Planstrategi Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer"

Transkript

1 Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer

2 Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der er specifik for den enkelte kommune. I den lokale del af planstrategien er fokus rettet på de emner, der er særligt vigtige for hver enkelt kommune. Den lokale del af planstrategien begynder på side 5. Trekantområdets Planstrategi 2015 Metropol på vej udgør den fælles del af planstrategien for Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner. Strategien er baseret på tre temaer: Danmarks produktionscentrum på side 27, Danmarks entreprenante centrum på side 38 samt Kulturmetropol på side 40. Hvert tema samler de konkrete tiltag til handlinger i den kommende periode under separate overskrifter: Det vil vi. Endelig afsluttes såvel den lokale som den fælles planstrategi med en revisionsbeslutning (side 15 og 42). Denne viser hvilke specifikke temaer, der ønskes revideret i kommuneplanen samt en oversigt over den planlægning, der er gennemført siden sidst (side 13 og 43).

3 Hvad er en planstrategi? Billund Byråd skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode - det vil sige inden udgangen af offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er sket efter den seneste revision af kommuneplanen samt byrådets vurdering af og strategi for udviklingen. Desuden skal den indeholde byrådets beslutning om omfanget af en kommende revision det vil sige enten: at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en delvis revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen, og hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny fireårig periode. Byrådet fastsætter en frist på mindst otte uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter skal byrådet tage stilling til de fremkomne kommentarer og offentliggøre eventuelle ændringer i planstrategien. Formålet med en planstrategi er således at sikre, at det lokale planlægningsarbejde sker efter bevidst valgte visioner og mål. Planstrategi 2015 for Billund Kommune består af 2 dele: Lokal strategi for Billund Kommune Fælles strategi for Trekantområdet. Den lokale strategi for Billund Kommune hedder Planstrategi for 5 veje til vækst, mens Trekantområdets strategi hedder Metropol på vej.

4 Indholdsfortegnelse Planstrategi for 5 veje til vækst Forside 5 Forord 6 Indledning 7 Børnenes Hovedstad 8 Bosætning 9 Turisme- og erhvervsudvikling 10 Uddannelse, udvikling og læring 11 Mobilitet 12 Planlægning i Billund Kommune siden Planstrategi Revision af Kommuneplan Metropol på vej Forside 17 Forord 19 Et tæt samarbejde med stærke visioner 20 Hver for sig er vi stærke byer, sammen er vi én unik byregion 22 Metropol på vej 24 Danmarks produktionscentrum 27 Danmarks bedste rammer for vækst 28 Kompetencer, kreativitet og talent 30 Den åbne grønne storby 32 Danmarks trafikale knudepunkt 34 Vi møder verden 36 Danmarks entreprenante centrum 38 Kulturmetropol 40 Strategiske temaer for kommuneplanrevisionen Planlægning siden sidst 43

5 Planstrategi 2015 for Billund Kommune for 5 veje til vækst 5

6 Forord I 2011 godkendte byrådet 5 veje til vækst som den strategi, der skal sætte retningen for den fremtidige udvikling i Billund Kommune. Det er fortsat den retning, vi går. I juni 2014 satte Byrådet et arbejde i gang med henblik på at tilpasse og videreudvikle strategien. Dette arbejde er i gang. Planstrategien for 5 veje til vækst 2015 rummer oplysninger om vision, strategiske mål og det potentiale, som vi ser for den fremtidige, fysiske udvikling de næste 4 år samt status og tilbageblik. Ib Kristensen Borgmester 6

7 Indledning Vision Billund Kommune vil være familiens bedste valg. Visionen er, at Billund Kommune vil være familiens bedste valg. Udviklingsstrategien herfor er 5 veje til vækst. Den sætter på mange områder - herunder planlægning - en ambitiøs kurs for, hvordan Billund Kommune ved hjælp af innovation, kvalitet og nye samarbejdsformer vil nå målene om; at skabe øget tilflytning, styrke turisme- og erhvervsudviklingen, øge uddannelsesniveauet samt sikre en infrastruktur, der understøtter vækstambitionerne. Billund Kommune er kendetegnet ved sin beliggenhed på hedesletten med mange landbrug, skove, plantager og naturområder. Kommunen gennemskæres af de 4 åer Omme Å, Grindsted Å, Ansager Å og Holme Å, som alle løber fra øst mod vest. Billund Kommune er en kommune med et stærkt brand, som er kendt internationalt. Kommunen har store landområder og de 2 byer Grindsted og Billund, som hver på sin måde sætter dagsordenen for den fremtidige udvikling. Grindsted er uddannelsesbyen med Campus Grindsted, hvor det levende og kreative uddannelsesmiljø skal befordre et lavere frafald og samtidig gøre, at de unge vælger Grindsted som uddannelsessted. Billund er Børnenes Hovedstad og turismedestinationen, som med Billund Lufthavn, Legoland og Lalandia er med til at tiltrække ikke kun turister, men også virksomheder og tilflyttere. Udviklingen i disse 2 byer skaber synergi til de mindre byer, landsbyer og landdistrikterne, og god sammenhæng mellem by og land skal styrke muligheden for netværksdannelse og mobilitet. Billund Kommune har på nogle områder ikke - som så mange andre kommuner - været ramt så hårdt af finanskrisen og den efterfølgende stilstand i by-, bolig- og erhvervsudviklingen. Billedet på dette er bl.a. aktiviteten i en lang række bygge- og udviklingsprojekter såsom renovering af daginstitutioner og skoler, opførelse af nyt rådhus i Grindsted og ny brandstation i Billund, fortætning af bymidterne i Grindsted og Billund samt de nærliggende boligområder, ny plan for bymidten i Billund - herunder klimatilpasning og åbning af Billund Bæk samt planlægning for opførelse af LEGO House med medfølgende faciliteter, nytænkning af helhedsplanen for Billund Syd, fornyelse af det gamle terminalområde syd for start- og landingsbanen, planlægning for opførelse af vindmøller, solenergi og nye varmeværker, kulturarvsprojekter i Sdr. Omme og Hejnsvig, udvikling af landdistrikterne og meget, meget mere. Det vil vi Vi vil ikke udlægge nye arealer til byudvikling ved revisionen af kommuneplanen, da den gældende kommuneplan fortsat indeholder nok rummelighed til nye boliger og nye virksomheder. Der kan dog være behov for at justere eller rokere på allerede udlagte arealer til byudvikling. Vi vil: fortætte og dermed skabe tættere by med respekt for den grønne og blå struktur holde momentum på de mange udviklingsprojekter og sikre lokalt ejerskab til dem fremtidssikre byernes vækst og omdannelse ved at klimatilpasse arbejde for en bæredygtig udvikling i miljømæssig, social, kulturel og økonomisk forstand. 7

8 Børnenes Hovedstad Vision Billund er Børnenes Hovedstad. Her lærer børn gennem leg og er skabende verdensborgere. Billund Kommune har sammen med Legofonden udviklet visionen om Børnenes Hovedstad. Ambitionerne bag visionen er: 1. Billund er kendt som Børnenes Hovedstad. 2. I Børnenes Hovedstad udvikles kreativiteten hos børn i alle aldre. Den øgede kreativitet opnås ved at anvende leg som vejen til læring. 3. Billund er globalt anerkendt som det sted, hvor viden om leg, læring og kreativitet skabes og efterleves i praksis. 4. Billund er en by i børnehøjde og er indrettet med fokus på børn. Byen indbyder til leg og læring. Der er både unikke og innovative muligheder samt synlige tilbud for børn, der stimulerer deres kreativitet. 5. Borgere og besøgende tiltrækkes af, at byen har læring gennem leg som det gennemgående tema. Borgere oplever, at de bor i Børnenes Hovedstad, og at deres behov og interesser som familier forstås og imødekommes. De agerer som ambassadører, fordi de selv er engagerede og oplever resultater. 6. Institutioner og organisationer, der arbejder med børn professionelt, udvikler og afprøver løbende ny viden og metoder. 7. Virksomheder og organisationer, der har fokus på børn, etablerer sig i Billund. 8. Processen med at skabe CoC (Capital of Children Compagny) sker på en legende, lærende og inddragende måde. Det gælder i særlig grad, at børn inddrages. 9. Der er bredt ejerskab i Billund til visionen om Børnenes Hovedstad. Borgere, organisationer, virksomheder m.fl. bidrager til at realisere visionen. Strategiske mål Billund er Børnenes Hovedstad: hvor der er fokus på udvikling, leg, læring og kreativitet hvor børn, unge og deres familier som bosiddende eller besøgende oplever udviklingsmuligheder som er et attraktivt bosætningssted som er det naturlige førstevalg for virksomheder, der har børn som primær målgruppe og det førende sted for mødet mellem forskning og praksis. Potentiale Billund er hovedstaden. Her afprøves nye muligheder, som har med leg, læring og kreativitet at gøre. Resultater i form af viden, aktiviteter, læringsmetoder med videre vil blive udbredt og give børn mulighed for igennem leg at lære og udvikle deres fulde potentialer. De fysiske udtryk skal afspejle en by i børnehøjde. 8

9 Bosætning Strategiske mål De strategiske mål er: at øge befolkningstallet til at sikre grundlaget for en sund økonomi som en forudsætning for fremtidig udvikling og velfærd at bevare en homogen befolkningssammensætning at bevare en stor arbejdsstyrke til de mange arbejdspladser i Billund Kommune. Befolkningen i Billund Kommune bestod pr. 1. januar 2014 af personer. Befolkningstallet har ligget stabilt siden 2004 og med en svag stigning i de sidste 3 år. Tendensen i Billund Kommune er, at vi bliver flere ældre og færre børn og unge, og at de unge flytter fra kommunen for at få en uddannelse. 80 % af indbyggerne bor i bymæssig bebyggelse, heraf bor de 60 % i Grindsted og Billund og de øvrige 20 % i Sdr. Omme, Vorbasse, Hejnsvig, Stenderup/Krogager og Filskov. 19 % af indbyggerne bor i det åbne land, heraf de 2 % i landsbyerne. Den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger var i 2011 på kr. Til sammenligning lå den gennemsnitlige indkomst i Region Syddanmark på kr. og i Danmark som helhed på kr. (Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik). I 2011 lå Billund Kommunes andel af befolkningen i lavindkomstgruppen (30-64 årige med en samlet disponibel indkomst på under kr.) på 4,4 %, hvor den lå på 5,4 % i Region Syddanmark og 6 % i landsgennemsnit (Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik). I de sidste 3 år har det årlige nybyggeri i hele kommunen ligget på ca. 55 boliger. Der opføres primært parcelhuse, men også lejligheder i forbindelse med fortætning i Grindsted og Billund. Den gældende kommuneplan (opmålt i foråret 2013) åbner mulighed for opførelse af nye boliger og hertil kommer eventuel fortætning. På den baggrund vurderes det, at planen har tilstrækkeligt med rummelighed til boligformål, og at det derfor ikke er nødvendigt at udlægge nye arealer. Potentiale Knap personer pendler hver dag ind i Billund Kommune, og disse kunne sammen med deres familie være med til at skabe befolkningsvækst. Det skal derfor gøres attraktivt for pendlere at bosætte sig i kommunens engagerede og trygge lokalsamfund med globalt udsyn, og hvor verdens bedste skole er under udvikling. Det er også ønskeligt at tiltrække andre, som kommer til Billund for at arbejde i et par år eller mere. Derfor skal sikres et varieret udbud af boliger små og store, parcelhuse, tæt-lav, etageboliger og punkthuse, andelsboliger, ejer- og lejeboliger samt spændende næromgivelser. Hensigten er at imødekomme fremtidens ønsker og krav, ikke mindst set i lyset af de 37 forskellige familieformer, som der eksisterer i dag, jf. Danmarks Statistik. 9

10 Turisme- og erhvervsudvikling Strategiske mål De strategiske mål er: at skabe nye jobs i Billund Kommune at 5 mio. turister besøger Billund hvert år inden for få år at understøtte gode udviklingsmuligheder for turisme- og erhvervsudviklingen generelt, herunder at arbejde aktivt for god infrastruktur og øvrige rammebetingelser at understøtte udviklingen af Legoland Billund Ressort, som vigtigste fyrtårn for familieturismen i Destination Billund at sikre et godt samspil mellem borgerne i Billund Kommune og de mange besøgende at sikre mange gode oplevelser for besøgende hele året, så de kommer igen og for lokalbefolkningen. Kommunens erhvervsstruktur er karakteriseret ved, at mange brancher er repræsenteret. Hovedvægten af virksomheder udgøres af industri, bygge- og anlæg, fødevarer, transport og turisme. Antallet af arbejdspladser har holdt sig stabilt, og det på trods af, at kommunen i 2007 mistede ca arbejdspladser og på trods af finanskrisen. Af de arbejdspladser i 2012, er ca private. Der er 129 arbejdspladser pr. 100 indbyggere i alderen år mod 89 i Region Syddanmark og 92 i hele landet. År Antal arbejdspladser (Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik). Erhvervsfrekvensen er den højeste i Region Syddanmark med 79 % af de årige i beskæftigelse (Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, og tallene er fra 2012). Ledigheden er lav og ligger på ca. 3 %. Det generelle uddannelsesniveau (2012) er fortsat ikke så højt. 47 % af de årige har en erhvervsfaglig uddannelse, mens knap 21 % har en videregående uddannelse (kort, mellemlang og lang). Kommunens andel med erhvervsmæssig kompetencegivende uddannelse er på 67,7 % og er den næstlaveste i Region Syddanmark (Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik). 2-3 mio. turister besøger hvert år Billund, og dermed er kommunen det sted i landet uden for Københavnsområdet, som tiltrækker flest turister. Til sammenligning havde København i 2010 ca. 19,6 mio. endags- og overnattende turister (Kilde: VisitDenmark og KL). Der er udlagt erhvervsarealer i samtlige byer, og for kommunen som helhed giver den gældende kommuneplan Potentiale Det vægtigste udviklingspotentiale er i Billund, hvor 5-10 mio. turister om året vil brande kommunen som en førende destination for familieturisme i Nordeuropa. Nye turismefaciliteter og virksomheder placerer sig i Billund og er med til sammen med Børnenes Hovedstad, Lego, Legoland, Lego House, Lalandia og Billund Lufthavn at tegne udviklingen og skabe synergi til by- og landdistrikterne i hele kommunen. Der er potentiale i at koble erhvervsturismen i form af konferencer og seminarer sammen med den almindelige turisme, hvor medfølgende ægtefæller og børn tager med. Turismesynergien skal brede sig fra Billund ud til de øvrige byer og landdistrikter i form af den lille turisme såsom overnatning i form af Bed & Breakfast, cykel- og vandreture og meget, meget mere. mulighed for at tage ca. 543 ha i brug til erhvervsformål, inkl. turismeområder i Billund (opmålt i foråret 2013). På den baggrund vurderes det, at der er tilstrækkeligt med rummelighed, og at det derfor ikke er nødvendigt at udlægge nye arealer ved revisionen af kommuneplanen. 10

11 Uddannelse, udvikling og læring Strategiske mål De strategiske mål er: at øge uddannelsesniveauet generelt i Billund Kommune at skabe unikke dagtilbud og folkeskoler at skabe et godt grundlag for udvikling af et spændende studiemiljø i Grindsted omkring ungdomsuddannelserne at 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse at mindst 50 % gennemfører en gymnasial uddannelse at flere unge fra Billund Kommune gennemfører en mellemlang og lang videreuddannelse end i Region Syddanmark at gøre leg, læring og kreativitet til grundvilkår for udviklingen i Billund Kommune. Leg, læring og kreativitet er et nøgleord for udviklingen i Billund Kommune. Det afspejler sig i selve læringsmiljøet, men også i det fysiske udtryk i den igangværende indretning af daginstitutioner, skoler, boligområder, bymidter med mere. Frafaldet på de gymnasiale uddannelser er i Billund Kommune på 12 %, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Frafaldet på de erhvervsfaglige uddannelser er i kommunen på 34 % og ligger under både lands- og regiongennemsnittet, som er på 40 %. (Kilde: Region Syddanmark og Undervisningsministeriet) Campus Grindsted er et samarbejde mellem Billund Kommune og ungdomsuddannelserne, hvor der arbejdes på at samle så mange af funktionerne som muligt på Tinghusgade og på den måde skabe et fælles og attraktivt studiemiljø, som er med til at give liv i bybilledet. Mange unge flytter i års alderen fra kommunen for at få sig en uddannelse. På landsplan er det sjældent, at de flytter tilbage til oprindelseskommunen med mindre, at den sociale tilknytning til hjemegnen er meget stor. Potentiale Læringsmiljøet skal bredes ud og foregår ikke kun indendørs, men i lige så høj grad udendørs, og det foregår ikke kun i daginstitutioner og skoler, men også i bymiljøet, i boligområderne, i parker, på legepladserne og på stierne med videre. De udendørs læringsmiljøer i form af offentlige legepladser og legemiljøer ved skoler og institutioner skal tænkes sammen. Campus Grindsted danner grundlaget for, at de unge vælger Grindsted som uddannelsessted, og at flere unge end i dag gennemfører en uddannelse. Der lægges op til, at leg, læring og kreativitet føres videre i voksenlivet, bl.a. til gavn for fremtidens innovatører og iværksættere. (Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik) Uddannelsesniveau 2012 Mellemlang videreuddannelse Lang videreuddannelse Billund Kommune 11,7 % 3,7 % Region Syddanmark 16,5 % 6,9 % 11

12 Mobilitet 12 Strategiske mål De strategiske mål er: at udbygge og udvikle infrastrukturen i Billund Kommune, så den understøtter væksten i kommunen at sikre etablering af Hærvejsmotorvejen at understøtte Billund Airports fremtidige udvikling. Mobilitet er vigtig i og for Billund Kommune. For borgerne handler mobilitet om muligheden for at bevæge sig let rundt mellem arbejde, familie- og fritidsliv - enten til fods, på cykel eller have muligheden for at vælge mellem bil og bus. De trafikale forbindelser skal ikke kun fungere internt i byerne, men også mellem byerne og sikre forbindelse til landdistrikterne. For virksomhederne handler mobilitet om muligheden for at transportere varer og tiltrække arbejdskraft, så begge kan komme både til og fra hurtigt, billigt og effektivt. For turisterne handler mobilitet om muligheden for at komme hurtigt og nemt frem til Billund Lufthavn, Lego House, Legoland, Lalandia og Børnenes Hovedstad. Men det handler også om muligheden for at komme ud på opdagelse i kommunen og videre ud til andre turistattraktioner som f.eks. Givskud Zoo, Kongernes Jelling, Trapholt og kystområderne på både øst- og vestkysten. I 2012 pendlede knap personer ind i Billund Kommune for at arbejde, og hovedparten kom fra Vejle, Varde, Vejen, Kolding og Esbjerg. Ca af kommunens borgere pendlede den anden vej og de fleste til Vejle, Varde, Esbjerg, Ikast-Brande og Kolding. Siden 1994 er indpendlingen steget med 46 % og udpendlingen med 77 %. (Kilde: Region Syddanmark, CTR (SAM-K) og Danmarks Statistik). Region Syddanmark har undersøgt, hvor langt man i 2013 kan nå i bil fra Grindsted og Billund på henholdsvis en halv og en hel time og også hvor langt man kan nå med bus fra de 2 byer på en halv, en hel og halvanden time. Der er absolut ingen tvivl om, at bilen giver den største aktionsradius (Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk). Kommunen har siden kommunesammenlægningen arbejdet med mobilitet og trafikale forhold i øvrigt og arbejder fortsat på at forbedre de trafikale strukturer både i form af planlægning på lang sigt, men også med forbedring af konkrete forhold. I forhold til den internationale mobilitet er Billund Lufthavn med sine mange destinationer og charterturismen et stort aktiv for kommunen og med et stort opland såsom Jylland, Fyn og Nordtyskland. Lufthavnen har udviklet sine aktiviteter og passagertal siden starten for 50 år siden, og havde i 2013 over 2,8 mio. passagerer om året. Potentiale Etablering af Hærvejsmotorvejen og jernbaneforbindelse til Billund vil begge understøtte det vækstpotentiale, der allerede er i Billund såsom lufthavnen, turismen og Børnenes Hovedstad. Jernbaneforbindelsen vil med station 2 steder ved lufthavnen og bymidten/turismeområderne optimere kollektive transportadgang til hele turismedestinationen. En fremtidssikret vejstruktur i og omkring Billund skal gøre det muligt, at udvikle byen med bymidten og turismeområderne, så disse fungerer optimalt - dels internt og dels i forhold til turismeområderne i Vejle Kommune og forbindelserne til det overordnede vejnet, som forbinder Billund med omverdenen. Landdistrikterne skal sikres en høj grad af mobilitet, hvor bilen ikke står alene som transportmiddel, men suppleres med mulighed for at cykle, tage kollektiv transport og eventuelt udvikle lokale samkørselsordninger og lignende.

13 Planlægning i Billund Kommune siden Planstrategi 2011 Kommunale planer Natura 2000-handleplaner : Hedeområder ved St. Råbjerg Randbøl hede og klitter i Frederikshåb plantage Administrationsgrundlag for udvikling af turismeområder i Billund (2012) Spildevandsplan (2012) Erhvervsstrategi (2013) Indsatsprogram for bæredygtighed i Billund Kommune (2013) Parkeringsvedtægt (2013) Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede (2013) Kulturarvskatalog (2014): Sdr. Omme Hejnsvig Trafikplan for Billund Kommune (2013) Oversigt over kommuneplantillæg Nr. Anvendelse Område 1 Udvidelse af bymidtefagrænsningen (bortfaldet) 2 Solcelleanlæg, Ribersvej (forslag) 3 Centerformål, Systemvej 4 Outletcenter 5 Boligformål 6 Campus Grindsted 7 Lego House 8 Outletcenter, VVM 9 Flisfyret varmeværk 10 Særligt værdifulde landbrugsområder (forslag) 11 Klimatilpasningsplan Grindsted Det åbne land Billund Billund Sdr. Omme Grindsted Billund Billund Grindsted Det åbne land Hele kommunen Kommuneplanlægning Kommuneplan Tillæg til Kommuneplan

14 Oversigt over udarbejdede lokalplaner i perioden Lokalplan Anvendelse og sted Grindsted 259 Daginstitutionen Langelandsvej 265 Undervisningsfaciliteter, Tinghusgade 266 Flisfyret fjernvarmeværk, Tingvejen Tillæg nr. 1 til Boligformål, Sydtoften byplanvedtægt nr Centerformål, Vejlevej 261 Boligformål, Lillevang 262 Lego House 263 BillundSkolen 267 Outletcenter, VVM Billund 269 Centerformål, Hovedgaden 272 Centerformål, midlertidig parkeringsplads 273 Boligformål, Ankelbovej 275 (forslag) Boligformål, Ankelbovej Lokalplan 218 (forslag) Anvendelse og sted Sdr. Omme Boligformål, Stadion Allé 258 Sdr. Omme Skole 266 Flisfyret fjernvarmeværk, Tingvejen Vorbasse 254 Boligformål, Museumsparken 264 Boligformål, Dalagervej Hejnsvig 260 Hejnsvig Skole Det åbne land 246 Vindmøller, Urup Hede 252 (bortfaldet) Vindmøller, Sdr. Omme Fængsel 257 Filskov varmeværk 274 (forslag) Solcelleanlæg, Ribersvej 14

15 Revision af Kommuneplan Revisionsbeslutning for Billund Kommune Der vil ske en delvis revision af den gældende Kommuneplan , lokal del for Billund Kommune. Den gældende kommuneplan indeholder fortsat nok rummelighed til nye boliger og nye virksomheder. Derfor vil vi ved revisionen ikke udlægge nye arealer til byudvikling. Der kan dog være behov for at justere eller rokere på allerede udlagte arealer til byudvikling. Revisionen vil omfatte de krav, som staten melder ud i oversigten over de statslige interesser i kommuneplanlægningen Emner for en delvis revision af den gældende Kommuneplan , lokal del for Billund Kommune: Opdatering generelt i forhold til egne og andre myndigheders planlægning samt ny lovgivning i den forløbne planperiode, herunder de kort som blev overført fra Ribe Amt. Ajourføring af og eventuelt nye lokale retningslinjer. Tydeliggøre sammenhængen mellem retningslinjerne og rammebestemmelserne. Vurdering og revision af rammebestemmelserne med henblik på at modernisere/fremtidsrette og kvalitetssikre bestemmelserne og evt. selve områdeudpegningen. Tydeliggøre de grønne strukturer i de enkelte byer og i kommunen som helhed. Indarbejdelse af resultatet af visionsarbejdet for Billund. Vurdering og revision af temaet vedrørende kulturmiljø. Vurdering af de trafikale forhold, især omkring Billund. Indarbejdelse af landdistriktspolitikken. 15

16 16

17 Metropol på vej Trekantområdets Planstrategi

18 Trekantområdet er en metropol på vej. Du kan kende os på virkelysten og på, at her er kort fra tanke til handling. I flere hundrede år har vi været landets trafikale knudepunkt og produktionscentrum. Det agter vi også at være i fremtiden med adgang til en halv million arbejdspladser og en infrastruktur, hvor mennesker og varer mødes fra alle fire verdenshjørner. Trekantområdet er Danmarks industriregion, nu og i fremtiden. Vi går forrest, når den 3. industrielle revolution for alvor skal styrkes i Danmark: Først kom fabrikkerne og røgen fra de store fabriksskorstene. Så kom automatiseringen. Og nu står vi overfor den bæredygtige og designbaserede produktion. Hos os er produktion ikke blot et spørgsmål om fysisk transformation af materialer. Produktion er vækst og udvikling, og værdikæden starter hos os med viden og design. Trekantområdet forbinder dig med alting. Vores centrale beliggenhed har altid gjort os til knudepunktet i Danmarks infrastruktur. I dag er Trekantområdets byer knyttet sammen i et netværk, en moderne metropol. To timer til Hamborg, to timer til København. Job, natur og oplevelser lige uden for døren. Et knudepunkt, hvor vi i fremtiden rummer et moderne og fuldt udbygget kollektivt transportsystem, internationale flyforbindelser, effektive motorveje og moderne trafikterminaler, hvor nærbane, bus, bil og nationale og internationale togforbindelser mødes. Trekantområdet står aldrig stille. Vi har altid troet på, at vækst og udvikling skabes bedst af mennesker, der tager ansvar for tingene og hinanden. Derfor er der også i dag kort fra tanke til handling. Vi prioriterer innovationen og ideerne i både erhvervsliv, kultur og politik. Og vi udvikler hele tiden vores virksomheder, infrastruktur og kulturliv med ambitionen om ikke blot at følge med tiden; vi skaber den selv. 18

19 Forord Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Efter en årrække med lavkonjunktur vil Trekantområdet lede det spirende økonomiske opsving ved at udnytte de unikke muligheder vores historie, beliggenhed og styrkepositioner giver os. Derfor præsenterer denne planstrategi en række indsatser, der sammen med de øvrige fælles tiltag i området, skal være med til at skabe robust og langvarig vækst i Trekantområdet. Planstrategien bygger videre på den fælles vækststrategi, der blev vedtaget i 2013, og den efterfølgende strategiske handlingsplan. Det er nu fjerde gang, der laves en fælles planstrategi for Trekantområdet. Det understreger det stærke commitment, der er til fællesskabet samt den vedvarende politiske vilje til at handle samlet. Vi vil sammen skabe ny vækst og udvikling i Trekantområdet i tæt samarbejde mellem kommunerne og sammen med erhvervslivet, uddannelsesverdenen, organisationerne og borgerne. Det er besluttet at foretage en delvis revision af den gældende kommuneplan for Trekantområdet ud fra de temaer, der fremgår af denne planstrategi under overskrifterne Danmarks produktionscentrum, Danmarks entreprenante centrum og Kulturmetropolen. Disse er suppleret til sidst i planstrategien med mere specifikke emner. Ib Kristensen Borgmester, Billund Jacob Bjerregaard Borgmester, Fredericia Jørn Pedersen Borgmester, Kolding Steen Dahlstrøm Borgmester, Middelfart Egon Fræhr Borgmester, Vejen Arne Sigtenbjerggaard Borgmester, Vejle 19

20 Et tæt samarbejde... Trekantområdet er bygget på et stærkt fundament: En central beliggenhed, der gør os til et vigtigt trafikalt knudepunkt, en stærk tradition for politisk samarbejde samt stor vilje til vækst og erhvervsudvikling. Trekantområdet har en stærk industriel tradition og flere industriarbejdspladser end København, Århus og Odense tilsammen. Samtidig er iværksætterkulturen i området en af landets stærkeste, og der er skabt spændende design- og innovationsmiljøer. Alt sammen faktorer, der har været med til at give Trekantområdet et stærkt brand som et af landets vigtigste vækstcentre. Helt berettiget. Vi har i perioder haft de højeste vækstrater i landet og har altid været blandt de tre stærkeste centre. Men at vi klarer os godt, må ikke blive en sovepude. Trods det stærke fundament står Trekantområdets seks kommuner overfor en række fælles udfordringer, vi bliver nødt til at handle på, hvis vi også fremover skal kunne leve op til titlen som det vigtigste vækstcenter vest for Storebælt. Siden den globale lavkonjunktur satte ind i 2008 har Trekantområdet oplevet markant lavere vækstrater end vi har været vant til. Det samme har mange andre byer. Men vi har tabt terræn til Århus og København i kampen om tilflyttere, kvalificeret arbejdskraft og velstand. Hvor vores stærke produktionserhverv og dygtige faglærte arbejdskraft tidligere var nok til at sikre investeringer og job, må vi nu til at tænke anderledes. For selv om produktionserhvervene også i fremtiden er vigtige aktiver, vil de nye vækstdrivere iværksætteri, innovation, internationalisering og adgang til kvalificeret arbejdskraft være af stor betydning for et områdes vækst og udvikling. Vi skal ikke alene tiltrække og fastholde højtuddannede borgere. Vi skal også løfte det generelle uddannelsesniveau ved at opkvalificere vores lavest uddannede borgere. Vi skal udnytte vores centrale beliggenhed med gode forbindelser til hele verden til at øge vores internationale samspil og samarbejder. Vores erhvervsliv skal derfor i endnu højere grad omstille sig til de nye globale konkurrencevilkår. Og vi skal fremme samarbejdet mellem virksomheder, kommunen og det omkringliggende samfund. Samarbejde skaber endnu bedre betingelser for innovation og entreprenørskab, der er vigtige faktorer til at sikre højere produktivitet, værdiskabelse og omstillingsparathed. I Trekantområdet har vi en lang tradition for at tænke anderledes og for at omsætte tanker til handling. Egenskaber, vi får brug for i konkurrencen om at udnytte områdets styrker og skabe fremtidig vækst. Men vi får også brug for et endnu stærkere sammenhold og et øget samarbejde. Aktuel dansk og international forskning peger samstemmende på, at fremtidens vækst i endnu højere grad vil blive koncentreret i storbyer og i byregioner. Det er derfor afgørende for de fremtidige vækstmuligheder, at Trekantområdet i højere grad fungerer som en sammenhængende byregion. Forskningen konkluderer også, at byer og byregioner kan differentiere sig og styrke konkurrenceevnen i forhold til andre byer/byregioner gennem stærk politisk ledelse, en samlet strategisk retning og forpligtende samarbejder samt gennem større, langsigtede og vedvarende satsninger indenfor primært erhvervsudvikling, uddannelse og byudvikling. I Trekantområdet står vi derfor sammen om at skabe en fælles fremtid bygget på visionen om at skabe fremtidens metropol - en mangfoldig metropol, hvor både mennesker og virksomheder vokser. Vores metropol er ikke en traditionel storby, men en åben grøn storby bestående af seks bycentre. En metropol, der er grundlagt på tre strategiske fortællinger - at vi i Trekantområdet er Danmarks produktionscentrum, Danmarks entreprenante centrum og samtidig er en Kulturmetropol i sin vorden. 20

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der er specifik for den enkelte

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Brandingstrategi for Trekantområdet

Brandingstrategi for Trekantområdet Brandingstrategi for Trekantområdet Kolding den 4. november 2014 Formål Formålet med brandingstrategien er at medvirke til, at Trekantområdet bliver synliggjort og kommunikeret som et attraktivt erhvervs-

Læs mere

Planstrategi 2015. Trekantområdet. Indsend dine kommentarer til din egen kommune inden 6. maj 2015

Planstrategi 2015. Trekantområdet. Indsend dine kommentarer til din egen kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Trekantområdet Indsend dine kommentarer til din egen kommune inden 6. maj 2015 Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet,

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejen Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejen Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejen Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Hvad er en planstrategi Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet,

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet Byrådet i Vejle Kommune har på sit møde den 19. august 2015 behandlet de bemærkninger, der kom i forbindelse med offentliggørelsen af Planstrategi

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Direktør Morten Rettig

Direktør Morten Rettig Direktør Morten Rettig Haugesund, 25. oktober 2017 Trekantområdet kort Området 420.000 indbyggere 3 større byområder Kolding 60.300 Vejle 55.876 Fredericia-Middelfart 55.663 BNP/indb.: 354.000 DKK Ledighed:

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 Bosætning i Odense Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 En kort karakteristik i tal og grafer Indbyggertal 3. kvartal 2010: 190.147

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Planstrategi 2015 Fredericia Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015 Fredericia Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Fredericia Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

DIN FREMTID ER VORES FREMTID. Uddannelsespolitik for Odense

DIN FREMTID ER VORES FREMTID. Uddannelsespolitik for Odense DIN FREMTID ER VORES FREMTID Uddannelsespolitik for Odense INDHOLD Forord... 3 Vision og mål... 4 Mål: Uddannelse til livet... 6 Mål: Uddannelse til job... 8 Mål: Uddannelse til muligheder...12 Mål: Uddannelse

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere