BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE"

Transkript

1 Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Juli årgang nr. 2

2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler og læserbreve. Navngivne artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter. Anonyme artikler optages ikke. Indlæg m.v. kan evt. optages under mærke. Tryk: Hellbrandt A/S Oplag: 1650 ekspl. Redaktionens adresse: Stof til bladet afleveres til redaktionen, Berners Vænge 11, kld. Distribution: Bladet uddeles til beboerne i Bredalsparken og Grenhusene samt til Hvidovre Kommunalbestyrelse og DAB. Sendes desuden til beboerbladsudveksling i Boligselskabernes Landsforening. Deadline: Stof til næste nummer af bladet skal være indleveret til redaktionen senest d. 2. september Udgivelse: Næste nummer af bladet udkommer ultimo september Nu går vi sommeren i møde sammen med alt det søde Fulglene synger smukt fra træerene hvor de bor og alt springer ud, smukt i alt dets flor Vinterens mørke bliver glemt og lyset i øjenene, gør det hele lidt mere nemt Hjertet lidt blødere banker for lyset fjerner nogle af de dystre tanker Så vi skal huske at nyde livet og ikke tage alt for givet. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside: Loppemarked i Grenhusene Opslagstavlen...3 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Ejendomskontoret...7 Loppemarked i Grenhusene Oprydning- og beskæringsdag i Grenhusene Nyttehaven Spiren...11 Grenhus-Nyt Glade Grenhusedage Udskiftning af vinduer og altandøre Bestyrelses- og udvalgsliste Ejendomskontorets information...17 Klubber Ældreskovtur Høpsi Vøpsi Dagen...20 Redaktionen ønsker god sommer RIS & ROS skriv til bladudvalget 3

4 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Møde den 8. april 2013 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 8. april og behandlede bl.a. følgende emner: Ny kontoplan Ministeriet og Landsbyggefonden har udarbejdet ny kontoplan. Det medfører nogle udfordringer for både ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse. Der er ikke ændret på de beløb der er til rådighed, men pludselig hedder tingene noget andet og der skal budgetteres og bogføres under nye navne. Nye regler for tab ved fraflytning Folketinget har vedtaget nye regler for tab ved fraflytning. Fremover skal udgifter over 313 kr. pr. lejemålsenhed ikke dækkes af afdelingen, men af selskabets dispositionsfond. Lovændringen får ikke den store betydning i Bredalsparken og Grenhusene, da vi allerede i udpræget grad anvender dispositionsfonden til dele af disse udgifter. Legeplads Emilieparken I forbindelse med byggeriet af de nye ældreboliger på Hvidovrevej 336, blev legepladsen i Emilieparken midlertidigt fjernet. Nu skal altandørene i området skiftes og der skal være plads til byggeplads, mobilkran og oplagring af nye altandøre og vinduer. Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at legepladsen først bliver genopbygget efter at altandørene er skiftet, så den ikke står i vejen eller bliver beskadiget under arbejdet. Varmemålere Der er søgt om forlængelse af dispensationen for ikke at montere varmemålere. Det kan tidsmæssigt vanskeligt lade sig gøre, at montere dem inden den 1. juni, hvor varmeregnskabsåret skifter. 4

5 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Møde den 13. maj 2013 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 13. maj og behandlede bl.a. følgende emner: Altandøre og vinduer Afdelingens rådgiver på altandørssagen, ingeniørfirmaet Peter Jahn & partnere, foreslår at de vinduespartier, som er bygget sammen med altandørspartiet skiftes samtidig med dørene, da det byggeteknisk er en dårlig konstruktion at skille dem ad. Ejendomskontoret og inspektøren foreslår, at 84 vinduer på blokkene Claus Petersens Allé 9 til 31 skiftes samtidig med altandørene, da de er så nedbrudte, at der bruges for mange penge på at vedligeholde dem. Afdelingsbestyrelsen godkendte merarbejderne, som bl.a. finansieres ved, at der ikke males vinduer i år. Boligsikring og boligydelse Udbetaling af boligsikring og boligydelse er flyttet fra kommunen til Udbetaling Danmark. Det har betydet, at mange ikke har fået udbetalingerne reguleret i forbindelse med huslejestigningen 1. april. Udbetaling Danmark har lovet at få det rettet op og udbetale beløbet efterfølgende. Lovændring betyder, at boligsikring og boligydelse fremover bliver indbetalt direkte til DAB og ikke som nu, til beboerne. Spiren udvider Nyttehaveforeningen Spiren udvider antallet af haver og har samtidig ændret vedtægterne, således at der ikke er fortrinsret til pensionister, men alle kan blive skrevet op til en have efter først til mølle princippet. Ejendomskontoret lukker efter Kr. Himmelfart Det er besluttet, at ejendomskontoret fremover holder lukket fredag efter Kr. Himmelfart. Der vil fortsat være ejendomsfunktionærer på arbejde. 5

6 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Møde den 10. juni 2013 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 10. juni og behandlede bl.a. følgende emner: Altandøre og vinduer Byggeplads etableres uge 26 og monteringen starter uge 27, hvis alt går som planlagt. Der er omdelt en foreløbig tidsplan til de beboere, hvor der skal skiftes altandøre. For at etablere en adgangsvej til området, bliver petanquebanen midlertidigt nedlagt. Ejendomsservice teknikkerelev Martin Nikolajsen starter den 1. juli som ejendomsserviceteknikkerelev. Martin har gennemført grundforløbet på Københavns Tekniske Skole og har tidligere være i praktik på ejendomme i Gentofte og Lyngby. Faldstammer Afdelingsbestyrelsen har diskuteret proceduren ved udskiftning af faldstammer, efter at nogle beboere havde nogle meget uheldige oplevelser, hvor der f.eks. var støv i hele boligen og toilettet ikke kunne benyttes i weekenden. Regnskaber Afdelingsbestyrelsen har gennemgået ureviderede regnskaber. De ser fornuftige ud, med overskud i begge afdelinger. Rørbrud Der er registreret brud på centralvarmerør mellem blokkene Gurrevej 14 og 22 samt 22 og 30. Forsikringen betaler akut afhjælpning men afdelingen skal stå for udskiftning. I samme ingeniørgrav ligger brugsvandsrør som bør udskiftes samtidig. Kan betyde, at vandet bliver afbrudt i op til 2 dage. Prisoverslag kr., forsøges om det kan indeholdes i budgettet for 116. Storskrald Ordningen med, at beboere kan sætte storskrald ved fortovskanten mandag aften / tirsdag morgen, fungerer ikke optimalt. Mange steder stilles skrald ud hele ugen, hvad der ikke pynter på området. Ingen umiddelbare løsninger, men ideer modtages gerne. Varmemålere Afdelingen har fået dispensation for at montere varmemålere forlænget frem til 1. juni 2014, hvor kommunen insisterer på, at der skal monteres målere. Afdelingsbestyrelsen er uenig med teknisk forvaltnings vurdering af, hvor meget der kan spares ved at montere målere. Afdelingsbestyrelsen bygger sin vurdering på erfaringerne fra Friheden, hvor ændret adfærd i forbindelse med, at der blev opsat varmemålere også har betydet større udgifter til skader med skimmelsvamp. 6

7 EJENDOMSKONTORET HUSK ændring af nye aftenåbningstider om onsdagen Fra onsdag den 15. maj 2013 trådte en ny ændring i kraft, så fremover vil ejendomskontoret kun holde aftenåben om onsdagene i lige uger, aftenkontortiden vil fortsat være for personlig henvendelse. Onsdags aftenåbning holder lukket i hele juli måned Rørbrud på Gurrevej Angående renovering af jordledningerne på Gurrevej og 22-30, følger der nærmere information senere... se opslagstavlerne. Vi forventer at det bliver udført i løbet af sensommeren. OPRÅB! OPRÅB! OPRÅB! OPRÅB! OPRÅB! OPRÅB! Det er jo dejligt at der er mulighed for at alle beboere kan hygge sig ved de grønne arealer, og det er dejligt at man kan have noget at sidde på. Men, det er ikke rart når borde/bænkesæt ikke bliver sat på plads, når man har rykket rundt på dem. Det er ikke funktionærenes opgave at rykke rundt på diverse borde/bænkesæt. Derfor dette lille opråb! HUSK VENLIGST AT SÆTTE BORDE/ BÆNKESÆT PÅ PLADS, NÅR DU/I HAR RYKKET RUNDT PÅ DEM. Tænk på andre, der ikke kan rykke rundt på bordene, da de er ret tunge! 7

8 SØNDAG D. 9. JUNI IGEN I ÅR, BLEV DER Folk havde været hjemme i gemmerne og fundet ting og sager frem, som kom fra loft, kældere, skur med mere. I år var vi rigtig heldige med vejret og der var højt humør med god stemning hele dagen, og loppemarked var godt besøgt. Der var mange besøgende som fik gjort sig et eller flere gode fund i løbet af dagen, rundt omkring i de forskellige boder. Som noget nyt i år, blev der solgt lodder. På lodderne kunne man vinde spiritus, vin, chokolade og kaffe, de glade vindere fik lidt med hjem til halsen eller den søde tand. Aktivgruppen havde igen salg af pølser, toast, øl og vand fra Fællesgrenen. Aktivgruppen takker pænt af for denne gang og siger på gensyn til næste år søndag d. 15. juni

9 AFHOLDT LOPPEMARKED I GRENHUSENE 9

10 Oprydning- og beskæringsdag i Grenhusene 10

11 NYTTEHAVEN SPIREN På bagsiden af Gurrevej, ulige numre ligger disse fantastiske nyttehaver. Vi forventer at haverne er klar til brug i sommeren Spiren har søgt om udvidelse af haverne og dette er blevet bevilliget. 11

12 Grenhus-Nyt Solceller Ifølge Boligen træder der en lov i kraft d. 1. juli, som sidestiller lejere og ejere, hvilket betyder, at lejerne får lige vilkår for at få dækket deres private el-forbrug igennem solceller og samtidig spare penge. Vi kender endnu ikke loven i detaljer, men har hørt, at det ikke er så rosenrødt, som det ser ud til. Vi vender tilbage til sagen, når vi har haft mulighed for at studere loven nøjere. 12

13 Hvem og hvor mange bor der i Grenhusene? Vi har lige modtaget Boligstatistiske Nøgletal Ifølge statistikken bor der 325 mennesker i Grenhusene. Haldelen er over 50 år. Der er 85, der har rundet de 65 år. Men der bor heldigvis også børn i Grenhusene 51 af slagsen. Nyt fra Grenhusudvalget Årets afdelingsmøde for Grenhusene bliver d. 27. november på Risbjerggård. Gungehusskolens sal er endnu ikke frigivet til udlån, så vi må endnu en gang gå lidt længere for at komme til møde. Næste gang udvalget holder møde, skal der lægges vedligeholdelsesbudget for 2014/15, så hvis der er beboere, der har noget vedrørende bygninger og udearealer, som man mener, udvalget bør kigge på, så meddel os det senest midt i august. Kommunen Kommunen har godkendt, at vi først får opsat varmemålere pr. 1. juni

14 Glade Grenhusedage Fremsynede mennesker med sans for det grønne, anlagde for ca. 10 år siden små bede foran gangene i Grenhusene. I bedene blev plantet små egetræer. God idé dengang men små egetræer bliver større - meget større! Sådan gik det også foran vores gang. Under egetræet der nu var stort har vi en sladrebænk. Egetræets store krone var årsag til, at beboeren i huset der stødte op til bedet, døgnet rundt måtte have elektrisk lys tændt. Egetræet var desuden blevet samlings- og parringsplads for mange af Grenhusenes duer. Vi vaskede sladrebænken af for duelort flere gange om ugen. To parkeringspladser blev stort set ikke brugt grundet duernes afføring. Vi så os derfor nødt til, at ansøge Det Grønne Udvalg om at få lov til at fælde den gamle eg. I gangen blev holdt byggemøder, og blev enige om, at vi ønskede at få mere plads omkring sladrebænken. Træet og bedet skulle erstattes af et nyt bed med nye grønne planter men uden duer og mørke. Bedet skulle have ny form, og være med til at indramme sladrepladsen. I fællesskab fik vi skabt en primitiv skitse, og fik lavet en beskrivelse af, hvordan vi selv ville udføre arbejdet. Det er jo sådan heldigvis i Grenhusene, at hvis beboerne selv viser lidt initiativ og vilje til samarbejde, kan meget lade sig gøre! og tak for dét. Vores projekt blev positivt modtaget. Egetræet er nu fældet, - det gamle bed er nedlagt, - et nyt bed er etableret, - belægningen af SF-sten er reetableret, og bedet er beplantet med buske, der bærer småblomstrende lyserøde roser hele sommeren. Megen kaffe er drukket. Øl og vand er nydt. Der er givet hundredvis af gode råd. Vi har fået talt med en masse gode naboer, og vi har knoklet igen og igen, for at opnå et pænt resultat. Gå en tur forbi gang , når du lufter hund, kæreste eller bare er nysgerrig, og se hvor fint vi har fået det. Tak til Grenhusudvalget for deres støtte og til til Verdens bedste naboer! Karin Burmølle 14

15 Udskiftning af vinduer og altandøre Udskiftningen af udvalgte vinduer og altandøre på Hvidovrevej, Neergaards Allé og Claus Petersen Allé er blevet igangsat. Udskiftningen vil foregå fra uge 27 til og med uge 51. Der vil den periode være en del trafik af større entreprenørmaskiner, samt en enkelt kran som vi beder folk om at være meget opmærksom på. Kranen vil blive benyttet til tagaltanerne på Hvidovrevej, da disse elementer er meget store. Udskiftningen vil blive udført af Tømrerfirmaet Ib Asferg A/S, som også er vores daglige tømrer på ejendommen. Alle elementer bliver udskiftet til træ/ alu vinduer som kommunen har godkendt. Det betyder at de næsten er vedligeholdelsesfrie og ikke skal males udvendigt. Vi håber at udskiftninger vil forløbe planmæssigt og til mindst ulejlighed for beboerne. TIDSPLANER SER SÅLEDES UD: Hvidovrevej , Neergaards Allé 1-7 og Claus Petersen Allé uge Claus Petersen Allé 9-31 uge Hvidovrevej uge (Der kan ske enkelte forskydninger i tidsplanen) 15

16 BESTYRELSES- OG UDVALGSLISTE Bestyrelse Karen Bengtsson Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Tlf.: Henning Davidsen Grenhusene 22 Tlf.: Vibeke Nielsen Sognegårds Allé tv. Tlf.: Flemming Nyrop Grenhusene 56 Tlf.: Lene Rasmussen Cl. Petersens Alle 27 1.tv Tlf.: Henrik Berg (Formand) Hvidovrevej 304, 2.tv Tlf.: Finn Andersen Gurrevej 36, 2.tv Tlf.: Bo Østergaard Cl. Petersens Alle 25 st.th Tlf.: Connie Weis Arn. Nielsens Blv. 101 Tlf.: Udvalg Bladudvalg: Connie Weis (f), Finn Andersen Grenhusudvalg: Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Gitte Andersen, Bo Volfing, Flemming Nyrop, Henning Davidsen Grønt Udvalg: Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Vibeke Nielsen, Lene Rasmussen Soku-/Kollektivudvalg: Connie Weis (f), Vibeke Nielsen, Bo Østergaard, Henning Davidsen, Jimmy Andreasen Vedligeholdelsesudvalg: Flemming Nyrop (f), Henning Davidsen, Connie Weis, Finn Andersen Byggeudvalg ældreboliger: Henrik Berg (f), Børge Jensen, Connie Weis, Vibeke Nielsen IT-gruppen: Kennet Bjerg (f), Gert Skjoldborg, Jesper Bjerg, Jonas Holm Bundgaard, Morten Tøstesen, Steffen Clausen. Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT og Bredbånd på Berners Vænge 18 kld. hver tirsdag ml.l kl Eller man kan ringe alle hverdage ml.kl på tlf weekend ml.kl

17 EJENDOMSKONTORET BERNERS VÆNGE 26 ST.TH, 2650 HVIDOVRE TLF.: VAGTTELEFON TLF.: Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende. Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme og vandforsyning. Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra eksterne håndværkere eller rednings-/sikringstjenester. Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, løbende toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret inden for normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. DU KAN RINGE TIL VAGTHAVENDE PÅ TLF.: Kontor- og telefontid: Mandag - fredag ml. kl Kontortid (OBS! LÆS SIDE 7): Onsdag ml. kl Ejendomsleder Kim Andersen Ejendomsmesterass. Anders Stecher-Hansen Kontorassistent Karin Degnebolig-Schmidt Kontorassistent Tanja E. Mahler Ejendomsassistent Thomas Luther Hansen Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, MAN KAN KONTAKTE CIRQUE KUNDESERVICE I FORBINDELSE MED FEJLMELDING AF TELEFON PÅ TLF.:

18 KLUBBER I BREDALSPARKEN Akvarieklubben, Gurrevej v/ 195 Formand: Jan Hommel, Gurrevej 207 A, tlf.: Billardklubben, Berners Vænge 19 Formand: Henning Nielsen, Sognegårds Alle 33, 1.th. tlf.: Bredalsparkens Dartklub Tab og Vind, Hvidovrevej 308 Formand: John Rasmussen, Cl. Petersens Alle 25,1.th. tlf.: Bredalsparkens Vinklub, Gurrevej 79 Formand: Mogens Jørgensen, Gurrevej 67 A, tlf.: Bredalsparkens Seniorklub, Gurrevej 31 Formand: Esther Olsen, Cl. Petersens Allé 16 B, tlf.: Design Færdige, Berners Vænge 18 Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: Hobbyklubben 36, Gurrevej 36 Formand: Flemming Petersen, Hvidovrevej 318, 1.th, tlf.: Klub 13, Gurrevej 13 Formand: Flemming Christensen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.th. tlf Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155 Formand: Per Skov, Gurrevej 169 A, tlf.: Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej Formand: Ken Henriksen, Berners Vænge 34, 2. tlf.: Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6 Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1.tv Petanqueklubben, Cl. Petersens Alle 25 Formand: Flemming Andersen, Hvidovrevej 316, 3.th. tlf.:

19 BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE ÆLDRESKOVTUR 2013 Den årlige skovtur for pensionister og efterlønnere går i år til Skipperkroen. Der vil som sædvanligt komme nærmere meddelelse om afgangstidspunktet, billetsalg, pris m.m. SÆT X I KALENDEREN TIRSDAG DEN 27. AUGUST Se efter på opslagstavlerne i august måned om billetsalg. 19

20 TIL BØRN I BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Høpsi Vøpsi Dagen NYHED NYHED SÆT X I KALENDEREN LØRDAG DEN 17. AUGUST Igen i år vil vi komme med mange sjove aktiviteter på den store plæne ved Arnold Nielsens Boulevard (nr ). Der vil være forlystelser for alle alderstrin. HOLD ØJE MED JERES OPSLAGSTAVLER I OPGANGEN. Her vil vi holde Jer orienteret med tidspunkter for salg af billetter i august måned. På billetten du køber, vil du modtage: Popcorn - Candyfloss - Slush ice - pølser - slik. Glæd Jer, det bliver igen i år en DEJLIG OG SJOV HØPSI VØPSI DAG!!!!

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2014 64. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2014 64. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-)

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria

Læs mere

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken 1 og Grenhusene Juli 2004 54. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler:

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2003 53. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

31. årgang Nr. 8 Oktober 2003

31. årgang Nr. 8 Oktober 2003 31. årgang Nr. 8 Oktober 2003 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Så er det blevet efterår, med der til hørende regn, blæst og mørke.

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 Lejerbo skaber rum for liv Redaktørløse Lunden? På det netop overståede afdelingsmøde var der

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 30. årgang Nr. 9 November 2002 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 2 Redaktørens side Velkommen til dette nummer af Lundexpressen. Der er ikke kommet nogle opskrifter på julebag,

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv

40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv 40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand skaber rum for liv esværre er bladet lidt forsinket i denne måned. Det beklager vi. Renoveringen

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. september 2014 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 14. april 2014 behandlede

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

38. årgang Nr. 7 september 2010

38. årgang Nr. 7 september 2010 38. årgang Nr. 7 september 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der har været

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

33. årgang Nr. 10 December 2005

33. årgang Nr. 10 December 2005 33. årgang Nr. 10 December 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så er vi på banen, med årets sidste blad. Hvor er der flot i Lunden,

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere