 Formand: Henning Nielsen, Sognegårds Alle 33, 1.th. tlf.: Bredalsparkens Dartklub Tab & Vind, Hvidovrevej 308 Formand: John Rasmussen, Cl. Petersens Alle 25,1.th. tlf.: Bredalsparkens Vinklub, Gurrevej 79 Formand: Mogens Jørgensen, Gurrevej 67 A, tlf.: Bredalsparkens Seniorklub, Hvidovrevej 302 Formand: Gerda Nordtofte, Gurrevej 20, tlf.: Design Færdige, Berners Vænge 18 Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: Hobbyklubben 36, Gurrevej 36 Formand: Susanne Nielsen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.tv. tlf Klub 13, Gurrevej 13 Formand: Flemming Christensen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.th. tlf Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155 Formand: Henrik Persson, Grenhusene 42, tlf.: Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej Formand: Knud Nielsen, Arn. Nielsens Blv. 107, tlf.: Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6 Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1.tv Petanqueklubben, Cl. Petersens Alle 25 Formand: Flemming Andersen, Hvidovrevej 316, 3.th. tlf.: Rullestuen, Gurrevej 193 Formand: Margit Brems, Cl. Petersens Alle 21, 2.th. tlf.:

26 EJENDOMSKONTORET Berners Vænge 26 st.th, 2650 Hvidovre Tlf.: VAGTTELEFON Tlf.: Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende. Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme og vandforsyning. Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra eksterne håndværkere eller rednings-/sikringstjenester. Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, løbende toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret indenfor normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. Du kan ringe til vagthavende på tlf.: Kontor- & telefontid: Mandag - fredag ml. kl Onsdag ml. kl Ejendomsleder Anita M. Jensen, tlf./træffetid.: ml. kl Byggeteknisk medarb. Kell Schjern Smidt Kontorassistent Karin Degnebolig Kontorassistent Tanja Eriksen Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, Spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd henvises til IT-Gruppen i perioden: - Hverdage Weekend på tlf.: Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af telefon på tlf.:

27 Bredalsparkens & Grenhusenes Julearrangement Pensionister: torsdag d. 6. december 2007 Børn: søndag d. 9. december 2007 Åbningstiderne for den store affaldsgård Sognegårds Alle 90 Mandag Tirsdag - torsdag Fredag Lørdag Lukket Søndag bytteservice HAVES: Adresse Rum ØNSKES: Rum Tlf.nr. Bredalsparken 1. sal 3 vær Minimum 4 vær. Nyt køkken Max. kr m

28 ORDINÆRT AFDELINGSMØDE For Bredalsparken & Grenhusene Onsdag d. 21. november 2007 kl i Medborgerhuset Særligt afdelingsmøde for Grenhusene Onsdag d. 28. november 2007 kl på Gungehusskolen 28

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til beboere i Afdeling Aaparken Aaparken 6-14 7400 Herning Herning, den 29/8 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde torsdag den 8/9 2016, klokken 17.00

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Første afdelingsmøde i Afdeling Rådhusstrædet

Første afdelingsmøde i Afdeling Rådhusstrædet Til beboere i Afdeling Rådhusstrædet Rådhusstrædet 16 743 Ikast Herning, den 29/8 216 Første afdelingsmøde i Afdeling Rådhusstrædet Til brug ved det ordinære afdelingsmøde torsdag den 8/9 216, klokken

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Brændgårdsparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Brændgårdsparken Til beboere i Afdeling Brændgårdsparken Brændgårdvej 1-79 7400 Herning Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Brændgårdsparken Herning, den 28/8 2015 Til brug ved det ordinære afdelingsmøde mandag den 7/9 2015,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2011 61. årgang nr. 3

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2011 61. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2011 61. årgang nr. 3 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015 Forside Almene boligorganisationer år periode fra 0-07-204 periode til 30-06-205 for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 62 LBF's afdelingsnr. 200 Kommunenr.

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011

Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligselskabet Hjem Afdeling 3 Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 2,91% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 847,43 kr./m² 24,69 kr./m² 872,12 kr./m² Side

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Hvidovrebo. Afdeling 4. Hvidovrebo, afdeling 4. Budget for 2016

Hvidovrebo. Afdeling 4. Hvidovrebo, afdeling 4. Budget for 2016 Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo, afdeling 4 Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 2,26% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2009 59. årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Juli 2013 63. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag budget for år 2013 i sammendrag Afdelingsmødet torsdag den 20. september, kl. 19.00 Støberiet, Blågårds Plads 5, 3. sal Punkt 7 s driftsbudget 2013 1.85 Lejeændring 1. januar 2013

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene

Læs mere

Godkendt budget. For perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Henlæggelse/ Opsparing. Faste udgifter 15%

Godkendt budget. For perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Henlæggelse/ Opsparing. Faste udgifter 15% 2 For perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016 Henlæggelse/ Opsparing 15% Variable udgifter 25% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2015 65. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Lægeforeningens Boliger

Lægeforeningens Boliger Lægeforeningens Boliger Afdeling 2 Sionsgade Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 0,77% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 133 - Skotlandsgade Skæringsdato: 01-10-1987 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt -

Læs mere

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 58 Smedebakken 22-76 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2015 Afdeling 7 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til budget. Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 3 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 716 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 62,07 3.729

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2010-31/12 2010 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,9% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger Familieboliger 288 23.634,64

Læs mere

Budgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8%

Budgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8% 1 2 For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 Henlæggelse/ Opsparing 18% Variable udgifter 23% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 8% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. Januar 2012 62. årgang nr. 1

Nyt fra. Bredalsparken. Januar 2012 62. årgang nr. 1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2012 62. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017 96159 - Galgebakken Budget for perioden Adresse: Galgebakken Torv m.fl., 2620 Albertslund Tilsynsførende kommune: Administrator: Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag Huslejebudget - forslag Røde Kro budget for år 2014 i sammendrag 1.55 Røde Kro Lejeændring 1. januar 2014 Lejeændring i % Årlig lejeændring i kr./m²: Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2014 Familieboliger

Læs mere

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2016 Afdeling 42 Firkløveren Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Oktober 2013 63. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018 FOR PERIODEN 1/10 2017-30/9 2018 Familieboliger: Huslejen er uforandret Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 12 945,60 997.920 1.055,33 1.055,33 3 rum 35

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Afdeling - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

HVIDOVREBO. Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009

HVIDOVREBO. Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009 HVIDOVREBO Afdeling 9 - TAVLEKÆRSVEJ 98A-E Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009 Note 1 - Konto 140/210 - Budgetresultat Budgetresultat Udgifter i alt Indtægter i alt Underskud, konto 210

Læs mere

Beboermøde Afdeling 2

Beboermøde Afdeling 2 Beboermøde Afdeling 2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,92% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 4 rum 35 3.010,00 2.118.153 705,78

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-)

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Faxe Boligselskab, afd. 1 DAB Faxe Boligselskab Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 1,46% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 43,50 m

Læs mere

Budget 26-04-2007 Side 1 af 12. Lillerød Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Budget 26-04-2007 Side 1 af 12. Lillerød Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Budget 26-04-2007 Side 1 af 12 Periode: 1. maj 2007-30. april 2008 Boligforening/-selskab: Lillerød Boligforening Afdeling: 5 Rugvænget/Sydvænget Kommune: Allerød Kommune Ibrugtagningsår år 1953 AFDELINGSDATA

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Beboermøde Afdeling 4

Beboermøde Afdeling 4 Beboermøde Afdeling 4 Dagsorden beboermøde afdeling 4 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om Helhedsplanen 7. Valg af styregruppe

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2011 61. årgang nr. 1

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2011 61. årgang nr. 1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2011 61. årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen, Connie Weis, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Afdelingens årsregnskab for 2015 Der har i 2015 været et overskud på 33.580 kr., der er overført

Læs mere

Den selvejende institution Karvig 1. Afdeling BUDGET FOR 2011

Den selvejende institution Karvig 1. Afdeling BUDGET FOR 2011 Den selvejende institution Karvig 1 Afdeling 1 BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 4,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Forhøjelse Ny leje 1307,63 kr./m² 55,55 kr./m² 1363,18 kr./m²

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelse 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Haraldsvej 4, lejl. 1-8 8600 Silkeborg Antal lejemål: 8 Antal m²: 536 Budgettet viser en samlet

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2017 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2016-30/6 2017 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 9 624,60 723.687 1.158,64

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016 FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 12,42% Ungdomsboliger Huslejeforøgelsen udgør: 11,42% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 1 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til 68.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 989 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 49,3

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbygade/Vikærsvej Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2015

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011

Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011 Den selvejende institution Karvig 1 Afdeling 1 Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011 Note 1 - Konto 140/210 - Budgetresultat Udgifter i alt Indtægter i alt Underskud, konto 210 Budgetresultat

Læs mere

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2014

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2014 UDGIFTER: KONTO 106 - EJENDOMSSKAT Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2005 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2012 Afd. 74 Elmely Maj 2011 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1995 Boliger: 20 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 1.549,00 Garager: Areal i

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2011 Afd. 12, Houlkærvænget Maj 2010 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager:

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /4 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /4 2017 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2016-30/4 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 0,91% Institutioner Uændret leje. Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m.

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Afdelingsmøde aflyst, godkendt af hovedbestyrelsen Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 9A-9B 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 715 Budgettet viser en

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2 Glostrup Andelsboligforening Årsregnskab 2013 Afdeling 2 Boligorganisation: Tilsyndførende kommune: LBF-nr.: 317 Kommunenr. 161 Glostrup Andelsboligforening Glostrup Kommune Dalvangsvej 54 Rådhusvej 2

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere