Mødenotat opsamling af hovedsynspunkterne fra gruppediskussionerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødenotat opsamling af hovedsynspunkterne fra gruppediskussionerne"

Transkript

1 Dato Sagsbehandler J.nr. 8. september 2011 slckn Temamøde om debatoplæg til Plan- og Agenda 21-strategi Den 5. september 2011, Slangerup Administrationscenter Mødenotat opsamling af hovedsynspunkterne fra gruppediskussionerne Gruppe 1: Udvikling Mobilitet Balance mellem fokus på eksisterende kvaliteter og mulige forbedringer og fokus på behovet for de overordnede statslige trafikinvesteringer (motorvej, fjordforbindelse og S-station i Vinge) Landsbyudvikling Fokus på at udnytte eksisterende bygninger til boliger og erhverv i balance med de hensyn til bevaring mv. som bør tages Branding Fokus på de kvaliteter og værdier der er i kommunen Evt. udvikling af modeller for at foreninger indgår i partnerskaber for at understøtte branding af kommunen Temaer i branding: Bæredygtighed, 0-energi Rådhuset Torvet Frederikssund Telefon Telefax CVR-nr.: Bank Åbningstid: Mandag Tirsdag lukket Onsdag Torsdag Fredag Gruppe 2: Landskab Natur: Åerne er ikke gode nok til at bortlede vandet der bør skæres mere grøde Bunden i åerne hæver sig med tiden Der er mange andre udviklinger der bidrager til oversvømmede marker bl.a. klimaændringer Oversvømmede arealer ved åerne bidrager med vigtig natur Det er vigtigt at sørge for at landskabet bliver bedre til at tilbageholde vandet, så det kommer langsommere ud i åerne Sillebro Ådal er et eksempel på, hvordan dette kan gøres, men her ejer kommunen jorden på den måde er det ikke en generel model for hvad kommunen kan gøre Mink skader fuglelivet. Jagtforeningerne kan bidrage med at tilse minkfælder 1/4

2 Foreningerne kunne spille ind med fælles afvejede forslag til kommuneplanlægningen Afgræsning og slåning af arealer med le kunne øge naturværdierne. Foreninger kunne inddrages. Hegning er i nogle tilfælde billigere end andre plejeformer Friluftsliv: Pas på med stier langs med søer og åer de eng-rugende fugle bliver forstyrret. Det er bedre med stier, der punktvis går ned til søer og åer og som lader andre områder være uforstyrrede. Store stier som fjordstien er vigtige, men også dyre. Brug ordningen Spor i landskabet til at få flere små trampestier Turister vil have glæde af at kunne få trykte foldere over stier - som supplement til at man kan hente foldere på nettet Landbrug Al landbrugsjord i drift kunne udpeges som særligt værdifuldt landbrugsområde Landbrugsjord i drift sikrer at man kan se landskabet tages jorden ud af drift stoppes udsynet ofte af trævækst Landsbyer og bygninger på landet Mange af lokalplanerne for landsbyer er gamle Muligheden for at få lavet ny lokalplanlægning er størst, hvis der lokalt er drivkraft til at realisere et konkret projekt, som kræver ny lokalplan Der ønskes bedre muligheder for at bygge boliger og virksomheder i landzonen end den gældende planlov giver Gruppe 3: Bæredygtighed Organisering/samarbejde/mentalitet: Forslag om at kommunen skal oprette et klimasekretariat og udarbejde en klimaplan. Eksempel fra Høje Taastrup. Incitamenter så private vil udføre fx energirenoveringer. Fx i form af tilskud, professionel hjælp mv. Der skal være klare mål, fx at kommunen vil være CO2-neutral Et klimasekretariat kunne være med til at sætte fokus på klimaet. Inspiration fra havevandringer kunne de arrangere klimavandringer hvor man kan se, hvordan andre folk gør. Og skabe omtale i Lokalavisen. Forslag om, at der oprettes et klimaråd sammensat af repræsentanter fra foreninger og lokale aktører, som kan bidrage med viden til kommunen. Vinge LED-belysning Solfangere Genbrug af vand Vinge skal være forgangseksempel, det er her de helt store ambitioner ligger. Kan man opstille vindmøller i Vinge? Der kommer en massiv modstand, men på den anden side flytter man ikke derud hvis man ikke vil bæredygtighed. Man kunne tilbyde medejerskab til de nye beboere. 2/4

3 Cyklisme Der skal være mere fokus på de korte og mellemlange ruter (og ikke kun de lange, fx københavn frederikssund). Dvs. cyklismen fra oplandet, fx fra Græse Bakkeby til Frederikssund og til stationen Vindmøller Der er mange restriktioner, fx på husstandsvindmøller Man kunne tilbyde medejerskab på nye vindmøller (fx som på Samsø), det kan fremme vindenergien Der er også husstandsvindmøller til opstilling på tage (mindre) Kan der opstilles vindmøller på militærområdet på Hornsherred? Man kan henvende sig til staten. Hvad sker det når området skal genforhandles, kan man bringe det på banen der? Ift. landskabet, så skal der ske en nuancering/værdisætning ift. ambitionerne på energiområdet Der er generelt stor modstand mod vindmøller, især når det bliver konkret Hvis vi ikke selv kan finde ud af det [at fremme klima- og miljøbevidsthed, fx at få placeret vindmøller] så kommer der bare opstramninger fra EU Geotermi Husk også geotermi, ikke kun sol- og vindenergi. Området her [i kommunen] er meget egnet til geotermi Solvarme Godt eksempel fra Widex i Allerød Grundvand Vi savner at høre hvad I vil mht. grundvand. Man kender jo på forhånd de sårbare områder. Indsatsplanerne bliver i dag ikke brugt. (svar: nej det passer ikke, nogle gange bliver udlæg taget ud af planerne pga. grundvandet) Er der drikkevandsdepoter under Hornsherred? Tvivl om dette, undersøgelser har vist forskellige resultater. Skovrejsning skal tænkes ind ift. grundvandet Vandforurening: vi mangler en plan (beredskabsplan) for hvad vi skal gøre i tilfælde af vandforurening Boligbyggeri: Der bør stilles krav til ALT nyt boligbyggeri. Hvorfor stillede man ikke krav dengang til Sydbyen? Forslag om at uddanne/ansætte energivejledere i kommunerne, der kan vejlede ift. energioptimering + eventuelt formidle kontakt til lokale eksperter/håndværkere. På denne måde styrkes samarbejdet mellem kommune og lokale aktører. En sådan vejledning kan også kombineres med æstetisk vejledning, det er jo synd når folk ødelægger en byggestil. Økonomi: det er ofte et spørgsmål om penge. Mini-ESCO-lån (eksempel fra Kalundborg Kommune). Lokale banker kan også tilbyde lån til energioptimering. Sammenligning med rygeloven: det handler om en mental ændring i befolkningen. For 5-10 år siden havde man aldrig forestillet sig denne ændring mentalitet mht. rygning, men se nu. På samme måde bør vi arbejde med klimaet. Hvad med sommerhusområderne - vandstanden stiger. 3/4

4 Afsluttende bemærkninger/diskussioner i plenum Fjernvarme: Er forbrugeren bundet af fjernvarme? Fjernvarme kan godt være en miljørigtig løsning. Biogas: dette er ikke lykkedes så mange steder. Landboforeningen vil gerne være leverandør til et biogasanlæg, men det er ikke landboforeningen, der skal opføre anlægget. Landsbystøttepuljerne ønskes fortsat. Kan man via de lokale foreninger brande kommunen? Kan man ikke bruge landområderne til at brande og til at samle foreningslivet? Grønt Forum bliver pt. kun brugt til at præsentere kommunens planer og give lejlighed til foreningernes udtalelse. Når Danmarks Naturfredningsforening orienterer om arrangementer, så dukker ingen af de andre foreninger op. Kan man ikke gøre Grønt Forum mere aktiv? Foreningerne opfordres. Hvem er vores kontaktperson til Grønt Forum? Svar: dette er ikke forankret endnu, men vil ske. Forslag om, at temaet på næste Grønt Forum møde kunne være branding. 4/4

5 DELTAGERLISTE - Temamøde om debatoplæg til Plan- og Agenda 21-strategi 2011 Mandag den 5. september 2011 kl. 17 på Slangerup Administrationscenter Frederikssund Kommune, Formand for Plan- og Udviklingsudvalget John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune, Formand for Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Morten Skovgaard Frederikssund Kommune, Plan- og Udviklingsudvalget Hanne Kyvsgaard Frederikssund Kommune, Plan- og Udviklingsudvalget Jesper Henriksen Frederikssund Kommune, Byplanlægger Frederikssund Kommune, Plan- og Udviklingschef Frederikssund Kommune, Direktør for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik Sue-Ling Choong Knudsen Anker Riis Ejvind Mortensen Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Vandrådet i Frederikssund Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Dansk Vandrelaug Sommerhuskontaktudvalget Nordsjællands Landboforening Dansk Cyklist Forbund Frederikssund Landsbyråd Frederikssund Landsbyråd Frederikssund Klimaforening Diabetesforeningen Dansk Ornitologisk Forening Ældrerådet Bent Christiansen Jens Rolfgaard Bjørn Prassé Ole Green Per West Pia Omdal Gerd Bøwig Bodil Egelund Tina Tving Stauning Anne-Lise Kuhre Herdis L. Dam Morten Ledet Michael Tange Kim Beckman Ida Nielsen Bente Pedersen Michael Wedel Sørensen Christian Heiberg

Borgermøde om vinge 16/4/2012

Borgermøde om vinge 16/4/2012 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse

Læs mere

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013

Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013 Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013 Temamøde Frederikssund Landsbyråd 07. september 2013 Konklusion: Der er masser af muligheder for at få det gode liv på landet,

Læs mere

Foto: Sveigaard A/S. VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk.

Foto: Sveigaard A/S. VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk. Foto: Sveigaard A/S VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk. November 2014 Indledning Netværksgrupper formulerer er om energi fra sol og vind

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling

Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling Odder Kommune KOMMUNEPLAN 2004-2015 Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 5 1. Odder Kommune vender blikket udad 8 2. Velvære og

Læs mere

Klimascreening, klimaforebyggelse og klimatilpasning

Klimascreening, klimaforebyggelse og klimatilpasning Nyborg Kommune Klimascreening, klimaforebyggelse og klimatilpasning Arbejdsdokument Januar 2009 Nyborg Kommune Klimascreening, klimaforebyggelse og klimatilpasning Arbejdsdokument Januar 2009 1 14.406.00-0101

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplan 2011-2020 Sorø Kommune Klimahandlingsplan 2011-2020 Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf. 5787 6000 Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø

Læs mere

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem At skabe bæredygtige energiformer og koblingen til forbrug/anvendelse. Målrettede investeringer i bæredygtig energi. Mere vedvarende energi. Lav en politik

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere

Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere version 1.1 maj 2012 BetterNow Worldwide ApS Kirsten Bernikowsgade 6,

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere