INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISK SUPPORT(FAQ) FEJLMEDDELELSER & MULIG LØSNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISK SUPPORT(FAQ) -------------------------------------- 13-14 FEJLMEDDELELSER & MULIG LØSNING ---------------- 15"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DIN SIKKERHED SIKKERHEDSFORSKRIFTER SÆRLIGE BEMÆRKNINGER OM LCD SKÆRME INDEN DU BRUGER SKÆRMEN PRODUKTDATA ÆSKENS INDHOLD BETJENINGSKNAPPER OG FORBINDELSER JUSTERING AF SYNSVINKELEN BRUGSVEJLEDNING GENERELLE INSTRUKTIONER HVORDAN MAN JUSTERER EN INDSTILLING JUSTERING AF BILLEDET PLUG AND PLAY TEKNISK SUPPORT(FAQ) FEJLMEDDELELSER & MULIG LØSNING APPENDIX SPECIFIKATIONER FORUDINSTALLEREDE DISPLAYINDSTILLINGER FORBINDELSESPIN LAYOUT For more information and help in recycling, please visit the following websites: Worldwide:

2 Inden brug af skærmen, bedes du læse denne manual grundigt igennem. Denne manual skal gemmes for fremtidig reference. FCC Klasse B-certificeret ADVARSEL: (FOR FCC CERTIFICEREDE MODELLER) BEMÆRK: Dette apparatur er blevet testet og imødekommer kravene for en Klasse B digital enhed, i henhold til Del 15 af FCC Reglerne. Disse krav er opstillede, for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig forstyrrelse i et beboelsesområde. Dette apparatur genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvens energi, og dersom det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instrukserne, kan det forårsage skadelig forstyrrelse for radiokommunikation. Der findes dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå forstyrrelse i en specifik installation. Dersom dette apparatur forårsager skadelig forstyrrelse for radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan stadfæstes ved at slukke og tænde for apparaturet, er brugeren opfordret til at forsøge at korrigere forstyrrelsen, ved at foretage et eller flere af følgende handlinger: 1. Lokalisér eller flyt den modtagende antenne. 2. Forstør afstanden mellem apparaturet og modtageren. 3. Slut apparaturet til en kontakt på et kredsløb, som er forskellig fra det som modtageren er tilsluttet. 4. Rådfør dig med dealeren eller en erfaren radio/tv-teknikker angående hjælp. NOTATER: 1. Forandringerne eller justeringerne, der ikke er udtrykkeligt godkendte af den gruppe, som er ansvarlige for udførelsen deraf, kan annulere brugerens autoritet til at betjene apparaturet. 2. Beskyttede interfaceledninger og AC strømledninger, dersom det forefindes, skal bruges for at kunne overholde standarderne. 3. Fabrikanten er ikke ansvarlig for nogen radio- eller TV-forstyrrelse, der er resultatet af uautoriserede modifikationer på dette apparatur. Det er brugerens ansvar at korrigere sådanne forstyrrelser. ADVARSEL: For at forhindre ildebrand eller elektrisk chok, udsæt da ikke skærmen for regn eller fugt. Farligt store mængder af høj spænding findes indeni skærmen. Åbn ikke kabinettet. Må udelukkende repareres af kvalificerede fagmænd. 1

3 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Brug ikke skærmen i nærheden af vand, e.g. tæt på et badekar, håndvask, køkkenvask, vaskekar, svømmepøl eller i en våd kælder. Placer ikke skærmen på en ustabil vogn, stativ eller bord. Dersom skærmen bliver tabt, kan den forårsage personskade samt forårsage seriøse skader på apparaturet. Brug udelukkende en vogn eller holder, der er anbefalet af leverandøren eller som er solgt sammen med skærmen. Dersom du monterer skærmen på en væg eller hylde, brug da et monteringssæt, der er godkendt af leverandøren og følg instrukserne i sættet. Slots og åbninger bagpå og i bunden af kabinettet er til ventilation. For at sikre sig pålidelig funktionsdygtighed for skærmen og for at beskytte den fra overophedning, skal du sikre dig at disse åbninger ikke er blokerede eller tildækkede. Placér ikke skærmen på en seng, sofa, gulvtæppe eller lignende overflade. Placér ikke skærmen tæt på eller over en radiator eller varmerist. Placér ikke skærmen i en boghylde eller i et kabinet, med mindre der findes passende ventilation. Skærmen må udelukkende betjenes med den type spændingsangivelse, der er indikeret på etiketten. Hvis du ikke er sikker på hvilken slags spænding, der leveres til dit hjem, rådfør dig da med din dealer eller lokale strømforsyning. Skærmen må udelukkende bruges med den type strømstyrke, som der er indikeret på etiketten. Dersom du ikke er sikker på hvilken slags spænding, der leveres til dit hjem, rådfør dig da med din dealer eller lokale strømforsyning. Skærmen er udstyret med et triple jordforbundet stik, et stik med et tredje (jordforbundet) ben. Dette stik vil kun passe i en jordforbundet stikkontakt som en sikkerhedsforanstaltning. Dersom din stikkontakt ikke passer til det trebenede stik, da få en elektriker til at installere den korrekte stikkontakt, eller brug en adapter til at forbinde enheden på sikker vis. Afvis ikke sikkerheden af det jordforbundne stik. Fjern stikket fra stikkontakten under tordenvejr, eller når apparaturet ikke vil blive brugt i længere tid. Dette vil beskytte skærmen mod ødelæggelse p.g.a. strømbølger. Overbelast ikke strømforsyningen og forlængerstik. Overbelastning kan resultere i ildebrand eller elektrisk chok. Skub aldrig nogen objekter ind i slottet på skærmkabinettet. Dette kan kortslutte dele og forårsage ildebrand eller elektrisk chok. Spild aldrig væske på skærmen. Forsøg ikke at reparere skærmen selv, at åbne eller fjerne låget kan udsætte dig for farlig elektrisk spænding og andre farer. Overlad venligst al reparation til kvalificerede fagmænd. For at sikre tilfredsstillende brug, brug da udelukkende skærmen sammen med UL godkendte computere, som har passende konfigureret modtagelse på mellem V AC, Min. 5A. Stikkontakten skal befinde sig i nærheden af apparaturet og skal være nemt tilgængelig. 2

4 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER OM LCD SKÆRME De følgende symptomer er normale med LCD skærme og indikerer ikke problemer og defekter. BEMÆRKNINGER P.g.a. arten af det fluorescerende lys, kan skærmen nogle gange blinke i starten under brug. Sluk for tænd-/slukknappen og tænd den så igen, sådan at skærmens blinken vil forsvinde. Det kan ske, at du oplever uregelmæssig billedklarhed på skærmen, hvilket er afhængigt af skrivebordstapetet, som du bruger. LCD skærmen har 99.99% effektive pixels eller mere. Den kan indeholde urgelmæssigheder på 0.01% eller mindre, såsom en manglende pixel eller en pixel der lyser op hele tiden. P.g.a. arten af LCD skærmen, kan det forekomme, at der forbliver et efterbillede af den foregående skærm, når det samme billede har været vist i lang tid. Skærmen vil langsomt genoprette sig efter dette. INDEN DU BRUGER SKÆRMEN PRODUKTDATA 26 (64.87cm) TFT Farve LCD Skærm Tydeligt, Klart Display til Windows Anbefalet Opløsning: 1920 X EPA ENERGY STAR Ergonomisk Design Pladsbesparende, Kompakt Case Design GENNEMGANG AF ÆSKENS INDHOLD Produktpakken skal indeholde følgende dele: 1. LCD Skærm 2. Brugermanual 3. Strømledning 4. D-Sub Kabel 5. DVI-kabel (kun dobbelindgang-model) 6. Hurtig-installations-vejledning 3

5 STRØMLEDNING Strømkilde: 1. Kontroller, at strømledningen passer til den lokale strømforsyning. 2. Denne LCD skærm har en ekstern universal strømforsyning, som tillader brug i områder med enten 100/120V AC eller AC 220/240V AC strøm (ingen brugertilpasning behøves). 3. Forbind el-ledningen til LCD-skærmens el-indgang. Afhængigt af, hvilken ledning, der leveres med skærmen, skal el-ledningen enten forbindes til en stikkontakt eller til PC'erens el-udgang. 4

6 KABELFORBINDELSER Sluk for computeren, inden du udfører nedenstående procedure. 1. Stik skærmens el-ledning ind i en stikkontakt i nærheden. Forbind ledningens anden ende til PC-porten. 2. Forbind den ene ende af 15-stikbens VGA-kablet til bagsiden af skærmen og den anden ende til computerens D-Sub-port. 3. (Kun dobbeltindgang-model) Forbind den ene ende af 24-stikbens DVIkablet til stikket bag på skærmen og den anden ende til computerens DVI-port. 4. Tænd for skærm og computer. Figur 1 Tilslutning af Kabler 1. AC Strømledning 3. DVI-kabel 2. Signal Kabel 5

7 JUSTERING AF SYNSVINKLEN For optimalt syn anbefales det, først at kigge på hele skærmens overflade og derefter at justere skærmens vinkel efter dit ønske. Hold standeren sådan at du ikke vælter skærmen, når du justerer skærmens vinkel. Du kan justere skærmens vinkel fra -5 til 15. Figur 2 BEMÆRKNINGER Rør ikke ved LCD skærmen, når du ændrer vinklen. Dette kan forårsage skade eller ødelægge LCD skærmen. Det kræver fuld opmærksomhed, ikke at få klemt dine fingre eller hænder, når du ændrer vinklen. 6

8 BRUGSVEJLEDNING GENERELLE INSTRUKTIONER Tryk på tænd-/slukknappen for at tænde eller slukke for skærmen. De andre betjeningsknapper befinder sig på frontpanelet (Se Figur 3). Ved at ændre disse indstillinger, kan billedet justeres efter dine personlige indstillinger. Strømledningen skal tilsluttes. Tilslut videoledningen fra skærmen til videokortet. Tryk på tænd-/slukknappen for at tænde for skærmpositionen. Knappen vil lyse op. Figur 3 Intern betjeningsknap EKSTERNE BETJENINGSKNAPPER 1. Auto Indstillingsknap/Exit 2. < 3. > 4. MENU/INDLÆS 5. strømindikator 6. Strømkontakt 7

9 FRONTPANEL BETJENINGSKNAPPER Tænd-/slukknap: Tryk på knappen for at tænde og slukke for skærmen og for at se dennes status. Tænd-/slukknap indikator: Grøn Tændt Orange Slukket MENU / ENTER : Aktiver OSD-menu, når OSD er "OFF", eller aktiver/deaktiver indstillingsfunktionen, når OSD er "ON", eller luk OSD-menu, når i volumenindstilling-osd-status. (Med OSD ("On Screen Display") får brugeren en menu på skærmen, hvor han bla.a. kan konfigurere sit system). <: Justér funktion. >: Justér funktion. Auto Justérknap / Exit: 1. Når OSD menuen står på status aktiv, vil denne knap fungere som EXIT-KNAP (EXIT OSD menu). 2. Når OSD menuen står på status slukket, tryk da på denne knap i 2 sekunder, for at aktivere Auto Justérfunktionen. Auto Justérfunktionen bliver brugt til at justere HPos, VPos, Ur samt Fokus. BEMÆRKNINGER Installér ikke skærmen nær varmekilder såsom radiatorer eller luftrør, eller et sted der er udsat for direkt sollys, eller meget støv eller mekanisk vibrering eller chok. Gem den originale fragtæske samt pakkemateriale, da de vil være praktiske at have, hvis du nogensinde skulle behøve at transportere din skærm. For maksimal beskyttelse skal du pakke din skærm ned, som den oprindeligt var pakket ned på fabrikken. For at holde din LCD skærm ren, tør den da regelmæssigt med en ren og blød klud. Skærmen kan blive ødelagt af væskestænk. For at lade skærmen se ny ud, tør den da jævnligt af med en blød klud. Hårdnakkede pletter kan fjernes med en klud, som er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig stærk rengøringsmiddel såsom sprit, rensebenzin eller skuremiddel, da disse vil ødelægge kabinettet. Som en sikkerhedsforanstaltning skal skærmens stik altid være ude af stikkontakten, inden skærmen rengøres. 8

10 HVORDAN MAN JUSTERER EN INDSTILLING 1. Tryk på MENU-knappen for at aktivere OSD-vinduet. 2. Tryk på < eller > for at vælge den ønskede funktion. 3. Tryk på MENU-knappen for at vælge funktionen, du vil indstille. 4. Tryk på < eller > for at ændre den nuværende funktions indstilling. 5. For at lukke eller gemme, skal du vælge Luk-funktionen. Gentag trinene 2-4 for at indstille en anden funktion. I. Kun analog-model II. Dobbeltindgang-model, analog signal- indgang 9

11 III. Dobbeltindgang-model, digital signal-indgang ADJUSTING THE PICTURE The descriptions for function control LEDS Under- Under- Hovedmenu ikon menu menu ikon indstilling Beskrivelse Kontrast Kontrast fra Digital-register. Klarhed DCR Fokus Ur Baggrundslys justering. Valg tand eller sluk for DCR-funktion Justér billedet for at reducere uregelmæssigheder i horisontallinien. Justér billedeur for at reducere uregelmæssigheder i vertikallinien. H. Position Justér den horisontale position af billedet. V. Position Justér den vertikale position af billedet. Husk Varme Farver Temperatur fra N/A Varm EEPROM. N/A Kold Husk Kolde Farver Temperatur fra EEPROM. Bruger / Rød Bruger / Grøn Indstiller rød, grøn og blå lysstyrke. Bruger / Blå N/A Sprog Vælg det sprog, du ønsker. 10

12 H. Position Justér den horisontale position af OSD. V. Position Justér den vertikale position af OSD. OSD Timeout Justér OSD timeout. (kun analogindgang-model) N/A Autokonfig. Auto Justér H/V Position, Fokus samt Ur på billede. N/A Analog Vælg indgangssignal fra analog (D-Sub) (kun dobbeltindgangmodel) N/A Digital Vælg indgangssignal fra digital (DVI) N/A N/A N/A Information Nulstil Exit Vis opløsningen, H/V frekvensen og inputport af nuværende input timing. Sletter auto-konfigurationens tidligere status Gemmer brugerindstilling, og OSD forsvinder. 11

13 PLUG AND PLAY Plug & Play DDC 2B Egenskab Denne skærm er udstyret med VESA DDC 2B kapaciteter i overensstemmelse med VESA DDC STANDARDEN. Dette tillader skærmen at informere hostsystemet omkring sin identitet og, afhængigt af graden af DDC der bliver brugt, kommunikere yderligere information omkring dets displaykapaciteter. DDC 2B er en biretningsdatakanal baseret på I²C protokollen. Hosten kan spørge om EDID information over DDC 2B kanalen. DENNE SKÆRM VIL FREMSTÅ SOM OM DEN IKKE VIRKER, DERSOM DER IKKE ER ET VIDEOINPUT SIGNAL. FOR AT DENNE SKÆRM SKAL KUNNE VIRKE OPTIMALT, SKAL DER VÆRE ET VIDEOINPUT SIGNAL. Denne skærm imødekommer de Grønne skærmstandarder, som de er fastsat af Video Electronics Standards Association (VESA) og/eller United States Environmental Protection Agency (EPA) samt The Swedish Confederation Employees (NUTEK). Denne egenskab er designet til at beskytte elektrisk energi, ved at reducere strømforbruget, når der ikke er noget videoinput signal til stede. Når der ikke er noget videoinput signal vil denne skærm, efter en timeout periode, automatisk skifte over til en slukket tilstand. Dette reducerer skærmens interne strømforbrug. Efter at videoinput signalet er genoprettet, er den fulde styrke genoprettet og displayet er automatisk fornyet. Udseendet minder om en "Screen Saver", bortset fra at displayet er fuldstændigt slukket. Displayet kan genoprettes ved at trykke på en knap på tastaturet, eller ved at klikke med musen. 12

14 TEKNISK SUPPORT (FAQ) Problem & Spørgsmål LED er ikke tændt Mulig Løsning *Kontrollér, om tænd-/slukknappen står på tændpositionen *Strømledningen skal være forbundet Ingen Plug & Play *Kontrollér, om PC systemet er kompatibelt med Plug & Play *Kontrollér, om videokortet er kompatibelt med Plug & Play *Kontrollér, om D-15 stikkets pins for videostikket er bøjede Billedet er sløret *Justér på Kontrast- og Klarhedsknapperne. Billedet gynger, eller der ses et bølgemønster på skærmen LED er TÆNDT (orange), men der er ingen video eller intet billede. Der mangler én af standardfarverne (RØD, GRØN eller BLÅ) Skærmbilledet er ikke centreret eller er ikke i korrekt størrelse. Billedet har farvedefekter (hvid ser ikke hvid ud) Horisontale eller vertikale forstyrrelser på skærmen *Flyt elektroniske enheder, som kan forårsage elektrisk forstyrrelse. *Computerens tænd-/slukknap skal stå på tændt positionen. *Computerens Videokort skal være hélt på plads i det korrekte slot. *Vær sikker på, at skærmens videokabel er forbundet på korrekt vis til computeren. *Inspicér skærmens videokabel og vær sikker på, at ingen af dens pins er bøjede. *Kontrollér, at computeren virker, ved at trykke på CAPS LOCK på tastaturet, mens du kontrollérer CAPS LOCK LED lyset. LED lyset skal enten TÆNDE eller SLUKKE, efter at der bliver trykket på CAPS LOCK knappen. *Inspicér videokablet til skærmen og vær sikker på, at ingen af dets pins er bøjede. *Justér pixelfrekvensen (UR) og FOKUS eller tryk på hot-key (AUTO). *Justér RGB farve eller vælg farvetemperatur. *Brug Win 95/98 shut-down mode Indstil UR og FOKUS eller tryk på hot-key (AUTO-key). 13

15 UR (pixel frekvens) styrer antallet af pixels, der bliver scannet ved én horisontal omgang. Dersom frekvensen ikke er korrekt, viser skærmen vertikale striber og billedet har ikke korrekt bredde. FOKUS justerer fasen for pixelur signalet. Med en forkert fasejustering har billedet horisontale urelmæssigheder i lysbilledet. For FOKUS og UR justering, brug prik-mønster eller Win 95/98 shut-down mønster. 14

16 FEJLMEDDELELSE & MULIG LØSNING KABEL IKKE TILSLUTTET : 1. Kontrollér at signalledningen er tilsluttet korrekt, dersom forbindelsen er løs, stram da forbindelsens skruer. 2. Kontrollér signalledningens forbindelsesben for defekter. INPUT IKKE SUPPORTERET : Din computer er blevet sat på upassende displayindstilling. Sæt computeren på displayindstilling i overensstemmelse med følgende tabel. (Se side 18). 15

17 APPENDIX SPECIFIKATIONER Skærmtype TFT Farve LCD LCD Panel Størrelse 64.87cm(26") Pixel pitch 0.286mm( H )x 0.286mm( V ) Lysstyrke 500cd/m 2 (normal) Kontrastomrade 800:1 (DCR 1600:1) (Typisk) Synsvinkel 178 (H) 178 (V) Reaktionstid 5 min (Grå til Grå) Input Video R,G,B Analog Interface Digital (dobbeltindgang-model) H-Frekvens 30KHz 80KHz V-Frekvens 55-75Hz Display Farver 16.7M Colors Dot Ur 135MHz Maks. Opløsning 1920 x Plug & Play VESA DDC2B TM EPA ENERGY STAR ON Indstilling 65W OFFIndstilling 1W Inputforbindelse Input for Videosignal Maksimal Skærmstørrelse Nødvendig spænding Miljømæssige parametre Dimensioner Vægt (N. W.) D-Sub 15pin DVI-D 24-stikben ( DVI w/hdcp, dobbeltindgang-model) Analog:0.7Vp-p(standard), 75 OHM, Positiv Digitalt signal (dobbeltindgangmodel) Horizontal : 582mm Vertical : 376mm 100~264VAC,47~63Hz Temp. ved drift: 5 to 50 C Temp. Ved opbevaring: -20 to 65 C Luftfugtighed ved drift: 10% to 85% 618(W) 472(H) 219(D)mm 9.3kg Unit (net) 16

18 Eksterne Betjeningsknapper: Knap Funktioner Auto Justérknap < > Tænd-/slukknap MENU Kontrast Klarhed DCR Fokus Ur H. Position V. Position Valg af indgangssignal (kun dobbeltindgang-model) Sprog Auto-konfiguration (kun analogindgang-model) (Varm)Farve (Kold)Farve RGB Farvetemperatur Auto Centrering OSD Opsætning Information Nulstil Exit Strømforbrug ( Maksimum ) 125 wat CUL, FCC, VCCI, CCC, MPR II, CE, Overensstemmelsesstandarder TÜV/GS,TCO 99(Valgfri), ISO ,TCO'03(Valgfri) 17

19 Forudindstillede Displayindstillinger STANDARD VGA OPLØSNING HORISONTAL FREKVENS(kHz) VERTICAL FREKVENS(Hz) SVGA VESA XGA SXGA WXGA WSXGA UXGA WUXGA IBM MAC DOS DOS XGA VGA SVGA XGA

20 FORBINDELSESPIN LAYOUT Pinfarvedisplay for Signalkabel PIN NO. BESKRIVELSE PIN NO. BESKRIVELSE 1. Rød 9. +5V 2. Grøn 10. Logisk jordforbindelse 3. Blå 11. Skærm, jordforbindelse 4. Skærm, 12. DDC-serielle data jordforbindelse 5. DDC retur 13. H-Sync 6. R-Ground 14. V-Sync 7. G-Ground 15. DDC-Serial Ur 8. B-Ground (Dobbeltindgang-model) 7. DDC-data 15. GND (retur for +5V vsynk.lsynk) 8. Analog lodret synk. 24-stikbens farveskærms-strømkabel Stikben Betydning Stikb Betydning Stikb Betydning 1. TMDS-data2-9. TMDS-data1-17. TMDS-data0-2. TMDS-data TMDS-data TMDS-data0+ 3. TMDS-data 11. TMDS-data 19. TMDS-data 2/4 1/3 0/5 afskærmning afskærmning afskærmning 4. TMDS-data4-12. TMDS-data3-20. TMDS-data5-5. TMDS-data TMDS-data TMDS-data5+ 6. DDC-klokke V strøm 22. TMDS-klokkeafskærmning 23. TMDS-klokke+ 16. Hot Plug reg. 24. DDC TMDS klokke- 19

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISK SUPPORT(FAQ) -------------------------------------- 13-14 FEJLMEDDELELSER & MULIG LØSNING ---------------- 15

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISK SUPPORT(FAQ) -------------------------------------- 13-14 FEJLMEDDELELSER & MULIG LØSNING ---------------- 15 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DIN SIKKERHED ----------------------------------------------- 1 SIKKERHEDSFORSKRIFTER -------------------------------- 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER OM LCD SKÆRME ----- 3 INDEN DU BRUGER

Læs mere

Inden brug af skærmen, bedes du læse denne manual grundigt igennem. Denne manual skal gemmes for fremtidig reference.

Inden brug af skærmen, bedes du læse denne manual grundigt igennem. Denne manual skal gemmes for fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DIN SIKKERHED...2 SIKKERHEDSFORSKRIFTER...4 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER OM LCD SKÆRME...5 INDEN DU BRUGER SKÆRMEN...6 PRODUKTDATA...6 GENNEMGANG AF ÆSKENS INDHOLD...6 INSTALLATIONSVEJLEDNING...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

Læs denne vejledning grundigt før brug af skærmen. Denne vejledning bør gemmes til senere reference.

Læs denne vejledning grundigt før brug af skærmen. Denne vejledning bør gemmes til senere reference. 28 HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Læs denne vejledning grundigt før brug af skærmen. Denne vejledning bør gemmes til senere reference. Denne enhed overholder kravene i EMC-direktivet 2004/108/EF i forbindelse

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

HL231 HSG 1111 OSD[V4.38]

HL231 HSG 1111 OSD[V4.38] HL231 HSG 1111 OSD[V4.38] OSD[V4.38] Læs denne vejledning grundigt før brug af skærmen. Denne vejledning bør gemmes til senere reference. Erklæring om radiofrekvensinterferens FCC Class B Dette udstyr

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

FCC advarsel... Canadisk DOC note... Forsigtighedsregler... Pakkeindhold... Installationsvejledning... Juster skærmens indstillinger...

FCC advarsel... Canadisk DOC note... Forsigtighedsregler... Pakkeindhold... Installationsvejledning... Juster skærmens indstillinger... Indholdsfortegnelse TCO03 note... FCC advarsel... Canadisk DOC note... Forsigtighedsregler... Pakkeindhold... Installationsvejledning... Samling af skærm... Montering af skærm... Justering af synsvinkel...

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

RX Sikkerheds Serie LCD-Skærm

RX Sikkerheds Serie LCD-Skærm RX Sikkerheds Serie LCD-Skærm Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER TIL LCD-SKÆRME Nedenstående symptomer er normale i forbindelse med LCD-skærme og betyder ikke nødvendigvis, at der er noget galt.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER TIL LCD-SKÆRME Nedenstående symptomer er normale i forbindelse med LCD-skærme og betyder ikke nødvendigvis, at der er noget galt. INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger til LCD-skærme... 1 Oplysninger om sikkerhed og en let betjening... 2 Udpakning... 5 Montering/fjernelse af fodstøtten... 6 Justering af skærmens stilling...6

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

[Placering af Forsigtig-erklæring]

[Placering af Forsigtig-erklæring] svejledning LCD-farveskærm [Placering af Forsigtig-erklæring] Om installationsvejledningen og brugervejledningen svejledning (denne vejledning) Brugervejledning (PDF-fil på cd-rom en*) PRECAUTIONS (SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER)

Læs mere

RollerMouse Pro3 Brugermanual

RollerMouse Pro3 Brugermanual RollerMouse Pro3 Brugermanual Æsken indeholder 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 2 3 1 /1 RollerMouse funktioner A. Rullestav B. Valg af cursorhastighed og LED

Læs mere

VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420

VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420 VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420 Commodore Med denne vejledning udtrykker Commodore ingen garanti for sa vidt angar det beskrevne produkts kompatibilitet. levering og funktion i nogen

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning

DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

2017 HP Development Company, L.P.

2017 HP Development Company, L.P. Brugervejledning 1 2017 HP Development Company, L.P. De eneste garantier for HP produkter og servicer fremgår udtrykkeligt af garantierklæringerne, som følger med sådanne produkter og servicer. Intet heri

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Bemærkninger inden brug

Bemærkninger inden brug Indholdsfortegnelse Bemærkninger inden brug... 2 Installation... 2 Tilslutning af strøm... 2 Vedligeholdelse... 2 Levering af LCD-skærmen... 2 Indstilling af LCD-skærmens hældning... 3 Låsning af fod...

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

TECHCONNECT TC2-VGAHDMI BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2-VGAHDMI BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2-VGAHDMI BRUGERMANUAL 1 www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-vgahdmi 2 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Etablering af forbindelse (3.1) 2. Installation i Windows (3.2)! 3. Test (3.2) 1 Introduktion Denne instruktionsmanual er til brugere af TRUST AMI MOUSE 140T

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Installer ikke skærmen i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer udluftningsrør eller

Installer ikke skærmen i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer udluftningsrør eller Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht transport...3 Sådan kommer

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] OSD[V4.394] Læs denne vejledning grundigt før brug af skærmen. Denne vejledning bør gemmes til senere reference. Denne enhed overholder kravene i EMC-direktivet 2004/108/EF

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 8 Andet... 9 Installation... 10 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 8 Andet... 9 Installation... 10 PAKKEindhold... I2260PWHU LED baggrundslys Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 8 Andet... 9 Installation... 10 PAKKEindhold... 10 Opsætning af stander og fod... 11 Indstilling

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Læs følgende instruktioner omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan være farligt og / eller ulovligt. Du er alene ansvarlig for, hvordan dit produkt er bruges

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner

Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død. Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner Set forfra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere