Keyboard Folio. Setup Guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Keyboard Folio. Setup Guide"

Transkript

1 Keyboard Folio Setup Guide

2 Contents Svenska Dansk Norsk Suomi

3 Setup Guide Produktöversikt ipad-hållare 2. Skyddsfodral 3. Funktionstangenter 4. Tangentbord 5. Bluetooth och batteriindikator 6. Anslutningsknapp för Bluetooth 7. På/av-reglage 8. Mikro-USBladdningsport 9. Mikro-USBladdningssladd 10. Bruksanvisning 4 Keyboard Folio 10 9 Svenska 3

4 Installation av tangentbordet Komma i gång 1. Öppna tangentbordet och placera ipadenheten i ipad-hållaren: Ansluta med din ipad Tangentbordet ansluts till din ipad via en Bluetooth-anslutning. Första gången du använder tangentbordet måste du koppla det med din ipad: 1. Starta tangentbordet: 2. Flytta ipad-hållaren till skrivläge (se Använda tangentbordet). Statusindikatorn blinkar blått för att visa att tangentbordet är identifierbart och redo att kopplas till din ipad. Första gången du startar tangentbordet är det identifierbart i 15 minuter. Om statusindikatorn blir röd ska du ladda batteriet. Mer information finns i Ladda tangentbordsbatteriet. 4 Svenska

5 2. På din ipad: Kontrollera att ipad-enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad. Välj Inställningar > Bluetooth > På. Välj i enhetsmenyn. 3. Om din ipad frågar efter en PIN-kod anger du den med tangentbordet (inte med din ipad). När en anslutning har upprättats lyser indikatorlampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan. Ansluta till en annan ipad 1. Se till att tangentbordet är påslaget. 2. Kontrollera att ipad-enhetens Bluetoothfunktion är aktiverad. Välj Inställningar > Bluetooth > På. 3. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen: Tangentbordet är identifierbart i 3 minuter. 4. Välj i din ipads enhetsmeny. 5. Om din ipad frågar efter en PIN-kod anger du den med tangentbordet (inte med din ipad). När en anslutning har upprättats lyser indikatorlampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan. Svenska 5

6 Förvaring av ipad-enheten under resor 1. Placera ipad-enheten i ipad-hållaren. 2. Stäng tangentbordet: Använda tangentbordet Två visningspositioner Tangentbordet har två visningspositioner en för att skriva och en för att navigera. Flytta ipad-hållaren till skrivläge, och se till att den ligger i linje med den inbyggda magneten så att den sitter säkert. Starta tangentbordet: Placera ipad-hållaren i navigeringsläge kom ihåg att stänga av tangentbordet för att spara batteri: Navigeringsläge Tangentbordet går automatiskt ner i viloläge om du inte använder det på ett tag i skrivläge. Aktivera det igen genom att trycka på valfri tangent. Skrivläge 6 Svenska

7 Statusindikatorer Bluetooth och batteriindikator Indikator Beskrivning Blinkar grönt Batteriet laddas. Grönt Batteriet är laddat (mer än 20%). Rött Låg batterinivå (mindre än 20 %). Ladda batteriet. Blinkar blått Tangentbordet är redo för koppling eller försöker återansluta till ipad-enheten. Fast blått sken Lyckad Bluetooth-koppling eller återanslutning. Svenska 7

8 Funktionstangenter Startsida = ipad-enhetens startsida Fn + 1 = lås skärmen Låser eller låser upp ipad-enhetens skärm Fn + 2 = Siri Du kan använda din röst för att skicka meddelanden, schemalägga möten, ringa telefonsamtal och mycket mer Fn + 3 = Sök Öppnar ipad-enhetens sökfunktion. Fn + 4 = byt språk Byter tangentbordsspråk Fn + 5 = virtuellt skrivbord Visar/döljer det virtuella skrivbordet Fn + 6 = bildspel Fn + 7 = föregående spår Fn + 8 = spela/pausa Fn + 0 = ljud av Fn + tankstreck = volym - Fn + plus = volym + Fn + X = klipp ut Fn + C = kopiera Fn + V = klistra in Fn + Vänster markör = markera till vänster Markerar text till vänster, ord för ord Fn + Höger markör = markera till höger Markerar text till höger, ord för ord Fn + Blanksteg = växla program Fn + 9 = nästa spår Obs! Välj en funktionstangent genom att trycka på och hålla ner Fn-tangenten och sedan trycka på den tangent som anges ovan. Siri stöds inte av ipad 2 eller tidigare versioner. 8 Svenska

9 Ladda tangentbordets batteri USB Om statusindikatorn är röd måste batteriet i tangentbordet laddas. 1. Anslut ena änden av mikro-usb-sladden till laddningsporten och den andra änden till datorns USB-port. Statusindikatorn blinkar grönt medan batteriet laddas. Obs! Maximal strömingång är 5V, 500mA om du väljer en alternativ laddningslösning. 2. Ladda batteriet tills statusindikatorn börjar lysa med ett fast grönt sken. Batteriinformation Ett fulladdat batteri håller i ungefär tre månader om tangentbordet används runt två timmar per dag. Om statusindikatorn blir röd när du startar tangentbordet ska du ladda batteriet. Spara på batterierna genom att stänga av tangentbordet när det inte används. Tangentbordet går automatiskt ner i viloläge om du inte använder det på ett tag i skrivläge. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget. Svenska 9

10 Kassering av uttjänta batterier 1 1. Ta bort tangentbordets övre lock med en skruvmejsel. 2. Lösgör batteriet från kretskortet och ta ut det. 3. Kassera produkten och batteriet enligt gällande lagstiftning. 3 2 Besök produktcentralen Det finns mer produktinformation och support på Internet. Besök produktcentralen om du vill veta mer om ditt nya tangentbord. I artiklarna på Internet hittar du konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner. Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar. Här finns massor av information: Självstudier Felsökning Supportgemenskap Elektronisk dokumentation Garantiinformation Reservdelar (om tillgängliga) 10 Svenska

11 Felsökning Tangentbordet fungerar inte Tryck på valfri tangent för att aktivera tangentbordet från viloläget. Slå av tangentbordet och slå på det igen. Ladda det interna batteriet. Mer information finns i Ladda tangentbordsbatteriet. Återupprätta Bluetooth-anslutningen mellan tangentbordet och din ipad. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i dina ipad-inställningar (Inställningar > Bluetooth > På). Välj i enhetsmenyn på din ipad. Bluetooth-anslutningen har upprättats när statusindikatorn lyser med ett fast, blått sken. Vad tycker du? Tack för att du valde vår produkt. Har du lust att ägna en minut åt att berätta vad du tycker om din produkt? Svenska 11

12 Setup Guide Oversigt over produktet ipad-holder 2. Beskyttende omslag 3. Funktionstaster 4. Tastatur 5. Indikator for Bluetooth og batteriniveau 6. Knap til etablering af Bluetooth-binding 7. Tænd/sluk-knap 8. Mikro-USB-port til opladning 9. Mikro-USBopladerkabel 10. Vejledning 4 Keyboard Folio Dansk

13 Installation af Keyboard Folio Kom godt i gang 1. Åbn Keyboard Folio og anbring din ipad i ipad-holderen: Binding til ipad-enheden Keyboard Folio bindes til ipad-enheden ved hjælp af Bluetooth-forbindelse. Keyboard Folio skal bindes til ipadenheden første gang det bruges: 1. Tænd for tastaturet: 2. Placer ipad-holderen så den er indstillet til indtastning (se "Sådan bruges Keyboard Folio"). Ved at blinke blåt angiver statusindikatoren at tastaturet kan registreres og forbindelse kan oprettes til ipad-enheden. Tastaturet kan registreres i 15 minutter første gang det tændes. Hvis statusindikatoren blinker rødt, skal batterierne oplades. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri". Dansk 13

14 2. På ipad-enheden: Kontrollér at Bluetooth er aktiveret. Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til. Vælg "" i menuen Enheder. 3. Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal du benytte Keyboard Folio til indtastningen og ikke det virtuelle tastatur på ipad-enheden. Statusindikatoren lyser blåt et øjeblik når bindingen er etableret. Etablering af binding til en anden ipad 1. Kontrollér at tastaturet er tændt. 2. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret. Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til. 3. Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-binding: Tastaturet kan registreres i 3 minutter. 4. Vælg "" i menuen Enheder på din ipad. 5. Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal du benytte Keyboard Folio til indtastningen og ikke det virtuelle tastatur på ipad-enheden. Statusindikatoren lyser blåt et øjeblik når bindingen er etableret. 14 Dansk

15 Opbevaring og transport af ipadenheden 1. Anbring din ipad i holderen. 2. Luk Keyboard Folio: Sådan bruges Keyboard Folio To visningstilstande Keyboard Folio kan indstilles til enten søgning på internettet eller indtastning. Placer ipad-holderen så den er klar til indtastning. En magnet sørger for at ipad-enheden holdes på plads. Tænd for tastaturet: Indstilling for indtastning Placér ipad-holderen så den er klar til søgning på internettet. Sluk for tastaturet når det ikke bruges for at spare på batterierne: Indstilling for søgning på internettet Tastaturet går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt mens det er i indtastningstilstand. Tryk på en tast for at genaktivere det. Dansk 15

16 Statusindikatorer Indikator for Bluetooth og batteriniveau Indikator Beskrivelse Blinker grønt Batteriet oplades. Grønt Batteriet er opladt (mere end 20 %). Rødt Batteriniveauet er lavt (mindre end 20 %). Oplad batteriet. Blinker blåt Tastaturet kan bindes eller forsøger at genetablere binding til ipad-enheden. Lyser blåt Bluetooth-bindingen eller genetableringen af bindingen er udført. 16 Dansk

17 Funktionstaster Start = ipad-enhedens startskærm Fn + 1 = lås skærmen Låser ipad-enhedens skærm eller låser den op Fn + 2 = Siri Du kan sende beskeder, foretage telefonopkald, planlægge møder med mere ved hjælp af din stemme Fn + 3 = søg Åbner ipad-enhedens søgefunktion Fn + 4 = skift sprog Ændrer tastaturets sprog Fn + 5 = virtuelt tastatur Viser/skjuler det virtuelle tastatur Fn + 6 = lysbilledshow Fn + 7 = forrige nummer Fn + 8 = afspilning/pause Fn + 9 = næste nummer Fn + 0 = slå lyden fra Fn + tankestreg = skru ned Fn + plus = skru op Fn + X = klip Fn + C = kopiér Fn + V = sæt ind Fn + venstre markør = vælg venstre Markerer tekst til venstre, ord for ord Fn + højre markør = vælg højre Markerer tekst til højre, ord for ord Fn + mellemrumstast = skift mellem programmer Bemærkninger: Hvis du vil bruge en funktionstast, skal du holde Fn-tasten nede og derefter trykke på den tast der er angivet ovenfor. Siri understøttes ikke på ipad 2 og tidligere versioner. Dansk 17

18 Opladning af tastaturets batteri USB Hvis batteriindikatoren lyser rødt, betyder det at batteriet skal oplades. 1. Sæt mikro-usb-kablet i henholdsvis mikro-usb-porten og en USB-port i computeren. Statusindikatoren blinker grønt under opladning. Bemærk: Vær opmærksom på at der maks. må benyttes 5V, 500 ma hvis der bruges en anden oplader. 2. Oplad batteriet indtil statusindikatoren lyser grønt. Batterioplysninger Et fuldt opladt batteri giver omkring tre måneders strøm ved to timers brug om dagen. Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt når tastaturet tændes, skal batterierne oplades. Sluk for tastaturet når det ikke bruges for at spare på batterierne. Tastaturet går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt mens det er i indtastningstilstand. Tryk på en tast for at genaktivere det. 18 Dansk

19 Bortskaffelse af batterier når produktet er udtjent 1 1. Anvend en skruetrækker til at fjerne batteridækslet. 2. Frigør batteriet fra printpladen. 3. Skil dig af med produktet og batteriet i henhold til den danske lovgivning om genbrug 3 2 Besøg produktcentralen Der findes flere oplysninger om samt support til dit produkt på nettet. Brug lidt tid på at besøge produktcentralen, og find ud af mere om dit nye Keyboard Folio. Gennemse artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd om brug og oplysninger om andre funktioner. Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene, hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger. Få adgang til en bred vifte af indhold, som f.eks.: Selvstudier Problemløsning Supportbrugergruppe Onlinedokumentation Garantioplysninger Oplysninger om reservedele (hvis de findes) Dansk 19

20 Problemløsning Tastaturet fungerer ikke Tryk på en tilfældig tast for at aktivere tastaturet fra dvaletilstand. Sluk og tænd tastaturet. Genoplad det interne batteri. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri". Genetabler Bluetooth-bindingen til ipad-enheden. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på ipad-enheden (Indstillinger > Bluetooth > Til). Vælg "" i menuen Enheder. Bluetooth-bindingen er etableret når statusindikatoren lyser blåt. Hvad synes du? Tak fordi du købte vores produkt. Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os hvad du synes. 20 Dansk

21 Setup Guide Bli kjent med produktet ipad-holder 2. Beskyttende omslag 3. Funksjonstaster 4. Tastatur 5. Statuslampe for Bluetooth og batteri 6. Tilkoplingsknapp for Bluetooth 7. Av/på-bryter 8. Ladeport med mikrousb-tilkopling 9. Ladeledning med mikro-usb-tilkopling 10. Produktdokumentasjon 4 Keyboard Folio 10 9 Norsk 21

22 Konfigurere Keyboard Folio Komme i gang 1. Åpne Keyboard Folio og sett ipad i ipad-holderen: Opprette en forbindelse med ipad Keyboard Folio kopler til ipad via en Bluetooth-forbindelse. Første gang du bruker Keyboard Folio, må du opprette en parvis forbindelse med ipad: 1. Slå på tastaturet: 2. Flytt ipad-holderen i skriveposisjon (se "Bruke Keyboard Folio"). Statuslampen blinker blått når tastaturet er oppdaget, og er klar til å opprette en parvis forbindelse med ipad. Første gang du slår på tastaturet, blir det i oppdagelsesmodus i 15 minutter. Hvis statuslampen lyser rødt, bør du lade batteriet. Du finner mer informasjon om dette under Lade tastaturbatteriet. 22 Norsk

23 2. På ipad: Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad. Velg Innstillinger > Bluetooth > På. Velg "" i enhetsmenyen. 3. Hvis ipad ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Folio (ikke med ipad). Statuslampen lyser jevnt blått en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av. Kople til en annen ipad 1. Forsikre deg om at tastaturet er slått på. 2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad. Velg Innstillinger > Bluetooth > På. 3. Trykk på Bluetooth-tilkoplingsknappen: Tastaturet er i oppdagelsesmodus i 3 minutter. 4. Velg "" på enhetsmenyen på ipad. 5. Hvis ipad ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Folio (ikke med ipad). Statuslampen lyser jevnt blått en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av. Norsk 23

24 Oppbevaring av ipad ved reising 1. Sett ipad i ipad-holderen. 2. Lukk Keyboard Folio: Bruke Keyboard Folio To visningsposisjoner Keyboard Folio har to visningsposisjoner en for skriving og en for surfing på Internett. Når du skal skrive, flytter du ipad-holderen i skriveposisjon ved å plassere den på linje med den innebygde magneten for å holde den på plass. Slå på tastaturet: Når du skal surfe på Internett, setter du ipad-holderen i surfeposisjon. Husk å slå av tastaturet for å spare batteristrøm: Surfeposisjon Hvis du ikke bruker tastaturet på en stund i skriveposisjon, går det automatisk i hvilemodus. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus. Skriveposisjon 24 Norsk

25 Statuslamper Statuslampe for Bluetooth og batteri Lys Beskrivelse Blinker grønt Batteriet lades. Grønt Batteriet er oppladet (mer enn 20 %). Rødt Det er lite strøm på batteriet (mindre enn 20 %). Lad batteriet. Blinker blått Tastaturet er klart til å opprette en parvis tilkopling eller prøver å gjenopprette tilkoplingen til ipad. Lyser jevnt blått Bluetooth-forbindelsen er opprettet eller gjenopprettet. Norsk 25

26 Funksjonstaster Home = Startskjermen på ipad Fn + 1 = Lås skjerm Låser opp og igjen ipad-skjermen Fn + 2 = Siri Bruk stemmen til å sende meldinger, ringe, planlegge møter og mer Fn + 3 = Søk Viser søkefunksjonen på ipad Fn + 4 = Bytt språk Bytter tastaturspråk Fn + 5 = Virtuelt tastatur Viser/skjuler det virtuelle tastaturet Fn + 6 = Lysbildefremvisning Fn + 7 = Forrige spor Fn + 8 = Spill av / pause Fn + 9 = Neste spor Fn + 0 = Demp lyd Fn + bindestrek (-) = Volum ned Fn + plusstegn (+) = Volum opp Fn + X = Klipp ut Fn + C = Kopier Fn + V = Lim inn Fn + venstre piltast = Merk mot venstre Merker tekst mot venstre, ett ord om gangen Fn + høyre piltast = Merk mot høyre Merker tekst mot høyre, ett ord om gangen Fn + mellomrom = Bytt mellom program Merknader: Når du vil velge en funksjonstast, trykker og holder du nede Fn-tasten og trykker tasten angitt over. Siri støttes ikke på ipad 2 eller tidligere versjoner. 26 Norsk

27 Lade tastaturbatteriet USB Hvis statuslampen lyser rødt, må batteriet i Keyboard Folio lades. 1. Sett micro-usb-ledningen inn i ladeporten, og den andre enden inn i usb-porten på datamaskinen. Statuslampen blinker grønt mens batteriet lades. NB: Hvis du lader på en annen måte, må du huske at den største tillatte ladestrømmen er 5 V, 500 ma. 2. Lad batteriet helt til statuslampen lyser jevnt grønt. Batteriinformasjon Et fulladet batteri gir omtrent tre måneders bruk når tastaturet brukes cirka to timer om dagen. Hvis statuslampen lyser rødt like etter at tastaturet er slått på, bør du lade batteriet. Slå av tastaturet når det ikke er i bruk, for å spare på strømmen. Hvis du ikke bruker tastaturet på en stund i skriveposisjon, går det automatisk i hvilemodus. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus. Norsk 27

28 Kassering av batterier ved slutten av produktets levetid 1 1. Fjern dekselet på tastaturet med en skrutrekker. 2. Kople batteriet fra kretskortet og ta det ut. 3. Kasser produktet og batteriet i henhold til lokal lovgivning 3 2 Besøk produktsentralen Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Besøk produktsentralen for å lese mer om Keyboard Folio. Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner. Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre. Her finner du et bredt utvalg materiale, blant annet: Leksjoner Feilsøking Støttefellesskap Nettbasert dokumentasjon Garantiinformasjon Reservedeler (hvis tilgjengelig) 28 Norsk

29 Feilsøking Tastaturet virker ikke Trykk en tast for å vekke tastaturet fra hvilemodus. Slå tastaturet av og deretter på igjen. Lad opp det innebygde batteriet. Du finner mer informasjon om dette under Lade tastaturbatteriet. Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom tastaturet og ipad. Kontroller at Bluetooth er slått på i innstillingene for ipad (Innstillinger, Bluetooth > På). Velg "Logitech Keyboard Folio" i enhetsmenyen på ipad. Når statuslampen lyser jevnt blått, er Bluetooth-tilkoplingen opprettet. Hva synes du? Takk for at du handlet hos oss. Fortell oss hva du synes om produktet, det tar bare et øyeblikk. Norsk 29

30 Setup Guide Tunne tuotteesi ipadin pidike 2. Taitettava kotelo 3. Toimintonäppäimet 4. Näppäimistö 5. Bluetoothin ja akun tilan merkkivalo 6. Bluetoothyhteyspainike 7. Virtakytkin 8. Mikro-USB-latausportti 9. Mikro-USB-latausjohto 10. Tuotteen dokumentaatio Keyboard Folio Suomi

31 Keyboard Folion käyttöönotto Aloittaminen 1. Avaa Keyboard Folio ja aseta ipadisi ipad-pidikkeeseen: Yhdistäminen ipadiin Keyboard Folio muodostaa yhteyden ipadiin Bluetooth-yhteyden avulla. Kun käytät Keyboard Foliota ensimmäisen kerran, sinun on yhdistettävä se ipadiin: 1. Kytke näppäimistöön virta: 2. Siirrä ipadin pidike kirjoitusasentoon (katso Keyboard Folion käyttö ). Tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä sen merkiksi, että näppäimistö on valmis yhdistettäväksi ipadiin. Kun kytket näppäimistön virran ensimmäisen kerran, siihen voidaan muodostaa yhteys 15 minuutin ajan. Jos tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi, lataa akku. Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön akun lataaminen. Suomi 31

32 2. ipad-laitteessasi: Varmista, että ipadin Bluetoothominaisuus on kytketty päälle. Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön. Valitse Laitteet-valikosta. 3. Jos ipad pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi Keyboard Folio -näppäimistöllä, älä ipadin näppäimistöllä. Kun yhteys on valmis, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi ja sammuu sitten. Yhdistäminen toiseen ipadiin 1. Varmista, että näppäimistöön on kytketty virta. 2. Varmista, että ipadin Bluetoothominaisuus on käytössä. Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön. 3. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta: Näppäimistöön voidaan muodostaa yhteys kolmen minuutin ajan. 4. Valitse ipadin Laitteet-valikosta. 5. Jos ipad pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi Keyboard Folio -näppäimistöllä, älä ipadin näppäimistöllä. Kun yhteys on valmis, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi ja sammuu sitten. 32 Suomi

33 ipadin säilyttäminen matkustettaessa 1. Aseta ipad-laite ipadin pidikkeeseen. 2. Sulje Keyboard Folio: Keyboard Folion käyttö Kaksi katseluasentoa Keyboard Folio voidaan asettaa kahteen katseluasentoon yksi on kirjoittamista varten ja toinen selaamista varten. Kun haluat kirjoittaa, siirrä ipad-pidike kirjoitusasentoon ja kohdista se sisäiseen magneettiin, jotta se pysyy paikallaan. Kytke näppäimistöön virta: Kun haluat selata, aseta ipad-pidike selausasentoon ja muista sammuttaa näppäimistö akkuvirran säästämiseksi: Selausasento Jos et käytä näppäimistöä hetkeen kirjoitusasennossa, se siirtyy automaattisesti lepotilaan. Voit palauttaa sen lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Kirjoitusasento Suomi 33

34 Tilan merkkivalo Bluetoothin ja akun tilan merkkivalo Valo Kuvaus vilkkuva vihreä Akku latautuu. vihreä Akku on ladattu (yli 20 %). punainen Akun jännite on alhainen (alle 20 %). Lataa akku. vilkkuva sininen Näppäimistö on valmis yhdistettäväksi tai yrittää palauttaa yhteyden ipadiin. tasainen sininen Bluetooth-yhdistäminen tai yhteyden palauttaminen onnistui. 34 Suomi

35 Toimintonäppäimet Koti = ipadin Koti-näyttö Fn + 1 = näytön lukitus ipad minin näyttö lukitaan tai avataan. Fn + 2 = Siri Voit lähettää viestejä, soittaa puheluja, sopia tapaamisia ja paljon muuta äänikomennoilla. Fn + 3 = haku ipadin hakutoiminto käynnistyy. Fn + 4 = kielen vaihto Näppäimistön kieli vaihdetaan. Fn + 5 = virtuaalinäppäimistö Virtuaalinäppäimistö näytetään tai piilotetaan. Fn + 6 = diaesitys Fn + 7 = edellinen kappale Fn + 8 = toisto/tauko Fn + 9 = seuraava kappale Fn + 0 = mykistys Fn + ajatusviiva = äänenvoimakkuuden vähennys Fn + plusmerkki = äänenvoimakkuuden lisäys Fn + X = leikkaa Fn + C = kopioi Fn + V = liitä Fn + vasen kohdistin = Valinta vasemmalta Vasemmalla oleva teksti valitaan sana kerrallaan. Fn + oikea kohdistin = Valinta oikealta Oikealla oleva teksti valitaan sana kerrallaan. Fn + välilyönti = Sovelluksen vaihtaminen Huomautuksia: Toimintonäppäimet valitaan pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla sitten yllä mainittua näppäintä. ipad 2 ja sitä vanhemmat versiot eivät tue Siriä. Suomi 35

36 Näppäimistön akun lataaminen USB Jos tilan merkkivalo on punainen, Keyboard Folion akku on ladattava. 1. Kytke mikro-usb-johdon toinen pää latausporttiin ja toinen tietokoneen USB-porttiin. Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä akun latautuessa. Huomautus: Huomaa, että enimmäisvirransyöttöteho on 5 V, 500 ma, jos käytät vaihtoehtoista latausratkaisua. 2. Lataa akkua, kunnes tilan merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä. Akun tiedot Täyteen ladatun akun jännite kestää noin kolme kuukautta, jos näppäimistöä käytetään noin kaksi tuntia päivässä. Lataa akku, jos tilan merkkivalo vaihtuu punaiseksi pian näppäimistön käynnistämisen jälkeen. Kun näppäimistö ei ole käytössä, sammuta siitä virta akkuvirran säästämiseksi. Näppäimistö siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos sitä ei hetkeen käytetä sen ollessa kirjoitusasennossa. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. 36 Suomi

37 Akun hävittäminen tuotteen käyttöiän päättyessä 1 1. Irrota näppäimistön kansi ruuvimeisselillä. 2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen laitteesta. 3. Tuotteen ja akun hävittämisessä on noudatettava paikallista lainsäädäntöä 3 2 Tuotekeskukseen tutustuminen Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tuotekeskuksesta saat lisätietoja uudesta Keyboard Folio -näppäimistöstäsi. Selaa verkossa olevia artikkeleita, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista. Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja. Laajaan valikoimaan kuuluvat: opetusohjelmat vianmääritys tukiyhteisö verkossa olevat käyttöohjeet takuutiedot varaosat (mikäli saatavilla) Suomi 37

38 Vianmääritys Näppäimistö ei toimi Palauta näppäimistö lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Katkaise näppäimistöstä virta ja kytke virta uudelleen. Lataa laitteen sisäinen akku uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön akun lataaminen. Muodosta näppäimistön ja ipadin välinen Bluetooth-yhteys uudelleen. Tarkista, että Bluetooth on otettu käyttöön ipadin asetuksissa (Asetukset > Bluetooth). Valitse ipadin Laitteet-valikosta Logitech Keyboard Folio. Tilan merkkivalo palaa sinisenä, kun Bluetooth-yhteys on valmis. Mitä mieltä olet? Kiitos, että ostit tu*otteemme. Kerro meille, mitä mieltä olet siitä. 38 Suomi

39 België/Belgique Dutch: +32-(0) ; French: +32-(0) Česká Republika Danmark Deutschland +49-(0) España France +33-(0) Ireland +353-(0) Italia Magyarország +36 (1) Nederland +31-(0) Norge +47-(0) Österreich +43-(0) Polska Portugal Россия +7(495) Schweiz/Suisse D +41-(0) Svizzera F +41-(0) I +41-(0) E +41-(0) South Africa Suomi +358-(0) Sverige +46-(0) Türkiye United Arab Emirates United Kingdom +44-(0) European, English: +41-(0) Mid. East., & Fax: +41-(0) African Hq. Morges, Switzerland Eastern Europe English: 41-(0) Argentina Brasil Canada Chile Colombia Latin America Mexico United States

40 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and ipad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Contents English................. 3 Svenska................. 11 Norsk................. 27 Suomi................. 35 Dansk..................19 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Dansk................. 43 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Læs mere

Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio

Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio Contents English................. 3 Svenska.................12 Norsk................. 30 Suomi................. 39 Dansk..................21 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340 User s guide Logitech Wireless Keyboard K340 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Svenska Installation, 4 Funktioner och felsökning, 14 Dansk Installation, 4 Funktioner og problemløsning,

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Logitech Wireless Solar Keyboard K750. Setup Guide

Logitech Wireless Solar Keyboard K750. Setup Guide Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Setup Guide English......................................................... 3 Svenska......................................................... 7 Dansk..........................................................

Læs mere

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA CLIPPER...2 DETTE GØR JABRA CLIPPER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF JABRA CLIPPER...4 TÆND/SLUK FOR DIT JABRA CLIPPER....4

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750

Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Contents English 3 Norsk 15 Svenska 7 Suomi 19 Dansk 11 www.logitech.com/support 23 2 What s in the box Unifying receiver Wireless extender Cleaning

Læs mere

Logitech Harmony Touch Setup Guide. Svenska Dansk Norsk Suomi

Logitech Harmony Touch Setup Guide. Svenska Dansk Norsk Suomi Logitech Harmony Touch Setup Guide Svenska Dansk Norsk Suomi Svenska............... 3 Dansk............... 23 Norsk............... 43 Suomi............... 63 www.logitech.com/support......................

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra Jabra CRUISER2 VOL - VOL + MUTE jabra Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om...2 DET KAN DIN Speakerphone...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIN Speakerphone...4 TÆND/SLUK FOR Din speakerphone....5

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA EXTREME2. Jabra. Brugervejledning

JABRA EXTREME2. Jabra. Brugervejledning JABRA EXTREME2 Jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 OM.......................................... 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset FÅ MERE AT VIDE ML10- og ML12-Bluetooth headset SE GODT EFTER OPKALDSKNAP Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Genopkald (2 tryk) Start stemmestyret opkald (tryk i 2 sekunder, indtil tonen høres)

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Jabra SPORT. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPORT. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPORT Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om Jabra SPORT...3 Headsettets funktioner...3 INTRODUKTION...5 OPLADNING AF JABRA SPORT...5 TÆND/SLUK FOR JABRA SPORT...5 PARRING

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Sandberg Modem. [130-16] Rev. 27.01.05. System requirements. 1 available PCI slot. Pentium 200 MHz with MMX technology or compatible

Sandberg Modem. [130-16] Rev. 27.01.05. System requirements. 1 available PCI slot. Pentium 200 MHz with MMX technology or compatible [130-16] Rev. 27.01.05 Sandberg Modem System requirements 1 available PCI slot Pentium 200 MHz with MMX technology or compatible PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Sandberg USB Modem Link

Sandberg USB Modem Link Sandberg USB Modem Link System requirements 1 available USB port Pentium 233 MHz with MMX technology or compatible 16 MB RAM CD-ROM drive Windows 98/Me/2000/XP [133-19] Rev. 16.09.03 SUOMEN SVENSKA NORSK

Læs mere

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN...2 Oversigt over Jabra Solemate....3 Oprettelse af forbindelser...6 afspilning af musik, chat og stemmevejledning...8 support... 12 Tekniske

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Din brugermanual DORO PHONEEASY 336W http://da.yourpdfguides.com/dref/3675145

Din brugermanual DORO PHONEEASY 336W http://da.yourpdfguides.com/dref/3675145 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

CMTP 2 KANYLEBYTTEBOKS BRUGSANVISNING

CMTP 2 KANYLEBYTTEBOKS BRUGSANVISNING CMTP 2 KANYLEBYTTEBOKS BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Sikkerhed... 2 Oversigt - Eksternt... 3 Oversigt - Internt... 4 Montering... 5 Idriftsættelse... 5 Drift... 5 Brug af kanylebytteboksen... 5 Påfyldning

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide Dansk Svenska Suomi Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas Quick Start Guide Rengør headsettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Om nødvendigt bruges en smule opvaskemiddel.

Læs mere

Quick Guide SmartApplets

Quick Guide SmartApplets Quick Guide SmartApplets Indhold Side 4 NEO 2 Installation af AA-batterierne Side 5 Vigtige downloads Sådan indtaster du tekst på din NEO Sådan tilslutter du din NEO til en computer Side 6 Sådan tilslutter

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Installationsvejledning Snabbstartsguide 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00070-01 R1 Pakken indeholder USB 2.0 TV Tuner Stick Fjernbetjening PCTV Installations

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er. ice.net 3G net giver

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. Dansk. EG300 Ethernet FTTH/LAN Gateway

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. Dansk. EG300 Ethernet FTTH/LAN Gateway Installation Guide English Svenska Suomi Norsk Dansk 1 2 Installation Guide Language Page English... 4 English Svenska Suomi Norsk Dansk Svenska... 8 Suomi... 12 Norsk... 16 Dansk... 20 3 Top TEL1/TEL2

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

ipad hos EUC Syd - alt hvad du skal vide for at sætte din ipad op

ipad hos EUC Syd - alt hvad du skal vide for at sætte din ipad op ipad hos EUC Syd - alt hvad du skal vide for at sætte din ipad op ipad hos EUC Syd alt hvad du skal vide for at sætte din ipad op Denne vejledning hjælper dig med at sætte din ipad op til brug mod IT-Center

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual

Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Læs mere