Hans Christian Henning Wolff

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hans Christian Henning Wolff"

Transkript

1 Hans Christian Henning Wolff Arkitekten Hans Christian Henning Wolff ( ) blev uddannet fra Kunstakademiet i 1853, hvor han havde haft lærere som N.S. Nebelong, Jørgen Hansen Koch og G.F. Hetsch. Som arkitekt arbejdede han for M.G. Bindesbøll (de slesvigske jernbanestationer), Ferdinand Meldahl (konduktør på genopbygningen af Frederiksborg Slot) og Johan Herholdt (gravkapellet på Gråbrødre Kirkegård i Roskilde); alle tre var de kendt for deres forkærlighed for den blanke mur, hvilket da også blev et af Wolffs kendetegn. Wolff var ansat som den første bygningsinspektør i den nye selvstændige Frederiksberg Kommune i årene , hvor han fik stor betydning for kommunens fremtidige struktur og planlægning. I løbet af disse 8 år fik han opført flere offentlige og industrielle bygninger; - Frederiksberg Sogneskole (1863), der lå, hvor nu Falkoner Centeret ligger - Frederiksberg Fattighus og Hospital(1868) der begge lå på den grund, hvor nu domhuset ligger - Tvedes Bryggeri på Vesterbrogade (1859) - Marstrands Bryggeri (1865) også kaldet Kongens Bryghus. Nedrevet i 1976 til fordel for socialt boligbyggeri. Adskillige villaer på Henholdsvis Alhambravej, Platanvej, Mynstersvej, Poul Møllers Vej, Frederiksberg Allé, Falkoner Allé etc. blev det også til i løbet af hans embedsperiode, hvor udparcelleringen og anlægget af Frederiksbergs kerne af gamle villaer blev planlagt. Det var Alhambravej, det sidste stykke af H.C. Ørstedsvej, forlængelsen af Kastanievej, anlægget af Uraniavej, Mynstersvej, Svanholmsvej, gennemførelsen af Forhåbningsholms Allé til Niels Ebbesens Vej, Poul Møllers vej, Blichersvej og Monradsvej (nu Sylows Allé). Da Wolff i 1869, på grund af fremskreden rygmarvstæring, måtte opgive sit embede, rådede Vilhelm Klein (Wolffs nære ven og kollega gennem mange år) ham til, i mangel af indkomst og beskæftigelse, at opkøbe grunde i bydelen for at bebygge dem med hans egne villaer. Størstedelen af villaerne på Kastanievej, Lindevej og nabovejen Uraniavej er således tegnet og opført af Wolff, der på denne måde kom til at præge bybilledet på Frederiksberg, og danne forbillede for senere villabebyggelser i Danmark. Her kan navnlig Rosenvængets Kvarter på Østerbro fremhæves, med sine karakteristiske villaer, af bl.a. Herholdt. H.C.H. Wolff stod således for opførelsen af omkring 60 villaer på Frederiksberg, indtil hans tidlige død i Allerede i starten af 1900 tallet skriver Klein om Wolffs arbejder, at H.C.H. Wolff var sikkert næst efter Bindesbøll den mest talentfulde arkitekt i sin tid, men desværre vil næppe ret mange af hans arbejder blive bevarede for eftertiden; allerede nu er en del af dem ombyggede eller nedbrudte, for at give plads for mere rentable bygninger. Profetien viser sig at holde stik, og de overlevende villaer er alle i dag ændret i større eller mindre grad, i forhold til ved opførelsen, således også den af fredningsforslaget omfattede ejendom på adressen Lindevej 8, der blev forlænget mod haven allerede i Landsforeningens andet fredningsforslag, der omfatter stuehuset til herregården Fuglebjerggård, er i sit udtryk opført som en stor landvilla, men har i det væsentlige undgået om - og tilbygning, antagelig på grund af gårdens generelt dårlige økonomi. På trods af Wolffs usædvanlig store produktivitet, er ganske få af hans værker som sagt bevaret intakte for eftertiden, og kapellet og indgangsportalen til Gråbrødre Kirkegård er de eneste gennemførte fredninger til dato. Villabyggeriet blev Henning Wolffs største indsats som arkitekt og visionær planlægger, og det er som villabygger, at Wolff er blevet kaldt opfinderen af den danske hygge. 1

2 Begrundelse for fredningsforslagene for Fuglebjerggård og Lindevej 8: De to fredningsforslag er begge begrundet i ønsket om, at bevare et typisk eksempel på Henning Wolffs arkitektur, som den kom til udtryk i hans væsentligste bidrag til eftertiden; villaen. Fuglebjerggård kan fremhæves specielt for det helstøbte udtryk, med de smukke detaljer og rumforløb. Herregårdens hovedbygning, der er opført med villaen som forbillede er blevet gennemgribende istandsat i indeværende år, med Peter Bering som arkitekt, og fremstår således velholdt og opdateret til en moderne familiebolig, efter årtiers mislighold. Mange fine detaljer er bevarede, og navnlig de fine porcelænskakkelovne, kældergulvene i Flensborg sten og de elegante vinduespartier kan her fremhæves. Lindevej 8 har, på trods af senere tilbygning mod haven, formået at bevare det faste, monolitiske indtryk fra opførelsen. Villaen står foran gennemgribende renovering, og med den rette vejledning kan det færdige resultat komme til at fremstå som et eksempel for de øvrige Wolff - villaer i kvarteret. Man kan derved håbe, at yderligere ødelæggelser, i form af sortglaserede tegl og pudsede facader i Skagens gul vil blive bremset. Status over Henning Wolffs samlede kendte værker: Villaer: Tvedes Bryggeri fra 1853, Vesterbrogade , Frederiksberg. Nedrevet. Portal til Gråbrødre Kirkegård i Roskilde fra Fredet. Kapel på Gråbrødre Kirkegård i Roskilde fra Fredet. Ombygningen af Arresødal ved Frederiksværk fra 1856, nedrevet 1908 til fordel for ny hovedbygning af Godtfred Tvede. Hovedbygningen til Herregården Fuglebjerggård i Fuglebjerg fra Lægeboligen i Fuglebjerg fra 1857, ombygget. Etageejendom i Slotsholmsgade 18, København, Nedrevet. Arbejderboliger på Forhåbningsholms Allé, Frederiksberg, Nedrevet. Endnu en bygning på Tvedes Bryggeri, Nedrevet? Etageejendom på Gl. Kongevej 74 76, Nedrevet i Frederiksbergs første kommuneskole på Falkoner Allé 9 A B, Nedrevet. Fattig- og sygehus på Lampevej, Frederiksberg, Nedrevet. Hovedistandsættelse af Thisted Kirke i Marstrands Dampmølle på Vodroffsvej 25 (senere Kroneølbryggeriet), Nedrevet i Etageejendom på Gl. Kongevej 88, Nedrevet Ombygningen af herregården Nøragergård ved Ruds Vedby i årene Avlsbygning til Nøragergård, Nedbrændt i Etageejendom på Lykkesholms Allé 22, Gasværksvej 10, Lindevej 1, Nedrevet. Lindevej 3, Pudset, malet og nyere vinduer. Eternitskifertag. Tilbygget/ombygget. Lindevej 4 6, Nyere vinduer partielt, ombygget. Lindevej 5, Tilbygget med karnap, tag af kunstskifer. Lindevej 7, Pudset, nyere palævinduer, mansard tag ikke oprindeligt. Lindevej 8, Tilbygget. 2

3 Lindevej 10, Tilbygget og delvist nyere vinduer/tagvinduer. Kunstskifer tag. Lindevej 11, Tilbygget og vandskuret. Kastanievej 7, Pudset, mønstermuringer afhugget, nyere vinduer, moderniseret indvendigt og tagets skiferbeklædning skiftet til kobbertag. Kastanievej 3, Kastanievej 10, Facaden malet, tilbygget og stærkt ombygget. Kastanievej 12, Facaden malet, let om - og tilbygget. Uraniavej 1/Gl. Kongevej (eget hus), Nedrevet. Uraniavej 11, Ombygget/tilbygget, samt hjemmegjort altan tilført. Atelier v. P.V. Jensen Klint. Uraniavej 3, Malet facade, nyere vinduer samt karnap. Uraniavej 13, Tilbygget samt kvist. Indgangen vendt. Uraniavej 5, Facaden malet op, vinduer delvist skiftet, tilbygget med karnap mod vejen. Uraniavej 6, Ser fin ud, pudsen skønnes at være oprindelig.. Uraniavej 10, Termovinduer, nyt skifertag. Uraniavej 15, Tilbygget/ombygget. To kviste. Ser ret uspoleret ud. Uraniavej 19, Nyt tegltag, nye vinduer og ny, stor tilbygning. Uraniavej 21, Termovinduer, ombygget. Uraniavej 18, Nyt, skæmmende tag! Platanvej 4, Nedrevet. Platanvej 7, Nedrevet. Platanvej 9, Nedrevet. Platanvej 11, Nedrevet. Frederiksberg Allé 43, Nedrevet. Frederiksberg Allé 43, Nedrevet. Bülowsvej 4, Gennemgribende om tilbygget. Bülowsvej 5, Nedrevet. Bülowsvej 6, Facaderne malet og vinduerne skiftet til termo uden sprosser. Gl. Kongevej 106, Nedrevet. Gl. Kongevej 110, Stærkt ombygget. Gl. Kongevej 118, Nedrevet Gl. Kongevej 120, Nedrevet Thorvaldsensvej 22, Nedrevet. Poul Møllers Vej 2, Ikke undersøgt. (OBS: H.C.H. Wollf skal ikke forveksles med den samtidige arkitekt Vilhelm Carl Heinrich Wolf ( ), der er kendt for sine stationer på Nordbanen, og den i 1992 fredede Frederiksberg Station, beliggende på Solbjergvej 6, 8 og 10). Litteratur Lisbet Balslev Jørgensen: Danmarks arkitektur. Enfamiliehuset. København Weilbachs Kunstnerleksikon Kommuneatlas Frederiksberg Lars Nevald; Wolff på Frederiksberg, Fisker og Schou, Samlingen for Arkitekturtegninger, Charlottenborg 3

4 Fuglebjerggård, Fuglebjerg Arkitekt Henning Wolff Hovedbygningen til Fuglebjerggård, set fra haven. Fredningsforslaget omfatter: Stuehuset på Fuglebjerggård, opført i Terrassen mod øst, med tilhørende naturstenstrappe til haven, stenhøjen samt endelig lindetræet på gårdspladsen, direkte foran hoveddøren og de til huset nu hørende kakkelovne. Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, på vegne af ejeren, Andreas Hastrup. Indholdsfortegnelse: Beskrivelse Begrundelse for fredningsforslaget Oprindelighed og ændringer Fuglebjerggårds historie Bygningshistorie Vedligeholdelsesstand Kommune/Bydels-atlas Identifikation Kilder Bilag: Fotos, kort og tegninger. 4

5 Facadetegning, Stort set identisk med de faktiske forhold. Indgangsparti Beskrivelse: Hovedbygning i et stokværk med høj kælder og gennemgående midterparti i to stokværk, opført i røde sten med skifertag. Facaderne er forsynet med vandrette bånd og dekorative indfatninger, udført i gule sten og cement i renæssance stil. Vinduerne er de oprindelige med paskvil lukning, på sydsiden dog skiftet indenfor de sidste 20 år til nøjagtige kopier, med genbrug af de oprindelige lukke - beslag. Hoveddøren er en rigt udsmykket fyldingsdør med oprindelig beslåning. Døren er oprindelig i henhold til tegningen ovenfor. Vinduer og døre er malet henholdsvis portgrønne og pariserblå. Originaltegningerne angiver portgrønne dørpartier, blå vinduer og portgrønne skodder, dog uden nogen garanti for, at dette svarer overens med de oprindelige forhold. (Der vises skodder for de to kældervinduer, der sidder til højre for kældernedgangen, hvoraf der i dag ikke ses spor efter det venstre). Skorstenspiber og tagryttere er ikke helt identiske med de på tegningerne afbildede, men er efter al sandsynlighed de oprindelige. I stueetagen står to porcelænskakkelovne, hvoraf den ene type er beskrevet i en doktordisputats om de svenske Rørstrand ovne, af Margareta Cramér fra Den var indtil dette forår kun kendt i yderligere to eksemplarer; en opstillet på kongeslottet i Oslo, og den anden i Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. Ovnen er tegnet af arkitekten Ferdinand Boberg for Rørstrand fabrikken til kunstindustri udstillingen på Djurgården i Stockholm i 1897, og fremstillet i den fineste benporcelæn. Senere var den med på Verdensudstillingen i Paris i Der er tale om en ovn af udsøgt kvalitet og stor sjældenhed. Den anden ovn er en tysk Meissen ovn fra omkring 1840, der formentlig tidligere har stået opstillet et andet sted. På 1. salen, hvor der var/er indrettet pigeværelser, er der etableret et nyt badeværelse i et hidtil uudnyttet loftsrum, ligesom der i stueetagen er etableret dels et gæstetoilet, dels et badeværelse samt endelig et nyt køkken, der ellers hidtil har været placeret i kælderen. Begrundelse for fredningsforslaget: Fuglebjerggårds hovedbygning fremstår autentisk, velholdt og med mange smukke detaljer, som en tidstypisk repræsentant for arkitektens store indsats for fortolkningen af villaen og de historiske strømninger indenfor arkitekturen i perioden frem til hans alt for tidlige død i

6 Rørstrand ovn til Verdensudstillingen i Paris Meissen ovn, ca Oprindelighed og ændringer: Kabinettets kassette - lofter, hvis detaljering fremgår af det bevarede tegningsmateriale, er bevaret til i dag, medens alle spor af de dekorerede vægge mangler, på nær en enkel, vandret opsat træliste, langs alle rummets vægge. De øvrige dekorationer kan have været påmalede (iflg. arkitekt Peter Bering). Døren fra kælder til gårdsplads er skiftet indenfor de seneste 20 år. Bliver skiftet i forbindelse med den igangværende restaurering, men dokumentation for den oprindelige dørs udformning mangler desværre helt. Kældergulvene, der til dels bestod af Flensborg - sten, dels af bræddegulve, er alle blevet lagt om; i fordelingsgangen og øl- og vinkælderen genbruges de resterende Flensborg sten. Ejeren påtænker etablering af flere tagvinduer, i forbindelse med udskiftningen af taget. Man ønsker at etablere adgang til haven, via ståltrapper fra de to franske altaner i midterpartiet. Gelænderne er nedtaget og stillet i depot. Der er skabt bedre adgang fra spisestuen til køkkenet, der er placeret i det forhenværende soveværelse, ved at nedbryde bagvæggen i en allerede eksisterende niche. Denne ændring er sket i 1980 erne. Et gæstetoilet er etableret i kontoret, umiddelbart til højre for vestibulen, ligeledes i 1980 erne. Badeværelse er etableret i stueplan i værelset bag trappen, formentlig ved den store renovering i Skillevæggen mellem det rosa kabinet og dagligstuen mod nord er fjernet, formentlig ligeledes i Over de to franske døre mod haven har facaden sandsynligvis været forsynet med dekorationer magen til de, der optræder over vinduerne på indgangssiden. Der er i dag ingen spor af disse, men ejeren overvejer en rekonstruktion. 6

7 Nyere kælderdør Komfuret i kælderen blev skiftet omkring 1940 Der er flere detaljer, der ikke stemmer overens med tegningerne, dog er dette ikke nødvendigvis ensbetydende med, at disse ikke er samtidige med opførelsen; De drejede skorstenspiber mod øst og vest. Trappens placering, der tydeligvis har voldt en del hovedbrud for Wolff, jævnfør tegningerne. Kældervinduet, umiddelbart til højre for kældernedgangen ser ikke ud til nogensinde at have været der, ligesom skodderne i øvrigt. Kabinettets dekorationer, som de fremgår af tegningerne, har muligvis aldrig væres udført, muligvis kun i en påmalet udgave. Kassetteloft i kabinettet En væg er nedtaget imellem det rosa hjørnekabinet og dagligstuen mod nord. 7

8 Marmoreret dørindfatning, hall Stenhøjen med terrassen opad østgavlen. Fuglebjerggårds historie: Landsbyhovedgården Fuglebjerggård har siden middelalderen ligget i byen Fuglebjergs østlige ende, og formentlig på grund af gårdens skiftende ejere og til tider endog yderst dårlige økonomiske situation, har herregården aldrig formået at opsluge den omgivende landsby, som man ellers ser det. Ejendommen nævnes første gang i 1309, hvor den tilhørte slægten Dyre. I 1500 tallet mister den sin status som hovedgård, hvilket dog i 1600 tallet atter blev ændret, under Herlof Eriksøns ejerskab. Han var i øvrigt en uægte søn af Walkendorf til Glorup, og gården forblev i familiens eje indtil 1721, hvor forpagteren på Førslevgård, Johan Th. Neergaard købte den. Allerede i 1724 solgte han videre til overhofmester Carl Adolf von Plessen, der samtidigt erhvervede andre 6 herregårde på egnen, af hvilke han oprettede de Plessenske Fideikomisser. Forpagteren for Fideikomisset blev kammerråd og landsvæsenskommissær Ludvig Grandjean fra Vemmetofte, der i 1773 tog ophold på Fuglebjerggård, hvorfor denne kom til at indtage en særstilling i de Plessenske Fideikomisser, indtil Grandjean i 1795 fik overdraget gården i arvefæste, tillige med Kastrupgaard, som tak for hans store indsats i forbindelse med udskiftningen, og siden hen oparbejdningen af jorderne. I 1798 sælger han uden nærmere forklaring begge ejendomme til kaptajn Rützov, der igen i 1803 sælger til Peter Johansen de Neergaard, et oldebarn af Johan Th. de Neergaard. Peter de Neergaard køber samtidig fire andre godser af det tidligere Plessenske Fideikommis, og Fuglebjerggård forbliver i slægten de Neergaards eje frem til salget i 2005, og er i denne lange periode blevet drevet enten ved forpagter, eller sammen med den nærliggende Førslevgård, som dannede bolig for familien de Neergaard. Familien Hastrup, de nye ejere, kommer fra Lekkende Gods, som de har ejet i perioden

9 Portnerboligen blev aldrig realiseret. Forslag november 1856 Udkast til hovedbygningen, oktober Bygningshistorie: Fuglebjerggårds tidligere hovedbygning var en tre fløjet, en etages bindingsværksbygning med tegltag, første gang omtalt ( Borggården ) i 1755, på hvilket tidspunkt både Borggården og Ladegården allerede var af ældre dato, og i dårlig forfatning, hvorfor man overvejede en total nedrivning, hvilket dog ikke blev aktuelt førend godt 100 år senere, hvor den nuværende hovedbygning til herregården Fuglebjerggård bliver opført i 1857, tegnet af Frederiksberg arkitekten Henning Wolff, der i årene arbejdede med byggeriet af kapellet( ) og indgangsportalen(1853) til Gråbrødre Kirkegård i Roskilde (begge dele blev fredet i 2000). Avlsgården nedbrændte i 1914, og man opførte et nyt anlæg, hvoraf der i dag kun er forpagterboligen fra 1916 tilbage. Omkring 1916 er der foretaget en gennemgribende istandsættelse af hovedbygningen, og det er formentlig på dette tidspunkt, at både badeværelset bag trappen bliver installeret, og væggen mellem det rosa kabinet og dagligstuen nedrives. Dateringen er begrundet i håndværkergrafitti, fundet i bygningen under det igangværende restaureringsprojekt. Fra 1919 til 1935 forpagtede Chr. Bruun og Johanne Bruun Fabricius Fuglebjerggård. I 1935 overtog familien Schack forpagtningen, og beholdt denne i de næste to generationer, frem til perioden omkring Herefter var hovedbygningen udlejet til bolig. Fra blev den anvendt til daghøjskole/arbejdsløshedsprojekt, hvorefter gården endelig blev solgt i Da Fuglebjerggård primært har været bolig for forpagteren eller forvalteren gennem alle disse år, har graden af vedligehold og moderniseringer været begrænset. Den store autenticitet, hovedbygningen fremstår med i dag, kan med al sandsynlighed tilskrives denne manglende interesse fra ejernes side for at investere i bygningen. Vedligeholdelsesstand: Ejeren er ved at gennemføre en gennemgribende restaurering af bygningen, med assistance af arkitekt Bering. Vinduerne bliver renoveret, skifertaget skiftes, facaderne renoveres og kælderen sikres mod fugt, der har været et stort problem tidligere. Dette sker ved etablering af udluftning i soklen, opgravning og retablering af alle gulve med drænlag, etablering af omfangsdræn omkring hele huset, og 9

10 endelig omlægning af gårdspladsen, for derved at sikre fald bort fra huset. Forud for en eventuel fredning kommer bygningen således til at fremstå ny renoveret, med nyt skifertag. Både den omfattende kælderrenovering og det nye tag var et krav fra forsikringsselskabet, for at opnå en fuld bygningsskadedækning. Øvrige bygninger: Udover hovedbygningen er kun en stærkt forfalden forpagterbolig fra 1916 bevaret, og en helt ny maskinhal/lade. Forpagterboligen vil blive indrettet til udlejning. Kommuneatlas: der er ikke udarbejdet registrant i Fuglebjerg Kommune Identifikation: Matrikel nummer 1a Ejd. nr Fuglebjerg By, Fuglebjerg Hovedgård Amt: Sorø Amt Kommune: Fuglebjerg Kommune Ejerforhold: Andreas Hastrup, Fuglebjerggård Næstvedvej Fuglebjerg Tlf / Mail: Kilder: Danske Slotte og Herregårde, bd. 1, Ny Samling, Alfred G. Hassings Forlag A/S, København Weilbach Kunstnerleksikon TRAP Danmark Margareta Cramér: Den verkliga kakelugnen: fabrikstillverkade kakelugnar i Stockholm Tegningssamlingen på Charlottenborg Per Dahlberg, Kakkelovnsmontør med speciale i antikke ovne, tlf Kontaktpersoner: ejeren Andreas Hastrup, se ovenfor. 10

11 SUPPLERENDE FOTOS: Som det var typisk for Wolffs arbejder, blev der arbejdet meget med ændringer af Fuglebjerggård. Dette forslag er således fra nov Forpagterboligen, nord for hovedbygningen Nyt maskinhus 11

12 Gelænderne fra havesidens to franske altaner. Vindue med restaureringsbehov. Hoveddørens inderside Terrassedør med skodder Den indvendige trappe 12

13 Badeværelset i stueetagen Badeværelse på 1. sal Tidligere vaskerum/bad i kælderen bliver bevaret Kælderens komfur er produceret af A. Boll, Herning i

14 Alle dørgreb og nøgleskilte er blevet udskiftede Kig fra spisestuen til det fremtidige køkken, gnm. Gennembrydningen Paskvil lukning Detalje, Retableret dør i stueetagen 14

Hans Christian Henning Wolff

Hans Christian Henning Wolff Hans Christian Henning Wolff Arkitekten Hans Christian Henning Wolff (1828 1880) blev uddannet fra Kunstakademiet i 1853, hvor han havde haft lærere som N.S. Nebelong, Jørgen Hansen Koch og G.F. Hetsch.

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

Rosenfeldt Gods har fremsendt et ønske om nedrivning af avlsbygninger på Oregård beliggende Statenevej 51.

Rosenfeldt Gods har fremsendt et ønske om nedrivning af avlsbygninger på Oregård beliggende Statenevej 51. Til: Vordingborg Kommune Plan og Bygsekretariatet Østergårdsstræde 1A 4772 Langebæk. Ved. Nedrivning af avlsbygninger på Oregård Statenevej 51;. Rosenfeldt Gods har fremsendt et ønske om nedrivning af

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Ultanggård, Haderslev

Ultanggård, Haderslev Ultanggård, Haderslev Region: Syddanmark Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Ultangvej 26, Halk, 6100 Haderslev. Matr.nr.: 18, Halk Arkitekt: Alexander Wilhelm Prale, Flensborg Ejer: Asmus Fromm Christiansen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab 5 nye familieboliger i størrelsen 91 m² - 115 m² (to lejligheder på 1. sal med tilhørende værelse med toilet i stue etagen) Vester Mølle, beliggende på Lagonis Minde

Læs mere

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Fredningsforslaget omfatter: Forslag til fredningsudvidelse, således at den nuværende fredning

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5 Betegnelse: Adresse: Identifikation: Nuv. ejer: Hadsund Gamle Politistation Tinggade 2-4, 9560 Hadsund Matrikel nr. 30cz, Hadsund by, Hadsund Sogn Slots- og Ejendomsstyrelsen Arkitekt: Morten Skøt (1887-1936)

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev

Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev Fredningsforslaget omfatter: Kommunalhus i Vålse, nu Lokalhistorisk Arkiv, samt den brostensbelagte forplads med mindestenen over

Læs mere

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning Kommunalbestyrelsen 2010 Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 09/23973 Journalnr.: 01.10.00G00 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 25.01.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg

Læs mere

Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen

Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen Fredningsforslaget omfatter: Direktionsbygningen, indgangspartiet med de to porte. Granitkuglerne foran bygningen,

Læs mere

Skagen-borgere forarget over Joachims rigmandsven: Helt katastrofalt

Skagen-borgere forarget over Joachims rigmandsven: Helt katastrofalt Onsdag d. 21. jun. 2017 - kl. 06:54 Skagen-borgere forarget over Joachims rigmandsven: Helt katastrofalt Lensgreve Bendt Tido Wedell er ifølge Skagens lokale borgere på vej mod at smadre områdets unikke

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724. Øster Voldgade 3. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724. Øster Voldgade 3. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724 Øster Voldgade 3 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Øster Voldgade 3 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Identification: Region: Midtjylland Kommune: Horsens Kommune Adresse: Andreas Flensborgs gade, Kongensgade og Claus Cortsens gade Matr.nr.:

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k I underste etage er skif udstillinger med moderne og international kun I øvrige etager vise Hobro Kunstsamlin med 30 af Danmarks før kunstnere. I alt 1015 m 2 kunstudsti i 4 etager. Bies Bryghus - Fra

Læs mere

Slotsgade Tranekær. Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje.

Slotsgade Tranekær. Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje. Slotsgade 18 5953 Tranekær Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje. 2015-07-29 Ansøgning om midler fra Landsbypulje til renovering af Slotsgade 18, Tranekær. Vi ansøger hermed om

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ORINGE, VORDINGBORG SINDSSYGEHOSPITAL VORDINGBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.03.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild og Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001

Læs mere

BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013

BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013 BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013 EKSISTERENDE FORHOLD VISIONSPLAN - 1:1000 Visionsplan for den samlede Karre. BADEVEJ Planen illustrerer et fremtidigt attraktivt

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25. juni 2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: Kommune: Vejle Kommune Adresse: Grejs Bakke 13, 7100 Vejle

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT LAURENTIUS TÅRN, RÅDHUSTÅRNET ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 5.10.2011 Besigtiget af: Troels Østergaard Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune:

Læs mere

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. oktober 2014 bevaringsværdig ejendom Udarbejdelse af bevarende lokalplan for etageejendom beliggende Samsøgade 21, 8000 Aarhus

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk

Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Dato: 22. juni 2016 qweqwe Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Industrimuseet Frederiks Værk har foretaget en kort gennemgang af rammebestemmelserne for center og boligområder

Læs mere

F R E D N I N G S F O R S L A G

F R E D N I N G S F O R S L A G F R E D N I N G S F O R S L A G KØBENHAVNS KOMMUNE Ny Carlsberg Vej set fra Vesterfælledvej. 2 Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Kommune: Københavns Kommune Adresse: Ny

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

Pakhusgården 44, kolonaden 5000 Odense C

Pakhusgården 44, kolonaden 5000 Odense C - til leje... Kontor Butik ca. 170 m 2 Pakhusgården 44, kolonaden 5000 Odense C Årlig leje kr. 600,- pr. m 2 Delvist dobbelthøjt rum med fantastisk lysindfald Meget inspirende og kreativt udførte lokaler

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE LOKALITET REG. DATO 157 Gentofte 17 Rækkehuse

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke.

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen blev købt og restaureret i 1996 og frem til 2000. Arkitekter fra Frilands- og Nationalmuseet udarbejdede restaureringstegningerne af ejendommen,

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Fredningsforslaget omfatter: gårdanlægget fra 1924 bestående af fritliggende stuehus og de tre sammenbyggede avlslænger med vinkelbygget udløberfløj

Læs mere

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere