Portabla högtalare 2,1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Portabla högtalare 2,1"

Transkript

1 Portabla högtalare, Säkerhetsföreskrifter Detaljbeskrivning. Ha inte högtalaren ansluten till en audioenhet när du inte lyssnar.. Se till att inga kort med magnetremsa finns nära högtalaren, de kan avmagnetiseras. 3. Högtalaren får inte utsättas för hög temperatur, fukt, vatten eller andra vätskor. 4. Handha högtalaren med försiktighet. 5. Använd inte högtalaren nära TV eller video. Ingående delar Clips Monteringssats för cykelstyre Kabelhållare Audiokabel USB-kabel Manual 6 SE Art Stereohögtalare (R). Bashögtalare 3. Stereohögtalare (L) 4. Lysdiod för spänningsindikering 5. Lysdiod för laddningsindikering 6. Clips 7. Anslutning av audioenhet 8. Anslutning av USB (laddning) Använda högtalaren. Anslut audiokabeln mellan högtalaren och audioenheten.. Högtalaren har ingen på-/av-knapp utan aktiveras när kabeln ansluts. 3. Starta audioenheten och lyssna. Volymen ställs in på audioenheten Biltema Nordic Services AB

2 Ladda batteriet Ladda batteriet minst timmar första gången. Det tar ca. 3 timmar att ladda batteriet fullt.. Anslut högtalaren via USB-kabeln till en persondator eller annan enhet.. Laddningsindikatorn lyser rött under laddningen. Högtalaren är fulladdad när lysdioden lyser grönt. 3. Lysdioden för spänningsindikering slocknar och högtalaren fungerar inte om batterinivån är för låg. Montering av cykelfäste Portabla högtalare, SE Art Montera högtalaren enligt bilden. Sätt fast fästet på handtaget eller ramen. 3. Placera kabelhållaren på handtaget eller ramen. 4. För på högtalaren på fästet. Dra åt clipset Tryck med en nagel enligt bild. Clipset fälls ut. Dra ut clipset i riktning som pilen i bild visar. Högtalare Fäste Kabelhållare Specifikationer Parameter... Funktion Högtalarkanal.... Högtalarutgång..., W x (8Ω), W x (8Ω) Gummipackning Anslutningar polig (3,5) Stereoseparation db Ingångsimpedans... 0 kω Ingångsspänning V DC (via USB) Batteri... 3,7 V (Li-polymer), 500 ma Livslängd... Max. 0 timmar Handtag eller ram Mått... 0 x 40 x 6 mm Vikt g 008 Biltema Nordic Services AB

3 Bærbare høyttalere, Sikkerhetsforskrifter Delebeskrivelse. Ha ikke høyttaleren koblet til en audioenhet når du ikke lytter.. Se til at ingen kort med magnetremse befinner seg nær høyttaleren, de kan avmagnetiseres. 3. Høyttaleren må ikke utsettes for høy temperatur, fukt, vann eller andre væsker. 4. Håndter høyttaleren forsiktig. 5. Bruk ikke høyttaleren nær TV eller video. 6 Medfølgende deler Klips Monteringssett for sykkelstyre Kabelholder Audiokabel USB-kabel Bruksanvisning NO Art Stereohøyttaler (R). Basshøyttaler 3. Stereohøyttaler (L) 4. Lysdiode for spenningsindikering 5. Lysdiode for ladeindikering 6. Klips 7. Tilkobling av audioenhet 8. Tilkobling av USB (lading) Bruke høyttaleren. Koble audiokabelen mellom høyttaler og audioenhet.. Høyttaleren har ingen på/av-knapp, men aktiveres når kabelen tilkobles. 3. Start audioenheten og lytt. Volumet stilles inn på audioenheten Biltema Nordic Services AB

4 Lade batteriet Lad batteriet minst timer første gangen. Det tar ca. 3 timer å lade batteriet fullt.. Koble høyttaleren via USB-kabelen til en PC eller annen enhet.. Ladeindikatoren lyser rødt under lading. Høyttaleren er fulladet når lysdioden lyser grønt. 3. Lysdioden for spenningsindikering slukkes og høyttaleren virker ikke dersom batterinivået er for lavt. Montering av sykkelfeste Bærbare høyttalere, NO Art Monter høyttaleren som vist på bildet. Monter festet på håndtaket eller rammen. 3. Plasser kabelholderen på håndtaket eller rammen. 4. Monter høyttaleren på festet. Dra ut klipsen Trykk med en negl som vist på bilde. Klipsen felles ut. Dra ut klipsen i retningen som pilen i bilde viser. Høyttaler Feste Gummipakning Kabelholder Håndtak eller ramme Spesifikasjoner Parameter... Funksjon Høyttalerkanal..... Høyttalerutgang..., W x (8 Ω), W x (8 Ω) Tilkoblinger... 3-polig (3,5) Stereoseparasjon db Inngangsimpedans.. 0 kω Inngangsspenning... 5 V DC (via USB) Batteri... 3,7 V (Li-Polymer), 500 ma Batteritid... Maks. 0 timer Mål x 40 x 6 mm Vekt g 008 Biltema Nordic Services AB

5 Kannettavat.-kaiuttimet FI Art Turvallisuusohjeet. Älä pidä kaiuttimia yhdistettyinä äänilaitteeseen, kun niitä ei kuunnella.. Älä tuo magneettiraidalla varustettuja kortteja kaiuttimien lähelle. Muutoin magneettiset tiedot voivat kadota. 3. Kaiuttimia ei saa altistaa kuumuudelle, kosteudelle, vedelle eikä muille nesteille. 4. Käsittele kaiuttimia varovaisesti. 5. Älä käytä kaiuttimia television tai videolaitteen lähellä. Toimituksen sisältämät osat Kiinnike Kiinnityssarja ohjaustankoon Johdonpidin Äänijohto USB-johto Käyttöohje Osien kuvaus Stereokaiutin (oikea). Bassokaiutin 3. Stereokaiutin (vasen) 4. Virransyötön merkkivalo 5. Latauksen merkkivalo 6. Kiinnike 7. Liitäntä äänilaitetta varten 8. USB-liitäntä (lataus) Kaiuttimien käyttäminen. Yhdistä kaiuttimet äänilaitteeseen äänijohdolla.. Kaiuttimissa ei ole virtakatkaisinta. Niihin kytkeytyy virta, kun ne yhdistetään äänilaitteeseen johdon avulla. 3. Käynnistä äänilaite ja kuuntele. Äänenvoimakkuus säädetään äänilaitteen avulla Biltema Nordic Services AB

6 Kannettavat.-kaiuttimet FI Art Akun lataaminen Lataa akkua vähintään tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akun lataaminen täyteen kestää noin kolme tuntia.. Yhdistä kaiutin esimerkiksi tietokoneeseen USB-johdon avulla.. Latausmerkkivalo palaa punaisena lataamisen aikana. Merkkivalo palaa vihreänä, kun akku on ladattu täyteen. 3. Jos akun lataus putoaa liian alhaiselle tasolle, jännitemerkkivalo sammuu eikä kaiutin toimi. Ohjaustankokiinnikkeen asentaminen. Kiinnitä kaiutin kuvassa näkyvällä tavalla.. Asenna kiinnike ohjaustankoon tai runkoon. 3. Asenna johdonpidin ohjaustankoon tai runkoon. 4. Kiinnitä kaiutin kiinnikkeeseen. Kiinnikkeen irrottaminen Paina kynnellä kuvassa näkyvällä tavalla. Kiinnike irtoaa. Vedä kiinnikettä nuolen suuntaan kuvassa esitetyllä tavalla. Kaiutin Kiinnike Kumitiiviste Johdonpidin Ohjaustanko tai runko Tekniset tiedot Parametri... Toiminta Kanavaisuus.... Kaiutinlähtö..., W x (8 Ω), W x (8 Ω) Liitännät... 3-napainen (3,5) Stereoerotus db Tuloimpedanssi.. 0 kω Tulojännite... 5 V DC (USB-liitännän kautta) Akku... 3,7 volttia (litium-polymeeri), 500 ma Akun kesto... Enintään 0 tuntia Mitat... 0 x 40 x 6 mm Paino g 008 Biltema Nordic Services AB

7 Bærbare højttalere, Sikkerhedsforskrifter Beskrivelse. Slut ikke højttalerne til en audioenhed, når du ikke lytter.. Sørg for, at der ikke befinder sig kort med magnetstriber i nærheden af højttalerne; de kan afmagnetiseres. 3. Højttalerne må ikke udsættes for høj temperatur, fugt, vand eller andre væsker. 4. Håndter højttalerne forsigtigt. 5. Brug ikke højttalerne i nærheden af TV eller 6 video. Medfølgende dele Clips Monteringssæt til cykelstyr Ledningholder Audiokabel USB-kabel Brugsanvisning DK Art Stereohøjttaler (R). Bashøjttaler 3. Stereohøjttaler (L) 4. Lysdiode til indikering af spænding 5. Lysdiode til indikering af opladning 6. Clips 7. Stik til audioenhed 8. Tilslutning til USB (opladning) Brug af højttalerne. Tilslut audiokablet mellem højttalerne og audioenheden.. Højttalerne har ingen tænd/sluk knap, men aktiveres, når kablet tilsluttes. 3. Start audioenheden og lyt. Lydstyrken indstilles på audioenheden Biltema Nordic Services AB

8 Opladning af batteri Lad batteriet op i mindst timer første gang. Det tager ca. 3 timer at lade batteriet fuldt op.. Via USB-kablet sluttes højttalerne til en computer eller en anden enhed.. Indikeringen for opladning lyser rødt, når der oplades. Højttalerne er fuldt opladede, når lysdioden lyser grønt. 3. Hvis batteriniveauet er for lavt, slukkes lysdioden til indikering af spænding, og højttalerne vil da ikke fungere. Montering af cykelholder Bærbare højttalere, DK Art Monter højttalerne som vist på billederne.. Sæt holderen fast på håndtaget eller stellet. 3. Placer ledningholderen på håndtaget eller stellet. Træk clipsen til Tryk med en negl, som på billede. Clipsen foldes ud. Træk clipsen ud i den retning, som pilen på billede viser. Højttalere Holder Gummipakning Ledningholder Håndtag eller stel Specifikationer Parameter... Funktion Højttalerkanal.... Højttalerudgang...., W x (8Ω), W x (8Ω) Tilslutninger... 3-polet (3,5) Stereoseparation db Indgangsimpedans.. 0 kω Indgangsspænding.. 5 V DC (via USB) Batteri... 3,7 V (Li-polymer), 500 ma Batteritid... Maks. 0 timer Mål x 40 x 6 mm Vægt g 008 Biltema Nordic Services AB

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: +4-42 00 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan, nd FL, SE- Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -0 POWERPACK MED

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Media:Link Media:Link Danish... Page 2. English... Page 5. Finnish... Page 8. Norwegian... Page 11. Swedish... Page 14

Media:Link Media:Link Danish... Page 2. English... Page 5. Finnish... Page 8. Norwegian... Page 11. Swedish... Page 14 Media:Link 7300 Danish... Page 2 English... Page 5 Finnish... Page 8 Norwegian... Page 11 Swedish... Page 14 1 Indhold 1 I æsken 2 2 3 Betjeningspanel/tilslutninger Opladning af batteriet 3 4 4 Indsætning

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Portable Bluetooth speaker

Portable Bluetooth speaker CM663B, CM663SV, CM663W Portable Bluetooth speaker EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Manual Before you Start This Bluetooth speaker will

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

Lysrörsarmatur, IP65 D-Märkt Lysrørarmatur, IP65 D-merket. Lysrørsarmatur, IP65 D-Mærket

Lysrörsarmatur, IP65 D-Märkt Lysrørarmatur, IP65 D-merket. Lysrørsarmatur, IP65 D-Mærket Lysrörsarmatur, IP65 D-Märkt Lysrørarmatur, IP65 D-merket Loisteputkivalaisin, IP65-merkitty Lysrørsarmatur, IP65 D-Mærket IP65 SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Luxaflex. Panelskinne/Panelskena/Paneelikisko

Luxaflex. Panelskinne/Panelskena/Paneelikisko Luxaflex Panelskinne/Panelskena/Paneelikisko Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus ja käyttöohje 2012 Monterings- og brugervejledning 2012

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Wireless audio Portable Bluetooth speaker

Wireless audio Portable Bluetooth speaker Wireless audio Portable Bluetooth speaker CM674, CM675, CM676, CM677 User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning EN User Manual Before you Start This Bluetooth speaker

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard using Bluetooth for

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Øremærkescannere UHF eller LF

Øremærkescannere UHF eller LF Original brugsanvisning Varenr.: 9057019 & 9057020 Øremærkescannere UHF eller LF Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Øremærkescanner UHF - Varenr. 9057019 Øremærkescanner

Læs mere

BADRING BADERING UIMARENGAS BADERING

BADRING BADERING UIMARENGAS BADERING BADRING UIMARENGAS Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. Tel: +46 77 520 00 00. www.biltema.com 1 2018-04-25 Biltema Nordic Services AB BADRING ANVÄNDARMANUAL OBS! För barn

Læs mere

ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard

ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard IPDAIR2-240 ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning EN User Manual This wireless Bluetooth keyboard is configured

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE

VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-03-29 Biltema Nordic Services AB VÄRMEJACKA TEKNISKA

Læs mere

DENVER PBA-12000BLACK

DENVER PBA-12000BLACK DENVER PBA-12000BLACK Ingang (Micro-USB) (Opladning PBA-12000BLACK) Strømindikator 1. Oplad DENVER PBA-12000BLACK med en AC-adapter (AC-adapter er tilkøb). 2. Oplad DENVER PBA-12000BLACK ved at forbinde

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

EldrivEn motorcykel, barn ElEktrisk motorsykkel, barn sähkökäyttöinen moottoripyörä, lapsille EldrEvEt motorcykel, børn

EldrivEn motorcykel, barn ElEktrisk motorsykkel, barn sähkökäyttöinen moottoripyörä, lapsille EldrEvEt motorcykel, børn EldrivEn motorcykel, barn ElEktrisk motorsykkel, barn sähkökäyttöinen moottoripyörä, lapsille EldrEvEt motorcykel, børn Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

Jabra. Speak 710. Brugervejledning

Jabra. Speak 710. Brugervejledning Jabra Speak 710 Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Hearing Products International QUICKGUIDE. Echo 2,4 TV-system

Hearing Products International QUICKGUIDE. Echo 2,4 TV-system Hearing Products International DK QUICKGUIDE Echo 2,4 TV-system Sikkerhedsinstrukser 1) Læs venligst manualen inden brug. Forkert brug kan påvirke din hørelse. 2) Hold altid produktet tørt og uden for

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Bluetooth keyboard cover

Bluetooth keyboard cover IPDAIR-112 Bluetooth keyboard cover EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Manual This wireless Bluetooth keyboard is configured to connect

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

BLUETOOTH MUSIK-ADAPTER

BLUETOOTH MUSIK-ADAPTER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Calisto USB-højttalertelefon. Brugervejledning

Calisto USB-højttalertelefon. Brugervejledning Calisto 7200 USB-højttalertelefon Brugervejledning Indhold Oversigt 3 Tilslutning til pc 4 Daglig anvendelse 5 Strømforsyning 5 Volumen 5 Slå lyden fra/til 5 Besvar eller afslut et opkald 5 Lav batterifunktion

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

GN9330e USB. Quick Start Guide

GN9330e USB. Quick Start Guide GN9330e USB Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Quick Start Guide [3] Højttaler [4] Online indikator

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

USB-oplader. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI

USB-oplader. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI USB-oplader Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87924HB66XVI 2016-06 333 071 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 Ringe og svare på anrob... 4 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 Volum justering......4 TILKOBLING TIL PDA ELLER PC...

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

USB-oplader til bilen

USB-oplader til bilen USB-oplader til bilen Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89716HB321XVII 2017-01 342 091 / 348 765 Cigartænderstik Forlængerkabel USB-oplader USB-oplader Kontrollampe USB-port Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Forstøver VectorFog DC20 til batteri

Forstøver VectorFog DC20 til batteri Forstøver VectorFog DC20 til batteri AMERICA A/S I DK 7700 Thisted I E: post@america-thisted.dk I T: +45 9792 0122 SIKKERHED: - Opladeren er til AC 100V-230V / 60 Hz. HUSK altid at tage opladeren ud af

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

SIKKERHEDSMEDDELELSER

SIKKERHEDSMEDDELELSER BRUGER MANUAL SIKKERHEDSMEDDELELSER Læs venligst følgende anbefalinger før du bruger Bluetooth højttaleren. Hold den tør og tag den ikke med til fugtige steder for at undgå, at produktets indre kredsløb

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

JABRA move Wireless. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Brugermanual. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. velkommen...3 2. Æskens indhold... 4 3. sådan bæres de...5 3.1 Justerbare i højden 4. sådan oplades de... 6 4.1 Batteristatus 5. Sådan tilsluttes

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

Manual - DK Model: VHW01B15W

Manual - DK Model: VHW01B15W Manual - DK Model: VHW01B15W Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Læs mere

Dansk vejledning til. Pebble Basic. Lys og lup ApS Erhvervsvej Rødovre Tlf

Dansk vejledning til. Pebble Basic. Lys og lup ApS Erhvervsvej Rødovre Tlf Dansk vejledning til Pebble Basic Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Rundt om Pebble Basic...3 Medleveret

Læs mere

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

LADDNINGSBAR RAKAPPARAT OPPLADBAR BARBERMASKIN LADATTAVA PARRANAJOKONE GENOPLADELIG BARBERMASKINE

LADDNINGSBAR RAKAPPARAT OPPLADBAR BARBERMASKIN LADATTAVA PARRANAJOKONE GENOPLADELIG BARBERMASKINE LADDNINGSBAR RAKAPPARAT OPPLADBAR BARBERMASKIN LADATTAVA PARRANAJOKONE GENOPLADELIG BARBERMASKINE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Starthjälp 12 V, laddbar Starthjelp 12 V, oppladbar Apukäynnistin, 12 V, ladattava Starthjælp 12 V, kan oplades

Starthjälp 12 V, laddbar Starthjelp 12 V, oppladbar Apukäynnistin, 12 V, ladattava Starthjælp 12 V, kan oplades Starthjälp 12 V, laddbar Starthjelp 12 V, oppladbar Apukäynnistin, 12 V, ladattava Starthjælp 12 V, kan oplades 2009 Biltema Nordic Services AB SE Starthjälp 12 V, laddbar ALLMÄNT Uppladdningsbar batteri-backup,

Læs mere