Hans Christian Henning Wolff

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hans Christian Henning Wolff"

Transkript

1 Hans Christian Henning Wolff Arkitekten Hans Christian Henning Wolff ( ) blev uddannet fra Kunstakademiet i 1853, hvor han havde haft lærere som N.S. Nebelong, Jørgen Hansen Koch og G.F. Hetsch. Som arkitekt arbejdede han for M.G. Bindesbøll (de slesvigske jernbanestationer), Ferdinand Meldahl (konduktør på genopbygningen af Frederiksborg Slot) og Johan Herholdt (gravkapellet på Gråbrødre Kirkegård i Roskilde); alle tre var de kendt for deres forkærlighed for den blanke mur, hvilket da også blev et af Wolffs kendetegn. Wolff var ansat som den første bygningsinspektør i den nye selvstændige Frederiksberg Kommune i årene , hvor han fik stor betydning for kommunens fremtidige struktur og planlægning. I løbet af disse 8 år fik han opført flere offentlige og industrielle bygninger; - Frederiksberg Sogneskole (1863), der lå, hvor nu Falkoner Centeret ligger - Frederiksberg Fattighus og Hospital(1868) der begge lå på den grund, hvor nu domhuset ligger - Tvedes Bryggeri på Vesterbrogade (1859) - Marstrands Bryggeri (1865) også kaldet Kongens Bryghus. Nedrevet i 1976 til fordel for socialt boligbyggeri. Adskillige villaer på Henholdsvis Alhambravej, Platanvej, Mynstersvej, Poul Møllers Vej, Frederiksberg Allé, Falkoner Allé etc. blev det også til i løbet af hans embedsperiode, hvor udparcelleringen og anlægget af Frederiksbergs kerne af gamle villaer blev planlagt. Det var Alhambravej, det sidste stykke af H.C. Ørstedsvej, forlængelsen af Kastanievej, anlægget af Uraniavej, Mynstersvej, Svanholmsvej, gennemførelsen af Forhåbningsholms Allé til Niels Ebbesens Vej, Poul Møllers vej, Blichersvej og Monradsvej (nu Sylows Allé). Da Wolff i 1869, på grund af fremskreden rygmarvstæring, måtte opgive sit embede, rådede Vilhelm Klein (Wolffs nære ven og kollega gennem mange år) ham til, i mangel af indkomst og beskæftigelse, at opkøbe grunde i bydelen for at bebygge dem med hans egne villaer. Størstedelen af villaerne på Kastanievej, Lindevej og nabovejen Uraniavej er således tegnet og opført af Wolff, der på denne måde kom til at præge bybilledet på Frederiksberg, og danne forbillede for senere villabebyggelser i Danmark. Her kan navnlig Rosenvængets Kvarter på Østerbro fremhæves, med sine karakteristiske villaer, af bl.a. Herholdt. H.C.H. Wolff stod således for opførelsen af omkring 60 villaer på Frederiksberg, indtil hans tidlige død i Allerede i starten af 1900 tallet skriver Klein om Wolffs arbejder, at H.C.H. Wolff var sikkert næst efter Bindesbøll den mest talentfulde arkitekt i sin tid, men desværre vil næppe ret mange af hans arbejder blive bevarede for eftertiden; allerede nu er en del af dem ombyggede eller nedbrudte, for at give plads for mere rentable bygninger. Profetien viser sig at holde stik, og de overlevende villaer er alle i dag ændret i større eller mindre grad, i forhold til ved opførelsen, således også den af fredningsforslaget omfattede ejendom på adressen Lindevej 8, der blev forlænget mod haven allerede i Landsforeningens andet fredningsforslag, der omfatter stuehuset til herregården Fuglebjerggård, er i sit udtryk opført som en stor landvilla, men har i det væsentlige undgået om - og tilbygning, antagelig på grund af gårdens generelt dårlige økonomi. På trods af Wolffs usædvanlig store produktivitet, er ganske få af hans værker som sagt bevaret intakte for eftertiden, og kapellet og indgangsportalen til Gråbrødre Kirkegård er de eneste gennemførte fredninger til dato. Villabyggeriet blev Henning Wolffs største indsats som arkitekt og visionær planlægger, og det er som villabygger, at Wolff er blevet kaldt opfinderen af den danske hygge. 1

2 Begrundelse for fredningsforslagene for Fuglebjerggård og Lindevej 8: De to fredningsforslag er begge begrundet i ønsket om, at bevare et typisk eksempel på Henning Wolffs arkitektur, som den kom til udtryk i hans væsentligste bidrag til eftertiden; villaen. Fuglebjerggård kan fremhæves specielt for det helstøbte udtryk, med de smukke detaljer og rumforløb. Herregårdens hovedbygning, der er opført med villaen som forbillede er blevet gennemgribende istandsat i indeværende år, med Peter Bering som arkitekt, og fremstår således velholdt og opdateret til en moderne familiebolig, efter årtiers mislighold. Mange fine detaljer er bevarede, og navnlig de fine porcelænskakkelovne, kældergulvene i Flensborg sten og de elegante vinduespartier kan her fremhæves. Lindevej 8 har, på trods af senere tilbygning mod haven, formået at bevare det faste, monolitiske indtryk fra opførelsen. Villaen står foran gennemgribende renovering, og med den rette vejledning kan det færdige resultat komme til at fremstå som et eksempel for de øvrige Wolff - villaer i kvarteret. Man kan derved håbe, at yderligere ødelæggelser, i form af sortglaserede tegl og pudsede facader i Skagens gul vil blive bremset. Status over Henning Wolffs samlede kendte værker: Villaer: Tvedes Bryggeri fra 1853, Vesterbrogade , Frederiksberg. Nedrevet. Portal til Gråbrødre Kirkegård i Roskilde fra Fredet. Kapel på Gråbrødre Kirkegård i Roskilde fra Fredet. Ombygningen af Arresødal ved Frederiksværk fra 1856, nedrevet 1908 til fordel for ny hovedbygning af Godtfred Tvede. Hovedbygningen til Herregården Fuglebjerggård i Fuglebjerg fra Lægeboligen i Fuglebjerg fra 1857, ombygget. Etageejendom i Slotsholmsgade 18, København, Nedrevet. Arbejderboliger på Forhåbningsholms Allé, Frederiksberg, Nedrevet. Endnu en bygning på Tvedes Bryggeri, Nedrevet? Etageejendom på Gl. Kongevej 74 76, Nedrevet i Frederiksbergs første kommuneskole på Falkoner Allé 9 A B, Nedrevet. Fattig- og sygehus på Lampevej, Frederiksberg, Nedrevet. Hovedistandsættelse af Thisted Kirke i Marstrands Dampmølle på Vodroffsvej 25 (senere Kroneølbryggeriet), Nedrevet i Etageejendom på Gl. Kongevej 88, Nedrevet Ombygningen af herregården Nøragergård ved Ruds Vedby i årene Avlsbygning til Nøragergård, Nedbrændt i Etageejendom på Lykkesholms Allé 22, Gasværksvej 10, Lindevej 1, Nedrevet. Lindevej 3, Pudset, malet og nyere vinduer. Eternitskifertag. Tilbygget/ombygget. Lindevej 4 6, Nyere vinduer partielt, ombygget. Lindevej 5, Tilbygget med karnap, tag af kunstskifer. Lindevej 7, Pudset, nyere palævinduer, mansard tag ikke oprindeligt. Lindevej 8, Tilbygget. 2

3 Lindevej 10, Tilbygget og delvist nyere vinduer/tagvinduer. Kunstskifer tag. Lindevej 11, Tilbygget og vandskuret. Kastanievej 7, Pudset, mønstermuringer afhugget, nyere vinduer, moderniseret indvendigt og tagets skiferbeklædning skiftet til kobbertag. Kastanievej 3, Kastanievej 10, Facaden malet, tilbygget og stærkt ombygget. Kastanievej 12, Facaden malet, let om - og tilbygget. Uraniavej 1/Gl. Kongevej (eget hus), Nedrevet. Uraniavej 11, Ombygget/tilbygget, samt hjemmegjort altan tilført. Atelier v. P.V. Jensen Klint. Uraniavej 3, Malet facade, nyere vinduer samt karnap. Uraniavej 13, Tilbygget samt kvist. Indgangen vendt. Uraniavej 5, Facaden malet op, vinduer delvist skiftet, tilbygget med karnap mod vejen. Uraniavej 6, Ser fin ud, pudsen skønnes at være oprindelig.. Uraniavej 10, Termovinduer, nyt skifertag. Uraniavej 15, Tilbygget/ombygget. To kviste. Ser ret uspoleret ud. Uraniavej 19, Nyt tegltag, nye vinduer og ny, stor tilbygning. Uraniavej 21, Termovinduer, ombygget. Uraniavej 18, Nyt, skæmmende tag! Platanvej 4, Nedrevet. Platanvej 7, Nedrevet. Platanvej 9, Nedrevet. Platanvej 11, Nedrevet. Frederiksberg Allé 43, Nedrevet. Frederiksberg Allé 43, Nedrevet. Bülowsvej 4, Gennemgribende om tilbygget. Bülowsvej 5, Nedrevet. Bülowsvej 6, Facaderne malet og vinduerne skiftet til termo uden sprosser. Gl. Kongevej 106, Nedrevet. Gl. Kongevej 110, Stærkt ombygget. Gl. Kongevej 118, Nedrevet Gl. Kongevej 120, Nedrevet Thorvaldsensvej 22, Nedrevet. Poul Møllers Vej 2, Ikke undersøgt. (OBS: H.C.H. Wollf skal ikke forveksles med den samtidige arkitekt Vilhelm Carl Heinrich Wolf ( ), der er kendt for sine stationer på Nordbanen, og den i 1992 fredede Frederiksberg Station, beliggende på Solbjergvej 6, 8 og 10). Litteratur Lisbet Balslev Jørgensen: Danmarks arkitektur. Enfamiliehuset. København Weilbachs Kunstnerleksikon Kommuneatlas Frederiksberg Lars Nevald; Wolff på Frederiksberg, Fisker og Schou, Samlingen for Arkitekturtegninger, Charlottenborg 3

4 Fuglebjerggård, Fuglebjerg Arkitekt Henning Wolff Hovedbygningen til Fuglebjerggård, set fra haven. Fredningsforslaget omfatter: Stuehuset på Fuglebjerggård, opført i Terrassen mod øst, med tilhørende naturstenstrappe til haven, stenhøjen samt endelig lindetræet på gårdspladsen, direkte foran hoveddøren og de til huset nu hørende kakkelovne. Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, på vegne af ejeren, Andreas Hastrup. Indholdsfortegnelse: Beskrivelse Begrundelse for fredningsforslaget Oprindelighed og ændringer Fuglebjerggårds historie Bygningshistorie Vedligeholdelsesstand Kommune/Bydels-atlas Identifikation Kilder Bilag: Fotos, kort og tegninger. 4

5 Facadetegning, Stort set identisk med de faktiske forhold. Indgangsparti Beskrivelse: Hovedbygning i et stokværk med høj kælder og gennemgående midterparti i to stokværk, opført i røde sten med skifertag. Facaderne er forsynet med vandrette bånd og dekorative indfatninger, udført i gule sten og cement i renæssance stil. Vinduerne er de oprindelige med paskvil lukning, på sydsiden dog skiftet indenfor de sidste 20 år til nøjagtige kopier, med genbrug af de oprindelige lukke - beslag. Hoveddøren er en rigt udsmykket fyldingsdør med oprindelig beslåning. Døren er oprindelig i henhold til tegningen ovenfor. Vinduer og døre er malet henholdsvis portgrønne og pariserblå. Originaltegningerne angiver portgrønne dørpartier, blå vinduer og portgrønne skodder, dog uden nogen garanti for, at dette svarer overens med de oprindelige forhold. (Der vises skodder for de to kældervinduer, der sidder til højre for kældernedgangen, hvoraf der i dag ikke ses spor efter det venstre). Skorstenspiber og tagryttere er ikke helt identiske med de på tegningerne afbildede, men er efter al sandsynlighed de oprindelige. I stueetagen står to porcelænskakkelovne, hvoraf den ene type er beskrevet i en doktordisputats om de svenske Rørstrand ovne, af Margareta Cramér fra Den var indtil dette forår kun kendt i yderligere to eksemplarer; en opstillet på kongeslottet i Oslo, og den anden i Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. Ovnen er tegnet af arkitekten Ferdinand Boberg for Rørstrand fabrikken til kunstindustri udstillingen på Djurgården i Stockholm i 1897, og fremstillet i den fineste benporcelæn. Senere var den med på Verdensudstillingen i Paris i Der er tale om en ovn af udsøgt kvalitet og stor sjældenhed. Den anden ovn er en tysk Meissen ovn fra omkring 1840, der formentlig tidligere har stået opstillet et andet sted. På 1. salen, hvor der var/er indrettet pigeværelser, er der etableret et nyt badeværelse i et hidtil uudnyttet loftsrum, ligesom der i stueetagen er etableret dels et gæstetoilet, dels et badeværelse samt endelig et nyt køkken, der ellers hidtil har været placeret i kælderen. Begrundelse for fredningsforslaget: Fuglebjerggårds hovedbygning fremstår autentisk, velholdt og med mange smukke detaljer, som en tidstypisk repræsentant for arkitektens store indsats for fortolkningen af villaen og de historiske strømninger indenfor arkitekturen i perioden frem til hans alt for tidlige død i

6 Rørstrand ovn til Verdensudstillingen i Paris Meissen ovn, ca Oprindelighed og ændringer: Kabinettets kassette - lofter, hvis detaljering fremgår af det bevarede tegningsmateriale, er bevaret til i dag, medens alle spor af de dekorerede vægge mangler, på nær en enkel, vandret opsat træliste, langs alle rummets vægge. De øvrige dekorationer kan have været påmalede (iflg. arkitekt Peter Bering). Døren fra kælder til gårdsplads er skiftet indenfor de seneste 20 år. Bliver skiftet i forbindelse med den igangværende restaurering, men dokumentation for den oprindelige dørs udformning mangler desværre helt. Kældergulvene, der til dels bestod af Flensborg - sten, dels af bræddegulve, er alle blevet lagt om; i fordelingsgangen og øl- og vinkælderen genbruges de resterende Flensborg sten. Ejeren påtænker etablering af flere tagvinduer, i forbindelse med udskiftningen af taget. Man ønsker at etablere adgang til haven, via ståltrapper fra de to franske altaner i midterpartiet. Gelænderne er nedtaget og stillet i depot. Der er skabt bedre adgang fra spisestuen til køkkenet, der er placeret i det forhenværende soveværelse, ved at nedbryde bagvæggen i en allerede eksisterende niche. Denne ændring er sket i 1980 erne. Et gæstetoilet er etableret i kontoret, umiddelbart til højre for vestibulen, ligeledes i 1980 erne. Badeværelse er etableret i stueplan i værelset bag trappen, formentlig ved den store renovering i Skillevæggen mellem det rosa kabinet og dagligstuen mod nord er fjernet, formentlig ligeledes i Over de to franske døre mod haven har facaden sandsynligvis været forsynet med dekorationer magen til de, der optræder over vinduerne på indgangssiden. Der er i dag ingen spor af disse, men ejeren overvejer en rekonstruktion. 6

7 Nyere kælderdør Komfuret i kælderen blev skiftet omkring 1940 Der er flere detaljer, der ikke stemmer overens med tegningerne, dog er dette ikke nødvendigvis ensbetydende med, at disse ikke er samtidige med opførelsen; De drejede skorstenspiber mod øst og vest. Trappens placering, der tydeligvis har voldt en del hovedbrud for Wolff, jævnfør tegningerne. Kældervinduet, umiddelbart til højre for kældernedgangen ser ikke ud til nogensinde at have været der, ligesom skodderne i øvrigt. Kabinettets dekorationer, som de fremgår af tegningerne, har muligvis aldrig væres udført, muligvis kun i en påmalet udgave. Kassetteloft i kabinettet En væg er nedtaget imellem det rosa hjørnekabinet og dagligstuen mod nord. 7

8 Marmoreret dørindfatning, hall Stenhøjen med terrassen opad østgavlen. Fuglebjerggårds historie: Landsbyhovedgården Fuglebjerggård har siden middelalderen ligget i byen Fuglebjergs østlige ende, og formentlig på grund af gårdens skiftende ejere og til tider endog yderst dårlige økonomiske situation, har herregården aldrig formået at opsluge den omgivende landsby, som man ellers ser det. Ejendommen nævnes første gang i 1309, hvor den tilhørte slægten Dyre. I 1500 tallet mister den sin status som hovedgård, hvilket dog i 1600 tallet atter blev ændret, under Herlof Eriksøns ejerskab. Han var i øvrigt en uægte søn af Walkendorf til Glorup, og gården forblev i familiens eje indtil 1721, hvor forpagteren på Førslevgård, Johan Th. Neergaard købte den. Allerede i 1724 solgte han videre til overhofmester Carl Adolf von Plessen, der samtidigt erhvervede andre 6 herregårde på egnen, af hvilke han oprettede de Plessenske Fideikomisser. Forpagteren for Fideikomisset blev kammerråd og landsvæsenskommissær Ludvig Grandjean fra Vemmetofte, der i 1773 tog ophold på Fuglebjerggård, hvorfor denne kom til at indtage en særstilling i de Plessenske Fideikomisser, indtil Grandjean i 1795 fik overdraget gården i arvefæste, tillige med Kastrupgaard, som tak for hans store indsats i forbindelse med udskiftningen, og siden hen oparbejdningen af jorderne. I 1798 sælger han uden nærmere forklaring begge ejendomme til kaptajn Rützov, der igen i 1803 sælger til Peter Johansen de Neergaard, et oldebarn af Johan Th. de Neergaard. Peter de Neergaard køber samtidig fire andre godser af det tidligere Plessenske Fideikommis, og Fuglebjerggård forbliver i slægten de Neergaards eje frem til salget i 2005, og er i denne lange periode blevet drevet enten ved forpagter, eller sammen med den nærliggende Førslevgård, som dannede bolig for familien de Neergaard. Familien Hastrup, de nye ejere, kommer fra Lekkende Gods, som de har ejet i perioden

9 Portnerboligen blev aldrig realiseret. Forslag november 1856 Udkast til hovedbygningen, oktober Bygningshistorie: Fuglebjerggårds tidligere hovedbygning var en tre fløjet, en etages bindingsværksbygning med tegltag, første gang omtalt ( Borggården ) i 1755, på hvilket tidspunkt både Borggården og Ladegården allerede var af ældre dato, og i dårlig forfatning, hvorfor man overvejede en total nedrivning, hvilket dog ikke blev aktuelt førend godt 100 år senere, hvor den nuværende hovedbygning til herregården Fuglebjerggård bliver opført i 1857, tegnet af Frederiksberg arkitekten Henning Wolff, der i årene arbejdede med byggeriet af kapellet( ) og indgangsportalen(1853) til Gråbrødre Kirkegård i Roskilde (begge dele blev fredet i 2000). Avlsgården nedbrændte i 1914, og man opførte et nyt anlæg, hvoraf der i dag kun er forpagterboligen fra 1916 tilbage. Omkring 1916 er der foretaget en gennemgribende istandsættelse af hovedbygningen, og det er formentlig på dette tidspunkt, at både badeværelset bag trappen bliver installeret, og væggen mellem det rosa kabinet og dagligstuen nedrives. Dateringen er begrundet i håndværkergrafitti, fundet i bygningen under det igangværende restaureringsprojekt. Fra 1919 til 1935 forpagtede Chr. Bruun og Johanne Bruun Fabricius Fuglebjerggård. I 1935 overtog familien Schack forpagtningen, og beholdt denne i de næste to generationer, frem til perioden omkring Herefter var hovedbygningen udlejet til bolig. Fra blev den anvendt til daghøjskole/arbejdsløshedsprojekt, hvorefter gården endelig blev solgt i Da Fuglebjerggård primært har været bolig for forpagteren eller forvalteren gennem alle disse år, har graden af vedligehold og moderniseringer været begrænset. Den store autenticitet, hovedbygningen fremstår med i dag, kan med al sandsynlighed tilskrives denne manglende interesse fra ejernes side for at investere i bygningen. Vedligeholdelsesstand: Ejeren er ved at gennemføre en gennemgribende restaurering af bygningen, med assistance af arkitekt Bering. Vinduerne bliver renoveret, skifertaget skiftes, facaderne renoveres og kælderen sikres mod fugt, der har været et stort problem tidligere. Dette sker ved etablering af udluftning i soklen, opgravning og retablering af alle gulve med drænlag, etablering af omfangsdræn omkring hele huset, og 9

10 endelig omlægning af gårdspladsen, for derved at sikre fald bort fra huset. Forud for en eventuel fredning kommer bygningen således til at fremstå ny renoveret, med nyt skifertag. Både den omfattende kælderrenovering og det nye tag var et krav fra forsikringsselskabet, for at opnå en fuld bygningsskadedækning. Øvrige bygninger: Udover hovedbygningen er kun en stærkt forfalden forpagterbolig fra 1916 bevaret, og en helt ny maskinhal/lade. Forpagterboligen vil blive indrettet til udlejning. Kommuneatlas: der er ikke udarbejdet registrant i Fuglebjerg Kommune Identifikation: Matrikel nummer 1a Ejd. nr Fuglebjerg By, Fuglebjerg Hovedgård Amt: Sorø Amt Kommune: Fuglebjerg Kommune Ejerforhold: Andreas Hastrup, Fuglebjerggård Næstvedvej Fuglebjerg Tlf / Mail: Kilder: Danske Slotte og Herregårde, bd. 1, Ny Samling, Alfred G. Hassings Forlag A/S, København Weilbach Kunstnerleksikon TRAP Danmark Margareta Cramér: Den verkliga kakelugnen: fabrikstillverkade kakelugnar i Stockholm Tegningssamlingen på Charlottenborg Per Dahlberg, Kakkelovnsmontør med speciale i antikke ovne, tlf Kontaktpersoner: ejeren Andreas Hastrup, se ovenfor. 10

11 SUPPLERENDE FOTOS: Som det var typisk for Wolffs arbejder, blev der arbejdet meget med ændringer af Fuglebjerggård. Dette forslag er således fra nov Forpagterboligen, nord for hovedbygningen Nyt maskinhus 11

12 Gelænderne fra havesidens to franske altaner. Vindue med restaureringsbehov. Hoveddørens inderside Terrassedør med skodder Den indvendige trappe 12

13 Badeværelset i stueetagen Badeværelse på 1. sal Tidligere vaskerum/bad i kælderen bliver bevaret Kælderens komfur er produceret af A. Boll, Herning i

14 Alle dørgreb og nøgleskilte er blevet udskiftede Kig fra spisestuen til det fremtidige køkken, gnm. Gennembrydningen Paskvil lukning Detalje, Retableret dør i stueetagen 14

Gjeddesdal Hovedbygning Gjeddesdalsvej 76, Greve Opført 1918. Tegnet af arkitekt Poul Gerhardt Poulsen

Gjeddesdal Hovedbygning Gjeddesdalsvej 76, Greve Opført 1918. Tegnet af arkitekt Poul Gerhardt Poulsen Gjeddesdal Hovedbygning Gjeddesdalsvej 76, Greve Opført 1918. Tegnet af arkitekt Poul Gerhardt Poulsen Hovedbygningen, set fra parken. Terassen ses til højre for det gamle birketræ. Fredningsforslaget

Læs mere

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Fredningsforslaget omfatter: Forslag til fredningsudvidelse, således at den nuværende fredning

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen

Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen Fredningsforslaget omfatter: Direktionsbygningen, indgangspartiet med de to porte. Granitkuglerne foran bygningen,

Læs mere

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S Region: Hovedstaden Kommune: Frederiksberg Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C Matr.nr.: 66i af Frederiksberg Ejer: VORES BY CAS P/S Kontaktperson: Repræsentant for ejer: udviklingschef Jacob M. Andersen,

Læs mere

Boldklubben af 1893 s tennishal

Boldklubben af 1893 s tennishal Boldklubben af 1893 s tennishal Gunnar Nu Hansens Plads 11, 2100 København Ø også Per Henrik Lings Allé 10 (tidl. Idræts Allé) Ill. 1. Bag karnap ligger klublokaler Ill. 2. Vue mod Parken A/S. Ill. 3.

Læs mere

Svendborg Teater, Teatergade 5, Svendborg Opført 1897. Tegnet af Emil Schwanenflügel og Th. Hoffmann.

Svendborg Teater, Teatergade 5, Svendborg Opført 1897. Tegnet af Emil Schwanenflügel og Th. Hoffmann. Svendborg Teater, Teatergade 5, Svendborg Opført 1897. Tegnet af Emil Schwanenflügel og Th. Hoffmann. Svendborg Teaters nuværende udseende Fredningsforslaget omfatter: Teaterbygningen, opført i 1897. Forslagsstiller:

Læs mere

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup Analyse & værdisætning Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup 1 Indhold Introduktion s.4 Indledning Kvottrup Identifikation Historisk analyse s.10 Bygningshistorie Kulturhistorisk analyse

Læs mere

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747 Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Gothersgade 140, 1123 København K Matr.nr.: 162, Nørrevold Kvarter Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kontaktperson: Louise Seerup (UBST),

Læs mere

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Fredningsforslaget omfatter: Hovedbygningen/stuehuset opført i kampesten i 1870, kampestensmuren i forlængelse af stuehusets sydgavl, portbuen mellem stuehus

Læs mere

Det offentlige bygger og vedligeholder

Det offentlige bygger og vedligeholder Det offentlige bygger og vedligeholder Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R O G H Å N D V Æ R K 2 0 0 2 1 Det offentlige bygger og vedligeholder Bygningskultur og Håndværk

Læs mere

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Ambergs Tinghus i Esbjerg

Ambergs Tinghus i Esbjerg Ambergs Tinghus i Esbjerg Udgivet af Realdania Byg Indhold FORORD... 5 FORTID, NUTID OG FREMTID ER BUNDET SAMMEN Af arkitekt Mads Bjørn Hansen og restaureringsarkitekt Christian Tilma... 7 EN BY, SOM IKKE

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet)

Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet) Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Sjællandsgade 12A, 2200 Kbh. N Matr.nr.: 4667 af Udenbys Klædebo Kvt., København Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet)

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

Vartovs bygningshistorie 1990 2006

Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Udarbejdet af Benneth Østergaard Petersen Indledning I forbindelse med det store renoverings- og restaureringsarbejde på Vartov fra begyndelsen af 1990- erne har det

Læs mere

Allégade og Pile Allé

Allégade og Pile Allé Allégade og Pile Allé Det var ved Allégade (navnet opstod i begyndelsen af 1800-tallet), at hollænderne slog sig ned i 1651 og byggede deres gårde. Gaden er derfor den ældste i Frederiksberg Kommune. Den

Læs mere

KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE

KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE HISTORIE Ændringer fra 1846 til 2009 NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2009 En af Rønnes store gårde Kommandantgården etableret 1846 Indledning Kommandantgården er blandt Rønnes

Læs mere

Kochs Tinghus i Store Heddinge

Kochs Tinghus i Store Heddinge Kochs Tinghus i Store Heddinge Udgivet af Realdania Byg Indhold FORORD... 5 NY ENERGI TIL DET GAMLE TINGHUS Restaurering af råd-, tingog arresthuset i Store Heddinge Af arkitekt m.a.a. Camilla Løntoft

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Vesterbølle. Historie

Vesterbølle. Historie Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere

Læs mere