En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0"

Transkript

1 En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 Af Knud Ramian Denne tekst er en udvidet vejledning i, hvordan man gennemfører en simpel indholdsanalyse som beskrevet i bogen kapitel 11. Teksten stammer fra bogens hjemmeside. Teksten beskriver, hvordan du kan gennemføre analyser ved hjælp af tabeller i et tekstbehandlingsprogram. Det kan være lettere at bruge tabelvejen end at sætte sig ind i et IT-redskab, hvis man har at gøre med en overskuelig mængde af data. Det er dog en forudsætning, at du øver dig i at bruge alle de tabelkommandoer, der findes i dit tekstbehandlingsprogram. Den grundlægge tabel som er starten og slutningen på et casestudie ser således ud. Forskningsspørgsmål: Delspørgsmål/ antagelser Resultater fra delundersøgelser Argumentation Resultat Samlet konklusion (Se Bogens tabel 4.1), men der kan arbejdes med tabeller hele vejen i gennem casestudiet. Tabelvejen har nogle fordele: 1. Tabellerne kan laves med et almindeligt teksbehandlingsprogram, men du skal have øvelse i at bruge tabelkommandoerne. Tabellerne kræver ikke 1

2 indlæring af særligt software kun omhu. 2. Du ved hele tiden, hvad du gør. Der er ingen automatiserede arbejdsgange. 3. Du skal ikke skrive noget, som du allerede har skrevet een gang. Det kan kopieres direkte over i en anden tabel. 4. Der er en klar sammenhæng i arbejdet fra data til resultat. 5. Det er nemt at lave en tabel om til en redigerbar tekst ved hjælp af tabel kommandoen Tabel til tekst. I de fleste tektsbehandlings-programmer kan man gå ind i tabelmenuen og vælge kommandoen: tabel til tekst. Denne kommando laver med et klik sin samletabel om til en råtekst, hvor kolonnen i første række til venstre bliver overskrift fulgt indholdet i resten af rækken. Osv. Denne råtekst kan derefter redigeres og gennemskrives Metoden er beskrevet på bogens hjemmeside under kapitel 13. Simpel indholdsanalyse med et tekstbehandlingsprogam. I det følgende beskrives arbejdsgangen fra data til resultat, hvis man gennemfører en indholdsanalyse i et tekstbehandlingsprogram. Du kan dog let tilpasse metoden til andre analyser. Ved store datamængder eller mere ambitiøse casestudier bør du overveje at anvende en IT-løsning. Man kan gøre det på andre måder end vist her, men den foreslåede metode er gennemtænkt. Vær opmærksom på, at selvom det er en simpel indholdsanalyse kan den være arbejdskrævende. Prøv den af på nogle få data - så du er fortrolig med metoden inden du går igang - søg evt. Vejledning. Fremgangsmåden er som følger: 1. Klargøring af datasæt. Først klargør du datasættet, så du har dine rådata samlet i et dokument. Du laver også et dataresume med dine indledende indtryk af dine data. Når datasættet er klargjort, arbejder du med en kopi af datasættet. Så har du altid de oprindelige data uforstyrrede. 2

3 2. Udarbejdelse af kodesæt Ved den første analyse beskriver og definerer du de temaer/koder, som du vil anvende til at kode teksten med. Koderne udvælges for at finde de data, der kan belyse underesøgelsens antagelser. Måske skal du igennem teksten flere gange før dit kodesæt er fyldestgørende. 3. Udarbejdelse af en kodefil. I din kopi af datasættet laver du nu din kodning. Hver gang du finder et stykke tekst, der skal kodes, markeres det med en farve og en eller flere koder sættes i hver sin parantes [x], [y]. Sørg for at der ny linje foran og efter et markeret tekststykke. Det gør det lettere at kopiere teksten bagefter og lettere at finde tilbage til kilden. Når det er gjort nummererer du linjerne i kodefilen. Dit tekstbehandlingsprogram har en funktion, der gør det automatisk. Nedenfor er et forenklet eksempel på, hvordan det kan komme til at se ud. Eksempel: Opgaven: Du skal beskrive brugen af udtrykket kode og begrebet du i et datasæt - en tekst der her hedder Om kodning. Det kunne også være et datasæt med observationer eller et interview. Det er en antagelse at forfatteren har en konsekvent anvendelse af ordene. Datasættet: Om kodning Dette er et lille stykke tekst, der skal kodes. Du koder med [] hver gang udtrykket kode forekommer og med [Du], når udtrykket du optræder i en sætning. I både Word, Openoffice og Neooffice (De to sidste er gratis) kan du nu give alle linjer et fortløbende nummer. Så ved du altid, hvor tekststykket stammer fra. Når kodningen er færdig ser teksten således ud: 3

4 Tabel 1. Kodefil for teksten Om kodning 1 Dette er et lille stykke tekst, der skal kodes. 2 Du kan kode med, [] [DU] 3 hver gang ordet kode optræder i en sætning. [] 4 I både Word, Openoffice og Neooffice (De to sidste er gratis) kan du nu [DU] 5 give alle linjer et fortløbende nummer. 6 Så ved du altid, hvor tekststykket stammer fra. [DU] Gem denne kodefil. 4. Fremstilling af en kodetabel I næste arbejdsgang kopierer du kun de mærkede data fra kodefilen ind i en venstre kolonne ind i en kodetabel, som vist i tabel 2. Hvis der fx er to koder i det udvalgte, kopieres det udvalge ind i to rækker, så der kun er en kode i hver række. På computeren kan du indstille den ønskede sidebredde. Vælg fx en sidebredde på 50 cm og en sidehøjde på 40 cm. Tabellen vil stadig kunne overskues på skærmen, hvis du zoomer ind til 50 %. I tabel 2 kan du se, at de mærkede data er kopieret ind i den venstre kolonne. Den midterste kolonne angiver, hvor svaret kommer fra fx linjenummer eller anden beskrivelse. I tredje kolonne anføres koden. Tabel.2. Kodetabel Udvalgte svar fra datakilden Observa-tioner Du vil gerne kode med, [] [DU] Du vil gerne kode med, [] [DU] hver gang ordet kode optræder i en sætning. [] Kilde/ linjenummer Linje 2 Linje 2 Linje 3 Kode DU 4

5 Så ved du altid, hvor tekststykket stammer fra. [DU] Linje 6 DU 5. Sortering af kodetabellen Man kan nu ved hjælp af tabelkommandoen Sorter sortere alle svarene efter 3. kolonne. Nu er alle tekststykker samlet efter koder. Kopier kodetabellen, så du altid har den oprindelige kodetabel intakt. Du kan nu ved hjælp af tabelkommandoen Del tabel dele teksten op i forskellige tabeller med hver deres koder. Se tabel 3 & 4. Tabel.3. Kodetabel for koden [DU] Udvalgte svar fra datakilden Om kodning Du kan kode med, [] [DU] Så ved du altid, hvor tekststykket stammer fra. [DU] Kilde/ linjenummer Linje 4 Linje 6 Kode DU DU Tabel 4. Kodetabel for koden [] Udvalgte svar fra datakilden Om kodning Du du vil gerne kode med, [] [DU] hver gang ordet kode optræder i en sætning. [] Kilde/ linjenummer Linje 2 Linje 3 Kode 6. Fremstilling af analysetabeller. Kopier nu de opdelte kodetabeller til hver deres delanalysetabel, så du kan 5

6 arbejde videre med dem. I tabel 3 og 4 er det DU & tabellerne. I hver tabel tilføjer du en kolonne til højre med plads til beskrivelse af data og en ny række nederst med plads til en samlet vurdering af hvordan man bedst beskriver anvendelsen af Kode og Du. Se eksemplet nedenfor i tabel 5 Tabel 5. Delanalysetabel kode [] Data Kilde Beskrivelse Du kan kode med Linje 2 Her bruges kode som udsagnsord..., [] [DU] hver gang ordet Linje 3 Her bruges kode som navneord... kode optræder i en sætning. [] Resultat vedr. Kode [] Ordet kode anvendes med forskellig betydning og det kan anvendes både som udsagnsord og navneord på Om anvendelse følgende måde. af udtrykket Kode På denne måde får du organiseret og reduceret datamængden, og for hver kode har du en delanalysetabel, med vurderinger af, hvordan dine data med denne kode belyser en antagelse. Nederst i delanalysetabellen (Se tabel 5) formulerer du det bedst mulige svar på spørgsmålet: Hvordan forholder data sig til antagelserne? Husk at medtage uventede fund, reviderede antagelser mv. På den måde kan du skabe argumenter, der med udgangspunkt i data bidrager til et svar på forskningsspørgsmålet. Bemærk, at du i dine beskrivelser skal tænke og argumentere selv. Det er din fortolkning af data, der sker her. Du fortsætter nu med tilsvarende delanalysetabeller for hver kode. 8. Fremstilling af en resultattabel For hver kode har du nu et delresultat stående i nederste række i tabellen. Når du har formuleret en eller flere delresultater på baggrund af data fra hver 6

7 datakilde, kan du uden yderligere skrivearbejde kopiere dine delresultaterne over en i en ny Resultat-tabel som vist i tabel 6. Tabel 6 Delresultattabel for temaet Anvendelsen af begreber Tema: Anvendelse af begreber i teksten Samlede beskrivelser fra indholdsanalyse af tekst Diskussion af vurderinger og datakvalitet Anvendelse af kode (fra delanalyse []) (se tabel 5) Ordet kode anvendes med forskellig betydning og det kan anvendes både som udsagnsord og navneord på følgende måde. + Brugen har været konsekvent, men de to betydninger af udtrykket kan forvirre. - men der er kun analyseret ganske få sætninger +Der anvendes du for at aktivere læseren, Anvendelse af du (fra delanalyse)(ikke vist her) Du anvendes både som tiltaleform til læseren, og som handlings-anvisning. - men måske virker du formen lidt nedsættende. Der er mange anvendelser af Du så resultatet er ret sikkert. Anvendelse af Anvendelse af Tema: Anvendelse af begreber i teksten Resultater på tværs af koder Diskussion af resultater Sammenfatning af resultat i forhold til antagelsen om at begreberne anvendes konsekvent. Sammenfatning skrives ind her. Den kan godt fylde en hel del- så brug dokumentet på den brede led og brug en arkstørrelse på cm. Sammenfatning af diskussion skrives her. 7

8 Her kan du nederst i tabellen sammenfatte resultatet for alle koder og dine diskussionspunkter. Her skal du igen selv fortolke dine data. Tabellerne kan kun reducere og organisere dine data, så det bliver lettere at tænke. 9. Fremstilling af en samlet resultattabel Bemærk, at du nu har en tabel, som du kan dele op, så du får de to sidste rækker i en lille tabel for sig. Den kan du samle med tilsvarende resultater fra analysen af andre datasæt fra andre datakilder. Se tabel 11.2 i bogen. Når alle temaer er bearbejdet fra alle datakilder vil undersøgelsens samlede resultater kunne formuleres. Man kan med lidt øvelse komme rigtig langt med forskellige analyser ved at arbejde med sorterede tabeller i et tekstbehandlingsprogram, og hvis man bruger dem som vist her, sparer man en masse skrivearbejde. 8

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Brug TripAdvisor aktivt i din markedsføring

Brug TripAdvisor aktivt i din markedsføring 60 61 KAPITEL 3 Brug TripAdvisor aktivt i din markedsføring 62 Brug TripAdvisor i din markedsføring For at du kan få anmeldelser, skal dine gæster vide, at du er på Trip- Advisor og at du gerne vil have

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere