Keyboard Folio. Setup Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Keyboard Folio. Setup Guide"

Transkript

1 Keyboard Folio Setup Guide

2 Contents Svenska Dansk Norsk Suomi

3 Setup Guide Produktöversikt ipad-hållare 2. Skyddsfodral 3. Funktionstangenter 4. Tangentbord 5. Bluetooth och batteriindikator 6. Anslutningsknapp för Bluetooth 7. På/av-reglage 8. Mikro-USBladdningsport 9. Mikro-USBladdningssladd 10. Bruksanvisning 4 Keyboard Folio 10 9 Svenska 3

4 Installation av tangentbordet Komma i gång 1. Öppna tangentbordet och placera ipadenheten i ipad-hållaren: Ansluta med din ipad Tangentbordet ansluts till din ipad via en Bluetooth-anslutning. Första gången du använder tangentbordet måste du koppla det med din ipad: 1. Starta tangentbordet: 2. Flytta ipad-hållaren till skrivläge (se Använda tangentbordet). Statusindikatorn blinkar blått för att visa att tangentbordet är identifierbart och redo att kopplas till din ipad. Första gången du startar tangentbordet är det identifierbart i 15 minuter. Om statusindikatorn blir röd ska du ladda batteriet. Mer information finns i Ladda tangentbordsbatteriet. 4 Svenska

5 2. På din ipad: Kontrollera att ipad-enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad. Välj Inställningar > Bluetooth > På. Välj i enhetsmenyn. 3. Om din ipad frågar efter en PIN-kod anger du den med tangentbordet (inte med din ipad). När en anslutning har upprättats lyser indikatorlampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan. Ansluta till en annan ipad 1. Se till att tangentbordet är påslaget. 2. Kontrollera att ipad-enhetens Bluetoothfunktion är aktiverad. Välj Inställningar > Bluetooth > På. 3. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen: Tangentbordet är identifierbart i 3 minuter. 4. Välj i din ipads enhetsmeny. 5. Om din ipad frågar efter en PIN-kod anger du den med tangentbordet (inte med din ipad). När en anslutning har upprättats lyser indikatorlampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan. Svenska 5

6 Förvaring av ipad-enheten under resor 1. Placera ipad-enheten i ipad-hållaren. 2. Stäng tangentbordet: Använda tangentbordet Två visningspositioner Tangentbordet har två visningspositioner en för att skriva och en för att navigera. Flytta ipad-hållaren till skrivläge, och se till att den ligger i linje med den inbyggda magneten så att den sitter säkert. Starta tangentbordet: Placera ipad-hållaren i navigeringsläge kom ihåg att stänga av tangentbordet för att spara batteri: Navigeringsläge Tangentbordet går automatiskt ner i viloläge om du inte använder det på ett tag i skrivläge. Aktivera det igen genom att trycka på valfri tangent. Skrivläge 6 Svenska

7 Statusindikatorer Bluetooth och batteriindikator Indikator Beskrivning Blinkar grönt Batteriet laddas. Grönt Batteriet är laddat (mer än 20%). Rött Låg batterinivå (mindre än 20 %). Ladda batteriet. Blinkar blått Tangentbordet är redo för koppling eller försöker återansluta till ipad-enheten. Fast blått sken Lyckad Bluetooth-koppling eller återanslutning. Svenska 7

8 Funktionstangenter Startsida = ipad-enhetens startsida Fn + 1 = lås skärmen Låser eller låser upp ipad-enhetens skärm Fn + 2 = Siri Du kan använda din röst för att skicka meddelanden, schemalägga möten, ringa telefonsamtal och mycket mer Fn + 3 = Sök Öppnar ipad-enhetens sökfunktion. Fn + 4 = byt språk Byter tangentbordsspråk Fn + 5 = virtuellt skrivbord Visar/döljer det virtuella skrivbordet Fn + 6 = bildspel Fn + 7 = föregående spår Fn + 8 = spela/pausa Fn + 0 = ljud av Fn + tankstreck = volym - Fn + plus = volym + Fn + X = klipp ut Fn + C = kopiera Fn + V = klistra in Fn + Vänster markör = markera till vänster Markerar text till vänster, ord för ord Fn + Höger markör = markera till höger Markerar text till höger, ord för ord Fn + Blanksteg = växla program Fn + 9 = nästa spår Obs! Välj en funktionstangent genom att trycka på och hålla ner Fn-tangenten och sedan trycka på den tangent som anges ovan. Siri stöds inte av ipad 2 eller tidigare versioner. 8 Svenska

9 Ladda tangentbordets batteri USB Om statusindikatorn är röd måste batteriet i tangentbordet laddas. 1. Anslut ena änden av mikro-usb-sladden till laddningsporten och den andra änden till datorns USB-port. Statusindikatorn blinkar grönt medan batteriet laddas. Obs! Maximal strömingång är 5V, 500mA om du väljer en alternativ laddningslösning. 2. Ladda batteriet tills statusindikatorn börjar lysa med ett fast grönt sken. Batteriinformation Ett fulladdat batteri håller i ungefär tre månader om tangentbordet används runt två timmar per dag. Om statusindikatorn blir röd när du startar tangentbordet ska du ladda batteriet. Spara på batterierna genom att stänga av tangentbordet när det inte används. Tangentbordet går automatiskt ner i viloläge om du inte använder det på ett tag i skrivläge. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget. Svenska 9

10 Kassering av uttjänta batterier 1 1. Ta bort tangentbordets övre lock med en skruvmejsel. 2. Lösgör batteriet från kretskortet och ta ut det. 3. Kassera produkten och batteriet enligt gällande lagstiftning. 3 2 Besök produktcentralen Det finns mer produktinformation och support på Internet. Besök produktcentralen om du vill veta mer om ditt nya tangentbord. I artiklarna på Internet hittar du konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner. Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar. Här finns massor av information: Självstudier Felsökning Supportgemenskap Elektronisk dokumentation Garantiinformation Reservdelar (om tillgängliga) 10 Svenska

11 Felsökning Tangentbordet fungerar inte Tryck på valfri tangent för att aktivera tangentbordet från viloläget. Slå av tangentbordet och slå på det igen. Ladda det interna batteriet. Mer information finns i Ladda tangentbordsbatteriet. Återupprätta Bluetooth-anslutningen mellan tangentbordet och din ipad. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i dina ipad-inställningar (Inställningar > Bluetooth > På). Välj i enhetsmenyn på din ipad. Bluetooth-anslutningen har upprättats när statusindikatorn lyser med ett fast, blått sken. Vad tycker du? Tack för att du valde vår produkt. Har du lust att ägna en minut åt att berätta vad du tycker om din produkt? Svenska 11

12 Setup Guide Oversigt over produktet ipad-holder 2. Beskyttende omslag 3. Funktionstaster 4. Tastatur 5. Indikator for Bluetooth og batteriniveau 6. Knap til etablering af Bluetooth-binding 7. Tænd/sluk-knap 8. Mikro-USB-port til opladning 9. Mikro-USBopladerkabel 10. Vejledning 4 Keyboard Folio Dansk

13 Installation af Keyboard Folio Kom godt i gang 1. Åbn Keyboard Folio og anbring din ipad i ipad-holderen: Binding til ipad-enheden Keyboard Folio bindes til ipad-enheden ved hjælp af Bluetooth-forbindelse. Keyboard Folio skal bindes til ipadenheden første gang det bruges: 1. Tænd for tastaturet: 2. Placer ipad-holderen så den er indstillet til indtastning (se "Sådan bruges Keyboard Folio"). Ved at blinke blåt angiver statusindikatoren at tastaturet kan registreres og forbindelse kan oprettes til ipad-enheden. Tastaturet kan registreres i 15 minutter første gang det tændes. Hvis statusindikatoren blinker rødt, skal batterierne oplades. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri". Dansk 13

14 2. På ipad-enheden: Kontrollér at Bluetooth er aktiveret. Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til. Vælg "" i menuen Enheder. 3. Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal du benytte Keyboard Folio til indtastningen og ikke det virtuelle tastatur på ipad-enheden. Statusindikatoren lyser blåt et øjeblik når bindingen er etableret. Etablering af binding til en anden ipad 1. Kontrollér at tastaturet er tændt. 2. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret. Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til. 3. Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-binding: Tastaturet kan registreres i 3 minutter. 4. Vælg "" i menuen Enheder på din ipad. 5. Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal du benytte Keyboard Folio til indtastningen og ikke det virtuelle tastatur på ipad-enheden. Statusindikatoren lyser blåt et øjeblik når bindingen er etableret. 14 Dansk

15 Opbevaring og transport af ipadenheden 1. Anbring din ipad i holderen. 2. Luk Keyboard Folio: Sådan bruges Keyboard Folio To visningstilstande Keyboard Folio kan indstilles til enten søgning på internettet eller indtastning. Placer ipad-holderen så den er klar til indtastning. En magnet sørger for at ipad-enheden holdes på plads. Tænd for tastaturet: Indstilling for indtastning Placér ipad-holderen så den er klar til søgning på internettet. Sluk for tastaturet når det ikke bruges for at spare på batterierne: Indstilling for søgning på internettet Tastaturet går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt mens det er i indtastningstilstand. Tryk på en tast for at genaktivere det. Dansk 15

16 Statusindikatorer Indikator for Bluetooth og batteriniveau Indikator Beskrivelse Blinker grønt Batteriet oplades. Grønt Batteriet er opladt (mere end 20 %). Rødt Batteriniveauet er lavt (mindre end 20 %). Oplad batteriet. Blinker blåt Tastaturet kan bindes eller forsøger at genetablere binding til ipad-enheden. Lyser blåt Bluetooth-bindingen eller genetableringen af bindingen er udført. 16 Dansk

17 Funktionstaster Start = ipad-enhedens startskærm Fn + 1 = lås skærmen Låser ipad-enhedens skærm eller låser den op Fn + 2 = Siri Du kan sende beskeder, foretage telefonopkald, planlægge møder med mere ved hjælp af din stemme Fn + 3 = søg Åbner ipad-enhedens søgefunktion Fn + 4 = skift sprog Ændrer tastaturets sprog Fn + 5 = virtuelt tastatur Viser/skjuler det virtuelle tastatur Fn + 6 = lysbilledshow Fn + 7 = forrige nummer Fn + 8 = afspilning/pause Fn + 9 = næste nummer Fn + 0 = slå lyden fra Fn + tankestreg = skru ned Fn + plus = skru op Fn + X = klip Fn + C = kopiér Fn + V = sæt ind Fn + venstre markør = vælg venstre Markerer tekst til venstre, ord for ord Fn + højre markør = vælg højre Markerer tekst til højre, ord for ord Fn + mellemrumstast = skift mellem programmer Bemærkninger: Hvis du vil bruge en funktionstast, skal du holde Fn-tasten nede og derefter trykke på den tast der er angivet ovenfor. Siri understøttes ikke på ipad 2 og tidligere versioner. Dansk 17

18 Opladning af tastaturets batteri USB Hvis batteriindikatoren lyser rødt, betyder det at batteriet skal oplades. 1. Sæt mikro-usb-kablet i henholdsvis mikro-usb-porten og en USB-port i computeren. Statusindikatoren blinker grønt under opladning. Bemærk: Vær opmærksom på at der maks. må benyttes 5V, 500 ma hvis der bruges en anden oplader. 2. Oplad batteriet indtil statusindikatoren lyser grønt. Batterioplysninger Et fuldt opladt batteri giver omkring tre måneders strøm ved to timers brug om dagen. Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt når tastaturet tændes, skal batterierne oplades. Sluk for tastaturet når det ikke bruges for at spare på batterierne. Tastaturet går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt mens det er i indtastningstilstand. Tryk på en tast for at genaktivere det. 18 Dansk

19 Bortskaffelse af batterier når produktet er udtjent 1 1. Anvend en skruetrækker til at fjerne batteridækslet. 2. Frigør batteriet fra printpladen. 3. Skil dig af med produktet og batteriet i henhold til den danske lovgivning om genbrug 3 2 Besøg produktcentralen Der findes flere oplysninger om samt support til dit produkt på nettet. Brug lidt tid på at besøge produktcentralen, og find ud af mere om dit nye Keyboard Folio. Gennemse artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd om brug og oplysninger om andre funktioner. Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene, hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger. Få adgang til en bred vifte af indhold, som f.eks.: Selvstudier Problemløsning Supportbrugergruppe Onlinedokumentation Garantioplysninger Oplysninger om reservedele (hvis de findes) Dansk 19

20 Problemløsning Tastaturet fungerer ikke Tryk på en tilfældig tast for at aktivere tastaturet fra dvaletilstand. Sluk og tænd tastaturet. Genoplad det interne batteri. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri". Genetabler Bluetooth-bindingen til ipad-enheden. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på ipad-enheden (Indstillinger > Bluetooth > Til). Vælg "" i menuen Enheder. Bluetooth-bindingen er etableret når statusindikatoren lyser blåt. Hvad synes du? Tak fordi du købte vores produkt. Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os hvad du synes. 20 Dansk

21 Setup Guide Bli kjent med produktet ipad-holder 2. Beskyttende omslag 3. Funksjonstaster 4. Tastatur 5. Statuslampe for Bluetooth og batteri 6. Tilkoplingsknapp for Bluetooth 7. Av/på-bryter 8. Ladeport med mikrousb-tilkopling 9. Ladeledning med mikro-usb-tilkopling 10. Produktdokumentasjon 4 Keyboard Folio 10 9 Norsk 21

22 Konfigurere Keyboard Folio Komme i gang 1. Åpne Keyboard Folio og sett ipad i ipad-holderen: Opprette en forbindelse med ipad Keyboard Folio kopler til ipad via en Bluetooth-forbindelse. Første gang du bruker Keyboard Folio, må du opprette en parvis forbindelse med ipad: 1. Slå på tastaturet: 2. Flytt ipad-holderen i skriveposisjon (se "Bruke Keyboard Folio"). Statuslampen blinker blått når tastaturet er oppdaget, og er klar til å opprette en parvis forbindelse med ipad. Første gang du slår på tastaturet, blir det i oppdagelsesmodus i 15 minutter. Hvis statuslampen lyser rødt, bør du lade batteriet. Du finner mer informasjon om dette under Lade tastaturbatteriet. 22 Norsk

23 2. På ipad: Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad. Velg Innstillinger > Bluetooth > På. Velg "" i enhetsmenyen. 3. Hvis ipad ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Folio (ikke med ipad). Statuslampen lyser jevnt blått en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av. Kople til en annen ipad 1. Forsikre deg om at tastaturet er slått på. 2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad. Velg Innstillinger > Bluetooth > På. 3. Trykk på Bluetooth-tilkoplingsknappen: Tastaturet er i oppdagelsesmodus i 3 minutter. 4. Velg "" på enhetsmenyen på ipad. 5. Hvis ipad ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Folio (ikke med ipad). Statuslampen lyser jevnt blått en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av. Norsk 23

24 Oppbevaring av ipad ved reising 1. Sett ipad i ipad-holderen. 2. Lukk Keyboard Folio: Bruke Keyboard Folio To visningsposisjoner Keyboard Folio har to visningsposisjoner en for skriving og en for surfing på Internett. Når du skal skrive, flytter du ipad-holderen i skriveposisjon ved å plassere den på linje med den innebygde magneten for å holde den på plass. Slå på tastaturet: Når du skal surfe på Internett, setter du ipad-holderen i surfeposisjon. Husk å slå av tastaturet for å spare batteristrøm: Surfeposisjon Hvis du ikke bruker tastaturet på en stund i skriveposisjon, går det automatisk i hvilemodus. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus. Skriveposisjon 24 Norsk

25 Statuslamper Statuslampe for Bluetooth og batteri Lys Beskrivelse Blinker grønt Batteriet lades. Grønt Batteriet er oppladet (mer enn 20 %). Rødt Det er lite strøm på batteriet (mindre enn 20 %). Lad batteriet. Blinker blått Tastaturet er klart til å opprette en parvis tilkopling eller prøver å gjenopprette tilkoplingen til ipad. Lyser jevnt blått Bluetooth-forbindelsen er opprettet eller gjenopprettet. Norsk 25

26 Funksjonstaster Home = Startskjermen på ipad Fn + 1 = Lås skjerm Låser opp og igjen ipad-skjermen Fn + 2 = Siri Bruk stemmen til å sende meldinger, ringe, planlegge møter og mer Fn + 3 = Søk Viser søkefunksjonen på ipad Fn + 4 = Bytt språk Bytter tastaturspråk Fn + 5 = Virtuelt tastatur Viser/skjuler det virtuelle tastaturet Fn + 6 = Lysbildefremvisning Fn + 7 = Forrige spor Fn + 8 = Spill av / pause Fn + 9 = Neste spor Fn + 0 = Demp lyd Fn + bindestrek (-) = Volum ned Fn + plusstegn (+) = Volum opp Fn + X = Klipp ut Fn + C = Kopier Fn + V = Lim inn Fn + venstre piltast = Merk mot venstre Merker tekst mot venstre, ett ord om gangen Fn + høyre piltast = Merk mot høyre Merker tekst mot høyre, ett ord om gangen Fn + mellomrom = Bytt mellom program Merknader: Når du vil velge en funksjonstast, trykker og holder du nede Fn-tasten og trykker tasten angitt over. Siri støttes ikke på ipad 2 eller tidligere versjoner. 26 Norsk

27 Lade tastaturbatteriet USB Hvis statuslampen lyser rødt, må batteriet i Keyboard Folio lades. 1. Sett micro-usb-ledningen inn i ladeporten, og den andre enden inn i usb-porten på datamaskinen. Statuslampen blinker grønt mens batteriet lades. NB: Hvis du lader på en annen måte, må du huske at den største tillatte ladestrømmen er 5 V, 500 ma. 2. Lad batteriet helt til statuslampen lyser jevnt grønt. Batteriinformasjon Et fulladet batteri gir omtrent tre måneders bruk når tastaturet brukes cirka to timer om dagen. Hvis statuslampen lyser rødt like etter at tastaturet er slått på, bør du lade batteriet. Slå av tastaturet når det ikke er i bruk, for å spare på strømmen. Hvis du ikke bruker tastaturet på en stund i skriveposisjon, går det automatisk i hvilemodus. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus. Norsk 27

28 Kassering av batterier ved slutten av produktets levetid 1 1. Fjern dekselet på tastaturet med en skrutrekker. 2. Kople batteriet fra kretskortet og ta det ut. 3. Kasser produktet og batteriet i henhold til lokal lovgivning 3 2 Besøk produktsentralen Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Besøk produktsentralen for å lese mer om Keyboard Folio. Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner. Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre. Her finner du et bredt utvalg materiale, blant annet: Leksjoner Feilsøking Støttefellesskap Nettbasert dokumentasjon Garantiinformasjon Reservedeler (hvis tilgjengelig) 28 Norsk

29 Feilsøking Tastaturet virker ikke Trykk en tast for å vekke tastaturet fra hvilemodus. Slå tastaturet av og deretter på igjen. Lad opp det innebygde batteriet. Du finner mer informasjon om dette under Lade tastaturbatteriet. Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom tastaturet og ipad. Kontroller at Bluetooth er slått på i innstillingene for ipad (Innstillinger, Bluetooth > På). Velg "Logitech Keyboard Folio" i enhetsmenyen på ipad. Når statuslampen lyser jevnt blått, er Bluetooth-tilkoplingen opprettet. Hva synes du? Takk for at du handlet hos oss. Fortell oss hva du synes om produktet, det tar bare et øyeblikk. Norsk 29

30 Setup Guide Tunne tuotteesi ipadin pidike 2. Taitettava kotelo 3. Toimintonäppäimet 4. Näppäimistö 5. Bluetoothin ja akun tilan merkkivalo 6. Bluetoothyhteyspainike 7. Virtakytkin 8. Mikro-USB-latausportti 9. Mikro-USB-latausjohto 10. Tuotteen dokumentaatio Keyboard Folio Suomi

31 Keyboard Folion käyttöönotto Aloittaminen 1. Avaa Keyboard Folio ja aseta ipadisi ipad-pidikkeeseen: Yhdistäminen ipadiin Keyboard Folio muodostaa yhteyden ipadiin Bluetooth-yhteyden avulla. Kun käytät Keyboard Foliota ensimmäisen kerran, sinun on yhdistettävä se ipadiin: 1. Kytke näppäimistöön virta: 2. Siirrä ipadin pidike kirjoitusasentoon (katso Keyboard Folion käyttö ). Tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä sen merkiksi, että näppäimistö on valmis yhdistettäväksi ipadiin. Kun kytket näppäimistön virran ensimmäisen kerran, siihen voidaan muodostaa yhteys 15 minuutin ajan. Jos tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi, lataa akku. Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön akun lataaminen. Suomi 31

32 2. ipad-laitteessasi: Varmista, että ipadin Bluetoothominaisuus on kytketty päälle. Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön. Valitse Laitteet-valikosta. 3. Jos ipad pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi Keyboard Folio -näppäimistöllä, älä ipadin näppäimistöllä. Kun yhteys on valmis, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi ja sammuu sitten. Yhdistäminen toiseen ipadiin 1. Varmista, että näppäimistöön on kytketty virta. 2. Varmista, että ipadin Bluetoothominaisuus on käytössä. Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön. 3. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta: Näppäimistöön voidaan muodostaa yhteys kolmen minuutin ajan. 4. Valitse ipadin Laitteet-valikosta. 5. Jos ipad pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi Keyboard Folio -näppäimistöllä, älä ipadin näppäimistöllä. Kun yhteys on valmis, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi ja sammuu sitten. 32 Suomi

33 ipadin säilyttäminen matkustettaessa 1. Aseta ipad-laite ipadin pidikkeeseen. 2. Sulje Keyboard Folio: Keyboard Folion käyttö Kaksi katseluasentoa Keyboard Folio voidaan asettaa kahteen katseluasentoon yksi on kirjoittamista varten ja toinen selaamista varten. Kun haluat kirjoittaa, siirrä ipad-pidike kirjoitusasentoon ja kohdista se sisäiseen magneettiin, jotta se pysyy paikallaan. Kytke näppäimistöön virta: Kun haluat selata, aseta ipad-pidike selausasentoon ja muista sammuttaa näppäimistö akkuvirran säästämiseksi: Selausasento Jos et käytä näppäimistöä hetkeen kirjoitusasennossa, se siirtyy automaattisesti lepotilaan. Voit palauttaa sen lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Kirjoitusasento Suomi 33

34 Tilan merkkivalo Bluetoothin ja akun tilan merkkivalo Valo Kuvaus vilkkuva vihreä Akku latautuu. vihreä Akku on ladattu (yli 20 %). punainen Akun jännite on alhainen (alle 20 %). Lataa akku. vilkkuva sininen Näppäimistö on valmis yhdistettäväksi tai yrittää palauttaa yhteyden ipadiin. tasainen sininen Bluetooth-yhdistäminen tai yhteyden palauttaminen onnistui. 34 Suomi

35 Toimintonäppäimet Koti = ipadin Koti-näyttö Fn + 1 = näytön lukitus ipad minin näyttö lukitaan tai avataan. Fn + 2 = Siri Voit lähettää viestejä, soittaa puheluja, sopia tapaamisia ja paljon muuta äänikomennoilla. Fn + 3 = haku ipadin hakutoiminto käynnistyy. Fn + 4 = kielen vaihto Näppäimistön kieli vaihdetaan. Fn + 5 = virtuaalinäppäimistö Virtuaalinäppäimistö näytetään tai piilotetaan. Fn + 6 = diaesitys Fn + 7 = edellinen kappale Fn + 8 = toisto/tauko Fn + 9 = seuraava kappale Fn + 0 = mykistys Fn + ajatusviiva = äänenvoimakkuuden vähennys Fn + plusmerkki = äänenvoimakkuuden lisäys Fn + X = leikkaa Fn + C = kopioi Fn + V = liitä Fn + vasen kohdistin = Valinta vasemmalta Vasemmalla oleva teksti valitaan sana kerrallaan. Fn + oikea kohdistin = Valinta oikealta Oikealla oleva teksti valitaan sana kerrallaan. Fn + välilyönti = Sovelluksen vaihtaminen Huomautuksia: Toimintonäppäimet valitaan pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla sitten yllä mainittua näppäintä. ipad 2 ja sitä vanhemmat versiot eivät tue Siriä. Suomi 35

36 Näppäimistön akun lataaminen USB Jos tilan merkkivalo on punainen, Keyboard Folion akku on ladattava. 1. Kytke mikro-usb-johdon toinen pää latausporttiin ja toinen tietokoneen USB-porttiin. Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä akun latautuessa. Huomautus: Huomaa, että enimmäisvirransyöttöteho on 5 V, 500 ma, jos käytät vaihtoehtoista latausratkaisua. 2. Lataa akkua, kunnes tilan merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä. Akun tiedot Täyteen ladatun akun jännite kestää noin kolme kuukautta, jos näppäimistöä käytetään noin kaksi tuntia päivässä. Lataa akku, jos tilan merkkivalo vaihtuu punaiseksi pian näppäimistön käynnistämisen jälkeen. Kun näppäimistö ei ole käytössä, sammuta siitä virta akkuvirran säästämiseksi. Näppäimistö siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos sitä ei hetkeen käytetä sen ollessa kirjoitusasennossa. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. 36 Suomi

37 Akun hävittäminen tuotteen käyttöiän päättyessä 1 1. Irrota näppäimistön kansi ruuvimeisselillä. 2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen laitteesta. 3. Tuotteen ja akun hävittämisessä on noudatettava paikallista lainsäädäntöä 3 2 Tuotekeskukseen tutustuminen Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tuotekeskuksesta saat lisätietoja uudesta Keyboard Folio -näppäimistöstäsi. Selaa verkossa olevia artikkeleita, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista. Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja. Laajaan valikoimaan kuuluvat: opetusohjelmat vianmääritys tukiyhteisö verkossa olevat käyttöohjeet takuutiedot varaosat (mikäli saatavilla) Suomi 37

38 Vianmääritys Näppäimistö ei toimi Palauta näppäimistö lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Katkaise näppäimistöstä virta ja kytke virta uudelleen. Lataa laitteen sisäinen akku uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön akun lataaminen. Muodosta näppäimistön ja ipadin välinen Bluetooth-yhteys uudelleen. Tarkista, että Bluetooth on otettu käyttöön ipadin asetuksissa (Asetukset > Bluetooth). Valitse ipadin Laitteet-valikosta Logitech Keyboard Folio. Tilan merkkivalo palaa sinisenä, kun Bluetooth-yhteys on valmis. Mitä mieltä olet? Kiitos, että ostit tu*otteemme. Kerro meille, mitä mieltä olet siitä. 38 Suomi

39 België/Belgique Dutch: +32-(0) ; French: +32-(0) Česká Republika Danmark Deutschland +49-(0) España France +33-(0) Ireland +353-(0) Italia Magyarország +36 (1) Nederland +31-(0) Norge +47-(0) Österreich +43-(0) Polska Portugal Россия +7(495) Schweiz/Suisse D +41-(0) Svizzera F +41-(0) I +41-(0) E +41-(0) South Africa Suomi +358-(0) Sverige +46-(0) Türkiye United Arab Emirates United Kingdom +44-(0) European, English: +41-(0) Mid. East., & Fax: +41-(0) African Hq. Morges, Switzerland Eastern Europe English: 41-(0) Argentina Brasil Canada Chile Colombia Latin America Mexico United States

40 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and ipad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Keyboard Folio Mini. Setup Guide

Keyboard Folio Mini. Setup Guide Keyboard Folio Mini Setup Guide Logitech Keyboard Folio Mini Contents Svenska................. 3 Dansk..................12 Norsk..................21 Suomi................. 30 www.logitech.com/support...........................39

Læs mere

UE Mobile Boombox. Mobile Boombox. Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1

UE Mobile Boombox. Mobile Boombox. Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1 Mobile Boombox Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1 2 Dansk........................68 Norsk........................76 Suomi........................84..........................92 3 Din

Læs mere

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Contents English................. 3 Svenska................. 11 Norsk................. 27 Suomi................. 35 Dansk..................19 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Dansk................. 43 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio

Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio Contents English................. 3 Svenska.................12 Norsk................. 30 Suomi................. 39 Dansk..................21 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Ultrathin. Magnetic clip-on keyboard cover. Setup Guide

Ultrathin. Magnetic clip-on keyboard cover. Setup Guide Ultrathin Magnetic clip-on keyboard cover Setup Guide Contents Dansk 82 2 50-70 PDF Magnetic clip-on keyboard cover 10-40 ON www.logitech.com/support/ultrathin-i6 Ultrathin keyboard cover Ultrathin keyboard

Læs mere

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Dansk......................... 83 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Kassens indhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhed med kamera og højtalertelefon

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

Bluetooth keyboard cover

Bluetooth keyboard cover IPDAIR-112 Bluetooth keyboard cover EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Manual This wireless Bluetooth keyboard is configured to connect

Læs mere

ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard

ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard IPDAIR2-240 ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning EN User Manual This wireless Bluetooth keyboard is configured

Læs mere

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless Bluetooth keyboard to use with

Læs mere

TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard using Bluetooth for

Læs mere

Bluetooth mini keyboard

Bluetooth mini keyboard TB-622 TB-624 Bluetooth mini keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN- User guide EN- User guide This wireless keyboard product is suppting

Læs mere

GN9330e USB. Quick Start Guide

GN9330e USB. Quick Start Guide GN9330e USB Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Quick Start Guide [3] Højttaler [4] Online indikator

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340 User s guide Logitech Wireless Keyboard K340 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Svenska Installation, 4 Funktioner och felsökning, 14 Dansk Installation, 4 Funktioner og problemløsning,

Læs mere

TB-127 Bluetooth keyboard with trackpad and mouse buttons

TB-127 Bluetooth keyboard with trackpad and mouse buttons TB-127 Bluetooth keyboard with trackpad and mouse buttons EN User manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User manual Insert two AAA-batteries into the battery

Læs mere

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: +4-42 00 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Media:Link Media:Link Danish... Page 2. English... Page 5. Finnish... Page 8. Norwegian... Page 11. Swedish... Page 14

Media:Link Media:Link Danish... Page 2. English... Page 5. Finnish... Page 8. Norwegian... Page 11. Swedish... Page 14 Media:Link 7300 Danish... Page 2 English... Page 5 Finnish... Page 8 Norwegian... Page 11 Swedish... Page 14 1 Indhold 1 I æsken 2 2 3 Betjeningspanel/tilslutninger Opladning af batteriet 3 4 4 Indsætning

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Sandberg Sound Switcher

Sandberg Sound Switcher Sandberg Sound Switcher System requirements PC or Hi-Fi equipment with MiniJack output Speakers/headset with MiniJack plug [130-56] Rev. 02.05.05 SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Sandberg USB 1.1 Boost

Sandberg USB 1.1 Boost Sandberg USB 1.1 Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP [130-00] Rev. 14.11.03 SUOMEN SVENSKA

Læs mere

Portable Bluetooth speaker

Portable Bluetooth speaker CM663B, CM663SV, CM663W Portable Bluetooth speaker EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Manual Before you Start This Bluetooth speaker will

Læs mere

Sandberg USB to CompactFlash Link

Sandberg USB to CompactFlash Link [133-13] Rev. 07.03.03 Sandberg USB to CompactFlash Link System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

Sandberg USB to SmartMediaCard

Sandberg USB to SmartMediaCard [133-16] Rev. 26.03.03 Sandberg USB to SmartMediaCard System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction Your

Læs mere

Wireless audio Portable Bluetooth speaker

Wireless audio Portable Bluetooth speaker Wireless audio Portable Bluetooth speaker CM674, CM675, CM676, CM677 User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning EN User Manual Before you Start This Bluetooth speaker

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Sandberg USB to MultiMediaCard Link

Sandberg USB to MultiMediaCard Link [133-15] Rev. 26.03.03 Sandberg USB to MultiMediaCard Link System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

1.3Mpixel CMOS USB webcam

1.3Mpixel CMOS USB webcam WEB-409 1.3Mpixel CMOS USB webcam EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a webcam to use with Windows XP, Vista or 7. Follow

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Sandberg Desktop Switcher

Sandberg Desktop Switcher [130-54] Rev. 18.02.05 Sandberg Desktop Switcher System requirements Pentium PC or compatible with PS/2 connectors for mouse and keyboard and VGA connector for monitor SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Bluetooth v4.0 nano adapter

Bluetooth v4.0 nano adapter BT-118 Bluetooth v4.0 nano adapter EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide This Bluetooth-adapter for USB is configured for Windows. If

Læs mere

JABRA stone3. Brugsvejledning. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Brugsvejledning. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Brugsvejledning.com/stone3 Indhold 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES HEADSETTET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 4.1 BATTERISTATUS

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

USB 3.0 to DVI graphics display adapter

USB 3.0 to DVI graphics display adapter USB3-DVI USB 3.0 to DVI graphics display adapter EN User guide SE Installationsguide FI Asennusohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN- User guide Introduction You have bought a graphics adapter

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Brugermanual til SD-urkamera SC31. Brukerveiledning for SD-klokkekamera SC31. Bruksanvisning för SD-kameraklocka SC31

Brugermanual til SD-urkamera SC31. Brukerveiledning for SD-klokkekamera SC31. Bruksanvisning för SD-kameraklocka SC31 Brugermanual til SD-urkamera SC31 Brukerveiledning for SD-klokkekamera SC31 Bruksanvisning för SD-kameraklocka SC31 SD Watch Camera SC31 -kellokameran käyttöohje PRODUKTTILBEHØR 1. Urkamera 2. Brugermanual

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Jabra EASYGO USER MANUAL

Jabra EASYGO USER MANUAL USER MANUAL indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 OM DIT JABRA EASYGO........................................ 2 HEADSETTETS FUNKTIONER...................................

Læs mere

Sandberg Bluetooth Headset

Sandberg Bluetooth Headset [125-37] Rev. 05.07.04 Sandberg Bluetooth Headset System requirements Bluetooth -compatible equipment with headset support SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction The Sandberg Bluetooth

Læs mere

Portabla högtalare 2,1

Portabla högtalare 2,1 Portabla högtalare, Säkerhetsföreskrifter Detaljbeskrivning. Ha inte högtalaren ansluten till en audioenhet när du inte lyssnar.. Se till att inga kort med magnetremsa finns nära högtalaren, de kan avmagnetiseras.

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA CLIPPER...2 DETTE GØR JABRA CLIPPER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF JABRA CLIPPER...4 TÆND/SLUK FOR DIT JABRA CLIPPER....4

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Sandberg USB to Memory Stick Link

Sandberg USB to Memory Stick Link [133-14] Rev. 07.03.03 Sandberg USB to Memory Stick Link System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

RTY Farve monitor-telefon Betjening. Video-fastighetsstation Color Manövrering. Video-husstasjon Color Betjening. Video-ovipuhelin Color

RTY Farve monitor-telefon Betjening. Video-fastighetsstation Color Manövrering. Video-husstasjon Color Betjening. Video-ovipuhelin Color Bedienung_Hausstation_7857_dk.book Seite 1 Dienstag, 3. Juni 2008 3:12 15 04/2008 / Id.-Nr. 400 233 415 RTY 1 7857 7001 Farve monitor-telefon Betjening 01021-0 Video-fastighetsstation Color Manövrering

Læs mere

ARM-400P Slim flat panel wall mount

ARM-400P Slim flat panel wall mount ARM-400P Slim flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg. For mounting

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

Air Sync Brugervejledning

Air Sync Brugervejledning Air Sync Brugervejledning Oplad din Air Sync 1. Slut Air Syncs micro USB-port (D) til din computer eller andre kompatible opladerenheder ved hjælp af den medfølgende USB eller andre kompatible micro USBtilslutninger.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 Ringe og svare på anrob... 4 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 Volum justering......4 TILKOBLING TIL PDA ELLER PC...

Læs mere

Sandberg Wireless Mini Mouse

Sandberg Wireless Mini Mouse [630-87] Rev. 10.08.07 SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH Sandberg Wireless Mini Mouse 4508_SandManual630-87_N 1 13/08/07 9:05:52 ENGLISH 1 Introduction The Sandberg Wireless Mini Mouse is compact and versatile,

Læs mere

USB2-LAN, USB2-LAN3. EN User Guide. SE Användarhandledning. Käyttöohje. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning

USB2-LAN, USB2-LAN3. EN User Guide. SE Användarhandledning. Käyttöohje. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning USB2-LAN, USB2-LAN3 EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide SE Användarhandledning This external USB network adapter is configured for Windows,

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Sandberg USB 2.0 26in1 Card Reader

Sandberg USB 2.0 26in1 Card Reader [Item no. 133-39] Rev. 22.06.07 Sandberg USB 2.0 26in1 Card Reader SUOMI SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction The Sandberg USB 2.0 26in1 Card Reader (referred to as the card reader ) is the

Læs mere

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning Trådløst TV link SLV3220 Betjeningsvejledning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO

Læs mere

Contents. English... 3 Svenska... 15 Dansk... 27 Norsk... 39 Suomi... 51

Contents. English... 3 Svenska... 15 Dansk... 27 Norsk... 39 Suomi... 51 Contents English............................................. 3 Svenska............................................ 15 Dansk............................................. 27 Norsk.............................................

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

K780 MULTI-DEVICE KEYBOARD Et tastatur. Komplet funktionalitet. Til computer, telefon og tablet-pc.

K780 MULTI-DEVICE KEYBOARD Et tastatur. Komplet funktionalitet. Til computer, telefon og tablet-pc. K780 MULTI-DEVICE KEYBOARD Et tastatur. Komplet funktionalitet. Til computer, telefon og tablet-pc. OPLEV K780 MULTI- DEVICE-TASTATURET KOM GODT I GANG FORBEDREDEDE FUNKTIONER FLERE LAYOUTS OPLEV K780

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

Smart Baby Monitor Manual

Smart Baby Monitor Manual Smart Baby Monitor Manual Inside the box Smart Baby Monitor Pose Holder til sengen Li-ion batteri Strømadaptor + 3 landespecifikke adaptorer Manual 2 Tak fordi du har valgt Smart Baby Monitor Overvåg dit

Læs mere

Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750. for Mac

Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750. for Mac Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750 for Mac Contents English.......... 3 Svenska..........7 Norsk.......... 15 Suomi.......... 19 Dansk.......... 11 www.logitech.com/k750-mac/support..........23

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere