Kom godt videre i livet efter en kræftsygdom. Specifikt tilbud til kræftpatienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt videre i livet efter en kræftsygdom. Specifikt tilbud til kræftpatienter"

Transkript

1 SLØJFEN25 Kræftens Bekæmpelses blad for frivillige Maj 2007 Lokalforeningen og kommunen, forår 2007: Kom godt videre i livet efter en kræftsygdom Rehabiliteringskurser kan være en god hjælp til at komme videre efter en kræftsygdom mennesker er enten helbredt for kræft eller lever med en kræftsygdom. Mange af disse lever med alvorlige følger efter sygdommen og behandlingen. Det betyder bl.a., at deres arbejdsevne og livskvalitet er stærkt nedsat eller forringet. Disse mennesker har brug for et rehabiliteringstilbud, som kan give dem redskaber til at komme godt videre i livet. Af Janne Wennerstrøm. Foto: Morten Lykkeberg. Forskningen viser, at målrettet rehabilitering, som inddrager både det fysiske, psykiske og sociale, er af stor betydning for mange kræftpatienters evne til at mestre livet efter sygdommen. Et rehabiliteringstilbud fremmer både livskvaliteten, og gør det nemmere og hurtigere at vende tilbage til arbejdet. Specifikt tilbud til kræftpatienter Nogle kræftpatienter har brug for et specifikt tilbud, som kan lære dem at håndtere angsten for til bagefald, bivirkninger og senfølger efter sygdommen, fortæller konsulent i Kræftens Bekæmpelse Inger Johnsen, som har gode erfaringer fra de rehabiliteringskurser, hun har udbudt i Esbjerg. Inger har erfaret, at i tiden umiddelbart efter endt behandling har nogle kræftpatienter specifikke behov, som er helt anderledes end behovene hos personer med andre kroniske sygdomme. Et rehabiliteringskursus kan være en god hjælp for disse personer. Fortsættes på side 2 Maj er solmåned Læs mere på side 4-5

2 Fortsat fra forsiden. Sløjfen Kræftens Bekæmpelses blad for frivillige Redaktion: Morten Lykkeberg / Kontakt redaktionen: Telefon: Telefax: Sløjfen udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningerne, til igen butikkerne, og Kræftens Bekæmpelses rådgivninger. Sløjfen kan også rekvireres pr. mail kontakt redaktionen. Deadline for næste nummer: 21. maj Sløjfen kan også findes på Skriv til os: Har du ros/ris, kommentarer eller indlæg til Sløjfen så skriv til: Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden København Ø Att: Morten Lykkeberg Lokalforeningsafdelingen Eller kontakt os på ovenstående telefon eller mail Oplag: Layout: Quote Grafik Tryk: Litotryk København A/S På kurset har vi stor fokus på at komme bagevenden, fortsætter Inger. Men det behøver ikke kun være job, kursisterne har videre i livet - f.eks. at komme tilbage i job. Forskningsresultater fra Dallund viser, at jo fokus på, det kan også være andre drømme. hurtigere kræftpatienter kommer tilbage i Kursisterne kan også sætte personlige mål. job, jo mere uproblematisk er denne til- Specifikt kræftrehabiliteringskursus Kurset henvender sig til patienter, der har Kræftens Bekæmpelse anbefaler et kursus, afsluttet deres behandling ca. to måneder der strækker sig over 40 timer. De kursister mødes en gang ugentligt i 2 1 /2-3 timer. Det koster ca kr. at gennemføre før kursusstart. Kurset består af en psykosocial del og en kurset, hvilket svarer til ca. kr pr. kursist. fysisk del. Berørte temaer er bl.a.: Psykiske reaktioner, netværk, seksualitet, kost, mål og drømme. På kurset udarbejder den enkelte kursist en handlingsplan for det videre forløb. Derudover træner kursisterne hver anden uge ledet af uddannet personale. Kommunen og rehabilitering Kommunalreformen og sundhedsloven giver Lokalforeningen kan sammen med kommunen ansvaret for rehabilitering for regionskonsulenten og kræftrådgivningen: patienter, der er udskrevet fra sygehuset. Uddele pjecen om rehabiliteringskurser Sundhedsaftalerne fastlægger rammerne for til kommunens sundhedsforvaltning og samarbejdet mellem regionen og kommunen politikere. på dette område. Opfordre kommunen til at oprette rehabiliteringskurser til kræftpatienter. Kræftens Bekæmpelse vil gerne samarbejde Arrangere et debatmøde, hvor rehabilitering i kommunen drøftes. med kommunerne om rehabiliteringskurser. Foreningen kan f.eks. uddanne medarbejdere i kommunerne således, at de bliver i stand Læs mere om rehabiliteringskurser og hvad til at gennemføre rehabiliteringskurser. Kræftens Bekæmpelse kan også indgå egentlige Folderne kan bestilles på samt lokalforeningen kan gøre i disse to foldere. partnerskaber med kommunerne om at gennemføre kurserne. under forslag til arbejdet og lokal downloades via indflydelse. Fra lokalforeningsafdelingen Bjarne Heide Jørgensen landssekretær, afdelingschef Fantastisk engagement og nye muligheder Det er imponerende at se, hvad der sker på det frivillige område i Kræftens Bekæmpelse. Vi har siden repræsentantskabsmødet i maj sidste år gennemgået en fantastisk omlægning af arbejdet i kommunerne næsten uden sværdslag. Nu er der lokalforeninger i omkring 80 kommuner og samarbejdsudvalg i 11 kommuner. Og der løses flere opgaver såvel de opgavetyper, vi kender, som de nye med kontakt til og påvirkning af kommunerne. Vi var forud for landsindsamlingen lidt nervøse for, om omlægningerne ville få indflydelse på resultatet. I kom ud med en ny rekord! Til lykke og tak til alle kampagneledere og alle medvirkende i øvrigt. Den 17. marts var en historisk dag, hvor de 5 nye regionsudvalg var samlede til fælles start. Sikke et engagement, der blev lagt for dagen! igen-butikken i Vejle flytter i slutningen af maj. Vi har fundet nye og større lokaler og flere frivillige. Normalt, når vi har flyttet butikker og udvidet sortimentet af varer, har det betydet en væsentlig omsætningsfremgang. Det glæder vi os til i Vejle! Og forhåbentlig starter en ny igen-butik i Aalborg sidst på året. Holbæk startede Stafet For Livet i september. Næste september vil der være 6 stafetter fordelt over landet. Det er dejligt at se, at denne nye idé er blevet så godt modtaget. Nu står sommeren for døren. Jeg vil gerne sige alle tak for jeres store engagement. Nyd ferien. Vi er klar med nye udfordringer og muligheder til efteråret. 2 Sløjfen Maj 2007

3 Kate Yde kom videre Pludselig føltes porten lige foran næsen på mig, fortæller Kate. Den port som symboliserer døden, og som de fleste mennesker forestiller sig, at de først møder sent i livet. Jeg var ikke særlig gammel, da jeg fik stillet diagnosen brystkræft. Da jeg kom ind på sygehuset i efteråret 2005, følte jeg mig rask. Det gjorde jeg bestemt ikke, da jeg kom ud, og jeg følte samtidig, at jeg havde mistet al kontrol. Jeg kunne ikke selv bestemme, om jeg skulle igennem porten nu eller ej. Kate fik tilbud om at deltage i et rehabiliteringskursus i Esbjerg. Tekst og foto: Janne Wennerstrøm På kurset mødte jeg ligesindede. Mennesker, som kendte til tankerne om livet og døden. Tankerne cirklede omkring mig. Ville jeg overleve? Frygten for cellerne som måske stadig formerer sig inde i kroppen. Kate Yde fortsætter: Jeg fik snakket om alt det, som jeg ikke havde lyst til at bekymre min familie med. Samtidig fik jeg lagt en plan for, hvordan jeg skulle komme videre. Jeg fik også brugt og trænet min krop på en god måde. Kræftbehandlingen kunne tydeligt ses på min krop, og jeg havde bestemt ikke lyst til at bevæge mig ind i et fitnesscenter blandt alle de toptunede. Kurset gav mig rammer til fysisk udfoldelse iblandt ligesindede og samtidig guidet af fagpersonale, hvilket var meget vigtigt for mig i den periode. Kurset gav fornyet energi Kate kom godt videre i livet. Hun fik gjort sin uddannelse som socialrådgiver færdig og har i dag et godt liv med sin familie. Kate har, som socialrådgiver, arbejdet i forskellige kommuner og blandt andet i sygedagpengeafdelinger. Kate fortæller, at hun aldrig har oplevet, at sagsbehandlere har været opmærksomme på vigtigheden af at tilbyde kræftpatienter et rehabiliteringskursus, som blandt andet kan være en del af et afklaringsforløb for den enkelte. Mange sagsbehandlere lever efter Kates opfattelse i den vildfarelse, at kræftpatienter skal lades i fred. Skyldes det mon en berøringsangst hos sagsbehandlere, hvor nogle måske stadig tror, at en kræftsygdom er lig med døden? Kate opfordrer kommunerne til at have et øget fokus på kræftpatienternes behov. Kates håb Kate håber, at langt flere kræftpatienter i fremtiden vil få tilbudt et rehabiliteringskursus, og Kate foreslår samtidig, at der også er tilbud til de pårørende. Rehabilitering på Dallund Dallund er det første rehabiliteringscenter i Danmark for kræftramte, som har afsluttet deres kræftbehandling. På centret tilbydes et aktivt kursusforløb af seks dages varighed. Målet er at give kursisterne viden, redskaber og handlemuligheder. Kurset afsluttes med, at kursisterne udarbejder en fremadrettet individuel handleplan. Kommunernes sagsbehandlere kan orientere om mulighederne på Dallund til de kræftpatienter, som de kommer i kontakt med. Det er den praktiserende læge eller lægen på sygehuset, som henviser. Maj 2007 Sløjfen 3

4 Maj er solmåned Over 30 lokaludvalg er med i kampagnen "Skru ned for solen". Maj er udnævnt til solmåned. Kræftens Bekæmpelse sætter ind med omtale og annoncer i dagblade, ugeblade, på nettet og i radioen, events på festivaler, udendørsplakater og OBS-indslag med fokus på, at vi skal skrue ned for solen. Samtidig får en række børneinstitutioner besøg af frivillige fra Kræftens Bekæmpelse. Kampagnen laves i samarbejde med TrygFonden og Sundhedsstyrelsen. I Struer lokalforening har både Struer lokaludvalg og Thyholm lokaludvalg besluttet sig for at gå i gang med kampagnen. Vi ser både voksne og børn gå ude i solen uden at være beskyttet mod solen. Hvis blot vi kan lære børnene, at man skal passe på solen, så tror jeg også, de voksne lærer det, fortæller Esther Jakobsen fra Thyholm lokaludvalg. Lokaludvalget skal i uge 21 besøge tre institutioner og fortælle om, hvordan man kan skrue ned for solen. Alle institutionerne har været meget velvillige, når lokaludvalget har kontaktet dem. Lokaludvalg skruer ned for solen i uge 21 Lokaludvalgenes besøg skal opfordre skoler og daginstitutioner til at indføre en solpolitik og blive medlem af en ny solklub. Ved besøget kan lokaludvalget læse op af bogen En bog om solen, opfordre børnehaveklassen til at være med i en quiz og fortælle om solklubben. Medlemskabet er gratis, men kræver en formuleret solpolitik. Til gengæld får daginstitutionen f.eks. adgang til at købe solsejl med 20 % rabat. Lokalforeningerne vil også opfordre lokalpressen til at skrive om emnet. Struer lokaludvalg valgte også at fortælle om kampagnen Skru ned for solen, da de i slutningen af april deltog i en sundhedsdag. Og den lokale skole har siden spurgt, om formanden for lokaludvalget, Anne Mose, vil fortælle om, hvordan man beskytter sig mod solen. Anne Mose har selv børn på skolen. Skolen forventer, at skolebestyrelsen vedtager en solpolitik, og når det sker, regner Anne Mose med at få Dagbladet til at skrive om det. Anne Mose fra lokaludvalget fortæller: Det er ekstremt vigtigt at passe på. Jeg har selv haft modermærkekræft og ved, hvor vigtigt det er at beskytte sig mod solen. I mit arbejde som pædagog har jeg også tit sagt, at nu skal vi passe på. Jeg oplever også, at der er mange, som ikke ved, hvor meget solcreme der skal til og er forvirrede over, hvilken type de skal bruge. På kan du finde folderen Skru ned for solen på legepladsen og den enkle og praktiske Skru ned for solen guide til en solsikker legeplads. Guiden giver inspiration til, hvordan legepladsen og udearealerne nemt og billigt kan indrettes med skyggefulde områder, som appellerer til leg og hygge. Se hvordan dit lokaludvalg kan deltage på frivillig under forslag til aktiviteter og sol. HKH Kronprinsesse Mary læste højt af En bog om solen i Børnehuset Sommerfuglen i Gentofte den 20. marts. 4 Sløjfen Maj 2007

5 Dagens UV-varsel På kan daginstitutioner og alle andre interesserede læse meget mere om, hvordan man beskytter sig mod solen. Dagens uv-varsel via SMS eller kan bestilles gratis på forsiden. Bestiller du dagens uv-varsel, får du besked, når uvindekset er tre eller derover. Det er nemlig her, det er vigtigt at beskytte sig i solen især mellem kl. 12 og 15. Solpolitik giver også forslag til en solpolitik for daginstitutioner, skoler eller SFO er. Med en vedtaget solpolitik får man nemmere ved at indarbejde sunde solvaner, der kan beskytte børnene mod solskoldninger og for meget uv-stråling. Tidlige solskader har nemlig mange år til at udvikle sig til hudkræft senere i livet. En vedtaget solpolitik giver samtidig gratis medlemskab af Kræftens Bekæmpelses og Trygfondens solklub, og dermed får man adgang til løbende informationer om solbeskyttelse, aktivitetshæfter for mindre børn og skolebørn samt solsejl med 20 % rabat og andre solbeskyttelsesprodukter til fornuftige priser. Solshoppen I solshoppen på er der mulighed for at købe En bog om solen, magen til den som HKH Kronprinsesse Mary læste højt af i Børnehuset Sommerfuglen i Gentofte den 20. marts. Børnebogen er skrevet af den anerkendte svenske forfatter Pernilla Stalfelt, og Kronprinsessen har skrevet dens forord. I solshoppen kan du også købe solhatte til børn og voksne udviklet af M. J. Michelsen, et uv-følsomt klistermærke til at sætte på mobiltelefonen og fra starten af maj et særligt solsmykke udviklet af den bornholmske glaskunstner Pernille Bülow. Solsmykket består af en glasperle skabt ud fra ældgamle afrikanske håndværkstraditioner. Det er ghanesiske kvinder, der laver glasperlerne af genbrugsglas som en del af et fair trade-projekt. Kræftens Bekæmpelse har desuden indgået samarbejde med Mirasol om at sælge solbeskyttende tøj til børn samt snørebånd og armbånd, som skifter farve i takt med solens uv-stråling. Maj 2007 Sløjfen 5

6 Landet rundt bringer historier fra nogle af de mange arrangementer landet rundt. Send gerne historier til Sorggruppe og andre arrangementer Starter klokken i Infobutikken, Lindegade 3, 4400 Kalundborg. Banko med slag i For 25. gang blev der uddelt overskud fra Støtteforeningen i Køge denne gang på kr. Overskuddet kommer fra bankospil, og i alt har foreningen nu givet kr. til Kræftens Bekæmpelse gennem de sidste 25 år. Læs om andre arrangementer over hele landet på Første ordinære generalforsamling i den nye Varde lokalforening Sund og glad fastelavn Til et fastelavnsarrangement i Kolind ville man ikke fylde slik i tønderne. Derfor sørgede Midtdjurs lokaludvalg for et alternativ. Der blev delt flødeboller ud, og derefter var der borde med skrællede gulerødder, klementiner, æbler, bananer, kiwi og pærer alt sammen sponseret og populært. Der var også lavet tallerkener med 600 gram frugt og grønt for at illustrere den daglige ration. Det synes mange var interessant. Succesen gentages næste år med det ekstra store plus, at arrangementet bliver røgfrit på lokaludvalgets initiativ! Lis Nielsen Midtdjurs lokaludvalg. Den 22. marts afholdtes den første ordinære generalforsamling i den nye lokalforening i Varde. Generalforsamlingen fandt sted i Kulturhuset i Ølgod og indledtes med, at tidligere museumsinspektør Søren Manøe fortalte om Ølgod Museum, hvorefter der var en spændende rundvisning i museet. På mødet blev der allerede planlagt aktiviteter, og der blev valgt en stor bestyrelse på hele 10 personer. I begyndelsen er det vigtigt, at have områderne godt repræsenteret, siger den nye formand Edna Jessen. Mød kommunen Det var da et godt møde! Kommentaren kom fra formanden for F redensborg lokalforening, Ingrid Fossar Larsen, da hun sammen med regionskonsulent Charlotte Gerhauge havde været på besøg i Fredensborg Kommune for at høre mere om kommunens arbejde og for at fortælle om, hvad vi kan bidrage med som forening. De var begge fortrøstningsfulde ovenpå mødet, og mener det er vigtigt at mødes med kommunen for at udveksle erfaringer og nye idéer. Se kommunes sundhedsprofil på International kvindedag i Sønderborg Den 8. marts havde Sønderborg Kvindekomité og krisecenter et arrangement, hvor Sønderborg lokaludvalg deltog med en lille stand. De solgte Kræftens Bekæmpelses indkøbsnet, kort og brocher og uddelte opskrifter samt oplysningsmateriale. Mange kunsthåndværkere og foreninger deltog der var tombola, modeshow samt en jazzkoncert med Etta Cameron. Hanne Ersø Sønderborg lokaludvalg. 6 Sløjfen Maj 2007

7 Flere frivillige i IGEN IGEN-butikkerne har fået en del nye frivillige. Nogle af de nye frivillige er kommet på baggrund af en mindre kampagne, som de ni IGEN-butikker kørte i starten af året. En af de nye frivillige, Lissie Thomasen, pensioneret lærer, fortæller: Jeg havde lyst til at gøre noget, efter jeg er blevet pensioneret. Min datter døde af kræft. Samtidig har jeg alle dage haft lyst til at arbejde i butik, så det passer jo godt. En af de andre frivillige, Merete Nielsen, fortæller, at hun havde lyst til at lave noget frivilligt og bor i Roskilde, så det var naturligt, at det blev den lokale genbrugsbutik. Flemming Rasmussen tilføjer, at han synes, det er vigtigt at have noget at rive i, så efter han er holdt op med at arbejde, er han startet som frivillig i IGEN. Sundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Samarbejdsudvalget i Ringkøbing-Skjern har holdt møde med formanden for social- og sundhedsudvalget i kommunen. På mødet blev det aftalt, at samarbejdsudvalget sammen med regionskonsulenten læser og kommenterer kommunens forslag til sundhedspolitik. Ringkøbing-Skjern kommune har en ambition om, at antallet af rygere og overvægtige skal nedbringes. Det er et af målene, som samarbejdsudvalget har kunnet læse i sundhedspolitikken. Læs Ringkøbing-Skjerns forslag til sundheds-politik på 140 mødte op til debatmøde Spørgelysten var stor, da lokalforeningen i Sønderborg havde skabt rammerne for en debataften om forholdene for kræftpatienter i Sønderjylland. En undersøgelse om forholdene for kræftpatienter, "Kræftpatientens Verden", var udgangspunktet for aftenens diskussion. Et indbudt panel bestående af en overlæge, formanden for sundhedsudvalget, næstformanden i regionsrådet og Arne Rolighed, indledte aftenen med oplæg om de nye kommuner og regioners betydning for behandlingen af kræftpatienter. Som sagt fejlede spørgelysten ingenting, så det blev en interessant og oplysende aften. Maj 2007 Sløjfen 7

8 Landsindsamlingen 2007 gav rekord med 27,5 millioner kroner se filmen Bagom landsindsamlingen om hvordan arbejdet med at lave indsamlingen forløb på Holsted Kaffe og kage ovenpå en god indsamling på kroner, med 55 frivillige i Holsted. Det betaler sig at hjælpe I Aars manglede de en del indsamlere. En af de frivillige manglede samtidig en støvsuger, så han besøgte Invita Køkkencenter/ Punkt 1 og forelagde idéen for de to direktører i forretningen om, at medarbejderne hjalp til med at samle ind. Det betød syv ekstra indsamlere, og forretningen samt Kræftens Bekæmpelse fik reklame i den lokale avis samt Nordjyske med artikler om, at forretningslivet smutter i arbejdstøjet og rasler med. Win-win situation En af indsamlerne i hovedstaden besøgte en kvinde, der for nogle år siden fik kræft, og i den forbindelse fik hun et legat på kroner. Hun har det nu godt og valgte at støtte indsamlingen med kroner. Fødselsdag i den gode sags tjeneste I Nakskov fyldte en af indsamlerne 71 år. Fødselaren valgte at samle ind i stedet for det sædvanlige morgenbord for familien. Fødselsdagen blev derfor fejret af alle indsamlerne. Landsindsamling Ikke kun mennesker støtter kræftsagen På Islands Brygge i København havde man sørget for et jazzband, der spillede, mens indsamlerne kom og hentede indsamlingsbøtter m.v. Desuden havde man til dagen lavet en aftale med den lokale rideskole, som kom med lokale børn, voksne og hesten Sokrates, der var indsamlerhest med indsamlingsbøtter spændt på sig. Sokrates var dagens bedste indsamler med et resultat på mere end kroner. Des flere des bedre Berit Svendsen havde meldt sig som indsamler på og fået bekræftelse fra landskontoret, men beskeden var ikke noget videre til lokalforeningen i Aars. Imidlertid mødte alle 110 indsamlere op på dagen(!), så der manglede en rute til familien. De skulle dog ikke føle, de var gået forgæves, så der blev handlet hurtigt, da kampagnelederen tilbød familien sin rute gennem 12 år! Tilbage kom familien mættet med gode oplevelser og en indsamlingsbøtte med 200 kr. mere end sidste års udbytte. På den måde er ruten nu i gode hænder, og familien har sat kryds i kalenderen til indsamlingen den 6. april Indsamlingsfamilien Berit og Rene Svendsen med børnene Emma, Magnus og lille Laura. Intet er så skidt I Skælskør var listen over de tidligere indsamlere blevet væk. En efterlysning i den lokale avis førte frem til, at 20 indsamlere flere end sidste år mødte frem. Som søstre vi dele På Lolland gik to søstre på hver sin rute og kom hjem med nøjagtigt det samme i mønter 637,25 kr. i hver bøtte. Desuden var der kun 100 kr. til forskel på indholdet i de to bøtter i sedler. Mød folk hvor de er Mange er ikke hjemme på indsamlingsdagen, så andre metoder må i brug. I det nordjyske havde bestyrelsen indgået aftaler med bl.a. to lokale bagere om at stå foran deres forretninger søndag morgen. Iklædt varmt tøj, indsamlingsbøtter og foldere mødte to indsamlere kunderne udenfor indgangen og havde de ikke kontanter, når de gik ind, havde de ofte både morgenbrød til familien og penge til Kræftens Bekæmpelse ved udgangen. Efter sigende gav det rigtig godt, og næste år vil der stå vagter udenfor flere forretninger en time af gangen.

9 Landsindsamling Samvær til gavn for alle Kampagneholdet i København, Indre By, bestod af tre søskende i starten af 20 erne. De sørgede for et stort og flot arrangement på et af byens centrale torve på landsindsamlingsdagen. På den måde kom der både fokus på Kræftens Bekæmpelse, der blev sørget for en sjov dag og skabt et større sammenhold mellem de tre søskende. Her fortæller en af de tre søskende, Louise Nørreslet Gimsing om at arrangere sammen med sine søskende. Tekst: Kristine Rishøj Bille Sidste år stod 21-årige kampagneleder i København, Indre By, Anders Nørreslet Gimsing og manglede hænder til landsindsamlingen. Hans to yngre tvillingesøstre, Louise og Sarah, kom ham til undsætning for, som Louise siger: Det gør vi bare, hvis det brænder på for nogle af os. De tre søskende besluttede at fortsætte arbejdet i år. Vi var bange for, at der ikke var så mange i byen på indsamlingsdagen, da butikkerne havde lukket, så vi måtte finde på noget sjovt, for at samle mennesker til at bakke op om dagen, fortæller Louise. Bliver helt euforisk Til at starte med var idéerne mange, og som flere og flere venner tilsluttede sig de tre søskendes planer, kunne mere og mere også leves ud. Det er skægt at have et fælles projekt, der gør, at vi alle kommer tættere sammen, samtidig med at vi kan gøre en forskel. Og det må man sige at de gjorde. Der var opstillet en stor scene på et af Københavns mest centrale torve med musik, konkurrencer og underholdning, badmintonstjernen Peter Gade hjalp til, der blev uddelt gratis hjemmebag samt kaffe og sågar havde to af Louise og Sarahs venner fra gymnasiet skrevet en livsbekræftende fællessang til dagen. At stable sådan et arrangement på benene kræver mange bolde i luften, men man går hjem helt euforisk. Måden Louise, Sarah og Anders fik folk til at hjælpe, var meget mund-til-mund - metoden. Flere unge fik øjnene op for, at frivilligt arbejde ikke er at sælge kaffe. Og så skal det i højere grad være muligt at tilmelde sig som en samlet gruppe til at lave arrangementer frem for, at man sætter grupper sammen, hvor personerne ikke kender hinanden på forhånd. Derved er det lettere, at starte fælles projekter op, hvor der altid kan komme flere til. Lærer en masse Selve indsamlingen forløb også fint. Godt nok blev der ikke samlet ligeså mange penge ind som sidste år, men det skyldtes, at butikkerne i år havde lukket på indsamlingsdagen modsat sidste år. Derfor var det også vigtigt at lave en happening, der kunne trække folk til. Næste år er der mange organisatoriske ting, vi kan, telefonnumre vi har liggende til musikere m.fl. På den måde kan man se det som en investering i årene fremover. Til spørgsmålet om hvorvidt det har været hårdt, svarer Louise Det var rigtig hårdt. Samtidig lærer man dog en masse som bl.a. at få logistiske puslespil til at gå op og at få folk med på ens idéer. Og så har vi jo alt det sjove arbejde i forhold til indsamlerne. Det er os, der hører alle de skægge historier, når de kommer tilbage fra flere timer på ruterne. Så ja, det har været alle kræfterne værd, og vi gik euforiske hjem. Til næste år bliver det endnu bedre - faktisk har Sarah allerede sørget for en liste med ting, der skal forbedres til næste landsindsamling! Et stort lokalt arbejde gav igen i år en succesfuld landsindsamling. Selv efter et efterår fyldt med strukturændringer, nye lokaludvalg, lokalforeninger og samarbejdsudvalg. Lokale frivillige i Kræftens Bekæmpelse har endnu engang præsteret den største af de syv landsindsamlinger, der årligt bliver holdt i Danmark. Foto: Niels Helver. Maj 2007 Sløjfen 9

10 Kræftens Bekæmpelse Kort Det personlige møde Som frivillig i Kræftens Bekæmpelse møder man patienter, pårørende samt efterladte og hører deres ofte meget personlige historier. Møderne er ofte uventede f.eks. i forbindelse med deltagelse i messer, gågadearrangementer, ved foredrag eller telefonopringninger. Hvorledes griber man dette bedst an? Kan man sige noget forkert, hvor berørt kan man tillade sig at blive, og hvordan håndterer man bedst situationen? På kurset vil deltagerne få nogle værktøjer til at håndtere det personlige møde med et menneske i krise. Kurset består af en vekselvirkning mellem oplæg og gruppearbejde. Kurset er ikke kvalificerende til egentligt patientstøttearbejde men er tilpasset lokalforeningsfrivillige. Kursusleder: Lone Olsen. Underviser: Stefan Paschke. Kurset afholdes lørdag den 6. oktober fra til i Aalborg. Tilmelding kan ske til Birthe Elgaard på Kurset er gratis, og transport refunderes. Der afholdes et tilsvarende kursus på Sjælland til efteråret. En succes flytter Succes får Kræftens Bekæmpelse til at flytte kvalitetsgenbrugsbutikken IGEN i Vejle. Vejlenserne er gode kunder, og derfor skal der en ny og større butik til at tage imod de mange kunder. Genbrugsbutikken IGEN flytter 300 meter og vil derfor stadig ligge på Nørretorv. Den nye butik bliver 540 m2 og er dermed 230 m2 større end den nuværende. Som noget nyt kommer butikken også til at sælge tøj. Den nye butik åbner den 24. maj i år. En NEM konto er en konto, som det offentlige anvender ved udbetaling af penge. Alle mennesker i Danmark har en NEM konto, og foreninger kan også få en. NEM konto er gratis. Læs mere på Frivillige på Hærvejsmarchen For femte gang i træk har frivillige på Kræftrådgivningen i Viborg et hold kræftramte med nære pårørende med på Hærvejsmarchens grønne rute på 2 x 20 km. Det bliver endnu engang en utrolig vandretur for livsglæden sammen med andre ligestillede. Hærvejsmarchen foregår den juni. Mere information fås hos kræftrådgivningen i Viborg på tlf.: eller pr. mail: NEM konto, CVR nummer og lokalforeningerne Når en kommune skal udbetale penge til en lokalforening f.eks. fra 18, kan kommunen nu kræve, at udbetalingen sker til en NEM konto. Frivilligmøder 2007 I efteråret er der endnu engang frivilligmøder. Sjovt, socialt, hyggeligt og inspirerende. Sådan bliver møderne ofte oplevet. Kræftens Bekæmpelses formand Frede Olesen eller direktør Arne Rolighed starter hvert møde med at fortælle om Kræftens Bekæmpelse netop nu samt svarer på spørgsmål. Det videre program byder på middag, indslag om sundhed og workshops om bl.a. sol, rehabilitering og et par regionale emner. Frivilligmøder er målrettet frivillige i lokalforeninger og lokaludvalg. Patientstøttefrivillige, regionsudvalgsmedlemmer mv. er også velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for at få inspiration og møde andre frivillige. På frivilligmøderne bliver der lagt stor vægt på, at indholdet afspejler det daglige liv som frivillig i lokaludvalg og lokalforeninger. Frivilligmøderne forventer vi at holde: 4. september i Roskilde. 5. september i København. 11. september i Vejen. 12. september i Aabenraa. 13. september i Odense. 18. september i Skanderborg. 19. september i Aalborg. 20. september i Holstebro. 24. september i Humlebæk. 25. september i Nykøbing F. 27. september i Ringsted. Den nøjagtige placering af møderne og informationer om tilmelding kommer til at fremgå af invitationerne, som sendes ud i slutningen juli. 10 Sløjfen Maj 2007

11 Viden og informationer Du har mange muligheder for at hente viden og få informationer elektronisk til dit frivillige arbejde i Kræftens Bekæmpelse. Modtag nyhedsbreve på Gennem FrivilligNyt bliver du inspireret af historierne om aktiviteter blandt frivillige i Kræftens Bekæmpelse. Du vil også blive inspireret til en kræftpolitisk indsats på kommunalt plan. FrivilligNyt udkommer hver 14. dag. Hvis du vil følge med i dagens nyheder på kræftområdet, kan du også tilmelde dig et dagligt elektronisk nyhedsbrev. Udkommer alle hverdage. RegionsudvalgsNyt er et nyhedsbrev målrettet Kræftens Bekæmpelses regionsudvalg. Alle andre kan også tilmelde sig. Udkommer en gang om måneden. Derudover kan du finde informationer på som er målrettet dig som frivillig. Ny medarbejder Næste gang du ringer eller mailer til landskontoret, er det måske Lene Bruun Hansen, du får fat i. Lene er startet som projektassistent og skal hjælpe med bl.a. landsindsamling, Stafet For Livet, Skru ned for solen og mange af de andre projekter, som lokalforeninger og -udvalg kan involvere sig i. Lene kommer fra en stilling som sekretariatskonsulent hos Kuben Byfornyelse, hvor hun bl.a. har stået for kontakten til personer, som skulle genhuses. Repræsentantskabsmøde Den maj er der repræsentantskabsmøde. 98 samarbejdsudvalg/ lokalforeninger har modtaget invitationen. Det er samarbejdsudvalget/ lokalforeningen i den enkelte kommune, som sender repræsentanter. Samarbejdsudvalget/ lokalforeningen i den enkelte kommune kan dog sagtens sende repræsentanter fra lokaludvalg og lokalforeninger til repræsentantskabsmødet. Samarbejdsudvalgene/ lokalforeningerne i de 98 kommuner kan i alt sende 473 repræsentanter med stemmeret. Dermed skulle der være rig mulighed for, at rigtig mange frivillige i lokaludvalg, lokalforeninger og samarbejdsudvalg kan deltage. Tag kontakt Sidder du i et lokaludvalg eller en lokalforening, som ikke har modtaget invitationen, kan du tage kontakt til formanden for samarbejdsudvalget/ lokalforeningen. Det er muligt at tilmelde sig helt frem til repræsentantskabsmødet. For at modtage mødemateriale i god tid, bør man dog tilmelde sig senest den 14. april. Læs om repræsentantskabsmødet og hvad repræsentantskabet skal tage stilling til på Fra Hovedbestyrelsesmøde Rekordregnskab og ny kræftrådgivning Det var et markant hovedbestyrelsesmøde den 17. april. Hovedbestyrelsen godkendte Kræftens Bekæmpelses bedste regnskab nogen sinde. Bruttoindtægterne udgør 503,8 mio. kr.; nettoindtægterne er 403,2 mio. kr., mens udgifterne beløb sig til 359,6 mio. kr. Der skal bygges en ny og spændende kræftrådgivning i Århus. Hovedbestyrelsen besluttede at etablere Fonden til støtte for Kræftens Bekæmpelses patientstøttearbejde, der skal købe og opføre et hus til kræftpatienter og pårørende i Århus. Bygningen er tegnet af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry, der blandt andet er kendt for Guggenheim-museet i Bilbao. Huset udlejes derefter til Kræftens Bekæmpelse. Hovedbestyrelsen besluttede i februar at danne Kræftens Bekæmpelses Strategiske Udvalg. Der af-sættes 15 mio. kr. årligt i 5 år til strategiske initiativer. Nu blev det vedtaget hvilke emner, der i første gang skal sættes fokus på. Det er realisering af de nye mål Kræftens Bekæmpelse frem mod 2015 ; opfølgning på undersøgelsen Kræftpatientens verden samt projekter vedrørende social ulighed. Det blev besluttet at etablere en dokumentationsenhed for kvalitet i patientforløbet. Idéen er at opsamle og sammenkæde eksisterende viden i og uden for Kræftens Bekæmpelse om kræftpatienternes sygdomsforløb; at initiere forskning eller opsamling af erfaringer, patientoplevelser m.v. med henblik på vurdering af kræftpatientforløbene; samt at identificere temaer, som Kræftens Bekæmpelses politiske ledelse kan anvende over for kommuner, regioner, regering og Folketing. Hovedbestyrelsen udtrykte stor påskønnelse af det flotte resultat af landsindsamlingen og den meget store lokale indsats, der ligger bag succesen. Maj 2007 Sløjfen 11

12 Fakta: Stafet For Livet er et årligt tilbagevendende arrangement med underholdning, aktiviteter og oplysning, der giver håb og støtte til alle, som er berørt af kræft. Overskuddet går til bekæmpelse af kræft. Stafet For Livet i 2007 bliver holdt i Holbæk, Syddjurs, Fredericia, Holstebro og Sønderborg den september. Derudover holdes der også Stafet For Livet nord for København, men her er datoen endnu ikke fastlagt. Læs mere på Handelsstandforeningen i Rønde er en af de sponsorer som bakker op om Stafet For Livet i Syddjurs. Formanden for Handelsstandsforeningen Carsten Skivild sammen med formanden for arbejdsgruppen bag Stafet For Livet Jens Koefoed i Byparken i Rønde, hvor Stafet For Livet skal holdes. Fotograf Liselotte Schlægelberger. Et stadigt og stædigt arbejde Jens Koefoed er meget vedholdende. Faktisk skælder hans kone, Kirsten, ham engang imellem ud. Hun synes, han nogle gange er for ivrig og vedholdende, når han skaffer frivillige til Stafet For Livet, som skal holdes i Syddjurs til september. Vi har dog erfaret, udtaler Jens Koefoed, at et stadigt og stædigt arbejde bærer frugt, så det fortsætter vi med. Af Morten Lykkeberg 10 arbejdsgrupper er næsten stablet på benene, og dermed er omkring mand i sving for at få arrangeret alt fra regnskab til PR-aktiviteter til Stafet For Livet. Ny lokalforening Lokalforeningen i Syddjurs er en ny lokalforening, som er blevet til på baggrund af fire gamle lokalforeninger, som nu er blevet til lokaludvalg. Efter et grundigt forberedelsesarbejde besluttede den nye lokalforening, at Byparken i Rønde i september 2007 skal danne rammen om arrangementet Stafet For Livet. I Syddjurs er der en række mindre byer. Opgaverne fremover går ikke mindst på at kunne samle den nye kommune. To mand og en lus Jens Koefoed, som er medlem af lokalforeningens bestyrelse og stadig formand for lokaludvalget i Rønde, blev samtidig formand for arrangørgruppen. Arrangørgruppen inviterede med det samme til et offentligt møde den 16. januar i glassalen i Kolind. Folk sagde til mig, at jeg ikke var rigtig klog. Der kommer to mand og en lus, fik jeg at vide. Ildsjælene i lokaludvalgene mente dog nok, vi kunne få nogen til at komme. Ud over annoncer og presseomtale ringede arrangørgruppen derfor til forskellige mennesker i lokalsamfundet. Det resulterede i et møde med 45 deltagere. Og i dag er foreløbigt både handelsstandsforeningen, FDF, FPF, Lions Klubberne Kaløvig og Juliane, Ebeltoft, Rønde Rotary Innerwheel Klub, skoler, kommunens musikskole beredskabstjenesten, teknisk forvaltning samt flere firmaer, interessegrupper og mange privatpersoner involveret. Det er ikke hele tiden alt lykkes. Jeg har netop nu fået et par afbud, så må vi finde nogle andre, fortæller Jens Koefoed. Ambassadørteknikken I øjeblikket arbejder arrangørgruppen på at få underholdning og hold. Det sker blandt andet via gode kontakter til efterskoler, ungdomsskoler, handelsstandsforening og kommunens kulturudvalgsformand. Vi prøver at få succes med ambassadørteknikken, hvor vi får fat i nøglepersoner, som så har ansvar for at få den involverede gruppe til at hjælpe og deltage i arrangementet. Og derudover er opskriften på at få mange til at hjælpe, at man selv laver et stadigt og stædigt arbejde, lyder rådet fra Jens Koefoed. 12 Sløjfen Maj 2007

13 Vi er de lokale Stevns lokalforening har holdt sit første møde med kommunen. Anny Borch Jensen, formand for Stevns lokalforening, mener, at det er meget naturligt, at det er en opgave, lokalforeningerne skal tage sig af. Lokalforeningerne er de lokale, mens regionskonsulenten, som også deltog i mødet, kommer med det faglige. Af Morten Lykkeberg Stevns lokalforening havde bedt om mødet med Stevns Kommune. Til at sekundere Anny Borch Jensen deltog regionskonsulent Sidsel Lindgaard i mødet. Kommunen mødte op med formanden for social og sundhedsudvalget, sundhedschefen, forebyggelseskonsulenten og lederen af genoptræningsenheden. Kommunen havde dermed også signaleret, at de tog mødet alvorligt. Et møde som endte med at tage to timer i stedet for den programsatte time. Lokalkendskab Anny Borch Jensen havde på forhold kendskab til Stevns Kommunes arbejde i forhold til forebyggelse og hjælp til kræftpatienter. Blandt andet har Stevns Kommune en genoptræningsenhed med døgnpladser og samarbejder med Dallund. Kommunen har også erkendt, at i forhold til brystkræftpatienter er regionen mere kompetent, og derfor har kommunen lavet en aftale med Region Sjælland i forhold til rehabilitering af brystkræftpatienter. God kombination Inden mødet var Anny Borch Jensen ikke bange for, om hun kunne matche kommunen rent fagligt. Jeg havde jo inviteret regionskonsulent Sidsel Lindgaard med. Hun kender Kræftens Bekæmpelses tilbud og muligheder for samarbejder. Til gengæld kender regionskonsulenten ikke de lokale forhold, og det gør jeg. Kombinationen af mig, som den lokale, og regionskonsulenten, som den faglige person, er absolut god. Sundhedsbus På mødet startede kommunen med at fortælle om deres tiltag. Noget nyt for os var en sundhedsbus, som jeg tror, vi kan bruge. Jeg fik også overrakt sundhedsplanen, som er et stort værk, jeg skal i gang med at læse, fortæller Anny Borch Jensen. Sundhedsbussen skal de næste tre år køre rundt i kommunen. Borgerne i Stevns Kommune får her mulighed for at få svar på spørgsmål om et sundere liv. En bus som Anny Borch også tænker kan bruges, når lokalforeningen til efteråret arrangerer gåtur, hvor der kunne være mulighed for at se bussen undervejs. Talt grundigt med hinanden Det gode samarbejde med kommunen er Anny Borch Jensen sikker på vil fortsætte. Nu fik vi talt godt og grundigt med hinanden, og det er klart, at vi efter sådan en snak, har lettere ved at tage fat i hinanden i hverdagen. Min oplevelse er, at vi fik en rigtig god start på samarbejdet med kommunen. På mødet fik Anny Borch Jensen og Sissel Lindgaard også fortalt om nogle områder, hvor Kræftens Bekæmpelse har tiltag, som Stevns Kommune kunne have glæde af. Fakta: Skal du i kontakt med din kommune, er du meget velkommen til at kontakte regionskonsulenterne i dit område. Region Hovedstaden: Ib Lindstrøm, tlf , Region Hovedstaden: Charlotte Gerhauge, tlf.: , Region Midtjylland: Peter Borup Sørensen, tlf: , Region Midtjylland: Elin Kristensen, tlf.: , Region Nordjylland: Lone Olsen, tlf.: , Region Sjælland: Sissel Lindgaard, tlf: , Region Syddanmark: Charlotte Lykke Palmus, tlf: , Region Syddanmark: Per Torsten Sørensen, tlf.: , Du kan også læse mere om politisk arbejde på under Forslag til aktiviteter og Lokal indflydelse. LOKALKENDSKAB

14 Grebet af frivilligt arbejde Før Henny Dybvad blev frivillig i Kræftens Bekæmpelse, havde hun været aktiv i blandt andet KFUM og K's sociale arbejde. Henny Dybvad føler, at hun har et overskud og en energi, som hun gerne vil bruge til at være noget for andre. Af Morten Lykkeberg Egentlig var Henny Dybvad glad for sit job som sygehjælper, men på grund af store omlægninger af arbejdet, valgte hun at stoppe og bruge sin tid på frivilligt arbejde. I dag er Henny Dybvad frivillig ved motion for kræftramte i Haraldslund Svømmehal og Motionscenter i Aalborg. Her kan kræftpatienter komme for at få motion to formiddage om ugen. En time inden selve motionen starter, åbner Henny Dybvad og et par andre frivillige en hyggelig café. De står for caféen, mens en instruktør står for motionen til kræftpatienterne. Snakken giver støtte og livsmod Mange af kræftpatienterne kommer før selve motionen begynder, og hurtigt går snakken. Det er heller ikke alle, som kan klare de to timers motion. Her lister de ud til Henny Dybvad og de andre frivillige i caféen. En ting er, at der er kaffe og boller i cafeen, når motionen er færdig. Noget helt andet er de snakke, der kommer ud af den stemning, der er skabt i caféen. Snakken mellem kræftpatienterne giver støtte. Det at vi har tid til at lytte, giver meget. Jeg kan jo ikke fortælle noget om at have kræft, men jeg kan lytte til det, de fortæller. Det oplever jeg, at mange sætter pris på, siger Henny Dybvad. Glad for at yde en indsats Hun er imponeret af kræftpatienternes livsvilje og gå-på-mod. Det er rart at være sammen med dem. Jeg er glad, når jeg skal af sted, og når jeg kommer hjem fra Haraldslund. Jeg kan give dem nærvær samt lægge øre til deres sygdom og liv, og samtidig vise at jeg tør være sammen med dem trods deres svære sygdom og kampen mod denne. Det er virkelig en glæde at gøre en frivillig indsats, lyder det fra Henny Dybvad. Nogle gange kan Henny Dybvad dog godt føle, at det er hårdt at høre på historierne, som kræftpatienterne beretter om, og så kan man have brug for at falde lidt ned, når man kommer hjem. Specielt når det er unge mennesker, som er ved at dø. Mange af kræftpatienterne møder jeg også, når jeg er ude for at handle, og så får vi ofte en snak. Der er et utroligt sammenhold blandt dem, som kommer til motion. Når Henny Dybvad ikke er aktiv frivillig i caféen ved Haraldslund, er hun frivillig på Hospice KamillianerGaarden eller frivillig gruppeleder i en sorggruppe for efterladte ægtefæller. Henny Dybvad får også tid til at se sin egen familie. Inden Henny Dybvad startede, var hun på et grundkursus i Kræftens Bekæmpelse, og hver tredje måned holder de et møde med koordinatoren for de frivillige fra kræftrådgivningen. En historisk dag for Kræftens Bekæmpelse - Sådan indledte landssekretær Bjarne Heide Jørgensen regionsudvalgenes kick-offmøde den 17. marts i Strib. For første gang har Kræftens Bekæmpelse etableret udvalg, der kan gå direkte i dialog med sygehusejerne om kræftbehandlingen i Danmark. Regionsudvalgsmedlemmerne var mødt talstærkt op fra hele landet for bl.a. at høre direktør Arne Rolighed fortælle om foreningens mål frem mod år 2015 og afdelingsleder Anne Nissen fortælle om rehabilitering under indlæggelse, som er et af de prioriterede temaer i foråret Forebyggelse er også en regional opgave Er forebyggelse en opgave for regionerne, spurgte leder af forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Hans Storm. Og Hans Storm svarede selv på spørgsmålet. At ja, forebyggelse er også en opgave for regionerne. Der har været meget fokus i medierne på, at det er kommunerne, der har ansvaret for forebyggelse, men regionerne har faktisk også deres del. Eksempelvis er almen praksis en oplagt ramme for forebyggelsesopgaver som f.eks. forebyggende konsultationer. Alle spillere skal bruges til det rigtige Alle spillere skal bruges. Sådan fortalte Ulrik Wilbek på kick-off, og det gælder ikke kun i håndbold. Et hold fungerer bedst, hvis det er sammensat af personer med forskellig baggrund og måder at agere på. Og vi skal huske at tro på hinanden, fortsatte han, for vi kan alle sammen bidrage. Ulrik Wilbek supplerede, at vi skal være opmærksomme på, at vi ikke altid forstår det samme, som de andre på holdet forstår. Derfor bør vi 14 Sløjfen Maj 2007

15 Jo flere penge en klub indsamler i forbindelse med Pink Cup, jo større chance har de for at deltage i landsfinalen i Sorø Golfklub den 21. september 2007, hvor Pink Cups professionelle golfspillende ambassadører, Amanda Moltke-Leth og Karen Margrethe Juul, vil spille sammen med de forskellige hold. Golf for livet Invitationerne til Pink Cup 2007 og Slå et Slag 2007 er sendt ud til alle landets golfklubber. Af Helle Andersen Pink Cup, som er Danmarks ubestridt største golfturnering for kvinder, har slået alle rekorder. 107 klubber er i marts måned tilmeldt. Vi regner med, at mere end golfglade kvinder vil stille op og støtte kampen mod brystkræft. Slå et Salg, som nåede rekordindsamling sidste år, er både for kvinder og mænd. Her vil pengene i år gå til mere rådgivning til de kræftramte og deres pårørende. Et område der hjælper og støtter kræftpatienter og deres pårørende i at komme tilbage til livet som mere hele mennesker. Hjælp fra lokaludvalg Mange golfklubber vil gerne have hjælp af et lokaludvalg ved afviklingen af matchen. Det kan være til salg af lotterier, registrering, oppyntning, uddeling af frugt, brochurer m.m. Alle klubber får plakater, tilmeldingslister og præmier tilsendt direkte fra Kræftens Bekæmpelse, således at det skal være nemmere at få etableret en match. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at hjælpe, hvor der er behov for det. Læs mere på samt og se om golfklubberne i jeres kommune spiller med i en af turneringerne. Har I mulighed for at give en hjælpende hånd med, så kontakt regionskonsulenten i dit område eller Helle Andersen på tlf.: eller pr. En historisk dag. Sådan indledte landssekretær Bjarne Heide Jørgensen dagen. Birgitt Bjerre, medlem af Regionsudvalg Sjælland deltog også på et velbesøgt kick-off for regionsudvalgene. være meget opmærksomme på den interne kommunikation i udvalgene og sammen drøfte målsætninger. Læs mere om regionsudvalgene på Maj 2007 Sløjfen 15

16 Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden København Ø Magasinpost IDNR HVAD MENER DU? Hvad har I gjort for at få en ekstra god indsamling? ARNES HJØRNE Administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse Hos os fik vi 1 kr. i indsamlingsbøtten for hver syv skridt, vi tog. Det ved vi, fordi vi i samarbejde med bl.a. kommunen havde udstyret alle indsamlere med skridttællere. Alle ved, at motion er godt for helbredet, og når man så samtidig samler penge ind til cancerforskning, forebyggelse og patientstøtte, så får man en rigtig god fornemmelse. Michael Viktor Jensen, Greve. Til indsamlingen havde vi fået sponsoreret fire gavekort til en fancy frisør, som der efterfølgende blev trukket lod om blandt indsamlerne. Esben Gerhauge-Olesen, København. I Stevns sponserer Nordea dagens forplejning til indsamlerne det har banken gjort siden 1986! Der er opstillet et par runde borde med stole, hvor indsamlerne kan sidde og få en sludder med andre indsamlere, mens de venter på optællingen. Det betyder rigtig meget, at der kræses lidt for indsamlerne, når de kommer tilbage. Anny Borch Jensen, Stevns. Ikke nok med diverse forplejning ved optællingsstedet havde indsamlerne også chokolade og frugt med på ruten, og alle fik en buket blomster med hjem. Jytte Eklund Grøndahl, Bjergsted, Kalundborg. Vi deler materiale ud til indsamlerne allerede dagen før selve landsindsamlingen. Det tager godt nok en del tid, men det kommer tifold tilbage på dagen for indsamlingen, da indsamlerne på denne måde føler sig mere forpligtet til at dukke op og hjælpe. Samtidig sparer indsamlerne turen til udleveringsstedet, hvilket betyder, at der er mere tid til hygge efter ruten. Tina Nystrup Andersen, Amager. I Korsør laver vi altid en festdag ud af det. Banken stiller lokaler og mandskab til rådighed, bestyrelsen bager, og vi har kaffe og sodavand til indsamlerne. Alle fra bestyrelsen er til stede og går rundt og snakker og hører lidt om, hvordan turen er forløbet. Det er for mange dagens clou og kan godt tage et par timer. Svend Erik Pontoppidan, Korsør. Hos os havde en gavmild giver talt med sin gravhund om, hvorvidt den troede, at der kom nogen indsamler med en godbid til den. Det kom der så. Indsamleren havde selvfølgelig hundekiks med i posen. Anne Marie Marcussen, Højreby, Lolland. Kræft er en akut sygdom På møde den 17. april 2007 har Kræftens Bekæmpelse og Danske Regioner blandt andet besluttet at se positivt på, om udvalgte kræftdiagnoser kan betragtes som akut sygdom. Kræftens Bekæmpelse og Danske Regioner er enige om, at de mest syge kræftpatienter skal diagnosticeres og behandles uden unødig ventetid. Målet vil være behandling inden for 8 eller 14 dage. Baggrunden er blandt andet, at en anerkendt kræftlæge, på Kræftens Bekæmpelses temamøde den 6. marts 2007 i Landstingssalen, fremlagde en undersøgelse, der viste, at sandsynligheden for overlevelse af brystkræft og hoved-halskræft falder med 8 pct. hver måned behandlingen udskydes. Flere studier har dokumenteret, at flertallet af kræftpatienter venter op til 3 måneder på behandling fra henvendelse til deres praktiserende læge. Mange patienter er igennem et meget langvarigt undersøgelsesforløb på sygehusene, som uden tvivl kan strømlines ved at udarbejde undersøgelsespakker målrettet specifikke patientgrupper. De to foreninger har aftalt et samarbejde om at identificere og fjerne flaskehalse for de mest syge kræftpatienter. Det kan for eksempel være børn med en svulst i hjernen, som fremover skal forrest i køen til behandling. Det skal ske ved at sætte de almindelige ventetidsregler ud af kraft, så de pågældende patienter i stedet for at vente flere uger på diagnose og behandling betragtes som akutte og kommer til inden for få dage. Hensigten er også at fremskynde behandlingen for patienter med hovedhalskræft, der ligeledes kan udvikle sig meget hurtigt. Kræftens Bekæmpelse og Danske Regioner sigter på at afholde en faglig konference til august 2007, hvor patienter, pårørende, læger og forskere fra hele landet skal drøfte løsninger og forpligte sig på handling. Ambitionen er at samle op på al den viden og erfaring, der er på området og få omsat den til gavn for patienterne. Herudover er der enighed om at gøre informationen til kræftpatienter bedre, for eksempel når kræftpatienter skal rådgives om strålebehandling i udlandet. Kræftens Bekæmpelse er hver dag i kontakt med mange patienter, og den viden der opsamles skal bruges aktivt.