Keyboard Folio. Setup Guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Keyboard Folio. Setup Guide"

Transkript

1 Keyboard Folio Setup Guide

2 Contents Svenska Dansk Norsk Suomi

3 Setup Guide Produktöversikt ipad-hållare 2. Skyddsfodral 3. Funktionstangenter 4. Tangentbord 5. Bluetooth och batteriindikator 6. Anslutningsknapp för Bluetooth 7. På/av-reglage 8. Mikro-USBladdningsport 9. Mikro-USBladdningssladd 10. Bruksanvisning 4 Keyboard Folio 10 9 Svenska 3

4 Installation av tangentbordet Komma i gång 1. Öppna tangentbordet och placera ipadenheten i ipad-hållaren: Ansluta med din ipad Tangentbordet ansluts till din ipad via en Bluetooth-anslutning. Första gången du använder tangentbordet måste du koppla det med din ipad: 1. Starta tangentbordet: 2. Flytta ipad-hållaren till skrivläge (se Använda tangentbordet). Statusindikatorn blinkar blått för att visa att tangentbordet är identifierbart och redo att kopplas till din ipad. Första gången du startar tangentbordet är det identifierbart i 15 minuter. Om statusindikatorn blir röd ska du ladda batteriet. Mer information finns i Ladda tangentbordsbatteriet. 4 Svenska

5 2. På din ipad: Kontrollera att ipad-enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad. Välj Inställningar > Bluetooth > På. Välj i enhetsmenyn. 3. Om din ipad frågar efter en PIN-kod anger du den med tangentbordet (inte med din ipad). När en anslutning har upprättats lyser indikatorlampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan. Ansluta till en annan ipad 1. Se till att tangentbordet är påslaget. 2. Kontrollera att ipad-enhetens Bluetoothfunktion är aktiverad. Välj Inställningar > Bluetooth > På. 3. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen: Tangentbordet är identifierbart i 3 minuter. 4. Välj i din ipads enhetsmeny. 5. Om din ipad frågar efter en PIN-kod anger du den med tangentbordet (inte med din ipad). När en anslutning har upprättats lyser indikatorlampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan. Svenska 5

6 Förvaring av ipad-enheten under resor 1. Placera ipad-enheten i ipad-hållaren. 2. Stäng tangentbordet: Använda tangentbordet Två visningspositioner Tangentbordet har två visningspositioner en för att skriva och en för att navigera. Flytta ipad-hållaren till skrivläge, och se till att den ligger i linje med den inbyggda magneten så att den sitter säkert. Starta tangentbordet: Placera ipad-hållaren i navigeringsläge kom ihåg att stänga av tangentbordet för att spara batteri: Navigeringsläge Tangentbordet går automatiskt ner i viloläge om du inte använder det på ett tag i skrivläge. Aktivera det igen genom att trycka på valfri tangent. Skrivläge 6 Svenska

7 Statusindikatorer Bluetooth och batteriindikator Indikator Beskrivning Blinkar grönt Batteriet laddas. Grönt Batteriet är laddat (mer än 20%). Rött Låg batterinivå (mindre än 20 %). Ladda batteriet. Blinkar blått Tangentbordet är redo för koppling eller försöker återansluta till ipad-enheten. Fast blått sken Lyckad Bluetooth-koppling eller återanslutning. Svenska 7

8 Funktionstangenter Startsida = ipad-enhetens startsida Fn + 1 = lås skärmen Låser eller låser upp ipad-enhetens skärm Fn + 2 = Siri Du kan använda din röst för att skicka meddelanden, schemalägga möten, ringa telefonsamtal och mycket mer Fn + 3 = Sök Öppnar ipad-enhetens sökfunktion. Fn + 4 = byt språk Byter tangentbordsspråk Fn + 5 = virtuellt skrivbord Visar/döljer det virtuella skrivbordet Fn + 6 = bildspel Fn + 7 = föregående spår Fn + 8 = spela/pausa Fn + 0 = ljud av Fn + tankstreck = volym - Fn + plus = volym + Fn + X = klipp ut Fn + C = kopiera Fn + V = klistra in Fn + Vänster markör = markera till vänster Markerar text till vänster, ord för ord Fn + Höger markör = markera till höger Markerar text till höger, ord för ord Fn + Blanksteg = växla program Fn + 9 = nästa spår Obs! Välj en funktionstangent genom att trycka på och hålla ner Fn-tangenten och sedan trycka på den tangent som anges ovan. Siri stöds inte av ipad 2 eller tidigare versioner. 8 Svenska

9 Ladda tangentbordets batteri USB Om statusindikatorn är röd måste batteriet i tangentbordet laddas. 1. Anslut ena änden av mikro-usb-sladden till laddningsporten och den andra änden till datorns USB-port. Statusindikatorn blinkar grönt medan batteriet laddas. Obs! Maximal strömingång är 5V, 500mA om du väljer en alternativ laddningslösning. 2. Ladda batteriet tills statusindikatorn börjar lysa med ett fast grönt sken. Batteriinformation Ett fulladdat batteri håller i ungefär tre månader om tangentbordet används runt två timmar per dag. Om statusindikatorn blir röd när du startar tangentbordet ska du ladda batteriet. Spara på batterierna genom att stänga av tangentbordet när det inte används. Tangentbordet går automatiskt ner i viloläge om du inte använder det på ett tag i skrivläge. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget. Svenska 9

10 Kassering av uttjänta batterier 1 1. Ta bort tangentbordets övre lock med en skruvmejsel. 2. Lösgör batteriet från kretskortet och ta ut det. 3. Kassera produkten och batteriet enligt gällande lagstiftning. 3 2 Besök produktcentralen Det finns mer produktinformation och support på Internet. Besök produktcentralen om du vill veta mer om ditt nya tangentbord. I artiklarna på Internet hittar du konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner. Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar. Här finns massor av information: Självstudier Felsökning Supportgemenskap Elektronisk dokumentation Garantiinformation Reservdelar (om tillgängliga) 10 Svenska

11 Felsökning Tangentbordet fungerar inte Tryck på valfri tangent för att aktivera tangentbordet från viloläget. Slå av tangentbordet och slå på det igen. Ladda det interna batteriet. Mer information finns i Ladda tangentbordsbatteriet. Återupprätta Bluetooth-anslutningen mellan tangentbordet och din ipad. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i dina ipad-inställningar (Inställningar > Bluetooth > På). Välj i enhetsmenyn på din ipad. Bluetooth-anslutningen har upprättats när statusindikatorn lyser med ett fast, blått sken. Vad tycker du? Tack för att du valde vår produkt. Har du lust att ägna en minut åt att berätta vad du tycker om din produkt? Svenska 11

12 Setup Guide Oversigt over produktet ipad-holder 2. Beskyttende omslag 3. Funktionstaster 4. Tastatur 5. Indikator for Bluetooth og batteriniveau 6. Knap til etablering af Bluetooth-binding 7. Tænd/sluk-knap 8. Mikro-USB-port til opladning 9. Mikro-USBopladerkabel 10. Vejledning 4 Keyboard Folio Dansk

13 Installation af Keyboard Folio Kom godt i gang 1. Åbn Keyboard Folio og anbring din ipad i ipad-holderen: Binding til ipad-enheden Keyboard Folio bindes til ipad-enheden ved hjælp af Bluetooth-forbindelse. Keyboard Folio skal bindes til ipadenheden første gang det bruges: 1. Tænd for tastaturet: 2. Placer ipad-holderen så den er indstillet til indtastning (se "Sådan bruges Keyboard Folio"). Ved at blinke blåt angiver statusindikatoren at tastaturet kan registreres og forbindelse kan oprettes til ipad-enheden. Tastaturet kan registreres i 15 minutter første gang det tændes. Hvis statusindikatoren blinker rødt, skal batterierne oplades. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri". Dansk 13

14 2. På ipad-enheden: Kontrollér at Bluetooth er aktiveret. Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til. Vælg "" i menuen Enheder. 3. Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal du benytte Keyboard Folio til indtastningen og ikke det virtuelle tastatur på ipad-enheden. Statusindikatoren lyser blåt et øjeblik når bindingen er etableret. Etablering af binding til en anden ipad 1. Kontrollér at tastaturet er tændt. 2. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret. Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til. 3. Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-binding: Tastaturet kan registreres i 3 minutter. 4. Vælg "" i menuen Enheder på din ipad. 5. Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal du benytte Keyboard Folio til indtastningen og ikke det virtuelle tastatur på ipad-enheden. Statusindikatoren lyser blåt et øjeblik når bindingen er etableret. 14 Dansk

15 Opbevaring og transport af ipadenheden 1. Anbring din ipad i holderen. 2. Luk Keyboard Folio: Sådan bruges Keyboard Folio To visningstilstande Keyboard Folio kan indstilles til enten søgning på internettet eller indtastning. Placer ipad-holderen så den er klar til indtastning. En magnet sørger for at ipad-enheden holdes på plads. Tænd for tastaturet: Indstilling for indtastning Placér ipad-holderen så den er klar til søgning på internettet. Sluk for tastaturet når det ikke bruges for at spare på batterierne: Indstilling for søgning på internettet Tastaturet går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt mens det er i indtastningstilstand. Tryk på en tast for at genaktivere det. Dansk 15

16 Statusindikatorer Indikator for Bluetooth og batteriniveau Indikator Beskrivelse Blinker grønt Batteriet oplades. Grønt Batteriet er opladt (mere end 20 %). Rødt Batteriniveauet er lavt (mindre end 20 %). Oplad batteriet. Blinker blåt Tastaturet kan bindes eller forsøger at genetablere binding til ipad-enheden. Lyser blåt Bluetooth-bindingen eller genetableringen af bindingen er udført. 16 Dansk

17 Funktionstaster Start = ipad-enhedens startskærm Fn + 1 = lås skærmen Låser ipad-enhedens skærm eller låser den op Fn + 2 = Siri Du kan sende beskeder, foretage telefonopkald, planlægge møder med mere ved hjælp af din stemme Fn + 3 = søg Åbner ipad-enhedens søgefunktion Fn + 4 = skift sprog Ændrer tastaturets sprog Fn + 5 = virtuelt tastatur Viser/skjuler det virtuelle tastatur Fn + 6 = lysbilledshow Fn + 7 = forrige nummer Fn + 8 = afspilning/pause Fn + 9 = næste nummer Fn + 0 = slå lyden fra Fn + tankestreg = skru ned Fn + plus = skru op Fn + X = klip Fn + C = kopiér Fn + V = sæt ind Fn + venstre markør = vælg venstre Markerer tekst til venstre, ord for ord Fn + højre markør = vælg højre Markerer tekst til højre, ord for ord Fn + mellemrumstast = skift mellem programmer Bemærkninger: Hvis du vil bruge en funktionstast, skal du holde Fn-tasten nede og derefter trykke på den tast der er angivet ovenfor. Siri understøttes ikke på ipad 2 og tidligere versioner. Dansk 17

18 Opladning af tastaturets batteri USB Hvis batteriindikatoren lyser rødt, betyder det at batteriet skal oplades. 1. Sæt mikro-usb-kablet i henholdsvis mikro-usb-porten og en USB-port i computeren. Statusindikatoren blinker grønt under opladning. Bemærk: Vær opmærksom på at der maks. må benyttes 5V, 500 ma hvis der bruges en anden oplader. 2. Oplad batteriet indtil statusindikatoren lyser grønt. Batterioplysninger Et fuldt opladt batteri giver omkring tre måneders strøm ved to timers brug om dagen. Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt når tastaturet tændes, skal batterierne oplades. Sluk for tastaturet når det ikke bruges for at spare på batterierne. Tastaturet går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt mens det er i indtastningstilstand. Tryk på en tast for at genaktivere det. 18 Dansk

19 Bortskaffelse af batterier når produktet er udtjent 1 1. Anvend en skruetrækker til at fjerne batteridækslet. 2. Frigør batteriet fra printpladen. 3. Skil dig af med produktet og batteriet i henhold til den danske lovgivning om genbrug 3 2 Besøg produktcentralen Der findes flere oplysninger om samt support til dit produkt på nettet. Brug lidt tid på at besøge produktcentralen, og find ud af mere om dit nye Keyboard Folio. Gennemse artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd om brug og oplysninger om andre funktioner. Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene, hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger. Få adgang til en bred vifte af indhold, som f.eks.: Selvstudier Problemløsning Supportbrugergruppe Onlinedokumentation Garantioplysninger Oplysninger om reservedele (hvis de findes) Dansk 19

20 Problemløsning Tastaturet fungerer ikke Tryk på en tilfældig tast for at aktivere tastaturet fra dvaletilstand. Sluk og tænd tastaturet. Genoplad det interne batteri. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri". Genetabler Bluetooth-bindingen til ipad-enheden. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på ipad-enheden (Indstillinger > Bluetooth > Til). Vælg "" i menuen Enheder. Bluetooth-bindingen er etableret når statusindikatoren lyser blåt. Hvad synes du? Tak fordi du købte vores produkt. Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os hvad du synes. 20 Dansk

21 Setup Guide Bli kjent med produktet ipad-holder 2. Beskyttende omslag 3. Funksjonstaster 4. Tastatur 5. Statuslampe for Bluetooth og batteri 6. Tilkoplingsknapp for Bluetooth 7. Av/på-bryter 8. Ladeport med mikrousb-tilkopling 9. Ladeledning med mikro-usb-tilkopling 10. Produktdokumentasjon 4 Keyboard Folio 10 9 Norsk 21

22 Konfigurere Keyboard Folio Komme i gang 1. Åpne Keyboard Folio og sett ipad i ipad-holderen: Opprette en forbindelse med ipad Keyboard Folio kopler til ipad via en Bluetooth-forbindelse. Første gang du bruker Keyboard Folio, må du opprette en parvis forbindelse med ipad: 1. Slå på tastaturet: 2. Flytt ipad-holderen i skriveposisjon (se "Bruke Keyboard Folio"). Statuslampen blinker blått når tastaturet er oppdaget, og er klar til å opprette en parvis forbindelse med ipad. Første gang du slår på tastaturet, blir det i oppdagelsesmodus i 15 minutter. Hvis statuslampen lyser rødt, bør du lade batteriet. Du finner mer informasjon om dette under Lade tastaturbatteriet. 22 Norsk

23 2. På ipad: Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad. Velg Innstillinger > Bluetooth > På. Velg "" i enhetsmenyen. 3. Hvis ipad ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Folio (ikke med ipad). Statuslampen lyser jevnt blått en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av. Kople til en annen ipad 1. Forsikre deg om at tastaturet er slått på. 2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad. Velg Innstillinger > Bluetooth > På. 3. Trykk på Bluetooth-tilkoplingsknappen: Tastaturet er i oppdagelsesmodus i 3 minutter. 4. Velg "" på enhetsmenyen på ipad. 5. Hvis ipad ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Folio (ikke med ipad). Statuslampen lyser jevnt blått en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av. Norsk 23

24 Oppbevaring av ipad ved reising 1. Sett ipad i ipad-holderen. 2. Lukk Keyboard Folio: Bruke Keyboard Folio To visningsposisjoner Keyboard Folio har to visningsposisjoner en for skriving og en for surfing på Internett. Når du skal skrive, flytter du ipad-holderen i skriveposisjon ved å plassere den på linje med den innebygde magneten for å holde den på plass. Slå på tastaturet: Når du skal surfe på Internett, setter du ipad-holderen i surfeposisjon. Husk å slå av tastaturet for å spare batteristrøm: Surfeposisjon Hvis du ikke bruker tastaturet på en stund i skriveposisjon, går det automatisk i hvilemodus. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus. Skriveposisjon 24 Norsk

25 Statuslamper Statuslampe for Bluetooth og batteri Lys Beskrivelse Blinker grønt Batteriet lades. Grønt Batteriet er oppladet (mer enn 20 %). Rødt Det er lite strøm på batteriet (mindre enn 20 %). Lad batteriet. Blinker blått Tastaturet er klart til å opprette en parvis tilkopling eller prøver å gjenopprette tilkoplingen til ipad. Lyser jevnt blått Bluetooth-forbindelsen er opprettet eller gjenopprettet. Norsk 25

26 Funksjonstaster Home = Startskjermen på ipad Fn + 1 = Lås skjerm Låser opp og igjen ipad-skjermen Fn + 2 = Siri Bruk stemmen til å sende meldinger, ringe, planlegge møter og mer Fn + 3 = Søk Viser søkefunksjonen på ipad Fn + 4 = Bytt språk Bytter tastaturspråk Fn + 5 = Virtuelt tastatur Viser/skjuler det virtuelle tastaturet Fn + 6 = Lysbildefremvisning Fn + 7 = Forrige spor Fn + 8 = Spill av / pause Fn + 9 = Neste spor Fn + 0 = Demp lyd Fn + bindestrek (-) = Volum ned Fn + plusstegn (+) = Volum opp Fn + X = Klipp ut Fn + C = Kopier Fn + V = Lim inn Fn + venstre piltast = Merk mot venstre Merker tekst mot venstre, ett ord om gangen Fn + høyre piltast = Merk mot høyre Merker tekst mot høyre, ett ord om gangen Fn + mellomrom = Bytt mellom program Merknader: Når du vil velge en funksjonstast, trykker og holder du nede Fn-tasten og trykker tasten angitt over. Siri støttes ikke på ipad 2 eller tidligere versjoner. 26 Norsk

27 Lade tastaturbatteriet USB Hvis statuslampen lyser rødt, må batteriet i Keyboard Folio lades. 1. Sett micro-usb-ledningen inn i ladeporten, og den andre enden inn i usb-porten på datamaskinen. Statuslampen blinker grønt mens batteriet lades. NB: Hvis du lader på en annen måte, må du huske at den største tillatte ladestrømmen er 5 V, 500 ma. 2. Lad batteriet helt til statuslampen lyser jevnt grønt. Batteriinformasjon Et fulladet batteri gir omtrent tre måneders bruk når tastaturet brukes cirka to timer om dagen. Hvis statuslampen lyser rødt like etter at tastaturet er slått på, bør du lade batteriet. Slå av tastaturet når det ikke er i bruk, for å spare på strømmen. Hvis du ikke bruker tastaturet på en stund i skriveposisjon, går det automatisk i hvilemodus. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus. Norsk 27

28 Kassering av batterier ved slutten av produktets levetid 1 1. Fjern dekselet på tastaturet med en skrutrekker. 2. Kople batteriet fra kretskortet og ta det ut. 3. Kasser produktet og batteriet i henhold til lokal lovgivning 3 2 Besøk produktsentralen Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Besøk produktsentralen for å lese mer om Keyboard Folio. Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner. Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre. Her finner du et bredt utvalg materiale, blant annet: Leksjoner Feilsøking Støttefellesskap Nettbasert dokumentasjon Garantiinformasjon Reservedeler (hvis tilgjengelig) 28 Norsk

29 Feilsøking Tastaturet virker ikke Trykk en tast for å vekke tastaturet fra hvilemodus. Slå tastaturet av og deretter på igjen. Lad opp det innebygde batteriet. Du finner mer informasjon om dette under Lade tastaturbatteriet. Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom tastaturet og ipad. Kontroller at Bluetooth er slått på i innstillingene for ipad (Innstillinger, Bluetooth > På). Velg "Logitech Keyboard Folio" i enhetsmenyen på ipad. Når statuslampen lyser jevnt blått, er Bluetooth-tilkoplingen opprettet. Hva synes du? Takk for at du handlet hos oss. Fortell oss hva du synes om produktet, det tar bare et øyeblikk. Norsk 29

30 Setup Guide Tunne tuotteesi ipadin pidike 2. Taitettava kotelo 3. Toimintonäppäimet 4. Näppäimistö 5. Bluetoothin ja akun tilan merkkivalo 6. Bluetoothyhteyspainike 7. Virtakytkin 8. Mikro-USB-latausportti 9. Mikro-USB-latausjohto 10. Tuotteen dokumentaatio Keyboard Folio Suomi

31 Keyboard Folion käyttöönotto Aloittaminen 1. Avaa Keyboard Folio ja aseta ipadisi ipad-pidikkeeseen: Yhdistäminen ipadiin Keyboard Folio muodostaa yhteyden ipadiin Bluetooth-yhteyden avulla. Kun käytät Keyboard Foliota ensimmäisen kerran, sinun on yhdistettävä se ipadiin: 1. Kytke näppäimistöön virta: 2. Siirrä ipadin pidike kirjoitusasentoon (katso Keyboard Folion käyttö ). Tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä sen merkiksi, että näppäimistö on valmis yhdistettäväksi ipadiin. Kun kytket näppäimistön virran ensimmäisen kerran, siihen voidaan muodostaa yhteys 15 minuutin ajan. Jos tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi, lataa akku. Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön akun lataaminen. Suomi 31

32 2. ipad-laitteessasi: Varmista, että ipadin Bluetoothominaisuus on kytketty päälle. Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön. Valitse Laitteet-valikosta. 3. Jos ipad pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi Keyboard Folio -näppäimistöllä, älä ipadin näppäimistöllä. Kun yhteys on valmis, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi ja sammuu sitten. Yhdistäminen toiseen ipadiin 1. Varmista, että näppäimistöön on kytketty virta. 2. Varmista, että ipadin Bluetoothominaisuus on käytössä. Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön. 3. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta: Näppäimistöön voidaan muodostaa yhteys kolmen minuutin ajan. 4. Valitse ipadin Laitteet-valikosta. 5. Jos ipad pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi Keyboard Folio -näppäimistöllä, älä ipadin näppäimistöllä. Kun yhteys on valmis, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi ja sammuu sitten. 32 Suomi

33 ipadin säilyttäminen matkustettaessa 1. Aseta ipad-laite ipadin pidikkeeseen. 2. Sulje Keyboard Folio: Keyboard Folion käyttö Kaksi katseluasentoa Keyboard Folio voidaan asettaa kahteen katseluasentoon yksi on kirjoittamista varten ja toinen selaamista varten. Kun haluat kirjoittaa, siirrä ipad-pidike kirjoitusasentoon ja kohdista se sisäiseen magneettiin, jotta se pysyy paikallaan. Kytke näppäimistöön virta: Kun haluat selata, aseta ipad-pidike selausasentoon ja muista sammuttaa näppäimistö akkuvirran säästämiseksi: Selausasento Jos et käytä näppäimistöä hetkeen kirjoitusasennossa, se siirtyy automaattisesti lepotilaan. Voit palauttaa sen lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Kirjoitusasento Suomi 33

34 Tilan merkkivalo Bluetoothin ja akun tilan merkkivalo Valo Kuvaus vilkkuva vihreä Akku latautuu. vihreä Akku on ladattu (yli 20 %). punainen Akun jännite on alhainen (alle 20 %). Lataa akku. vilkkuva sininen Näppäimistö on valmis yhdistettäväksi tai yrittää palauttaa yhteyden ipadiin. tasainen sininen Bluetooth-yhdistäminen tai yhteyden palauttaminen onnistui. 34 Suomi

35 Toimintonäppäimet Koti = ipadin Koti-näyttö Fn + 1 = näytön lukitus ipad minin näyttö lukitaan tai avataan. Fn + 2 = Siri Voit lähettää viestejä, soittaa puheluja, sopia tapaamisia ja paljon muuta äänikomennoilla. Fn + 3 = haku ipadin hakutoiminto käynnistyy. Fn + 4 = kielen vaihto Näppäimistön kieli vaihdetaan. Fn + 5 = virtuaalinäppäimistö Virtuaalinäppäimistö näytetään tai piilotetaan. Fn + 6 = diaesitys Fn + 7 = edellinen kappale Fn + 8 = toisto/tauko Fn + 9 = seuraava kappale Fn + 0 = mykistys Fn + ajatusviiva = äänenvoimakkuuden vähennys Fn + plusmerkki = äänenvoimakkuuden lisäys Fn + X = leikkaa Fn + C = kopioi Fn + V = liitä Fn + vasen kohdistin = Valinta vasemmalta Vasemmalla oleva teksti valitaan sana kerrallaan. Fn + oikea kohdistin = Valinta oikealta Oikealla oleva teksti valitaan sana kerrallaan. Fn + välilyönti = Sovelluksen vaihtaminen Huomautuksia: Toimintonäppäimet valitaan pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla sitten yllä mainittua näppäintä. ipad 2 ja sitä vanhemmat versiot eivät tue Siriä. Suomi 35

36 Näppäimistön akun lataaminen USB Jos tilan merkkivalo on punainen, Keyboard Folion akku on ladattava. 1. Kytke mikro-usb-johdon toinen pää latausporttiin ja toinen tietokoneen USB-porttiin. Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä akun latautuessa. Huomautus: Huomaa, että enimmäisvirransyöttöteho on 5 V, 500 ma, jos käytät vaihtoehtoista latausratkaisua. 2. Lataa akkua, kunnes tilan merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä. Akun tiedot Täyteen ladatun akun jännite kestää noin kolme kuukautta, jos näppäimistöä käytetään noin kaksi tuntia päivässä. Lataa akku, jos tilan merkkivalo vaihtuu punaiseksi pian näppäimistön käynnistämisen jälkeen. Kun näppäimistö ei ole käytössä, sammuta siitä virta akkuvirran säästämiseksi. Näppäimistö siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos sitä ei hetkeen käytetä sen ollessa kirjoitusasennossa. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. 36 Suomi

37 Akun hävittäminen tuotteen käyttöiän päättyessä 1 1. Irrota näppäimistön kansi ruuvimeisselillä. 2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen laitteesta. 3. Tuotteen ja akun hävittämisessä on noudatettava paikallista lainsäädäntöä 3 2 Tuotekeskukseen tutustuminen Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tuotekeskuksesta saat lisätietoja uudesta Keyboard Folio -näppäimistöstäsi. Selaa verkossa olevia artikkeleita, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista. Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja. Laajaan valikoimaan kuuluvat: opetusohjelmat vianmääritys tukiyhteisö verkossa olevat käyttöohjeet takuutiedot varaosat (mikäli saatavilla) Suomi 37

38 Vianmääritys Näppäimistö ei toimi Palauta näppäimistö lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Katkaise näppäimistöstä virta ja kytke virta uudelleen. Lataa laitteen sisäinen akku uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön akun lataaminen. Muodosta näppäimistön ja ipadin välinen Bluetooth-yhteys uudelleen. Tarkista, että Bluetooth on otettu käyttöön ipadin asetuksissa (Asetukset > Bluetooth). Valitse ipadin Laitteet-valikosta Logitech Keyboard Folio. Tilan merkkivalo palaa sinisenä, kun Bluetooth-yhteys on valmis. Mitä mieltä olet? Kiitos, että ostit tu*otteemme. Kerro meille, mitä mieltä olet siitä. 38 Suomi

39 België/Belgique Dutch: +32-(0) ; French: +32-(0) Česká Republika Danmark Deutschland +49-(0) España France +33-(0) Ireland +353-(0) Italia Magyarország +36 (1) Nederland +31-(0) Norge +47-(0) Österreich +43-(0) Polska Portugal Россия +7(495) Schweiz/Suisse D +41-(0) Svizzera F +41-(0) I +41-(0) E +41-(0) South Africa Suomi +358-(0) Sverige +46-(0) Türkiye United Arab Emirates United Kingdom +44-(0) European, English: +41-(0) Mid. East., & Fax: +41-(0) African Hq. Morges, Switzerland Eastern Europe English: 41-(0) Argentina Brasil Canada Chile Colombia Latin America Mexico United States

40 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and ipad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500

Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500 Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500 Ett smart och intelligent, trådlöst, självlärande system IP44 UTOMHUSKONTAKT, med uppfällbart lock som skyddar mot damm och vatten för säkrare användning utomhus

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Nokia N85 Kom godt i gang

Nokia N85 Kom godt i gang Nokia N85 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

Logitech Alert Video Security System

Logitech Alert Video Security System Logitech Alert Video Security System Svenska Logitech Alert Videoövervakningssystem Dansk Logitech Alert Videoovervågningssystem Norsk Logitech Alert Videoovervåkningssystem Suomi Logitech Alert Kameravalvontajärjestelmä

Læs mere

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide 9 kg 25 kg MAX-WAY Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide SE FI NO DK GB SE Viktigt! 9 25 kg Grupp 1 2 (ungefärlig ålder 9 månader 6 år) Var alltid noga med att följa dessa

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

ipad Brugerhåndbog Til ios 4.3-software

ipad Brugerhåndbog Til ios 4.3-software ipad Brugerhåndbog Til ios 4.3-software Indholdsfortegnelse 9 Kapitel 1: Overblik over ipad 10 Knapper 12 Bakke til Micro-SIM-kort 12 Hjemmeskærm 17 Multi-Touch-skærm 18 Tastatur på skærmen 23 Kapitel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook Din Chromebooks tastatur og pegefelt... 8 De allerførste

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. M25 og M55 Bluetooth -headset

FÅ MERE AT VIDE. M25 og M55 Bluetooth -headset FÅ MERE AT VIDE M25 og M55 Bluetooth -headset SE GODT EFTER A OPKALDSKNAP C KNAPPEN VOLUMEN Besvar/afslut et opkald M25: Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Afvis et opkald (tryk i 1 sekund) M55:

Læs mere

ipad Brugerhåndbog Til ios 5.1-software

ipad Brugerhåndbog Til ios 5.1-software ipad Brugerhåndbog Til ios 5.1-software Indholdsfortegnelse 9 Kapitel 1: Overblik over ipad 9 Oversigt 10 Knapper 12 Bakke til Micro-SIM-kort 12 Hjemmeskærmen 16 Bruge Multi-Touch-skærmen 18 Kapitel 2:

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere