Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet"

Transkript

1 Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet Byrådet i Vejle Kommune har på sit møde den 19. august 2015 behandlet de bemærkninger, der kom i forbindelse med offentliggørelsen af Planstrategi Offentlighedsperioden forløb fra den 11. marts til den 6. maj Der er ikke foretaget ændringer i strategien i forbindelse med behandlingen af sagen. Planstrategien er byrådets strategi for udviklingen af Vejle Kommune. Det lovmæssige grundlag for planstrategien er Planloven, som pålægger byrådet at offentliggøre en planstrategi inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode. 16. september 2015 Side: 1/2 J. nr.: P Planstrategien består af en fælles del for Trekantområdet og en lokal del for Vejle Kommune. Den fælles del af planstrategien har fokus på at: tilbyde erhvervslivet optimale rammer for vækst og udvikling højne borgernes kompetencer og uddannelsesniveau udvikle Trekantområdet som den åbne, grønne storby sikre en velfungerende infrastruktur fremme innovation og entreprenørskab udvikle Trekantområdet til en kulturmetropol. Den lokale del af planstrategien handler om at skabe udvikling og værdi ved at samarbejde om nye muligheder. I Vejle Kommune er der særligt fokus på, at: Skabe en attraktiv og oplevelsesrig ramme for borgernes liv og trivsel. Udbygge partnerskaberne mellem kommunen og erhvervslivet samt andre relevante aktører. Styrke læringsmiljøer for alle aldersgrupper. Udvikle nye veje til velfærd. Venlig hilsen Marianne Bjerre Planlægger Teknik og Miljø Planafdelingen Kirketorvet Vejle Tlf.:

2 Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet

3 Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der er specifik for Vejle Kommune. I den lokale del af planstrategien er fokus rettet på de emner, der er særligt vigtige for den enkelte kommune. Den lokale del af planstrategien begynder på side 5. Trekantområdets Planstrategi 2015 Metropol på vej udgør den fælles del af planstrategien for Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner. Den begynder på side 19. Strategien er baseret på tre temaer: Danmarks produktionscentrum, Danmarks entreprenante centrum, samt Kulturmetropol. Hvert tema samler de konkrete tiltag til handlinger i den kommende periode under separate overskrifter: Det vil vi. Endelig afsluttes det fælles planstrategidokument med en oversigt (side 44) over hvilke specifikke temaer, kommuneplanen skal revideres under, samt en egentlig revisionsbeslutning, og en oversigt over den planlægning, der er gennemført siden sidst (side 46). Indhold: Vejle Kommune Redaktion / Layout: Plan, Vejle Kommune & Trekantområdet Danmark Tryk: Printcenter, Vejle Kommune Udgivet: Januar udgave - 1. oplæg Oplag: 200 stk. Fotografer: Mads Fjeldsøe, Niels Rosenvold, Hyldager Fotografi, Steffen Stamp, Mads Hansen. Desuden tak til: ECM Industries, Campus Vejle og Green Tech Center for brug af fotografier. 2

4 Indhold Mindretalsudtalelse Introduktion Vejle Kommunes planstrategi Vilje til samarbejde Mest attraktive kommune at bo og leve i Førende erhvervs- og vækstkommune Bedste læringsmiljøer til børn, unge og voksne National førerposition indenfor velfærdsudvikling Den hidtidige udvikling Planstrategi for Trekantomraadet Et tæt samarbejde med stærke visioner Hver for sig er vi stærke byer, sammen er vi én unik byregion Metropol på vej Danmarks produktionscentrum Danmarks bedste rammer for vækst Kompetencer, kreativitet og talent Den åbne grønne storby Danmarks trafikale knudepunkt Vi møder verden Danmarks entreprenante centrum Kulturmetropol Strategiske temaer for kommuneplanrevisionen Revisionsbeslutning for Vejle Kommune Planlægning siden sidst Planlægning siden sidst Vejle Kommune Offentlig fremlæggelse

5

6 Udvikling med Vilje Planstrategi for Vejle Kommune 2015 Natur- og kulturarv Uddannelse Relationer Samskabelse Resilience Produktionscentrum Shopping Grøn energi Hverdagsinnovation Partnerskaber Digitalisering Logistik Tilfl ytning Bevægelse Bæredygtig vækst

7 Introduktion Du sidder med byrådets tanker om Vejle Kommunes fremtid. Hæftet udgør, sammen med Trekantområdets planstrategi 2015, Vejle Kommunes planstrategi Planstrategien er en overordnet plan for kommunens strategiske og fysiske udvikling. Den er en del af det danske plansystem, og skal ifølge Planloven indeholde: Business Region Aarhus Internationale byer Vejle deltager i en række samarbejder, herunder: Trekantområdet: Strategisk samarbejde mellem 6 kommuner omkring vækst og udvikling. Business Region Aarhus: Samarbejdsaftale gennem Trekantområdet omkring erhvervsrelaterede aktiviteter inden for virksomhedsudvikling. Byrådets strategi for, hvordan kommunen skal udvikle sig fremadrettet. Redegørelse for planlægningen siden den sidste kommuneplanrevision. Svar på, hvilke dele af kommuneplanen der revideres. VISION OG PLANSTRATEGI Byrådets Vision for Vejle Kommune: Vejle med Vilje er overliggeren for Planstrategi Resilient Cities Trekantområdet Diagram - Vejle Kommune samarbejder lokalt, nationalt og globalt 100 Resilient Cities: Globalt bynetværk omkring fremtidens udfordringer for byerne. Internationale byer: Samarbejde med en række internationale byer om udviklingsprojekter og vidensdeling. Planstrategien tager fat på visionens mål og uddrager de strategiske og fysiske indsatser, som vi igangsætter i løbet af den kommende planperiode for at nå vores mål. Vejle med Vilje - Byrådets vision Hvis du vil Vejle, får du et af Danmarks dejligste steder at bo og et arbejds- og fritidsliv fuldt af muligheder. Du er midt i et af de smukkeste oplevelsesuniverser i hele landet og med fremragende muligheder for mobilitet til lands, til vands og i luften. Så ja, vi har en vis stolthed og også noget historie at have den i men vi er sultne efter mere, og vi har en vilje til at realisere vores drømme. Vejle er på vej og har i virkeligheden altid været det. Vores veje går via bæredygtig vækst, hverdagsinnovation og samskabelse. 6

8 Vilje til samarbejde Vi udfordrer vanetænkningen. Vi ser muligheder, vender udfordringer til potentialer og skaber merværdi, når vi løser problemer. Det gør vi i fællesskab. LIVSKVALITET OG OPLEVELSESØKONOMI - Strategi Vejle Ådal - Vejle fjord DE NYE PRODUKTIONS- ERHVERV - Erhvervspolitik 2.0 GLOBALE UDFORDRINGER LOKALE MULIGHEDER - Vejle og 100 Resilient Cities I Vejle Kommune bruger vi hinanden på tværs af organisationen, involverer og lytter til vores partnere og arbejder målrettet på at skabe unikke svar på hver opgave. Hvordan skaber vi udvikling i samarbejde med forskellige interessegrupper?? Hvem skal definere fremtidens arbejdspladser indenfor industri og primære erhverv? Hvad gør vi ved fremtidens globale udfordringer indenfor klima og miljø?? Vi samarbejder med byer, kommuner og regioner i Danmark og internationalt, hvilket giver nye muligheder for at skabe udvikling og værdi. Vejle Kommune deltager i netværk lokalt, nationalt og globalt, fordi det styrker vores rolle som en aktiv medspiller i en verden i forandring. Vi tror på samskabelse, bæredygtig vækst og hverdagsinnovation. Sammen skaber vi resultater! I Vejle Kommune bruger vi samspillet mellem natur, kultur og erhvervsinteresser til at skabe nye synergier. Vi tager initiativ til at etablere nye samarbejdsrelationer på tværs af interesser, for at se nye muligheder. Derfor har vi iværksat en strategi for udviklingen af Vejle Ådal - Vejle Fjord. Udviklingen af Vejle Ådal - Vejle Fjord skal ske i tæt dialog og samarbejde med alle lokale interessenter. Præmis for Erhvervs- og udviklingsstrategi - Projektgruppen I Vejle Kommune har vi en stærk tradition indenfor produktionserhverv. Men vi skal finde nye måder, tilpasse os udviklingen, hvor der er stigende fokus på kvalitet, service, design og energieffektivitet. Derfor udarbejder vi erhvervspolitik 2.0. Vi skal møde virksomhederne, ikke blot hvor de er i dag, men der, hvor de er på vej hen. Vores serviceløfte til erhvervslivet - Vejle Kommune? I Vejle Kommune venter vi ikke på, at andre løser problemerne, vi gør noget ved det! Vi går forrest i kampen ved at skabe aktive lokale løsninger på globale udfordringer - og deler gerne erfaringerne. Derfor er Vejle en del af bynetværket 100 resilient cities! Vejle kan bidrage med løsninger i det store netværk. Jeg er især imponeret over, hvordan I forstår at samarbejde. Michael Berkowitz - Rockefeller Foundation 3 eksempler på, hvordan vi i fællesskab arbejder innovativt for at skabe udvikling og synergier, når vi løser udfordringer i Vejle Kommune 7

9 Vejle har viljen til at skabe den Mest attraktive kommune at bo og leve i Der står vi Befolkningen flytter til de større byer for at få bedre uddannelser, gode jobs, høj service og byliv. Vejle By er i den sammenhæng i konkurrence med byer som Århus og København. Mange unge flytter til de større byer for at få en uddannelse, og samtidig medfører udviklingen i befolkningssammensætningen en større og større andel af ældre. Det er derfor vigtigt at tiltrække og fastholde folk i den erhvervsaktive alder. Vi vil udvikle vores byer som en stimulerende og oplevelsesrig ramme om menneskers liv og trivsel - med udgangspunkt i den enkelte bys identitet og særlige kvaliteter. Indbyggertallet i Vejle Kommune vokser med ca. 800 om året. Men vi har plads til, at endnu flere får øjnene op for alle vores kvaliteter. Det gør vi Vi udnytter vores unikke beliggenhed med smuk natur, god infrastruktur og adgang til arbejdspladser. Vi tilbyder boligområder og boligtyper i velfungerende byer, tilpasset de mobile og attraktive befolkningsgrupper på arbejdsmarkedet. Vi gør vores byer mere attraktive ved at koncentrere og blande funktionerne i vores midtbyer, så vi sikrer liv i byerne. Vi nytænker butikskoncepter, bymiljø og samarbejdsformer mellem aktørerne. Vi bruger naturen som et aktiv ved at skabe grønne, aktive byrum og en fredeligere by med bedre sti- og vejforbindelser for bløde trafikanter. Vi skaber oplevelser ved at binde attraktioner inden for kultur, natur og miljø sammen til oplevelser af national og international klasse. I overgangen mellem by og land udvikler vi løbende et øget tilbud af friluftsmuligheder. MÅL: Vejle har en nettotilflytning på borgere hvert år. Vejle opleves som en attraktiv kommune for alle dem, der vil noget med livet. Vejle inviterer til mindst 10 store events om året, hvor vi binder attraktioner, natur, miljø og kultur sammen i gode oplevelser af stor værdi for borgere og turister. 8

10 FLERE OG BEDRE BOLIGER KVALITET I BYERNE UD I NATUREN VEJLE SKAL OPLEVES Folk er forskellige, og det skal vores boligområder også være. Nye målgrupper har andre ønsker til boligerne og det at bo i byen, og vores boligmiljøer skal være sunde og trygge. Planlægningen skaber rammer for udviklingen. Vi arbejder med Planlægning for nye, alternative og blandede boligformer. Fortætning i byerne. Helhedsplaner for Jelling, Børkop/Brejning og Gravens/Ågård. Nye metoder til bæredygtig planlægning i samarbejde med borgere og developere. At give plads til at eksperimentere i byggeriet og skille sig ud. Borgernes fokus flytter vores fokus fra varer til oplevelser, fælleskab og samvær. I Vejle Kommune planlægger vi for at understøtte og udnytte disse tendenser. Vi blander byfunktioner og skaber plads til liv i byerne. Vi arbejder med Arkitekturpolitik med fokus på kultur og identitet samt mennesker og byliv. Nye måder at skabe samarbejde omkring dialogorienteret byudvikling. Events og arrangementer, der understøtter tanker omkring midlertidig brug. Midtbystrategi for Vejle by. Kulturhuse som samlingssteder for læring og viden. Borgere i Vejle Kommune bruger og værdsætter den smukke natur. Dette er en stor værdi i forhold til at bo, leve og drive virksomhed i Vejle Kommune. Vi skal pleje og udvikle vores naturområder. Vi arbejder med Natur- og friluftsstrategi med nye ambitiøse mål og projekter for udvikling af naturen og muligheder for et mangfoldigt friluftsliv. En samlet plan for flere stiforbindelser i byerne og på landet. Udvikling af en strategi for aktiv brug af fjorden og ådalen. At styrke branding og formidlingen af Vejle Kommunes natur- og friluftsmuligheder. I Vejle Kommune er der mange events og festivaler, der har et stort potentiale for at nå ud til flere mennesker. Det er godt at være tilskuer, og det er endnu mere spændende at være deltager i og medskaber af kulturen. Vi skal udvikle events som branding, der bygger på Vejles identitet. Vi arbejder med At frivillige og professionelle sammen kan skabe mangfoldig kultur. Nytænkning af samarbejdet mellem kultur- og erhvervsliv. At arrangere spændende oplevelser, der bevæger og samler borgere og gæster. 9

11 Vejle har viljen til at blive den Førende erhvervs- og vækstkommune Der står vi Vi har et stærkt erhvervsliv og mange iværksættere og en styrkeposition indenfor innovativ produktion. Erhvervslivet er præget af mange små og mellemstore virksomheder fordelt på mange brancher. Ledigheden i Vejle er lav, trods finanskrise og globalisering, der har kostet arbejdspladser. Pendling og fremgang indenfor industrien, herunder især maskinindustrien, har hjulpet Vejle til at knække den nedadgående kurve. Privat handel og service er den største ho- vedbranche i Vejle. Vi forventer, at der er mulighed for vækst i især de videnstunge brancher, som it og rådgivning. Bæredygtig vækst er forudsætning for innovation indenfor erhverv, velfærd og fællesskaber. Vi vil udbygge partnerskaberne mellem erhvervsliv og kommune og skabe optimale rammebetingelser for iværksættere og erhvervsdrivende. Det gør vi Vi styrker det offentlig-private samspil ved at prioritere dialogen med virksomhederne højt samt være proaktive og opsøgende. Vi løfter serviceoplevelsen, så det er enkelt at få hjælp, og styrker den internationale del. Vi laver national og international profilering af Vejle. Vi skaber grobund for nye erhverv, som vi ikke kender. Vi udvikler det professionelle værtskab for oplevelser og erhvervsturisme. Vi arbejder for infrastruktur, der styrker Vejles placering i det østjyske. Vi udbygger netværkssamarbejde med investorer og konceptudviklere. Vi hjælper vores produktionsvirksomheder til at specialisere og udvikle sig i en globaliseret verden. Vi udvikler de primære erhverv i samspil med miljø, natur og turisme. MÅL: I Vejle Kommune skabes årligt 500 nye private arbejdspladser. Vejle er i top 10 på DI s oversigt over erhvervsvenlige kommuner. Vejle opleves som en af de mest nytænkende kommuner, når det handler om at skabe vækst. 10

12 NYE PARTNERSKABER OPLEVELSESTURISME ET HANDELSMEKKA VEJLES NYE INDUSTRI Vi vil indføre en ny måde at servicere erhvervslivet på. Vi møder ikke blot virksomhederne, der hvor de er, men der hvor de er på vej hen. I den forbindelse opretter vi nye partnerskaber for at udnytte mulighederne indenfor udvikling af vores erhvervsliv. Vi arbejder med At hjælpe virksomhederne med at indfri deres potentialer. Realisering af Erhvervs- og Udviklingsstrategi for udvikling af erhverv og natur i Vejle Ådal Vejle Fjord-området. Udvikling indenfor grønne energiløsninger, f.eks. Green Tech Center og Transformer. Internationalisering, f.eks. Expat netværket. Vi vil udvikle turisterhvervet i byen og på landet med udgangspunkt i vores særlige kvaliteter i landskabet og kulturarven. Det skal ske i samarbejde med erhvervslivet og kulturinstitutionerne. Vi arbejder med Udfoldelse af aktivitets- og erhvervsturismens potentialer. At udnytte de store investeringer i faciliteter i f.eks. Jelling og Vejle kunstmuseum. At understøtte visionen om Zootopia i Givskud Zoo. At skabe nye produkter og nye events, der tiltrækker særlige turistsegmenter. Udvikling af samarbejde om Destination Legoland. Detailhandlen i Vejle er i vækst. Omsætningen stiger, og især Vejle Midtby er styrket de seneste år. Det er en af grundene til, at Vejle er kåret som årets bedste handelsby Vi analyserer og udnytter potentialerne i tendenser indenfor detailhandel. Vi arbejder med At styrke og koncentrere udvalgsvaredetailhandel i centerbyerne. Den rette placering af dagligvarehandel lokalt. Tiltrækning af stærke konceptbutikker og store udvalgsvarebutikker til Vejle by. Samarbejde omkring at skabe oplevelsestilbud i byerne. I Vejle Kommune er vi stolte af vores gamle industrivirksomheder. Viden og produktion hænger sammen. Vores virksomheder skal og vil udvikle sig til at rumme flere led i deres værdikæde. Udviklingssamtaler skaber retning i en globaliseret verden. Vi arbejder med Temanetværk - om forretningsmodeller, LEAN, automatisering og internationalt salg. Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft. Målrettet videnformidling og partnerskabssamarbejde - studerende, forskning og andre virksomheder. Initiativer der synliggør vækstpotentiale - markedsføring. 11

13 Vejle har viljen til at skabe De bedste læringsmiljøer til børn, unge og voksne Det gør vi Der står vi Vores elever skal gå ud af folkeskolen med motivation og selvtillid til at forfølge deres drømme. Det kræver, at vi giver dem de bedste rammer og redskaber for at understøtte den nye folkeskolereforms mål og satsninger. Vi vil uddanne de kommende ungdomsårgange til at matche fremtidens arbejdsmarked. Det kræver en lang række tiltag indenfor læring og uddannelse. Lige fra børnehaven og folkeskolen til de videregående uddannelser. Vi skal samarbejde om at imødekomme erhvervslivets behov for veluddannet og specialiseret arbejdskraft. Dette for, at der kan skabes spændende jobs og udvikling i virksomheder i vækstbrancher som IT, green-tech og maskinindustrien. Vi sætter innovation på dagsordenen i alle livets læringsfaser - fra dagtilbudene over skolerne til uddannelsesmiljøerne. Vi fortsætter og intensiverer arbejdet med at udvikle vores folkeskoler ved at udnytte mulighederne, der ligger i anvendelse af it. Vi udbygger samarbejdet mellem kommune, uddannelser og virksomheder for at gøre undervisningen mere inspirerende og sikre, at de unge får de rigtige kompetencer. Vi vil styrke læringsmiljøerne fra børnehave til universitet og gøre Vejle til en endnu bedre studieby. Vi hjælper flere studerende til at blive iværksættere ved at udbygge initiativer, der tilbyder faglig sparring og moderne faciliteter for unge iværksættere. Vi fortsætter udviklingen af Vejle som en attraktiv ungdoms- og studieby. MÅL: Vejle Kommune vil have landets bedste folkeskoler målt på faglige resultater og elevernes trivsel. Vejle er den foretrukne studieby for mellemlange uddannelser og tilbyder universitetsuddannelser gennem Smart University. Vi får 400 flere studerende om året. Vejle er Danmarksmester i partnerskaber på tværs af uddannelser, forskning, kommune og erhvervsliv lokalt, nationalt og internationalt. Vi skaber et unikt uddannelsesmiljø omkring Boulevarden 12

14 BEDSTE FOLKESKOLE VEJLE SOM STUDIEBY SMART UNIVERSITY ERHVERVSUDDANNELSE I Vejle er trivsel i fokus efter skolereformen. Læring sker på nye måder gennem aktivitetsbaseret og praksisnær undervisning, bevægelse og samspil med andre og omverdenen. Eleverne forberedes til en fremtid, hvor arbejde, uddannelse og fritid bliver langt mere digital. Vi arbejder med At skabe en digital kultur, hvor IT er en naturlig del af børn og unges hverdag. At skolen orienterer sig mod elevernes fremtidige uddannelse og arbejde. Nye måder at lære, samarbejde og producere på. At tænke innovation og teknologi ind i problemløsning, f.eks. Edison og Fab- Lab. Det skal være attraktivt for unge at bo og studere i Vejle. Et levende bymiljø, gode studiefaciliteter samt et godt studiemiljø er essentielt for at tiltrække unge studerende. Vi arbejder med At sikre attraktive studieboliger. Spændende arrangementer og events i byen rettet mod de studerende. Udvikling af særlige studiemiljøer i tilknytning til Bibliotektet og Sundhedshuset. Støtte og vejledning til unge under uddannelse gennem Study Support Center. Vejle har et Smart University. De studerende går til undervisning, men størstedelen af uddannelserne foregår online. Studiegrupper er på nettet, undervisere er fra andre universiteter. Smart University samarbejder med flere danske universiteter om forskning og uddannelse i Vejle. Vi arbejder med At skabe ny viden gennem forskningsprojekter. At udvikle nye uddannelsesforløb. At give borgere og virksomheder adgang til et Smart University. Udvikling af Smart Universitys studiemiljø. At tilbyde praktikpladser til studerende i Vejle Kommune. Erhvervslivet efterspørger kvalificerede faglærte. I Vejle Kommune gør vi noget ved det. Vi opretter nye partnerskaber mellem kommune, jobcenter, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer indenfor industri og byggeri. Vi arbejder med Udvikling af nye initiativer for at imødekomme specifikke krav til kompetencer, f.eks. opkvalificering af ledige via praktikpladser og lærepladser. Målrettet tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. At etablere netværk til relevante forsknings- og uddannelsesmiljøer. 13

15 Vejle har viljen til at opnå en National førerposition indenfor velfærdsudvikling Der står vi Borgernes forventninger til kommunens service er stigende, og samtidig bliver der flere ældre. Der skal tænkes i nye baner for at give borgerne service af høj kvalitet. Vejle Kommune er præget af en decentral innovationskultur. Medarbejdernes daglige kreativitet og evne til at se og forstå borgernes hverdag og omsætte deres behov til løsninger er sat i højsædet. Det sker i form af hverdagsinnovation, hvor medarbejdere, borgere og virksomheder fin- der nye veje til velfærd ved at lade idéer gro og udvikle sig. Vejle Kommune rummer nogle af de bedste og specialiserede tilbud for børn, unge og voksne, der er udviklingshæmmede eller har udviklingsforstyrrelser. Miljøer, der rummer en ekspertise, som efterspørges af kommuner i hele landet. Vi eksperimenterer og lægger vægt på at lære af både gode og dårlige erfaringer. Det gør vi Vi igangsætter en strategisk og fokuseret innovationsindsats. Vi optræner vores evne til at gentænke, organisere og levere velfærdsydelser på en ny måde. Vi arbejder med forebyggende sundhedsindsatser på tværs af alle sektorer og indarbejder sundhedsaspekter i politikker overalt hvor det er muligt. Vi går på tværs af fagligheder og giver borgerne mulighed for at tage aktivt del i løsningen af velfærdsopgaverne. Vi eksperimenterer, og bruger vores erfaringer, til at skabe bedre velfærdsløsninger til borgerne. Vi lader medarbejderne få større frihed til at udvikle nye indsatser. Vi giver vores borgere mulighed for at hjælpe hinanden ved at understøtte sociale tiltag. Vi skaber frihed for den enkelte borger gennem brug af digitale hjælpemidler. Vi samarbejder med erhvervslivet og med uddannelses- og forskningsmiljøer om at udvikle nye muligheder indenfor velfærdsområdet. MÅL: Vejle udvikler nye veje til velfærd gennem tværfaglige innovationsmål. Vejle udvikler velfærdsbegrebet gennem partnerskaber og aktiv samskabelse. Vejle tiltrækker hvert år millionbeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter, der kan styrke velfærden bl.a. gennem vores deltagelse i 100 Resilient Cities netværket. 14

16 SUNDHED OG LIVSGLÆDE AKTIVE MEDBORGERE DIREKTØR I EGET LIV SMART CITY I ØJENHØJDE I Vejle Kommune mener vi, at sundhed og livsglæde er en forudsætning for det gode liv. Vi arbejder aktivt med sundhed og livsglæde indenfor velfærd, og ser begreberne som en helhed af fysisk, psykisk og social velvære. Vi arbejder med Virkeliggørelse af de tre visioner for sundhedspolitikken: Mere lighed i sundhed, livsglæde og ansvar for egen sundhed. Gennem planlægning at sikre mulighed for fysisk aktivitet, trygge rammer og rekreative oplevelser. Udvikling af aktivitets- og sundhedsmiljø omkring Sundhedscenter Vejle og DGI-huset. I Vejle Kommune ser vi vores borgere som en værdifuld ressource. Borgernes ønsker om at skabe udvikling, fællesskaber og læring skal understøttes til gavn for hele kommunen. Vi arbejder med Borgerbaseret landsbyudvikling. Ældreundervisning i selvbetjeningsløsninger. At understøtte private projekter og ildsjæle til at finde nye veje til velfærd og borgerinddragelse. Opbakning og ressourcer til lokale kultur- og fritidsforeninger. Frivillighed som en attraktiv ressource. I Vejle Kommune kan man sagtens få et godt liv, selvom man er handicappet eller psykisk sårbar. Det kræver en stærk indsats med hjælp til selvhjælp. Vi skal motivere og uddanne de udsatte grupper til at mestre deres liv. Vi arbejder med Bedre sundhed og livskvalitet for handicappede og psykisk syge. Selvhjulpne borgere. Udvikling af velfærdsteknologier indenfor sundhedssektoren. Netværk for socialt entreprenørskab. I Vejle Kommune handler Smart City om hvordan man kan øge velfærden, mindske resurseforbruget og involvere borgerne bedre ved at bruge de digitale muligheder. I stedet for store forkromede projekter interesserer vi os for hvordan Smart City kan udfoldes i samarbejde med borgerne, medarbejderne og det lokale erhvervsliv. Vi arbejder med Kortlægge bredbånd og mobildækning i hele kommunen. Søge indflydelse for at sikre mobildækningen og bredbåndkapaciteten i hele kommunen. Vi giver adgang til de informationer borgeren har brug for. 15

17 Den hidtidige udvikling Vejle Kommune har det bedre end de fleste kommuner. Vi har en positiv befolkningsudvikling, en stor andel af erhvervsaktive, og selvom vi har mistet arbejdspladser under krisen, er vi stadig nr. 6 i Danmark, når det kommer til antallet af jobs. Samtidig har vi, takket være en central beliggenhed, adgang til arbejdspladser indenfor en times transport i bil. Befolkningsudvikling Befolkningen vokser med ca. 800 personer om året. Det dækker over, at ca flytter til kommunen, mens ca flytter ud, og der er et lille fødselsoverskud. Ud af de 6000 tilflyttere, kommer ca fra udlandet, fortrinsvis fra andre EU-lande. Det er bl.a. Polen, men også lande som Tyskland, Storbritannien og Sverige. Tallet indeholder også danskere, der vender tilbage fra udlandet. Tilflytningen fra udlandet giver en positiv befolkningsudvikling. Det gælder ikke kun for Vejle, men for Danmark som helhed. Befolkningen vokser i kommunen som helhed. Der sker også en intern forskydning, hvor de fleste bysamfund i kommunen oplever fremgang. Bosætning Der er fra 2009 til 2013 taget nye boliger i brug i Vejle Kommune, heraf 338 i Vejle Midtby, 308 i Børkop, 257 i Bredballe, 107 i Nørremarken og 103 i Brejning. De resterende 617 boliger fordeler sig på de øvrige områder og bysamfund. Der er størst efterspørgsel efter byboliger i Vejle Midtby og efter parcelhuse i områder som Vejle, Børkop, Brejning, Skibet, Grejs og Jelling. Den samlede rummelighed i kommuneplanen er på nye boliger, hvilket er tilstrækkeligt for de næste 12 år. I Børkop/ Brejning-området vil der indenfor få år blive behov for nye arealer til byudvikling for at imødekomme behovet, og der vil derfor ske en omrokering af de udlagte arealer til byudvikling i kommuneplanen. Der er i forbindelse med bosætningsstrategien fra 2011 lavet en bosætningsanalyse, der fokuserer på 3 grupper: Vejlenserne, tilflytterne og fraflytterne. Analysen bygger dels på statistiske data og dels på en spørgeskemaundersøgelse. Analysen er opdateret i Undersøgelsen viser, hvorfor tilflytterne flyttede til Vejle. Der var mulighed for at give mere end én årsag. Af de adspurgte angiver 27 % venner og familie som årsagen, mens 23 % angiver nyt job. 18 % angiver naturen, og 15 % angiver byliv og indkøbsmuligheder. Så det giver god 16

18 mening at fortsætte med at styrke mulighederne for såvel naturoplevelser som byliv. Arbejdspladser Vi har fortsat et stærkt erhvervsliv med mange iværksættere, og vi har en styrkeposition indenfor innovativ produktion. Erhvervslivet er præget af mange små og mellemstore virksomheder fordelt på mange brancher. Det gør os mindre sårbare end kommuner, der har en enkelt dominerende virksomhed. Indenfor landbrug, industri samt bygge og anlæg har Vejle oplevet vækst fra 2012 til Især fremgang i maskinindustrien har hjulpet Vejle til at knække den nedadgående kurve. Maskinindustrien, som rummer meget innovative og højteknologiske virksomheder, er gået 68 % frem i antallet af arbejdspladser fra 2012 til Ledigheden er fortsat lav i Vejle Kommune, på trods af tabet af 4700 arbejdspladser i perioden fra En del af foklaringen på den høje beskæftigelsesandel ligger i en øget udpendling, hvor flere pendler ud af kommunen end omvendt. Det er primært fødevareindustrien, byggeerhvervene og turismen, der har haft en svær periode grundet globalisering og finanskrise. Privat handel og service er den største hovedbranche i Vejle med knap beskæftigede, hvilket svarer til godt 43 % af den samlede beskæftigelse i kommunen. Vejle har mistet en del job i branchen, men tabet er stagneret de seneste år, og vi forventer, at der er mulighed for vækst i især de videnstunge brancher, som IT og rådgivning bl.a. indenfor grøn teknologi. Uddannelse Uddannelse er en forudsætning for vækst. Sammenlignet med andre kommuner i Trekantområdet og i Region Syddanmark, har Vejle Kommune en høj andel af borgere (31,4 %) med en videregående uddannelse, men Vejle Kommune ligger stadig lidt under landsgennemsnittet. Der er i alt 6683 elever (årselever/årsværk) på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Heraf 5078 på ungdomsuddannelser (gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser) og 1605 på videregående uddannelser (lærer, pædagog, sygeplejerske og Erhvervsakademi Lillebælt). Uddannelsesniveauet for personer mellem 25 og 64 år i Vejle Kommune forventes at blive væsentligt højere i fremtiden. I 2012 havde 77 % mindst en ungdomsuddannelse og 32 % en videregående uddan- 17

19 Turisme Turismeforbruget i Vejle Kommune ligger på 1,7 mia. kr. (2012) og er dermed det næststørste i Region Syddanmark med 9 % af det samlede turismeforbrug i regionen. Næsten 80 % af turisterne er danske, og af de resterende 20 % tiltrækker Vejle Kommune flest tyskere og svenskere. En stor del (ca. 60 %) af det samlede turismeforbrug sker i forbindelse med erhvervsturister, der bruger penge på overnatning, transport og restaurantbesøg, men til gengæld ikke så meget på detailhandel. Den store andel af erhvervsturisme spreder en del af overnatningerne ud over hele året. nelse - disse tal forventes at stige til 93 % for ungdomsuddannelse og 62 % for videregående uddannelse i 2025, jf. beregninger fra Region Syddanmark og Undervisningsministeriet. Detailhandel Detailhandelen i Vejle Kommune er blevet styrket gennem de seneste år. Der er kommet 10 % flere butikker i perioden 2008 til 2013, og omsætningen er steget med 4 %. Detailhandlen er under hastig udvikling, og nethandel samt streaming overtager store dele af den traditionelle detailhandel. Det betyder tomme butikker i gadebilledet. Den udvikling vil fortsætte i de kommende år og udfordre alle byer. Ifølge en analyse fra ICP er et af scenarierne, at 50 % af udvalgsvarehandelen i 2025 vil ske på nettet. Hvis det bliver virkelighed, vil tæt ved 200 danske byer, som i dag har et rimeligt specialiseret udvalg af butikker, til den tid kun have enkelte udvalgsvarebutikker. Vejle vil være en af de 28, der overlever som detailhandelsby i dette scenarie i år Sikkert er det, at forbrugerne bliver stadig mere mobile og kræsne, hvilket gør, at især butikker i de mindre bysamfund må udvikle og tilpasse sig kundernes ønsker. Overnatninger på hotel og vandrehjem udgør lidt over 50 % af overnatningerne. Camping er med 36 % også en vigtig overnatningsform. 18

20 Metropol på vej Trekantområdets Planstrategi

21 Trekantområdet er en metropol på vej. Du kan kende os på virkelysten og på, at her er kort fra tanke til handling. I flere hundrede år har vi været landets trafikale knudepunkt og produktionscentrum. Det agter vi også at være i fremtiden med adgang til en halv million arbejdspladser og en infrastruktur, hvor mennesker og varer mødes fra alle fire verdenshjørner. Trekantområdet er Danmarks industriregion, nu og i fremtiden. Vi går forrest, når den 3. industrielle revolution for alvor skal styrkes i Danmark: Først kom fabrikkerne og røgen fra de store fabriksskorstene. Så kom automatiseringen. Og nu står vi overfor den bæredygtige og designbaserede produktion. Hos os er produktion ikke blot et spørgsmål om fysisk transformation af materialer. Produktion er vækst og udvikling, og værdikæden starter hos os med viden og design. Trekantområdet forbinder dig med alting. Vores centrale beliggenhed har altid gjort os til knudepunktet i Danmarks infrastruktur. I dag er Trekantområdets byer knyttet sammen i et netværk, en moderne metropol. To timer til Hamborg, to timer til København. Job, natur og oplevelser lige uden for døren. Et knudepunkt, hvor vi i fremtiden rummer et moderne og fuldt udbygget kollektivt transportsystem, internationale flyforbindelser, effektive motorveje og moderne trafikterminaler, hvor nærbane, bus, bil og nationale og internationale togforbindelser mødes. Trekantområdet står aldrig stille. Vi har altid troet på, at vækst og udvikling skabes bedst af mennesker, der tager ansvar for tingene og hinanden. Derfor er der også i dag kort fra tanke til handling. Vi prioriterer innovationen og ideerne i både erhvervsliv, kultur og politik. Og vi udvikler hele tiden vores virksomheder, infrastruktur og kulturliv med ambitionen om ikke blot at følge med tiden; vi skaber den selv. 20

22 Forord Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Efter en årrække med lavkonjunktur vil Trekantområdet lede det spirende økonomiske opsving ved at udnytte de unikke muligheder vores historie, beliggenhed og styrkepositioner giver os. Derfor præsenterer denne planstrategi en række indsatser, der sammen med de øvrige fælles tiltag i området, skal være med til at skabe robust og langvarig vækst i Trekantområdet. Planstrategien bygger videre på den fælles vækststrategi, der blev vedtaget i 2013, og den efterfølgende strategiske handlingsplan. Det er nu fjerde gang, der laves en fælles planstrategi for Trekantområdet. Det understreger det stærke commitment, der er til fællesskabet samt den vedvarende politiske vilje til at handle samlet. Vi vil sammen skabe ny vækst og udvikling i Trekantområdet i tæt samarbejde mellem kommunerne og sammen med erhvervslivet, uddannelsesverdenen, organisationerne og borgerne. Det er besluttet at foretage en delvis revision af den gældende kommuneplan for Trekantområdet ud fra de temaer, der fremgår af denne planstrategi under overskrifterne Danmarks produktionscentrum, Danmarks entreprenante centrum og Kulturmetropolen. Disse er suppleret til sidst i planstrategien med mere specifikke emner. Ib Kristensen Borgmester, Billund Jacob Bjerregaard Borgmester, Fredericia Jørn Pedersen Borgmester, Kolding Steen Dahlstrøm Borgmester, Middelfart Egon Fræhr Borgmester, Vejen Arne Sigtenbjerggaard Borgmester, Vejle 21

23 Et tæt samarbejde... Trekantområdet er bygget på et stærkt fundament: En central beliggenhed, der gør os til et vigtigt trafikalt knudepunkt, en stærk tradition for politisk samarbejde samt stor vilje til vækst og erhvervsudvikling. Trekantområdet har en stærk industriel tradition og flere industriarbejdspladser end København, Århus og Odense tilsammen. Samtidig er iværksætterkulturen i området en af landets stærkeste, og der er skabt spændende design- og innovationsmiljøer. Alt sammen faktorer, der har været med til at give Trekantområdet et stærkt brand som et af landets vigtigste vækstcentre. Helt berettiget. Vi har i perioder haft de højeste vækstrater i landet og har altid været blandt de tre stærkeste centre. Men at vi klarer os godt, må ikke blive en sovepude. Trods det stærke fundament står Trekantområdets seks kommuner overfor en række fælles udfordringer, vi bliver nødt til at handle på, hvis vi også fremover skal kunne leve op til titlen som det vigtigste vækstcenter vest for Storebælt. Siden den globale lavkonjunktur satte ind i 2008, har Trekantområdet oplevet markant lavere vækstrater, end vi har været vant til. Det samme har mange andre byer. Men vi har tabt terræn til Århus og København i kampen om tilflyttere, kvalificeret arbejdskraft og velstand. Hvor vores stærke produktionserhverv og dygtige faglærte arbejdskraft tidligere var nok til at sikre investeringer og job, må vi nu til at tænke anderledes. For selv om produktionserhvervene også i fremtiden er vigtige aktiver, vil de nye vækstdrivere iværksætteri, innovation, internationalisering og adgang til kvalificeret arbejdskraft være af stor betydning for et områdes vækst og udvikling. Vi skal ikke alene tiltrække og fastholde højtuddannede borgere. Vi skal også løfte det generelle uddannelsesniveau ved at opkvalificere vores lavest uddannede borgere. Vi skal udnytte vores centrale beliggenhed med gode forbindelser til hele verden til at øge vores internationale samspil og samarbejder. Vores erhvervsliv skal derfor i endnu højere grad omstille sig til de nye globale konkurrencevilkår. Og vi skal fremme samarbejdet mellem virksomheder, kommunen og det omkringliggende samfund. Samarbejde skaber endnu bedre betingelser for innovation og entreprenørskab, der er vigtige faktorer til at sikre højere produktivitet, værdiskabelse og omstillingsparathed. I Trekantområdet har vi en lang tradition for at tænke anderledes og for at omsætte tanker til handling. Egenskaber, vi får brug for i konkurrencen om at udnytte områdets styrker og skabe fremtidig vækst. Men vi får også brug for et endnu stærkere sammenhold og et øget samarbejde. Aktuel dansk og international forskning peger samstemmende på, at fremtidens vækst i endnu højere grad vil blive koncentreret i storbyer og i byregioner. Det er derfor afgørende for de fremtidige vækstmuligheder, at Trekantområdet i højere grad fungerer som en sammenhængende byregion. Forskningen konkluderer også, at byer og byregioner kan differentiere sig og styrke konkurrenceevnen i forhold til andre byer/byregioner gennem stærk politisk ledelse, en samlet strategisk retning og forpligtende samarbejder samt gennem større, langsigtede og vedvarende satsninger indenfor primært erhvervsudvikling, uddannelse og byudvikling. I Trekantområdet står vi derfor sammen om at skabe en fælles fremtid bygget på visionen om at skabe fremtidens metropol - en mangfoldig metropol, hvor både mennesker og virksomheder vokser. Vores metropol er ikke en traditionel storby, men en åben grøn storby bestående af seks bycentre. En metropol, der er grundlagt på tre strategiske fortællinger - at vi i Trekantområdet er Danmarks produktionscentrum, Danmarks entreprenante centrum og samtidig er en Kulturmetropol i sin vorden. 22

24 ...med stærke visioner Trekantområdet er Vestdanmarks vigtigste vækstcenter. Vi er en dynamisk og innovativ byregion, der på grundlag af et tæt samarbejde om vækst og erhvervsudvikling står stærkt både nationalt og internationalt. Vi er Danmarks entreprenante centrum præget af landets stærkeste iværksætterkultur samt innovative kommuner, uddannelsessteder og virksomheder. Vi er Danmarksmestre i samarbejde. Både mellem de seks kommuner og mellem virksomhederne men specielt på tværs af skellet mellem den offentlige og den private sektor mellem kommuner, virksomheder, uddannelse og forskning, organisationer og borgere. Trekantområdet er den åbne, grønne storby med en mangfoldighed af tilbud indenfor kultur og idræt, natur og byliv, arbejde og uddannelse. Trekantområdet er Danmarks internationale region med et globalt udsyn og et omfattende samarbejde med udenlandske virksomheder, medarbejdere, regioner og byer. 23

25 Hver for sig er vi stærke... Billund Billund er Børnenes Hovedstad. Her er fokus på at udvikle kreativitet gennem leg og læring og på at den nyeste viden skal afspejles i samfundet, så borgere, besøgende og iværksættere bliver motiverede til at arbejde med fremtidens udfordringer. Som hjemsted for en international lufthavn og en af landets største turistattraktioner, er videreudvikling af områdets internationale turistdestination også i centrum. Billund Kommune arbejder desuden med at skabe bedre sammenhæng mellem by og land for at styrke netværk og mobilitet. Fredericia Fredericia er med sin historie, centrale beliggenhed og status som spændende erhvervsby ikke til at komme udenom. Det er her, det danske motorvejsnet mødes, ligesom Fredericia huser landets største industrihavn. Kommunen er desuden hjemsted for Danmarks eneste musicalakademi, storslået natur, et af landets største erhvervsudviklingsprojekter og store internationale virksomheder som Shell, Carlsberg og DONG Energy. Der er også ambitioner om at bygge en kanalby med op mod arbejdspladser og boliger lige ud til Lillebælt. Kolding Kolding er Trekantområdets universitetsby. Det nyåbnede campusområde i midtbyen er samlingssted for en række af byens mange videregående uddannelser, hvilket er med til at styrke studielivet og byens rolle som studieby endnu mere i fremtiden. Kolding huser også Designskolen, og netop design er et bærende element i byens image og udvikling. Under visionen Vi designer livet vil Kolding styrke kommunens kvaliteter inden for især iværksætteri, social udvikling og uddannelse. 24

26 ...sammen er vi én unik byregion 25 Middelfart Middelfart er en populær kommune at bosætte sig i for både virksomheder og private. Byen tilbyder det bedste af den fynske natur - uden at gå på kompromis med infrastruktur og vækst. Middelfart har således Syddanmarks laveste ledighed og adgang til over job indenfor en times kørsel. Kommunen har vundet priser for sine klimavenlige samarbejdsprojekter mellem det offentlige og private, hvilket er med til at underbygge kommunens vision om, at det er sammen, vi bygger broer til fremtiden. Vejen Vejen har en stolt tradition for at skabe gode rammer for erhvervslivet og er karakteriseret ved initiativrigdom og virkelyst på mange planer. Vejen er et naturligt centrum for fødevareproduktion i Danmark, idet halvdelen af virksomhederne er beskæftiget indenfor denne branche. Vejen udgør et strategisk kryds på flere måder. Konkret i forhold til den centrale beliggenhed og gode infrastruktur. Og i mere symbolsk forstand, når det kommer til at skabe synergi og dele viden på tværs af brancher, Vejen er stærke på. Vejle Jellingstenene vidner om, at den danske nation blev født og skabt i Vejle. Kommunens helt unikke historie kombineret med en smuk natur og fremragende trafikforbindelser danner tilsammen de perfekte rammer for landets næststørste konferenceby og 5. største shoppingby. Vejle er stærk på produktion og viden. Kommunen er hjemsted for nogle af Danmarks største innovations- og udviklingsmiljøer. Her er der både vilje til og tradition for frugtbare samarbejder mellem det offentlige og det private erhvervsliv. 25

27 TREKANTOMRÅDET ER UDPEGET SOM STORBYREGION Metropol på vej Siden begyndelsen af 1960 erne har der været tænkt tanker om en stærk storby - lige i hjertet af Danmark. De seneste år er dialogen og båndene blevet endnu tættere. Knyttet sammen af en fælles vision, en ny fælles vækststrategi og en strategisk handleplan, der tilsammen skal skabe endnu flere job og yderligere fremme foretagsomheden. Ambitionen er ikke at ensrette Trekantområdets seks kommuner. Vi vil samarbejde på de områder, hvor det gør os alle sammen stærkere og bedre rustede til fremtiden. Kilde: Landsplanredegørelse Miljøministeriet. Byer over indbyggere Byer over indbyggere Byer over indbyggere Byer over indbyggere Storbyregioner Lufthavne Større godstransportcentre Vigtige transportruter Hovedstadsområdet Småbyregioner Trekantområdet er allerede godt på vej til at blive ét funktionelt byområde et område, som indbyggerne opfatter som deres naturlige nærområde, som de frit bevæger sig i for at arbejde, shoppe, bruge kulturtilbud eller besøge venner. Faktisk matcher vores kultur- og fritidstilbud mulighederne i mange af verdens metropoler. At Trekantområdet i stigende grad er at betragte som én byregion ses også i Landsplanredegørelsen fra Redegørelsen udpeger for første gang Trekantområdet som én af fem danske storbyregioner på linje med Hovedstaden, Aarhus, Odense og Aalborg. Blandt storbyregionerne er Trekantområdet Danmarks tredjestørste målt på indbyggertal. 26

28 TREKANTOMRÅDET TILTRÆKKER ARBEJDSKRAFT FRA HELE LANDET Et stærkt arbejdsmarked med stigende integration Et af kendetegnene ved en storbyregion er, at den tiltrækker arbejdskraft fra et stort opland. Det gør sig i høj grad gældende for Trekantområdet. Takket være vores stærke erhvervsliv, har vi arbejdskraft fra det meste af Danmark. Der er langt flere indbyggere fra andre kommuner, der pendler til Trekantområdet end omvendt. Det gælder især indbyggerne i Østjylland, Fyn og Sydjylland. Faktisk er det kun Hovedstaden og enkelte kommuner i Midt-/Vestjylland, som Trekantområdet ikke har pendlingsoverskud til. Men Trekantområdets egne borgere er også ivrige pendlere inden for Trekantområdet. Over de seneste 20 år har pendlingen mellem byerne i Trekantområdet været i hastig vækst. Det betyder, at Trekantområdet er blevet mere og mere integreret, og i dag er vi er ét samlet arbejdsmarkedsopland. Pendlingsbalancen mellem Trekantområdet og landets øvrige kommuner. Pendlingstal fra Kilde: Danmarks Statistik Over til til til til til til til til til til til TREKANTOMRÅDET ER ET SAMLET ARBEJDSMARKEDSOPLAND - OG FLERE PENDLER INTERNT Andel beskæftigede (%), der pendler internt i Trekantområdet. Kilde: Danmarks Statistik

29 Trekantområdet har den største industriintensitet blandt landets største byer. Trekantområdet har adgang til flest industriarbejdspladser inden for pendlingsafstand i Danmark. Værdien af produktionen i Trekantområdet (BNP) er den største i Danmark uden for Hovedstaden. Trekantområdet har flere industriarbejdspladser end København, Aarhus og Odense tilsammen. Industrien i Trekantområdet klarer sig bedre end landsgennemsnittet. Fiberline i MIddelfart er en innovativ producent af kompositprofiler. 28

30 Danmarks produktionscentrum Trekantområdet er Danmarks stærkeste industriregion - en position, der blev grundlagt allerede i midten af 1800-tallet i røgen fra Fredericias jernstøberier. En tid, hvor bomuldsspinderierne gav Vejle tilnavnet Danmarks Manchester, mens mange af borgerne i Kolding, Vejen og Grindsted tjente til føden på Margarinefabrikken Alfa, De Danske Mejeriers Maskinfabrik eller en af de andre førende fabrikker inden for fødevareindustrien. I dag er industrien stadig en stærk driver i Trekantområdet. Vi har flere industriarbejdspladser end landets tre største byer tilsammen. Og det stærke udgangspunkt understøttes af vores gunstige beliggenhed midt i landet, og en infrastruktur, der gør os til Danmarks knudepunkt. Vi har en urokkelig tro på, at industrien også i fremtiden har en vigtig rolle at spille. Hvis den forstår at forny sig. Og det gør den i Trekantområdet. Vores virksomheder klarer sig bedre end produktionsvirksomheder andre steder i landet. Mange er specialister inden for et af de traditionelle industrierhverv. Men de er også specialister i udvikling. Trekantområdet er nemlig ikke blot Danmarks produktionscentrum. Vi er også landets entreprenante centrum. Faktisk er innovation og entreprenørskab en del af Trekantområdets DNA. Det er områdets mange virkelystne og iderige entreprenører, der gennem de sidste hundrede år har skabt fundamentet til, at vi i dag er et af landets førende vækstcentre. Samtidig er vi frontløbere inden for design med markante uddannelser, væksthuse og netværk for forretningsudvikling. Design handler netop om at tænke funktionalitet ind i alle produkter og processer, for at få mere konkurrencedygtige produkter, og for at kunne arbejde mere smart og effektivt. Denne særlige kombination af kompetencer gør, at vi i Trekantområdet er i gang med at forme fremtidens produktionscentrum. Her handler produktion ikke kun om produkter, men i langt højere grad om at udvikle industrielle koncepter i verdensklasse. 29

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Brandingstrategi for Trekantområdet

Brandingstrategi for Trekantområdet Brandingstrategi for Trekantområdet Kolding den 4. november 2014 Formål Formålet med brandingstrategien er at medvirke til, at Trekantområdet bliver synliggjort og kommunikeret som et attraktivt erhvervs-

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der er specifik for den enkelte

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Vækst og rummelighed kommunerne kan gøre en forskel for væksten v/kommunaldirektør Niels Ågesen.

Vækst og rummelighed kommunerne kan gøre en forskel for væksten v/kommunaldirektør Niels Ågesen. Jobcamp 11 torsdag den 3. november 2011 Vækst og rummelighed kommunerne kan gøre en forskel for væksten v/kommunaldirektør Niels Ågesen. Kommunalreformen 2007 IDENTITET BRAND OG STRATEGI Vejles vækststrategi

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Planstrategi 2015. Trekantområdet. Indsend dine kommentarer til din egen kommune inden 6. maj 2015

Planstrategi 2015. Trekantområdet. Indsend dine kommentarer til din egen kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Trekantområdet Indsend dine kommentarer til din egen kommune inden 6. maj 2015 Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet,

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle, 25.09.2014 Men hvad skaber samskabelse og vækst? Men hvad skaber samskabelse og vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejen Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejen Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejen Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Hvad er en planstrategi Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet,

Læs mere

DIN FREMTID ER VORES FREMTID. Uddannelsespolitik for Odense

DIN FREMTID ER VORES FREMTID. Uddannelsespolitik for Odense DIN FREMTID ER VORES FREMTID Uddannelsespolitik for Odense INDHOLD Forord... 3 Vision og mål... 4 Mål: Uddannelse til livet... 6 Mål: Uddannelse til job... 8 Mål: Uddannelse til muligheder...12 Mål: Uddannelse

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Direktør Morten Rettig

Direktør Morten Rettig Direktør Morten Rettig Haugesund, 25. oktober 2017 Trekantområdet kort Området 420.000 indbyggere 3 større byområder Kolding 60.300 Vejle 55.876 Fredericia-Middelfart 55.663 BNP/indb.: 354.000 DKK Ledighed:

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere