2 april årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 april 2010 34. årgang"

Transkript

1 2 april årgang RISINGSKOLEN 8. april side 4 GENERALFORSAMLING 22. april side 5 HAVNERUNDFART MED SVANEN 18. maj side 9 DET ADELIGE JOMFRUKLOSTER 28. maj side 13 ANSGAR KIRKES NY SOGNEGÅRD 10. august side 22 SEBYFORENING.DK

2 BAG OM BYFORENINGEN FANTASTISK BESØG forsidefoto: Olav de Linde Silopakhuset BYFORENINGEN FOR ODENSE FORMAND: Bo Vietz Cederfeldsvej 14, 5230 Odense M Tlf.: NÆSTFORMAND: Jens Ulrik Rasmussen Søhusvej 49, 5270 Odense N Tlf.: SEKRETÆR: Birte Landorph Bergendals Alle 14, 5250 Odense SV Tlf.: KASSERER: Søren Michael Nielsen Østre Stationsvej 42, 5000 Odense C Tlf.: REDAKTØR: (afgående) Andreas Isager Thorslundsvej 6, 5000 Odense C Tlf.: REDAKTØR: (tiltrædende) Lennart Greig Tlf.: ØVRIG BESTYRELSE: Jarl Abrahamsen Østrupvej 21, Tarup, 5210 Odense NV Tlf.: SUPPLEANTER: Poul Karmdal Tlf.: Helga Brøndum Tlf.: Flemming Wedell Tlf.: Byforeningen havde den 10. marts et yderst spændende besøg i Odense Ny Silopakhus ved havnen. Turen kunne kun rumme 50 personer, men mange flere ville gerne have deltaget. Efter Olav de Linde havde overtaget pakhuset, blev bygningen af konstruktionsmæssige årsager nænsomt pillet ned fra 2007 til 2009, hvor de samme mursten er blevet renset og genbrugt. Firmaet havde stillet 2 medarbejdere til rådighed for os: chefkonsulent Niels Bech Christiansen assisteret af bygningskonstruktør og IT-medarbejder Peter Pedersen. fotos på siden: Flemming Wedell 2

3 SIDEN SIDST Foreløbig er der kun en lejer flyttet ind, Alectia, som er en sammenslutning af rådgivende ingeniører. Resten af bygningen henstår uden skillerum og gulve, idet nye lejere selv skal sætte deres præg på det, de flytter ind i. Interiøret er forsøgt bevaret med et meget rustikt look, så det stadig har karakter af silobygning. At renovere det gamle pakhus har kostet 80 millioner kroner, hvor man kunne have bygget et helt nyt for bare millioner. strøm ikke bare til fabrikken, men også til private huse i Skibhuskvarteret. Kraftcentralen er faktisk et museum under Odense Bys Museer, og den store generator kører den første lørdag i måneden kl. 10. fotos på siden: Flemming Wedell Fra den udvendige tårnterrasse fik vi en fantastisk udsigt over havnen og Odense. Efter besøget i silopakhuset begav vi os til Thrige firkanten, hvor Olav de Linde har sit Odense kontor - her var der også meget at se på. Det ligger i tilknytning til Thriges gamle kraftcentral, der engang producerede 3

4 KOMMENDE AKTIVITETER RISINGSKOLEN ved lærer Torben Sørensen foto: Jarl Abrahamsen tid > torsdag den 8. april, klokken sted > Risingsvej 25 - indgang fra Glentevej tilmelding > Lennart Greig / eller Jens Ulrik Rasmussen, mødegebyr > 20 kr. BESØG PÅ RISINGSKOLEN I forrige nummer af bladet var der en omtale af Risingskolen, og nu er et besøg blevet arrangeret. Skolen er bygget i 3 etaper hovedbygningen mod Vinkældervej, som blev taget i brug i 1951, hvor også den lille fløj mod Glentevej var undervejs. Noget senere kom så den nye fløj mod Risingsvej. Det blev Nordens største skole. I 2009 indvidede man en tilbygning til hovedfløjen, Science-centeret. Ved besøget skal vi ikke blot se det nye Science-center, men også resten af skolen herunder den arkitektonisk flotte festsal med plads til personer. Til sidst er der kaffe og brød på skolens lærerværelse. 4

5 KOMMENDE AKTIVITETER GENERALFORSAMLING Soldaterhjemmet Dannevirke foto: Flemming Wedell tid > torsdag den 22. april, klokken sted > Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard 15 tilmelding > ingen mødegebyr > gratis, DAGSORDEN Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning ved formanden 3. Regnskab 2009 v. kassereren 4. Indkomne Forslag 5. Budget 2010 v. kassereren 6. Valg til bestyrelsen På valg er : Jens Ulrik Rasmussen, Andreas Isager og Lennart Greig. Suppleanter: Poul Karmdal, Flemming Wedell og Helga Brøndum (Poul Karmdal modtager ikke genvalg.) Revisorer: Lis Andreasen og Erik Clemmensen 7. Eventuelt Kaffe/te og snitter. Causeri ved Jørgen Thomsen: Generationer i Odense. Oles boglade åbner ½ time før generalforsamlingen. 5

6 ARTIKEL BYUDVIKLINGEN I ODENSE GENNEM 150 ÅR - HER MED MASKOT! ved tidl. formand Frede Madsen foto: Odense Bys Museer foto: Frede Madsen Ulsteds hjørne ca Ulsteds hjørne 2010 Byforeningen har i et tidligere blad (okt. 2007) informeret om MASKOT et formelt og praktisk samarbejde mellem fire kendte kulturinstitutioner i Odense, Syddansk Universitet, Odense Bys Museer, Landsarkivet for Fyn samt Stadsarkivet. Et godt eksempel på virkeliggørelse af det praktiske samarbejde er den netop afviklede foredragsrække på 4 selvstændige indlæg under det altid interessante tema: BYUDVIKLINGEN I ODENSE. I forløbet medvirkede også Fyns Stiftstidende, der lagde lokale til de tre første foredrag. Her skal en kort omtale af de enkelte indslag gives: Den 14. januar var det museumsinspektør Jens Toftegård, Odense Bys Museer, der i sit indlæg baseret på et ph.d. studium lagde ud med emnet: Odenses udvikling som handelsby. JT beskrev rækken af gl. købmandsgårde placeret langs byens hovedstrøg, Vestergade Overgade samt torvehandel på byens centrale pladser og fortsatte udviklingsbeskrivelsen med fremkomsten af de bygningsmæssig meget synlige butiksrækker i samme hovedstrøg, for sluttelig at omtale flytningen af den væsentlige detailhandel fra centrum og det nu overvældende billede af specialforretninger. Reklameindustrien har sat sit særlige præg på udviklingen. Vi er alle i dag vidne til og aktører i udflytning af detailhandelen til centre og supermarkeder i en omkreds af bymidten. Hvad bliver næste træk? Specialbutikkerne i centrum ser ikke alle ud til at have en længerevarende fremtid! JT har en alder, der lå noget under gennemsnitsalderen for det fremmødte publikum, der overvejende bestod af mænd - flere med erfaring og indsigt i periodens sidste del. Det gav naturligvis anledning til kommentarer og supplerende bidrag. JT havde ikke helt styr på de ledsagende billeder og burde nok have vejledt forsamlingen med en kort orientering om billedernes indhold f.eks. hvor, hvad og hvornår! 6

7 ARTIKEL Den 21. januar overtog arkitekt Kristian Isager scenen. Hans emne skulle angiveligt dreje sig om Odenses udvikling med vægt på kulturmiljø og trafik, hvilket naturligvis måtte involvere den saneringsforetagsomhed og de bygningsmæssige nyskabelser, der fandt sted i efterkrigstiden specielt i 1960 og 70`erne. Den valgte periode lagde således op til vidne-udsagn fra vor samtid. Det blev også tilfældet. Kristian Isagers indlæg fremstod nærmest som en frontberetning. Fra første geled fik vi fortalt om kampens parter og stridens genstande. Mange vil huske projekterne Skt. Jørgens-gade (spedalskhedsudgravningen af Skt Jørgensgården), nedrivningen af Industripalæet og ikke mindst anlæggelsen af Thomas B. Thriges Gade, der måske ikke gav så megen opmærksomhed dengang, som det sidenhen har været tilfældet. Isager kunne håndgribeligt illustrere sit vidneudsagn med billeder og klip fra planer, korrespondance og sagsbehandling. Han havde faktisk også en sten med i tasken! KIs sidste plan handlede om det ikke vindende projekt for musik- og teaterhuset ved Th. B. Thriges Gade. Det kunne godt have været udeladt. Til gengæld kunne vi i Byforeningen glæde os over den omtale og reklame, vor forening fik. Kristian skjulte ikke, at han i sin tid som formand i høj grad havde arbejdet i og for foreningen og byen i den til tider hårde verbale kamp. Det blev, som man vil vide, ikke til lutter sejre. Den 25. januar blev man præsenteret for ph.d. stipendiat Hjørdis Havsteen Brandrup, hvis emne var: Oplevelsesbyen Odense - eventkultur og branding. Allerede af emnets valgte formulering kan man slutte, at EVENT og BRAN- DING næppe er hentet fra etatsrådernes Odense ikke begrebsmæssigt i hvert fald. HHBs indlæg var således også en beskrivelse og problematisering af efterkrigstid og nutid hvorledes byen har søgt at gøre sig gældende i den voksende konkurrence om at tiltrække arrangementer og begivenheder af en vis størrelse. Denne kamp er ingenlunde afblæst. I år 1900 udgav redaktør CC Clausen en bog i serien Danmarks Byer og deres Mænd om Odense i etatsrådernes periode (bogen er genudgivet fotografisk i 1982). Et gennemgående træk i bogen beskriver Odense omkr. 1900, der dengang var landets næststørste by, i en skarp konkurrence med Århus, der da var i fuld gang med at BRANDE sig som ligeværdig med industri- og kulturbyen Odense. Her kunne HHB have taget udgangspunkt i et parallelforløb til i dag. HHB er naturligt nok optaget af de mange forskelligartede markeringer en by må finde på under nutidens stigende udfordringer for hele tiden at være med. Det forudsætter fantasi, engagement, initiativ og ressourcer og ikke mindst koordinering på et centralt niveau. Udstillinger, koncerter, stævner, konferencer og mærkedage af enhver art alt under betegnelsen EVENTS er byens kommende udfordringer. Nogle er Odense godt i gang med. Andre trænger nok til både justering og bedre planlægning. Forsamlingen bidrog her med flere relevante indlæg. EVENTudviklingen kræver, at alle gode kræfter også de politiske - samler sig om opgaven. Det var nok i det lys, indlægget skulle opfattes! 7

8 ARTIKEL foto: Odense Bys Museer foto: Frede Madsen Vestergade ca Vestergade 2010 Den 4. februar rundede institutleder og lektor Johs. Nørregaard Frandsen, SDU rækken af foredrag af. Det gjorde han på værdig vis ved at samle alle trådene. under titlen: Odense mellem traditionsby og vidensby. Her - på HISTORIENS HUS foretog JNF en slags konklusion på hele foredragsrækken - og dermed vel også for det løbende MASKOTsamarbejde. Det bekom os fremmødte meget vel. JNF er samtidshistoriker og en god iagttager. Han gav en troværdig analyse af det der sker i vor samtid med hensyn til bydannelse. Også for Odenses vedkommende var der ganske optimistiske pointer for fremtiden, hvis vi agerer hensigtsmæssigt. Mobiliteten af Danmarks befolkning har i de forløbne 150 år gennemgået en flytning fra land til by - dernæst en centrerende bevægelse mod købstædernes bymidte. Siden har bevægelsen (o ) ændret retning fra bymidten mod forstæderne, hvor parcelhus-trenden med ledsagende servicefaciliteter tog fart. Vi bosatte os og levede vort familieliv i forstæderne og arbejdede andre steder. Nu i vor samtid ser vi, at bydannelser er meget diffuse størrelser. Centre for handel, kultur, service o.a. er ikke længere centre, men er erstattet af fleksible og ændringsvillige løsninger. De bastante, traditionelle industriområder afløses af vidensparker, der skal kunne flytte med kort varsel til udlandet om nødvendigt. Det er en generel og global tendens - Odense er med i denne udvikling. Nostalgiske minder og positive erindringer om de gode gamle dage omk. år 2000 kan vi godt begynde at skrive ind i historiebøgerne. Det var en interessant og tankevækkende foredragsrække, MASKOT her tog hul på, men ingenlunde udtømmende. Så vi forventer annoncering af flere emner fra vor bys historie. Frede Madsen Foredragsrækken var hurtigt oventegnet, så der blev arrangeret en gentagelse 4.,11.,18., og 25. marts med lige så mange deltagere, som første gang. 8

9 KOMMENDE AKTIVITETER ODENSE HAVN - fortrinsvis for medlemmer, der ikke deltog i sept Havnerundfart med Svanen ved havnedirektør Carsten Aa foto: Flemming Wedell tid > tirsdag den 18. maj, klokken sted > Svanens Kajplads, Englandskajen tilmelding > Lennart Greig / eller Jens Ulrik Rasmussen, mødegebyr > gratis - begrænset deltagerantal HAVNE- / KANALRUNDFART MED SVANEN Efter afgang sejles rundt i inderhavnen og vi ser de nye bolig- og erhvervsejendomme, der er opført inden finanskrisen lagde en dæmper på byggeriet. Vi hører også om, hvad der er planlagt på havnearealerne og om havnens fremtidige erhversudvikling. Sejlturen fortsætter ud ad Kanalen og havnedirektøren beretter om motorbådshavnen og dens omgivelser. Længere ude ser vi stedet, hvor den nye kanalforbindelse er planlagt! Ved Fynsværket vender vi og kan forhåbentligt nyde turen tilbage i solnedgangens skær! Undervejs serveres kaffe og brød. Vi er Odense Havn stor tak skyldig, da den ligesom første gang er vært og afholder alle udgifter ved turens gennemførelse. 9

10 ARTIKEL FYENS STIFTS SPAREKASSE Ved tidl. sparekassedirektør Jørgen Porse foto: Carl Bech (Odense Bys Museer) sparekasse var opstået i slutningen af 1700-tallet. I 1796 etableredes en sparekasse i Kiel og i 1798 fik England sin første sparekasse. Herhjemme blev den første sparekasse, Grevskabet Holsteinsborgs Sparekasse, etableret så tidligt som i I Odense var kammerherre, amtmand Jens Benzon, meget optaget af de mindstbemidlede i byen, og hans arbejde for byens fattigvæsens udvikling fik ham til at overveje, hvilke midler, der kunne bidrage til at hæve selvagtelsen hos den fattigere del af befolkningen, for som det hed derigennem at fremme flid, nøjsomhed og sparsommelighed. Fyens Stifts Sparekasse, Fisketorvet 1872 Den 16. november 1816 kunne discipel Poul Adam Scholten glæde sig over at være den første indskyder i den netop etablerede Odense Byes Sparekasse. Hans indskud var på 5 rigsbanksdaler. Situationen i Danmark var på det tidspunkt ret fortvivlende. Napoleonskrigene var overstået og Napoleon sendt til Skt. Helena. Danmark havde valgt den forkerte side i disse konflikter, delvist tvunget af den omstændighed, at den danske flåde, som var betydelig, var erobret af englænderne. Staten gik bankerot i 1813, hvorved de fleste formuende mennesker var blevet fattige. Det kan derfor synes mærkeligt, at tanken om at etablere en sparekasse i Odense/Danmark opstod netop i en sådan tid. Grundideen om at etablere en Kammerherren indbød alle Odense bys indbyggere til at være med til at etablere en sparekasse, som derved blev den anden sparekasse i landet. Jens Benzon var idealist. I hans indbydelse hed det bl.a.: Foragter ikke de små besparelser; henlægger dem troligen i den mindre sparebøsse og bringer dem ved ugens, månedens eller årets ende i den større fælles sparekasse, der skal gøre dem frugtbringende for Eder og Eders familier. Værer mådeholdne, arbejdsomme, tarvelige, sparsommelige, og I skulle tillige vorde sædeligere, friere, husligere og lykkeligere. Og som nævnt etableredes Odense Byes Sparekasse i det vanskelige år Sparekassen fik til huse i nogle lokaler i den gamle fattiggård(!!) i Overgade, hvor man havde til huse indtil 1847, hvor man lejede den underste etage på Fisketorvet 12. Her boede man til leje indtil 1866, hvor ejendommen blev købt. 10

11 ARTIKEL foto: H. Lykke ( Odense Bys Museer) Fyens Stifts Sparekasse, Fisketorvet Efterhånden købte man de tilstødende ejendomme, og i 1873/74 byggede man den statelige bygning, som endnu kan ses på Fisketorve. Senere er der foretaget en lang række udvidelser og tilbygninger senest højhuset på Fisketorvet, som nogle synes er en fremsynet disposition, men andre (og måske de fleste) elsker at hade! I 1820 var den første sparekasse i København blevet etableret, og kammerherre Jens Benzon så den udvikle sig i et noget andet koncept end hans sparekasse. Han kunne imidlertid se, at skulle sparekassen udvikle sig, måtte det ske på et noget andet grundlag og med en større berøringsflade end det hidtidige. Derfor søgte og fik kammerherren kongelig bevilling til at etablere en ny sparekasse med basis i den gamle. Den fik navnet Fyens Stifts Sparekasse, og under dette navn drev den forretning lige indtil omkring 1970, hvor man fusionerede med Landbosparekassen for Fyn under navnet Sparekassen Fyn. For at gøre udviklingen færdig fusionerede man med Bikuben først i 1970 erne. Det blev senere til BG-Bank og endelig nu Danske Bank. Mange odenseanere kan huske, at man havde sin opsparing bag springvandet ofte i form af sparemærker, hvor man samtidig med sine indskud fik fine mærker til at klistre ind i bøger. Da denne artikels forfatter kom til den ærværdige Fyens Stifts Sparekasse i 1962, var det mere en institution end 11

12 ARTIKEL en forretning. Tab på udlån kendte man ikke til man lånte stort set kun penge ud til kommuner og offentlige institutioner mod fuldgod sikkerhed. Sparekassens direktører var ophøjede væsener, som de ældre kolleger tiltalte i 3. person: Vil direktøren. Det store ekspeditionslokale med det flotte marmorgulv, de massive søjler og de store lysekroner indbød til respekt, ja, så meget, at man på et tidspunkt måtte sætte et skilt op med: Behold hatten på!. Fisketorvet var dengang domineret af Sparekassens bygning, Fyns Tidendes bygning og på modsat side apoteket. På et tidspunkt kaldte man torvet for Quistetorvet, fordi sparekassens direktør, apotekeren og Fyns Tidendes redaktør alle hed Quist. Det var før gadegennembruddet Thomas B. Thrigesgade blev gennemført. Med fusionen med Landbosparekassen fik den nye sparekasse et meget mere moderne tilsnit. Nu var der en lang række filialer over hele fyn og med den nye bank-sparekasselov fra starten af 1970 erne blev sparekasserne i forretningsmæssig henseende ligestillet med bankerne. Hidtil havde sparekasserne ikke tilladelse til at låne penge ud uden fuldgod sikkerhed ofte mod pant i fast ejendom. (Dog måtte man til gode kunder udlåne op til kr uden sikkerhed). Nu skulle man i gang med bl.a. at finansiere erhvervslivet i byerne. Det krævede en vældig omstilling at medarbejderne. Der blev gennemført et omfattende uddannelsesprogram, så det var en spændende periode for en ung håbefuld sparekasseassistent. Landbosparekassen havde før fusionen haft sit hovedsæde i Kongensgade (hvor El-Giganten nu har til huse) men det nye hovedkontor blev Fisketorvet. Bl.a. derfor, men også fordi sparekassen ekspanderede voldsomt i disse år, planlagde og gennemførte man byggeriet af højhuset. Efter fusionen med Bikuben havde man de første mange år bibeholdt det fynske hovedsæde, som nu for visse funktioners vedkommende nu var hovedsæde for den samlede koncern. En spændende udvikling fra de lejede lokaler i fattighuset i Overgade til det pompøse domicil på Fisketorvet. foto: Flemming Wedell 12

13 KOMMENDE AKTIVITETER ODENSE ADELIGE JOMFRUKLOSTER, ALBANI TORV ved arkitekt og projektleder i Realea Frants Frandsen foto: Flemming Wedell tid > fredag den 28. maj, klokken sted > Jomfruklostrets trappe tilmelding > Lennart Greig / eller Jens Ulrik Rasmussen, mødegebyr > 20 kr. Max. 35 deltagere Oprindeligt opført 1504 til biskop Jens Andersen Beldenak med karakter af et borganlæg med volde og vandgrave. Siden har der været en lang række ejere,. bl.a. Oluf Bager, til Karen Brahe i 1700 blev eneejer og senere indrettede hovedbygningen til Jomfrukloster. En funktion der varede til 1972, hvor Odense By købte ejendommen og sørgede for at bygningen blev Tæt på tag og fag! Den nuværende ejer Realea udfører nu en gennemgribende arkæologisk undersøgelse, der bliver fulgt op af en større restaurering. Arkitekt og projektleder i Realea Frants Frandsen fortæller om renæssancens arkitektur og leder derpå rundvisningen i Odense adelige Jomfrukloster Den 500 år gamle, fredede bygning er rig på bygningshistoriske lag, lige fra middelalderens krydshvælvede kælderlofter til 17- og 1800-tallets ændringer og tilføjelser. Såvel hovedhuset som østfløjen er i store træk bevaret som en lang ubrudt fortælling om funktionen som adeligt jomfrukloster fra 1716 til de sidste adelsfrøkner flyttede ud i

14 ORIENTERING UDVIKLING I ØSTERGADE! ved Lennart Greig, bestyrelsesmedlem tegning: Odense Kommune forskellige zoner kaldet: Rummelige modeller for nedslagspunkter. Et af disse er hjørnegrunden ved Østergade og Ridehusgade, og det er her, hvor det nu ser ud til, at der skal ske noget. En privat investor ønsker, at opføre 90 nye boliger på stedet. Arkitektgruppen med hovedsæde på Hollufgård står bag projektet. De stod også bag opførelsen de nye boligblokke på Klosterbakken. Østergade må siges at være et udpræget erhvervsområde. En ret kedelig gade at køre igennem. Her lå tidligere Heins Tømmerhandel og og Nonveds vaskeri, for blot at nævne et par, der tidligere havde til huse her. For nogen tid siden kom så kommunen med en Udviklingsplan for Østerbro. Ifølge planen er: Østerbro-området er et af de fysisk mest veldefinerede kvarterer i Odense. Mod nord afgrænses området af jernbanen, mod syd af Odense Å, og mod vest af Thomas B. Thriges Gade. Mod øst følger områdegrænsen skellet mellem boligområderne inde i området og erhvervsområderne med materielgård og rensningsanlæg mod øst uden for området. Altså er det omfattede område meget andet end selve Østergade og Østerbro. Planen kommer imidlertid ikke med konkrete forslag til udvikling, men beskæftiger sig med muligheder for At der er noget om snakken fremgår af, at byrådet nu har godkendt et lokalplanforslag for hjørnegrunden, hvor man kan se forslag til karrébebyggelsen, og hvilke regler, der skal overholdes. Byggeriet bliver på 3-4 etager med mulighed for helt op til 6 etager på selve hjørnet. Konkret udformning er endnu ikke offentliggjort, men der bliver grønne områder ind imellem. Vejtræerne i Ridehusgade og Østergade skal bevares. Der kommer ny lysregulering i krydset Ridehusgade og Østergade. Ligeledes kommer der en ny indkørsel i Ridehusgade overfor indkørslen til Rytterkaserneområdet. I Østergade bevares den nuværende indkørsel, og på dette sted oprettes et helleanlæg, der skal forhindre venstresving, således at der ikke kommer krydsende af trafik i gaden. Beboernes børn kommer til at høre til Risingskolens skoledistrikt, hvilket er ganske pudsigt, idet beboerne omkring 14

15 ORIENTERING foto: Flemming Wedell skolen, før den blev bygget, hørte til Østre Skole i Danmarksgade altså meget tæt på den nye bebyggelse. Skal Østergade nu til være et nyt modænt boligområde? Det kunne godt pynte, at få de mange gamle erhvervsbygninger væk til fordel for boliger! Det ser det imidlertid ikke ud til! Nu placerer kommunen et værested for subsistensløse lige ved siden af på den gamle Nordlys Neon bygnings plads, Østergade 55 Det er en flytning af natvarmestuen fra Pantheonsgade. Der bliver tale om om nedrivning og opførelse af en helt ny bygning til 4 millioner kroner hertil kommer udgiften til køb af grunden på knap 2 millioner kroner, samt yderlige udgifter når der også skal være dagvarmestue. Det er ganske vist og vedtaget af byrådet. Hvor der faktisk har været stor åbenhed om reglerne for opførelsen af boligkarrérne, er der tilsyneladende ingen åbenhed, når det gælder værestedets udformning. Passer den nye bygning til omgivelserne? - og hvorfor åbenhed om reglerne for boligblokkene, når det ikke gælder den nye bygning tæt ved. Burde der ikke også her være en lokalplan med forudgående offentlig høring? Omgivelserne for de nye boligblokke er måske ikke de mest attraktive - Ingen butikker i umiddelbar nærhed og med naboer til trafikken til de letlevende damer i Enggade til den ene side og de subsistensløse til den anden side, kunne være bedre. Måske er det kun en begyndelse, og fremtiden vil måske ændre kvarteret til et fantastisk sted at bo!. 15

16 BAG OM BYFORENINGEN PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN OG SUPPLEANTER portrætfotos i farver: Flemming Wedell Bo Vietz - formand Arkitekt. Boet i Odense i mere end 39 år. Pensioneret som teknisk inspektør ved Fyens Alm. Boligselskab i Medlem af Byhistorisk Udvalg. Andreas Isager - bestyrelsemedlem Arkitekt. Bestyrelsesmedlem siden Redaktør for foreningens blad siden 2006 Jens Ulrik Rasmussen - næstformand Jarl Abrahamsen - bestyrelsemedlem Mangeårigt medlem. Tjener og hotelmand. Flittig cyklist med skarpt øje for byens udvikling. Suppleant fra 2003 og i bestyrelsen siden Arkitekt. Ansat i det private erhvervsliv. Bestyrelsesmedlem siden Suppleant i Søren Michael Nielsen - kasserer Bestyrelsesmedlem siden Funktionær på Odense Staalskibsværft. Lennart Greig - bestyrelsesmedlem fra 2009 Svagstrømsingeniør - datakommunikation. Mangeårig formand for et kommunalt samråd i Aalborg. Birte Landorph - sekretær Poul Karmdal - suppleant Merkonom. Mangeårigt medlem. Sekretær siden Valgt i suppleant i Pensioneret sekretær fra Odense Universitetshospital. Tømrer og bygningsingeniør. Formand i foreningen Har en lang række tillidshverv med relation til bygningskultur. Modtog Bestsellerfondens Ildsjælspris i

17 BAG OM BYFORENINGEN Flemming Wedell - suppleant Erhvervsskolelærer Helga Brøndum - suppleant CAND.RER.SOC Konceptudvikler Fotograf til bøger og tidskrifter for industri og havne. Suppleant siden Mangeårig interesse for bygningskultur. medlem af Kulturrådet for Fyn og i en årrække medlem af Odense Kommunes Bygningsforbedringsudvalg. EN ILDSJÆL TAKKER AF! Når Byforeningen holder generalforsamling torsdag den 22. april tager den ved samme lejlighed afsked med en ildsjæl, som i mange år har præget foreningens arbejde. Poul Karmdal var i 15 år foreningen utrættelige formand. De seneste år har han haft sin plads i suppleanternes rækker, hvorfra han stadig har ydet en værdifuld indsats. Dialogen med medlemmerne og foreningens mange kontakter har han opretholdt til stor gavn for den daglige arbejdsgang. Utallige er de projekter, som Poul har interesseret sig for og præget gennem de mange år, ikke blot som bestyrelsesmedlem i Byforeningen men også som formand for 6 Odense spejdertrop i otte år, sekretær i Byggesocietetets Fynskreds, sekretær i og redaktør for Haandværker- og Industriforeningen i Odense, Utallige er også de virksomhedsbesøg og udflugter til arkitektonisk og historisk interessante bygninger og steder, både i ind- og udland, som Poul har arrangeret, ofte i nært samarbejde med hustruen Hanni. Meget synligt for Odenses indbyggere er de 13 flotte bænke på torvet på Klingenberg tegnet af Poul Karmdal. Under hans formandskab lykkedes det Byforeningen at rejse midler til udførelsen af bænkene i anledning af H. C. Andersens 200-års dag. De er udsmykket med bronzerelieffer udført af Odense kunstneren Ejler Madsen. Bænken med motivet Den lykkelige familie blev skænket Poul af hans hustru. Inden for de seneste år er det med særlig indsats fra Poul Karmdals side lykkedes at gennemføre renovering af Soldaterhjemmet Danevirke på Sdr. Boulevard og ikke mindst at sikre bevaring og fredning af Thomas B. Thriges gamle kraftcentral. Mange emner ligger stadig Poul på sinde. Af særlig interesse er Odense By s indre struktur og trafikale forbindelser, 17

18 ORIENTERING de store havneplaner, udviklingen langs Odense å, hvor et stort ønske er at kunne sikre åfartens sejlads helt op til Den fynske Landsby. Ønsker, som deles af foreningens bestyrelse og som den arbejder videre med i tiden fremover. Det er med vemod men også med stor taknemmelighed at vi nu skal tage afsked med Poul Karmdal i bestyrelsen, men vi håber, at vi stadig kan få lov at trække på ham i særlige tilfælde. Vi ønsker Poul og hans nærmeste alt godt i tiden fremover. På bestyrelsens vegne ANSGAR KIRKES NY SOGNEGÅRD Tegning: arkitektens power point Bo Vietz formand Birte Landorph sekretær BILLEDER OG REFERATER FRA AFHOLDTE ARRANGEMENTER Viste du, at du kan læse et kortfattet resumé og se billeder fra foreningens afholdte arrangementer på hjemmesiden: under kalender. Også byforeningens blade helt tilbage til starten i 1976 kan læses. Hold dig orienteret - læs hjemmesiden! Efter museet havde undersøgt de første jordlag for sjældne fund, og jorden herefter blev placeret i parken i såkaldt hotel, da byjord i midtbyen er klassificeret som lettere forurenet, kunne man endelig komme ned i de dybere lag, som viste sig at bestå af gruslag af en beskaffenhed, der dræner alt vand væk og derfor ikke kan fryse. Det har bevirket, at man har kunnet støbe uden problemer og uden forsinkelser. Aftegningen af den halvbueformede Sognegård begynder nu at tone frem i bunden af udgravningen. Arrangement se side 22. ODINPRISEN 2009 I år uddeles Odinprisen først efter sommerferien. Bestyrelsen modtager altid gerne forslag til kandidater, men i år har bestyrelsen en passende prismodtager i kikkerten. Hvem det er, afsløres i bladets augustnummer. ODINFIGURENS AFLØSER Den lille Odinfigur i keramik af Kirsten Emilie Petersen, afløses nu af en plaquette til indmuring skabt og udført af kunstneren Ejler Madsen. Bestyrelsen venter pt. spændt på at se det færdige resultat. 18

19 ORIENTERING tfoto: Poul Karmdal GAUDI PÅ KOLDINGHUS Sydfløjen i Koldinghus danner for øjeblikket den flotte ramme om en udstilling der fortæller om et af de mest visionære byggerier nogensinde. Antoni Gaudis art nouveau-katedralen La Sagrada Familia i Barcelona. Udstillingen viser byggeriet, som indledtes i 1885 og kun er halvfærdigt i dag. Da han i 1890 erne blev kritiseret for at være for langsom lød svaret: Min klient har ikke travlt, han ønsker et revolutionerende byggeri, der i omfang, opbygning og udsmykning skal overgå alt, hvad verden har set Byggeriet han var betroet, var katedralen La Sagrada Familia, som er det ultimative arkitektoniske projekt. Et himmelstræbende og kompromisløst art nouveau-byggeri, der udfordrer alle tænkelige arkitektoniske og statiske love! Hvor der i dag ville have været endeløse rækker af computere til at beregne konstruktioner og bæreevne, var Gaudi henvist til lavteknologiske løsninger såsom snore, kæder og stoffer, der blev hængt op, så det under påvirkning af tyngdekraften tegnede de kurver, der var basis for konstruktionerne. På den måde fik tårne, søjler og hvælvinger de optimale egenskaber og der blev balance og lethed i byggeriet. Antoni Gaudi blev ikke færdig med at tegne sin katedral, idet han døde som følge af, at han blev kørt ned af en sporvogn i Bedre blev det ikke, da en del af hans skitser og tegninger blev ødelagt under den spanske borgerkrig i 1930 erne, men nutidige arkitekter har ved hjælp af moderne computerteknologi genskabt og fuldført Gaudis planer. Udstillingen, der er flot og fyldt med fine detaljer samt instruktive film, er absolut værd at se, men den henvender sig især til arkitekturkendere og håndværkere. Den drejer sig desværre kun om La Sagrada Familia-katedralen i Barcelona og Gaudi har tegnet mange andre fine bygninger ( ca 15 større, offentlige bygninger). Poul Karmdal Åbningstid dagligt Gratis rundvisning første lørdag i måneden kl. 14. Udstillingen slutter den 2. maj. Billetpris: voksne 70 kr. pensionister 56 kr. 19

20 ÅRSREGNSKAB 20

21 ÅRSREGNSKAB 21

22 KOMMENDE AKTIVITETER BESØG I ANSGAR KIRKES NYE TILBYGNING ved arkitekterne Marianne Schrøder og Poul Janum. foto: Flemming Wedell tid > Tirsdag den 10. august, klokken sted > Ved parkeringspladsen, Kirkegårds Allé tilmelding > Lennart Greig / eller Jens Ulrik Rasmussen, mødegebyr > gratis NB! Tag tøj på, som kan tåle snavs. ANSGAR KIRKES SOGNEGÅRD - BESØG PÅ BYGGEPLADSEN Siden Sidst Byforeningens møde i starten af december 2009, hvor arkitekt Poul Janum fortalte om projektet, er byggeriet af den nye Sognegård kommet godt i gang til trods for den strengeste vinter i mands minde. På Byforeningens næste møde og besigtigelse på byggepladsen den 10. august vil man kunne gå indenfor i de nye lokaler, selvom det stadig er en byggeplads. Man er i gang med opførelse af de finere overflader og Arkitekt Marianne Schrøder vil være til stede og fortælle om de rumlige og æstetiske overvejelser, der ligger til grund for formgivning, materialer og detaljernes betydning for det endelige udtryk og rumvirkning. NB! Tag tøj på som kan tåle snavs! Se mere side

23 MEDLEMSSKAB UNDERTEGNEDE ØNSKER AT TEGNE MEDLEMSSKAB Giro nr NAVN enkelt medlemsskab 200 kr./år VEJ husstand 250 kr./år POSTNUMMER/BY ønsker ikke tidsskriftet By & Land kontingentet reduceres 50 kr./år Eventuelt indmeldt af UNDERSKRIFT/DATO Blanketten sendes til: Byforeningen for Odense, v/ kasserer Søren Michael Nielsen Østre Stationsvej 42, 5000 Odense C. MÅ VI FÅ DIN ADRESSE? Det er meget praktisk at have din adresse, hvis der er aflysninger, eller der er andre ting, der skal kommunikeres ud! Send en mail til med navn og adresse samt evt. telefonnummer, så har vi de oplysninger, vi har behov for. Har du tidligere tilmeldt dig til arrangementer pr. mail, har vi allerede din mailadresse. 23

24 BLIV MEDLEM! Ønsker du at modtage bladet fast eller deltage i foreningens aktiviteter, kan du rekvirere yderligere materiale ved at kontakte et medlem af bestyrelsen. (Kontaktinformationer på side 2). 4. MAJ ARRANGEMENT i Ansgar Anlæg Indbydelse til Mindehøjtidelighed i Ansgar anlæg og Ansgar Kirke foto: Jens Amtoft TIRSDAG D. 4. MAJ kl. 19. Hjemmeværnets musikkorps Syd. 4. maj tale ved Lars Chr. Lilleholt, MF. Mindegudstjeneste i Ansgar Kirke kl ved Regina Ljung, sogne- og kommandopræst. En aften, hvor borgerne i Odense møder frem, og sætter et lys for friheden. Læs mere på: 4. maj KOMITEEN. Kommitten blev indstiftet i 1995 som protest mod den officielle indstilling, som efter markeringen af 50 året for befrielsen var, at det nu skulle være slut med at markere befrielsen. Den officielle indstilling lød således: Vi har gjort det i 50 år - og det er et passende tidspunkt at slutte nu. Det var vi i Komiteen slet ikke enige i, idet vi på samme måde som vi siger Aldrig mere 9. april var det Komiteen grundlæggende, at det danske samfund forsat fejrer frihedsbudskabet d. 4. maj 1945, og der arrangeres mindecermonier for ofrene De, som ofrede sig med livet som indsats og derved muliggjorde frihedsbudskabet, skal ikke glemmes. Komiteen ønsker at synliggøre respekten for besættelsestidens ofre. Vi mener, at ofrene og deres efterladte fortjener, at der forsat vises respekt for deres indsats for fred, frihed og demokrati. Danske mænd og kvinder kæmpede en tapper modstandskamp. SEBYFORENING.DK

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 29.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 31.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Arkivar Andreas Skov fortæller denne dag om Augustoprøret 1943 - da Odense gik

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

EFTERÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 24.9. Dronning Dagmar v/ lektor, dr.phil. Kurt Villads Jensen, SDU Dronning Dagmar er en af de kendteste skikkelser fra den danske middelalder.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

FORÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 7.1. Dengang Fyn kom på skærmen -en fortælling om TV2/Fyns første år v/ Ebbe Larsen, TV2/Fyns første direktør. I januar 1989 begyndte TV2/Fyn

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Efteråret nr. 2. 2014, 19. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Grundejerforeningen Vejlby Fed Psykiatrisk Hospital Tilbud om Fibernet Poul Hansen-grunden Tillykke med Fibernettet! Tak for jeres interesse

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 12.04.09. Referat af: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.04.09 kl. 18.30 22.00 marts 2009. referat nr. 5.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 12.04.09. Referat af: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.04.09 kl. 18.30 22.00 marts 2009. referat nr. 5. DIRIGENT: Marianne Larsen AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy Rasmussen, Tina Laursen, Mads Greve, Knud Petersen, Peter Nielsen, David Oszlak, Marianne Larsen og Aase B. Stisen.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 22.9. Introduktion til samlingerne: arkiv.dk og odensedatabasen.dk v/arkivchef Jørgen Thomsen og arkivar Jens Åge S. Petersen. I www.arkiv.dk

Læs mere

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/3-2016 Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede 1. Valg af dirigent Søren H 2. Valg af referent Niels Verner 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 22 Nr. 1/2013 Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. januar 2013 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Det samler jeg også på. NB. Hvis

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2016 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 25. maj FOLKETINGET Onsdag den 8. juni ZOO Lørdag den 9. juli HANDICAP STRAND Lørdag den 30. juli SKOVTUR Torsdag den 25. august LØVFALDSTUR

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

FORÅR 2016 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2016 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2016 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 I 2016 søsætter Historiens Hus en ny arrangementstype under titlen Husker du? Arrangementerne indledes med et kort oplæg, hvor der vil blive

Læs mere

Referat. 31. marts Fremmødte: 40 Stemmeberettigede: 36. Velkomst. Formanden bød velkommen.

Referat. 31. marts Fremmødte: 40 Stemmeberettigede: 36. Velkomst. Formanden bød velkommen. Referat 31. marts 2014 Fremmødte: 40 Stemmeberettigede: 36 Velkomst Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Andreas Isager blev valgt til dirigent. Andreas Isager konstaterede, at generalforsamling

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2016 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 HUSK

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

EFTERÅR 2011 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2011 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2011 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus præsenterer her vores hidtil største program. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på hjemmesiden

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere