Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, ambulatorier, laboratorier, kontorer m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, ambulatorier, laboratorier, kontorer m.v."

Transkript

1 Sygehus Lillebælt Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, ambulatorier, laboratorier, kontorer m.v.

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Generelle råd vedrørende affaldshåndtering 4 Krav til håndhygiejne 5 Generelle krav vedrørende affaldshåndtering 7 Dagrenovation 8 Klinisk risikoaffald 10 Skærende og stikkende genstande 10 Smitteførende affald 10 Vævsaffald Patologisk 10 Genbrugsmaterialer 12 Pap 12 Papir til makulering 12 Papir 12 Genbrugsglas 13 Særlige sorteringer 14 Skår og skarpe og stikkende genstande 14 Toner og blækpatroner 14 Drikkevaredåser og -plastflasker 14 Madaffald 14 Ikke makulerbart fortroligt materiale 15 Farligt affald 16 Kemikalieaffald 16 Cytostatikaaffald 16 Medicinaffald 16 Elektronisk affald 17 Batterier 17 Oversigt med emballagetyper og varenr. 18 Arbejdsgruppe 19 2

3 Indledning Denne sorteringsvejledning og instruktion er beregnet til brug af personalet på Sygehus Lillebælt. Formålet med dette er at overholde miljølovgivningen for bortskaffelse og genbrug af affald. Men det er også et spørgsmål om at reducere sygehusets omkostninger til affaldsemballage samt reduktion af bortskaffelsesomkostningerne i øvrigt. Vejledningen har desuden to overskrifter: Hygiejne Arbejdsmiljøet Enhver der er beskæftiget som sundhedspersonale ved, at det er en nødvendighed med høje hygiejnekrav. Disse krav berører også affaldsbortskaffelsen, hvorfor hygiejnen også omtales her. Når der her stilles en lang række betingelser for håndtering og sortering af vort affald, skyldes det, at der er andre medarbejdere, der ufrivilligt kan komme i kontakt med affaldet, eller blive udsat for utilsigtede påvirkninger fra smittefarligt eller på anden måde farligt affald. Det skal af arbejdsmiljømæssige årsager, så vidt muligt undgås. De anvendte beholdere, - store som små, - er stadig meget forskellige fra sygehus til sygehus. Det er hensigten, at arbejdsgruppen og portørdelen skal arbejde videre med en forbedring og standardisering af beholdere, med særligt fokus på arbejdsmiljø- og hygiejnehensyn. Sygehusets affald rummer mange komponenter og der kommer hele tiden nye til. Derfor har det ikke været muligt at beskrive alle tænkelige affaldstyper i nærværende vejledning. I flere tilfælde træffes der særaftaler med afsnit, der har helt særlige problemer med deres affaldstype. Hvis der opstår spørgsmål kontaktes miljøkoordinator Kirsten W. Møller lokal 5005 for rådgivning. 3

4 Generelle råd vedrørende affaldshåndtering Pas på dig selv og dine kolleger. Orienter dig om affaldssystemet. Spørg hvis du er i tvivl og hjælp dine kolleger. Kontroller dagligt, at den rigtige og anbefalede emballage altid er til stede på produktionsstedet, og at den anvendes til formålet. Hold rent og ryddeligt. Sammenpres ikke affaldet, fordi du derved kan komme til skade, ved at stikke eller skære dig på skjulte genstande i affaldsbeholderen. 4

5 Krav til håndhygiejne Håndhygiejne er den vigtigste enkeltstående handling, man kan udføre for at undgå smitteoverførsel til sig selv eller andre. Håndhygiejne udføres efter hver uren opgave (f.eks. håndtering af affald) og før rent arbejde (f.eks. håndtering af madvarer eller før patientkontakt) Huden Huden skal holdes hel og fri for rifter. Ure og smykker Fingerringe, kunstige negle, armbånd, og armbåndsure må ikke bæres. Hudplejemiddel Creme bruges efter behov og altid på rene hænder. Fremgangsmåde Håndhygiejne udføres som Hygiejnisk Hånddesinfektion eller som Hygiejnisk Håndvask med vand/sæbe. Hånddesinfektion anbefales frem for håndvask, Når hænderne er synligt rene og tørre. Efter handskebrug, hvis hænderne er tørre. Egnet middel er håndsprit (70-85 % ethanol, max. 10 % propanol) tilsat glycerol (hudplejemiddel). Skal dispenseres fra engangsbeholder med albuebetjening, eller anden ikke håndbetjent dispensering. Teknik ved hygiejnisk hånddesinfektion Udføres på tør og synlig ren hud. Der påføres 2-5 ml håndsprit. Der afgives ca. 2 ml pr. tryk på dispenseren. Spritten fordeles og indgnides på hver finger, mellem fingre, på håndryggen, på håndfladen og omkring håndled. Håndspritten indgnides, indtil tørhed opnås. Det tager ca. 30 sek. hvis man har taget sprit nok. 5

6 Håndvask med vand/sæbe anbefales: Når hænderne er synligt snavsede eller våde. Efter handskebrug, hvis hænderne er fugtige/våde. Flydende sæbe anbefales. Skal dispenseres fra engangsbeholder med albuebetjening, eller anden ikke håndbetjent dispensering. Evt. fast sæbe skal være magnetophængt Papirhåndklæder anbefales. Både håndklæder af papir og stof anvendes kun èn gang, før de kasseres eller lægges til vask. Teknik ved hygiejnisk håndvask med vand og sæbe: Gør hænderne våde under rindende køligt vand. Fordel og indgnid sæben på hver finger, mellem fingre, på håndryggen, på håndfladen og omkring håndled. Det tager min. 15 sekunder. Skyl sæben grundigt af, og tør hænderne omhyggeligt. Luk vandhanen med håndklædet eller albuen. Hvis hænderne har været i direkte kontakt med inficeret materiale, afsluttes med hygiejnisk hånddesinfektion. Handsker Hænderne skal beskyttes mod direkte forurening ved brug af handsker. Undersøgelseshandsker af latex (pudderfri) anbefales. Undersøgelseshandsker af nitril anbefales til latexallergikere. Der skal foretages hånddesinfektion, når handsker tages af. 6

7 Generelle krav vedrørende affaldshåndtering Sammenbland ikke de forskellige affaldstyper/affaldsfraktioner. Overfyld ikke emballagen. Luk emballagen forsvarligt før den forlader produktionsstedet. Kanylebokse med det tilhørende låg. Kasse af plast/pap med det tilhørende låg. Omemballer i tilfælde af beskadigelse, perforering samt udsivning af væsker fra emballagen. Det gælder dog ikke, hvis affaldet er kommet i den endelige plastbeholder. Der er specielle mærkningskrav til nogle affaldstyper, fx kemi og klinisk risikoaffald. Omfang og krav aftales med den enkelte afdeling. 7

8 Dagrenovation Definitioner Almindelig affald fra sengeafdelinger og ambulatorier, og i øvrigt fra behandling og pleje af patienter. Almindelig affald fra kontor-, personale- og møderum. Er alt affald, som ikke er klassificeret som affald til genbrug, klinisk risikoaffald, særlige sorteringer eller farligt affald. Omfatter Engangsartikler: Fx. engangskitler, afdækninger, handsker, servietter, plastkrus, plastbestik. Emballager: Fx. tomme infusionsposer, blodposer, sugeposer plastbeholdere. Tømte plastflasker fra hospitalssprit, håndsprit, kemikalier, tomme skyllede dunke. Flamingo og plastfolie. (Gælder ikke for Fredericia Sygehus). Vådt affald - mindre end 100 ml. væske (skønnet) eller tilsat absorptionsmiddel: Fx blodposer, urinposer, stomiposer (skal emballeres), drænflasker, dræn- og sugeslanger. Infusionsposer uden tilsætning af medicin. Bleer, bind, opkast. Forbindinger - også med blod og pus, som lægges i plastpose, som bindes til før den lægges i affaldssæk. Ikke skarp/ikke stikkende genstande: Fx. sprøjter uden kanyle, infusionssæt, venflon uden kanyle, katetre, insulinpen u. rest, u. kanyle. Madrester fra patienter som fx. tallerkenrester, opøst mad. Affald fra isolationsstuer. Med få undtagelser se Hygiejnehåndbogen. Bemærkning Anbrudte og fyldte infusions- og skyllevæskebeholdere uden aktivt lægemiddel, fx. saltvand og glukose, kan klippes og tømmes i afløb, inden de kasseres som dagrenovation. Skår skal i skårspand eller emballeret i klinisk risikoaffaldskasse/ rough-kasse. Kemikalier Dunke uden og med faremærker skal i dagrenovation, når de er tømte og efterskyllet med koldt vand. 8

9 Emballage til bortskaffelse Sort plastiksæk, varenr Deponering Lokalt i skyllerum, fast depot, affaldsrum eller gennem skakt. Bliver afhentet af portører. Bortskaffelse Transportørfa. bringer affaldet til forbrænding. Myndighed De kommunale Tekniske/Miljø/Affalds-forvaltninger 9

10 Klinisk Risikoaffald Definitioner Skærende/stikkende genstande der har været i brugt i patientpleje eller i behandling. Laboratorieaffald som indeholder mikroorganismer fra diagnostik og behandling. Meget vådt engangsmateriale, hvor væden udgøres af vævsvæsker, pus eller blod. Bemærk - særlig sortering for vævaffald og organer. Omfatter Skærende og stikkende genstande: Fx kanyler, ampuller, dækglas, knive, nåle, skalpeller, èngangssakse, peaner, tænder og knoglestykker. Bortskaffes i gule kanylebokse. Smitteførende affald og vådt affald mere end 100 ml. væske (skønnet): Fx blod-, suge- og stomiposer, drænflasker, og meget vådt engangsmateriale som lægges i plastpose, som bindes før bortkastning. Petriskåle med levende kulturer, og andet indeholdende blod- og urinprøver m.v. Affald fra særlige isolationstyper. Se Hygiejnehåndbogen. Vævsaffald: Fx amputerede legemsdele, vævsprøver også i formalin, aborter, moderkager. Bortskaffes i roughkasse mærket vævsaffald. Medicinrester. Medicinrester fra direkte patientkontakt og patientmedbragt medicin. Cytostatikaforurenet affald som emballage, handsker, opkast og andre sekreter fra patienter. Vådt cytostatikaaffald kan bortskaffes i spec. lynlåspose, og videre i klinisk risikoaffaldssæk/kasse. Bemærkning Tag altid en ny kanyleboks i brug, frem for at bruge magt til at få genstande ned i en allerede fyldt kanyleboks. Ved brugte kanyler, skal sikkerhedshætte ikke påsættes igen inden kanylen placeres i kanyleboksen. Ved brug af Insupen, bruges enten speciel kanylefjerner eller det stjernetakkede hul i låget på kanyleboksen, når kanylen tages af. Kanyler må kun komme i gule kanylebokse og ikke i andre plastbeholdere. Hvis affaldet er fugtigt, emballeres dette inden det kommes i sæk/beholder. 10

11 Emballage til bortskaffelse af klinisk risikoaffald: Skærende og stikkende genstande: Gule kanylebokse som kommes i klinisk risikoaffaldssæk eller risikoaffaldspapkasse. Vævsaffald: Gul plastbeholder 30 L med blåt låg, varenr Smitteførende affald og vådt affald mere en 100 ml. væske (skønnet): Gul plastiksæk til stativ, varenr Gul plastbeholder 30 L med gult låg, varenr Papkasse klinisk risikoaffald, varenr , gul sæk til kasse, varenr Deponering Lokalt i skyllerum, fast depot, affaldsrum eller gennem skakt. Bliver afhentet af portører. Bortskaffelse Transportørfa. bringer affaldet til specialforbrænding. Myndighed De kommunale Tekniske/Miljø/Affalds-forvaltninger. 11

12 Genbrugsmaterialer Pap Definitioner Alt tørt pap, som papkasser og ren emballage af pap, karton, og bølgepap. Papkasser skal tømmes og slåes sammen så pappet fylder mindst muligt, og være stablet af afdelingens personale, før det bliver fjernet fra afdelingen. Bemærkning Pap må ikke være plastbelagt. Særlige bestemmelser for sygehuset. Vejle Sygehus: Sammen med papaffald må der bortskaffes plastfolie fx pallehætter. Emballage Ingen eller i kasser eller i gittervogn. Papir til makulering Definitioner Papir til makulering. Er papir med patientrelateret eller fortrolige oplysninger. Særlige bestemmelser for sygehuset. Vejle og Give Sygehuse: Papir til makulering omfatter her alt tørt papir, - som aviser, blade, tryksager. Emballage Papir til makulering bortskaffes i: Kolding Sygehus: 120 ltr. container med brevklap og lås. Fredericia Sygehus: Papkasse/væskekasse mærket Makulering. Vejle Sygehus: Opsamlingskasse til genbrugspapir og grøn plastiksæk. Middelfart Sygehus: Opsamlingskasse (postkasse) Til makulering. Give Sygehus: Grå 40 ltr. affaldspose. Papir Definitioner Alt tørt papir, aviser, blade, reklamer, tryksager, forsendelseskuverter, telefonbøger. 12

13 Bemærkning Brugte papirhåndklæder og madpapir, hører ikke til denne affaldstype, - skal i dagrenovation. Emballage Papir bortskaffes i: Kolding, Fredericia, Middelfart Sygehus: Papirsæk, brun eller hvid til genbrugspapir, varenr Vejle Sygehus: Grøn plastiksæk til genbrugspapir, varenr Give Sygehus: Grå 40 L affaldspose, varenr Genbrugsglas Definitioner Flasker og marmeladeglas uden låg, som er rengjorte. Bemærkning Alle vinflasker skal tømmes. Glasemballage der har indeholdt madvarer o. lign. skal skylles. Emballage Genbrugsglas bortskaffes i plastbeholder Genbox 30 L (skaffevare) Deponering Alle emballager indeholdende genbrugsmaterialer bliver indsamlet af portører. Bortskaffelse Myndighed Transportørfa. bringer affaldet til genbrug. De kommunale Tekniske/Miljø/Affalds-forvaltninger. 13

14 Særlig sortering Definitioner Andet affald hvortil der er særlige krav til bortskaffelsesmåde. Skår og skarpe og stikkende genstande Emballage Skårspand, varenr Toner og blækpatroner Omfatter Brugte blæk-. kopimaskine- og tonerpatroner. Emballage og bortskaffelse Returneres i en plastpose eller originalemballage til Centraldepotet. Drikkevaredåser og -plastflasker Omfatter Tomme metal og plastemballager med og uden pant. Emballage og bortskaffelse I klar plastiksæk, varenr , til stativ til dåser/plastflasker m. låg m. illustration Madaffald Omfatter Mad som ikke har været serveret for patienter, og restmad buffet. Emballage og bortskaffelse Bortskaffes i returbeholdere til Centralkøkken. 14

15 Ikke makulerbart fortroligt materiale Omfatter CD-rom`er med personoplysninger, disketter og DVD`er. Emballage Specialbeholdere til ikke makulerbart fortroligt materale. Bortskaffelse Iht. datatilsynsregler. 15

16 Farligt affald Definitioner Affald som ved bortskaffelse og destruktion kan frembyde fare for mennesker og miljø. Kemikalieaffald Omfatter Rester af farlige stoffer. Faremærkede kemikalier, olier, og rester af stoffer med faremærkning fx sundhedsskadelig, giftig, ætsende, brandbar. Emballage og bortskaffelse Bortskaffes i originalemballage, eller skal mærkes med produktnavn (evt. indholdsstoffer, kemikaliegruppe, fraktion). Særlige bestemmelser for sygehuset. Kolding og Fredericia Sygehuse: Bortskaffes efter aftale med Portørcentral. Vejle, Middelfart og Give Sygehuse: Bortskaffes efter aftale med Teknisk afdeling. Cytostatikaaffald Ubrudte poser leveres retur til Sygehusapoteket. Andet cytostatikaforurenet affald er klinisk risikoaffald. Medicinaffald Omfatter Medicin som har overskredet brugsdato, og al emballage som indeholder medicinrester. Bemærkning Anbrudte og fyldte infusions- og skyllevæskebeholdere uden aktivt lægemiddel, fx saltvand og glucose, kan klippes og tømmes i afløb, inden det kasseres som dagrenovation. Før bortskaffelse af medicinaffald og klinisk risikoaffald skal kanyler og spidse genstande altid fjernes. Generelt kasseres medicin i originalemballagen, hvis denne er anbrudt. Hvis det skønnes, at væske kan sive ud af beholderen, kan den kommes i en plastpose, inden den lægges i medicin-affaldsbeholderen. Medicinrester fra direkte patientkontakt og patientmedbragt medicin er klinisk risikoaffald. 16

17 Som led i bortskaffelse af medicinaffald er det afdelingens pligt at vurdere, om der er en smitterisiko ved affaldet. Hvis man vurderer at der er en smitterisiko, skal medicinaffaldet altid kasseres som klinisk risikoaffald. Emballage og bortskaffelse Bortskaffes i gule affaldsbokse med blåt låg, evt. kommunekemikasse med plastsæk, mrk. medicinaffald. Deponering Lokalt medicinrum eller lignende aflåst rum. Medicinaffaldsbeholdere afhentes af portør, som leverer apoteksvarer. Elektronisk affald Omfatter og bortskaffelse Kasseret mindre og småt elektronik. Fx husholdningsredskaber, IT- og teleudstyr som computermus, lommeregner, og fx barbermaskine, ure, vægte, elpærer. Særlige bestemmelser for sygehuset: Kolding og Fredericia Sygehuse: Bortskaffes efter aftale med Portørcentral. Vejle, Middelfart og Give Sygehuse: Bortskaffes efter aftale med Teknisk afdeling. Batterier Definitioner Éngangsbatterier og genopladelige batterier. Emballage Bortskaffes i brugte-batteri-plastbøtte, varenr Deponering I Teknisk afdeling. Bortskaffelse Modtagestationer til bortskaffelse efter særlige regler for Farligt affald (speciaforbrænding, deponi eller oparbejdning). Myndighed De kommunale Tekniske/Miljø/Affalds-forvaltninger. 17

18 Oversigt med emballagetyper og varenr. Mærkater er e-bestilling fra Grafisk Service: Brugte batterier skema nr Skår skema 2871 Medicinaffald skema

19 Arbejdsgruppe Arbejdsgruppe nedsat af Sygehus Lillebælts Miljøråd i januar 2010, med det formål, at få samlet eksisterende instrukser og øvrige retningslinjer for alle 4-5 sygehuses affald, i én Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, ambulatorier, laboratorier, kontorer m.v., samt en oversigtlig affaldsplanche til brug af personalet på Sygehus Lillebælt. (Se også indledningen vedr. miljølovgivning). Repr. portører, Anders Andersen Repr. kemi Anne V. Schmedes Repr. sygepl. afdelinger, Inga Seeberg Repr. drift, Jutta Jensen Repr. hygiejnespl. Ketty Hoe Repr. miljø, miljøkoordinator Kirsten W. Møller Repr. hygiejnespl. Mette A. Knudsen Repr. portørledere Poul R. Jørgensen Repr. sygepl. afdelinger, Lone W. Hamborg 19

20 Kabbeltoft Vejle Facility og IKT Folder nr. 2 juni Rev. 23. november 2010

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år

Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år Fredensborg Kommune 2009 Indholdsfortegnelse side Baggrund..3 1. Håndhygiejne. 5 1.1 Almindelig håndvask...5 1.2 Hånddesinfektion..

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Arbejdsmiljø i affaldsbranchen. Notat

Arbejdsmiljø i affaldsbranchen. Notat Arbejdsmiljø i affaldsbranchen Notat Indholdsfortegnelse Forord 4 1 Arbejdsmiljø i affalds- og genvindingssektoren...5 1.1 Affaldsproducenterne: virksomheder, institutioner og boliger...5 1.1.1 Fremstillingsvirksomheder...6

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Værd at vide om håndhygiejne

Værd at vide om håndhygiejne Værd at vide om håndhygiejne 1 Hvorfor er det vigtigt at forbedre håndhygiejnen? Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og på os. En person

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland

Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland En vejledning til institutionernes arbejde med hygiejniske retningslinjer og forebyggelse af smitsomme sygdomme Indholdsfortegnelse Forord...3

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Vejledning om miljø og hygiejne i dagtilbud

Vejledning om miljø og hygiejne i dagtilbud Vejledning om miljø og hygiejne i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hygiejnekoordinator... 4 Smitteveje... 4 Håndvask... 5 Til forældre... 7 Vaske hænder sange... 8 Undervisning i håndvask...

Læs mere

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde 1 SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR LABORATORIE/FELTARBEJDE....4 1.1 ALARMSYSTEMER...4 1.2 ALENE-ARBEJDE...4 1.3 ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER....5

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål...2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner.2 4. Gebyrer. 2 5. Klage m.v 2 6. Overtrædelse og straf

Læs mere

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB).

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB). Bortskaffelse af almindeligt affald i August Krogh Bygningen (AKB) fælles regler for Institut for Idræt/AHF og Biologisk Institut Side 1 af 9 Disse regler er senest revideret i december 2009. Reglerne

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2014

DEN LILLE GRØNNE 2014 DEN LILLE GRØNNE 2014 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Safe for Sure. Produkt, Service og System BSc05 ID januar 2013 - gr. 1 Produktrapport

Safe for Sure. Produkt, Service og System BSc05 ID januar 2013 - gr. 1 Produktrapport Safe for Sure Produkt, Service og System BSc05 ID januar 2013 - gr. 1 Produktrapport 2 ABSTRACT The purpose of the product report is to give a collected presentation of the final solution for the product

Læs mere

Indhold. Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation Layout: Sylvester Hvid & Co. Nr. 21689 www.shc.

Indhold. Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation Layout: Sylvester Hvid & Co. Nr. 21689 www.shc. Affaldsguide 2015 Indhold 9. årgang Frederikssund Kommune Fotograf: Kenneth Jensen. Motiver fra Frederikssund og omegn Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation

Læs mere