Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, ambulatorier, laboratorier, kontorer m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, ambulatorier, laboratorier, kontorer m.v."

Transkript

1 Sygehus Lillebælt Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, ambulatorier, laboratorier, kontorer m.v.

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Generelle råd vedrørende affaldshåndtering 4 Krav til håndhygiejne 5 Generelle krav vedrørende affaldshåndtering 7 Dagrenovation 8 Klinisk risikoaffald 10 Skærende og stikkende genstande 10 Smitteførende affald 10 Vævsaffald Patologisk 10 Genbrugsmaterialer 12 Pap 12 Papir til makulering 12 Papir 12 Genbrugsglas 13 Særlige sorteringer 14 Skår og skarpe og stikkende genstande 14 Toner og blækpatroner 14 Drikkevaredåser og -plastflasker 14 Madaffald 14 Ikke makulerbart fortroligt materiale 15 Farligt affald 16 Kemikalieaffald 16 Cytostatikaaffald 16 Medicinaffald 16 Elektronisk affald 17 Batterier 17 Oversigt med emballagetyper og varenr. 18 Arbejdsgruppe 19 2

3 Indledning Denne sorteringsvejledning og instruktion er beregnet til brug af personalet på Sygehus Lillebælt. Formålet med dette er at overholde miljølovgivningen for bortskaffelse og genbrug af affald. Men det er også et spørgsmål om at reducere sygehusets omkostninger til affaldsemballage samt reduktion af bortskaffelsesomkostningerne i øvrigt. Vejledningen har desuden to overskrifter: Hygiejne Arbejdsmiljøet Enhver der er beskæftiget som sundhedspersonale ved, at det er en nødvendighed med høje hygiejnekrav. Disse krav berører også affaldsbortskaffelsen, hvorfor hygiejnen også omtales her. Når der her stilles en lang række betingelser for håndtering og sortering af vort affald, skyldes det, at der er andre medarbejdere, der ufrivilligt kan komme i kontakt med affaldet, eller blive udsat for utilsigtede påvirkninger fra smittefarligt eller på anden måde farligt affald. Det skal af arbejdsmiljømæssige årsager, så vidt muligt undgås. De anvendte beholdere, - store som små, - er stadig meget forskellige fra sygehus til sygehus. Det er hensigten, at arbejdsgruppen og portørdelen skal arbejde videre med en forbedring og standardisering af beholdere, med særligt fokus på arbejdsmiljø- og hygiejnehensyn. Sygehusets affald rummer mange komponenter og der kommer hele tiden nye til. Derfor har det ikke været muligt at beskrive alle tænkelige affaldstyper i nærværende vejledning. I flere tilfælde træffes der særaftaler med afsnit, der har helt særlige problemer med deres affaldstype. Hvis der opstår spørgsmål kontaktes miljøkoordinator Kirsten W. Møller lokal 5005 for rådgivning. 3

4 Generelle råd vedrørende affaldshåndtering Pas på dig selv og dine kolleger. Orienter dig om affaldssystemet. Spørg hvis du er i tvivl og hjælp dine kolleger. Kontroller dagligt, at den rigtige og anbefalede emballage altid er til stede på produktionsstedet, og at den anvendes til formålet. Hold rent og ryddeligt. Sammenpres ikke affaldet, fordi du derved kan komme til skade, ved at stikke eller skære dig på skjulte genstande i affaldsbeholderen. 4

5 Krav til håndhygiejne Håndhygiejne er den vigtigste enkeltstående handling, man kan udføre for at undgå smitteoverførsel til sig selv eller andre. Håndhygiejne udføres efter hver uren opgave (f.eks. håndtering af affald) og før rent arbejde (f.eks. håndtering af madvarer eller før patientkontakt) Huden Huden skal holdes hel og fri for rifter. Ure og smykker Fingerringe, kunstige negle, armbånd, og armbåndsure må ikke bæres. Hudplejemiddel Creme bruges efter behov og altid på rene hænder. Fremgangsmåde Håndhygiejne udføres som Hygiejnisk Hånddesinfektion eller som Hygiejnisk Håndvask med vand/sæbe. Hånddesinfektion anbefales frem for håndvask, Når hænderne er synligt rene og tørre. Efter handskebrug, hvis hænderne er tørre. Egnet middel er håndsprit (70-85 % ethanol, max. 10 % propanol) tilsat glycerol (hudplejemiddel). Skal dispenseres fra engangsbeholder med albuebetjening, eller anden ikke håndbetjent dispensering. Teknik ved hygiejnisk hånddesinfektion Udføres på tør og synlig ren hud. Der påføres 2-5 ml håndsprit. Der afgives ca. 2 ml pr. tryk på dispenseren. Spritten fordeles og indgnides på hver finger, mellem fingre, på håndryggen, på håndfladen og omkring håndled. Håndspritten indgnides, indtil tørhed opnås. Det tager ca. 30 sek. hvis man har taget sprit nok. 5

6 Håndvask med vand/sæbe anbefales: Når hænderne er synligt snavsede eller våde. Efter handskebrug, hvis hænderne er fugtige/våde. Flydende sæbe anbefales. Skal dispenseres fra engangsbeholder med albuebetjening, eller anden ikke håndbetjent dispensering. Evt. fast sæbe skal være magnetophængt Papirhåndklæder anbefales. Både håndklæder af papir og stof anvendes kun èn gang, før de kasseres eller lægges til vask. Teknik ved hygiejnisk håndvask med vand og sæbe: Gør hænderne våde under rindende køligt vand. Fordel og indgnid sæben på hver finger, mellem fingre, på håndryggen, på håndfladen og omkring håndled. Det tager min. 15 sekunder. Skyl sæben grundigt af, og tør hænderne omhyggeligt. Luk vandhanen med håndklædet eller albuen. Hvis hænderne har været i direkte kontakt med inficeret materiale, afsluttes med hygiejnisk hånddesinfektion. Handsker Hænderne skal beskyttes mod direkte forurening ved brug af handsker. Undersøgelseshandsker af latex (pudderfri) anbefales. Undersøgelseshandsker af nitril anbefales til latexallergikere. Der skal foretages hånddesinfektion, når handsker tages af. 6

7 Generelle krav vedrørende affaldshåndtering Sammenbland ikke de forskellige affaldstyper/affaldsfraktioner. Overfyld ikke emballagen. Luk emballagen forsvarligt før den forlader produktionsstedet. Kanylebokse med det tilhørende låg. Kasse af plast/pap med det tilhørende låg. Omemballer i tilfælde af beskadigelse, perforering samt udsivning af væsker fra emballagen. Det gælder dog ikke, hvis affaldet er kommet i den endelige plastbeholder. Der er specielle mærkningskrav til nogle affaldstyper, fx kemi og klinisk risikoaffald. Omfang og krav aftales med den enkelte afdeling. 7

8 Dagrenovation Definitioner Almindelig affald fra sengeafdelinger og ambulatorier, og i øvrigt fra behandling og pleje af patienter. Almindelig affald fra kontor-, personale- og møderum. Er alt affald, som ikke er klassificeret som affald til genbrug, klinisk risikoaffald, særlige sorteringer eller farligt affald. Omfatter Engangsartikler: Fx. engangskitler, afdækninger, handsker, servietter, plastkrus, plastbestik. Emballager: Fx. tomme infusionsposer, blodposer, sugeposer plastbeholdere. Tømte plastflasker fra hospitalssprit, håndsprit, kemikalier, tomme skyllede dunke. Flamingo og plastfolie. (Gælder ikke for Fredericia Sygehus). Vådt affald - mindre end 100 ml. væske (skønnet) eller tilsat absorptionsmiddel: Fx blodposer, urinposer, stomiposer (skal emballeres), drænflasker, dræn- og sugeslanger. Infusionsposer uden tilsætning af medicin. Bleer, bind, opkast. Forbindinger - også med blod og pus, som lægges i plastpose, som bindes til før den lægges i affaldssæk. Ikke skarp/ikke stikkende genstande: Fx. sprøjter uden kanyle, infusionssæt, venflon uden kanyle, katetre, insulinpen u. rest, u. kanyle. Madrester fra patienter som fx. tallerkenrester, opøst mad. Affald fra isolationsstuer. Med få undtagelser se Hygiejnehåndbogen. Bemærkning Anbrudte og fyldte infusions- og skyllevæskebeholdere uden aktivt lægemiddel, fx. saltvand og glukose, kan klippes og tømmes i afløb, inden de kasseres som dagrenovation. Skår skal i skårspand eller emballeret i klinisk risikoaffaldskasse/ rough-kasse. Kemikalier Dunke uden og med faremærker skal i dagrenovation, når de er tømte og efterskyllet med koldt vand. 8

9 Emballage til bortskaffelse Sort plastiksæk, varenr Deponering Lokalt i skyllerum, fast depot, affaldsrum eller gennem skakt. Bliver afhentet af portører. Bortskaffelse Transportørfa. bringer affaldet til forbrænding. Myndighed De kommunale Tekniske/Miljø/Affalds-forvaltninger 9

10 Klinisk Risikoaffald Definitioner Skærende/stikkende genstande der har været i brugt i patientpleje eller i behandling. Laboratorieaffald som indeholder mikroorganismer fra diagnostik og behandling. Meget vådt engangsmateriale, hvor væden udgøres af vævsvæsker, pus eller blod. Bemærk - særlig sortering for vævaffald og organer. Omfatter Skærende og stikkende genstande: Fx kanyler, ampuller, dækglas, knive, nåle, skalpeller, èngangssakse, peaner, tænder og knoglestykker. Bortskaffes i gule kanylebokse. Smitteførende affald og vådt affald mere end 100 ml. væske (skønnet): Fx blod-, suge- og stomiposer, drænflasker, og meget vådt engangsmateriale som lægges i plastpose, som bindes før bortkastning. Petriskåle med levende kulturer, og andet indeholdende blod- og urinprøver m.v. Affald fra særlige isolationstyper. Se Hygiejnehåndbogen. Vævsaffald: Fx amputerede legemsdele, vævsprøver også i formalin, aborter, moderkager. Bortskaffes i roughkasse mærket vævsaffald. Medicinrester. Medicinrester fra direkte patientkontakt og patientmedbragt medicin. Cytostatikaforurenet affald som emballage, handsker, opkast og andre sekreter fra patienter. Vådt cytostatikaaffald kan bortskaffes i spec. lynlåspose, og videre i klinisk risikoaffaldssæk/kasse. Bemærkning Tag altid en ny kanyleboks i brug, frem for at bruge magt til at få genstande ned i en allerede fyldt kanyleboks. Ved brugte kanyler, skal sikkerhedshætte ikke påsættes igen inden kanylen placeres i kanyleboksen. Ved brug af Insupen, bruges enten speciel kanylefjerner eller det stjernetakkede hul i låget på kanyleboksen, når kanylen tages af. Kanyler må kun komme i gule kanylebokse og ikke i andre plastbeholdere. Hvis affaldet er fugtigt, emballeres dette inden det kommes i sæk/beholder. 10

11 Emballage til bortskaffelse af klinisk risikoaffald: Skærende og stikkende genstande: Gule kanylebokse som kommes i klinisk risikoaffaldssæk eller risikoaffaldspapkasse. Vævsaffald: Gul plastbeholder 30 L med blåt låg, varenr Smitteførende affald og vådt affald mere en 100 ml. væske (skønnet): Gul plastiksæk til stativ, varenr Gul plastbeholder 30 L med gult låg, varenr Papkasse klinisk risikoaffald, varenr , gul sæk til kasse, varenr Deponering Lokalt i skyllerum, fast depot, affaldsrum eller gennem skakt. Bliver afhentet af portører. Bortskaffelse Transportørfa. bringer affaldet til specialforbrænding. Myndighed De kommunale Tekniske/Miljø/Affalds-forvaltninger. 11

12 Genbrugsmaterialer Pap Definitioner Alt tørt pap, som papkasser og ren emballage af pap, karton, og bølgepap. Papkasser skal tømmes og slåes sammen så pappet fylder mindst muligt, og være stablet af afdelingens personale, før det bliver fjernet fra afdelingen. Bemærkning Pap må ikke være plastbelagt. Særlige bestemmelser for sygehuset. Vejle Sygehus: Sammen med papaffald må der bortskaffes plastfolie fx pallehætter. Emballage Ingen eller i kasser eller i gittervogn. Papir til makulering Definitioner Papir til makulering. Er papir med patientrelateret eller fortrolige oplysninger. Særlige bestemmelser for sygehuset. Vejle og Give Sygehuse: Papir til makulering omfatter her alt tørt papir, - som aviser, blade, tryksager. Emballage Papir til makulering bortskaffes i: Kolding Sygehus: 120 ltr. container med brevklap og lås. Fredericia Sygehus: Papkasse/væskekasse mærket Makulering. Vejle Sygehus: Opsamlingskasse til genbrugspapir og grøn plastiksæk. Middelfart Sygehus: Opsamlingskasse (postkasse) Til makulering. Give Sygehus: Grå 40 ltr. affaldspose. Papir Definitioner Alt tørt papir, aviser, blade, reklamer, tryksager, forsendelseskuverter, telefonbøger. 12

13 Bemærkning Brugte papirhåndklæder og madpapir, hører ikke til denne affaldstype, - skal i dagrenovation. Emballage Papir bortskaffes i: Kolding, Fredericia, Middelfart Sygehus: Papirsæk, brun eller hvid til genbrugspapir, varenr Vejle Sygehus: Grøn plastiksæk til genbrugspapir, varenr Give Sygehus: Grå 40 L affaldspose, varenr Genbrugsglas Definitioner Flasker og marmeladeglas uden låg, som er rengjorte. Bemærkning Alle vinflasker skal tømmes. Glasemballage der har indeholdt madvarer o. lign. skal skylles. Emballage Genbrugsglas bortskaffes i plastbeholder Genbox 30 L (skaffevare) Deponering Alle emballager indeholdende genbrugsmaterialer bliver indsamlet af portører. Bortskaffelse Myndighed Transportørfa. bringer affaldet til genbrug. De kommunale Tekniske/Miljø/Affalds-forvaltninger. 13

14 Særlig sortering Definitioner Andet affald hvortil der er særlige krav til bortskaffelsesmåde. Skår og skarpe og stikkende genstande Emballage Skårspand, varenr Toner og blækpatroner Omfatter Brugte blæk-. kopimaskine- og tonerpatroner. Emballage og bortskaffelse Returneres i en plastpose eller originalemballage til Centraldepotet. Drikkevaredåser og -plastflasker Omfatter Tomme metal og plastemballager med og uden pant. Emballage og bortskaffelse I klar plastiksæk, varenr , til stativ til dåser/plastflasker m. låg m. illustration Madaffald Omfatter Mad som ikke har været serveret for patienter, og restmad buffet. Emballage og bortskaffelse Bortskaffes i returbeholdere til Centralkøkken. 14

15 Ikke makulerbart fortroligt materiale Omfatter CD-rom`er med personoplysninger, disketter og DVD`er. Emballage Specialbeholdere til ikke makulerbart fortroligt materale. Bortskaffelse Iht. datatilsynsregler. 15

16 Farligt affald Definitioner Affald som ved bortskaffelse og destruktion kan frembyde fare for mennesker og miljø. Kemikalieaffald Omfatter Rester af farlige stoffer. Faremærkede kemikalier, olier, og rester af stoffer med faremærkning fx sundhedsskadelig, giftig, ætsende, brandbar. Emballage og bortskaffelse Bortskaffes i originalemballage, eller skal mærkes med produktnavn (evt. indholdsstoffer, kemikaliegruppe, fraktion). Særlige bestemmelser for sygehuset. Kolding og Fredericia Sygehuse: Bortskaffes efter aftale med Portørcentral. Vejle, Middelfart og Give Sygehuse: Bortskaffes efter aftale med Teknisk afdeling. Cytostatikaaffald Ubrudte poser leveres retur til Sygehusapoteket. Andet cytostatikaforurenet affald er klinisk risikoaffald. Medicinaffald Omfatter Medicin som har overskredet brugsdato, og al emballage som indeholder medicinrester. Bemærkning Anbrudte og fyldte infusions- og skyllevæskebeholdere uden aktivt lægemiddel, fx saltvand og glucose, kan klippes og tømmes i afløb, inden det kasseres som dagrenovation. Før bortskaffelse af medicinaffald og klinisk risikoaffald skal kanyler og spidse genstande altid fjernes. Generelt kasseres medicin i originalemballagen, hvis denne er anbrudt. Hvis det skønnes, at væske kan sive ud af beholderen, kan den kommes i en plastpose, inden den lægges i medicin-affaldsbeholderen. Medicinrester fra direkte patientkontakt og patientmedbragt medicin er klinisk risikoaffald. 16

17 Som led i bortskaffelse af medicinaffald er det afdelingens pligt at vurdere, om der er en smitterisiko ved affaldet. Hvis man vurderer at der er en smitterisiko, skal medicinaffaldet altid kasseres som klinisk risikoaffald. Emballage og bortskaffelse Bortskaffes i gule affaldsbokse med blåt låg, evt. kommunekemikasse med plastsæk, mrk. medicinaffald. Deponering Lokalt medicinrum eller lignende aflåst rum. Medicinaffaldsbeholdere afhentes af portør, som leverer apoteksvarer. Elektronisk affald Omfatter og bortskaffelse Kasseret mindre og småt elektronik. Fx husholdningsredskaber, IT- og teleudstyr som computermus, lommeregner, og fx barbermaskine, ure, vægte, elpærer. Særlige bestemmelser for sygehuset: Kolding og Fredericia Sygehuse: Bortskaffes efter aftale med Portørcentral. Vejle, Middelfart og Give Sygehuse: Bortskaffes efter aftale med Teknisk afdeling. Batterier Definitioner Éngangsbatterier og genopladelige batterier. Emballage Bortskaffes i brugte-batteri-plastbøtte, varenr Deponering I Teknisk afdeling. Bortskaffelse Modtagestationer til bortskaffelse efter særlige regler for Farligt affald (speciaforbrænding, deponi eller oparbejdning). Myndighed De kommunale Tekniske/Miljø/Affalds-forvaltninger. 17

18 Oversigt med emballagetyper og varenr. Mærkater er e-bestilling fra Grafisk Service: Brugte batterier skema nr Skår skema 2871 Medicinaffald skema

19 Arbejdsgruppe Arbejdsgruppe nedsat af Sygehus Lillebælts Miljøråd i januar 2010, med det formål, at få samlet eksisterende instrukser og øvrige retningslinjer for alle 4-5 sygehuses affald, i én Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, ambulatorier, laboratorier, kontorer m.v., samt en oversigtlig affaldsplanche til brug af personalet på Sygehus Lillebælt. (Se også indledningen vedr. miljølovgivning). Repr. portører, Anders Andersen Repr. kemi Anne V. Schmedes Repr. sygepl. afdelinger, Inga Seeberg Repr. drift, Jutta Jensen Repr. hygiejnespl. Ketty Hoe Repr. miljø, miljøkoordinator Kirsten W. Møller Repr. hygiejnespl. Mette A. Knudsen Repr. portørledere Poul R. Jørgensen Repr. sygepl. afdelinger, Lone W. Hamborg 19

20 Kabbeltoft Vejle Facility og IKT Folder nr. 2 juni Rev. 23. november 2010

Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, amb., lab., kontorer mv.

Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, amb., lab., kontorer mv. Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, amb., lab., kontorer mv. Gælder for alle Sygehus Lillebælt afsnit Vælg farve www.sygehuslillebaelt.dk Portørafdelingen Teknisk afdeling Maj 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, amb., lab., kontorer mv.

Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, amb., lab., kontorer mv. Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, amb., lab., kontorer mv. Gælder for alle Sygehus Lillebælt afsnit Vælg farve www.sygehuslillebaelt.dk Portørafdelingen Teknisk afdeling Okt. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald

Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald Denne vejledning giver retningslinier for sortering af det affald, der typisk opstår i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje af patienter. Alt

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE INDHOLD HVORFOR SKAL KLINISK RISKOAFFALD INDSAMLES?... 3 HVEM ER OMFATTET?... 4 ANMELDELSE TIL KOMMUNEN... 4 HVAD ER KLINISK RISIKOAFFALD?...

Læs mere

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har indgået et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Hygiejniske retningslinier for Pleje af patienter - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Forord Ønsket med denne publikation er at give social- og sundhedspersonalet et redskab til at forebygge

Læs mere

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune September 2014 Generelt om hygiejne Når du er beskæftiget med pleje og borgerkontakt i Jammerbugt Kommunes hjemmepleje og på kommunens plejecentre, skal du følge de hygiejniske retningslinjer, der gælder

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 2 Hygiejnevejledning... 1 Teknik ved håndvask... 4 Hjemmeplejen:... 6 Rengøring... 7 Dokumentation... 15 3 OM MRSA Hvad er MRSA? MRSA står for: Methicillin Resistent

Læs mere

7. udgave November 2013. Affaldshåndtering på Aalborg Universitetshospital

7. udgave November 2013. Affaldshåndtering på Aalborg Universitetshospital 7. udgave November 2013 Affaldshåndtering på Aalborg Universitetshospital Forord Så er den reviderede udgave af Affaldshåndtering på Aalborg Universitetshospital klar. Vejledningen har til formål at sikre

Læs mere

Version AFFALDS- SORTERING PÅ GENTOFTE HOSPITAL

Version AFFALDS- SORTERING PÅ GENTOFTE HOSPITAL Version 30-09-2016 AFFALDS- SORTERING PÅ GENTOFTE HOSPITAL INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Affald... 3 Vejledning... 3 Tilsynsførende myndighed... 3 Kildesortering... 3 Plancher... 3 Klistermærker...

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Uniforms- og håndhygiejne

Uniforms- og håndhygiejne Til medarbejdere Uniforms- og håndhygiejne Vælg billede Vælg farve Medicinsk Afdeling Uniforms- og håndhygiejne Uniformshygiejne Uniformshygiejnen skal forhindre smittespredning fra patient til personale

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldshåndtering - Sygehus Vendsyssel November Affaldshåndtering

Affaldshåndtering - Sygehus Vendsyssel November Affaldshåndtering 1 Affaldshåndtering - Sygehus Vendsyssel November 2011 Affaldshåndtering 2 Affaldshåndtering - Sygehus Vendsyssel November 2011 FORORD Denne vejledning har til formål at sikre korrekt og hensigtsmæssig

Læs mere

Håndteringsvejledning. Inhalationsbeholder. Injektionssprøjte, injektionspen. Håndteringsvejledning. Husholdningsaffald Risikoaffald

Håndteringsvejledning. Inhalationsbeholder. Injektionssprøjte, injektionspen. Håndteringsvejledning. Husholdningsaffald Risikoaffald Affaldshåndtering, Sygeplejen, Varde Kommune dok 149553/14 Infusionsbeholder og infusionsslange Husholdningsaffald Risikoaffald Plastinfusionsbeholder inklusiv infusionsslange kasseres samlet Tom kasseres

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

RENE ORD OM RENE HÆNDER. En pjece til daginstitutioner og dagplejere

RENE ORD OM RENE HÆNDER. En pjece til daginstitutioner og dagplejere RENE ORD OM RENE HÆNDER En pjece til daginstitutioner og dagplejere 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 3 Hygiejne i dagligdagen... 3 Ved smitsom sygdom... 4 Om personalets hygiejne... 5 Hygiejne og indeklima

Læs mere

Hygiejneaudit på Sydvestjysk Sygehus

Hygiejneaudit på Sydvestjysk Sygehus på Sydvestjysk Sygehus Afdeling/Afsnit: Radiologisk afdeling Dato: 21-5-14 Starttidspunkt: Kl. 9.05 Sluttidspunkt: Kl. 10.30 Auditor(er): Hygiejnesygeplejerske Maria Skovbjerg og hygiejnesygeplejerske

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

Anvendelsesområde: Personalet på Hospice Sønderjylland skal anvende retningslinjerne.

Anvendelsesområde: Personalet på Hospice Sønderjylland skal anvende retningslinjerne. Hospice Oprettet d. 26.04.2010 af: SMM Sidst revideret d.05.11.2013 af: KHU og SMM Procedure Medicinhåndtering Kanyler, sprøjter, hætteglas, ampuller, novoletpenne, forfyldte sprøjter, skyllevæsker Godkendt

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651 Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Infektionshygiejne. Personalevejledning. Region Hovedstaden. Infektionshygiejne Oktober 2013

Infektionshygiejne. Personalevejledning. Region Hovedstaden. Infektionshygiejne Oktober 2013 Infektionshygiejne Oktober 2013 Region Hovedstaden Infektionshygiejne Personalevejledning Region Hovedstadens Komité for Infektionskontrol og Hygiejne Region Hovedstadens Komité for Infektionskontrol og

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

Affaldsanalyse Aarhus Midtby

Affaldsanalyse Aarhus Midtby Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Aarhus Midtby Januar 2014 Teknologisk Institut Kathe Tønning

Læs mere

Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste

Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste 2017 Center for Læring, Fritid og Sundhed De hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste er udarbejdet efter Nationale Infektionshygiejniske

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

Hygiejne ABC. Kæbekirurgisk Afdeling

Hygiejne ABC. Kæbekirurgisk Afdeling Hygiejne ABC Kæbekirurgisk Afdeling Indledning En sygehusafdeling skal være så ren som overhovedet muligt for at minimere risikoen for sårinfektioner. Derfor er der visse forholdsregler, som skal overholdes.

Læs mere

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret pet lægges sammen og afleveres i pet sendes Flamingo Flamingo skal afleveres i plastposer ved affaldssorteringen i varegården. Flamingo anvendes til produktion

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

Hygiejniske tiltag for at forhindre bakteriespredning fra stalden

Hygiejniske tiltag for at forhindre bakteriespredning fra stalden Hygiejniske tiltag for at forhindre bakteriespredning fra stalden STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus bakterier på huden og specielt i næsen Næsen klør gennemsnitlig 37 gange om dagen STAFYLOKOKKER

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Spilleregler for affaldssortering

Spilleregler for affaldssortering Spilleregler for affaldssortering Gældende fra 4. april 2016 Velkommen på holdet Vi har brug for et stærkt hold når sorteringen skal løftes til næste niveau Dit affald skal sorteres, da det indeholder

Læs mere

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

Personaleintroduktion. Sygehushygiejne. Kvalitet Døgnet Rundt Infektionshygiejnerådet

Personaleintroduktion. Sygehushygiejne. Kvalitet Døgnet Rundt Infektionshygiejnerådet Personaleintroduktion Sygehushygiejne Kvalitet Døgnet Rundt Infektionshygiejnerådet Indledning Smittespredning er et alvorligt problem på alle sygehuse. Med denne vejledning ønsker sygehusets infektionshygiejneråd

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Familiens affaldshæfte

Familiens affaldshæfte Familiens affaldshæfte Februar 2011 til beboerne i Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster Torv og Gillesager 2-8 Dette hæfte skal hjælpe dig med at komme af med dit affald på den rigtige måde. I hæftet her

Læs mere

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Hygiejne i psykiatrien Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Udfordringer 30 forskellige matrikler Samling af forskellige kulturer / organisationer Bygninger fra en tid med andre normer Forskellige faggrupper

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats God håndhygiejne i sundhedssektoren Hold huden ren. Det er sund fornuft Rene og sunde hænder forebygger smittespredning og øger velværet. Behandling,

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Hygiejne - håndhygiejne.

Hygiejne - håndhygiejne. Hygiejne - håndhygiejne. Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det. Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer

Læs mere

Evidensbaserede anbefalinger om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser

Evidensbaserede anbefalinger om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser AMI Formidlingsmøde, Evidensbaserede anbefalinger om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser Formidlingsmøde om 18. maj 2006 Seniorforsker, Cand.scient, Ph.D. Arbejdsmiljøinstituttet AMI-hud: Forebyggelseskoncept

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Teknisk drift. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Teknisk drift. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Teknisk drift Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 RENGØRING OG HYGIEJNE... 3 6.1.1 Forebyggelse og

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Hygiejniske retningslinier

Hygiejniske retningslinier Hygiejniske retningslinier Godkendt 10 juni 2009 Virksomhedslederne Ældreområdet og sygeplejen Social & Sundhed 2009 Varde kommune Dok 578543 Sag 255 165 1 Indholdsfortegnelse side Generelt om hygiejne

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Retningslinjer for korrekt klinisk adfærd på IOOS

Retningslinjer for korrekt klinisk adfærd på IOOS Retningslinjer for korrekt klinisk adfærd på IOOS Fotograf: Thomas Knoop, Erhvervsskolernes Forlag (EF) Institut for Odontologi og Oral Sundhed April 2017 Institut for Odontologi og Oral Sundhed, IOOS,

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere