Din bruksanvisning YAMAHA P-255

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din bruksanvisning YAMAHA P-255 http://no.yourpdfguides.com/dref/5513902"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Må ikke åbnes Instrumentet indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Unormal funktion I tilfælde af et af følgende problemer skal du omgående slukke for instrumentet på afbryderen og tage stikket ud af stikkontakten. Disse sikkerhedsforskrifter omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: Strømforsyning/AC-adapter Tilslut ikke instrumentet via et fordelerstik, da det kan medføre forringet lydkvalitet eller overophedning af fordelerstikket. du trækker i ledningen, kan den tage skade. der opstår problemer eller fejl, skal du omgående slukke for instrumentet på afbryderen og tage stikket ud af stikkontakten. Dette produkt indeholder og anvender computerprogrammer og indhold, som Yamaha har ophavsretten til, eller som Yamaha har licens til at bruge andres ophavsret til. Brug og vedligeholdelse Brug ikke instrumentet i nærheden af fjernsyn, radio, stereoanlæg, mobiltelefoner eller andre elektriske apparater, Hvis du gør det, kan instrumentet, tv'et eller radioen generere støj. Brug ikke fortynder, opløsningsmidler, rengøringsmidler eller klude, der indeholder kemikalier. Gem brugervejledningen på et sikkert sted, så du kan benytte den som opslagsværk, når du har brug for det. De ovennævnte vejledninger i digitalt format kan hentes fra websiden Yamaha Downloads. Com/ Medfølgende tilbehør Brugervejledning (dette hæfte) Onlineproduktregistrering for medlemmer*1 AC-adapter*2 Fodkontakt Nodestativ *1 Du skal bruge det PRODUCT ID, som findes på arket, når du udfylder registreringsformularen. GH-klaviatur (Graded Hammer) med syntetisk elfenben på tangenterne for en autentisk følelse GH-klaviaturet (Graded Hammer) har tangenter med en naturlig vægt, så tangenterne i den dybe ende af klaviaturet er lidt tungere end tangenterne i den lyse ende. dette giver følelsen af at spille på et ægte flygel. Klaviaturet har derfor en perfekt balance fra ende til anden. Herudover virker den syntetiske elfenben på de hvide tangenter fugtabsorberende, så du kan spille lige så længe, du vil, uden at være bange for, at tangenterne bliver glatte. Funktionen til låsning af panelet deaktiveres knapperne på kontrolpanelet, så du ikke behøver at være bange for at trykke på dem ved en fejl, når du spiller (side 18). Du kan også slukke de indbyggede højttalere, når der er andre højttalere på scenen (side 44). Disse værktøjer gør det lettere at sætte digitalklaveret op på en scene og langt sjovere at optræde. Brug denne skydekontakt til at justere den overordnede volumen for instrumentet. o [TEMPO]-knap. Side 19, 20, 22 Brug denne knap til at justere tempoet for instrumentet. Side 13 Brug denne knap til at afspille demospor for de enkelte lyde. Herefter kan du også få vist nyttige oplysninger, der er relevante for den handling, du foretager på det pågældende tidspunkt. Side 16 Brug denne knap til at skifte tonehøjden for hele klaviaturet op eller ned. På den måde kan du tilpasse dit klaverspil efter tonearten for et andet instrument eller en sanger uden at skulle ændre det, du spiller på klaviaturet. t [SELECT]-knap. Side 21 Brug denne knap til at vælge kategorien for den melodi, du vil afspille. Bestemte indstillinger som f. Side 22 Brug denne knap til at starte og stoppe afspilning af klavermelodier (50 medfølger), indspilninger af dit eget klaverspil eller melodier, der er gemt på et USBflashdrev. i [LEFT]- og [RIGHT]-knapper. Side 23 Brug disse knapper til at tænde og slukke for afspilning af højrehånds- og venstrehåndsstemmen. På den måde kan du øve dig i at spille den stemme, der er blevet slukket for. Side 13 Brug disse knapper til at vælge forskellige lyde. Side 15, 16 Brug disse knapper til at anvende rumklang og andre effekter på den lyd, som digitalklaveret [SUSTAIN PEDAL]-stik. Side 11 Brug dette stik til tilslutning af den fodkontakt, der fulgte med digitalklaveret, eller en valgfri fodkontakt eller pedal (sælges separat). Side 35 Brug disse stik til at slutte instrumentet til andre enheder for at udveksle data via MIDI. Side 17 Brug skydekontakterne Low (Lav), Mid (Mellem) og High (Høj) for at justere tonen af den lyd, instrumentet producerer i de tilsvarende frekvensområder. Side 11 Brug hvert af disse lydstik til at tilslutte et par stereohovedtelefoner. Side 30 Brug dette stik til at tilslutte et USB-flashdrev til dit digitalklaver. Side 10 Brug dette stik til tilslutning af den AC-adapter, der fulgte med [AUX IN]-stik. Side 34 Stereooutput fra et andet instrument eller en lydenhed kan indlæses via dette stik og udsendes fra digitalklaverets højttalere sammen med instrumentets egen lyd. [DC IN]-stik AC-stikkontakt 3 Formen på stikket kan være forskellig, alt efter hvor instrumentet købes. [ ]-kontakt (Standby/tænd) 4 Tryk på [FUNCTION]-knappen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Se side 46 for at få flere oplysninger om de data, der sikkerhedskopieres på dette tidspunkt. Forstærkere, højttalere eller en computer, men du ikke planlægger at bruge det i et stykke tid, anbefaler vi, at du slukker alle enheder som beskrevet i brugervejledningerne. 10 P-255 Brugervejledning Klargøring Justering af volumenen Du justerer volumenen ved at bruge [MASTER VOLUME]-skydekontakten til venstre på kontrolpanelet, mens du spiller på klaviaturet, for at kontrollere indstillingen. Tilslutning af pedaler (Efterklangs-pedal) Når den FC4-fodkontakt, der fulgte med digitalklaveret, er tilsluttet [SUSTAIN PEDAL]-stikket, fungerer den på samme måde som fortepedalen på et akustisk klaver, dvs. FC4 Klaverspil med fortepedal med halvpedalfunktion Dit digitalklaver kan justere længden af efterklangen, ud fra hvor lang tid pedalen trykkes ned. Brug af hovedtelefoner Digitalklaveret har to [PHONES]-stik, så du kan tilslutte to par hovedtelefoner ad gangen. Hvis du kun vil tilslutte ét par, kan du bruge et hvilket som helst af stikkene. Der udsendes ikke lyd fra instrumentets højttalere, når hovedtelefonerne er sluttet til et af stikkene eller begge stik. frontpanel BEMÆRK Instrumentet må ikke tændes, mens en fodkontakt eller pedal trykkes ned. Hvis du ikke overholder denne sikkerhedsforskrift, kan du risikere, at der byttes om på til- og frapositionerne for kontakten eller pedalen. P-255 Brugervejledning 11 Klargøring Brug af en valgfri pedalenhed En LP-255-pedalenhed (sælges separat) kan tilsluttes, hvis du vil spille digitalklaver ved hjælp af et komplet sæt bestående af tre pedaler.

3 De toner, der spilles, når denne pedal trykkes ned, påvirkes ikke, og derfor kan du spille en staccatomelodi over en akkord med efterklang. Når Jazz Organlyden (Jazzorgel) vælges, kontrollerer pedalen til venstre hastigheden for effekten som af en roterende højttaler i stedet for. Brug af pedaler til afspilnings- og stopfunktioner Du kan konfigurere den midterste eller den venstre pedal til at fungere på samme måde som [PLAY/STOP]-knappen på kontrolpanelet ved at bruge den tilsvarende funktionsparameter (side 40). Dybden for resonanseffekten kan indstilles vha. Se listen med lyddemomelodier for at få vist navnene på de enkelte demomelodier. Se Liste over lyde (side 51) for at få flere oplysninger. Du kan om nødvendigt trykke på en lydknap under afspilningen for at springe den pågældende demomelodi over. tryk på [PLAY/STOP]-knappen eller [DEMO]-knappen for at stoppe afspilningen. BEMÆRK 2 Demomelodier kan ikke afspilles under indspilning af melodier (side 25) eller filhandlinger (side 30). Desuden kan funktionen til annullering af en stemme (side 23) og AB-gentagelsesfunktionen (side 23) ikke benyttes sammen med disse melodier. Lyden Wood Bass eller Electric Bass, mens du spiller en melodi med en anden lyd med din højre hånd. Lyden Wood Bass er som standard tildelt til den venstre hånd på klaviaturet på dette tidspunkt. Du kan om nødvendigt ændre disse indstillinger vha. de tilsvarende funktionsparametre (side 40). Disse indstillinger kan også ændres separat for lyd 1 og lyd 2. Du kan også flytte splitpunktet ved at trykke på [-/NO]- og [+/YES]-knapperne, mens [SPLIT]knappen holdes nede. du gendanner splitpunktet til standardindstillingen F#2 ved at trykke på [-/NO]- og [+/YES]-knapperne, mens [SPLIT]knappen holdes nede. F#2 (standardindstilling) A-1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 BEMÆRK Den tangent, der definerer splitpunktet, medtages i venstre side af klaviaturet. 1 (side 42) ved at trykke på [FUNCTION]-knappen, mens du holder lydknapperne for de to kombinerede lyde nede. Brug den tilsvarende lydknap, mens [SPLIT]knappen holdes nede, til at foretage et valg. (Hver gang [SPLIT]-knappen holdes nede, vil den lydknap, der svarer til lyden for venstre hånd, lyse). Du kan om nødvendigt ændre disse indstillinger vha. de tilsvarende funktionsparametre (side 40). Disse indstillinger kan også ændres separat for venstre og højre lyd. Når denne indstilling er valgt, anvendes der ingen rumklang for lyden, og lyset i [REVERB]-knappen slukkes. denne indstilling reproducerer en rumklangeffekt, der minder om rumklangen i et livemusikmiljø. Rt1 rt2 rt3 rt4 OFF Off (Fra) Indstilling af rumklangens dybde Du kan ændre indstillingen ved at trykke på [-/NO]og [+/YES]-knapperne, mens [REVERB]-knappen holdes nede. Tilgængelige indstillinger: 0 (ingen effekt) til 20 (maksimal rumklangdybde) Du gendanner lyden til standardrumklangdybden ved at trykke på [-/NO]- og [+/YES]-knapperne, samtidig med at [REVERB]-knappen holdes nede. På den måde kan du tilpasse dit klaverspil efter tonearten for et andet instrument eller en sanger uden at skulle ændre det, du spiller på klaviaturet. På den måde kan du derfor spille en melodi, som om den er i C-dur, men hvor instrumentet transponerer den til F-dur. Et1 Et2 Et3 Et4 Brug [-/NO]- og [+/YES]-knapperne, mens du holder [TRANSPOSE]-knappen nede, for at indstille transponeringsværdien i halvtonetrin. Du gendanner til standardindstillingen (0), som ikke er transponeret, ved at trykke på [-/NO]- og [+/YES]-knapperne, samtidig med at [TRANSPOSE]-knappen holdes nede. rotary speaker Denne indstilling giver en vibrato-effekt som (Roterende af en roterende højttaler. Højttaler) Off (Fra) Når denne indstilling er valgt, anvendes der ingen effekt for lyden, og lyset i [EFFECT]knappen slukkes. 5 Transponeringsværdi OFF Justering af effektdybden Du kan ændre indstillingen ved at trykke på [-/NO]og [+/YES]-knapperne, mens [EFFECT]-knappen holdes nede. Tilgængelige indstillinger: 0 (ingen effekt) til 20 (maksimal rumklangdybde) Tilgængelige indstillinger: -12 (en oktav lavere) til 0 (normal tonehøjde) til 12 (en oktav højere) Aktivering og deaktivering af transponering Du kan trykk+/yes]-knappen nede for at spole hurtigt fremad. Rumklang- og effekttyper under afspilning (MIDI-melodier) Når du vælger en melodi, eller en ny starter under uafbrudt afspilning, vælges de mest velegnede rumklang- og effekttyper automatisk. 1. Nummeret på den aktuelle melodi Skærmbillede for lydmelodier 2. Hvis der imidlertid er tale om lydmelodier, spilles det aktuelt valgte backingspor og den indspillede melodi samtidig. Når du afspiller en sådan type melodi, kan du sluk vil medtage et tomt stykke, før dit klaverspil går i gang. du stopper indspilningen ved at trykke på [PLAY/STOP]-knappen eller [REC]knappen. Når du har stoppet indspilningen, ruller bindestreger ("-") hen over displayet for at angive, at de indspillede data er ved at blive gemt. Du kan om nødvendigt gentage trin 2 til og med 5 for at indspille den anden stemme og færdiggøre din melodi. Hvis brugermelodier er indspillet på et USB-flashdrev, kan du slette begge stemmer samtidig ved at bruge den procedure, der er beskrevet på side 33. ændre lyden eller lydene for at skabe en anden stemning eller justere melodiens tempo efter behov. data, der er markeret med en stjerne ("*"), kan du ændre når som helst. 32 Slette melodier fra USB-flashdrevet. (SMF-format 0 eller 1) BEMÆRK Ved hjælp af den tilsvarende funktionsparameter (side 40) kan du angive, om volumenen for lydoutput via AUX OUT-stikkene kan justeres vha. Har sluttet AUX OUT-stikkene til højttalere med egen strømforsyning eller lignende, må du ikke sende lyd fra højttalerne tilbage til digitalklaverets [AUX IN]-stik. Du må kun bruge [L/L+R] AUX OUT-stikket, hvis du vil udsende digitalklaverets lyd i mono. Visse MIDI-filer i SMF-format 0 eller 1 kan indeholde data, der ikke understøttes af digitalklaveret. Et MIDI-kabel, kan du kontrollere den anden enhed fra digitalklaveret og omvendt. FORSIGTIG Når du slutter andet udstyr til dit digitalklaver, skal du først sikre, at alle enheder er slukket. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du tilslutter enhederne i iphone/ipad Connection Manual (Vejledning i tilslutning af iphone/ipad), som kan hentes gratis på Yamahas websted (side 6). du skal bruge et Yamaha i-ux1-usb-midiinterface eller et i-mx1-midi-interface for at foretage en sådan forbindelse.

4 Du kan få flere oplysninger om dette og andre programmer, der understøttes, på følgende Yamaha-webside. Afsendelseskanal, modtagelseskanal og den type data, der sendes og modtages kan konfigureres vha. de tilsvarende funktionsparametre (side 40). BEMÆRK MIDI Basics (Grundlæggende om MIDI), som kan hentes gratis fra websiden Yamaha Downloads (se side 6), indeholder en introduktion til de grundlæggende MIDI-funktioner. de tilsvarende funktionsparametre (side 40). Du kan få flere oplysninger om de MIDI-data, der understøttes af digitalklaveret, i PDF-vejledningen MIDI-oversigt. de tilsvarende funktionsparametre (side 40). Vi vil fokusere på følgende to typer anvendelsesmåder for at kunne give en beskrivelse til brug i praksis af, hvilke tilslutninger og indstillinger der er påkrævede i den pågældende situation. Her forstærkes den blandede lyd, som sendes til front-of-househøjttalerne, så publikum kan høre den. Tilslutninger eller frakoblinger, når operatøren ikke er klar, kan beskadige PA-systemet. Hvis du tænder eller slukker digitalklaveret, før operatøren er klar, kan PA-systemet blive beskadiget. Hvis der kun er én tilgængelig DI-bokskanal til brug sammen med dit digitalklaver, skal du slutte det til [L/L+R] AUX OUT-stikket vha. ) Standardmonolydkabel (sælges separat) Hvis der ikke benyttes DI-bokse, skal du slutte [L/L+R]og [R] AUX OUT-stikkene på instrumentets bagpanel til 36 P-255 Brugervejledning Liveoptræden PA-mixer-indgangene (eller en sub-mixer på scenen) vha. standardmonolydkabler (sælges separat). BEMÆRK Hvis der kun er én tilgængelig mixerkanal til brug sammen med dit digitalklaver, skal du slutte [L/L+R] AUX OUT-stikket til det tilsvarende indgangsstik vha. Volumen for hver lyd, der anvendes. Som beskrevet i noten på forrige side skal du først indstille [MASTER VOLUME]-skydekontakten til MIN-positionen og derefter tjekke med PAoperatøren, om du må tænde instrumentet. Hvis lyden er indstillet for højt, kan den blive forvrænget. (Se side 44). Hvis du bruger transponeringsfunktionen, kan du skifte tonehøjden for klaviaturet op eller ned i halvtonetrin. Rytmespor Hvis du spiller sammen med de mange rytmespor, er det næsten som at have sit eget band. Standby/tænd-kontakten [MASTER VOLUME]-skydeknappen [EQ]-skydeknapperne [SUSTAIN PEDAL]-stikket Pedalenheden Hvis du føjer rumklang til lyden, kan du opnå en tydelig følelse af dybde og rum. (Se side 15). Effekter Digitalklaverets effektfunktion kan forbedre lyden på flere forskellige måder, så du kan få et endnu mere udtryksfuldt klaverspil. (Se side 16). Klaverspil sammen med en indspilning Hvis du har lavet en melodi ved at indspille dig selv, når du spiller, kan du spille sammen med den pågældende melodi som akkompagnement. (Se side 21). Musikinput fra en lydafspiller Når en lydafspiller er tilsluttet digitalklaveret, kan du spille sammen med dine yndlingsmelodier eller føje backingspor eller lydeffekter til din liveoptrædenerne. Understøttelse af apps til smartenheder Optræden Når du spiller live, skal du slappe af og lytte til den overordnede lyd af dit klaverspil, så du kan foretage små justeringer, hvis det er nødvendigt. Hvis du bruger den specialudviklede app P-255 Controller, kan du indstille dit instrument på en enkel og mere intuitiv facon. Com/kbdapps/ P-255 Brugervejledning 39 Tilpasning med funktionsparametre Ved hjælp af digitalklaverets funktionsparametre kan du stemme instrumentet, justere metronomvolumenen og foretage en lang række andre praktiske indstillinger. Stemning Du kan finstemme tonehøjden for hele instrumentet ved at bruge stemningsindstillingen. Du kan også gå i modsat retning ved at trykke på [-/NO]-knappen, samtidig med at du holder [FUNCTION]-knappen nede. Hvis du ikke foretager dig noget i tre sekunder, når et funktionsparameternummer vises, vender displayet tilbage til det forrige skærmbillede. BEMÆRK Hvis du bruger [ /NO]- og [+/YES]-knapperne, kan du hæve eller sænke tonehøjden for A3-tangenten i trin på ca. 0,2 Hz. Stemningsværdien vises som et tocifret tal med én decimal der vises med andre ord ingen værdi for kolonnen med hundreder. eksempel: 440,2 Hz vises som "40,2". Tilgængelige indstillinger: 414,8 til 466,8 (Hz) Standardindstilling: 440,0 (Hz) Du kan ikke angive funktionsparametre under afspilning af melodier (side 21), indspilning (side 25) eller filhandlinger (side 30). Hvis du trykker på [-/NO]- eller [+/YES]-knappen én gang, vises den aktuelle indstilling for den valgte funktionsparameter. Dit digitalklaver kan i alt reproducere følgende syv forskellige systemer. Ligesvævende temperament Området for tonehøjden mellem hver oktav er delt ind i tolv lige store intervaller, dvs. alle halvtonetrin er lige store. Dette er i dag det mest populære stemningssystem for pianoer. alle halvtonetrin er lige store. Disse kendetegn høres stadigvæk i dag i vokalharmonier f. Tertserne i dette system er ikke så rene, men kvarterne og kvinterne er smukke og passer godt til nogle soloer. middeltone Dette stemningssystem blev lavet som en forbedring af den pythagoræiske skala. Man fik den store terts til at være renere. Du kan om nødvendigt gendanne standardindstillingen for parameteren ved at trykke på [-/NO]- og [+/YES]-knapperne samtidig. tryk på [FUNCTION]-knappen for at anvende den nye indstilling. Displayet vender tilbage til det forrige skærmbillede efter tre sekunder. (Du kan angive en grundtone for ligesvævende temperament, men denne indstilling har ingen effekt. Indstillinger kan foretages for hver kombination af lyde som beskrevet nedenfor. Du kan få flere oplysninger om, hvad der menes med lyd 1 og lyd 2 på side ved at trykke på [FUNCTION]-knappen, mens du holder lydknapperne for de to dobbelttilstandslyde nede. Indstillinger kan foretages for hver kombination af lyde som beskrevet nedenfor. Den tangent, der definerer splitpunktet, medtages i venstre side af klaviaturet. Splitpunktet kan som et alternativ til brugen af [-/NO]- og [+/YES]-knapperne også angives ved at trykke på den tilsvarende tangent. 1 Pedalfunktion [PLAY/STOP] Hvis du har sluttet en pedalenhed* (se side 12) til dit digitalklaver, kan du bruge denne parameter til at konfigurere enten den midterste eller den venstre pedal til at fungere på samme måde som [PLAY/STOP]-knappen på kontrolpanelet.

5 2 Dybde for fortepedalresonans Du kan vha. På den måde kan du angive toneområder for hver side af klaviaturet, så det passer bedre til de stykker, du vil spille. Indstillinger kan foretages for hver kombination af lyde. 2 Volumen for afspilning af rytmer Du kan vha. Denne parameter afbalancere volumenen for de rytmespor (side 20) og den lyd, som klaviaturet producerer. Tilgængelige indstillinger: 1 til 20 Standardindstilling: 16 F5. 5 Dybde for efterklangssampling af fortepedal Du kan vha. 3 Volumen for afspilning af melodier Tilgængelige indstillinger: 1 til 20 Standardindstilling: 16 Genvej: Du kan gå direkte til funktionsparameter F6. 3 ved at trykke på [FUNCTION]-knappen, mens en lydmelodi afspilles. Volumenen for melodien kan derefter angives ved at bruge [-/NO]- og [+/YES]-knapperne. 7 Status for intro til/fra Du kan med denne parameter angive, om et introstykke skal spilles først, når du starter et rytmespor. Volumenen for melodien kan derefter angives ved at bruge [-/NO]- og [+/YES]-knapperne. Når denne parameter er angivet til "2" (fast), er volumenen for hovedtelefonerne også fastsat til det niveau, der er angivet af funktionsparameter F6. 7 Volumen for fast AUX OUT Brug denne parameter til at angive den volumen, der skal anvendes, når funktionsparameter F6. 3 og afspiller en MIDI-melodi, der ikke er beskyttet, sendes data dog fra kanal 3 til og med kanal til at angive den MIDI-kanal, som digitalklaveret modtager data fra, der er sendt fra andre MIDI-enheder. Se Liste over lyde (side 51) for at få flere oplysninger. betydningen af indstillingen "ALL" (Alle) Hvis du angiver denne parameter til "ALL" (Alle), modtages alle data fra den afsendende enhed, uafhængigt af enhedens kanal. Herved kan digitalklaveret afspille en melodi fra flere kanaler fra en sequencer eller lignende. Tilgængelige indstillinger: 1 (minimumvolumen) til 127 (maksimumvolumen) Standardindstilling: 64 BEMÆRK Indstillingerne i digitalklaverets kontrolpanel og klaverlydene påvirkes ikke af de meddelelser om programændringer, der modtages fra andre MIDI-enheder. 3 Kanaler til afspilning af MIDI-melodier Når denne parameter vises på displayet, kan du bruge [-/NO]- og [+/YES]-knapperne til at vælge afspilningskanalerne for MIDI-melodier. De MIDI-indstillinger, der er beskrevet nedenfor, påvirker ikke kun udvekslingen af MIDI-data via MIDIstikkene, men også via [USB TO HOST]-stikket. 1 til at angive den MIDI-kanal, som digitalklaveret bruger til afsendelse af de data, som du producerer, når du spiller på digitalklaveret. Tilgængelige indstillinger: 1 til 16 og OFF (Fra) (der sendes ingen data) Standardindstilling: 1 F7. 4 Status for lokal styring til/fra Du kan vha. denne parameter angive, om digitalklaverets interne tonegenerator skal producere lyd som svar på spil på tangenterne. Normalt ville tonegeneratoren reagere på signaler fra klaviaturet, og lokal styring er i dette tilfælde aktiveret. Den interne tonegenerator svarer dog på de MIDI-data, der modtages fra en anden MIDIenhed. Tilgængelige indstillinger: ON (Til) og OFF (Fra) Standardindstilling: ON (Til) Lyd 2 fra dobbelttilstand og den venstre lyd fra splittilstand sender data på kanalen umiddelbart efter den kanal, der er angivet vha. Digitalklaverets funktion til sikkerhedskopiering gemme lydvalg, rumklangtype og mange andre indstillinger for at sikre, at de lagres, når du slukker instrumentet. Klaverspildata, der er gemt i den indbyggede hukommelse, tegnsætindstillinger og til/frastatussen for funktionen til sikkerhedskopiering, lagres dog altid. Funktionen til sikkerhedskopiering kan, som beskrevet nedenfor, aktiveres eller deaktiveres for forskellige typer indstillinger enkeltvist (dvs. Det kan tage flere sekunder at gemme indstillingerne for instrumentet. 6 Status for kontrolændring til/fra MIDI-enheder benytter meddelelser om kontrolændringer til at informere hinanden om fortepedalhandlinger, volumenændringer og andre handlinger, der er tilknyttet klaverspillets udtryksfuldhed. Digitalklaveret kan med andre ord sende meddelelser om kontrolændringer via MIDI for at påvirke lyden af det, der spilles på en tilsluttet enhed. BEMÆRK Du kan få flere oplysninger om de kontrolændringsdata, der understøttes af digitalklaveret, i PDF-vejledningen MIDI-oversigt. Tilgængelige indstillinger: ON (Til) og OFF (Fra) Standardindstilling: ON (Til) F7. 7 Afsendelse af standardindstillinger Denne parameter bruges, som beskrevet nedenfor, til at sende data for standardindstillinger, dvs. eks. Fra bruger-midi), gemmes på et USBflashdrev som en enkelt fil (med filtypenavnet. Hold [FUNCTION]-knappen nede, og brug [-/NO]- og [+/YES]-knapperne til at vælge den påkrævede funktion. (Du skal trykke én gang til under indlæsningen for at bekræfte dit valg). når handlingen er blevet fuldført, vises meddelelsen "End" (Afslut). kan ikke betjene instrumentet, mens denne meddelelse vises. denne meddelelse vises ofte, og der ikke er andre problemer, kan USB-flashdrevet være ødelagt. Sikkerhedskopidata kan ikke indlæses, der er ingen tilgængelige sikkerhedskopidata, eller sikkerhedskopidataene er blevet beskadiget. Indstillingerne for instrumentet og melodier, der er blevet indspillet eller gemt i hukommelsen, er gået tabt. Hvis denne meddelelse vises under indspilning, kan det betyde, at dataene ikke gemmes korrekt. Denne type støj kan opstå, når enheden oplades, og er ikke tegn på et problem. Den overordnede volumen er for lav, eller der høres ingen lyd. Instrumentets klaverlyde er blevet nøje designet til at genskabe lydene fra et rigtigt klaver så præcist som muligt. Hvis der ikke vises en meddelelse, kan USB-flashdrevet være gået i stykker. Der høres støj fra digitalklaveret. Der høres støj fra digitalklaverets indbyggede højttalere og/eller hovedtelefoner, når det bruges sammen med en ipad-, iphone- eller ipod touch-app. Det USB-flashdrev, der er sat i digitalklaveret, fryser og/eller holder op med at fungere. 50 P-255 Brugervejledning Liste over lyde Lyd -knap Lydnavn Display Anslagsfølsomhed Stereosampling Key-offsampling Efterklang ssampling Strengresonans Beskrivelse Denne lyd er samplet fra et koncertflygel. Lyden af et elektrisk klaver med "tænder" af metal, der slås an med hamre. En lidt anderledes elektrisk klaverlyd, som ofte høres i rock og pop. En syntetisk genereret type elektronisk klaverlyd, der ofte høres i popmusik.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Rotationshastigheden for "ROTARY SP"-effekten kan skiftes ved at bruge den venstre pedal. Rotationshastigheden for "ROTARY SP"effekten kan skiftes ved at bruge den venstre pedal. Der høres dog en ekstra, karakteristisk lyd, når tangenterne slippes. blander den samme lyd en oktav højere, hvilket giver en lysere klang. Lyden af et klaviatur, hvor lyden frembringes ved, at strengene anslås med magnetiske pickups. Ideel til stemmer bestående af langtrukne toner som baggrund for et ensemble. Elektrisk bas til mange forskellige stilarter: jazz, rock, pop m. Forbeholder sig retten til at modificere eller ændre produkter eller specifikationer på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel..

Brugervejledning CLP- 525

Brugervejledning CLP- 525 Brugervejledning CLP- 525 Oplysninger om samling af klaviaturstativet findes i instruktionerne sidst i denne brugervejledning. DA 2 CLP-525 Brugervejledning Modelnummeret, serienummeret, strømkrav osv.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 VK-8M DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick Guide,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Ren versus ligesvævende stemning

Ren versus ligesvævende stemning Ren versus ligesvævende 1. Toner, frekvenser, overtoner og intervaller En oktav består af 12 halvtoner. Til hver tone er knyttet en frekvens. Kammertonen A4 defineres f.eks. til at have frekvensen 440

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307 http://da.yourpdfguides.com/dref/839989

Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307 http://da.yourpdfguides.com/dref/839989 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA CVP-309/CVP-307 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

GarageBand 09 Introduktion

GarageBand 09 Introduktion GarageBand 09 Introduktion Inkluderer en rundvisning i GarageBandvinduet og trinvise øvelser, som hjælper dig i gang med at fremstille musik og podcasts med GarageBand 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 6

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Piano Tuning & String Analyzing Tool

Piano Tuning & String Analyzing Tool Piano Tuning & String Analyzing Tool Læs mig indeholder oplysninger om bedst brug af sitet samt oplysninger om Piano Tuning & String Analyzing Tool, operativsystemer og lydkort. Programmet vil herefter

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Total genstart af Handi Xcover 2

Total genstart af Handi Xcover 2 1 Total genstart af Handi Xcover 2 Total genstart indebærer, at Handi Xcover 2 startes fra bunden på samme måde, som første gang den blev startet. Det kan fx blive aktuelt, hvis Handi Xcover 2 skal overtages

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere